Proces verbal din 15.04.2020

Stenograma din data 15-04-2020 PROCESUL-VERBL ȘI STENOGRAMA şedinţei extraordinare de îndată din data de 15.04.2020

15.04.2020

R O IM1 Â N II A JUDEȚUL /ARAD MUNIICIIPIIUL /ARAD CONSIILIIULILOCAL

PROCESUL-VERBL SI PROT^OGRRBkSI 1

șecSțTiENlOiGrRiAM Adată


ședircțeidatiaadBCina04de)2nCată

din data de 03.04.2020

La ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 15 aprilie 2020 au fost prezenți 19 de consilieri din totalul de 22 consilieri în funcție. Au absentat: dl. consilier Cosmin Buruc, dl. consilier Flavius Filip și dl. consilier Beniamin Vărcuș. Prin Ordinul Prefectului nr. 805/4.12.2019 s-a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Arad al domnului CHEȘA Ilie.

Ședința a început la ora 12,00 și s-a încheiat la ora 12,25.

Președinte de ședință a fost domnul consilier Marius SFÂRÂILĂ.

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 120/2020 privind modificarea Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016-2020, ședința s-a desfășurat prin convorbire telefonică cu aleșii locali, convorbire redată la difuzorul exterior al telefonului și înregistrată prin sistemul de înregistrare audio utilizat la ședințele consiliului local.

Au participat: din partea executivului: dl. primar Călin Bibarț, dl. viceprimar Ionel Bulbuc, dl. viceprimar Bognar Levente, dl Sorin Contraș (delegat secretar general, conform Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 687/13.04.2020), dna Claudia Grozavu, director executiv al Direcției Economice, dl. Adrian Toma, director general al Direcției Generale Poliția Locală Arad, dl. Ștefan Szuchanszki, director executiv -Direcția Patrimoniu, dna Mihaela Balaș, șef Serviciu Evidență și Administrare Domeniul Public, dna Rodica Drăgan, șef Birou Cadastru Extravilan, Fond Funciar, dl. Denis Bot, consilier - Cabinet Primar, dl. Alexandru Popa, consilier, Cabinet Primar, dna Andreea Stoica, consilier juridic - Serviciul Resurse Umane, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dna Ana-Maria Ciobotariu, consilier juridic și dna Florina Ispas, consilier în cadrul aceluiași serviciu.

Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 15.04.2020 a Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 702/14.04.2020, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele

15.04.2020

înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.

Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, avizele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.

Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 15.04.2020 a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.

Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 15.04.2020 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.

n.n. Înainte de începerea propriu-zisă a ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad proiectele de pe ordinea de zi au fost dezbătute on-line, în comisii reunite, astfel:


Dl. primar:   - Bună-ziua, tuturor! Am

rugămintea, ca mod de lucru, toată lumea să țină microfoanele  închise și  doar când

deschidem, fiecare, când are ceva de spus. O să fim în comisii prima dată, dar fac și

prezența cu ocazia aceasta: Andreș Laura? Dna Andreș L: - Prezentă!

Dl. primar: - Te și vedem. Sărut-mâna! Eu, pe aici! Domnul Boca?

Dl. Boca B: - Da. prezent!

Dl. primar: - Am văzut. Domnul Bognar? Era prin Primărie. Domnul Bognar! Hai că revenim la domnul Bognar. Domnul Ionel Bulbuc? Zi-i „prezent!”. A, s-a dus după domnul Bognar! Este! Cosmin Buruc? Cosmin Buruc? Nu ne aude! Mariana Cismașiu?

Dna Cismașiu : - Prezentă!

Dl. primar: - Da. Au apărut domnul Bognar și domnul Ionel Bulbuc, că-i văd pe amândoi. Numai spuneți, vă rog „prezent” amândoi!

Dna Cismașiu : - Prezentă!

Dl. primar: - Domnule Bognar?

Dl. Bognar L: - Prezent.

Dl. primar: - Mulțumesc. Ionel Bulbuc? Trebuie să ajungă înapoi. Bine. Îl aștept! Ionel Ciupe? Nu-l văd! Mai așteptăm. Dinga Patricia?

Dna Dinga P: - Prezentă!

Dl. primar: - Ionel, zi și tu „prezent” !

Dl. Bulbuc I: - Prezent!

Dl. primar: - Adina Dumitrean?

Dna Dumitrean A: - Prezentă!

15.04.2020

Dl. primar: - Filip Flavius? Domnul doctor Furău? Nu-l aud! L-am văzut, dar nu-l aud! Domnule Furău! Vedeți că închideți video-ul, nu deschideți microfonul, domnule Furău! Dl. Furău G: - Prezent!

Dl. primar: - Acum, da! Domnule Furde?

Dl. Furde G: - Prezent!

Dl. primar: - Domnule Handra?

Dl. Handra A: - Prezent!

Dl. primar: - Domnul Lupaș? Doamna Naaji?

Dna Naaji A: - Prezentă!

Dl. primar: - Domnul Săplăcan?

Dl. Săplăcan G: - Bună-ziua. Prezent!

Dl. primar: - Permiteți-mi, în numele colegilor, să vă spunem condoleanțe. Știu că a murit mama dumneavoastră. În numele și al consilierilor și al nostru. Și vă mulțumesc că sunteți prezent și în condițiile acestea. Domnul Sfârâilă Marius. A, tu ești aici! Scuză-mă! Dna Stoenescu ?

Dna Stoenescu A: - Prezent!

Dl. primar: - Miși Szabo ? Miși! Nu se aude! Roxana Tabuia?

Dna Tabuia R: - Prezentă!

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnule Văcuș? Nici nu-l văd! Mai revin la cine n-a fost: Cosmin Buruc? Cum îți apare ? Nu este. Bun. Ionel Ciupe?

Dl. Ciupe I: - Prezent.

Dl. primar: - Bun. Prezent. Mai aveam Filip Flavius. Nu zice nimic. Și domnul Lupaș.

Dl. primar: - Prefect. Înseamnă că avem cvorum peste tot. Suntem în comisii reunite, prima dată. Cu acordul dumneavoastră citesc toate proiectele de pe ordinea de zi și când intru pe fiecare consilier, le votează pe toate, ca să nu mă repet de fiecare dată sau nu le votează, ne spune cum face, să nu ne repetăm, să facem parcursul de patru sau cinci ori. Deci avem așa: 1  - Proiect de

hotărâre nr. 151/2020 privind schimbarea destinației unor imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Arad, pe perioadainstituirii stării de urgență - inițiativa primarului - este vorba de sala de sport de pe Voinicilor, de acolo de a afară, unde vom caza oameni ai străzii, care n-au domiciliu și o grădiniță de pe lângă 6 Vânători, unde ținem personalul de la DAS în carantină, conform ultimei ordonanțe militare. Apoi mai este Proiect de hotărâre nr. 152/2020 privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad -inițiativa primarului; la punctul 3 - Proiect de hotărâre nr. 153/2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Aradul

15.04.2020

Nou - DE 2829 - inițiativa primarului; 4 - Proiect de hotărâre nr. 154/2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou - DE 2815/1 - inițiativa primarului și punctul 5 - Proiect de hotărâre nr. 155/2020 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu COVID-19 - inițiativa primarului. Urgența ședinței de astăzi am avut-o pentru punctul 1, cu destinația celor două imobile, unde deja trebuia să ne cazăm și punctul 5, cu rectificarea de buget. Îmi cer și scuze, că nu ați primit puțin mai repede materialele, dar de abia aseară, târziu, am primit adresa oficială de la DSP, cu suma pe care o plătește DSP-ul pentru închirieri hoteluri, cazări și trebuia prinsă în rectificarea de buget. Și de aceea nu s-a dat drumul la materiale decât în această dimineață. Dacă la vreunul din punctele de pe ordinea de zi cineva are întrebări, nelămuriri? Bun. Atunci iau în ordine pe fiecare consilier și îl rog frumos să ne spună, ca să rămână înregistrat cum votează: Doamna Andreș Laura ? Vă rog!

Dna Andreș L: - Pentru.

Dl. primar: - A vrut să intervină cineva? Bun. Doamna Andreș Laura?

Dna Andreș L: - Pentru.

Dl. primar: - Toate punctele, da?

Dna Andreș L: - Da.

Dl. primar: - Mulțumesc. Eu, Bibarț, da! Domnul Boca?

Dl. Boca B: - Da, pentru toate punctele.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnule Bognar.

Dl. Bognar L: - Am o întrebare, la punctul 3 - practic, nu apare adresa exactă.

Dl. primar: - Nu are. Este în agricol. M-am uitat și eu ieri pe documente - în agricol, ceva drum de exploatare, care se intabulează pe Primărie și se stabilește unde se pune acolo.

Dl. Bognar L: - Da. Este, practic, extravilan.

Dl. primar: - Da. Extravilan, ceva drum de acesta, de pământ.

Dl. Bognar L: - Da. Da. De acord cu toate. Că nu am înțeles aici, — respectiv Aradul Nou.

Dl. primar: - Da. Dincolo, la ieșire din Arad, spre sensul giratoriu. Știe Miron, dacă doriți, vă arată schițele, că și eu l-am chemat să mă lămurească.

Dl. Bognar L: - Bine. De acord cu toate.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Bulbuc ?

Dl. Bulbuc I: - De acord cu toate punctele.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domul Buruc a venit cumva ? Nu. Doamna Cismașiu?

Dna Cismașiu M: - Domnilor, închideți, vă rog, telefoanele, ca nu se înțelege! Sunt prezentă și da, sunt de acord cu toate punctele!

Dl. primar: - Bine. Mulțumesc.

Dna Cismașiu M: - Pentru colegi - microfonul trebuie să fie roșu! Mulțumesc. Da pentru toate punctele!

Dl. primar: - Bun. Domnul Ciupe?

Dl. Ciupe I: - Ciupe ați spus?

15.04.2020

Dl. primar: - Da, Ciupe. Te rog, Ionele!

Dl. Ciupe I: - Da, sunt pentru toate punctele!

Dl. primar: - Mulțumim frumos. Doamna Dinga?

Dna Dinga P: - Da, pentru toate punctele.

Dl. primar: - Mulțumesc. Doamna Dumitrean?

Dna Dumitrean A: - Da, pentru toate!

Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Domnul Flavius Filip a venit cumva? Nu apare. Bun. Domnul Furău?

Dl. Furău G: - Da, pentru toate!

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Furde?

Dl. Furde G: - Da, pentru toate!

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Handra?

Dl. Handra A: - Da, pentru toate!

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Lupaș?

Dl. Lupaș M: - Da, pentru toate!

Dl. primar: - Mulțumesc. Doamna Naaji?

Dna Naaji A: - Da, pentru toate!

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Săplăcan?

Dl. Săplăcan G: - Da, pentru toate punctele!

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Sfârâilă Marius?

Dl. Sfârâilă M: - Da, pentru toate punctele!

Dl. primar: - Mulțumesc. Doamna Stoenescu?

Dna Stoenescu A: - Da, pentru toate punctele!

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Szabo a venit cumva?

Dl. Szabo M: - Da, pentru toate!

Dl. primar: - Ai venit Miși?

Dl. Szabo M: - Da.

Dl. primar: - Este ok. Doamna Tabuia?

Dna Tabuia R: - Da, pentru toate punctele.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnule Vărcuș? Nu este. Bun.

(n.n. De aici ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad)

Dl. primar: - Am trecut de faza comisiei. Intrăm pe plenul ședinței cu ordinea de zi, pe care o aveți fiecare dintre dumneavoastră. Dacă mai este vreo propunere la ordinea de zi? Nu mai este. Mulțumesc frumos. Supun votului dumneavoastră următoarea

Ordine de yi:

 • 1. Proiect de hotărâre nr. 151/2020 privind schimbarea destinației unor imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Arad, pe perioada instituirii stării de urgență -inițiativa primarului;

 • 2. Proiect de hotărâre nr. 152/2020 privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - inițiativa primarului;

15.04.2020

 • 3. Proiect de hotărâre nr. 153/2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou - DE 2829 - inițiativa primarului;

 • 4. Proiect de hotărâre nr. 154/2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou - DE 2815/1 - inițiativa primarului;

 • 5. Proiect de hotărâre nr. 155/2020 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu COVID-19 - inițiativa primarului;

 • 6. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

Cine este pentru?

Vă iau iarăși pe rând, ce să facem acum: doamna Andreș?

Dna Andreș L: - Da. De acord.

Dl. primar: - Eu, Bibarț - Da. Domnul Boca?

Dl. Boca B: - De acord?

Dl. primar: - Domnul Bognar?

Dl. Bognar L: - Da. De acord.

Dl. primar: - Domnul Bulbuc?

Dl. Bulbuc I: - Da.

Dl. primar: - Domnul Buruc n-a venit? Nu. Mariana Cismașiu?

Dna Cismașiu M: - Da, pentru.

Dl. primar: - Mariana să știi că ai semnalul slab și te auzim cu întreruperi!

Dna Cismașiu M: - Pentru!

Dl. primar: - Mulțumim. Domnul Ciupe?

Dl. Ciupe I: - Și eu sunt pentru.

Dl. primar: - Doamna Dinga?

Dna Dinga: - Pentru.

Dl. primar: - Doamna Dumitrean?

Dna Dumitrean A: - Pentru, la toate punctele.

Dl. primar: - Nu-s la toate. Aceasta este ordinea de zi. Filip Flavius a venit? Nu. Domnul Furău?

Dl. Furău G: - Pentru.

Dl primar: - Domnul Furde?

Dl. Furde G: - Pentru ?

Dl. primar: - Domnul Handra?

Dl. Handra G: - Pentru.

Dl. primar: - Domnul Lupaș?

Dl. Lupaș M: - Pentru.

Dl. primar: - Doamna Naaji?

Dna Naaji A: - Pentru.

Dl. primar: - Domnul Săplăcan?

Dl. Săplăcan G: - Pentru.

15.04.2020

Dl. primar: - Domnul Marius Sfârâilă?

Dl. Sfârâilă M: - Pentru.

Dl. primar: - Doamna Stoenescu?

Dna Stoenescu A: - Pentru ordinea de zi.

Dl. primar: - Domnul Szabo?

Dl. Szabo M: - Pentru.

Dl. primar: - Doamna Tabuia?

Dna Tabuia A: - Pentru.

Unanimitate pentru - 19 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 171 a Consiliului Local al Municipiului Arad.


Dl. primar: - Domnul Vărcuș a venit? Nu. Bun. O să dau microfonul și conducerea ședinței

J                                                                                      J                           ?

domnului președinte, cu rugă,mintea către toată lumea - după ședință, la e-mailurile primite, să răspundeți și cu votul de astăzi, ca să ne rămână și în scris, pe e-mail, în caz că la înregistrare nu se aude ceva foarte clar. Vă rog frumos să nu uitați să ne dați votul și în mod electronic. Vă mulțumesc frumos. Domnule președinte, vă rog!

Dl. Sfârâilă M: - Bună-ziua. Având în vedere situația actuală, aș dori să dau citire tuturor celor cinci proiecte și atunci o să vă întreb pe fiecare, la fiecare proiect, cum votează, bine?

 • 1. Proiect de hotărâre nr. 151/2020 privind schimbarea destinației unor imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Arad, pe perioada instituirii stării de urgență -inițiativa primarului;

 • 2. Proiect de hotărâre nr. 152/2020 privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - inițiativa primarului;

 • 3. Proiect de hotărâre nr. 153/2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou - DE 2829 - inițiativa primarului;

 • 4. Proiect de hotărâre nr. 154/2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou - DE 2815/1 - inițiativa primarului;

 • 5. Proiect de hotărâre nr. 155/2020 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu COVID-19 - inițiativa primarului;

 • 6. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

15.04.2020

Proiect de hotărâre nr. 151/2020 privind schimbarea destinației unor imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Arad, pe perioada instituirii stării de ___________________________urgență - inițiativa primarului___________________________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 172 a Consiliului Local al Municipiului Arad. 2

Proiect de hotărâre nr. 152/2020 privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de ________specialitate al Primarului Municipiului Arad - inițiativa primarului________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 173 a Consiliului Local al Municipiului Arad. 3

Proiect de hotărâre nr. 153/2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou - DE 2829 -_________________________________inițiativa primarului_________________________________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 174 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

4 Proiect de hotărâre nr. 154/2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou - DE 2815/1 -_________________________________inițiativa primarului_________________________________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 175 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

5 Proiect de hotărâre nr. 155/2020 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu COVID-19 _______________________________- inițiativa primarului______________________________ Dl. Sfârâilă M: - Supun la vot.

Cine este pentru? 18 voturi pentru și 1 consilier nu participă la vot (dl. Furău).

- 19 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 176 a Consiliului Local al Municipiului Arad. 6

Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale

(n.n. Votul pentru toate proiectele de pe ordinea de zi exprimat on line): Dna Andreș L: - Da. De acord. Dl. Sfârâilă M: - Domnul Bibarț ?

15.04.2020

Dl. primar: - Pentru, la toate!

Dl. Sfârâilă M: - Bun. Domnul Boca?

Dl. Boca B: - Pentru, la toate proiectele!

Dl. Sfârâilă M: - Bun. Ok. Că ne dați și în scris!Domnul Bognar?

Dl. Bognar L: - Da. De acord, la toate punctele!

Dl. Sfârâilă M: - Bun. Domnul Bulbuc?

Dl. Bulbuc I: - Votez da pentru toate proiectele!

Dl. Sfârâilă M: - Oricum, ne dă și în scris și atunci nu este nici o problemă. Domnul Buruc n-a venit? Nu. Doamna Mariana Cismașiu?

Dna Cismașiu M: - Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumim. Domnul Ciupe? Domnule Ciupe, dacă mă auziți? Domnul Ciupe, dacă mă auziți? Suntem în ședință, la votarea proiectelor! Haideți, că revenim, la domnul Ciupe, revenim!

Dl. Sfârâilă M: - Doamna Dinga Ștefania?

Dna Dinga: - Votez pentru, la toate punctele.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Doamna Dumitrean? Adina Dumitrean?

Dna Dumitrean A: - Mă auziți? Sunt pentru, la toate punctele.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc frumos. Domnul Filip Flavius, dacă a venit? Nu! Domnul doctor Furău?

Dl. Lupaș M: - Domnule președinte, mai aproape de microfon!

Dl. Furău G: - Da, pentru toate punctele, cu excepția punctului 4 al ordinii de zi, proiect la care nu particip la vot.

Dl. Sfârâilă M: - Domnul Furde George? Domnul Furde? Revenim la domnul Furde. Domnul Handra? Domnule Handra, cum votați la proiectele de ordinea de zi?

Dl. Handra G: - Pentru, la toate punctele.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Domnul Lupaș? Domnul Lupaș, mă auziți?

Dl. Lupaș M: - Da, pentru toate punctele. Rog, la final, după vot, să-mi dați și mie cuvântul. Mulțumesc.

Dl. Sfârâilă M: - Vă rog să repetați, că nu v-am înțeles! Domnule Lupaș? Ați mai spus ceva.

Dl. Lupaș M: - Nu vă înțeleg! Deci, sunt pentru toate punctele și aș vrea să pun o întrebare, eventual, la sfârșit, după ce termină colegii! Dacă sunteți de acord, că este o situație acum de excepție!

Dl. Sfârâilă M: - Da. Da. La sfârșit, după vot, sigur! Sigur!

Dl. Lupaș M: - Mulțumesc.

Dl. Sfârâilă M: - Doamna Naaji?

Dna Naaji A: - Pentru, la toate punctele.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Domnul Săplăcan? Domnul Săplăcan?

Dl. Săplăcan G: - Pentru, la toate punctele.

Dl. Sfârâilă M: - Marius Sfârâilă, pentru, la toate punctele. Doamna Stoenescu?

Dna Stoenescu A: - Pentru, la toate punctele.

Dl. Sfârâilă M: - Domnul Szabo Miși?

Dl. Szabo M: - Pentru, la toate punctele.

15.04.2020

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Doamna Tabuia?

Dna Tabuia A: - Pentru, la toate punctele.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Domnul Vărcuș a venit? Nu. A mai rămas domnul Ciupe, dacă mă auziți?

Dl. Ciupe I: - Da pentru toate punctele.

Dl. Sfârâilă M: - Da, pentru la toate punctele, domnule Ciupe, v-am auzit!

Dl. Ciupe I: - Da, pentru toate punctele.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Domnule Furde! Domnul Furde?

Dl. Furde G: - Pentru, la toate punctele.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Domnul Lupaș, vă rog! Domnule Lupaș, vă rog, puneți întrebarea!

Dl. Lupaș M: - Mă auziți?

Dl. Sfârâilă M: - Da, da!

Dl. Lupaș M: - Chiar dacă este o situație de excepție acum, l-aș întreba pe domnul primar - care este situația cu lucrările legat de dezinsecție, referitor la alocarea care sa făcut și în mod deosebit, ținând cont de faptul că noi, acum, avem mai multe proiecte în derulare, în ceea ce privește municipiul Arad, cum este stadiul lucrărilor: canalizare, eu știu, reparații drumuri, salubritate, Stadionul UTA, regenerare urbană... și care este stadiul lucrărilor? Vă mulțumesc tare mult. Nu știu dacă m-ați auzit?

Dl. Sfârâilă M: - Da. S-a auzit întrerupt. Mi-a comunicat domnul primar că o să vă sune personal. Vă sună și vă face informarea. Ok. Bun. Vă mulțumesc. Declar ședința închisă.

(n.n. ședința s-a încheiat la ora 12,25).

Local C/Stenograme 2020/Proces-verbal al ședinței CLM din 15.04.2020, extraordinară de îndată/2ex.

1 ex. dosar șed. CLM 15.04.2020, extraordinară de îndată

1 ex. dosar Transparenta decizională 2020.

cod PMA S4-17