Proces verbal din 30.03.2020

Stenograma din data 30-03-2020 PROVESUL-VERBAL ȘI STENOGRAMA şedinţei extraordinare din data de 30.03.2020

R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

PROVESUL-VERBAL ȘI STENOGRAMA ședinței extraordinare

din data de 30.03.2020

La ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 30 martie 2020 au fost prezenți 22 de consilieri din totalul de 22 consilieri în funcție. Prin Ordinul Prefectului nr. 805/4.12.2019 s-a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Arad al domnului CHEȘA Ilie.Ședința a început la ora 10,30 și s-a încheiat la ora 10,38.

Președinte de ședință a fost domnul consilier Marius SFÂRÂILĂ.

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 120/2020 privind modificarea Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului


Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016-2020, ședința s-a desfășurat prin convorbire telefonică cu aleșii locali, convorbire redată la difuzorul exterior al telefonului și înregistrată prin sistemul de înregistrare audio utilizat la ședințele consiliului local.

Au participat: din partea executivului: dl. primar Călin Bibarț, dl. viceprimar IonelCadastru, Extravilan, Fond Funciar, dna Ralu Cotrău, șef birou, Biroul Relații Mass-Media,


Bulbuc, dl. viceprimar Bognar Levente, dl Cristian Tomoș (delegat secretar general, conform Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 577/30.03.2020), dl. Szuchanszki Ștefan, director executiv al Direcției Patrimoniu, dna Elena Portaru, director executiv al Direcției Tehnice, dl Radu Drăgan - arhitect șef, dna Sandra Dinulescu - șef serviciu, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dna Claudia Grozavu, director executiv al Direcției Economice, dl. Laurențiu Miron, consilier, Biroul dl. Florin Marușca, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dl. Sergiu Potroviță, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dl. Adrian Barbeș, referent, Cabinet Primar, dl. Alexandru Popa, consilier, Cabinet Primar, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dna Florentina Stana consilier juridic, dna Florina Ispas, consilier, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, dna Carmen Popa, consilier în cadrul aceluiași serviciu.

Alți participanți:


instituțiilor culturale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dna Oana Pârvulescu, director general al Serviciului Public Direcția de Asistență Socială Arad și dna Mariana Szucs, director executiv al Centrului Social Cantina Municipală Arad.

Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 26.03.2020 a Dispoziției nr. 568/26.03.2020 a Primarului reprezentanților mass-media acreditați a-reprezentanți ai agenților economici și acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.

Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, avizele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.

Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 26.03.2020 a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.

Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 26.03.2020 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.

COMISII REUNITE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNCIIPIULUI ARAD.

Înainte de începerea ședinței propriu-zise, proiectele de pe ordinea de zi de la această ședință, au fost dezbătute în ședința Comisiilor reunite, care s-a desfășurat înainte de această ședință (30.03.2020).

Dl. primar: - Bună dimineața. Vreau să facem prezența: domnul Bognar?

Dl. Bognar L: - Prezent!

Dl. primar: - Bun. Domnul Furde?

Dl. primar: - Domnule Săplăcan?

Dl. Săplăcan G: - Prezent!

Dl. primar: - Doamna Tabuia?

Dna Tabuia R: - Prezentă! Bună-dimineața!

Dl. primar: - Bună-dimineața! Domnul Vărcuș?

Dl. Vărcuș B: - Da. Prezent!

Dl. primar: - Marius Sfârâilă este. Ionel Bulbuc?

Dl. Bulbuc I: - Prezent.

Dl. primar: - Laura Andreș?

Dna Andreș L: - Prezentă.

Dl. primar: - Bogdan Boca?

Dl. Boca B: - da.

Dl. primar: - Domnule Furde, ne auziți, acum?

Dl. Furde G: - Da. Prezent.

Dl. primar: - Antoanela Naaji?

Dna Naaji A: - Prezentă!

Dl. primar: - Dna Cismașiu?

Dna Cismașiu M: - Prezentă. Și revin cu rugămintea să închideți microfoanele. Domnule doctor, bulina(telefonului) trebuie să fie roșie. Donule Arsenie! Domnule Levente!

Dl. primar: - Patricia Dinga?

Dna Dinga P: - Prezentă! Bună-dimineața!

Dl. primar: - Ok! Adina Dumitrean?

Dna Dumitrean A: - Prezentă. Bună-dimineața!

Dl. primar: - Domnule Handra?

Dl. Handra A: - Prezent!

Dl. primar: - Domnule Furău?

Dna Cismașiu M: - Domnule doctor, invers!

Dl. primar: - Ne auziți?

Dl. Furău G: - Da. Eu vă aud foarte bine. Mă auziți acum?

Dl. primar: - Este în regulă. Doamna Stoenescu?

Dna Stoenescu A: - Bună-dimineața. Prezentă.

Dl. primar: - Sărut-mâna! Domnule Filip? Flavius?

Dl. Filip F: - Bună-dimineața. Prezent!

Dl. primar: - Domnul Săplăcan era prezent, Beni, prezent. Cosmin Buruc?

Dl. Buruc C: - Prezent și eu. Bună-dimineața!

Dl. primar: - Domnul Bognar, ok. Miși Szabo?

Dl. Szabo M: - Bună-dimineața! Prezent!

Dl. primar: - Ionel Ciupe?

Dl. Ciupe I: - Prezent. Bună-dimineața!

Dl. primar: - Bună-dimineața! Domnule Lupaș?

Dl. Lupaș M: - Prezent. Bună-dimineața!

Dl. primar: - Bună-dimineața, la toată lumea! Deci avem prezență de sută la sută. Începem cu prima ședință. Suntem pe comisii reunite și avem două ședințe: ședința extraordinară și ședința de îndată. Am dat - la ședința extraordinară, mai aveam trei zile pentru anunțare, cu materialele care erau adunate în mod normal, să spunem, pentru că știam că urmează celelalte, de importanță majoră, respectiv banii pentru spital, în principal, dar încă nu avem de la spital necesarul ș.a.m.d. Și ca să câștigăm timp, să știți că vom mai avea astăzi o ședință, am convocat prima dată extraordinara, cu ce materiale am avut și, în continuare, am venit după aceea cu extraordinara de îndată, în care sunt proiectele pentru spital și rectificarea bugetară.

Acum, discutăm prima dată de ședința extraordinară, cu punctele pe care le aveți pe ordinea de zi, de la punctul 1 până la 10 și cu notificări. Dacă la aceste puncte există din partea cuiva întrebări, nelămuriri? Le și citesc: (n.n. domnul primar dă citire ordinii de zi din această ședință.), după cum urmează:

 • 1. Proiect de hotărâre nr. 134/2020 privind aprobarea participării Municipiului Arad la Programul Intelligent Cities Challenge (Provocarea Orașelor Inteligente) - inițiativa primarului.

 • 2. Proiect de hotărâre nr. 133/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 23, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 2 - inițiativa primarului.

 • 3. Proiect de hotărâre nr. 140/2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român - inițiativa primarului.

 • 4. Proiect de hotărâre nr. 52/2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD): Ridicarea interdicției de construire din cadrul parcelei cu C.F. nr. 350582 - Arad, în vederea conectării parcelei din nord, cu nr. cad. 336306, la drumul propus pe parcela cu nr. cad. 350581, intravilan N-V Arad, beneficiari Jude Ovidiu-Cristian și Jude Dana-Mihaela - inițiativa primarului.

 • 5. Proiect de hotărâre nr. 135/2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Gai cartier WESTFIELD - inițiativa primarului.

 • 6. Proiect de hotărâre nr. 136/2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 336038 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad - inițiativa primarului.

 • 7. Proiect de hotărâre nr. 137/2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 336898 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad - inițiativa primarului.

 • 8. Proiect de hotărâre nr. 138/2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad - inițiativa primarului.

 • 9. Proiect de hotărâre nr. 141/2020 privind aprobarea Situațiilor Financiare la data de 31 decembrie 2019 - inițiativa primarului.

 • 10. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

Dl. primar: - Dacă, la vreunul din aceste proiecte, de la punctul 1 până la punctul 9 cineva are vreo obiecție?

Dl. Buruc C: - La punctul 4 și la punctul 5 aveam niște nelămuriri!

Dl. primar: - Vă rog, domnule consilier!

 • 4. Proiect de hotărâre nr. 52/2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD): Ridicarea interdicției de construire din cadrul parcelei cu C.F. nr. 350582 - Arad, în vederea conectării parcelei din nord, cu nr. cad. 336306, la drumul propus pe parcela cu nr. cad. 350581, intravilan N-V Arad, beneficiari Jude Ovidiu-Cristian și Jude Dana-Mihaela- inițiativa primarului.

Dl. Buruc C: - La punctul 4 despre ce interdicție este vorba?

Dl. Drăgan R: - Bună-ziua. Este vorba despre o interdicție, care s-a impus anterior PUZ -ului aprobat, acum un an și ceva, interdicție pentru o porțiune de drum, care făcea legătura cu o altă parcelă situată la Nord de PUZ-ul aprobat în 24.04.2018. Pentru că, între timp, s-a aprobat și PUZ-ul de la Nord, este normal ca drumul prevăzut să continue, să facă legătura cu parcela. Atâta tot!

 • 5. Proiect de hotărâre nr. 135/2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Gai cartier WESTFIELD- inițiativa primarului.

Dl. primar: - Proiectul cu actualizarea datelor cadastrale, cine-l prezintă?

Dl. Miron L: - La punctul 5 este vorba de a autoriza o geometrie a unui imobil, care se află în vecinătatea unei rezerve de ale noastre și, prin compensare, modificăm acea geometrie ... este o problemă de stradal. Poate, eventual, dacă vă arat planul...

Dl. Buruc C: - Mulțumesc.

Dl. primar: - Mai sunt întrebări?

Dl. Lupaș M: - Domnule primar!

Dl. primar: - Da, domnule Lupaș!

Dl. Lupaș M: - Eu aș vrea să întreb - nu știu dacă -și au sensul toate aceste întrebări, că această conexiune este foarte proastă. Eu nu înțeleg nimic! Poate mai bine ar fi să întrebați cine este împotrivă la aceste proiecte de pe ordinea de zi.

Dl. primar: - Eu înțeleg ce spuneți, dar eu încerc să respect procedura și după aceea votăm și cine nu este în clar, o să le oferim explicații.

Dl. Lupaș M: - Nu știu, colegii mei.transmisia este foarte proastă.

Dl. Furău G: - Domnule primar, aș avea o întrebare..

Dl. primar: - Vă rog, domnule Furău!

Dl. Furău G: - Administrația primăriei în perioada aceasta, se vindeau astfel de terenuri, adică nu este în clar, nu putem discuta și să le lăsăm pentru atunci când vom intra într-o perioadă normală, să le putem dezbate. Odată am mai dat interdicție pentru aceste ridicări, probabil a fost., oricum, acum nu ne vom înțelege, este vorba de viitor, nu acum. Să luăm chestiile ușoare, care sunt!

Dl. primar: - Am înțeles ce spuneți, pe cât posibil, aveți dreptatea, dar pe de altă parte, nu putem opri totul și să nu se mai miște nimic, că murim economic! Indiferent despre ce ar fi vorba. Dacă vorbim de un PUZ, sunt PUZ-uri care stau de luni de zile, că așa este procedura. Dacă nu le supunem votului, expiră avizele de zeci de mii de lei, trebuie să reluăm procedura, care mai durează, după aceea, un an!

Dl. Furău G: - O sigură rugăminte - Să evităm acele litigii între terenuri din extravilan sau agricole, brusc vor trece în intravilan. La asta mă refer! Mulțumesc.

Dl. primar: - Bine. Dacă nu mai sunt întrebări și nelămuriri la aceste două puncte de pe ordinea de zi a primului proiect, rog frumos, încep invers

Cine este împotrivă? La vreunul din ele sau la toate ? Dacă se abține cineva ?

Dl. Buruc C: - Grupul PSD se abține la Punctul 4 și la punctul 5 !

Dl. primar: - La punctele 4 și 5 avem abțineri de la PSD.

Dl. Lupaș M: - Și eu mă abțin.

Dl. primar: - Tot grupul, da? Domnule Ciupe?

Dl. Ciupe I: - Și eu mă abțin, domnule primar!

Dl. primar: - Domnule Lupaș? Domnule Lupaș, mă auziți?

Dl. Lupaș M: - Da. Vă aud! Eu votez și punctul 4 și punctul 5.

Dl. primar: - Vă abțineți?

Dl. Lupaș M: - Nu. Votez!

Dl. primar: - A. Votați pentru! Bun. Grupul PNL?

Dna Tabuia R: - Pentru!

Dl. primar: - Este cineva din grupul P.N.L. care se abține sau este împotrivă? Nu. Mulțumesc frumos. Am încheiat ordinea de zi de la prima ședință.

Ședința COMISIILOR REUNITE din data 30.03.2020, ptr. ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad

Dl. primar: - În continuare, dezbatem proiectele de hotărâri și de la a doua Comisie reunită pentru ședința extraordinară de îndată, apoi trecem în cele două plenuri.

A doua ședință are patru puncte pe ordinea de zi, cu cele trei proiecte, pe care le citesc:

 • 1. Proiect de hotărâre nr. 143/2020 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 - inițiativa primarului

 • 2. Proiectul de hotărâre nr. 144/2020 privind aprobarea unor măsuri referitoare la funcționarea Adăpostului de Noapte în perioada situației de urgență și identificarea de noi locații suplimentare pentru Adăpostul de Noapte din Calea 6 Vânători nr. 55, în situația ocupării la capacitate maximă a locației actuale- inițiativa primarului

 • 3. Proiectul de hotărâre nr. 142/2020 privind asigurarea hranei necesare pentru beneficiarii serviciilor Adăpostului de noapte din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad, pe o perioadă de 180 zile, prin intermediul Centrului Social Cantina Municipală Arad, pentru un număr zilnic maxim de 100 persoane - inițiativa primarului

 • 4. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.


Dl. primar: - V-am explicat că la punctul 1 sunt bani alocați pentru sănătate. La punctele 2 și 3 de pe ordinea de zi sunt măsurile necesare și finanțarea pentru cei de pe străzi, fără domiciliu, pe care am început, de altfel, încet, încet să-i adunăm, să-i ducem la adăpostul de noapte, care era înainte doar de noapte, iar acum devine 24 de ore din 24 pentru a nu mai sta pe străzi. Este interdicție pentru toată lumea de a circula, de a rămâne la domiciliu, iar ei neavând domiciliu, este singura cale de a le asigura un domiciliu, în această perioadă. Mai suntem în discuții și o să avem și astăzi la prefectură, sper, o ședință și cu DSP-ul, să mai identificăm și alte spații, să vedem cum rezolvăm și cu alte spații pentru că, la un moment dat, se umple acolo adăpostul de noapte și să vedem cum facem pe mai departe. Acestea sunt cele 3 proiecte, plus punct 4 - Notificări. Dacă la cele 3 proiecte, plus Notificări-4, sunt întrebări sau nelămuriri?

Dl. Furău G: - Domnule primar, dacă-mi permiteți?

Dl. primar: - Vă rog!

Dl. Furău G: - Dacă am putea aloca un spațiu pentru cadrele medicale de la Spitalul Județean, Spitalul Municipal, Spitalul Matern, în cazul în care devenim pozitivi, pentru că sunt persoane care nu pot merge acasă ? Aș dori ca primăria să ne sprijine în acest demers.

Dl. primar: - Sigur! Cunosc speța. S-a dat Ordonanța Militară, de abia în cea de ieri, posibilitatea consiliilor județene...

Dl. Furău G: - Nu vă aud! Nu vă aud!

Dl. primar: - Repetați, vă rog!

Dl. Furău G: - Deci, nu v-am auzit!

Dl. primar: - pentru cea ce solicitați dumneavoastră nu este necesară hotărâre de consiliu. Cunosc speța și este în derulare. Este prevăzută în ordonanța militară de aseară. Dl. Furău G: - Mulțumesc. A doua problemă - să ne ajutați să testăm nu după modelul Bucureștiului, cadrele medicale, ca să știm cu stăm în rândul personalului medical. Și v-aș ruga să luați puțină atitudine, pentru că avem doamne care lucrează în spital și soții lor au probleme deosebite, lucrează la armată, la poliție, în diverse instituții și au fost trimiși acasă până doamnele nu sunt testate. V-aș ruga mult să ne ajutați în acest sens, că sunt probleme destul de serioase. Și nu în ultimul rând, vă felicit că, în sfârșit, ați pus un om deosebit la conducere, pe doctorul Domșa. Mulțumesc.

Dl. primar: - Bine. Bun. La cele trei puncte de pe ordinea de zi dacă mai sunt întrebări ? Dl. Ciupe I: - Domnule primar, nu am înțeles foarte bine, la punctul 2 - Ione Ciupe sunt! Dl. primar: - Ce este cu punctul 2?

Dl. Ciupe I: - La punctul 2 nu am înțeles foarte bine ce ați spus. Cei care acum sunt adăpostiți acolo la acel adăpost de noapte, vor sta permanent pe perioada aceasta a pandemiei, nu?

Dl. primar: - Exact!

Dl. Ciupe I: - Asta am vrut să știu. Ok. Mulțumesc!

Dl. primar: - Și extindem, prin punctul 2, perioada. Căutăm noi locații și la punctul 3 asigurăm și condiții pe 24 de ore, trebuie să le dai și de mâncare, asigurăm finanțarea Cantinei Municipale, pentru a avea posibilitatea de a le asigura hrana.

Dl. Ciupe I: - Am înțeles. Mulțumesc.

Dl. primar: - Bun. Din toate comisiile reunite - cine este pentru punctele 1, 2, 3 și 4 de pe ordinea de zi? Avem abțineri sau împotrivă? Nu avem. Înseamnă că toată lumea este pentru. Vă rog pe grupuri parlamentare! PSD ?

Dl. Buruc C: - Grupul PSD este pentru.

Dl. primar: - Domnule Ciupe, repetați, vă rog!

Dl. Ciupe I: - Eu sunt pentru.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnule Lupaș?

Dl. Lupaș M: - Pentru.

Dl. primar: - Mulțumesc. PNL?

Dl. Boca B: - Pentru.

Dl. primar: - Mulțumesc frumos. O să trecem acum la ședințele propriu-zise, la ambele ședințe. O să-i dau microfonul domnului președinte. Vă mai anunț că în cursul zilei de astăzi veți primi fiecare pe e-mail, într-un format electronic, toate proiectele de hotărâre, cu posibilitatea să le votați. Și vă rog frumos, așa cum ați votat astăzi, vot video, să votați în vot electronic și să trimiteți aceste e-mail-uri Serviciului Administrație Publică Locală. Ca nu cumva aici, din cauza microfoniei, să nu se fi înțeles ceva. A înțeles, sper, toată lumea. Dacă nu, veți contacta telefonic fetele din cadrul Serviciului Administrație Publică Locală, pe doamna Czibrik și atunci nu avem nici cel mai mic risc că nu s-a înțeles. Ok.

De aici ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ a Consiliului Local al Municipiului Arad.

În cadrul acestei ședințe am consemnat următoarele:

Dl. primar: - Supun la vot următoarea

Ordine de %v

 • 1. Proiect de hotărâre nr. 134/2020 privind aprobarea participării Municipiului Arad la Programul Intelligent Cities Challenge (Provocarea Orașelor Inteligente) - inițiativa primarului.

 • 2. Proiect de hotărâre nr. 133/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 23, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 2- inițiativa primarului.

 • 3. Proiect de hotărâre nr. 140/2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român - inițiativa primarului.

 • 4. Proiect de hotărâre nr. 52/2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD): Ridicarea interdicției de construire din cadrul parcelei cu C.F. nr. 350582 - Arad, în vederea conectării parcelei din nord, cu nr. cad. 336306, la drumul propus pe parcela cu nr. cad. 350581, intravilan N-V Arad, beneficiari Jude Ovidiu-Cristian și Jude Dana-Mihaela- inițiativa primarului.

 • 5. Proiect de hotărâre nr. 135/2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Gai cartier WESTFIELD- inițiativa primarului.

 • 6. Proiect de hotărâre nr. 136/2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 336038 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad - inițiativa primarului.

 • 7. Proiect de hotărâre nr. 137/2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr.336898 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad - inițiativa primarului.

 • 8. Proiect de hotărâre nr. 138/2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad - inițiativa primarului.

 • 9. Proiect de hotărâre nr. 141/2020 privind aprobarea Situațiilor Financiare la data de 31 decembrie 2019 - inițiativa primarului.

 • 10. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

Cine este pentru? Unanimitate - 22 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 155 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. primar: - Mulțumesc. Predau acum cuvântul domnului președinte și vă rog să încercați să fiți cât se poate de operativi.

Dl. Sfârâilă M: - Bună-dimineața. Începem cu prima ședință, ședința extraordinară. Primul punct_______________________________________________________________________________

1

Proiect de hotărâre nr. 134/2020 privind aprobarea participării Municipiului Arad la Programul Intelligent Cities Challenge (Provocarea Orașelor Inteligente)

_________________________________- inițiativa primarului_______________________________

Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 22 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 156 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

2

Proiect de hotărâre nr. 133/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 23, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 2 ________________________________- inițiativa primarului________________________________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 22 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 157 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

3

Proiect de hotărâre nr. 140/2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român _________________________________- inițiativa primarului_______________________________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 22 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 158 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

4

Proiect de hotărâre nr. 52/2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD): Ridicarea interdicției de construire din cadrul parcelei cu C.F. nr. 350582 - Arad, în vederea conectării parcelei din nord, cu nr. cad. 336306, la drumul propus pe parcela cu nr. cad. 350581, intravilan N-V Arad, beneficiari Jude Ovidiu-Cristian și Jude Dana-Mihaela- inițiativa primarului

Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot. Cine este pentru?


Dl. Sfârâilă M: - Domnule Ciupe?

Dl. Ciupe I: - Și eu mă abțin.

Dl. Sfârâilă M: - Grupul PSD și domnul Ciupe se abțin. Domnule Lupaș?

Dl. Lupas M: - Pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Grupul PNL?

Dl. Boca B: - Pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc.

15 voturi pentru, 7 abțineri (dl. Filip, dl. Buruc, dl. Furău, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș, dl. Ciupe, dna Stoenescu) - 22 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 159 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Proiect de hotărâre nr. 135/2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Gai cartier WESTFIELD ________________________________- inițiativa primarului_______________________________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri, dacă sunt?

Dl. Vărcuș B: - Grupul PSD se abține și la acest punct.

Dl. Sfârâilă M: - Domnule Ciupe?

Dl. Ciupe I: - Și eu mă abțin.

Dl. Sfârâilă M: - Domnule Lupaș?

Dl. Lupas M: - Pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Grupul PNL?

Dl. Boca B: - Pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc.

15 voturi pentru, 7 abțineri (dl. Filip, dl. Buruc, dl. Furău, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș, dl. Ciupe, dna Stoenescu) 22 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 160 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

6

Proiect de hotărâre nr. 136/2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 336038 Arad, ____________situat în extravilanul Municipiului Arad - inițiativa primarului___________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 22 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 161 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

7

Proiect de hotărâre nr. 137/2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în Cf nr.336898 Arad, ____________situat în extravilanul Municipiului Arad - inițiativa primarului__________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 22 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 162 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

8

Proiect de hotărâre nr. 138/2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată _______populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad - inițiativa primarului______ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru?Unanimitate - 22 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 163 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

9

Proiect de hotărâre nr. 141/2020 privind aprobarea Situațiilor Financiare la data de ______________________31 decembrie 2019 - inițiativa primarului_____________________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 22 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 164 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

10

Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, ____________informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale____________ A fost notificat concediul de odihnă al domnului viceprimar Ionel BULBUC, prin Notificarea nr. 23987/30.03.2020, pentru perioada 16.03.2020-19.03.2020 și 21.03.2020-23.03.2020.

Dl. Sfârâilă M: - Declar ședința încheiată. O să continuăm cu ședința extraordinară de îndată.

(n.n. ședința s-a încheiat la ora 10,38).

Local C/Stenograme 2020/Proces-verbal al ședinței CLM din 30.03.2020, extraordinară/2ex. 1 ex. dosar șed. CLM 30.03.2020, extraordinară 1 ex. dosar Transparenta decizională 2020. cod PMA S4-17