• Hotărârea 440/2009 - Municipiul Arad - 28.12.2009

  Hotarirea Nr.440 din 28-12-2009 privind rectificarea Bugetului General al municipiului Arad pe anul 2009
 • Hotărârea 439/2009 - Municipiul Arad - 28.12.2009

  Hotarirea Nr.439 din 28-12-2009 privind aprobarea „Regulamentului de atribuire/licitare a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Arad”
 • Hotărârea 438/2009 - Municipiul Arad - 28.12.2009

  Hotarirea Nr.438 din 28-12-2009 cu privire la aprobarea rapoartelor de evaluare/reevaluare a mijloacelor fixe din domeniului public şi privat al Municipiului Arad aferent lunii decembrie 2008
 • Hotărârea 437/2009 - Municipiul Arad - 28.12.2009

  Hotarirea Nr.437 din 28-12-2009 încheierea unei convenţii pentru organizarea "Supermaratonului Internaţional Graniţe deschise, Bekescsaba- Arad - Bekescsaba"
 • Hotărârea 436/2009 - Municipiul Arad - 28.12.2009

  Hotarirea Nr.436 din 28-12-2009 cu privire la organizarea în Municipiului Arad a acţiunii „Sărbătoarea Europeană a Vecinilor" - ediţia a Il-a
 • Hotărârea 435/2009 - Municipiul Arad - 28.12.2009

  Hotarirea Nr.435 din 28-12-2009 cu privire la modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului de Marionete Arad
 • Hotărârea 434/2009 - Municipiul Arad - 28.12.2009

  Hotarirea Nr.434 din 28-12-2009 cu privire la aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, pentru anul 2010
 • Hotărârea 433/2009 - Municipiul Arad - 28.12.2009

  Hotarirea Nr.433 din 28-12-2009 cu privire la modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 432/2009 - Municipiul Arad - 28.12.2009

  Hotarirea Nr.432 din 28-12-2009 modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Comunitare Arad, prin transformarea unor funcţii publice de execuţie de clasa a III-a, în funcţii publice de execuţie de clasa I, ca urmare a promovării în clasă a şapte funcţionari publici
 • Hotărârea 431/2009 - Municipiul Arad - 28.12.2009

  Hotarirea Nr.431 din 28-12-2009 cu privire la modificarea statului de funcţii al Serviciului public de interes local „Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 430/2009 - Municipiul Arad - 28.12.2009

  Hotarirea Nr.430 din 28-12-2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010
 • Hotărârea 429/2009 - Municipiul Arad - 22.12.2009

  Hotarirea Nr.429 din 22-12-2009 cu privire la aprobarea înscrierii unei servituţi de trecere pentru două imobile (parcele de teren) situate în municipiul Arad, Zona Industrială Sud
 • Hotărârea 428/2009 - Municipiul Arad - 22.12.2009

  Hotarirea Nr.428 din 22-12-2009 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad pentru anul 2009
 • Hotărârea 427/2009 - Municipiul Arad - 22.12.2009

  Hotarirea Nr.427 din 22-12-2009 privind rectificarea Bugetului General al municipiului Arad pentru anul 2009
 • Hotărârea 426/2009 - Municipiul Arad - 22.12.2009

  Hotarirea Nr.426 din 22-12-2009 privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale în anul 2010 în baza Legii nr.34/1998
 • Hotărârea 425/2009 - Municipiul Arad - 22.12.2009

  Hotarirea Nr.425 din 22-12-2009 privind asigurarea pazei obiectivelor şi bunurilor ( Direcţia Venituri ), transportul şi paza valorilor monetare, dispecerizarea sistemelor de alarmă pentru Primăria Municipiului Arad în perioada 01 ianuarie 2010 – 31 martie 2010
 • Hotărârea 424/2009 - Municipiul Arad - 22.12.2009

  Hotarirea Nr.424 din 22-12-2009 cu privire la aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţie „Modernizare Complex de educaţie interculturală pentru copii şi tineret “Curcubeu”
 • Hotărârea 423/2009 - Municipiul Arad - 22.12.2009

  Hotarirea Nr.423 din 22-12-2009 cu privire la aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţie „Modernizare Centru de zi pentru vârstnici Micălaca”
 • Hotărârea 422/2009 - Municipiul Arad - 22.12.2009

  Hotarirea Nr.422 din 22-12-2009 cu privire la aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţie „Reamenajare zonă de agrement Pădurice”
 • Hotărârea 421/2009 - Municipiul Arad - 22.12.2009

  Hotarirea Nr.421 din 22-12-2009 cu privire la aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare pasaj rutier Grădişte”
 • Hotărârea 420/2009 - Municipiul Arad - 22.12.2009

  Hotarirea Nr.420 din 22-12-2009 cu privire la aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare pasaj rutier Micălaca”
 • Hotărârea 419/2009 - Municipiul Arad - 22.12.2009

  Hotarirea Nr.419 din 22-12-2009 cu privire la Aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţii „Legătură rutieră Câmpul Liniştii – Centură Arad”
 • Hotărârea 418/2009 - Municipiul Arad - 22.12.2009

  Hotarirea Nr.418 din 22-12-2009 cu privire la Aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare treceri la nivel cu liniile de tramvai”
 • Hotărârea 417/2009 - Municipiul Arad - 22.12.2009

  Hotarirea Nr.417 din 22-12-2009 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie: „Amenajare acces Ştrand Neptun Arad”
 • Hotărârea 416/2009 - Municipiul Arad - 22.12.2009

  Hotarirea Nr.416 din 22-12-2009 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Arad S.A.
 • Hotărârea 415/2009 - Municipiul Arad - 22.12.2009

  Hotarirea Nr.415 din 22-12-2009 privind modificarea subvenţiei unitare acordată din bugetul local pentru energia termică furnizată populaţiei
 • Hotărârea 414/2009 - Municipiul Arad - 22.12.2009

  Hotarirea Nr.414 din 22-12-2009 privind aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi modificarea părţilor contractante ale Contractului de concesiune aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.50/27 februarie 2001
 • Hotărârea 413/2009 - Municipiul Arad - 18.12.2009

  Hotarirea Nr.413 din 18-12-2009 privind aprobarea modificării termenului de valabilitate a contractelor de închiriere pentru spaţii cu destinaţia de căsuţe şi pentru terenul aferent acestora, situate în incinta Ştrandului Neptun Arad
 • Hotărârea 412/2009 - Municipiul Arad - 18.12.2009

  Hotarirea Nr.412 din 18-12-2009 cu privire la atestarea administratorilor de imobile din municipiul Arad
 • Hotărârea 411/2009 - Municipiul Arad - 18.12.2009

  Hotarirea Nr.411 din 18-12-2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice din cadrul Serviciului Public de Interes Local „Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad"
 • Hotărârea 410/2009 - Municipiul Arad - 18.12.2009

  Hotarirea Nr.410 din 18-12-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă şi R.L.U. aferent „Realizare zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare,, amplasate în extravilan, Arad - Iratoş, DJ 709C, km 1 ,adiacent DE 1318, judeţul Arad, înscrise în C.F. nr.307324 Arad, provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 73713 nr.cad.10689 nr.top.121.1312/1 şi C.F. nr. 307378 Arad, provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 73649 nr.cad.10674 nr.top.l 17.1317/1, beneficiar Sebastian Liviu Dan, proiect nr.57/2008 elaborat de S.C. STACONS S.RL. ARAD, arhitect R.U.R. Ioan Darida
 • Hotărârea 409/2009 - Municipiul Arad - 18.12.2009

  Hotarirea Nr.409 din 18-12-2009 privind aprobarea planului anual de evoluţie a tarifelor pe 5 ani, ca parte integrantă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul Arad, pentru întreaga Arie de Delegare
 • Hotărârea 408/2009 - Municipiul Arad - 18.12.2009

  Hotarirea Nr.408 din 18-12-2009 privind aprobarea unor măsuri pentru gestiunea serviciului public de apă şi canalizare
 • Hotărârea 407/2009 - Municipiul Arad - 18.12.2009

  Hotarirea Nr.407 din 18-12-2009 cu privire la aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Arad, prin includerea unor mijloace fixe achiziţionate în cursul anului 2009 şi concesionarea, prin atribuire directă, către S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad.
 • Hotărârea 406/2009 - Municipiul Arad - 18.12.2009

  Hotarirea Nr.406 din 18-12-2009 privind aprobarea amendării Contractului de Asistenţă pentru Proiect încheiat în data de 21.06.2007 între Municipiul Arad, Judeţul Arad şi Compania de Transport Public S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi aprobarea proiectului Actului Adiţional la Contractul de Asistenţă pentru Proiect şi ratificarea contractului de împrumut încheiat la data de 16 mai 2009 între Municipiul Arad şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • Hotărârea 405/2009 - Municipiul Arad - 18.12.2009

  Hotarirea Nr.405 din 18-12-2009 privind modificarea anexei nr. 1 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 52847/11.09.2009
 • Hotărârea 404/2009 - Municipiul Arad - 18.12.2009

  Hotarirea Nr.404 din 18-12-2009 privind aprobarea modificării Contractelor de Credit nr. 35664/22.06.2005 şi 40337/16.05.2009 încheiate de Municipiul Arad şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • Hotărârea 403/2009 - Municipiul Arad - 18.12.2009

  Hotarirea Nr.403 din 18-12-2009 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad
 • Hotărârea 402/2009 - Municipiul Arad - 18.12.2009

  Hotarirea Nr.402 din 18-12-2009 cu privire la aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Comunitare Arad, pentru anul 2010
 • Hotărârea 401/2009 - Municipiul Arad - 18.12.2009

  Hotarirea Nr.401 din 18-12-2009 privind modificarea statului de funcţii al Poliţiei Comunitare Arad, prin transformarea unor posturi în grad profesional superior, la terminarea perioadei de stagiu
 • Hotărârea 400/2009 - Municipiul Arad - 18.12.2009

  Hotarirea Nr.400 din 18-12-2009 privind prima înscriere şi introducerea în baza de date, în proprietatea privată a municipiului Arad, a unui teren situat în municipiul Arad, str. Digului nr. 3.
 • Hotărârea 399/2009 - Municipiul Arad - 18.12.2009

  Hotarirea Nr.399 din 18-12-2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Poliţia Comunitară Arad şi preluarea în administrare de către Municipiul Arad, a unor spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă
 • Hotărârea 398/2009 - Municipiul Arad - 18.12.2009

  Hotarirea Nr.398 din 18-12-2009 privind transmiterea unui teren în suprafaţă de 6378 mp în domeniul public al Statului Român
 • Hotărârea 397/2009 - Municipiul Arad - 18.12.2009

  Hotarirea Nr.397 din 18-12-2009 privind dezlipirea şi rectificarea unor suprafeţe de teren situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 396/2009 - Municipiul Arad - 18.12.2009

  Hotarirea Nr.396 din 18-12-2009 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil
 • Hotărârea 395/2009 - Municipiul Arad - 18.12.2009

  Hotarirea Nr.395 din 18-12-2009 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad
 • Hotărârea 394/2009 - Municipiul Arad - 26.11.2009

  Hotarirea Nr.394 din 26-11-2009 privind rectificarea Bugetului General al municipiului Arad pentru anul 2009
 • Hotărârea 393/2009 - Municipiul Arad - 26.11.2009

  Hotarirea Nr.393 din 26-11-2009 pentru modificarea Hotărârii nr.19/29.01.2009 privind repartizarea fondului de rulment al municipiului Arad, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 392/2009 - Municipiul Arad - 26.11.2009

  Hotarirea Nr.392 din 26-11-2009 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A.
 • Hotărârea 391/2009 - Municipiul Arad - 26.11.2009

  Hotarirea Nr.391 din 26-11-2009 cu privire la modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 390/2009 - Municipiul Arad - 26.11.2009

  Hotarirea Nr.390 din 26-11-2009 privind modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare Arad, prevăzut în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 178/ 28.06.2007, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 389/2009 - Municipiul Arad - 26.11.2009

  Hotarirea Nr.389 din 26-11-2009 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Poliţiei Comunitare Arad
 • Hotărârea 388/2009 - Municipiul Arad - 26.11.2009

  Hotarirea Nr.388 din 26-11-2009 privind dezlipirea şi alipirea unor imobile situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 387/2009 - Municipiul Arad - 26.11.2009

  Hotarirea Nr.387 din 26-11-2009 privind rectificarea unor suprafeţe de teren proprietatea Statului Român.
 • Hotărârea 386/2009 - Municipiul Arad - 26.11.2009

  Hotarirea Nr.386 din 26-11-2009 privind dezlipirea unor terenuri situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 385/2009 - Municipiul Arad - 26.11.2009

  Hotarirea Nr.385 din 26-11-2009 privind prorogarea termenului acordat pentru încheierea contractului prevăzut în Hotărârea nr.214/2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 384/2009 - Municipiul Arad - 26.11.2009

  Hotarirea Nr.384 din 26-11-2009 cu privire la reorganizarea Serviciului Public de Interes Local „Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad”
 • Hotărârea 383/2009 - Municipiul Arad - 26.11.2009

  Hotarirea Nr.383 din 26-11-2009 privind stabilirea pentru anul 2009 a plafonului creanţelor fiscale restante aflate în sold care se anulează
 • Hotărârea 382/2009 - Municipiul Arad - 10.11.2009

  Hotarirea Nr.382 din 10-11-2009 privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe aparţinând patrimoniului concesionat al Municipiului Arad la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad,
 • Hotărârea 381/2009 - Municipiul Arad - 10.11.2009

  Hotarirea Nr.381 din 10-11-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hală metalică, depozitare, showroom şi birouri P+1”, extravilan DJ709B Arad-Curtici, beneficiar SC INSTAL IMPEX SRL, proiect nr.15/2008, elaborat de BIARH.-ARH.MARINEL ALEXANDRU GRIGORE
 • Hotărârea 380/2009 - Municipiul Arad - 10.11.2009

  Hotarirea Nr.380 din 10-11-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţă individuală P+E, beneficiar lakab loan şi Emanuela”, str. E. Gârleanu nr. 8, proiect nr.40 /2009, elaborat de către S.C. Pro -Amen Confort S.R.L.
 • Hotărârea 379/2009 - Municipiul Arad - 10.11.2009

  Hotarirea Nr.379 din 10-11-2009 privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Compania de Apă Arad
 • Hotărârea 378/2009 - Municipiul Arad - 10.11.2009

  Hotarirea Nr.378 din 10-11-2009 privind modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Comunitare Arad, prin transformarea unor posturi - ocupate de cei care îndeplinesc condiţiile de avansare - în treapta de salarizare imediat următoare, la împlinirea vechimii minime necesare
 • Hotărârea 377/2009 - Municipiul Arad - 10.11.2009

  Hotarirea Nr.377 din 10-11-2009 privind rectificarea art. 1 al Hotărârii nr. 358/05.10.2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind dezlipirea unui imobil situat în municipiul Arad în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar
 • Hotărârea 376/2009 - Municipiul Arad - 10.11.2009

  Hotarirea Nr.376 din 10-11-2009 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad pentru anul 2009
 • Hotărârea 375/2009 - Municipiul Arad - 10.11.2009

  Hotarirea Nr.375 din 10-11-2009 privind rectificarea Bugetului General al municipiului Arad pe anul 2009
 • Hotărârea 374/2009 - Municipiul Arad - 10.11.2009

  Hotarirea Nr.374 din 10-11-2009 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.19/29.01.2009 privind repartizarea fondului de rulment al municipiului Arad, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 373/2009 - Municipiul Arad - 29.10.2009

  Hotarirea Nr.373 din 29-10-2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Interes Local „Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad”
 • Hotărârea 372/2009 - Municipiul Arad - 29.10.2009

  Hotarirea Nr.372 din 29-10-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la emiterea unui Certificat de urbanism de întocmire a Planului Urbanistic Zonal “Demolare şi reconstruire atelier mecanic şi sală de sport la Grupul Şcolar Aurel Vlaicu”, B-dul Decebal nr.31A, beneficiar Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad
 • Hotărârea 371/2009 - Municipiul Arad - 29.10.2009

  Hotarirea Nr.371 din 29-10-2009 cu privire la atestarea administratorilor de imobile din municipiul Arad
 • Hotărârea 370/2009 - Municipiul Arad - 29.10.2009

  Hotarirea Nr.370 din 29-10-2009 cu privire la modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 369/2009 - Municipiul Arad - 29.10.2009

  Hotarirea Nr.369 din 29-10-2009 privind modificarea statului de functii al Filarmonicii de Stat Arad
 • Hotărârea 368/2009 - Municipiul Arad - 29.10.2009

  Hotarirea Nr.368 din 29-10-2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele 2 loturi (lotul 3 şi lotul 4) având în componenţă un total de 17 blocuri de locuinţe cuprinse în Programul Local privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Municipiul Arad, pentru anul 2009
 • Hotărârea 367/2009 - Municipiul Arad - 29.10.2009

  Hotarirea Nr.367 din 29-10-2009 privind modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Comunitare Arad, prin transformarea unor posturi în grad profesional superior, la terminarea perioadei de stagiu
 • Hotărârea 366/2009 - Municipiul Arad - 29.10.2009

  Hotarirea Nr.366 din 29-10-2009 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil
 • Hotărârea 365/2009 - Municipiul Arad - 23.10.2009

  Hotarirea Nr.365 din 23-10-2009 privind rectificarea unei suprafeţe de teren, de la 127.214 mp., la 96.265 mp., situat în municipiul Arad, Calea Bodrogului F.N.
 • Hotărârea 364/2009 - Municipiul Arad - 23.10.2009

  Hotarirea Nr.364 din 23-10-2009 privind rectificarea unei sume de la capitolul 67.02. ”Cultură, recreere şi religie”
 • Hotărârea 363/2009 - Municipiul Arad - 23.10.2009

  Hotarirea Nr.363 din 23-10-2009 cu privire la aprobarea participării Municipiului Arad la proiectul „Sistem informatic integrat pentru furnizarea de servicii de e-Guvernare al Primăriei Municipiului Arad” şi asigurarea co-finanţării proiectului din bugetul general al Municipiului Arad.
 • Hotărârea 362/2009 - Municipiul Arad - 12.10.2009

  Hotarirea Nr.362 din 12-10-2009 referitor la modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 359/2009 privind transmiterea în folosinţă către Compania Naţională de Investiţii – CNI – S.A. a unui teren în suprafaţă de 2.100 mp, pe durata construirii obiectivului „Sală de gimnastică”
 • Hotărârea 361/2009 - Municipiul Arad - 12.10.2009

  Hotarirea Nr.361 din 12-10-2009 privind desemnarea persoanei care reprezintă Municipiul Arad în relaţia cu Ministerul Mediului şi Administraţia Fondului pentru Mediu pentru obiectivul „Reamenajare Parc Pădurice în localitatea Arad, judeţul Arad“
 • Hotărârea 360/2009 - Municipiul Arad - 12.10.2009

  Hotarirea Nr.360 din 12-10-2009 privind aprobarea participării Municipiului Arad la Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi pentru obiectivul Reamenajare „Parc Pădurice” în localitatea Arad, judeţul Arad
 • Hotărârea 359/2009 - Municipiul Arad - 05.10.2009

  Hotarirea Nr.359 din 05-10-2009 privind transmiterea în folosinţă către Compania Naţională de Investiţii – CNI – S.A. a unui teren în suprafaţă de 2.100 mp, pe durata construirii obiectivului „Sală de gimnastică”
 • Hotărârea 358/2009 - Municipiul Arad - 05.10.2009

  Hotarirea Nr.358 din 05-10-2009 privind dezlipirea unui imobil situat în municipiul Arad în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar
 • Hotărârea 357/2009 - Municipiul Arad - 05.10.2009

  Hotarirea Nr.357 din 05-10-2009 privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Compania de Apă Arad
 • Hotărârea 356/2009 - Municipiul Arad - 05.10.2009

  Hotarirea Nr.356 din 05-10-2009 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr.8/2009 la contractul de concesiune nr.6863/25.07.2002 privind activitatea de neutralizare a deşeurilor urbane din municipiul Arad
 • Hotărârea 355/2009 - Municipiul Arad - 05.10.2009

  Hotarirea Nr.355 din 05-10-2009 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad pentru anul 2009
 • Hotărârea 354/2009 - Municipiul Arad - 05.10.2009

  Hotarirea Nr.354 din 05-10-2009 privind rectificarea Bugetului General al municipiului Arad pentru anul 2009
 • Hotărârea 353/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.353 din 30-09-2009 pentru modificarea Hotărârii nr.19/29.01.2009 privind repartizarea fondului de rulment al municipiului Arad, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 352/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.352 din 30-09-2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor pentru proiectul „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor -Judeţul Arad”
 • Hotărârea 351/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.351 din 30-09-2009 privind aprobarea acordului referitor la modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor -Judeţul Arad”
 • Hotărârea 350/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.350 din 30-09-2009 privind aprobarea modificării contractului de închiriere pentru imobilul situat în Arad, B-dul Ştefan Augustin Doinaş nr.17, în care funcţionează Secţia Clinică Oncologie Medicală a Spitalului Clinic Municipal
 • Hotărârea 349/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.349 din 30-09-2009 privind repartizarea locuinţelor sociale situate în Arad, strada Tarafului persoanelor evacuate din imobile retrocedate foştilor proprietari
 • Hotărârea 348/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.348 din 30-09-2009 cu privire la aprobarea atribuirii spre administrare către Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad a unor locuinţe situate în municipiul Arad, str.Tarafului F.N. .
 • Hotărârea 347/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.347 din 30-09-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitoare la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unor blocuri de locuinţe P+2, str. Clujului nr.142-144, beneficiar SC Elegant House SRL, reprezentată de Gheorghe Florin
 • Hotărârea 346/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.346 din 30-09-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la emiterea unui Certificat de urbanism de întocmire a Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei clădiri pentru Locuinţe colective D+P+6E, beneficiar S.C. BERMO GROUP S.A, str. 9 Mai nr.2
 • Hotărârea 345/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.345 din 30-09-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la emiterea unui Certificat de urbanism de întocmire a Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unui Centru de afaceri multifuncţional S+P+5E+PH, beneficiar S.C. IMOTRUST S.A, str. I.C. Brătianu nr.13
 • Hotărârea 344/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.344 din 30-09-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la emiterea unui Certificat de urbanism de întocmire a Planului Urbanistic Zonal „Demolare şi reconstruire atelier mecanic şi sală de sport la Grupul Şcolar Aurel Vlaicu”, B-dul Dragalina nr.31A, beneficiar Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad
 • Hotărârea 343/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.343 din 30-09-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la emiterea unui Certificat de urbanism de întocmire a Planului Urbanistic Zonal în vederea extinderii locuinţei existente cu un corp de clădire P +M, beneficiar Ciurar Viorel, str. Remus nr.63
 • Hotărârea 342/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.342 din 30-09-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei locuinţe compusă din 2 apartamente şi 2 garaje, amplasate în Arad, extravilan, de 1078, beneficiari Oltean Marian şi Oltean Liliana
 • Hotărârea 341/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.341 din 30-09-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei hale pentru depozitare piese auto şi parcare auto, amplasată în Arad, extravilan, DJ 709 C, beneficiar S.C. GLI-GA - SO S.R.L.
 • Hotărârea 340/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.340 din 30-09-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la emiterea unui Certificat de urbanism de întocmire a Planului Urbanistic Zonal în vederea schimbării regimului de înălţime autorizat din D+P+2E+M în regim de înălţime D+P+3E+M, lucrare executată cu nerespectarea Autorizaţiei de Construire nr.119/14.02.2008 având funcţiunea de locuinţe colective în Arad, str. Vişinului nr.27-29, beneficiar POLEAC FLORIN
 • Hotărârea 339/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.339 din 30-09-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la emiterea unui Certificat de urbanism de întocmire a Planului Urbanistic Zonal în vederea schimbării destinaţiei terenului intravilan cu funcţiunea de parcare în destinaţie de teren pentru construire locuinţă, Arad, str.Zoltan Farmati nr.1/a, beneficiar HENŢ DACIAN şi soţia HENŢ IRINA
 • Hotărârea 338/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.338 din 30-09-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitoare la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii a 22 locuinţe familiale P+1+M, str. Orizontului FN, beneficiar Vasi Dumitru
 • Hotărârea 337/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.337 din 30-09-2009 din 30 septembrie 2009 privind dezlipirea, alipirea şi efectuarea primei înscrieri a unor terenuri situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 336/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.336 din 30-09-2009 privind aprobarea înfiinţării Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Arad şi a Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii acestuia
 • Hotărârea 335/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.335 din 30-09-2009 privind desemnarea persoanei care reprezintă Municipiul Arad în relaţia cu Ministerul Mediului şi Administraţia Fondului pentru Mediu
 • Hotărârea 334/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.334 din 30-09-2009 privind aprobarea participării Municipiului Arad la Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi pentru obiectivul „Reamenajare Piaţa Eroilor”
 • Hotărârea 333/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.333 din 30-09-2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Sistem Informatic Integrat de e-Guvernare pentru Municipiul Arad”
 • Hotărârea 332/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.332 din 30-09-2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Centrul social cu destinaţie multifuncţională – municipiul Arad, judeţul Arad” şi suplimentarea co-finanţării
 • Hotărârea 331/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.331 din 30-09-2009 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului Public de Interes Local „Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 330/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.330 din 30-09-2009 cu privire la modificarea statului de funcţii şi organigramei Serviciului Public de Interes Local ”Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 329/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.329 din 30-09-2009 privind modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Comunitare Arad, prin transformarea unor posturi (ocupate de cei care îndeplinesc condiţiile de avansare) în treapta de salarizare imediat următoare, la împlinirea vechimii minime necesare
 • Hotărârea 328/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.328 din 30-09-2009 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A pentru aprobarea contractării unor credite, precum şi garantarea acestora
 • Hotărârea 327/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.327 din 30-09-2009 privind aprobarea Bugetelor de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2009 ale operatorilor economici de sub autoritatea consiliul local
 • Hotărârea 326/2009 - Municipiul Arad - 30.09.2009

  Hotarirea Nr.326 din 30-09-2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele 2 loturi ( lotul 2 şi lotul 5 ) având în componenţa un total de 18 blocuri de locuinţe cuprinse în Programul Local privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Municipiul Arad, pentru anul 2009
 • Hotărârea 325/2009 - Municipiul Arad - 24.09.2009

  Hotarirea Nr.325 din 24-09-2009 privind colaborarea Consiliului Local al Municipiului Arad cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad pentru înfiinţarea şi funcţionarea Centrelor de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare în cadrul Grădiniţei PP 22 Arad
 • Hotărârea 324/2009 - Municipiul Arad - 24.09.2009

  Hotarirea Nr.324 din 24-09-2009 privind alocarea de fonduri din rezerva bugetară pentru anul 2009
 • Hotărârea 323/2009 - Municipiul Arad - 24.09.2009

  Hotarirea Nr.323 din 24-09-2009 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli, a Caietului de Sarcini pentru întreaga arie a delegării, a Regulamentului consolidat al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru întreaga arie a delegării şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare Judeţul Arad
 • Hotărârea 322/2009 - Municipiul Arad - 17.09.2009

  Hotarirea Nr.322 din 17-09-2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Arad”
 • Hotărârea 321/2009 - Municipiul Arad - 24.09.2009

  Hotarirea Nr.321 din 24-09-2009 privind aprobarea Master Planului „Extinderea şi modernizarea sistemului de apă şi apă uzată în judeţul Arad” şi a Planului de investiţii pentru Arad aferent perioadei 2008-2038 inclusiv a planului de investiţii prioritare ( faza 1 de investiţii 2008-2013 )
 • Hotărârea 320/2009 - Municipiul Arad - 17.09.2009

  Hotarirea Nr.320 din 17-09-2009 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 306/2009
 • Hotărârea 319/2009 - Municipiul Arad - 17.09.2009

  Hotarirea Nr.319 din 17-09-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă – FABRICA DE MOBILĂ «ART MOBILA», PRODUCŢIE, DEPOZITARE ŞI SERVICII CONEXE, pe terenul amplasat pe teritoriul administrativ al Aradului, în extravilan, la 2,9 km de intravilanul aprobat prin PUG, pe partea stângă a DJ 709, în sensul de mers Arad-Horia, judeţul Arad, beneficiar, SC ART MOBILA ARAD SA Arad, proiect nr.40027/2008-2009, elaborat de SC Proiect-Arad SA, arhitect R.U.R. E.P. Cosma
 • Hotărârea 318/2009 - Municipiul Arad - 17.09.2009

  Hotarirea Nr.318 din 17-09-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţe şi funcţiuni complementare”, str.Pionierilor nr.34, beneficiar Melinte Lilian Marian, proiect nr.100/2008, elaborat de către SC STACONS SRL
 • Hotărârea 317/2009 - Municipiul Arad - 17.09.2009

  Hotarirea Nr.317 din 17-09-2009 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionare unor imobile
 • Hotărârea 316/2009 - Municipiul Arad - 17.09.2009

  Hotarirea Nr.316 din 17-09-2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele 2 loturi ( lotul 1 şi lotul 6 ) având în componenţă un total de 17 blocuri de locuinţe cuprinse în Programul Local privind creşterea performantei energetice la blocurile de locuinţe din municipiul Arad, pentru anul 2009
 • Hotărârea 315/2009 - Municipiul Arad - 17.09.2009

  Hotarirea Nr.315 din 17-09-2009 privind reprezentarea intereselor capitalului municipiului Arad la operatorii economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 314/2009 - Municipiul Arad - 17.09.2009

  Hotarirea Nr.314 din 17-09-2009 cu privire la aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţie «Reabilitare faţade şi tâmplărie exterioară la clădirea cămin- internat a Liceului Teoretic „Vasile Goldiş” Arad»
 • Hotărârea 313/2009 - Municipiul Arad - 17.09.2009

  Hotarirea Nr.313 din 17-09-2009 cu privire la aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţie «Reabilitare faţade şi tâmplărie exterioară la Şcoala Generală nr. 11 „Nicolae Bălcescu”»
 • Hotărârea 312/2009 - Municipiul Arad - 17.09.2009

  Hotarirea Nr.312 din 17-09-2009 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate a obiectivului de investiţie „Legătură rutieră strada Câmpul Liniştii–Centura Arad”
 • Hotărârea 311/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.311 din 27-08-2009 cu privire la acordul participării municipiului Arad ca acţionar în Compania Aeroportuară Banat
 • Hotărârea 310/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.310 din 27-08-2009 privind majorarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav
 • Hotărârea 309/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.309 din 27-08-2009 cu privire suplimentarea şi modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Serviciului Public de interes local ”Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 308/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.308 din 27-08-2009 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad pentru anul 2009
 • Hotărârea 307/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.307 din 27-08-2009 privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2009
 • Hotărârea 306/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.306 din 27-08-2009 cu privire la suplimentarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 305/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.305 din 27-08-2009 cu privire la modificarea obiectului contractului de închiriere a apartamentului fond de stat situat în Arad str. N. Bălcescu nr. 8 ap. 1 şi atribuirea unei alte locuinţe fond de stat
 • Hotărârea 304/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.304 din 27-08-2009 privind constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe
 • Hotărârea 303/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.303 din 27-08-2009 pentru instituirea unor măsuri privind reorganizarea judiciară a Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad
 • Hotărârea 302/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.302 din 27-08-2009 pentru aprobarea datelor tehnice legate de cantitatea de energie termică livrată populaţiei şi costurile aferente acesteia, necesare fundamentării compensării conform Ordonanţei Guvernului nr.36/2006
 • Hotărârea 301/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.301 din 27-08-2009 privind trecerea a obiectivului Patinoar în municipiul Arad şi a obiectivului Ştrand Neptun aparţinând domeniului privat al municipiului Arad în domeniul public al municipiului Arad
 • Hotărârea 300/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.300 din 27-08-2009 privind rectificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 204/25.06.2009 privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe aparţinând patrimoniului concesionat al Municipiului Arad
 • Hotărârea 299/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.299 din 27-08-2009 cu privire la aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Arad, prin includerea unor mijloace fixe şi investiţii aferente transportului public local, precum şi redenumirea unor mijloace fixe
 • Hotărârea 298/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.298 din 27-08-2009 privind aprobarea raportului de evaluare a mijloacelor fixe din patrimoniul Municipiului Arad concesionate/administrate la/de S.C Compania de Transport Public S.A. Arad
 • Hotărârea 297/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.297 din 27-08-2009 cu privire la aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitare clădire Colegiul Naţional Moise Nicoară Arad”
 • Hotărârea 296/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.296 din 27-08-2009 privind aprobarea temei de proiectare în vederea organizării concursului urbanistic de soluţii pentru amenajări ale domeniului public din zona centrală a municipiului Arad
 • Hotărârea 295/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.295 din 27-08-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitoare la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea CONSTRUIRII UNEI ZONE DE LOCUINŢE-în strada Iasomiei, Sânicolaul Mic, beneficiar Dina Gheorghe, bulevardul Nicolae Titulescu, bl. 308,sc.B, ap. 2
 • Hotărârea 294/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.294 din 27-08-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea dezlipirii terenului în 12 loturi, situat în Arad, teren aparţinând Societăţii Agricole Bujac
 • Hotărârea 293/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.293 din 27-08-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei zone rezidenţiale, pe terenul situat în Arad, str. Rosmarin FN, beneficiar Suciu Radu Gheorghe
 • Hotărârea 292/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.292 din 27-08-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la emiterea unui Certificat de Urbanism de întocmire P.U.Z. în vederea construirii unei baze nautice de agrement, amplasată în Arad, Micalaca, zona 300, zona inundabilă a Mureşului, beneficiar Clubul Sportiv West Sport
 • Hotărârea 291/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.291 din 27-08-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unui complex servicii destinate turismului: hotel, clădire cu funcţiunea servicii şi alimentaţie publică, parcare autovehicule, pe terenul situat în Arad, Calea Bodrogului nr.22F, beneficiar SC FILIP SRL
 • Hotărârea 290/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.290 din 27-08-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la emiterea unui certificat de urbanism de întocmire a Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei hale de producţie, parcări şi amenajări exterioare, Arad – drum centură, beneficiar SC WES SYSTEM SRL
 • Hotărârea 289/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.289 din 27-08-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire locuinţe colective P+2+M, Bordianu Viorel, proiect nr. 73/2008, str. Cocorilor nr.5 elaborat de către SC Proiect Linia B SRL”
 • Hotărârea 288/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.288 din 27-08-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă şi R.L.U. aferent – construire „DOTĂRI ŞI SERVICII„ amplasate în Arad, N-V, adiacent DJ 709 C (Arad –Iratoş), km 1+035-1+160, judeţul Arad, înscrise în C.F. nr.78619 nedefinitivă, Arad, Lot 2, nr.cad.14621, C.F. nr. 76156 nedefinitivă, Arad, Lot 1, nr.cad.14620 şi C.F. nr. 76155 nedefinitivă, Arad, nr.cad. 11515, beneficiari Pasca Vasile Ioan căsătorit cu Pasca Daniela Vetuta, Antal Eugen Ovidiu şi Stoia Marius Dacian, proiect nr.123/2008 elaborat de S.C. STACONS S.R.L. ARAD, arhitect R.U.R. Ioan Darida
 • Hotărârea 287/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.287 din 27-08-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă şi R.L.U. aferent – „Realizare zonă rezidenţială„ amplasată în Arad, N-V, DJ 709 C (Arad –Iratoş), km 12-13, judeţul Arad, înscrisă în C.F. nr.70823 nedefinitivă, Arad, nr.top.6.52/8 nr.cad.7627, C.F. nr.70830 nedefinitivă, Arad, nr.top.6.52/9 nr.cad.7626, C.F. nr.70912 nedefinitivă, Arad, nr.top.6.52/10 nr.cad.7630 ,C.F. nr.73207 nedefinitivă, Arad, nr.top.97.1055/1 nr.cad.7631,C.F. nr.70846 nedefinitivă, Arad, nr.top.97.1055/2 nr.cad.7629, C.F. nr.70842 nedefinitivă, Arad, nr.top.97.1055/3 nr.cad.7628, C.F. nr.70875 nedefinitivă, Arad, nr.top.97.1055/4 nr.cad.7654, C.F. nr.70877 nedefinitivă, Arad, nr.top.97.1055/5 nr.cad.7656 , C.F. nr. 70828 nedefinitivă, Arad, nr.top.97.1055/6 nr.cad.7625, beneficiar Garai Petru, proiect nr.74/2008 elaborat de S.C. STACONS S.R.L. ARAD, arhitect R.U.R. Ioan Darida
 • Hotărârea 286/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.286 din 27-08-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă – Reautorizare şi înălţare clădire în curs de execuţie cu un etaj (modificarea regimului de înălţime de la Parter + 2 Etaje la Parter + 3 Etaje) cu funcţiunea de spaţiu comercial, cabinete medicale şi funcţiuni anexe, colaterale cabinetelor medicale, amplasată în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.138-140, judeţul Arad, beneficiar S.C. INFOGO S.R.L., proiect nr.07/2009 elaborat de S.C. STACONS S.R.L. ARAD, Arhitect R.U.R. Ioan Darida
 • Hotărârea 285/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.285 din 27-08-2009 privind încheierea unui protocol de colaborare a Municipiului Arad cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Arad şi Compania de apă Arad pentru reglementarea folosirii reţelei de hidranţi stradali de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Arad pentru stingerea incendiilor de pe raza municipiului Arad, Compania de Apă Arad ca operator al reţelei de apă şi Municipiul Arad pentru asigurarea resurselor financiare pentru acoperirea costurilor cu apa consumată de pompieri şi alte cheltuieli cu reţeaua de hidranţi
 • Hotărârea 284/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.284 din 27-08-2009 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiţie: Mărirea capacităţii peluzelor stadionului „UTA” – modificări şi completări
 • Hotărârea 283/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.283 din 27-08-2009 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice „Modernizarea unui teren de baschet – acoperirea suprafeţei de joc cu EPDM din cadrul bazei de sport a Colegiului Naţional Moise Nicoară – Arad situat în P-ţa Margareta Bibici nr. 1”
 • Hotărârea 282/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.282 din 27-08-2009 privind efectuarea unui schimb de terenuri între Municipiul Arad, pe de o parte, şi proprietari persoane fizice, pe de altă parte
 • Hotărârea 281/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.281 din 27-08-2009 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 51 mp, către Giurgiu Nicolae şi Giurgiu Maria
 • Hotărârea 280/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.280 din 27-08-2009 privind prima înscriere, prin introducerea în circuitul funciar a suprafeţei de 4182 mp.(Lot 1, Lot 2, Lot 3), teren viran intravilan, situat în municipiul Arad, cartier Alfa
 • Hotărârea 279/2009 - Municipiul Arad - 27.08.2009

  Hotarirea Nr.279 din 27-08-2009 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui teren necesar legăturii rutiere UTA – Centura Nord
 • Hotărârea 278/2009 - Municipiul Arad - 12.08.2009

  Hotarirea Nr.278 din 12-08-2009 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv din cadrul Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad
 • Hotărârea 277/2009 - Municipiul Arad - 12.08.2009

  Hotarirea Nr.277 din 12-08-2009 privind prelungirea perioadei de exercitare cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv din cadrul serviciului public de interes local Poliţia Comunitară Arad, realizată de către domnul Dragu Cosmin-Valer, consilier juridic la Serviciul Juridic, Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 276/2009 - Municipiul Arad - 12.08.2009

  Hotarirea Nr.276 din 12-08-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere centrul comercial ICE PLAZA ” Arad, pe partea dreapta a DN 69 către Timişoara, beneficiar S.C. ICE PROPERTY S.R.L., proiect nr.38044e/2008, elaborat de S.C. PROIECT ARAD SA.
 • Hotărârea 275/2009 - Municipiul Arad - 12.08.2009

  Hotarirea Nr.275 din 12-08-2009 privind alipirea şi dezlipirea unor imobile situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 274/2009 - Municipiul Arad - 12.08.2009

  Hotarirea Nr.274 din 12-08-2009 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil
 • Hotărârea 273/2009 - Municipiul Arad - 12.08.2009

  Hotarirea Nr.273 din 12-08-2009 privind conferirea distincţiei DIPLOMA DE AUR cu prilejul „Zilelor Aradului”, ediţia 2009
 • Hotărârea 272/2009 - Municipiul Arad - 12.08.2009

  Hotarirea Nr.272 din 12-08-2009 privind conferirea unor titluri şi distincţii cu prilejul „Zilelor Aradului”, ediţia 2009
 • Hotărârea 271/2009 - Municipiul Arad - 12.08.2009

  Hotarirea Nr.271 din 12-08-2009 privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2008-2012
 • Hotărârea 270/2009 - Municipiul Arad - 12.08.2009

  Hotarirea Nr.270 din 12-08-2009 privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna Răsunoiu Camelia
 • Hotărârea 269/2009 - Municipiul Arad - 12.08.2009

  Hotarirea Nr.269 din 12-08-2009 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului POPA Dorel
 • Hotărârea 268/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.268 din 29-07-2009 cu privire la aprobarea aplicării la program şi acordul cu privire la contractarea finanţării pentru obiectivul de investiţie Montaj panouri solare pentru încălzire apă bazin Zona Comercială la Ştrandul Neptun Arad
 • Hotărârea 267/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.267 din 29-07-2009 cu privire la aprobarea aplicării la program şi acordul cu privire la contractarea finanţării pentru obiectivul de investiţie Montaj panouri solare pentru încălzire Şcoala generală 18 – Avram Iancu Arad
 • Hotărârea 266/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.266 din 29-07-2009 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad pentru anul 2009
 • Hotărârea 265/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.265 din 29-07-2009 privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Arad pentru anul 2009
 • Hotărârea 264/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.264 din 29-07-2009 pentru modificarea Hotărârii nr.19/29.01.2009 privind repartizarea fondului de rulment al municipiului Arad, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 263/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.263 din 29-07-2009 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţie Montaj panouri solare pentru încălzire apei din bazin Zona Comercială Ştrand Neptun Arad
 • Hotărârea 262/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.262 din 29-07-2009 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţie Montaj panouri solare pentru încălzire Şcoala generală 18–Avram Iancu Arad
 • Hotărârea 261/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.261 din 29-07-2009 cu privire la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii a obiectivului de investiţie Reabilitare clădire Colegiul Naţional Moise Nicoară Arad
 • Hotărârea 260/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.260 din 29-07-2009 cu privire la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii a obiectivului de investiţie Reabilitare faţade şi tâmplărie exterioară clădire cămin - internat Liceul Teoretic Vasile Goldiş Arad
 • Hotărârea 259/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.259 din 29-07-2009 cu privire la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii a obiectivului de investiţie Reabilitare faţade şi tâmplărie exterioară la Şcoala generală Nicolae Bălcescu Arad
 • Hotărârea 258/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.258 din 29-07-2009 privind avizarea tarifului pentru serviciile de canalizare-epurare mecanică prestate de S.C.Compania de Apă Arad S.A. pentru societăţile comerciale ce funcţionează în Zona Industrială Arad Vest
 • Hotărârea 257/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.257 din 29-07-2009 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 212/10.07.2009 privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 249/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Arad
 • Hotărârea 256/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.256 din 29-07-2009 privind rezilierea prin acordul părţilor a contractului de concesionare nr.5/22.03.2004 şi aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 126 mp., către Şiclovan Călin Stelian şi Şiclovan Elena
 • Hotărârea 255/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.255 din 29-07-2009 privind instituirea unor taxe speciale pentru serviciile prestate de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad, conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 254/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.254 din 29-07-2009 privind aprobarea regulamentului taxelor speciale instituite conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 253/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.253 din 29-07-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea realizării unui Parc logistic, pe terenul situat în Arad, extravilan, adiacent DJ 709 C, jud.Arad, beneficiari S.C. EUROEDILIZIA S.R.L.şi S.C. GAR.MI INVESTIMENTI S.R.L.
 • Hotărârea 252/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.252 din 29-07-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea Construirii unui spaţiu comercial în regim de înalţime P Calea Aurel Vlaicu nr.139-151, beneficiar SC LIDL ROMANIA SCS
 • Hotărârea 251/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.251 din 29-07-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii a trei case familiale, amplasate în Arad, strada Agricultorilor, FN, beneficiari Suciu Dorin si Suciu Cornelia
 • Hotărârea 250/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.250 din 29-07-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitoare la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unui ansamblu rezidenţial- Orizont 1-de 12 locuinţe unifamiliale D+P+1E+M, str.Orizontului FN, beneficiari: Bădău Ioan şi Bădău Maria
 • Hotărârea 249/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.249 din 29-07-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea amenajării unei zone de servicii, depozitare şi producţie nepoluantă, pe terenul situat în Arad, Extravilan, beneficiar SC Four Investors S.R.L. prin Arh.Maghiar Alexandru
 • Hotărârea 248/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.248 din 29-07-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Complex hotelier Arad, S.C. Continental Vest Arad S.A., Calea Iuliu Maniu nr.90-94, proiect nr.39020/2008, elaborat de către S.C. Proiect Arad S.A.
 • Hotărârea 247/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.247 din 29-07-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Mansardare locuinţă şi reconstruire parţială garaj, beneficiar Ciubotaru Cristinel, str.Badea Cărţan nr.61, proiect nr.1/2009, elaborat de către Biroul Individual de Arhitectură, arh.Cornelia-Silvia Tudor
 • Hotărârea 246/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.246 din 29-07-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zona Construire locuinţă colectivă în regim de înălţime Dp+P+IE+M , amplasată în Arad, strada Hatman Arbore, nr.47, jud.Arad, beneficiar S.C.Oprea Grande Construczioni S.R.L., proiect nr.49/2008, elaborat de SC PRO URBAN S.R.L., arh .R.U.R. Elvira Şerban
 • Hotărârea 245/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.245 din 29-07-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuinţă familială Dp+P+1E+2Ep, str.Ilarie Chendi nr.13/a, beneficiari Chambre Maria şi Ovidiu, proiect nr.32/2008, elaborat de S.C.Modular S.R.L. Arad
 • Hotărârea 244/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.244 din 29-07-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire clădire P+E+M - str.Lucian Blaga nr.16, beneficiar Dolha Ioan, proiect nr.3/2008, elaborat de către S.C. Modular S.R.L. Arad
 • Hotărârea 243/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.243 din 29-07-2009 privind solicitarea de transmitere a unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Arad şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 242/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.242 din 29-07-2009 privind colaborarea Municipiului Arad cu societatea PORR Tehnobau und Umwelt AG Viena, Sucursala Bucureşti, în vederea realizării unei piste de canotaj, de categoria A, precum şi a altor lucrări de interes public ce se vor realiza în zona Ceala - Cărămidărie
 • Hotărârea 241/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.241 din 29-07-2009 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unor imobile
 • Hotărârea 240/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.240 din 29-07-2009 privind aprobarea tarifelor pentru transportul public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuzele
 • Hotărârea 239/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.239 din 29-07-2009 privind aprobarea Contractului-cadru de prestări servicii de consultanţă managerială pentru prestarea serviciului de transport public local
 • Hotărârea 238/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.238 din 29-07-2009 privind aprobarea formei de delegare a serviciului de transport public local şi a Contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate efectuat cu autobuzele şi tramvaiele pe raza municipiului Arad
 • Hotărârea 237/2009 - Municipiul Arad - 29.07.2009

  Hotarirea Nr.237 din 29-07-2009 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate
 • Hotărârea 236/2009 - Municipiul Arad - 10.07.2009

  Hotarirea Nr.236 din 10-07-2009 privind participarea municipiului Arad la înfiinţarea operatorului regional SC Compania de Apă Arad SA
 • Hotărârea 235/2009 - Municipiul Arad - 10.07.2009

  Hotarirea Nr.235 din 10-07-2009 privind cooperarea Municipiului Arad cu Judeţul Arad şi cu alte persoane juridice în vederea realizării de acţiuni şi lucrări de interes public pentru susţinerea activităţii sportive şi de agrement, precum şi a educaţiei în domeniul sportului şi învăţământului medical
 • Hotărârea 234/2009 - Municipiul Arad - 10.07.2009

  Hotarirea Nr.234 din 10-07-2009 privind intenţia Dalkia - Franţa pentru calitatea de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică
 • Hotărârea 233/2009 - Municipiul Arad - 10.07.2009

  Hotarirea Nr.233 din 10-07-2009 privind intenţia Viraventos Energy-Spania de a investi în domeniul energiei în Municipiul Arad
 • Hotărârea 232/2009 - Municipiul Arad - 10.07.2009

  Hotarirea Nr.232 din 10-07-2009 privind intenţia Aplind Consult Bucureşti de a investi în domeniul energiei în Municipiul Arad
 • Hotărârea 231/2009 - Municipiul Arad - 10.07.2009

  Hotarirea Nr.231 din 10-07-2009 privind intenţia Electrica Bio Heat SA Bucureşti de a investi în domeniul energiei în Municipiul Arad
 • Hotărârea 230/2009 - Municipiul Arad - 10.07.2009

  Hotarirea Nr.230 din 10-07-2009 privind intenţia Fortum Corporation – Finlanda de a investi în domeniul energiei în Municipiul Arad
 • Hotărârea 229/2009 - Municipiul Arad - 10.07.2009

  Hotarirea Nr.229 din 10-07-2009 privind intenţia E.ON Karftwerke GmbH - Germania de a investi în domeniul energiei în Municipiul Arad
 • Hotărârea 228/2009 - Municipiul Arad - 10.07.2009

  Hotarirea Nr.228 din 10-07-2009 privind intenţia Unit International - Belgia de a investi în domeniul energiei în Municipiul Arad
 • Hotărârea 227/2009 - Municipiul Arad - 10.07.2009

  Hotarirea Nr.227 din 10-07-2009 privind intenţia Central Sun Ingenieria S.L. Spania de a investi în domeniul energiei in Municipiul Arad
 • Hotărârea 226/2009 - Municipiul Arad - 10.07.2009

  Hotarirea Nr.226 din 10-07-2009 pentru selecţia investitorilor care şi-au exprimat intenţia de a investi în domeniul energiei în Municipiul Arad
 • Hotărârea 225/2009 - Municipiul Arad - 10.07.2009

  Hotarirea Nr.225 din 10-07-2009 privind scoaterea din funcţiune a unui mijloc fix aparţinând patrimoniului concesionat al Municipiului Arad la SC CET Arad SA
 • Hotărârea 224/2009 - Municipiul Arad - 10.07.2009

  Hotarirea Nr.224 din 10-07-2009 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Zona de locuinţe -128 apartamente Micălaca Est III
 • Hotărârea 223/2009 - Municipiul Arad - 10.07.2009

  Hotarirea Nr.223 din 10-07-2009 privind aprobarea încheierii actului adiţional la contractul nr. 6863/25.07.2002 pentru stabilirea modului de facturare a serviciului de depozitare a deşeurilor
 • Hotărârea 222/2009 - Municipiul Arad - 10.07.2009

  Hotarirea Nr.222 din 10-07-2009 privind aprobarea încheierii actelor adiţionale la contractele de concesiune nr. 22/2004, 38/2004, nr. 6863/2002, respectiv nr. 35/09.06.2004, pentru modificarea termenelor de plată a facturilor emise de concesionari
 • Hotărârea 221/2009 - Municipiul Arad - 10.07.2009

  Hotarirea Nr.221 din 10-07-2009 cu privire la aprobarea listelor de priorităţi, precum şi a listelor de repartizare pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu una şi două camere
 • Hotărârea 220/2009 - Municipiul Arad - 10.07.2009

  Hotarirea Nr.220 din 10-07-2009 cu privire la atestarea administratorilor de imobile din municipiul Arad
 • Hotărârea 219/2009 - Municipiul Arad - 10.07.2009

  Hotarirea Nr.219 din 10-07-2009 privind Constituirea comisiei locale de ordine publică la nivelul Municipiului Arad
 • Hotărârea 218/2009 - Municipiul Arad - 10.07.2009

  Hotarirea Nr.218 din 10-07-2009 privind modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Comunitare Arad, prin transformarea unor posturi (ocupate de cei care îndeplinesc condiţiile de avansare) în treapta de salarizare imediat următoare, la împlinirea vechimii minime necesare
 • Hotărârea 217/2009 - Municipiul Arad - 10.07.2009

  Hotarirea Nr.217 din 10-07-2009 privind aprobarea contractului de închiriere pentru imobilul situat în Arad, Bulevardul Ştefan Augustin Doinaş nr.17, în care funcţionează Secţia Clinică Oncologie Medicală a Spitalului Clinic Municipal
 • Hotărârea 216/2009 - Municipiul Arad - 10.07.2009

  Hotarirea Nr.216 din 10-07-2009 privind aprobarea Contractului de preluare în administrare directă a cotei părţi din imobilul situat în str. Vicenţiu Babeş, nr. 11-13, unde îşi desfăşoară activitatea Serviciul de Evidenţă a Populaţiei
 • Hotărârea 215/2009 - Municipiul Arad - 10.07.2009

  Hotarirea Nr.215 din 10-07-2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren intravilan viran, în suprafaţă de 302 mp., situat în municipiul Arad, str. Tarafului F.N., către FUNDAŢIA MISIUNEA CREŞTINĂ OAZE DE VIAŢĂ
 • Hotărârea 214/2009 - Municipiul Arad - 10.07.2009

  Hotarirea Nr.214 din 10-07-2009 privind dezlipirea imobilului situat în municipiul Arad, str. Doinei nr. 1-13 şi vânzarea cotei indivize de teren de 563/869 către Societatea Cooperativa Meşteşugărească COTREX SCM Arad
 • Hotărârea 213/2009 - Municipiul Arad - 10.07.2009

  Hotarirea Nr.213 din 10-07-2009 privind vânzarea unor cote de teren aferente apartamentelor proprietate privată ale Societăţii Cooperativa Meşteşugărească PRECIZIA SCM
 • Hotărârea 212/2009 - Municipiul Arad - 10.07.2009

  Hotarirea Nr.212 din 10-07-2009 privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.249/27.09.2006 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată” în municipiul Arad, precum şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.189/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009
 • Hotărârea 211/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.211 din 25-06-2009 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad pentru anul 2009
 • Hotărârea 210/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.210 din 25-06-2009 privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Arad pentru anul 2009
 • Hotărârea 209/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.209 din 25-06-2009 pentru modificarea Hotărârii nr.19/29.01.2009 privind repartizarea fondului de rulment al municipiului Arad, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 208/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.208 din 25-06-2009 privind cofinanţarea proiectului „Managementul calităţii in domeniul artelor plastice“ câştigat de Liceul de Artă „Sabin Drăgoi” prin Programul Comunităţii Europene „Leonardo da Vinci”
 • Hotărârea 207/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.207 din 25-06-2009 privind aprobarea plăţii cotizaţiei Municipiului Arad pentru anul 2009 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare judeţul Arad
 • Hotărârea 206/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.206 din 25-06-2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenurilor pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad”
 • Hotărârea 205/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.205 din 25-06-2009 privind aprobarea actului adiţional la contractul de închiriere nr.5/2004 pentru imobilul în care funcţionează Şcoala generală nr.2
 • Hotărârea 204/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.204 din 25-06-2009 privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe aparţinând patrimoniului concesionat al Municipiului Arad
 • Hotărârea 203/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.203 din 25-06-2009 privind modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Comunitare Arad, prin transformarea unor posturi în grad profesional superior, la terminarea perioadei de stagiu
 • Hotărârea 202/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.202 din 25-06-2009 privind trecerea în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a unui teren în vederea înfiinţării unui Parc Software
 • Hotărârea 201/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.201 din 25-06-2009 privind trecerea unor locuinţe construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe din domeniul public al municipiului Arad în domeniul public al Statului
 • Hotărârea 200/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.200 din 25-06-2009 privind dezlipirea unor imobile situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 199/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.199 din 25-06-2009 privind repartizarea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Municipiul Arad
 • Hotărârea 198/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.198 din 25-06-2009 privind efectuarea unui schimb de terenuri între Municipiul Arad şi Kalouszek Marcela - Rodica
 • Hotărârea 197/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.197 din 25-06-2009 privind darea în administrare a unui teren proprietate publică a municipiului Arad în favoarea Judeţului Arad
 • Hotărârea 196/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.196 din 25-06-2009 privind trecerea în domeniul public al municipiului Arad a unui teren în suprafaţă de 295.353 mp, situat în str.Cetăţii f.n.
 • Hotărârea 195/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.195 din 25-06-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei hale pentru depozitare, amplasată în Arad, extravilan, beneficiar SC LOVIPINI–ROK S.R.L.
 • Hotărârea 194/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.194 din 25-06-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea amenajării unui sediu de firmă pe terenul situat în Arad, C.F. nr.74016 nedefinitivă Arad, extravilan, beneficiar SC TRANS AR TRUST S.R.L.
 • Hotărârea 193/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.193 din 25-06-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei case familiale, amplasate în Arad, strada Agricultorilor, FN, beneficiar Ghent Pavel
 • Hotărârea 192/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.192 din 25-06-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea demolării construcţiilor existente, construire spaţiu comercial pentru produse alimentare şi nealimentare, vânzare cu amănuntul, amenajare curte accese, împrejmuire şi panou reclamă, racord utilităţi, amplasate în Arad, strada Calea Timişorii nr.3, beneficiar SC LIDL ROMANIA SRL prin Cornea Romeo
 • Hotărârea 191/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.191 din 25-06-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la emiterea unui Certificat de Urbanism de întocmire a Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unui bloc de locuinţe în regim de înălţime P+2E+M, amplasat în Arad, strada Fulgerului, nr.22, beneficiar Pop Vasile
 • Hotărârea 190/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.190 din 25-06-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu RED 3 Arad”, str.Voluntarilor nr.2, beneficiar SC Actual Extra SRL, proiect nr.16/2008, elaborat de B.I. Arh. Darida Ioan
 • Hotărârea 189/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.189 din 25-06-2009 din 25 iunie 2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Parc industrial UTA 2”, Zona Centură Nord, beneficiar SC UTA SA, proiect nr.2 /2008, elaborat de BI ARH.Darida Ioan
 • Hotărârea 188/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.188 din 25-06-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă unifamilială P+2E+M garaj şi gard, Arad, str.Privighetorii nr.22, proiect nr.100/2007, elaborat de S.C. PRO URBAN SRL, beneficiari Pelea Dorin şi Otilia”
 • Hotărârea 187/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.187 din 25-06-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casa familială P+E, beneficiar Isztoyka Samuel, în Arad, str.Orizontului f.n, înscris în CF 72.753 Arad, nr.top 158.1564/9-10/1-10/2-11/20, proiect nr.79/2008, elaborat de SC PROIECT LINIA B SRL”
 • Hotărârea 186/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.186 din 25-06-2009 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Consolidare şi mansardare clădire, str.Episcopiei nr.18, Corp B, ap.1 şi 2”, beneficiari Lascu Ioan Tudor şi Lascu Maria, proiect nr.14/2008, elaborat de proiectant B.I.A. Tătar Mihai
 • Hotărârea 185/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.185 din 25-06-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Extindere şi mansardare locuinţă ap.3, corp B, beneficiari Bodor Remus şi Zamfira, str. Dornei nr.7, ap.3, proiect nr. 27/2008, elaborat de către S.C PRO-AMEN-CONFORT S.R.L.”
 • Hotărârea 184/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.184 din 25-06-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire casă Sp+P+M, Arad, str.Spicului F.N., beneficiar Telean Neculai, proiect nr.34/2008, elaborat de SC L &C Total Proiect SRL”
 • Hotărârea 183/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.183 din 25-06-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Desfiinţare anexă şi construire spaţiu comercial P+1E ” Arad, str.Stan Dragu nr.1, beneficiar S.C.Termodinamic S.R.L., proiect nr.01/2008, elaborat de S.C. L&C Total Proiect SRL
 • Hotărârea 182/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.182 din 25-06-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă funerară D+P+1E”, Arad, Calea Zimandului FN., proiect nr.10/2008, elaborat de S.C.PROCONT SRL, beneficiar S.C. IN MEMORIAM SRL Arad
 • Hotărârea 181/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.181 din 25-06-2009 privind aprobarea "Strategiei Culturale a Municipiului Arad"
 • Hotărârea 180/2009 - Municipiul Arad - 25.06.2009

  Hotarirea Nr.180 din 25-06-2009 cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii nr. 136/2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public Administrare Zone de Agrement, Caietului de Sarcini, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Zonelor de Agrement şi a Metodologiei de calcul a tarifului de acces în zonele de agrement
 • Hotărârea 179/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.179 din 28-05-2009 privind mandatarea primarului pentru emiterea dispoziţiilor cu privire la stabilirea consumului de carburanţi pentru autovehiculele din parcul auto al Primăriei Municipiului Arad şi al Poliţiei Comunitare Arad
 • Hotărârea 178/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.178 din 28-05-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire bloc S+P+2E+M”, str.Oituz nr.214-216, beneficiar SC EDIGIO COM SRL, proiect nr.27/2007, elaborat de SC „L&C TOTAL PROIECT” SRL
 • Hotărârea 177/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.177 din 28-05-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu «Construire locuinţe colective S+P+2E, str.Oituz nr.13, beneficiari Bărbulescu Horaţiu, proiect nr.118/2008, elaborat de SC PRO ARHITECTURA SRL ARAD »
 • Hotărârea 176/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.176 din 28-05-2009 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spaţiu comercial P ” Arad, str.Vişinului nr. 56, proiect nr.110/2007, elaborat de S.C. PRO URBAN SRL beneficiar Văcean Elena
 • Hotărârea 175/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.175 din 28-05-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire Hală CIP tunning şi două case de locuit în regim de înălţime P +1E+M, amplasate în Arad, str. Spătarul Preda, nr.1/4, beneficiar Sfăt Alexandru Constantin, proiect nr.20/2007, elaborat de SC MSC Arhitectura &Design SRL, arh .R.U.R. Mircea Gheorghe Batcu
 • Hotărârea 174/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.174 din 28-05-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „LOCUINŢĂ -3 APARTAMENTE D+P+M ” Arad, str.Bagdazar nr.25/A, beneficiar Olaru Abel şi Gorgan Emilia, proiect nr.11/2008, elaborat de SC ,,PROCONT’’ SRL
 • Hotărârea 173/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.173 din 28-05-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zona “Construire casă familială în regim de înălţime P+M, amplasat în Arad, str.Orizontului fn, jud.Arad, beneficiar CiobanuVictor, proiect nr.6/2008, elaborat de SC PRO URBAN SRL, arh .R.U.R. Serban Elvira
 • Hotărârea 172/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.172 din 28-05-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zona “Construire locuinţă unifamilială în regim de înălţime P+M, amplasată în Arad, str.Libertăţii fn, beneficiar Barany Aurica, proiect nr.17/2008, elaborat de SC ART NOVA SRL, arh.R.U.R. Feier Rodica”
 • Hotărârea 171/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.171 din 28-05-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la emiterea unui Certificat de urbanism de întocmire a Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unui imobil P+2E cu destinaţia de locuinţe colective, beneficiar S.C. NORD TECNO S.R.L, în Municipiul Arad, str.Gr. Alexandrescu nr.22
 • Hotărârea 170/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.170 din 28-05-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la emiterea unui Certificat de urbanism de întocmire a Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unui imobil P+2E, cu destinaţia de locuinţe colective, beneficiar S.C. NORD TECNO S.R.L, în Municipiul Arad, str.Cuza Vodă nr.42
 • Hotărârea 169/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.169 din 28-05-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei locuinţe P, P+M, P+E+M, str. Orizontului 47, beneficiari Bogdan Cristian, Ciubotariu Flavius, Bozgau Dumitru, Mot Emil, Szabad Ioan
 • Hotărârea 168/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.168 din 28-05-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitoare la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii a patru case unifamiliale P, S+P+M, S+P+1+M, str. Orizontului FN, beneficiari:Cosmin Eugen, Beleiu Remus, Cati Ioan, Turda Mariana
 • Hotărârea 167/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.167 din 28-05-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitoare la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei locuinţe S+P+M, str. Orizontului 47 J, beneficiar Szabo Ştefan
 • Hotărârea 166/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.166 din 28-05-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la emiterea unui Certificat de urbanism de întocmire a Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unui imobil Sp+P+1E+M (funcţiunea de locuinţă), beneficiar Burcă Lidia, în Municipiul Arad, B-dul V.Milea nr.28
 • Hotărârea 165/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.165 din 28-05-2009 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiţie „Amenajare treceri la nivel cu liniile de tramvai”
 • Hotărârea 164/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.164 din 28-05-2009 privind atribuirea denumirii „str. Constantin Ticu Dumitrescu” unei străzi noi din municipiul Arad
 • Hotărârea 163/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.163 din 28-05-2009 privind modificarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale în municipiul Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 187 din 10 iulie 2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 162/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.162 din 28-05-2009 privind avizarea tarifului pentru serviciile de canalizare-epurare mecanică prestate de S.C. ”Compania de Apă Arad” S.A. pentru societăţile comerciale ce funcţionează în Zona Industrială Arad Vest
 • Hotărârea 161/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.161 din 28-05-2009 pentru aprobarea acordării în avans a ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Arad S.A.
 • Hotărârea 160/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.160 din 28-05-2009 cu privire la modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 159/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.159 din 28-05-2009 privind modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Comunitare Arad, prin transformarea unor posturi în grad profesional superior, la terminarea perioadei de stagiu
 • Hotărârea 158/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.158 din 28-05-2009 privind dezlipirea unor imobile situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 157/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.157 din 28-05-2009 privind dezlipirea unui imobil situat în municipiul Arad, str. Cetăţii
 • Hotărârea 156/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.156 din 28-05-2009 privind alipirea şi dezlipirea apartamentelor 1 şi 2 situate în municipiul Arad, Colonia UTA, vila 7
 • Hotărârea 155/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.155 din 28-05-2009 cu privire la aprobarea înscrierii unor servituţi de trecere pentru imobilele situate în municipiul Arad, str.Unirii nr.19 şi B-dul Dragalina nr. 18
 • Hotărârea 154/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.154 din 28-05-2009 privind prima înscriere şi introducerea în baza de date, în proprietatea privată a municipiului Arad a unui teren în suprafaţă de 45.485 mp. situat în municipiul Arad, str.Căpitan Ioan Fătu F.N. şi diminuarea unei suprafeţe de teren de la 28.775 mp la 19.247 mp, situat în municipiul Arad, str.Căpitan Ioan Fătu nr. 60
 • Hotărârea 153/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.153 din 28-05-2009 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unor imobile
 • Hotărârea 152/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.152 din 28-05-2009 privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2009
 • Hotărârea 151/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.151 din 28-05-2009 pentru modificarea Hotărârii nr.19/29.01.2009 privind repartizarea fondului de rulment al municipiului Arad, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 150/2009 - Municipiul Arad - 28.05.2009

  Hotarirea Nr.150 din 28-05-2009 privind aprobarea execuţiei Bugetului General al Municipiului Arad pentru anul 2008
 • Hotărârea 149/2009 - Municipiul Arad - 07.05.2009

  Hotarirea Nr.149 din 07-05-2009 privind organizarea manifestărilor consacrate sărbătoririi a „90 de ani de administraţie românească la Arad”
 • Hotărârea 148/2009 - Municipiul Arad - 07.05.2009

  Hotarirea Nr.148 din 07-05-2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.82/18.04.2005, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiţie „Transport urban în municipiul Arad”
 • Hotărârea 147/2009 - Municipiul Arad - 30.04.2009

  Hotarirea Nr.147 din 30-04-2009 privind aprobarea asocierii de noi membri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare Judeţul Arad, acordarea mandatului de reprezentare a municipiului Arad pentru aprobarea statutului şi actului constitutiv modificat şi semnarea hotărârii AGA ce cuprinde aceste prevederi
 • Hotărârea 146/2009 - Municipiul Arad - 30.04.2009

  Hotarirea Nr.146 din 30-04-2009 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Arad S.A. şi S.C. Compania de Apă Arad S.A
 • Hotărârea 145/2009 - Municipiul Arad - 30.04.2009

  Hotarirea Nr.145 din 30-04-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire complex rezidenţial cu spaţii comerciale la parter şi clădire de birouri”, str.Abatorului nr.74-76, beneficiar SC COLLINS COMPANY SRL, proiect nr.123/2008, elaborat de SC PRO ARHITECTURA SRL
 • Hotărârea 144/2009 - Municipiul Arad - 30.04.2009

  Hotarirea Nr.144 din 30-04-2009 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru aprobarea unor măsuri privitoare la S.C. Compania de Transport Public S.A
 • Hotărârea 143/2009 - Municipiul Arad - 30.04.2009

  Hotarirea Nr.143 din 30-04-2009 privind mandatarea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru modificarea, de principiu, a unor prevederi ale actului constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad
 • Hotărârea 142/2009 - Municipiul Arad - 30.04.2009

  Hotarirea Nr.142 din 30-04-2009 privind aprobarea contractarii de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare a unei finantari rambursabile externe în valoare de 13.000.000 EUR pentru obiectivul de investiţie Transport urban în Municipiul Arad
 • Hotărârea 141/2009 - Municipiul Arad - 22.04.2009

  Hotarirea Nr.141 din 22-04-2009 privind modificarea art. 5 din Hotărârea nr.55/2009 privind înfiinţarea “Centrului social cu destinaţie multifuncţională – municipiul Arad, judeţul Arad”
 • Hotărârea 140/2009 - Municipiul Arad - 22.04.2009

  Hotarirea Nr.140 din 22-04-2009 privind modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Comunitare Arad, prin transformarea unor posturi în grad profesional superior, la terminarea perioadei de stagiu
 • Hotărârea 139/2009 - Municipiul Arad - 22.04.2009

  Hotarirea Nr.139 din 22-04-2009 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unor imobile
 • Hotărârea 138/2009 - Municipiul Arad - 22.04.2009

  Hotarirea Nr.138 din 22-04-2009 privind dezlipirea unor imobile situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 137/2009 - Municipiul Arad - 22.04.2009

  Hotarirea Nr.137 din 22-04-2009 privind aprobarea conţinutului cadru al contractelor de locaţiune aferente spaţiilor comerciale aflate în incinta ştrandului “Neptun”
 • Hotărârea 136/2009 - Municipiul Arad - 22.04.2009

  Hotarirea Nr.136 din 22-04-2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public “Administrare Zone de Agrement”, Caietului de Sarcini, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Zonelor de Agrement şi Metodologiei de calcul a tarifului de acces în zonele de agrement
 • Hotărârea 135/2009 - Municipiul Arad - 14.04.2009

  Hotarirea Nr.135 din 14-04-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire corp clădire S+P+1E”, str.Conduraşilor nr.30, beneficiar VERBAN ROMEO, proiect nr.31/2008, elaborat de SC PRO URBAN SRL
 • Hotărârea 134/2009 - Municipiul Arad - 14.04.2009

  Hotarirea Nr.134 din 14-04-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă mixtă locuinţe, comerţ, servicii DN69, ARAD, km 43+700 Timişoara-Arad, partea stângă, proiect nr.39.032/2008, beneficiar SC FGG IMMOBILIEN SRL Arad”, elaborat de SC PROIECT ARAD SA
 • Hotărârea 133/2009 - Municipiul Arad - 14.04.2009

  Hotarirea Nr.133 din 14-04-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă servicii, birouri şi depozitare”, Arad , DN. 79 Km 5+340m Jud. Arad., proiect nr.2/2008, elaborat de SC L& C TOTAL PROIECT SRL, beneficiar SC. MAX HOUSE SRL
 • Hotărârea 132/2009 - Municipiul Arad - 14.04.2009

  Hotarirea Nr.132 din 14-04-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Faleză str. Malul Mureşului – S.C. PORTO PETROL S.R.L. Timişoara, proiect nr.190/2007, elaborat de proiectant S.C. OBIECTIV S.R.L. Arad”
 • Hotărârea 131/2009 - Municipiul Arad - 14.04.2009

  Hotarirea Nr.131 din 14-04-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Casă P+M, str.Şelimbăr nr.7, beneficiar Papp Robert Francisc, proiect 117 /2007, elaborat de S.C Pro Urban S.R.L”
 • Hotărârea 130/2009 - Municipiul Arad - 14.04.2009

  Hotarirea Nr.130 din 14-04-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la emiterea unui Certificat de urbanism de întocmire a Planului Urbanistic Zonal în vederea construiri unui garaj şi locuintă la etaj, beneficiar Truţă Horia Petru şi soţia Valeria, str. Gr. Alexandrescu nr.43
 • Hotărârea 129/2009 - Municipiul Arad - 14.04.2009

  Hotarirea Nr.129 din 14-04-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la emiterea unui Certificat de urbanism de întocmire a Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei zone de servicii şi dotări, Arad DJ709B – DN7, km547, beneficiar SC MONTE IMOBILIARE SRL
 • Hotărârea 128/2009 - Municipiul Arad - 14.04.2009

  Hotarirea Nr.128 din 14-04-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitoare la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii de locuinţe colective P+2+M, str. Cocorilor nr.5, beneficiar Bordianu Viorel
 • Hotărârea 127/2009 - Municipiul Arad - 14.04.2009

  Hotarirea Nr.127 din 14-04-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitoare la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei locuinţe S+P+M, str. Orizontului FN, beneficiar Samu Mate
 • Hotărârea 126/2009 - Municipiul Arad - 14.04.2009

  Hotarirea Nr.126 din 14-04-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei locuinţe în regim de înălţime Parter +Mansarda şi a unei construcţii cu funcţiune complementară zonei de locuit, amplasate în Arad, Extravilan, beneficiar SC TRIPON &TRIPON IMPEX SRL prin Tripon Florin
 • Hotărârea 125/2009 - Municipiul Arad - 14.04.2009

  Hotarirea Nr.125 din 14-04-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la emiterea unui Certificat de urbanism de întocmire a Planului Urbanistic Zonal în vederea demolări anexei şi construirii unei locuinţe P, beneficiar Iancu Daniel, str. Putnei nr.15
 • Hotărârea 124/2009 - Municipiul Arad - 14.04.2009

  Hotarirea Nr.124 din 14-04-2009 privind aprobarea actului adiţional la contractul de închiriere nr.6/2004 pentru imobilul în care funcţionează Grădiniţa cu program normal nr.11
 • Hotărârea 123/2009 - Municipiul Arad - 14.04.2009

  Hotarirea Nr.123 din 14-04-2009 privind asigurarea pazei obiectivelor şi bunurilor ( Directia Fiscala ), transportul şi paza valorilor monetare, dispecerizarea sistemelor de alarmă pentru- Primăria Municipiului Arad pana la data de 31 decembrie 2009
 • Hotărârea 122/2009 - Municipiul Arad - 14.04.2009

  Hotarirea Nr.122 din 14-04-2009 cu privire la atestarea administratorilor de condominii din municipiul Arad
 • Hotărârea 121/2009 - Municipiul Arad - 14.04.2009

  Hotarirea Nr.121 din 14-04-2009 cu privire la modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Şcolii Generale nr. 7 din Arad, str. Steagului nr. 27
 • Hotărârea 120/2009 - Municipiul Arad - 14.04.2009

  Hotarirea Nr.120 din 14-04-2009 privind aprobarea tarifelor si taxelor pentru serviciile prestate de către SC „Târguri, Oboare, Pieţe” SA Arad
 • Hotărârea 119/2009 - Municipiul Arad - 31.03.2009

  Hotarirea Nr.119 din 31-03-2009 privind aprobarea subvenţionării serviciilor de transport public local din municipiul Arad efectuat prin curse regulate cu autobuzele şi acordarea unor facilităţi la transportul în comun cu autobuzele pe raza municipiului Arad
 • Hotărârea 118/2009 - Municipiul Arad - 31.03.2009

  Hotarirea Nr.118 din 31-03-2009 aprobarea participării Municipiului Arad ca iniţiator al proiectului “TEATRUL VECHI, CASA HIRSCHL –PATRIMONIU CULTURAL” la concursul de finanţare la Administraţia Fondului Cultural Naţional
 • Hotărârea 117/2009 - Municipiul Arad - 31.03.2009

  Hotarirea Nr.117 din 31-03-2009 privind stabilirea unor măsuri pentru divizarea S.C. C.E.T. Arad S.A.
 • Hotărârea 116/2009 - Municipiul Arad - 31.03.2009

  Hotarirea Nr.116 din 31-03-2009 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Arad S.A. şi S.C. Compania de Apă Arad S.A
 • Hotărârea 115/2009 - Municipiul Arad - 31.03.2009

  Hotarirea Nr.115 din 31-03-2009 privind mandatarea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru modificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 114/2009 - Municipiul Arad - 31.03.2009

  Hotarirea Nr.114 din 31-03-2009 privind modificarea art. 1 şi art. 3 din Hotărârea nr. 55 din 13.03.2009 privind înfiinţarea “Centrului social cu destinaţie multifuncţională – municipiul Arad, judeţul Arad”
 • Hotărârea 113/2009 - Municipiul Arad - 31.03.2009

  Hotarirea Nr.113 din 31-03-2009 privind aprobarea contractelor de închiriere pentru spaţii cu destinaţia de căsuţe şi pentru terenul aferent acestora, situate în incinta Ştrandului „Neptun” Arad
 • Hotărârea 112/2009 - Municipiul Arad - 31.03.2009

  Hotarirea Nr.112 din 31-03-2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară pentru anul 2009
 • Hotărârea 111/2009 - Municipiul Arad - 31.03.2009

  Hotarirea Nr.111 din 31-03-2009 privind adoptarea Bugetului General de venituri şi cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2009
 • Hotărârea 110/2009 - Municipiul Arad - 31.03.2009

  Hotarirea Nr.110 din 31-03-2009 pentru modificarea Hotărârii nr.19/29.01.2009 privind repartizarea fondului de rulment al municipiului Arad
 • Hotărârea 109/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.109 din 19-03-2009 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi
 • Hotărârea 108/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.108 din 19-03-2009 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de închiriere
 • Hotărârea 107/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.107 din 19-03-2009 privind aprobarea Regulamentului de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local
 • Hotărârea 106/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.106 din 19-03-2009 privind aprobarea înfiinţării serviciului comunitar de transport public local şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia în municipiul Arad
 • Hotărârea 105/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.105 din 19-03-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială P+M, beneficiari Lupu Marius şi soţia, în Arad, str.Orizontului 47/H, înscris în CF 72767 Arad şi nr.top 158.1564/9-10/1-10/2-11/6, proiect nr. 24/2008, elaborat de SC „ARTNOVA SRL”
 • Hotărârea 104/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.104 din 19-03-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spaţiu comercial D+P+1E, Arad , str.Petru Rareş nr.83, proiect nr.15/2008, elaborat de S.C. Arhitectural Confort SRL, beneficiari Pantea Graţian Petra şi soţia, Pantea Liana Emilia”
 • Hotărârea 103/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.103 din 19-03-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire casă familială P+M cu garaj la parter şi mansardare clădire la frontal stradal, beneficiar Balint Stefan, str.E.Gârleanu nr.18, proiect nr.96/2008, elaborat de către S.C Pro-Amen Confort S.R.L.”
 • Hotărârea 102/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.102 din 19-03-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Modificări şi etajare apartament, beneficiar Benke Clara Imula, str. Şt. Cicio Pop nr.12-14, proiect nr.84/2008, elaborat de către S.C. PRO AMEN-CONFORT S.R.L”
 • Hotărârea 101/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.101 din 19-03-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Casă familială P+M, str. Hunedoarei nr.4, beneficiar Iakab Ioan, proiect nr.45/2007, elaborat de către S.C Pro-Amen Confort S.R.L.”
 • Hotărârea 100/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.100 din 19-03-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire imobil S+P+1E cu destinaţia de birouri, beneficiar Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, B-dul Revoluţiei nr.92, proiect nr.73/2008, elaborat de către S.C.Stacons S.R.L.”
 • Hotărârea 99/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.99 din 19-03-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă familială P+E, beneficiar Gabor Istvan, str.C.Brâncoveanu nr.140, înscris în CF 73.749 Arad şi nr. cad.13740, proiect nr. 63/2008, elaborat de SC PROIECT LINIA B SRL”
 • Hotărârea 98/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.98 din 19-03-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă P+1, beneficiar Esnican Flavius, strada Putnei nr.29A, proiect nr.23/2008, elaborat de către MSCAD ARHITECTURA DESIGN”
 • Hotărârea 97/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.97 din 19-03-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire imobil locuinţe P+2E” Arad, str.M.Tabacovici nr. 83, beneficiar Dudaş Carla Mariana, proiect nr.178/2008, elaborat de SC ARHITEKT STUDIO A SRL
 • Hotărârea 96/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.96 din 19-03-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea extinderii centrului comercial ICE PLAZA, pe partea dreaptă DN 69, către Timişoara, beneficiar S.C. ICE PROPERTY S.R.L.
 • Hotărârea 95/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.95 din 19-03-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal “Zonă mixtă adiacentă Est DN 69 Arad”, pe partea stîngă a DN 69, către Timişoara, beneficiar S.C. Property Imobiliare S.R.L.”
 • Hotărârea 94/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.94 din 19-03-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la emiterea unui Certificat de urbanism de întocmire a Planului Urbanistic Zonal “Construire clădire P+1E, sală recepţii, amenajări exterioare, parcări în incintă, spaţii verzi şi construirea unui hotel P+1E, situat în Arad, str.M.Eminescu nr.32, 34 /A, 34/B şi str. Desseanu nr. 5/a, 7, beneficiar S.C.PAPP S.R.L.”
 • Hotărârea 93/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.93 din 19-03-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la emiterea unui Certificat de urbanism de întocmire a Planului Urbanistic Zonal în vederea reamenajării, extinderii, schimbării destinaţiei imobilului existent -P+2 în spaţii de cazare şi amenajare locuri de parcare str.Petru Rareş nr.1, beneficiar SC SC ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI ARAD
 • Hotărârea 92/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.92 din 19-03-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea “Mansardării unui BAR neamenajat”, pe C.A.Vlaicu nr.181, beneficiar Veres Tivadar
 • Hotărârea 91/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.91 din 19-03-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei de locuinţe P+M şi garaj, str.Orizontului nr.46a, beneficiar Hălmăgean Lucian
 • Hotărârea 90/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.90 din 19-03-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei de locuinţe P+M, str. Orizontului nr.51a, beneficiar Crişan Beniamin Simion
 • Hotărârea 89/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.89 din 19-03-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unui hotel 4 stele (S+P+3E), pe terenul situat în Arad, str. Episcopiei nr. 10, beneficiar S.C. BUILDINGS DEVELOPMENT S.R.L.
 • Hotărârea 88/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.88 din 19-03-2009 cu privire la modificarea structurii de funcţii publice din cadrul Serviciului Public de Interes Local „Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 87/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.87 din 19-03-2009 cu privire la modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Liceului de Artă „Sabin Drăgoi” din Arad, B-dul. Revoluţiei nr. 20
 • Hotărârea 86/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.86 din 19-03-2009 cu privire la modificarea şi suplimentarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului de Marionete Arad
 • Hotărârea 85/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.85 din 19-03-2009 privind avizarea şi aprobarea Master Planului şi a Listei de investiţii prioritare 2009-2013 pentru realizarea proiectului Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad
 • Hotărârea 84/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.84 din 19-03-2009 privind modificarea contractului nr. 22/30.04.2004 pentru concesionarea serviciului public de salubrizare menajeră a municipiului Arad şi de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi a contractului nr. 38/21.06.2004 de concesionare a serviciului public de salubrizare stradală a municipiului Arad
 • Hotărârea 83/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.83 din 19-03-2009 din 19 martie 2009 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Arad S.A. şi S.C. Compania de Apă Arad S.A
 • Hotărârea 82/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.82 din 19-03-2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizare sistem de termoficare din Municipiului Arad“ - finanţat în baza Acordului de pre-finanţare dintre Municipiul Arad, S.C. CET Arad S.A. şi B.E.R.D., aprobat prin Hotărârea nr. 38/28.02.2008
 • Hotărârea 81/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.81 din 19-03-2009 privind aprobarea Programului de restructurare a S.C. C.E.T. Arad S.A.
 • Hotărârea 80/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.80 din 19-03-2009 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiţie „Amenajare bandă suplimentară la coborârea de pe podul Decebal”
 • Hotărârea 79/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.79 din 19-03-2009 privind vânzarea unei cote indivize de teren de 16/366 mp., aferentă ap. nr. 37, parter, situat în municipiul Arad, str. Banul Mărăcine, nr. 24, Bl. 1/a, sc. D, către Societatea Cooperativa Meşteşugărească PRECIZIA SCM.
 • Hotărârea 78/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.78 din 19-03-2009 privind vânzarea unei cote indivize de teren de 9/337 mp., aferentă ap. 638, parter, Arad, Piaţa Spitalului, Bl. 1 B, către Societatea Cooperativa Meşteşugărească PRECIZIA SCM
 • Hotărârea 77/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.77 din 19-03-2009 privind vânzarea unei cote indivize de teren de 17/386 mp., aferentă ap. 33, parter, Arad, C.A.Vlaicu 153-163, Bl. 10, către Societatea Cooperativa Meşteşugărească PRECIZIA SCM
 • Hotărârea 76/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.76 din 19-03-2009 privind vânzarea unei cote indivize de teren de 22/544 mp., aferentă ap. nr. 34, parter, situat în municipiul Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 10, bl. 10, către Societatea Cooperativa Meşteşugărească PRECIZIA SCM
 • Hotărârea 75/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.75 din 19-03-2009 privind vânzarea unui teren în suprafaţă de 565 mp., aferent Complexului Comercial situat în municipiul Arad, str. Octavian Goga nr. 21, către Societatea Cooperativa Meşteşugărească PRECIZIA SCM.
 • Hotărârea 74/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.74 din 19-03-2009 privind vânzarea unei cote indivize de teren de 100/1.924 mp., aferentă ap. nr. 3, parter, situat în municipiul Arad, str. Meţianu (Cernei) nr.1, către Societatea Cooperativa Meşteşugărească PRECIZIA SCM
 • Hotărârea 73/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.73 din 19-03-2009 privind diminuarea suprafeţei de teren de la 310 mp la 301 mp, situată în municipiul Arad, str. Satelit nr. 3
 • Hotărârea 72/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.72 din 19-03-2009 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil
 • Hotărârea 71/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.71 din 19-03-2009 privind trecerea în proprietatea privată a municipiului Arad a unor utilităţi
 • Hotărârea 70/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.70 din 19-03-2009 privind rezilierea prin acordul părţilor a contractului de concesionare nr. 13.274 din 29.06.1995 şi aprobarea vânzării suprafeţei de 434 mp., teren aferent blocului X-42, sc. D, către S.C. AMARAD S.A.
 • Hotărârea 69/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.69 din 19-03-2009 privind rezilierea prin acordul părţilor a contractului de concesionare nr.47/05.08.2005 şi aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 26 mp. către SC „IROM SERVICE IMPEX” SRL
 • Hotărârea 68/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.68 din 19-03-2009 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea imobilului situat în Arad, Bulevardul Revoluţiei 78, ap.27
 • Hotărârea 67/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.67 din 19-03-2009 privind acordarea unui mandat Consiliului de Administraţie al Teatrului Clasic „Ioan Slavici”
 • Hotărârea 66/2009 - Municipiul Arad - 19.03.2009

  Hotarirea Nr.66 din 19-03-2009 privind alipirea şi dezlipirea unor imobile situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 65/2009 - Municipiul Arad - 26.02.2009

  Hotarirea Nr.65 din 26-02-2009 privind achitarea sumei de 45747 lei, reprezentând contravaloarea chiriei pentru cota de ½ din imobilul proprietate privată a domnului Daubravszky Ştefan Tiberiu, în care funcţionează Secţia Clinică Oncologie Medicală
 • Hotărârea 64/2009 - Municipiul Arad - 26.02.2009

  Hotarirea Nr.64 din 26-02-2009 privind aprobarea actului adiţional la contractul de administrare nr.4053/2004 pentru imobilele în care funcţionează Spitalul Clinic Municipal Arad
 • Hotărârea 63/2009 - Municipiul Arad - 26.02.2009

  Hotarirea Nr.63 din 26-02-2009 privind modificarea subvenţiei unitare acordată din bugetul local şi a preţului local pentru energia termică furnizată şi facturată populaţiei prin sistemul centralizat
 • Hotărârea 62/2009 - Municipiul Arad - 26.02.2009

  Hotarirea Nr.62 din 26-02-2009 privind aprobarea Programului local privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe pentru anul 2009
 • Hotărârea 61/2009 - Municipiul Arad - 26.02.2009

  Hotarirea Nr.61 din 26-02-2009 privind aprobarea trecerii a patru sectoare de drum naţional din domeniul public al municipiului Arad şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
 • Hotărârea 60/2009 - Municipiul Arad - 26.02.2009

  Hotarirea Nr.60 din 26-02-2009 cu privire la aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Arad, prin includerea unor mijloace fixe şi investiţii, aferente bazelor sportive
 • Hotărârea 59/2009 - Municipiul Arad - 26.02.2009

  Hotarirea Nr.59 din 26-02-2009 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv din cadrul serviciului public de interes local Poliţia Comunitară Arad
 • Hotărârea 58/2009 - Municipiul Arad - 26.02.2009

  Hotarirea Nr.58 din 26-02-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la emiterea unui Certificat de Urbanism pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei fabrici de mobilă “ART MOBILA”, producţie, depozitare şi servicii conexe-DJ 709 Arad, amplasament DJ 709, între km 2+900 şi km 3+840, Arad, în regim de înălţime Parter şi P+1E, Arad, Micalaca Est, beneficiar SC “ART MOBILA ARAD“ S. A.
 • Hotărârea 57/2009 - Municipiul Arad - 26.02.2009

  Hotarirea Nr.57 din 26-02-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la emiterea unui Certificat de urbanism pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Construirea unei locuinţe P+M, str.Salciei nr.5, beneficiari Rădulescu Ioan şi Rista Didina”
 • Hotărârea 56/2009 - Municipiul Arad - 26.02.2009

  Hotarirea Nr.56 din 26-02-2009 privind aprobarea tarifelor pentru transportul public local de călători cu tramvaiele
 • Hotărârea 55/2009 - Municipiul Arad - 13.02.2009

  Hotarirea Nr.55 din 13-02-2009 privind înfiinţarea „Centrului social cu destinaţie multifuncţională–municipiul Arad, judeţul Arad”
 • Hotărârea 54/2009 - Municipiul Arad - 13.02.2009

  Hotarirea Nr.54 din 13-02-2009 privind finanţarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenţă Arad pentru transportul unor echipamente specifice şi mobilier spitalicesc
 • Hotărârea 53/2009 - Municipiul Arad - 13.02.2009

  Hotarirea Nr.53 din 13-02-2009 cu privire la modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 52/2009 - Municipiul Arad - 13.02.2009

  Hotarirea Nr.52 din 13-02-2009 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Arad prin Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară, la proiectul cu titlul „Program transfrontalier de sănătate a populaţiei Hodmezovasarhely -Arad”
 • Hotărârea 51/2009 - Municipiul Arad - 13.02.2009

  Hotarirea Nr.51 din 13-02-2009 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al municipiului Arad
 • Hotărârea 50/2009 - Municipiul Arad - 13.02.2009

  Hotarirea Nr.50 din 13-02-2009 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A.
 • Hotărârea 49/2009 - Municipiul Arad - 13.02.2009

  Hotarirea Nr.49 din 13-02-2009 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Arad S.A. şi S.C. Compania de Apă Arad S.A
 • Hotărârea 48/2009 - Municipiul Arad - 13.02.2009

  Hotarirea Nr.48 din 13-02-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Supraetajare clădire birouri, str.Corneliu Coposu nr.24C, beneficiar S.C. INST-SERV D&D S.R.L. Arad, proiect nr.2/2008, elaborat de S.C.THM Grup S.R.L. Arad”
 • Hotărârea 47/2009 - Municipiul Arad - 13.02.2009

  Hotarirea Nr.47 din 13-02-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Construire ansamblu de locuinţe şi dotări, amplasate în Arad, extravilan, adiacent Drum Iratos, km 1-DJ 709C si R.L.U. aferent, beneficiari Stanca Dorin Marcel şi Stanca Adela Lavinia, proiect nr.58/2008, elaborat de SC STACONS S.R.L., arh .R.U.R. Ioan Darida”
 • Hotărârea 46/2009 - Municipiul Arad - 13.02.2009

  Hotarirea Nr.46 din 13-02-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la emiterea unui Certificat de urbanism de întocmire a Planului Urbanistic Zonal “Construire motel-restaurant, hală de producţie produse carmangerie, depozit frigorific, extravilan Arad-Curtici, beneficiar SC PRODALIM SRL
 • Hotărârea 45/2009 - Municipiul Arad - 13.02.2009

  Hotarirea Nr.45 din 13-02-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitoare la întocmirea Planului Urbanistic Zonal pentru “Construire pensiune D+P+E+M şi amenajare luciu de apă existent ”, extravilan, CF 76019, lot 2, cad.11846, CF 76020, lot 3 cad.11847, beneficiar Filip Mariana
 • Hotărârea 44/2009 - Municipiul Arad - 13.02.2009

  Hotarirea Nr.44 din 13-02-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la emiterea unui certificat de urbanism de întocmire a Planului Urbanistic Zonal “Demolare corpuri de clădire C2, C3 , garaj şi construire, modernizare, extindere cu corp ateliere, laboratoare, săli de clasă, P+2, str.Mărăşeşti nr.34, beneficiar Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad”
 • Hotărârea 43/2009 - Municipiul Arad - 13.02.2009

  Hotarirea Nr.43 din 13-02-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitoare la emiterea unui certificat de urbanism de întocmire a Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei case familiale P+E, str.E.Gârleanu nr.8, beneficiar Iakab Ioan şi Emanuela
 • Hotărârea 42/2009 - Municipiul Arad - 13.02.2009

  Hotarirea Nr.42 din 13-02-2009 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil
 • Hotărârea 41/2009 - Municipiul Arad - 29.01.2009

  Hotarirea Nr.41 din 29-01-2009 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Arad prin Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară, la proiectul transfrontalier Ungaria-România, cu titlul „Paradă sportivă”
 • Hotărârea 40/2009 - Municipiul Arad - 29.01.2009

  Hotarirea Nr.40 din 29-01-2009 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Arad prin Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară, la proiectul transfrontalier Ungaria-România, cu titlul „Dezvoltare turistică Arad-Gyula”
 • Hotărârea 39/2009 - Municipiul Arad - 29.01.2009

  Hotarirea Nr.39 din 29-01-2009 cu privire la aprobarea participării Municipiului Arad ca partener al oraşului Gyula la proiectul „Dezvoltare transfrontalieră a circulaţiei rutiere", respectiv la accesarea de fonduri ale Uniunii Europene prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013
 • Hotărârea 38/2009 - Municipiul Arad - 29.01.2009

  Hotarirea Nr.38 din 29-01-2009 privind participarea ca partener al proiectului orasului GYULA “STRÂNGERI DE MÂINI –aniversare a XV ani “ propus pentru finanţare prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania 2007-2013, în cadrul obiectivului “Cooperare teritorială europeană”
 • Hotărârea 37/2009 - Municipiul Arad - 29.01.2009

  Hotarirea Nr.37 din 29-01-2009 cu privire la modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 36/2009 - Municipiul Arad - 29.01.2009

  Hotarirea Nr.36 din 29-01-2009 cu privire la modificarea statului de funcţii al Filarmonicii de Stat Arad
 • Hotărârea 35/2009 - Municipiul Arad - 29.01.2009

  Hotarirea Nr.35 din 29-01-2009 privind aprobarea asocierii comunei Zăbrani şi Vladimirescu în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad ”, aprobarea statutului şi actului constitutiv modificate şi mandatarea primarului să semneze hotărârea A.G.A ce cuprinde aceste prevederi
 • Hotărârea 34/2009 - Municipiul Arad - 29.01.2009

  Hotarirea Nr.34 din 29-01-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă “Construire Hypermarket în regim de înălţime P+1E, amplasat în Arad, C.A.Vlaicu nr.289c, judeţul Arad, beneficiar S.C. DEDEMAN S.R.L, proiect nr.119/2008, elaborat de SC PRO Arhitectura S.R.L, arh .R.U.R. Doriana Gabriela Balogh”
 • Hotărârea 33/2009 - Municipiul Arad - 29.01.2009

  Hotarirea Nr.33 din 29-01-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unui complex rezidenţial cu spaţii comerciale la parter şi clădire de birouri pe terenul situat în Arad, str.Abatorului nr.74-76, beneficiar SC COLLINS COMPANY SRL
 • Hotărârea 32/2009 - Municipiul Arad - 29.01.2009

  Hotarirea Nr.32 din 29-01-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii de locuinţe familiale în regim de înăltime S+P+2E+M sau maxim 2-3 apartamente, amplasate în Arad, strada Agricultorilor FN , beneficiar Sas Aurelia
 • Hotărârea 31/2009 - Municipiul Arad - 29.01.2009

  Hotarirea Nr.31 din 29-01-2009 pentru emiterea unui certificat de urbanism pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei locuinţe unifamiliale P+1, pe strada Ialomiţei nr.10, din municipiul Arad, beneficiar Ceontea Constantin.
 • Hotărârea 30/2009 - Municipiul Arad - 29.01.2009

  Hotarirea Nr.30 din 29-01-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la emiterea unui Certificat de Urbanism de întocmire a Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei locuinte colective si garaje aferente, în regim de înălţime Dp+P+1E+M, amplasată în Arad, str.Hatmanul Arbore nr.47, beneficiar SC OPREA GRANDE CONSTRUCZIONI S.R.L.
 • Hotărârea 29/2009 - Municipiul Arad - 29.01.2009

  Hotarirea Nr.29 din 29-01-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la emiterea unui certificat de urbanism de întocmire a Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unor hale de producţie şi depozitare pe terenul situat în Arad, C.F.nr.64660 Arad, nr.top.161.1569/1/2/10/4, Centura Nord, beneficiar SC ONDADOS SRL
 • Hotărârea 28/2009 - Municipiul Arad - 29.01.2009

  Hotarirea Nr.28 din 29-01-2009 privind transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Parohiei Ortodoxe Române Arad-Subcetate, a terenului în suprafaţă totală de 1215 mp, situat în municipiul Arad, cartier Subcetate
 • Hotărârea 27/2009 - Municipiul Arad - 29.01.2009

  Hotarirea Nr.27 din 29-01-2009 privind vânzarea unei cote indivize de teren de 76/385 mp., aferentă ap.nr. B, situat în municipiul Arad, str.Banu-Mărăcine nr.22, bloc 1E-parter, către Societatea Cooperativa Meşteşugărească PRECIZIA SCM
 • Hotărârea 26/2009 - Municipiul Arad - 29.01.2009

  Hotarirea Nr.26 din 29-01-2009 privind vânzarea unei cote indivize de teren de 10/375 mp., aferentă ap. nr. 43, situat în municipiul Arad, B-dul Dragalina nr. 38 - parter, către Societatea Cooperativa Meşteşugărească PRECIZIA SCM.
 • Hotărârea 25/2009 - Municipiul Arad - 29.01.2009

  Hotarirea Nr.25 din 29-01-2009 privind vânzarea unei cote indivize de teren de 76/223 mp., aferentă ap. nr. 2, situat în municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 95, către Societatea Cooperativa Meşteşugărească PRECIZIA SCM.
 • Hotărârea 24/2009 - Municipiul Arad - 29.01.2009

  Hotarirea Nr.24 din 29-01-2009 privind vânzarea unei cote indivize de teren de 131/223 mp., aferentă ap. nr. 3, situat în municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 95, către Societatea Cooperativa Meşteşugărească PRECIZIA SCM.
 • Hotărârea 23/2009 - Municipiul Arad - 29.01.2009

  Hotarirea Nr.23 din 29-01-2009 privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în Municipiul Arad
 • Hotărârea 22/2009 - Municipiul Arad - 29.01.2009

  Hotarirea Nr.22 din 29-01-2009 privind rectificarea suprafeţei imobilului situat în municipiul Arad, str. Frumoasă nr. 10
 • Hotărârea 21/2009 - Municipiul Arad - 29.01.2009

  Hotarirea Nr.21 din 29-01-2009 privind alipirea terenurilor situate în municipiul Arad, str. Miron Costin nr.1 A şi încheierea unui nou contract de transmitere în folosinţă gratuită către ASOCIAŢIA „CLUBUL SPORTIV AMEFA ARAD"
 • Hotărârea 20/2009 - Municipiul Arad - 29.01.2009

  Hotarirea Nr.20 din 29-01-2009 privind închirierea terenurilor agricole situate în intravilanul municipiului Arad şi stabilirea cuantumului chiriei
 • Hotărârea 19/2009 - Municipiul Arad - 29.01.2009

  Hotarirea Nr.19 din 29-01-2009 H O T Ă R Â R E A nr.19 din 29 ianuarie 2009 privind repartizarea fondului de rulment al municipiului Arad
 • Hotărârea 18/2009 - Municipiul Arad - 22.01.2009

  Hotarirea Nr.18 din 22-01-2009 privind stabilirea unor măsuri pentru diminuarea cheltuielilor operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 17/2009 - Municipiul Arad - 22.01.2009

  Hotarirea Nr.17 din 22-01-2009 privind modificarea si completarea contractelor-cadru de mandat aprobate prin Hotararea nr. 382/2007 si modificate prin Hotărârea nr.168/2008, pentru directorii generali ai operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 16/2009 - Municipiul Arad - 22.01.2009

  Hotarirea Nr.16 din 22-01-2009 cu privire la modificarea componenţei comisiei pentru repartizarea locuinţelelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 • Hotărârea 15/2009 - Municipiul Arad - 22.01.2009

  Hotarirea Nr.15 din 22-01-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu « Construire locuinţă familială în regim de înălţime P+1Etaj pe amplasamentul situat în Arad, str. Agricultorilor FN, beneficiari Paşca Florin-Lucian si Paşca Simona Daciana, proiect nr.125/2008, elaborat de SC PRO ARHITECTURA SRL, arh .R.U.R.Doriana Gabriela Balogh »
 • Hotărârea 14/2009 - Municipiul Arad - 22.01.2009

  Hotarirea Nr.14 din 22-01-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuinţă din lemn P+M şi garaj, beneficiar Teodorescu Ovidiu, str.Remus nr.22, proiect 36/2008, elaborat de către S.C Pro-Amen Confort S.R.L.
 • Hotărârea 13/2009 - Municipiul Arad - 22.01.2009

  Hotarirea Nr.13 din 22-01-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Centrală de producere a biogazului şi energiei electrice din biomasă”, DJ709B km3+265 dreapta, beneficiar SC COM ABM SRL, proiect nr.43/2008, elaborat de SC ARTNOVA SRL
 • Hotărârea 12/2009 - Municipiul Arad - 22.01.2009

  Hotarirea Nr.12 din 22-01-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „HALĂ PRODUCŢIE ŞI CLĂDIRE CU LOCUINŢE DE SERVICIU în Arad, strada Grădina Poştei nr.312/d/1., proiect nr.26/2008, elaborat de PF.Project Consult, beneficiar SC.Prod Comimex Tody SRL
 • Hotărârea 11/2009 - Municipiul Arad - 22.01.2009

  Hotarirea Nr.11 din 22-01-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă familială P+E Arad, str.Orizontului 47 B, CF 72.754 Arad, nr.top 158.1564/9-10/1-10/2-11/21, beneficiar Isztojka Samuel, proiect nr.34/2008, elaborat de SC „PROIECT LINIA B SRL”
 • Hotărârea 10/2009 - Municipiul Arad - 22.01.2009

  Hotarirea Nr.10 din 22-01-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „LOCUINŢE UNIFAMILIALE” Arad, str.Armoniei nr.8, beneficiari LUPOU DUMITRU ŞI LUPOU MARIA, proiect nr.4/2008, elaborat de SC ARTNOVA SRL.
 • Hotărârea 9/2009 - Municipiul Arad - 22.01.2009

  Hotarirea Nr.9 din 22-01-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „CONSTRUIRE PARC COMERCIAL-ROMPARK, ZONA a IV a–Arad–Centura Nord DN 7, km 541, stânga (Vest) adiacent CF Micalaca km 628, beneficiar S.C GENERAL INVEST SRL, cu sediul în Oradea, strada C.Noica 3, bl. X 3 sc.A, ap.13, proiect nr.20/2008, elaborat de SC STACONS SRL, arh. DARIDA IOAN
 • Hotărârea 8/2009 - Municipiul Arad - 22.01.2009

  Hotarirea Nr.8 din 22-01-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „CONSTRUIRE PARC COMERCIAL- ROMPARK, ZONA a III a– Arad – Centura Nord DN 7, km 541, beneficiar S.C GENERAL INVEST SRL, cu sediul in Oradea, strada C.Noica, nr 3, bl. X3, sc. A, ap. 13, proiect nr.19/2008, elaborat de SC STACONS SRL, arh. DARIDA IOAN
 • Hotărârea 7/2009 - Municipiul Arad - 22.01.2009

  Hotarirea Nr.7 din 22-01-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Construire Parc Comercial- Rompark, Zona a II a –Arad–Centura Nord DN 7, Km541+100, beneficiar S.C General Invest SRL, Oradea, cu sediul în strada C.Noica, nr 3, Bl. X 3, Sc. A, Ap. 13, proiect nr.17/2008, elaborat de SC Stacons SRL, arh.Darida Ioan »
 • Hotărârea 6/2009 - Municipiul Arad - 22.01.2009

  Hotarirea Nr.6 din 22-01-2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Construire Parc Comercial-Rompark, Zona I–Arad –Centura Nord DN7, Km 541+150, beneficiar S.C General Invest SRL, cu sediul în Oradea, strada C. Noica, nr 3, Bl. X 3 Sc.A, ap.13, proiect nr.17 /2008, elaborat de SC Stacons SRL, arh. Darida Ioan
 • Hotărârea 5/2009 - Municipiul Arad - 22.01.2009

  Hotarirea Nr.5 din 22-01-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei zone mixte care cuprinde: locuinţe, comerţ şi servicii pe terenul situat în Arad, Calea Victoriei nr.33-35, beneficiar SC OBERON TAGOR SRL
 • Hotărârea 4/2009 - Municipiul Arad - 22.01.2009

  Hotarirea Nr.4 din 22-01-2009 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea reautorizării si înălţării cu un etaj a clădirii cu destinaţia de spaţiu comercial si cabinete medicale, amplasată în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.138-140, beneficiar SC INFOGO SRL
 • Hotărârea 3/2009 - Municipiul Arad - 22.01.2009

  Hotarirea Nr.3 din 22-01-2009 cu privire la modificarea statului de funcţii al Grădiniţei P.P. nr. 9 din Arad, str. Conduraşilor nr. 13
 • Hotărârea 2/2009 - Municipiul Arad - 22.01.2009

  Hotarirea Nr.2 din 22-01-2009 privind trecerea în proprietatea privată a municipiului Arad, a unor utilităţi din Zona Industrială Arad Sud.
 • Hotărârea 1/2009 - Municipiul Arad - 22.01.2009

  Hotarirea Nr.1 din 22-01-2009 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil