Hotărârea nr. 65/2020

Hotarirea Nr.65 din 19-02-2020 cu privire la aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2019

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 65 din 19 februarie 2020 cu privire la aprobarea Listei de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 8293/05.02.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Fond Locativ din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad nr. 8294/05.02.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1), alin. (5), alin. (6), alin. (7), alin. (9), alin. (10) din Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 1777, art. 1778 alin. (1), art. 1779, art. 1780, art. 1781 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), alin. 7 lit. q), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Lista de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Fond Locativ

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 19.02.2019

Anexa la Hotărârea nr. 65/19.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

NR. CRT.

NUMELE ȘI PRENUMELE

PUNCTAJ

PUNCTAJ SOCIAL

VECHIME

NR. PERS. FAM.

1

GALEA LIDIA

93

31

13,49

3

2

PUF LAURA

91

33

12,18

4

3

HÂNCU LILIANA ADRIANA

91

29

13,50

3

4

SANDU DEBORA

91

27

13,42

2

5

SUCOVENSCHI NAN ANCUȚA

91

27

13,40

1

6

ROSTAȘ SALINA

89

39

10,78

1

7

ROTARU CRISTIAN CIPRIAN

89

25

13,42

1

8

PAL GABRIELA

88

29

13,41

3

9

HERMAN RAMONA MARIA

88

28

12,87

2

10

GAVRILETE ALIN PETRU

88

28

12,29

1

11

TOMESCU SIMONA ELENA

87

42

10,02

2

12

GABOR MĂDĂLINA

87

40

10,85

1

13

TUTUNARU LAURA MIHAELA

87

29

12,92

4

14

MOMIR ELENA

87

29

12,02

3

15

MORĂRAȘU DUMITRU

87

29

12,52

3

16

MILITARU ANA FLORICA

87

27

12,08

2

17

BLAJ DIANA FLORENTINA

87

27

12,45

2

18

BĂLAN MONICA TEODORA

87

27

12,27

2

19

MARTIȘ MARIUS

87

27

12,55

1

20

SZOKE ZOLTAN IOSIF

86

44

8,32

3

21

SUCIU RALUCA ANCUȚA

86

32

11,90

3

22

OBLOJA ALIN MARIAN

86

30

11,04

2

23

TANCA IOAN CRISTIAN

86

30

11,12

2

24

PETREANU VASILICA

86

22

13,50

3

25

LAZĂR ILEANA

85

39

9,02

2

26

KEMENY IOZSEF ERVIN

85

27

12,46

2

27

SAVU SAMUEL

85

27

12,52

2

28

AȘTEFĂNESEI SORIN

85

25

12,36

1

29

NICOLA SEBASTIAN VALER

84

32

10,76

3

30

FATURA PAVEL CLAUDIU

84

32

10,79

3

31

BOGOȘEL IONUȚ FLORIN

84

28

11,31

1

32

PANTOVICI IULIANA FLORENTINA

84

24

12,88

2

33

ROPAN ADRIANA

83

31

10,82

3

34

TONȚA MIHAI FLORIN

83

31

10,78

3

35

SIPICĂ PAULA DORINA

83

30

12,22

4

36

OLARIU OVIDIU ADRIAN

83

30

12,53

4

37

ȚAPOȘ COSMIN

83

29

11,56

3

38

PRUIU ELISABETA IONELA

83

29

11,84

3

39

IANC ANAMARIA FELICIA

83

29

11,31

3

40

MATEI DANIEL

83

27

11,52

2

41

NEDELCU FLAVIUS DANIEL

83

27

11,06

2

42

ROȘU LUCIAN CRISTIAN

83

27

11,82

2

43

PEIA MARIA NICOLETA

83

27

11,24

2

44

DUMITRU CRISTINA

83

27

11,24

1

45

CURTA ANDREEA ANA

83

27

11,38

1

46

MURGU ROXANA CORINA

83

27

11,04

1

47

TIMIȘ SORIN

82

32

10,83

3

48

CABA MARIAN

82

30

10,82

2

49

BUN CLAUDIU TIMOTEI

82

30

10,85

2

50

ROȘU RUBEN CIPRIAN

82

30

10,78

2

51

FĂRCAȘ RAMONA

82

30

10,79

2

52

HARA MINA

82

28

11,16

3

53

KOPPANDI ALEXANDRA

82

28

11,48

1

54

SANDU EMANUELA

82

26

11,24

2

55

NICOLAU AMANDA

81

29

10,81

3

56

GHEDUȘ SORIN

81

29

10,79

3

57

COSTEA SORINA MONIKA

81

29

10,76

2

58

STERPU TATIANA

81

29

10,78

2

59

GÎRNEȚ MIHAIELA MARIANA

81

27

11,14

2

60

PĂUNA CONSTANTIN

81

27

11,30

2

61

POPA ADELA MARINELA

81

25

11,35

1

62

ANDRAȘ DUMITRU DAN

81

25

11,96

1

63

PĂIUȘAN IOVU CĂLIN

81

25

11,96

1

64

FRENȚIU ALIN

81

25

11,21

1

65

ȚAREI IONEL

81

17

13,40

2

66

MORAR IOAN CRISTIAN

80

46

8,51

5

67

GRECU VALERIU CLAUDIU

80

38

10,77

1

68

GAVRILĂ CONSTANTIN CORNEL

80

32

9,06

3

69

BUPTE MANUELA ROMINA

80

30

10,76

4

70

PELE VERONICA

80

30

10,78

4

71

FECHETE ALINA

80

30

10,77

1

72

JIVAN ADELINA

80

30

10,76

1

73

DAN LAURENȚIU MARCEL

80

30

10,77

1

74

MOHACI CRISTINA

80

30

10,76

1

75

BUNACIU VIORICA

80

28

10,76

5

76

MIȘCOI MARIANA CORNELIA

80

28

10,76

1

77

CRISTINA ANAMARIA FLAVIA

80

28

10,79

1

78

CUC COSMIN ILIE

80

28

10,77

1

79

TOMUȚA FLORENTINA

80

28

10,76

1

80

PELE ALEXANDRU GEORGE

80

25

12,43

1

81

ȘICLOVAN LAURA LILIANA

80

24

11,64

2

82

LUPUȘCĂ DUMITRU MARIUS

80

24

11,73

1

83

GROZA SERGIU

80

24

11,70

1

84

PUPĂZĂ IULIANA KINGA

79

29

10,78

4

85

MERCIOIU ORTENZIA

79

29

10,76

3

86

MIHOTA GEANINA MIRABELA

79

29

10,89

3

87

SESERMAN GABRIEL-SORIN

79

29

10,76

3

88

BĂNCILĂ IONUȚ CRISTIAN

79

29

10,81

2

89

CRAIU NICOLETA MINODORA

79

27

10,78

2

90

NAE CONSTANTIN PETRU

79

27

10,77

2

91

MELNIC ADINA BRÎNDUȘA

79

27

10,86

2

92

GYEKENY CLAUDIA CRISTINA

79

27

10,76

2

93

HANȚ IOAN COSMIN

79

27

10,78

2

94

CABA FLORIN SEBASTIAN

79

27

10,76

2

95

BRATU CLAUDIA

79

27

10,80

2

96

PODIUC SILVIA

79

27

10,79

2

97

ANCUȚA ȘTEFANIA

79

27

10,81

2

98

LEIA LIDIA

79

27

10,76

1

99

RUS DANIELA MARIANA

79

27

10,84

1

100

BOSTAN GHEORGHE OCTAVIAN

79

25

11,15

1

101

DAGĂU IOANA MIHAELA

79

25

11,60

1

102

BĂLAN GHEORGHE

79

25

11,93

1

103

MESZAR FRANCISC

79

24

12,27

1

104

TRIPON EMANUEL COSMIN

79

21

12,23

5

105

ROTARU IOANA LOREDANA

78

30

9,72

4

106

STITZL CODRUȚA MONICA

78

28

10,83

3

107

VLAD CRISTIAN NICOLAE

78

28

10,83

3

108

POPA SILVIA IOANA

78

28

10,76

3

109

DUMA SIMONA

78

28

10,85

3

110

CRIȘAN DANIEL PAVEL

78

28

10,76

3

111

CIREȘ ELENA

78

28

10,46

2

112

MUȘAT ADRIAN PETRE

78

28

10,76

2

113

REDIȘ CORINA TEODORA

78

26

10,76

3

114

MAGHIAR ALADAR

78

26

10,97

2

115

NEȘ IOAN

78

26

10,79

2

116

BOTH LIDIA

78

26

10,09

2

117

BRAD ETELKA AGNES

78

26

10,81

2

118

PĂUȘAN RAMONA CORNELIA

78

26

10,79

2

119

STANCU ADRIAN DANIEL

78

26

10,78

2

120

CÂMPIAN DANIELA ANCUȚA

78

26

10,78

2

121

MATEI ALINA MARIA

78

26

10,77

2

122

SARKOZI ALIN

78

26

10,76

2

123

SABOU ANDA IONELA

78

22

11,13

1

124

VIDICAN CLAUDIA COSMINA

77

32

10,80

4

125

ȘULEA CRISTIAN

77

30

10,79

2

126

MOȚICA MARIA ALINA

77

30

10,81

2

127

OLARIU OLIVIA

77

30

10,77

2

128

NEAGA DANIEL

77

29

9,08

4

129

BOICIUC ALIOȘA ELVIS

77

27

10,88

2

130

BONDAR FLAVIUS ALIN

77

27

10,81

2

131

COJOCARU MARIA MIRABELA

77

27

10,77

2

132

DANȚOȘ IOAN ALEXANDRU

77

27

10,89

2

133

ȚOPAI ANDREIA LORENA

77

27

10,77

2

134

MINA DANIELA CRISTINA

77

27

10,81

2

135

SASU ALINA MĂRIOARA

77

27

10,07

1

136

PAULIAN SORIN-CLAUDIU

77

27

10,76

1

137

BUZEA ANDREEA DORINA

77

26

11,92

2

138

POP OLIMPIU VALER

77

25

10,81

1

139

FOȘLEA MIHAEL

77

25

10,76

1

140

BUZ MARIANA

77

25

10,77

1

141

MELNIC FLORIN ALEXANDRU

77

25

10,82

1

142

HIDAN ANAMARIA ROXANA

77

25

10,76

1

143

RUSU FABIAN NARCIS

77

25

10,79

1

144

VID LUCIAN

77

25

10,79

1

145

FĂRCUȚ CORINA MARIA

77

25

10,76

1

146

BORZA OVIDIU DORIN

77

25

10,80

1

147

POP ELENA ALINA

77

25

10,91

1

148

BRĂDEAN COSMIN IOAN

77

25

10,76

1

149

LUCACIU DAN OCTAVIAN

77

25

10,79

1

150

TOMA ANCUȚA

77

25

10,76

1

151

UNGUREANU CLAUDIA LOREDANA

77

25

10,87

1

152

VEDINAȘ LAVINIA ELENA

77

25

10,79

1

153

LAZA IONUȚ CRISTIAN

77

25

10,78

1

154

HRIȚCU MIHAELA GABRIELA

77

25

10,81

1

155

NEMENCIUC NICOLETA MĂRIOARA

77

25

10,76

1

156

PALADE SILVIA OANA

77

25

10,77

1

157

SPĂTAR FLORINA

77

25

10,81

1

158

GLIGOR ALINA

77

25

10,77

1

159

MORAR COSMINA ANCA

76

29

10,87

3

160

IORDĂCHESCU MARINELA

76

29

10,77

3

161

VARGA ALEXANDRU FRANCISC

76

29

10,30

3

162

MACIOCA IOAN LIVIU

76

26

10,80

3

163

TÎRNOVEANU VIOLETA

76

26

10,76

2

164

HOFFMANN MIRELA ORTANSA

76

26

10,76

2

165

LUPU DACIAN FLORIN

76

26

10,85

2

166

IACOB CĂTĂLIN IONUȚ

76

26

10,89

2

167

RUSU DANIELA MARIA

76

26

10,02

2

168

TRIP ANDREEA

76

25

11,21

1

169

TORZ ADRIAN DUMITRU

76

24

10,76

5

170

PĂSAT NICOLETA DANIELA

76

24

10,76

4

171

MAZĂRE ILINCA MARIA

76

24

10,78

2

172

TOPOR CRISTINA ADRIANA

76

24

10,82

1

173

BOLCAȘ ALIN CĂLIN

76

24

10,78

1

174

STOICA ANA MARIA

76

24

10,85

1

175

SUSAN ROXANA PATRICIA

76

24

10,76

1

176

GÂȚU CRISTIAN

76

24

10,91

1

177

IOV CRISTIAN VASILE

76

24

10,79

1

178

TOTOK ROXANA ADELA

76

24

10,81

1

179

SOFICA DAN ADRIAN

76

24

10,77

1

180

CRIȘAN DIANA ELENA

76

24

10,76

1

181

FARKAS GZORGZI BOGLARKA

76

24

10,77

1

182

DAGĂU IOSIF

76

24

10,76

1

183

DANDEA ANCA DANIELA

76

24

10,86

1

184

NEGRU TIMOTEI GEORGE

76

24

10,87

1

185

PRODAN DIANA ALINA

76

24

10,77

1

186

POP SILVIU MARIAN

76

24

10,77

1

187

FARKAS ORSOLYA

76

24

10,78

1

188

COLOJOARĂ IONICĂ MARINEL

75

29

9,89

3

189

GASPAR GABRIELA

75

29

9,43

3

190

POPESCU TUDORIȚA

75

28

10,85

3

191

ASĂNACHE ANDREI DANIEL

75

28

10,30

3

192

RUSU DORINA IOANA

75

28

10,83

1

193

VRACI IONELA ESTERA

75

28

10,84

1

194

MIHUȚ MARCELA SIMONA

75

27

9,76

2

195

CIORAN GEORGIANA ELENA

75

27

9,68

1

196

TOMESCU ROBERT FLORIN

75

25

10,77

1

197

SELEJAN ROXANA OANA

75

25

10,77

1

198

FAUR SEBASTIAN GEORGE

75

25

10,83

1

199

DIDI DANIELA

75

25

12,34

1

200

DOROGAN RAUL

75

25

10,89

1

201

MUREȘAN NICOLETA CARMEN

75

24

11,19

4

202

TOROK MARIUS EUGEN

75

24

11,23

1

203

MOȚ CIPRIAN GHEORGHE

75

24

11,05

1

204

DOGARU PETRICĂ ȘTEFAN

75

24

11,05

1

205

GOVOREANU DRAGOȘ FLORIN

75

24

11,19

1

206

PREDA ROXANA-ALEXANDRA

75

23

10,76

1

207

GĂLĂȚEANU CIPRIAN-IOAN

75

23

10,76

1

208

POP ANDREI BOGDAN

74

29

10,77

3

209

VARGA VASILE

74

29

10,79

3

210

MEISAROS GEORGIANA

74

27

10,76

4

211

PANTEA TEODOR LUCIAN

74

27

10,76

2

212

PFAN RADU

74

27

10,91

2

213

BROȘ JURJ NICOLETA LILIANA

74

27

10,79

2

214

LUȚAI ANCA MARIA

74

27

10,78

2

215

BRÂNDUȘE CIPRIAN

74

27

10,79

2

216

MERCEA MELINDA LOREDANA

74

27

10,76

1

217

HERBEI SEFORA

74

26

9,73

2

218

DANCI CIPRIAN CAROL

74

25

11,60

1

219

MACOVEI FLORIN SABIN

74

24

10,90

2

220

TIMOFTE DANIELA

74

24

10,79

1

221

PICA LUCIAN

74

24

10,78

1

222

BENCECAN ANCA RAMONA

74

24

10,88

1

223

ZERNI ANDREEA ROXANA

74

24

10,76

1

224

PÂRVU FLORENTINA MARCELA

74

24

10,77

1

225

GHEORGHE ADINA

74

24

10,79

1

226

NEMEȘ SIMONA GEORGIANA

74

22

10,76

3

227

IENĂȘESCU GEORGIANA MONICA

74

22

10,76

3

228

COTUNA FLAVIUS DOREL

74

22

10,85

2

229

FEIER ELISABETA MELANIA

74

22

10,82

2

230

DUDAȘ DIANA CORNELIA

74

22

10,77

1

231

DRAIA LAVINIA LUISA

74

22

10,77

1

232

TĂMAȘ IOAN

74

22

10,85

1

233

MAGHIȘ MARIA VIORICA

74

22

10,78

1

234

LUNG BIANCA MARIA

74

22

10,79

1

235

BIBE GABRIELA MIRABELA

74

22

10,77

1

236

TOTORAN NICOLETA IZABELA

74

22

10,19

1

237

MIHEȚ ANA CLAUDIA

74

22

10,77

1

238

OMUȚ ADRIANA

74

22

10,85

1

239

GROZA BOGDAN DARIUS

74

22

10,82

1

240

VAȘAR SILVIU SEBASTIAN

74

22

10,77

1

241

FARCAȘIOAN

73

32

9,12

4

242

NECHIFOR MARIA FLORINA

73

29

8,07

4

243

ȚURCAȘ FLORENTINA

73

28

10,59

3

244

CANDIDATU ALINA CĂTĂLINA

73

28

10,79

3

245

CÎRPACIU FLORIN

73

28

10,10

2

246

MOȚOC CEV ANCA

73

26

10,76

3

247

MATIȘ RAMONA ANCUȚA

73

26

10,85

2

248

PETRUȘEL MIRELA DORINA

73

26

10,81

2

249

TÎRLAI IOANA ANCA

73

26

10,78

1

250

DUBEȘTEAN CRISTIAN TERENTE

73

25

9,68

1

251

BENE OVIDIU CRISTIAN

73

22

11,47

5

252

HORVATH ALIN

72

40

5,67

1

253

MORCAN IOAN ADRIAN

72

31

9,13

5

254

RUS MIHAI

72

30

8,78

4

255

SZEKELY KAROLINA ILDIKO

72

27

10,77

2

256

SCHEFER LUCIAN

72

27

10,76

1

257

GROZA MARCELA FLORINA

72

26

9,81

2

258

GIURGIU MONICA ELENA

72

26

9,78

2

259

HOFFMANN HENRICH

72

25

10,76

6

260

GROZAV SEBASTIAN

72

25

10,76

1

261

NEGREA AMELIA

72

25

10,81

1

262

OANĂ ALEXANDRA MARINELA

72

25

10,76

1

263

BULZAN ANDREEA IOANA

72

25

10,76

1

264

ȘERBAN SILVIU VASILE

72

25

10,77

1

265

URSOI DANIEL

72

25

10,76

1

266

RUS AMALIA

72

25

10,81

1

267

NICHI PATRICIA LARISA

72

25

10,77

1

268

LADOR IOSIF

72

25

10,78

1

269

HRIȚCU ANDREEA NICOLETA

72

25

10,77

1

270

BODEA NELI

72

25

10,87

1

271

MEȘTER DANIEL LAURENȚIU

72

25

10,76

1

272

MICĂLĂCEAN HILIAN-VASILE

72

25

10,76

1

273

CRIȘAN ADRIAN

72

25

10,79

1

274

HAUREȘ RAMONA DIDINA

72

22

10,77

1

275

BOCANCEA MARCEL VALENTIN

72

22

10,86

1

276

ȚÎRLE RAMONA

72

20

10,76

4

277

GAVRIȘ ANDREI ZAHARIA

72

20

10,77

1

278

FARCAȘ NEAMȚ ANDREEA

72

20

10,77

1

279

ROTAR GEORGIANA

72

20

10,76

1

280

POP TEODORA-IOANA

72

20

10,76

1

281

GĂRGĂLUC DANIEL

71

26

10,79

2

282

CURTA MARCEL

71

25

9,81

1

283

CURTA MARIUS IOAN

71

25

9,51

1

284

ȚOGOE CODRUȚA MARIA

71

24

10,78

2

285

LARIONESI DOREL

71

24

10,76

2

286

ATANASIU ALEXANDRU

71

24

10,08

1

287

ATANASIU ADRIAN IULIAN

71

24

10,08

1

288

TĂNASIE TRAIAN FLORIN

71

24

10,01

1

289

HOȚOPAN MARIUS FLORIN

71

24

10,83

1

290

DAGĂU MIRCEA

71

24

10,78

1

291

JIGĂU ANDREI

71

24

10,83

1

292

FIȚIU BOGDAN CRISTIAN

71

24

10,70

1

293

ENCEV BONI DANIEL

71

24

10,78

1

294

VICZKUS VIOLETA

71

24

10,77

1

295

CONTA BOGDAN

71

24

10,76

1

296

CONOPAN ADINA LOREDANA

71

24

10,76

1

297

BĂLEANU MARIA GEORGIANA

71

24

10,76

1

298

IENEI MIHAI

71

24

10,83

1

299

DAN LARISA DIANA

71

17

11,10

2

300

CRAINIC OVIDIU PETRU

71

15

11,12

1

301

IȘVĂNOIU ANA MARIA

71

15

11,04

1

302

CÎRPACI DUMITRU

70

32

9,37

6

303

SAVA SOFICA ADINA

70

30

7,03

4

304

GHEORGHE MIHAELA TEODORA

70

29

9,07

3

305

FLONTA FLAVIUS VIOREL

70

25

10,76

1

306

MIHUȚ MIHAELA

70

25

10,89

1

307

BRUDARIU FLORIN ANDREI

70

25

10,81

1

308

CĂLEAN FLORINA ANAMARIA

70

25

10,76

1

309

SPINARE LILIANA

70

24

9,70

2

310

BORDEI FLAVIUS

70

23

10,76

1

311

BRĂDEAN CONSTANTIN IULIAN

70

20

10,76

5

312

CHEȘA COSMIN

70

20

10,76

3

313

MÎRZAN MIHAELA ADRIANA

69

27

8,95

2

314

COMAN LAURA MARGARETA

69

27

8,64

2

315

PETRUȘE NICOLETA MARIANA

69

27

8,05

1

316

TALPAȘ CIPRIAN TIBERIU

69

26

9,07

1

317

ȘTEFEA FLOAREA

69

24

10,76

4

318

GYORI ALEXANDRA DANIELA

69

24

10,77

1

319

ARBORE COSMIN IOAN

69

24

10,83

1

320

ROXIN MARIANA VETUȚA

69

24

10,79

1

321

COSTA RAUL

69

22

10,79

2

322

HANZA DANIELA-CRISTINA

69

22

10,76

1

323

FAUR CRISTINA RAMONA

69

22

10,76

1

324

BORZAN SILVIU MIHAI

69

22

10,80

1

325

ZAPOI DANIEL MANUEL

68

31

8,45

3

326

BUZDUGAN MARIUS FELICIAN

68

29

8,89

3

327

ILEA AURELIAN MARCEL

68

26

8,97

2

328

BULAC MARIUS

68

24

8,26

4

329

STAN IOAN ROBIN

68

24

8,20

2

330

TRIF CIPRIAN DUMITRU

68

18

10,76

1

331

OLARIU RADU PETRU

67

45

5,05

4

332

COTOARĂ RALUCA

67

29

7,95

3

333

JURCA ANDREEA DIANA

67

27

7,96

1

334

BURADA ALIN

67

22

10,77

1

335

TĂNĂSOIU BOGDAN-FLORIN

67

20

10,76

1

336

MUNTEANU CRISTINA

67

15

10,76

1

337

RĂDUȚIU ADINA

67

15

10,77

1

338

DEHELEAN CIPRIAN VASILE

67

15

10,76

1

339

ȚICA AURA DANIELA

67

15

10,76

1

340

ONCIU RAUL MARIUS

67

15

10,76

1

341

KRATOWILL RAZVAN PETRU

66

41

5,59

2

342

MIHAI STELIAN DANIEL

66

29

8,52

3

343

BONTAȘ LUCIAN

66

25

9,44

1

344

BALACIU RODICA

65

29

6,71

3

345

PUȘCAȘ DIANA CARMEN

65

29

6,95

2

346

ICHIM ELISABETA COSMINA

65

26

8,26

2

347

NAGHI FLORELA IOANA

65

20

10,77

1

348

HANIȘ LIDIA

65

15

10,76

1

349

MOLNAR OTTO

65

15

10,77

1

350

LAZEA CIPRIAN DANIEL

65

15

10,76

1

351

COVACI IOSIF CIPRIAN

64

30

8,25

4

352

VARGA ATTILA JOZSEF

64

30

6,36

4

353

BĂICAN ANA MARIA

64

29

7,88

3

354

MAFTEI FLAVIUS EMIL

64

28

6,71

3

355

BODROG RAMONA

64

27

8,93

2

356

CUȚ ELENA ANDREEA

64

25

8,76

1

357

BOHOTICI JULIETA

64

25

8,97

1

358

MĂCINIC ELISABETA NICOLETA

63

30

7,44

4

359

DAT ZSOLT

63

30

7,92

4

360

ICHIM RAUL SEBASTIAN

63

28

7,04

3

361

MĂGULEAN PAULA

63

15

9,15

1

362

BÂRZ GABRIELA LUMINIȚA

63

15

9,95

1

363

CANDREA ESTERA

62

15

10,76

1

364

OLARU ANDREEA

62

15

10,76

1

365

RUS ANGELICA RALUCA

62

15

10,77

1

366

LUCA MARIUS VALENTIN

61

29

5,90

3

367

SPANACHE GINA

61

26

7,49

2

368

STANCIU MIRCEA IOAN

60

31

6,74

2

369

BORDA ALEXANDRA IULIA

60

25

7,55

1

370

CRISTEA NICOLETA

60

24

6,09

5

371

MARIAN ALIN MIHAI

59

30

6,70

4

372

NOVAC FLORIN

59

29

7,73

2

373

SCHMIDT IDA ADELINA

59

28

6,90

3

374

BÎRDA MIHAELA

59

23

6,86

1

375

TROCIN RAMONA

58

42

1,43

2

376

POP SERGIU SEBASTIAN

58

29

6,78

3

377

COȘARBĂ DINUȚA CRINA

58

26

5,24

2

378

HERMAN FLAVIUS

58

23

7,11

1

379

PEȘTE BOGDAN DUMITRU

58

22

6,12

3

380

DAICU ANDREEA ANGELA

58

15

9,43

1

381

TEREK LUDOVIC ALIN

57

30

5,02

4

382

SONNENSCHEIN GABRIEL CIPRIAN

57

30

5,35

1

383

COVACI CRISTIAN RAFAEL

57

27

7,89

2

384

COMLOȘAN FLAVIA

57

24

7,38

3

385

PUIULEȚ MIRCEA

57

20

8,14

1

386

POPA RAUL SEBASTIAN

57

17

7,40

2

387

ROMAN CRISTIAN

56

40

1,05

1

388

NOVAC SORIN LUCIAN

56

31

5,12

4

389

STANA CRISTINA MIHAELA

56

24

5,76

1

390

NOVAC ADRIAN

55

26

6,27

3

391

VARVARI LENUȚA VALERUȚA

55

15

7,80

1

392

BARTHATUNDE

54

26

4,85

2

393

BOARIU ROXANA ALEXANDRA

54

22

5,88

2

394

MOLNAR ATTILA CSABA

54

19

7,47

3

395

IUHASZ BERTOLON

54

19

7,95

3

396

HURKECZ LUMINIȚA NICOLETA

53

37

1,63

2

397

LITEAN MIRCEA

53

37

2,33

1

398

MUNTEAN CRISTINA

53

26

5,95

3

399

ARDELEAN SABINA FELICIA

52

27

5,61

2

400

NEAMU MIRUNA ALEXANDRA

52

24

4,75

1

401

POGOR VASILICA

52

23

6,23

3

402

HANC CRISTIAN NICOLAIE

52

19

7,76

3

403

SOCACIU ANDREEA

50

22

4,89

3

404

BULBOACĂ FLAVIUS DACIAN

49

40

0,41

1

405

PLEȘCULESEI LAURA ROXANA

49

28

2,44

3

406

DANCI IOAN CIPRIAN

47

33

0,46

4

407

BÂC SIMONA

47

29

1,05

2

408

PORCOLAB OANA TEODORA

47

26

2,55

3

409

MANCAȘ ADRIAN

47

18

6,31

1

410

DEAC ANCUȚA CLAUDIA

47

15

5,61

1

411

GUDINĂ CRISTIAN

46

33

1,66

1

412

SALAI REMUS

45

31

3,70

5

413

SZABO GABRIELA LOREDANA

45

26

2,42

1

414

VOINA SILVANA

45

17

4,59

2

415

POPA DANIEL

43

29

0,29

4

416

POP DORA

42

28

2,10

4

417

SPOIALĂ PETRU

41

25

1,78

5

418

ZVONAR CIPRIAN JONATHAN

41

20

4,62

1

419

ȘIANȚIU ALEXANDRU

41

20

4,61

1

420

LUCA EMANUEL FLORIN

40

29

1,07

4

421

GHEORGHIU CRISTINA MONICA

40

24

1,18

5

422

PASCARIU ALEXANDRA BIANCA

40

24

0,44

1

423

COVACIU FRANCISC ȘTEFAN

40

22

1,11

3

424

CONDURACHE IULIANA

39

25

0,46

1

425

CRIȘAN AURICA MARIA

38

29

0,87

4

426

PLEȘA ELENA EMILIA

38

27

0,26

3

427

PĂSCĂLINA ROXANA FLORENTINA

38

27

2,64

2

428

BUȚĂ CODRUȚA GEORGIANA

38

22

2,72

1

429

MERUȚA DANIEL GHEORGHE

36

20

1,78

2

430

BUTA ADRIANA OFELIA

36

20

1,27

2

431

MOTORCA MIHAI FLORIN

35

26

0,83

3

432

NICORIUC LĂCRIMIOARA PAULA

34

23

1,27

3

433

GUȚOAEA DENIS DUMITRU

33

20

1,07

1

434

ANDREI IOANA

33

17

0,03

2

435

HABAGERU FLORENTINA

33

17

2,33

2

436

POPA ANDREEA VOICHIȚA

33

17

1,04

1

437

ROMAN MARIUS DACIAN

33

15

1,49

1

438

PANTOVICI LOREDANA GEORGIANA

31

23

1,45

5

439

STREMCIUC VASILE

31

22

0,45

3

440

AILINCĂI MARIUS

31

17

0,99

2

441

VANCEA RAUL BENIAMIN

31

17

2,62

2

442

TOROK MIHAI ALEXANDRU

29

18

1,93

1

443

GAȘPAR NORBERT

28

20

1,70

2

444

CEUCA ROXANA MARIA

28

15

1,91

1

445

IMRE ANA

27

18

0,62

3

446

ASAFTEI MARIUS

26

18

1,30

1

447

ADAM LAVINIA

26

17

0,28

2

448

GROSU IONUȚ MARIUS

26

17

0,20

1

449

PURICE NICOLETA ALEXANDRA

26

15

0,44

1

450

GHEORGHE MARINEL VIOREL

23

17

0,80

2

451

DUMBRA FLORINA

23

17

0,57

1

452

GLIGOR CLAUDIU

21

15

0,23

1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


PROIECT


AVIZAT:

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


Nr. 50/10.02.2020

H O T Ă R Â R E A nr.

din____________________ cu privire la aprobarea Listei de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 8293/05.02.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Fond Locativ din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad nr. 8294/05.02.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1), alin. (5), alin. (6), alin. (7), alin. (9), alin. (10) din Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 1777, art. 1778 alin. (1), art. 1779, art. 1780, art. 1781 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), alin. 7 lit. q), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Lista de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETAR GENERAL

Serviciul Fond Locativ

PMA-S4-01


Raluca Staniș /2ex./ Raluca Staniș

Anexa la Hotărârea nr._______________________

_________a Consiliului Local al Municipiului Arad

NR. CRT.

NUMELE ȘI PRENUMELE

PUNCTAJ

PUNCTAJ SOCIAL

VECHIME

NR. PERS. FAM.

1

GALEA LIDIA

93

31

13,49

3

2

PUF LAURA

91

33

12,18

4

3

HÂNCU LILIANA ADRIANA

91

29

13,50

3

4

SANDU DEBORA

91

27

13,42

2

5

SUCOVENSCHI NAN ANCUȚA

91

27

13,40

1

6

ROSTAȘ SALINA

89

39

10,78

1

7

ROTARU CRISTIAN CIPRIAN

89

25

13,42

1

8

PAL GABRIELA

88

29

13,41

3

9

HERMAN RAMONA MARIA

88

28

12,87

2

10

GAVRILETE ALIN PETRU

88

28

12,29

1

11

TOMESCU SIMONA ELENA

87

42

10,02

2

12

GABOR MĂDĂLINA

87

40

10,85

1

13

TUTUNARU LAURA MIHAELA

87

29

12,92

4

14

MOMIR ELENA

87

29

12,02

3

15

MORĂRAȘU DUMITRU

87

29

12,52

3

16

MILITARU ANA FLORICA

87

27

12,08

2

17

BLAJ DIANA FLORENTINA

87

27

12,45

2

18

BĂLAN MONICA TEODORA

87

27

12,27

2

19

MARTIȘ MARIUS

87

27

12,55

1

20

SZOKE ZOLTAN IOSIF

86

44

8,32

3

21

SUCIU RALUCA ANCUȚA

86

32

11,90

3

22

OBLOJA ALIN MARIAN

86

30

11,04

2

23

TANCA IOAN CRISTIAN

86

30

11,12

2

24

PETREANU VASILICA

86

22

13,50

3

25

LAZĂR ILEANA

85

39

9,02

2

26

KEMENY IOZSEF ERVIN

85

27

12,46

2

27

SAVU SAMUEL

85

27

12,52

2

28

AȘTEFĂNESEI SORIN

85

25

12,36

1

29

NICOLA SEBASTIAN VALER

84

32

10,76

3

30

FATURA PAVEL CLAUDIU

84

32

10,79

3

31

BOGOȘEL IONUȚ FLORIN

84

28

11,31

1

32

PANTOVICI IULIANA FLORENTINA

84

24

12,88

2

33

ROPAN ADRIANA

83

31

10,82

3

34

TONȚA MIHAI FLORIN

83

31

10,78

3

35

SIPICĂ PAULA DORINA

83

30

12,22

4

36

OLARIU OVIDIU ADRIAN

83

30

12,53

4

37

ȚAPOȘ COSMIN

83

29

11,56

3

38

PRUIU ELISABETA IONELA

83

29

11,84

3

39

IANC ANAMARIA FELICIA

83

29

11,31

3

40

MATEI DANIEL

83

27

11,52

2

41

NEDELCU FLAVIUS DANIEL

83

27

11,06

2

42

ROȘU LUCIAN CRISTIAN

83

27

11,82

2

43

PEIA MARIA NICOLETA

83

27

11,24

2

44

DUMITRU CRISTINA

83

27

11,24

1

45

CURTA ANDREEA ANA

83

27

11,38

1

46

MURGU ROXANA CORINA

83

27

11,04

1

47

TIMIȘ SORIN

82

32

10,83

3

48

CABA MARIAN

82

30

10,82

2

49

BUN CLAUDIU TIMOTEI

82

30

10,85

2

50

ROȘU RUBEN CIPRIAN

82

30

10,78

2

51

FĂRCAȘ RAMONA

82

30

10,79

2

52

HARA MINA

82

28

11,16

3

53

KOPPANDI ALEXANDRA

82

28

11,48

1

54

SANDU EMANUELA

82

26

11,24

2

55

NICOLAU AMANDA

81

29

10,81

3

56

GHEDUȘ SORIN

81

29

10,79

3

57

COSTEA SORINA MONIKA

81

29

10,76

2

58

STERPU TATIANA

81

29

10,78

2

59

GÎRNEȚ MIHAIELA MARIANA

81

27

11,14

2

60

PĂUNA CONSTANTIN

81

27

11,30

2

61

POPA ADELA MARINELA

81

25

11,35

1

62

ANDRAȘ DUMITRU DAN

81

25

11,96

1

63

PĂIUȘAN IOVU CĂLIN

81

25

11,96

1

64

FRENȚIU ALIN

81

25

11,21

1

65

ȚAREI IONEL

81

17

13,40

2

66

MORAR IOAN CRISTIAN

80

46

8,51

5

67

GRECU VALERIU CLAUDIU

80

38

10,77

1

68

GAVRILĂ CONSTANTIN CORNEL

80

32

9,06

3

69

BUPTE MANUELA ROMINA

80

30

10,76

4

70

PELE VERONICA

80

30

10,78

4

71

FECHETE ALINA

80

30

10,77

1

72

JIVAN ADELINA

80

30

10,76

1

73

DAN LAURENȚIU MARCEL

80

30

10,77

1

74

MOHACI CRISTINA

80

30

10,76

1

75

BUNACIU VIORICA

80

28

10,76

5

76

MIȘCOI MARIANA CORNELIA

80

28

10,76

1

77

CRISTINA ANAMARIA FLAVIA

80

28

10,79

1

78

CUC COSMIN ILIE

80

28

10,77

1

79

TOMUȚA FLORENTINA

80

28

10,76

1

80

PELE ALEXANDRU GEORGE

80

25

12,43

1

81

ȘICLOVAN LAURA LILIANA

80

24

11,64

2

82

LUPUȘCĂ DUMITRU MARIUS

80

24

11,73

1

83

GROZA SERGIU

80

24

11,70

1

84

PUPĂZĂ IULIANA KINGA

79

29

10,78

4

85

MERCIOIU ORTENZIA

79

29

10,76

3

86

MIHOTA GEANINA MIRABELA

79

29

10,89

3

87

SESERMAN GABRIEL-SORIN

79

29

10,76

3

88

BĂNCILĂ IONUȚ CRISTIAN

79

29

10,81

2

89

CRAIU NICOLETA MINODORA

79

27

10,78

2

90

NAE CONSTANTIN PETRU

79

27

10,77

2

91

MELNIC ADINA BRÎNDUȘA

79

27

10,86

2

92

GYEKENY CLAUDIA CRISTINA

79

27

10,76

2

93

HANȚ IOAN COSMIN

79

27

10,78

2

94

CABA FLORIN SEBASTIAN

79

27

10,76

2

95

BRATU CLAUDIA

79

27

10,80

2

96

PODIUC SILVIA

79

27

10,79

2

97

ANCUȚA ȘTEFANIA

79

27

10,81

2

98

LEIA LIDIA

79

27

10,76

1

99

RUS DANIELA MARIANA

79

27

10,84

1

100

BOSTAN GHEORGHE OCTAVIAN

79

25

11,15

1

101

DAGĂU IOANA MIHAELA

79

25

11,60

1

102

BĂLAN GHEORGHE

79

25

11,93

1

103

MESZAR FRANCISC

79

24

12,27

1

104

TRIPON EMANUEL COSMIN

79

21

12,23

5

105

ROTARU IOANA LOREDANA

78

30

9,72

4

106

STITZL CODRUȚA MONICA

78

28

10,83

3

107

VLAD CRISTIAN NICOLAE

78

28

10,83

3

108

POPA SILVIA IOANA

78

28

10,76

3

109

DUMA SIMONA

78

28

10,85

3

110

CRIȘAN DANIEL PAVEL

78

28

10,76

3

111

CIREȘ ELENA

78

28

10,46

2

112

MUȘAT ADRIAN PETRE

78

28

10,76

2

113

REDIȘ CORINA TEODORA

78

26

10,76

3

114

MAGHIAR ALADAR

78

26

10,97

2

115

NEȘIOAN

78

26

10,79

2

116

BOTH LIDIA

78

26

10,09

2

117

BRAD ETELKA AGNES

78

26

10,81

2

118

PĂUȘAN RAMONA CORNELIA

78

26

10,79

2

119

STANCU ADRIAN DANIEL

78

26

10,78

2

120

CÂMPIAN DANIELA ANCUȚA

78

26

10,78

2

121

MATEI ALINA MARIA

78

26

10,77

2

122

SARKOZI ALIN

78

26

10,76

2

123

SABOU ANDA IONELA

78

22

11,13

1

124

VIDICAN CLAUDIA COSMINA

77

32

10,80

4

125

ȘULEA CRISTIAN

77

30

10,79

2

126

MOȚICA MARIA ALINA

77

30

10,81

2

127

OLARIU OLIVIA

77

30

10,77

2

128

NEAGA DANIEL

77

29

9,08

4

129

BOICIUC ALIOȘA ELVIS

77

27

10,88

2

130

BONDAR FLAVIUS ALIN

77

27

10,81

2

131

COJOCARU MARIA MIRABELA

77

27

10,77

2

132

DANȚOȘ IOAN ALEXANDRU

77

27

10,89

2

133

ȚOPAI ANDREIA LORENA

77

27

10,77

2

134

MINA DANIELA CRISTINA

77

27

10,81

2

135

SASU ALINA MĂRIOARA

77

27

10,07

1

136

PAULIAN SORIN-CLAUDIU

77

27

10,76

1

137

BUZEA ANDREEA DORINA

77

26

11,92

2

138

POP OLIMPIU VALER

77

25

10,81

1

139

FOȘLEA MIHAEL

77

25

10,76

1

140

BUZ MARIANA

77

25

10,77

1

141

MELNIC FLORIN ALEXANDRU

77

25

10,82

1

142

HIDAN ANAMARIA ROXANA

77

25

10,76

1

143

RUSU FABIAN NARCIS

77

25

10,79

1

144

VID LUCIAN

77

25

10,79

1

145

FĂRCUȚ CORINA MARIA

77

25

10,76

1

146

BORZA OVIDIU DORIN

77

25

10,80

1

147

POP ELENA ALINA

77

25

10,91

1

148

BRĂDEAN COSMIN IOAN

77

25

10,76

1

149

LUCACIU DAN OCTAVIAN

77

25

10,79

1

150

TOMA ANCUȚA

77

25

10,76

1

151

UNGUREANU CLAUDIA LOREDANA

77

25

10,87

1

152

VEDINAȘ LAVINIA ELENA

77

25

10,79

1

153

LAZA IONUȚ CRISTIAN

77

25

10,78

1

154

HRIȚCU MIHAELA GABRIELA

77

25

10,81

1

155

NEMENCIUC NICOLETA MĂRIOARA

77

25

10,76

1

156

PALADE SILVIA OANA

77

25

10,77

1

157

SPĂTAR FLORINA

77

25

10,81

1

158

GLIGOR ALINA

77

25

10,77

1

159

MORAR COSMINA ANCA

76

29

10,87

3

160

IORDĂCHESCU MARINELA

76

29

10,77

3

161

VARGA ALEXANDRU FRANCISC

76

29

10,30

3

162

MACIOCA IOAN LIVIU

76

26

10,80

3

163

TÎRNOVEANU VIOLETA

76

26

10,76

2

164

HOFFMANN MIRELA ORTANSA

76

26

10,76

2

165

LUPU DACIAN FLORIN

76

26

10,85

2

166

IACOB CĂTĂLIN IONUȚ

76

26

10,89

2

167

RUSU DANIELA MARIA

76

26

10,02

2

168

TRIP ANDREEA

76

25

11,21

1

169

TORZ ADRIAN DUMITRU

76

24

10,76

5

170

PĂSAT NICOLETA DANIELA

76

24

10,76

4

171

MAZĂRE ILINCA MARIA

76

24

10,78

2

172

TOPOR CRISTINA ADRIANA

76

24

10,82

1

173

BOLCAȘ ALIN CĂLIN

76

24

10,78

1

174

STOICA ANA MARIA

76

24

10,85

1

175

SUSAN ROXANA PATRICIA

76

24

10,76

1

176

GÂȚU CRISTIAN

76

24

10,91

1

177

IOV CRISTIAN VASILE

76

24

10,79

1

178

TOTOK ROXANA ADELA

76

24

10,81

1

179

SOFICA DAN ADRIAN

76

24

10,77

1

180

CRIȘAN DIANA ELENA

76

24

10,76

1

181

FARKAS GZORGZI BOGLARKA

76

24

10,77

1

182

DAGĂU IOSIF

76

24

10,76

1

183

DANDEA ANCA DANIELA

76

24

10,86

1

184

NEGRU TIMOTEI GEORGE

76

24

10,87

1

185

PRODAN DIANA ALINA

76

24

10,77

1

186

POP SILVIU MARIAN

76

24

10,77

1

187

FARKAS ORSOLYA

76

24

10,78

1

188

COLOJOARĂ IONICĂ MARINEL

75

29

9,89

3

189

GASPAR GABRIELA

75

29

9,43

3

190

POPESCU TUDORIȚA

75

28

10,85

3

191

ASĂNACHE ANDREI DANIEL

75

28

10,30

3

192

RUSU DORINA IOANA

75

28

10,83

1

193

VRACI IONELA ESTERA

75

28

10,84

1

194

MIHUȚ MARCELA SIMONA

75

27

9,76

2

195

CIORAN GEORGIANA ELENA

75

27

9,68

1

196

TOMESCU ROBERT FLORIN

75

25

10,77

1

197

SELEJAN ROXANA OANA

75

25

10,77

1

198

FAUR SEBASTIAN GEORGE

75

25

10,83

1

199

DIDI DANIELA

75

25

12,34

1

200

DOROGAN RAUL

75

25

10,89

1

201

MUREȘAN NICOLETA CARMEN

75

24

11,19

4

202

TOROK MARIUS EUGEN

75

24

11,23

1

203

MOȚ CIPRIAN GHEORGHE

75

24

11,05

1

204

DOGARU PETRICĂ ȘTEFAN

75

24

11,05

1

205

GOVOREANU DRAGOȘ FLORIN

75

24

11,19

1

206

PREDA ROXANA-ALEXANDRA

75

23

10,76

1

207

GĂLĂȚEANU CIPRIAN-IOAN

75

23

10,76

1

208

POP ANDREI BOGDAN

74

29

10,77

3

209

VARGA VASILE

74

29

10,79

3

210

MEISAROS GEORGIANA

74

27

10,76

4

211

PANTEA TEODOR LUCIAN

74

27

10,76

2

212

PFAN RADU

74

27

10,91

2

213

BROȘ JURJ NICOLETA LILIANA

74

27

10,79

2

214

LUȚAI ANCA MARIA

74

27

10,78

2

215

BRÂNDUȘE CIPRIAN

74

27

10,79

2

216

MERCEA MELINDA LOREDANA

74

27

10,76

1

217

HERBEI SEFORA

74

26

9,73

2

218

DANCI CIPRIAN CAROL

74

25

11,60

1

219

MACOVEI FLORIN SABIN

74

24

10,90

2

220

TIMOFTE DANIELA

74

24

10,79

1

221

PICA LUCIAN

74

24

10,78

1

222

BENCECAN ANCA RAMONA

74

24

10,88

1

223

ZERNI ANDREEA ROXANA

74

24

10,76

1

224

PÂRVU FLORENTINA MARCELA

74

24

10,77

1

225

GHEORGHE ADINA

74

24

10,79

1

226

NEMEȘ SIMONA GEORGIANA

74

22

10,76

3

227

IENĂȘESCU GEORGIANA MONICA

74

22

10,76

3

228

COTUNA FLAVIUS DOREL

74

22

10,85

2

229

FEIER ELISABETA MELANIA

74

22

10,82

2

230

DUDAȘ DIANA CORNELIA

74

22

10,77

1

231

DRAIA LAVINIA LUISA

74

22

10,77

1

232

TĂMAȘ IOAN

74

22

10,85

1

233

MAGHIȘ MARIA VIORICA

74

22

10,78

1

234

LUNG BIANCA MARIA

74

22

10,79

1

235

BIBE GABRIELA MIRABELA

74

22

10,77

1

236

TOTORAN NICOLETA IZABELA

74

22

10,19

1

237

MIHEȚ ANA CLAUDIA

74

22

10,77

1

238

OMUȚ ADRIANA

74

22

10,85

1

239

GROZA BOGDAN DARIUS

74

22

10,82

1

240

VAȘAR SILVIU SEBASTIAN

74

22

10,77

1

241

FARCAȘ IOAN

73

32

9,12

4

242

NECHIFOR MARIA FLORINA

73

29

8,07

4

243

ȚURCAȘ FLORENTINA

73

28

10,59

3

244

CANDIDATU ALINA CĂTĂLINA

73

28

10,79

3

245

CÎRPACIU FLORIN

73

28

10,10

2

246

MOȚOC CEV ANCA

73

26

10,76

3

247

MATIȘ RAMONA ANCUȚA

73

26

10,85

2

248

PETRUȘEL MIRELA DORINA

73

26

10,81

2

249

TÎRLAI IOANA ANCA

73

26

10,78

1

250

DUBEȘTEAN CRISTIAN TERENTE

73

25

9,68

1

251

BENE OVIDIU CRISTIAN

73

22

11,47

5

252

HORVATH ALIN

72

40

5,67

1

253

MORCAN IOAN ADRIAN

72

31

9,13

5

254

RUS MIHAI

72

30

8,78

4

255

SZEKELY KAROLINA ILDIKO

72

27

10,77

2

256

SCHEFER LUCIAN

72

27

10,76

1

257

GROZA MARCELA FLORINA

72

26

9,81

2

258

GIURGIU MONICA ELENA

72

26

9,78

2

259

HOFFMANN HENRICH

72

25

10,76

6

260

GROZAV SEBASTIAN

72

25

10,76

1

261

NEGREA AMELIA

72

25

10,81

1

262

OANĂ ALEXANDRA MARINELA

72

25

10,76

1

263

BULZAN ANDREEA IOANA

72

25

10,76

1

264

ȘERBAN SILVIU VASILE

72

25

10,77

1

265

URSOI DANIEL

72

25

10,76

1

266

RUS AMALIA

72

25

10,81

1

267

NICHI PATRICIA LARISA

72

25

10,77

1

268

LADOR IOSIF

72

25

10,78

1

269

HRIȚCU ANDREEA NICOLETA

72

25

10,77

1

270

BODEA NELI

72

25

10,87

1

271

MEȘTER DANIEL LAURENȚIU

72

25

10,76

1

272

MICĂLĂCEAN HILIAN-VASILE

72

25

10,76

1

273

CRIȘAN ADRIAN

72

25

10,79

1

274

HAUREȘ RAMONA DIDINA

72

22

10,77

1

275

BOCANCEA MARCEL VALENTIN

72

22

10,86

1

276

ȚÎRLE RAMONA

72

20

10,76

4

277

GAVRIȘ ANDREI ZAHARIA

72

20

10,77

1

278

FARCAȘ NEAMȚ ANDREEA

72

20

10,77

1

279

ROTAR GEORGIANA

72

20

10,76

1

280

POP TEODORA-IOANA

72

20

10,76

1

281

GĂRGĂLUC DANIEL

71

26

10,79

2

282

CURTA MARCEL

71

25

9,81

1

283

CURTA MARIUS IOAN

71

25

9,51

1

284

ȚOGOE CODRUȚA MARIA

71

24

10,78

2

285

LARIONESI DOREL

71

24

10,76

2

286

ATANASIU ALEXANDRU

71

24

10,08

1

287

ATANASIU ADRIAN IULIAN

71

24

10,08

1

288

TĂNASIE TRAIAN FLORIN

71

24

10,01

1

289

HOȚOPAN MARIUS FLORIN

71

24

10,83

1

290

DAGĂU MIRCEA

71

24

10,78

1

291

JIGĂU ANDREI

71

24

10,83

1

292

FIȚIU BOGDAN CRISTIAN

71

24

10,70

1

293

ENCEV BONI DANIEL

71

24

10,78

1

294

VICZKUS VIOLETA

71

24

10,77

1

295

CONTA BOGDAN

71

24

10,76

1

296

CONOPAN ADINA LOREDANA

71

24

10,76

1

297

BĂLEANU MARIA GEORGIANA

71

24

10,76

1

298

IENEI MIHAI

71

24

10,83

1

299

DAN LARISA DIANA

71

17

11,10

2

300

CRAINIC OVIDIU PETRU

71

15

11,12

1

301

IȘVĂNOIU ANA MARIA

71

15

11,04

1

302

CÎRPACI DUMITRU

70

32

9,37

6

303

SAVA SOFICA ADINA

70

30

7,03

4

304

GHEORGHE MIHAELA TEODORA

70

29

9,07

3

305

FLONTA FLAVIUS VIOREL

70

25

10,76

1

306

MIHUȚ MIHAELA

70

25

10,89

1

307

BRUDARIU FLORIN ANDREI

70

25

10,81

1

308

CĂLEAN FLORINA ANAMARIA

70

25

10,76

1

309

SPINARE LILIANA

70

24

9,70

2

310

BORDEI FLAVIUS

70

23

10,76

1

311

BRĂDEAN CONSTANTIN IULIAN

70

20

10,76

5

312

CHEȘA COSMIN

70

20

10,76

3

313

MÎRZAN MIHAELA ADRIANA

69

27

8,95

2

314

COMAN LAURA MARGARETA

69

27

8,64

2

315

PETRUȘE NICOLETA MARIANA

69

27

8,05

1

316

TALPAȘ CIPRIAN TIBERIU

69

26

9,07

1

317

ȘTEFEA FLOAREA

69

24

10,76

4

318

GYORI ALEXANDRA DANIELA

69

24

10,77

1

319

ARBORE COSMIN IOAN

69

24

10,83

1

320

ROXIN MARIANA VETUȚA

69

24

10,79

1

321

COSTA RAUL

69

22

10,79

2

322

HANZA DANIELA-CRISTINA

69

22

10,76

1

323

FAUR CRISTINA RAMONA

69

22

10,76

1

324

BORZAN SILVIU MIHAI

69

22

10,80

1

325

ZAPOI DANIEL MANUEL

68

31

8,45

3

326

BUZDUGAN MARIUS FELICIAN

68

29

8,89

3

327

ILEA AURELIAN MARCEL

68

26

8,97

2

328

BULAC MARIUS

68

24

8,26

4

329

STAN IOAN ROBIN

68

24

8,20

2

330

TRIF CIPRIAN DUMITRU

68

18

10,76

1

331

OLARIU RADU PETRU

67

45

5,05

4

332

COTOARĂ RALUCA

67

29

7,95

3

333

JURCA ANDREEA DIANA

67

27

7,96

1

334

BURADA ALIN

67

22

10,77

1

335

TĂNĂSOIU BOGDAN-FLORIN

67

20

10,76

1

336

MUNTEANU CRISTINA

67

15

10,76

1

337

RĂDUȚIU ADINA

67

15

10,77

1

338

DEHELEAN CIPRIAN VASILE

67

15

10,76

1

339

ȚICA AURA DANIELA

67

15

10,76

1

340

ONCIU RAUL MARIUS

67

15

10,76

1

341

KRATOWILL RAZVAN PETRU

66

41

5,59

2

342

MIHAI STELIAN DANIEL

66

29

8,52

3

343

BONTAȘ LUCIAN

66

25

9,44

1

344

BALACIU RODICA

65

29

6,71

3

345

PUȘCAȘ DIANA CARMEN

65

29

6,95

2

346

ICHIM ELISABETA COSMINA

65

26

8,26

2

347

NAGHI FLORELA IOANA

65

20

10,77

1

348

HANIȘ LIDIA

65

15

10,76

1

349

MOLNAR OTTO

65

15

10,77

1

350

LAZEA CIPRIAN DANIEL

65

15

10,76

1

351

COVACI IOSIF CIPRIAN

64

30

8,25

4

352

VARGA ATTILA JOZSEF

64

30

6,36

4

353

BĂICAN ANA MARIA

64

29

7,88

3

354

MAFTEI FLAVIUS EMIL

64

28

6,71

3

355

BODROG RAMONA

64

27

8,93

2

356

CUȚ ELENA ANDREEA

64

25

8,76

1

357

BOHOTICI JULIETA

64

25

8,97

1

358

MĂCINIC ELISABETA NICOLETA

63

30

7,44

4

359

DAT ZSOLT

63

30

7,92

4

360

ICHIM RAUL SEBASTIAN

63

28

7,04

3

361

MĂGULEAN PAULA

63

15

9,15

1

362

BÂRZ GABRIELA LUMINIȚA

63

15

9,95

1

363

CANDREA ESTERA

62

15

10,76

1

364

OLARU ANDREEA

62

15

10,76

1

365

RUS ANGELICA RALUCA

62

15

10,77

1

366

LUCA MARIUS VALENTIN

61

29

5,90

3

367

SPANACHE GINA

61

26

7,49

2

368

STANCIU MIRCEA IOAN

60

31

6,74

2

369

BORDA ALEXANDRA IULIA

60

25

7,55

1

370

CRISTEA NICOLETA

60

24

6,09

5

371

MARIAN ALIN MIHAI

59

30

6,70

4

372

NOVAC FLORIN

59

29

7,73

2

373

SCHMIDT IDA ADELINA

59

28

6,90

3

374

BÎRDA MIHAELA

59

23

6,86

1

375

TROCIN RAMONA

58

42

1,43

2

376

POP SERGIU SEBASTIAN

58

29

6,78

3

377

COȘARBĂ DINUȚA CRINA

58

26

5,24

2

378

HERMAN FLAVIUS

58

23

7,11

1

379

PEȘTE BOGDAN DUMITRU

58

22

6,12

3

380

DAICU ANDREEA ANGELA

58

15

9,43

1

381

TEREK LUDOVIC ALIN

57

30

5,02

4

382

SONNENSCHEIN GABRIEL CIPRIAN

57

30

5,35

1

383

COVACI CRISTIAN RAFAEL

57

27

7,89

2

384

COMLOȘAN FLAVIA

57

24

7,38

3

385

PUIULEȚ MIRCEA

57

20

8,14

1

386

POPA RAUL SEBASTIAN

57

17

7,40

2

387

ROMAN CRISTIAN

56

40

1,05

1

388

NOVAC SORIN LUCIAN

56

31

5,12

4

389

STANA CRISTINA MIHAELA

56

24

5,76

1

390

NOVAC ADRIAN

55

26

6,27

3

391

VARVARI LENUȚA VALERUȚA

55

15

7,80

1

392

BARTHATUNDE

54

26

4,85

2

393

BOARIU ROXANA ALEXANDRA

54

22

5,88

2

394

MOLNAR ATTILA CSABA

54

19

7,47

3

395

IUHASZ BERTOLON

54

19

7,95

3

396

HURKECZ LUMINIȚA NICOLETA

53

37

1,63

2

397

LITEAN MIRCEA

53

37

2,33

1

398

MUNTEAN CRISTINA

53

26

5,95

3

399

ARDELEAN SABINA FELICIA

52

27

5,61

2

400

NEAMU MIRUNA ALEXANDRA

52

24

4,75

1

401

POGOR VASILICA

52

23

6,23

3

402

HANC CRISTIAN NICOLAIE

52

19

7,76

3

403

SOCACIU ANDREEA

50

22

4,89

3

404

BULBOACĂ FLAVIUS DACIAN

49

40

0,41

1

405

PLEȘCULESEI LAURA ROXANA

49

28

2,44

3

406

DANCI IOAN CIPRIAN

47

33

0,46

4

407

BÂC SIMONA

47

29

1,05

2

408

PORCOLAB OANA TEODORA

47

26

2,55

3

409

MANCAȘ ADRIAN

47

18

6,31

1

410

DEAC ANCUȚA CLAUDIA

47

15

5,61

1

411

GUDINĂ CRISTIAN

46

33

1,66

1

412

SALAI REMUS

45

31

3,70

5

413

SZABO GABRIELA LOREDANA

45

26

2,42

1

414

VOINA SILVANA

45

17

4,59

2

415

POPA DANIEL

43

29

0,29

4

416

POP DORA

42

28

2,10

4

417

SPOIALĂ PETRU

41

25

1,78

5

418

ZVONAR CIPRIAN JONATHAN

41

20

4,62

1

419

ȘIANȚIU ALEXANDRU

41

20

4,61

1

420

LUCA EMANUEL FLORIN

40

29

1,07

4

421

GHEORGHIU CRISTINA MONICA

40

24

1,18

5

422

PASCARIU ALEXANDRA BIANCA

40

24

0,44

1

423

COVACIU FRANCISC ȘTEFAN

40

22

1,11

3

424

CONDURACHE IULIANA

39

25

0,46

1

425

CRIȘAN AURICA MARIA

38

29

0,87

4

426

PLEȘA ELENA EMILIA

38

27

0,26

3

427

PĂSCĂLINA ROXANA FLORENTINA

38

27

2,64

2

428

BUȚĂ CODRUȚA GEORGIANA

38

22

2,72

1

429

MERUȚA DANIEL GHEORGHE

36

20

1,78

2

430

BUTA ADRIANA OFELIA

36

20

1,27

2

431

MOTORCA MIHAI FLORIN

35

26

0,83

3

432

NICORIUC LĂCRIMIOARA PAULA

34

23

1,27

3

433

GUȚOAEA DENIS DUMITRU

33

20

1,07

1

434

ANDREI IOANA

33

17

0,03

2

435

HABAGERU FLORENTINA

33

17

2,33

2

436

POPA ANDREEA VOICHIȚA

33

17

1,04

1

437

ROMAN MARIUS DACIAN

33

15

1,49

1

438

PANTOVICI LOREDANA GEORGIANA

31

23

1,45

5

439

STREMCIUC VASILE

31

22

0,45

3

440

AILINCĂI MARIUS

31

17

0,99

2

441

VANCEA RAUL BENIAMIN

31

17

2,62

2

442

TOROK MIHAI ALEXANDRU

29

18

1,93

1

443

GAȘPAR NORBERT

28

20

1,70

2

444

CEUCA ROXANA MARIA

28

15

1,91

1

445

IMRE ANA

27

18

0,62

3

446

ASAFTEI MARIUS

26

18

1,30

1

447

ADAM LAVINIA

26

17

0,28

2

448

GROSU IONUȚ MARIUS

26

17

0,20

1

449

PURICE NICOLETA ALEXANDRA

26

15

0,44

1

450

GHEORGHE MARINEL VIOREL

23

17

0,80

2

451

DUMBRA FLORINA

23

17

0,57

1

452

GLIGOR CLAUDIU

21

15

0,23

1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

REFERAT DE APROBARE Nr. 8293/05.02.2020

Având în vedere necesitatea stabilirii ordinii de priorități în soluționarea cererilor pentru locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și necesitatea aprobării listei cuprinzând cererile înregistrate până la 31.12.2019, conform legislației în vigoare.

Existența la data de 31.12.2019, în evidențele Serviciului Fond Locativ a unui număr de 452 cereri pentru locuințe ANL, ale căror titulari îndeplinesc condițiile prevăzute de Hotărârea nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare.

Consider oportună aprobarea Listei de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2019.

PRIMAR, Călin Bibarț

Serviciul Fond Locativ

Raluca Staniș /2ex./ Raluca Staniș

PMA-S4-01


Primăria Municipiului Arad Direcția Patrimoniu Nr. 8294/05.02.2020

R A P O R T

al Serviciului Fond Locativ

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 8293/05.02.2020, a Primarului Municipiului Arad, Călin Bibarț.

Obiect: aprobarea listei și ordinii de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, listă rezultată în urma analizării cererilor depuse până la 31.12.2019.

Având în vedere:

  • -   prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

  • -   Hotărârea nr. 962/27.09.2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998;

  • -   înregistrarea cererilor pentru locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe s-a efectuat de către Serviciul Fond Locativ al Primăriei Municipiului Arad, după analizarea dosarelor depuse conform anexei 11 a Hotărârii nr. 962/27.09.2001;

  • -   analizarea cererilor și stabilirea ordinii de priorități a solicitanților s-a făcut prin prisma respectării criteriilor-cadru de acces la o locuință construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, și a criteriilor de ierarhizare prin punctaj;

  • -   Existența la data de 31.12.2019, în evidențele Serviciului Fond Locativ a unui număr de 452 cereri pentru locuințe ANL, ale căror titulari îndeplinesc condițiile prevăzute de Hotărârea nr. 962/2001 cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere aceste aspecte,

PROPUNEM:

Aprobarea Listei și ordinii de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2019, conform anexei.

Director Executiv, C.J. Ștefan Szuchanszki


Serviciul Fond Locativ

Raluca Staniș /2ex./ Raluca Staniș


Șef Serviciu, C.J. Raluca Staniș

Întocmit,

Monica Gârzi

PMA-S4-01

Anexa la Hotărârea nr. 65/19.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

NR. CRT.

NUMELE ȘI PRENUMELE

PUNCTAJ

PUNCTAJ SOCIAL

VECHIME

NR. PERS. FAM.

1

GALEA LIDIA

93

31

13,49

3

2

PUF LAURA

91

33

12,18

4

3

HÂNCU LILIANA ADRIANA

91

29

13,50

3

4

SANDU DEBORA

91

27

13,42

2

5

SUCOVENSCHI NAN ANCUȚA

91

27

13,40

1

6

ROSTAȘ SALINA

89

39

10,78

1

7

ROTARU CRISTIAN CIPRIAN

89

25

13,42

1

8

PAL GABRIELA

88

29

13,41

3

9

HERMAN RAMONA MARIA

88

28

12,87

2

10

GAVRILETE ALIN PETRU

88

28

12,29

1

11

TOMESCU SIMONA ELENA

87

42

10,02

2

12

GABOR MĂDĂLINA

87

40

10,85

1

13

TUTUNARU LAURA MIHAELA

87

29

12,92

4

14

MOMIR ELENA

87

29

12,02

3

15

MORĂRAȘU DUMITRU

87

29

12,52

3

16

MILITARU ANA FLORICA

87

27

12,08

2

17

BLAJ DIANA FLORENTINA

87

27

12,45

2

18

BĂLAN MONICA TEODORA

87

27

12,27

2

19

MARTIȘ MARIUS

87

27

12,55

1

20

SZOKE ZOLTAN IOSIF

86

44

8,32

3

21

SUCIU RALUCA ANCUȚA

86

32

11,90

3

22

OBLOJA ALIN MARIAN

86

30

11,04

2

23

TANCA IOAN CRISTIAN

86

30

11,12

2

24

PETREANU VASILICA

86

22

13,50

3

25

LAZĂR ILEANA

85

39

9,02

2

26

KEMENY IOZSEF ERVIN

85

27

12,46

2

27

SAVU SAMUEL

85

27

12,52

2

28

AȘTEFĂNESEI SORIN

85

25

12,36

1

29

NICOLA SEBASTIAN VALER

84

32

10,76

3

30

FATURA PAVEL CLAUDIU

84

32

10,79

3

31

BOGOȘEL IONUȚ FLORIN

84

28

11,31

1

32

PANTOVICI IULIANA FLORENTINA

84

24

12,88

2

33

ROPAN ADRIANA

83

31

10,82

3

34

TONȚA MIHAI FLORIN

83

31

10,78

3

35

SIPICĂ PAULA DORINA

83

30

12,22

4

36

OLARIU OVIDIU ADRIAN

83

30

12,53

4

37

ȚAPOȘ COSMIN

83

29

11,56

3

38

PRUIU ELISABETA IONELA

83

29

11,84

3

39

IANC ANAMARIA FELICIA

83

29

11,31

3

40

MATEI DANIEL

83

27

11,52

2

41

NEDELCU FLAVIUS DANIEL

83

27

11,06

2

42

ROȘU LUCIAN CRISTIAN

83

27

11,82

2

43

PEIA MARIA NICOLETA

83

27

11,24

2

44

DUMITRU CRISTINA

83

27

11,24

1

45

CURTA ANDREEA ANA

83

27

11,38

1

46

MURGU ROXANA CORINA

83

27

11,04

1

47

TIMIȘ SORIN

82

32

10,83

3

48

CABA MARIAN

82

30

10,82

2

49

BUN CLAUDIU TIMOTEI

82

30

10,85

2

50

ROȘU RUBEN CIPRIAN

82

30

10,78

2

51

FĂRCAȘ RAMONA

82

30

10,79

2

52

HARA MINA

82

28

11,16

3

53

KOPPANDI ALEXANDRA

82

28

11,48

1

54

SANDU EMANUELA

82

26

11,24

2

55

NICOLAU AMANDA

81

29

10,81

3

56

GHEDUȘ SORIN

81

29

10,79

3

57

COSTEA SORINA MONIKA

81

29

10,76

2

58

STERPU TATIANA

81

29

10,78

2

59

GÎRNEȚ MIHAIELA MARIANA

81

27

11,14

2

60

PĂUNA CONSTANTIN

81

27

11,30

2

61

POPA ADELA MARINELA

81

25

11,35

1

62

ANDRAȘ DUMITRU DAN

81

25

11,96

1

63

PĂIUȘAN IOVU CĂLIN

81

25

11,96

1

64

FRENȚIU ALIN

81

25

11,21

1

65

ȚAREI IONEL

81

17

13,40

2

66

MORAR IOAN CRISTIAN

80

46

8,51

5

67

GRECU VALERIU CLAUDIU

80

38

10,77

1

68

GAVRILĂ CONSTANTIN CORNEL

80

32

9,06

3

69

BUPTE MANUELA ROMINA

80

30

10,76

4

70

PELE VERONICA

80

30

10,78

4

71

FECHETE ALINA

80

30

10,77

1

72

JIVAN ADELINA

80

30

10,76

1

73

DAN LAURENȚIU MARCEL

80

30

10,77

1

74

MOHACI CRISTINA

80

30

10,76

1

75

BUNACIU VIORICA

80

28

10,76

5

76

MIȘCOI MARIANA CORNELIA

80

28

10,76

1

77

CRISTINA ANAMARIA FLAVIA

80

28

10,79

1

78

CUC COSMIN ILIE

80

28

10,77

1

79

TOMUȚA FLORENTINA

80

28

10,76

1

80

PELE ALEXANDRU GEORGE

80

25

12,43

1

81

ȘICLOVAN LAURA LILIANA

80

24

11,64

2

82

LUPUȘCĂ DUMITRU MARIUS

80

24

11,73

1

83

GROZA SERGIU

80

24

11,70

1

84

PUPĂZĂ IULIANA KINGA

79

29

10,78

4

85

MERCIOIU ORTENZIA

79

29

10,76

3

86

MIHOTA GEANINA MIRABELA

79

29

10,89

3

87

SESERMAN GABRIEL-SORIN

79

29

10,76

3

88

BĂNCILĂ IONUȚ CRISTIAN

79

29

10,81

2

89

CRAIU NICOLETA MINODORA

79

27

10,78

2

90

NAE CONSTANTIN PETRU

79

27

10,77

2

91

MELNIC ADINA BRÎNDUȘA

79

27

10,86

2

92

GYEKENY CLAUDIA CRISTINA

79

27

10,76

2

93

HANȚ IOAN COSMIN

79

27

10,78

2

94

CABA FLORIN SEBASTIAN

79

27

10,76

2

95

BRATU CLAUDIA

79

27

10,80

2

96

PODIUC SILVIA

79

27

10,79

2

97

ANCUȚA ȘTEFANIA

79

27

10,81

2

98

LEIA LIDIA

79

27

10,76

1

99

RUS DANIELA MARIANA

79

27

10,84

1

100

BOSTAN GHEORGHE OCTAVIAN

79

25

11,15

1

101

DAGĂU IOANA MIHAELA

79

25

11,60

1

102

BĂLAN GHEORGHE

79

25

11,93

1

103

MESZAR FRANCISC

79

24

12,27

1

104

TRIPON EMANUEL COSMIN

79

21

12,23

5

105

ROTARU IOANA LOREDANA

78

30

9,72

4

106

STITZL CODRUȚA MONICA

78

28

10,83

3

107

VLAD CRISTIAN NICOLAE

78

28

10,83

3

108

POPA SILVIA IOANA

78

28

10,76

3

109

DUMA SIMONA

78

28

10,85

3

110

CRIȘAN DANIEL PAVEL

78

28

10,76

3

111

CIREȘ ELENA

78

28

10,46

2

112

MUȘAT ADRIAN PETRE

78

28

10,76

2

113

REDIȘ CORINA TEODORA

78

26

10,76

3

114

MAGHIAR ALADAR

78

26

10,97

2

115

NEȘ IOAN

78

26

10,79

2

116

BOTH LIDIA

78

26

10,09

2

117

BRAD ETELKA AGNES

78

26

10,81

2

118

PĂUȘAN RAMONA CORNELIA

78

26

10,79

2

119

STANCU ADRIAN DANIEL

78

26

10,78

2

120

CÂMPIAN DANIELA ANCUȚA

78

26

10,78

2

121

MATEI ALINA MARIA

78

26

10,77

2

122

SARKOZI ALIN

78

26

10,76

2

123

SABOU ANDA IONELA

78

22

11,13

1

124

VIDICAN CLAUDIA COSMINA

77

32

10,80

4

125

ȘULEA CRISTIAN

77

30

10,79

2

126

MOȚICA MARIA ALINA

77

30

10,81

2

127

OLARIU OLIVIA

77

30

10,77

2

128

NEAGA DANIEL

77

29

9,08

4

129

BOICIUC ALIOȘA ELVIS

77

27

10,88

2

130

BONDAR FLAVIUS ALIN

77

27

10,81

2

131

COJOCARU MARIA MIRABELA

77

27

10,77

2

132

DANȚOȘ IOAN ALEXANDRU

77

27

10,89

2

133

ȚOPAI ANDREIA LORENA

77

27

10,77

2

134

MINA DANIELA CRISTINA

77

27

10,81

2

135

SASU ALINA MĂRIOARA

77

27

10,07

1

136

PAULIAN SORIN-CLAUDIU

77

27

10,76

1

137

BUZEA ANDREEA DORINA

77

26

11,92

2

138

POP OLIMPIU VALER

77

25

10,81

1

139

FOȘLEA MIHAEL

77

25

10,76

1

140

BUZ MARIANA

77

25

10,77

1

141

MELNIC FLORIN ALEXANDRU

77

25

10,82

1

142

HIDAN ANAMARIA ROXANA

77

25

10,76

1

143

RUSU FABIAN NARCIS

77

25

10,79

1

144

VID LUCIAN

77

25

10,79

1

145

FĂRCUȚ CORINA MARIA

77

25

10,76

1

146

BORZA OVIDIU DORIN

77

25

10,80

1

147

POP ELENA ALINA

77

25

10,91

1

148

BRĂDEAN COSMIN IOAN

77

25

10,76

1

149

LUCACIU DAN OCTAVIAN

77

25

10,79

1

150

TOMA ANCUȚA

77

25

10,76

1

151

UNGUREANU CLAUDIA LOREDANA

77

25

10,87

1

152

VEDINAȘ LAVINIA ELENA

77

25

10,79

1

153

LAZA IONUȚ CRISTIAN

77

25

10,78

1

154

HRIȚCU MIHAELA GABRIELA

77

25

10,81

1

155

NEMENCIUC NICOLETA MĂRIOARA

77

25

10,76

1

156

PALADE SILVIA OANA

77

25

10,77

1

157

SPĂTAR FLORINA

77

25

10,81

1

158

GLIGOR ALINA

77

25

10,77

1

159

MORAR COSMINA ANCA

76

29

10,87

3

160

IORDĂCHESCU MARINELA

76

29

10,77

3

161

VARGA ALEXANDRU FRANCISC

76

29

10,30

3

162

MACIOCA IOAN LIVIU

76

26

10,80

3

163

TÎRNOVEANU VIOLETA

76

26

10,76

2

164

HOFFMANN MIRELA ORTANSA

76

26

10,76

2

165

LUPU DACIAN FLORIN

76

26

10,85

2

166

IACOB CĂTĂLIN IONUȚ

76

26

10,89

2

167

RUSU DANIELA MARIA

76

26

10,02

2

168

TRIP ANDREEA

76

25

11,21

1

169

TORZ ADRIAN DUMITRU

76

24

10,76

5

170

PĂSAT NICOLETA DANIELA

76

24

10,76

4

171

MAZĂRE ILINCA MARIA

76

24

10,78

2

172

TOPOR CRISTINA ADRIANA

76

24

10,82

1

173

BOLCAȘ ALIN CĂLIN

76

24

10,78

1

174

STOICA ANA MARIA

76

24

10,85

1

175

SUSAN ROXANA PATRICIA

76

24

10,76

1

176

GÂȚU CRISTIAN

76

24

10,91

1

177

IOV CRISTIAN VASILE

76

24

10,79

1

178

TOTOK ROXANA ADELA

76

24

10,81

1

179

SOFICA DAN ADRIAN

76

24

10,77

1

180

CRIȘAN DIANA ELENA

76

24

10,76

1

181

FARKAS GZORGZI BOGLARKA

76

24

10,77

1

182

DAGĂU IOSIF

76

24

10,76

1

183

DANDEA ANCA DANIELA

76

24

10,86

1

184

NEGRU TIMOTEI GEORGE

76

24

10,87

1

185

PRODAN DIANA ALINA

76

24

10,77

1

186

POP SILVIU MARIAN

76

24

10,77

1

187

FARKAS ORSOLYA

76

24

10,78

1

188

COLOJOARĂ IONICĂ MARINEL

75

29

9,89

3

189

GASPAR GABRIELA

75

29

9,43

3

190

POPESCU TUDORIȚA

75

28

10,85

3

191

ASĂNACHE ANDREI DANIEL

75

28

10,30

3

192

RUSU DORINA IOANA

75

28

10,83

1

193

VRACI IONELA ESTERA

75

28

10,84

1

194

MIHUȚ MARCELA SIMONA

75

27

9,76

2

195

CIORAN GEORGIANA ELENA

75

27

9,68

1

196

TOMESCU ROBERT FLORIN

75

25

10,77

1

197

SELEJAN ROXANA OANA

75

25

10,77

1

198

FAUR SEBASTIAN GEORGE

75

25

10,83

1

199

DIDI DANIELA

75

25

12,34

1

200

DOROGAN RAUL

75

25

10,89

1

201

MUREȘAN NICOLETA CARMEN

75

24

11,19

4

202

TOROK MARIUS EUGEN

75

24

11,23

1

203

MOȚ CIPRIAN GHEORGHE

75

24

11,05

1

204

DOGARU PETRICĂ ȘTEFAN

75

24

11,05

1

205

GOVOREANU DRAGOȘ FLORIN

75

24

11,19

1

206

PREDA ROXANA-ALEXANDRA

75

23

10,76

1

207

GĂLĂȚEANU CIPRIAN-IOAN

75

23

10,76

1

208

POP ANDREI BOGDAN

74

29

10,77

3

209

VARGA VASILE

74

29

10,79

3

210

MEISAROS GEORGIANA

74

27

10,76

4

211

PANTEA TEODOR LUCIAN

74

27

10,76

2

212

PFAN RADU

74

27

10,91

2

213

BROȘ JURJ NICOLETA LILIANA

74

27

10,79

2

214

LUȚAI ANCA MARIA

74

27

10,78

2

215

BRÂNDUȘE CIPRIAN

74

27

10,79

2

216

MERCEA MELINDA LOREDANA

74

27

10,76

1

217

HERBEI SEFORA

74

26

9,73

2

218

DANCI CIPRIAN CAROL

74

25

11,60

1

219

MACOVEI FLORIN SABIN

74

24

10,90

2

220

TIMOFTE DANIELA

74

24

10,79

1

221

PICA LUCIAN

74

24

10,78

1

222

BENCECAN ANCA RAMONA

74

24

10,88

1

223

ZERNI ANDREEA ROXANA

74

24

10,76

1

224

PÂRVU FLORENTINA MARCELA

74

24

10,77

1

225

GHEORGHE ADINA

74

24

10,79

1

226

NEMEȘ SIMONA GEORGIANA

74

22

10,76

3

227

IENĂȘESCU GEORGIANA MONICA

74

22

10,76

3

228

COTUNA FLAVIUS DOREL

74

22

10,85

2

229

FEIER ELISABETA MELANIA

74

22

10,82

2

230

DUDAȘ DIANA CORNELIA

74

22

10,77

1

231

DRAIA LAVINIA LUISA

74

22

10,77

1

232

TĂMAȘ IOAN

74

22

10,85

1

233

MAGHIȘ MARIA VIORICA

74

22

10,78

1

234

LUNG BIANCA MARIA

74

22

10,79

1

235

BIBE GABRIELA MIRABELA

74

22

10,77

1

236

TOTORAN NICOLETA IZABELA

74

22

10,19

1

237

MIHEȚ ANA CLAUDIA

74

22

10,77

1

238

OMUȚ ADRIANA

74

22

10,85

1

239

GROZA BOGDAN DARIUS

74

22

10,82

1

240

VAȘAR SILVIU SEBASTIAN

74

22

10,77

1

241

FARCAȘ IOAN

73

32

9,12

4

242

NECHIFOR MARIA FLORINA

73

29

8,07

4

243

ȚURCAȘ FLORENTINA

73

28

10,59

3

244

CANDIDATU ALINA CĂTĂLINA

73

28

10,79

3

245

CÎRPACIU FLORIN

73

28

10,10

2

246

MOȚOC CEV ANCA

73

26

10,76

3

247

MATIȘ RAMONA ANCUȚA

73

26

10,85

2

248

PETRUȘEL MIRELA DORINA

73

26

10,81

2

249

TÎRLAI IOANA ANCA

73

26

10,78

1

250

DUBEȘTEAN CRISTIAN TERENTE

73

25

9,68

1

251

BENE OVIDIU CRISTIAN

73

22

11,47

5

252

HORVATH ALIN

72

40

5,67

1

253

MORCAN IOAN ADRIAN

72

31

9,13

5

254

RUS MIHAI

72

30

8,78

4

255

SZEKELY KAROLINA ILDIKO

72

27

10,77

2

256

SCHEFER LUCIAN

72

27

10,76

1

257

GROZA MARCELA FLORINA

72

26

9,81

2

258

GIURGIU MONICA ELENA

72

26

9,78

2

259

HOFFMANN HENRICH

72

25

10,76

6

260

GROZAV SEBASTIAN

72

25

10,76

1

261

NEGREA AMELIA

72

25

10,81

1

262

OANĂ ALEXANDRA MARINELA

72

25

10,76

1

263

BULZAN ANDREEA IOANA

72

25

10,76

1

264

ȘERBAN SILVIU VASILE

72

25

10,77

1

265

URSOI DANIEL

72

25

10,76

1

266

RUS AMALIA

72

25

10,81

1

267

NICHI PATRICIA LARISA

72

25

10,77

1

268

LADOR IOSIF

72

25

10,78

1

269

HRIȚCU ANDREEA NICOLETA

72

25

10,77

1

270

BODEA NELI

72

25

10,87

1

271

MEȘTER DANIEL LAURENȚIU

72

25

10,76

1

272

MICĂLĂCEAN HILIAN-VASILE

72

25

10,76

1

273

CRIȘAN ADRIAN

72

25

10,79

1

274

HAUREȘ RAMONA DIDINA

72

22

10,77

1

275

BOCANCEA MARCEL VALENTIN

72

22

10,86

1

276

ȚÎRLE RAMONA

72

20

10,76

4

277

GAVRIȘ ANDREI ZAHARIA

72

20

10,77

1

278

FARCAȘ NEAMȚ ANDREEA

72

20

10,77

1

279

ROTAR GEORGIANA

72

20

10,76

1

280

POP TEODORA-IOANA

72

20

10,76

1

281

GĂRGĂLUC DANIEL

71

26

10,79

2

282

CURTA MARCEL

71

25

9,81

1

283

CURTA MARIUS IOAN

71

25

9,51

1

284

ȚOGOE CODRUȚA MARIA

71

24

10,78

2

285

LARIONESI DOREL

71

24

10,76

2

286

ATANASIU ALEXANDRU

71

24

10,08

1

287

ATANASIU ADRIAN IULIAN

71

24

10,08

1

288

TĂNASIE TRAIAN FLORIN

71

24

10,01

1

289

HOȚOPAN MARIUS FLORIN

71

24

10,83

1

290

DAGĂU MIRCEA

71

24

10,78

1

291

JIGĂU ANDREI

71

24

10,83

1

292

FIȚIU BOGDAN CRISTIAN

71

24

10,70

1

293

ENCEV BONI DANIEL

71

24

10,78

1

294

VICZKUS VIOLETA

71

24

10,77

1

295

CONTA BOGDAN

71

24

10,76

1

296

CONOPAN ADINA LOREDANA

71

24

10,76

1

297

BĂLEANU MARIA GEORGIANA

71

24

10,76

1

298

IENEI MIHAI

71

24

10,83

1

299

DAN LARISA DIANA

71

17

11,10

2

300

CRAINIC OVIDIU PETRU

71

15

11,12

1

301

IȘVĂNOIU ANA MARIA

71

15

11,04

1

302

CÎRPACI DUMITRU

70

32

9,37

6

303

SAVA SOFICA ADINA

70

30

7,03

4

304

GHEORGHE MIHAELA TEODORA

70

29

9,07

3

305

FLONTA FLAVIUS VIOREL

70

25

10,76

1

306

MIHUȚ MIHAELA

70

25

10,89

1

307

BRUDARIU FLORIN ANDREI

70

25

10,81

1

308

CĂLEAN FLORINA ANAMARIA

70

25

10,76

1

309

SPINARE LILIANA

70

24

9,70

2

310

BORDEI FLAVIUS

70

23

10,76

1

311

BRĂDEAN CONSTANTIN IULIAN

70

20

10,76

5

312

CHEȘA COSMIN

70

20

10,76

3

313

MÎRZAN MIHAELA ADRIANA

69

27

8,95

2

314

COMAN LAURA MARGARETA

69

27

8,64

2

315

PETRUȘE NICOLETA MARIANA

69

27

8,05

1

316

TALPAȘ CIPRIAN TIBERIU

69

26

9,07

1

317

ȘTEFEA FLOAREA

69

24

10,76

4

318

GYORI ALEXANDRA DANIELA

69

24

10,77

1

319

ARBORE COSMIN IOAN

69

24

10,83

1

320

ROXIN MARIANA VETUȚA

69

24

10,79

1

321

COSTA RAUL

69

22

10,79

2

322

HANZA DANIELA-CRISTINA

69

22

10,76

1

323

FAUR CRISTINA RAMONA

69

22

10,76

1

324

BORZAN SILVIU MIHAI

69

22

10,80

1

325

ZAPOI DANIEL MANUEL

68

31

8,45

3

326

BUZDUGAN MARIUS FELICIAN

68

29

8,89

3

327

ILEA AURELIAN MARCEL

68

26

8,97

2

328

BULAC MARIUS

68

24

8,26

4

329

STAN IOAN ROBIN

68

24

8,20

2

330

TRIF CIPRIAN DUMITRU

68

18

10,76

1

331

OLARIU RADU PETRU

67

45

5,05

4

332

COTOARĂ RALUCA

67

29

7,95

3

333

JURCA ANDREEA DIANA

67

27

7,96

1

334

BURADA ALIN

67

22

10,77

1

335

TĂNĂSOIU BOGDAN-FLORIN

67

20

10,76

1

336

MUNTEANU CRISTINA

67

15

10,76

1

337

RĂDUȚIU ADINA

67

15

10,77

1

338

DEHELEAN CIPRIAN VASILE

67

15

10,76

1

339

ȚICA AURA DANIELA

67

15

10,76

1

340

ONCIU RAUL MARIUS

67

15

10,76

1

341

KRATOWILL RAZVAN PETRU

66

41

5,59

2

342

MIHAI STELIAN DANIEL

66

29

8,52

3

343

BONTAȘ LUCIAN

66

25

9,44

1

344

BALACIU RODICA

65

29

6,71

3

345

PUȘCAȘ DIANA CARMEN

65

29

6,95

2

346

ICHIM ELISABETA COSMINA

65

26

8,26

2

347

NAGHI FLORELA IOANA

65

20

10,77

1

348

HANIȘ LIDIA

65

15

10,76

1

349

MOLNAR OTTO

65

15

10,77

1

350

LAZEA CIPRIAN DANIEL

65

15

10,76

1

351

COVACI IOSIF CIPRIAN

64

30

8,25

4

352

VARGA ATTILA JOZSEF

64

30

6,36

4

353

BĂICAN ANA MARIA

64

29

7,88

3

354

MAFTEI FLAVIUS EMIL

64

28

6,71

3

355

BODROG RAMONA

64

27

8,93

2

356

CUȚ ELENA ANDREEA

64

25

8,76

1

357

BOHOTICI JULIETA

64

25

8,97

1

358

MĂCINIC ELISABETA NICOLETA

63

30

7,44

4

359

DAT ZSOLT

63

30

7,92

4

360

ICHIM RAUL SEBASTIAN

63

28

7,04

3

361

MĂGULEAN PAULA

63

15

9,15

1

362

BÂRZ GABRIELA LUMINIȚA

63

15

9,95

1

363

CANDREA ESTERA

62

15

10,76

1

364

OLARU ANDREEA

62

15

10,76

1

365

RUS ANGELICA RALUCA

62

15

10,77

1

366

LUCA MARIUS VALENTIN

61

29

5,90

3

367

SPANACHE GINA

61

26

7,49

2

368

STANCIU MIRCEA IOAN

60

31

6,74

2

369

BORDA ALEXANDRA IULIA

60

25

7,55

1

370

CRISTEA NICOLETA

60

24

6,09

5

371

MARIAN ALIN MIHAI

59

30

6,70

4

372

NOVAC FLORIN

59

29

7,73

2

373

SCHMIDT IDA ADELINA

59

28

6,90

3

374

BÎRDA MIHAELA

59

23

6,86

1

375

TROCIN RAMONA

58

42

1,43

2

376

POP SERGIU SEBASTIAN

58

29

6,78

3

377

COȘARBĂ DINUȚA CRINA

58

26

5,24

2

378

HERMAN FLAVIUS

58

23

7,11

1

379

PEȘTE BOGDAN DUMITRU

58

22

6,12

3

380

DAICU ANDREEA ANGELA

58

15

9,43

1

381

TEREK LUDOVIC ALIN

57

30

5,02

4

382

SONNENSCHEIN GABRIEL CIPRIAN

57

30

5,35

1

383

COVACI CRISTIAN RAFAEL

57

27

7,89

2

384

COMLOȘAN FLAVIA

57

24

7,38

3

385

PUIULEȚ MIRCEA

57

20

8,14

1

386

POPA RAUL SEBASTIAN

57

17

7,40

2

387

ROMAN CRISTIAN

56

40

1,05

1

388

NOVAC SORIN LUCIAN

56

31

5,12

4

389

STANA CRISTINA MIHAELA

56

24

5,76

1

390

NOVAC ADRIAN

55

26

6,27

3

391

VARVARI LENUȚA VALERUȚA

55

15

7,80

1

392

BARTHATUNDE

54

26

4,85

2

393

BOARIU ROXANA ALEXANDRA

54

22

5,88

2

394

MOLNAR ATTILA CSABA

54

19

7,47

3

395

IUHASZ BERTOLON

54

19

7,95

3

396

HURKECZ LUMINIȚA NICOLETA

53

37

1,63

2

397

LITEAN MIRCEA

53

37

2,33

1

398

MUNTEAN CRISTINA

53

26

5,95

3

399

ARDELEAN SABINA FELICIA

52

27

5,61

2

400

NEAMU MIRUNA ALEXANDRA

52

24

4,75

1

401

POGOR VASILICA

52

23

6,23

3

402

HANC CRISTIAN NICOLAIE

52

19

7,76

3

403

SOCACIU ANDREEA

50

22

4,89

3

404

BULBOACĂ FLAVIUS DACIAN

49

40

0,41

1

405

PLEȘCULESEI LAURA ROXANA

49

28

2,44

3

406

DANCI IOAN CIPRIAN

47

33

0,46

4

407

BÂC SIMONA

47

29

1,05

2

408

PORCOLAB OANA TEODORA

47

26

2,55

3

409

MANCAȘ ADRIAN

47

18

6,31

1

410

DEAC ANCUȚA CLAUDIA

47

15

5,61

1

411

GUDINĂ CRISTIAN

46

33

1,66

1

412

SALAI REMUS

45

31

3,70

5

413

SZABO GABRIELA LOREDANA

45

26

2,42

1

414

VOINA SILVANA

45

17

4,59

2

415

POPA DANIEL

43

29

0,29

4

416

POP DORA

42

28

2,10

4

417

SPOIALĂ PETRU

41

25

1,78

5

418

ZVONAR CIPRIAN JONATHAN

41

20

4,62

1

419

ȘIANȚIU ALEXANDRU

41

20

4,61

1

420

LUCA EMANUEL FLORIN

40

29

1,07

4

421

GHEORGHIU CRISTINA MONICA

40

24

1,18

5

422

PASCARIU ALEXANDRA BIANCA

40

24

0,44

1

423

COVACIU FRANCISC ȘTEFAN

40

22

1,11

3

424

CONDURACHE IULIANA

39

25

0,46

1

425

CRIȘAN AURICA MARIA

38

29

0,87

4

426

PLEȘA ELENA EMILIA

38

27

0,26

3

427

PĂSCĂLINA ROXANA FLORENTINA

38

27

2,64

2

428

BUȚĂ CODRUȚA GEORGIANA

38

22

2,72

1

429

MERUȚA DANIEL GHEORGHE

36

20

1,78

2

430

BUTA ADRIANA OFELIA

36

20

1,27

2

431

MOTORCA MIHAI FLORIN

35

26

0,83

3

432

NICORIUC LĂCRIMIOARA PAULA

34

23

1,27

3

433

GUȚOAEA DENIS DUMITRU

33

20

1,07

1

434

ANDREI IOANA

33

17

0,03

2

435

HABAGERU FLORENTINA

33

17

2,33

2

436

POPA ANDREEA VOICHIȚA

33

17

1,04

1

437

ROMAN MARIUS DACIAN

33

15

1,49

1

438

PANTOVICI LOREDANA GEORGIANA

31

23

1,45

5

439

STREMCIUC VASILE

31

22

0,45

3

440

AILINCĂI MARIUS

31

17

0,99

2

441

VANCEA RAUL BENIAMIN

31

17

2,62

2

442

TOROK MIHAI ALEXANDRU

29

18

1,93

1

443

GAȘPAR NORBERT

28

20

1,70

2

444

CEUCA ROXANA MARIA

28

15

1,91

1

445

IMRE ANA

27

18

0,62

3

446

ASAFTEI MARIUS

26

18

1,30

1

447

ADAM LAVINIA

26

17

0,28

2

448

GROSU IONUȚ MARIUS

26

17

0,20

1

449

PURICE NICOLETA ALEXANDRA

26

15

0,44

1

450

GHEORGHE MARINEL VIOREL

23

17

0,80

2

451

DUMBRA FLORINA

23

17

0,57

1

452

GLIGOR CLAUDIU

21

15

0,23

1