Hotărârea nr. 157/2009

 Hotărârea nr. 157 din 29.05.2009 – privind alocarea sumei de 100.000 ron în vederea organizării Festivalului „Arlekin”, ediţia a XIV-a, ce se va desfăşura la Bacău, în perioada 30-31 mai 2009 şi a „Hramului Bacăului”, acţiune care se organizează în mod tradiţional în perioada 26-29 iunie, de „Sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel”.

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 100.000 ron în vederea organizării Festivalului „Arlekin”, ediția a XlV-a, ce se va desfășura la Bacău, în penoada 30-31 mai 2009 și a „Hramului Bacăului”, acțiune care se organizează în mod tradițional în perioada 26 - 29 iunie, de Sărbătoarea “ Sfinților Apostoli Petru și Pavel ”

Consiliul Local al Municipiului Bac au,

Având in vedere:

J Prevederile Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;

J Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

J Prevederile art. 47și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată; »

J Prevederile HCL Bacău nr. 50/23.03.2009 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani;

J Referatul nr.5329/20.05.2009 a Serviciului Cabinet Primar;

S Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art. 36(2) lit. “d”, (6) lit. “a” punctele 4 și 5, ale art. 45(2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 (1) - Se aproba organizarea Festivalului “ARLEKIN”, ediția a XlV-a, cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, ce se va desfasura la Bacau, in perioada 30-31 mai 2009, organizatori fiind Consiliul Local al Municipiului Bacau, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Județului Bacau, Palatul Copiilor, Liceul de Arta “George Apostu”, Teatrul Municipal “Bacovia” si alte cluburi si asociații din Bacau.

(2) - Se aprobă organizarea „Hramului Bacăului”, acțiune care se organizează în mod tradițional în perioada 26 - 29 iunie, de « Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel », acțiune la care vor fi invitate ansambluri și soliști de muzică populară din municipiul Bacău.

ART. 2 - Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Bacău a sumei de 100.000 RON pentru desfășurarea în bune condiții a celor 2 evenimente prevăzute la art.l din prezenta hotărâre.

ART.3, Hotararea va fi comunicata Direcției Economice, Direcției Juridice și Administrație Locală și Serviciului Cabinet Primar din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.
Nr. 157

Din 29.05.2009

O.P./C.Fl./A.M./Ex.l/Ds.I-