Hotărârea nr. 102/2009

 Hotărârea nr. 102 din 15.04.2009 – prin care se aprobă Programul local pe anul 2009, cuprinzând „Lista” cu un număr de 34 blocuri de locuinţe (condominii) din municipiul Bacău, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, acestea fiind prevăzute şi în Programul de acţiuni al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului aprobat prin Ordinul nr. 1772/2006.


prin care se aprobă Programul local pe anul 2009, cuprinzând „Lista'*1 cu un număr de 34 blocuri de locuințe (condominii) din municipiul Bacău, privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, acestea fiind prevăzute și în Programul de acțiuni al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului aprobat prin Ordinul nr. 1772/2006

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

  • •  Prevederile art. 19 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/04.03.2009, privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

  • •  Prevederile Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/04.03.2009, aprobate prin Ordinul nr. 163/540/23/2009, al Ministrului Dezvoltării Regionalei și Locuinței, al Ministrului Finanțelor Publice și al Vi cep ri mi nistrul ui, Ministrului Administrației și Internelor;

  • •  Ordinul nr. 1772/22.09.2006 al Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, pentru modificarea și înlocuirea Anexei la Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr. 1366/2006, pentru aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2006, pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit;

  • •  Referatul nr. 3900/10.04.2009, al Direcției Patrimoniu - Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

  • •  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău .

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”, art. 36 (9) și ale art.45 (2) lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Se aprobă Programul local pe anul 2009, cuprinzând „Lista” cu un număr de 34 blocuri de locuințe (condominii), din municipiul Bacău, privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, acestea fiind prevăzute și în Programul de acțiuni al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului aprobat prin Ordinul nr. 1772/2006.

(2) „Lista” celor 34 de blocuri de locuințe cuprinse în Programul local pe anul 2009, este

cuprinsă în Anexa care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică, Direcția Patrimoniu, Direcția Tehnică și Serviciului public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

LISTA BLOCURILOR

cuprinse in Programul local pe anul 2009, privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din municipiul Bacău


NR. CRT.

ADRESA IMOBIL

NR. APT.

SUPRAFAȚA DESFASURATA (MP)

1

Bloc Sc.A,B, Str. Aviatorilor nr. 14A

40

2306,7

2

Bloc CI, Str, Aviatorilor

20

1551,5

3

Bloc C2, Str. Aviatorilor

20

1552,5

4

Bloc C3, Str. Aviatorilor

20

1551,5

5

Bloc Sc.A,B, Str. Garofitei nr.15

40

2669,4

6

Bloc Sc. A,B, Str, Garofitei nr. 17

35

2835,34

7

Bloc Str, Marasesti nr,120, Sc. A

20

1809,05

8

Bloc Str. Marasesti nr.122, Sc, A,B,C

55

3981,6

9

Bloc Str. Marasesti nr.l 18, Sc. A,B,C,D

70

5080,88

10

Bloc Str. Marasesti nr.l89, Sc. A

20

1809,05

11

Bloc Str. Letca nr.2, Sc. A,B,C,D

70

5080,88

12

Bloc Str. Stanicului nr.4

40

2350,02

13

Bloc Str, Stanicului nr,6

40

2350,02

14

Bloc Str. Stanicului nr.7

16

1339,63

15

Bloc Str. Ncagoc-Voda nr.l

16

1339,63

16

Bloc Str. Neagoe-Voda nr.3

16

1339,63

17

Bloc Str. Neagoe-Voda nr.7

32

2674,24

18

Bloc Str. Neagoe-Voda nr. 10

40

2459,63

19

Bloc 15 Str. Alecu Russo sc.E,F,

20

2416,4

20

Bloc 29 Str. Alecu Russo Sc.A,B,C,D

80

4919,27

21

Bloc 31 Str, Alecu Russo Sc.A,B,C,D

80

4919,27

22

Bloc 128 Str. Milcov Sc, A, B, C, D

100

4660

23

Bloc Str. Aviatorilor nr.8 Sc. A,B

12

907,71

24

Bloc Str. Aviatorilor nr.9 Sc. A

24

1246,87

25

Bloc Str. Aviatorilornr.l2 Sc. A,B

12

907,71

26

Bloc Str. Aviatorilornr.13 Sc. A

24

1246,87

27

Bloc Str. Aviatorilor nr. 17 Sc. A

20

1755,23

28

Bloc Str. Aviatorilor nr. 19 Sc, A

20

1755,23

29

Bloc Str. Aviatorilor nr.21 Sc. A

20

1755,23

30

Bloc 5, Str. Aviatorilor

12

891,45

31

Bloc 6, Str. Aviatorilor

12

891,45

32

Bloc Str. Marasesti nr.l 16, Sc, C

15

1310,64

33

Bloc Str. Pictor Aman nr.9, sc.B,C,D,E

60

5000

34

Bloc Str. Marasesti nr.l 1 sc.A,B,C

48

4090

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLA VIDIU POPOVIC