• Hotărârea 461/2019 - Municipiul Bacău - 23.12.2019

  Hotărârea nr. 461 din 23.12.2019 privind modificarea HCL nr. 252/ 03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 și s-a abrogat HCL nr. 38/2015
 • Hotărârea 460/2019 - Municipiul Bacău - 23.12.2019

  Hotărârea nr. 460 din 23.12.2019 privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău, Clubul Sportiv Hikaru Bacău și Clubul Sportiv Școlar Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe internaționale deosebite obținute în anul competițional 2019
 • Hotărârea 459/2019 - Municipiul Bacău - 23.12.2019

  Hotărârea nr. 459 din 23.12.2019 privind aprobarea concesionării directe a unor suprafețe de teren proprietate privată a municipiului Bacău ce reprezintă cota indiviza aferentă imobilelor din Str. Izvoare, proprietatea persoanelor fizice
 • Hotărârea 458/2019 - Municipiul Bacău - 23.12.2019

  Hotărârea nr. 458 din 23.12.2019 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2019, de către Primarul și Viceprimarii Municipiului Bacău, în timpul anului 2020
 • Hotărârea 457/2019 - Municipiul Bacău - 23.12.2019

  Hotărârea nr. 457 din 23.12.2019 privind aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEx/ Parc Industrial (CFR)” cu codul SMIS 128419
 • Hotărârea 456/2019 - Municipiul Bacău - 23.12.2019

  Hotărârea nr. 456 din 23.12.2019 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2020 în municipiul Bacău
 • Hotărârea 455/2019 - Municipiul Bacău - 23.12.2019

  Hotărârea nr. 455 din 23.12.2019 privind aprobarea pentru anul 2020 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată
 • Hotărârea 454/2019 - Municipiul Bacău - 23.12.2019

  Hotărârea nr. 454 din 23.12.2019 privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenuri și clădiri neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău pentru anul 2020
 • Hotărârea 453/2019 - Municipiul Bacău - 23.12.2019

  Hotărârea nr. 453 din 23.12.2019 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul IV anul 2019 al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 452/2019 - Municipiul Bacău - 23.12.2019

  Hotărârea nr. 452 din 23.12.2019 privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2020 al Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 451/2019 - Municipiul Bacău - 23.12.2019

  Hotărârea nr. 451 din 23.12.2019 privind trecerea terenului în suprafață de 423.124 mp din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău
 • Hotărârea 450/2019 - Municipiul Bacău - 23.12.2019

  Hotărârea nr. 450 din 23.12.2019 privind aprobarea modificării HCL nr. 158 din 03.05.2019 în care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 449/2019 - Municipiul Bacău - 23.12.2019

  Hotărârea nr. 449 din 23.12.2019 de aprobare a Regulamentului privind regimul atribuirii gratuite, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani a unei suprafețe de teren, din terenurile aflate în proprietatea municipiului Bacău, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/ 2003
 • Hotărârea 448/2019 - Municipiul Bacău - 19.12.2019

  Hotărârea nr. 448 din 19.12.2019 privind ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacău începând cu 01.01.2020, prin indexarea cu indicele prețului de consum total
 • Hotărârea 447/2019 - Municipiul Bacău - 19.12.2019

  Hotărârea nr. 447 din 19.12.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”Speranța Bunicilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Microrevelion 2020”
 • Hotărârea 446/2019 - Municipiul Bacău - 19.12.2019

  Hotărârea nr. 446 din 19.12.2019 privind rămânerea în vigoare a costului mediu lunar de întreținere si a contribuției lunare de întreținere datorata de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău pana la aprobarea noului cost de întreținere aferent anului 2020
 • Hotărârea 445/2019 - Municipiul Bacău - 19.12.2019

  Hotărârea nr. 445 din 19.12.2019 privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Programul Termoficare si a eșalonării multianuale a implementării proiectului “Modernizarea rețelei de termoficare SACET BACAU - Închidere inelara a magistralei SOFERT cu CORNISA”
 • Hotărârea 444/2019 - Municipiul Bacău - 29.11.2019

  Hotărârea nr. 444 din 29.11.2019 privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația ”Sfântul Ioan Bosco”, în vederea realizării în comun a evenimentului “În așteptarea lui Moș Crăciun”, ce se va desfăşura în data de 15.12.2019 la Bacău
 • Hotărârea 443/2019 - Municipiul Bacău - 29.11.2019

  Hotărârea nr. 443 din 29.11.2019 privind modificarea HCL nr. 239/ 31.08.2016 prin care s-a aprobat tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor, asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități de transport precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități
 • Hotărârea 442/2019 - Municipiul Bacău - 29.11.2019

  Hotărârea nr. 442 din 29.11.2019 privind completarea HCL nr. 382/ 2018 prin care s-a aprobat documentaţia tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea, dotarea și extinderea corpurilor ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău"
 • Hotărârea 441/2019 - Municipiul Bacău - 29.11.2019

  Hotărârea nr. 441 din 29.11.2019 privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile DECEMBRIE 2019 și IANUARIE 2020
 • Hotărârea 440/2019 - Municipiul Bacău - 29.11.2019

  Hotărârea nr. 440 din 29.11.2019 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită, în anul 2020
 • Hotărârea 439/2019 - Municipiul Bacău - 29.11.2019

  Hotărârea nr. 439 din 29.11.2019 privind modificarea HCL nr. 142/19.04.2019 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău
 • Hotărârea 438/2019 - Municipiul Bacău - 29.11.2019

  Hotărârea nr. 438 din 29.11.2019 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău
 • Hotărârea 437/2019 - Municipiul Bacău - 29.11.2019

  Hotărârea nr. 437 din 29.11.2019 prin care se ia act de intenția SC Agricola Internațional SA Bacău de a construi și amenaja strada Arinilor
 • Hotărârea 436/2019 - Municipiul Bacău - 29.11.2019

  Hotărârea nr. 436 din 29.11.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in contractul de concesionare nr. 69379/14.08.2018, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 69035/23.04.2019, de la d-nii Boghiu Constantin-Eugen si Boghiu Irina-Nicoleta la d-nii Petrov-Liutienco Bogdan si Petrov-Liutienco Ligia-Nicoleta
 • Hotărârea 435/2019 - Municipiul Bacău - 29.11.2019

  Hotărârea nr. 435 din 29.11.2019 privind aprobarea concesionarii directe a unor suprafete de teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilelor din Str. Izvoare, proprietatea persoanelor fizice
 • Hotărârea 434/2019 - Municipiul Bacău - 29.11.2019

  Hotărârea nr. 434 din 29.11.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Județeană de Judo Bacău, în vederea realizării în comun a Turneului Internațional ”Cupa 1 Decembrie” – judo, ediția a XVI-a, în data de 07.12.2019
 • Hotărârea 433/2019 - Municipiul Bacău - 29.11.2019

  Hotărârea nr. 433 din 29.11.2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru ridicarea interdictiei temporare de construire pentru suprafata de 2.796,41 m.p. teren din Str. Izvoare, nr. 52 si realizarea lucrarilor de EXTINDERE HALA DE PRODUCTIE MOBILIER, STR. IZVOARE, NR. 52 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata – BENEFICIAR: S.C. ELITEMOB S.R.L
 • Hotărârea 432/2019 - Municipiul Bacău - 29.11.2019

  Hotărârea nr. 432 din 29.11.2019 privind adoptarea unor măsuri ca urmare a aplicării unor modificări legislative și îndeplinirea unor obligații contractuale din cadrul unor proiecte europene
 • Hotărârea 431/2019 - Municipiul Bacău - 29.11.2019

  Hotărârea nr. 431 din 29.11.2019 privind aprobarea unor măsuri de modificare a organigramei și statului de funcții pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău precum și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, ca urmare a aplicării prevederilor din Codul Administrativ
 • Hotărârea 430/2019 - Municipiul Bacău - 29.11.2019

  Hotărârea nr. 430 din 29.11.2019 privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 429/2019 - Municipiul Bacău - 15.11.2019

  Hotărârea nr. 429 din 15.11.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”Centrul Daniel”, în vederea realizării în comun a Festivalului de Muzică Ușoară pentru Copii ”STEA Printre Stele”, în perioada 22 – 23 noiembrie 2019
 • Hotărârea 428/2019 - Municipiul Bacău - 15.11.2019

  Hotărârea nr. 428 din 15.11.2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau” cu codul SMIS 126795
 • Hotărârea 427/2019 - Municipiul Bacău - 15.11.2019

  Hotărârea nr. 427 din 15.11.2019 privind revocarea HCL nr. 87/2018 prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 10/ 15.01.2018 și se ia act de încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Diaconu Eusebiu – Iancu, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 426/2019 - Municipiul Bacău - 15.11.2019

  Hotărârea nr. 426 din 15.11.2019 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 decembrie 2019 – 31 martie 2020
 • Hotărârea 425/2019 - Municipiul Bacău - 15.11.2019

  Hotărârea nr. 425 din 15.11.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentelor “Gala Voluntarului Băcăuan 2019” și VOLex, ce se vor desfăşura în datele de 04.12.2019 și 27.12.2019 la Bacău
 • Hotărârea 424/2019 - Municipiul Bacău - 15.11.2019

  Hotărârea nr. 424 din 15.11.2019 privind aprobarea modificării preţului local pentru energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizată utilizatorilor casnici (populaţiei) şi utilizatorilor noncasnici și a subvenţiei unitare acordată de la bugetul local al Municipiului Bacău pentru energia termica furnizata in sistem centralizat in Municipiul Bacau consumatorilor casnici (populatie)
 • Hotărârea 423/2019 - Municipiul Bacău - 15.11.2019

  Hotărârea nr. 423 din 15.11.2019 privind alegerea ,,Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din luna NOIEMBRIE 2019
 • Hotărârea 422/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 422 din 08.11.2019 privind atribuirea denumirii de stradă ”Academician Solomon Marcus” străpungerii care face legătura dintre str. Nicolae Bălcescu și Str. Mihai Viteazu
 • Hotărârea 421/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 421 din 08.11.2019 de aprobare a Raportului aferent trimestrului III 2019 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în “Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/ NOx), perioada 2019 – 2023”
 • Hotărârea 420/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 420 din 08.11.2019 privind completarea HCL nr. 343/ 2019 prin care au fost desemnați reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2019 – 2020
 • Hotărârea 419/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 419 din 08.11.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău
 • Hotărârea 418/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 418 din 08.11.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015 prin care s-a aprobat majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial, în vederea achiziționării de alimente de bază
 • Hotărârea 417/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 417 din 08.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern ale Centrului Bugetar Creșe Bacău
 • Hotărârea 416/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 416 din 08.11.2019 privind aprobarea organizării evenimentului „Sărbători de Iarna 2019” in perioada 01-31 decembrie 2019, cu finantare de la bugetul local
 • Hotărârea 415/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 415 din 08.11.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Clubul Sportiv Regional de Șah ”Nord – Est”, în vederea realizării în comun a Cupei Municipiului Bacău la Șah 2019, în perioada 15 – 17 noiembrie 2019
 • Hotărârea 414/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 414 din 08.11.2019 privind dezlipirea unui teren în suprafață de 12 m.p. situat în Bacău str. Erou Gheorghe Rusu nr.2
 • Hotărârea 413/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 413 din 08.11.2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 131/ 2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău
 • Hotărârea 412/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 412 din 08.11.2019 privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 289/ 2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău
 • Hotărârea 411/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 411 din 08.11.2019 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău
 • Hotărârea 410/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 410 din 08.11.2019 privind plata cotizaţiei de membru a municipiului Bacău către Asociaţia Administratorilor de Piețe din România pentru anul 2019
 • Hotărârea 409/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 409 din 08.11.2019 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 17704 din 03.10.1994, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 69570 din 23.12.2013, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. CRIZANTEMA S.R.L.
 • Hotărârea 408/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 408 din 08.11.2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 72/ 2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea realizării în comun a unor evenimente sportive, la Bazinul de Înot Bacău în perioada martie – aprilie 2019
 • Hotărârea 407/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 407 din 08.11.2019 privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 86,37 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 G3, proprietatea d-lor Leţcanu Monica si Leţcanu Cătălin-Ionuţ
 • Hotărârea 406/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 406 din 08.11.2019 privind aprobarea concesionarii directe a suprafeței de 81,08 mp teren proprietate privată a municipiului Bacău ce reprezintă cota indiviză aferentă imobilului din str. Izvoare, nr. 129 F1, proprietatea d-lor Bîrjovanu Neculai și Bîrjovanu Mihaela
 • Hotărârea 405/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 405 din 08.11.2019 privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 82,30 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 F3, proprietatea d-lor Căuş Costel si Căuş Mirela-Geanina
 • Hotărârea 404/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 404 din 08.11.2019 privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 81,89 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 P1, proprietatea d-lor Corobană Claudiu si Corobană Ileana
 • Hotărârea 403/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 403 din 08.11.2019 privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 55,39 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 R3, proprietatea d-nei Manasă Cornelia – Silvia
 • Hotărârea 402/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 402 din 08.11.2019 privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 82,24 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 O1, proprietatea d-lor Conțu Claudiu – Gheorghiță și Conțu Bianca – Oana
 • Hotărârea 401/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 401 din 08.11.2019 privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 78,84 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 E1, proprietatea d-lor Parnic Laurențiu și Parnic Niculina
 • Hotărârea 400/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 400 din 08.11.2019 privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 82,21 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 M2, proprietatea d-lor Silimon Valentin și Silimon Ana – Alina
 • Hotărârea 399/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 399 din 08.11.2019 privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 55,68 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 R1, proprietatea d-nei Teleagă Liliana – Mihaela
 • Hotărârea 398/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 398 din 08.11.2019 privind prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68532 din 24.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA Horubeț Didina, reprezentant legal al C.M.I. DR. Horubeț Didina pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A
 • Hotărârea 397/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 397 din 08.11.2019 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68882 din 05.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-na Chioreanu Rodica, reprezentant legal al C.M.I. DR. Chioreanu Rodica pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Martir Horia, nr. 1
 • Hotărârea 396/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 396 din 08.11.2019 privind plata cotizaţiei pentru anul 2019 către Asociația „Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău)
 • Hotărârea 395/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 395 din 08.11.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in unele contracte de concesionare
 • Hotărârea 394/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 394 din 08.11.2019 privind modificarea HCL nr. 16/ 2019 prin care s-a aprobat achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/ sau de reprezentare în anul 2019
 • Hotărârea 393/2019 - Municipiul Bacău - 08.11.2019

  Hotărârea nr. 393 din 08.11.2019 privind alocarea unei sume de bani în vederea continuării prestării serviciilor de asistență și reprezentare juridică prevăzute în contractul nr. 68838/12.05.2017 pentru recuperarea de prejudicii generate de nefinalizarea contractului de lucrari nr. 36793/ 03.09.2007 încheiat cu CONSORȚIUL ICCO-PHILIPS- INTEGRINE pentru construirea obiectivului de investitii „SPITAL MUNICIPAL BACAU”
 • Hotărârea 392/2019 - Municipiul Bacău - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 392 din 31.10.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta”
 • Hotărârea 391/2019 - Municipiul Bacău - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 391 din 31.10.2019 privind modificarea HCL nr. 375 din 07.10.2019 prin care s-a aprobat proiectul „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta” cod SMIS 128427
 • Hotărârea 390/2019 - Municipiul Bacău - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 390 din 31.10.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea ”George Bacovia” din Bacău, în vederea realizării în comun a Manifestărilor Științifice Anuale, în perioada 12 – 15 noiembrie 2019
 • Hotărârea 389/2019 - Municipiul Bacău - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 389 din 31.10.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Propedagogic Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”Pedagogic 100”, în perioada 15 – 22 noiembrie 2019 la Bacău
 • Hotărârea 388/2019 - Municipiul Bacău - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 388 din 31.10.2019 privind darea în folosinţă gratuită, pe perioada existenței construcției, a terenului în suprafață de 601 mp, situat în Bacău, str. Tolstoi, nr. 18 către Parohia Ortodoxă ”Izvorul Tămăduirii” Bacău
 • Hotărârea 387/2019 - Municipiul Bacău - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 387 din 31.10.2019 privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 51 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere până la data de 01.10.2019
 • Hotărârea 386/2019 - Municipiul Bacău - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 386 din 31.10.2019 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru propunerea membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție
 • Hotărârea 385/2019 - Municipiul Bacău - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 385 din 31.10.2019 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de concesiune servicii: „Delegarea prin concesionare a serviciilor de colectare și transport deșeuri în municipiul Bacău și 22 comune limitrofe”
 • Hotărârea 384/2019 - Municipiul Bacău - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 384 din 31.10.2019 prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, aferente lunii mai 2019 și lunii iunie 2019 parțial
 • Hotărârea 383/2019 - Municipiul Bacău - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 383 din 31.10.2019 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea prelungirii cu 12 luni a Scrisorii de Garanţie Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău
 • Hotărârea 382/2019 - Municipiul Bacău - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 382 din 31.10.2019 privind completarea Anexei nr. 1 a HCL nr. 186/ 12.09.2014 și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze completarea Actului Constitutiv și actualizarea acestuia
 • Hotărârea 381/2019 - Municipiul Bacău - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 381 din 31.10.2019 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău
 • Hotărârea 380/2019 - Municipiul Bacău - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 380 din 31.10.2019 privind modificarea HCL nr. 310 din 20.08.2019 prin care a fost aprobata documentaţia tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)”
 • Hotărârea 379/2019 - Municipiul Bacău - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 379 din 31.10.2019 privind aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)” cu codul SMIS 128419
 • Hotărârea 378/2019 - Municipiul Bacău - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 378 din 31.10.2019 privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 377/2019 - Municipiul Bacău - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 377 din 31.10.2019 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul III anul 2019, al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 376/2019 - Municipiul Bacău - 07.10.2019

  Hotărârea nr. 376 din 07.10.2019 - partea VI-a privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta”
 • Hotărârea 375/2019 - Municipiul Bacău - 07.10.2019

  Hotărârea nr. 375 din 07.10.2019 privind aprobarea proiectului „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta”, cod SMIS 128427
 • Hotărârea 374/2019 - Municipiul Bacău - 07.10.2019

  Hotărârea nr. 374 din 07.10.2019 privind aprobarea proiectului ”Modernizare şi reabilitare Colegiul „Grigore Antipa”, cod SMIS 129438
 • Hotărârea 373/2019 - Municipiul Bacău - 07.10.2019

  Hotărârea nr. 373 din 07.10.2019 privind modificarea art. 5 din HCL nr. 186/ 2014 privind aprobarea înființării societății ”Thermoenergy Group” SA Bacău
 • Hotărârea 372/2019 - Municipiul Bacău - 07.10.2019

  Hotărârea nr. 372 din 07.10.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „Modernizarea unei mari părți a sistemului de iluminat public stradal din municipiul Bacău”
 • Hotărârea 371/2019 - Municipiul Bacău - 07.10.2019

  Hotărârea nr. 371 din 07.10.2019 privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 370/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 370 din 26.09.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ,,Așchiuță” în vederea realizării în comun a unui concert cu ocazia ,,Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice”, în data de 30 septembrie 2019
 • Hotărârea 369/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 369 din 26.09.2019 privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 2193/110/2019
 • Hotărârea 368/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 368 din 26.09.2019 privind aprobarea concesionării directe a lotului de teren în suprafață de 4,00 mp situat în intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău, beneficiar Lupu Laurența
 • Hotărârea 367/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 367 din 26.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare și a Regulamentului de Ordine Interioară ale Agenţiei de Dezvoltare Locală Bacău
 • Hotărârea 366/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 366 din 26.09.2019 privind modificarea destinației stabilită inițial în Contractul de Concesionare nr. 4208/ 26.03.2008, așa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 16319/ 03.12.2008, din ”cabinet medical stomatologic” în ”spațiu prestări servicii – salon de frizerie, coafură, cosmetică, manichiură și alte activități de înfrumusețare”
 • Hotărârea 365/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 365 din 26.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcției Publice de Evidența Persoanelor a Municipiului Bacău și abrogarea HCL nr. 73/2019
 • Hotărârea 364/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 364 din 26.09.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 21747/05.07.2002, de la dl. Grecea Gheorghe, la d-nii Grecia Iuliana-Veronica și Grecia Ionuț-Bogdan
 • Hotărârea 363/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 363 din 26.09.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 10203/25.03.2002, de la dl. Cocrea Gheorghe, la dl. Pamfile Costache, căsătorit cu Pamfile Marcela
 • Hotărârea 362/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 362 din 26.09.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 28209/25.08.2000, de la S.C. PANACEEA S.R.L., la d-na Enea Lăcrămioara
 • Hotărârea 361/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 361 din 26.09.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 69260/02.12.2011, de la dl. Drăghici Toader, la d-na Catana Maria
 • Hotărârea 360/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 360 din 26.09.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 7882/10.03.2000, de la d-na Tulbure Ana, la d-na Dumea Cristina
 • Hotărârea 359/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 359 din 26.09.2019 pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 14 din 31.01.2019 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău
 • Hotărârea 358/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 358 din 26.09.2019 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău să voteze prelungirea cu 2 (două) luni, dar nu mai târziu de încheierea procedurii de selecție, a mandatului provizoriu în Consiliul de Administrație al societății
 • Hotărârea 357/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 357 din 26.09.2019 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău
 • Hotărârea 356/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 356 din 26.09.2019 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia Așchiuță, în vederea realizării în comun a evenimentului de deschidere a anului școlar la Palatul Copiilor, ce se va desfăşura în data de 29 septembrie 2019
 • Hotărârea 355/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 355 din 26.09.2019 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația ”Speranța Bunicilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice” ce se va desfășura în perioada 07-08.10.2019
 • Hotărârea 354/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 354 din 26.09.2019 privind asocierea municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Plăcintele bunicilor” cu ocazia ”Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice”, în data de 01 octombrie 2019
 • Hotărârea 353/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 353 din 26.09.2019 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Bacău, în vederea realizării în comun a Festivalului de Artă Dramatică, în data de 11 octombrie 2019
 • Hotărârea 352/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 352 din 26.09.2019 privind darea în folosința gratuită, pe o perioadă de 15 ani, a spațiului situat în incinta PT nr. 58, situat în Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 12 bis către Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Bacău
 • Hotărârea 351/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 351 din 26.09.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Culturală ”Ca La Noi”, în vederea realizării în comun a Festivalului de folclor ”Zestrea” ediția a VI-a, în data de 26 octombrie 2019
 • Hotărârea 350/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 350 din 26.09.2019 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68525 din 11.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA DOBÂNDĂ AURELIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. DOBÂNDĂ AURELIA pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Miron Costin, nr. 70
 • Hotărârea 349/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 349 din 26.09.2019 privind aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)” cu codul SMIS 128421
 • Hotărârea 348/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 348 din 26.09.2019 privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr.273/31.07.2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE UNITATE MEDICALA COMPUSA DIN AMBULATOR (SPITALIZARE DE ZI), IMAGISTICA, RADIOTERAPIE, AMPLASARE POST TRAFO SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. NICU ENEA, NR. 38 B, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara, BENEFICIAR:SC PETROCOS SRL BACĂU
 • Hotărârea 347/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 347 din 26.09.2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public” cu codul SMIS 128426.
 • Hotărârea 346/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 346 din 26.09.2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Învăţământului organizate la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bacău
 • Hotărârea 345/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 345 din 26.09.2019 privind darea în administrare, pe o perioadă de 10 ani, Teatrului Municipal Bacovia a unui apartament de serviciu situat în Bacău, strada Pictor Aman, nr. 94 D.
 • Hotărârea 344/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 344 din 26.09.2019 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale Teatrului Municipal Bacovia
 • Hotărârea 343/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 343 din 26.09.2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 – 2020
 • Hotărârea 342/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 342 din 26.09.2019 privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 341/2019 - Municipiul Bacău - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 341 din 26.09.2019 privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședința din data de 26.09.2019 și a președintelui de ședință pentru şedinţele din lunile OCTOMBRIE – NOIEMBRIE 2019
 • Hotărârea 340/2019 - Municipiul Bacău - 12.09.2019

  Hotărârea nr. 340 din 12.09.2019 privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în zilele în care este sistată furnizarea apei potabile în Municipiul Bacău.
 • Hotărârea 339/2019 - Municipiul Bacău - 30.08.2019

  Hotărârea nr. 339 din 30.08.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația CENASPER Bacău, în vederea realizării în comun a festivalului ”Salonul de toamnă al muzicii folk și blues-ediția a IV-a” în perioada 06 – 08 septembrie 2019
 • Hotărârea 338/2019 - Municipiul Bacău - 30.08.2019

  Hotărârea nr. 338 din 30.08.2019 privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 29/2014 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 337/2019 - Municipiul Bacău - 30.08.2019

  Hotărârea nr. 337 din 30.08.2019 privind completarea H.C.L. nr.147/2008 privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultate deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice, modificată și completată, precum și aprobarea premierii unor sportivi
 • Hotărârea 336/2019 - Municipiul Bacău - 30.08.2019

  Hotărârea nr. 336 din 30.08.2019 privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/2001
 • Hotărârea 335/2019 - Municipiul Bacău - 30.08.2019

  Hotărârea nr. 335 din 30.08.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități ”Sfântul Mare Mucenic Dimitri – Izvorâtorul de Mir” în vederea realizării în comun a spectacolului caritabil ”Suflet de erou 10”, în data de 6 septembrie 2019
 • Hotărârea 334/2019 - Municipiul Bacău - 30.08.2019

  Hotărârea nr. 334 din 30.08.2019 privind odificarea HCL nr.8/2019 prin care s-a aprobat organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019-2020.
 • Hotărârea 333/2019 - Municipiul Bacău - 30.08.2019

  Hotărârea nr. 333 din 30.08.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Părinților din cadrul Școlii ”Alexandru Ioan Cuza” Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza la 160 de ani de tradiție și excelență în învățământul băcăuan”, în perioada 12-17 octombrie 2019, la Bacău.
 • Hotărârea 332/2019 - Municipiul Bacău - 30.08.2019

  Hotărârea nr. 332 din 30.08.2019 privind intregirea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68642/09.02.2011, incheiat pentru spatiul in care functioneaza cabinetul medical situat in Bacau, str. Republicii, nr. 64, format din 9 incaperi in suprafata totala de 112,74 m.p. si teren in suprafata totala de 56,45 m.p. pentru d-na Afemei-Pascaru Cristina-Paula, reprezentant legal al C.M.I. DR. AFEMEI-PASCARU CRISTINA-PAULA
 • Hotărârea 331/2019 - Municipiul Bacău - 30.08.2019

  Hotărârea nr. 331 din 30.08.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” în vederea realizării în comun a expoziției – concurs internațional de artă plastică contemporană ”Saloanele Moldovei”, etapa a III-a, în perioada 23 septembrie-15 noiembrie 2019.
 • Hotărârea 330/2019 - Municipiul Bacău - 30.08.2019

  Hotărârea nr. 330 din 30.08.2019 privind trecerea imobilului, teren în suprafață de 237 m.p., str. Cuza Vodă nr.6, din domeniul public al Municipiului Bacău în domeniul public al statului, la cererea Guvernului României, în vederea dării în administrarea Direcției Județene pentru Cultură Bacău.
 • Hotărârea 329/2019 - Municipiul Bacău - 30.08.2019

  Hotărârea nr. 329 din 30.08.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Uniunea Armenilor din România Sucursala Bacău, în vederea realizării în comun a spectacolului stradal ”Festivalul armenesc – Hayastan, ediția a VI-a ”, în perioada 13-15 septembrie 2019.
 • Hotărârea 328/2019 - Municipiul Bacău - 30.08.2019

  Hotărârea nr. 328 din 30.08.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru ridicarea interdicției definitive de construire pentru suprafața de 650,00 m.p. teren din Strada Plopilor, nr.13A și realizarea lucrărilor de Construire Locuință Individuală, Anexă Gospodărească, Strada Plopilor, nr.13A din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată. BENEFICIARI: TĂTARU CONSTANTIN ȘI TĂTARU LILIA
 • Hotărârea 327/2019 - Municipiul Bacău - 30.08.2019

  Hotărârea nr. 327 din 30.08.2019 privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 326/2019 - Municipiul Bacău - 30.08.2019

  Hotărârea nr. 326 din 30.08.2019 privind modificarea HCL nr.255/2019 prin care s-a aprobat dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.
 • Hotărârea 325/2019 - Municipiul Bacău - 30.08.2019

  Hotărârea nr. 325 din 30.08.2019 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.
 • Hotărârea 324/2019 - Municipiul Bacău - 30.08.2019

  Hotărârea nr. 324 din 30.08.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente cu prilejul zilei de 3 Decembrie – ”Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități”.
 • Hotărârea 323/2019 - Municipiul Bacău - 30.08.2019

  Hotărârea nr. 323 din 30.08.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Fundația Comunitară Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului Semimarathon, ediția 2019, ce se va desfășura la Bacău în perioada 21-22 septembrie.
 • Hotărârea 322/2019 - Municipiul Bacău - 30.08.2019

  Hotărârea nr. 322 din 30.08.2019 privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.
 • Hotărârea 321/2019 - Municipiul Bacău - 30.08.2019

  Hotărârea nr. 321 din 30.08.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Societatea Română de Chirurgie Pediatrică, Spitalul Județean de Urgență Bacău și Fundația Comunitară Bacău, în vederea realizării în comun a Congresului Național de Chirurgie Pediatrică, în perioada 13-16 noiembrie 2019.
 • Hotărârea 320/2019 - Municipiul Bacău - 30.08.2019

  Hotărârea nr. 320 din 30.08.2019 privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a doamnei Scripcaru Maria- persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă.
 • Hotărârea 319/2019 - Municipiul Bacău - 30.08.2019

  Hotărârea nr. 319 din 30.08.2019 privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 318/2019 - Municipiul Bacău - 20.08.2019

  Hotărârea nr. 318 din 20.08.2019 privind stabilirea locațiilor din Municipiul Bacau pentru amplasarea de amenajări provizorii în vederea derulării unor activități de propaganda electorală
 • Hotărârea 317/2019 - Municipiul Bacău - 20.08.2019

  Hotărârea nr. 317 din 20.08.2019 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău
 • Hotărârea 316/2019 - Municipiul Bacău - 20.08.2019

  Hotărârea nr. 316 din 20.08.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții ,,Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – Aeroport”
 • Hotărârea 315/2019 - Municipiul Bacău - 20.08.2019

  Hotărârea nr. 315 din 20.08.2019 privind aprobarea proiectului „Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – Aeroport” cu codul SMIS 128418
 • Hotărârea 314/2019 - Municipiul Bacău - 20.08.2019

  Hotărârea nr. 314 din 20.08.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții ,, Modernizarea stațiilor de transport public”
 • Hotărârea 313/2019 - Municipiul Bacău - 20.08.2019

  Hotărârea nr. 313 din 20.08.2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public” cu codul SMIS 128426
 • Hotărârea 312/2019 - Municipiul Bacău - 20.08.2019

  Hotărârea nr. 312 din 20.08.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasari nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de Înot - Universitatea „Vasile Alecsandri“ (Traseul tineretului si sportului)”
 • Hotărârea 311/2019 - Municipiul Bacău - 20.08.2019

  Hotărârea nr. 311 din 20.08.2019 privind aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)” cu codul SMIS 128421
 • Hotărârea 310/2019 - Municipiul Bacău - 20.08.2019

  Hotărârea nr. 310 din 20.08.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)”.
 • Hotărârea 309/2019 - Municipiul Bacău - 20.08.2019

  Hotărârea nr. 309 din 20.08.2019 privind aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă – CAEX / Parc Industrial (CFR)” cu codul SMIS 128419.
 • Hotărârea 308/2019 - Municipiul Bacău - 20.08.2019

  Hotărârea nr. 308 din 20.08.2019 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea garantării cu suma de 16.000.000 lei prin cesiune de creanţă a livrărilor de gaze naturale.
 • Hotărârea 307/2019 - Municipiul Bacău - 20.08.2019

  Hotărârea nr. 307 din 20.08.2019 privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL 29/ 2014 prin care s-au aprobat statul de functii si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau
 • Hotărârea 306/2019 - Municipiul Bacău - 20.08.2019

  Hotărârea nr. 306 din 20.08.2019 privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţa extraordinară din data de 20 august 2019.
 • Hotărârea 305/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 305 din 31.07.2019 privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile AUGUST – SEPTEMBRIE 2019.
 • Hotărârea 304/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 304 din 31.07.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea finanțării și realizării obiectivului de investiții ”Construire parcare ansamblu spitalicesc, str. Calea Mărășești, nr.20B” și pentru aprobarea Studiului de fezabilitate a aceluiași obiectiv.
 • Hotărârea 303/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 303 din 31.07.2019 privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 de lei doamnei Beldianu Elena, care a împlinit vârsta de 100 de ani.
 • Hotărârea 302/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 302 din 31.07.2019 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Bacău pentru anul 2019.
 • Hotărârea 301/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 301 din 31.07.2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Bacău pentru perioada 2019-2029 și a Planului pentru implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Bacău pentru perioada 2019-2029
 • Hotărârea 300/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 300 din 31.07.2019 privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău domnului Mihai Ceucă.
 • Hotărârea 299/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 299 din 31.07.2019 privind aprobarea premierii a doi sportivi și a antrenorilor acestora din cadrul Sport Club Municipal Bacău, pentru performanțe internaționale deosebite obținute.
 • Hotărârea 298/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 298 din 31.07.2019 privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Enel Energie Muntenia SA.
 • Hotărârea 297/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 297 din 31.07.2019 privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Iosub Roxana-Camelia.
 • Hotărârea 296/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 296 din 31.07.2019 privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul 777/110/2019.
 • Hotărârea 295/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 295 din 31.07.2019 privind aprobarea proiectului ”MODERNIZARE ȘI REABILITARE CREȘA NR.3” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 ” Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4.- Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 – ”Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”.
 • Hotărârea 294/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 294 din 31.07.2019 privind aprobarea proiectului ”MODERNIZARE ȘI REABILITARE CREȘA NR.9” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4.- Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 – ”Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”.
 • Hotărârea 293/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 293 din 31.07.2019 privind aprobarea Listei finale a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr.350/2005 aferente anului 2019.
 • Hotărârea 292/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 292 din 31.07.2019 privind aprobarea structurii organizatorice, a organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.
 • Hotărârea 291/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 291 din 31.07.2019 privind recompensarea elevilor, absolvenților învățământului liceal teoretic și absolvenților învățământului liceal tehnologic pentru rezultate deosebite la activitățile școlare, obținute în anul școlar 2018-2019.
 • Hotărârea 290/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 290 din 31.07.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama în vederea realizării în comun a evenimentului ”Street Delivery Bacău – Poezia e în stradă ediția a III-a”, ce se va desfășura în perioada 23-25.08.2019 la Bacău.
 • Hotărârea 289/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 289 din 31.07.2019 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.
 • Hotărârea 288/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 288 din 31.07.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Sport Club Municipal Bacău în vederea realizării în comun a competiției Campionatul Național de Tineret Box, ce se va desfășura în perioada 12-17.08.2019 la Bacău.
 • Hotărârea 287/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 287 din 31.07.2019 privind aprobarea schimbului de locuințe sociale, între doamna Laza Laura Antonela și doamna Teodorescu Codrina și încheierea de contracte de închiriere.
 • Hotărârea 286/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 286 din 31.07.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru investiția ”Dezvoltarea pieței de energie termică – Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic Ion Ghica”.
 • Hotărârea 285/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 285 din 31.07.2019 privind aprobarea cererii domnului Gologan Cătălin-Sorin de extindere a spațiului de locuit.
 • Hotărârea 284/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 284 din 31.07.2019 privind aprobarea cererii domnului Vlasie Toader de extindere a spațiului de locuit.
 • Hotărârea 283/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 283 din 31.07.2019 privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și a Profilului candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.
 • Hotărârea 282/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 282 din 31.07.2019 privind modificarea HCL nr.169/2012 prin care s-a aprobat darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor, a terenului în suprafață de 3761 mp situat în Bacău, str. Mărășești nr.100 bis și a construcțiilor edificate pe acest teren, către Parohia Ortodoxă Sfântul Gheorghe din Bacău.
 • Hotărârea 281/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 281 din 31.07.2019 privind înaintarea unei cereri Județului Bacău de trecere a terenului în suprafață de 115,7 mp, situat în Bacău, strada Alexandru Șafran nr.145 din domeniul public al Județului Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 280/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 280 din 31.07.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 19534/16.06.1999, de la dl. Ambăruş Dănuţ, la dl. Lupu Florin, căsătorit cu Lupu Loredana.
 • Hotărârea 279/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 279 din 31.07.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68589/25.02.2014, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 68684/01.03.2016, de la S.C. RUSTRANS S.R.L., la S.C. PROIECT INSTAL S.R.L.
 • Hotărârea 278/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 278 din 31.07.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 43/03.01.2001 de la dl. Zamfir Vasile la dl. Leru Adrian.
 • Hotărârea 277/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 277 din 31.07.2019 de modificare a HCL nr.128/2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri-terenuri proprietate privată a Municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/concesionare.
 • Hotărârea 276/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 276 din 31.07.2019 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 69308/12.10.2017, 69302/27.07.2018 si nr. 69201/05.06.2019, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 – 9.
 • Hotărârea 275/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 275 din 31.07.2019 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68944 din 01.10.2012, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 69085 din 17.07.2017, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NII STANICA DANIEL si STANICA ROXANA-ELENA pentru terenul in suprafata de 10,00 m.p., proprietate privata a Municipiului Bacau, str. I. L. Caragiale, nr. 1
 • Hotărârea 274/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 274 din 31.07.2019 de aprobare a Raportului aferent trimestrului II 2019 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în ” Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX), perioada 2019-2023”.
 • Hotărârea 273/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 273 din 31.07.2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE UNITATE MEDICALA COMPUSA DIN AMBULATOR (SPITALIZARE DE ZI), IMAGISTICA, RADIOTERAPIE, AMPLASARE POST TRAFO SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. NICU ENEA, NR. 38 B, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. PETROCOS S.R.L., din Bacau
 • Hotărârea 272/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 272 din 31.07.2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 257,28 m.p. teren din str. 9 Mai, nr. 52, cu nr. cadastral 62913 si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. 9 MAI, NR. 52 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: DOGARU VALENTIN SI DOGARU MONICA
 • Hotărârea 271/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 271 din 31.07.2019 privind modificarea HCL nr.225/2019 prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii aprilie 2019.
 • Hotărârea 270/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 270 din 31.07.2019 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 4,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau – beneficiari Harabagiu Octavian, Harabagiu Ion si Harabagiu Florica.
 • Hotărârea 269/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 269 din 31.07.2019 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 4,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau – beneficiar Harabagiu Ion, căsătorit cu Harabagiu Florica
 • Hotărârea 268/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 268 din 31.07.2019 privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local pe trimestrul II anul 2019, al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 267/2019 - Municipiul Bacău - 31.07.2019

  Hotărârea nr. 267 din 31.07.2019 privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 266/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 266 din 28.06.2019 privind modificarea HCL nr. 154/2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău
 • Hotărârea 265/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 265 din 28.06.2019 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău domnului Isidor Dâscă.
 • Hotărârea 264/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 264 din 28.06.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL SPAȚII BIROURI ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PRIN MODERNIZARE ȘI SUPRAETAJARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ C1, STR. OITUZ NR.74, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată. BENEFICIAR: S.C. COMCEREAL S.A. BACĂU
 • Hotărârea 263/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 263 din 28.06.2019 privind finanțarea proiectului ”Costești - 445 de ani de tradiții românești” propus de satul Costești din Republica Moldova, în baza acordului de cooperare aprobat prin HCL nr.174/2016.
 • Hotărârea 262/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 262 din 28.06.2019 privind aprobarea Listei finale a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacău, pentru activități sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, aferente anului 2019.
 • Hotărârea 261/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 261 din 28.06.2019 privind închirierea unor module comerciale aflate pe Pietonalul Pieței Centrale, din Bacău str. Pieței nr.1A prin licitație publică deschisă organizată în condițiile legii.
 • Hotărârea 260/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 260 din 28.06.2019 privind închirierea prin licitație publică deschisă a unui amplasament cu suprafața de 2 mp, situat în Hala Pieței Centrale, din Bacău str. Pieței nr.1, în vederea amplasării unui dozator de lapte.
 • Hotărârea 259/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 259 din 28.06.2019 privind închirierea unui amplasament aflat în Piața Centrală, latura Sanitas din Bacău str. Pieței nr.1 prin licitație publică deschisă organizată în condițiile legii.
 • Hotărârea 258/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 258 din 28.06.2019 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către opt salariați ai Centrului Bugetar Creșe Bacău
 • Hotărârea 257/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 257 din 28.06.2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 14.995,00 mp teren și realizarea lucrărilor de construire ansamblu locuințe colective, spații comerciale/ servicii pe suprafața de 11.305,00 mp teren din str. Depoului, nr. 3 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: MOVILEANU MIREL – ANDI ȘI MOVILEANU ROXANA - ISABELA
 • Hotărârea 256/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 256 din 28.06.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 84 din 13.04.2012 prin care s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacau si a Regulamentului Local de Urbanism
 • Hotărârea 255/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 255 din 28.06.2019 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău
 • Hotărârea 254/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 254 din 28.06.2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău
 • Hotărârea 253/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 253 din 28.06.2019 privind completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău
 • Hotărârea 252/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 252 din 28.06.2019 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al cimitirelor umane din municipiul Bacău
 • Hotărârea 251/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 251 din 28.06.2019 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68524 din 24.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA COSTIN LUCIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. COSTIN LUCIA pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A
 • Hotărârea 250/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 250 din 28.06.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investitii „Inchidere Celula I din cadrul Depozitului conform de deșeuri Bacău”
 • Hotărârea 249/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 249 din 28.06.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investitii „Modernizare și reabilitare clădire (fosta Stare Civilă)”
 • Hotărârea 248/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 248 din 28.06.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bazin permeat și ape pluviale din cadrul depozitului de deșeuri Bacău”
 • Hotărârea 247/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 247 din 28.06.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Parc Gherăiești”
 • Hotărârea 246/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 246 din 28.06.2019 privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unui număr de 4 birouri situate la etajul III din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău pe o perioadă de 15 ani, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană
 • Hotărârea 245/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 245 din 28.06.2019 privind darea în administrare, pe o perioadă de 20 de ani, Agenţiei de Dezvoltare Locală Bacău a 6 birouri situate în clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău
 • Hotărârea 244/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotararea nr. 244 din 28.06.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 in municipiul Bacau
 • Hotărârea 243/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 243 din 28.06.2019 privind modificarea HCL nr. 27/ 2001 prin care s-a aprobat atribuirea în folosință gratuită Parohiilor Ortodoxe Sfântul Dumitru și Izvoare a unor suprafețe de teren
 • Hotărârea 242/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 242 din 28.06.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Mare Manuela, cu domiciliul în Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr.1, Sc.D, ap.13
 • Hotărârea 241/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 241 din 28.06.2019 privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr. 423 din 19.12.2017 privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău
 • Hotărârea 240/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 240 din 28.06.2019 privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri deținute prin contracte de închiriere de către Ambrosie Claudiu Constantin și Climescu Alina cu locuințe vacante si incheierea de contracte de inchiriere
 • Hotărârea 239/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 239 din 28.06.2019 privind aprobarea Listei nominale cu persoanele şi familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiţie pentru locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat
 • Hotărârea 238/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 238 din 28.06.2019 privind aprobarea criteriilor de acces şi a listei cu actele necesare în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat
 • Hotărârea 237/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 237 din 28.06.2019 privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 41 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare până la data de 19.06.2019
 • Hotărârea 236/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 236 din 28.06.2019 privind plata cotizaţiei pentru anul 2019 către Asociația "Oraşe Energie în România" (OER)
 • Hotărârea 235/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 235 din 28.06.2019 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Societății până la data finalizării procedurii de selecţie a noilor administratori, organizată în condiţiile legii
 • Hotărârea 234/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 234 din 28.06.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2019 al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia
 • Hotărârea 233/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 233 din 28.06.2019 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării de angajamente sub forma de Scrisoare de Garanţie Bancară de Bună Plată în valoare de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, la OTP BANK Sucursala Bacău/alte bănci la care Thermoenergy Group SA Bacău deține conturi şi garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă
 • Hotărârea 232/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 232 din 28.06.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a municipiului Bacău pentru anul 2019, întocmit de către Ocolul Silvic Traian
 • Hotărârea 231/2019 - Municipiul Bacău - 28.06.2019

  Hotărârea nr. 231 din 28.06.2019 privind aprobarea premierii unei sportive de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenoarei acesteia pentru performanțe internaționale deosebite obținute în anul competițional 2018 – 2019
 • Hotărârea 230/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 230 din 30.05.2019 privind modificarea HCL nr. 139/ 2018 prin care s-au constituit comisiile de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general și s-a abrogat HCL nr. 168/ 2017
 • Hotărârea 229/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 229 din 30.05.2019 privind modificarea HCL nr. 169/ 2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Asociaţia ”Insula Cercetaşilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Festivalului Luminii 2019”, ce se va desfăşura în data de 18 mai 2019 la Bacău
 • Hotărârea 228/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 228 din 30.05.2019 privind modificarea HCL nr. 166/ 2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”Alecsandriada”, ediția a III-a
 • Hotărârea 227/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 227 din 30.05.2019 privind solicitarea adresată Județului Bacău de trecere a terenului în suprafață de 115,7 mp, situat în Bacău, str. Alexandru Șafran, nr. 145, din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău
 • Hotărârea 226/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 226 din 30.05.2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău
 • Hotărârea 225/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 225 din 30.05.2019 prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, aferente lunii aprilie 2019
 • Hotărârea 224/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 224 din 30.05.2019 privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile IUNIE – IULIE 2019.
 • Hotărârea 223/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 223 din 30.05.2019 privind aprobarea normativului de cheltuieli, respectiv numărul maxim de autoturisme necesar desfășurării activităților specifice Societății Thermoenergy Group SA Bacău
 • Hotărârea 222/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 222 din 30.05.2019 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacau în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situaţiilor financiare aferente anului 2018
 • Hotărârea 221/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 221 din 30.05.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2019 al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia
 • Hotărârea 220/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 220 din 30.05.2019 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2019
 • Hotărârea 219/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 219 din 30.05.2019 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2018, al Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 218/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 218 din 30.05.2019 privind aprobarea aprobarea dreptului de uz si servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău
 • Hotărârea 217/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 217 din 30.05.2019 privind modificarea și completarea HCL nr.348/2007 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a Pieței Centrale, Pieței Sud, Pieței de Gross și Bazarului Milcov din municipiul Bacău
 • Hotărârea 216/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 216 din 30.05.2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI LOCUINTE COLECTIVE P + 4E, STR. CORNISA BISTRITEI, NR. 21 E si AMENAJARE PARCARE, STR. PICTOR ION ANDREESCU, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: NISTOR GABRIEL-CONSTANTIN, NISTOR ADY si I.I. PAL LILIANA, din Bacau
 • Hotărârea 215/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 215 din 30.05.2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, STR. SOIMULUI, NR. 1 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: PALADE BOGDAN si PALADE ROXANA-MIHAELA
 • Hotărârea 214/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 214 din 30.05.2019 privind aprobarea reinnoirii contractului de concesionare nr. 16274/30.12.1993, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 26965/20.10.1998, nr. 69061/23.05.2016 si nr. 69808/06.12.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si Banca Comerciala Romana S.A. pentru suprafata de 2.526,00 m.p. teren, proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. 9 Mai, nr. 11
 • Hotărârea 213/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 213 din 30.05.2019 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 69308/12.10.2017 si 69302/27.07.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9
 • Hotărârea 212/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 212 din 30.05.2019 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 17783 din 31.05.2002, incheiat intre Municipiul Bacau si BANCA TRANSILVANIA S.A. - SUCURSALA BACAU pentru terenul in suprafata de 260,00 m.p., proprietate privata a Municipiului Bacau, str. 9 Mai, nr. 33, poz. II (evazat)
 • Hotărârea 211/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 211 din 30.05.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 10017/25.03.2002, de la S.C. INFO CONT SERV S.R.L. la d-na Dumitru Emilia, căsătorită cu Dumitru Gheorghe
 • Hotărârea 210/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 210 din 30.05.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 3088/21.02.2005, de la dl. Todirică Costel, la d-na Aramă Georgeta
 • Hotărârea 209/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 209 din 30.05.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 69237/03.09.2013, de la d-na Cojocaru-Scatula Olimpia-Gabriela, la dl. Turcu Vasile
 • Hotărârea 208/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 208 din 30.05.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 69102 din 05.06.2018 de la d-na Ladaru Elvira-Gabriela, la d-nii Şufariu Gigi-Eusebiu si Şufariu Maria
 • Hotărârea 207/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 207 din 30.05.2019 privind transmiterea cotei de ½ din dreptul de concesiune prevazut in Contractele de Concesionare nr. 69178/17.08.2015 si 69179/17.08.2015, de la S.C. RUSTRANS S.R.L., la dl. Luncanu Mihai-Cătălin
 • Hotărârea 206/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 206 din 30.05.2019 privind abrogarea HCL nr. 379/ 2018 prin care s-au acordat, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 ani, două birouri din cadrul Centrului de Marketing din Bacău, Calea dr. Alexandru Șafran, nr. 145, către Parohia Sfinții Voievozi Săvinești, jud. Neamț
 • Hotărârea 205/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 205 din 30.05.2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău
 • Hotărârea 204/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 204 din 30.05.2019 privind închirierea unor parcele de teren, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău, situate în incinta Bazarului Milcov, str.Milcov nr.93-95, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii
 • Hotărârea 203/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 203 din 30.05.2019 privind închirierea unor spații de depozitare aflate la subsolul Pieţei Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii
 • Hotărârea 202/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 202 din 30.05.2019 privind închirierea a două amplasamente aflate pe terasa de flori a Pieţei Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii
 • Hotărârea 201/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 201 din 30.05.2019 privind închirierea unor spații și a unei suprafețe de teren aflate în incinta halei Pieţei Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii
 • Hotărârea 200/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 200 din 30.05.2019 privind închirierea unor suprafețe de teren aflate în Oborul Șerbănești, din Bacău, str. Trecătoarea Tecuciului, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii
 • Hotărârea 199/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 199 din 30.05.2019 privind aprobarea Protocolului ce urmează a se încheia în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri în Judeţul Bacău
 • Hotărârea 198/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 198 din 30.05.2019 privind aprobarea Statului de funcţii al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, începând cu data de 01.06.2019
 • Hotărârea 197/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 197 din 30.05.2019 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 142/19.04.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcţii, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău
 • Hotărârea 196/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 196 din 30.05.2019 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014, prin care s-au aprobat funcţiile publice, organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificarile ulterioare
 • Hotărârea 195/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 195 din 30.05.2019 privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2019 aferentă fiecărui membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău- ADIS
 • Hotărârea 194/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 194 din 30.05.2019 privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Ungureanu Anica, care a împlinit vârsta de 100 de ani
 • Hotărârea 193/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 193 din 30.05.2019 privind asocierea municipiului Bacău cu Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ce va marca Ziua Copilului, ce se va desfăşura în data de 1 iunie 2019 la Bacău
 • Hotărârea 192/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 192 din 30.05.2019 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația S.C.E.N.A. din Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”Food Fest – Festival” în perioada 30 mai – 02 iunie 2019
 • Hotărârea 191/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 191 din 30.05.2019 privind modificarea HCL nr. 159/ 2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanţări rambursabile interne/ externe în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiţii de interes public local
 • Hotărârea 190/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 190 din 30.05.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Locuințe sociale strada Izvoare – rețele de apă, canalizare și refacere drum acces”
 • Hotărârea 189/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 189 din 30.05.2019 privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investiţii „REZERVA DE APĂ A MUNICIPIULUI BACĂU”
 • Hotărârea 188/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 188 din 30.05.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii “CONSTRUIRE CORP NOU SI MODERNIZARE CLADIRE EXISTENTA GRADINITA NR.18, MUNICIPIUL BACAU, STRADA GHEORGHE VRÂNCEANU NR. 40”
 • Hotărârea 187/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 187 din 30.05.2019 - partea I-a privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul de investiții „Rezerva de apă a municipiului Bacău”
 • Hotărârea 186/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 186 din 30.05.2019 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea aprobării Situaţiilor financiare aferente anului 2018
 • Hotărârea 185/2019 - Municipiul Bacău - 30.05.2019

  Hotărârea nr. 185 din 30.05.2019 privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2018 – 2019
 • Hotărârea 184/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 184 din 03.05.2019 privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2019 aferente fiecărui membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacău – ADIB.
 • Hotărârea 183/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 183 din 03.05.2019 privind plata cotizaţiei de membru a Municipiului Bacău către Asociaţia Municipiilor din România pentru anul 2019
 • Hotărârea 182/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 182 din 03.05.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, Filiala Județeană ”Col. Corneliu Chirieș”, în vederea realizării în comun a Revistei ”Bacăul eroic”, numerele 18 şi 19
 • Hotărârea 181/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 181 din 03.05.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”Școala de Pian Dragoș Lungu” Bacău, în vederea realizării în comun a Concursului Internațional de Pian ”Frédéric Chopin”, ce se va desfăşura în perioada 09 - 11.05.2019 la Bacău
 • Hotărârea 180/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 180 din 03.05.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Club Sportiv Adamas Bacău în vederea realizării în comun a Concursului Internațional de Dans Sportiv “WDSF Bacau Dance Open – ediția a III-a”, ce se va desfăşura în perioada 24 - 26.05.2019 la “Centrul de Afaceri și Expoziții” Bacău
 • Hotărârea 179/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 179 din 03.05.2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 342/ 2018 prin care s-a aprobat asocierea municipiului Bacău cu Asociația Unlimited Connections din Bacău, în vederea realizării în comun a monumentului de for public ”România Biruitoare” în Parcul Catedralei, B-dul Unirii nr. 3
 • Hotărârea 178/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 178 din 03.05.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Centrul de Cultură ”George Apostu”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Zilele Centrului George Apostu”, ce se va desfășura în perioada 09 – 10 mai 2019 la Bacău
 • Hotărârea 177/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 177 din 03.05.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociaţia Club Sportiv Rally Spirit în vederea realizării în comun a evenimentului RALIUL MOLDOVEI 2019, ediția a IX-a, ce se va desfășura în județul Bacău, în perioada 21- 22 iunie 2019
 • Hotărârea 176/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 176 din 03.05.2019 privind aprobarea continuării proiectului european ”Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, perioada contractuală 2018-2020, proiect aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.149/2018.
 • Hotărârea 175/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 175 din 03.05.2019 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația ”Mi-e drag de acasă !” din Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Flori de mai”, ce va avea loc la Ateneul Bacău, în data de 18 mai 2019
 • Hotărârea 174/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 174 din 03.05.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Ferestre Deschise din Bacău, în vederea realizării în comun a celei de a III-a ediție a Conferinţei naţionale ”Creativitatea Cadrului Didactic – de la deziderat la împlinire”, ce se va desfăşura pe data de 10 mai 2019
 • Hotărârea 173/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 173 din 03.05.2019 privind aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău la proiectul social ”Copilăria de azi, viitorul T(inerețe) A(dolescență) U(nici) de mâine!”, finanțat prin reprezentanța UNICEF România, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare.
 • Hotărârea 172/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 172 din 03.05.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Fundaţia Comunitară Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului Swimathon Bacău, ediția a VII-a, ce se va desfăşura la Bazinul de Înot Bacău în data de 17 mai 2019
 • Hotărârea 171/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 171 din 03.05.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacău în vederea realizării în comun a unor competiții sportive ce vor avea loc la Bazinul de Înot Bacău
 • Hotărârea 170/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 170 din 03.05.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în vederea realizării în comun a celei de-a XI-a ediţie a conferinţei: „CISA - International Conference of Applied Science”, ce va avea loc în perioada 22-24 mai 2019
 • Hotărârea 169/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 169 din 03.05.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociaţia ”Insula Cercetaşilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Festivalul Luminii 2019”, ce se va desfăşura în data de 18 mai 2019 la Bacău
 • Hotărârea 168/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 168 din 03.05.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Bacău și Asociația Culturală ”Octavian Voicu”, în vederea realizării în comun a Revistei ”Plumb”.
 • Hotărârea 167/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 167 din 03.05.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Sport Club Municipal Bacău în vederea realizării în comun a Turneului Internațional „Trofeul Municipiului Bacau”, ce se va desfăşura la Bacău în perioada 26.05 – 02.06.2019
 • Hotărârea 166/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 166 din 03.05.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”Alecsandriada”, ediția a III-a
 • Hotărârea 165/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 165 din 03.05.2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău
 • Hotărârea 164/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 164 din 03.05.2019 privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A., aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru poziția de membru în Consiliulul de Administrație și numirea provizorie în Consiliul de Administrație pe o durată de 4 luni, dar nu mai tarziu de încheierea procedurii de selecţie, a domnului Tiberiu Ciobanu
 • Hotărârea 163/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 163 din 03.05.2019 prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, aferente lunii martie 2019
 • Hotărârea 162/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 162 din 03.05.2019 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău
 • Hotărârea 161/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 161 din 03.05.2019 privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău
 • Hotărârea 160/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 160 din 03.05.2019 privind revocarea HCL nr. 149/ 2019 de modificare și completare a HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 159/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 159 din 03.05.2019 privind solicitarea adresată Județului Bacău de trecere a instalației de iluminat exterior decorativ arhitectural a Catedralei ”Înălțarea Domnului”, din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 158/2019 - Municipiul Bacău - 03.05.2019

  Hotărârea nr. 158 din 03.05.2019 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, a Programului de investiţii pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani.
 • Hotărârea 157/2019 - Municipiul Bacău - 19.04.2019

  Hotărârea nr. 157 din 19.04.2019 privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv ”Adamas” din municipiul Bacău pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute
 • Hotărârea 156/2019 - Municipiul Bacău - 19.04.2019

  Hotărârea nr. 156 din 19.04.2019 privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificarile ulterioare
 • Hotărârea 155/2019 - Municipiul Bacău - 19.04.2019

  Hotărârea nr. 155 din 19.04.2019 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Comuna Letea Veche și Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău
 • Hotărârea 154/2019 - Municipiul Bacău - 19.04.2019

  Hotărârea nr. 154 din 19.04.2019 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău
 • Hotărârea 153/2019 - Municipiul Bacău - 19.04.2019

  Hotărârea nr. 153 din 19.04.2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL, GOSPODARIE DE APA, REAMENAJARE ACCESE, PARCARE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE TEREN SI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, STR. ABATORULUI, NR. 6, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. DEDEMAN S.R.L., din Bacau
 • Hotărârea 152/2019 - Municipiul Bacău - 19.04.2019

  Hotărârea nr. 152 din 19.04.2019 privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău
 • Hotărârea 151/2019 - Municipiul Bacău - 19.04.2019

  Hotărârea nr. 151 din 19.04.2019 privind darea în administrare, pe o perioadă de 15 ani, a centralei termice situată în Bacău, str. Banca Națională, către Colegiul Național ”Gheorghe Vrânceanu”
 • Hotărârea 150/2019 - Municipiul Bacău - 19.04.2019

  Hotărârea nr. 150 din 19.04.2019 privind completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău și dezlipirea unui teren în suprafață de 3787 mp situat în Bacău, str. Mărășești nr. 100 bis
 • Hotărârea 149/2019 - Municipiul Bacău - 19.04.2019

  Hotărârea nr. 149 din 19.04.2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău
 • Hotărârea 148/2019 - Municipiul Bacău - 19.04.2019

  Hotărârea nr. 148 din 19.04.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 16966/20.04.2007 de la S.C. EVRIKA S.R.L., la S.C. M&S; SECURITY SYSTEMS S.R.L.
 • Hotărârea 147/2019 - Municipiul Bacău - 19.04.2019

  Hotărârea nr. 147 din 19.04.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68779 din 23.04.2013 de la d-nii Tomozei Catalin si Tomozei Diana, la d-na Vieru Lucia
 • Hotărârea 146/2019 - Municipiul Bacău - 19.04.2019

  Hotărârea nr. 146 din 19.04.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68719/03.04.2017, de la dl. Furtuna Silviu-Nicolae, la dl. Huţu Constantin-Marius, in calitate de cumpărător si d-na Postolache Lămâiţa, in calitate de uzufructuară
 • Hotărârea 145/2019 - Municipiul Bacău - 19.04.2019

  Hotărârea nr. 145 din 19.04.2019 de modificare a HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri –terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de inchiriere/ concesionare
 • Hotărârea 144/2019 - Municipiul Bacău - 19.04.2019

  Hotărârea nr. 144 din 19.04.2019 privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a suprafeței de 1mp spațiu situat în incinta Bazinului de Înot în vederea amplasării unui automat de cafea și băuturi calde
 • Hotărârea 143/2019 - Municipiul Bacău - 19.04.2019

  Hotărârea nr. 143 din 19.04.2019 privind aprobarea Listei nominale de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii.
 • Hotărârea 142/2019 - Municipiul Bacău - 19.04.2019

  Hotărârea nr. 142 din 19.04.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău
 • Hotărârea 141/2019 - Municipiul Bacău - 19.04.2019

  Hotărârea nr. 141 din 19.04.2019 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 140/2019 - Municipiul Bacău - 19.04.2019

  Hotărârea nr. 140 din 19.04.2019 privind aprobarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi pentru desfășurarea activității de transport în regim de taxi, la nivelul municipiului Bacău
 • Hotărârea 139/2019 - Municipiul Bacău - 19.04.2019

  Hotărârea nr. 139 din 19.04.2019 privind prelungirea mandatului Consiliului de Administraţie al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA pe o perioadă de 2 (două) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecţie a noilor administratori, organizată în condiţiile legii
 • Hotărârea 138/2019 - Municipiul Bacău - 19.04.2019

  Hotărârea nr. 138 din 19.04.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău și cu S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investitii „REALIZAREA STAȚIEI DE DEMANGANIZARE GHERĂIEȘTI ȘI REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE” și pentru aprobarea documentației tehnico-economice a investiției
 • Hotărârea 137/2019 - Municipiul Bacău - 19.04.2019

  Hotărârea nr. 137 din 19.04.2019 privind asocierea de principiu dintre Municipiul Bacău și Județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții ”Reparații capitale imobile C14 și C15 Grădiniță Specială – Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale Bacău”
 • Hotărârea 136/2019 - Municipiul Bacău - 19.04.2019

  Hotărârea nr. 136 din 19.04.2019 privind asocierea de principiu dintre municipiul Bacău și Comuna Letea Veche în vederea realizării în comun a unui viitor ”Târg Auto”
 • Hotărârea 135/2019 - Municipiul Bacău - 19.04.2019

  Hotărârea nr. 135 din 19.04.2019 privind asocierea municipiului Bacău cu Școala Gimnazială nr. 10 și cu Școala Gimnazială ”George Bacovia ” în vederea amenajării unor grădini urbane școlare în cadrul Programului ”Creștem Grădinescu”
 • Hotărârea 134/2019 - Municipiul Bacău - 19.04.2019

  Hotărârea nr. 134 din 19.04.2019 privind aprobarea “Planului de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/ NOx), perioada 2019 – 2023”
 • Hotărârea 133/2019 - Municipiul Bacău - 19.04.2019

  Hotărârea nr. 133 din 19.04.2019 privind completarea HCL nr. 520/ 2018 prin care s-au aprobat pentru anul 2019 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată
 • Hotărârea 132/2019 - Municipiul Bacău - 19.04.2019

  Hotărârea nr. 132 din 19.04.2019 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I anul 2019 al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 131/2019 - Municipiul Bacău - 29.03.2019

  Hotărârea nr. 131 din 29.03.2019 privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Ştefan Cel Mare.
 • Hotărârea 130/2019 - Municipiul Bacău - 29.03.2019

  Hotărârea nr. 130 din 29.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiţii „Amenajare locuri de joacă în municipiul Bacău – Parc Catedrală”.
 • Hotărârea 129/2019 - Municipiul Bacău - 29.03.2019

  Hotărârea nr. 129 din 29.03.2019 privind darea în folosinţă gratuită, pe perioada existenţei construcţiilor, a terenului în suprafaţă de 332 m.p., aflat în domeniul privat al Municipiului Bacău, strada Mărăşeşti, nr.157, către Universitatea de Stat „Vasile Alecsandri” din Bacău.
 • Hotărârea 128/2019 - Municipiul Bacău - 29.03.2019

  Hotărârea nr. 128 din 29.03.2019 privind aprobarea Strategiei de Tineret a Municipiului Bacău 2019-2023.
 • Hotărârea 127/2019 - Municipiul Bacău - 29.03.2019

  Hotărârea nr. 127 din 29.03.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Filarmonica „Mihail Jorai” din Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului „O Sole Mio”, ce va avea loc la Teatrul de Vară „Radu Beligan” în data de 11 aprilie 2019.
 • Hotărârea 126/2019 - Municipiul Bacău - 29.03.2019

  Hotărârea nr. 126 din 29.03.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea realizării în comun a Campionatului Universitar de Înot, ediţia 2019, la Bazinul de Înot Bacău în data de 13 aprilie 2019.
 • Hotărârea 125/2019 - Municipiul Bacău - 29.03.2019

  Hotărârea nr. 125 din 29.03.2019 privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Năstase Maria Raluca, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidul Național Liberal.
 • Hotărârea 124/2019 - Municipiul Bacău - 29.03.2019

  Hotărârea nr. 124 din 29.03.2019 privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile APRILIE – MAI 2019.
 • Hotărârea 123/2019 - Municipiul Bacău - 29.03.2019

  Hotărârea nr. 123 din 29.03.2019 privind modificarea destinatiei stabilita initial in Contractul de Concesionare nr. 68881/26.05.2017, din “locuinta” in “ cabinet medical (kinetoterapie)”.
 • Hotărârea 122/2019 - Municipiul Bacău - 29.03.2019

  Hotărârea nr. 122 din 29.03.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 7853/02.03.1998, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 69235/03.05.2013, de la d-na Ungureanu Marcela, la d-na Bondea Maricica.
 • Hotărârea 121/2019 - Municipiul Bacău - 29.03.2019

  Hotărârea nr. 121 din 29.03.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 41145/30.10.2006, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 6249/13.02.2007, de la S.C. TRAIESTE NATURAL S.R.L., la d-na Papi Gabriela.
 • Hotărârea 120/2019 - Municipiul Bacău - 29.03.2019

  Hotărârea nr. 120 din 29.03.2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău
 • Hotărârea 119/2019 - Municipiul Bacău - 29.03.2019

  Hotărârea nr. 119 din 29.03.2019 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău.
 • Hotărârea 118/2019 - Municipiul Bacău - 29.03.2019

  Hotărârea nr. 118 din 29.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza S.F., pentru obiectivul de investitii ,,Amplasare module comerciale si realizare L.T.E.-uri, Piata Centrala , municipiul Bacau”
 • Hotărârea 117/2019 - Municipiul Bacău - 29.03.2019

  Hotărârea nr. 117 din 29.03.2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI, STR. PROGRESULUI, NR. 12 G, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: BERCARU IOAN si BERCARU MARIA-CERASELA, din Bacau
 • Hotărârea 116/2019 - Municipiul Bacău - 29.03.2019

  Hotărârea nr. 116 din 29.03.2019 prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, aferente lunii februarie 2019.
 • Hotărârea 115/2019 - Municipiul Bacău - 29.03.2019

  Hotărârea nr. 115 din 29.03.2019 privind aprobarea Planului de Adminstrare al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta.
 • Hotărârea 114/2019 - Municipiul Bacău - 29.03.2019

  Hotărârea nr. 114 din 29.03.2019 privind aprobarea schimburilor de locuințe pentru tineri, deținute prin contracte de închiriere de către MOVILEANU LAURA ELENA, ANDRIES IONUT, STOICA SORINA MIRONITA cu locuințe vacante și încheierea de contracte de închiriere.
 • Hotărârea 113/2019 - Municipiul Bacău - 29.03.2019

  Hotărârea nr. 113 din 29.03.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”COECON GHICA”, în vederea finanțării și realizării în comun a celei de a VII-a ediții a Târgului Firmelor de Exercițiu ”Viitorul începe astăzi”, în perioada 11 – 12 aprilie 2019, ce va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” Bacău
 • Hotărârea 112/2019 - Municipiul Bacău - 29.03.2019

  Hotărârea nr. 112 din 29.03.2019 privind acordarea “Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 de lei celor 58 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare până la data de 8.03.2019.
 • Hotărârea 111/2019 - Municipiul Bacău - 29.03.2019

  Hotărârea nr. 111 din 29.03.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Culturală ”Brothers of Rock” din Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Rockoustic Kids”, ce va avea loc în data de 30 martie 2019.
 • Hotărârea 110/2019 - Municipiul Bacău - 29.03.2019

  Hotărârea nr. 110 din 29.03.2019 privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv BAO din municipiul Bacău pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute.
 • Hotărârea 109/2019 - Municipiul Bacău - 29.03.2019

  Hotărârea nr. 109 din 29.03.2019 privind aprobarea alocării de la bugetul local a unei sume de bani în vederea susţinerii financiare a vizitei unui grup de persoane din oraşul Petach Tikva din Israel, ce participă la un schimb de experienţă în cadrul programului ”Şcoli înfrăţite”
 • Hotărârea 108/2019 - Municipiul Bacău - 29.03.2019

  Hotărârea nr. 108 din 29.03.2019 privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Banu Lascăr
 • Hotărârea 107/2019 - Municipiul Bacău - 19.03.2019

  Hotărârea nr. 107 din 19.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local şi a deplasărilor cu bicicleta ȋn Municipiul Bacău”
 • Hotărârea 106/2019 - Municipiul Bacău - 19.03.2019

  Hotărârea nr. 106 din 19.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,(Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul “zonă rezidențială” (“home-zone”)”
 • Hotărârea 105/2019 - Municipiul Bacău - 19.03.2019

  Hotărârea nr. 105 din 19.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,, MODERNIZAREA STAŢIILOR DE TRANSPORT PUBLIC”
 • Hotărârea 104/2019 - Municipiul Bacău - 19.03.2019

  Hotărârea nr. 104 din 19.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula de Agrement”
 • Hotărârea 103/2019 - Municipiul Bacău - 19.03.2019

  Hotărârea nr. 103 din 19.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)”
 • Hotărârea 102/2019 - Municipiul Bacău - 19.03.2019

  Hotărârea nr. 102 din 19.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de Înot - Universitatea „Vasile Alecsandri“ (Traseul tineretului şi sportului)”
 • Hotărârea 101/2019 - Municipiul Bacău - 19.03.2019

  Hotărârea nr. 101 din 19.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – Aeroport”
 • Hotărârea 100/2019 - Municipiul Bacău - 19.03.2019

  Hotărârea nr. 100 din 19.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Coridor pentru deplasãri nemotorizate centru – Șerbãneşti”
 • Hotărârea 99/2019 - Municipiul Bacău - 19.03.2019

  Hotărârea nr. 99 din 19.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Traseu pentru biciclete - semicircular - Mioriţei”
 • Hotărârea 98/2019 - Municipiul Bacău - 19.03.2019

  Hotărârea nr. 98 din 19.03.2019 privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședința extraordinară din data de 19.03.2019
 • Hotărârea 97/2019 - Municipiul Bacău - 15.03.2019

  Hotărârea nr. 97 din 15.03.2019 privind aprobarea modificării HCL nr.523 din 2018 privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2019, al Consiliului Local al Municipiului Bacău
 • Hotărârea 96/2019 - Municipiul Bacău - 15.03.2019

  Hotărârea nr. 96 din 15.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local şi a deplasărilor cu bicicleta ȋn Municipiul Bacău”
 • Hotărârea 95/2019 - Municipiul Bacău - 15.03.2019

  Hotărârea nr. 95 din 15.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,(Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul “zonă rezidențială” (“home-zone”)”
 • Hotărârea 94/2019 - Municipiul Bacău - 15.03.2019

  Hotărârea nr. 94 din 15.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,, MODERNIZAREA STAŢIILOR DE TRANSPORT PUBLIC”
 • Hotărârea 93/2019 - Municipiul Bacău - 15.03.2019

  Hotărârea nr. 93 din 15.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula de Agrement”
 • Hotărârea 92/2019 - Municipiul Bacău - 15.03.2019

  Hotărârea nr. 92 din 15.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)”
 • Hotărârea 91/2019 - Municipiul Bacău - 15.03.2019

  Hotărârea nr. 91 din 15.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de Înot - Universitatea „Vasile Alecsandri“ (Traseul tineretului şi sportului)”
 • Hotărârea 90/2019 - Municipiul Bacău - 15.03.2019

  Hotărârea nr. 90 din 15.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – Aeroport”
 • Hotărârea 89/2019 - Municipiul Bacău - 15.03.2019

  Hotărârea nr. 89 din 15.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Coridor pentru deplasãri nemotorizate centru – Șerbãneşti”
 • Hotărârea 88/2019 - Municipiul Bacău - 15.03.2019

  Hotărârea nr. 88 din 15.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Traseu pentru biciclete - semicircular - Mioriţei”
 • Hotărârea 87/2019 - Municipiul Bacău - 15.03.2019

  Hotărârea nr. 87 din 15.03.2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru completarea funcțiunii pentru suprafața de 572,00 m.p. teren din str.Păcii, nr.13, cu nr. cadastral 11618(IE 76024) și realizarea lucrărilor de SCHIMBARE DESTINAȚIE IMOBIL DIN LOCUINȚĂ ÎN PENSIUNE URBANĂ CU RESTAURANT LA PARTER ȘI EXTINDERE CU TERASĂ LA PARTER, STR.PĂCII, NR.13 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată BENEFICIAR: S.C.PIAZZETA S.R.L.
 • Hotărârea 86/2019 - Municipiul Bacău - 15.03.2019

  Hotărârea nr. 86 din 15.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico economice - faza SF pentru obiectivul de investiţii: “Construire teren de sport – Şcoala Mihai Drăgan”
 • Hotărârea 85/2019 - Municipiul Bacău - 15.03.2019

  Hotărârea nr. 85 din 15.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico economice - faza SF pentru obiectivul de investiţii: “Construire teren de sport – Şcoala Generală nr.10”
 • Hotărârea 84/2019 - Municipiul Bacău - 15.03.2019

  Hotărârea nr. 84 din 15.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico economice - faza SF pentru obiectivul de investiţii: “Construire teren de sport – Colegiul Economic “Ion Ghica”
 • Hotărârea 83/2019 - Municipiul Bacău - 15.03.2019

  Hotărârea nr. 83 din 15.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico economice - faza DALI pentru obiectivul de investiţii: “Modernizare şi reabilitare Colegiul Grigore Antipa”
 • Hotărârea 82/2019 - Municipiul Bacău - 15.03.2019

  Hotărârea nr. 82 din 15.03.2019 privind modificarea HCL nr. 517 din 21.12.2018 prin care s-a aprobat documentația tehnico economică - faza DALI pentru obiectivul de investiţii: “Modernizare şi reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicaţii N.V. Karpen”
 • Hotărârea 81/2019 - Municipiul Bacău - 15.03.2019

  Hotărârea nr. 81 din 15.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare loc de joaca copii ANL 32 - 46 (Letea 32)”
 • Hotărârea 80/2019 - Municipiul Bacău - 15.03.2019

  Hotărârea nr. 80 din 15.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare loc de joaca copii ANL 32-46 (Loc de joaca ANL 50bis)”
 • Hotărârea 79/2019 - Municipiul Bacău - 15.03.2019

  Hotărârea nr. 79 din 15.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico economice - faza DALI pentru obiectivul de investiţii: “MODERNIZARE PT 33, STRADA AVIATORILOR, CU DESTINAŢIA DE CLUB AL PENSIONARILOR”
 • Hotărârea 78/2019 - Municipiul Bacău - 15.03.2019

  Hotărârea nr. 78 din 15.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.246/03.12.2015 prin care s-a aprobat majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial în vederea achiziţionării de alimente de bază
 • Hotărârea 77/2019 - Municipiul Bacău - 15.03.2019

  Hotărârea nr. 77 din 15.03.2019 privind modificarea Actului Constitutiv al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA şi mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA să voteze modificarea Actului Constitutiv
 • Hotărârea 76/2019 - Municipiul Bacău - 15.03.2019

  Hotărârea nr. 76 din 15.03.2019 privind asocierea de principiu dintre Municipiul Bacău și Județul Bacău în vederea finanțării și realizării obiectivului de investiții ”Construire parcare ansamblu spitalicesc, str. Calea Mărășești, nr. 20B”
 • Hotărârea 75/2019 - Municipiul Bacău - 15.03.2019

  Hotărârea nr. 75 din 15.03.2019 privind modificarea HCL nr. 159/2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiţii de interes public local
 • Hotărârea 74/2019 - Municipiul Bacău - 15.03.2019

  Hotărârea nr. 74 din 15.03.2019 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, post-mortem, domnului Yin Yuguo
 • Hotărârea 73/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 73 din 28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău şi abrogarea HCL nr.54/2015.
 • Hotărârea 72/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 72 din 28.02.2019 privind asocierea municipiului Bacău cu Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern în vederea realizării în comun a unor evenimente sportive, la Bazinul de Înot Bacău, în perioada martie-aprilie 2019.
 • Hotărârea 71/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 71 din 28.02.2019 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia Valoare Plus, Colegiul Naţional de Artă “George Apostu” Bacău, Asociaţia “Haka Club”, Ansamblul Folcloric “Busuiocul” şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în vederea realizării în comun a unor evenimente ce vor avea loc la Teatrul de Vară “Radu Beligan” şi la Teatrul Municipal Bacovia.
 • Hotărârea 70/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 70 din 28.02.2019 privind completarea HCL nr. 22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău
 • Hotărârea 69/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 69 din 28.02.2019 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor.
 • Hotărârea 68/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 68 din 28.02.2019 privind darea în administrare, pe o perioadă de 20 de ani, a 2 birouri situate la parterul clădirii Centrului de Afaceri şi Expoziţional Bacău, către Poliţia Locală a Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 67/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 67 din 28.02.2019 privind completarea HCL nr.147/2008 prin care s-a aprobat sistemul de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimaţi la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile şi competiţiile sportive naţionale, europene, mondiale şi olimpice.
 • Hotărârea 66/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 66 din 28.02.2019 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia „Speranţa Bunicilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului „Serbarea Mărţişorului”.
 • Hotărârea 65/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 65 din 28.02.2019 privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă şi Climă (PAEDC) şi a Planului de Acţiune pentru Adaptarea la Schimbările Climatice (PAASC).
 • Hotărârea 64/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 64 din 28.02.2019 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău pentru anul 2019.
 • Hotărârea 63/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 63 din 28.02.2019 privind stabilirea locatiilor din Municipiul Bacau pentru amplasarea de amenajări provizorii în vederea derulării unor activități de propaganda electorală.
 • Hotărârea 62/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 62 din 28.02.2019 privind modificarea şi completarea HCL nr.157/2018 prin care s-a însuşit Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 61/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 61 din 28.02.2019 privind aprobarea concesionării directe a lotului de teren în suprafaţă de 3 m.p. (găsit la măsurători 3,26 m.p.) situat în intravilanul municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău – beneficiari Caşcaval Dumitru şi Caşcaval Oana-Larisa.
 • Hotărârea 60/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 60 din 28.02.2019 privind completarea HCL nr.344/2017 prin care s-a aprobat schimbarea destinaţiei terenului situat în Bacău, B-dul Unirii nr.48 – parte din baza materială a Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”, în imobil cu altă destinaţie care vizează edificarea unei parcări supraterane precum şi aprobarea Memoriului Justificativ.
 • Hotărârea 59/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 59 din 28.02.2019 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute şi de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău.
 • Hotărârea 58/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 58 din 28.02.2019 privind modificarea HCL nr.20 din 29.01.2013 prin care s-a aprobat concesionarea în cotă indiviză a terenului din strada Teiului nr.13 (Zona III Bucegi) către titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor.
 • Hotărârea 57/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 57 din 28.02.2019 de aprobare a Listei privind solicitanţii care au acces la locuinţe pentru tineri destinate închirierii.
 • Hotărârea 56/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 56 din 28.02.2019 privind stabilirea cuantumului chiriei lunare aferent locuinţelor ANL din municipiul Bacău, în conformitate cu HG nr.962/2001 şi Legea nr.152/1998, modificate şi completate, pentru anul 2019.
 • Hotărârea 55/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 55 din 28.02.2019 privind aprobarea cererii doamnei Chirilă Beatrice-Irina de extindere a spaţiului de locuit.
 • Hotărârea 54/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 54 din 28.02.2019 privind reapartamentarea blocurilor ANL Bucegi nr.136 A, Bucegi 138 A şi Bucegi nr.140 A.
 • Hotărârea 53/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 53 din 28.02.2019 privind completarea HCL nr.22/2018 prin care s-a însuşit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 52/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 52 din 28.02.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 69650/06.11.2018 de la d-na Dumitru Daniela, la dl. Chiruc Ştefan-Daniel căsătorit cu Chiruc Loredana
 • Hotărârea 51/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 51 din 28.02.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 9116/17.03.2000, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 41123/13.12.2001, nr. 36638/17.11.2003 si nr. 36638/1/17.11.2003, de la S.C. T & T S.R.L., la d-nii Nastasă Marian si Nastasă Geanina.
 • Hotărârea 50/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 50 din 28.02.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 21280/17.06.2004, de la d-na Istrate Angelica, la d-nii Spulber Vasile si Spulber Gabriela.
 • Hotărârea 49/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 49 din 28.02.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 19506/16.06.1999, de la dl. Tataru Vasile, la dl. Ţimiraş Victor, căsătorit cu Ţimiraş Mihaiela.
 • Hotărârea 48/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 48 din 28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi Funcţionare, a Organigramei şi Statului de Funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău şi abrogarea HCL nr.175/2017.
 • Hotărârea 47/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 47 din 28.02.2019 privind modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.230/28.06.2018 prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de Funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Bacău
 • Hotărârea 46/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 46 din 28.02.2019 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 29/ 10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificarile ulterioare.
 • Hotărârea 45/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 45 din 28.02.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 300/31.10.2005 prin care s-a aprobat completarea profilului de activitate pentru constructia realizata pe terenul concesionat de catre S.C. CIOCAN BEER S.N.C., situat in Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 21 – 22, conform contractului de concesionare nr. 32006/20.09.1999
 • Hotărârea 44/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 44 din 28.02.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Filiala Bacău în vederea realizării în comun a conferinţei „ Cine suntem…” ce va avea loc la Teatrul de Vară „Radu Beligan” în data de 24 martie 2019.
 • Hotărârea 43/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 43 din 28.02.2019 privind prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, aferente lunii ianuarie 2019.
 • Hotărârea 42/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 42 din 28.02.2019 privind aprobarea serviciilor conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a tarifelor şi taxelor aferente
 • Hotărârea 41/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 41 din 28.02.2019 privind modificarea HCL nr.320/2018 prin care au fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2018-2019
 • Hotărârea 40/2019 - Municipiul Bacău - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 40 din 28.02.2019 prin care se ia act de încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Mircea Fechet, înainte de expirarea duratei normale a mandatului ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 39/2019 - Municipiul Bacău - 19.02.2019

  Hotărârea nr. 39 din 19.02.2019 privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Asociația Colegiul Național Pedagogic și Teologic Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.
 • Hotărârea 38/2019 - Municipiul Bacău - 19.02.2019

  Hotărârea nr. 38 din 19.02.2019 privind modificarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău
 • Hotărârea 37/2019 - Municipiul Bacău - 19.02.2019

  Hotărârea nr. 37 din 19.02.2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 8/ 2019 prin care s-a aprobat organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 – 2020.
 • Hotărârea 36/2019 - Municipiul Bacău - 19.02.2019

  Hotărârea nr. 36 din 19.02.2019 privind modificarea HCL nr. 6/ 2019 prin care s-au stabilit salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familie ocupaționale ”Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2019.
 • Hotărârea 35/2019 - Municipiul Bacău - 19.02.2019

  Hotărârea nr. 35 din 19.02.2019 pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”
 • Hotărârea 34/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 34 din 31.01.2019 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul Județean de Urgență Bacău a unor dotări și echipamente
 • Hotărârea 33/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 33 din 31.01.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii: Construire gradinita si cresa Scoala “Nicu Enea”, strada Calea Romanului, nr. 144
 • Hotărârea 32/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 32 din 31.01.2019 privind modificarea HCL nr. 320/ 2018 prin care au fost desemnați reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2018 – 2019
 • Hotărârea 31/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 31 din 31.01.2019 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018
 • Hotărârea 30/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 30 din 31.01.2019 privind prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii decembrie 2018
 • Hotărârea 29/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 29 din 31.01.2019 privind modificarea și completarea HCL NR.22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău
 • Hotărârea 28/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 28 din 31.01.2019 privind alegerea ,,Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile FEBRUARIE – MARTIE 2019.
 • Hotărârea 27/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 27 din 31.01.2019 privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în HCL nr.301/2018 prin care s-a aprobat acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a unor terenuri și clădiri din Bacău, str. Triumfului și Calea Romanului către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești
 • Hotărârea 26/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 26 din 31.01.2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău
 • Hotărârea 25/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 25 din 31.01.2019 privind modificarea HCL nr.203/2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 24/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 24 din 31.01.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 27702/18.09.2003 de la S.C. MOLDINSTAL S.R.L., la S.C. OVITAV S.R.L.
 • Hotărârea 23/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 23 din 31.01.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 10518/15.04.1999 de la A.F. SERBANESCU EUGEN, la d-na Monaru Cornelia, prin mandatar Marangoci Elena-Florinela.
 • Hotărârea 22/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 22 din 31.01.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 42443/20.12.1999, de la dl. Avram Vasile, la d-na Cochior-Pleşcanu Agnesa
 • Hotărârea 21/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 21 din 31.01.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 40369/20.12.2002 de la dl. Bujor Fănică, la d-na Şerban Adriana, căsătorită cu Şerban Mihai
 • Hotărârea 20/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 20 din 31.01.2019 privind schimbarea denumirii Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Bacău
 • Hotărârea 19/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 19 din 31.01.2019 privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68758 din 11.04.2011 si in Actul Adiţional nr. 69654/06.11.2018 încheiat intre Municipiul Bacău si D-NA Hluşneac Silvia, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUŞNEAC SILVIA pentru spaţiul cu destinaţia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 3 – 5.
 • Hotărârea 18/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 18 din 31.01.2019 privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr. 68507 din 24.05.2011 încheiat intre Municipiul Bacău si D-NA BLAGA ANGELICA, reprezentant legal al C.M.I. DR. BLAGA ANGELICA pentru spaţiul cu destinaţia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacău, str. Bicaz, nr. 7 - 9
 • Hotărârea 17/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 17 din 31.01.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiţii ,,Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr.6 Bacău’’
 • Hotărârea 16/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 16 din 31.01.2019 privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în anul 2019.
 • Hotărârea 15/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 15 din 31.01.2019 privind aprobarea Listei nominale cu persoanele şi familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiţie pentru locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat.
 • Hotărârea 14/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 14 din 31.01.2019 privind implementarea măsurilor dispuse de legislaţia specifică privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA.
 • Hotărârea 13/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 13 din 31.01.2019 pentru prelungirea cu 2 (două) luni a mandatului provizoriu în Consiliul de Administraţie al Societăţii Thermoenergy Group SA.
 • Hotărârea 12/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 12 din 31.01.2019 pentru modificarea HCL nr.384 din 19.10.2018 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2018 – 31 martie 2019.
 • Hotărârea 11/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 11 din 31.01.2019 privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău str. Nicolae Titulescu.
 • Hotărârea 10/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 10 din 31.01.2019 privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019.
 • Hotărârea 9/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 9 din 31.01.2019 privind modificarea HCL nr.17/2010 prin care s-a aprobat înfiinţarea SC „ARTBACĂU” SRL, având ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 8/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 8 din 31.01.2019 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2019-2020.
 • Hotărârea 7/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 7 din 31.01.2019 privind modificarea HCL nr.289/2010 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.
 • Hotărârea 6/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 6 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2019.
 • Hotărârea 5/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 5 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, pentru anul 2019.
 • Hotărârea 4/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 4 din 31.01.2019 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014, prin care s-au aprobat funcţiile publice, organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificarile ulterioare.
 • Hotărârea 3/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 3 din 31.01.2019 privind aprobarea premierii unor sportivi de la câteva cluburi sportive din municipiul Bacău şi a unei eleve de la Colegiul Naţional de Artă „George Apostu” pentru performanţe naţionale şi internaţionale deosebite obţinute.
 • Hotărârea 2/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 2 din 31.01.2019 prin care se aprobă participarea Agenţiei de Dezvoltare Locală Bacău în cadrul proiectului „TechRevolution” derulat prin Programul Operaţional URBACT III precum şi aprobarea cofinanţării cheltuielilor eligibile şi neeligibile.
 • Hotărârea 1/2019 - Municipiul Bacău - 31.01.2019

  Hotărârea nr. 1 din 31.01.2019 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău domnului Sorin Zlat.