Proces verbal din 06.05.2020

Stenograma din data 06-05-2020 PROVESUL-VERBAL ȘI STENOGRAMA şedinţei extraordinare de îndată din data de 6.05.2020

R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

PROVESUL-VERBAL

ȘI STENOGRAMA ședinței extraordinare de îndată din data de 6.05.2020

La ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad, careprezenți 22 de consilieri din totalul de 22 consilieri în funcție. Prin Ordinul Prefectului nr. 805/4.12.2019 s-a constatat încetarea     de drept a

mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Arad al domnului CHEȘA Ilie.

Ședința a început la ora 10,30 și sa încheiat la ora 11,00.

Președinte de ședință a fost domnul consilier Marius SFÂRÂILĂ.

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local

al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016-2020, cu modificările și completările ulterioare, ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice cu aleșii locali.

Au participat: din partea executivului: dl. primar Călin Bibarț, dl. viceprimar Ionel Bulbuc, dl. viceprimar Bognar Levente, dl Sorin Contraș (delegat secretar general, conform Dispoziției nr. 833/04.05.2020 a Primarului Municipiului Arad), dna Claudia Grozavu, director executiv al Direcției Economice, dna Olimpia Stoica, șef serviciu, Serviciul Buget, dl. Ioan Bătrân, șef serviciu, Serviciul Învățământ, Sănătate, dl. Denis Bot, consilier - Cabinet Primar, dl. Alexandru Popa, consilier, Cabinet Primar, dl. Florin Marușca, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dna Florentina Stana, consilier juridic în cadrul aceluiași serviciu.

Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 05.05.2020 a Dispoziției nr. 855/05.05.2020 a Primarului Municipiului


Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților        mass-media

acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.

Consilierii locali,   primarul,

viceprimarii, secretarul   general,

precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit

documentele ședinței, avizele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de

consilieri.


Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 05.05.2020 a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.


Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 05.05.2020 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.

În cadrul ședinței am consemnat următoarele:


Dl. primar: - Dragi colegi ne auzim toți? Cu acordul dumneavoastră aș începe cu


prezența. O să rog pe toată lumea să închidă telefoanele, să nu avem microfonie și numai la răspuns să îl deschideți!

Doamna Andreș Laura?

Dna Andreș L: - Da. prezentă.

Dl. primar: - Bibarț este! Domnul Boca?

Dl. Boca B: - Prezent.


Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Bognar?

Dl. Bognar L: - Da.

Dl. primar: - Bun. Mulțumim. Domnul Bulbuc?

Dl. Bulbuc I: - Sunt aici!

Dl. primar: - Domnul Buruc?

Dl. Buruc C: - Aici! Prezent!

Dl. primar: - Mulțumesc. Mariana Cismașiu?

Dna Cismașiu M: - Prezentă.

Dl. primar: - Ionel Ciupe?

Dl. Ciupe I: - Prezent.

Dl. primar: - Mulțumesc. Doamna Dinga?

Dna Dinga P: - Prezentă.

Dl. primar: - Mulțumim. Doamna Dumitrean?

Dna Dumitrean A: - Prezentă.

Dl. primar: - Domnul Filip?

Dl. Filip E: - Prezent.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Furău? Este domnul Furău? Cum îți apare acolo? O fi la operație! Nu îi! Bun. Domnul Furde?


Dl. Furde G: - Prezent.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Handra?

Dl. Handra A: - Prezent.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Lupaș ?

Dl. Lupaș M: - Prezent.

Dl. primar: - Doamna Naaji?

Antonela!

Dna Naaji A: - Am zis prezentă! Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Săplăcan ?

Dl. Săplăcan G: - Prezent.

Dl. primar: - Domnul Sfârâilă?

Dl. Sfârâilă M: - Prezent.

Dl. primar: - Doamna Stoenescu?

Dna Stoenescu A: - Prezent.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Szabo ?

Dl. Szabo M: - Prezent.

Dl. primar: - Mulțumesc. Doamna Tabuia?

Dna Tabuia R: - Prezentă.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Vărcuș? Nu-i Beni? Nu apare? Revenim - Domnul Furău? Domnul Furău?

Dl. Furău G: - Prezent.

Dl. primar: - Mulțumesc. Deci, lipsește doar Beni. Bun. Avem cvorum pe toate. Cu acordul dumneavoastră facem ședințele reunite.

(n.n DE AICI ȘEDINȚELE REUNITE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICPIULUI ARAD)

Dl. primar: Așa cum vă spuneam de săptămâna trecută, o să ne întâlnim cu o rectificare pentru subiectul tabletă ș.a.m.d., ca să folosesc o vorbă de-a mea. Aveți în proiectul de rectificare, ca să nu vă deruteze cumva, două sume: una, pe care ne-a


cerut-o, pe rectificare, Ministerul de Finanțe, prin Direcția Finanțelor Publice, datorită scăderii veniturilor la nivel național, cauzate de trecerea angajaților în șomaj tehnic și încă o sumă pe care o rectificăm pe subiectul „tablete”. Ca să nu vă deruteze suma, că se tot compară, au venit și la noi întrebări referitor la ce preț au tabletele și cum, vă fac, foarte pe scurt, principiul care s-a convenit cu Inspectoratul Școlar: ei au solicitat necesarul de tablete de la școli și s-a ajuns la peste 900, vorbesc în cifre rotunde acum și s-a găsit, pentru că ele, device-urile, n-au nici o valoare dacă nu pot fi conectate la internet și a comunica cu ele și s-a găsit împreună cu operatorii, Inspectoratul Școlar ne-a comunicat - soluția să se ia la pachet abonament cu tabletă. E ca și la telefoane când, în cadrul abonamentului, primești și telefonul și-ți rămâne ție. Noi, astăzi, bugetăm școlile și ele fac pasul acesta, al doilea, de a-și contracta și a lua aceste device-uri cu abonament, pentru că ele vor rămâne obiect de inventar al unităților de învățământ. Pandemia va ține cât va ține, se folosesc în sistem on-line. După aceea pot fi folosite, poate, în anumite perioade de vacanță, când se pot face, on-line, anumite teme de vacanță, împreună, sau în diferite activități, la cabinetele de informatică. Dacă tot le luăm, să nu se folosească câteva luni sau un an, ci măcar doi, trei ani, cât să spunem...

Dl. Buruc C: - Pe ce perioadă este abonamentul acesta bugetat? Pe anul acesta, integral, până în decembrie sau.

Dl. primar: - Noi, bugetăm tot anul acesta! Deci, în suma pe care o rectificăm astăzi, sa calculat bugetându-se tot anul 2020. Și nici nu putem face bugetări multe, anuale, noi. Și, ulterior, se va vedea, funcție de necesitățile școlilor, cum se va face. Dar noi, astăzi, nu noi semnăm contractele, noi punem la dispoziția școlilor sumele necesare, dar, evident, că pentru a ajunge la, de aceea v-am spus toată această desfășurare, pentru a ajunge la o sumă, pe care noi să o bugetăm, s-a pornit de la Inspectoratul Școlar, care împreună cu școlile a făcut necesarul de device-uri, apoi la discuții cu variante, de cumpărat, de abonament, la ce s-a ajuns, și așa am ajuns la această sumă, care, o să vedeți cei care v-ați uitat, că nici nu este foarte mare. Cam aceasta ar fi.

Dl. Buruc C: - Școlile vor face achiziția sau va fi făcută prin Inspectoratul Școlar?

Dl. primar: - După cum știți și doamna Stoenescu vă poate explica, sunt centrele școlare care au personalitate juridică, cu contabil, cu director, cu drept de semnătură și noi direcționăm sumele către aceste școli, în mod direct. Nici n-am putea noi să cumpărăm, că dacă am cumpăra noi, pe Primărie, ar fi obiecte de inventar, ca și pixul și mai știu ce, calculatorul și nu poți să-l atribui după aceea altei persoane juridice. Dacă mai sunt întrebări?

Dl. Buruc C: - Deci eu am întrebat așa, nu știu, vor fi nu știu câte centre cu personalitate juridică sunt, dar dacă fiecare va face achiziție separat, există posibilitatea să fie furnizori sau, mă rog, sunt trei sau patru furnizori, câți sunt de telefonie mobilă, care pot să ofere și tablete din acestea. Va fi unul singur sau vor fi mai mulți? Aceasta este întrebarea.

Dl. primar: - Depinde cum își negociază ei, dar cel mai important, probabil că vor fi mai mulți, pentru că la prima testare de piață, care s-a făcut zilele acestea, ca să ne mișcăm și repede, nu cam are nimeni pe stoc 1000, rotund, vorbim acum, 1000 de device-uri. Unii au 500, alții au 300, dar nu este nici un fel de problemă, pentru că este același internet, este același mod de lucru. În cadrul aceleiași entități vor fi pe același model și același semnal.

Dl. Buruc C: - Bun. Este vorba de specificațiile tehnice, vor fi la fel pentru toate tabletele?


Dl. primar: - Evident! Integrator, chiar dacă, să spunem, juridic nu este, integrator este Inspectoratul Școlar, care la rândul, tot ce v-am povestit acum, a fost discuția purtată de către Inspectoratul Școlar. El a adunat de la fiecare școală și nouă ne-a dat totalul și pe centrele financiare, ca să știm cum alocăm după aceea, pe bucăți. Tot ei au discutat și cu operatorii și cine și ce oferte au ș.a.m.d. Deci, integratorul este Inspectoratul Școlar, doar că, juridico-economic, noi nu putem da banii la Inspectorat, că dacă se putea, noi, dădeam toată suma la Inspectorat și o împărțeau mai jos, noi, ca și la clădiri, dăm punctual, pe fiecare școală, grădiniță ș.a.m.d. La fel se întâmplă și acum, suma aceasta, totală, pe care o rectificăm astăzi este împărțită către respectivele școli și ei de astăzi sau de mâine pot să-și semneze contractele și să primească device-urile. Noi, semnalul, pentru că două zile s-a lucrat, așa cum știți, luni și marți, la centralizarea datelor din teren de la școli și noi, la calculele acestea de care v-am spus. Dar semnalul către școli, prin Inspectorat, s-a și dat să-și contacteze operatorii, că, de astăzi, cu votul dumneavoastră, vor avea finanțarea asigurată.

Dl. Bognar L: - Am și eu o întrebare.

Dl. primar: - Vă rog!

Dl. Bognar L: - Deci, practic, toate datele pe care le avem noi în față, Inspectoratul a avut o discuție cu școlile, deci, practic, sunt pe baza unui centralizator...

Dl. primar: - Da. Sunt solicitările școlilor și Inspectoratul ne-a făcut nouă solicitarea în scris. Deci, la baza rectificării noastre este solicitarea oficială a Inspectoratului, la care există atașat tabelul cu fiecare școală și număr de bucăți, cum ar veni.

Dl. Bognar L: - Deci, este undeva cvasi responsabilitatea lor, ca să fie totul în regulă. Dl. primar: - Da. Sigur. Avem și un ordin de ministru în baza căruia se pot face astfel de alocări, chiar acum, recent este ordinul, cu dedicație pentru învățământul on-line și în baza lui facem noi alocarea bugetară și ei, la rândul lor, în baza ei, fac achiziția. Bun. Atunci, cu acordul dumneavoastră, tot așa, în ordine, o să întreb pe fiecare.

Dl. Furău G: - Eu aș mai avea o întrebare.

Dl. primar: - Da.

Dl. Furău G: - Referitor la aceste tablete, cine va răspunde de ele, diriginta, școala, directorul și în proprietatea cui vor rămâne?

Dl. primar - Dacă erați foarte atent când am început prezentarea...

Dl. Furău G: - Am fost, ulterior am ...

Dl. primar: - Nu, nu, după ce am strigat prezenta! Am spus așa: „Noi finanțăm școlile, școlile fac achiziția, vor deveni obiecte de inventar pe școala respectivă (tabletele), pe cabinetele de informatică, ei le dau copiilor spre folosință acum, pentru învățământul on-line și, cu ajutorul lui Dumnezeu scăpăm de perioada aceasta de pandemie și nu se aruncă la coșul de gunoi, rămân la școală, la cabinetul de informatică și poate în perioade de vacanță, când trebuie să facă temele de vacanță, se mai folosesc sau cum hotărăsc dânșii.Mulțumesc frumos.

Dl. Furău G: - Ar trebui să ne ocupăm, poate puțin și de liceul sportiv. Mulțumesc.

Dl. primar: - Mulțumim, domnule doctor! Atunci merg pe comisii, acum:

COMISIA NR 1:

Dl. Bibarț - pentru, domnul Bognar?

Dl. Bognar L: - Pentru.

Dl. primar: - Acum, consider comisii reunite, cei care sunt în două comisii, nu mai revin la dânșii. Domnul Furde?

Dl. Furde G: - Da.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnule Săplăcan?

Dl. Săplăcan G: - Pentru.

Dl. primar: - Mulțumesc. Doamna Tabuia?

Dna Tabuia R: - Pentru.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Vărcuș a venit? Beni!

Dl. Vărcuș B: - Da. Da! Pentru!

Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Domnul Buruc?

Dl. Buruc C: - Pentru acest proiect de hotărâre, azi, suntem pentru.

Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Domnul Handra?

Dl. Handra A: - Pentru.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Lupaș? A! Domnul Sfârâilă zice „da” Și doamna Stoenescu

Dl. Lupaș M: - Da???

Dl. primar: - Bun. Ar mai fi doamna Stoenescu, cu doamna Cismașiu și cu doamna Dumitrean, o să le rog să se abțină (n.n. nu participă la vot), că sunt cadre angajate în învățământ. Domnul Szabo?

Dl. Szabo M: - Pentru.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Boca?

Dl. Boca B: - Pentru.

Dl. primar: - Bun. Domnul Bognar a zis „da”. Domnul Ciupe?

Dl. Ciupe I: - Pentru.

Dl. primar: - Mulțumesc. Doamna Dinga?

Dna Dinga P: - Pentru.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Filip?

Dl. Filip E: - Pentru.

Dl. primar: - Mulțumesc. Doamna Tabuia?

Dna Tabuia R: - Pentru.

Dl. primar: - Mulțumesc. Doamna Andreș?

Dna Andreș L: - Pentru.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Bulbuc? Repetă, te rog!

Dl. Bulbuc I: - Pentru. Nu se aude?

Dl. primar: - Acum, da. Sărim peste doamna Cismașiu, Dumitrean. Domnul Furău?

Dl. Furău G: - Pentru.

Dl. primar: - Mulțumesc. Doamna Naaji?

Dna Naaji A: - Pentru.

Dl. primar: - Mulțumesc. Și mai era doamna Stoenescu ( n.n. nu participă la vot).

Sărim peste. Bun. Comisiile le-am terminat. Trecem pe plen.

(n.n. DE AICI ȘEDINȚA EXTRAODINARĂ DE ÎNDATĂ)

Dl. primar: - Supun votului dumneavoastră următoarea

Ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre nr.175/2020 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 - inițiativa primarului

2. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale

Cine este pentru? Unanimitate - 22 consilieri prezenți.

În urma votului exprimat on line,

S-a adoptat Hotărârea nr. 194 a Consiliului Local al Municipiului Arad.


Bănuiesc că toată lumea, care a spus „da” aici este și pentru și cu ordinea de zi șiatunci toată lumea spune „da” și pentru ordinea de zi. Vă mulțumesc.

Dl. Sfârâilă M: - Bună-dimineața!________

1

Proiect de hotărâre nr. 175/2020 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului

Arad pentru anul 2020 - inițiativa _____________primarului_____________ Dl. Sfârâilă M: - Dna Andreș?

Dna Andreș L: - Pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Și sunteți „pentru” și

Dna Andreș L: - Da. Pentru amândouă.

Dl. Sfârâilă M: - Domnul Bibarț?

Dl. Bibarț C: - Pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Domnul Boca?

Dl. Boca B: - Pentru ordinea de zi și proiect.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Domnule Bognar?

Dl. Bognar L: - De acord cu ordinea de zi și cu proiectul.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumim. Domnul Bulbuc?

Dl. Bulbuc I: - Pentru amândouă.

Dl. Sfârâilă M: - Pentru amândouă. Am înțeles. Mulțumesc. Domnul Buruc?

Dl. Buruc C: - Cum spuneam și în comisie, fiind o inițiativă a grupului PSD, suntem pentru și pentru ordinea de zi și pentru proiect.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Doamna Cismașiu nu participă la vot. Domnul Ciupe?

Dna Cismașiu M: - Sunt „pentru” ordinea de zi, nu particip la vot la Proiectul de hotărâre

Dl. Sfârâilă M: - Da. Corect, doamna Cismașiu. Mulțumesc. Domnule Ciupe?

Dl. Ciupe I: - Domnule președinte, înainte să răspuns, am și eu o întrebare, o curiozitate - deci, cui aparține proiectul? Grupului PSD? Primarului Călin Bibarț sau lui Gheorghe Falcă? Că am văzut...

Dna Cismașiu M: - Este pentru copii!

Dl. primar: - Să întrebe pe fiecare separat!

Dl. Sfârâilă M: - Este bine că există și pentru copii, cum a spus doamna Cismașiu! Cum votați, domnule Ciupe?

Dl. Ciupe I: - Domnule președinte, mă auziți?

Dl. Sfârâilă M: - Da. Spuneți!

Dl. Ciupe I: - Nu am primit răspuns la întrebare!

Dl. primar: - Dar de unde să știe el! Ai materialele.!

Dl. Sfârâilă M: - Sunt materialele pe e-mail și nu cred că mai contează la momentul acesta a cui este inițiativa. Important este că există.

Dl. Ciupe I: - Dacă vreți să repetați, că nu am înțeles nimic !

Dl. primar: - Ionele, uite, sunt semnate de Bulbuc, de Ionel! Na, ca să stai liniștit!

Dl. Ciupe I: - Domnule primar, mulțumesc. Sunt de acord!

Dl. Sfârâilă M: - Vă rog să mai repetați.

Dl. Ciupe I: - Sunt de acord cu amândouă și cu ordinea de zi și cu proiectul.

Dl. Sfârâilă M: - Da. Mulțumesc. Bine. Mulțumesc, domnule Ciupe. Doamna Dinga?

Dna Dinga P: - Pentru ambele.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Doamna Dumitrean? Doamna Dumitrean Adina, pentru ordinea de zi ?

Dna Dumitrean A: - Da. Pentru ordinea de zi .

Dl. Sfârâilă M: - Și abținere la vot. Mulțumesc. Domnule Filip?

Dl. Filip E: - Pentru ordinea de zi și pentru proiectul de hotărâre.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Domnule Furău?

Dl. Furău G: - Pentru ordinea de zi și pentru proiectul de hotărâre.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Domnul Furde?

Dl. Furde G: - Pentru ordinea de zi și ----

Dl. Sfârâilă M: - Și pentru proiect, da?

Dl. Furde G: - Pentru ambele!

Dl. Sfârâilă M: - Așa. Mulțumesc. Domnul Handra?

Dl. Handra A: - Pentru ambele.

Dl. Sfârâilă M: - Bun. Mulțumesc. Domnule Lupaș?

Dl. Lupaș M: - „Pentru” de două ori!

Dl. Sfârâilă M: - Bine. Mulțumesc. Doamna Naaji?

Dna Naaji A: - Pentru ordinea de zi și pentru proiect.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Domnul Săplăcan?

Dl. Săplăcan G: - Pentru. Pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Sfârâilă Marius pentru ordinea de zi și pentru proiect. Doamna Stoenescu?

Dna Stoenescu A: - Pentru ordinea de zi și cu abținerea legală la proiect.

Dl. Sfârâilă M: - Da. Mulțumesc. Domnul Szabo ?

Dl. Szabo M: - Pentru ambele.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Doamna Tabuia?

Dna Tabuia R: - Pentru ordinea de zi și pentru proiect.

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Domnul Vărcuș?

Dl. Vărcuș B: - Pentru ordinea de zi și pentru proiect.

(n.n. S-au înregistrat 19 voturi pentru și 3 consilieri nu au participat la vot (dna Cismașiu, dna Dumitrean, dna. Stoenescu)

În urma votului exprimat on line,

S-a adoptat Hotărârea nr.195 a Consiliului Local al Municipiului Arad - cu 19 voturi pentru și 3 consilieri nu au participat la vot (dna Cismașiu, dna Dumitrean, dna. Stoenescu)

Dl. Sfârâilă M: - Bun. Vă mulțumesc. Ce rugăminte am? Să răspundeți și pe e-mail exact cum ați votat acum, să trimiteți răspunsurile.______________________________________

2

Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale

Nu au fost semnalate.

Dl. Sfârâilă M: - Vă mulțumesc pentru participare. Declar ședința închisă.

(n.n. ședința s-a încheiat la ora 11,00).

Local C/Stenograme 2020/Proces-verbal al ședinței CLM din 6.05.2020, extraordinară de îndată/2ex.

1 ex. dosar șed. CLM 6.05..2020, extraordinară de îndată

1 ex. dosar Transparenta decizională 2020.

cod PMA S1-17