• Hotărârea 358/2020 - Municipiul Arad - 01.09.2020

  Hotărârea Nr.358 din 01-09-2020 privind aprobarea documentaţiei şi a măsurilor necesare în vederea asigurării unui spaţiu situat în municipiul Arad, în vederea relocării procesului de învăţământ al Colegiului National "Elena Ghiba Birta" Arad
 • Hotărârea 357/2020 - Municipiul Arad - 01.09.2020

  Hotărârea Nr.357 din 01-09-2020 privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2020
 • Hotărârea 356/2020 - Municipiul Arad - 01.09.2020

  Hotărârea Nr.356 din 01-09-2020 privind modificarea repartizării excedentului bugetar al municipiului Arad
 • Hotărârea 355/2020 - Municipiul Arad - 01.09.2020

  Hotărârea Nr.355 din 01-09-2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subventii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 354/2020 - Municipiul Arad - 01.09.2020

  Hotărârea Nr.354 din 01-09-2020 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 328/2017 privind aprobarea proiectului Reabilitare termică clădire Grădinita cu program prelungit Grădinita Prieteniei Arad, strada Predeal nr. 3 si a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investitii 3.1 Operatiunea B, Apelul de proiecte nr. POR /2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI, cu modificările si completările ulterioare
 • Hotărârea 353/2020 - Municipiul Arad - 01.09.2020

  Hotărârea Nr.353 din 01-09-2020 privind aprobarea suportului alimentar acordat prescolarilor si elevilor de la scoala Gimnazială Ilarion Felea Arad, Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad si Scoala GimnazialăAdam Nicolae Arad în cadrul Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 150 de unităti de învătământ preuniversitar de stat
 • Hotărârea 352/2020 - Municipiul Arad - 01.09.2020

  Hotărârea Nr.352 din 01-09-2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în Zona Crivabora a Municipiului Arad
 • Hotărârea 351/2020 - Municipiul Arad - 01.09.2020

  Hotărârea Nr.351 din 01-09-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019
 • Hotărârea 350/2020 - Municipiul Arad - 01.09.2020

  Hotărârea Nr.350 din 01-09-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019
 • Hotărârea 349/2020 - Municipiul Arad - 01.09.2020

  Hotărârea Nr.349 din 01-09-2020 cu privire la acceptarea radierii dreptului de servitute de trecere asupra terenului situat în municipiul Arad, strada Vulturilor, nr. 3, aflat în proprietatea personală a unor persoane fizice
 • Hotărârea 348/2020 - Municipiul Arad - 01.09.2020

  Hotărârea Nr.348 din 01-09-2020 privind aprobarea Actului adiţional nr. 7 la Contractul de închiriere nr. 60304/26.09.2013 (c1016/26.09.2013) pentru imobilul în care funcţionează Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Arad
 • Hotărârea 347/2020 - Municipiul Arad - 01.09.2020

  Hotărârea Nr.347 din 01-09-2020 privind aprobarea Actului adiţional nr. 8 la Contractul de închiriere nr. 4/06.12.2011 pentru imobilul în care îşi desfăşoară activitatea Biblioteca Judeteană A. D. Xenopol, situat în Municipiul Arad, str. Steagului nr. 27, ap. 4
 • Hotărârea 346/2020 - Municipiul Arad - 01.09.2020

  Hotărârea Nr.346 din 01-09-2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada 1 septembrie 2020 până la încheierea mandatului
 • Hotărârea 345/2020 - Municipiul Arad - 01.09.2020

  Hotărârea Nr.345 din 01-09-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 1 septembrie 2020
 • Hotărârea 344/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.344 din 21-08-2020 privind aprobarea Coridorului de mobilitate integrat,care sprijină transportul public în comun de călători si modurile de transport nepoluante prin implementarea proiectului Remodelarea Bulevardului Revolutiei
 • Hotărârea 343/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.343 din 21-08-2020 privind aprobarea Coridorului de mobilitate integrat care sprijină transportul public în comun de călători si modurile de transport nepoluante prin implementarea proiectului Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în Municipiul Arad traseu Piata Podgoria - Pasaj Micălaca - Micălaca Zona III
 • Hotărârea 342/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.342 din 21-08-2020 privind aprobarea îndreptării erorii materiale privind imobilul aferent obiectivului de investitie din Documentatia de Avizare a Lucrărilor de Interventii pentru - Reparaţie capitală Staţie sortare, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor, dotărilor şi spaţiilor aferente, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 643/2019 - Anexa 1
 • Hotărârea 341/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.341 din 21-08-2020 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 252/2020 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsectie, dezinfectie şi deratizare în municipiul Arad pentru atribuirea acordului-cadru
 • Hotărârea 340/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.340 din 21-08-2020 privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare si funcţionare prezentat strict pentru activitile de colectare si transport al serviciului public de salubrizare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad"
 • Hotărârea 339/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.339 din 21-08-2020 privind aprobarea contractului de achizitii publice de servicii în scopul asigurării unor măsuri pentru buna organizare si desfăsurare a alegerilor organizate în anul 2020, în temeiul art. 31 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completările ulterioare
 • Hotărârea 338/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.338 din 21-08-2020 privind aprobarea documentatiei de atribuire a serviciului public de administrare, întreţinere şi exploatare a Halei agroalimentare Miorita si a Pietei de lemne din municipiul Arad către SC TOP SA Arad
 • Hotărârea 337/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.337 din 21-08-2020 privind aprobarea studiului de fundamentare si stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului public Serviciul de administrare, întreţinere şi exploatare a Halei agroalimentare Miorita si a Pietei de lemne din municipiul Arad
 • Hotărârea 336/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.336 din 21-08-2020 privind dezlipirea unui teren situat în intravilanul Municipiului Arad, trup izolat 103, înscris în CF. nr. 339001 Arad
 • Hotărârea 335/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.335 din 21-08-2020 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Arad nr. 81/2020 si apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 35 înscris în CF nr. 352565 Arad
 • Hotărârea 334/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.334 din 21-08-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 21 august 2020
 • Hotărârea 333/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.333 din 21-08-2020 respingerea proiectului de hotărâre nr. 190/2020 privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna AUR Csilla
 • Hotărârea 332/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.332 din 21-08-2020 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare prin Actul Adiţional nr. 15/2020
 • Hotărârea 331/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.331 din 21-08-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea contractării de la CEC Bank SA, Sucursala Arad, a unui credit pentru Capital de Lucru, în valoare de 5.000.000 lei, în cadrul programului IMM Invest
 • Hotărârea 330/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.330 din 21-08-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile conexe prestate de către societate
 • Hotărârea 329/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.329 din 21-08-2020 privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Parcelare pentru locuinte individuale, Municipiul Arad, Strada Ialomitei, Nr. 14-16, beneficiar: S.C. K&K S.R.L.
 • Hotărârea 328/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.328 din 21-08-2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă Rezidentială, Mun. Arad, Judetul Arad, Str. Rosmarin, F.N., beneficiari: Astalos Horia Radu, Astalos Ioana Miorita, Constantinescu Attila, Constantinescu Emil, Plavea Remus, Plavea Daniela Alexandra, Boar Alina, Grad Gheorghe, Grad Simona Alina, Moldovan Georgeta Rodica, Antochi Ciprian, Antochi Cecilia Anca
 • Hotărârea 327/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.327 din 21-08-2020 privind aprobarea documentatiei de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): "Construire locuintă unifamilială P+1E, copertină auto si împrejmuire", municipiul Arad, str. Măciesului, nr. 20, pe parcela identificată prin C.F. nr. 350172 - Arad
 • Hotărârea 326/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.326 din 21-08-2020 pentru rectificarea anexei 2 la Hotărârea nr. 277/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Construire locuinte individuale si functiuni complementare Zona Sanevit, municipiul Arad, judetul Arad, proiect nr. 70/2018, elaborat de SC Pro Urban SRL
 • Hotărârea 325/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.325 din 21-08-2020 privind aprobarea documentaţiei şi a măsurilor în vederea închirierii unor spatii pentru depozitare bunuri aflate în gestiune
 • Hotărârea 324/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.324 din 21-08-2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona soseaua de Centură a Municipiului Arad
 • Hotărârea 323/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.323 din 21-08-2020 privind aprobarea vânzării terenului situat în Arad, str. Ogorului nr. 29 către S.C. Euro Pet Spam S.R.L.
 • Hotărârea 322/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.322 din 21-08-2020 cu privire la repartizarea unei locuinţe, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Arad, str. Voinicilor, bl. 1B, ap. 19
 • Hotărârea 321/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.321 din 21-08-2020 privind prima înscriere si alipirea a trei parcele de teren situate în Municipiul Arad, strada Fulgerului, nr. 24
 • Hotărârea 320/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.320 din 21-08-2020 privind atestarea dreptului de proprietate a Municipiului Arad si însuşirea documentaţiei cadastrale pentru terenurile înscrise în CF nr. 353194 Arad, CF nr. 353195 Arad, CF nr. 353197 Arad si CF nr. 354745 Arad, situate în Zona Bujac
 • Hotărârea 319/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.319 din 21-08-2020 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 11/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea retelei scolare a unitătilor de învătământ de stat si particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul scolar 2020-2021
 • Hotărârea 318/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.318 din 21-08-2020 privind conferirea distincţiei DIPLOMA DE AUR cu prilejul Zilelor Aradului, ediţia 2020
 • Hotărârea 317/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.317 din 21-08-2020 privind conferirea unor titluri si distinctii cu prilejul Zilelor Aradului, editia 2020
 • Hotărârea 316/2020 - Municipiul Arad - 21.08.2020

  Hotărârea Nr.316 din 21-08-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 21 august 2020
 • Hotărârea 315/2020 - Municipiul Arad - 28.07.2020

  Hotărârea Nr.315 din 28-07-2020 privind aprobarea unui schimb de imobile din Municipiul Arad
 • Hotărârea 314/2020 - Municipiul Arad - 28.07.2020

  Hotărârea Nr.314 din 28-07-2020 privind aprobarea modificării tarifelor de salubritate practicate de către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale, în baza contractului de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10.2017
 • Hotărârea 313/2020 - Municipiul Arad - 28.07.2020

  Hotărârea Nr.313 din 28-07-2020 privind modificarea anexei 1 la Hotărârea nr. 268/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea proiectului Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din judetul Arad, în contextul pandemiei COVID-19 si a indicatorilor tehnico-economici (financiari)
 • Hotărârea 312/2020 - Municipiul Arad - 28.07.2020

  Hotărârea Nr.312 din 28-07-2020 cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 311/2020 - Municipiul Arad - 28.07.2020

  Hotărârea Nr.311 din 28-07-2020 privind respingerea plângerii prealabile formulată de Biserica Evanghelică Lutherană din România-Parohia Arad, împotriva Hotărârii nr. 198/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 310/2020 - Municipiul Arad - 28.07.2020

  Hotărârea Nr.310 din 28-07-2020 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de primă înscriere a unui imobil situat în municipiul Arad, zona străzii Măciesului
 • Hotărârea 309/2020 - Municipiul Arad - 28.07.2020

  Hotărârea Nr.309 din 28-07-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 14, situat în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 92
 • Hotărârea 308/2020 - Municipiul Arad - 28.07.2020

  Hotărârea Nr.308 din 28-07-2020 cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român aflate în gestiunea Serviciului Fond Locativ
 • Hotărârea 307/2020 - Municipiul Arad - 28.07.2020

  Hotărârea Nr.307 din 28-07-2020 aprobarea listei şi ordinii de priorităţi a solicitanţilor care au depus dosare pentru obtinerea unei locuinte sociale, listă rezultată în urma analizării cererilor depuse în perioada de înscriere cuprinsă între data de 01.08.2017 si data de 31.12.2019
 • Hotărârea 306/2020 - Municipiul Arad - 28.07.2020

  Hotărârea Nr.306 din 28-07-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 iulie 2020
 • Hotărârea 305/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.305 din 23-07-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 mai 2020
 • Hotărârea 304/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.304 din 23-07-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 aprilie 2020
 • Hotărârea 303/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.303 din 23-07-2020 respingerea proiectului de hotărâre nr. 190/2020 privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna AUR Csilla
 • Hotărârea 302/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.302 din 23-07-2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 351/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările si completările ulterioare
 • Hotărârea 301/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.301 din 23-07-2020 privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2020
 • Hotărârea 300/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.300 din 23-07-2020 privind modificarea repartizării excedentului bugetar al Municipiului Arad Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 49302 din 17 iulie 2020,
 • Hotărârea 299/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.299 din 23-07-2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 298/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.298 din 23-07-2020 cu privire la modificarea Hotărârii nr. 32/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiste-Sanevit
 • Hotărârea 297/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.297 din 23-07-2020 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Zona Micalaca - Pod zona V
 • Hotărârea 296/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.296 din 23-07-2020 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Piata George Enescu
 • Hotărârea 295/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.295 din 23-07-2020 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 131/2020 cu privire la atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad
 • Hotărârea 294/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.294 din 23-07-2020 privind aprobarea întocmirii si tinerii la zi a registrului agricol si pe suport de hârtie
 • Hotărârea 293/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.293 din 23-07-2020 privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.01-30.06. 2020, referitor la activitatea registrului agricol
 • Hotărârea 292/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.292 din 23-07-2020 privind aprobarea modificării statului de functii al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad
 • Hotărârea 291/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.291 din 23-07-2020 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului de la Filarmonica Arad
 • Hotărârea 290/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.290 din 23-07-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării unor bunuri publice concesionate
 • Hotărârea 289/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.289 din 23-07-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării unor bunuri aflate în patrimoniul S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 288/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.288 din 23-07-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 287/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.287 din 23-07-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitătii Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor al S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 286/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.286 din 23-07-2020 privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Piața Avram Iancu, Nr. 12, Ap. 3 a, - înscris în CF nr. 301020-C1-U27 Arad -
 • Hotărârea 285/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.285 din 23-07-2020 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Arad a unor terenuri situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 284/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.284 din 23-07-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 8/A, situat în Arad, B-dul V. Milea nr. 1, corp A, Sc. IV B-dul Revolutiei, nr. 73
 • Hotărârea 283/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.283 din 23-07-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 7, situat în Arad, B-dul V. Milea nr. 1, corp A, Sc. IV B-dul Revoluţiei nr. 73
 • Hotărârea 282/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.282 din 23-07-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 50, situat în Arad, B-dul Revolutiei, nr. 78, etaj II
 • Hotărârea 281/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.281 din 23-07-2020 privind aprobarea intentiei de preluare în domeniul public al Municipiului Arad a unor imobile constructii aferente punctelor termice din patrimoniul SC CET H SA Arad
 • Hotărârea 280/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.280 din 23-07-2020 privind completarea Hotărârii nr. 349/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea tarifelor pentru utilizarea zonelor de agrement Ştrand Neptun si Patinoarul Municipal Arad
 • Hotărârea 279/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.279 din 23-07-2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Rgulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent obiectivului de investitie: Zonă rezidentială Locuinte izolate sau cuplate, municipiul Arad, str. Zoe, nr. 13 si nr. 13/A, pe parcelele identificate prin C.F. nr. 325312 Arad si C.F. nr. 325313 Arad, proiect nr. 99/2019, elaborat de SC Arhitectonic SRL
 • Hotărârea 278/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.278 din 23-07-2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent obiectivului de investitie "Zonă cu locuinte colective P+3E si amenajări aferente" str. I. Câmpineanu, nr. 64, 66, 68, Municipiul Arad, pe parcelele identificate prin C.F. nr. 352727 Arad, 302559 Arad, 302553 Arad, proiect nr.154/2019, elaborat de SC Tara Plan SRL
 • Hotărârea 277/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.277 din 23-07-2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent pentru obiectivul de investitie: Construire locuinte individuale si functiuni complementare-Zona Sanevit, Municipiul Arad, Judetul Arad, proiect nr. 70/2018, elaborat de SC Pro Urban SRL
 • Hotărârea 276/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.276 din 23-07-2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent pentru obiectivul de investitie: Zonă cu functiuni de servicii, comert si logistică, amplasament DN 7 Arad-Nădlac dreapta, directia Nădlac, Km 554+948, CF. 335616 Arad, beneficiari: Gherasim Cristian Daniel si Gherasim Laura, proiect nr.135/2018, elaborat de L' Architecture d'Aujourd' Hui S.R.L, proiectant general si SC PLASIS SRL, subproiectant
 • Hotărârea 275/2020 - Municipiul Arad - 23.07.2020

  Hotărârea Nr.275 din 23-07-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 23 iulie 2020
 • Hotărârea 274/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.274 din 25-06-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 15 aprilie 2020
 • Hotărârea 273/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.273 din 25-06-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 3 aprilie 2020
 • Hotărârea 272/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.272 din 25-06-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 martie 2020
 • Hotărârea 271/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.271 din 25-06-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 martie 2020
 • Hotărârea 270/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.270 din 25-06-2020 respingerea proiectului de hotărâre nr. 190/2020 privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna AUR Csilla
 • Hotărârea 269/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.269 din 25-06-2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 268/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.268 din 25-06-2020 privind aprobarea proiectului Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din judetul Arad, in contextul pandemiei COVID-19 si a indicatorilor tehnico-economici (financiari)
 • Hotărârea 267/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.267 din 25-06-2020 privind aprobarea proiectului Cresterea capacitătii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Arad si a indicatorilor tehnico - economici (financiari) ai proiectului
 • Hotărârea 266/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.266 din 25-06-2020 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie SF Amenajare pardoseli de cauciuc la locurile de joaca din Municipiul Arad
 • Hotărârea 265/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.265 din 25-06-2020 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice Si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiTie SF Amplasare de panouri info-meteo si alte afisaje în Municipiul Arad
 • Hotărârea 264/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.264 din 25-06-2020 privind aprobarea graficului de esalonare multianuală a plătilor aferente proiectului Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia PUNCT TERMIC PT 6V
 • Hotărârea 263/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.263 din 25-06-2020 privind aprobarea graficului de esalonare multianuală a plătilor aferente proiectului Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia PUNCT TERMIC PT 5 Grădiste
 • Hotărârea 262/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.262 din 25-06-2020 privind aprobarea graficului de esalonare multianuală a plătilor aferente proiectului Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia PUNCT TERMIC PT 4 Macul Rosu
 • Hotărârea 261/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.261 din 25-06-2020 privind aprobarea graficului de esalonare multianuală a plătilor aferente proiectului Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia PUNCT TERMIC PT Ocsko Terezia
 • Hotărârea 260/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.260 din 25-06-2020 privind aprobarea graficului de esalonare multianuală a plătilor aferente proiectului Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia PUNCT TERMIC PT 2 Lac
 • Hotărârea 259/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.259 din 25-06-2020 privind aprobarea graficului de esalonare multianuală a plătilor aferente proiectului Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia PUNCT TERMIC PT Pasaj
 • Hotărârea 258/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.258 din 25-06-2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 411/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentatiei tehnico- economice D.A.L.I Reabilitare clădire Colegiul National Elena Ghiba Birta Arad, cu modificările si completările ulterioare
 • Hotărârea 257/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.257 din 25-06-2020 privind aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnic economici ai obiectivului de investitie DALI Modificarea retelei supraterane de agent termic primar Dn400 aferente zonei Pasaj Miorita si Pasaj Genesis
 • Hotărârea 256/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.256 din 25-06-2020 privind aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitie Actualizare SF Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micălaca 300 - SP 5
 • Hotărârea 255/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.255 din 25-06-2020 privind aprobarea cofinantării Fazei II a Proiectului Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea si îmbunătătirea utilizării spatiului public în transport pentru a crea spatii publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii si mai viabile pentru oameni- acronim Space4People, co-finantat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul URBACT III, Apelul Retele de Planificare a Actiunii
 • Hotărârea 254/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.254 din 25-06-2020 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019 privind unele măsuri pentru reglementarea Serviciului de Întretinere si igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad
 • Hotărârea 253/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.253 din 25-06-2020 privind aprobarea Planului Tarifar si a Analizei pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor în Judetul Arad
 • Hotărârea 252/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.252 din 25-06-2020 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsectie, dezinfectie şi deratizare în municipiul Arad pentru atribuirea acordului-cadru
 • Hotărârea 251/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.251 din 25-06-2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 123/2019 privind aprobarea măsurilor de protectie socială la transportul public local cu tramvaiele si autobuzele pe raza municipiului Arad, cu modificările si completările ulterioare
 • Hotărârea 250/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.250 din 25-06-2020 privind aprobarea Caietului de sarcini si încheierea contractului Lucrări de modernizare si dotări pentru delimitarea zonelor rosii si verzi împotriva COVID 19 la clădirea fostului Spital Municipal Arad, situat în Piata Mihai Viteazul, nr. 5-8, Arad, cu S.C. RECONS S.A. Arad
 • Hotărârea 249/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.249 din 25-06-2020 privind aprobarea D.A.L.I. privind obiectivul de investitie publică Lucrări de modernizare si dotări pentru delimitarea zonelor rosii si verzi împotriva COVID19 la clădirea fostului Spital Municipal Arad, situat în Piata Mihai Viteazul, nr. 5-8, Judetul Arad
 • Hotărârea 248/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.248 din 25-06-2020 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad
 • Hotărârea 247/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.247 din 25-06-2020 privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întretinerea si exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de resedintă si ridicări vehicule nr. 75.323/2019
 • Hotărârea 246/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.246 din 25-06-2020 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad
 • Hotărârea 245/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.245 din 25-06-2020 privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Arad si Asociatia Culturală Vernacular
 • Hotărârea 244/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.244 din 25-06-2020 privind aprobarea documentatiei de atribuire, prin concesiune, a serviciului de întreţinere, functionare şi exploatare Bazin de înot de polo către SC RECONS SA Arad
 • Hotărârea 243/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.243 din 25-06-2020 privind aprobarea studiului de fundamentare si stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului public de întreţinere, functionare şi exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în municipiul Arad, str. Eugen Popa nr. 28
 • Hotărârea 242/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.242 din 25-06-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 4, situat în Arad, B-dul Revoluţiei nr. 99, corp A, parter
 • Hotărârea 241/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.241 din 25-06-2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Privat pentru Situatii de Urgentă din cadrul Filarmonicii Arad
 • Hotărârea 240/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.240 din 25-06-2020 cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 239/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.239 din 25-06-2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MURES, PENTRU FUNCTIUNEA DE CENTURA EST ARAD, UAT Arad, UAT Fântânele, UAT Vladimirescu beneficiar: Judetul Arad, prin Consiliul Judetean Arad
 • Hotărârea 238/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.238 din 25-06-2020 referitor la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Zonă locuinte însiruite si functiuni complementare, Municipiul Arad, Str. Dreptătii, nr. 9, conform C.F. nr. 330794 Arad, Judetul Arad
 • Hotărârea 237/2020 - Municipiul Arad - 25.06.2020

  Hotărârea Nr.237 din 25-06-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 25 iunie 2020
 • Hotărârea 236/2020 - Municipiul Arad - 05.06.2020

  Hotarirea Nr.236 din 05-06-2020 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 235/2020 - Municipiul Arad - 05.06.2020

  Hotarirea Nr.235 din 05-06-2020 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea unor străzi din municipiul Arad în zone pietonale
 • Hotărârea 234/2020 - Municipiul Arad - 05.06.2020

  Hotarirea Nr.234 din 05-06-2020 privind acordarea unor facilități la plata obligațiilor față de bugetul local pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020
 • Hotărârea 233/2020 - Municipiul Arad - 05.06.2020

  Hotarirea Nr.233 din 05-06-2020 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Arad și Municipiul Arad în cadrul proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad”
 • Hotărârea 232/2020 - Municipiul Arad - 05.06.2020

  Hotarirea Nr.232 din 05-06-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 5 iunie 2020
 • Hotărârea 231/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.231 din 28-05-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 martie 2020
 • Hotărârea 230/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.230 din 28-05-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 martie 2020
 • Hotărârea 229/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.229 din 28-05-2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iunie - august 2020
 • Hotărârea 228/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.228 din 28-05-2020 privind respingerea proiectului de hotărâre nr. 190/2020 referitor la validarea mandatului de consilier local pentru doamna AUR Csilla
 • Hotărârea 227/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.227 din 28-05-2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului CHESA Ilie şi declararea ca vacant a locului de consilier local
 • Hotărârea 226/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.226 din 28-05-2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea si gestionarea stării de alertă provocată de infectiile cu COVID-19
 • Hotărârea 225/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.225 din 28-05-2020 privind aprobarea Executiei Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2019
 • Hotărârea 224/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.224 din 28-05-2020 privind aprobarea si acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie în sistem centralizat si neacceptate în pret/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada octombrie-decembrie 2019
 • Hotărârea 223/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.223 din 28-05-2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 222/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.222 din 28-05-2020 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat dintre Consiliul Judetean Arad, Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Arad si Directia de Asistentă Socială Arad în cadrul proiectului Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din judetul Arad, în contextul pandemiei COVID-19
 • Hotărârea 221/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.221 din 28-05-2020 privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 220/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.220 din 28-05-2020 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Municipiului Arad
 • Hotărârea 219/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.219 din 28-05-2020 pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune a activitătii de depozitare/neutralizare a deseurilor municipale nr. 6863/2002
 • Hotărârea 218/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.218 din 28-05-2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020 privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizatiei privind racordul la retelele tehnico-edilitare si a Avizului de săpătură realizate pe proprietăti apartinând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura căilor de comunicatii rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor, etc. terenurilor de sport precum si spatiilor verzi
 • Hotărârea 217/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.217 din 28-05-2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 100/2020 privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizatiei de acces la drumul public
 • Hotărârea 216/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.216 din 28-05-2020 privind aprobarea unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 215/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.215 din 28-05-2020 privind aprobarea documentatiei de primă înscriere a imobilului CN 1961 în sistemul integrat de cadastru si carte funciară si atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a acestor imobile
 • Hotărârea 214/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.214 din 28-05-2020 privind rectificarea suprafeţei terenului situat în Municipiul Arad, Str. Dr. Mihail Mărcuş, nr. 29 - înscris în CF nr. 328599 Arad -
 • Hotărârea 213/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.213 din 28-05-2020 privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, B-dul Revolutiei, Nr. 78, Et. 2, Ap. 49, înscris în CF nr. 300329-C1-U20 Arad -
 • Hotărârea 212/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.212 din 28-05-2020 privind atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a unui imobil înscris în CF nr. 350931 Arad
 • Hotărârea 211/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.211 din 28-05-2020 privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de închiriere nr. 71784/02.10.2018 (83/04.10.2018) pentru imobilul în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu Program Normal nr. 11 din Arad
 • Hotărârea 210/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.210 din 28-05-2020 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad
 • Hotărârea 209/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.209 din 28-05-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea cotei de din apartamentul nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 40, etaj I
 • Hotărârea 208/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.208 din 28-05-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea cotei de 1/4 din apartamentul nr. 3, situat în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 40, parter
 • Hotărârea 207/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.207 din 28-05-2020 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 109/2009 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi, cu modificările si completările ulterioare
 • Hotărârea 206/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.206 din 28-05-2020 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 11/16.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea retelei scolare a unitătilor de învătământ de stat si particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul scolar 2020-2021
 • Hotărârea 205/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.205 din 28-05-2020 privind aprobarea modificării statului de functii al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad
 • Hotărârea 204/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.204 din 28-05-2020 cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 203/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.203 din 28-05-2020 privind modificarea art. 2 lit. b) si a art. 4 alin. (2) lit. c) si d) din Anexa privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 55/2019
 • Hotărârea 202/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.202 din 28-05-2020 privind modificarea si completarea anexei 1 a Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfăsurare a activitătilor comerciale si al pietelor în municipiul Arad
 • Hotărârea 201/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.201 din 28-05-2020 privind modificarea si completarea Anexei la Hotărârea nr. 42/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.153/2011 privind măsuri de crestere a calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările si completările ulterioare, pentru zone de protectie a monumentelor istorice si pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de actiune prioritară din municipiul Arad
 • Hotărârea 200/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.200 din 28-05-2020 privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Modificare partială P.U.Z. aprobat prin Hotărârea nr. 214/2017, Hotărârea nr. 220/2018, din Zonă de Servicii si Comert în Zonă Industrială Nepoluantă, Depozitare si Logistică, Intravilan Mun. Arad, jud. Arad, conform extraselor de carte funciară: C.F. nr. 350487 Arad, C.F. nr. 307445 Arad, C.F. nr. 306535 Arad, C.F. nr. 319455 Arad, C.F. nr. 350570 Arad, C.F. nr. 350556 Arad, C.F. nr. 309127 Arad, C.F. nr. 306362 Arad, C.F. nr. 319226 Arad, C.F. nr. 319228 Arad, beneficiar: Luca Petru Adrian
 • Hotărârea 199/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.199 din 28-05-2020 privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD): Construire hală service auto, birouri, parcare, împrejmuire, acces auto, jud. Arad, mun. Arad, str. Ovidiu, nr. 49 si nr. 51, conform extraselor C.F. nr. 338708 Arad si C.F. nr. 338710 Arad, beneficiar: Martinescul Ioan si Martinescul Anisoara-Florica
 • Hotărârea 198/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.198 din 28-05-2020 privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Construire imobil functiuni mixte, birouri si locuinte str. Blajului nr. 5, Municipiul Arad amplasată pe parcela identificată prin C.F. nr. 347225 - Arad
 • Hotărârea 197/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.197 din 28-05-2020 privind modificarea Hotărârii nr. 351/2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările si completările ulterioare
 • Hotărârea 196/2020 - Municipiul Arad - 28.05.2020

  Hotarirea Nr.196 din 28-05-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 mai 2020
 • Hotărârea 195/2020 - Municipiul Arad - 06.05.2020

  Hotarirea Nr.195 din 06-05-2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020
 • Hotărârea 194/2020 - Municipiul Arad - 06.05.2020

  Hotarirea Nr.194 din 06-05-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 mai 2020
 • Hotărârea 193/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.193 din 30-04-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 12 martie 2020
 • Hotărârea 192/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.192 din 30-04-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 martie 2020
 • Hotărârea 191/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.191 din 30-04-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 februarie 2020
 • Hotărârea 190/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.190 din 30-04-2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 189/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.189 din 30-04-2020 privind privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului de la Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” Arad
 • Hotărârea 188/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.188 din 30-04-2020 privind revocarea dreptului de folosință cu titlu gratuit atribuit Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad asupra terenurilor înscrise în C.F. 335498 Arad și C.F. 335495 Arad
 • Hotărârea 187/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.187 din 30-04-2020 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, str. Corneliu Coposu
 • Hotărârea 186/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.186 din 30-04-2020 privind rectificarea suprafeţei de teren a unui imobil situat în Municipiul Arad, Zona Piaţa Carpaţi, înscris în CF 347651 Arad şi atestarea la apartenenţa proprietăţii private a Municipiului Arad
 • Hotărârea 185/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.185 din 30-04-2020 privind dezlipirea unui imobilul aflat în proprietatea Municipiului Arad situat în zona Ceala, înscris în CF nr. 318715 Arad
 • Hotărârea 184/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.184 din 30-04-2020 privind atestarea la apartenența proprietății private a Municipiului Arad și dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Arad, str. Dumbrava Roșie, nr. 2-4, înscris în CF nr. 335541 Arad
 • Hotărârea 183/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.183 din 30-04-2020 privind prima înscriere a unor terenuri şi actualizarea datelor tehnice prin rectificarea suprafeţei de teren, imobile situate în Municipiul Arad, Zona Calea Radnei - înscrise în CF nr. 346632 Arad, CF nr. 346659 Arad, CF nr. 353962 Arad -
 • Hotărârea 182/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.182 din 30-04-2020 privind alipirea unor imobile situate în Municipiul Arad, Zona străzilor Fulgerului şi Toamnei, aferente Şcolii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Arad
 • Hotărârea 181/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.181 din 30-04-2020 din 30 aprilie 2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr.18A, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 2, etaj II
 • Hotărârea 180/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.180 din 30-04-2020 privind instituirea unor taxe
 • Hotărârea 179/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.179 din 30-04-2020 privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii activității de „Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase şi a deşeurilor din ţesuturi vegetale”
 • Hotărârea 178/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.178 din 30-04-2020 privind modificarea art. 11^1, art. 30 şi art. 32^1 din Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 177/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.177 din 30-04-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 aprilie 2020
 • Hotărârea 176/2020 - Municipiul Arad - 15.04.2020

  Hotarirea Nr.176 din 15-04-2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu COVID-19
 • Hotărârea 175/2020 - Municipiul Arad - 15.04.2020

  Hotarirea Nr.175 din 15-04-2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou - DE 2815/1/
 • Hotărârea 174/2020 - Municipiul Arad - 15.04.2020

  Hotarirea Nr.174 din 15-04-2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou
 • Hotărârea 173/2020 - Municipiul Arad - 15.04.2020

  Hotarirea Nr.173 din 15-04-2020 privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 172/2020 - Municipiul Arad - 15.04.2020

  Hotarirea Nr.172 din 15-04-2020 privind schimbarea destinației unor imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Arad, pe perioada instituirii stării de urgență
 • Hotărârea 171/2020 - Municipiul Arad - 15.04.2020

  Hotarirea Nr.171 din 15-04-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 15 aprilie 2020
 • Hotărârea 170/2020 - Municipiul Arad - 03.04.2020

  Hotarirea Nr.170 din 03-04-2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu COVID-19
 • Hotărârea 169/2020 - Municipiul Arad - 03.04.2020

  Hotarirea Nr.169 din 03-04-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 03 aprilie 2020
 • Hotărârea 168/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.168 din 30-03-2020 privind asigurarea hranei necesare pentru beneficiarii serviciilor Adăpostului de noapte din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad, pe o perioadă de 180 zile, prin intermediul Centrului Social Cantina Municipală Arad, pentru un număr zilnic maxim de 100 persoane
 • Hotărârea 167/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.167 din 30-03-2020 privind aprobarea unor măsuri referitoare la funcționarea Adăpostului de Noapte în perioada situației de urgență și identificarea de noi locații suplimentare pentru Adăpostul de Noapte din Calea 6 Vânători nr. 55, în situația ocupării la capacitate maximă a locației actuale
 • Hotărârea 166/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.166 din 30-03-2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020
 • Hotărârea 165/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.165 din 30-03-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 martie 2020
 • Hotărârea 164/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.164 din 30-03-2020 privind aprobarea Situaţiilor Financiare la data de 31 decembrie 2019
 • Hotărârea 163/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.163 din 30-03-2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 162/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.162 din 30-03-2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr.336898 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad
 • Hotărârea 161/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.161 din 30-03-2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 336038 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad
 • Hotărârea 160/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.160 din 30-03-2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Gai cartier WESTFIELD
 • Hotărârea 159/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.159 din 30-03-2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD): Ridicarea interdicției de construire din cadrul parcelei cu C.F. nr. 350582 – Arad, în vederea conectării parcelei din nord, cu nr. cad. 336306, la drumul propus pe parcela cu nr. cad. 350581, intravilan N-V Arad, beneficiari Jude Ovidiu-Cristian și Jude Dana-Mihaela
 • Hotărârea 158/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.158 din 30-03-2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român
 • Hotărârea 157/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.157 din 30-03-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 23, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 2
 • Hotărârea 156/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.156 din 30-03-2020 privind aprobarea participării Municipiului Arad la Programul Intelligent Cities Challenge (Provocarea Orașelor Inteligente)
 • Hotărârea 155/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.155 din 30-03-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 martie 2020
 • Hotărârea 154/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.154 din 20-03-2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 153/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.153 din 20-03-2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2
 • Hotărârea 152/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.152 din 20-03-2020 privind aprobarea documentației de urbanism Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): „Construire Complex Școlar”, municipiul Arad, str. Cetății FN (Pompei), pe parcela identificată prin C.F. nr. 302260 – Arad
 • Hotărârea 151/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.151 din 20-03-2020 privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului 6 VÂNĂTORI
 • Hotărârea 150/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.150 din 20-03-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 martie 2020
 • Hotărârea 149/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.149 din 20-03-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 19 februarie 2020
 • Hotărârea 148/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.148 din 20-03-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 31 ianuarie 2020
 • Hotărârea 147/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.147 din 20-03-2020 privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2
 • Hotărârea 146/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.146 din 20-03-2020 cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 145/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.145 din 20-03-2020 cu privire la subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. M. Eminescu, nr.11, Ap. 9, – înscris în CF nr. 303149-C1-U2 Arad -
 • Hotărârea 144/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.144 din 20-03-2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul care face parte din proiectul de utilitate publică de interes local „Regenerare urbană a spaţiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureş, Confecţii, Micalaca, Vlaicu şi Centru, înclusiv zona protejată a Municipiului Arad”
 • Hotărârea 143/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.143 din 20-03-2020 privind indexarea pe baza ratei inflaţiei a impozitelor și taxelor locale, precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2021
 • Hotărârea 142/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.142 din 20-03-2020 privind aprobarea proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PUNCT TERMIC PT Pasaj” și a cheltuielilor aferente proiectului
 • Hotărârea 141/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.141 din 20-03-2020 privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic PT Ocsko Terezia” și a cheltuielilor aferente proiectului
 • Hotărârea 140/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.140 din 20-03-2020 privind aprobarea proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic PT 6V” și a cheltuielilor aferente proiectului
 • Hotărârea 139/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.139 din 20-03-2020 privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PUNCT TERMIC PT 5 Grădiște” și a cheltuielilor aferente proiectului
 • Hotărârea 138/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.138 din 20-03-2020 privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PUNCT TERMIC PT 4 Macul Roșu” și a cheltuielilor aferente proiectului
 • Hotărârea 137/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.137 din 20-03-2020 rivind aprobarea proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic PT 2 Lac” și a cheltuielilor aferente proiectului
 • Hotărârea 136/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.136 din 20-03-2020 privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura cailor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor etc. terenurilor de sport precum si spatiilor verzi
 • Hotărârea 135/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.135 din 20-03-2020 privind aprobarea contractului cadru de comodat/folosiță gratuită a imobilelor proprietate privată a Municipiului Arad/ Statului Român
 • Hotărârea 134/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.134 din 20-03-2020 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de prima înscriere şi rectificare a suprafeţei terenului situat în Municipiul Arad, Parcul Copiilor „Török Zsolt”
 • Hotărârea 133/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.133 din 20-03-2020 privind acordul pentru dezlipirea şi ieşirea din indiviziune a terenului, situat în Municipiul Arad, Str. M. Kogălniceanu, nr. 12 - înscris în CF nr. 353309 Arad -
 • Hotărârea 132/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.132 din 20-03-2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 26 - înscris în CF nr. 352904 Arad –
 • Hotărârea 131/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.131 din 20-03-2020 cu privire la atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad
 • Hotărârea 130/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.130 din 20-03-2020 privind aprobarea contractului-cadru de administrare a imobilelor, proprietate publică a Municipiului Arad, gestionate de către Direcţia de Asistenţă Socială Arad
 • Hotărârea 129/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.129 din 20-03-2020 privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Serviciului Public de Interes Local ”Direcţia de Asistenţă Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru anul 2020 în calitate de membru al Rețelei Europene Sociale
 • Hotărârea 128/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.128 din 20-03-2020 privind constituirea Grupului Local URBACT Arad
 • Hotărârea 127/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.127 din 20-03-2020 privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2020 în calitate de membru al „Rețelei Polis - Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport”
 • Hotărârea 126/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.126 din 20-03-2020 privind aprobarea plății cotizațiilor aferente anului 2020 către unele asociații și organisme la care Municipiul Arad deține calitatea de membru
 • Hotărârea 125/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.125 din 20-03-2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019 – 2020, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 124/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.124 din 20-03-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 123/2020 - Municipiul Arad - 10.03.2020

  Hotarirea Nr.123 din 10-03-2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA
 • Hotărârea 122/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.122 din 20-03-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, pentru anul 2020
 • Hotărârea 121/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.121 din 20-03-2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): ”Reabilitare, refuncționalizare, corp clădire existent (cazinou), în regim de înălțime Sp+P+Mez+1E, extindere cu un corp clădire Sp+P+Mez+1E, construire corp clădire demisol + terasă circulabilă și desființare corp clădire anexă-parter, municipiul Arad, b-dul General Dragalina, nr. 25, beneficiar: S.C. Arsat Industrie S.R.L.”
 • Hotărârea 120/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.120 din 20-03-2020 privind modificarea Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020
 • Hotărârea 119/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.119 din 20-03-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 martie 2020
 • Hotărârea 118/2020 - Municipiul Arad - 12.03.2020

  Hotarirea Nr.118 din 12-03-2020 privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea si gestionarea situatiei de urgentă provocată de infectiile cu coronavirusul SARS-CoV-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Directiei Generală Politia Locală Arad si Directiei de Asistentă Socială Arad
 • Hotărârea 117/2020 - Municipiul Arad - 12.03.2020

  Hotarirea Nr.117 din 12-03-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 12 martie 2020
 • Hotărârea 116/2020 - Municipiul Arad - 06.03.2020

  Hotarirea Nr.116 din 06-03-2020 Privind dezlipirea imobilului proprietatea Municipiului Arad domeniu public, situat în Municipiul Arad, Str. Prof. Dr. Aurel Ardelean, FN - înscris în CF nr. 353728 Arad
 • Hotărârea 115/2020 - Municipiul Arad - 06.03.2020

  Hotarirea Nr.115 din 06-03-2020 referitoare la respingerea Proiectului de hotărâre nr. 97/2020 cu privire la atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad
 • Hotărârea 114/2020 - Municipiul Arad - 06.03.2020

  Hotarirea Nr.114 din 06-03-2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, înscris în CF nr. 305546 Arad
 • Hotărârea 113/2020 - Municipiul Arad - 06.03.2020

  Hotarirea Nr.113 din 06-03-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 40, etaj I
 • Hotărârea 112/2020 - Municipiul Arad - 06.03.2020

  Hotarirea Nr.112 din 06-03-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 3, situat în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 40, parter
 • Hotărârea 111/2020 - Municipiul Arad - 06.03.2020

  Hotarirea Nr.111 din 06-03-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, str. Octavian Goga, nr. 3, etaj I
 • Hotărârea 110/2020 - Municipiul Arad - 06.03.2020

  Hotarirea Nr.110 din 06-03-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, str. Vasile Goldiş, nr. 1-3, sc. B, etaj III
 • Hotărârea 109/2020 - Municipiul Arad - 06.03.2020

  Hotarirea Nr.109 din 06-03-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 22, situat în Arad, B-dul V. Milea nr. 1, corp A, Sc. I B-dul Revoluţiei, nr. 73
 • Hotărârea 108/2020 - Municipiul Arad - 06.03.2020

  Hotarirea Nr.108 din 06-03-2020 cu privire la aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investitie Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apă si apă uzată Grădiste Est
 • Hotărârea 107/2020 - Municipiul Arad - 06.03.2020

  Hotarirea Nr.107 din 06-03-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 martie 2020
 • Hotărârea 106/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.106 din 28-02-2020 privind aprobarea plătii cotizatiei aferente anului 2020 către Asociatia Municipiilor din România (AMR), organism la care Municipiul Arad detine calitatea de membru
 • Hotărârea 105/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.105 din 28-02-2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad
 • Hotărârea 104/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.104 din 28-02-2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 380/2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor în care persoanele care au săvârsit infractiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunitătii, ca obligatie stabilită de către o instantă de judecată
 • Hotărârea 103/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.103 din 28-02-2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Târguri Oboare si Piete SA Arad, pentru anul 2020
 • Hotărârea 102/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.102 din 28-02-2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 101/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.101 din 28-02-2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2020
 • Hotărârea 100/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.100 din 28-02-2020 privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizatiei de acces la drumul public
 • Hotărârea 99/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.99 din 28-02-2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele aditionale nr. 1/20.12.2019 si nr. 2/21.01.2020
 • Hotărârea 98/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.98 din 28-02-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor, să voteze cuantumul anual al cotizatiei Municipiului Arad pentru anul 2020 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad
 • Hotărârea 97/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.97 din 28-02-2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor pentru modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
 • Hotărârea 96/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.96 din 28-02-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad
 • Hotărârea 95/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.95 din 28-02-2020 pentru aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Arad 2020-2030
 • Hotărârea 94/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.94 din 28-02-2020 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie SF Extinderea sistemului de supraveghere video si infrastructură retea de comunicatii date / voce / software / video cu sistem de dispecerizare inclus
 • Hotărârea 93/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.93 din 28-02-2020 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie DALI - Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia Punct Termic P.T. Ocsko Terezia
 • Hotărârea 92/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.92 din 28-02-2020 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie DALI - Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia Punct Termic P.T. 5 Grădiste
 • Hotărârea 91/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.91 din 28-02-2020 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie DALI - Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia Punct Termic P.T. 4 Macul Rosu
 • Hotărârea 90/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.90 din 28-02-2020 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie DALI - Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic P.T. 2 Lac
 • Hotărârea 89/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.89 din 28-02-2020 privind stabilirea costului mediu anual de întreţinere, a contributiei de intretinere datorată de beneficiarii si/sau de sustinătorii legali ai acestora din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2020 şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie
 • Hotărârea 88/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.88 din 28-02-2020 privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.07-31.12. 2019, referitor la activitatea Registrului Agricol
 • Hotărârea 87/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.87 din 28-02-2020 cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 86/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.86 din 28-02-2020 privind modificarea organigramei si a statului de funcţii ale Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad
 • Hotărârea 85/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.85 din 28-02-2020 privind aprobarea modificării statului de functii al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad
 • Hotărârea 84/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.84 din 28-02-2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Lucian Blaga, nr. 16 înscris în CF nr. 353252 Arad
 • Hotărârea 83/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.83 din 28-02-2020 privind dezlipirea imobilului proprietatea privată a Municipiului Arad situat în Str. Banatului, nr. 2 - înscris în CF nr. 353551 Arad
 • Hotărârea 82/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.82 din 28-02-2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Ludovic Szantay, nr. 3 înscris în CF nr. 353129 Arad
 • Hotărârea 81/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.81 din 28-02-2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 35 - înscris în CF nr. 352565 Arad
 • Hotărârea 80/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.80 din 28-02-2020 cu privire la modificarea obiectului unui contract de închiriere cu destinatia de locuintă
 • Hotărârea 79/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.79 din 28-02-2020 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 671/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, s tr. Vârful cu Dor nr. 15, începând cu data de 01.01.2019
 • Hotărârea 78/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.78 din 28-02-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 februarie 2020
 • Hotărârea 77/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.77 din 19-02-2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada martie - mai 2020
 • Hotărârea 76/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.76 din 19-02-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 ianuarie 2020
 • Hotărârea 75/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.75 din 19-02-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 10 ianuarie 2020
 • Hotărârea 74/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.74 din 19-02-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 23 decembrie 2019
 • Hotărârea 73/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.73 din 19-02-2020 privind mandatarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Actionarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrtie
 • Hotărârea 72/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.72 din 19-02-2020 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad pentru anul 2020 al Serviciului public de interes local Direcţia de Asistenţă Socială Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 71/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.71 din 19-02-2020 privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020
 • Hotărârea 70/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.70 din 19-02-2020 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica Arad, a comisiei de solutionare a contestatiilor, precum si a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2019
 • Hotărârea 69/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.69 din 19-02-2020 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2019
 • Hotărârea 68/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.68 din 19-02-2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918 din municipiul Arad, în zonă pietonală
 • Hotărârea 67/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.67 din 19-02-2020 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare prin Actul Adiţional nr. 14/2020
 • Hotărârea 66/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.66 din 19-02-2020 pentru aprobarea Harta strategică de zgomot a Municipiului Arad, revizuită
 • Hotărârea 65/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.65 din 19-02-2020 cu privire la aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2019
 • Hotărârea 64/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.64 din 19-02-2020 cu privire la repartizarea a două locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Municipiul Arad
 • Hotărârea 63/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.63 din 19-02-2020 privind actualizarea inventarului bunurilor proprietate privată a Municipiul Arad cu imobilul constructie Cresă UTA, situat în Arad, str. Poetului nr. 1C
 • Hotărârea 62/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.62 din 19-02-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentelor nr. 10 şi 11, situate în Arad, B-dul Revolutiei nr. 90 sc. A
 • Hotărârea 61/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.61 din 19-02-2020 privind actualizarea inventarului bunurilor proprietatea privată a Municipiului Arad
 • Hotărârea 60/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.60 din 19-02-2020 privind aprobarea documentatiei de primă înscriere a imobilelor DE 1959 si DE 1962 în sistemul integrat de cadastru si carte funciară si atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a acestor imobile
 • Hotărârea 59/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.59 din 19-02-2020 pentru îndreptarea erorii materiale din art.1 al Hotărârii nr. 616/2019 privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spatii comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad si CF nr. 340139 - Arad
 • Hotărârea 58/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.58 din 19-02-2020 privind modificarea formei amplasamentului teritoriului de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI, pentru strada ALBĂ
 • Hotărârea 57/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.57 din 19-02-2020 cu privire la modificarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 56/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.56 din 19-02-2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului si al cuantumului burselor acordate în învătământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul scolar 2019 - 2020
 • Hotărârea 55/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.55 din 19-02-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 19 februarie 2020
 • Hotărârea 54/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.54 din 31-01-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 16 decembrie 2019
 • Hotărârea 53/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.53 din 31-01-2020 pentru constatarea încetării de drept a folosintei gratuite a terenului situat în str. I. R. Sirianu nr. 6/A, către Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad
 • Hotărârea 52/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.52 din 31-01-2020 privind adoptarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020
 • Hotărârea 51/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.51 din 31-01-2020 privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad
 • Hotărârea 50/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.50 din 31-01-2020 privind aprobarea Programului de îmbunatătire a eficientei energetice
 • Hotărârea 49/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.49 din 31-01-2020 privind aprobarea pretului local al energiei termice în Municipiul Arad
 • Hotărârea 48/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.48 din 31-01-2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 47/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.47 din 31-01-2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administratiei, prin Compania Natională de Investitii ,,C.N.I.”SA, pe bază de protocol, a terenului proprietate a Municipiului Arad, în suprafată de 14.000 mp, situat în str. Cetătii nr. FN, în vederea si pe perioada realizării de către ,,C.N.I.- SA a obiectivului de investitii - Construire bază sportivă TIP 1 din Municipiul Arad, judetul Arad
 • Hotărârea 46/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.46 din 31-01-2020 privind aprobarea D.A.L.I. privind obiectivul de investitie publică Reabilitarea Sectiei Recuperare, Medicină fizică si Balneologie situată în Arad, Piata Mihai Viteazu nr. 7-8
 • Hotărârea 45/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.45 din 31-01-2020 privind aprobarea Raportului final întocmit în urma Monitorizării si evaluării implementării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Arad, servicii auxiliare de întretinere si exploatare a modelului de transport, pentru anul 2019
 • Hotărârea 44/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.44 din 31-01-2020 privind aprobarea documentatiei de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Clădire de locuinte colective, spatii comerciale si birouri cu garaje la demisol, regim de înăltime D + P + 8E +2Er si împrejmuire, str. Cornel Radu nr. 5-7, municipiul Arad
 • Hotărârea 43/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.43 din 31-01-2020 privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă cu functiuni mixte, imobil locuinte colective si functiuni complementare, realizare accese, împrejmuire proprietate, amplasare elemente publicitare, organizare de santier, Municipiul Arad, Str. Cocorilor, Nr. 40-42, conform extras C.F. nr. 350805 - Arad, beneficiar: S.C. Mladin Omu S.R.L.
 • Hotărârea 42/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.42 din 31-01-2020 aprobarea regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de crestere a calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările si completările ulterioare, pentru zone de protectie a monumentelor istorice si pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad- Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de actiune prioritară din municipiul Arad
 • Hotărârea 41/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.41 din 31-01-2020 privind adiționarea Contractului de comodat nr. 2/25.03.2019 încheiat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad
 • Hotărârea 40/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.40 din 31-01-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitătii Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 39/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.39 din 31-01-2020 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activitătii de sortare a deseurilor reciclabile în Statia de Sortare Arad
 • Hotărârea 38/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.38 din 31-01-2020 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie Achiziţie şi montaj staţie de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) în garajul S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD
 • Hotărârea 37/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.37 din 31-01-2020 privind neasumarea responsabilitătii organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al României si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Arad, începând cu anul scolar 2020-2021.
 • Hotărârea 36/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.36 din 31-01-2020 cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 35/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.35 din 31-01-2020 privind aprobarea Contractului de administrare pentru imobilul în care îsi desfăsoară activitatea Filarmonica de Stat Arad
 • Hotărârea 34/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.34 din 31-01-2020 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad
 • Hotărârea 33/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.33 din 31-01-2020 privind schimbarea denumirii Filarmonica de Stat Arad în Filarmonica Arad
 • Hotărârea 32/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.32 din 31-01-2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiste- Sanevit
 • Hotărârea 31/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.31 din 31-01-2020 Privind atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor situate în Municipiul Arad, înscrise în C.F. nr. 351423 Arad si C.F. nr. 351424 Arad.
 • Hotărârea 30/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.30 din 31-01-2020 privind rectificarea întabulării dreptului de proprietate al Municipiului Arad privind imobilul din municipiul Arad, Piata George Enescu, nr. 1, înscris în CF nr. 352896 Arad
 • Hotărârea 29/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.29 din 31-01-2020 privind acceptarea înscrierii proprietăţii private a Municipiului Arad asupra imobilului înscris în CF nr. 315724 Arad, situat în Zona Calea Radnei, DN7 (sens giratoriu Selgros)
 • Hotărârea 28/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.28 din 31-01-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 31A, situat în Arad, B-dul Revoluţiei, nr.78, et.I
 • Hotărârea 26/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.26 din 31-01-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea imobilului situat în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 69
 • Hotărârea 25/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.25 din 31-01-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 10, situat în Arad, Piata Catedralei, nr. 1, etaj III, corp A
 • Hotărârea 24/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.24 din 31-01-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 16/A, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 2, et. I
 • Hotărârea 23/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.23 din 31-01-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 31 ianuarie 2020
 • Hotărârea 22/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.22 din 16-01-2020 privind aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor sedintelor ordinară si extraordinară din 2 decembrie 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 21/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.21 din 16-01-2020 cu privire la aprobarea statului de funcţii al Serviciului public de interes local Direcţia de Asistenţă Socială Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 20/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.20 din 16-01-2020 privind desemnarea unor membri ai consiliului local în comisiile de evaluare a proiectelor culturale, sportive si de tineret, pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local pe anul 2020, precum si în comisiile de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 19/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.19 din 16-01-2020 privind aprobarea documentaţiei pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finantări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică Promovarea sportului de performantă
 • Hotărârea 18/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.18 din 16-01-2020 privind aprobarea documentaţiei pentru elaborarea propunerilor de proiecte culturale pentru acordarea de finantări nerambursabile, în baza Ordonantei Guvernului României nr. 51/1998
 • Hotărârea 17/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.17 din 16-01-2020 privind aprobarea documentaţiei pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finantări nerambursabile, în anul 2020 în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică Sportul pentru toti
 • Hotărârea 16/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.16 din 16-01-2020 privind aprobarea documentaţiei pentru elaborarea propunerilor de proiecte educative, de tineret si recreative pentru acordarea de finantări nerambursabile, în anul 2020 în baza Legii nr. 350/2005 si ale Legii nr. 350/2006
 • Hotărârea 15/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.15 din 16-01-2020 cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 623/2019 cu privire la aprobarea formei si a duratei contractului de închiriere teren proprietatea Statului Român/Municipiului Arad
 • Hotărârea 14/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.14 din 16-01-2020 privind preluarea în administrare, de către Municipiul Arad, a imobilului proprietatea Episcopiei Romano - Catolice de Timisoara, situat în Arad, str. Ceaikovski nr.36-38
 • Hotărârea 13/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.13 din 16-01-2020 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad
 • Hotărârea 12/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.12 din 16-01-2020 modificarea organigramei si a statului de functii al Filarmonicii de Stat Arad
 • Hotărârea 11/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.11 din 16-01-2020 privind aprobarea retelei scolare a unitătilor de învătământ de stat si particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul scolar 2020-2021
 • Hotărârea 10/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.10 din 16-01-2020 privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Arad, în interiorul cartierului BUJAC si cartierului MICALACA
 • Hotărârea 9/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.9 din 16-01-2020 privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI
 • Hotărârea 8/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.8 din 16-01-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul aditional nr. 1/20.12.2019
 • Hotărârea 7/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.7 din 16-01-2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor pentru modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
 • Hotărârea 6/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.6 din 16-01-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 ianuarie 2020
 • Hotărârea 5/2020 - Municipiul Arad - 10.01.2020

  Hotarirea Nr.5 din 10-01-2020 privind aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor sedintelor Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 13 noiembrie 2019 (ordinară), 19 noiembrie 2019 (extraordinară) si 29 noiembrie 2019 (extraordinară)
 • Hotărârea 4/2020 - Municipiul Arad - 10.01.2020

  Hotarirea Nr.4 din 10-01-2020 privind aprobarea repartizării unei locuinţe de necesitate
 • Hotărârea 3/2020 - Municipiul Arad - 10.01.2020

  Hotarirea Nr.3 din 10-01-2020 privind aprobarea documentatiei de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE SI PRESTARI SERVICII P+4E+2Er municipiul Arad, str. Haiducilor, nr. 6-8, amplasată pe parcela identificată prin C.F. nr. 353281 -Arad
 • Hotărârea 2/2020 - Municipiul Arad - 10.01.2020

  Hotarirea Nr.2 din 10-01-2020 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secţiunea de funcţionare şi pentru sectiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local
 • Hotărârea 1/2020 - Municipiul Arad - 10.01.2020

  Hotarirea Nr.1 din 10-01-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 10 ianuarie 2020