• Hotărârea 333/2011 - Municipiul Arad - 28.12.2011

  Hotarirea Nr.333 din 28-12-2011 privind rectificarea Bugetului General al municipiului Arad pentru anul 2011
 • Hotărârea 332/2011 - Municipiul Arad - 28.12.2011

  Hotarirea Nr.332 din 28-12-2011 dezlipirea unui imobil proprietate a Municipiului Arad, situat în extravilanul municipiul Arad, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar
 • Hotărârea 331/2011 - Municipiul Arad - 28.12.2011

  Hotarirea Nr.331 din 28-12-2011 dezlipirea unui imobil proprietate a Municipiului Arad, situat în extravilanul municipiul Arad, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar
 • Hotărârea 330/2011 - Municipiul Arad - 28.12.2011

  Hotarirea Nr.330 din 28-12-2011 privind dezlipirea unui imobil situat în municipiul Arad în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar
 • Hotărârea 329/2011 - Municipiul Arad - 28.12.2011

  Hotarirea Nr.329 din 28-12-2011 privind trecerea în proprietatea privată a municipiului Arad a unor utilităţi
 • Hotărârea 328/2011 - Municipiul Arad - 28.12.2011

  Hotarirea Nr.328 din 28-12-2011 cu privire la modificarea statului de funcţii al Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad
 • Hotărârea 327/2011 - Municipiul Arad - 28.12.2011

  Hotarirea Nr.327 din 28-12-2011 privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, aprobarea proiectului de management câştigător şi durata contractului de management la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad
 • Hotărârea 326/2011 - Municipiul Arad - 28.12.2011

  Hotarirea Nr.326 din 28-12-2011 cu privire la modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 325/2011 - Municipiul Arad - 28.12.2011

  Hotarirea Nr.325 din 28-12-2011 cu privire la atestarea administratorilor de imobile din municipiul Arad
 • Hotărârea 324/2011 - Municipiul Arad - 28.12.2011

  Hotarirea Nr.324 din 28-12-2011 privind unele măsuri în vederea asigurării unui spaţiu necesar desfăşurării activităţilor de examinare a candidaţilor la proba practică pentru obţinerea permisului de conducere auto, specifice Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare a Vehiculelor Arad, conform Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor 268/2010
 • Hotărârea 323/2011 - Municipiul Arad - 28.12.2011

  Hotarirea Nr.323 din 28-12-2011 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea a trei apartamente situate în imobilul din Arad, B-dul Revoluţiei nr.98
 • Hotărârea 322/2011 - Municipiul Arad - 28.12.2011

  Hotarirea Nr.322 din 28-12-2011 privind repartizarea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în municipiul Arad, către Televiziunea Română – Direcţia Ştiri
 • Hotărârea 321/2011 - Municipiul Arad - 28.12.2011

  Hotarirea Nr.321 din 28-12-2011 privind alipirea unor imobile, coproprietate a Statului Român, situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 320/2011 - Municipiul Arad - 28.12.2011

  Hotarirea Nr.320 din 28-12-2011 privind aprobarea contractului de comodat privind predarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar către Şcoala Generală Nr.11 „Nicolae Bălcescu” Arad
 • Hotărârea 319/2011 - Municipiul Arad - 28.12.2011

  Hotarirea Nr.319 din 28-12-2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 256/2010 – de transmitere a unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Arad în domeniul public al Municipiului Arad
 • Hotărârea 318/2011 - Municipiul Arad - 28.12.2011

  Hotarirea Nr.318 din 28-12-2011 pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate Introducerea sistemului de e-ticketing pentru transportul public în comun, cu tramvaie şi autobuze în Municipiul Arad
 • Hotărârea 317/2011 - Municipiul Arad - 28.12.2011

  Hotarirea Nr.317 din 28-12-2011 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie : „Modernizarea infrastructurii depoului principal de tramvai (UTA)”
 • Hotărârea 316/2011 - Municipiul Arad - 28.12.2011

  Hotarirea Nr.316 din 28-12-2011 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie: „Amenajare Parcare Subterană - Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad”
 • Hotărârea 315/2011 - Municipiul Arad - 28.12.2011

  Hotarirea Nr.315 din 28-12-2011 pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie « Reabilitare şi modernizare spaţii verzi Parc „Mihai Eminescu” Arad »
 • Hotărârea 314/2011 - Municipiul Arad - 28.12.2011

  Hotarirea Nr.314 din 28-12-2011 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie: "Amenajare piste de biciclete în Municipiul Arad"
 • Hotărârea 313/2011 - Municipiul Arad - 07.12.2011

  Hotarirea Nr.313 din 07-12-2011 privind rectificarea bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2011
 • Hotărârea 312/2011 - Municipiul Arad - 07.12.2011

  Hotarirea Nr.312 din 07-12-2011 privind vânzarea unor parcele de teren necesare completării coridorului pentru realizarea variantei de ocolire a municipiului Arad Autostrada Nădlac Arad Timişoara
 • Hotărârea 311/2011 - Municipiul Arad - 07.12.2011

  Hotarirea Nr.311 din 07-12-2011 privind alipirea şi/sau dezlipirea unor imobile, proprietate a Statului Român, situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 310/2011 - Municipiul Arad - 07.12.2011

  Hotarirea Nr.310 din 07-12-2011 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil situat în Arad, strada Tudor Vladimirescu nr. 17-19, ap. 5
 • Hotărârea 309/2011 - Municipiul Arad - 07.12.2011

  Hotarirea Nr.309 din 07-12-2011 cu privire la repartizarea unor locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Municipiul Arad
 • Hotărârea 308/2011 - Municipiul Arad - 07.12.2011

  Hotarirea Nr.308 din 07-12-2011 privind repartizarea unor locuinţe sociale situate în municipiul Arad, persoanelor evacuate din imobile retrocedate foştilor proprietari
 • Hotărârea 307/2011 - Municipiul Arad - 07.12.2011

  Hotarirea Nr.307 din 07-12-2011 privind aprobarea actului adiţional nr. 4 la contractul de închiriere nr.12589/03.03.2008 (F254/18.02.2008), pentru imobilul în care funcţionează Grădiniţa cu Program Prelungit nr.2 Arad
 • Hotărârea 306/2011 - Municipiul Arad - 07.12.2011

  Hotarirea Nr.306 din 07-12-2011 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate privind eficientizarea energetică şi reducerea costurilor municipiului Arad prin implementarea unei instalaţii fotovoltaice pentru producerea energiei verzi Centrală electrică fotovoltaică de 3,5 MWe
 • Hotărârea 305/2011 - Municipiul Arad - 07.12.2011

  Hotarirea Nr.305 din 07-12-2011 pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate Instalaţie de irigat a spaţiilor verzi din municipiul Arad
 • Hotărârea 304/2011 - Municipiul Arad - 07.12.2011

  Hotarirea Nr.304 din 07-12-2011 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad şi S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 303/2011 - Municipiul Arad - 07.12.2011

  Hotarirea Nr.303 din 07-12-2011 privind aprobarea drepturilor băneşti pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Arad, care solicită cheltuieli de deplasare aferente lunilor iulie, septembrie şi octombrie 2011
 • Hotărârea 302/2011 - Municipiul Arad - 07.12.2011

  Hotarirea Nr.302 din 07-12-2011 privind stabilirea pentru anul 2011 a plafonului creanţelor fiscale care se anulează
 • Hotărârea 301/2011 - Municipiul Arad - 07.12.2011

  Hotarirea Nr.301 din 07-12-2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012
 • Hotărârea 300/2011 - Municipiul Arad - 24.11.2011

  Hotarirea Nr.300 din 24-11-2011 privind actualizarea componenţei comisiei pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, aprobată prin Hotărârea nr.224/2011 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind constituirea Comisiei de concurs pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 299/2011 - Municipiul Arad - 24.11.2011

  Hotarirea Nr.299 din 24-11-2011 privind acordarea facilităţilor la plata impozitului pe clădiri, potrivit prevederilor art.286 alin.(8) şi alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 298/2011 - Municipiul Arad - 24.11.2011

  Hotarirea Nr.298 din 24-11-2011 privind acordarea avizului consultativ reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Arad în anul şcolar 2011-2012
 • Hotărârea 297/2011 - Municipiul Arad - 24.11.2011

  Hotarirea Nr.297 din 24-11-2011 privind aprobarea încheierea contractului de închiriere a imobilului situat în municipiul Arad, str. Episcopiei nr.40-42, sediu al Şcolii Generale nr.1 Mihai Eminescu Arad
 • Hotărârea 296/2011 - Municipiul Arad - 14.11.2011

  Hotarirea Nr.296 din 14-11-2011 cu privire la respingerea solicitării nr. 63576/23.09.2011 privind depozitarea în depozitul conform a deşeurilor nepericuloase colectate de S.C. A.S.A. Servicii Ecologice S.R.L. din afara judeţului Arad
 • Hotărârea 295/2011 - Municipiul Arad - 14.11.2011

  Hotarirea Nr.295 din 14-11-2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.257/2011 şi Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.286/2011
 • Hotărârea 294/2011 - Municipiul Arad - 14.11.2011

  Hotarirea Nr.294 din 14-11-2011 cu privire la modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Filarmonicii de Stat Arad
 • Hotărârea 293/2011 - Municipiul Arad - 14.11.2011

  Hotarirea Nr.293 din 14-11-2011 privind aprobarea contractării de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a unei finanţări rambursabile externe pentru Proiectul Transport Urban în Municipiul Arad, Etapa a 3-a
 • Hotărârea 292/2011 - Municipiul Arad - 14.11.2011

  Hotarirea Nr.292 din 14-11-2011 privind aprobarea actului adiţional nr.2/2011 la contractul de închiriere Nr. 5.546/30.11.2001, încheiat cu S.C. Euromedic România S.R.L.
 • Hotărârea 291/2011 - Municipiul Arad - 14.11.2011

  Hotarirea Nr.291 din 14-11-2011 privind aprobarea contractului de comodat privind predarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar către Liceul Teoretic Vasile Goldiş Arad
 • Hotărârea 290/2011 - Municipiul Arad - 14.11.2011

  Hotarirea Nr.290 din 14-11-2011 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 289/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.289 din 31-10-2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.51/2005 privind circulaţia utilajelor şi a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 to în municipiul Arad, republicată conform modificărilor aprobate prin Hotărârea nr.221/2011 a Consiliului Local
 • Hotărârea 288/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.288 din 31-10-2011 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum şi a Caietului de obiective pentru întocmirea proiectului de management la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad
 • Hotărârea 287/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.287 din 31-10-2011 privind aprobarea acordului de înfrăţire între Municipiul Arad, judeţul Arad din România şi oraşul Heist op den Berg, provincia Antwerp, din Regatul Belgiei
 • Hotărârea 286/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.286 din 31-10-2011 privind rectificarea bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2011
 • Hotărârea 285/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.285 din 31-10-2011 pentru modificarea Hotărârii nr.25/2011 privind repartizarea excedentului anual al bugetului local al municipiului Arad, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea 284/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.284 din 31-10-2011 privind acordul pentru obţinerea licenţei de explorare apă minerală terapeutică în perimetrul Arad Ştrand Neptun şi împuternicirea Primarului Municipiului Arad pentru negocierea şi semnarea licenţei de explorare pentru perimetrul sus menţionat
 • Hotărârea 283/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.283 din 31-10-2011 privind aprobarea contractului de închiriere pentru imobilul situat în municipiul Arad, str. Onisifor Ghibu nr. 4-6, corp A, ap.nr.1, în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu Program Normal nr. 17
 • Hotărârea 282/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.282 din 31-10-2011 privind îndreptarea unei erori materiale cuprinsă în Hotărârea nr.248/2011 pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiţie Modificare şi amenajare Ştrand Neptun Arad–zona Nord-Vest
 • Hotărârea 281/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.281 din 31-10-2011 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Pista de atletism la Liceul cu Program Sportiv
 • Hotărârea 280/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.280 din 31-10-2011 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru aprobarea unor măsuri privitoare la S.C. Compania de Transport Public S.A
 • Hotărârea 279/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.279 din 31-10-2011 privind constituirea comisiei pentru negocierea chiriei aferente imobilului în care funcţionează Şcoala Generală nr.1 Mihai Eminescu Arad
 • Hotărârea 278/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.278 din 31-10-2011 cu privire la evacuarea pe cale administrativă a persoanelor care ocupă fără titlu imobilul fond de stat, situat în municipiul Arad, Aleea Ulise Bl.Y8A, ap.41
 • Hotărârea 277/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.277 din 31-10-2011 cu privire la evacuarea pe cale administrativă a persoanelor care ocupă fără titlu imobilul situat în municipiul Arad, str.Gh.Ciuhandu Bl.1 et.II ap.12
 • Hotărârea 276/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.276 din 31-10-2011 privind modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Arad
 • Hotărârea 275/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.275 din 31-10-2011 privind modificarea Anexei nr.1 din Hotărârea nr.306/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe aparţinând patrimoniului concesionat al Municipiului Arad la SC Compania de Transport Public Arad SA
 • Hotărârea 274/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.274 din 31-10-2011 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Arad
 • Hotărârea 273/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.273 din 31-10-2011 privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei si stabilirea unor masuri de protectie sociala in perioada sezonului rece
 • Hotărârea 272/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.272 din 31-10-2011 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 271/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.271 din 31-10-2011 cu privire la atestarea administratorilor de imobile din municipiul Arad
 • Hotărârea 270/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.270 din 31-10-2011 privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2008-2012
 • Hotărârea 269/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.269 din 31-10-2011 cu privire la modificarea Hotărârii nr.175/2011 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru aprobarea unor măsuri de reglementare a activităţii de salubrizare menajeră în municipiul Arad
 • Hotărârea 268/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.268 din 31-10-2011 privind modificarea valorii de inventar a unor active
 • Hotărârea 267/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.267 din 31-10-2011 privind unele măsuri de executare a Hotărârii nr. 161/2011 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru aprobarea studiului de oportunitate şi a caietelor de documente pentru concesionarea prin licitaţie publică deschisă a bălţilor Ghilinul Mare şi Ghilinul Mic
 • Hotărârea 266/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.266 din 31-10-2011 privind aprobarea actului adiţional la contractul de închiriere nr. 1.505/2006 spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Municipiul Arad, Strada Episcopiei nr. 32, ap. 1
 • Hotărârea 265/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.265 din 31-10-2011 privind aprobarea preluării imobilului situat în Municipiul Arad, str.Independenţei, nr.5, de la Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad către Consiliul Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 264/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.264 din 31-10-2011 privind alipirea şi dezlipirea unor imobile, proprietatea Statului Român, situate în municipiul Arad, str.Unirii nr.10
 • Hotărârea 263/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.263 din 31-10-2011 privind transferul dreptului de proprietate asupra unor suprafeţe de teren, necesare execuţiei unor obiective de interes public naţional
 • Hotărârea 262/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.262 din 31-10-2011 privind dezlipirea unui imobil, proprietatea Statului Român, situat în municipiul Arad, str. Dr.Ioan Suciu F.N.
 • Hotărârea 261/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.261 din 31-10-2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire biserică ortodoxă, grădiniţă, casă parohială şi clădiri de locuit, Arad, Zona Sanevit FN, judeţul Arad, proiect nr.11/2011, elaborat de SC Pro Urban SRL, beneficiari Parohia Ortodoxă Grădişte 2, Brîncovan Nicolae Daniel, Brîncovan Daria Lavinia, Vasica Gabriel Sebastian, Vasica Loredana, Toma Ioan, Ştiucă Seracu Monica Gabriela, Ştiucă Seracu Florin Eugen, Lazăr Gheorghe, Ienci Ioan Marius, Ienci Carmen Ioana şi Ilica Ana, Veliciu Teodor, Veliciu Carmen Angela, Veliciu Gabriel Cristian, Solomon Ileana, Mic Maria, Lipschner Doina, Cebotari Ghenadii, Cebotari Mariana, Suciu Floare, Farcas Sorin, Batran Laura Elena, Rosenfeld Alexandru, Rosenfeld Debora, Istoc Sorin, Sava Viorel, Sava Elena, Puscas Florin Ioan, Puscas Liliana Florica, Lopazan Manoila şi Mocanu Mihaela Sanda
 • Hotărârea 260/2011 - Municipiul Arad - 31.10.2011

  Hotarirea Nr.260 din 31-10-2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire două locuinţe de serviciu D+P+1E, Arad, str.Castor FN, judeţul Arad., proiect nr.306/2011, elaborat de SC.Arh-Design SRL, beneficiar S.C. Sylc Con Trans SRL
 • Hotărârea 259/2011 - Municipiul Arad - 29.09.2011

  Hotarirea Nr.259 din 29-09-2011 privind validarea mandatului de consilier local pentru domnul Ionel CIUPE
 • Hotărârea 258/2011 - Municipiul Arad - 29.09.2011

  Hotarirea Nr.258 din 29-09-2011 privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, aprobarea proiectului de management câştigător şi durata contractului de management la Filarmonica de Stat Arad
 • Hotărârea 257/2011 - Municipiul Arad - 29.09.2011

  Hotarirea Nr.257 din 29-09-2011 privind rectificarea bugetului general al municipiului Arad pe anul 2011
 • Hotărârea 256/2011 - Municipiul Arad - 29.09.2011

  Hotarirea Nr.256 din 29-09-2011 pentru modificarea Hotărârii nr.25 din 10 februarie 2011 privind repartizarea excedentului anual al bugetului local al municipiului Arad cu modificările ulterioare
 • Hotărârea 255/2011 - Municipiul Arad - 29.09.2011

  Hotarirea Nr.255 din 29-09-2011 privind încheierea contractului de închiriere spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în municipiul Arad, Strada Steagului nr. 27, ap.4, către Biblioteca Judeţeană A.D. Xenopol Arad
 • Hotărârea 254/2011 - Municipiul Arad - 29.09.2011

  Hotarirea Nr.254 din 29-09-2011 privind dezlipirea unor imobile, proprietate a Statului Român şi a Municipiului Arad, situate în municipiul Arad, str. Vasile Conta F.N. şi str. Vasile Conta nr. 2b
 • Hotărârea 253/2011 - Municipiul Arad - 29.09.2011

  Hotarirea Nr.253 din 29-09-2011 privind aprobarea Actului adiţional nr.10 la Contractul de concesiune nr.38/2004 a serviciului public de salubrizare stradală a municipiului Arad
 • Hotărârea 252/2011 - Municipiul Arad - 29.09.2011

  Hotarirea Nr.252 din 29-09-2011 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil situat în Arad, str. M. Eminescu nr.10, parter, ap.2
 • Hotărârea 251/2011 - Municipiul Arad - 29.09.2011

  Hotarirea Nr.251 din 29-09-2011 privind dezlipirea unui imobil situat în municipiul Arad, str. Constantin Brâncoveanu nr.40, aflat în proprietatea Statului Român
 • Hotărârea 250/2011 - Municipiul Arad - 29.09.2011

  Hotarirea Nr.250 din 29-09-2011 privind concesionarea directă a unui teren proprietatea privată a municipiului Arad, situat în municipiul Arad, str. Primăverii nr. 3, către Administraţia Naţională Apele Române Administraţia Bazinală de Apă Mureş
 • Hotărârea 249/2011 - Municipiul Arad - 29.09.2011

  Hotarirea Nr.249 din 29-09-2011 privind completarea şi modificarea Hotărâri Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 128/2007 privind aprobarea Regulamentul de desfăşurare a activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor sau remorcilor oprite sau staţionate neregulamentar şi a celor abandonate sau fără stăpân în municipiul Arad
 • Hotărârea 248/2011 - Municipiul Arad - 29.09.2011

  Hotarirea Nr.248 din 29-09-2011 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiţie Modificare şi amenajare Ştrand Neptun Arad–zona Nord-Vest
 • Hotărârea 247/2011 - Municipiul Arad - 29.09.2011

  Hotarirea Nr.247 din 29-09-2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.138/2007 privind aprobarea documentaţiei pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice în vederea închirierii unor spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă amplasate la Stadionul UTA din municipiul Arad
 • Hotărârea 246/2011 - Municipiul Arad - 16.09.2011

  Hotarirea Nr.246 din 16-09-2011 privind aprobarea stabilirii noului sediu al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Arad – Serviciul de Evidenţă a Persoanelor Arad şi aprobarea contractului de închiriere a spaţiului necesar
 • Hotărârea 245/2011 - Municipiul Arad - 16.09.2011

  Hotarirea Nr.245 din 16-09-2011 cu privire la aprobarea preluării din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în domeniul public al Municipiului Arad şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, a bunurilor reprezentând Ansamblul monumental Memorialul Revoluţiei 1848 Arad
 • Hotărârea 244/2011 - Municipiul Arad - 16.09.2011

  Hotarirea Nr.244 din 16-09-2011 privind angajamentul Municipiului Arad de a aloca resursele financiare pentru consultanţi şi pentru proiectele pentru care se solicită finanţare, în cadrul Programului de cooperare Elveţiano – Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, sub rezerva selectării candidaturii
 • Hotărârea 243/2011 - Municipiul Arad - 16.09.2011

  Hotarirea Nr.243 din 16-09-2011 privind angajamentul Municipiului Arad de a susţine parcurgerea etapelor conform Ghidului Candidatului pentru Obiectivul 1, Aria de concentrare 4 ; Imbunătăţirea mediului înconjurător din cadrul Programului de cooperare Elveţiano Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
 • Hotărârea 242/2011 - Municipiul Arad - 16.09.2011

  Hotarirea Nr.242 din 16-09-2011 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de numitul Talpaş Efraim împotriva Hotărârii nr. 342/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
 • Hotărârea 241/2011 - Municipiul Arad - 16.09.2011

  Hotarirea Nr.241 din 16-09-2011 privind aprobarea actului adiţional la Contractul de închiriere nr.44.770/2006 pentru imobilul în care funcţionează Grădiniţa cu program normal nr.15
 • Hotărârea 240/2011 - Municipiul Arad - 16.09.2011

  Hotarirea Nr.240 din 16-09-2011 privind aprobarea actului adiţional nr.5 la contractul de închiriere nr.5/24.09.2004 pentru imobilul în care funcţionează Şcoala generală nr.2
 • Hotărârea 239/2011 - Municipiul Arad - 16.09.2011

  Hotarirea Nr.239 din 16-09-2011 privind aprobarea actului adiţional la Contractul de închiriere nr.44771/2006 pentru imobilul în care funcţionează Grădiniţa cu Program Normal nr.26
 • Hotărârea 238/2011 - Municipiul Arad - 16.09.2011

  Hotarirea Nr.238 din 16-09-2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire restaurant drive thru KFC, Arad str.Banu Mărăcine nr.6, beneficiar SC Intercora SRL, proiect nr.229//2011, elaborat de SC Pro Arhitectura SRL
 • Hotărârea 237/2011 - Municipiul Arad - 16.09.2011

  Hotarirea Nr.237 din 16-09-2011 pentru aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi functionare a bazelor sportive aprobat prin Hotărârea nr145/2011 a Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 236/2011 - Municipiul Arad - 16.09.2011

  Hotarirea Nr.236 din 16-09-2011 privind repartizarea unor locuinţe sociale situate în municipiul Arad, persoanelor evacuate din imobile retrocedate foştilor proprietari
 • Hotărârea 235/2011 - Municipiul Arad - 16.09.2011

  Hotarirea Nr.235 din 16-09-2011 privind modificarea art.2 din Hotărârea nr.166/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru transmiterea în folosinţă gratuită către Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad a unui spaţiu din municipiul Arad, Calea Radnei nr.250
 • Hotărârea 234/2011 - Municipiul Arad - 16.09.2011

  Hotarirea Nr.234 din 16-09-2011 cu privire la modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 233/2011 - Municipiul Arad - 16.09.2011

  Hotarirea Nr.233 din 16-09-2011 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 232/2011 - Municipiul Arad - 26.08.2011

  Hotarirea Nr.232 din 26-08-2011 privind modificarea obiectului contractului de locaţiune pentru imobilul fond locativ de stat situat în Arad, str. Trandafirilor nr.5, ap.1, în sensul înlocuirii acestuia cu imobilul situat în Arad, Aleea Muncii nr.28
 • Hotărârea 231/2011 - Municipiul Arad - 26.08.2011

  Hotarirea Nr.231 din 26-08-2011 privind repartizarea unor locuinţe de intervenţie
 • Hotărârea 230/2011 - Municipiul Arad - 26.08.2011

  Hotarirea Nr.230 din 26-08-2011 cu privire la respingerea cererii de revocare în totalitate a Hotărârii nr. 175/2011 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activităţii de salubrizare menajeră în municipiul Arad
 • Hotărârea 229/2011 - Municipiul Arad - 26.08.2011

  Hotarirea Nr.229 din 26-08-2011 privind rectificarea bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2011
 • Hotărârea 228/2011 - Municipiul Arad - 26.08.2011

  Hotarirea Nr.228 din 26-08-2011 privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 249/2006, republicată, privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Arad.
 • Hotărârea 227/2011 - Municipiul Arad - 26.08.2011

  Hotarirea Nr.227 din 26-08-2011 cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii nr. 109/2011 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public Zone de Agrement, Caietului de Sarcini, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Zonelor de Agrement şi Metodologiei de calcul a tarifului de acces în zonele de agrement
 • Hotărârea 226/2011 - Municipiul Arad - 26.08.2011

  Hotarirea Nr.226 din 26-08-2011 privind aprobarea drepturilor băneşti pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Arad, care solicită cheltuieli de deplasare aferente lunii iunie 2011
 • Hotărârea 225/2011 - Municipiul Arad - 26.08.2011

  Hotarirea Nr.225 din 26-08-2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, precum şi de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 224/2011 - Municipiul Arad - 26.08.2011

  Hotarirea Nr.224 din 26-08-2011 privind constituirea Comisiei de concurs pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 223/2011 - Municipiul Arad - 26.08.2011

  Hotarirea Nr.223 din 26-08-2011 privind reorganizarea unor instituţii publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad şi Teatrul de Marionete Arad
 • Hotărârea 222/2011 - Municipiul Arad - 22.08.2011

  Hotarirea Nr.222 din 22-08-2011 privind aprobarea documentaţiei şi a măsurilor în vederea asigurării unui nou sediu pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Arad – Serviciul de Evidenţă a Persoanelor Arad
 • Hotărârea 221/2011 - Municipiul Arad - 22.08.2011

  Hotarirea Nr.221 din 22-08-2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.51/2005 privind circulaţia utilajelor şi a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 to în municipiul Arad, republicată conform modificărilor aprobate prin Hotărârea nr.343/2010
 • Hotărârea 220/2011 - Municipiul Arad - 22.08.2011

  Hotarirea Nr.220 din 22-08-2011 privind alipirea şi dezlipirea unor imobile, proprietate a Municipiului Arad, situate în Arad, Ştrand Neptun FN
 • Hotărârea 219/2011 - Municipiul Arad - 22.08.2011

  Hotarirea Nr.219 din 22-08-2011 privind dezlipirea şi concesionarea directă a unui teren proprietatea Statului Român, situat în municipiul Arad, Zona 300 Micălaca
 • Hotărârea 218/2011 - Municipiul Arad - 22.08.2011

  Hotarirea Nr.218 din 22-08-2011 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil situat în Arad, Bd. Revoluţiei nr.78, ap.22
 • Hotărârea 217/2011 - Municipiul Arad - 22.08.2011

  Hotarirea Nr.217 din 22-08-2011 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil situat în Arad, Bd. Revoluţiei nr.99, ap.5, corp A
 • Hotărârea 216/2011 - Municipiul Arad - 22.08.2011

  Hotarirea Nr.216 din 22-08-2011 privind alipirea unor imobile, proprietate a Municipiului Arad, situate în municipiul Arad, str. Haţeg nr.3
 • Hotărârea 215/2011 - Municipiul Arad - 22.08.2011

  Hotarirea Nr.215 din 22-08-2011 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 214/2011 - Municipiul Arad - 22.08.2011

  Hotarirea Nr.214 din 22-08-2011 privind conferirea distincţiei DIPLOMA DE AUR cu prilejul Zilelor Aradului, ediţia 2011
 • Hotărârea 213/2011 - Municipiul Arad - 22.08.2011

  Hotarirea Nr.213 din 22-08-2011 privind conferirea unor titluri şi distincţii cu prilejul Zilelor Aradului, ediţia 2011
 • Hotărârea 212/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.212 din 25-07-2011 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Cristian MOISESCU şi declararea ca vacant a locului de consilier local
 • Hotărârea 211/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.211 din 25-07-2011 privind rectificarea Bugetului General al municipiului Arad pentru anul 2011
 • Hotărârea 210/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.210 din 25-07-2011 pentru modificarea Hotărârii nr.25/2011 privind repartizarea excedentului anual al bugetului localal municipiului Arad cu modificările ulterioare
 • Hotărârea 209/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.209 din 25-07-2011 cu privire la respingerea cererii de revocare a Hotărârii nr.109/2011 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public - Zone de Agrement -, Caietului de Sarcini, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Zonelor de Agrement şi Metodologia de calcul a tarifului de acces în zona de agrement
 • Hotărârea 208/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.208 din 25-07-2011 pentru aprobarea regulamentului privind prevenirea apariţiei şi proliferării animalelor fără stăpân pe domeniul public al municipiului Arad
 • Hotărârea 207/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.207 din 25-07-2011 privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare stradală în Municipiul Arad
 • Hotărârea 206/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.206 din 25-07-2011 privind aprobarea ajustării preţurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare, operator SC Compania de Apă Arad SA
 • Hotărârea 205/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.205 din 25-07-2011 privind dezlipirea unor parcele de teren necesare completării coridorului pentru realizarea variantei de ocolire a municipiului Arad „Autostrada Nădlac – Arad – Timişoara”, aprobarea înstrăinării acestora şi a preţurilor aferente
 • Hotărârea 204/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.204 din 25-07-2011 privind ieşirea din indiviziune în natură privind apartamentele 9, 10, 11 şi 12 situate în municipiul Arad, str.Ceaikovski nr.16
 • Hotărârea 203/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.203 din 25-07-2011 privind dezlipirea unui imobil situat în municipiul Arad, str.Infanteriei F.N., aflat în proprietatea Statului Român
 • Hotărârea 202/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.202 din 25-07-2011 privind dezlipirea unui imobil, proprietatea Statului Român, situat în municipiul Arad, str. Câmpul Liniştii nr.1
 • Hotărârea 201/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.201 din 25-07-2011 privind solicitarea de trecere a cotei de 11/40 din imobilul situat în Arad, str. Cuza-Vodă nr.1, din proprietatea privată în proprietatea publică a Statului Român şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad în proprietatea publică a Municipiului Arad şi administrarea Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad
 • Hotărârea 200/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.200 din 25-07-2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă Construire hală de depozitare şi parcare auto, amplasată în Arad, Extravilan, DJ 709C, Arad Iratos, jud.Arad, beneficiar S.C. GLI-GA-SO S.R.L., proiect nr.121/2009-2010, elaborat de S.C.PRO URBAN S.R.L.Arad, Arhitect R.U.R. Elvira Şerban
 • Hotărârea 199/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.199 din 25-07-2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Zonă locuinţe individuale D+P+1E+M, Arad, zona Grădina Poştei, Jud. Arad, proiect nr.3/2010, elaborat de SCL& Total Proiect SRL, beneficiari: Igrişan Raul Alexandru, Igrişan Lucia Daniela, Cohuţ Maria, Bembe Dan Ovidiu, Fildan Teodor, Mihăescu Ana Maria şi Mihăescu Mircea
 • Hotărârea 198/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.198 din 25-07-2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire locuinţă unifamilială P+1E, piscină şi teren de tenis, Arad, zona Grădişte Sanevit, CF 317809, jud.Arad, proiect nr.470/2010, elaborat de SC. Batcu Design SRL, beneficiar Ghinea Andrei Cătalin
 • Hotărârea 197/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.197 din 25-07-2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire casă unifamilială P+E, pe terenul situat în Arad, str. Mărăşeşti nr.16, beneficiari Bunescu Sorin Marius şi Bunescu Carmen, proiect nr.1502/2010 elaborat de S.C. Anghel Proiect S.R.L.
 • Hotărârea 196/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.196 din 25-07-2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire locuinţă unifamilială P+M Arad, str. Ludwig Roth nr.7, Jud.Arad, proiect nr.15/2010, elaborat de SC Pro Urban SRL, beneficiari Chiş Emil şi Chiş Daniela Ligia
 • Hotărârea 195/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.195 din 25-07-2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire showroom auto multibrand”, Arad Calea Zimandului FN, CF 309718, Jud.Arad., proiect nr.197/2010, elaborat de SC. Studio M SRL, beneficiar S.C. Auto Technic S.R.L.
 • Hotărârea 194/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.194 din 25-07-2011 privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului/clădire şi teren şi transmiterea în folosinţă gratuită către Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad a imobilului situat în Arad, Calea 6 Vânători, nr.55, ce aparţine domeniului public al municipiului Arad
 • Hotărârea 193/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.193 din 25-07-2011 privind asumarea protocoalelor de predare-primire a cinematografului Arta şi a Grădinii de spectacol cinematografic Arta
 • Hotărârea 192/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.192 din 25-07-2011 cu privire la atestarea administratorilor de imobile din municipiul Arad
 • Hotărârea 191/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.191 din 25-07-2011 privind transmiterea în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea fostul Spital Clinic Municipal Arad
 • Hotărârea 190/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.190 din 25-07-2011 privind aprobarea drepturilor băneşti pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Arad, care solicită cheltuieli de deplasare aferente lunii mai 2011
 • Hotărârea 189/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.189 din 25-07-2011 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate Instalaţie de irigat Parcul Reconcilierii Arad
 • Hotărârea 188/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.188 din 25-07-2011 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 421/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţii Reabilitare pasaj rutier Grădişte
 • Hotărârea 187/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.187 din 25-07-2011 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 418/2009 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţii Amenajare treceri la nivel cu liniile de tramvai
 • Hotărârea 186/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.186 din 25-07-2011 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 419/2009 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţii Legătură rutieră Câmpul Liniştii Centură Arad
 • Hotărârea 185/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.185 din 25-07-2011 privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Arad pentru asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii Bazin de înot/ polo Arad, str. Eugen Popa FN
 • Hotărârea 184/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.184 din 25-07-2011 cu privire la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii a obiectivului de investiţie Reabilitare faţade, tâmplărie exterioară şi acoperiş şarpantă la Şcoala generală nr.6 Arad
 • Hotărârea 183/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.183 din 25-07-2011 cu privire la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii a obiectivului de investiţie Reabilitare instalaţie termică şi schimbător de căldură în plăci la Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad
 • Hotărârea 182/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.182 din 25-07-2011 cu privire la aprobarea Documentaţiei tehnice a obiectivului de investiţie Expertiză şi punere în siguranţă a imobilelor situate în Arad, str.Tribunul Axente nr. 17 şi str. Ardealului nr. 53
 • Hotărârea 181/2011 - Municipiul Arad - 25.07.2011

  Hotarirea Nr.181 din 25-07-2011 privind aprobarea Raportului privind Starea Economică, Socială şi de Mediu a Municipiului Arad pentru anul 2010
 • Hotărârea 180/2011 - Municipiul Arad - 18.07.2011

  Hotarirea Nr.180 din 18-07-2011 privind aprobarea predării din administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a 67 (şaizecişişapte) străzi cu o lungime totală de 20.933 m, pe perioada realizării obiectivului „Completare reţele de canalizare menajeră în cartierele municipiului Arad” prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii
 • Hotărârea 179/2011 - Municipiul Arad - 18.07.2011

  Hotarirea Nr.179 din 18-07-2011 cu privire la modificarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie Completare reţele de canalizare menajeră în cartierele municipiului Arad aprobat prin Hotărârea nr.335/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 178/2011 - Municipiul Arad - 18.07.2011

  Hotarirea Nr.178 din 18-07-2011 privind solicitarea de transmitere a cotei de 29/40 din imobilul situat în Arad, str. Cuza Vodă nr.1, în domeniul public al Municipiului Arad şi în administrarea Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad din proprietatea Statului Român
 • Hotărârea 177/2011 - Municipiul Arad - 18.07.2011

  Hotarirea Nr.177 din 18-07-2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Filarmonica de Stat Arad, precum şi de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 176/2011 - Municipiul Arad - 18.07.2011

  Hotarirea Nr.176 din 18-07-2011 privind actualizarea componenţei Comisiei de concurs pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management la Filarmonica de Stat Arad, a secretariatului comisiei, precum şi a secretariatului Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 175/2011 - Municipiul Arad - 18.07.2011

  Hotarirea Nr.175 din 18-07-2011 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activităţii de salubrizare menajeră în municipiul Arad
 • Hotărârea 174/2011 - Municipiul Arad - 18.07.2011

  Hotarirea Nr.174 din 18-07-2011 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil situat în Arad, str. V. Milea nr.1, sc. II, ap.17A, corp. A, Bd. Revoluţiei nr.73
 • Hotărârea 173/2011 - Municipiul Arad - 18.07.2011

  Hotarirea Nr.173 din 18-07-2011 privind aprobarea participării Municipiului Arad la Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti pentru obiectivul Amenajare piste de ciclişti pe faleza Mureş
 • Hotărârea 172/2011 - Municipiul Arad - 18.07.2011

  Hotarirea Nr.172 din 18-07-2011 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 171/2011 - Municipiul Arad - 24.06.2011

  Hotarirea Nr.171 din 24-06-2011 cu privire la modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 170/2011 - Municipiul Arad - 24.06.2011

  Hotarirea Nr.170 din 24-06-2011 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modificare structură de traversare Pod Traian”
 • Hotărârea 169/2011 - Municipiul Arad - 24.06.2011

  Hotarirea Nr.169 din 24-06-2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Demolare anexă şi construire casă familială P+E, pe terenul situat în Arad, str. Remus nr.5, beneficiari Novac Florin şi Ciurar Angelica, proiect nr.105/2010, elaborat de S.C. Proiect Linia B S.R.L.
 • Hotărârea 168/2011 - Municipiul Arad - 10.06.2011

  Hotarirea Nr.168 din 10-06-2011 privind rectificarea bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2011
 • Hotărârea 167/2011 - Municipiul Arad - 10.06.2011

  Hotarirea Nr.167 din 10-06-2011 pentru modificarea Hotărârii nr.25 din 10 februarie 2011 privind repartizarea excedentului anual al bugetului local al municipiului Arad cu modificările ulterioare
 • Hotărârea 166/2011 - Municipiul Arad - 10.06.2011

  Hotarirea Nr.166 din 10-06-2011 privind aprobarea drepturilor bãnesti pentru personalul didactic din învãtãmântul preuniversitar de stat din municipiul Arad, care solicitã cheltuieli de deplasare aferente lunii aprilie 2011
 • Hotărârea 165/2011 - Municipiul Arad - 10.06.2011

  Hotarirea Nr.165 din 10-06-2011 privind aprobarea actului adiţional nr. 7 la contractul de concesiune nr. 22/2004 a serviciului de salubritate menajeră şi de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare
 • Hotărârea 164/2011 - Municipiul Arad - 10.06.2011

  Hotarirea Nr.164 din 10-06-2011 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A.
 • Hotărârea 163/2011 - Municipiul Arad - 10.06.2011

  Hotarirea Nr.163 din 10-06-2011 cu privire la respingerea cererii de revocare parţială a Hotărârii nr.342/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
 • Hotărârea 162/2011 - Municipiul Arad - 10.06.2011

  Hotarirea Nr.162 din 10-06-2011 privind vânzarea suprafeţei 429 mp., situată în municipiul Arad, str. Vişinului nr.9, către Cociuba Nicoleta
 • Hotărârea 161/2011 - Municipiul Arad - 10.06.2011

  Hotarirea Nr.161 din 10-06-2011 privind aprobarea studiului de oportunitate şi a caietelor de documente pentru concesionarea prin licitaţie publică deschisă a bălţilor Ghilinul Mare şi Ghilinul Mic
 • Hotărârea 160/2011 - Municipiul Arad - 10.06.2011

  Hotarirea Nr.160 din 10-06-2011 privind dezlipirea unor terenuri, proprietatea Municipiului Arad, necesare traseului autostrăzii
 • Hotărârea 159/2011 - Municipiul Arad - 10.06.2011

  Hotarirea Nr.159 din 10-06-2011 privind dezlipirea unor imobile, proprietatea Statului Român, situate în municipiul Arad, str M. Eminescu nr.1 şi str. Ciocârliei nr.15
 • Hotărârea 158/2011 - Municipiul Arad - 10.06.2011

  Hotarirea Nr.158 din 10-06-2011 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unor parcele de teren
 • Hotărârea 157/2011 - Municipiul Arad - 10.06.2011

  Hotarirea Nr.157 din 10-06-2011 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil
 • Hotărârea 156/2011 - Municipiul Arad - 10.06.2011

  Hotarirea Nr.156 din 10-06-2011 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unor imobile
 • Hotărârea 155/2011 - Municipiul Arad - 10.06.2011

  Hotarirea Nr.155 din 10-06-2011 privind alipirea unor imobile situate în municipiul Arad, D.N. 7, FN, aflate în proprietatea Municipiului Arad şi în folosinţa gratuită a Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură a Judeţului Arad
 • Hotărârea 154/2011 - Municipiul Arad - 10.06.2011

  Hotarirea Nr.154 din 10-06-2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 229/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare din municipiul Arad
 • Hotărârea 153/2011 - Municipiul Arad - 10.06.2011

  Hotarirea Nr.153 din 10-06-2011 cu privire la modificarea statului de funcţii, organigramei şi structurii funcţiilor Serviciului Public de interes local Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 152/2011 - Municipiul Arad - 10.06.2011

  Hotarirea Nr.152 din 10-06-2011 privind repartizarea unor locuinţe sociale conform Legii locuinţei nr.114/1996
 • Hotărârea 151/2011 - Municipiul Arad - 10.06.2011

  Hotarirea Nr.151 din 10-06-2011 privind completarea Hotărârii nr.38/2011 pentru aprobarea planului de lucrări aferente anului 2011 pentru repartizarea persoanelor beneficiare ale Legii nr.416/2001
 • Hotărârea 150/2011 - Municipiul Arad - 10.06.2011

  Hotarirea Nr.150 din 10-06-2011 privind aprobarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Poliţiei Locale Arad
 • Hotărârea 149/2011 - Municipiul Arad - 10.06.2011

  Hotarirea Nr.149 din 10-06-2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zona Construire PENSIUNE D+P+1E+M si AMENAJARE LUCIU DE APA, in extravilanul municipiului Arad, beneficiar Filip Mariana, proiect nr.82/2008, elaborat de SC Proiect Linia B SRL, arhitect R.U.R. Radu Maran
 • Hotărârea 148/2011 - Municipiul Arad - 10.06.2011

  Hotarirea Nr.148 din 10-06-2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire parc logistic, Arad-Zadareni, extravilan DJ 682, proiect nr.45/2009, elaborat de SC msc Arhitectura & Design SRL, beneficiar SC Gebruder Weiss SRL
 • Hotărârea 147/2011 - Municipiul Arad - 10.06.2011

  Hotarirea Nr.147 din 10-06-2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Construire Penthouse pe clădirea P+2E existentă, în Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr.181-183, judeţul Arad, beneficiar Balogh Csaba, proiect nr.48/2009, elaborat de SC Pro Urban SRL, arhitect RUR Serban Elvira
 • Hotărârea 146/2011 - Municipiul Arad - 10.06.2011

  Hotarirea Nr.146 din 10-06-2011 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Regulamentului de Ordine Interioară şi a Caietului de obiective pentru Teatrul de Marionete Arad
 • Hotărârea 145/2011 - Municipiul Arad - 10.06.2011

  Hotarirea Nr.145 din 10-06-2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bazelor sportive
 • Hotărârea 144/2011 - Municipiul Arad - 10.06.2011

  Hotarirea Nr.144 din 10-06-2011 cu privire la acceptarea ofertei de donaţie a bustului de bronz Corneliu Coposu din partea Fundaţiei Corneliu Coposu Filiala Arad în favoarea Municipiului Arad
 • Hotărârea 143/2011 - Municipiul Arad - 10.06.2011

  Hotarirea Nr.143 din 10-06-2011 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 142/2011 - Municipiul Arad - 26.05.2011

  Hotarirea Nr.142 din 26-05-2011 privind rectificarea bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2011
 • Hotărârea 141/2011 - Municipiul Arad - 26.05.2011

  Hotarirea Nr.141 din 26-05-2011 privind rectificarea suprafeţei de teren aferentă noii Catedrale Ortodoxe Române din Arad şi modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 309/2008 a Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 140/2011 - Municipiul Arad - 26.05.2011

  Hotarirea Nr.140 din 26-05-2011 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2010
 • Hotărârea 139/2011 - Municipiul Arad - 26.05.2011

  Hotarirea Nr.139 din 26-05-2011 privind aprobarea modificărilor la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă şi de canalizare
 • Hotărârea 138/2011 - Municipiul Arad - 26.05.2011

  Hotarirea Nr.138 din 26-05-2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă Construire hală metalică –depozitare şi corp administrativ, amplasate în Arad, extravilan, judeţul Arad, beneficiar Lungu Sorin, proiect nr.28/2009, elaborat de S.C. ms CAD S.R.L., Arhitect R.U.R. Marinel Alexandru Grigore
 • Hotărârea 137/2011 - Municipiul Arad - 26.05.2011

  Hotarirea Nr.137 din 26-05-2011 privind taxa hotelieră pentru anul 2012
 • Hotărârea 136/2011 - Municipiul Arad - 26.05.2011

  Hotarirea Nr.136 din 26-05-2011 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil situat în Arad, str. Unirii, nr.13
 • Hotărârea 135/2011 - Municipiul Arad - 26.05.2011

  Hotarirea Nr.135 din 26-05-2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 363/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea participării Municipiului Arad la proiectul - Sistem informatic integrat pentru furnizarea de servicii de e-Guvernare al Primăriei Municipiului Arad şi asigurarea co-finanţării proiectului din bugetul general al Municipiului Arad
 • Hotărârea 134/2011 - Municipiul Arad - 26.05.2011

  Hotarirea Nr.134 din 26-05-2011 privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului la Teatrul de Marionete Arad
 • Hotărârea 133/2011 - Municipiul Arad - 26.05.2011

  Hotarirea Nr.133 din 26-05-2011 cu privire la concursul între asociaţiile de proprietari denumit “Aradul curat“
 • Hotărârea 132/2011 - Municipiul Arad - 26.05.2011

  Hotarirea Nr.132 din 26-05-2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a activităţii de voluntariat organizate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 131/2011 - Municipiul Arad - 11.05.2011

  Hotarirea Nr.131 din 11-05-2011 privind respingerea propunerii de constatare a încetării mandatului de consilier local al domnului Cristian MOISESCU
 • Hotărârea 130/2011 - Municipiul Arad - 11.05.2011

  Hotarirea Nr.130 din 11-05-2011 privind rectificarea bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2011
 • Hotărârea 129/2011 - Municipiul Arad - 11.05.2011

  Hotarirea Nr.129 din 11-05-2011 pentru modificarea Hotărârii nr.25/2011 privind repartizarea excedentului anual al bugetului local al municipiului Arad, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea 128/2011 - Municipiul Arad - 11.05.2011

  Hotarirea Nr.128 din 11-05-2011 privind aprobarea drepturilor bãnesti pentru personalul didactic din învãtãmântul preuniversitar de stat din municipiul Arad, care solicitã cheltuieli de deplasare aferente lunii martie 2011
 • Hotărârea 127/2011 - Municipiul Arad - 11.05.2011

  Hotarirea Nr.127 din 11-05-2011 privind modificarea anexei la Hotărârii nr.367/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru repartizarea locuinţelor sociale situate în Arad, strada Tarafului, persoanelor evacuate din imobile retrocedate foştilor proprietari
 • Hotărârea 126/2011 - Municipiul Arad - 11.05.2011

  Hotarirea Nr.126 din 11-05-2011 cu privire la repartizarea locuinţei construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Arad, str. Gh. Ciuhandu, bl. 2, ap. 1
 • Hotărârea 125/2011 - Municipiul Arad - 11.05.2011

  Hotarirea Nr.125 din 11-05-2011 privind repartizarea unor locuinţe sociale situate în municipiul Arad, persoanelor evacuate din imobile retrocedate foştilor proprietari
 • Hotărârea 124/2011 - Municipiul Arad - 11.05.2011

  Hotarirea Nr.124 din 11-05-2011 privind aprobarea prestării de către contravenienţi a activităţilor în folosul comunităţii în domeniul întreţinerii spaţiilor verzi în municipiul Arad
 • Hotărârea 123/2011 - Municipiul Arad - 11.05.2011

  Hotarirea Nr.123 din 11-05-2011 privind concesionarea directă a unui teren situat în municipiul Arad, str. Octav Băncilă nr.24, în conformitate cu prevederile art.15, lit. e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 122/2011 - Municipiul Arad - 11.05.2011

  Hotarirea Nr.122 din 11-05-2011 privind repartizarea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în municipiul Arad, către Asociaţia pentru Ajutorarea şi Protejarea Handicapaţilor Cardiaci Operaţi din România – APHCOR Arad
 • Hotărârea 121/2011 - Municipiul Arad - 11.05.2011

  Hotarirea Nr.121 din 11-05-2011 privind repartizarea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în municipiul Arad, strada Lucian Blaga nr. 21, ap. 1, Uniunii Profesionale a Administratorilor Arad
 • Hotărârea 120/2011 - Municipiul Arad - 11.05.2011

  Hotarirea Nr.120 din 11-05-2011 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil
 • Hotărârea 119/2011 - Municipiul Arad - 11.05.2011

  Hotarirea Nr.119 din 11-05-2011 privind completarea componenţei Comisiei de concurs stabilită în temeiul Hotărârii nr. 107/2011 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind constituirea Comisiei de concurs pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management la Filarmonica de Stat Arad, precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 118/2011 - Municipiul Arad - 11.05.2011

  Hotarirea Nr.118 din 11-05-2011 privind acordarea unui termen de valabilitate pentru documentaţiile de urbanism aprobate pentru care termenul nu a fost iniţial stabilit
 • Hotărârea 117/2011 - Municipiul Arad - 11.05.2011

  Hotarirea Nr.117 din 11-05-2011 privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.39/2011 referitor la aprobarea Planului Urbanistic Zonal Ansamblu rezidenţial CONFECŢII, str.Nicolae Oncu nr.17, beneficiar SC Immobiliare Bassano SRL, proiect nr.1/2010, elaborat de SC Linia SRL
 • Hotărârea 116/2011 - Municipiul Arad - 11.05.2011

  Hotarirea Nr.116 din 11-05-2011 privind stabilirea unor criterii şi norme locale de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • Hotărârea 115/2011 - Municipiul Arad - 11.05.2011

  Hotarirea Nr.115 din 11-05-2011 privind stabilirea unor criterii şi norme locale de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 114/2011 - Municipiul Arad - 11.05.2011

  Hotarirea Nr.114 din 11-05-2011 privind stabilirea unor norme locale de acordare a ajutoarelor de înmormântare, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 113/2011 - Municipiul Arad - 11.05.2011

  Hotarirea Nr.113 din 11-05-2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.422/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţie Reamenajare zonă de agrement Pădurice
 • Hotărârea 112/2011 - Municipiul Arad - 11.05.2011

  Hotarirea Nr.112 din 11-05-2011 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 420/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru realizarea obiectivului de investiţii Reabilitare pasaj rutier Micălaca
 • Hotărârea 111/2011 - Municipiul Arad - 11.05.2011

  Hotarirea Nr.111 din 11-05-2011 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad şi S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 110/2011 - Municipiul Arad - 28.04.2011

  Hotarirea Nr.110 din 28-04-2011 cu privire la respingerea cererii de revocare parţială a Hotărârii nr.342/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitele si taxele locale pe anul 2011
 • Hotărârea 109/2011 - Municipiul Arad - 28.04.2011

  Hotarirea Nr.109 din 28-04-2011 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public Zone de Agrement, Caietului de Sarcini, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Zonelor de Agrement şi Metodologiei de calcul a tarifului de acces în zonele de agrement
 • Hotărârea 108/2011 - Municipiul Arad - 28.04.2011

  Hotarirea Nr.108 din 28-04-2011 privind înregistrarea Municipiului Arad în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
 • Hotărârea 107/2011 - Municipiul Arad - 28.04.2011

  Hotarirea Nr.107 din 28-04-2011 privind constituirea Comisiei de concurs pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management la Filarmonica de Stat Arad, precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 106/2011 - Municipiul Arad - 28.04.2011

  Hotarirea Nr.106 din 28-04-2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management la Filarmonica de Stat Arad, precum şi de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 105/2011 - Municipiul Arad - 28.04.2011

  Hotarirea Nr.105 din 28-04-2011 privind constituirea Comisiei de evaluare finală a managementului la Teatrul de Marionete Arad şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 104/2011 - Municipiul Arad - 28.04.2011

  Hotarirea Nr.104 din 28-04-2011 privind aprobarea unor măsuri în vederea asigurării unui nou sediu pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Arad Serviciul de Evidenţă a Persoanelor Arad
 • Hotărârea 103/2011 - Municipiul Arad - 28.04.2011

  Hotarirea Nr.103 din 28-04-2011 privind dezlipirea unui imobil, coproprietatea Statului Român, situat în municipiul Arad, Calea Radnei nr. 284, Ap.1
 • Hotărârea 102/2011 - Municipiul Arad - 28.04.2011

  Hotarirea Nr.102 din 28-04-2011 privind aprobarea ajustării preţurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare, operator SC Compania de Apă Arad SA
 • Hotărârea 101/2011 - Municipiul Arad - 28.04.2011

  Hotarirea Nr.101 din 28-04-2011 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării de pe raza municipiului Arad
 • Hotărârea 100/2011 - Municipiul Arad - 28.04.2011

  Hotarirea Nr.100 din 28-04-2011 privind modificarea si completarea Regulamentului de atribuire/licitare a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Arad
 • Hotărârea 99/2011 - Municipiul Arad - 28.04.2011

  Hotarirea Nr.99 din 28-04-2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.7/2011 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind solicitarea de transmitere a unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Arad, în domeniul public al municipiului Arad şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad”
 • Hotărârea 98/2011 - Municipiul Arad - 28.04.2011

  Hotarirea Nr.98 din 28-04-2011 privind actualizarea documentaţiei aprobată prin Hotărârea nr.264/2003, pentru aprobarea caietului de sarcini, a instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare, a contractului de concesiune–cadru şi a regulamentului serviciului de iluminat public din municipiul Arad
 • Hotărârea 97/2011 - Municipiul Arad - 28.04.2011

  Hotarirea Nr.97 din 28-04-2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 316 /2009 şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 326 /2009, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentaţiile de avizare pentru obiectivele de investiţii „Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe”
 • Hotărârea 96/2011 - Municipiul Arad - 28.04.2011

  Hotarirea Nr.96 din 28-04-2011 cu privire la atestarea administratorilor de imobile din municipiul Arad
 • Hotărârea 95/2011 - Municipiul Arad - 28.04.2011

  Hotarirea Nr.95 din 28-04-2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Hotărârea 94/2011 - Municipiul Arad - 28.04.2011

  Hotarirea Nr.94 din 28-04-2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă Construire locuinţă sezonieră şi anexe gospodăreşti amplasate în Arad, Extravilan Arad -Iratoş , judeţul Arad, înscrise în C.F. nr.315249 Arad, provenită din conversia pe hârtie a C.F.nr.68094 nr.cad. 9211, nr.top.18.206/15/2, beneficiari Oltean Marian şi Oltean Liliana, proiect nr.08/2010, elaborat de S.C. Artnova S.R.L.Arad, arhitect R.U.R. Rodica Feier
 • Hotărârea 93/2011 - Municipiul Arad - 28.04.2011

  Hotarirea Nr.93 din 28-04-2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Zonă mixtă locuinţe-comerţ-servicii str.Cocorilor, Arad C-lea Victoriei nr.33-35, beneficiar SC Oberon Equity SRL, proiect nr.39021/2010, elaborat de SC Proiect Arad SA
 • Hotărârea 92/2011 - Municipiul Arad - 28.04.2011

  Hotarirea Nr.92 din 28-04-2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modernizare şi extindere Grup Şcolar Auto Henri Coandă, pe terenul situat în Arad, str. Mărăşeşti nr.34, beneficiar Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, proiect nr.204/2008, elaborat de S.C. Obiectiv S.R.L.
 • Hotărârea 91/2011 - Municipiul Arad - 28.04.2011

  Hotarirea Nr.91 din 28-04-2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă Construire case familiale P+M în regim de înălţime P+M, amplasate în Arad, str. Orizontului FN, judeţul Arad, beneficiari Zarnea Cosmin Damaschin, Zarnea Marioara şi Bocsa Crinuţa Lucia, proiect nr.16/2010, elaborat de SC Pro Urban SRL, arhitect R.U.R. Serban Elvira
 • Hotărârea 90/2011 - Municipiul Arad - 28.04.2011

  Hotarirea Nr.90 din 28-04-2011 pentru aprobarea Studiului de oportunitate pentru achiziţia de tramvaie noi întocmit de Poyry Infra GmbH – Hanovra
 • Hotărârea 89/2011 - Municipiul Arad - 28.04.2011

  Hotarirea Nr.89 din 28-04-2011 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Arad
 • Hotărârea 88/2011 - Municipiul Arad - 28.04.2011

  Hotarirea Nr.88 din 28-04-2011 privind modificarea lungimii tronsoanelor liniilor de tramvai, reţele lor electrice aeriene de contact şi a reţelelor de cabluri electrice subterane de alimentare, aparţinând patrimoniului concesionat al Municipiului Arad la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad
 • Hotărârea 87/2011 - Municipiul Arad - 28.04.2011

  Hotarirea Nr.87 din 28-04-2011 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad şi S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 86/2011 - Municipiul Arad - 28.04.2011

  Hotarirea Nr.86 din 28-04-2011 privind asocierea Municipiului Arad, ca membru fondator, în Asociaţia Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – Regiunea Vest România
 • Hotărârea 85/2011 - Municipiul Arad - 28.04.2011

  Hotarirea Nr.85 din 28-04-2011 privind participarea Municipiului Arad ca partener în proiectul Addressing Common Challenges of Sustainables Urban Mobility Planning - CIRCLE (Planificarea durabilă a mobilităţii urbane – provocări şi soluţii comune), în cadrul programului Energie Inteligentă Europa II – Apel 2011
 • Hotărârea 84/2011 - Municipiul Arad - 15.04.2011

  Hotarirea Nr.84 din 15-04-2011 privind predarea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a unui număr de 27 (douăzecişişapte) străzi, cu o lungime totală de 18,89 Km din administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad în vederea realizării obiectivului Reabilitare străzi in municipiul Arad prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii
 • Hotărârea 83/2011 - Municipiul Arad - 15.04.2011

  Hotarirea Nr.83 din 15-04-2011 cu privire la reaprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţie: Reabilitare străzi în municipiul Arad
 • Hotărârea 82/2011 - Municipiul Arad - 30.03.2011

  Hotarirea Nr.82 din 30-03-2011 cu privire la modificarea statului de funcţii al Filarmonicii de Stat Arad
 • Hotărârea 81/2011 - Municipiul Arad - 30.03.2011

  Hotarirea Nr.81 din 30-03-2011 pentru funcţionarea Liceului Teologic Penticostal Arad ca unitate de învăţământ cu personalitate juridică în anul şcolar 2011-2012
 • Hotărârea 80/2011 - Municipiul Arad - 30.03.2011

  Hotarirea Nr.80 din 30-03-2011 cu privire la aprobarea atribuirii spre administrare către Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad a locuinţei situate în mun. Arad, str. Tarafului bl.2 ap.12
 • Hotărârea 79/2011 - Municipiul Arad - 30.03.2011

  Hotarirea Nr.79 din 30-03-2011 privind alipirea şi dezlipirea unor imobile, proprietatea Statului Român, situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 78/2011 - Municipiul Arad - 30.03.2011

  Hotarirea Nr.78 din 30-03-2011 privind modificarea organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, în vederea preluării personalului aferent cinematografelor din municipiul Arad care fac obiectul Hotărârii nr.45/2011 a Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 77/2011 - Municipiul Arad - 30.03.2011

  Hotarirea Nr.77 din 30-03-2011 privind modificarea Hotărârii nr. 258/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 76/2011 - Municipiul Arad - 30.03.2011

  Hotarirea Nr.76 din 30-03-2011 privind modificarea/actualizarea componenţei comisiei instituite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 330/2007 privind asigurarea asistenţei şi reprezentării juridice a Consiliului Local al Municipiului Arad în cauza ce face obiectul dosarului nr.4015/108/2007 aflat pe rolul Tribunalului Arad-Secţia Penală
 • Hotărârea 75/2011 - Municipiul Arad - 30.03.2011

  Hotarirea Nr.75 din 30-03-2011 privind mandatarea Primarului Municipiului Arad să numească membri ai Consiliului Local al Municipiului Arad, în comisiile pentru evaluarea proiectelor sportive şi de tineret, precum şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 74/2011 - Municipiul Arad - 30.03.2011

  Hotarirea Nr.74 din 30-03-2011 privind aprobarea Bugetelor de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2011 ale operatorilor economici de sub autoritatea Consiliul Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 73/2011 - Municipiul Arad - 30.03.2011

  Hotarirea Nr.73 din 30-03-2011 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum şi a Caietului de obiective pentru organizarea concursului de proiecte de management la Filarmonica de Stat Arad
 • Hotărârea 72/2011 - Municipiul Arad - 30.03.2011

  Hotarirea Nr.72 din 30-03-2011 privind numirea doamnei Rodica Mihaela Talmaciu în funcţia de director interimar al Filarmonicii de Stat Arad
 • Hotărârea 71/2011 - Municipiul Arad - 30.03.2011

  Hotarirea Nr.71 din 30-03-2011 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 3, ap. 5
 • Hotărârea 70/2011 - Municipiul Arad - 22.03.2011

  Hotarirea Nr.70 din 22-03-2011 cu privire la respingerea cererii de revocare parţială a Hotărârii nr.342/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitele si taxele locale pe anul 2011
 • Hotărârea 69/2011 - Municipiul Arad - 22.03.2011

  Hotarirea Nr.69 din 22-03-2011 cu privire la cererea de revocare în parte a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 9/2011, privind Regulamentul de desfăşurare a activităţilor comerciale în municipiul Arad
 • Hotărârea 68/2011 - Municipiul Arad - 22.03.2011

  Hotarirea Nr.68 din 22-03-2011 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Compania de Apă Arad SA să voteze modificarea componenţei Consiliului de Administraţie
 • Hotărârea 67/2011 - Municipiul Arad - 22.03.2011

  Hotarirea Nr.67 din 22-03-2011 privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Compania de Apă Arad SA în vederea participării la constituirea SC AQUA Trans Mureş SA Arad
 • Hotărârea 66/2011 - Municipiul Arad - 22.03.2011

  Hotarirea Nr.66 din 22-03-2011 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Compania de Apă Arad SA să voteze împuternicirea directorului general să semneze contractul de împrumut
 • Hotărârea 65/2011 - Municipiul Arad - 22.03.2011

  Hotarirea Nr.65 din 22-03-2011 privind aprobarea regulamentului de închiriere a canalizaţiei subterane din municipiul Arad
 • Hotărârea 64/2011 - Municipiul Arad - 22.03.2011

  Hotarirea Nr.64 din 22-03-2011 privind numirea domnului Alexandru Bogdan Costea în funcţia de director interimar al Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad
 • Hotărârea 63/2011 - Municipiul Arad - 22.03.2011

  Hotarirea Nr.63 din 22-03-2011 privind înlocuirea domnului Penzes Iuliu Gheorghe cu domnul Cziszter Kalman Andras în consiliul de administraţie al Grupului Şcolar Csiki Gergely Arad
 • Hotărârea 62/2011 - Municipiul Arad - 22.03.2011

  Hotarirea Nr.62 din 22-03-2011 privind rectificarea bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2011
 • Hotărârea 61/2011 - Municipiul Arad - 22.03.2011

  Hotarirea Nr.61 din 22-03-2011 pentru modificarea Hotărârii nr.25 din 10 februarie 2011 privind repartizarea excedentului anual al bugetului local al municipiului Arad
 • Hotărârea 60/2011 - Municipiul Arad - 22.03.2011

  Hotarirea Nr.60 din 22-03-2011 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiţie Bazin zona ştrand copii şi vârstnici
 • Hotărârea 59/2011 - Municipiul Arad - 22.03.2011

  Hotarirea Nr.59 din 22-03-2011 Cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiţie Reţea şi instalaţii apă termală pentru Ştrandul Neptun.
 • Hotărârea 58/2011 - Municipiul Arad - 22.03.2011

  Hotarirea Nr.58 din 22-03-2011 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 418/2009 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţii Amenajare treceri la nivel cu liniile de tramvai
 • Hotărârea 57/2011 - Municipiul Arad - 22.03.2011

  Hotarirea Nr.57 din 22-03-2011 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 421/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţii Reabilitare pasaj rutier Grădişte
 • Hotărârea 56/2011 - Municipiul Arad - 22.03.2011

  Hotarirea Nr.56 din 22-03-2011 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei reprezentând contravaloarea serviciului de salubrizare prestat persoanelor fizice/juridice scutite de la plata taxei speciale
 • Hotărârea 55/2011 - Municipiul Arad - 22.03.2011

  Hotarirea Nr.55 din 22-03-2011 privind aprobarea drepturilor bãnesti pentru personalul didactic din învãtãmântul preuniversitar de stat din municipiul Arad, care solicitã cheltuieli de deplasare aferente lunii februarie 2011
 • Hotărârea 54/2011 - Municipiul Arad - 22.03.2011

  Hotarirea Nr.54 din 22-03-2011 privind aprobarea modificării HCLM nr. 151/17 iunie 2010 privind aprobarea participării Municipiului Arad ca partener în cadrul proiectului Convenţie pentru conurbaţii, respectiv la accesarea de fonduri ale Uniunii Europene prin Programul Energie Inteligentă Europa
 • Hotărârea 53/2011 - Municipiul Arad - 22.03.2011

  Hotarirea Nr.53 din 22-03-2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.422/2009 cu modificările şi completările ulterioare şi aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţie Reamenajare zonă de agrement Pădurice
 • Hotărârea 52/2011 - Municipiul Arad - 22.03.2011

  Hotarirea Nr.52 din 22-03-2011 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad şi S.C. Compania de Apă Arad S.A
 • Hotărârea 51/2011 - Municipiul Arad - 22.03.2011

  Hotarirea Nr.51 din 22-03-2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.106/2009, privind aprobarea înfiinţării serviciului comunitar de transport public local şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia în municipiul Arad, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea 50/2011 - Municipiul Arad - 22.03.2011

  Hotarirea Nr.50 din 22-03-2011 privind repartizarea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Municipiul Arad, către Asociaţia Nevăzătorilor din România
 • Hotărârea 49/2011 - Municipiul Arad - 22.03.2011

  Hotarirea Nr.49 din 22-03-2011 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Arad
 • Hotărârea 48/2011 - Municipiul Arad - 28.02.2011

  Hotarirea Nr.48 din 28-02-2011 privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 5664 / 7 martie 2001, aprobat prin Hotărârea nr. 50 /2001 a Consiliului Local al Municipiului Arad încheiat cu operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat - SC CET Hidrocarburi SA
 • Hotărârea 47/2011 - Municipiul Arad - 28.02.2011

  Hotarirea Nr.47 din 28-02-2011 privind aprobarea Listei de priorităţi cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, titulari ai cererilor depuse până la 31.12. 2010
 • Hotărârea 46/2011 - Municipiul Arad - 28.02.2011

  Hotarirea Nr.46 din 28-02-2011 privind modificarea art.2 din Hotărârea nr.366/2010 pentru dezlipirea unor imobile proprietate a Municipiului Arad, situate în extravilanul municipiul Arad, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar
 • Hotărârea 45/2011 - Municipiul Arad - 28.02.2011

  Hotarirea Nr.45 din 28-02-2011 preluarea imobilelor şi bunurilor mobile aferente cinematografelor Arta, Grădişte, Studio, Solidaritatea şi a Grădinii de spectacol cinematografic Grădina de vară Arta
 • Hotărârea 44/2011 - Municipiul Arad - 28.02.2011

  Hotarirea Nr.44 din 28-02-2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Centru pentru energii neconvenţionale, Arad DJ 1569/3( Centura nord) şi DJ 709B, beneficiari SC Tempo Invest SCS şi SC Monte Imobiliare SRL, proiect nr.217/2010, elaborat de SC Pro Arhitectura SRL
 • Hotărârea 43/2011 - Municipiul Arad - 28.02.2011

  Hotarirea Nr.43 din 28-02-2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire spaţiu comercial (parter) cu produse alimentare şi nealimentare şi vânzare cu amănuntul, împrejmuire şi reclamă luminoasă, beneficiar S.C. Lidl Romania S.C.S. Arad, proiect nr. 023/09/2009, elaborat de S.C.N&D Internaţional S.R.L.
 • Hotărârea 42/2011 - Municipiul Arad - 28.02.2011

  Hotarirea Nr.42 din 28-02-2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă Construire 10 locuinţe unifamiliale P+1E+M, str.Clujului nr.142-144, beneficiar SC Elegant House SRL, proiect nr.460/2009, elaborat de SC Batcu Design SRL
 • Hotărârea 41/2011 - Municipiul Arad - 28.02.2011

  Hotarirea Nr.41 din 28-02-2011 privind aprobarea Planului Urbanist de Zonă Zonă rezidenţială, Arad, Str. Rosmarin FN, beneficiari Suciu Radu Gheorghe şi Suciu Lucia, proiect nr.46/2009, elaborat de SC MS CAD SRL
 • Hotărârea 40/2011 - Municipiul Arad - 28.02.2011

  Hotarirea Nr.40 din 28-02-2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Extindere locuinţă cu un corp de clădire P+E, pe terenul situat în Arad, str. Remus nr.63, beneficiar Ciurar Viorel, proiect nr. 44/2009, elaborat de proiectant S.C. Pro-Amen-Confort S.R.L.
 • Hotărârea 39/2011 - Municipiul Arad - 28.02.2011

  Hotarirea Nr.39 din 28-02-2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Ansamblu rezidenţial Confecţii, str.Nicolae Oncu nr.17, beneficiar SC Immobiliare Bassano SRL, proiect nr.1/2010, elaborat de SC Linia SRL
 • Hotărârea 38/2011 - Municipiul Arad - 28.02.2011

  Hotarirea Nr.38 din 28-02-2011 pentru aprobarea planului de lucrări de interes local aferent anului 2011 pentru repartizarea persoanelor beneficiare ale Legii nr.416/2001
 • Hotărârea 37/2011 - Municipiul Arad - 28.02.2011

  Hotarirea Nr.37 din 28-02-2011 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad
 • Hotărârea 36/2011 - Municipiul Arad - 28.02.2011

  Hotarirea Nr.36 din 28-02-2011 privind alipirea şi dezlipirea unor imobile situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 35/2011 - Municipiul Arad - 28.02.2011

  Hotarirea Nr.35 din 28-02-2011 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil situat în Arad, str.Ştefan Cicio Pop nr.16
 • Hotărârea 34/2011 - Municipiul Arad - 28.02.2011

  Hotarirea Nr.34 din 28-02-2011 referitor la exercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unor imobile situate în Arad, B-dul Revoluţiei nr.73
 • Hotărârea 33/2011 - Municipiul Arad - 28.02.2011

  Hotarirea Nr.33 din 28-02-2011 privind împuternicirea personalului Poliţiei Locale Arad în vederea constatării şi sancţionării unor contravenţii
 • Hotărârea 32/2011 - Municipiul Arad - 28.02.2011

  Hotarirea Nr.32 din 28-02-2011 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Teatrul de Marionete Arad
 • Hotărârea 31/2011 - Municipiul Arad - 28.02.2011

  Hotarirea Nr.31 din 28-02-2011 privind aprobarea participării Municipiului Arad ca partener al Fundaţiei Producătorilor Agricoli din sudul regiunii Bekes, din localitatea Pusztaottlaka (Ungaria), la proiectul transfrontalier „Serviciul de presă comun pentru o mai bună informare tranfrontalieră a populaţiei, Common press service for better intormation for the cross-border population-Compress”, în vederea accesării de fonduri ale Uniunii Europene prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 - 2013
 • Hotărârea 30/2011 - Municipiul Arad - 28.02.2011

  Hotarirea Nr.30 din 28-02-2011 privind aprobarea participării Municipiului Arad ca partener lider la proiectul transfrontalier Creşterea calităţii serviciilor de internet în Arad şi Orosháza, în parteneriat cu oraşul Orosháza (Ungaria), în vederea accesării de fonduri ale Uniunii Europene prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013
 • Hotărârea 29/2011 - Municipiul Arad - 28.02.2011

  Hotarirea Nr.29 din 28-02-2011 privind aprobarea participării Municipiului Arad ca partener lider la proiectul transfrontalier „Dezvoltarea comună a pistelor de biciclete în Arad şi Gyula”, în parteneriat cu oraşul Gyula (Ungaria), în vederea accesării de fonduri ale Uniunii Europene prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 - 2013
 • Hotărârea 28/2011 - Municipiul Arad - 28.02.2011

  Hotarirea Nr.28 din 28-02-2011 privind numirea unei Comisii pentru evaluarea proiectelor culturale finanţate din bugetul local pentru anul 2011, numirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea conţinutului anunţului public
 • Hotărârea 27/2011 - Municipiul Arad - 10.02.2011

  Hotarirea Nr.27 din 10-02-2011 privind alipirea şi dezlipirea unor imobile situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 26/2011 - Municipiul Arad - 10.02.2011

  Hotarirea Nr.26 din 10-02-2011 privind adoptarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2011
 • Hotărârea 25/2011 - Municipiul Arad - 10.02.2011

  Hotarirea Nr.25 din 10-02-2011 privind repartizarea excedentului anual al bugetului local al municipiului Arad
 • Hotărârea 24/2011 - Municipiul Arad - 10.02.2011

  Hotarirea Nr.24 din 10-02-2011 privind modificarea anexei nr. 1 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 52847/11.09.2009
 • Hotărârea 23/2011 - Municipiul Arad - 10.02.2011

  Hotarirea Nr.23 din 10-02-2011 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 420/2009 cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţii Reabilitare pasaj rutier Micălaca
 • Hotărârea 22/2011 - Municipiul Arad - 10.02.2011

  Hotarirea Nr.22 din 10-02-2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 423/2009 cu modificările şi completările ulterioare şi aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiţie Modernizare Centru de zi pentru vârstnici Micălaca
 • Hotărârea 21/2011 - Municipiul Arad - 10.02.2011

  Hotarirea Nr.21 din 10-02-2011 privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Compania de Apă Arad SA
 • Hotărârea 20/2011 - Municipiul Arad - 10.02.2011

  Hotarirea Nr.20 din 10-02-2011 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad şi S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 19/2011 - Municipiul Arad - 10.02.2011

  Hotarirea Nr.19 din 10-02-2011 privind co-finanţarea proiectului Împreună pe calea cunoaşterii depus spre finanţare de Şcoala Generală Aurel Vlaicu în parteneriat cu Nemeth Laszlo Gimnazium es Altalanos Iskola din Hodmezovasarhely prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013
 • Hotărârea 18/2011 - Municipiul Arad - 10.02.2011

  Hotarirea Nr.18 din 10-02-2011 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Arad prin Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară la proiecte de dezvoltare socială în 2011
 • Hotărârea 17/2011 - Municipiul Arad - 10.02.2011

  Hotarirea Nr.17 din 10-02-2011 privind predarea, prin transfer, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, către Consiliul Judeţean Arad, a managementului asistenţei medicale cu privire la Spitalul Clinic Municipal Arad şi însuşirea Protocolului de predare – preluare încheiat între Consiliul Local al Municipiului Arad şi Consiliul Judeţean Arad
 • Hotărârea 16/2011 - Municipiul Arad - 27.01.2011

  Hotarirea Nr.16 din 27-01-2011 cu privire la modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 15/2011 - Municipiul Arad - 27.01.2011

  Hotarirea Nr.15 din 27-01-2011 cu privire la modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad
 • Hotărârea 14/2011 - Municipiul Arad - 27.01.2011

  Hotarirea Nr.14 din 27-01-2011 cu privire la modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Filarmonicii de Stat Arad
 • Hotărârea 13/2011 - Municipiul Arad - 27.01.2011

  Hotarirea Nr.13 din 27-01-2011 cu privire la modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului de Marionete Arad
 • Hotărârea 12/2011 - Municipiul Arad - 27.01.2011

  Hotarirea Nr.12 din 27-01-2011 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv al Poliţiei Locale Arad
 • Hotărârea 11/2011 - Municipiul Arad - 27.01.2011

  Hotarirea Nr.11 din 27-01-2011 privind înfiinţarea Poliţiei Locale Arad, aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
 • Hotărârea 10/2011 - Municipiul Arad - 27.01.2011

  Hotarirea Nr.10 din 27-01-2011 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică la nivelul Municipiului Arad
 • Hotărârea 9/2011 - Municipiul Arad - 27.01.2011

  Hotarirea Nr.9 din 27-01-2011 privind Regulamentul de desfăşurare a activităţilor comerciale în municipiul Arad
 • Hotărârea 8/2011 - Municipiul Arad - 27.01.2011

  Hotarirea Nr.8 din 27-01-2011 dezlipirea unui imobil proprietate a Municipiului Arad, situat în extravilanul municipiul Arad, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar
 • Hotărârea 7/2011 - Municipiul Arad - 14.01.2011

  Hotarirea Nr.7 din 14-01-2011 privind solicitarea de schimbare a titularului dreptului de proprietate, asupra imobilului intravilan SALA SPORTURILOR situat în judeţul Arad, municipiul Arad, Piaţa Sporturilor F.N.
 • Hotărârea 6/2011 - Municipiul Arad - 14.01.2011

  Hotarirea Nr.6 din 14-01-2011 mandatarea reprezentanţilor Municipiului Arad în Adunările Generale ale Acţionarilor operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad în vederea numirii unor funcţionari publici în consiliile de administraţie
 • Hotărârea 5/2011 - Municipiul Arad - 14.01.2011

  Hotarirea Nr.5 din 14-01-2011 privind constituirea Comisiei de evaluare a managementului la Teatrul de Marionete Arad şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 4/2011 - Municipiul Arad - 14.01.2011

  Hotarirea Nr.4 din 14-01-2011 privind constituirea Comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica de Stat Arad şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 3/2011 - Municipiul Arad - 14.01.2011

  Hotarirea Nr.3 din 14-01-2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire biserică adventistă D+P+1E+M, Arad, str. I. B. Deleanu nr.10, Jud. Arad, proiect nr.42001/2010, elaborat de SC.Proiect Arad SRL, beneficiari Mate Francisc şi Mate Eva Hajnalka
 • Hotărârea 2/2011 - Municipiul Arad - 14.01.2011

  Hotarirea Nr.2 din 14-01-2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă Parc logistic ; depozitare, industrie nepoluantă, birouri şi hotel, Arad, Calea Bodrogului FN, beneficiar SC Imotrust SA, proiect nr.201/2010, elaborat de SC Pro Arhitectura SRL
 • Hotărârea 1/2011 - Municipiul Arad - 14.01.2011

  Hotarirea Nr.1 din 14-01-2011 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţie: Reabilitare străzi în municipiul Arad