Hotărârea nr. 147/2009

 Hotărârea nr. 147 din 29.05.2009 – privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a împuternici o persoană să reprezinte Consiliul Local Bacău în cauza aflată pe rolul Tribunalului Bacău – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ – Dosarul nr. 2342/110/2009.

privind mandatare» Primarului Municipiului Bacău, de a împuternici o persoană să reprezinte Consiliul Local Bacău în cauza aflată pe rolul Tribunalului Bacău -Secția Comercială și Contencios Administrativ - Dosarul nr, 2342/110/2009

Consiliul Local al Municipiului Bacau,

Având în vedere:

  • -  Prevederile art 67(1,2) art. 68 (3) din Codul de Procedură Civilă;

  • -  Prevederile art. 21 alin.(2)(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • -  Prevederile art.47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • -  Referatul nr. 5217 din 19.05.2009 al Compartimentului „Aparatul Permanent”;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36(9) și art. 45 (1) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. Unic - Se mandatează Primarul municipiului Bacău, să procedeze în conformitate cu prevederile art. 21(2) și (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, în sensul împuternicirii unei persoane să reprezinte interesele Consiliului Local Bacău și a municipiului Bacău, în cauza aflată pe rolul Tribunalului Bacău -Secția Comercială și Contencios Administrativ, Dosarul nr. 2342/110/2009.

Nr. 147

Din 29.05.2009 l

O.P, C.FL./A.M ./Ex.rCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDHLR0POVICI