Hotărârea nr. 150/2009

 Hotărârea nr. 150 din 29.05.2009 – privind repartizarea locuinţelor destinate închirierii din Blocul nr. 2 Bis str. Narciselor din municipiul Bacău, care face parte din domeniul privat al municipiului Bacău, persoanelor şi familiilor tinere, care au îndeplinit criteriile prevăzute de lege.

HOTĂRÂRE

privind repartizarea locuințelor destinate închirierii din Blocul nr. 2 Bis str. Narciselor din municipiul Bacău, care face parte din domeniul privat al municipiului Bacău, persoanelor și familiilor tinere, care au îndeplinit criteriile prevăzute de lege

Consiliul Local al Municipiului Bacau, Având in vedere :

  • - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr, 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată;

  • - Prevederile art, 6 2 (2) din Legea nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată, coroborate cu art. 43 din Legea nr. 114/1996, privind locuințele, republicată și actualizată;

  • - Referatul nr. 5327/20.05.2009, al Direcției Patrimoniu și Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

  • - Lista Nominală cu persoanele și familiile tinere propuse pentru a beneficia de locuințe destinate închirierii din fondul de locuințe al municipiului, anexă la hotărâre;

  • - Procesul-verbal nr. 3520/02.04.2009, al Comisiei Sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe pentru tineri;

  • - Prevederile H.C.L. nr. 146/2002;

  • - Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău .

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „c” și „d”, alin. (5) lit. „a”, alin. (6) punct. 17 și ale art. 45 (3) și (5) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se repartizează locuințele destinate închirierii, din Blocul nr. 2 Bis, str. Narciselor din municipiul Bacău, persoanelor și familiilor tinere în vârstă de până la 35 ani în număr de 34, conform

„Listei Nominale”, anexă la hotărâre.

(2) Numărul apartamentului repartizat fiecărei persoane și familii este menționat la coloana care prevede adresa din „Lista Nominală” ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrum

rații de Proprietari și Serviciului Contracte Locuințe.
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


Nr. 150

Din 29.05.2009

O.P./LGH./A.M./Ex. 1 /Ds.I-A-4

românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA

LA HOTARAREA NR. 450 DIN 29.05.2009

LISTA NOMINALĂ

cu familiile și persoanele care vor beneficia de locuințe pentru tineri

Nr.crt.

Numele si prenumele

Număr dosar

Pct.

Adresa

1

SCORȚA LOREDANA

29421/03.09.2001

58

Narciselor, 2 Bis, apt. 1

2

CIOLAC BOGDAN CONSTANTIN

33801/27.09.2005

63

Narciselor , 2 Bis, apt. 2

3

LIONTE SIMONA LĂCRĂMIOARA

30300/10.09.2001

58

Narciselor , 2 Bis, apt. 3

4

SIMION IONUT

61695/07.06.2000

59

Narciselor, 2 Bis, apt. 4

5

LUPU IOAN

55228/18.01.2001

63

Narciselor, 2 Bis, apt. 5

6

PASCU DANIEL

64425/20.10.2003

56

Narciselor , 2 Bis, apt. 6

7

MĂ LIN ESC U CONSTANTIN FLORINEL

67364/09.10.2003

57

Narciselor, 2 Bis, apt. 7

8

JUNCU (CECHEA) RAMONA

451415/16.10.2002

62

Narciselor , 2 Bis, apt. 8

9

LUPU COSTEL

55227/18.01.2001

63

Narciselor , 2 Bis, apt. 9

10

IACOBEANU MARIUS

7213/28.02.2005

57

Narciselor, 2 Bis, apt. 10

11

ȘUȘTACCLAUDIU

37181/04.11.2004

58

Narciselor , 2 Bis, apt. 11

12

COJOCARU SIMONA

16009/24.06.1997

76

Narciselor, 2 Bis, apt. 12

13

POPA CRISTIAN

15398/17.04.2006

61

Narciselor , 2 Bis, apt. 13

14

BUCEVSCHI ARCADIE CRISTIAN

66544/24.06.2003

58

Narciselor, 2 Bis, apt. 14

15

TURLEA MAZĂRE CRISTINEL

66351/23.05.2003

60

Narciselor, 2 Bis, apt. 15

16

PÎNTEA ROXANA

26038/25.07.200?

58

Narciselor , 2 Bis, apt. 16

17

VERMAN ELENA BEATRICE

67454/10.11.2003

58

Narciselor, 2 Bis, apt. 17

18

CĂLIN VIOLETA ELENA

451446/18.10.2002

63

Narciselor, 2 Bis, apt. 18

19

ODOBIȘTEANU ELENA VIOLETA

67550/21.11.2003

60

Narciselor, 2 Bis, apt. 19

20

PĂRLOG IONUȚ

66411/03.06.2003

56

Narciselor , 2 Bis, apt. 20

21

STOIAN NICOLETA

67258/23.09.2003

65

Narciselor, 2 Bis, apt. 21

22

VERIA ALINA CECILIA

451296/03.10.2002

60

Narciselor , 2 Bis, apt. 22

23

COSTIUG PETRONEL

16893/03.07.1997

60

Narciselor, 2 Bis, apt. 23

24

RADU CRISTIAN

64397/14.10.2003

58

Narciselor , 2 Bis, apt. 24

25

ROTILĂ IULIA RAMONA

67674/16.12.2003

58

Narciselor, 2 Bis, apt. 25

26

CRĂCIUN MARIA

8912/14.03.2005

62

Narciselor, 2 Bis, apt. 26

27

BONTAȘ CRISTINA

67573/26.11.2003

58

Narciselor, 2 Bis, apt. 27

28

MOISĂ VALI ADRIANA

67189/12.09.2003

58

Narciselor, 2 Bis, apt. 28

29

GHEORGHIȚĂ TEODORA CRISTINA

55229/18.01.2001

60

Narciselor, 2 Bis, apt. 29

30

STROI GABRIELA

15383/28.04.2004

57

Narciselor, 2 Bis, apt. 30

31

MĂGURIANU GABR1EL

451240/27.09.2002

57

Narciselor, 2 Bis, apt. 33

32

LĂCĂTUȘU CARMELIA

55550/24.01.2000

61

Narciselor, 2 Bis, apt. 34

33

COJOCARU DANIELA

28883/16.09.2002

59

Narciselor, 2 Bis, apt. 35

34

POPOVICI ANCA MIHAELA

30650/10.09.2004

57

Narciselor, 2 Bis, apt. 36


CONTRASEMNEAZĂ,

RETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI