Hotărârea nr. 128/2009

 Hotărârea nr. 128 din 30.04.2009 – prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborarii unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.

HOTĂRÂRE

prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

 • - Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Art. 32 din Ordonanța nr. 27/27.08.2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si Urbanismul;

 • - Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor precum si Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 38/31.03.2000;

 • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

 • - Avizele prealabile de oportunitate al structurii specializate conduse de către Arhitectul Sef al Municipiului Bacau;

 • - Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art. 36 (9) si ale art. 45 (2), lit. «e» si (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba avizele prealabile de oportunitate a structurii specializate conduse de către Arhitectul Sef al Municipiului Bacau, conform anexei la prezenta hotarare, in vederea Întocmirii Planurilor Urbanistice Zonale si eliberării Certificatelor de Urbanism pentru următoarele amplasamente:

 • 1.1. - STR. ELECTRICIENILOR, NR. 3 BIS - CONSTRUIRE 2 LOCUINȚE - beneficiar RATOICOSTEL, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitari (energie electrica, apa, canalizare) ;

 • 1.2. - STR. LUPENI, S 18, P 311/46 SI P 311 /45 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN - beneficiar MUNTEANU CEZAR-PAVEL, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins - minim 1 ha - cu asigurarea accesului conform prevederilor legale in vigoare;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitari (energie electrica, apa, canalizare) si asumarea realizării acestora;

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

13. - STR. VICTOR NADOLSCHI, NR. 9 - CONSTRUIRE LOCUINȚA - beneficiari ILIE COS TIC A SI ELENA, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins al zonei, pana la str. Victor Nadolschi, cu asigurarea accesului conform prevederilor legale in vigoare;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitari (energie electrica, apa, canalizare);

- solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

 • 1.4. - STR. MUNCII, NR 56 - CONSTRUIRE MAGAZIE PENTRU UZ GOSPODĂRESC -beneficiar COCOVEICA IO AN, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins si a accesibilități lor;

 • 1.5. - STR. CALEA ONEȘTI, S 51, P 1629/4, P 1629/3 - CONSTRUIRE HALA PRESTĂRI SERVICII, CABINA POARTA, PODEȚ ACCES, PLATFORMA BETONATA, PANOU FIRMA SI ÎMPREJMUIRE TEREN - beneficiar ZARGIU SAVETA, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins - minim 1 ha -;

 • - asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietății;

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

 • 1.6. - STR. COSTACHE RADU, NR. 18 - CONSTRUIRE LOCUINȚA, GARAJ SI ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiar PANAINTE GHEORGHITA-TUDOR, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins - pana la calea principala de acces, cu asigurarea accesului la proprietate, conform prevederilor legale;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

 • 1.7. - STR. CÂMPULUI, S 24, P 583/13 - CONSTRUIRE LOCUINȚA, GARAJ SI ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiar DAMATARCA ROMICA, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins - pana la calea principala de acces, cu asigurarea accesului la proprietate, conform prevederilor legale;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

ART. 2 — Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarilor si Biroului Autorizații in Construcții din cadrul Direcției Urbanism.

PREȘEDINTE DE FLOROIUICONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI