Proces verbal din 30.04.2020

Stenograma din data 30-04-2020 PROCESUL-VERBAL ȘI STENOGRAMA şedinţei ordinare din data de 30.04.2020

R O M Â N I A

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

PROCESUL-VERBAL

ȘI STENOGRAMA ședinței ordinare din data de 30.04.2020

La ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc îndata de 30 aprilie 2020 au fost prezenți 22 de consilieri din totalul de 22 consilieri în funcție. Prin Ordinul Prefectului nr. 805/4.12.2019 s-a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Arad al domnului CHEȘA Ilie.

Ședința a început la ora 12,00 și s-a încheiat la ora 12,40.

Președinte de ședință a fost domnul consilier Marius SFÂRÂILĂ.

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al

Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016-2020, cu modificările și completările ulterioare, ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice cu aleșii locali.

Au participat: din partea executivului: dl. primar Călin Bibarț, dl. viceprimar Ionel Bulbuc, dl. viceprimar Bognar Levente, dl Sorin Contraș (delegat secretar general, conform Dispoziției nr. 687/13.04.2020 aPrimarului Municipiului Arad), dna Claudia Grozavu, director executiv al Direcției Economice, dl. Szuchanszki Ștefan, director executiv - Direcția Patrimoniu, dna Liliana Florea, director executiv al Direcției Edilitare, dl. Gabriel Moldovan, șef serviciu, Serviciul Edilitar, dna Adriana Bîtea, consilier Serviciul Buget, dl. Denis Bot, consilier -Cabinet Primar, dl. Alexandru Popa, consilier, Cabinet Primar, dl. Pavel Neamțiu, director executiv al Direcției Venituri, dna Alina Toma, șef birou, Biroul CadastruIntravilan și Carte Funciară, dna Linda Ocenic, șef serviciu, Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat, dl. Florin Marușca, consilier, Serviciul Relații Mass Media, dl. Alex Popa, consilier, Cabinet Primar, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dna Ana-Maria Ciobotariu, consilier juridic și dna Florina Ispas, consilier în cadrul aceluiași serviciu.

- reprezentanți ai agenților

economici și instituțiilor culturale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dna Daniela Pădurean-Andreica, director executiv al Centrului Municipal de Cultură Arad.


Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei

Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului


Arad, în data de 24.04.2020 a Dispoziției nr.    765/24.04.2020    a    Primarului

Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective     în

acest sens.

Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul general, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, avizele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.

Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 24.04.2020 a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.


Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 24.04.2020 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.

Înainte de ședința propriu-zisă, proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi au fost dezbătute pe comisii, astfel:

ȘEDINȚA COMISILOR REUNITE:

Dl. primar: - Hristos a înviat! Salutări tuturor! O să începem cu prezența, ca să nu o facem de două ori și cam ce vorbesc la comisii, nu mă mai repet, după aceea, și pe plen! Bun. Bibarț - este. Domnul Bognar?

Dl. Bognar L: - Prezent!

Dl. primar: - Prezent. L-am auzit! Domnul Furde?

Dl. Săplăcan G: - Domnule primar, dacă vorbiți mai aproape sau trageți microfonul mai aproape! Nu se aude!

Dl. primar: - Domnul Furde?

Dl. Furde - Prezent!

Dl. primar: - Domnul Săplăcan?

Dl. Săplăcan G: - Prezent!

Dl. primar: - Doamna Tabuia? Roxana!

Dna Tabuia R: - Prezentă.

Dl. primar: - Sărut-mâna! Domnul Vărcuș? Este? Nu zice nimic!

Dl. Vărcuș B: - Prezent! Prezent!

Dl. primar: - Da! Mulțumesc. Da! Nu sunt în ordine alfabetică, sunt pe comisii. Domnul Boca?

Dl. Boca B: - Prezent!

Dl. primar: - Nu mi-ați dat bine, că se repetă unele. Domnul Bognar a fost. Domnul Ciupe? Nu-l aud! Doamna Dinga? Am văzut-o!

Dna Dinga P: - Prezentă!

Dl. primar: - Domnul Filip?

Dl. Filip E: - Prezent!

Dl. primar: - Unde sunt celelalte două comisii? A, sunt în dreapta! Scuzați-mă! Domnul Buruc?

Dl. Buruc I: - Prezent!

Dl. primar: - Domnule Handra?

Dl. Handra A: - Prezent!

Dl. primar: - Bun. Domnul Lupaș?

Dl. Lupaș M: - Prezent!

Dl. primar: - Marius Sfârâilă?

Dl. Sfârâilă M: - Prezent!

Dl. primar: - Doamna Stoenescu?

Dl. Stoenescu A: - Prezentă!

Dl. primar: - Miși Szabo?

Dl. Szabo M: - Prezent!

Dl. primar: - Doamna Andreș?

Dna Andreș L: - Prezentă!

Dl. primar: - Domnule Bulbuc? Cred că nu l-am strigat!

Dl. Bulbuc I: - Prezent!

Dl. primar: - Doamna Cismașiu?


Dna Cismașiu M: - Prezentă.

Dl. primar: - Doamna Dumitrean?

Dna Dumitrean A: - Prezentă! Bună-ziua, tuturor!

Dl. primar: - Domnul Furău? O fi în operație! Doamna Naaji?

Dna Naaji A: - Prezentă!

Dl. primar: - Bun. Mulțumesc frumos. Mai întreb o dată - domnule Ciupe? Se pare că nu-i! Domnul Furău? Bun. Oricum avem cvorum pe toate comisiile și, implicit și cvorum pe toată ședința. Mergem pe sistemul cu comisii reunite. Organizatoric, aceasta este ședința ordinară a lunii aprilie. La începutul, jumătatea săptămânii viitoare, să vedem, probabil că o să vă rog să mai venim la o ședință extraordinară. Luni, Inspectoratul Școlar, domnul Gondor, centralizează solicitările de la școli pentru tablete copii și atunci vom face o ședință să alocăm bani pentru cumpărarea lor. Așa este stabilit deathline-ul cu școlile de către Inspectoratul Școlar, pe luni, să primească necesarul. Și funcție de asta, într-o zi, două facem și noi ședința, rectificarea cât mai repede, ca să fie timp să fie achiziționate. Pe ordinea de zi de astăzi o să vă rog să nu discutăm punctul 4 și 5. La ședința în plen o să propun scoaterea lor de pe ordinea de zi. Erau două proiecte pentru apă-canal, acordare de mandat celor din CA-urile de acolo și A.G.A. și am înțeles că nu-i cazul deocamdată, o să aibă mai multe modificări la statut ș.a.m.d. așa că atunci va trebui alt mandat și pentru a nu da de două ori, le scoatem și când au toată treaba clară și știm ce fel de mandat trebuie să le dăm, atunci vom supune votului. Am pus pe primul punct al ordinii de zi de astăzi, să spunem, clarificarea, am rescris în Regulament sistemul de ținere al ședințelor, să fie clar, cu videoconferință ș.a.m.d. O să citesc acum toate punctele de pe ordinea de zi, după care, cine are întrebări, nelămuriri și apoi fiecare consilier să spună cum votează. Înainte de asta aș vrea doar să mai lămuresc, pentru că, probabil, vor fi unele întrebări referitor la proiectul care este cu taxele speciale, pentru că am văzut și în presă și în alte medii on line cum că impunem tocmai noi taxe noi și așa mai departe. Este puțin de radio ”Erevan”, adică nu impunem taxe noi și nu cresc, ci scade ceea ce exista. Mai exact, până acum, pentru orice branșament de gaz, de apă, de canalizare, cetățeanul trebuia să-și facă certificat de urbanism și autorizație de construire, ceea ce însemna plată la arhitect, plată la primărie, plată la Inspectoratul de Stat în Construcții. În acest moment nu mai sunt necesare autorizații de construcție și certificate de urbanism și sunt stabilite funcție de situațiile posibile existente, adică ai o casă în construcție, până acum trebuia să mai îți iei autorizație nu doar pentru casă, ci și pentru branșamente. Acum, pentru branșamente depui doar o documentație la Primărie și nu plătești decât 100 de lei, față de câteva sute cât plăteai înainte. Situația a doua - ai o casă de mai demult și vrei să-ți faci un branșament la gaz sau la canalizare, că nu ai avut, nu-ți mai faci autorizație de construire, nu mai plătești la Inspecția în Construcții, nu mai plătești taxele de autorizație la primărie, depui o documentație și plătești doar 100 de lei. Situația a treia - ai branșamente, este o avarie și trebuie intervenit și se sparge în stradă ș.a.m.d., se depune o documentație și se plătește 100 de lei. Prea puțin este cazul unor oameni, de mai multe ori aceasta este situația firmelor. A treia este o taxă pe care o plătesc firmele care au dreptul de a interveni o singură dată în existența lor și este de 100 de lei. Și ultima este de 10 lei, în situația în care aveai nevoie de unele avize, de exemplu, de la mediu și nu mai dorești să te duci tu să le obții, depui la primărie, cu taxa pe care trebuie să o plătești la mediu și, în plus, 10 lei, și se ocupă primăria să-ți obțină avize. Prim urmare, nu se ia, ci se dă. Acum citesc fiecare punct de pe ordinea de zi:

 • 1 . Proiect de hotărâre nr. 162/2020 privind modificarea art. 11A1, art. 30 și art. 32A1 din Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, cu modificările și completările ulterioare - inițiativa primarului

 • 2 .Proiect de hotărâre nr.131/2020 privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii activității de „Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale - inițiativa primarului

 • 3 .Proiect de hotărâre nr. 107/2020 privind instituirea unor taxe - inițiativa primarului

 • 4 .Proiect de hotărâre nr. 156/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.- inițiativa primarului

 • 5 .Proiect de hotărâre nr. 158/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.- inițiativa primarului 6.Proiect de hotărâre nr. 157/2020 privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 18A, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 2, et. II - inițiativa primarului

 • 7 .Proiect de hotărâre nr. 145/2020 privind alipirea unor imobile situate în Municipiul Arad, zona străzilor Fulgerului și Toamnei, aferente Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Arad- inițiativa primarului

 • 8 .Proiect de hotărâre nr. 159/2020 privind înscrierea unor terenuri și actualizarea datelor tehnice prin rectificarea suprafeței de teren, imobile situate în Municipiul Arad, Zona Calea Radnei - înscrise în CF nr 346632 Arad, CF nr. 346659 Arad, CF nr. 353962 Arad- inițiativa primarului

 • 9 .Proiect de hotărâre nr. 164/2020 privind atestarea la apartenența proprietății private a Municipiului Arad și dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Arad, str. Dumbrava Roșie, nr. 2-4, înscris în CF nr. 335541 Arad- inițiativa primarului

 • 10 .Proiect de hotărâre nr. 165/2020 privind dezlipirea unui imobilul aflat în proprietatea Municipiului Arad situat în zona Ceala, înscris în CF nr. 318715 Arad- inițiativa primarului

 • 11 .Proiect de hotărâre nr. 166/2020 privind rectificarea suprafeței de teren a unui imobil situat în Municipiul Arad, Zona Piața Carpați, înscris în CF 347651 Arad și atestarea la apartenența proprietății private a Municipiului Arad - inițiativa primarului

 • 12 .Proiect de hotărâre nr. 167/2020 privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în municipiul Arad, str. Corneliu Coposu - inițiativa primarului

 • 13 .Proiect de hotărâre nr.139/2020 privind revocarea dreptului de folosință cu titlu gratuit atribuit Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad asupra terenurilor înscrise în C.F. 335498 Arad și C.F. 335495 Arad - inițiativa primarului

 • 14 .Proiect de hotărâre nr. 161/2020 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului de la Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” Arad - inițiativa primarului

 • 15 .Proiect de hotărâre nr. 163/2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către SC CET Hidrocarburi SA Arad - inițiativa primarului

 • 16 .Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 28 februarie 2020

 • 17 .Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 6 martie 2020

 • 18 .Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 12 martie 2020

19.Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru lunile februarie-martie 2020 și principalele activități programate pentru luna aprilie 2020

20.Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale

21.Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad

La punctele de pe ordinea de zi aș ruga pe domnii consilieri dacă au unele întrebări sau nelămuriri?

Dl. Buruc C: - Bună-ziua! Grupul PSD ar dori să introducă pe ordinea de zi proiectul de hotărâre cu numirea colegei noastre, dnei Csilla Aur în funcția de consilier, pentru că este ședință ordinară!

Dl. primar: - Bine. Asta discutăm la ședința în plen. Acum suntem pe comisii!

Dl. Buruc C: - În caz că nu se introduce acest punct, noi ne vom abține de la toate punctele de pe ordinea de zi. Mulțumim.

Dl. primar: - Bine. Este dreptul dumneavoastră! Doar ca întrebare - domnul Furău a ajuns și dânsul? Că-l vedem. Îl rugăm să ne spună dacă este prezent!

Dl. Furău G: - Prezent!

Dl. primar: - Mulțumesc. Și domnul Ciupe?

Dl. Ciupe I: - Da. Prezent. Eu vreau să mă refer la punctul 3, îmi cer scuze că am întârziat cinci minute, am intrat mai târziu pe grup.

Dl. primar: - Vă rog!

Dl. Ciupe I: - Plecăm de la Hotărârea nr. 136 din 20 martie, care reglementează sau ar trebui să reglementeze aceste chestiuni. Acum mă refer strict la acorduri, care înlocuiesc ...autorizația de construire, care trebuie obținută, în timp. Deci, ca să obții Acordul, în proiectul de hotărâre respectiv sau în hotărârea respectivă apare că trebuie cerute inclusiv avizele cu privire la diferite gospodării subterane: apă, canalizare, gaz, energie electrică, telefonie, termoficare ș.a.m.d., Păi tocmai de aceea s-a gândit legiuitorul a dorit să simplifice aceste lucruri și noi le complicăm cu mai mult! Deci, noi, apărem acum cu o taxă. Este o taxă de 100 de lei și în plus față de această taxă, o să trebuiască să plătim ceva în plus. Păi, atunci, în ce mod s-a simplificat procedura? Se pare că cei din executivul primăriei, nu mă refer la primar, în mod expres, la alții, la directorii de direcții, se pare că n-au fost foarte atenți și au greșit. Mă refer la punctul B, aici.

Dl. primar: - Am înțeles! Am înțeles!

Dl. Ciupe I: - Nu am zis de unde să le știți pe toate, dar așa este. Deci suntem obligați, pe costul nostru, să plătim avizele! În ce mod s-a simplificat procedura, mai ales că suntem în situația în care am depus de 5 luni de zile documentații, ca să pot executa unele lucrări. Suntem blocați! Dacă poate să-mi răspundă cineva, nu știu, doamna Florea, domnul Ignat?

Dl. primar: - Avizele le aveați.am înțeles ce spuneți, dar avizele nu sunt impuse de noi, avizele sunt impuse de legislație și le aveați și înainte.

Dl. Ciupe I: - Păi, tocmai, că le aveam înainte!

Dl. primar: - . și înainte mai plăteați și la Primărie și la Inspectoratul de Stat în Construcții, făceați documentație și pentru certificatul de urbanism, făceați documentație și pentru autorizație de construire, acum, toate acestea s-au scos și nu se mai plătește decât 100 de lei la Primărie. Ce vă impun alte instituții pentru avizele lor, este problema acelor instituții, ba mai mult, acum, dacă nu doriți să mergeți dumneavoastră să obțineți acele avize, plătiți 10 lei, doar 10 lei, la Primărie și merge Primăria și vi le obține, dar dumneavoastră știu că mergeți dumneavoastră..

Dl. Ciupe I: - Dar nu mi se pare în regulă, și aici trebuie modificată legea.

Dl. primar: - Noi aplicăm legea, nu o modificăm!

Dl. Ciupe I: - Domnule primar, se pare că aici a fost modificată sau puțin de exces de zel sau mai mult exces de zel. Ca să obții acest acord nu mai ai nevoie de avize de la deținătorii de gospodării, pentru că ar fi foarte simplu ca acel constructor care execută lucrarea să dea o declarație pe proprie răspundere, este problema lui dacă face un branșament de gaz, un racord la canalizare să-i cheme după aceea la predare de amplasament și după aceea dacă-l rupe, plătește! Foarte simplu! Așa ar trebui!

Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Alte întrebări?

Dna Stonescu A: - Aș vrea să-mi acordați și mie câteva minute, dacă este posibil?

Dl. primar: - Încercați cât mai scurt, că este ședință ordinară și comunicăm destul greu.

Dna Stoenescu A: - Da. Domnule primar. Noi suntem acasă din 9 martie. Dumneavoastră vreți să-mi spuneți că la ora aceasta Inspectoratul Școlar Județean nu știe care dintre copii au tablete și care nu? Dumneavoastră vreți să-mi spuneți că din 8 martie, 9 martie, domnul inspector general nu are clarificată situația aceasta! Vreți să-mi spuneți că după ce săptămâna aceasta, am ieșit noi și am depus un proiect de hotărâre pentru achiziționare tablete, că, din nou, Oradea, Satu Mare și alte orașe sunt la punct, acești copii vor avea tablete până duce Gondor situația și până le achiziționăm? Vreți să vă spun câte ore au pierdut acești copii din Arad? Am fost taxată de câte ori s-a putut, pe mandatul meu. De aceea, n-am ieșit până săptămâna trecută! Dar este posibil să nu ai o situație, de când suntem în pandemie, vis a vis de tablete și internet pentru elevii din Arad? Și tot noi suntem vinovați, profesorii, la faza aceasta, că au pierdut atâtea ore copiii în Arad! Este strigător la cer ceea ce se întâmplă! Au cerut de ieri, au cerut pe grupuri, în 10 ore, să completeze părinții niște chestionare! Ieri s-au trezit, ieri! După două luni! Și școala se încheie în 12 iunie! Câte ore or să facă acești copii pe tablete, care nu au?! Și câte ore au pierdut? Să le fie rușine! Am să ies public să arăt, cu dovezi, ceea ce au făcut de ieri până astăzi domnii de la I.S.J.!

Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Vreau doar să spun că noi nu suntem în campanie electorală în perioada aceasta! Doi, la mână, ceea ce doriți să ...

Dl. Stoenescu A: - Criză! Domnule primar, suntem în criză! Nu în campanie electorală! Din 9 martie trebuia să aibă situația școlară.

Dl. primar: - Eu nu am vorbit peste dumneavoastră! Haideți să avem.

Dna Stoenescu A: - Din 9 martie trebuia să aibă această situație, nu în 30 aprilie!

Dl. primar: - Am amabilitatea, dat fiind condițiile speciale de dialog, să vorbim pe rând, chiar dacă stăm până diseară. Eu, când ați vorbit dumneavoastră, nu v-am întrerupt nici să vă spun că Oradea, Satu Mare și celelalte referiri pe care le-ați făcut, au votat acum o zi sau două și eu v-am anunțat că noi voi vota la începutul săptămânii viitoare pentru că se așteaptă centralizarea de la Inspectoratul Școlar. Ce întrebări doriți dumneavoastră, strigătoarea la cer și dincolo de cer, să le adresați Inspectoratului Școlar, am rugămintea să le adresați direct sau prin alte forme de comunicare din perioada aceasta, dar nu la noi, în ședința de consiliu, pentru că noi o să solicităm votul consilierilor pentru a aproba o sumă de bani, necesară acestor achiziționări. Sumă de bani, pe care o aflăm după ce înmulțim numărul de tablete cu o valoare per bucată. Prin urmare, nu suntem nici în urmă față de data de 8 martie sau ce ați vehiculat dumneavoastră, pentru că toți, în țară, de abia din săptămâna aceasta au început să voteze așa ceva și facem și noi acest lucru. Iar, ce mesaj aveți pentru Inspectoratul Școlar, sunt convins că, pe acel grup de care spuneți că beneficiați, puteți să strigați la cer cât doriți! Alte întrebări, dacă sunt, referitoare la ordinea de zi pe care o avem, acest subiect nefiind pe ordinea de zi! Mulțumesc. O să iau pe fiecare consilier pe rând să-l întreb cum votează. În Comisia nr. 1:

Bibarț Călin - votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi, inclusiv respectivul amendament. Domnul Bognar? Domnul Bognar, repetați, vă rog!

Dl. Bognar L: - Pentru.

Dl. primar: - Mulțumesc. Am rugămintea la toată lumea, de la momentul la care apăsați pe buton, lăsați două secunde să treacă, înainte să vă exprimați votul, până se cuplează. Domnul Furde?

Dl. Furde G: - Pentru, inclusiv pentru amendament.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnule Săplăcan?

Dl. Săplăcan G: - Abținere la toate punctele.

Dl. primar: - Mulțumesc. Doamna Tabuia.

Dna Tabuia R: - Pentru, la toate punctele de pe ordinea de zi și amendament.

Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Domnul Vărcuș?

Dl. Vărcuș B: - Abținere, la toate punctele.

Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Mergem la Comisia nr.2 - domnul Boca?

Dl. Boca B: - Pentru toate punctele, inclusiv amendamentul.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnule Bognar? Reiau din nou, că este pe comisii. Domnul Bognar, la Comisia nr. 2!

Dl. Bognar L: - Da, Comisia nr.2, la fel.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Ciupe?

Dl. Ciupe I: - Pentru. Mai puțin la punctul 3, unde mă abțin.

Dl. primar: - Ok. Abținere la punctul 3. Mulțumesc frumos. Doamna Dinga? Patricia!

Dna Dinga P: - Pentru.

Dl. primar: - Mulțumim. Inclusiv amendamentul, da?

Dna Dinga P: - Da, da. Pentru și la amendament!

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Filip?

Dl. Filip E: - Mă abțin la toate punctele de pe ordinea de zi.

Dl. primar: - Mulțumesc. Doamna Tabuia?

Dna Tabuia R: - Pentru toate punctele de pe ordinea de zi și la amendament.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Vărcuș ?

Dl. Vărcuș B: - Abținere la toate punctele.

Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Comisia nr. 3: dl. Bibarț - Da, pentru toate proiectele de pe ordinea de zi și pentru amendament. Domnul Buruc?

Dl. Buruc C: - Abținere la toate punctele de pe ordinea de zi.

Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Domnul Handra? Domnul Handra!

Dl. Handra A: - Pentru toate punctele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentul.

Dl. primar: - Mulțumim. Domnul Lupaș?

Dl. Lupaș M: - Abținere la punctul 3.

Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Domnul Sfârâilă Marius?

Dl. Sfârâilă M: - Pentru, la toate punctele, inclusiv amendamentul.

Dl. primar: - Mulțumesc. Doamna Stoenescu?

Dna Stoenescu A: - Abținere la toate punctele.

Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Domnul Szabo?

Dl. Szabo M: - Pentru toate punctele, inclusiv amendamentul.

Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Comisia nr. 4, doamna Andreș?

Dna Andreș L: - Votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentul.

Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Domnul Bulbuc?

Dl. Bulbuc I: - Pentru toate punctele, inclusiv amendamentul.

Dl. primar: - Doamna Cismașiu?

Dna Cismașiu M: - Pentru toate punctele, inclusiv pentru amendament.

Dl. primar: - Mulțumesc. Doamna Dumitrean?

Dna Dumitrean A: - Da, pentru toate punctele, da pentru amendament.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Furău?

Dl. Furău G: - Mă abțin la toate punctele, mai puțin la punctul 11.

Dl. primar: - A, la rectificare, cu piața! Bine. Doamna Naaji?

Dna Naaji A: - Pentru toate punctele și pentru amendament.

Dl. primar: - Mulțumesc. Doamna Stoenescu? Doamna Stoenescu?

Dna Stoenescu A: - Mă abțin la toate punctele.

Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Practic, am încheiat comisiile. Cu acordul dumneavoastră intrăm în ședința de plen. Înainte, vreau să vă fac o precizare, referitor la ceea ce spunea domnul Buruc și dânsul a primit de la domnul Fifor, iar dumneavoastră ați votat în consecință, de abținere, dacă nu este pe ordinea de zi validarea consilierului, să-l rugați pe domnul președinte al municipiului, domnul Cheșa, să-și regleze situația juridică cu Prefectura, pentru că, dânsul se judecă în acest moment cu Prefectura Arad, care i-a retras mandatul în urma, nu știu, „iaca demisia, nu-i mai demisia!”. Dânsul este în instanță, cu un proces în desfășurare, noi am respectat procedura și am trimis adresă la Prefectură. Până nu-și rezolvă situațiile instituționale, o să fim în această situație. V-am mai făcut această informare...

Dl. Buruc C: - Situația instituțională este rezervată.

Dl. primar: - Când primim în scris.

Dl. Buruc C: - Și nu este vorba doar de trecerea pe ordinea de zi a proiectului privind validarea colegei noastre, este vorba de toate proiectele pe care le-am depus, pe care, efectiv, le ignorați să le treceți pe ordinea de zi a acestor ședințe, începând cu proiectul pe care l-am depus cu scutirea de taxe și celelalte două proiecte pe care le-am depus. Până nu vor fi introduse pe ordinea de zi, noi ne vom abține la toate punctele de la toate ședințe de aici încolo.

Dl. primar: - Am înțeles! Am înțeles! Ați început campania electorală puțin cam repede! Dar asta este! Bun!

Dl. Buruc C: - Nu este campanie electorală, dar dumneavoastră efectiv ne ignorați și nu ne aveți în vedere. Orice vine de la PSD, care este și în folosul cetățenilor, ignorați, doar pentru simplul fapt că vine de la noi.

Dl. primar: - Bine! Nu continui dialogul on line, al surzilor!

Dl. Ciupe I: - Nu am auzit când s-a citit amendamentul!

Dl. primar: - Vă rog!

Dl. Ciupe I: - Eu nu am auzit când s-a citit amendamentul, nu știu despre ce este vorba! O să vă rog sau pe dumneavoastră sau pe domnul președinte.

Dl. primar: - A.îl citește, când este la vot, pe proiectul de hotărâre, îl citește domnul președinte. Acum, față de ordinea de zi, pe care o are toată lumea, am propus retragerea punctelor 4 și 5, ca să nu ne repetăm, când se clarifică situația, ce fel de mandat este necesar să acordăm, cu ce modificări statutare și ce mai doresc acolo, dăm un singur mandat, deci, propun ordinea de zi, fără punctele 4 și 5 și o să întreb consilierii din nou cum votează pentru ordinea de zi, fără punctul 4 și 5.

(n.n. DE AICI ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNCIPIULUI ARAD)

Dl. primar: - Deci, supun la vot ordine de zi, cu propunerea de retragere a punctelor 4 și 5

Ordine de zi:

 • I .Proiect de hotărâre nr. 162/2020 privind modificarea art. 11A1, art. 30 și art. 32A1 din Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, cu modificările și completările ulterioare - inițiativa primarului

 • 2 .Proiect de hotărâre nr.131/2020 privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii activității de „Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale - inițiativa primarului

 • 3 .Proiect de hotărâre nr. 107/2020 privind instituirea unor taxe - inițiativa primarului

 • 4 .Proiect de hotărâre nr. 156/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.- inițiativa primarului - RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI.

 • 5 .Proiect de hotărâre nr. 158/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.- inițiativa primarului -RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI.

 • 6 .Proiect de hotărâre nr. 157/2020 privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 18A, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 2, et. II - inițiativa primarului

 • 7 .Proiect de hotărâre nr. 145/2020 privind alipirea unor imobile situate în Municipiul Arad, zona străzilor Fulgerului și Toamnei, aferente Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Arad- inițiativa primarului

 • 8 .Proiect de hotărâre nr. 159/2020 privind înscrierea unor terenuri și actualizarea datelor tehnice prin rectificarea suprafeței de teren, imobile situate în Municipiul Arad, Zona Calea Radnei - înscrise în CF nr 346632 Arad, CF nr. 346659 Arad, CF nr. 353962 Arad- inițiativa primarului

 • 9 .Proiect de hotărâre nr. 164/2020 privind atestarea la apartenența proprietății private a Municipiului Arad și dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Arad, str. Dumbrava Roșie, nr. 2-4, înscris în CF nr. 335541 Arad- inițiativa primarului

 • 10 .Proiect de hotărâre nr. 165/2020 privind dezlipirea unui imobilul aflat în proprietatea Municipiului Arad situat în zona Ceala, înscris în CF nr. 318715 Arad- inițiativa primarului

 • 11 .Proiect de hotărâre nr. 166/2020 privind rectificarea suprafeței de teren a unui imobil situat în Municipiul Arad, Zona Piața Carpați, înscris în CF 347651 Arad și atestarea la apartenența proprietății private a Municipiului Arad - inițiativa primarului

 • 12 .Proiect de hotărâre nr. 167/2020 privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în municipiul Arad, str. Corneliu Coposu - inițiativa primarului

 • 13 .Proiect de hotărâre nr.139/2020 privind revocarea dreptului de folosință cu titlu gratuit atribuit Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad asupra terenurilor înscrise în C.F. 335498 Arad și C.F. 335495 Arad - inițiativa primarului

 • 14 .Proiect de hotărâre nr. 161/2020 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului de la Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” Arad - inițiativa primarului 15.Proiect de hotărâre nr. 163/2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către SC CET Hidrocarburi SA Arad - inițiativa primarului

 • 16 .Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 28 februarie 2020

 • 17 .Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 6 martie 2020

 • 18 .Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 12 martie 2020

19.Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru lunile februarie-martie 2020 și principalele activități programate pentru luna aprilie 2020

20.Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale

21.Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad.

Cine este pentru?

Dna Andreș?

Dna Andreș L: - Da. De acord.

Dl. Bibarț C: - Da. Domnul Boca?

Dl. Boca B: - De acord.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Bognar?

Dl. Bognar L: - Da. De acord.

Dl. primar: - Domnul Bulbuc?

Dl. Bulbuc I: - Da. De acord.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Buruc?

Dl. Buruc C: - Mă abțin.

Dl. primar: - Ok. Dna Cismașiu ?

Dna Cismașiu M: - Pentru.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnule Ciupe?

Dl. Ciupe I: - Pentru.

Dl. primar: - Mulțumesc. Doamna Dinga?

Dna Dinga P: - Pentru.

Dl. primar: - Mulțumesc. Doamna Dumitrean?

Dna Dumitrean A: - Pentru.

Dl. primar: - Domnul Filip? Domnul Filip! Nu vă auzim!

Dl. Filip E: - Mă abțin.

Dl. primar: - Măi..., că așa am și scris! Domnul Furău?

Dl. Furău G: - Mă abțin.

Dl. primar: - Și aici am ghicit. Domnul Furde?

Dl. Furde G: - Pentru.

Dl. primar: - Mulțumim. Domnul Handra? Domnul Handra?!

Dl. Handra A: - Pentru! Pentru!

Dl. primar: - Mulțumim. Domnul Lupaș?

Dl. Lupaș M: - Pentru.

Dl. primar: - Mulțumim.

Dl. Lupaș M: - Pentru

Dl. primar: - Mulțumim, domnule Lupaș! Doamna Naaji?

Dna Naaji A: - Pentru.

Dl. primar: - Mulțumim, doamna Naaji. Domnul Săplăcan?

Dl. Săplăcan G: - Abținere.

Dl. primar: - Domnul Sfârâilă ?

Dl. Sfârâilă M: - Pentru.

Dl. primar: - Doamna Stoenescu?

Dna Stoenescu A: - Mă abțin.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Szabo?

Dl. Szabo M: - Pentru.

Dl. primar: - Doamna Tabuia?

Dna Tabuia R: - Pentru.

Dl. primar: - Domnul Vărcuș?

Dl. Vărcuș B: - Abținere.

n.n. - În urma votului Consiliului Local

S-a adoptat Hotărâea nr. 177 a Consiliului Local al Muncipiului Arad cu 16 pentru, 6 abțineri (dl. Filip, dl. Buruc, dna Stoenescu, dl. Furău, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș).

Dl. primar: - Mulțumesc frumos. O să vă rog să nu uitați, după ședință, în format electronic, pe e-mail, să răspundeți cum ați votat la puncte și să spuneți și pentru amendament. Dacă dați, de exemplu, răspunsul „da” pentru punctele de pe ordinea de zi și „da” pentru amendament. Dacă abțineri sau împotrivă, numai să faceți referire și la amendamente. În cazul de astăzi este un singur amendament, altădată, poate vor fi mai multe. Vă mulțumesc frumos. Dau microfonul domnului președinte.

Dl. Sfârâilă M: - Bună-ziua, dragi colegi! O să respectăm aceeași procedură ca și la comisii, o să vă citesc toate punctele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentul și la final o să vă rog să vă exprimați votul, când o să vă nominalizez. Mulțumesc. Citesc

Ordinea de zi:

 • 1.

Proiect de hotărâre nr. 162/2020 privind modificarea art. 11A1, art. 30 și art. 32A1 din

Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea

regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, cu modificările și completările ulterioare _____________________________________- inițiativa primarului_____________________________________ S-a adoptat Hotărârea nr. 178 a Consiliului Local al Muncipiului Arad cu 16 pentru, 6 abțineri (dl. Filip, dl. Buruc, dna Stoenescu, dl. Furău, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș)._______

 • 2.

Proiect de hotărâre nr.131/2020 privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii activității de „Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a ___________________deșeurilor din țesuturi vegetale - inițiativa primarului__________________ S-a adoptat Hotărârea nr. 179 a Consiliului Local al Muncipiului Arad cu 16 pentru, 6 abțineri (dl. Filip, dl. Buruc, dna Stoenescu, dl. Furău, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș)._______

 • 3.

Proiect de hotărâre nr. 107/2020 privind instituirea unor taxe - inițiativa primarului Dl. Buruc C: - Încercați să luați microfonul de la domnul primar, că, chiar, nu se aude chiar nimic!!!

S-a adoptat Hotărârea nr. 180 a Consiliului Local al Muncipiului Arad cu 14 voturi pentru 1 vot împotrivă (dl. Ciupe), 7 abțineri (dl. Filip, dl. Buruc, dna Stoenescu, dl. Furău, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș, dl. Lupaș)._______________________________________________

 • 4.

Proiect de hotărâre nr. 156/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.- inițiativa primarului - RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

 • 5.

Proiect de hotărâre nr. 158/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.- inițiativa primarului -____________\______RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI    ______________ Dl. Sfârâilă M: - Se aude așa mai bine, ceva?________________________________________

 • 6.

Proiect de hotărâre nr. 157/2020 privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 18A, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 2, et. II _____________________________________- inițiativa primarului_____________________________________ S-a adoptat Hotărârea nr. 181 a Consiliului Local al Muncipiului Arad cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (dl. Filip, dl. Buruc, dna Stoenescu, dl. Furău, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș).____________________________________________________________________________

 • 7.

Proiect de hotărâre nr. 145/2020 privind alipirea unor imobile situate în Municipiul Arad, zona străzilor Fulgerului și Toamnei, aferente Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Arad-inițiativa primarului

S-a adoptat Hotărârea nr. 182 a Consiliului Local al Muncipiului Arad cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (dl. Filip, dl. Buruc, dna Stoenescu, dl. Furău, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș).____________________________________________________________________________

 • 8.

Proiect de hotărâre nr. 159/2020 privind înscrierea unor terenuri și actualizarea datelor tehnice prin rectificarea suprafeței de teren, imobile situate în Municipiul Arad, Zona Calea Radnei - înscrise în CF nr 346632 Arad, CF nr. 346659 Arad, CF nr. 353962 ________________________________Arad - inițiativa primarului________________________________ S-a adoptat Hotărârea nr. 183 a Consiliului Local al Muncipiului Arad cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (dl. Filip, dl. Buruc, dna Stoenescu, dl. Furău, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș).____________________________________________________________________________

 • 9.

Proiect de hotărâre nr. 164/2020 privind atestarea la apartenența proprietății private a Municipiului Arad și dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Arad, str. Dumbrava ___________Roșie, nr. 2-4, înscris în CF nr. 335541 Arad - inițiativa primarului___________ S-a adoptat Hotărârea nr. 184 a Consiliului Local al Muncipiului Arad cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (dl. Filip, dl. Buruc, dna Stoenescu, dl. Furău, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș).____________________________________________________________________________

 • 10.

Proiect de hotărâre nr. 165/2020 privind dezlipirea unui imobilul aflat în proprietatea Municipiului Arad situat în zona Ceala, înscris în CF nr. 318715 Arad _____________________________________- inițiativa primarului_____________________________________ S-a adoptat Hotărârea nr. 185 a Consiliului Local al Muncipiului Arad cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (dl. Filip, dl. Buruc, dna Stoenescu, dl. Furău, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș).____________________________________________________________________________

 • 11.

Proiect de hotărâre nr. 166/2020 privind rectificarea suprafeței de teren a unui imobil situat în Municipiul Arad, Zona Piața Carpați, înscris în CF 347651 Arad și atestarea la ________apartenența proprietății private a Municipiului Arad - inițiativa primarului________ Dl. Sfârâilă M: - Aici este vorba de un amendament, pe care o să vi-l citesc: ” La articolul 1 din Proiectul de hotărâre nr.166/2020 se corectează suprafața imobilului înscris în C.F. nr. 347651 Arad din 1492 metri pătrați în 1479 metri pătrați, conform extrasului de carte funciară și va avea următorul conținut: Articolul 1 „Se rectifică suprafața imobilului înscris în C.F. nr. 347651 Arad, CF vechi 40576, nr. top. 7001/4011/2/2/1, situat în cartierul Grădiște, Piața Carpați, de la 1479 metri pătrați,  conform înscrierilor din Cartea


Funciară, la 703 metri pătrați, conform măsurătorilor realizate de SC DAT Cad SRL, anexa 1 și 2 la prezenta proiect de hotărâre”.

S-a adoptat Hotărârea nr. 186 a Consiliului Local al Muncipiului Arad cu 17 voturi pentru și 5 abțineri (dl. Filip, dl. Buruc, dna Stoenescu, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș).

Dl. Sfârâilă M: - Mai departe___________________________________________________________

 • 12.

Proiect de hotărâre nr. 167/2020 privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în municipiul Arad, str. Corneliu Coposu _____________________________________- inițiativa primarului_____________________________________ S-a adoptat Hotărârea nr. 187 a Consiliului Local al Muncipiului Arad cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (dl. Filip, dl. Buruc, dna Stoenescu, dl. Furău, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș).____________________________________________________________________________

 • 13.

Proiect de hotărâre nr.139/2020 privind revocarea dreptului de folosință cu titlu gratuit atribuit Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad asupra terenurilor ________înscrise în C.F. 335498 Arad și C.F. 335495 Arad - inițiativa primarului________ S-a adoptat Hotărârea nr. 188 a Consiliului Local al Muncipiului Arad cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (dl. Filip, dl. Buruc, dna Stoenescu, dl. Furău, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș).____________________________________________________________________________

 • 14.

Proiect de hotărâre nr. 161/2020 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului de la Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” Arad - inițiativa primarului S-a adoptat Hotărârea nr. 189 a Consiliului Local al Muncipiului Arad cu 15 voturi pentru și 6 abțineri (dl. Filip, dl. Buruc, dna Stoenescu, dl. Furău, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș), un consilier nu a participat la vot (dl. Bulbuc) .___________________________________

 • 15.

Proiect de hotărâre nr. 163/2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației _______________către SC CET Hidrocarburi SA Arad - inițiativa primarului______________ S-a adoptat Hotărârea nr. 190 a Consiliului Local al Muncipiului Arad cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (dl. Filip, dl. Buruc, dna Stoenescu, dl. Furău, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș).____________________________________________________________________________

 • 16.

Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al ___________________Municipiului Arad din data de 28 februarie 2020___________________ S-a adoptat Hotărârea nr. 191 a Consiliului Local al Muncipiului Arad cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (dl. Filip, dl. Buruc, dna Stoenescu, dl. Furău, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș).____________________________________________________________________________

 • 17.

Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al _____________________Municipiului Arad din data de 6 martie 2020_____________________ S-a adoptat Hotărârea nr. 192 a Consiliului Local al Muncipiului Arad cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (dl. Filip, dl. Buruc, dna Stoenescu, dl. Furău, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș).

 • 18.

Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare de îndată a Consiliului _________________Local al Municipiului Arad din data de 12 martie 2020________________ S-a adoptat Hotărârea nr. 193 a Consiliului Local al Muncipiului Arad cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (dl. Filip, dl. Buruc, dna Stoenescu, dl. Furău, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș).____________________________________________________________________________

 • 19.

Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru lunile februarie-martie 2020 și principalele activități programate pentru luna aprilie 2020

 • 20.

Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale______________________________

Nu au fost semnalate.____________________________________________________________

 • 21.

Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului _______________________________Local al Municipiului Arad_______________________________

(n.n. votul exprimat (on line) de către Consiliul Local, pentru toate punctele de pe ordinea de zi ):

Dl. Sfârâilă M: - Cam atât. Acum o să vă strig pe nume și o să vă rog să-mi spuneți cum votați. Doamna Andreș?

Dna Andreș L: - Votez pentru toate punctele de pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendament.

Dl. Sfârâilă M: - Da. Mulțumesc. Domnul Bibarț?

Dl. Bibarț C: - Da pentru toate punctele de pe ordinea de zi și pentru amendament.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Domnul Boca?

Dl. Boca B: - Da pentru toate punctele de pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendament.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Domnul Bognar? Domnul Bognar, vă rog să repetați.

Dl. Bognar L: - Da.

Dl. Sfârâilă M: - Da, pentru toate punctele, inclusiv amendamentul?

Dl. Bognar L: - Da, inclusiv amendamentul.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Domnul Bulbuc?

Dl. Bulbuc I: - Da, pentru toate punctele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentul.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Domnul Buruc?

Dl. Buruc C: - Abținere la toate punctele de pe ordinea de zi.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Inclusiv amendamentul ? Da. Doamna Cismașiu?

Dna Cismașiu M: - Da, pentru toate punctele, inclusiv amendamentul.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Domnul Ciupe? Domnul Ciupe! Domnule Ciupe, vă rog să ne spuneți cum votați!

Dl. Ciupe I: - Da, la punctul 3 votez împotrivă și am o întrebare la punctul 13 - îmi spuneți, vă rog, unde sunt situate terenurile și dacă există construcții pe ele?

Dl. Sfârâilă M: - La 13 sau la 3?

Dl. Ciupe I: - Nu. La punctul 3 votez împotrivă și la punctul 13 am o întrebare -domnule președinte, m-ați auzit?

Dl. Sfârâilă M: - Da, da. Nu sunt construcții, este doar un teren care este asfaltat, pe care este o parcare, lângă drumul național și Camera de Comerț renunță la el.

Dl. Ciupe I: - Bine. Mulțumesc. Mulțumesc.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc, domnule Ciupe. Doamna Dinga?

Dna Dinga P: - Da, pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Inclusiv amendamentul?

Dna Dinga P: - Da.

Dl. Sfârâilă M: - Bun. Mulțumesc. Doamna Dumitrean?

Dna Dumitrean A: - Da. Pentru toate punctele de pe ordinea de zi și da pentru amendament.

Dl. Sfârâilă M: - Da. Bine. Mulțumesc. Domnul Filip?

Dl. Filip F: - Mă abțin la toate punctele de pe ordinea de zi.

Dl. Sfârâilă M: - Bun. Mulțumim. Domnul Furău?

Dl. Furău G: - Aș avea de comentat. Mă abțin la toate punctele, exceptând punctul 11, unde votez cu „da”, dar aș avea la două puncte comentarii: la punctul 2...

Dl. Sfârâilă M: - Da, spuneți! Spuneți!

Dl. Furău G: - Care este rolul C.L.M.-ului în aprobarea acestor caiete de sarcini și mai ales a contractelor ulterioare, dacă regulile și amendamentele stabilite prin votul consilierilor nu se respectă? Și mă refer aici la contractul cu RETIM-ul privind amendamentul referitor la distribuția la domiciliul cetățenilor Aradului a tomberoanelor. Ați văzut scandalul din ultimele zile, ei te obligă să colectezi selectiv, dar tomberoane nu există! Și, la punctul 13 aș dori să știu care este suprafața terenurilor deținute de către Camera de Comerț și desigur că sunt foarte de acord să acordăm noi, Primăria, teren pentru construcții, dar terenurile din jurul acestor clădiri, că vor fi parcuri sau alte amenajări, este bine să fie gestionate de Primărie și în folosul cetățenilor Aradului.


Mulțumesc.

Dl. Sfârâilă M: - Și eu vă mulțumesc. Veți primi răspunsurile de la compartimentele de specialitate, care au toate detaliile. Mulțumesc. Mergem mai departe.

Dl. Furău G: - Aș dori în scris aceste răspunsuri!

Dl. Sfârâilă M: - Da. Sigur! Sigur!

Dl. Furău G: - Mulțumesc.

Dl. Sfârâilă M: - Domnul Furde?

Dl. Furde G: - Da pentru toate punctele, inclusiv pentru amendament.

Dl. Sfârâilă M: - Bine. Mulțumesc. Domnul Handra?

Dl. Handra A: - Da, pentru toate punctele, inclusiv pentru amendament.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Domnul Lupaș. Domnul Lupaș!

Dl. Lupaș M: - Pentru toate punctele de pe ordinea de zi, mai puțin, la punctul nr.3, la care mă abțin.

Dl. Sfârâilă M: - Și amendamentul pentru, da? Deci, la punctul 3 - abținere. Bun. Mulțumesc. Dna Naaji?

Dna Naaji A: - Da pentru toate punctele de pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendament.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Domnule Săplăcan?

Dl. Săplăcan G: - Abținere la toate punctele de pe ordinea de zi.

Dl. Sfârâilă M: - Sfârâilă Marius, pentru toate punctele de pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendament. Doamna Stoenescu?

Dna Stoenescu A: - Mă abțin la toate punctele.

Dl. Sfârâilă M: - Bun. Mulțumesc. Domnul Szabo Mihai?

Dl. Szabo M: - Sunt pentru toate punctele, inclusiv pentru amendament.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Doamna Tabuia Roxana.

Dna Tabuia R: - Da pentru toate punctele, inclusiv pentru amendament

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Domnul Vărcuș?

Dl. Vărcuș B: - Abținere la toate punctele de pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendament.

Dl. Sfârâilă M: - Bun. Vă mulțumesc.________________________________________________

21

Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse ____________atenției Consiliului Local al Municipiului Arad____________

Dl. Sfârâilă M: - Dacă aveți interpelări, vă rog!

1

Dl. Furău G: - Eu aș avea o interpelare - Referitor la știrea care a apărut în presa arădeană privind paza obiectivelor municipiului este o firmă din județul Mureș, dacă este adevărată această informație? Și stau și mă întreb ce rol mai au instituțiile din Arad și firmele din Arad dacă pentru curățenie și pentru orice alte îndeletniciri apelăm la firme din alte municipii și județe ?! Mulțumesc”.

Dl. Sfârâilă M: - Domnule Furău, nu știu dacă este de competența noastră - cine se prezintă la licitație, acela câștigă! Dacă este din București, să-i spunem să nu vină? Nu știu.

Dl. Furău G: - Mulțumesc.

Dl. Sfârâilă M: - Cu plăcere. Alte interpelări, dacă mai sunt?

2

Dl. Ciupe I: - Am două probleme, domnule președinte.

Dl. Sfârâilă M: - Da.

Dl. Ciupe I: - Deci, prima problemă, în Zona Industrială, șoseaua de centură, strada Ștefan Tenețchi și merge înspre benzinărie, spre Lukoil, deci între șoseaua de centură și benzinărie buruienile sunt cam de un metru, dacă mă aud cei care se ocupă cu aceasta, o să vă rog să trimiteți echipa să taie iarba, că, totuși este intrarea în municipiul Arad. Asta ar fi o chestiune și a doua problemă, m-ați înțeles?

Dl. Sfârâilă M: - Da, da, sigur!

Dl. Ciupe I: - Aș vrea să știu, într-adevăr, este la faza de recomandare, că s-au schimbat ordonanțele militare - cum stăm cu montarea dozatoarelor, dezinfectanți, la scările de bloc și cum stăm cu dezinfecția pe aleile respectiv trotuarele din cartiere, în special din Micălaca, Vlaicu, Poltura, Confecții și Alfa. Dacă nu puteți să-mi răspundeți acum, vă rog frumos să-mi răspundeți în scris!

Dl. Sfârâilă M: - Ba da. Ba da, vă răspund - dezinsecția continuă. Gospodărirea comunală, a luat avizele și va continua. Sigur! Legat de celălalt punct, cu strada Tenețchi, o să dăm la Serviciul Edilitar, să vedem despre ce este vorba., să rezolve problema.

Dl. Buruc C: - Se poate să vorbiți puțin mai tare, vă rog, că nu am înțeles ce ați spus și mă interesează și pe mine!

Dl. Ciupe I: - Domnule președinte, nu am înțeles cu dozatoarele și cu dezinfecția!

Dl. Sfârâilă M: - Dezinfecția continuă. Asta spuneam! O face Gospodărirea Comunală, care a luat toate avizele. Treaba cu dozatoarele fiind doar o recomandare, nu știu dacă o putem face, pentru că a rămas în discuție și vom analiza ce soluții avem.

Dl. Ciupe I: - O recomandare - având în vedere ce pericol reprezintă acest coronavirus, ar trebui să ne implicăm, să rezolvăm problema, mai ales că nu sunt chestiuni care să coste foarte mult. Nu afectează major bugetul municipiului.

Dl. Sfârâilă M: - Bun. Mulțumesc. Alte interpelări, dacă mai sunt?

Dl. Lupaș M: - Dacă se poate, aș vrea să spun și eu ceva.

Dl. Sfârâilă M: - Vă rog, domnule consilieri

Dl. Lupaș M: - Aș dori să îl rog pe domnul primar.pentru că, de exemplu, eu locuiesc............ unde nu este iarba tăiată în grădini. Este o problemă mai veche.....

Dl. Sfârâilă M: - Domnule Lupaș, v-aș ruga, s-a auzit foarte rău, legătura este foarte rea, v-aș ruga să ne sunați după ședință și vă vom da un răspuns!

Dl. Lupaș M: - În regulă. O să vă sun după ședință.

Dl. Sfârâilă M: - Da, da, da, după ședință vă sunăm și, sigur! Alte interpelări dacă mai sunt? Dacă nu, declar ședința închisă. Vă mulțumesc.


Dl. primar: - O secundă, vă mulțumesc tuturor! Probabil că ne vedem săptămâna viitoare, dat fiind că a fost ședință ordinară și unii dintre colegi, inclusiv la ordinea de zi, s-au abținut, dar ca să nu fie întrebări suplimentare, vă citesc secțiunea a doua din Regulament -Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local , articolul 26, alineatul 8 - în cazul neaprobării ordinii de zi în condițiile prevăzute în prezentul articol, nu se acordă indemnizația cuvenită consilierilor locali pentru ședința respectivă. Deci, cine nu a votat ordinea de zi, să nu sune pe la primărie, ca să întrebe de ce? Vă mulțumesc. O săptămână bună, în continuare!

(n.n. ședința s-a încheiat la ora 12,40).

Local C/Stenograme 2020/Proces-verbal al ședinței CLM din 30.04.2020, ordinare /2ex.

1 ex. dosar șed. CLM 30.04.2020, ordinară

1 ex. dosar Transparenta decizională 2020

cod PMA S4-17