Proces verbal din 03.04.2020

Stenograma din data 03-04-2020 PROCESUL-VERBL ȘI STENOGRAMA şedinţei extraordinare de îndată din data de 03.04.2020

03.04.2020


R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

PROCESUL-VERBL ȘI STENOGRAMA ședinței extraordinare de îndată din data de 03.04.2020

La ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 03 aprilie 2020 au fost prezenți 21 de consilieri din totalul de 22consilieri în funcție. A absentat: dl. consilier Beniamin Vărcuș. Prin Ordinul Prefectului nr. 805/4.12.2019 s-a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Arad al domnului CHEȘA Ilie.

Ședința a început la ora 18,00 și s-a încheiat la ora 18,36.

Președinte de ședință a fost domnul consilier Marius SFÂRÂILA.

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 120/2020 privind modificarea Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al

Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016-2020, ședința s-a


desfășurat prin convorbire telefonică cu aleșii locali, convorbire redată la difuzorul exterior al telefonului și înregistrată prin sistemul de înregistrare audio utilizat la ședințele consiliului local.


Au     participat:     din     partea

executivului: dl. primar Călin Bibarț, dl. viceprimar Ionel Bulbuc, dl. viceprimar Bognar Levente, dl Cristian Tomoș (delegat secretar general, conform Dispoziției nr. 636/03.04.2020 a Primarului Municipiului Arad), dna Claudia Grozavu, director executiv al Direcției Economice,

dna Liliana Florea, director executiv - Direcția Edilitară, dna Elena Portaru, director


03.04.2020

executiv - Direcția Tehnică, dl. Denis Bot, consilier - Cabinet Primar, dl. Sergiu Potrovița, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dl. Alexandru Popa, consilier, Cabinet Primar, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală.

Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 03.04.2020 a Dispoziției nr. 643/03.04.2020 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.

Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, avizele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.

Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 03.04.2020 a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.

Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 03.04.2020 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.

(n.n. Înainte de începerea ședinței propriu-zise, proiectul înscris pe ordinea de zi de la această ședință, a fost dezbătut în ședința Comisiilor reunite, care s-a desfășurat înainte de a începe ședința extraordinară de îndată)

În cadrul acestei ședințe am consemnat următoarele:

Dl. primar: - Bună-ziua, doamnelor și domnilor! Facem prezența. Primul, sunt eu, prezent, al doilea Marius Sfârâilă, este vizibil pentru toată lumea, 3 - Ionel Bulbuc, îl văd. Spune și „prezent”!

Dl. Bulbuc I: - Prezent. Se aude?

Dl. primar: - Da. Este ok. Laura Andreș ?

Dna Andreș L: - Prezentă.

Dl. primar: - Boca Bogdan? Nu te văd! A, te văd! Ok. În regulă

Dl. Boca B: - Prezent.

Dl. primar: - Roxana Tabuia?

Dna. Tabuia R: - Prezentă.

Dl. primar: - Sărut mâna. Te-am văzut. Te-am auzit! Domnul Furde? Spune, domnule Furde! Te văd, dar nu te aud! Domnule Furde!

Dl. Buruc C: - Este microfonie cu un telefon care este în sală.

Dl. primar: - Cu ce telefon este microfonie? Nu este deschis nici un telefon.

Dl. Fude G: - Prezent!

Dl. primar: - Da. V-am auzit, în sfârșit! Antoanela Naaji?

Dna Naaji A: - Da. prezentă!

03.04.2020

Dl. primar: - Sărut-mâna! În regulă. Mariana Cismașiu ? Mariana Cismașiu ? Trecem peste și revenim! Patricia Dinga?

Dna Dinga P: - Da. Prezentă!

Dl. primar: - Ne te văd. Deschide camera! Da. Da. Sărut-mana! Adina Dumitrean?

Dna Dumitrean A: - Prezentă. Bună-ziua.

Dl. primar: - Sărut-mâna! Te vedem! Domnule Handra? Sărim peste! Domnule Furău?

Dl. Furău G: - Prezent.

Dl. primar: - Domnul Furău unde este? În imagine! Acum, da! Ok! Doamna Stoenescu?

Dna Stoenescu P: - Prezentă!

Dl. primar: - Da, sărut-mâna! Filip Flavius? Te văd, te aud! Perfect.

Dl. Filip F: - Prezent!

Dl. primar: - Da. Te văd! Domnule Săplăcan?

Dl. Săplăcan G: - Da. prezent!

Dl. primar: - Vă văd! Vă aud! Domnul Vărcuș? Nu este! Buruc Cosmin? Cosmin, te văd! Spune și „da”!

Dl. Buruc C: - Da. Prezent!

Dl. primar: - Domnul Bognar?

Dl. Bognar L: - Da.

Dl. primar: - Prezent. Miși Szabo?

Dl. Szabo M: - Prezent!

Dl. primar: - Perfect! Domnule Ciupe? Ionel, unde ești? Da, dar nu te văd! Deschide camera!

Dl. Ciupe I: - Prezent!

Dl. primar: - Ionel Ciupe, deschide și camera!

Dl. Ciupe I: - Am deschis-o! Nu mă vezi!

Dl. primar: - Încă nu te vedem! Hai că trecem de tine și revenim! Domnule Lupaș?

Dl. Lupaș M: - Prezent! Bună-ziua!

Dl. primar: - Dar, unde sunteți? De ce nu vă văd? Deschideți camera!

Dl. Lupaș M: - Este deschisă, dar nu știu ce se întâmplă!

Dl. primar: - Bun. Dacă avem verbal, este bine. Este prezent și domnul Lupaș, este prezent și domnul Ciupe, nu este domnul Vărcuș și doamna Mariana Cismașiu. Bun. Suntem în comisii, atunci, prima dată. Am făcut ședința aceasta, de îndată, pornind de la ultima Ordonanță Militară, care, știți că a lăsat în grija administrațiilor locale dezinfecția în scara blocurilor, lifturilor ș.a.m.d., ca o acțiune și a doua acțiune, dotarea lor cu, au folosit termenul „dispozitiv cu substanță dezinfectantă”. Acestea trebuie achiziționate și montate, iar dincolo, contract de dezinfectare, cu firme specializate. Am bugetat, am făcut calculele, este rectificarea bugetară, ca în următoarele zile să caute firme și după aceea, de săptămâna viitoare, să începem efectiv.

Dl. Buruc C: - Mai rar, domnule primar, că nu se înțelege nimic din ceea ce spuneți, vă rog !

Dl. primar: - Îmi cer scuze, o să vorbesc mai rar atunci, că merge mai greu !

Dl. Ciupe I: - Da. Se aude foarte rău!

03.04.2020

Dl. primar: - Deci, este vorba de rectificarea bugetară pentru alocarea resurselor financiare în vederea punerii în aplicare a ultimei ordonanțe militare, prin care administrația locală este cea care trebuie să facă dezinfecția în scările de bloc, precum și dotarea acestora cu dispozitive și cu dezinfectant. Și avem nevoie de votul dumneavoastră pentru alocarea bugetară, urmând ca partea tehnică din primărie să urmeze procedurile legale în vederea încheierii contractelor și efectiv trecerea la lucru. Dacă sunt întrebări sau nelămuriri pe subiectul rectificării?

Dl. Buruc C: - Aș avea eu o întrebare - Fondurile care s-au luat de la Centrul Cultural Municipal, s-au luat în totalitate, cele pentru acțiunile culturale sau doar parțial?

Dl. primar: - Căutând surse de finanțare, ne-am orientat spre Centrul Cultural. S-au luat de la acțiuni prevăzute în această primăvară, care, evident, nu vor mai putea avea loc și de la alte acțiuni sau domenii, în care putem oricând să revenim și să realocăm bani. Și nu s-au luat în totalitate, s-au luat parțial, de la fiecare, astfel încât, dacă ne ajută Dumnezeu și trecem cu bine și sunt resurse financiare, în a doua jumătate a anului, să putem realoca, pe diferite domenii, bani aici.

Dl. Buruc C: - Este și „Ziua României” acolo, de aceea am întrebat.

Dl. Bognar L: - Permiteți-mi să intervin, dacă mă auziți?

Dl. primar: - Da. Vă rog!

Dl. Bognar L: - Bognar sunt.

Dl. primar: - Da. Spuneți!

Dl. Bognar L: - Deci, domnul Kiraly, Protopop șef al Bisericii Romano-Catolice a propus să renunțe la sprijinul pentru Biserica Catolică, astfel ca toată suma să fie destinată pentru combaterea pandemiei.

Dl. primar: - Da. Și îi mulțumim frumos. Așa am și făcut. Am pus în aplicare solicitarea scrisă a dânsului și îi mulțumim public. Domnule Buruc mai doreați să luați cuvântul. Bun. Mai sunt întrebări?

Dl. Buruc C: - Nu am înțeles ce ați spus, că s-a întrerupt.

Dl. primar: - Domnul Bognar a spus că Biserica Catolică a renunțat la alocarea bugetară prin CMC și i-am confirmat că este prinsă în rectificare și îi mulțumim.

Dl. Buruc C: - Vă rog eu frumos, mai rar, că dacă vorbiți așa, se întrerupe conexiunea. Nu se înțelege nimic din cea ce spuneți!

Dl. primar: - Păi, nu știu cum se întrerupe, numai în sensul către dumneavoastră și invers nu, că eu vă aud perfect. Dar facem altfel, că vă sun pe telefon eu sau nu știu cum să fac! Deci, eu vorbesc în microfon. Mă auziți acum?

Dl. Buruc C: - Acum da. Dacă vorbiți rar, vă aud, dar dacă vorbiți repede, nu se înțelege, se întrerupe conexiunea. Nu mă întrebați de ce, dar asta se întâmplă!

Dl. primar: - Am înțeles! Domnul Bognar a făcut referire la...

Dl. Buruc C: - Pe domnul Bognar l-am auzit, a făcut referire la Biserica Catolică, după aceea m-ați întrebat ceva, care nu am înțeles.

Dl. primar: - Am întrebat dacă mai aveți dumneavoastră vreo întrebare.

Dl. Buruc C: - Doar de ce s-au luat toți banii? Pentru că am văzut acolo că s-au luat pentru lunile martie, aprilie, mai, dar printre proiectele care erau scoase, era inclusiv „Ziua României”, de acea am întrebat dacă s-au scos toate sau nu.

03.04.2020

Dl. primar: - Dar nu-i problemă! S-au luat de oriunde, de unde putem realoca. Și dacă sunt evenimente din toamnă, dacă am avut necesar, am luat și de acolo, pentru că legea ne permite să-i punem la loc. În timp ce, de exemplu, la activitățile, unele pe proiecte, cum e pe sport, dacă tăiem acum, nu mai putem, ulterior, realoca. M-ați înțeles?

Dl. Buruc C: - Da. Am înțeles! Mulțumesc.

Dl. primar: - Mulțumesc frumos! Repet încă o dată - ca principiu, indiferent de sursa bugetară de la Centrul Cultural, am cerut să se ia de acolo de unde în orice moment, prin votul dumneavoastră, ulterior se pot pune înapoi. Bun.

Dl. Ciupe I: - Am și eu o întrebare!

Dl. primar: - Vă rog, domnule Ciupe!

Dl. Ciupe I: - Ținând cont de faptul că achizițiile se fac direct, o să vă rog să-mi spuneți în cât timp preconizați să instalați primele dispozitive la blocuri?

Dl. primar: - În primul, rând vreau să începem cu dezinsecția pe casa scărilor și pe lifturi pentru că la dispozitive s-ar putea să dureze achiziția din lipsă de dispozitive și din lipsă de dezinfectant, gelul acela special. Toată lumea, în țară, caută să achiziționeze. Nu vă pot spune eu și nimeni, în momentul de față, dacă vor fi găsite mâine sau poimâine.

Dl. Ciupe I: - Dacă discutăm despre gel dezinfectant, azi am primit o ofertă, să zic așa, de la o firmă foarte cunoscută, se numește „Romstal”. Au depozit inclusiv aici, în Arad. Dl. primar: - O aduceți la Edilitar, la noi, nici o problemă! Bun. Dacă nu mai sunt...

Dl. Buruc C: - Dar nu sunt suficiente firme, care să asigure dezinfecția la toate blocurile, că sunt destul de multe!

Dl. primar: - Care este întrebarea?

Dl. Buruc C: - Întrebarea este - o firmă sau mai multe firme, care să poată să asigure, fizic, dezinfecția, într-un termen rezonabil a blocurilor. Termen rezonabil însemnând o săptămână, maxim două, deci la două luni, la cum se răspândește virusul acesta, este destul de mult.

Dl. primar: - Am înțeles ce spuneți, am solicitat Direcției Edilitare și Direcției Tehnice să gândească solicitările de oferte, împărțind orașul în mai multe zone, pentru a lucra în același timp în mai multe locuri odată. Să nu dăm unei singure firme și să înceapă dintr-o parte de oraș și să termine peste două luni, astfel încât, într-o săptămână, să se dea peste tot.

Dl. Buruc C: - Termenul pe care îl solicităm este de o săptămână, asta să înțeleg!

Dl. primar: - Da. Dar aș supune atenției dumneavoastră că noi votăm astăzi rectificarea bugetară, nu votăm caiete de sarcini, mod de licitație, acestea sunt bine stabilite și reglementate.

Dl. Buruc C: - Aș mai dori o informație pe care aș dori să o obțin, că în caietul de sarcini nu cred că este prevăzut.

Dl. primar: - Va fi public pe site, nu este secret nimic. Doamne ferește! Doar vă spun din pragmatism, cu drag, avem problemele aceste tehnice, că, altfel, am putea dezbate mult.

Dl. Bognar L: - Dacă-mi permiteți?

03.04.2020

Dl. primar: - Vă rog!

Dl. Bognar L: - Din punct de vedere organizatoric, referitor la achiziții, mă rog, durează, putem face un apel la Asociația de Locatari, să facă și ei cum fac și alții, în anumite clădiri din centru, ca să acționeze, să nu aștepte momentul de dezinfecție, pe care îl vom porni. Practic, fiecare, acasă își ia măsuri, chiar dacă la blocuri, să zicem, este o zonă mai concentrată, dar putem să facem la fel, până ce începe acțiunea, fiecare să-și îngrijească zona în care locuiește.

Dl. primar: - Sigur! Fără probleme! Mai sunt întrebări, pe comisii? Bun. Atunci, supun votului dumneavoastră proiectul de rectificare.

Dl. Ciupe I: - Domnule primar, nu vă supărați, am eu ceva de spus, dacă-mi permiteți? Dl. primar: - Vă rog, domnule Ciupe!

Dl. Ciupe I: - Am putea implica inclusiv societățile Primăriei. Recons-ul Gospodărirea Comunală, ca să meargă mai repede treaba!

Dl. primar: - Domnule Ciupe, vă mulțumesc pentru indicațiile prețioase . Nu pot să facă așa ceva decât societățile atestate în acest domeniu, care au hârtiile în regulă și durează atestarea foarte mult, este vorba de sănătatea oamenilor, nu ne putem permite să dea cu nu știu ce aparate sau cu nu știu ce substanțe. Am mai avut surprize, după cum știți, chiar cu firme care erau atestate. Ne-am gândit și noi la societățile noastre de prima dată. Dar încă o dată, dragi colegi, v-aș ruga frumos să discutăm despre alocarea bugetară. Lăsați pe seama specialiștilor celelalte aspecte! Dacă mai sunt întrebări referitor la alocarea bugetară? Bun. Supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? O să-i luăm pe rând, ca să nu avem discuții! Și la ședință, la fel. Bibarț - pentru; domnul Sfârâilă ?

Dl. Sfârâilă M: - pentru;

Dl. primar: - Domnul Bulbuc?

Dl. Bulbuc I: - pentru;

Dl. primar: - Doamna Andreș?

Dna Andreș L: - pentru;

Dl. primar: - Domnul Boca?

Dl. Boca - pentru;

Dl. primar: - Doamna Tabuia?

Dna Tabuia R: - pentru;

D. primar: - Domnul Furde?

Dl. Furde: - pentru;

Dl. primar:- Doamna Naaji?

Dna Naaji A: - pentru;

Dl. primar: - Doamna Cismașiu nu a venit, nu? Ok. Sărim peste. Doamna Dinga? Doamna Dinga!

Dna Dinga P: - pentru;

Dl. primar: - Mulțumim. Doamna Dumitrean?

Dna Dumitrean A: - pentru;

Dl. primar: - Domnul Handra? Nu era. A venit domnul Handra?

Dl. Handra A: - Da.

03.04.2020

Dl. primar: - Da? Sunteți pentru. Mulțumesc. Domnul Furău?

Dl. Furău G: - pentru.

Dl. primar: - Mulțumim. Doamna Stoenescu? Deschide microfonul!

Dna Stoenescu A: - pentru;

Dl. primar: - Domnul Filip?


Dl. Filip F: - pentru.


Dl. primar: - Mulțumim. Domnule Săplăcan?

Dl. Săplăcan G: - pentru.


Dl. primar: - Domnul Vărcuș n-a venit, nu? Domnul Buruc Cosmin? Nu.

Dl. Buruc C: - Da. Pentru.


Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Bognar?

Dl. Bognar L: - Da. Pentru.

Dl. primar: - Miși Szabo?

Dl. Szabo M: - pentru.

Dl. primar: - Domnul Ciupe?

Dl. Ciupe I: - Da. Mulțumesc. Domnule Lupaș?

Dl. Lupaș M: - Pentru.

Dl. primar:  - Mulțumesc. Mai avem

suplimentar un amendament, pe care îl va citi domnul președinte în ședință, prin care mai luăm 60 de mii suplimentar, vorbesc mai rar:

vom mai avea un amendament, îl va citi domnul președinte în ședință, este vorba de alocarea a 60 de mii de lei pentru capitolul „Sănătate”, cumpărare de termometre cu infraroșu, din alea de distanță. Am fost înțeles?

Dl. Buruc C: - Eu chiar nu am înțeles ce ați spus.

Dl. Ciupe I: - Nu s-a auzit nimic!


Dl. primar: - Bun. Repet!

Dl. Lupas M: - Este important să închideți microfonul, că nu se aude !

Dl. primar: - închide toată lumea microfoanele și atunci mă va auzi! Vom mai avea un amendament, prin care alocăm...

Dl. Buruc C: - Toată lumea în afară de domnul primar, dacă se poate!

Dl. primar: - Repet: - Vom mai avea un amendament, prin care alocăm 60 de mii de lei la capitolul „Sănătate” pentru cumpărarea de termometre „non-contact”, cu sistem infraroșu. Supun votului dumneavoastră și acest amendament. Cine este pentru? Și încep din nou, pe rând: Bibarț - pentru.

Dl. Sfârâilă M: - pentru;

Dl. primar: - Domnul Bulbuc?

Dl. Bulbuc I: - pentru;

Dl. primar: - Doamna Andreș?

Dna Andres L: - pentru;

Dl. primar: - Domnul Boca?

Dl. Boca - pentru;

03.04.2020

Dl. primar: - Doamna Tabuia?

Dna Tabuia R: - pentru;

D. primar: - Domnul Furde?

Dl. Furde: - pentru;

Dl. primar:- Doamna Naaji?

Dna Naaji A: - pentru;

Dl. primar: - Doamna Dinga?

Dna Dinga P: - pentru;

Dl. primar: - Doamna Dumitrean?

Dna Dumitrean A: - pentru;

Dl. primar: - Domnul Handra?

Dl. Handra A: - pentru

Dl. primar: -. Domnul Furău?

Dl. Furău G: - pentru. A intrat și Mariana Cismașiu.

Dl. primar: - A! A venit și doamna Cismașiu?

Dl. Furău G: - Da.

Dl. primar: - O să revin la urmă la dânsa. Deci, domnul Furău pentru. Doamna Stoenescu?

Dna Stoenescu A: - pentru;

Dl. primar: - Domnul Filip?

Dl. Filip F: - pentru.

Dl. primar: - Domnul Săplăcan?

Dl. Săplăcan G: - pentru.

Dl. primar: - Domnul Buruc?

Dl. Buruc C: - Da. Pentru.

Dl. primar: - Domnul Bognar?

Dl. Bognar L: - Da. Pentru.

Dl. primar: - Miși Szabo?

Dl. Szabo M: - pentru.

Dl. primar: - Domnul Ciupe?

Dl. Ciupe I: - Nu am înțeles chiar tot ce ați citit, dar sunt pentru.

Dl. primar: - Vă repet, pentru dumneavoastră - alocarea a 60 de mii pentru cumpărare termometre cu infraroșu.

Dl. Ciupe I: - Am înțeles. Mulțumesc.

Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Lupaș?

Dl. Lupaș M: - Pentru.

Dl. primar: - Mulțumesc. Revin la doamna Cismașiu. Ne auziți? Eu nu o văd. Dumneavoastră o vedeți? Nu. Nu este Mariana Cismașiu! Ok. Am epuizat Comisiile reunite.

(n.n. DE AICI ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD)

03.04.2020

În cadrul acestei ședințe am consemnat următoarele:

Dl. primar: - Intrăm în ședința de plen. Supun votului dumneavoastră următoarea Ordine de zi, o aveți primită și cu amendamentul pe care l-ați votat. Supun la vot următoarea

Ordine de yi:

  • 1. Proiect de hotărâre nr. 146/2020 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu COVID-19 - inițiativa primarului

  • 2. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale. Este cineva împotrivă abțineri sau mai dorește suplimentare a ordini de zi?

(n.n. a intrat doamna consilier Mariana Cismașiu - 21 consilieri prezenți.)

Cine este pentru? Unanimitate - 21consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 169 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

n.n. votul on line:

Dl. primar: Bibarț - pentru. Domnul Bulbuc?

Dl. Bulbuc I: - pentru;

Dl. primar: - Laura Andreș?

Dna Andreș L: - pentru;

Dl. primar: - Boca Bogdan?

Dl. Boca - pentru;

Dl. primar: - Tabuia Roxana?

Dna Tabuia R: - pentru;

D. primar: - Domnul Furde? Mai zii o dată. Deschide microfonul!

Dl. Furde: - pentru;

Dl. primar:- Doamna Naaji?

Dna Naaji A: - pentru;

Dl. primar: - Păi, unde a venit Mariana acum?

Dna Cismașiu M: - Am venit! Prezent!

Dl. primar: - Bun. Atunci, votezi și tu ordinea de zi?

Dna Cismașiu M: - Da. Pentru.

Dl. primar: - Și votezi și la comisii pentru?

Dna Cismașiu M: - Da. Pentru.

Dl. primar: - Și amendamentul pentru cumpărarea de termometre ?

Dna Cismașiu M: - Da. Pentru.

Dl. primar: - pentru. Bun. Mulțumim frumos. Bun. 10 - Doamna Dinga?

Dna Dinga P: - pentru;

Dl. primar: - Doamna Dumitrean?

Dna Dumitrean A: - pentru;

Dl. primar: - Domnul Handra? L-am pierdut!

Dl. Handra A: - pentru;

03.04.2020

Dl. primar: -. Domnul Furău?

Dl. Furău G: - pentru.

Dl. primar: - Doamna Stoenescu?

Dna Stoenescu A: - pentru;

Dl. primar: - Domnul Filip?

Dl. Filip F: - pentru.

Dl. primar: - Domnul Săplăcan?

Dl. Săplăcan G: - pentru.

Dl. primar: - Domnul Buruc?

Dl. Buruc C: - Da. Pentru.

Dl. primar: - Domnul Bognar?

Dl. Bognar L: - Da. Pentru.

Dl. primar: - Domnul Szabo?

Dl. Szabo M: - pentru.

Dl. primar: - Domnul Ciupe?

Dl. Ciupe I: - Da.

Dl. primar: - Domnul Lupaș?

Dl. Lupaș M: - pentru.

Dl. primar: - Dau comanda domnului președinte.

Dl. Sfârâilă M: - Bună-seara ! O să vă citesc prima dată amendamentul de la punctul nr. 1 și o să reluăm votul:

„Având în vedere Referatul nr. 24.826/2020 al Serviciului învățământ, Sănătate din carul Primăriei Municipiului Arad, se suplimentează cu suma de 60 mii lei alocațiile bugetare la Capitolul 66.02 Sănătate, Subcapitolul - Servicii de sănătate publică, art. 20.05. obiecte de inventar în vederea achiziționării unor termometre non-contact cu sistem infraroșu și se diminuează cu aceeași sumă fondul rezerva bugetară la dispoziția autorităților locale”. O să vă întreb pe rând:

Domnul Bibarț?

Dl. primar: - pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Sfârâilă Marius - pentru; Domnul Bulbuc? Domnul Bulbuc? Bun. Revenim.

Dl. Ciupe I: - Mai bine întrebați dacă votează împotrivă sau se abține cineva, că oricum le trimitem și on-line voturile.

Dl. Sfârâilă M: - Trimitem, dar trebuie să avem și confirmarea. Deci, domnule Bulbuc, sunteți pentru prezentul amendament? O să revenim!

Dl. Sfârâilă M: - Laura Andreș?

Dna Andreș L: - pentru;

Dl. Sfârâilă M: - Boca Bogdan?

Dl. Boca - pentru;

Dl. Sfârâilă M: - Tabuia Roxana?

Dna Tabuia R: - pentru;

Dl. Sfârâilă M: - Domnul Furde?

Dl. Furde: - pentru;

03.04.2020

Dl. Sfârâilă M: - Doamna Naaji?

Dna Naaji A: - pentru;

Dl. Sfârâilă M: - Doamna Cismașiu?

Dna Cismașiu M: - Da. Pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Domnișoara Dinga?

Dna Dinga P: - pentru;

Dl. Sfârâilă M: - Domnișoara Dumitrean?

Dna Dumitrean A: - pentru;

Dl. Sfârâilă M: - Domnul Handra?

Dl. Handra A: - pentru;

Dl. Sfârâilă M: -. Domnul Furău?

Dl. Furău G: - pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Doamna Stoenescu? Puteți să repetați, vă rog!

Dna Stoenescu A: - pentru;

Dl. Sfârâilă M: - Domnul Filip?

Dl. Filip F: - pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Domnul Săplăcan?

Dl. Săplăcan G: - pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Domnul Buruc?

Dl. Buruc C: - pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Domnul Bognar?

Dl. Bognar L: - Da. Pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Miși Szabo?

Dl. Szabo M: - pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Domnul Ciupe?

Dl. Ciupe I: - Da.

Dl. Sfârâilă M: - Domnul Lupaș?

Dl. Lupaș M: - pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Bun. Acum o să vă citesc numele proiectului_________________________

1

Proiect de hotărâre nr. 146/2020 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu COVID-19 _______________________________- inițiativa primarului_______________________________ Dl. Sfârâilă M: - Vom relua procedura: Domnul Bibarț? Dl. primar: - pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Sfârâilă Marius - pentru; Domnul Bulbuc? Domnul Bulbuc?

Dl. Bulbuc I: - pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Da. Mulțumesc. Doamna Andreș ? Doamna Andreș Laura?

Dna Andreș L: - pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Boca Bogdan?

Dl. Boca - pentru;

03.04.2020

Dl. Sfârâilă M: - Tabuia Roxana?

Dna Tabuia R: - pentru;

Dl. Sfârâilă M: - Domnul Furde?

Dl. Furde: - pentru;

Dl. Sfârâilă M: - Doamna Naaji?

Dna Naaji A: - pentru;

Dl. Sfârâilă M: - Doamna Cismașiu?

Dna Cismașiu M: - Pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Domnișoara Dinga?

Dna Dinga P: - pentru;

Dl. Sfârâilă M: - Domnișoara Dumitrean?

Dna Dumitrean A: - pentru;

Dl. Sfârâilă M: - Domnul Handra?

Dl. Handra A: - pentru; mă auziți?

Dl. Sfârâilă M: - Da. Da. Mulțumesc, domnule Handra. Domnul Furău?

Dl. Furău G: - pentru. Aș vrea să adaug aici un amendament sau o propunere, scurt, de tot! Eu vorbesc de o zonă defavorizată a Mărului - înainte de a face o dezinfecție acolo, ar trebui să vadă ce înseamnă curățenie. Și după modelul Clujului, cum au făcut cei din Cluj, poate că n-ar fi rău să avem niște toalete ecologice, ambulante, acolo, v-aș lua să luați în considerare această propunere.

Dl. Sfârâilă M: - Da. S-a notat Mulțumim frumos. Deci, cum votați aici, domnule Furău?

Dl. Furău G: - Votez pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Doamna Stoenescu?

Dna Stoenescu A: - pentru;

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Domnul Filip?

Dl. Filip F: - pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Domnul Săplăcan?

Dl. Săplăcan G: - pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Domnul Vărcuș n-a venit. Nu este! Domnul Buruc?

Dl. Buruc C: - pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Domnul Bognar?

Dl. Bognar L: - Da. De acord.

Dl. Sfârâilă M: - Domnul Szabo Mihai?

Dl. Szabo M: - pentru.

Dl. Sfârâilă M: - Domnul Ciupe? Vă rog să mai repetați o dată domnule Ciupe.

Dl. Ciupe I: - Da.

Dl. Sfârâilă M: - Domnul Lupaș?

Dl. Lupaș M: - pentru.

S-a adoptat Hotărârea nr. 170 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

__________________Unanimitate - (21 consilieri prezenți din totalul de 22)__________________

2

Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale

03.04.2020

Nu au fost formulate.

Dl. Sfârâilă M: - Vă mulțumim frumos. Declar ședința închisă. O seară plăcută.

Dl. primar: - Mulțumim. O seară frumoasă!

(n.n. ședința s-a încheiat la ora 18,36).

Local C/Stenograme 2020/Proces-verbal al ședinței CLM din 03.04.2020, extraordinare de îndată /2ex.

1 ex. dosar șed. CLM 03.04.2020, extraordinară de îndată

1 ex. dosar Transparenta decizională 2020.

cod PMA S4-17