Hotărârea nr. 149/2009

 Hotărârea nr. 149 din 29.05.2009 – privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă socială în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință socială în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacau,

Având in vedere :

Prevederile Legii nr. 114/1996, privind locuințele, actualizată și republicată;

Prevederile HG. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată:

- Prevederile H.C.L.nr.244/2008 prin care s-a numit Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău;

Referatul nr.4779/06.05.2009 înaintat de Direcția Patrimoniu,

Procesul Verbal nr.4779 din 06.05.2009 al Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. d), și alin.(6), lit”a” punctul „17" si ale art.45(l) și (5) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale , republicată ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

ART.UNIC. - Se aprobă „ Lista Nominală” cu propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință socială în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău, potrivit Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA

la HCL NR....A9.........din.        2009

LISTA NOMINALA CU PROPUNERILE PENTRU LOCUINȚE SOCIALE

NUME PRENUME

NUMĂR DOSAR

OBSERVAȚII

1.

ANTOCHI MARIA

46015/18.08.2008

2.

ARGINT IONEL

448875/18.03.2002

3.

BERNACIC CRISTINEL

27662/05.03.2008

4.

BACIU ADRIANA MARIA

45634/30.11.2006

5.

BĂLAN ELENA LUMINIȚA

66933/11.08.2003

6.

BALAN STELIAN

20075/05.01.2009

7.

BALTA CORINA IOANA

9559/05.03.2007

8.

BANU ROXANA MADALINA

43996/17.11.2006

9.

BARBURESCU VLAD CIPRIAN

7744/20.02.2007

10.

BEJAN CLAUDIA IONELA

29751/17.07.2007

11.

BOTEZ CARLA

41751/02.11.2006

12.

BOTEZ ROMEO

23838/04.07.2000

13.

BREAHNA LUMINIȚA STEFANIA

26277/27.02.2009

14.

CALINCIU DANIELA

41148/13.12.2004

15.

CONSTANTIN LACRAMIOARA

46763/28.12.2005

16.

CIORBA IOAN

21430/19.01.2009

17.

CIONEA VIRGINIA

7017/20.02.2006

18.

CHELARIU ALEXANDRU

436/07.01.2005

19.

CONDREA DANIELA

45632/30.11.2006

20.

CANTARAGIU CARMEN

12066/04.04.2005

21.

CIUBOTARU ROMICĂ

21700/20.01.2009

22.

CHIUȚU FLORIN

58192/11.12.2008

23.

CHIRIAC ELENA

45228/12.08.2008

24.

CHISĂLĂU GHEORGHE

30420/20.07.2007

25.

COBZARU ADRIANA

48637/11.09.2008

26.

CIOBANU MIHAELA

29703/31.03.2009

27.

COJOCARU BOGDANA MIHAELA

52515/15.10.2008

28.

COTEAȚĂ FĂNICÂ

20380/08.01.2009

29.

COZMA LACRAMIOARA

52083/10.10.2008

30.

CRENGANIȘ NICOLETA ROXANA

26097/21.02.2008

31.

DÂNILĂ LIVIU VASILE

6990/20.02.2006

32.

DEMUȘCA ELISABETA

47515/02.09.2008

33.

DRAGOMIR SORIN IOAN

31669/21.04.2009

34.

DONICI BOGDANA DANIELA

47935/04.09.2008

35.

GÎLCĂ VICTOR

49737/18.09.2008

36.

GASPAR ANCA NICOLETA’

69/03.01.2006

37.

HELÎȚIANU AUREL

45677/14.08.2008

38.

HULUBA IRINA SORINA

34100/07.09.2006

39.

HRISCU MARIUS CONSTANTIN

41039/11.12.2000

40.

HRENCIUC MARIA

28283/18.03.2009

41.

ICHIM CONSTANTIN

9606/17.03.2005

42.

ISTRATE BOGDAN PETRIȘOR

36283/30.08.2007

43.

JUNCU MIRELA LUMINIȚA

37843/06.10.2006

44.

MĂCIUCĂ GEORGETA

24917/17.02.2009

45.

MUNTEANU CORINA ELENA

25619/23.02.2009

46.

MARANGOCI CRISTINA GABRIELA

44905/05.08.2008

47.

MATANIE OANA ELENA

24046/07.02.2008

48.

MIRICA MARIUS ADRIAN

29423/30.03.2009

49.

MAXIM SILVIA LAURA

47239/02.09.2008

50.

MORARU ANA

59679/19.12.2008

51.

MARINESCU MARINELA

55665/26.01.2000

52.

NEAGU LIVIU ADRIAN

67626/09.12.2003

53.

NĂSTASE DANIEL

50388/01.10.2008

54.

OBADA IOANA ALEXANDRA

28359/18.03.2009

55.

OPRISAN ALINA ROXANA

2416/18.01.2007

56.

PAVEL EDUARD

36461/27.09.2006

57.

PALADE MIHAELA

29752/01.08.2006

58.

PAVELIUC CONSTANTIN

52757/17.10.2008

59.

PIEPTANARU ELENA

30624/08.04.2009

60.

PETRIC MARIUS ALEXANDRU

21484/17.01.2008

61.

PREOTU MARIANA ANCA

56721/21.11.2008

62.

POP MIHAIL CRISTIAN

21966/05.06.2006

63.

RANG CĂTĂLIN NICOLAE

33054/29.08.2006

64.

RADU PETRICĂ

29363/27.03.2009

65.

RASLOAGA IULIAN

41228/05.07.2008

66.

ROMAN MIHAI

25870/25.02.2009

67.

RUSAN VIOREL

59781/19.12.2008

68.

SCUTARU MARIO IONEL

60085/24.12.2008

69.

STAN CEZAR SORIN

22018/22.01.2009

70.

STAN DUMITRU

45490/15.08.2008

71.

STAN CLAUDIA

26220/27.02.2009

72.

ȘOITUZU PETRONELA

28859/24.03.2009

73.

TULCEANU LORA

450351/17.07.2002

74.

TROFOR GAVRIL

32852/28.08.2006

75.

VERBUȚĂ MARIUS MIHAI

20254/07.01.2008

76.

VOINEA SIMONA RALUCA

9910/06.03.2007

77.

VIERU IONEL

22974/30.01.2009

78.

UNGUREANU ELENA

27333/10.03.2009

79.

ZAVADA CONSTANTIN ADRIAN

1881/15.01.2007

NUME PRENUME

NUMĂR DOSAR