Proces verbal din 20.03.2020

Stenograma din data 20-03-2020 şedinţei ordinare din data de 20.03.2020

R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

PROCESUL-VERBAL ȘI STENOGRAMA ședinței ordinare din data de 20.03.2020


La ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 20 martie 2020 au fost prezenți 21 de consilieri din totalul de 22 consilieri în funcție. Prin Ordinul Prefectului nr. 805/4.12.2019 s-a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Arad al domnului CHEȘA Ilie. A absentat dl. viceprimar Ionel Bulbuc.


Ședința a început la ora 10,30 și s-a încheiat la ora 11,33.


Președinte de ședință a fost domnul consilier Marius SFÂRAiLĂ.

Au participat: din partea executivului: dl. primar Călin Bibarț, dl. viceprimar Bognar


Levente, dl. Sorin Contras (delegat secretar general, conform Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 456/16.03.2020), dna Claudia Grozavu, director executiv al Direcției Economice, dna Sorina Ila, director executiv al Serviciului Public      Comunitar Local de

Evidență a Persoanelor Arad, dl. Adrian


Toma, director general al Direcției Generale Poliția Locală Arad, dl. Pavel Neamțiu, director executiv al Direcției Venituri, dna Sandra Dinulescu, șef serviciu, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dl. Mihai Mitrofan, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dl Florin Marușca, consilier, Biroul Relații Mass-Media dl. Denis Bot, consilier, Cabinet Primar, dl. Alex Popa, consilier, Cabinet Primar, dl. Adrian Barbeș, referent, Cabinet Primar, dl. Cristian Metcaș, consilier, Serviciul Societăți Comerciale, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dna Florentina Stana, consilier juridic, dna Florina Ispas, consilier juridic, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, dna Ana-Maria Ciobotariu, consilier juridic, dna Carmen Popa, consilier în cadrul aceluiași serviciu.

Alți participanți:

 • - reprezentanți ai agenților economici și instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dl. Claudiu Godja, director general al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, dl. Tiberiu Ciul, director general, SC Gospodărirea Comunală SA Arad,

 • -  presa:  Diana Duțu - „Jurnal

Arădean/Aradon”, Totoi Bertha Roxana, -"Arădeanul”, Sârb Ciprian Vlad -„Arădeanul”;

 • - cetățeni interesați conform Legii nr. 52/2003: dna Anna Maria Baciu, arhitect restaurator, dl. Coman Călin, cetățean interesat, dl. Uzum Leonard, cetățean interesat, dl. Flavius Valentin Nemeș, reprezentant SC ARSAT INDUSTRIE SRL. ’


Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 13.03.2020 a Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 449/13.03.2020, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.

Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, avizele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.

Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 13.03.2020 a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.

Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 13.03.2020 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.

(n.n. proiectul de hotărâre nr. 132/2020 de la punctul nr. 33 a ordinii de zi s-a dezbătut la primul punct)

(n.n. înainte de începerea propriu-zisă a ședinței ordinare, a fost organizată ședința comisiilor reunite ale Consiliului Local al Municipiului Arad).

Dl. primar: - Bună-dimineața, doamnelor și domnilor. Fiind și situația puțin mai specială, să încercăm să fim și foarte punctuali și cât mai exacți. Și ca timp, și ca mod de lucru. Am convenit, dată fiind situația, să avem spații mai mari între consilieri, parte din, doar staff-ul tehnic, care este aici, directorii să nu fie, mai sunt la balcon sau, dacă este cazul, îi chemăm în sală și, la fel, îi mulțumesc și presei pentru înțelegere, că sunt și dânșii, ne privesc de sus. Îi salutăm. Acum, organizatoric, înainte de începerea ședinței, vă rog frumos, pentru că ieri am avut, să zicem, la comisii, două mici sincope - Comisia nr. 2 nu a avut cvorum și atunci aș vrea, fiindcă acum avem cvorum la Comisia nr. 2, respectiv este și domnul Ciupe și domnul Filip și doamna Tabuia, și domnul Vărcuș, plus ceilalți trei, să trecem ambele, mă rog, toate proiectele de pe ambele ședințe, și cea ordinară și cea extraordinară, prin comisie, ca să avem și aici avizele. V-aș propune, pentru că oricum le reluăm în plen pe toate, să nu le mai citesc pe fiecare acum. Să-mi spuneți la care dintre ele vă abțineți sau votați împotrivă și am trecut de comisie. Deci, vă rog frumos - de pe ședința ordinară!

Dl. Bognar L: - Deci, atunci, la Comisia nr. 2, intervenim acum sau... ?

Dl. primar: - Nu. Să nu le mai luăm pe rând! Doar la care dintre proiecte votează cineva „împotrivă”, „abțineri” sau.

Dl. Bognar L: - Păi, noi am avut o discuție vis-a-vis de punctul, respectiv PUZ - ul de la Cazinou.

Dl. primar: - Ok. Cine, cum votează, doar! Și reluăm discuțiile în plen. Că atunci, luăm punct cu punct.

Dl. Bognar L: - Între timp, am făcut niște propuneri, adică să nu fie mutilată zona verde, deci, efectiv, cerem o reglementare.

Dl. primar: - Bun. Se consemnează. Bun.

Dl. Bognar L: - Și cu aceste, deci, dacă se conformează și - recomandarea - să nu vină cu PUZ - ul după ce au început lucrarea. Deci, am primit și eu sesizări, acolo deja se lucrează în toi și spațiul verde deja este ras.

Dl. primar: - Bun. Aceasta este la punctul 1 ? Cât este?

Dl. Bognar L: - La punctul 1.

Dl. primar: - A devenit 2, între timp. Da. Ajungem și la asta. Bun. Alte. și votul cum este la cei din comisie? Ok. Deci, la PUZ se abține domnul Ciupe, ceilalți pentru?

Dl. Bognar L: - Da. Cu aceste modificări, pe care le-a menționat.

Dl. primar: - Mulțumesc frumos. La celelalte ? La punctul 24 - domnul consilier Ciupe se abține? Se abține, ceilalți pentru, da? Mulțumesc frumos.

Dl. Bognar L: - La punctul 16 mai avem o propunere.

Dl. Bibarț C: - Vă rog!

Dl. Bognar L: - Dacă sunt lucrări unde este necesar, să zicem, tăierea unui pom sănătos, în locul unui pom, să obligăm să sădească trei.

Dl. primar: - Ok. Consemnat. Aici cum se votează? Toată lumea pentru? Da. Toată lumea pentru. Mulțumesc. frumos. Mai avem undeva, la ordinară? Nu. Deci, celelalte, toate sunt cu un vot pentru, de la Comisia nr. 2, iar la extraordinară,

Dl. Furău G: - Numai o secundă, la punctul 2 - este un amendament, e și unul la extraordinară. Vreau să citesc acest amendament.

Dl. primar: - Bine. Dar suntem acum la Comisia nr. 2. Vă rog frumos, acum! Că așa facem brambureală. Încerc să rezolva astăzi ceea ce nu s-a rezolvat ieri, prin lipsa la ședință. Deci, am avizat și în Comisia nr. 2 tot ceea ce înseamnă ședința ordinară. Rog Comisia nr. 4, pentru că ieri, din greșeală, nu vi s-a prezentat actualul proiect, care va deveni numărul 1 - respectiv, modificarea de regulament, ca în cazuri excepționale, să se poată da și un vot telefonic, deschide telefonul președintele de ședință și aude toată lumea și se consemnează. Fiind excepție, în caz că nu avem un cvorum sau ceva, cât este situație de urgență. Comisia nr. 4 sunteți de acord? Da. Toată lumea pentru. Mulțumesc frumos. Am terminat cu comisiile pe ședința ordinară.

Pe ședința extraordinară revin la Comisia nr. 2, cu cele 5 puncte de pe ordinea de zi, cu tot cu notificări. Aici avem o problemă undeva din partea dumneavoastră?

Dl. Bognar L: - Da. La punctul 2 - solicităm ca atunci când se vine cu un PUZ într-o anumită zonă, unde încă nu avem tramele stradale, că și aici este o propunere - să se facă o stradă nouă. Dar să vedem, per ansamblu, integrat cartierul, dacă se poate să prevedem o abordare sistematică.

Dl. primar: - Ok. Se notează ca și propunere. Supun la vot. Toată lumea pentru, Comisia nr. 2? Da. Vă mulțumesc frumos. Astfel, am încheiat pentru ambele ședințe, ordinară și extraordinară, tot ceea ce înseamnă comisii cu avize.

În cadrul acestei ședințe am consemnat următoarele:

Dl. primar: - Începem ședința, în mod normal, cu Imnul de Stat.

(n.n. de aici ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad).

(n.n. într-un cadru solemn s-a ascultat Imnul de Stat al României.)

Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Față de ordinea de zi pe care o aveți, vă propun ca punctul 1, să suplimentăm, să devină punctul 1- Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Consiliului Local al Municipiului Arad privind funcționarea consiliului și a comisiilor. Nu am aici proiectul! A! Da! Îl am! Îl are toată lumea, dar îl și citesc! Articolul I.11A1 - În situații excepționale, generate de starea de urgență, președintele de comisie are dreptul să procedeze la supunerea la vot a proiectelor de hotărâri prin convorbire telefonică cu aleșii locali, convorbirea fiind redată la difuzorul exterior al telefonului, fiind înregistrată prin sistemul de înregistrare audio, utilizat la ședințele de consiliu și consemnate în procesul-verbal al ședinței. Articolul 32A1 (1) - „în situații excepționale, generate de starea de urgență, președintele de ședință are dreptul să procedeze la vot astfel asupra proiectului de hotărâre...”, este același lucru, doar una este pentru comisii, primul, și aceasta este pentru plec. Celelalte prevederi ale hotărârii rămân valabile. Doar, probabil, pentru situații de urgență și pe situație., am uitat să vă citesc alineatul 2 - „Pentru situațiile mai sus menționate.” deci cei care nu participă, „.aleșii locali, nu beneficiază de indemnizații de ședință”. Ca să nu avem probleme și cu Curtea de Conturi sau cu cineva. Supun aprobării dumneavoastră suplimentarea odinii de zi, cu acest proiect.

Cine este pentru?Unanimitate - 21 consilieri prezenți.

Dl. primar: - Vă mulțumesc frumos. Am mai primit ieri, din partea unor consilieri PSD, un proiect de hotărâre referitor la unele taxe și impozite ale Statului Român. Aveți dumneavoastră referatul, ca să nu-l mai chem pe Pavel Neamțiu? Îl ai? Ar trebui să-l supun votului dumneavoastră, suplimentarea, introducerea lui pe ordinea de zi, dar îl rog pe domnul secretar să vi-l prezinte.

Dl. Contras S: - Da. Raport de specialitate nr. 21.666/20.03.2020 - este Raportul Direcției Venituri, respectiv al Serviciului Juridic, Contestații, din cadrul Direcției Venituri, raport de specialitate, care are ca obiect propunerea de adoptare a unor măsuri fiscale speciale, proiect de care vorbea domnul primar adineauri. Propunerea raportului de specialitate este negativă întrucât proiectul de hotărâre al Consiliului Local nu are suport legal în prevederile Legii nr. 227/2015, actualizată și nici în alte acte normative emise în contextul actualei stări de urgență, declarate pe teritoriul României. Prin urmare, se propune respingerea acestui proiect. De asemenea, în acest context, și avizul Secretarului este tot negativ. Mulțumesc.


Dl. primar: - Dacă este cineva nelămurit? Deci, nu avem cum, nu că nu dorim! Deci, tot ce s-a prevăzut: prelungiri și prorogări de termene este prevăzut în actul normativ dat de către Guvern acum câteva zile. Bun. Înseamnă că avem ordinea de zi clară. Supun la vot următoarea

Ordine de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre nr. 132/2020 privind modificarea Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016-2020 -inițiativa primarului - PROIECT DE HOTĂRÂRE INTRODUS SUPLIMENTAR PE ORDINEA DE ZI, fapt pentru care ordinea de zi publicată a fost renumerotată, astfel punctul 1 al ordinii de zi inițiale devenind punctul 2.

 • 2. Proiect de hotărâre nr. 18/2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Reabilitare, refuncționalizare, corp clădire existent (cazinou), în regim de înălțime Sp+P+Mez+1E, extindere cu un corp clădire Sp+P+Mez+1E, construire corp clădire demisol + terasă circulabilă și desființare corp clădire anexă-parter, municipiul Arad, b-dul General Dragalina, nr. 25, beneficiar: S.C. Arsat Industrie S.R.L. - inițiativa primarului.

 • 3. Proiect de hotărâre nr. 103/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2020 - inițiativa primarului.

 • 4. Proiect de hotărâre nr. 111/2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA - inițiativa primarului.

 • 5. Proiect de hotărâre nr. 115/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad - inițiativa primarului.

 • 6. Proiect de hotărâre nr. 104/2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019 - 2020, cu modificările și completările ulterioare - inițiativa primarului.

 • 7. Proiect de hotărâre nr. 105/2020 privind aprobarea plății cotizațiilor aferente anului 2020 către unele asociații și organisme la care Municipiul Arad deține calitatea de membru - inițiativa primarului

 • 8. Proiect de hotărâre nr. 109/2020 privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2020 în calitate de membru al „Rețelei Polis - Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport” - inițiativa primarului.

 • 9. Proiect de hotărâre nr. 108/2020 privind constituirea Grupului Local URBACT Arad -inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre nr. 118/2020 privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Serviciului Public de Interes Local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru anul 2020 în calitate de membru al Rețelei Europene Sociale - inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre nr. 102/2020 privind aprobarea contractului-cadru de administrare a imobilelor, proprietate publică a Municipiului Arad, gestionate de către Direcția de Asistență Socială Arad- inițiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre nr. 97/2020 cu privire la atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad - inițiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre nr. 106/2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Gr. Alexandrescu nr. 26 - înscris în CF nr. 352904 Arad - inițiativa primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre nr. 113/2020 privind acordul pentru dezlipirea și ieșirea din indiviziune a terenului, situat în Municipiul Arad, Str. M. Kogălniceanu, nr. 12 - înscris în CF nr. 353309 Arad - inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre nr. 112/2020 privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere și rectificare a suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Parcul Copiilor „Torok Zsolt” - inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre nr. 54/2020 privind aprobarea contractului cadru de comodat/folosință gratuită a imobilelor proprietate privată a Municipiului Arad/ Statului Român - inițiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre nr. 117/2020 privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor, etc. terenurilor de sport precum și spatiilor verzi - inițiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre nr. 119/2020 privind aprobarea proiectului "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMlC PT 2 Lac" și a cheltuielilor aferente proiectului- inițiativa primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre nr. 120/2020 privind aprobarea proiectului "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMlC PT 4 Macul Roșu" și a cheltuielilor aferente proiectului- inițiativa primarului.

 • 20. Proiect de hotărâre nr. 121/2020 privind aprobarea proiectului "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMlC PT 5 Grădiște" și a cheltuielilor aferente proiectului- inițiativa primarului.

 • 21. Proiect de hotărâre nr. 122/2020 privind aprobarea proiectului "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC PT 6V" și a cheltuielilor aferente proiectului - inițiativa primarului.

 • 22. Proiect de hotărâre nr. 123/2020 privind aprobarea proiectului "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC PT Ocsko Terezia" și a cheltuielilor aferente proiectului - inițiativa primarului.

 • 23. Proiect de hotărâre nr. 124/2020 privind aprobarea proiectului "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC PT Pasaj" și a cheltuielilor aferente proiectului - inițiativa primarului.

 • 24. Proiect de hotărâre nr. 116/2020 privind indexarea pe baza ratei inflației a impozitelor și taxelor locale, precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2021 - inițiativa primarului.

 • 25. Proiect de hotărâre nr. 125/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul care face parte din proiectul de utilitate publică de interes local " Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată a Municipiului Arad - inițiativa primarului.

 • 26. Proiect de hotărâre nr.126/2020 privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. M. Eminescu, nr.11, Ap. 9, înscris în CF nr. 303149-C1-U2 Arad -inițiativa primarului.

 • 27. Proiect de hotărâre nr. 127/2020 cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - inițiativa primarului.

 • 28. Proiect de hotărâre nr. 128/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2- inițiativa primarului.

 • 29. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 31 ianuarie 2020.

 • 30. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 19 februarie 2020.

31.Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna ianuarie 2020 și principalele activități programate pentru luna februarie 2020. 32.Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale. 33.Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad. Cine este pentru? Unanimitate


- 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 119 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. primar: - Domnule președinte, vă rog frumos!

Dl. Sfârâilă M: - Vă mulțumesc, domnule primar!_____________________________________

1

Proiect de hotărâre nr. 132/2020 privind modificarea Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru _______________’      ’      mandatul 2016-2020_____________________________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 120 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc._________________________________________________________

2

Proiect de hotărâre nr. 18/2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Reabilitare, refuncționalizare, corp clădire existent (cazinou), în regim de înălțime Sp+P+Mez+1E, extindere cu un corp clădire Sp+P+Mez+1E, construire corp clădire demisol + terasă circulabilă și desființare corp clădire anexă-parter, municipiul Arad, b-dul General Dragalina, nr. 25, beneficiar: S.C. Arsat Industrie _____________________________S.R.L .- inițiativa primarului_____________________________ Dl. Sfârâilă M: - Aici avem un amendament.

Dl. primar: - Dacă vă rog, două lucruri, stați să le luăm pe rând - prima dată, cu acordul domnilor consilieri, valabil și pentru proiectele de hotărâri și pentru amendamente, pentru că le are toată lumea și ca să câștigăm timpul, să nu stăm mulți grămadă, să citească începutul proiectului și sinteza, acum, că și aici, nu cred că, acum îl are toată lumea în față, știe toată lumea și staff-ul tehnic acum știe despre ce este vorba. Înainte de a intra pe fond, reprezentantul, nu știu unde este? Dar coborâți! Ați spus că vreți să prezentați sau de acolo prezentați, un filmuleț referitor la ce se întâmplă la Cazinou în perioada aceasta și ce se întâmplă, da? Da. Dați-i drumul!

(n.n. dna Anna Maria Baciu, restauratorul Cazinoului, prezintă prezentat un film cu privire la stadiul lucrărilor privind restaurarea Cazinoului din Arad).

Dl. primar: - Bun. Pe punctul 2 cine are luări de cuvânt?

Dl. Bognar L: - Da. Având în vedere că este vorba despre o clădire simbolică a Aradului, în comisiile în care am participat, fiind președintele Comisiei de urbanism, sau discutat anumite lucruri, de principiu. În primul rând, normal ar fi ca atunci când vine în fața Consiliului Local un PUZ, să nu înceapă lucrările încă. Deci aceasta este o recomandare generală, ca înainte de aprobarea PUZ - ului să nu se intervină la anumite clădiri, care se transformă. Fiind vorba de o clădire simbolică, încerc să rezum, discuțiile au fost acelea că intervențiile să nu fie în detrimentul clădirii. Acum, am înțeles că specialiștii au analizat, au aprobare, deci completarea cu o clădire nouă nu ar fi, hai să spunem, cu un impact negativ asupra monumentului istoric. Deci, aceasta nefiind calitatea noastră să aprobăm, deoarece a trecut prin mai multe filtre, inclusiv la monumente istorice, acceptăm. În schimb, este o problemă cu zona verde. Deci, având în vedere că, cei care suntem mai în vârstă în Arad, ținem minte că acolo era o terasă, cu arbori ș.a.m.d., deci cu anumite zone verzi, plăcute. Propunerea de parcare, care este trecută, nu s-a prezentat aici, că aici filmul face referire doar la clădire și, într-adevăr, doamna care prezintă a realizat și o lucrare de artă la Palatul Cultural și dorim să-i mulțumim din partea celor care țin la patrimoniul construit al Aradului. Intervenția care se vede, că eu am primit niște poze, care, mă rog, toată lumea care trece pe acolo, vede că se lucrează în toi în jurul clădirii. Problema este că ceea ce se distruge, în ceea ce privește zona verde, să fie refăcută. Propunerea noastră este ca să nu mergem la minim 10%, având în vedere că este o zonă verde, deci practic, o zonă care este ruptă din Parcul Copiilor, cum spunem noi, „Torok Zsolt”, care se numește, mai nou, acest parc. Și dorim ca, într-adevăr, să mergem pe variante moderne, deci se poate crea o parcare verde, am mai recomandat și altă dată din partea comisiei, deci se face o parcare chiar în jurul anumitor clădiri de comerț, parcarea să fie plantată cu pomi, deci efectiv să mărim masa verde și aici sunt soluții. Aceasta este propunerea noastră, să găsim o zonă verde în parcare. Deci, efectiv crearea pavajelor verzi și plantarea de copaci, pomi. Da. Mulțumesc.

Dl. Sfârâilă M: - Da. Mulțumesc. Doamna Naaji, vă rog.

Dna Naaji A: - Deci, propunem modificarea unui articol, articolul 4 la acest punct și am să citesc numai textul modificat: „Consiliul Local al Municipiului Arad ia act de oferta S.C. Arsat Industrie S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Arad, cu nr. 21.066/18.03.2020 pentru utilizarea cu titlu gratuit a parterului imobilului din Arad, B-dul General Dragalina nr. 25, Cazinou, pentru oficierea casatorilor în zilele de vineri, duminică, între orele 8,00 și 13,00. Articolele se vor renumerota corespunzător’. Mulțumesc.

Dl. primar: - Deci, dacă cineva nu a înțeles? Proprietarul ne-a oferit spațiul Cazinoului vineri, sâmbătă, duminică pentru oficierea gratuită a căsătoriilor. Când au venit la noi și ne-au spus acest lucru, am zis: „da, este ok, sună bine, dar vă rog să ne faceți în scris”. Ne-a venit și în scris, după ce s-a dat drumul la ordinea de zi și acesta este un amendament, prin care noi luăm act de oferta dânșilor și nu cred că avem nimic împotrivă. Dar să le luăm pe rând. Haideți să votăm amendamentul și apoi revenim la proiectul inițial, cu cine mai dorește. Vă rog.

Dl. Ciupe I: - O întrebare - pe ce perioadă este valabilă oferta dumnealor?

Dl. primar: - Pe perioada existenței clădirii!

Dl. Ciupe I: - Să se consemneze! Eu cred ce spuneți!

Dl. primar: - Corect! Corect!

Dl. Sfârâilă M: - Bun.. Să trecem la vot. Supun la vot amendamentul doamnei consilier Antoanela Naaji.

Cine este pentru? Unanimitate - 21 consilieri prezenți.


Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot proiectul de hotărâre, în ansamblu.

Dl. Bognar L: - Numai puțin, vă rog, amendamentul pe care eu l-am propus, din partea Comisiei nr.2 ? Da. Deci, să se găsească soluții, deci, efectiv, mărirea suprafeței verzi prin crearea unei parcări verzi, cu plantații de pomi și dale verzi.

Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot amendamentul domnului Bognar. Supun la vot.

Dl. Vărcuș: - Grupul PSD se abține.

Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? 14 pentru, 6 abțineri

(dl. Filip, dna Stoenescu, dl. Furău, dl. Vărcuș, dl. Săplăcan, dl. Ciupe), 1 vot împotrivă (dl. Buruc) - 21 consilieri prezenți

Dl. primar: - Bun. Acestea au fost cele două amendamente. La ambele amendamente, grupul PSD s-a abținut. Bun. Am înțeles. Acum, la proiectul întreg, văd că domnul Ciupe dorește să spună ceva.

Dl. Ciupe I: - Da. Am să mă refer la două aspecte: prima dată, domnul viceprimar, care este și președintele comisiei din care fac parte, a punctat așa foarte ușor, foarte firav, eu am să fiu mai direct, mai apăsat - deci, nu mi se pare normal, chiar fiind vorba de cazinou, să te apuci să execuți o lucrare fără să ai o autorizație de construire, mai mult decât atât, aveau nevoie și de autorizație de desființare și demolare, cum vreți să-i spuneți. Dânșii s-au apucat de lucru acolo, practic, nepăsându-le de nici un fel de autoritate. Și, mă rog, suntem puțini acum, aici, că aș vrea să-l întreb pe arhitectul-șef și pe directorul de la Poliția Locală, Direcția Disciplină în Construcții, din cadrul Primăriei, Departamentul Juridic, să ne spună ce măsuri au luat pentru sistarea lucrărilor! Nu mi se pare normal! Este important cine ești? Inclusiv prezentarea de astăzi, despre care știam și aici ați încercat să ne induceți, așa, în subconștient, să votăm ceva ce nu ni se pare a fi în regulă! Nu mi se pare normal, mi se pare a fi un act de slăbiciune din partea Primăriei! Ca să nu mă gândesc la alte chestii! Că totuși, trebuie să fii bazat, ca să-ți permiți să faci așa ceva! Sunt de acord cu ceea ce prezenta doamna arhitect, acolo, în prezentarea video, este foarte bine, sigur că da, nu trebuie să lăsăm în paragină clădirea Cazinoului, dar această clădire, și o să trec în registrul 2, ar fi trebuit să aparțină Primăriei. Stimați colegi consilieri, am votat nota bene, deci toți, în unanimitate, am votat să achiziționăm clădirea Cazinoului. Eu o să vă spun ceva - în mod clar, n-o să votez așa ceva, pentru că mi se pare că de drept aceasta clădire ar trebui să fie a Primăriei, dacă s-ar fi respectat hotărârea noastră! Vreau să vă spun că eu nu mă consider un consilier de tip „asparagus”, o să vă explic de ce este vorba -dacă mergeți la piață, cumpărați un buchet de flori, n-are importanță, gherbera, trandafiri...

Dl. Sfârâilă M: - Domnule Ciupe, vă rog, domnule Ciupe, trei minute aveți, vă rog frumos! Trei minute!

Dl. Ciupe I: - Mă lăsați să termin? Lăsați-mă să termin, că este mult prea important! Nu încercați să-mi băgați pumnul în gură, că n-o să meargă! Deci, asparagusul este așa, de aspect, acolo, știți: De fapt, ce este important, este buchetul de flori ! Deci, eu nu o să fiu un politician de tip asparagus și o să vă cer și dumneavoastră responsabilitate, celor care ați votat să-l cumpărăm. Dacă o să vă contraziceți propriul vot, nu știu cum o să vă mai uitați în oglindă diseară sau mâine dimineață! Aceasta ar fi o bătaie de joc la adresa arădenilor. Deci, subliniez - clădirea Cazinoului ar trebui să aparțină Primăriei! Mulțumesc.

Dl. Furău G: - Și eu aș vrea să vă citesc documentul, dacă-mi permiteți, este un document.

Dl. Sfârâilă M: - Vă rog să fiți cât mai scurt!

Dl. Furău G: - Sigur că da! Mai scurt decât filmul. Deci, Hotărârea nr. 28/17.08.2017 prin care Consiliul Local al Municipiului Arad hotărăște exercitarea dreptului de preemțiune și se exprimă inițiativa de a achiziționa imobilul. Este documentul semnat de către Primărie. Nu erați dumneavoastră primar, domnule Bibarț!

Dl. primar: - Dar am răspuns, dacă doriți!

Dl. Furău G: - Da. Sigur.

Dl. primar: - Deși, nu știu de ce tot reluăm., dar haideți să terminăm cu votul și la urmă, când iau cuvântul vă dau și răspunsul. Și îmi asum!

Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot acest proiect de hotărâre.

Cine este pentru? 12 pentru, 8 abțineri (dna Cismașiu, dl. Filip, Stoenescu, dl. Furău, dl. Vărcuș, dl. Săplăcan, dl. Ciupe, dl. Lupaș), 1 vot împotrivă (dl. Buruc)

- 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 121 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Da. Vă rog.

Dl. primar: - Am promis că răspund. În primul rând, vă mulțumesc pentru vot celor care ați votat. Ne-am lămurit ce este și asparagus-ul, în vremuri de criză. Referitor la subiectul la care face referire domnul doctor, să știți că la momentul respectiv a fost, din punct de vedere legal, și un control al Prefecturii, nu a celei de azi, din perioada respectivă, asupra comisiei, asupra secretarului de primărie, dacă s-a greșit ceva. Concluzia a fost că nu s-a greșit. Într-adevăr, Consiliul Local, și-a exprimat dreptul de preemțiune. Dar așa cum sunt legile în România, pentru a face următorii pași trebuia să existe alocație bugetară în termen de, nu știu, câteva zile, trebuia să pui la dispoziție bani într-un cont, este o inadvertență legală, practic ești într-o imposibilitate tehnică. Dar eu nu sunt un jurist specialist în așa ceva. Au verificat acest aspect cei de la Prefectură și au zis că este corect cum a procedat secretarul de primărie. Prin urmare, nu pot decât să o iau și eu de bună ceea ce au spus specialiștii. Vă propun să mergem mai departe. Vă mulțumesc.

Dl. Ciupe I: - Dacă vrei, poți!______________________________________________________________

3

Proiect de hotărâre nr. 103/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2020 - inițiativa primarului Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 122 a Consiliului Local al Municipiului Arad.___________

4

Proiect de hotărâre nr. 111/2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA ________________________________- inițiativa primarului______________________________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 123 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

5

Proiect de hotărâre nr. 115/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea _______generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad - inițiativa primarului______ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot. Dl. Ciupe I: - Am o întrebare. Dl. Sfârâilă M: - Da.

Dl. Ciupe I: - Promit că nu vorbesc două minute. O întrebare doar. Aș vrea să știu care dintre colegii consilieri fac parte din Adunarea Generală a Acționarilor la CET Hidrocarburi?

Dl. primar: - Dacă nu mă înșel, cred că este vorba de cei din staff-ul tehnic al primăriei. Nu, Pavele? Parcă tu ești...

Dna Czibrik M: - Și domnul Drăgan.

Dl. primar: - Și domnul Drăgan, arhitectul șef. Nu sunt dintre consilieri. Stai acolo, numai zi, că așa este!

Dl. Neamțiu P: - Nu.Radu Drăgan este!

Dl. primar: - Sau Radu Drăgan, nu mai știu care, dar nu sunt dintre consilieri.

Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot acest proiect de hotărâre.

Cine este pentru? Unanimitate - 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 124 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

6

Proiect de hotărâre nr. 104/2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019 - 2020, cu modificările și completările __________________________ulterioare - inițiativa primarului_________________________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 125 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Proiect de hotărâre nr. 105/2020 privind aprobarea plății cotizațiilor aferente anului 2020 către unele asociații și organisme la care Municipiul Arad deține ___________________calitatea de membru - inițiativa primarului___________________

Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 126 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

8

Proiect de hotărâre nr. 109/2020 privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2020 în calitate de membru al „Rețelei Polis -Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport” _______________________________- inițiativa primarului_______________________________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 127 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

9

Proiect de hotărâre nr. 108/2020 privind constituirea Grupului Local URBACT ____________________________Arad - inițiativa primarului____________________________ Dl. Sfârâilă M: - Doamna Mariana Cismașiu, vă rog.

Dna Cismașiu M: - Bună-ziua. Mulțumesc. Am să încerc să formulez amendamentul ca o recomandare, de fapt, din partea comisiei, privind constituirea acestui grup local -URBACT. Și ar suna cam așa: „Informarea președintelui reprezentanților părinților din toate unitățile de învățământ privind constituirea grupului local URBACT în vederea participării celor interesați’. Adică, dacă cei care sunt interesați din reprezentanții părinților din unitățile de învățământ, dacă sunt mai mulți la număr, atunci să se organizeze și să-și delege ei reprezentanții, dacă în comisie, în această comisie au voie să fie doar doi, trei reprezentanți din partea părinților. De ce venim cu acest amendament? pentru că problemele de trafic sunt valabile în toate cartierele, nu neapărat numai în centru. Mulțumesc.

Dl. Sfârâilă M: - Aici avem vot secret sau nu?

Dna Czibrik M: - Ba da. Este vot secret. Și după aceea..., pentru că este persoană desemnată...

Dna Cismașiu M: - Vă rog să faceți propuneri, pentru că în comisie nu au fost făcute propuneri, cel puțin în Comisia noastră, de învățământ, nu au fost făcute propuneri, din partea comisiei, mă refer.

Dna Dumitrean A: - Dacă-mi dați voie, în cadrul comisiei, de ieri, mi-am exprimat dorința, în calitate de membru al acestei comisii și pentru că și sunt cadru didactic în învățământul preuniversitar, să fac parte din acest grup de activitate locală. Drept urmare, doamna Cismașiu, supune acest amendament votului dumneavoastră, în condițiile în care eu mi-am exprimat această dorință și consider că este imperios necesar ca un membru din Comisia de Învățământ, Cultură, Sănătate și Sport să facă parte din acest grup local. Mulțumesc.

Dl. Ciupe I: - Nu am înțeles, pe cine ați propus?

Dl. Sfârâilă M: - Pe doamna Dumitrean.

Dl. Ciupe I: - A, a fost o propunere! Mulțumesc.

Dna Cismașiu M: - Domnule Boca, vă rog, vă susțineți, în continuare dorința de a participa la acest grup, din partea Comisiei de urbanism?

Dl. Boca B: - Nu înțeleg ce-i cu aceste amendamente! Eu am fost...

Dna Cismașiu M: - Sunt propuneri pentru membri în comisia în acest grup.

Dl. Boca B: - Eu am participat la câteva ședințe în acel grup. Nu am avut nevoie de vot. Sunt în consiliu, nu înțeleg despre ce este vorba!

Dl. primar: - Supuneți la vot ...

Dl. Ciupe I: - Dar în materialul scris l-am văzut pe domnul Boca, acum, am înțeles că este doamna Dumitrean. Deci, o votăm pe doamna Dumitrean, atunci?

Dna Cismașiu M: - Sunt propuși amândoi și domnul Boca și doamna Dumitrean.

Dl. Ciupe I: - A, ok. Așa, să fie toată lumea mulțumită. Bine.

Dl. primar: - Dați buletine, să fie toată lumea și haideți să mergem mai departe.

(n.n. procedura votului secret este în desfășurare, se împart buletinele de vot).

Dl. Sfârâilă M: - Trecem mai departe, urmând să revenim la acest punct, când se finalizează votul.

După rezultatul votului secret,

S-a adoptat Hotărârea nr. 128 a Consiliului Local al Municipiului Arad -19 pentru, 2 consilieri nu au participat la vot (dl. Boca și dna Dumitrean) - 21 consilieri prezenți.

10

Proiect de hotărâre nr. 118/2020 privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Serviciului Public de Interes Local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru anul 2020 în calitate de membru al Rețelei Europene Sociale -_____________inițiativa primarului____________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.


Cine este pentru? Unanimitate

- 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 129 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

11

Proiect de hotărâre nr. 102/2020 privind


aprobarea contractului-cadru de administrare a imobilelor, proprietate publică a Municipiului Arad, gestionate de către Direcția de Asistență Socială Arad_____________inițiativa primarului_____________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot. Cine este pentru?

Unanimitate - 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 130 a Consiliului

Local al


12

Proiect de hotărâre nr. 97/2020 cu privire la atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad - inițiativa primarului Dl. Sfârâilă M: - Nu ar trebui sunt înainte, când citesc (n.n. la titlul proiectului de hotărâre se referă)?

Dl. primar: - L-am rugat pe domnul președinte, fiind vorba de vot de două treimi, să-l sune și pe domnul consilier Bulbuc, să vedem cum votează la acest proiect. Dânsul a votat „pentru” și data trecută.

Dl. Sfârâilă M: - Domnul Bulbuc este pe speaker. Suntem la Proiectul de hotărâre nr. 97/2020 cu privire la atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad. O să te întreb dacă la acest proiect ești pentru, împotrivă sau te abții?

Dl. Bulbuc I: - Pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot proiectul de hotărâte.

Cine este pentru? 15 voturi pentru, 7 abțineri (dl. Vărcuș, dl.Săplăcan, dl. Furău, dl. Filip, dna Stoenescu, dl. Buruc, dl. Ciupe - 22 consilieri prezenți (inclusiv dl. Bulbuc, prin convorbire telefonică)

S-a adoptat Hotărârea nr. 131 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. Sfârâilă M: - Deci, domnul Bulbuc și-a exprimat votul pentru. Da. Mulțumesc mult. Te mai sunt, dacă este cazul (n.n. i se adresează telefonic domnului Bulbuc) .

Dl. primar: - Deci, dacă cineva nu a înțeles: din sală 14 voturi pentru plus un vot, al domnului Bulbuc, prin telefon. Dânsul fiind consemnat la domiciliu. Dânsul a votat „pentru” și data trecută. Mulțumesc celor care au votat. Dl. Sfârâilă M: - Mergem mai departe.______________________________


13

Proiect de hotărâre nr. 106/2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Gr. Alexandrescu nr. 26 -înscris în CF nr. 352904 Arad -________inițiativa primarului________

Cine este pentru? Unanimitate - 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 132 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

14 Proiect de hotărâre nr. 113/2020 privind acordul pentru dezlipirea și ieșirea din indiviziune a terenului, situat în Municipiul Arad, Str. M. Kogălniceanu, nr. 12 -_______________înscris în CF nr. 353309 Arad - inițiativa primarului_______________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 133 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

15

Proiect de hotărâre nr. 112/2020 privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere și rectificare a suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, _______________Parcul Copiilor „Torok Zsolt” - inițiativa primarului_______________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 134 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

16

Proiect de hotărâre nr. 54/2020 privind aprobarea contractului cadru de comodat/folosință gratuită a imobilelor proprietate privată a Municipiului Arad/ ______________________Statului Român - inițiativa primarului______________________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 135 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

17

Proiect de hotărâre nr. 117/2020 privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor, etc. terenurilor de sport precum și spatiilor verzi - inițiativa ______________________primarului______________________ Dl. Sfârâilă M: - Aici avem un amendament, al doamnei Naaji. Vă rog.


Dna Naaji A: - Deci, orice referire la anexa nr. 13, din conținutul Proiectului de hotărâre, se înlocuiește cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad privind instituirea unor taxe. Am să citesc acum articolele modificate. Articolul 27, alineatul 1 din Anexa nr. 1 va avea următorul conținut: „În cazul în care documentația prevăzută la articolul 19 este completă și corect întocmită, avizul de săpătură se eliberează în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării cercetării’. Articolul 51 din Anexa nr. 1 va avea următorul conținut: „Titularul avizului de săpătură are obligația să refacă spațiile verzi afectate, în întregime și funcțional, conform articolului 17 și articolului 18. Se va asigura ca pământul să fie bine compactat. Titularul avizului are obligația să asigure colectarea și transportul bolovanilor, molozului, rezultat din săpătură, conform unui contract cu o firmă specializată din depozitul ecologic de deșeuri al Municipiului Arad. Articolul 79 din Anexa 1 va avea următorul conținut: „Este interzisă executarea lucrărilor tehnico-edilitare ce impun desfacerea îmbrăcăminților stradale noi, pe durata prevăzută de articolul 65 și 66”. Articolul 81 din Anexa 1 va avea următorul conținut: „În mod excepțional, pentru situații deosebite, se pot aproba lucrări tehnico-edilitare, care afectează carosabilul sau trotuarul la care îmbrăcămintea este nouă, cu condiția ca beneficiarul investiției să execute pe cheltuiala sa, prin intermediul executantului, refacerea drumului public, pe lățimea integrală a trotuarului sau carosabilului, în cazul canalelor longitudinale. În cazul branșamentelor racordurilor, acestea se pot executa numai prin foraj orizontal, refacerea urmând a se executa conform normelor prevăzute la articolul 73, literele g) și h). Articolul 86 din anexa 1 va avea următorul conținut: „Recepția se va...

Dl. primar: - Măi, am spus că nu le citim pe toate! Nu așa am convenit? Că-l are fiecare!

Dna Naaji A: - Ba da, dar..bine! Atunci..

Dl. primar: - Doamne iartă-mă!

Dna Naaji A: - Bun. Atunci, „Se modifică articolul 86 din anexa nr.1, articolul 93 din anexa nr. 1, articolul 97 din anexa nr. 1.

Dl. Sfârâilă M: - Bun. Mulțumesc. Domnule Bognar, vă rog. Ok. Bun. Haideți să votăm amendamentul doamnei Naaji și apoi revenim. Supun la vot.

Cine este pentru? 20 pentru, 1 consilier nu participă la vot (dl. Ciupe)

 • - 21 consilieri prezenți.

Dl. primar: - Dumneavoastră nu votați din cauza firmei (n.n. i se adresează domnului Ciupe). Cum? A! ba da. Numai că ați ridicat mâna! Întrebări puteți, în scris!

Dl. Bognar L: - Dacă-mi permiteți?

Dl. Sfârâilă M: - Domnule Bognar, vă rog.

Dl. Bognar L: - Dacă-mi permiteți, tot în Comisia nr. 2, de urbanism, am analizat situația și impactul negativ asupra lucrării, al lucrărilor, asupra zonelor verzi. Deci, având în vedere că avem un concept de oraș sănătos pentru a mări zona verde și conform strategiei de dezvoltare urbană privind spațiile verzi, propunem: Articolul 73, litera b) - Refacerea spațiilor verzi din Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre se completează cu litera i) după cum urmează: da, dacă-mi permiteți? Stimați colegi, dacă sunteți de acord? Pot să citesc? Da. Ok. „În cazul în care, în urma Intervenției vor fi afectați copaci, care vor necesita taiere, pentru fiecare copac tăiat se or planta alți trei. Locul plantării se va stabili de către Biroul Spații Verzi, Mediu din cadrul Primăriei, în vecinătatea terenului afectat’.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Supun la vot amendamentul domnului Bognar.

Cine este pentru? 20 pentru, 1 consilier nu participă la vot (dl. Ciupe)

 • - 21 consilieri prezenți.

Dl. Ciupe I: - Vreau să vorbesc, domnule președinte, chiar dacă amendamentul...mai uitați-vă la mine sau eu știu?...

Dl. Sfârâilă M: - Da. Foarte scurt!

Dl. Ciupe I: - Foarte scurt! Două minute!

Dl. Sfârâilă M: - Un minut și jumătate!

Dl. Ciupe I: - Ok. Vreau să vă întreb, domnule primar, sunt multe documentații depuse deja de vreo trei, patru săptămâni, avizele se vor da începând de mâine? Aceasta ar fi o întrebare.

Dl. primar: - Cu siguranță!

Dl. Ciupe I: - Și a doua întrebare - într-adevăr, sunt lucrări mai mici, este vorba de racorduri, de branșamente. Vă spun, avem o problemă mai serioasă în municipiul Arad - avem o singură firmă autorizată de către Primărie, să refacă carosabilul la forma inițială. Și am întâmpinat multe probleme din cauza aceasta! Deci, să știți, este o singură firmă și nici aceea nu prea lucrează pentru că îi este frică, că nu face bine, că o amendați ș.a.m.d. Deci, ar trebui să ne ocupăm de problema aceasta, serviciile de specialitate, să mai găsească măcar trei firme să fie, serios! Serios este o problemă, nu avem cu cine să le facem și noi trebuie să plătim amenzile!

Dl. primar: - Am înțeles!

Dl. Ciupe I: - Mulțumesc.

Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot proiectul de hotărâre, în ansamblu.

Cine este pentru? 20 voturi pentru,1 consilier nu participă la vot (dl. Ciupe)

- 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 136 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. Sfârâilă M: - Trecem mai departe________________________________________________

18

Proiect de hotărâre nr. 119/2020 privind aprobarea proiectului "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice Pt 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC PT 2 Lac” și a ______________cheltuielilor aferente proiectului - inițiativa primarului______________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 137 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

19

Proiect de hotărâre nr. 120/2020 privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice Pt 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC PT 4 Macul Roșu” și _____________a cheltuielilor aferente proiectului - inițiativa primarului_____________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 138 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

20

Proiect de hotărâre nr. 121/2020 privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice Pt 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC PT 5 Grădiște” și a ______________cheltuielilor aferente proiectului - inițiativa primarului______________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 139 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

21

Proiect de hotărâre nr. 122/2020 privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice Pt 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul ’ Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC PT 6V” și a ______________cheltuielilor aferente proiectului - inițiativa primarului______________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 140 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

22

Proiect de hotărâre nr. 123/2020 privind aprobarea proiectului "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice Pt 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul RoșU, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC PT Ocsko Terezia” și _____________a cheltuielilor aferente proiectului - inițiativa primarului_____________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 141 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

23

Proiect de hotărâre nr. 124/2020 privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice Pt 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC PT Pasaj” și a ______________cheltuielilor aferente proiectului - inițiativa primarului______________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 142 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. Sfârâilă M: - Domnule Ciupe, ați cam depășit tot timpul...

Dl. Ciupe I: - Când era vechiul PNL respectau regula. Acum nici președintele nu o mai respectă! Am voie să vorbesc două minute la fiecare punct. Țineți cont de asta! O întrebare am - punctul termic din Aradul Nou - dacă puteți să-mi spuneți în ce stadiu este? Dacă funcționează sau, mă rog, cât la sută, să zic, așa din lucrare este finalizată. Dl. primar: - Nu este finalizată. Este in curs de lucrare, în contract. Este sub contract, nu este încă recepționat. Mulțumesc._________________________________________________

24

Proiect de hotărâre nr. 116/2020 privind indexarea pe baza ratei inflației a impozitelor și taxelor locale, precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la _________bugetul local aplicabile în anul fiscal 2021 - inițiativa primarului_________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? 14 voturi pentru, 7 abțineri (dl. Vărcuș, dl. Săplăcan, dl. Furău, dl. Filip, dna Stoenescu, dl. Buruc, dl. Ciupe) - 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 143 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. primar: - Numai o secundă, aș vrea să fac o precizare, că este și presa aici, să nu se înțeleagă cumva greșit că în momente din acestea noi mărim taxe și impozite. Este prevederea legală în fiecare an pentru anul viitor. Deci este vorba de anul fiscal 2021, trebuie să aplic, vreau, nu vreau, rata inflației. Deci, este doar un act strict tehnic, pe baza legii, care este în vigoare. Dacă mâine Parlamentul o anulează, o anulăm și noi. Dar nu este vorba nici într-un caz de taxe și impozite locale, în plată, din acest an. Ca să nu se facă confuzii! Mulțumesc frumos.

Dl. Sfârâilă M: - Mergem mai departe._______________________________________________

25

Proiect de hotărâre nr. 125/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul care face parte din proiectul de utilitate publică de interes local Regenerare urbană a spațiilor

dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată a Municipiului Arad” - inițiativa primarului Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? 20 pentru, 1 abținere(dl. Ciupe) - 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 144 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

26

Proiect de hotărâre nr.126/2020 privind subapartamentarea imobilului situat în

Municipiul Arad, Str. M. Eminescu, nr.11, Ap. 9, înscris în CF nr. 303149-C1-U2 ____________________________Arad - inițiativa primarului____________________________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate -21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 145 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

27

Proiect de hotărâre nr. 127/2020 cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - inițiativa primarului

Dl. Sfârâilă M: - Aici avem un amendament susținut de subsemnatul. Se propune „completarea articolului 1 cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad cu alin. (5) și alin. (6), acesta având următorul conținut: Art. 1 alin. (5) Se transformă o funcție publică de execuție, de polițist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal, Direcția Generală Poliția Locală, dna Moga-Dalia Călina, în funcție publică de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, ca urmare a terminării perioadei de stagiu și a obținerii la evaluare a calificativului „corespunzător””.

Art. 1 alin. (6) - ”Se trasnformă o funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, nivelul studilor S din cadrul Serviciului Stare Civilă -Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, în funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent, nivelul studiilor S”.

Art. 1 Articolul II - „Modificarea în mod corespunzător a statului de funcții, cuprins în anexă la Proiectul de hotărâre nr. 127/2020.” Supun la vot acest amendament.

Cine este pentru? Unanimitate - 21 consilieri prezenți.

Dl. Sfârâilă M: - Supun vot proiectul de hotărâre, în ansamblu.

Cine este pentru? Unanimitate - 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 146 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. Sfârâilă M: - Bun. Mulțumesc.____________________________________________________

28

Proiect de hotărâre nr. 128/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul _______________________SARS-CoV-2- inițiativa primarului______________________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Dl. Furău G: - Îmi permiteți? Bineînțeles că sunt de acord și cu aceste măsuri, dar aș dori să atrag atenția Primăriei și Consiliului Local că este păcat că avem această comisie, care se numește puțin de învățământ, de culte și foarte multe pomeni, pentru că sănătate nu există! Eu nu mă regăsesc în comisie, pe aspectul sănătății și nici în buget nu ne regăsim. Pentru a face orice efort, nu este vina actualei conduceri a Primăriei, îmi pare foarte rău, este greaua moștenire și pot să spun asta. Este trist! Uitați-vă ce au făcut celelalte orașe! Noi, pentru a aloca un leu, trebuie să ne adunăm în ședințe! Singura realizare este acest spital, care, chiar că ne este de mare folos în acest moment - Spitalul de Pneumologie, cu care ne și mândrim, unde se vor duce bolnavii cu actuala patologie, cu coronavirus, dar care, ca și locație, Primăria a găsit o singură locație pentru Consiliul Județean între cimitir și Casă mortuară „Kuky”. Deci, nimic mai sinistru! V-aș ruga să vă gândiți pe viitor la situația sănătății arădenilor! Mulțumesc.

Dl. Sfârâilă M: - Bun. Vă mulțumesc. Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 147 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. Sfârâilă M: - Bine. Mulțumesc.______________________________________________________

29

Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 31 ianuarie 2020

Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 148 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

30

Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al ________________Municipiului Arad din data de 19 februarie 2020________________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 21 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 149 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

31

Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna ianuarie 2020 și principalele activități ____________________programate pentru luna februarie 2020____________________

S-a luat la cunoștință._____________________________________________________________________

32

Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale

Domnul viceprimar Bognar Levente a notificat Consiliul Local efectuarea concediului de odihnă (1 zi), conform Notificării nr.19.806/12.03.2020.___________________________________

33

Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad

Dl. Furău G: - Aș dori să-i mulțumesc doamnei Lilioara Stepanescu, care consider că și-a făcut datoria, cel puțin, a fost onestă cu noi în toată perioada, cât eu, cel puțin, am fost consilier și îi doresc sănătate și să își continue activitatea undeva, unde și-o va desfășura.

Dl. primar: - În acord cu dumneavoastră. Și noi îi mulțumim. Doamna nu părăsește instituția, rămâne unul din oamenii de bază ai Direcției Juridice. Chiar o va conduce. Nu s-a dat rezultatul la votul secret și trebuie să-l votăm și pe acela și apoi închidem prima ședință.

REZULTAT VOT SECRET.

Punctul 8 (devenit 9, cf derogării aprobate la începutul ședinței.)_____________________

9

Proiect de hotărâre nr. 108/2020 privind constituirea Grupului Local URBACT Arad - inițiativa primarului

Dna Cismasiu M: - Mulțumesc. Constatând legalitatea procedurii votului secret,


Comisia validează rezultatele acestui vot, fiind desemnați membrii Comisiei de evaluare a exercita sub responsabilitatea sa operațiunile privind constituirea Grupului Local Urbact Arad, cu majoritatea voturilor distribuite și cele două abțineri privind propunerile. Mulțumesc.

Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot întregul proiect. Cine este pentru?

19 pentru, 2 consilieri nu au participat la vot (dl. Boca și dna Dumitrean) - 21 consilieri


prezenți. Revenire discuții punctul 33.____________________________________________________________

33 Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției

______________________Consiliului Local al Municipiului Arad______________________

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Domnule Lupaș, vă rog.

Dl. Lupas M: - Domnule primar, aș avea rugămintea, dacă puteți dumneavoastră, că doamna Portaru, mă gândesc că este pe undeva pe sus, legat de puntea pietonală de

la Trei Insule, pentru că au trecut 7 luni de zile și acel studiu nu știu dacă s-a terminat și s-au făcut alte demersuri pentru a duce la finalizare acest proiect. Aș vrea să știu care este situația?

Dl. primar: - Eu știam că este în proceduri. Chiar în situația actuală, nu aș vrea să greșesc, vă promit că vă sun după ședință. Bine? Mulțumesc pentru înțelegere. Bun. Da. Vă rog.

Dl. Sfârâilă M: - Da, domnule doctor.


Dl. Furău G: - Eu aș dori, îmi pare rău, domnule primar, nu mai sunteți chiar pe prima pagină a presei, vă arată doar spatele, văd, și ziarul local, dar noi aveam o fițuică locală, a domnului fost primar, care relata, cu lux de amănunte, toate știrile. Din păcate, tot ceea ce se reia din ședințele pe care le avem sunt, eu zic, puțin distorsionate, așa că, cred că n-a dispărut acel ziar pe care l-a avut Primăria, v-aș ruga să-l reactualizați și, poate, dacă-l reactualizați, să fie cât mai realist, dacă se poate!

Dl. primar: - Da. Conform ultimelor reglementări, nu mai avem voie în formă tipărită, ci doar să-l facem on-line. De aceea nu l-ați mai văzut în formă tipărită. S-a făcut economie la buget. Încercăm să-l refacem în format on-line.

Dl. Ciupe I: - Pentru că suntem în plină criză de pandemie și toată lumea este speriată,este înspăimântată, ca să-i liniștim pe arădeni și pe noi, spuneți-mi, vă rog, ținând cont de faptul că în județul Arad sau în Vestul țării singura poartă de intrare este Nădlac II, pe autostradă, spuneți-mi, vă rog, ce măsuri s-au luat în sensul acesta? Adică dacă sunt foarte mulți din alte județe, care vin, să nu intre, să nu rămână în Arad, spuneți-mi vă rog, câteva măsuri, două, trei.

Dl. primar: - Deși, nu era în atribuțiile noastră, era Poliția Națională, Poliția de

Frontieră și ceea ce stabilește Ministerul Internelor, prin prefecturi, vă pot spune că se menține, oarecum, sistemul de culoar verde, respectiv cei care nu sunt din Arad sunt preluați și duși coloană, fiecare spre județele lor și de acolo preluați de celelalte județe, împreună cu Prefectura și cu Poliția Națională, ca să ne asigurăm, noi avem Poliția Locală la coborârile de pe autostradă și intrările în oraș, dacă nu sunt mașini de Arad ș.a.m.d., ca nu cumva să greșească, nu rău intenționat, traseul.

Dl. Ciupe I: - Da. Mulțumesc.

Dl. primar: - Mulțumesc și eu. Practic, am închis prima ședință.

Dl. Sfârâilă M: - Declar ședința încheiată.

(n.n. ședința s-a încheiat la ora 11,33).

Local C/Stenograme 2020/Proces-verbal al ședinței CLM din 20.03.2020, ordinară /2ex.

1 ex. dosar șed. CLM 20.03.2020, ordinară

1 ex. dosar Transparenta decizională 2020.

cod PMA S4-17