Proces verbal din 12.03.2020

Stenograma din data 12-03-2020 PROCESUL-VERBAL ȘI STENOGRAMA şedinţei extraordinare de îndată din data de 12.03.2020

12.03.2020


R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

PROCESUL-VERBAL ȘI STENOGRAMA ședinței extraordinare de îndată din data de 12.03.2020


odihnă), dl. consilier Beniamin-Narcis Vărcuș, dl. consilier Flavius Emanuil Filip, dl. consilier Gheorghe Săplăcan

Ședința a început la ora 10,00 și sa încheiat la ora 10,30.

Președinte de ședință a fost domnul consilier Marius SFÂRÂILĂ.

Au participat:    din partea

executivului: dl. primar Călin Bibarț, dl. viceprimar Ionel Bulbuc, dl. Sorin Contraș

(delegat secretar general conform Dispoziției nr. 391/6.03.2020 a Primarului


La ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 12.03.2020 au fost prezenți 18 consilieri din totalul de 22 consilieri în funcție. Prin Ordinul Prefectului nr. 805/4.12.2019   s-a

constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Arad al domnului CHEȘA Ilie. Au absentat: dl. viceprimar Bognar Levente (concediu de

Municipiului Arad), dna Claudia Macra, administrator public, dna Elena Portaru, director


executiv al Direcției Tehnice, dna Liliana Florea, director executiv al Direcției Edilitare, dl. Radu Drăgan, arhitect șef, dna Claudia Grozavu, director executiv al Direcției Economice, dna Sorina Ila, director executiv al Serviciului Public Comunitar Local de


12.03.2020


Evidență a Persoanelor Arad, dl. Adrian Toma, director general al Direcției Generale Poliția Locală Arad, dl. Ștefan Szuchanszki, director executiv al Direcției Patrimoniu, dna Ralu Cotrău, șef birou, Biroul Relații Mass-Media, dl. Mihai Mitrofan, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dl. Florin Marușca, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dna Solya Emilia, consilier, Serviciul Relații Externe, Protocol, dna Gabriela Bundău, consilier, Serviciul Relații Externe, Protocol, dl. Alexandru Popa, consilier, Cabinet Primar, dl. Marinel Blaj, consilier, Cabinet Primar, dl. Denis Bot, consilier, Cabinet Primar, dl. Darius Bozeșan, consilier, Cabinet Viceprimar, dl. Adrian Barbeș, consilier, Cabinet Primar, dna Olimpia Stoica, șef serviciu, Serviciul Buget, dna Liliana

Wass, consilier, Cabinet Primar, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, dna Ana-Maria Ciobotariu, consilier juridic, dna Mirela Sonyi, consilier juridic, dl. Vlad Baciu, consilier juridic, dna Ionela Domilescu, consilier în cadrul aceluiași serviciu.

Alți participanți:

  • - reprezentanți ai agenților economici și instituțiilor culturale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dna Daniela Pădurean-Andreica, director executiv al Centrului Municipal de Cultură Arad, dl. Daniel Cană, șef serviciu în cadrul aceleiași instituții, dna Oana Pârvulescu, director general al Serviciului Public de Interes Local „Direcția de Asistență Socială Arad”, dl. Costea Bogdan, manager -Teatrul Clasic “loan Slavici” Arad,

  • - presa: Diana Duțu - „Jurnal Arădean/Aradon”, Alex Laza - „Gazeta Locală”, Sârb Ciprian Vlad - „Arădeanul”, Varjasi Kristian - „TV Arad”, Matei Andrada Melisa -„Arădeanul”.

Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 11.03.2020 a Dispoziției nr. 442/11.03.2020 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.

Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, avizele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.

Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 11.03.2020 a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.

12.03.2020

Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 11.03.2020 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.

Înainte de începerea ședinței propriu-zise, proiectele de hotărâri au fost dezbătute în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad.

Am consemnat următoarele:

Dl. primar: - Sărut mâna! Bună dimineața, tuturor! Suntem în ședință extraordinară de îndată, generată de evoluția epidemiologică din ultimele cinci zile. Așa după cum știți, în momentul de față, cu cele 5 cazuri, de ieri, avem 6 cazuri de coronavirus în Arad, dar fac precizarea că nici unul nu este arădean, toți au venit în tranzit, au fost preluați din frontieră și duși în carantină, la momentul respectiv nu se știa ca au virusul, ș-aufăcut analizele și au ieșit pozitive. Nici nu mai sunt în Arad, în acest moment, acești oameni. Deci, din acest punct de vedere, reiterez încă o dată - avem, șase cazuri, nici un arădean, nici unul dintre aceștia nu a intrat efectiv în Arad și au fost preluați de la frontieră alături de ceilalți și ținuți în carantină. Ceilalți sunt încă, în continuare, în carantină, cei bolnavi nu mai sunt în Arad. Evident că cel mai important lucru este sănătatea oamenilor, de aceea ieri am avut

Comitetul Local pentru Situații de Urgență, care ne permite ca astăzi să avem această ședință extraordinară de îndată, pentru a putea aloca fonduri necesare măsurilor de igienă și de securitate la această boală a oamenilor din instituții și a oamenilor din oraș, care interacționează cu instituțiile. Practic, deși, în mod normal, rectificările de buget pot fi la șase luni, fiind o stare excepțională, putem rectifica bugetul mai repede, lucru pentru care v-am convocat astăzi pentru ședința de îndată, de a face rectificarea de buget, de a aloca acești bani necesari astăzi. Dacă vor mai fi necesare fonduri, ne vom mai întâlni din nou și vom mai face rectificări. Ca principiu, luăm bani din fondul de rezervă. Dacă, să sperăm că nu este cazul, se epuizează, la un moment dat, acest fond de rezervă, vom rectifica în continuare de la activități prevăzute în cursul anului, să le spunem folclorice, culturale, sportive ș.a.m.d., apoi de la funcționare și în ultimul, să spunem, caz, de la investiții ș.a.m.d. cam acesta este parcursul, dar sunt optimist că nu vom ajunge până la așa ceva, prioritari rămân oamenii și sănătatea lor, dincolo de toate celelalte. Prin urmare, supun la vot următoarea

Ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre nr.114/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-Cov-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Direcției Generale a Poliția Locală Arad și Direcției de Asistență Socială Arad - inițiativa primarului.

12.03.2020

2. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

Dl. primar:

  • 1. Proiect de hotărâre nr.114/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-Cov-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Direcției Generale a Poliția Locală Arad și Direcției de Asistență Socială Arad - Articolul 1 - Se aprobă sumele necesare pentru

achiziționarea materialelor sanitare de protecție: (măști, mănuși, chirurgicale) și dezinfectanților pentru mâini și suprafețe, în vederea limitării contagiozității virusului SARS-Cov-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Direcția Generală Poliția Locală și Direcției de Asistență Socială Arad. Supun la vot

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

Articolul 2 - Se diminuează cu suma de 1.300 mii lei, adică un milion trei sute de mii, Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziția autorităților locale și se majorează, la Articolul 20.14 - Protecția Muncii - la următoarele capitole bugetare, astfel:

Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe, cu suma de 775 mii lei, pentru Primăria Municipiului Arad; Capitolul 61.02 - Ordine publică și siguranță națională, cu suma de 225 de mii de lei, pentru Direcția Generală Poliția Locală Arad; Capitolul 68.02 - Asigurări și Asistență Socială cu suma de 300 mii lei pentru Direcția de Asistență Socială Arad. Supun la vot. Da. Vă rog!

Dl. Ciupe I: - Am o întrebare, de fapt - deci, am văzut, sunt foarte importante cele trei direcții despre care discutăm, dar vreau să vă întreb dacă ieri ați discutat în Comisia pentru Situații de Urgență despre dezinfecția în mijloacele de transport: tramvaie, autobuze? Sigur, este o chestiune comună cu cei de la CTP și o să vă rog să ne dați câteva detalii, că nu știm.

Dl. primar: - Exact. S-a discutat alaltăieri, în Comitetul Județean pentru Situații de urgență, când s-a și hotărât și alte măsuri, pe lângă cea la care faceți dumneavoastră referire, s-a discutat și ieri, dar ele fiind persoane juridice distincte de Primărie, au buget propriu și își alocă banii direct din bugetul lor. De aceea nu este necesar să facem noi alocări bugetare.

Dl. Ciupe I: - Deci, ideea este că au banii!

Dl. primar: - Da. Au banii și deja s-au și apucat de treabă. Vă rog!

Dl. Lupaș M: - Un alt aspect legat de personalul care este angajat la primărie și în societățile subordonate - dacă am reuși pe linia noastră să luăm anumite măsuri, în afară de cele care se discută la nivel central? Pentru că este foarte important să ne protejăm oamenii pe care îi avem în structura primăriei și, mă rog, în celelalte.

Dl. primar: - Păi, la nivelul nostru, noi, suntem administrație locală, ne supunem tuturor deciziilor centrale ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență, a Comitetelor Județene și, în ultimă instanță, a Comitetului Local. La nivelul nostru, una din măsuri este aceasta, ambivalent, adică și pentru funcționarii care interacționează cu cetățenii, dar și pentru cetățenii, care sunt obligatoriu să vină la noi. înainte de a apărea problemele acestea, să spunem, de impact mai mare, noi am luat măsuri, pe cât posibil, să limităm interacțiunea cetățenilor cu funcționarii noștri, cât se poate on-line,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ              p. SECRETAR GENERAL

Marius SFÂRÂILĂ                       Sorin CONTRAȘ

12.03.2020

plățile on-line. Dar sunt situații în care sunt de neevitat. Și dau câteva exemple: trebuie să-și facă buletinul, deci Evidența Populației nu poate să evite contactul cu cetățenii, Doamne ferește, un necaz - un deces, trebuie să vii pentru un certificat de deces ș.a.m.d. sau o bucurie - certificat de naștere, la fel, la un moment dat trebuie să vii cu documentele. Pe cât posibil, am îndrumat oamenii să facă plățile on-line, să nu se mai vină la ghișeu. Pe cât posibil, dăm autorizații și tot ceea ce se poate în format electronic. Unde este necesar, așa cum am spus, noi am trecut la măsuri, de a dezinfecta, acum, poate că unii zâmbesc - clanțele la ușă, suprafețele meselor ș.a.m.d. Încercăm să evităm aglomerațiile, de genul care, acum a venit și măsură la nivel național - programul funcționarilor, dacă poate să fie decalat între ore și să nu se suprapună așa mulți în același timp. Sunt măsuri minime, dar acestea să spunem că unele dintre ele nu au nevoie de resurse financiare. Acum alocăm și resurse financiare pentru materialele necesare. Articolul 3 - Se aprobă atribuirea contactului de furnizare materiale sanitare de protecție și dezinfectanți pentru asigurarea stocului pentru situația de urgență declarată prin procedura de negociere, fără publicarea unui anunț, conform articolului 104, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare pentru instituțiile enumerate la articolul 1. Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Articolul 4 - Contractul de furnizare se încheie pe o perioadă de trei luni. Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Articolul 5 - Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați prin Serviciul Administrație Publică Locală. Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

Dl. primar: - Deci aceasta este situația la zi, astăzi. Nu trebuie să ne îngrijorăm foarte tare, dar nici să stăm pasivi, mai bine să ne luăm toate măsurile de siguranță. În continuare, suntem în legătură cu toate instituțiile statului, care au atribuții pe acest domeniu: Direcția de Sănătate Publică, Poliție, Jandarmerie ș.a.m.d., Poliția de Frontieră. Noi venim la suport, în toată această perioadă am fost cu Poliția Locală. Vă rog.


Dl. Ciupe I: - Mulțumesc. Mai am o întrebare - sigur, legat tot de subiectul acesta - că ați pomenit de D.S.P. - am înțeles că sunt probleme cu stocurile de seturi, seturile alea care se folosesc pentru prelevare de probe, mă rog, secreții nazale, faringiene ș.a.m.d. Am înțeles că nu prea sunt. Să-mi confirmați sau să-mi informați, să-mi spuneți ceva! Că, Doamne ferește, eu știu, să fie nevoie să luăm probe pentru așa ceva.

12.03.2020

Deci, dacă nu, ar trebui să ne gândim la bani, să cumpărăm și așa ceva sau, poate, cei de la DSP le au, nu știu, poate este doar un zvon!

Dl. primar: - Ok. Discutăm instituțional. DSP-ul, așa cum știți, nu este subordonat Primăriei, ține de Guvern, de Ministerul Sănătății. Și, pe acest domeniu, interacționăm în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Până în acest moment, la nici una din ședințele la care am participat, Direcția de Sănătate Publică nu a semnalat că ar avea aceste probleme și nici nu ne-a solicitat sub nici o formă. Dacă este cazul, așa cum v-am spus, în momentul când se solicită, ne întâlnim din nou în ședință extraordinară de îndată, alocăm fonduri și achiziționăm. Decizia este a dânșilor, nu le putem noi impune.

Dl. Ciupe I: - Da. Am înțeles. Dar o întrebare, se poate pune, ca până la urmă, noi suntem cei care reprezentăm arădenii și mai bine să fie exagerat decât să-ți pară rău! Dl. primar: - Bine. Mulțumesc frumos. Vă rog, domnule doctor.

Dl. Furău G: - Doar aș vrea să adaug DSP-ul și Spitalul Județean și-au creat rezerve și totul se desfășoară conform unor protocoale foarte bine puse la punct și nu cred că este cazul să ne panicăm sau să exagerăm. Deci, deocamdată lucrurile, trebuie să păstrăm în toate o măsură. Mulțumesc

Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Mai sunt întrebări? Vă rog.

Dna Stoinescu P: - Da. Aș vrea să vă întreb dacă pentru unitățile de învățământ aveți un plan de acțiune, dacă le-am închis, vor fi igienizate înainte să revină copiii la școală sau le închidem, colcăie acolo microbii și când ne întoarcem, ne îmbolnăvim nu cu coronavirus, cu alte virusuri?

Dl. primar: - Deocamdată, decizia de închidere a unităților de învățământ s-a luat de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență...

Dna Stoenescu P: - Păi, tocmai că sunt închise. Ați alocat bani? Se intră acolo, se igienizează?...

Dl. primar: - Îmi dați voie să vă răspund? Deci, păi nici nu aveați cum să-i vedeți! Decizia de închidere a tuturor școlilor este luată de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Așteptăm următorii pași, pe care îi hotărăște Guvernul, înainte de a se redeschide. Dacă se alocă fonduri naționale pentru așa ceva, cu DSP-ul și sub îndrumarea lor, se aplică și se face, dacă ni se vor solicita nouă, evident, împreună cu dumneavoastră, vom lua decizia în consecință. Cu siguranță, nu cred că se vor deschide școlile fără a se lua aceste măsuri elementare.

Dna Stoenescu P: - Păi, dacă directorii aveau în buget bani alocați pentru igienizare, se putea porni igienizarea în școli, că sunt închise! Elevii nu sunt! Și.

Dl. primar: - Da. Vă rog să vă adresați Inspectoratului Școlar! Sau, să veniți...

Dna Stoenescu P: - Păi nu, dumneavoastră! Și Primăria alocă banii, în municipiu, pentru „bunuri și servicii”!

Dl. primar: - Dar eu știu ce poate să aloce Primăria! Oameni buni! Eu înțeleg că este, bat la ușă și alte evenimente în țara aceasta, dar haideți să fim serioși si să ne focalizăm pe ceea ce avem de făcut fiecare în acest moment. Asta este de competența noastră și asta facem astăzi! Așa cum s-a spus, dacă mâine vor fi alte solicitări și Primăria Arad poate, cred că toți dintre dumneavoastră, așa cum ați răspuns astăzi prezent și ați venit la ședință și ați votat, veți veni și mâine sau la noapte sau poimâine.

12.03.2020

În acest moment suntem în această situație! Am spus și repet, Aradul are semnalate doar șase cazuri și nici un arădean. Dar am luat toate măsurile pe care le putem lua noi, în acest moment, plus cele naționale la care noi ne supunem. Și rugămintea mea la dumneavoastră este ca în viitoarele ședințe, dacă va fi cazul, să răspundeți prezent și să votăm așa cum v-am spus din bugetul pe care îl au arădenii pentru sănătatea arădenilor.

Dl. Furău G: - Și să încercăm să păstrăm o distanță de un metru între noi!

Dl. primar: - Mă rog! Este un sfat al unui medic! Bun. Am încheiat prima etapă de comisii.

(n.n. de aici ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local al Muncipiului Arad) În cadrul ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad am consemnat următoarele:

Dl. primar: - O să vă rog să începem cu Imnul de Stat și continuăm cu plenul.

În cadru solemn, s-a ascultat Imnul de stat.

Dl. primar: - Vă mulțumesc frumos. Toată lumea are ordinea de zi. Față de prezenta ordine de zi dacă mai sunt alte propuneri? Nu sunt. Supun la vot următoarea

Ordine dezi:

  • 1. Proiect de hotărâre nr.114/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-Cov-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Direcției Generale a Poliția Locală Arad și Direcției de Asistență Socială Arad - inițiativa primarului.

  • 2. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 117 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnule președinte, vă rog.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc, domnule primar! Bună-dimineața!_______________________

1

Proiect de hotărâre nr.114/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-Cov-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Direcției Generale a Poliția Locală Arad si Direcției de Asistență Socială Arad - inițiativa primarului

Dl. Sfârâilă M: - Articolul 1 - „Se aprobă sumele necesare pentru achiziționarea materialelor de protecție: măști, mănuși chirurgicale și dezinfectanți pentru mâini și suprafețe, în vederea limitării contagiozității virusului Sars-Cov-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Direcția Generală Poliția Locală Arad și Direcția de Asistență Socială Arad’. Supun la vot articolul 1.

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

Dl. Sfârâilă M: - Articolul 2 - „Se diminuează cu suma de 1.300 mii lei fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale și se majorează articolul 20.14 -

12.03.2020

Protecția Muncii la următoarele capitole bugetare astfel: Capitolul 51.02 - „Autorități Publice și acțiuni externe” cum suma de 775 mii lei pentru Primăria Municipiului Arad, Capitolul 61.02 - „Ordine publică și siguranță națională” cu suma de 225 mii lei pentru Direcția Generală Poliția Locală Arad, Capitolul 68.02 - „Asigurări și asistență socială” cu suma de 300 mii lei pentru Direcția de Asistență Socială Arad’. Supun la vot Articolul nr. 2.

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

Articolul nr.3 - „Se aprobă atribuirea Contractului de furnizare materiale sanitare de protecție și dezinfectanți pentru asigurarea stocului pentru situația de urgență declarată prin procedura de negociere, fără publicarea unui anunț, conform articolului 104, alin.


(1), lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, pentru instituțiile enumerate la articolul 1’. Supun la vot articolul nr.3 .

Cine este pentru?Unanimitate

- 18 consilieri prezenți.

Articolul 4 - „Contractul de furnizare se încheie pe o perioadă de trei luni". Supun la vot articolul nr.4.

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

Articolul nr.5 - „Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală”. Supun la vot articolul nr.5.

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

Supun la vot întregul proiect.

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 118 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

2

Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale

(n.n. nu au fost formulate).

Dl. Sfârâilă M: - Vă mulțumesc. Declar ședința închisă.

Local C/Stenograme 2020/Proces-verbal al ședinței CLM din 12.03.2020, extraordinare de îndată /2ex.

1 ex. dosar șed. CLM 12.03.2020, extraordinară de îndată

1 ex. dosar Transparenta decizională 2020.

cod PMA S4-17