Hotărârea nr. 104/2009

 Hotărârea nr. 104 din 15.04.2009 – privind abrogarea Hotararii nr.66/28.02.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, privind reabilitarea termica a imobilelor (clădiri de locuit multietajate – condominii) din municipiul Bacău.

privind abrogarea Hotărârii nr.66/28.02.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, privind reabilitarea termica a imobilelor (clădiri de locuit multietajate - condominii) din municipiul Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere :

  • -  Legea nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;

  • -  Prevederile O.U.G. nr. 18/04.03.2009 privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor;

  • -  Prevederile Ordinelor nr.163/540/23 din 27.03.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice a O.U.G. nr. 18/2009;

  • -  H.C.L. nr.66/28.02.2007 privind reabilitarea termica a imobilelor (clădiri de locuit multietajate - condominii) din municipiul Bacău ;

  • -  Prevederile art.47 și art.117 lit. „a’’ din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • -  Referatul nr.3899/10.04.2009 al Direcției Patrimoniu;

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza art.36(2) lit.”c” și ale art.45(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE

Art. unic - Se aprobă abrogarea Hotărârii Consiliului Local Bacau nr.66/28.02.2007


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLA VIDIU POPOVIC