Hotărârea nr. 138/2009

 Hotărârea nr. 138 din 30.04.2009 – privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a utilizării creditului obligatar aprobat prin H.C.L.200/2006 pe perioada 2006-2008 şi aprobarea finanţării din credit a obiectivelor de investiţii pe anul 2009.

p^udeto,/ ^)a<‘ăf/


a/              ^^acăf/


HOTĂRÂRE

privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a utilizării creditului obligatar aprobat prin HCL 200/2006 pe perioada 2006-2008 și aprobarea finanțării din credit a obiectivelor de investiții pe anul 2009

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

  • -  Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Prevederile art.61 din Capitolul VI din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile HGR nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • -  HCL nr.2/19.01.2006  , HCL nr.23/05.02.2007, HCL nr. 17/06.02.2008, HCL

nr.435/22.12.2008 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli și a programelor de investiții pentru anii 2006,2007, 2008 și 2009.

  • -  Referatul nr. 4514/29.04.2009 înaintat de Direcția Economică,

  • -  Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art.36(2), lit.„b” și art. 45(2) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă utilizarea creditului obligatar aprobat prin HCL 200/2006 pe perioada 2006-2008 și realocarea resurselor din credit pentru finanțarea obiectivelor de investiții cuprinse în Anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă finanțarea în anul 2009 din creditul neutilizat la finele anului 2008 a obiectivelor de investiții cuprinse în Anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Bacau, Direcția Economica, Direcția Tehnică se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PRE^tOlN^tUEȘEDINȚĂ

NR. 138    \ ț\

DIN 30.04. 20(^

O.P., Caleap FI.                             I

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ NR.1

LA HOTĂRÂREA NR. 158 DIN 30.04.2009


(m;i lei)

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Lucrări aprobate inițial de către comisie

2006

2007

2008

2009

Total realizat

Influente fata de aprobarea inițiala a comisiei

Val .aprobata prin BVC

/ al. realizat

Influente

/al .aprobați

Val. realizata

influente

'al .aprobat /al.realizat;

influente

Valoare, aprobata

Valoare realizata

1

Reabilitare 34 puncte termice in Municipiul Bacau

22.283,11

9.755,00

8752,83

1.002.17

4.087,62

4.523,82

-436,20

0,00

0,00

0,00

13.276,65

9.006 46

2

Contorizarea consumatorilor de energie termica din municipiul Bacau

390,21

0,00

390,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

3

Lotul 1. Racord termic din P.T.33 pt. clădire Politia municipiului Bacau. pașapoarte

179,89

0,00

179,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

4

Lotul 2. Racord termic din P.T.31 pt. blocuri locuințe sociale str. Teiului

213,62

0,00

213,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.03

5

Lotul 3. Racord termic din P.T.97 pt. blocuri locuințe sociale strada Tipografilor nr.12

64,99

0,00

64,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

6

Lotul 4. Racord termic din PT 22 pt. Liceul de chimie str. Henri Coanda 7

42,51

0,00

42,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

7

Lotul 5. Racord termic din P.T. 21 pt. Liceul D. Mangeron strada Aeroportului nr. 5

310,00

292,78

17,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

292.78

0,00

-292.78

0.00

8

Lotul 6. Racord termoficare si punct

239,50

87,49

152,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87.49

-87.49

9

Lotul 7. Racord termoficare si punct termic pt. Liceul Pedagogic "Ștefan cel Mare"

241,02

245,08

-4,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

245,08

-245.08

10

Lotul 8. Racord termic din P.T. 45 pt.

235,70

0

235,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

11

Modernizare statii hidrofoare

1.860,00

0

1.860,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

12

Colegiul Economic "Ion Ghica".

Municipiul Bacau - RK cămin .str.Oituz

1.862,10

0,00

0,00

0,00

0,08

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,07

1.862.03

13

Construire Spitalul Municipal Bacau

0,00

0,00

0,00

15,00

13.14

1,86

1.000.00

0,00

1.000.00

1.000,00

13,14

-13.14

14

Modernizare Bazin înot

8.400,00

8.400,00

13.872,46

0,00

13.872,46

7.775,32

7.415.79

359.53

250,49

7 415,79

-7.415 79

15

Construire Stadion municipal

0,00

0,00

0,00

260.00

106,56

153,44

0,00

0,00

0,00

0,00

106.56

-106.56

16

Modernizare Teatrul de vara

11.077.99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.800,00

1.867.35

2.932.65

2 932.65

1.867.35

9.210.64

17

Locuințe sociale Tipografilor 12

1 000,00

155,68

844.32

2.933,15

1 850,47

1.082,68

1.279,00

752,62

526.38

205.42

2.758.77

-2 758.77

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Lucrări aprobate inițial de către comisie

2006

2007

2008'

2009

Total realizat

Influente fata de aprobarea inițiala a comisiei

Val .aprobata prin BVC

fal.realTzatî

Influente

/al .aprobat;

Val.realizate

influente

ral .aprobat/al.realizat;

influente

Valoare, aprobata

Valoare realizata

18

Locuințe sociale Teiului 13

8.615,75

1.000,00

194,1

805,90

5.999,44

4668,56

1.330,88

711,00

710,97

0,03

0,00

5.573.63

3.042.12

19

Amenajare Piața Centrala

2.459,03

0,00

0,00

0,00

500,00

3,05

496,95

1.207,30

1.200,64

6,66

6,66

1.203,69

1.255.34

20

Amenajare Piața de gross

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

155,64

4,36

0,00

155,64

-155,64

21

Centrul expozitional si de afaceri, aplicație Phare

7.000,00

0,00

0,00

0,00

500,15

53,06

447,09

5.140,00

4.643,17

496,83

1.290,00

4.696.23

2.303.77

22

Reabilitare termica a blocurilor- inst.inte rioare de utilitati publice,in Municipiul Bacau

0,00

0,00

0,00

1.600,00

0,00

1.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

23

Dotări instalații de termoficare (transformarea a 9 CT-uri in PT-uri Transformarea a 5 CT-uri in PT-uri;contorizare energie termica pentru incaizire ;contorizare apa calda de consum;reabilitarea a 34 PT-uri),in Municipiul Bacau

0,00

0,00

0,00

15.830,29

15.071,66

758,63

0,00

0,00

0,00

0,00

15,071,66

-15.071,66

24

Reabilitare termica bloc nr.62, sc.A, B, C, D, strada Republicii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,52

92,42

102,10

102,79

92,42

-92,42

25

Reabilitare termica bloc nr.35, strada Aviatorilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,52

0,04

194,48

194.52

0,04

-0.04

26

Reabilitare termica bloc nr.60, strada Republicii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

382,52

45,38

337,14

337,83

45,38

-45,38

27

Reabilitare termica bloc nr.2, sc.A, strada Neptun

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,52

0,00

194,52

194,52

0,00

0,00

28

Reabilitare termica bloc nr.159, strada Marasesti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,52

0,00

194,52

194,52

0,00

0,00

29

Reabilitare termica bloc nr.1, strada Mioriței

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,52

33,76

160,76

161,45

33,76

-33,76

30

Reabilitare termica bloc nr.3, strada Mioriței

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,52

0,00

194,52

194,52

0,00

0,00

31

Reabilitare termica bloc nr.5, strada Mioriței

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

194,52

10,06

184,46

185,16

10,06

-10.06

32

Reabilitare termica bloc nr.7, strada Mioriței

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

194,52

11,63

182,89

183,58

11,63

-11,63

33

Reabilitare termica bloc nr.1, strada Slanicului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,52

14,19

180,33

181,02

14,19

-14,19

34

Reabilitare termica bloc nr.2, strada Slanicului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,52

35,34

159.18

159,92

35,34

-35,34

35

Reabilitare termica bioc nr.3, strada Slanicului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,52

63,65

130,87

128,97

63.65

-63.65

36

Reabilitare termica bloc nr.5, strada Slanicului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,52

48,13

146,39

134.65

48,13

-48.13

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Lucrări aprobate inițial de către comisie

2006

2007

2008 -

2009

Total realizat

Influente fata de aprobarea inițiala a comisiei

Val .aprobata prin BVC

ral.realizat;

Influente

Tal .aprobat;

Val.realizata

influente

ral .aprobat

/al.realizat;

influente

Valoare, aprobata

Valoare realizata

36

Reabilitare termica bloc nr.4, strada Neagoe Vodă

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

194,52

45,00

149,52

150.26

45,00

-45,00

37

Reabilitare termica bloc nr.5, strada Neagoe Vodă

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,52

1,95

192,57

193.26

1,95

-1.95

38

Reabilitare termica bloc nr.6t strada Neagoe Vodă

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

194,52

69,39

125,13

125,82

69,39

-69.39

39

Reabilitare termica bloc nr.124, sc.B, C, D, strada Milcov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,52

33,98

160,54

160,59

33,98

-33,98

40

Reabilitare termica bloc nr.124, sc.A, E, strada Milcov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,52

0,00

194.52

194,52

0,00

0.00

41

Reabilitare termica bloc nr.126, sc.A, B, strada Milcov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,52

39,03

155,49

156,19

39,03

-39.03

42

Reabilitare termica bloc nr.126, sc.C, strada Milcov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,52

0,24

194,28

192,52

0,24

-0.24

43

Reabilitare termica bloc nr.132, sc.A, B, C, strada Milcov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,52

0,69

193,83

287,34

0,69

-0,69

44

Reabilitare termica bloc nr.132, sc.D, E, strada Milcov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,52

0,69

193,83

194,52

0,69

-0,69

45

Reabilitare termica bloc nr.6, sc.D, Aleea Constructorului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,52

20,78

173,74

148,85

20,78

-20.78

46

Reabilitare termica bloc nr.25, strada Comisa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,52

0,43

194,09

194,52

0,43

-0,43

47

Reabilitare termica bloc nr.9, sc.A, F, strada Pictor Aman

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,52

0,69

193,83

194,52

0,69

-0,69

48

Reabilitare termica bloc nr.7, sc.A, B, strada Aviatorilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,52

0,04

194,48

166.79

0,04

-0.04

49

Reabilitare termica bloc nr.14, sc.A, strada Aviatorilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,52

0,73

193,79

194,52

0,73

-0.73

50

Reabilitare termica bloc nr.4, strada Aviatorilor

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

194,52

24,64

169,88

147,25

24,64

-24,64

51

Reabilitare termica bloc nr.SU, strada Razboieni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194.52

10,44

184,08

184.13

10,44

-10,44

52

Reabilitare termica bloc nr.8, strada Cuza Vodă

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,52

27,08

167,44

168,18

27,08

-27,08

53

Reabilitare termica bloc nr.11, strada Păcii

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

194,44

4,98

189,46

189,51

4,98

-4.98

54

Modernizare strada Sucevei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129,95

0,00

129,95

65,00

0,00

0,00

Modernizare str.Plopilor

100,00

OT

tw

2757T3"

218J9

56,94

OT

OT

urc

W

218,19

-118,19

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Lucrări aprobate inițial de către comisie

2006

2007

2008

2009

Total realizat

Influente fata de aprobarea inițiala a comisiei

Val .aprobata prin BVC

fal. realizat;

Influente

/al .aprobat

Val. realizata

influente

'al .aprobat

/al.realizat;

influente

Valoare, aprobata

Valoare realizata

56

Modernizare str.Gh.Glot

220,00

0,00

0,00

0,00

59,44

12,90

46,54

0,00

0,00

0,00

0.00

12,90

207.10

57

Construire str. lașilor

0,00

0,00

0,00

500,00

186,78

313,22

0,00

0,00

0,00

0,00

186,78

-186,78

58

Construire str. Șiretului

0,00

0,00

0,00

780,32

447,55

332,77

0,00

0,00

0,00

0,00

447,55

-447,55

59

Construire str. Viitorului

0,00

0,00

0,00

873,68

491,11

382,57

0,00

0,00

0,00

0,00

491,11

-491,11

60

RK Str. Marasti

0,00

0,00

0,00

195,33

0,00

195,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61

Consolidare si reabilitare Pod Serbanesti peste râul Bistrița,Municipiul Bacau

26.884,01

0,00

0,00

0,00

3.433,68

1.305,13

2.128,55

1.058,50

1.058,50

0,00

0,00

2.363,63

24.520.38

62

Construire strada Ceahlăului

0,00

0,00

0,00

236,86

183,50

53,36

0,00

0,00

0,00

0,00

183,50

-183,50

63

Construire strada Caraiman

0,00

0,00

0,00

147,73

139,84

7,89

0,00

0,00

0,00

0,00

139,84

-139.84

64

Străpungere si parcare str.M.Viteazu

1.145,66

0,00

0,00

0,00

1.586,74

1.304,41

282,33

0,00

0,00

0,00

0,00

1.304,41

-158,75

65

Construire strada llarie Voronca

0,00

0,00

0,00

577,43

428,91

148,52

0,00

0,00

0,00

0,00

428,91

-428,91

66

Construire strada C.Porumbescu

0,00

0,00

0,00

3.214,97

2.604,74

610,23

0,00

0,00

0,00

0,00

2.604,74

-2.604,74

67

Construire alee strada I.S.Sturza 67-77

0,00

0,00

0,00

130,90

109,56

21,34

0,00

0,00

0,00

0,00

109,56

-109,56

68

Construire strada Triumfului

0,00

0,00

0,00

123,00

0,00

123,00

123,07

118,67

4,40

4,40

118,67

-118,67

69

Construire strada Al. Golescu

0,00

0,00

0,00

157,85

6,93

150,92

147,37

128,21

19,16

9,18

135,14

-135,14

70

Construire strada AL. Vlahuta

0,00

0,00

0,00

170,65

60,20

110,45

77,60

50,19

27,41

27,73

110,39

-110,39

71

Construire strada A. Saguna

0,00

0,00

0,00

148,18

5,09

143,09

135,96

49,30

86,66

86,66

54,39

-54,39

72

Construire strada Nordului

0,00

0,00

0,00

1.067,38

682,23

385,15

297,80

259,48

38.32

8,32

941.71

-941,71

73

Construire strada D.Cantemir

501,20

0,00

0,00

0,00

308,00

7,36

300,64

730,50

655,49

75,01

122,00

662,85

-161,65

74

Construire strada Veronica Micle

831,97

0,00

0,00

0,00

887,07

263,04

624,03

544,79

509,04

35,75

35,75

772,08

59,89

75

R.K.strada Alba lulia

1.157,99

0,00

0,00

0,00

275,00

23,10

251,90

2.069,34

1.879,43

189,91

5,32

1.902,53

-744,54

76

Construire acces Calea Bârladului 6-^52

0,00

0,00

0,00

498,36

211,26

287,10

392,86

383,79

9,07

9,08

595,05

-595,05

77

Construire acces str.Vrancei nr.35 -

Prelungirea Bradului nr.42

0,00

0,00

0,00

175,92

95,11

80,81

52,94

48,62

4,32

4,32

143,73

-143,73

78

Construire alee acces str. Venus nr.8 -

Zimbrului nr.13

0,00

0,00

0,00

203,61

128,69

74,92

61,14

51,17

9,97

9,97

179,86

-179,86

79

Construire acces strada Zimbrului nr.84-

22 Decembrie nr.78

0,00

0,00

0,00

148,41

101,85

46,56

36,16

29,64

6,52

6,52

131.49

-131,49

80

Construire strada Licurici

0,00

0,00

0,00

1.936,62

303,74

1.632,88

1.084,50

1.004,49

80,01

84,02

1.308,23

-1.308,23

“ST

Construire sfrada teistei

tw

TO

386,11

TCW

227,'51i

209,76

202,54

7,22

2.22

SSTTT

-366,14

82

Construire strada Cerbului

153,63

0,00

0,00

0,00

100,24

3,96

96,28

102,71

0,00

102.71

102.71

3,96

149.67

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Lucrări aprobate inițial de către comisie

2007

200o

2009

Total realizat

Influente fata de aprobarea inițiala a comisiei

Val .aprobata prin BVC

/al. realizat;

Influente

/al .aprobat; Val.realizata

influente

'al .aprobat

/al. realizat;

influente

Valoare, aprobata

Valoare realizata

83

Construire strada Ogorului

0,00

0,00

0,00

214,16

115,75

98,41

118,38

81,11

37,27

10,28

196,86

-196.se

84

Construire strada Rozelor

0,00

0,00

0,00

2.075,02

961,59

1.113,43

912,50

691,90

220,60

3,95

1.653,49

-1.653.4S

85

Construire strada 13 Septembrie

0,00

0,00

0,00

1.068,16

576,80

491,36

758,65

736,10

22,55

12,55

1.312,90

-1.312.9C

86

Construire strada V.Babes

0,00

0,00

0,00

234,27

128,81

105,46

122,91

53,30

69,61

60,41

182,11

-182.11

87

Construire strada AI.Lapusneanu

0,00

0,00

0,00

1.245,23

713,62

531,61

514,22

513,12

1,10

1,57

1.226,74

-1.226,74

88

Construire strada Muncii

0,00

0,00

0,00

500,00

25,64

474,36

1.036,62

694,71

341,91

335,91

720,35

-720,35

89

Modernizare strada Vasile Lupu

314,70

0,00

0,00

0,00

278,87

10,99

267,88

174,43

0,03

174,40

174,40

11,02

303,68

90

Construire strada Muscatelor

279,99

0,00

0,00

0,00

187,64

3,96

183,68

187,64

0,00

187,64

187,64

3,96

276.03

91

Construire strada Gh. Lazar

0,00

0,00

0,00

187,92

5,60

182,32

172,92

84,76

88,16

88,16

90,36

-90,36

92

Construire strada Serbanesti

0,00

0,00

0,00

330,00

50,48

279,52

1.974,26

1.782,64

191,62

256,57

1.833,12

-1.833,12

93

Construire strada Crinului

0,00

0,00

0,00

495,00

34,20

460,80

483,02

429,69

53,33

45,33

463,89

-463,89

94

Construire strada Daciei

0.00

0,00

0,00

430,00

40,97

389,03

1.251,36

808,84

442,52

386,53

849,81

-849,81

95

Construire strada N. Copemic

0,00

0,00

0,00

430,00

31,87

398,13

1.155,22

1,126,53

28,69

3,68

1.158,40

-1.158,40

96

Construire strada Martir Crisan

0,00

0,00

0,00

394,19

19,03

375,16

394,19

325,89

68,30

77,30

344,92

-344.92

97

RK strada Maramureș

0,00

0,00

0,00

679,18

15,98

663,20

679,18

437,94

241,24

229,39

453,92

-453,92

98

Amenajare acces auto si pietonal strada Lăcrămioarei

0,00

0,00

0,00

260,03

7,56

252,47

230,03

225,20

4,83

4,83

232,76

-232.76

99

Amenajare acces auto si pietonal strada Nalbei

0,00

0,00

0,00

270.48

7,77

262,71

240,48

234,39

6.09

6,09

242,16

-242,16:

i

100

Amenajare acces auto si pietonal strada Gladiolei

0,00

0,00

0,00

229,75

7,19

222,56

189,75

186,19

3,56

3,56

193,38

-193.38

101

Construire strada Razoare

0,00

0,00

0,00

757,80

11,50

746,30

677,80

645,95

31,85

41,85

657,45

-657,45

102

RK strada Vasile Parvan

1.460,88

0,00

0,00

0,00

445,00

5,54

439,46

10,00

0,00

10,00

10,00

5,54

1.455,34

103

Construire strada Luceafărului

0,00

0,00

0,00

735,59

22,50

713,09

645,59

639,61

5,98

7,99

662,11

-662,11

104

Construire strada Hoitului

0,00

0,00

0,00

61,00

0,00

61,00

2.704,17

1.294,09

1.410,08

1.425,68

1.294,09

-1.294,09

105

Construire str.Gh.Vranceanu

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106

Construire strada Câmpului

0,00

0,00

0,00

27,00

26,32

0,68

1.071,86

559,00

512,86

512,86

585,32

-585,32

107

Construire strada Dr.Marinescu

0,00

0,00

0,00

500,64

10,83

489,81

622,00

423,96

198,04

98,04

434,79

-434.79

"TOT

Construire strada Iasomiei

tw

tw

CW

bb3,/y

10,36

543,44

648,00

543,03

104,97

553,38

-553.^

109

Construire strada G.Enescu

0,00

0,00

0,00

26,00

25,60

0,40

876,06

515,36

360,70

360,70

540,96

-540,96

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT!!

Lucrări aprobate inițial de către comisie

2006

2007

2008 "'

2009

Total realizat

Influente fata de aprobarea inițiala a comisiei

Val .aprobata prin BVC

/al. realizat

influente

/al .aprobat:

Vat.realizata

influente

/al .aprobat

/al. realizat;

influente

Valoare, aprobata

Valoare realizata

110

Construire strada Teiului

0,00

0,00

0,00

37,00

36,24

0,76

945,43

945,43

0,00

199,00

981,67

-981,67

111

Construire strada Uimitor

0,00

0,00

0,00

200,00

16,18

183,82

1.104,03

93,19

1.010,84

1.176,24

109,37

-109,37

112

Construire strada Arțarului

0,00

0,00

0,00

211,58

10,71

200,87

308,72

280,22

28,50

33,89

290,93

-290,93

113

Construire pasaj rutier subteran, intre strada Oituz si strada Ștefan Guse, aplicație POR

6.422,01

0,00

0,00

0,00

750,00

0,00

750,00

1.400,00

1.332,00

68,00

50,00

1.332,00

5.090.01

114

Construire strada Lupeni

1.830,20

0,00

0,00

0,00

50,00

0,21

49,79

1.727,00

833,11

893,89

437,72

833,32

996,88

115

Amenajarea intersecției strada Arcadie Septilici cu strada Ștefan Guse -Calea Onești

0,00

0,00

0,00

100,00

0.00

100,00

1.102,61

983,13

119,48

569,87

983.13

-983,13

116

Construire strada Pomilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

291,75

168,15

123,60

141,60

168,15

-168,15

117

Construire strada Vadul Pomilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,50

185,95

8,55

8,55

185,95

-185,95

118

Construire strada Cezar Boliac

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

414,52

343,37

71,15

73,25

343,37

-343,37

119

Construire strada Banu Mărăcine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

379,80

336,76

43,04

43,34

336,76

-336,76

120

Construire străpungere str.Mihai Viteazu cu str. 9 Mai (aleea "Iulian Antonescu")

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

23,00

22,25

0,75

0,75

22,25

-22,25

121

Construire strada Spicului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

6,49

3,51

3,51

6,49

0,00

-6,49

122

Construire strada Ion Roata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63,34

63,07

0,27

0,27

63,07

-63,07

123

Construire strada Silozului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,19

0,00

12,19

7,05

0,00

0,00

124

Platforma carosabila str.V. Alecsandri nr.13-23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.00

0.00

25,00

20,38

0,00

0.00

125

Construire strada Viselor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,50

0,00

13,50

6,67

0,00

0,00

126

Construire strada înfrățirii

0,00

0,00

0,00

13,00

12,56

0,44

50,00

0,00

50,00

50,00

12,56

-12,56

127

Construire parcare Hatman Berescu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,17

1,83

1,83

0,17

-0,17

128

Amenajare sens giratoriu in intersecția străzilor Prelungirea Bradului cu Aprodu Purice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,00

18,92

0,08

0,00

18,92

-18,92

129

Amenajare sens giratoriu in intersecția străzilor Energiei-M.Eminescu-Oituz-N.Titulescu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,10

9,07

0,03

0,00

9,07

-9.07

130

Amenajare sens giratoriu in intersecția străzilor Aprodu Purice- St.cel Mare

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

7,50

7,45

0,05

0.00

7,45

-7.45

131

Rețea canalizare si înlocuire rețea apa str.Plopilor

250,00

0,00

250.00

132

LTE str.Nordului

1.350,00

0,00

1.350,00

Nr.

crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT!!

Lucrări aprobate inițial de către comisie

2006

2007

2008

2009

Total realizat

Influente fata de aprobarea inițiala a comisiei

Val .aprobata prin BVC

/al. realizat;

Influente

/al .aprobat*

Val.realizata

influente

'al .aprobat

/al. realizat;

influente

Valoare, aprobata

Valoare realizata

133

Reabilitare termica clădiri cu destinație de locuința

13.799,78

0,00

13 799 78

TOTAL

110.000,00

23.932,44

9.727,96

14.204,48

78.295,10

38.725,52

39.569,58

61.499,84

42.472,20

19.027,64

19.074,32

90.925,68

19.074,32


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI