Hotărârea nr. 148/2009

 Hotărârea nr. 148 din 29.05.2009 – privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei (Ron), la un număr de 9 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, înainte de 31.12.2008.

HOTĂRÂRE

privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei (Ron), la un număr de 9 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, înainte de 31.12.2008.

Consiliul Local al Municipiului Bacau,

Având în vedere

  • - Prevederile art. 1 din Codul Familiei adoptat prin Legea nr. 4 din 4 ianuarie 1953, modificat si completat prin Legea nr. 4 din 4 aprilie 1956 si republicat;

  • - Hotărârea nr. 205/2006, modificată și completată prin Hotărârea nr. 280/2006, a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

  • - Referatul nr. 336492/27.04.2009 întocmit de domnul Popa Dumitru, Director

Executiv Adjunct la S.P.C.L.E.P. Bacău;

  • - Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza prevederilor art. 36 (9) și ale art. 45 (2) și(5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei (RON), la un număr de 9 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie înainte de 31.12.2008, potrivit Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău, care prin intermediul Direcției Economice va efectua plata.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Serviciul Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor - Serviciul Stare Civilă.

3

PREȘEDINTE BÎRZU


Nr. 148

Din 29.05.2009

O P, I.GH./A.M./Ex.l/I%$CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU BOPOVICI hj /

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA

LA HOT ARAREA NR. Jfrg DIN 29.05.2009

TABEL NOMINAL

cu familiile care au împlinit 50 de ani

de Ia căsătorie înainte de 31.I2.200S și au deja cerere după data de 22.12.2005

Nr. Crt.

Numele și Prenumele soț + soție

Adresa

Data căsătoriei

Nr. și seria certificatului de căsătorie

Obs.

1

TONGHIOIU PETRE „     TATIANA

PROCOPIE STRAT. NR. 31

28.05.1957

Cg 056759

2

MANEA CONSTANTIN Z1NOVIA

ENERGIEI 33/C/l 1

08.12.1958

Cg 0984995

3

MONDAN IANCU

„    MARIA

BRADULUI

A/C/9

02.02.1952

Cb037470

4

TĂTARU VASILE

„    VERG1NIA

RADU NEGRU

2/B/31

20.12.1958

Ci 132034

5

TESCARU IOAN „     D1DINA

9 MAI

29/A/6

14.09.1958

Ch 620385

6

SPĂTARII ION

„    MARIEA

LIVEZILOR

3/B/l

11.12.1958

Cg 0949073

7

LAZÂR M1RCEA

LISAVETA

CASTANILOR

6/E/4

05.05.1958

Cg 0947958

8

rCHIUTU JEAN

„   AHA   ----

BUCIUM 77

18.07.1957

Cgi 056955

9

ILCO PINTILȘKkNn'-4 »X

GAROFITEI

i.wu___________

18.01.1953

Ce 280210


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU PQPO;VICI