Hotărârea nr. 151/2009

 Hotărârea nr. 151 din 29.05.2009 – privind îndreptarea erorii materiale din art. 1, alin. (2) lit. ,,a” şi ,,b” al H.C.L. nr. 4/23.01.2009 şi H.C.L. nr. 30/27.02.2009 privind aprobarea pentru luna februarie şi martie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale din art. 1, alin. (2) lit. „a” și „b” al H.C.L nr. 4/23.01.2009 și H.C.L. nr. 30/27.02.2009 privind aprobarea pentru luna februarie și martie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii

Consiliul Local al Municipiului Bacau,

Având în vedere:

  • -  Hotărârea nr. 4/23.01.2009, a Consiliului Local al Municipiului Bacău privind aprobarea pentru luna februarie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii ;

  • -  Hotărârea nr. 30/27.02.2009, a Consiliului Local al Municipiului Bacău privind aprobarea pentru luna martie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii;

  • -  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • -  Referatul nr. 11016/15.05.2009, al Serviciului Public de Asistență Socială Bacău;

~ Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” punctul 2 și ale art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată:

HOTĂRĂȘTE:

Articol Unic: Se aprobă îndreptarea erorii materiale din art. 1, alin. (2) lit. „a” și „b” al H.C.L.

nr. 4/23.01.2009 și H.C.L. nr. 30/27.02.2009, în sensul că suma de „37,5 lei” se înlocuiește cu suma de „50 lei”.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI