Hotărârea nr. 144/2009

 Hotărârea nr. 144 din 29.05.2009 – privind completarea H.C.L. nr.332/2008 prin care s-a aprobat reorganizarea R.A.G.C. Bacău în S.C COMPANIA DE APA BACAU SA., modificată şi completată prin H.C.L. nr.359/2008.

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L. nr. 332/2008 prin care s-a aprobat reorganizarea R.A.G.C. Bacău în S.C. COMPANIA DE APĂ BACĂU S.A., modificată și completată prin H.C.L. nr.359/2008

Consiliul Local al Municipiului Bacau,

Având în vedere:

•Prevederile Regulamentului serviciului de alimentare cu apași canalizare aprobat prin HCL nr.332/2008;

•Prevederile art. 47 și art.l 17 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

•HCL nr. 332 din 26.09.2008 prin care s-a aprobat reorganizarea R.A.G.C. Bacău în S.C. COMPANIA DE APĂ BACĂU S.A.

•Referatul nr.3525/02.04.2009 înaintat de Direcția Drumuri Publice, Serviciul Rețele și Iluminat Public; Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art.36(2), lit.”a”„c” și art. 45(3) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă completarea HCL nr.332/26.09.2008 prin care s-a aprobat reorganizarea R.A.G.C. Bacău în S.C. Compania de Apă Bacău S.A, modificată și completată prin HCL nr.359/2008, după cum urmează :

- Subanexa nr.2A care cuprinde inventarul bunurilor de retur la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare aprobat prin HCL nr.332/26.09.2008, va fi completată cu inventarul bunurilor cuprinse în Lista gurilor de scurgere din municipiul Bacău, potrivit Anexei nr. 2.A.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Se aprobă completarea HCL nr. 111/30.04.2007 ce conține inventarul bunurilor publice care aparțin municipiului Bacău, cu inventarul bunurilor cuprinse în Lista gurilor de scurgere din municipiul Bacău, potrivit Anexei nr.2.A.l parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Patrimoniu, Direcția Drumuri Publice, Serviciul Rețele și Iluminat Public și S.C. Compania de Apă Bacău S.A.

Art.4.-Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.332/26.09.2008, modificată și completată prin H.C.L. nr.359/2008, sunt și rămân în vigoare.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: S.C. Compania de Apă Bacău S.A, Administratorului Public, Direcției Tehnice, Direcției Economice, Direcției Patromoniu, Direcției Drumuri Publice, Serviciului Rețele și Iluminat Public, Serviciului Unitatea Municipală pentru Monitorizare din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.


PREȘED

BÎRZXJifcROMANIA

ANEXA nr.2A.1

la HCL NR............din/?£P£....2OO9


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

CENTRALIZATOR GURI DE SCURGERE ZONA DE CENTRU A MUNICIPIULUI BACĂU

NR, CRT

DENUMIRE STADA

U.M.

CANTITATE

1

ALEEA GHIOCEILOR

BUC,

19

2

BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN

BUC.

47

3

9 MAI

BUC.

32

4

I. L. CARAGIALE

BUC.

40

5

BULEVARDUL IONIȚA SANDU STURZA

BUC.

37

6

MARASESTI(MCDONALD'S)zona CENTRU

BUC.

20

7

MIRON COSTIN

BUC.

21

8

NICOLAE TITULESCU

BUC.

16

9

PICTOR THEODOR AMAN

BUC.

43

10

STADIONULUI

BUC.

15

11

ALEEA PARCULUI

BUC.

23

12

CALEA BÂRLADULUI

BUC.

40

13

CALEA ROMANULUI B-UL UNIRII

BUC.

122

14

CONSTANTIN ENE

BUC.

35

15

DUMBRAVA ROȘIE

BUC.

11

16

EROU GHEORGHE NECHITA, ARMONIEI

BUC.

2

17

IERNII

BUC.

11

18

ILARIE VORONCA

BUC.

7

19

ION GHELU DESTELNICA - FUNDĂTURĂ TROTUS

BUC.

15

20

LALELELOR

BUC.

8

21

LICURICI

BUC.

21

22

LIVEZILOR

BUC,

12

23

LUCEAFĂRULUI

BUC,

14

24

LUMINII - CASA DE CULTURA

BUC.

17

25

MIHAIL KOGĂLNICEANU - OITUZ

BUC.

25

26

CALEA MĂRĂȘEȘTI

BUC.

37

27

MIHAI VITEAZU

BUC.

37

28

MILCOV

BUC.

26

29

MIRCEA ELIADE

BUC.

14

30

NICOLAE BĂLCESCU

BUC.

15

31

NUFĂRULUI

BUC.

15

32

PIEȚEI SI DUMBRAVEI

BUC.

21

33

PLAIULUI

BUC.

6

34

RĂZBOIENI

BUC.

23

35

RĂZOARE

BUC.

11

36

ȘIRETULUI

BUC.

24

37

ȘOIMULUI

BUC.

11

38

SPIRU HARET

BUC.

7

39

TECUCIULUI - SUBLOCOTENENT ADAM

BUC.

21

40

TRIUMFULUI

BUC.

27

41

VALEA ALBĂ, 1 MAI

BUC.

18

42

VASILE ALECSANDRI

BUC.

44

43

VIITORULUI

BUC.

22

44

VIORELELOR

BUC.

15

45

ALEEA VIȘINULUI

BUC.

10

Total guri de squrgere ZONA CENTRU

BUC.

1057

CENTRALIZATOR GURI DE SCURGERE ZONA DE SUD A MUNICIPIULUI BACĂU

NR. CRT

DENUMIRE STADA

U.M.

CANTITATE

1

AEROPORTULUI

BUC.

4

2

ALECU RUSSO

BUC.

46

3

ALEI BUCEGI

BUC.

26

4

PICTOR ION ANDREESCU

BUC.

8

5

AVIATORILOR

B UC

11

6

Bl CAZ

BUC.

64

7

BUCEGI

BUC.

60

8

CARPAȚI

BUC.

28

9

CASTANILOR

BUC.

5

10

CHIMIEI

BUC.

7

11

EROU CIPRIAN PINTEA

BUC.

7

12

CIPRIAN PORUMBESCU

BUC.

31

13

CONDORILOR

BUC.

10

14

CONSTANȚEI

BUC.

18

15

SERGENT CONSTANTIN MUȘAT

BUC.

5

16

ALEEA CONSTRUCTORULUI

BUC.

6

17

CORNIȘA BISTRIȚEI

BUC.

20

18

ALEEA ELECTRICIENILOR

BUC.

8

19

FĂGĂRAȘ

BUC.

12

20

FRASINULUI

BUC.

5

21

GAROFIȚEI

BUC.

10

22

GHEORGHEGLOD

BUC.

14

23

HENRI COANDĂ

BUC.

3

24

IZVOARE

BUC.

32

25

LETEA

BUC.

14

26

CALEA MĂRĂȘEȘTI

BUC.

35

27

MĂRĂȘTI

BUC.

40

28

ALEEA METALURGIEI

BUC.

6

29

MILCOV

BUC.

28

30

MILCOV ALEI

BUC.

46

31

NARCISELOR

BUC.

15

32

NEPTUN

BUC.

5

33

ALEEA OȚELARILOR

BUC.

1

34

PANSELELOR

BUC.

6

35

ALEEA PROIECTANTULUI

BUC.

3

36

CALEA REPUBLICII

BUC.

40

37

TEIULUI

BUC.

12

38

TOAMNEI

BUC.

11

39

ALEXEI TOLSTOI

BUC.

24

40

VASILE LUPU

BUC.

9

41

DR. VICTOR BABEȘ

BUC.

7

42

ÎNFRĂȚIRII

BUC.

21

43

ORIZONTULUI

BUC.

13

44

PLOPILOR

BUC.

6

Total guri de scurgere ZONA SUD

782

CENTRALIZATOR GURI DE SCURGERE ZONA DE NORD A MUNICIPIULUI BACĂU

NR.

CRT

DENUMIRE STADA

U.M.

CANTITATE

1

8 MARTIE

BUC

6

2

22 DECEMBRIE

BUC.

34

3

22 DECEMBRIE CASE

BUC.

6

4

ABATORULUI

BUC.

15

5

ALEXANDRU GOLESCU

BUC.

3

6

ALEXANDRU VLAHUȚĂ

BUC.

5

7

ALUNULUI

BUC.

5

8

MITROPOLIT ANDREI ȘAGUNA

BUC.

2

9

APRODU PURICE

BUC.

26

10

ARCADIE ȘEPTILICI

BUC.

40

11

ARDEALULUI

BUC.

18

12

AUSTRULUI

BUC.

13

13

BANCA NAȚIONALĂ

BUC.

26

14

BRADULUI

BUC.

18

15

BRÂNDUȘEI

BUC.

14

16

BUCIUMULUI

BUC.

20

17

BUJORILOR

BUC.

14

18

CALEA MOLDOVEI

BUC.

90

19

CALEA MOINEȘTI

BUC.

37

20

CĂLUGĂRENI

BUC.

17

21

CARAIMAN

BUC.

4

22

CEAHLĂULUI

BUC.

7

23

CONSTANȚEI

BUC.

14

24

CORBULUI

BUC.

2

25

COSTACHE NEGRI

BUC.

7

26

CRIZANTEMELOR

BUC.

4

27

CUZA VODĂ

BUC.

9

28

DECEBAL

BUC.

15

29

DIMITRIE CANTEMIR

BUC.

14

30

DR. CONSTANTIN ISTRATE

BUC.

6

31

ECATERINA VARGA

BUC.

19

32

EMIL RACOVIȚĂ

BUC.

1

33

ENERGIEI

BUC.

10

34

FAGULUI

BUC.

8

35

GĂRII

BUC.

34

36

GEORGE BACOVIA

BUC.

40

37

GHEORGHE DONICI

BUC.

23

38

GHEORGHE LAZĂR

BUC.

2

39

HATMAN BERESCU

BUC.

7

40

ION IONESCU de la BRAD

BUC.

35

41

IAȘILOR

BUC.

11

42

INDEPENDENȚEI

BUC.

10

43

ION LUCA

BUC.

11

44

ION LUCA CASE

BUC.

5

45

IOSIF COCEA

BUC.

15

46

LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU

BUC.

14

47

LOGOFĂT TĂUTU

BUC.

24

48

LUNEI

BUC.

4

49

MAGNOLIILOR

BUC.

10

50

MARGARETELOR

BUC.

6

51

MARTIR CLOȘCA

BUC.

6

52

MARTIR CRIȘAN

BUC.

11

53

MARTIR HORIA

BUC.

24

54

MIHAI EMINESCU

BUC.

22

55

MILITARI

BUC.

12

56

MIORIȚEI

BUC.

64

57

NEAGOE VODĂ

BUC.

31

58

NORDULUI

BUC.

4

59

NUCULUI

BUC.

1

60

OITUZ

BUC.

12

61

ORHIDEELOR

BUC.

8

62

OZANEI

BUC.

14

63

PĂCII

BUC.

8

64

PLANTELOR

BUC.

2

65

PRELUNGIREA ARCADIE SEPTILICI

BUC.

24

66

PRELUNGIREA BRADULUI

BUC.

50

67

PRIETENIEI

BUC.

19

68

PRIMĂVERII

BUC.

21

69

PROCOPIE STRAT

BUC.

12

70

RADU NEGRU

BUC.

9

71

SÂNZIENELOR

BUC.

6

72

SLĂNICULUI

BUC.

4

73

ȘTEFAN CEL MARE

BUC.

20

74

TUDOR VLADIMIRESCU

BUC.

33

75

SUCEVEI

BUC.

6

76

TAZLĂULUI

BUC.

10

77

TIPOGRAFILOR

BUC.

6

78

TRAIAN

BUC.

9

79

TRAIAN VUIA

BUC.

6

80

VADUL BISTRIȚEI

BUC.

6

81

BULEVARDUL VASILE PÂRVAN

BUC.

8

82

MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE

BUC.

8

83

VENUS

BUC.

23

84

VRANCEI

BUC.

17

85

VULTURULUI

BUC.

16

86

ZEFIRULUI

BUC.

14

87

ZIMBRULUI

BUC.

7

Total guri de scurgere ZONA NORD

1333


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI