Hotărârea nr. 115/2009

 Hotărârea nr. 115 din 30.04.2009 – privind acordarea la cerere, cu titilu gratuit, a unui loc de veci la Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe şi Eroii Neamului”, numitului Vasile Carol din Bacău, beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război.

privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci la Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfanțul Gheorghe și Eroii Neamului”, numitului Vasile Carol din Bacău, beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • •  Prevederile art. 17 alin.(3) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată;

  • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • •  Cererea d-lui Vasile Carol din Bacău înregistrată sub nr.23107/02.02.2009;

  • •  Legitimația de Veteran de Război seria BC nr. 896.569 eliberată de Asociația Națională a Veteranilor de Război - Jud. Bacău;

  • •  Declarația notarială nr. 536/17.02.2009 a d-lui Vasile Carol, că nu deține loc de veci în cimitirele din municipiul Bacău;

  • •  Adresa Unității Militare 01769 Bacău, înregistrată la Primăria Bacău sub nr.29886/01.04.2009;

  • •  Referatul nr. 152759/08.04.2009 înaintat de Direcția Patrimoniu ;

  • •  Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit „c” și ale art. 45 (3) și (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se acordă la cerere, cu titlu gratuit, domnului Vasile Carol din Bacău str. Nicolae Bălcescu nr. 12, Sc.H, apart. 18, un loc de veci în Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului” str.Constanței nr.7A, cartierul CFR din Bacău, ca beneficiar al Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.

Art.2. — Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Patrimoniu, Bisericii Militare „Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului” str.Constanței nr.7A, cartierul CFR din Bacău și persoanei nominalizate la art. 1


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI