• Hotărârea 381/2008 - Municipiul Arad - 30.12.2008

  Hotarirea Nr.381 din 30-12-2008 privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2008-2012
 • Hotărârea 380/2008 - Municipiul Arad - 30.12.2008

  Hotarirea Nr.380 din 30-12-2008 privind alegerea unui viceprimar al municipiului Arad în locul domnului Ovidiu MARIAN
 • Hotărârea 379/2008 - Municipiul Arad - 30.12.2008

  Hotarirea Nr.379 din 30-12-2008 privind validarea mandatului de consilier local pentru domnul ROŞU Petru
 • Hotărârea 378/2008 - Municipiul Arad - 30.12.2008

  Hotarirea Nr.378 din 30-12-2008 privind validarea mandatului de consilier local pentru domnul GLIGOR Teodor
 • Hotărârea 377/2008 - Municipiul Arad - 30.12.2008

  Hotarirea Nr.377 din 30-12-2008 privind aprobarea “Planului de afaceri multianual cu privire la Compania de Transport Public S.A.”
 • Hotărârea 376/2008 - Municipiul Arad - 30.12.2008

  Hotarirea Nr.376 din 30-12-2008 privind aprobarea contractelor-cadru de administraţie, pentru membrii consiliilor de administraţie de la operatorii economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 375/2008 - Municipiul Arad - 30.12.2008

  Hotarirea Nr.375 din 30-12-2008 privind mandatarea reprezentanţilor în A.G.A. pentru modificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 374/2008 - Municipiul Arad - 30.12.2008

  Hotarirea Nr.374 din 30-12-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire Parc Logistic, amenajare şi împrejmuire teren, amplasat în extravilanul municipiului Arad, în vecinătatea drumului DN7 Arad –Nădlac, jud.Arad, beneficiar SC SG Brand SRL, proiect nr.104/2008, elaborat de SC Pro Arhitectura S.R.L. ARAD, arhitect R.U.R. Doriana Gabriela Balogh”
 • Hotărârea 373/2008 - Municipiul Arad - 30.12.2008

  Hotarirea Nr.373 din 30-12-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Reprezentanţă Auto IVECO, str. Ogorului FN, beneficiar S. C. Central Europe Finance Real Estate (România), Bucureşti, str. Heleşteului nr.17, Sector 1, proiect nr. 9/2008, elaborat de Biroul Individual de Arhitectură, arh. Darida Ioan”
 • Hotărârea 372/2008 - Municipiul Arad - 30.12.2008

  Hotarirea Nr.372 din 30-12-2008 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unui imobil S+P cu funcţiunea de locuinţă, pe terenul situat în Arad, str. Octavian Goga nr. 4, beneficiar Moţ Ginel
 • Hotărârea 371/2008 - Municipiul Arad - 30.12.2008

  Hotarirea Nr.371 din 30-12-2008 privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Arad pentru anul 2008
 • Hotărârea 370/2008 - Municipiul Arad - 23.12.2008

  Hotarirea Nr.370 din 23-12-2008 pentru înfiinţarea Serviciului Public “Administrare Zone de Agrement”
 • Hotărârea 369/2008 - Municipiul Arad - 23.12.2008

  Hotarirea Nr.369 din 23-12-2008 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru înfiinţarea Serviciului Public Administrare Zone de Agrement
 • Hotărârea 368/2008 - Municipiul Arad - 23.12.2008

  Hotarirea Nr.368 din 23-12-2008 pentru normarea parcului auto la dispoziţia Poliţiei Comunitare Arad şi stabilirea consumului de carburanţi
 • Hotărârea 367/2008 - Municipiul Arad - 23.12.2008

  Hotarirea Nr.367 din 23-12-2008 privind asigurarea pazei obiectivelor şi bunurilor, transportul şi paza valorilor monetare, dispecerizarea sistemelor de alarmă pentru Primăria Municipiului Arad în perioada 1 ianuarie 2009 – 31 martie 2009
 • Hotărârea 366/2008 - Municipiul Arad - 23.12.2008

  Hotarirea Nr.366 din 23-12-2008 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad pentru anul 2008
 • Hotărârea 365/2008 - Municipiul Arad - 23.12.2008

  Hotarirea Nr.365 din 23-12-2008 privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Arad pentru anul 2008
 • Hotărârea 364/2008 - Municipiul Arad - 23.12.2008

  Hotarirea Nr.364 din 23-12-2008 cu privire la atestarea administratorilor de condominii din municipiul Arad
 • Hotărârea 363/2008 - Municipiul Arad - 23.12.2008

  Hotarirea Nr.363 din 23-12-2008 din 23 decembrie 2008 privind aprobarea preluării în folosinţă gratuită de la Parohia Ortodoxă Arad- Bujac a imobilului situat în Municipiul Arad, str. Independenţei nr. 1 şi 1/A
 • Hotărârea 362/2008 - Municipiul Arad - 23.12.2008

  Hotarirea Nr.362 din 23-12-2008 privind corectarea valorii inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Arad aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.167/2008
 • Hotărârea 361/2008 - Municipiul Arad - 23.12.2008

  Hotarirea Nr.361 din 23-12-2008 cu privire la modificarea statului de funcţii al Casei de Cultură a Municipiului Arad
 • Hotărârea 360/2008 - Municipiul Arad - 23.12.2008

  Hotarirea Nr.360 din 23-12-2008 din 23 decembrie 2008 cu privire la suplimentarea organigramei şi a statului de funcţii ale Liceului Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal” din ARAD
 • Hotărârea 359/2008 - Municipiul Arad - 23.12.2008

  Hotarirea Nr.359 din 23-12-2008 cu privire la avizarea numirii în funcţia de director şi director adjunct a unor cadre didactice
 • Hotărârea 358/2008 - Municipiul Arad - 23.12.2008

  Hotarirea Nr.358 din 23-12-2008 privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul privat al municipiului Arad în domeniul public al acestuia
 • Hotărârea 357/2008 - Municipiul Arad - 23.12.2008

  Hotarirea Nr.357 din 23-12-2008 privind dezlipirea şi alipirea unor imobile situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 356/2008 - Municipiul Arad - 23.12.2008

  Hotarirea Nr.356 din 23-12-2008 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
 • Hotărârea 355/2008 - Municipiul Arad - 23.12.2008

  Hotarirea Nr.355 din 23-12-2008 cu privire la participarea Municipiului Arad la acţiunea „Sărbătoarea Europeană a Vecinilor”
 • Hotărârea 354/2008 - Municipiul Arad - 23.12.2008

  Hotarirea Nr.354 din 23-12-2008 privind modificare Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.189/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009
 • Hotărârea 353/2008 - Municipiul Arad - 23.12.2008

  Hotarirea Nr.353 din 23-12-2008 privind aprobarea modificării Hotărârii nr.187 /2006 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale în municipiul Arad
 • Hotărârea 352/2008 - Municipiul Arad - 23.12.2008

  Hotarirea Nr.352 din 23-12-2008 privind modificarea Hotărârii nr. 277/2008 a Consiliului Local al Municipiului Arad.
 • Hotărârea 351/2008 - Municipiul Arad - 23.12.2008

  Hotarirea Nr.351 din 23-12-2008 privind modificarea Hotărârii nr. 272/2008 a Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 350/2008 - Municipiul Arad - 23.12.2008

  Hotarirea Nr.350 din 23-12-2008 privind transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Bisericii Penticostale nr. 2 „GLORIA” Arad, a terenurilor în suprafaţă totală de 1158 mp, situate în municipiul Arad, strada Gloriei
 • Hotărârea 349/2008 - Municipiul Arad - 23.12.2008

  Hotarirea Nr.349 din 23-12-2008 privind transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Bisericii Penticostale nr. 5 „BETEL” Arad, a terenului în suprafaţă de 5150 mp, situat în municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr.121-125
 • Hotărârea 348/2008 - Municipiul Arad - 23.12.2008

  Hotarirea Nr.348 din 23-12-2008 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Adrian NIŢU
 • Hotărârea 347/2008 - Municipiul Arad - 23.12.2008

  Hotarirea Nr.347 din 23-12-2008 privind constatarea încetării mandatului de consilier local şi de viceprimar ale domnului Ovidiu MARIAN
 • Hotărârea 346/2008 - Municipiul Arad - 08.12.2008

  Hotarirea Nr.346 din 08-12-2008 privind asigurarea pazei obiectivelor şi bunurilor pentru Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară în perioada 1 ianuarie 2009 – 31 martie 2009
 • Hotărârea 345/2008 - Municipiul Arad - 08.12.2008

  Hotarirea Nr.345 din 08-12-2008 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. Compania de Apă Arad S.A
 • Hotărârea 344/2008 - Municipiul Arad - 08.12.2008

  Hotarirea Nr.344 din 08-12-2008 cu privire la suplimentarea statului de funcţii al Grădiniţei P.P. nr. 22 din Arad, str. Voluntarilor nr. 2
 • Hotărârea 343/2008 - Municipiul Arad - 08.12.2008

  Hotarirea Nr.343 din 08-12-2008 cu privire la aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea centrului istoric vechi al municipiului Arad”
 • Hotărârea 342/2008 - Municipiul Arad - 08.12.2008

  Hotarirea Nr.342 din 08-12-2008 cu privire la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii la obiectivul de investiţie „Extindere şi modernizare Grădiniţa PP1”
 • Hotărârea 341/2008 - Municipiul Arad - 08.12.2008

  Hotarirea Nr.341 din 08-12-2008 privind aprobarea actului aditional la Contractul de credit nr.35664/2005 încheiat între Municipiul Arad si Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare
 • Hotărârea 340/2008 - Municipiul Arad - 08.12.2008

  Hotarirea Nr.340 din 08-12-2008 privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Arad pentru anul 2008
 • Hotărârea 339/2008 - Municipiul Arad - 28.11.2008

  Hotarirea Nr.339 din 28-11-2008 privind conferirea titlului „ CREDINŢĂ ŞI UNIRE” Preafericitului Părinte, Dr.Daniel Ciobotea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
 • Hotărârea 338/2008 - Municipiul Arad - 28.11.2008

  Hotarirea Nr.338 din 28-11-2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.220/2006 privind regulamentul pentru conferirea titlului de Cetăţean de onoare şi a altor titluri şi distincţii personalităţilor cu merite deosebite
 • Hotărârea 337/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.337 din 24-11-2008 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. Compania de Apă Arad S.A. şi acordarea în avans a sumei de 800 mii lei către S.C. CET Arad S.A.
 • Hotărârea 336/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.336 din 24-11-2008 privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Arad pentru anul 2008
 • Hotărârea 335/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.335 din 24-11-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construirea a două locuinţe unifamiliale P+M”, beneficiar Giurgiu Graţian Iovu, în Arad, str.Libertatii fn, înscris în CF 73921 nedef. Arad, nr.top 158.1563/2/1/1, proiect nr. 9/2008, elaborat de SC ARTNOVA SRL
 • Hotărârea 334/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.334 din 24-11-2008 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire Cămin Studenţesc cu capacitatea de 180 locuri de cazare în regim de înălţime D+P+4E, amplasat în Arad, strada Ursului şi strada Poetului FN, judeţul Arad, beneficiar Universitatea „Aurel Vlaicu”, proiect nr.249/2008, elaborat de SC Arh-Design SRL, arh .R.U.R. Botos Adalbert”
 • Hotărârea 333/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.333 din 24-11-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire sediu firmă D+P+1”, Arad, str.Prunului FN., proiect nr.62/2007, elaborat de SC Studio M SRL, beneficiar SC.Gaz Vest SA Arad
 • Hotărârea 332/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.332 din 24-11-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Demolare anexă şi construire corp clădire P ”, Arad, strada Vasile Necula nr. 2., proiect nr.2/2008, elaborat de SCL&C Confort Proiect SRL, beneficiar Viruzab Ecaterina
 • Hotărârea 331/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.331 din 24-11-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „11 locuinţe unifamiliale P+M şi P+1E”, str.Rosmarinului nr.1/1...1/11, beneficiar Ciobanu Petru, proiect nr.15/2007, elaborat de SC ARHITECTURAL CONFORT SRL Arad
 • Hotărârea 330/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.330 din 24-11-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă familială P+M, beneficiar Iacob Sorin, în Arad, str. Orizontului 38d, înscris în CF 71.384 Arad, nedef.nr.top 58.1564/3/2-3/3-4/4/2, proiect nr. 34/2008, elaborat de SC „PRO URBAN SRL
 • Hotărârea 329/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.329 din 24-11-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă – Construire ansamblu de case amplasate în Arad, Drum Iratoş, stânga, FN si R.L.U. aferent, beneficiar S.C.Cartier Roua S.R.L., proiect nr.26/2008, elaborat de SC STACONS S.R.L., arh .R.U.R. Ioan Darida
 • Hotărârea 328/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.328 din 24-11-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire ansamblu locuinţe tip duplex P+M, Arad, str. Zimbrului nr. 16, proiect nr. 20/2007, elaborat de S.C.L & C Confort Proiect S. R. L., beneficiar S.C.L&L Intermedieri S.R.L
 • Hotărârea 327/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.327 din 24-11-2008 privind avizarea studiului de oportunitate referitore la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unor locuinţe S+ P+2E, str Spătarul Borcea nr.1, beneficiar Henţ Mariuţa
 • Hotărârea 326/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.326 din 24-11-2008 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei de locuinţe unifamiliale P, str.Libertăţii FN, beneficiar Barany Aurica
 • Hotărârea 325/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.325 din 24-11-2008 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea “Construirii unui spatiu comercial în regim de înălţime max P+2E”, pe C.A.Vlaicu nr.215-217, beneficiar SC ROM-COM IMPEX SRL
 • Hotărârea 324/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.324 din 24-11-2008 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii a două case familiale, amplasate în Arad, strada Agricultorilor FN, beneficiari Suciu Dorin şi Suciu Cornelia
 • Hotărârea 323/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.323 din 24-11-2008 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei zone de dotări şi servicii, amplasate în Arad, Extravilan, Drum Iratos, DJ 709 C, Km 1+035 -1+160, beneficiari Sebastian Liviu Dan, Antal Eugen Ovidiu, Stoia Marius Dacian
 • Hotărârea 322/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.322 din 24-11-2008 privind stabilirea pentru anul 2008 a plafonului creanţelor fiscale care se anulează
 • Hotărârea 321/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.321 din 24-11-2008 privind avizarea tarifului pentru serviciile de canalizare-epurare mecanică prestate de S.C. ”Compania de Apă Arad” S.A. pentru societăţile comerciale ce funcţionează în Zona Industrială Arad Vest
 • Hotărârea 320/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.320 din 24-11-2008 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului public de interes local „Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 319/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.319 din 24-11-2008 cu privire la modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 318/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.318 din 24-11-2008 privind aprobarea listei nominale cu solicitanţii de subvenţie pentru construirea unei locuinţe proprietate conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2006
 • Hotărârea 317/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.317 din 24-11-2008 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Arad
 • Hotărârea 316/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.316 din 24-11-2008 cu privire la aprobarea notării unei servituţi de trecere, în favoarea unui teren situat în municipiul Arad, str. Căpitan Ignat nr. 9
 • Hotărârea 315/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.315 din 24-11-2008 privind transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Comunităţii Bisericilor Creştine Baptiste Arad, a terenului în suprafaţă de 2607 mp, situat în municipiul Arad, strada Dr. Ioan Suciu nr. 3-19/A
 • Hotărârea 314/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.314 din 24-11-2008 privind transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Bisericii Creştine Baptiste „Maranata” Arad, a terenului în suprafaţă de 11274 mp, situat în municipiul Arad, Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 1
 • Hotărârea 313/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.313 din 24-11-2008 privind transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Parohiei „Schimbarea la faţă” Arad – Şega II, a terenului în suprafaţă de 4247 mp, situat în municipiul Arad, strada Bumbacului f.n.
 • Hotărârea 312/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.312 din 24-11-2008 privind transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Parohiei Ortodoxe Române Arad Micalaca Nouă - Zona 300, a terenului în suprafaţă de 3600 mp, situat în municipiul Arad, strada Corneliu Radu f.n.
 • Hotărârea 311/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.311 din 24-11-2008 privind transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Parohiei Ortodoxe Române Arad – Faleza Sud, a terenului în suprafaţă de 2820 mp situat în municipiul Arad, Faleza Sud
 • Hotărârea 310/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.310 din 24-11-2008 privind transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Episcopiei Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului a terenului în suprafaţă de 124 mp, situat în municipiul Arad, Insula Mureş
 • Hotărârea 309/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.309 din 24-11-2008 privind transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Episcopiei Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului a terenului în suprafaţă de 4186 mp, situat în municipiul Arad, Piaţa Caius Iacob, nr. 1/a
 • Hotărârea 308/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.308 din 24-11-2008 privind rezilierea prin acordul părţilor a contractului de concesionare nr.18/13.10.2004, modificat prin actul adiţional nr.1/13.02.2008 şi aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 212 mp., către Durbacă Vasile
 • Hotărârea 307/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.307 din 24-11-2008 privind dezlipirea unor parcele de teren şi trecerea în domeniul public al Statului Român în vederea construirii autostrăzii Nădlac - Arad – Timişoara – Lugoj, tronsonul „Varianta de ocolire a municipiului Arad”
 • Hotărârea 306/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.306 din 24-11-2008 privind dezlipirea şi alipirea unor imobile situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 305/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.305 din 24-11-2008 privind vânzarea terenului aferent ap. nr.17/b proprietate privată către proprietarul acesteia Soc. Coop. Meşteşugărească Precizia SCM – teren în cotă de 37/1642 mp, situat în municipiul Arad, Aleea Borsec nr.5, bl.602/B, sc.A
 • Hotărârea 304/2008 - Municipiul Arad - 24.11.2008

  Hotarirea Nr.304 din 24-11-2008 privind vânzarea terenului aferent ap. nr.17/a proprietate privată către proprietarul acesteia Soc. Coop. Meşteşugărească Precizia SCM – teren în cotă de 59/1642 mp, situat în municipiul Arad, Aleea Borsec nr.5, bl.602/B, sc.A
 • Hotărârea 303/2008 - Municipiul Arad - 11.11.2008

  Hotarirea Nr.303 din 11-11-2008 privind neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unor imobile
 • Hotărârea 302/2008 - Municipiul Arad - 11.11.2008

  Hotarirea Nr.302 din 11-11-2008 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Comunitare Arad
 • Hotărârea 301/2008 - Municipiul Arad - 11.11.2008

  Hotarirea Nr.301 din 11-11-2008 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad pentru anul 2008
 • Hotărârea 300/2008 - Municipiul Arad - 11.11.2008

  Hotarirea Nr.300 din 11-11-2008 privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Arad pentru anul 2008
 • Hotărârea 299/2008 - Municipiul Arad - 11.11.2008

  Hotarirea Nr.299 din 11-11-2008 pentru modificarea Hotărârii nr. 2/18.01.2008 privind repartizarea fondului de rulment al municipiului Arad, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 298/2008 - Municipiul Arad - 11.11.2008

  Hotarirea Nr.298 din 11-11-2008 aprobarea participării Municipiului Arad ca partener la proiectul “Dezvoltarea oraşelor istorice vitale din regiunile Europei Centrale şi de Est –VITo”
 • Hotărârea 297/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.297 din 30-10-2008 privind acordarea mandatului de reprezentare a municipiului Arad pentru modificarea actului constitutiv şi a statutului„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad” şi acceptarea de noi membri
 • Hotărârea 296/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.296 din 30-10-2008 cu privire la aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Comunitare Arad, pentru anul 2009
 • Hotărârea 295/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.295 din 30-10-2008 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Poliţiei Comunitare Arad
 • Hotărârea 294/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.294 din 30-10-2008 cu privire la aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, pentru anul 2009
 • Hotărârea 293/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.293 din 30-10-2008 cu privire la suplimentarea statului de funcţii al Grădiniţei PP nr. 3 Arad
 • Hotărârea 292/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.292 din 30-10-2008 cu privire la suplimentarea statului de funcţii al Grădiniţei PP nr. 13 Arad
 • Hotărârea 291/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.291 din 30-10-2008 aprobarea majorării co-finanţării proiectului Grădiniţei cu Program Prelungit nr14 din Arad Experienţă transfrontalieră pentru educaţia preşcolară
 • Hotărârea 290/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.290 din 30-10-2008 privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Arad
 • Hotărârea 289/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.289 din 30-10-2008 privind atribuirea denumirii Laurenţiu Luca unei străzi din municipiul Arad
 • Hotărârea 288/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.288 din 30-10-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET, Arad, str. Conduraşilor, beneficiar REWE PROJECTENTWICKLUNG ROMÂNIA S. R..L., proiect nr. 05/2008, elaborat de S. C. BOCATIN DESIGN S.R.L.
 • Hotărârea 287/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.287 din 30-10-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Amenajare luciu de apă amplasat în Arad, Extravilan, beneficiari Căiţeanu Dănuţ Felician şi Căiţeanu Florica, proiect nr.26/2007, elaborat de SC Gamma Plus SRL, arh .R.U.R. Alexandru Nagy Vizitiu
 • Hotărârea 286/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.286 din 30-10-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si R.L.U. aferent Construire locuinţe amplasate în Arad, strada Fagului, nr.33-35, beneficiari Bojidar Marko Marius, Bojidar Adela si Bojidar Diana Mihaela, proiect nr.11/2008, elaborat de SC Pro Urban SRL, arh .R.U.R. Elvira Serban
 • Hotărârea 285/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.285 din 30-10-2008 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea parcelării unor terenuri necesare compensării celor îndreptăţiţi conform Legii nr. 10/2001, str. Tarafului F.N, beneficiar Municipiul Arad
 • Hotărârea 284/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.284 din 30-10-2008 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei hale industriale, pe partea stângă a drumului spre Zădăreni, beneficiar S.C. MONDO TRADE VEST S.R.L. str. Dosoftei nr.5
 • Hotărârea 283/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.283 din 30-10-2008 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei de locuinţe P+M, str.Orizontului nr. 47H, beneficiar Sârbu Monica
 • Hotărârea 282/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.282 din 30-10-2008 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea realizării unei Zone de dotări şi servicii care va cuprinde restaurant cu terasă (P+M), motel (P+M), parcări autoturisme, parc logistic, depozit, amplasat în Arad, DN7, beneficiar Garai Petru
 • Hotărârea 281/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.281 din 30-10-2008 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unui cartier rezidential (locuinte, dotări si servicii ), amplasat în Arad, Extravilan, Drum Iratos, DJ 709 C, Km 1-2, beneficiar Bistrian Emanuel, reprezentant al lui Bistrian Cornel, Ardelean Lia, Lupas Marian, Lupas Viorica, SC NIMPHIUS INT INVEST SRL, Lucaci Daniel, Bradea Samuil
 • Hotărârea 280/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.280 din 30-10-2008 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe familiale, prestări servicii, depozite, dotări si clădiri anexe, industrie nepoluantă, amplasat în Arad, DJ 709 C, km 12+13, beneficiar Garai Petru
 • Hotărârea 279/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.279 din 30-10-2008 privind aprobarea actului adiţional la contractul de închiriere nr.4981/2004 pentru imobilul în care funcţionează Secţia T.B.C. a Spitalului Clinic Municipal Arad
 • Hotărârea 278/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.278 din 30-10-2008 privind repartizarea de locuinţe din fondul locativ de stat unor familii evacuate din imobile retrocedate foştilor proprietari
 • Hotărârea 277/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.277 din 30-10-2008 privind efectuarea unui schimb de terenuri între municipiul Arad şi judeţul Arad
 • Hotărârea 276/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.276 din 30-10-2008 privind dezlipirea unui imobil din str. Doinei nr. 1-13
 • Hotărârea 275/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.275 din 30-10-2008 privind alipirea şi dezlipirea unor terenuri, situate în municipiul Arad, Calea 6 Vânători, F.N., în vederea delimitării amplasamentului transmis Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad
 • Hotărârea 274/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.274 din 30-10-2008 privind ieşirea din indiviziune cu Statul Român, prin sultă, asupra imobilului situat în municipiul Arad, str. Grădina Poştei FN
 • Hotărârea 273/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.273 din 30-10-2008 privind prorogarea unui termen contractual
 • Hotărârea 272/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.272 din 30-10-2008 privind dezlipirea imobilului situat în Arad, Calea Bodrogului FN şi transmiterea în folosinţă gratuită către Direcţia Fitosanitară Judeţeană Arad a suprafeţei de 1000 mp
 • Hotărârea 271/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.271 din 30-10-2008 privind revocarea Hotărârii nr. 155/15.04.2004 a Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 270/2008 - Municipiul Arad - 30.10.2008

  Hotarirea Nr.270 din 30-10-2008 privind dezlipirea (subapartamentarea) unui imobil, strada Vicenţiu Babeş nr.20
 • Hotărârea 269/2008 - Municipiul Arad - 10.10.2008

  Hotarirea Nr.269 din 10-10-2008 privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Arad pentru anul 2008
 • Hotărârea 268/2008 - Municipiul Arad - 07.10.2008

  Hotarirea Nr.268 din 07-10-2008 privind aprobarea finanţării acţiunii 150 de ani de la intrarea primului tren în municipiul Arad, acţiune ce se va desfăşura în data de 25 octombrie 2008
 • Hotărârea 267/2008 - Municipiul Arad - 07.10.2008

  Hotarirea Nr.267 din 07-10-2008 privind prelungirea contractului de asociere nr. 23301/13.10.1999, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Arad şi SC TARGET COMMUNICATIONS SRL (realizarea de indicatoare stradale şi a panourilor indicatoare de la intrările în intravilanul Municipiului Arad)
 • Hotărârea 266/2008 - Municipiul Arad - 07.10.2008

  Hotarirea Nr.266 din 07-10-2008 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unui ansamblu de 13 locuinţe familiale şi demolare clădire existentă pe terenul situat în Arad, strada Ion Câmpineanu nr.66-68, beneficiar SC LUMAR CASTELLON SRL
 • Hotărârea 265/2008 - Municipiul Arad - 07.10.2008

  Hotarirea Nr.265 din 07-10-2008 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei locuinţe, beneficiar TELEAN NECULAI, str. Spicului F.N.
 • Hotărârea 264/2008 - Municipiul Arad - 07.10.2008

  Hotarirea Nr.264 din 07-10-2008 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea parcelării şi stabilirii condiţiilor de realizare a unor locuinţe sociale în municipiul Arad, strada Tarafului F.N., beneficiar Municipiul Arad
 • Hotărârea 263/2008 - Municipiul Arad - 07.10.2008

  Hotarirea Nr.263 din 07-10-2008 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei de locuinţe P+M, str. Orizontului FN, beneficiar Ciobanu Victor
 • Hotărârea 262/2008 - Municipiul Arad - 07.10.2008

  Hotarirea Nr.262 din 07-10-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă-Zona de locuinţe colective amplasată în Arad, strada Bogdan Voievod –strada Mesterul Manole–strada Codrului si R.L.U.aferent, beneficiar S.C. ERRE INVEST ROMAN S.R.L., proiect nr.6/2008, elaborat de SC PROIECT LINIA B S.R.L., arh .R.U.R. Ioan Darida
 • Hotărârea 261/2008 - Municipiul Arad - 07.10.2008

  Hotarirea Nr.261 din 07-10-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu DEPOZIT FRIGORIFIC PENTRU PRODUSE CONGELATE beneficiar S. C. RADAN IMPEX S.R.L. ARAD, str. Ogorului, spre Zădăreni, partea stângă, proiect nr.122/2008, elaborat de S.C. ATELIER CAAD S.R.L. Timişoara, str. Gheorghe Doja, nr. 54, ARHITECT CĂTĂLINA BOCAN
 • Hotărârea 260/2008 - Municipiul Arad - 07.10.2008

  Hotarirea Nr.260 din 07-10-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire depozit pentru componente de tehnică parasolară si magazin de prezentare amplasat în Arad, strada Sânzienelor nr.10, beneficiar SC Cherry SRL, proiect nr.54/2007, elaborat de SC Proiect Linia B SRL, arh .R.U.R. Bus Zoltan
 • Hotărârea 259/2008 - Municipiul Arad - 07.10.2008

  Hotarirea Nr.259 din 07-10-2008 cu privire la modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 258/2008 - Municipiul Arad - 07.10.2008

  Hotarirea Nr.258 din 07-10-2008 privind aprobarea Procedurii proprii de stabilire şi facturare a consumului de energie termică pentru utilizatori a SC CET SA ARAD
 • Hotărârea 257/2008 - Municipiul Arad - 07.10.2008

  Hotarirea Nr.257 din 07-10-2008 privind aprobarea preţurilor si tarifelor locale pentru energia termică produsă şi livrataă de către S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A.
 • Hotărârea 256/2008 - Municipiul Arad - 07.10.2008

  Hotarirea Nr.256 din 07-10-2008 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei, către S.C. CET Arad S.A. şi către S.C. Compania de Apă Arad S.A. şi acordarea în avans a sumei de 2.000.000 lei către SC CET SA Arad
 • Hotărârea 255/2008 - Municipiul Arad - 07.10.2008

  Hotarirea Nr.255 din 07-10-2008 privind dezlipirea (parcelarea) unui imobil
 • Hotărârea 254/2008 - Municipiul Arad - 07.10.2008

  Hotarirea Nr.254 din 07-10-2008 privind atribuirea denumirii Piaţa Sfânta Ghizela piaţetei situată în Arad, la intersecţia străzii Meşterul Manole cu strada Codrului
 • Hotărârea 253/2008 - Municipiul Arad - 07.10.2008

  Hotarirea Nr.253 din 07-10-2008 cu privire la atestarea administratorilor de condominii din municipiul Arad
 • Hotărârea 252/2008 - Municipiul Arad - 25.09.2008

  Hotarirea Nr.252 din 25-09-2008 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad pentru anul 2008
 • Hotărârea 251/2008 - Municipiul Arad - 25.09.2008

  Hotarirea Nr.251 din 25-09-2008 privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Arad pentru anul 2008
 • Hotărârea 250/2008 - Municipiul Arad - 25.09.2008

  Hotarirea Nr.250 din 25-09-2008 privind aprobarea subventionãrii cu un procent de 30% a cheltuielilor totale de exploatare ale S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. Arad, aferente transportului în comun cu tramvaiele, începând cu luna septembrie 2008
 • Hotărârea 249/2008 - Municipiul Arad - 25.09.2008

  Hotarirea Nr.249 din 25-09-2008 privind aprobarea unor măsuri referitoare la transportul public local
 • Hotărârea 248/2008 - Municipiul Arad - 25.09.2008

  Hotarirea Nr.248 din 25-09-2008 privind aprobarea unui act adiţional la Contractul de concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Arad nr.35/9.06.2004
 • Hotărârea 247/2008 - Municipiul Arad - 25.09.2008

  Hotarirea Nr.247 din 25-09-2008 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe şi comerţ, precum şi a unei zone industriale în Arad, Cadaş – Zona Bujac, beneficiar SC ISIS DEVELOPMENTS SRL CLUJ
 • Hotărârea 246/2008 - Municipiul Arad - 25.09.2008

  Hotarirea Nr.246 din 25-09-2008 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal pentru Demolarea construcţiilor existente şi construirea unei locuinţe familiale P+M, în Arad, str.Remus nr.56, beneficiari Pruteanu David Petru şi Berar Tiana
 • Hotărârea 245/2008 - Municipiul Arad - 25.09.2008

  Hotarirea Nr.245 din 25-09-2008 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal pentru Extinderea şi mansardarea locuinţei existente, beneficiari Bodor Zamfira şi Bodor Remus în Arad, str. Dornei nr.7
 • Hotărârea 244/2008 - Municipiul Arad - 25.09.2008

  Hotarirea Nr.244 din 25-09-2008 privind avizarea studiului de oportunitate referitor la întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei staţii de producere a energiei electrice din biogaz obţinută din biomasă şi dejecţii suine, în extravilanul municipiului Arad pe şoseaua Arad – Iratoş, beneficiar SC MIO HOTEL’S NEW ENERGY SRL
 • Hotărârea 243/2008 - Municipiul Arad - 25.09.2008

  Hotarirea Nr.243 din 25-09-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire Staţie distribuţie carburanţi în Municipiul Arad, strada Câmpineanu nr.1, beneficiar S.C.Infogo S.R.L., proiect nr.37.032/2007, elaborat de SC Proiect Arad S.A., arh.R.U.R. Monica Cuzneţov
 • Hotărârea 242/2008 - Municipiul Arad - 25.09.2008

  Hotarirea Nr.242 din 25-09-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire căsuţe de lemn tip camping amplasate în Arad, strada Tribunul Corches, nr.1/4, jud.Arad, beneficiari Popescu Daniel Constantin şi Popescu Nicoleta, proiect nr.104/2007, elaborat de SC Pro Urban SRL, arh .R.U.R. Elvira Serban
 • Hotărârea 241/2008 - Municipiul Arad - 25.09.2008

  Hotarirea Nr.241 din 25-09-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă COMPLEX COMERCIAL REAL SI OBI DN 7, FN., Micălaca, Arad, beneficiar S.C.POWER TRADE S.R.L. cu sediul în Ploiesti, proiect 101 /2008, elaborat de S.C. PRO ARHITECTURA S.R.L.
 • Hotărârea 240/2008 - Municipiul Arad - 25.09.2008

  Hotarirea Nr.240 din 25-09-2008 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. C.E.T. Arad S.A. în vederea suplimentării creditului de investiţii aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 82/2008
 • Hotărârea 239/2008 - Municipiul Arad - 25.09.2008

  Hotarirea Nr.239 din 25-09-2008 privind transmiterea în folosinţă gratuită Poliţiei Comunitare Arad a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Arad, Bulevardul Revoluţiei, nr. 74
 • Hotărârea 238/2008 - Municipiul Arad - 25.09.2008

  Hotarirea Nr.238 din 25-09-2008 privind diminuarea suprafeţei de la 466 mp. la 395 mp, situată în municipiul Arad, str. Oituz nr.119a
 • Hotărârea 237/2008 - Municipiul Arad - 25.09.2008

  Hotarirea Nr.237 din 25-09-2008 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unor imobile
 • Hotărârea 236/2008 - Municipiul Arad - 25.09.2008

  Hotarirea Nr.236 din 25-09-2008 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate privind lucrările suplimentare de modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public din municipiul Arad
 • Hotărârea 235/2008 - Municipiul Arad - 25.09.2008

  Hotarirea Nr.235 din 25-09-2008 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiţie Extindere sistem de semaforizare în municipiul Arad
 • Hotărârea 234/2008 - Municipiul Arad - 25.09.2008

  Hotarirea Nr.234 din 25-09-2008 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie Reabilitare învelitoare, instalaţie electrică şi sală spectacole la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad
 • Hotărârea 233/2008 - Municipiul Arad - 25.09.2008

  Hotarirea Nr.233 din 25-09-2008 cu privire la modificarea statului de funcţii şi organigramei Serviciului Public de Interes Local Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 232/2008 - Municipiul Arad - 25.09.2008

  Hotarirea Nr.232 din 25-09-2008 pentru transformarea unor posturi de natură contractuală în funcţii publice
 • Hotărârea 231/2008 - Municipiul Arad - 25.09.2008

  Hotarirea Nr.231 din 25-09-2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.189/08.08.2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009
 • Hotărârea 230/2008 - Municipiul Arad - 05.09.2008

  Hotarirea Nr.230 din 05-09-2008 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie Complex de locuinţe sociale -str. Tarafului FN–4 blocuri şi modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 206 din 2007
 • Hotărârea 229/2008 - Municipiul Arad - 05.09.2008

  Hotarirea Nr.229 din 05-09-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construirea unui spaţiu comercial P+M, , în Arad, str.C.Brâncoveanu nr.78, înscris în CF 8459 Arad, nr.top 3225/3.a, proiect nr.70/2007, beneficiar Stolnicu Clement, elaborat de SC ARHITECTURAL CONFORT SRL
 • Hotărârea 228/2008 - Municipiul Arad - 05.09.2008

  Hotarirea Nr.228 din 05-09-2008 cu privire la aprobarea rezilierii protocolului de predare-primire anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 38/ 2001 privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 8.584 mp către Sindicatul Feroneria Arad.
 • Hotărârea 227/2008 - Municipiul Arad - 05.09.2008

  Hotarirea Nr.227 din 05-09-2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Arad în consiliile administrative ale instituţiilor de cultură de interes local
 • Hotărârea 226/2008 - Municipiul Arad - 05.09.2008

  Hotarirea Nr.226 din 05-09-2008 privind transmiterea în folosinţă gratuită Poliţiei Comunitare Arad a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Arad, Piaţa Catedralei nr.12-13, ap.3-subsol
 • Hotărârea 225/2008 - Municipiul Arad - 05.09.2008

  Hotarirea Nr.225 din 05-09-2008 privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe aparţinând patrimoniului concesionat al Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 224/2008 - Municipiul Arad - 05.09.2008

  Hotarirea Nr.224 din 05-09-2008 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei, către S.C. CET Arad S.A. şi către S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 223/2008 - Municipiul Arad - 05.09.2008

  Hotarirea Nr.223 din 05-09-2008 pentru aprobarea solicitării operatorului S.C. C.E.T. Arad S.A. referitoare la data de începere, respectiv de întrerupere a furnizării energiei termice pentru încălzire, în municipiul Arad
 • Hotărârea 222/2008 - Municipiul Arad - 05.09.2008

  Hotarirea Nr.222 din 05-09-2008 pentru aprobarea datelor tehnice legate de cantitatea de energie termică livrată populaţiei si costurile aferente acesteia, necesare fundamentării compensării conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006
 • Hotărârea 221/2008 - Municipiul Arad - 05.09.2008

  Hotarirea Nr.221 din 05-09-2008 privind aprobarea actului adiţional la contractul de închiriere nr.12.589/2008 pentru imobilul în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.2
 • Hotărârea 220/2008 - Municipiul Arad - 05.09.2008

  Hotarirea Nr.220 din 05-09-2008 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unor imobile
 • Hotărârea 219/2008 - Municipiul Arad - 05.09.2008

  Hotarirea Nr.219 din 05-09-2008 privind diminuarea suprafeţei de la 1192 mp. la 1055 mp, situată în municipiul Arad, str. Măgurei nr.11
 • Hotărârea 218/2008 - Municipiul Arad - 20.08.2008

  Hotarirea Nr.218 din 20-08-2008 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie Campus Şcolar pentru Liceul Economic
 • Hotărârea 217/2008 - Municipiul Arad - 20.08.2008

  Hotarirea Nr.217 din 20-08-2008 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie Campus Şcolar pentru Liceul A.M.Guttenbrunn şi Liceul cu Program Sportiv
 • Hotărârea 216/2008 - Municipiul Arad - 20.08.2008

  Hotarirea Nr.216 din 20-08-2008 privind aprobarea modificării comisiei de evaluare a dosarelor privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală conform Ordinului comun nr.1373/1413/2006 al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
 • Hotărârea 215/2008 - Municipiul Arad - 20.08.2008

  Hotarirea Nr.215 din 20-08-2008 privind repartizarea unor locuinţe situate în Municipiul Arad, către familii evacuate din locuinţe retrocedate
 • Hotărârea 214/2008 - Municipiul Arad - 20.08.2008

  Hotarirea Nr.214 din 20-08-2008 privind modificarea structurii consiliului de administraţie al Regiei Autonome de Drumuri Municipale Arad
 • Hotărârea 213/2008 - Municipiul Arad - 20.08.2008

  Hotarirea Nr.213 din 20-08-2008 cu privire la suplimentarea statului de funcţii al Grădiniţei P.P. nr. 22 din Arad, str. Voluntarilor nr.2
 • Hotărârea 212/2008 - Municipiul Arad - 20.08.2008

  Hotarirea Nr.212 din 20-08-2008 privind aprobarea Etapei I Spitalul clinic din cadrul Planului Urbanistic de Detaliu Extindere zona de locuinţe, Calea Zădăreni, Spital Clinic şi Campus Şcolar, beneficiar Municipiul Arad, proiect nr. 240/2007, elaborat de SC ARH DESIGN SRL
 • Hotărârea 211/2008 - Municipiul Arad - 20.08.2008

  Hotarirea Nr.211 din 20-08-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire locuinţe P+l şi împrejmuire zona Bujac-extravilan, beneficiar Albulescu Nicolae, proiect nr. 27 /2007, elaborat de SC Pro Urban SRL
 • Hotărârea 210/2008 - Municipiul Arad - 20.08.2008

  Hotarirea Nr.210 din 20-08-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Fabrică de utilaje agricole, VOGEL & NOOT AGROROM ARAD, beneficiar S. C. VOGEL si NOOT AGROROM ARAD, Calea Zimandului nr.18, judeţul Arad, proiect nr. 39025/2008, elaborat de S. C. PROIECT ARAD S. A.
 • Hotărârea 209/2008 - Municipiul Arad - 20.08.2008

  Hotarirea Nr.209 din 20-08-2008 privind modificarea Hotărârii nr.262/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţie Reabilitarea zonelor urbane cu deficienţe severe ale serviciilor de canalizare din municipiul Arad – inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent recalculat la 14.03.2008 data semnării contractelor
 • Hotărârea 208/2008 - Municipiul Arad - 20.08.2008

  Hotarirea Nr.208 din 20-08-2008 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad pentru anul 2008
 • Hotărârea 207/2008 - Municipiul Arad - 20.08.2008

  Hotarirea Nr.207 din 20-08-2008 privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2008
 • Hotărârea 206/2008 - Municipiul Arad - 20.08.2008

  Hotarirea Nr.206 din 20-08-2008 privind conferirea unor titluri şi distincţii cu prilejul Zilelor Aradului, ediţia 2008
 • Hotărârea 205/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.205 din 08-08-2008 privind trecerea blocurilor de locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe până la 31.12.2003, din domeniul public al Municipiului Arad în domeniul public al statului
 • Hotărârea 204/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.204 din 08-08-2008 cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei în Municipiul Arad şi a regulamentului de funcţionare a acesteia
 • Hotărârea 203/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.203 din 08-08-2008 privind Preluarea unor tronsoane de drumuri naţionale proprietate publică a Statului, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 202/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.202 din 08-08-2008 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiţie Modificare sistem încălzire la unităţi de învăţământ (Grădiniţele PN4, PN6, PN8, PN9, PN13, PN14, PN18, PN22, PN25, PP12, PP22 şcolile generale nr.3, 13, 15 şi Liceul cu program sportiv) din Municipiul Arad
 • Hotărârea 201/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.201 din 08-08-2008 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie Restaurare şi reparaţii sală Festivă, hol principal şi casa scării la clădirea Primăriei Municipiului Arad
 • Hotărârea 200/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.200 din 08-08-2008 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie Reabilitare învelitoare, faţadă principală şi sală spectacole la Filarmonica de Stat Arad
 • Hotărârea 199/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.199 din 08-08-2008 privind aprobarea Proiectului Tehnic Reamenajare Piaţa Eroilor
 • Hotărârea 198/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.198 din 08-08-2008 privind avizarea tarifului pentru serviciile de canalizare-epurare mecanică prestate de S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru societăţile comerciale ce funcţionează în Zona Industrială Arad Vest
 • Hotărârea 197/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.197 din 08-08-2008 privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul privat al Municipiului Arad în domeniul public al acestuia
 • Hotărârea 196/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.196 din 08-08-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire Complex Comercial tip mall, hotel, spaţii destinate comerţului de tip retail, împrejmuire şi panouri publicitare, Calea Aurel Vlaicu nr.297/1, beneficiar SC PROPERTY DEVELOPEMENT ONE SRL, proiect nr.102 /2008, elaborat de SC PRO ARHITECTURA SRL
 • Hotărârea 195/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.195 din 08-08-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire blocuri de locuinţe, str.Liviu Rebreanu nr. 98/c, beneficiar SC EDIL CONSTRUCŢII SA ARAD, proiect nr. 08/2008, elaborat de SC ORGANI TECH SRL
 • Hotărârea 194/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.194 din 08-08-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuinţă familială P+1E+M, amplasată în Arad, strada Gustav Augustin, nr.14, judeţul Arad, beneficiar Moise Mihai Mircea, proiect nr.420/2008, elaborat de SC Batcu Design SRL, arh .R.U.R. Mircea Batcu
 • Hotărârea 193/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.193 din 08-08-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Hale de producţie industrie uşoară –marochinărie Arad, str. Ogorului F.N, beneficiar S.C. RO EMMPI SRL şi S.C.CATERING & DRINKS SRL
 • Hotărârea 192/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.192 din 08-08-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire ansamblu rezidenţial în Sânicolau Mic -16 case P+M, str. Steagului nr. 36-38, beneficiar S.C.IMOTRUST SA, proiect nr.62/2007, elaborat de S. C. NEGRUŢ-DEMA SRL
 • Hotărârea 191/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.191 din 08-08-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire a patru locuinţe D+P+1E, înşiruite, Arad str.Cezar nr. 32-34, beneficiar GOTTI MARIA ELENA, proiect nr.89 /2007, elaborat de SC STACONS SRL
 • Hotărârea 190/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.190 din 08-08-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Blocuri locuinţe şi spaţii comerciale la parter , Arad, str.Ialomiţei nr.14-16, beneficiar S.C. K-K S.R.L, proiect nr. 68/2007, elaborat de S.C. STACONS S.R.L.
 • Hotărârea 189/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.189 din 08-08-2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009
 • Hotărârea 188/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.188 din 08-08-2008 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad pentru anul 2008
 • Hotărârea 187/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.187 din 08-08-2008 privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2008
 • Hotărârea 186/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.186 din 08-08-2008 pentru modificarea Hotărârii nr. 2/18.01.2008 privind repartizarea fondului de rulment al municipiului Arad, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 185/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.185 din 08-08-2008 privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.180/28.06.2007 privind aprobarea contractãrii / garantãrii unui împrumut intern/ extern în valoare de 33.000.000 RON
 • Hotărârea 184/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.184 din 08-08-2008 cu privire la modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Comunitare Arad
 • Hotărârea 183/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.183 din 08-08-2008 cu privire la modificarea şi suplimentarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 182/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.182 din 08-08-2008 cu privire la suplimentarea organigramei şi a statului de funcţii al Şcolii Generale nr.5 Arad
 • Hotărârea 181/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.181 din 08-08-2008 privind aprobarea cofinanţării unor lucrări în cadrul Programului “Termoficare 2006 - 2015 căldura şi confort “
 • Hotărârea 180/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.180 din 08-08-2008 privind acordarea unor mandate speciale pentru reprezentanţii în adunările generale ale acţionarilor la agenţii economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 179/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.179 din 08-08-2008 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei, către S.C. CET Arad S.A. şi către S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 178/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.178 din 08-08-2008 privind aprobarea preţului pentru energia termică produsă şi livrată de către S.C. Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A
 • Hotărârea 177/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.177 din 08-08-2008 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 454 mp., către CLUBUL SPORTIV ATLETICO ARAD
 • Hotărârea 176/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.176 din 08-08-2008 privind trecerea în proprietatea privată a municipiului Arad a unor utilităţi
 • Hotărârea 175/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.175 din 08-08-2008 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unor imobile
 • Hotărârea 174/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.174 din 08-08-2008 privind rezilierea prin acordul părţilor a unui contract de concesionare şi aprobarea vânzării suprafeţei de 111 mp. către beneficiarul concesiunii
 • Hotărârea 173/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.173 din 08-08-2008 privind dezlipirea (parcelarea, apartamentarea) unor imobile proprietatea Statului Român, situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 172/2008 - Municipiul Arad - 08.08.2008

  Hotarirea Nr.172 din 08-08-2008 privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii CNI S.A. a terenului în suprafaţă de 15728 mp, pe durata construirii obiectivului Bazin de înot de polo
 • Hotărârea 171/2008 - Municipiul Arad - 17.07.2008

  Hotarirea Nr.171 din 17-07-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire blocuri locuinţe de lux P+2+M, str.Clujului nr.142-144, beneficiar SC ELEGANT HOUSE SRL, proiect nr.33/2007, elaborat de SC STUDIO M SRL
 • Hotărârea 170/2008 - Municipiul Arad - 17.07.2008

  Hotarirea Nr.170 din 17-07-2008 cu privire la aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării postului de administrator public din cadrul aparatului propriu al primarului
 • Hotărârea 169/2008 - Municipiul Arad - 17.07.2008

  Hotarirea Nr.169 din 17-07-2008 privind reprezentarea intereselor capitalului municipiului Arad la societăţile comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 168/2008 - Municipiul Arad - 17.07.2008

  Hotarirea Nr.168 din 17-07-2008 privind modificarea contractelor-cadru de mandat, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 382/20 decembrie 2007
 • Hotărârea 167/2008 - Municipiul Arad - 17.07.2008

  Hotarirea Nr.167 din 17-07-2008 privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Arad
 • Hotărârea 166/2008 - Municipiul Arad - 17.07.2008

  Hotarirea Nr.166 din 17-07-2008 cu privire la modificarea statului de funcţii al Şcolii Generale nr.3 Arad
 • Hotărârea 165/2008 - Municipiul Arad - 17.07.2008

  Hotarirea Nr.165 din 17-07-2008 cu privire la modificarea statului de funcţii al Şcolii Generale Ştefan Cicio Pop Arad
 • Hotărârea 164/2008 - Municipiul Arad - 17.07.2008

  Hotarirea Nr.164 din 17-07-2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.179/14.07.2005, pentru normarea parcului auto la dispoziţia Primăriei Municipiului Arad şi stabilirea consumului de carburanţi, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 163/2008 - Municipiul Arad - 17.07.2008

  Hotarirea Nr.163 din 17-07-2008 privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Politiei Comunitare in Municipiul Arad, prevazut in H.C.L.M. Arad nr. 178 din 28.06 2007
 • Hotărârea 162/2008 - Municipiul Arad - 17.07.2008

  Hotarirea Nr.162 din 17-07-2008 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui imobil
 • Hotărârea 161/2008 - Municipiul Arad - 17.07.2008

  Hotarirea Nr.161 din 17-07-2008 privind prima înscriere şi introducerea în baza de date a unui teren, proprietatea municipiului Arad, situat în municipiul Arad, str. Vişinului nr. 21
 • Hotărârea 160/2008 - Municipiul Arad - 17.07.2008

  Hotarirea Nr.160 din 17-07-2008 privind alipirea (unificarea) şi dezlipirea (parcelarea, subapartamentarea) unor imobile proprietatea Statului român, situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 159/2008 - Municipiul Arad - 17.07.2008

  Hotarirea Nr.159 din 17-07-2008 privind vânzarea unui teren aferent unei construcţii, cumpărată de la S.C.M. Autoservice Micalaca, situat în municipiul Arad, Calea Radnei nr. 284
 • Hotărârea 158/2008 - Municipiul Arad - 04.07.2008

  Hotarirea Nr.158 din 04-07-2008 privind aprobarea participării Municipiului Arad ca partener de proiect al Liceului Teoretic Vasile Goldiş din Arad şi co-finanţarea proiectului Şcoala deschisă
 • Hotărârea 157/2008 - Municipiul Arad - 04.07.2008

  Hotarirea Nr.157 din 04-07-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuinţă P+2E+M, Arad, str.Pompei nr.1, beneficiar Leonte Liviu, proiect nr. 56/2007 elaborat de SC THETA PROIECT SRL
 • Hotărârea 156/2008 - Municipiul Arad - 04.07.2008

  Hotarirea Nr.156 din 04-07-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Hală de producţie depozitare şi sediu administrativ, Arad, Zona Industrială Sud, beneficiar S.C. S.M.C. S.R.L. România, proiect nr.1/2007, elaborat de S.C. Linia SRL
 • Hotărârea 155/2008 - Municipiul Arad - 04.07.2008

  Hotarirea Nr.155 din 04-07-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Desfinţare anexă, modificări, extindere locuinţă şi construire anexă, str. Emil Gârleanu nr.32, beneficiar Lukacs Erzsebet, proiect nr.474/2007, proiectant S.C.RENOVATIO NOVA S.R.L.
 • Hotărârea 154/2008 - Municipiul Arad - 04.07.2008

  Hotarirea Nr.154 din 04-07-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Extindere şi mansardare ap.nr.2, str. Vărful cu Dor nr.5, beneficiar Tănase George Dragoş, proiect nr.37/2007, proiectant S.C. PRO-AMEN CONFORT S.R.L.
 • Hotărârea 153/2008 - Municipiul Arad - 04.07.2008

  Hotarirea Nr.153 din 04-07-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Extindere şi mansardare locuinţă existentă, str. Badea Cărţan nr.11, beneficiar Ivan Mihai şi Maria, proiect nr. 61/2007, proiectant S.C.PRO-AMEN CONFORT S.R.L.
 • Hotărârea 152/2008 - Municipiul Arad - 04.07.2008

  Hotarirea Nr.152 din 04-07-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Pensiune GASTRO TUR SRL, Arad , strada Petru Rareş nr. 24, proiect nr.37/2008, elaborat de SC ARHIDECOR SRL, beneficiar SC. GASTRO TUR SRL
 • Hotărârea 151/2008 - Municipiul Arad - 04.07.2008

  Hotarirea Nr.151 din 04-07-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire atelier reparaţii auto Arad, str. Ostaşului nr. 26, beneficiar S.C. Mercom S.R.L. Arad, elaborat de SC Pro Urban SRL
 • Hotărârea 150/2008 - Municipiul Arad - 04.07.2008

  Hotarirea Nr.150 din 04-07-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Mansardare şi extindere imobil existent, str.Corneliu Coposu F.N, beneficiar Club Sportiv Municipal Arad, proiect nr.09/2008, elaborat de proiectant S.C. Proiect Linia B S.R.L
 • Hotărârea 149/2008 - Municipiul Arad - 04.07.2008

  Hotarirea Nr.149 din 04-07-2008 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad pentru anul 2008
 • Hotărârea 148/2008 - Municipiul Arad - 04.07.2008

  Hotarirea Nr.148 din 04-07-2008 privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2008
 • Hotărârea 147/2008 - Municipiul Arad - 04.07.2008

  Hotarirea Nr.147 din 04-07-2008 pentru modificarea Hotărârii nr. 2/18.01.2008, privind repartizarea fondului de rulment al municipiului Arad, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 146/2008 - Municipiul Arad - 04.07.2008

  Hotarirea Nr.146 din 04-07-2008 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico - economici din Proiectului Tehnic al obiectivului de investiţie : Intersecţia Calea Timişorii cu strada Ştefan cel Mare
 • Hotărârea 145/2008 - Municipiul Arad - 04.07.2008

  Hotarirea Nr.145 din 04-07-2008 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico - economici din Proiectului Tehnic al obiectivului de investiţie : Rosturi de dilataţie la podul Subcetate din Arad
 • Hotărârea 144/2008 - Municipiul Arad - 04.07.2008

  Hotarirea Nr.144 din 04-07-2008 pentru aprobarea Comisiei de verificare a situaţiilor de lucrări pentru obiectivul de investiţie „Complex de locuinţe sociale tip garsoniere - str. Tarafului 3 Blocuri Arad
 • Hotărârea 143/2008 - Municipiul Arad - 04.07.2008

  Hotarirea Nr.143 din 04-07-2008 pentru modificarea procentului de subvenţionare a cheltuielilor materiale de funcţionare – exploatare ale S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, aferent transportului în comun cu tramvaiele
 • Hotărârea 142/2008 - Municipiul Arad - 04.07.2008

  Hotarirea Nr.142 din 04-07-2008 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al municipiului Arad
 • Hotărârea 141/2008 - Municipiul Arad - 04.07.2008

  Hotarirea Nr.141 din 04-07-2008 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei, către S.C. CET Arad S.A. şi către S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 140/2008 - Municipiul Arad - 04.07.2008

  Hotarirea Nr.140 din 04-07-2008 privind rezilierea contractului de concesionare nr.48/14.12.1999
 • Hotărârea 139/2008 - Municipiul Arad - 04.07.2008

  Hotarirea Nr.139 din 04-07-2008 cu privire la atestarea administratorilor de condominii din municipiul Arad
 • Hotărârea 138/2008 - Municipiul Arad - 04.07.2008

  Hotarirea Nr.138 din 04-07-2008 privind utilizarea unor sume rămase necheltuite la 30.06.2008 din donaţii şi sponsorizări
 • Hotărârea 137/2008 - Municipiul Arad - 20.06.2008

  Hotarirea Nr.137 din 20-06-2008 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 136/2008 - Municipiul Arad - 19.06.2008

  Hotarirea Nr.136 din 19-06-2008 privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate pentru Amenajare rampă pentru deşeuri inerte în municipiul Arad
 • Hotărârea 135/2008 - Municipiul Arad - 19.06.2008

  Hotarirea Nr.135 din 19-06-2008 privind asigurarea ordinii publice în municipiul Arad, asigurarea pazei obiectivelor şi bunurilor, transportul şi paza valorilor monetare, dispecerizarea sistemelor de alarmă pentru Primăria Municipiului Arad şi Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară, în perioada 1 iulie 2008 – 31 decembrie 2008
 • Hotărârea 134/2008 - Municipiul Arad - 19.06.2008

  Hotarirea Nr.134 din 19-06-2008 cu privire la atestarea administratorilor de condominii din municipiul Arad
 • Hotărârea 133/2008 - Municipiul Arad - 19.06.2008

  Hotarirea Nr.133 din 19-06-2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.179/14.07.2005, republicată, pentru normarea parcului auto la dispoziţia Primăriei Municipiului Arad şi stabilirea consumului de carburanţi, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 132/2008 - Municipiul Arad - 19.06.2008

  Hotarirea Nr.132 din 19-06-2008 cu privire la modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 131/2008 - Municipiul Arad - 19.06.2008

  Hotarirea Nr.131 din 19-06-2008 cu privire la avizarea numirii în funcţia de director şi director adjunct a unor cadre didactice
 • Hotărârea 130/2008 - Municipiul Arad - 19.06.2008

  Hotarirea Nr.130 din 19-06-2008 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
 • Hotărârea 129/2008 - Municipiul Arad - 19.06.2008

  Hotarirea Nr.129 din 19-06-2008 privind darea în administrare către Filarmonica de Stat Arad a imobilului în care acesta îşi desfăşoară activitatea
 • Hotărârea 128/2008 - Municipiul Arad - 19.06.2008

  Hotarirea Nr.128 din 19-06-2008 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie Reamplasarea Monumentului Sfânta Treime - piatră
 • Hotărârea 127/2008 - Municipiul Arad - 19.06.2008

  Hotarirea Nr.127 din 19-06-2008 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unor imobile conform Legii 10/2001, republicată
 • Hotărârea 126/2008 - Municipiul Arad - 19.06.2008

  Hotarirea Nr.126 din 19-06-2008 privind aprobarea actului adiţional nr. 2 la contractul de dare în folosinţă gratuită încheiat în temeiul Hotărârii nr. 341/2003 a Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 125/2008 - Municipiul Arad - 19.06.2008

  Hotarirea Nr.125 din 19-06-2008 privind ieşirea din indiviziune în natură cu Statul Român, asupra unui teren situat în municipiul Arad, Piaţa Arenei nr. 1.
 • Hotărârea 124/2008 - Municipiul Arad - 05.06.2008

  Hotarirea Nr.124 din 05-06-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Amenajare exploatare argilă, Arad, Şoseaua de centură nord FN., proiect nr.463/2007, elaborat de SC PROdeCOR COMPANY SRL, beneficiar SC ASA Servicii Ecologice SRL
 • Hotărârea 123/2008 - Municipiul Arad - 05.06.2008

  Hotarirea Nr.123 din 05-06-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire spaţiu comercial amplasat în Arad, strada Hatmanul Arbore nr.52-54, judeţul Arad, beneficiar Sandor Marin Florin, proiect nr.35/2007, elaborat de SC ARTNOVA SRL, arh .R.U.R. Rodica Zinaida Feier
 • Hotărârea 122/2008 - Municipiul Arad - 05.06.2008

  Hotarirea Nr.122 din 05-06-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuinţe colective S+P+2E+M şi S+P+1E+M, str.Căpitan Ignat nr.79, beneficar SC ELECON PLUS SRL, proiect nr.14/2007, elaborat de SC STACONS SRL
 • Hotărârea 121/2008 - Municipiul Arad - 05.06.2008

  Hotarirea Nr.121 din 05-06-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire grup de case familiale P+1, str. Câmpia Turzii nr. 40, Arad, beneficiar SC Flori şi Soare SRL, proiect nr.16/2007, elaborat de S.C. MS CAD S.R.L. ARAD
 • Hotărârea 120/2008 - Municipiul Arad - 05.06.2008

  Hotarirea Nr.120 din 05-06-2008 privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu Locuinţă familială P + 1E , strada Minervei nr.2A, beneficiari Laţcu Adam şi Iozefina, proiect nr. 123/2007-2008, elaborat de S.C. PRO URBAN S.R.L.
 • Hotărârea 119/2008 - Municipiul Arad - 05.06.2008

  Hotarirea Nr.119 din 05-06-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Extindere şi reamenajare imobil, str.Vrancei nr. 49, Beneficiar SC ADA OIL SRL, proiect nr. 24 /2006, elaborat de S.C. ARTNOVA S.R.L., arh.Rodica Feier
 • Hotărârea 118/2008 - Municipiul Arad - 05.06.2008

  Hotarirea Nr.118 din 05-06-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuinţă D+P+E Arad, strada Podgoriei FN, beneficiari Chis Gavril şi soţia Chis Sofia, proiect nr. 47 /2007, elaborat de S.C. REAL PROIECT S.R.L., arh.Ioan Florin Dobre
 • Hotărârea 117/2008 - Municipiul Arad - 05.06.2008

  Hotarirea Nr.117 din 05-06-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Blocuri de locuinţe: Corp A-D+P+4E+M cu spaţii cu altă destinaţie la parter, Corp B-D+P+4E+M, strada Iustin Marşieu nr.11-13, beneficiar SC GUNNUNG HATI SRL, proiect nr.5/2007, elaborat de SC STACONS SRL
 • Hotărârea 116/2008 - Municipiul Arad - 05.06.2008

  Hotarirea Nr.116 din 05-06-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire depozit materiale refolosibile, Arad, extravilan, beneficiar SC ERA XXL SRL, proiect nr.33 /2007, elaborat de SC Proiect Linia B SRL
 • Hotărârea 115/2008 - Municipiul Arad - 05.06.2008

  Hotarirea Nr.115 din 05-06-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă Zona de locuinţe N-V, Drum Iratoş, Km 1, Z1 şi R.L.U.aferent, amplasată în Arad, arabil în extravilan, judeţul Arad, beneficiar Sebastian Liviu Dan, proiect nr.38/2006, elaborat de SC Stacons S.R.L., arh .R.U.R. Ioan Darida
 • Hotărârea 114/2008 - Municipiul Arad - 05.06.2008

  Hotarirea Nr.114 din 05-06-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Modificări interioare, mansardare şi construire garaj dublu P+M, Arad, str. Crasna nr.31., proiect nr16/2007, elaborat de SC L&C TOTAL PROIECT SRL, beneficiar VESA IOAN
 • Hotărârea 113/2008 - Municipiul Arad - 05.06.2008

  Hotarirea Nr.113 din 05-06-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Modificare PUD- Hotel Zona 300 Micălaca, B-dul N. Titulescu FN, beneficiar SC FILIP D IMPEX SRL, proiect nr.48 /2004/2007, elaborat de S.C. ARTNOVA S.R.L., arh.Rodica Feier
 • Hotărârea 112/2008 - Municipiul Arad - 05.06.2008

  Hotarirea Nr.112 din 05-06-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire clădire prestări servicii, spălătorie, parcaje pentru autovehicule proprii amplasată în Arad, strada Câmpurilor FN, judeţul Arad, beneficiar S.C.D&P Longtrans SRL Arad, proiect nr.30/2007, elaborat de Biroul Individual de Arhitectură Darida Ioan., arh .R.U.R. Ioan Darida
 • Hotărârea 111/2008 - Municipiul Arad - 05.06.2008

  Hotarirea Nr.111 din 05-06-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuinţe colective P + 2 + M, str. Oituz nr. 125, beneficiar S.C. ALGLASS S.R.L.,proiect nr. 10/2007, varianta a II-a, elaborat de Biroul individual de arhitectură DARIDA IOAN
 • Hotărârea 110/2008 - Municipiul Arad - 05.06.2008

  Hotarirea Nr.110 din 05-06-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuinţă familială P+M, str.Orizontului nr.47/C, beneficiari Bitang Petru şi Maria, proiect nr.456/2007, elaborat de SC PROdeCOR SRL ARAD
 • Hotărârea 109/2008 - Municipiul Arad - 05.06.2008

  Hotarirea Nr.109 din 05-06-2008 privind declararea ca zonă unitară de încălzire a blocurilor şi unităţilor alimentate de la punctele termice PT 1 şi PT 2, Calea Aurel Vlaicu
 • Hotărârea 108/2008 - Municipiul Arad - 05.06.2008

  Hotarirea Nr.108 din 05-06-2008 privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Arad
 • Hotărârea 107/2008 - Municipiul Arad - 10.06.2008

  Hotarirea Nr.107 din 10-06-2008 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiţie Amenajare Grupuri sanitare la Grup Şcolar Industrie Uşoară Francisc Neumann din Municipiul Arad
 • Hotărârea 106/2008 - Municipiul Arad - 05.06.2008

  Hotarirea Nr.106 din 05-06-2008 privind atribuirea denumirii Parc Servicii UTA fostului amplasament Parc Industrial UTA Arad
 • Hotărârea 105/2008 - Municipiul Arad - 05.06.2008

  Hotarirea Nr.105 din 05-06-2008 privind avizarea tarifului pentru serviciile de canalizare-epurare mecanică prestate de S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru societăţile comerciale ce funcţionează în Zona Industrială Arad Vest
 • Hotărârea 104/2008 - Municipiul Arad - 05.06.2008

  Hotarirea Nr.104 din 05-06-2008 privind trecerea unei suprafeţe de teren din proprietatea Statului în proprietatea Municipiului Arad
 • Hotărârea 103/2008 - Municipiul Arad - 05.06.2008

  Hotarirea Nr.103 din 05-06-2008 privind rectificarea suprafeţei şi acordarea numărului cadastral unui teren situat în Sânicolaul Mic
 • Hotărârea 102/2008 - Municipiul Arad - 05.06.2008

  Hotarirea Nr.102 din 05-06-2008 privind rectificarea suprafeţei unui teren, situat în zona Gai şi dezlipirea unor parcele, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 10/2001
 • Hotărârea 101/2008 - Municipiul Arad - 05.06.2008

  Hotarirea Nr.101 din 05-06-2008 privind alipirea şi dezlipirea unor parcele situate în strada Poetului nr. 1/C
 • Hotărârea 100/2008 - Municipiul Arad - 05.06.2008

  Hotarirea Nr.100 din 05-06-2008 privind parcelarea şi apartamentarea ( dezlipirea) unor imobile
 • Hotărârea 99/2008 - Municipiul Arad - 30.05.2008

  Hotarirea Nr.99 din 30-05-2008 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad pentru anul 2008
 • Hotărârea 98/2008 - Municipiul Arad - 30.05.2008

  Hotarirea Nr.98 din 30-05-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire garaje, sediu firmă, parcare acoperită şi amenajări aferente, DJ 709B, Arad-Curtici, beneficiar SC PITO TRANS SRL, proiect nr.102/2007, elaborat de SC PRO URBAN SRL”
 • Hotărârea 97/2008 - Municipiul Arad - 30.05.2008

  Hotarirea Nr.97 din 30-05-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă Construire hotel în regim de înălţime D+P+8Etaje, amplasat în Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr.306, jud.Arad, beneficiar S.C. MR FAB S.R.L., proiect nr.19/2008, elaborat de SC Geometrica S.R.L., arh .R.U.R. Nicoleta Laura Balog
 • Hotărârea 96/2008 - Municipiul Arad - 30.05.2008

  Hotarirea Nr.96 din 30-05-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SPAŢII COMERCIALE CALEA ZIMANDULUI, Arad, proiect nr.38019/2008, elaborat de SC PROIECT ARAD SA, beneficiar SC. FGG IMMOBILIEN SRL
 • Hotărârea 95/2008 - Municipiul Arad - 30.05.2008

  Hotarirea Nr.95 din 30-05-2008 privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2008
 • Hotărârea 94/2008 - Municipiul Arad - 30.05.2008

  Hotarirea Nr.94 din 30-05-2008 pentru modificarea Hotărârii nr. 2/18.01.2008 privind repartizarea fondului de rulment al municipiului Arad, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 93/2008 - Municipiul Arad - 30.05.2008

  Hotarirea Nr.93 din 30-05-2008 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei, către S.C. CET Arad S.A. şi către S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 92/2008 - Municipiul Arad - 30.05.2008

  Hotarirea Nr.92 din 30-05-2008 privind aprobarea execuţiei Bugetului General al Municipiului Arad pentru anul 2007
 • Hotărârea 91/2008 - Municipiul Arad - 08.05.2008

  Hotarirea Nr.91 din 08-05-2008 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv din cadrul serviciului public de interes local Poliţia Comunitară Arad
 • Hotărârea 90/2008 - Municipiul Arad - 08.05.2008

  Hotarirea Nr.90 din 08-05-2008 privind asocierea în scopul realizării proiectului Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Arad şi constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Arad
 • Hotărârea 89/2008 - Municipiul Arad - 14.04.2008

  Hotarirea Nr.89 din 14-04-2008 privind solicitarea de transmitere a unui imobil în domeniul public al municipiului Arad
 • Hotărârea 88/2008 - Municipiul Arad - 14.04.2008

  Hotarirea Nr.88 din 14-04-2008 pentru modificarea Hotărârii nr. 310/2007 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind împuternicirea dlui Bognar Levente, viceprimar al Municipiului Arad, pentru demararea procedurilor de achiziţie în domeniul public al municipiului Arad a unor imobile cuprinse în lista monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Hotărârea 87/2008 - Municipiul Arad - 14.04.2008

  Hotarirea Nr.87 din 14-04-2008 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad pentru anul 2008
 • Hotărârea 86/2008 - Municipiul Arad - 14.04.2008

  Hotarirea Nr.86 din 14-04-2008 privind înfiinţarea unui “Centru social cu destinaţie multifuncţională pentru tinerii peste 18 ani proveniţi din instituţiile de ocrotire” Arad cartier Sânicolaul Mic
 • Hotărârea 85/2008 - Municipiul Arad - 14.04.2008

  Hotarirea Nr.85 din 14-04-2008 privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Arad pentru anul 2008
 • Hotărârea 84/2008 - Municipiul Arad - 14.04.2008

  Hotarirea Nr.84 din 14-04-2008 pentru modificarea Hotărârii nr. 2/18.01.2008 privind repartizarea fondului de rulment al municipiului Arad
 • Hotărârea 83/2008 - Municipiul Arad - 08.04.2008

  Hotarirea Nr.83 din 08-04-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă privind 8220;Construirea a 9 blocuri de locuinţe cu spaţii comerciale la parterul a 4 blocuri, cu regimul maxim de înălţime S+P+11E+PH, respectiv DS+P+11E+PH - şi Regulamentul Local de Urbanism aferent, amplasate în Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr.284 judeţul Arad, beneficiar SC ADI IMOB INVESTITII SRL, proiect nr.5/2008, elaborat de SC Pro Arhitectura S.R.L., arh.R.U.R. Andronica Câmpan 8221;
 • Hotărârea 82/2008 - Municipiul Arad - 08.04.2008

  Hotarirea Nr.82 din 08-04-2008 privind acordarea unui mandat special reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Arad in Adunarea Generală a Acţionarilor la SC CET Arad SA
 • Hotărârea 81/2008 - Municipiul Arad - 08.04.2008

  Hotarirea Nr.81 din 08-04-2008 cu privire la aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţii„Reabilitarea centrului istoric vechi al municipiului Arad”
 • Hotărârea 80/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.80 din 31-03-2008 privind preluarea în domeniul public al municipiului Arad a noii Pieţe Fortuna şi transmiterea în concesiune către S.C. Târguri, Oboare, Pieţe S.A. Arad a halei şi a terenului aferent
 • Hotărârea 79/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.79 din 31-03-2008 privind înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism
 • Hotărârea 78/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.78 din 31-03-2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.338/18.12.2007 privind stabilirea procedurii de acordare a înlesnirilor la plata accesoriilor aferente impozitului pe teren pentru persoane fizice, conform art.125 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 77/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.77 din 31-03-2008 cu privire la modificarea statului de funcţii al Colegiului Economic Arad
 • Hotărârea 76/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.76 din 31-03-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Staţie de alimentare cu combustibil ,,MOL’’ în Municipiul Arad, Calea Radnei nr. 294, beneficiar SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL, cu sediul în Cluj- Napoca, Judeţul Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 14-16, et.1, proiect nr. 661/ A/ 2007, elaborat de S.C. ASAR GRUP S.R.L., str. L. Blaga, nr. 10, Deva, Judeţul Hunedoara, arh. Veniamin Gomboşiu”
 • Hotărârea 75/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.75 din 31-03-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire spaţiu comercial P+2E Calea Radnei nr. 246B, beneficiar SC INSTALPLUS SRL, cu sediul în Oradea, judetul Bihor, proiect nr. 4126/2007, elaborat de S.C. FIRMA 9 S.R.L., arh.Corina Maria Pat”
 • Hotărârea 74/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.74 din 31-03-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire hotel în regim de înălţime P+3Etaje, amplasat în Arad, Zona Industrială Vest, înscris în C.F. nr. 69019 Arad, nr.top.parcela 4941/1/1/1-4941/1/1/8/1/2/2, beneficiar S.C.MCM ROMANIA S.R.L. proiect nr.11/2007, elaborat de SC Arhitectural Confort S.R.L. , arh .R.U.R.Ioan Florian Dobre”
 • Hotărârea 73/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.73 din 31-03-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire fast-food şi pensiune”, Calea 6 Vânători FN, beneficiar Cosma Gabriela, proiect nr. 21/2007, elaborat de SC STUDIO M SRL.
 • Hotărârea 72/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.72 din 31-03-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire Locuinţă P+M, garaj P+M şi împrejmuire front stradal” Arad, str Orizontului FN, beneficiar Agârbiceanu Ciprian
 • Hotărârea 71/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.71 din 31-03-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Zona de locuinţe N-V, Drum Iratos, Km 1, Z2 si R.L.U. aferent, amplasată în Arad, arabil în extravilan, beneficiar Ban Marcel Teodor, proiect nr.87/2006, elaborat de SC Stacons S.R.L., arh .R.U.R. Ioan Darida”
 • Hotărârea 70/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.70 din 31-03-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ LOCUINŢE P+2”, str. Petalelor, nr.1-3, proiect nr 23/2007, beneficiar ,,S.C CONSTRUCŢII ITA RO S.R.L.ARAD, elaborat de Biroul Individual de Arhitectură –Darida Ioan
 • Hotărârea 69/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.69 din 31-03-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUCŢIE LĂCAŞ DE CULT ORTODOX, proiect nr 460/2007, beneficiar Parohia Ortodoxă Română Arad-Subcetate, elaborat de S.C. PROdeCOR COMPANY S.R.L“
 • Hotărârea 68/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.68 din 31-03-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ CIMITIR ARAD–MICĂLACA EST”, zona Micălaca-Est, Arad, beneficiar Parohia Ortodoxă Română-Micălaca Veche Arad , proiect nr.34/2007, elaborat de SC STACONS SRL
 • Hotărârea 67/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.67 din 31-03-2008 privind aprobarea asocierii între Municipiul Arad şi Consorţiul Studenţilor din România
 • Hotărârea 66/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.66 din 31-03-2008 privind asocierea Municipiului Arad în Asociaţia „Automotivest”
 • Hotărârea 65/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.65 din 31-03-2008 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei, către S.C. CET Arad S.A. şi către S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 64/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.64 din 31-03-2008 privind aprobarea Bugetelor de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2008 ale unor agenţi economici de sub autoritatea Consiliul Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 63/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.63 din 31-03-2008 privind repartizarea sumelor încasate din închirierea şi din concesionarea bunurilor proprietate publică din incinta Ştrandului “Neptun” date în administrarea Serviciului Public Administrare Ştrand “Neptun” Arad
 • Hotărârea 62/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.62 din 31-03-2008 Vizualizare PDF cu privire la modificarea şi suplimentarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 61/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.61 din 31-03-2008 privind darea în administrare către Teatrul de Marionete Arad a imobilului în care acesta îşi desfăşoară activitatea
 • Hotărârea 60/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.60 din 31-03-2008 privind repartizarea de locuinţe din fondul locativ de stat unor familii evacuate din imobile retrocedate foştilor proprietari
 • Hotărârea 59/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.59 din 31-03-2008 privind aprobarea înfiinţării serviciului public de alimentare cu energie termică şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia în municipiul Arad
 • Hotărârea 58/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.58 din 31-03-2008 cu privire la aprobarea Indicatorilor tehnico-economici în faza Proiect Tehnic, Caiete de Sarcini şi Detalii de Execuţie ai obiectivului de investiţie: Reamplasarea Monumentului Sfânta Treime – amenajare zonă aferentă
 • Hotărârea 57/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.57 din 31-03-2008 privind introducerea în baza de date a unor terenuri ca domeniu public al municipiului Arad
 • Hotărârea 56/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.56 din 31-03-2008 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unor imobile
 • Hotărârea 55/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.55 din 31-03-2008 privind vânzarea unor cote indivize de teren, aferente apartamentelor nr. 11 şi nr. 12, parter, corp C, din imobilul situat în municipiul Arad, str. Lucian Blaga nr. 16
 • Hotărârea 54/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.54 din 31-03-2008 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 1 215 mp către PAROHIA ORTODOXĂ ARAD SUBCETATE
 • Hotărârea 53/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.53 din 31-03-2008 privind parcelarea şi apartamentarea ( dezlipirea) unor imobile
 • Hotărârea 52/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.52 din 31-03-2008 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren în favoarea Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad
 • Hotărârea 51/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.51 din 31-03-2008 privind concesionarea directă a unui teren situat în municipiul Arad, Calea Timişorii FN în conformitate cu prevederile art.15, lit. „e” din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • Hotărârea 50/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.50 din 31-03-2008 privind adiţionarea contractului de transmitere în folosinţă gratuită către Clubul Sportiv Municipal Arad, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Arad, strada Lucian Blaga nr. 20, ap. 3, înscris în C.F. nr. 67370 – Arad
 • Hotărârea 49/2008 - Municipiul Arad - 31.03.2008

  Hotarirea Nr.49 din 31-03-2008 privind închirierea terenurilor agricole situate în intravilanul municipiului Arad şi stabilirea cuantumului chiriei
 • Hotărârea 48/2008 - Municipiul Arad - 28.02.2008

  Hotarirea Nr.48 din 28-02-2008 privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Arad pentru anul 2008
 • Hotărârea 47/2008 - Municipiul Arad - 28.02.2008

  Hotarirea Nr.47 din 28-02-2008 privind modificarea locatorului contractelor de închiriere încheiate cu persoanele fizice şi juridice ce îşi desfăşoară activitatea în incinta Ştrandului Neptun
 • Hotărârea 46/2008 - Municipiul Arad - 28.02.2008

  Hotarirea Nr.46 din 28-02-2008 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuinţă unifamilială P, beneficiar Tamaş Romeo, în Arad, str. Şezătorii nr.1, înscris în CF 7811 Arad, nr. top 10545, proiect nr. 8/2007, elaborat de S.C. 3D PLANNING
 • Hotărârea 45/2008 - Municipiul Arad - 28.02.2008

  Hotarirea Nr.45 din 28-02-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Spaţiu de depozitare şi comercializare materiale de construcţii, str.Pădurii nr.55, beneficiar Bradea Gavril Gheorghe, proiect nr.17/2006, elaborat de SC PRO URBAN SRL
 • Hotărârea 44/2008 - Municipiul Arad - 28.02.2008

  Hotarirea Nr.44 din 28-02-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Remiză agricolă Arad, extravilan DN79 km 5+340 st., proiect nr.8/2006, elaborat de B.I.Arh.Vârvescu Florian Corneliu, beneficiari Vîrtan Ioan Sorin cu soţia, Vîrtan Leontina şi Vîrtan Marcel cu soţia Vîrtan Cristina Voichiţa
 • Hotărârea 43/2008 - Municipiul Arad - 28.02.2008

  Hotarirea Nr.43 din 28-02-2008 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire hale de depozitare amplasate în Arad, FN, jud.Arad arabil in extravilan, beneficiari Muntianu Cinciian Răzvan şi Iuliana, S.C.Dominus S.R.L. si S.C.Stil Euro Construct S.R.L. proiect nr.51/2007, elaborat de SC Theta Proiect S.R.L., arh .R.U.R. Elvira Şerban
 • Hotărârea 42/2008 - Municipiul Arad - 28.02.2008

  Hotarirea Nr.42 din 28-02-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire 2 corpuri str. Salacz Gyula nr. 5, beneficiar Gosa Cristian, proiect nr.109 /2006, elaborate de SC STACONS SRL
 • Hotărârea 41/2008 - Municipiul Arad - 28.02.2008

  Hotarirea Nr.41 din 28-02-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Locuinţă colectivă P+3E+M, str.I.Neculce nr.7, beneficiari Moţ Daniel şi Moţ Ioan Cristian, proiect nr. 3/2007, elaborat de arh. Ovidiu Grecu
 • Hotărârea 40/2008 - Municipiul Arad - 28.02.2008

  Hotarirea Nr.40 din 28-02-2008 privind aprobarea taxelor speciale de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor sau remorcilor oprite şi staţionate neregulamentar şi a celor abandonate sau fără stăpân, pentru anul 2008
 • Hotărârea 39/2008 - Municipiul Arad - 28.02.2008

  Hotarirea Nr.39 din 28-02-2008 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei, către S.C. CET Arad S.A. şi către S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 38/2008 - Municipiul Arad - 28.02.2008

  Hotarirea Nr.38 din 28-02-2008 privind aprobarea Acordului de pre-finanţare dintre Municipiul Arad, S.C. Centrală Electrică de Termoficare Arad S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • Hotărârea 37/2008 - Municipiul Arad - 28.02.2008

  Hotarirea Nr.37 din 28-02-2008 privind completarea şi corectarea Hotărârii nr. 20/2008 a Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 36/2008 - Municipiul Arad - 28.02.2008

  Hotarirea Nr.36 din 28-02-2008 de modificare a Hotărârii nr.344/2007 privind aprobarea contractului de închiriere pentru imobilul în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu Program Prelungit nr.2
 • Hotărârea 35/2008 - Municipiul Arad - 28.02.2008

  Hotarirea Nr.35 din 28-02-2008 cu privire la participarea Consiliului Local al Municipiului Arad ca partener la proiectul QUALICITIES4ALL, în cadrul programului URBACT
 • Hotărârea 34/2008 - Municipiul Arad - 28.02.2008

  Hotarirea Nr.34 din 28-02-2008 privind aprobarea numirii Comisiei de evaluare a proiectelor culturale, sportive, de învăţământ, tineret şi recreative pentru atribuirea de finanţări nerambursabile în anul 2008
 • Hotărârea 33/2008 - Municipiul Arad - 28.02.2008

  Hotarirea Nr.33 din 28-02-2008 privind aprobarea criteriilor specifice de evaluare pentru atribuirea de finanţări nerambursabile proiectelor culturale, sportive, de învăţământ, tineret şi recreative
 • Hotărârea 32/2008 - Municipiul Arad - 28.02.2008

  Hotarirea Nr.32 din 28-02-2008 privind constituirea fondului de locuinţe sociale destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari
 • Hotărârea 31/2008 - Municipiul Arad - 28.02.2008

  Hotarirea Nr.31 din 28-02-2008 privind avizarea tarifului pentru serviciile de canalizare - epurare prestate de S.C.Compania de Apă Arad S.A. pentru societăţile comerciale ce funcţionează în Zona Industrială Arad-Vest
 • Hotărârea 30/2008 - Municipiul Arad - 28.02.2008

  Hotarirea Nr.30 din 28-02-2008 privind trecerea în proprietatea municipiului Arad a unor utilităţi, din Zona Industrială Sud Arad
 • Hotărârea 29/2008 - Municipiul Arad - 28.02.2008

  Hotarirea Nr.29 din 28-02-2008 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unor imobile
 • Hotărârea 28/2008 - Municipiul Arad - 28.02.2008

  Hotarirea Nr.28 din 28-02-2008 privind ieşirea din indiviziune cu Statul Român prin sultă asupra imobilului situat în municipiul Arad, str. Viorelelor nr. 14
 • Hotărârea 27/2008 - Municipiul Arad - 28.02.2008

  Hotarirea Nr.27 din 28-02-2008 privind dezlipirea (parcelarea şi subapartamentare) unor imobile proprietatea Statului Român, situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 26/2008 - Municipiul Arad - 28.02.2008

  Hotarirea Nr.26 din 28-02-2008 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Arad 2007 - 2013 si 2014 - 2020
 • Hotărârea 25/2008 - Municipiul Arad - 12.02.2008

  Hotarirea Nr.25 din 12-02-2008 privind acordarea unui mandat Primarului Municipiului Arad în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Arad în faţa instanţelor judecătoreşti în dosarul nr. 3073/108/2007 şi nr. 1994/108/2007 aflate în recurs pe rolul Curţii de Apel Timişoara
 • Hotărârea 24/2008 - Municipiul Arad - 12.02.2008

  Hotarirea Nr.24 din 12-02-2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară pentru anul 2008
 • Hotărârea 23/2008 - Municipiul Arad - 12.02.2008

  Hotarirea Nr.23 din 12-02-2008 privind adoptarea Bugetului General de venituri şi cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2008
 • Hotărârea 22/2008 - Municipiul Arad - 22.02.2008

  Hotarirea Nr.22 din 22-02-2008 pentru aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei, către S.C. CET Arad S.A. şi către S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 21/2008 - Municipiul Arad - 12.02.2008

  Hotarirea Nr.21 din 12-02-2008 privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale pentru energia termică produsă şi livrată de către S.C. Centrală Electrică de Termoficare Arad S.A.
 • Hotărârea 20/2008 - Municipiul Arad - 31.01.2008

  Hotarirea Nr.20 din 31-01-2008 privind aprobarea acordului de înfrăţire între municipiul Arad, judeţul Arad din România şi oraşul Pecs, judeţul Baranya din Ungaria
 • Hotărârea 19/2008 - Municipiul Arad - 31.01.2008

  Hotarirea Nr.19 din 31-01-2008 privind aprobarea modificării contractului de concesiune nr.22/30.04.2004 privind salubrizarea menajeră, a municipiului Arad şi de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi a contractului de concesiune nr.38/21.06.2004 privind salubrizarea stradală a municipiului Arad
 • Hotărârea 18/2008 - Municipiul Arad - 31.01.2008

  Hotarirea Nr.18 din 31-01-2008 privind asocierea ca membru activ al Municipiului Arad în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad
 • Hotărârea 17/2008 - Municipiul Arad - 31.01.2008

  Hotarirea Nr.17 din 31-01-2008 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie pentru obiectivul de interes public Închidere depozit deşeuri strada Câmpul Liniştii
 • Hotărârea 16/2008 - Municipiul Arad - 31.01.2008

  Hotarirea Nr.16 din 31-01-2008 privind Regulamentul de organizare şi utilizare a locurilor de joacă din Municipiul Arad
 • Hotărârea 15/2008 - Municipiul Arad - 31.01.2008

  Hotarirea Nr.15 din 31-01-2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Reamenajarea zonei de agrement Pădurice din municipiul Arad
 • Hotărârea 14/2008 - Municipiul Arad - 31.01.2008

  Hotarirea Nr.14 din 31-01-2008 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate: Canalizare menajeră şi pluvială la Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad
 • Hotărârea 13/2008 - Municipiul Arad - 31.01.2008

  Hotarirea Nr.13 din 31-01-2008 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Complex de locuinte si birouri, Splaiul Gen.Ghe.Magheru, fn. Micalaca, Arad, beneficiar S.C. PENTHOUSE S.R.L., proiect nr.13 /2007, elaborat de S.C. 3D PLANNING S.R.L.
 • Hotărârea 12/2008 - Municipiul Arad - 31.01.2008

  Hotarirea Nr.12 din 31-01-2008 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Hotel MIKY, Calea Radnei nr. 231, Micalaca, Arad, beneficiar S.C. MIKY S.R.L. cu sediul în Arad, strada Lucian Blaga, nr.2-4, proiect nr. 31/2007, elaborat de S.C. ARHIDECOR S.R.L.
 • Hotărârea 11/2008 - Municipiul Arad - 11.01.2008

  Hotarirea Nr.11 din 11-01-2008 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construcţii anexe cu utilizare sezonieră, str. Constituţiei FN, proiect nr.44/2007, elaborat de S.C.Arhitectural Confort S.R.L, beneficiar S. C. Pescăria Colonie S.R.L.
 • Hotărârea 10/2008 - Municipiul Arad - 31.01.2008

  Hotarirea Nr.10 din 31-01-2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Imobil locuinţe P+3E +M Arad str. Milan Tabacovici nr. 51/A, proiect nr. 13/2007, elaborat de S.C. Geometrica SRL, str.Gh.Şincai nr.2-6 Arad, beneficiari Petruţ Mihai, Petruţ Adrian şi Petruţ Florina
 • Hotărârea 9/2008 - Municipiul Arad - 31.01.2008

  Hotarirea Nr.9 din 31-01-2008 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unor imobile
 • Hotărârea 8/2008 - Municipiul Arad - 31.01.2008

  Hotarirea Nr.8 din 31-01-2008 privind dezlipirea (parcelarea şi apartamentarea) unor imobile proprietatea Statului Român, situate în municipiul Arad
 • Hotărârea 7/2008 - Municipiul Arad - 31.01.2008

  Hotarirea Nr.7 din 31-01-2008 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren în favoarea UNIVERSITĂŢII AUREL VLAICU DIN ARAD
 • Hotărârea 6/2008 - Municipiul Arad - 27.06.2008

  Hotarirea Nr.6 din 27-06-2008 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2008-2012
 • Hotărârea 5/2008 - Municipiul Arad - 20.06.2008

  Hotarirea Nr.5 din 20-06-2008 privind alegerea viceprimarilor municipiului Arad
 • Hotărârea 4/2008 - Municipiul Arad - 20.06.2008

  Hotarirea Nr.4 din 20-06-2008 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 3/2008 - Municipiul Arad - 20.06.2008

  Hotarirea Nr.3 din 20-06-2008 privind constituirea legală a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2008-2012
 • Hotărârea 2/2008 - Municipiul Arad - 20.06.2008

  Hotarirea Nr.2 din 20-06-2008 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi
 • Hotărârea 1/2008 - Municipiul Arad - 20.06.2008

  Hotarirea Nr.1 din 20-06-2008 privind constituirea comisiei de validare a alegerii consilierilor locali