Hotărârea nr. 159/2009

 Hotărârea nr. 159 din 29.05.2009 – privind aprobarea trecerii blocurilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, finalizate şi înregistrate ca mijloace fixe de la data de 01.01.2004 până la 24.04.2008, din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului, la cererea Guvernului României.

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii blocurilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, finalizate și înregistrate ca mijloace fixe de la data de 01.01.2004 până la 24.04.2008, din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului, la cererea Guvernului României

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având in vedere :

  • •  Prevederile OUG nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național;

  • •  Prevederile art.9(2) și a art. 10(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Prevederile art. 63(1) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată;

  • •  Prevederile art.il alin.(l) din Legea nr.89/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

  • •  Prevederile art. 47, art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • •  Adresa 7480/06.05.2009 primită de la Secretariatul General al Guvernului;

  • •  Nota nr. 20/7480/D.N.A/29.04.2009 primită de la Ministerul Dezvoltării Regionale și a Locuinței;

  • •  Adresa nr.30498/IA/14.05.2009 primită de Ia Cabinetul Secretariatului de Stat al Guvernului, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr.34350/19.05.2009;

  • •  Referatul nr. 152.870/15.05.2009 al Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

  • •  Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău

In baza dispozițiilor art.36 (2)lit.„c” si ale art.45(3) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. - Construcțiile de locuințe aferente imobilelor - blocuri de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, finalizate și înregistrate ca mijloace fixe de la data de 01.01.2004 până la 24.04.2008, identificate conform Anexei la prezenta hotărâre, trec din proprietatea publică a municipiului Bacău, în proprietatea publică a statului, în vederea trecerii acestora în proprietatea privată a statului conform prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Art.2. - Construcțiile de locuințe prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, după trecerea lor în proprietatea privată a statului, rămân în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea vânzării locuințelor/apartamentelor către cei în drept la cererea acestora, în condițiile legii.

Art.3. - Locuințele/apartamentele prevăzute la art.2 pentru care nu sunt înregistrate solicitări de cumpărare în condițiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere, sau cele vacante se administrează în continuare ca locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

Art,4. - Terenurile aferente imobilelor - blocuri de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, finalizate și înregistrate ca mijloace fixe de la data de 0L0L2004 până la 24.04.2008, prevăzute la art.l din prezenta hotărâre, trec din proprietatea publică a municipiului Bacău, în proprietatea privată a municipiului Bacău.

Art.5. - Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de Direcția Patrimoniu și va fi comunicată Direcției Economice, Direcției Juridice și Ad-ție Locală, precum și Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței - Direcției Generale Construcții Locuințe și Reabilitare Tennică.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVIC1

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA

la hotarareanr._J53_ din 29.05.2009

LISTA

cuprinzând locuințele pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare și înregistrate ca mijloace fixe în perioada 01.01.2004-24.04.2008, care trec din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului și administrarea Consiliului Local al municipiului Bacău

Nr. Crt.

Denumire

Elemente de identificare

An

P.I.F.

Valoare de inventar -lei-

1.

Locuințe A.N.L.

Str.Letea nr.46A, bl.l, sc.A,

Număr de unități locative

Regim de înălțime

= 20

- P+2E+M

2006

1.939.574.64

2.

Locuințe A.N.L.

Str.Letea nr.46A, bl.2, sc. B, Număr de unități locative Regim de înălțime

= 20

- P+2E+M

2006

1.939.574,64

n

3.

Locuințe A.N.L.

Str.Letea nr.50 bis, bl.3, sc.A Număr de unități locative Regim de înălțime

= 20

- P+2E+M

2007

1.939.574,64

4.

Locuințe A.N.L.

Str.Letea nr.50 bis, bl.4, sc.B,

Număr de unități locative

Regim de înălțime

= 20

- P+2E+M

2007

1.939.574,64

5.

Locuințe A.N.L.

Str.Făgăraș (fostă Bucegi) nr.4, (bl.3, sc.A)

Număr de unități locative                  - 25

Regim de înălțime                  - P+3E+M

2007

2.349.731.71

6.

Locuințe A.N.L.

Str.Făgăraș (fostă Bucegi) nr.4, bl.4, sc.B,

2007

1.879.795,37

Număr de unități locative Regim de înălțime

= 20

- P+3E

7.

Locuințe A.N.L.

Str.Făgăraș (fostă Bucegi) nr.6,( bl.5, sc.B)

Număr de unități locative                 = 25

Regim de înălțime                  - P+3E+M

2007

2.349.731,71

8.

Locuințe A.N.L.

Str.Făgăraș (fostă Bucegi) nr.6,( bl.6, sc.B)

Număr de unități locative                 = 20

Regim de înălțime                  - P+3E

2007

1.879.795,37

9.

Locuințe A.N.L.

Str.Făgăraș (fostă Bucegi) nr.8,( bl.7, sc.A)

Număr de unități locative                 = 25

Regim de înălțime                  - P+3E+M

2007

2.349.731,71

10.

Locuințe A.N.L.

Str.Făgăraș (fostă Bucegi) nr.8, Număr de unități locative Regim de înălțime

(bl.8, sc.B)

= 20

- P+3E

2007

1.879.795,37

11.

Locuințe A.N.L.

Str. Depoului nr.80, (bl.2, sc.B) Număr de unități locative Regim de înălțime

= 20

- P+2E+M

2008

1.876.480,40

12.

Locuințe A.N.L.

Str. Depoului nr.80, (bl.3 sc.A) Număr de unități locative Regim de înălțime

= 20

- P+2E+M

2008

1.876.480,40

13.

Locuințe A.N.L.

Str. Depoului nr.82, (bl.4 sc.A) Număr de unități locative Regim de înălțime

= 20

- P+2E+M

2008

1.876.480,40

14.

Locuințe A.N.L.

Str. Depoului nr.82, (bl.5 sc.B) Număr de unități locative Regim de înălțime

= 20

- P+2E+M

2008

1.876.480,40

15.

Locuințe A.N.L.

Str. Depoului nr.84, (bl.6 sc.B) Număr de unități locative Regim de înălțime

= 20

- P+2E+M

2008

1.876.480,40

16.

Locuințe A.N.L.

Str. Depoului nr.84, (bl.7 sc.A) Număr de unități locative Regim de înălțime

= 20

- P+2E+M

2008

1.876.480,40

17.

Locuințe A.N.L.

Str. Depoului nr.86, (bl.8 sc.B)

Număr de unități locative

Regim de înălțime

= 20

- P+2E+M

2008

1.876.480.40

18.

Locuințe A.N.L.

Str. Depoului nr.86, (bl.9 sc.A)

Număr de unități locative

Regim de înălțime

= 20

- P+2E+M

2008

1.876.480.40


CONTRASEMNEAZĂ.

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI