Hotărârea nr. 118/2009

 Hotărârea nr. 118 din 30.04.2009 – privind acordarea unui sprijin financiar din fondul de rezervă bugetară al bugetului local, Consiliului Local din comuna Repedea, judeţul Maramureş, în vederea reconstruirii unui număr de 10 case, distruse de calamităţile naturale din luna iulie 2008.

HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar din fondul de rezervă bugetară al bugetului local, Consiliului Local din comuna Repedea, județul Maramureș, în vederea reconstruirii unui număr de 10 case, distruse de calamitățile naturale din luna iulie 2008

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

  • •  Prevederile art. 36 (1) din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • •  Prevederile art.4 (1) și (2) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificată și completată;

  • •  Referatul nr. 3865/09.04.2009, al Serviciului Cabinet Primar;

  • •  Adresa nr. 1473/07.04.2009, a Primăriei Comunei Repedea, județul Maramureș;

  • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău .

In baza dispozițiilor art.36 (4) lit. „a” și ale art.45 (2) lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă acordarea din fondul de rezervă bugetară al bugetului local, a unui sprijin financiar în sumă de 40.000 lei (Ron) Consiliului Local al Comunei Repedea, județul Maramureș, ca un gest de solidaritate cu familiile sinistrate din această localitate, a căror locuințe au fost distruse de calamitățile naturale din luna iulie 2008.

Art. 2. Direcția Economică va vira această sumă în contul de virament indicat de Primăria Comunei Repedea, județul Maramureș.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică și Primăriei Comunei Repedea, județul Maramureș.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI