• Hotărârea 369/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.369 din 29-12-2010 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv al Politiei Comunitare Arad
 • Hotărârea 368/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.368 din 29-12-2010 privind repartizarea a două locuinţe sociale situate în Arad, strada Frunzei nr.2, persoanelor evacuate din imobile retrocedate foştilor proprietari
 • Hotărârea 367/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.367 din 29-12-2010 privind repartizarea locuinţelor sociale situate în Arad, strada Tarafului, persoanelor evacuate din imobile retrocedate foştilor proprietari
 • Hotărârea 366/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.366 din 29-12-2010 dezlipirea unor imobile proprietate a Municipiului Arad, situate, în extravilanul municipiul Arad, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar
 • Hotărârea 365/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.365 din 29-12-2010 privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe aparţinând patrimoniului concesionat al Municipiului Arad la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad
 • Hotărârea 364/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.364 din 29-12-2010 privind aprobarea ajustării preţurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare, operator SC Compania de Apă Arad SA
 • Hotărârea 363/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.363 din 29-12-2010 privind aprobarea încheierii actului adiţional la contractul de concesiune nr. 6863/25.07.2002 privind activitatea de neutralizare a deşeurilor urbane din municipiul Arad
 • Hotărârea 362/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.362 din 29-12-2010 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru aprobarea unor măsuri privitoare la S.C. Compania de Transport Public S.A
 • Hotărârea 361/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.361 din 29-12-2010 privind darea în administrare către Serviciul Public de Interes Local „Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad” a unor imobile situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 360/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.360 din 29-12-2010 privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Arad
 • Hotărârea 359/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.359 din 29-12-2010 privind completarea şi modificarea inventarului bunurilor aparţinând Statului Român, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 358/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.358 din 29-12-2010 privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Arad
 • Hotărârea 357/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.357 din 29-12-2010 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil
 • Hotărârea 356/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.356 din 29-12-2010 cu privire la atestarea administratorilor de imobile din municipiul Arad
 • Hotărârea 355/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.355 din 29-12-2010 închierea unei convenţii pentru organizarea “Supermaratonului Internaţional Graniţe deschise, Bekescsaba- Arad - Bekescsaba”
 • Hotărârea 354/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.354 din 29-12-2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului Public de Interes Local „Direcţia de dezvoltare şi asistenţă comunitară Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 353/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.353 din 29-12-2010 cu privire la aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Comunitare Arad, pentru anul 2011
 • Hotărârea 352/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.352 din 29-12-2010 cu privire la aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, pentru anul 2011
 • Hotărârea 351/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.351 din 29-12-2010 cu privire la modificarea statului de funcţii, organigramei şi structurii funcţiilor Serviciului Public de Interes Local ”Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 350/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.350 din 29-12-2010 cu privire la modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 349/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.349 din 29-12-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu rezidenţial Sânpaul – Locuinţe unifamiliale P+1E şi dotări complementare”, extravilan spre Sânpaul, beneficiari Lucaci Daniel, Lucaci Alina Elena, Mateaş Adrian Claudiu, Mateaş Diana, Boloş Mircea Valentin şi Boloş Monica Aurora, proiect nr.1/2010, elaborat de B.I. Arhitect Doru Chişbora
 • Hotărârea 348/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.348 din 29-12-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă “Construire Locuinţe Individuale şi Funcţiuni Complementare P+1E+M”, amplasat în extravilanul municipiului Arad, zona Bujac, beneficiar SC Rise Properties SRL, proiect nr.202/2010, elaborat de SC Pro Arhitectura SRL – Arhitect R.U.R. Balogh Doriana
 • Hotărârea 347/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.347 din 29-12-2010 privind aprobarea Proiectului Tehnic -„Amenajare zonă pietonală strada Meţianu” din cadrul Proiectului ViTo - Dezvoltarea oraşelor istorice vitale din regiunile Europei Centrale şi de Est
 • Hotărârea 346/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.346 din 29-12-2010 privind aprobarea concesionării domeniului public al municipiului Arad destinat desfăşurării activităţii de publicitate stradală
 • Hotărârea 345/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.345 din 29-12-2010 privind aprobarea Studiului de oportunitate elaborat pentru iniţierea concesionării domeniului public al municipiului Arad, destinat desfăşurării activităţii de publicitate stradală
 • Hotărârea 344/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.344 din 29-12-2010 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.186/2006 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind publicitatea, reclama şi afişajul în municipiul Arad
 • Hotărârea 343/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.343 din 29-12-2010 privind modificarea şi completarea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.51/2005 privind circulaţia utilajelor şi a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 to în municipiul Arad
 • Hotărârea 342/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.342 din 29-12-2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
 • Hotărârea 341/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.341 din 29-12-2010 privind rectificarea bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2010
 • Hotărârea 340/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.340 din 29-12-2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Arad pentru perioada noiembrie-decembrie 2010
 • Hotărârea 339/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.339 din 29-12-2010 din 29 decembrie 2010 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad şi S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 338/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.338 din 29-12-2010 cu privire la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie ”Reabilitare faţade şi tâmplărie exterioară - Şcoala Generală nr.4 Arad”
 • Hotărârea 337/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.337 din 29-12-2010 cu privire la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii la obiectivul de investiţie „Extindere şi modernizare Grădiniţa PP 22 Arad”
 • Hotărârea 336/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.336 din 29-12-2010 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico - economici a obiectivului de investiţie „Reabilitare clădiri Direcţia Venituri Arad – str. Mucius Scaevola”
 • Hotărârea 335/2010 - Municipiul Arad - 29.12.2010

  Hotarirea Nr.335 din 29-12-2010 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie „Completare reţele de canalizare menajeră în cartierele municipiului Arad”
 • Hotărârea 334/2010 - Municipiul Arad - 10.12.2010

  Hotarirea Nr.334 din 10-12-2010 cu privire la suspendarea efectelor prevederilor art.7 din Hotărârea nr.265/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 333/2010 - Municipiul Arad - 10.12.2010

  Hotarirea Nr.333 din 10-12-2010 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 332/2010 - Municipiul Arad - 10.12.2010

  Hotarirea Nr.332 din 10-12-2010 privind modificarea actului constitutiv cadru al societăţilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Local, aprobat prin Hotărârea nr.375/2008, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 331/2010 - Municipiul Arad - 10.12.2010

  Hotarirea Nr.331 din 10-12-2010 privind modificarea contractelor-cadru ale reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Arad, mandataţi să reprezinte interesele Municipiului Arad în adunările generale ale acţionarilor de la societăţile comerciale de sub autoritatea Consiliului Local, aprobate prin Hotărârea nr.115/2005
 • Hotărârea 330/2010 - Municipiul Arad - 10.12.2010

  Hotarirea Nr.330 din 10-12-2010 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 54/2005, cu modificările ulterioare, privind stabilirea tarifelor de bază la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 329/2010 - Municipiul Arad - 10.12.2010

  Hotarirea Nr.329 din 10-12-2010 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
 • Hotărârea 328/2010 - Municipiul Arad - 10.12.2010

  Hotarirea Nr.328 din 10-12-2010 privind participarea consiliului local la finanţarea execuţiei lucrărilor de intervenţie, pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală
 • Hotărârea 327/2010 - Municipiul Arad - 10.12.2010

  Hotarirea Nr.327 din 10-12-2010 dezlipirea unui imobil proprietate a Municipiului Arad, situat în extravilanul municipiul Arad, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar
 • Hotărârea 326/2010 - Municipiul Arad - 10.12.2010

  Hotarirea Nr.326 din 10-12-2010 privind stabilirea pentru anul 2010 a plafonului creanţelor fiscale care se anulează
 • Hotărârea 325/2010 - Municipiul Arad - 10.12.2010

  Hotarirea Nr.325 din 10-12-2010 privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managerului Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad
 • Hotărârea 324/2010 - Municipiul Arad - 10.12.2010

  Hotarirea Nr.324 din 10-12-2010 pentru desemnarea a doi reprezentanţi în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Municipal Arad
 • Hotărârea 323/2010 - Municipiul Arad - 10.12.2010

  Hotarirea Nr.323 din 10-12-2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară pentru anul 2010
 • Hotărârea 322/2010 - Municipiul Arad - 10.12.2010

  Hotarirea Nr.322 din 10-12-2010 privind rectificarea Bugetului General al municipiului Arad pentru anul 2010
 • Hotărârea 321/2010 - Municipiul Arad - 10.12.2010

  Hotarirea Nr.321 din 10-12-2010 pentru modificarea Hotărârii nr.19/2010 privind repartizarea fondului de rulment al municipiului Arad
 • Hotărârea 320/2010 - Municipiul Arad - 10.12.2010

  Hotarirea Nr.320 din 10-12-2010 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie Bloc de locuinţe sociale str. Tarafului FN 32 apartamente
 • Hotărârea 319/2010 - Municipiul Arad - 29.11.2010

  Hotarirea Nr.319 din 29-11-2010 cu privire la cererea de revocare în parte a Hotărârii nr.187/2006 a Consiliului Local al Municipiului Arad, republicată*** la data de 09 iunie 2010, privind modificarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale în municipiul Arad
 • Hotărârea 318/2010 - Municipiul Arad - 29.11.2010

  Hotarirea Nr.318 din 29-11-2010 pentru funcţionarea Seminarului Teologic Liceal Ortodox Arad ca unitate de învăţământ cu personalitate juridică şi avizarea proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2011-2012
 • Hotărârea 317/2010 - Municipiul Arad - 29.11.2010

  Hotarirea Nr.317 din 29-11-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă “Micro-comunitate cu 4 case familiale în regim de înălţime P-P+1+M, amplasat în extravilanul municipiului Arad, str. Orizontului fn, judeţul Arad, beneficiari Cosmin Eugen, Cosmin Ana, Turda Mariana, Cati Ioan, Cati Firuta, Beleiu Remus Ionel, Beleiu Mirela, proiect nr.106/2008, elaborat de Birou Individual de Arhitectura-Arh.Mariana Turda, arh .R.U.R. Serban Elvira
 • Hotărârea 316/2010 - Municipiul Arad - 29.11.2010

  Hotarirea Nr.316 din 29-11-2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare precum şi a Caietului de obiective pentru organizarea concursului de proiecte de management la Teatrul Clasic « Ioan Slavici » din Arad
 • Hotărârea 315/2010 - Municipiul Arad - 29.11.2010

  Hotarirea Nr.315 din 29-11-2010 cu privire la aprobarea „Masterplanului de transport şi trafic al municipiului Arad”
 • Hotărârea 314/2010 - Municipiul Arad - 29.11.2010

  Hotarirea Nr.314 din 29-11-2010 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 418/2009 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare treceri la nivel cu liniile de tramvai”
 • Hotărârea 313/2010 - Municipiul Arad - 29.11.2010

  Hotarirea Nr.313 din 29-11-2010 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 420/2009 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare pasaj rutier Micălaca”
 • Hotărârea 312/2010 - Municipiul Arad - 29.11.2010

  Hotarirea Nr.312 din 29-11-2010 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 421/2009 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare pasaj rutier Grădişte”
 • Hotărârea 311/2010 - Municipiul Arad - 29.11.2010

  Hotarirea Nr.311 din 29-11-2010 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 419/2009 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţii „Legătură rutieră Câmpul Liniştii – Centură Arad”
 • Hotărârea 310/2010 - Municipiul Arad - 29.11.2010

  Hotarirea Nr.310 din 29-11-2010 privind modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Comunitare Arad
 • Hotărârea 309/2010 - Municipiul Arad - 29.11.2010

  Hotarirea Nr.309 din 29-11-2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 109/2009, aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi
 • Hotărârea 308/2010 - Municipiul Arad - 29.11.2010

  Hotarirea Nr.308 din 29-11-2010 cu privire la modificarea Hotărârii nr. 422/2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea unor măsuri pentru reabilitarea obiectivului de investiţii „Reamenajare zonă de agrement Pădurice”
 • Hotărârea 307/2010 - Municipiul Arad - 29.11.2010

  Hotarirea Nr.307 din 29-11-2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 423/2009 pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiţie „Modernizare Centru de zi pentru vârstnici Micălaca” -
 • Hotărârea 306/2010 - Municipiul Arad - 29.11.2010

  Hotarirea Nr.306 din 29-11-2010 privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe aparţinând patrimoniului concesionat al Municipiului Arad la SC Compania de Transport Public SA Arad
 • Hotărârea 305/2010 - Municipiul Arad - 29.11.2010

  Hotarirea Nr.305 din 29-11-2010 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Arad
 • Hotărârea 304/2010 - Municipiul Arad - 29.11.2010

  Hotarirea Nr.304 din 29-11-2010 privind dezlipirea unor imobile, proprietatea Statului Român, situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 303/2010 - Municipiul Arad - 29.11.2010

  Hotarirea Nr.303 din 29-11-2010 privind rectificarea unei suprafeţe de teren, proprietatea Statului Român, aferentă imobilului situat în municipiul Arad, str. Aprodul Purice nr. 34
 • Hotărârea 302/2010 - Municipiul Arad - 29.11.2010

  Hotarirea Nr.302 din 29-11-2010 privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2008-2012
 • Hotărârea 301/2010 - Municipiul Arad - 29.11.2010

  Hotarirea Nr.301 din 29-11-2010 privind completarea componenţei comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Arad, numită prin Hotărârea nr.1 / 2008, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 300/2010 - Municipiul Arad - 29.11.2010

  Hotarirea Nr.300 din 29-11-2010 privind validarea mandatului de consilier local pentru domnul CZISZTER Kálmán András
 • Hotărârea 299/2010 - Municipiul Arad - 29.11.2010

  Hotarirea Nr.299 din 29-11-2010 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnuluii PENZES Iuliu-Gheorghe
 • Hotărârea 298/2010 - Municipiul Arad - 18.11.2010

  Hotarirea Nr.298 din 18-11-2010 privind exprimarea acordului de principiu referitor la transferul managementului asistenţei medicale acordate de Spitalul Clinic Municipal Arad de la Consiliul Local al Municipiului Arad la Consiliul Judeţean Arad
 • Hotărârea 297/2010 - Municipiul Arad - 18.11.2010

  Hotarirea Nr.297 din 18-11-2010 cu privire la respingerea cererii de revocare în parte a Hotărârii nr.187/2006 a Consiliului Local al Municipiului Arad, republicată*** la data de 09 iunie 2010, privind modificarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale în municipiul Arad
 • Hotărârea 296/2010 - Municipiul Arad - 18.11.2010

  Hotarirea Nr.296 din 18-11-2010 pentru desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Arad în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Arad
 • Hotărârea 295/2010 - Municipiul Arad - 18.11.2010

  Hotarirea Nr.295 din 18-11-2010 privind constituirea Comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Clasic “Ioan Slavici” Arad şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 294/2010 - Municipiul Arad - 18.11.2010

  Hotarirea Nr.294 din 18-11-2010 privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Arad
 • Hotărârea 293/2010 - Municipiul Arad - 18.11.2010

  Hotarirea Nr.293 din 18-11-2010 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unor imobile
 • Hotărârea 292/2010 - Municipiul Arad - 18.11.2010

  Hotarirea Nr.292 din 18-11-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădire de locuinţe colective D+P+3E+M (intrare în legalitate)”, Arad , str.Vişinului nr.27-29, judeţul Arad, proiect nr.42/2009, elaborat de SC Pro Urban SRL, beneficiari Poleac Florin, Şimăndan Gheorghe şi Şimăndan Paula
 • Hotărârea 291/2010 - Municipiul Arad - 18.11.2010

  Hotarirea Nr.291 din 18-11-2010 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 290/2010 - Municipiul Arad - 05.11.2010

  Hotarirea Nr.290 din 05-11-2010 privind acordarea consimţământului de vânătoare, Asociaţiei Lazar Hunting, pe terenuri incluse în fondul de vânătoare aflate în proprietatea Municipiului Arad
 • Hotărârea 289/2010 - Municipiul Arad - 05.11.2010

  Hotarirea Nr.289 din 05-11-2010 privind rectificarea Bugetului General al municipiului Arad pentru anul 2010
 • Hotărârea 288/2010 - Municipiul Arad - 05.11.2010

  Hotarirea Nr.288 din 05-11-2010 privind aprobarea Studiului de prefezabilitate „Instalaţie pentru generarea energiei verzi cu ajutorul modulelor fotovoltaice”
 • Hotărârea 287/2010 - Municipiul Arad - 05.11.2010

  Hotarirea Nr.287 din 05-11-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuinţe unifamiliale S+P+M şi împrejmuire", Arad, zona Grădişte Sanevit, jud. Arad, proiect nr.447/2009, elaborat de SC. Batcu Design SRL, beneficiari Dobrican Ovidiu Alin, Dobrican Cristina Elena, Harlau Razvan Adrian şi Harlau Simona
 • Hotărârea 286/2010 - Municipiul Arad - 05.11.2010

  Hotarirea Nr.286 din 05-11-2010 privind dezlipirea unui imobil situat în municipiul Arad în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar
 • Hotărârea 285/2010 - Municipiul Arad - 05.11.2010

  Hotarirea Nr.285 din 05-11-2010 privind dezlipirea unui imobil situat în municipiul Arad în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar
 • Hotărârea 284/2010 - Municipiul Arad - 05.11.2010

  Hotarirea Nr.284 din 05-11-2010 privind rectificarea suprafeţei unui imobil situat în extravilanul municipiul Arad în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar
 • Hotărârea 283/2010 - Municipiul Arad - 05.11.2010

  Hotarirea Nr.283 din 05-11-2010 privind rectificarea unor suprafeţe de teren, proprietatea municipiului Arad şi a Statului român
 • Hotărârea 282/2010 - Municipiul Arad - 05.11.2010

  Hotarirea Nr.282 din 05-11-2010 privind constituirea echipei de coordonare a lucrărilor aferente pistei de canotaj, din municipiul Arad, zona Alfa
 • Hotărârea 281/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.281 din 28-10-2010 privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2008-2012
 • Hotărârea 280/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.280 din 28-10-2010 privind validarea mandatului de consilier local pentru domnul Gheorghe SĂPLĂCAN
 • Hotărârea 279/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.279 din 28-10-2010 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului CĂPRAR Dorel Gheorghe
 • Hotărârea 278/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.278 din 28-10-2010 cu privire la aprobarea unor măsuri pentru transformarea „Podului Provizoriu” cuprins în obiectivul de investiţie „Reabilitarea centrului istoric Vechi al municipiului Arad” în „Pod Definitiv”
 • Hotărârea 277/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.277 din 28-10-2010 cu privire la modificarea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 80/21.04.2010, privind aprobarea „Indicatorilor tehnico – economici şi Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii – Amenajare pistă de atletism cu 8 culoare la stadionul Gloria”
 • Hotărârea 276/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.276 din 28-10-2010 cu privire la atestarea administratorilor de imobile din municipiul Arad
 • Hotărârea 275/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.275 din 28-10-2010 privind atribuirea denumirii „Parcul Reconcilierii Româno -Maghiare” parcului situat în municipiul Arad, Piaţa Pompierilor
 • Hotărârea 274/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.274 din 28-10-2010 privind modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Teatrul Clasic “Ioan Slavici” Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 105/2010
 • Hotărârea 273/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.273 din 28-10-2010 privind actualizarea nomenclatorului stradal al municipiului Arad
 • Hotărârea 272/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.272 din 28-10-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Ansamblu de clădiri pentru sediul Palatului Copiilor (P+1), Inspectoratului Şcolar (P+2) şi o clădire anexă (P)”, pe terenul situat în Arad, str. Corneliu Coposu F.N., beneficiar INSPECTORATUL ŞCOLAR ARAD, proiect nr. 6/2008, elaborat de proiectant S.C. Linia S.R.L.
 • Hotărârea 271/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.271 din 28-10-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă “Construire casă familială în regim de înălţime P+1”, amplasată în Arad, str.Orizontului nr.47j, judeţul Arad, beneficiar Szabo Stefan, proiect nr.18/2009, elaborat de SC PROURBAN SRL, arhitect R.U.R. Serban Elvira
 • Hotărârea 270/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.270 din 28-10-2010 cu privire la modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 269/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.269 din 28-10-2010 aprobarea unor măsuri privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc infrastructura de apă şi canalizare din zonele industriale
 • Hotărârea 268/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.268 din 28-10-2010 din 28 octombrie 2010 privind aprobarea participării comunei Pilu la capitalul social al S.C. Compania de Apă Arad S.A., precum şi a unor modificări la Actul constitutiv al Operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 267/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.267 din 28-10-2010 privind concesionarea directă a unui teren situat în municipiul Arad, str. Pădurii nr. 6
 • Hotărârea 266/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.266 din 28-10-2010 privind trecerea din domeniul privat al municipiului Arad, în domeniul public al municipiului Arad, a unor terenuri situate în Zona Ceala – Cărămidărie
 • Hotărârea 265/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.265 din 28-10-2010 privind alipirea şi dezlipirea unor imobile situate în municipiul Arad, str.Henri Coandă nr.29, str.V.Alecsandri nr.7, Piaţa Avram Iancu nr.3, str.Alexandru Gavra nr.3, str.Gheorghe Bariţiu nr.24 şi Calea Timişorii nr.46
 • Hotărârea 264/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.264 din 28-10-2010 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 375 mp, situat în Municipiul Arad, str. Dr. Mihail Mărcuş nr.2, domnului Fizite Codruţ
 • Hotărârea 263/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.263 din 28-10-2010 cu privire la respingerea cererii de revocare parţială a Hotărârii nr.201/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici şi a Proiectului Tehnic privind lucrările de „Amenajare acces Ştrand Neptun”, cu modificările prevăzute prin dispoziţiile de şantier nr.1/05.06.2010,nr.2/15.06.2010, respectiv nr.3/06.07.2010
 • Hotărârea 262/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.262 din 28-10-2010 cu privire la respingerea cererii de revocare în parte a Hotărârii nr.209/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.106/2009 privind înfiinţarea serviciului comunitar de transport public local şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia în municipiul Arad, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 261/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.261 din 28-10-2010 cu privire la respingerea cererii de revocare parţială a Hotărârilor nr.1/2005, nr.210/2005, nr.1/2007, nr.147/2007, nr.189/2008 şi nr.430/2009 ale Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 260/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.260 din 28-10-2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.128/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini şi a Regulamentului de desfăşurare a activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor sau remorcilor oprite sau staţionate neregulamentar şi a celor abandonate sau fără stăpân
 • Hotărârea 259/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.259 din 28-10-2010 privind dezlipirea unui imobil, proprietatea Municipiului Arad, situat în municipiul Arad, Ştrand Neptun, pentru S.C. Daciadria S.R.L.
 • Hotărârea 258/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.258 din 28-10-2010 cu privire la alocarea sumei corespunzătoare pentru executarea unei lucrări de dezlipire în zona Ştrandului „Neptun” şi aprobarea contractului de concesiune cu SC Corleone SRL
 • Hotărârea 257/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.257 din 28-10-2010 privind modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 250/2002 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind repartizarea spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Arad, strada Ion Calvin nr. 15, ap. 2
 • Hotărârea 256/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.256 din 28-10-2010 privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Arad în domeniul public al Municipiului Arad
 • Hotărârea 255/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.255 din 28-10-2010 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil situat în Arad, B-dul Revoluţiei nr.45
 • Hotărârea 254/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.254 din 28-10-2010 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea ap.4 din imobilul situat în Arad, Bulevardul Gen. V. Milea nr.19
 • Hotărârea 253/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.253 din 28-10-2010 din 28 octombrie 2010 privind încheierea unui act adiţional la Contractul pentru concesionarea serviciului de iluminat public din Municipiului Arad nr. 35/9.06.2004
 • Hotărârea 252/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.252 din 28-10-2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 313/2009 pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiţie „Reabilitare faţade şi tâmplărie exterioară la Şcoala generală nr. 11 Nicolae Bălcescu Arad”
 • Hotărârea 251/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.251 din 28-10-2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 314/2009 pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiţie «Reabilitarea faţadelor şi tâmplăriei exterioare pentru clădirea căminului-internat al Liceului Teoretic „Vasile Goldiş” Arad »
 • Hotărârea 250/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.250 din 28-10-2010 privind aprobarea Proiectului şi a Bugetului Proiectului „Extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Arad cu implementarea soluţiilor de alimentare cu energie electrică din sisteme fotovoltaice”
 • Hotărârea 249/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.249 din 28-10-2010 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 248/2010 - Municipiul Arad - 28.10.2010

  Hotarirea Nr.248 din 28-10-2010 privind preluarea, prin transfer, de către Consiliul Local al Municipiului Arad de la Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia de Sănătate Publică Arad, a managementului asistenţei medicale cu privire la Spitalul Clinic Municipal Arad
 • Hotărârea 247/2010 - Municipiul Arad - 17.09.2010

  Hotarirea Nr.247 din 17-09-2010 pentru modificarea anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 139/2010, privind unele măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor Municipiului Arad pentru transferul Cetăţii Aradului din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Arad şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 246/2010 - Municipiul Arad - 17.09.2010

  Hotarirea Nr.246 din 17-09-2010 privind rectificarea bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2010
 • Hotărârea 245/2010 - Municipiul Arad - 17.09.2010

  Hotarirea Nr.245 din 17-09-2010 pentru modificarea Hotărârii nr.19/02.02.2010 privind repartizarea fondului de rulment al municipiului Arad
 • Hotărârea 244/2010 - Municipiul Arad - 17.09.2010

  Hotarirea Nr.244 din 17-09-2010 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.179/2005, pentru normarea parcului auto la dispoziţia Primăriei Municipiului Arad şi stabilirea consumului de carburanţi, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 243/2010 - Municipiul Arad - 17.09.2010

  Hotarirea Nr.243 din 17-09-2010 privind modificarea si completarea Hotărârii nr. 157/30.06.2010 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. RECONS S.A. Arad
 • Hotărârea 242/2010 - Municipiul Arad - 17.09.2010

  Hotarirea Nr.242 din 17-09-2010 privind exercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea/preluarea acţiunilor societăţii S.C. RECONS S.A. Arad, care se înstrăinează de ceilalţi acţionari
 • Hotărârea 241/2010 - Municipiul Arad - 17.09.2010

  Hotarirea Nr.241 din 17-09-2010 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiţie „Sală de sport Tip I şi Tip II pentru unităţi de învăţământ preuniversitar din Municipiul Arad”
 • Hotărârea 240/2010 - Municipiul Arad - 17.09.2010

  Hotarirea Nr.240 din 17-09-2010 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie: ,,Reabilitare învelitoare, instalaţie electrică şi sală spectacole la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad - etapa I-a”
 • Hotărârea 239/2010 - Municipiul Arad - 17.09.2010

  Hotarirea Nr.239 din 17-09-2010 privind stabilirea nivelului redevenţei pentru concesiunea unor cabinete medicale
 • Hotărârea 238/2010 - Municipiul Arad - 17.09.2010

  Hotarirea Nr.238 din 17-09-2010 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiţie „Parcaj P+1 Terasă, suprateran deschis tip P2”- Arad, strada Zalău
 • Hotărârea 237/2010 - Municipiul Arad - 17.09.2010

  Hotarirea Nr.237 din 17-09-2010 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiţie „Parcaj P+1 Terasă, suprateran deschis tip P2”- Arad, strada Vaslui
 • Hotărârea 236/2010 - Municipiul Arad - 17.09.2010

  Hotarirea Nr.236 din 17-09-2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 363 din 23 octombrie 2009 cu privire la aprobarea participării Municipiului Arad la proiectul - „Sistem informatic integrat pentru furnizarea de servicii de e-Guvernare al Primăriei Municipiului Arad” şi asigurarea co-finanţării proiectului din bugetul general al Municipiului Arad
 • Hotărârea 235/2010 - Municipiul Arad - 17.09.2010

  Hotarirea Nr.235 din 17-09-2010 privind modificarea Hotărârii nr. 333/2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Sistem Informatic Integrat de e-Guvernare pentru Municipiul Arad”
 • Hotărârea 234/2010 - Municipiul Arad - 17.09.2010

  Hotarirea Nr.234 din 17-09-2010 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad şi S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 233/2010 - Municipiul Arad - 17.09.2010

  Hotarirea Nr.233 din 17-09-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă “Construire zonă de servicii, depozitare, produse nepoluante”, amplasat în Arad, extravilan, judeţul Arad, beneficiar S.C. Four Investors S.R.L., proiect nr.84/2009, elaborat de S.C. Stacons S.R.L. Arhitect R.U.R. Ioan Darida
 • Hotărârea 232/2010 - Municipiul Arad - 17.09.2010

  Hotarirea Nr.232 din 17-09-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Zonă de locuinţe familiale P+1E+M”, amplasat în intravilanul municipiului Arad, str. Orizontului fn, judeţul Arad, beneficiari Vasi Dumitru, David Elena, David Amos jr, David Ion, Muntean Traian, Silindean Elena, Crisan Beniamin Simion, Crisan Liliana, Sulincean Elena, Costea Emil Danut, Costea Rodica, Komaroi Alexandru, Komaromi Crina Romelia, Forgaciu Julieta, Forgaciu Mircea, Olaru Ileana Lucia, Catana Elena, proiect nr.9/2009, elaborat de BIA Darida Ioan-Arhitect R.U.R Darida Ioan
 • Hotărârea 231/2010 - Municipiul Arad - 17.09.2010

  Hotarirea Nr.231 din 17-09-2010 din 17 septembrie 2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 304/27.08.2009, privind constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe
 • Hotărârea 230/2010 - Municipiul Arad - 03.09.2010

  Hotarirea Nr.230 din 03-09-2010 pentru aprobarea datelor tehnice legate de cantitatea de energie termică livrată populaţiei şi costurile aferente acesteia, necesare fundamentării compensării, conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 229/2010 - Municipiul Arad - 03.09.2010

  Hotarirea Nr.229 din 03-09-2010 privind aprobarea modificării Studiului de Fezabilitate Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad
 • Hotărârea 228/2010 - Municipiul Arad - 03.09.2010

  Hotarirea Nr.228 din 03-09-2010 pentru modificarea Hotărârii nr. 316/2009, Hotărârii nr. 326/2009 şi Hotărârii nr. 368/2009, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentaţiile de avizare pentru obiectivele de investiţii - Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe
 • Hotărârea 227/2010 - Municipiul Arad - 03.09.2010

  Hotarirea Nr.227 din 03-09-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă “Construire casă familială în regim de înălţime P+1”, amplasat în Arad, str.Orizontului f.n., judeţul Arad, beneficiar Gabor Katalin, proiect nr.10/2010, elaborat de S.C. ARTNOVA S.R.L., arhitect R.U.R. Feier Rodica
 • Hotărârea 226/2010 - Municipiul Arad - 03.09.2010

  Hotarirea Nr.226 din 03-09-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Construire showroom auto + service auto BMW-P”, amplasat în Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr.275B, judeţul Arad, beneficiar S.C. Grup West Premium S.R.L., proiect nr.27/2010, elaborat de S.C. Stacons S.R.L., arhitect R.U.R. Darida Ioan
 • Hotărârea 225/2010 - Municipiul Arad - 03.09.2010

  Hotarirea Nr.225 din 03-09-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Construire trei case familiale în regim de înălţime P+M”, amplasate în Arad, strada Agricultorilor, FN, judeţul Arad, CF nr.313256 Arad, CF nr.313280 Arad, beneficiari Suciu Dorin şi Suciu Cornelia, proiect nr.16/2009, elaborat de SC PRO-AMEN CONFORT SRL, arhitect RUR Mircea Gheorghe Batcu
 • Hotărârea 224/2010 - Municipiul Arad - 03.09.2010

  Hotarirea Nr.224 din 03-09-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă “Construire locuinţe în regim de înălţime S+P+1E+M”, amplasate în Arad, strada Agricultorilor, FN, judeţul Arad, înscrise în C.F. nr.313645 Arad, C.F. nr.308997 Arad, C.F.nr.313757 Arad, beneficiari Sas Aurelia, Furdui Maria, Guiu Leon şi Guiu Daniela Gabriela, proiect nr.8/2009, elaborat de S.C. ARTNOVA S.R.L., arhitect R.U.R. Ludovic Feier
 • Hotărârea 223/2010 - Municipiul Arad - 03.09.2010

  Hotarirea Nr.223 din 03-09-2010 privind aprobarea Actului adiţional nr.3 la Contractul de închiriere nr.12589/2008 (F254/2008) pentru imobilul în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu program prelungit nr.2
 • Hotărârea 222/2010 - Municipiul Arad - 03.09.2010

  Hotarirea Nr.222 din 03-09-2010 privind aprobarea actelor adiţionale la contractele de închiriere nr.44777/2006 şi nr.44778/2006 pentru imobilele în care funcţionează Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn”
 • Hotărârea 221/2010 - Municipiul Arad - 03.09.2010

  Hotarirea Nr.221 din 03-09-2010 privind aprobarea actului adiţional la Contractul de închiriere nr.44771/2006 pentru imobilul în care funcţionează Grădiniţa cu program normal nr.26
 • Hotărârea 220/2010 - Municipiul Arad - 03.09.2010

  Hotarirea Nr.220 din 03-09-2010 privind aprobarea actului adiţional la Contractul de închiriere nr.44770/2006 pentru imobilul în care funcţionează Grădiniţa cu program normal nr.15
 • Hotărârea 219/2010 - Municipiul Arad - 03.09.2010

  Hotarirea Nr.219 din 03-09-2010 privind aprobarea Actului adiţional nr.2 la Contractul de închiriere nr.44787/2006 pentru imobilul în care funcţionează Şcoala Generală nr.1 „Mihai Eminescu”
 • Hotărârea 218/2010 - Municipiul Arad - 03.09.2010

  Hotarirea Nr.218 din 03-09-2010 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 39/2009 privind aprobarea participării Municipiului Arad ca partener al oraşului Gyula la proiectul „Dezvoltare transfrontalieră a circulaţiei rutiere”, respectiv la accesarea de fonduri ale Uniunii Europene prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 - 2013
 • Hotărârea 217/2010 - Municipiul Arad - 03.09.2010

  Hotarirea Nr.217 din 03-09-2010 privind solicitarea de schimbare a titularilor dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Arad, judeţul Arad, Calea Radnei, bl.108/A, ap.35 şi Calea Bodrogului FN
 • Hotărârea 216/2010 - Municipiul Arad - 03.09.2010

  Hotarirea Nr.216 din 03-09-2010 privind alipirea ap. 5, 6 şi 7 situate în municipiul Arad, B-ul Revoluţiei nr. 25
 • Hotărârea 215/2010 - Municipiul Arad - 03.09.2010

  Hotarirea Nr.215 din 03-09-2010 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la contractul de dare în folosinţă gratuită încheiat în temeiul Hotărârii nr. 226/2008 a Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 214/2010 - Municipiul Arad - 03.09.2010

  Hotarirea Nr.214 din 03-09-2010 privind repartizarea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în municipiul Arad
 • Hotărârea 213/2010 - Municipiul Arad - 03.09.2010

  Hotarirea Nr.213 din 03-09-2010 privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 212/2010 - Municipiul Arad - 16.08.2010

  Hotarirea Nr.212 din 16-08-2010 privind conferirea distincţiei DIPLOMA DE AUR cu prilejul „Zilelor Aradului”, ediţia 2010
 • Hotărârea 211/2010 - Municipiul Arad - 16.08.2010

  Hotarirea Nr.211 din 16-08-2010 privind conferirea unor titluri şi distincţii cu prilejul „Zilelor Aradului”, ediţia 2010
 • Hotărârea 210/2010 - Municipiul Arad - 16.08.2010

  Hotarirea Nr.210 din 16-08-2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 297/2009 pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiţie <>
 • Hotărârea 209/2010 - Municipiul Arad - 16.08.2010

  Hotarirea Nr.209 din 16-08-2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.106/2009, privind aprobarea înfiinţării serviciului comunitar de transport public local şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia în municipiul Arad, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea 208/2010 - Municipiul Arad - 16.08.2010

  Hotarirea Nr.208 din 16-08-2010 privind modificarea anexei nr. 1 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 52847/11.09.2009 şi introducerea unui abonament unic pentru toate mijloacele de transport din municipiul Arad
 • Hotărârea 207/2010 - Municipiul Arad - 16.08.2010

  Hotarirea Nr.207 din 16-08-2010 privind numirea doamnei Erika Stark în funcţia publică de conducere de director executiv în cadrul Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad
 • Hotărârea 206/2010 - Municipiul Arad - 16.08.2010

  Hotarirea Nr.206 din 16-08-2010 privind aprobarea organigramei Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad şi a statului de funcţii
 • Hotărârea 205/2010 - Municipiul Arad - 16.08.2010

  Hotarirea Nr.205 din 16-08-2010 privind reorganizarea unor instituţii publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad:Teatrul de Marionete şi Casa de Cultură a Municipiului Arad, în vederea încadrării în normativele de personal stabilite conform art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010
 • Hotărârea 204/2010 - Municipiul Arad - 16.08.2010

  Hotarirea Nr.204 din 16-08-2010 privind aprobarea organigramei Filarmonicii de Stat Arad şi a statului de funcţii modificate în vederea încadrării în normativele de personal stabilite conform art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010
 • Hotărârea 203/2010 - Municipiul Arad - 16.08.2010

  Hotarirea Nr.203 din 16-08-2010 pentru aprobarea organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad şi a statului de funcţii modificate în vederea încadrării în normativele de personal stabilite conform art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010
 • Hotărârea 202/2010 - Municipiul Arad - 16.08.2010

  Hotarirea Nr.202 din 16-08-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire imobil P+(2+3)E cu funcţiuni mixte, (locuinţe + funcţiuni complementare), beneficiari Puşcaşu Horaţiu-Mircea şi Puşcaşu Simona-Manuela, str.Paris nr.5, proiect nr.95/2009, elaborat de către SC Stacons SRL”
 • Hotărârea 201/2010 - Municipiul Arad - 16.08.2010

  Hotarirea Nr.201 din 16-08-2010 cu privire la aprobarea noilor indicatori tehnico-economici şi a Proiectului Tehnic privind lucrările de Amenajare acces Ştrand Neptun, cu modificările prevăzute prin dispoziţiile de şantier nr.1/05.06.2010, nr.2/15.06.2010, respectiv nr.3/06.07.2010
 • Hotărârea 200/2010 - Municipiul Arad - 16.08.2010

  Hotarirea Nr.200 din 16-08-2010 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad şi S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 199/2010 - Municipiul Arad - 16.08.2010

  Hotarirea Nr.199 din 16-08-2010 privind aprobarea ajustării preţurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare, operator SC Compania de Apă Arad SA
 • Hotărârea 198/2010 - Municipiul Arad - 16.08.2010

  Hotarirea Nr.198 din 16-08-2010 privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Compania de Apă Arad SA
 • Hotărârea 197/2010 - Municipiul Arad - 16.08.2010

  Hotarirea Nr.197 din 16-08-2010 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi al Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie: Amenajare piste de ciclişti pe faleza Mureş
 • Hotărârea 196/2010 - Municipiul Arad - 16.08.2010

  Hotarirea Nr.196 din 16-08-2010 privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2008-2012
 • Hotărârea 195/2010 - Municipiul Arad - 16.08.2010

  Hotarirea Nr.195 din 16-08-2010 privind validarea mandatului de consilier local pentru domnul MELINTE Lilian Marian
 • Hotărârea 194/2010 - Municipiul Arad - 16.08.2010

  Hotarirea Nr.194 din 16-08-2010 privind completarea componenţei comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Arad, numită prin Hotărârea nr.1/2008, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 193/2010 - Municipiul Arad - 16.08.2010

  Hotarirea Nr.193 din 16-08-2010 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al doamnei HOTĂRAN Dana Teodora
 • Hotărârea 192/2010 - Municipiul Arad - 21.07.2010

  Hotarirea Nr.192 din 21-07-2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară pentru anul 2010
 • Hotărârea 191/2010 - Municipiul Arad - 21.07.2010

  Hotarirea Nr.191 din 21-07-2010 privind rectificarea bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2010
 • Hotărârea 190/2010 - Municipiul Arad - 21.07.2010

  Hotarirea Nr.190 din 21-07-2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.19/02.02.2010 privind repartizarea fondului de rulment al municipiului Arad, cu modificãrile ulterioare
 • Hotărârea 189/2010 - Municipiul Arad - 21.07.2010

  Hotarirea Nr.189 din 21-07-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Trama stradală – Compensarea celor îndreptăţiţi conform Legii nr.10/2001 – Parcelare şi realizare locuinţe sociale”, Sânicolaul Mic - str. Tarafului, beneficiar Municipiul Arad – Comisia de evaluare internă pentru aplicarea Legii 10/2001, proiect nr.265/2008, elaborat de SC ARH-DESIGN SRL.
 • Hotărârea 188/2010 - Municipiul Arad - 21.07.2010

  Hotarirea Nr.188 din 21-07-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă “Amenajare sediu firmă în Arad, extravilan, zona str. Ovidiu, judeţul Arad, beneficiar S.C. Transport Internaţional Constantin S.R.L., proiect nr.07/2009, elaborat de S.C.PRINCO IMPEX S.R.L. Hunedoara, arhitect R.U.R. Gheorghe Alexandru Rugescu
 • Hotărârea 187/2010 - Municipiul Arad - 21.07.2010

  Hotarirea Nr.187 din 21-07-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „HALE DE PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE ŞI GRUP SOCIAL P+1”, Arad, Zona Industrială Sud, Zădăreni, beneficiar SC Tredi Lighting SRL Arad, str. Cloşca nr.5, camera 27
 • Hotărârea 186/2010 - Municipiul Arad - 21.07.2010

  Hotarirea Nr.186 din 21-07-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Showroom, atelier, depozitare”, Arad, str. Ogorului F.N., beneficiar SC KING PLAZA SRL, prin dl. Pleşca Ioan, str. Andrei Şaguna nr.123, Arad, proiect nr.1/2008, elaborat de SC ,,ARHITECTURAL & URBANISM” SRL
 • Hotărârea 185/2010 - Municipiul Arad - 21.07.2010

  Hotarirea Nr.185 din 21-07-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construirea unui garaj cu locuinţă la etaj, beneficiari Truţă Horia-Petru şi Truţă Valeria, str.Gr. Alexandrescu nr.43, proiect nr. 162/2009, elaborat de către S.C. A.M. Atelier S.R.L.”
 • Hotărârea 184/2010 - Municipiul Arad - 21.07.2010

  Hotarirea Nr.184 din 21-07-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Extindere, mansardare, modificări corpuri de clădire existente (B şi C) în pensiune”, str. Nicolae Oncu nr.20, beneficiar Dragoş Leontina, proiect nr.85/2008, elaborat de SC PRO-AMEN-CONFORT SRL
 • Hotărârea 183/2010 - Municipiul Arad - 21.07.2010

  Hotarirea Nr.183 din 21-07-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă “Construire spaţiu comercial”, amplasat în Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr.215-217, judeţul Arad, beneficiar S.C. ROM-COM IMPEX S.R.L., proiect nr.12/2009, elaborat de S.C. PROIECT LINIA B S.R.L., arhitect R.U.R. Maran Radu
 • Hotărârea 182/2010 - Municipiul Arad - 21.07.2010

  Hotarirea Nr.182 din 21-07-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ZONA DE LOCUINŢE“ - str. Iasomiei nr.F.N., Sânicolaul Mic, beneficiari Dina Gheorghe şi Dina Viorica, bd. Nicolae Titulescu, bl.308, sc.B, ap.2, proiect nr. 7/2009, elaborat de B.I. ARH. DARIDA IOAN
 • Hotărârea 181/2010 - Municipiul Arad - 21.07.2010

  Hotarirea Nr.181 din 21-07-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Ansamblu rezidenţial Orizont 1 -D+P+1E+M, amplasat în intravilanul municipiului Arad, str. Orizontului FN, judeţul Arad, beneficiari Bădău loan şi Bădău Maria, proiect nr.23/2009, elaborat de SC Geometrica SRL, Arh. RUR N.L. Dinulescu Ioana
 • Hotărârea 180/2010 - Municipiul Arad - 21.07.2010

  Hotarirea Nr.180 din 21-07-2010 privind modificarea Hotărârii nr.215/2006 a Consiliului Local al Municipiului Arad referitoare la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu «Amenajare parcare şi spaţii de joacă pentru copii în zona străzii Zalău, bloc 527, Micalaca», Arad, beneficiar Municipiul Arad
 • Hotărârea 179/2010 - Municipiul Arad - 21.07.2010

  Hotarirea Nr.179 din 21-07-2010 privind modificarea Hotărârii nr.214/2006 a Consiliului Local al Municipiului Arad din 21 iulie 2010 referitoare la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu «Amenajare parcare şi spaţii de joacă zona bloc 700 Micalaca», Arad, beneficiar Municipiul Arad
 • Hotărârea 178/2010 - Municipiul Arad - 21.07.2010

  Hotarirea Nr.178 din 21-07-2010 cu privire la modificarea statului de funcţii şi organigramei Serviciului Public de Interes Local ”Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 177/2010 - Municipiul Arad - 21.07.2010

  Hotarirea Nr.177 din 21-07-2010 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv al Poliţiei Comunitare Arad
 • Hotărârea 176/2010 - Municipiul Arad - 21.07.2010

  Hotarirea Nr.176 din 21-07-2010 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Poliţiei Comunitare Arad
 • Hotărârea 175/2010 - Municipiul Arad - 21.07.2010

  Hotarirea Nr.175 din 21-07-2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 109/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi
 • Hotărârea 174/2010 - Municipiul Arad - 21.07.2010

  Hotarirea Nr.174 din 21-07-2010 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice Studiu de Fezabilitate privind obiectivul de investiţii „Modernizare Stadion Grădişte” din municipiul Arad, strada Cometei FN
 • Hotărârea 173/2010 - Municipiul Arad - 21.07.2010

  Hotarirea Nr.173 din 21-07-2010 privind desemnarea unei comisii de consultare în vederea realizării politicii de restrângere a cheltuielilor bugetare pentru încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010
 • Hotărârea 172/2010 - Municipiul Arad - 21.07.2010

  Hotarirea Nr.172 din 21-07-2010 şi pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad şi S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 171/2010 - Municipiul Arad - 21.07.2010

  Hotarirea Nr.171 din 21-07-2010 cu privire la atestarea administratorilor de imobile din municipiul Arad
 • Hotărârea 170/2010 - Municipiul Arad - 21.07.2010

  Hotarirea Nr.170 din 21-07-2010 privind dezlipirea unor suprafeţe de teren proprietatea Statului Român, situate în municipiul Arad, str. Simion Balint nr. 7-9
 • Hotărârea 169/2010 - Municipiul Arad - 21.07.2010

  Hotarirea Nr.169 din 21-07-2010 privind dezlipirea unor imobile, proprietatea Statului Român, situate în municipiul Arad, str.Pionierilor nr.29, nr.31, nr.33, Calea Timişorii nr.25 şi Piaţa Catedralei nr.5
 • Hotărârea 168/2010 - Municipiul Arad - 21.07.2010

  Hotarirea Nr.168 din 21-07-2010 privind aprobarea Studiului de Realizare a Axei Pietonale între Piaţa Avram Iancu şi Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare prin Piaţa Catedralei - Proiect ViTo - Dezvoltarea oraşelor istorice vitale din regiunile Europei Centrale şi de Est
 • Hotărârea 167/2010 - Municipiul Arad - 12.07.2010

  Hotarirea Nr.167 din 12-07-2010 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.430/28.12.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010
 • Hotărârea 166/2010 - Municipiul Arad - 30.06.2010

  Hotarirea Nr.166 din 30-06-2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Direcţia de Dezvoltare si Asistenţă Comunitară Arad a unui spaţiu din municipiul Arad, Calea Radnei nr. 250
 • Hotărârea 165/2010 - Municipiul Arad - 30.06.2010

  Hotarirea Nr.165 din 30-06-2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.106/2009 privind aprobarea înfiinţării serviciului comunitar de transport public local şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia în municipiul Arad
 • Hotărârea 164/2010 - Municipiul Arad - 30.06.2010

  Hotarirea Nr.164 din 30-06-2010 privind aprobarea depunerii proiectului Extinderea şi modernizarea clădirii în cadrul Centrului pentru Vârstnici Arad, prin accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013
 • Hotărârea 163/2010 - Municipiul Arad - 30.06.2010

  Hotarirea Nr.163 din 30-06-2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru extinderea şi modernizarea clădirii în cadrul Centrului de Îngrijire Persoane Vârstnice Arad
 • Hotărârea 162/2010 - Municipiul Arad - 30.06.2010

  Hotarirea Nr.162 din 30-06-2010 privind aprobarea contractului de parteneriat dintre Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad şi Asociaţia ASPIS
 • Hotărârea 161/2010 - Municipiul Arad - 30.06.2010

  Hotarirea Nr.161 din 30-06-2010 cu privire la modificarea statului de personal a Serviciului Public de Interes Local Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 160/2010 - Municipiul Arad - 30.06.2010

  Hotarirea Nr.160 din 30-06-2010 privind majorarea numărului maxim de asistenţi personali prevăzut în statul de funcţii de la 360 la 380
 • Hotărârea 159/2010 - Municipiul Arad - 30.06.2010

  Hotarirea Nr.159 din 30-06-2010 privind aprobarea Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Reabilitare sistem de canalizare pluvială Micălaca 300 - SP 5
 • Hotărârea 158/2010 - Municipiul Arad - 30.06.2010

  Hotarirea Nr.158 din 30-06-2010 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad şi S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 157/2010 - Municipiul Arad - 30.06.2010

  Hotarirea Nr.157 din 30-06-2010 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. RECONS S.A. Arad
 • Hotărârea 156/2010 - Municipiul Arad - 30.06.2010

  Hotarirea Nr.156 din 30-06-2010 privind respingerea cererii de revocare a Hotărârii nr.114/2010 şi nr.115/2010 ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Casa de Cultură a Municipiului Arad şi respectiv, numirea unui director interimar la Casa de Cultură a Municipiului Arad
 • Hotărârea 155/2010 - Municipiul Arad - 30.06.2010

  Hotarirea Nr.155 din 30-06-2010 privind diminuarea patrimoniului public local, concesionat la SC Compania de Apă Arad SA, cu reţeaua de canalizare str. Ardealului
 • Hotărârea 154/2010 - Municipiul Arad - 30.06.2010

  Hotarirea Nr.154 din 30-06-2010 privind repartizarea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 153/2010 - Municipiul Arad - 30.06.2010

  Hotarirea Nr.153 din 30-06-2010 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unor imobile
 • Hotărârea 152/2010 - Municipiul Arad - 17.06.2010

  Hotarirea Nr.152 din 17-06-2010 privind aprobarea aderării Municipiului Arad la Pactul Primarilor pentru energii regenerabile locale
 • Hotărârea 151/2010 - Municipiul Arad - 17.06.2010

  Hotarirea Nr.151 din 17-06-2010 privind aprobarea participării Municipiului Arad ca partener în cadrul proiectului Convenţie pentru conurbaţii, respectiv la accesarea de fonduri ale Uniunii Europene prin Programul Energie Inteligentă Europa
 • Hotărârea 150/2010 - Municipiul Arad - 17.06.2010

  Hotarirea Nr.150 din 17-06-2010 cu privire la completarea art.4, cap.II, lit.a din Anexa 3 a Hotărârii nr.136/2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public Administrare Zone de Agrement, Caietului de Sarcini, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Zonelor de Agrement şi Metodologiei de calcul al tarifului de acces în zonele de agrement
 • Hotărârea 149/2010 - Municipiul Arad - 17.06.2010

  Hotarirea Nr.149 din 17-06-2010 privind modificarea art.13 alin. (1) al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.249/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Arad, republicată
 • Hotărârea 148/2010 - Municipiul Arad - 17.06.2010

  Hotarirea Nr.148 din 17-06-2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Asociaţia Judeţeană de Fotbal Arad, a unui spaţiu din complexul sportiv UTA
 • Hotărârea 147/2010 - Municipiul Arad - 17.06.2010

  Hotarirea Nr.147 din 17-06-2010 privind aprobarea actului adiţional nr.2 la contractul de administrare încheiat cu Filarmonica de Stat Arad, pentru imobilul din Arad, Piaţa George Enescu nr.1.
 • Hotărârea 146/2010 - Municipiul Arad - 17.06.2010

  Hotarirea Nr.146 din 17-06-2010 privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local în consiliul administrativ al Filarmonicii Arad
 • Hotărârea 145/2010 - Municipiul Arad - 17.06.2010

  Hotarirea Nr.145 din 17-06-2010 privind alipirea şi dezlipirea unor imobile proprietate a Municipiului Arad, situate în extravilanul municipiul Arad, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar
 • Hotărârea 144/2010 - Municipiul Arad - 17.06.2010

  Hotarirea Nr.144 din 17-06-2010 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil
 • Hotărârea 143/2010 - Municipiul Arad - 17.06.2010

  Hotarirea Nr.143 din 17-06-2010 privind aprobarea Avizului tehnic prealabil pentru însuşirea documentaţiei P.U.Z.C.P.-Planul Urbanistic pentru Zona Construită Protejată
 • Hotărârea 142/2010 - Municipiul Arad - 09.06.2010

  Hotarirea Nr.142 din 09-06-2010 privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Arad
 • Hotărârea 141/2010 - Municipiul Arad - 09.06.2010

  Hotarirea Nr.141 din 09-06-2010 cu privire la aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea a 50 locuinţe sociale situate în municipiul Arad, str.Tarafului, blocul 1
 • Hotărârea 140/2010 - Municipiul Arad - 04.06.2010

  Hotarirea Nr.140 din 04-06-2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.109/2009, privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi
 • Hotărârea 139/2010 - Municipiul Arad - 04.06.2010

  Hotarirea Nr.139 din 04-06-2010 privind unele măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor Municipiului Arad pentru transferul Cetăţii Aradului din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Arad şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 138/2010 - Municipiul Arad - 04.06.2010

  Hotarirea Nr.138 din 04-06-2010 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Zona si R.L.U. aferent Construire locuinţă şi anexă amplasată în Arad, strada Câmpurilor FN, Extravilan, jud.Arad, înscrisă în C.F. nr.312484 Arad, provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr.74630 Arad nr.cad.12899, beneficiar Maier Florin Gheorghe, proiect nr.167/2009-10, elaborat de S.C. A.M.Atelier S.R.L. ARAD, arhitect R.U.R. Andronica Campan
 • Hotărârea 137/2010 - Municipiul Arad - 04.06.2010

  Hotarirea Nr.137 din 04-06-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Locuinţe colective S+P+6E+2Ph, S.C. IMOTRUST S.A., str. Moţilor nr.10, proiect nr.140/2009, elaborat de S.C. Pro Arhitectura S.R.L.
 • Hotărârea 136/2010 - Municipiul Arad - 04.06.2010

  Hotarirea Nr.136 din 04-06-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuinţe P+M, beneficiari Mot Emil Marius, Mot Ligia Eleonora, Bozgau Dumitru, Sima Mirela, Ciobotaru Flavius Gh., Ciobotaru Nicoleta Adriana, Bogdan Cristian, Bogdan Gabriela, Kovacs Gh., Kovacs Daniela, proiect nr.29/2010, str.Orizontului nr.47/G, 47/H, FN, 47/D, 47/E, elaborat de către SC Pro Amen Confort SRL
 • Hotărârea 135/2010 - Municipiul Arad - 04.06.2010

  Hotarirea Nr.135 din 04-06-2010 privind modificarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale în municipiul Arad, aprobat prin Hotărârea nr.187 din 10 iulie 2006, republicată conform Hotărârii nr.163/2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 134/2010 - Municipiul Arad - 27.05.2010

  Hotarirea Nr.134 din 27-05-2010 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad şi S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 133/2010 - Municipiul Arad - 27.05.2010

  Hotarirea Nr.133 din 27-05-2010 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A.
 • Hotărârea 132/2010 - Municipiul Arad - 27.05.2010

  Hotarirea Nr.132 din 27-05-2010 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2009
 • Hotărârea 131/2010 - Municipiul Arad - 27.05.2010

  Hotarirea Nr.131 din 27-05-2010 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice Studiu de Fezabilitate privind obiectivul de investiţii Utilităţi Sală de sport pentru Liceul cu Program Sportiv din municipiul Arad, strada Voinicilor FN
 • Hotărârea 130/2010 - Municipiul Arad - 27.05.2010

  Hotarirea Nr.130 din 27-05-2010 cu privire la modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 129/2010 - Municipiul Arad - 27.05.2010

  Hotarirea Nr.129 din 27-05-2010 privind aprobarea Actului adiţional nr.4 la Contractul de închiriere nr.5/24.09.2004 pentru imobilul în care funcţionează Şcoala Generală nr.2
 • Hotărârea 128/2010 - Municipiul Arad - 27.05.2010

  Hotarirea Nr.128 din 27-05-2010 privind aprobarea Actului adiţional nr.3 la Contractul de închiriere nr.6/2004 pentru imobilul în care funcţionează Grădiniţa cu Program Normal nr.11
 • Hotărârea 127/2010 - Municipiul Arad - 27.05.2010

  Hotarirea Nr.127 din 27-05-2010 privind reorganizarea activităţii Centrului de zi pentru copii din Arad, str. Baba Novac nr.15 D şi a Centrului de zi pentru copii din Arad, str. Oituz nr. 131 A şi predarea celor două imobile de la Consiliul Local al Municipiului Arad - Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
 • Hotărârea 126/2010 - Municipiul Arad - 27.05.2010

  Hotarirea Nr.126 din 27-05-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal LOCUINŢE P+1E+M - str. Economului F.N., beneficiari Pelea Dorin şi Pelea Otilia, proiect nr.111/2007-2009, elaborat de S.C.PRO URBAN S.R.L.
 • Hotărârea 125/2010 - Municipiul Arad - 27.05.2010

  Hotarirea Nr.125 din 27-05-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă Construire hală de depozitare, amplasată în Arad, extravilan, judeţul Arad, beneficiar S.C.LOVIPINI -ROK S.R.L., proiect nr. 06/2009, elaborat de S.C. PRINCO IMPEX S.R.L. Hunedoara, arhitect R.U.R. Alexandru Rugescu
 • Hotărârea 124/2010 - Municipiul Arad - 27.05.2010

  Hotarirea Nr.124 din 27-05-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă şi R.L.U. aferent Realizare parc logistic, depozitare, servicii, comerţ, amenajare şi împrejmuire teren, amplasat în Arad, DJ 709C (Arad , km 9+212, judeţul Arad, înscris în C.F. nr.302587 Arad, nr.cad.10991, beneficiari S.C.EUROEDILITIA S.R.L. şi S.C. GAR.MI INVESTIMENTI S.R.L., proiect nr.133/2009, elaborat de S.C. PRO ARHITECTURA S.R.L., arhitect R.U.R. Doriana Balogh
 • Hotărârea 123/2010 - Municipiul Arad - 27.05.2010

  Hotarirea Nr.123 din 27-05-2010 privind alipirea şi dezlipirea unor imobile, situate în municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.156
 • Hotărârea 122/2010 - Municipiul Arad - 27.05.2010

  Hotarirea Nr.122 din 27-05-2010 privind prima înscriere şi introducerea în baza de date, în proprietatea privată a municipiului Arad a unui teren situat în municipiul Arad, str. Vişinului nr. 9
 • Hotărârea 121/2010 - Municipiul Arad - 27.05.2010

  Hotarirea Nr.121 din 27-05-2010 privind dezlipirea unor imobile, proprietatea Statului Român, situate în municipiul Arad, str. Bârsei nr.5 şi str. Fluierului F.N.
 • Hotărârea 120/2010 - Municipiul Arad - 27.05.2010

  Hotarirea Nr.120 din 27-05-2010 privind transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Bisericii Penticostale Arad – Micalaca, a terenului în suprafaţă din acte de 1.817 mp. şi măsurată de 1.812 mp., situat în municipiul Arad, strada Renaşterii nr. 2/B
 • Hotărârea 119/2010 - Municipiul Arad - 27.05.2010

  Hotarirea Nr.119 din 27-05-2010 privind solicitarea de transmitere a unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Arad şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 118/2010 - Municipiul Arad - 27.05.2010

  Hotarirea Nr.118 din 27-05-2010 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unor imobile
 • Hotărârea 117/2010 - Municipiul Arad - 27.05.2010

  Hotarirea Nr.117 din 27-05-2010 privind aprobarea Caietului de sarcini privind valorificarea prin vânzarea la licitaţie publică a vehiculelor abandonate sau fără stăpân
 • Hotărârea 116/2010 - Municipiul Arad - 27.05.2010

  Hotarirea Nr.116 din 27-05-2010 cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 60/2010 privind aprobarea unei convenţii şi transmiterea în folosinţa Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a unor parcele de teren din Cartierul Micălaca Est, în vederea construirii de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere
 • Hotărârea 115/2010 - Municipiul Arad - 25.05.2010

  Hotarirea Nr.115 din 25-05-2010 privind numirea unui director interimar la Casa de Cultură a Municipiului Arad, până la încredinţarea prin concurs a managementului instituţiei, în condiţiile legii
 • Hotărârea 114/2010 - Municipiul Arad - 25.05.2010

  Hotarirea Nr.114 din 25-05-2010 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Casa de Cultură a Municipiului Arad
 • Hotărârea 113/2010 - Municipiul Arad - 25.05.2010

  Hotarirea Nr.113 din 25-05-2010 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Teatrul de Marionete Arad
 • Hotărârea 112/2010 - Municipiul Arad - 25.05.2010

  Hotarirea Nr.112 din 25-05-2010 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Filarmonica de Stat Arad
 • Hotărârea 111/2010 - Municipiul Arad - 25.05.2010

  Hotarirea Nr.111 din 25-05-2010 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad
 • Hotărârea 110/2010 - Municipiul Arad - 29.04.2010

  Hotarirea Nr.110 din 29-04-2010 cu privire la actualizarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, pentru anul 2010
 • Hotărârea 109/2010 - Municipiul Arad - 29.04.2010

  Hotarirea Nr.109 din 29-04-2010 privind completarea Hotărârii nr. 16/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv din cadrul Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad
 • Hotărârea 108/2010 - Municipiul Arad - 29.04.2010

  Hotarirea Nr.108 din 29-04-2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Casa de Cultură a Municipiului Arad
 • Hotărârea 107/2010 - Municipiul Arad - 29.04.2010

  Hotarirea Nr.107 din 29-04-2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Filarmonica de Stat Arad
 • Hotărârea 106/2010 - Municipiul Arad - 29.04.2010

  Hotarirea Nr.106 din 29-04-2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Teatrul de Marionete Arad
 • Hotărârea 105/2010 - Municipiul Arad - 29.04.2010

  Hotarirea Nr.105 din 29-04-2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad
 • Hotărârea 104/2010 - Municipiul Arad - 29.04.2010

  Hotarirea Nr.104 din 29-04-2010 privind constituirea Comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 103/2010 - Municipiul Arad - 29.04.2010

  Hotarirea Nr.103 din 29-04-2010 privind constituirea Comisiei de evaluare a managementului la Teatrul de Marionete Arad şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 102/2010 - Municipiul Arad - 29.04.2010

  Hotarirea Nr.102 din 29-04-2010 privind constituirea Comisiei de evaluare a managementului la Casa de Cultură a Municipiului Arad şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 101/2010 - Municipiul Arad - 29.04.2010

  Hotarirea Nr.101 din 29-04-2010 privind constituirea Comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica de Stat Arad şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 100/2010 - Municipiul Arad - 29.04.2010

  Hotarirea Nr.100 din 29-04-2010 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 99/2010 - Municipiul Arad - 29.04.2010

  Hotarirea Nr.99 din 29-04-2010 cu privire la evacuarea pe cale administrativă a persoanelor care ocupă fără titlu imobilul fond de stat, situat în municipiul Arad, str. Frunzei bl. 2 ap.16
 • Hotărârea 98/2010 - Municipiul Arad - 29.04.2010

  Hotarirea Nr.98 din 29-04-2010 cu privire la evacuarea pe cale administrativă a persoanelor care ocupă fără titlu imobilul fond de stat, situat în municipiul Arad,str.Dornei nr.20, ap.1
 • Hotărârea 97/2010 - Municipiul Arad - 29.04.2010

  Hotarirea Nr.97 din 29-04-2010 privind aprobarea contractului de parteneriat între Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad
 • Hotărârea 96/2010 - Municipiul Arad - 29.04.2010

  Hotarirea Nr.96 din 29-04-2010 privind dezlipirea unor imobile, proprietatea Statului Român, situate în municipiul Arad, str. Memorandului nr.7 şi Academia Teologică FN
 • Hotărârea 95/2010 - Municipiul Arad - 29.04.2010

  Hotarirea Nr.95 din 29-04-2010 Privind rectificarea suprafeţei şi dezlipirea unui imobil, proprietatea Statului Român, situat în municipiul Arad, str. Dr. Ioan Suciu, F.N.
 • Hotărârea 94/2010 - Municipiul Arad - 29.04.2010

  Hotarirea Nr.94 din 29-04-2010 privind dezlipirea unor imobile, proprietatea Statului Român, situate în municipiul Arad, str. Gheorghe Ciuhandu
 • Hotărârea 93/2010 - Municipiul Arad - 29.04.2010

  Hotarirea Nr.93 din 29-04-2010 privind aprobarea ajustării preţurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare, operator SC Compania de Apă Arad SA
 • Hotărârea 92/2010 - Municipiul Arad - 29.04.2010

  Hotarirea Nr.92 din 29-04-2010 privind aprobarea preţului energiei termice furnizate populaţiei prin sistemul centralizat, în Municipiul Arad
 • Hotărârea 91/2010 - Municipiul Arad - 29.04.2010

  Hotarirea Nr.91 din 29-04-2010 privind aprobarea Programului local privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe pentru anul 2010
 • Hotărârea 90/2010 - Municipiul Arad - 29.04.2010

  Hotarirea Nr.90 din 29-04-2010 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad
 • Hotărârea 89/2010 - Municipiul Arad - 29.04.2010

  Hotarirea Nr.89 din 29-04-2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii – CNI– S.A a terenului în suprafaţă de 3112 mp, pe durata construirii obiectivului Sală de sport pentru Liceul cu Program Sportiv Arad
 • Hotărârea 88/2010 - Municipiul Arad - 29.04.2010

  Hotarirea Nr.88 din 29-04-2010 privind completarea Hotărârii nr.328/2006 privind stabilirea amplasamentului Monumentului Marii Uniri de la 1918, în municipiul Arad
 • Hotărârea 87/2010 - Municipiul Arad - 29.04.2010

  Hotarirea Nr.87 din 29-04-2010 privind aprobarea Statutul Municipiului Arad
 • Hotărârea 86/2010 - Municipiul Arad - 29.04.2010

  Hotarirea Nr.86 din 29-04-2010 privind aprobarea Raport privind Starea Economică, Socială şi de Mediu a Municipiului Arad pentru anul 2009
 • Hotărârea 85/2010 - Municipiul Arad - 21.04.2010

  Hotarirea Nr.85 din 21-04-2010 privind numirea unei comisii pentru evaluarea proiectelor culturale finanţate din bugetul local pentru anul 2010, numirea Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor şi aprobarea conţinutului anunţului public
 • Hotărârea 84/2010 - Municipiul Arad - 21.04.2010

  Hotarirea Nr.84 din 21-04-2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară pentru anul 2010
 • Hotărârea 83/2010 - Municipiul Arad - 21.04.2010

  Hotarirea Nr.83 din 21-04-2010 privind rectificarea bugetului general al municipiului Arad pentru anul 2010
 • Hotărârea 82/2010 - Municipiul Arad - 21.04.2010

  Hotarirea Nr.82 din 21-04-2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.19/2010 privind repartizarea fondului de rulment al municipiului Arad
 • Hotărârea 81/2010 - Municipiul Arad - 21.04.2010

  Hotarirea Nr.81 din 21-04-2010 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate privind extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Arad cu implementarea soluţiilor de alimentare cu energie electrică din sisteme fotovoltaice
 • Hotărârea 80/2010 - Municipiul Arad - 21.04.2010

  Hotarirea Nr.80 din 21-04-2010 cu privire la aprobarea Indicatorilor tehnico – economici şi a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Amenajare pistă de atletism cu 8 culoare la stadionul Gloria
 • Hotărârea 79/2010 - Municipiul Arad - 21.04.2010

  Hotarirea Nr.79 din 21-04-2010 privind rectificarea unei suprafeţe de teren proprietatea Statului Român, aferentă imobilului din Arad, Calea Timişoarei 46
 • Hotărârea 78/2010 - Municipiul Arad - 21.04.2010

  Hotarirea Nr.78 din 21-04-2010 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad şi S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 77/2010 - Municipiul Arad - 21.04.2010

  Hotarirea Nr.77 din 21-04-2010 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil
 • Hotărârea 76/2010 - Municipiul Arad - 21.04.2010

  Hotarirea Nr.76 din 21-04-2010 privind ajustarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare menajeră şi stradală în municipiul Arad
 • Hotărârea 75/2010 - Municipiul Arad - 21.04.2010

  Hotarirea Nr.75 din 21-04-2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.197/2009 privind darea în administrare a unui teren proprietate publică a Municipiului Arad în favoarea Consiliului Judeţean Arad
 • Hotărârea 74/2010 - Municipiul Arad - 21.04.2010

  Hotarirea Nr.74 din 21-04-2010 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Contractul nr. 52847/11.09.2009 pentru delegarea serviciului de transport public local prin curse regulate efectuat cu autobuzele şi tramvaiele pe raza municipiului Arad
 • Hotărârea 73/2010 - Municipiul Arad - 21.04.2010

  Hotarirea Nr.73 din 21-04-2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.154/2007 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind solicitarea de trecere a unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al Municipiului Arad şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 72/2010 - Municipiul Arad - 12.04.2010

  Hotarirea Nr.72 din 12-04-2010 privind numirea unei comisii pentru soluţionarea contestaţiilor la procedura de evaluare a mangementului la instituţiile de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 71/2010 - Municipiul Arad - 12.04.2010

  Hotarirea Nr.71 din 12-04-2010 privind acordarea avizului consultativ pentru reţeaua unităţilor de învăţământ din municipiul Arad şi arondarea acestora pe centre financiare, începând cu anul şcolar 2010/2011
 • Hotărârea 70/2010 - Municipiul Arad - 12.04.2010

  Hotarirea Nr.70 din 12-04-2010 privind aprobarea plăţii cotizaţiei Municipiului Arad pentru anul 2010 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canalizare Judeţul Arad
 • Hotărârea 69/2010 - Municipiul Arad - 12.04.2010

  Hotarirea Nr.69 din 12-04-2010 cu privire la atestarea administratorilor de imobile din municipiul Arad
 • Hotărârea 68/2010 - Municipiul Arad - 12.04.2010

  Hotarirea Nr.68 din 12-04-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ P+M, Arad, Cartierul Verde, str. Zoltan Farmati nr. 1/a, judeţul Arad, proiect nr.07/2009, elaborat de SC. ARHITECTONIC SRL, beneficiari HENT DACIAN şi soţia, HENT IRINA
 • Hotărârea 67/2010 - Municipiul Arad - 25.03.2010

  Hotarirea Nr.67 din 25-03-2010 privind dezlipirea şi rectificarea suprafeţei unor imobile situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 66/2010 - Municipiul Arad - 25.03.2010

  Hotarirea Nr.66 din 25-03-2010 cu privire la modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 65/2010 - Municipiul Arad - 25.03.2010

  Hotarirea Nr.65 din 25-03-2010 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. Compania de Transport Public S.A
 • Hotărârea 64/2010 - Municipiul Arad - 18.03.2010

  Hotarirea Nr.64 din 18-03-2010 privind unele măsuri pentru valorificarea drepturilor Municipiului Arad asupra despăgubirilor consemnate conform Hotărârea Guvernului 214/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire a municipiului Arad km 0+000 - km 12+000, judeţul Arad
 • Hotărârea 63/2010 - Municipiul Arad - 18.03.2010

  Hotarirea Nr.63 din 18-03-2010 privind unele măsuri pentru valorificarea drepturilor Municipiului Arad asupra despăgubirilor consemnate conform Hotărârii Guvernului nr. 1500/2009 pentru terenurile expropriate din proprietatea Municipiului Arad, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire a municipiului Arad" km 0+000 - km 12+000, judeţul Arad
 • Hotărârea 62/2010 - Municipiul Arad - 18.03.2010

  Hotarirea Nr.62 din 18-03-2010 privind dezlipirea unor parcele din imobilul înscris în CF 309687 nedefinitivă Arad, cu nr. top 341.2661 şi nr. cadastral 3987, proprietate a Municipiului Arad, situat în municipiul Arad, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar
 • Hotărârea 61/2010 - Municipiul Arad - 18.03.2010

  Hotarirea Nr.61 din 18-03-2010 privind rectificarea Hotărârii nr. 358/2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru dezlipirea unui imobil situat în municipiul Arad în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Hotărârea 60/2010 - Municipiul Arad - 18.03.2010

  Hotarirea Nr.60 din 18-03-2010 privind aprobarea unei convenţii şi transmiterea în folosinţa Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a unor parcele de teren din cartierul Micalaca Est, în vederea construirii de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere
 • Hotărârea 59/2010 - Municipiul Arad - 18.03.2010

  Hotarirea Nr.59 din 18-03-2010 privind rectificarea unor suprafeţe de teren proprietate a Municipiului Arad, aferente Grupului Şcolar Henri Coandă şi Colegiului Naţional Moise Nicoară
 • Hotărârea 58/2010 - Municipiul Arad - 18.03.2010

  Hotarirea Nr.58 din 18-03-2010 privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare Judeţul Arad, la care municipiul Arad este membru asociat
 • Hotărârea 57/2010 - Municipiul Arad - 18.03.2010

  Hotarirea Nr.57 din 18-03-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă Construire spaţiu comercial-P, amplasat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.139-151, judeţul Arad, beneficiar S.C. LIDL ROMANIA SCS, proiect nr.22/2009, elaborat de SC N&D INTERNATIONAL SRL, arh. R.U.R. Florina Nicoleta Florian
 • Hotărârea 56/2010 - Municipiul Arad - 18.03.2010

  Hotarirea Nr.56 din 18-03-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire firme de transport internaţional, extravilan DJ709B Arad-Curtici, beneficiar SC FIN TRANS SRL, proiect nr.151/2009, elaborat de SC AM ATELIER SR
 • Hotărârea 55/2010 - Municipiul Arad - 04.03.2010

  Hotarirea Nr.55 din 04-03-2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară pentru anul 2010
 • Hotărârea 54/2010 - Municipiul Arad - 04.03.2010

  Hotarirea Nr.54 din 04-03-2010 privind adoptarea Bugetului General de venituri şi cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2010
 • Hotărârea 53/2010 - Municipiul Arad - 04.03.2010

  Hotarirea Nr.53 din 04-03-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuinţă familială alcătuită din trei corpuri de clădire, str.Clujului nr.45, beneficiari Dinulescu-Ioana Sergiu şi Dinulescu-Ioana Nicoleta Laura, proiect nr.1/2009, elaborat de BIA Balog Nicoleta Laura
 • Hotărârea 52/2010 - Municipiul Arad - 04.03.2010

  Hotarirea Nr.52 din 04-03-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă şi R.L.U. aferent Realizare cartier rezidential, amplasat în extravilan, Arad - Iratoş, DJ 709C, km 1+495-2+510, beneficiari Bistrian Emanuel şi Bistrian Bianca Raluca, Lupaş Viorica, Puha Dan Marcel şi Puha Gabriela, Bradea Samuil şi Bradea Marta, Pelea Dorin Florin şi Pelea Otilia, Ardelean Mihai Andrei, Muşat Florin, Bistrian Cornel şi Bistrian Dorina Maria, Muşat Flavius Liviu şi Muşat Daniela Veronica, Mateaş Adrian Claudiu şi Mateaş Diana, Lucaci Daniel, Lupaş Marian şi Lupaş Maria Magdalena, proiect nr.109/2008, elaborat de SC STACONS S.R.L. ARAD, arhitect R.U.R. Ioan Darida
 • Hotărârea 51/2010 - Municipiul Arad - 04.03.2010

  Hotarirea Nr.51 din 04-03-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă Construire casă familială în regim de înălţime P+M, amplasat în Arad, str. Orizontului 47h, judeţul Arad, beneficiari Sarbu Monica şi Sarbu Cristian, proiect nr.17/2009, elaborat de SC PRO URBAN SRL, arh .R.U.R. Serban Elvira
 • Hotărârea 50/2010 - Municipiul Arad - 04.03.2010

  Hotarirea Nr.50 din 04-03-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă Construire casă familială în regim de înălţime P+M, amplasat în Arad, str. Orizontului FN, judeţul Arad, beneficiar Halmagean Lucian, proiect nr.25/2009, elaborat de SC PRO URBAN SRL, arh .R.U.R. Serban Elvira
 • Hotărârea 49/2010 - Municipiul Arad - 04.03.2010

  Hotarirea Nr.49 din 04-03-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire locuinţe şi funcţiuni complementare, beneficiar Henţ Măriuţa, str. Spătaru Borcea nr.1, proiect nr.115/2008, elaborate de către S.C. STACONS S.R.L.
 • Hotărârea 48/2010 - Municipiul Arad - 04.03.2010

  Hotarirea Nr.48 din 04-03-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal REAMENAJARE, EXTINDERE IMOBIL P+2, SCHIMBAREA DESTINAŢIEI ÎN SPAŢII DE CAZARE ŞI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE, Arad, str. Petru Rareş nr. 1-3, judeţul Arad, proiect nr.19/2007, elaborat de SC TECTONICS ART SRL, beneficiar SC TRISTAR SRL
 • Hotărârea 47/2010 - Municipiul Arad - 04.03.2010

  Hotarirea Nr.47 din 04-03-2010 privind actualizarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism
 • Hotărârea 46/2010 - Municipiul Arad - 04.03.2010

  Hotarirea Nr.46 din 04-03-2010 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad şi S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 45/2010 - Municipiul Arad - 04.03.2010

  Hotarirea Nr.45 din 04-03-2010 privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Compania de Apă Arad SA
 • Hotărârea 44/2010 - Municipiul Arad - 04.03.2010

  Hotarirea Nr.44 din 04-03-2010 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.51/2005 privind circulaţia utilajelor şi a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 to în municipiul Arad
 • Hotărârea 43/2010 - Municipiul Arad - 04.03.2010

  Hotarirea Nr.43 din 04-03-2010 privind modificarea prin act adiţional a contractului de administrare încheiat cu Filarmonica de Stat Arad
 • Hotărârea 42/2010 - Municipiul Arad - 04.03.2010

  Hotarirea Nr.42 din 04-03-2010 privind repartizarea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Municipiul Arad
 • Hotărârea 41/2010 - Municipiul Arad - 04.03.2010

  Hotarirea Nr.41 din 04-03-2010 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unor imobile
 • Hotărârea 40/2010 - Municipiul Arad - 18.02.2010

  Hotarirea Nr.40 din 18-02-2010 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice pe anul 2010
 • Hotărârea 39/2010 - Municipiul Arad - 18.02.2010

  Hotarirea Nr.39 din 18-02-2010 privind rezilierea Contractului de închiriere nr.11/29.04.1996 şi a actelor adiţionale aferente acesteia încheiate cu SC T&D American Brothers SRL
 • Hotărârea 38/2010 - Municipiul Arad - 18.02.2010

  Hotarirea Nr.38 din 18-02-2010 privind rectificarea suprafeţei unui imobil situat în municipiul Arad, Calea Zimandului F.N. şi efectuarea unui schimb de terenuri între municipiul Arad şi S.C.OMV PETROM S.A.
 • Hotărârea 37/2010 - Municipiul Arad - 18.02.2010

  Hotarirea Nr.37 din 18-02-2010 privind aprobarea Bugetelor de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2010 ale operatorilor economici de sub autoritatea consiliul local
 • Hotărârea 36/2010 - Municipiul Arad - 18.02.2010

  Hotarirea Nr.36 din 18-02-2010 privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2008-2012
 • Hotărârea 35/2010 - Municipiul Arad - 18.02.2010

  Hotarirea Nr.35 din 18-02-2010 privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna Chirilov Adriana
 • Hotărârea 34/2010 - Municipiul Arad - 18.02.2010

  Hotarirea Nr.34 din 18-02-2010 privind completarea componenţei comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Arad, numită prin Hotărârea nr.1/2008
 • Hotărârea 33/2010 - Municipiul Arad - 18.02.2010

  Hotarirea Nr.33 din 18-02-2010 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Ţolea Axente - Dacian
 • Hotărârea 32/2010 - Municipiul Arad - 10.02.2010

  Hotarirea Nr.32 din 10-02-2010 privind modificarea Hotărârii nr. 272/30.10.2008 a Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 31/2010 - Municipiul Arad - 10.02.2010

  Hotarirea Nr.31 din 10-02-2010 cu privire la aprobarea criteriilor şi metodologiei de atribuire a locuinţelor sociale situate în Arad, str.Tarafului F.N.
 • Hotărârea 30/2010 - Municipiul Arad - 10.02.2010

  Hotarirea Nr.30 din 10-02-2010 privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului Public de Interes Local Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 29/2010 - Municipiul Arad - 10.02.2010

  Hotarirea Nr.29 din 10-02-2010 privind dezlipirea şi alipirea unor imobile, proprietatea Statului Român, situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 28/2010 - Municipiul Arad - 10.02.2010

  Hotarirea Nr.28 din 10-02-2010 privind închirierea terenurilor agricole situate în intravilanul municipiului Arad şi stabilirea cuantumului chiriei
 • Hotărârea 27/2010 - Municipiul Arad - 10.02.2010

  Hotarirea Nr.27 din 10-02-2010 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unor imobile
 • Hotărârea 26/2010 - Municipiul Arad - 10.02.2010

  Hotarirea Nr.26 din 10-02-2010 cu privire la aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2009
 • Hotărârea 25/2010 - Municipiul Arad - 10.02.2010

  Hotarirea Nr.25 din 10-02-2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 438/2009 cu privire la aprobarea rapoartelor de evaluare/reevaluare a mijloacelor fixe din domeniul public şi privat al Municipiului Arad
 • Hotărârea 24/2010 - Municipiul Arad - 10.02.2010

  Hotarirea Nr.24 din 10-02-2010 cu privire la aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitare şi intervenţii clădiri ale Spitalului Clinic Municipal Arad, modernizare şi echipare ambulatoriu integrat”
 • Hotărârea 23/2010 - Municipiul Arad - 10.02.2010

  Hotarirea Nr.23 din 10-02-2010 cu privire la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru realizarea obiectivului de investiţie Reabilitare şi intervenţii clădiri ale Spitalului Clinic Municipal Arad, modernizare şi echipare ambulatoriu integrat
 • Hotărârea 22/2010 - Municipiul Arad - 10.02.2010

  Hotarirea Nr.22 din 10-02-2010 privind solicitarea de transmitere a CETĂŢII ARADULUI din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Arad şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 21/2010 - Municipiul Arad - 02.02.2010

  Hotarirea Nr.21 din 02-02-2010 privind unele măsuri de organizare a reprezentării Municipiului Arad în Consiliul Director al Fundaţiei Universitare Vasile Goldiş din Arad
 • Hotărârea 20/2010 - Municipiul Arad - 02.02.2010

  Hotarirea Nr.20 din 02-02-2010 privind alocarea unei sume în bugetul Municipiului Arad pe anul 2010 pentru Spitalul Clinic Municipal Arad în vederea participării ca partener cu Spitalul Clinic Dr. Diosszilagyi Samuel Mako la proiectul Teleradiologia Transfrontalieră Csongrad-Arad (Dezvoltarea unei reţele de telediagnostic între judeţele Csongrad şi Arad)
 • Hotărârea 19/2010 - Municipiul Arad - 02.02.2010

  Hotarirea Nr.19 din 02-02-2010 privind repartizarea fondului de rulment al municipiului Arad
 • Hotărârea 18/2010 - Municipiul Arad - 02.02.2010

  Hotarirea Nr.18 din 02-02-2010 privind numirea unei comisii pentru evaluarea mangementului la instituţiile de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 17/2010 - Municipiul Arad - 02.02.2010

  Hotarirea Nr.17 din 02-02-2010 privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării de subvenţii, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei şi aprobarea grilei de evaluare şi a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită subvenţie pentru anul 2010 în baza Legii 34/1998
 • Hotărârea 16/2010 - Municipiul Arad - 02.02.2010

  Hotarirea Nr.16 din 02-02-2010 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv din cadrul Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad
 • Hotărârea 15/2010 - Municipiul Arad - 02.02.2010

  Hotarirea Nr.15 din 02-02-2010 privind aprobarea modificării Actului constitutiv al operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad SA
 • Hotărârea 14/2010 - Municipiul Arad - 02.02.2010

  Hotarirea Nr.14 din 02-02-2010 privind aprobarea ajustării preţurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare, operator SC Compania de Apă Arad SA
 • Hotărârea 13/2010 - Municipiul Arad - 21.01.2010

  Hotarirea Nr.13 din 21-01-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă Construire locuinţă familială în regim de înălţime P+1E şi garaj, amplasate în municipiul Arad, str. Agricultorilor, nr.4, înscrise în C.F. nr.303932 Arad (C.F. vechi nr. 66743) nr.top. 161.1569/1/3/27/2, beneficiari Ghent Pavel şi Ghent Maria, proiect nr.48/2009, elaborat de SC PROIECT LINIA B S.R.L., arhitect R.U.R. Radu Maran
 • Hotărârea 12/2010 - Municipiul Arad - 21.01.2010

  Hotarirea Nr.12 din 21-01-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire brutărie în regim P+M şi platformă betonată, beneficiar S.C. TGM S.R.L., str. Tribunul Dobra nr. 18-22, proiect nr.33 /2007, elaborat de către S.C REAL PROIECT S.R.L.
 • Hotărârea 11/2010 - Municipiul Arad - 21.01.2010

  Hotarirea Nr.11 din 21-01-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire locuinţe P+l+M, beneficiar Hanis Pavel, proiect nr. 40/2008, str. Orizontului FN, elaborat de către SC Pro Urban SRL"
 • Hotărârea 10/2010 - Municipiul Arad - 21.01.2010

  Hotarirea Nr.10 din 21-01-2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuinţă P+2E+M cu birouri la parter, str.Clujului nr.203, beneficiar SC GEA TRADE SRL, proiect nr.17/2008, elaborat de SC PRO URBAN SRL
 • Hotărârea 9/2010 - Municipiul Arad - 21.01.2010

  Hotarirea Nr.9 din 21-01-2010 privind modificarea anexei nr. 1 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 52847/11.09.2009
 • Hotărârea 8/2010 - Municipiul Arad - 21.01.2010

  Hotarirea Nr.8 din 21-01-2010 privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Compania de Apă Arad SA
 • Hotărârea 7/2010 - Municipiul Arad - 21.01.2010

  Hotarirea Nr.7 din 21-01-2010 privind modificarea Studiului de Fezabilitate Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad 322/2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Arad
 • Hotărârea 6/2010 - Municipiul Arad - 21.01.2010

  Hotarirea Nr.6 din 21-01-2010 privind aprobarea cofinanţării proiectului Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad
 • Hotărârea 5/2010 - Municipiul Arad - 21.01.2010

  Hotarirea Nr.5 din 21-01-2010 privind punerea la dispoziţia proiectului Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad a terenurilor pentru construcţia/extinderea /reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia
 • Hotărârea 4/2010 - Municipiul Arad - 21.01.2010

  Hotarirea Nr.4 din 21-01-2010 privind repartizarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în municipiul Arad, str. Tudor Vladimirescu nr.7, ap.5, Asociaţiei Nevăzătorilor din România
 • Hotărârea 3/2010 - Municipiul Arad - 21.01.2010

  Hotarirea Nr.3 din 21-01-2010 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
 • Hotărârea 2/2010 - Municipiul Arad - 21.01.2010

  Hotarirea Nr.2 din 21-01-2010 privind modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 138 din 22.04.2009 privind dezlipirea unor imobile situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 1/2010 - Municipiul Arad - 21.01.2010

  Hotarirea Nr.1 din 21-01-2010 privind dezlipirea şi alipirea unor imobile, proprietatea Statului Român, situate în municipiul Arad