Proces verbal din 10.01.2020

Stenograma din data 10-01-2020 PROCESUL-VERBAL ȘI STENOGRAMA şedinţei extraordinare din data de 10.01.2020

R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

PROCESUL-VERBAL

ȘI STENOGRAMA ședinței extraordinare din data de 10.01.2020Ședința a început la ora 10,00 și s-a încheiat la ora 10,07.

Președinte de ședință a fost domnul consilier Mihai SZAbO.

Au participat: din partea executivului:


La ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 10 ianuarie 2020 au fost prezenți 22 de consilieri din totalul de 22 consilieri dl. primar Călin Bibarț, dl. viceprimar Ionel Bulbuc,dl. viceprimar Bognar Levente, dna Lilioara Stepanescu, secretar general, dl. Radu Drăgan, Arhitect-Șef, dna Sandra Dinulescu, șef serviciu, Serviciul Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dna Florica Balaș, șef serviciu, Serviciul Contabilitatea Bugetului General, Datorie Publică, dl. Ștefan Szuchanszki, director executiv al Direcției Patrimoniu, dl. Pavel Neamțiu, director executiv al Direcției Venituri, dl. Mihai Mitrofan, consilier, Biroul Relații Mass-media, dl. Darius Bozeșan, consilier, Cabinet Viceprimar, dl. Adrian Barbeș, referent, Cabinet Primar, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație

Publică Locală, dna Florina Ispas, consilier, dna Ana-Maria Ciobotariu, consilier juridic, dna Domilescu Ionela, consilier, dna Doris Micu, consilier, dl. Vlad Baciu, consilier


juridic în cadrul aceluiași serviciu.


Alți participanți:


- cetățeni interesați conform Legii nr. 52/2003: dl. Dumitraș Flavius, cetățean interesat, dl. Drecin Bogdan, cetățean interesat, dna Cismaș Izabela, cetățean interesat, dl. Rus-Mițco Ioan-Dorin, cetățean interesat, dna Moțica Adina Maria,cetățean interesat ș.a.

- presa: Diana Duțu - „Aradon”, Raluca Medeleanu - „Special Arad”, Cătălin Filea - ”ARQ”, Varjasi Kristian -„TV Arad”, Alex Laza - „Gazeta Locală”, Alexandra     Damian     -    „Ziarul

Arădeanul”ș.a.

Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de


2/6.01.2020 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.

Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii dinexecutiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele


ședinței, avizele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.

Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 6.01.2020, a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.

Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 6.01.2020 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.

Înainte de începerea ședinței propriu-zise, proiectele de hotărâri au fost dezbătute în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad.

Am consemnat următoarele:


Dl. primar: - Sărut-mâna! Bună-dimineața. La Mulți Ani! Mulțumesc pentru prezență. V-am rugat să venim în formula aceasta, de fapt, primul punct era motivul pentru care trebuia să avem ședința. Doamna director Grozavu ne-a spus că până în data de 10, obligatoriu, trebuie să aibă aprobată închiderea de an, practic, financiară și de aceea ne-am întâlnit. Când am dat drumul la proiect mai aștepta indicatori de la finanțe, dar,


ca să ne încadrăm în zile, atunci venim cu un mic amendament, acum l-am multiplicat exact cu valoarea pe care ne-au dat-o finanțele. Am zis că ne întâlnim prima dată în comisii și la ora 10,00 să avem ședința. Din ce am înțeles acum de la doamna secretar, va trebui săptămâna viitoare, ați zis, să avem o ședință, iar, pentru A.D.I. Transport? Și, dacă tot știm de acum, nu o facem ordinară? Ca să avem ordinara din ianuarie. Dacă reușim să ne încadrăm ca zile, o facem pe aceea ordinară, ca să avem ordinara. Altfel, în mod normal, cam pe sfârșit de lună am fi fost, sperăm noi, și cu bugetul și făceam atunci ordinara, dar încă n-au venit indicatorii de la finanțe, la fel. Bun. Deci, comisii reunite, punctul 1. Ionele, zi-i amendamentul ce ni l-a dat!

Dl. Bulbuc I: - Bună-dimineața! 1 Proiect de hotărâre nr. 1/2020 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local -inițiativa primarului. La punctul 1 avem un amendament: - „Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare aferentă anului 2019 în cuantum de 43.364.000 din excedentul bugetului local.

Dl. primar: - Supun la vot acest amendament. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc. Acum supun la vot proiectul de hotărâre, în ansamblu. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc frumos. Da. Vă rog.

Dl. Lupaș M: - Eu aș dori, dacă poate să ne facă o prezentare scurtă referitor la anumite aspecte legate de proiectul respectiv. Este cineva de la economic?

Dl. Bibarț C: - O să rog să vină. Da? Cine ? A! Bun. Ce știu eu, că și eu am întrebat, ca asta voiam să spun, în completare, că am zis - cum, cheltuim mai mult pe funcționare decât producem? Și mi s-a explicat că tot ce înseamnă cheltuieli cu CET-ul intră la capitolul mare de funcționare, deci nu sunt diferențe din salarii sau motorină sau curent electric, ci așa este prins la capitolul funcționare, așa mi-a explicat și mie doamna Grozavu. Dar vă rog frumos, dacă mai sunt alte lămuriri sau întrebări pe subiectul acesta? Ok. Bun. Punctul 2, atunci. PUZ-ul. N-are nimic, că nu este niciun secret! Același lucru îl discutăm și în plen. Punctul 2 - 2. Proiect de hotărâre nr. 547/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.): “Construire Imobil Locuințe și prestări servicii P+4E+2E” în municipiul Arad, str. Haiducilor, nr. 6-8, amplasată pe parcela identificată prin C.F. nr. 353281 Arad- inițiativa primarului. Sunt întrebări la acest punct?

Dl. Bognar L: - Da. O hartă avem? Vă rog! Din partea Comisiei de Urbanism. Acum, dacă mai avem astfel de ședințe, eu propun ca în viitor, dacă avem ecran, să îl folosim (n.n. executivul îi prezintă planșele domnului viceprimar Bognar). Acum nu știu, colegii de la Comisia de Urbanism, că noi totdeauna ridicăm problema cum va fi zona verde, cum vor fi parcările, cum vor fi spațiile de joacă (dacă sunt copii), dacă acestea există. Dna Dinulescu S: - Este un loc de joacă amenajat, au o platformă gospodărească în zona accesului pentru a nu o afecta, au accesul direct din stradă...

Dl. Bognar L: - Unde este Direcția Fiscală?

Dna Dinulescu S: - La Fabrica de pâine, Romanilor, zona Boul Roșu.

Dl. Bognar L: - Direcția Fiscală unde este?

Dna Dinulescu S: - Pe Mucius Scaevola, mai în jos.

Dl. Bognar L: - Da, da, mai încolo. Că, practic, a fost „Via Romana”, unde, la un moment dat, au venit oamenii, nu, nu, dar au reclamat, că era prea strâns, probleme de parcări. Da. Deci câte locuri de parcări sunt?

Dna Dinulescu S: - Sunt undeva la 50 de locuri de parcare. Respectă legislația, au asigurate numărul de apartamente este mai mic decât...

Dl. Bognar L: - Zona verde?

Dna Dinulescu S: - Este.

Dl. Bognar L: - Cât la sută?

Dna Dinulescu S: - Peste 10%. Adică legislația cere între 2%-5%, ei au 10%.

Dl. Bognar L: - Păi, cum? Numai 10% ? Păi, noi, ziceam că 20% !

Dna Dinulescu S: - Nu este bază legală pentru 20% ! Noi am cerut așa, am solicitat, dar.,

Dl. Bognar L: - Păi, nici nu este de mirare, că.

Dna Dinulescu S: - Amplasamentul este unul existent.

Dl. Bognar L: - Murim în praf! Asta este! Din punctul meu de vedere, dacă noi nu reușim să creștem zona verde, nu știu, acum nici nu mă interesează cine este investitorul, dar este vorba de arădeni! Practic, este mai rău decât pe vremea lui Ceaușescu! Și construcțiile se fac mai aglomerate, fără zonă verde.

Dl. Ciupe I: - Care este procentul de ocupare al terenului, domnule viceprimar, 30%-35%?

Dna Dinulescu S: - 30%.

Dl. Bognar L: - Și atunci zona verde de ce este doar 10%?

Dna Dinulescu S: - Pentru că este și zonă de parcare și platforma, care este solicitată!

Dl. Bognar L: - Ce platformă?

Dna Dinulescu S: - Zona carosabilă de acces, zona de parcare.

Dl. Bognar L: - Și nu face parcare verde, ca la ARED?

Dl. Bibarț C: - Mulțumim frumos. Cine este pentru? Da. o abținere(dl. Bognar )

Dl. Bognar L: - O abținere, până la ședință, ne edificăm!

Dl. primar: - Da. Sigur. Punctul 3. O locuință de intervenție, necesitate, scrie aici - 3. Proiect de hotărâre nr. 678/2019 privind aprobarea repartizării unei locuințe de necesitate - inițiativa primarului. Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc frumos. Stenogramele. 4 - Aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor ședințelor Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 13 noiembrie 2019 (ordinară), 19 noiembrie 2019 (extraordinară) și 29 noiembrie 2019 (extraordinară). Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc frumos. La comisii am încheiat. Pauză de o țigară? Mai avem trei minute până la ora fixă.

PAUZĂ.

(n.n. de aici ședința extraordinară a Consiliului Local al Muncipiului Arad)

În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad am consemnat următoarele:

Dl. primar: - Avem ședință extraordinară, ora 10,00. Ascultăm Imnul de Stat.

În cadru solemn, s-a ascultat Imnul de stat.

Dl. primar: - Mulțumesc frumos! Are toată lumea ordinea de zi. Față de prezenta ordine de zi, mai este vreo propunere? Nu avem. Mulțumesc frumos. Supun la vot următoarea

Ordine de zi


I.Proiect de hotărâre nr. 1/2020 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local


pentru secțiunea de funcționare și pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local - inițiativa primarului.

2.Proiect de hotărâre nr. 547/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.)


și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.): “Construire Imobil Locuințe și prestări servicii P+4E+2Er” în municipiul Arad, str. Haiducilor, nr. 6-8, amplasată pe parcela identificată prin C.F. nr. 353281 Arad- inițiativa primarului.

  • 3. Proiect de hotărâre nr. 678/2019 privind aprobarea repartizării unei locuințe de necesitate - inițiativa primarului.

  • 4. Aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor ședințelor Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 13 noiembrie 2019 (extraordinară), 19 noiembrie 2019


(extraordinară) și 29 noiembrie 2019 (extraordinară).

5.Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad,


informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.


Cine este pentru? Unanimitate - 22 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărâea nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Arad.


Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Domnule președinte, vă rog


Dl. Szabo M: - Mulțumesc._______________________________________________________

1

Proiect de hotărâre nr. 1/2020 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local - inițiativa primaruluiDl. Szabo M: - Aici avem un amendament. Domnule viceprimar, vă rog!

Dl. Bulbuc I: - „Se aprobă acoperirea

definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare aferentă anului 2019 în cuantum de 43.364.340,72 lei din excedentul bugetului local’.

Dl. Szabo M: - Bun. Mulțumesc. Supun la vot acest amendament.

Cine este pentru?

Unanimitate - 22 consilieri prezenți.


Dl. Szabo M: - Și acum întregul proiect. Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 22 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărâea nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Arad. 2

Proiect de hotărâre nr. 547/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

(P.U.Z.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.): “Construire Imobil Locuințe și prestări servicii P+4E+2Er” în municipiul Arad, str. Haiducilor, nr. 6-8, amplasată pe parcela identificată prin C.F. nr. 353281 Arad- inițiativa primarului

Dl. Szabo M: - Supun la vot.


Dl. Bognar L: - Vă rog!

Dl. Szabo M: - Da. Domnul viceprimar.


Dl. Bognar L: - Având în vedere că în comisie am discutat despre suprafața de zonă verde, am înțeles că este în jur de 10%. Acum, vedem optica și a Ministerului Mediului, mediu. Deci, consider că 10%, la o locuință colectivă așa de mare, este o suprafață destul de mică, nu știu cum putem face ca într-adevăr, partea legală sau actul normativ nu obligă mai mult, Consiliul Local, întreb pe domnul arhitect-șef sau partea juridică - noi nu putem impune un regulament local, ca să recomandăm investitorului să aibă o suprafață? Este vorba de sănătatea lor, a copiilor, celor care vin după noi, să avem mai multă zonă verde, nu minim, minimorum! Că noi am trăit, eu, cel puțin, mai mult, pe vremea „odiosului”, înainte de 1989. Păi, s-au făcut niște construcții în care am mutilat cartiere! Dece trebuie și acum să închesuim sau să nu dăm suficientă zonă verde locuitorilor care vin după noi, că orașul nu este al nostru, ci al celor care vin după noi. Și dacă putem face ceva, să nu batem în cuie, să betonăm tot, dacă putem să impunem un regulament local de a crește suprafața de zonă verde.

Dl. Szabo B: - Vă rog, domnule arhitect!

Dl. Drăgan R: - Eu propun să recomandăm sau să facem propunerea beneficiarului ca zona de parcare să fie zonă cu dale înierbate pentru creșterea procentului de zonă verde. Zona verde propusă de ei să fie cu ceva plantații de copăcei, în așa fel încât să avem și ambient și umbră pentru zona respectivă.

Dl. Bognar L: -Vă mulțumesc. Eu preiau această propunere. La fel, recomandările noastre, din partea comisiei, au fost când se fac parcări și în zone comeciale - de ce trebuie totul betonat, când s-ar putea prevedea, de la început, zonă verde sau chiar arbori, în acest sens!

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Supun la vot punctul nr.2

Cine este pentru? Unanimitate - 22 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărâea nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Arad. 3

Proiect de hotărâre nr. 678/2019 privind aprobarea repartizării unei locuințe de _________________________necesitate - inițiativa primarului_________________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 22 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărâea nr. 4 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc.________________________________________________________

4

Aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor ședințelor Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 13 noiembrie 2019 (ordinară), 19 noiembrie 2019 (extraordinară) și 29 noiembrie 2019 (extraordinară)

Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 22 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărâea nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Arad.


Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Domnule Vărcuș!

I             JI               Dl- Vărcuș B: - Domnule președinte, vă

( l^>     J fT mulțumesc. Pentru că este prima ședință din

■ J an, am considerat că ar fi frumos din partea grupului de consilieri PSD-ALDE să urăm „La IL Mulți Ani!” colegilor din PNL,  domnului

; primar, domnilor viceprimari, domnilor din j-jugglsS presă și celorlalți funcționari,  care își

V desfășoară activitatea pe lângă Consiliul Local al Municipiului Arad, tuturor un un An , Nou mai bun și un călduros ”La Mulți Ani!”.

'       Dl. primar: - Mulțumim frumos. Asemenea!

Bănuim că ați vrut să ziceți: „La Mulți Ani în Primărie!”___________________________________

5

Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale


Nu au fost formulate.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Declar ședința închisă.

(n.n. ședința s-a încheiat la ora 10,07).

1 ex. dosar șed. CLM 10.01.2020, extraordinară

1 ex. dosar Transparența decizională 2020.

Cod PMA S4-17