• Hotărârea 195/2020 - Municipiul Arad - 06.05.2020

  Hotarirea Nr.195 din 06-05-2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020
 • Hotărârea 194/2020 - Municipiul Arad - 06.05.2020

  Hotarirea Nr.194 din 06-05-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 mai 2020
 • Hotărârea 193/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.193 din 30-04-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 12 martie 2020
 • Hotărârea 192/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.192 din 30-04-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 martie 2020
 • Hotărârea 191/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.191 din 30-04-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 februarie 2020
 • Hotărârea 190/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.190 din 30-04-2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 189/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.189 din 30-04-2020 privind privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului de la Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” Arad
 • Hotărârea 188/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.188 din 30-04-2020 privind revocarea dreptului de folosință cu titlu gratuit atribuit Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad asupra terenurilor înscrise în C.F. 335498 Arad și C.F. 335495 Arad
 • Hotărârea 187/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.187 din 30-04-2020 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, str. Corneliu Coposu
 • Hotărârea 186/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.186 din 30-04-2020 privind rectificarea suprafeţei de teren a unui imobil situat în Municipiul Arad, Zona Piaţa Carpaţi, înscris în CF 347651 Arad şi atestarea la apartenenţa proprietăţii private a Municipiului Arad
 • Hotărârea 185/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.185 din 30-04-2020 privind dezlipirea unui imobilul aflat în proprietatea Municipiului Arad situat în zona Ceala, înscris în CF nr. 318715 Arad
 • Hotărârea 184/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.184 din 30-04-2020 privind atestarea la apartenența proprietății private a Municipiului Arad și dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Arad, str. Dumbrava Roșie, nr. 2-4, înscris în CF nr. 335541 Arad
 • Hotărârea 183/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.183 din 30-04-2020 privind prima înscriere a unor terenuri şi actualizarea datelor tehnice prin rectificarea suprafeţei de teren, imobile situate în Municipiul Arad, Zona Calea Radnei - înscrise în CF nr. 346632 Arad, CF nr. 346659 Arad, CF nr. 353962 Arad -
 • Hotărârea 182/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.182 din 30-04-2020 privind alipirea unor imobile situate în Municipiul Arad, Zona străzilor Fulgerului şi Toamnei, aferente Şcolii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Arad
 • Hotărârea 181/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.181 din 30-04-2020 din 30 aprilie 2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr.18A, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 2, etaj II
 • Hotărârea 180/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.180 din 30-04-2020 privind instituirea unor taxe
 • Hotărârea 179/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.179 din 30-04-2020 privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii activității de „Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase şi a deşeurilor din ţesuturi vegetale”
 • Hotărârea 178/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.178 din 30-04-2020 privind modificarea art. 11^1, art. 30 şi art. 32^1 din Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 177/2020 - Municipiul Arad - 30.04.2020

  Hotarirea Nr.177 din 30-04-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 aprilie 2020
 • Hotărârea 176/2020 - Municipiul Arad - 15.04.2020

  Hotarirea Nr.176 din 15-04-2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu COVID-19
 • Hotărârea 175/2020 - Municipiul Arad - 15.04.2020

  Hotarirea Nr.175 din 15-04-2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou - DE 2815/1/
 • Hotărârea 174/2020 - Municipiul Arad - 15.04.2020

  Hotarirea Nr.174 din 15-04-2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou
 • Hotărârea 173/2020 - Municipiul Arad - 15.04.2020

  Hotarirea Nr.173 din 15-04-2020 privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 172/2020 - Municipiul Arad - 15.04.2020

  Hotarirea Nr.172 din 15-04-2020 privind schimbarea destinației unor imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Arad, pe perioada instituirii stării de urgență
 • Hotărârea 171/2020 - Municipiul Arad - 15.04.2020

  Hotarirea Nr.171 din 15-04-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 15 aprilie 2020
 • Hotărârea 170/2020 - Municipiul Arad - 03.04.2020

  Hotarirea Nr.170 din 03-04-2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu COVID-19
 • Hotărârea 169/2020 - Municipiul Arad - 03.04.2020

  Hotarirea Nr.169 din 03-04-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 03 aprilie 2020
 • Hotărârea 168/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.168 din 30-03-2020 privind asigurarea hranei necesare pentru beneficiarii serviciilor Adăpostului de noapte din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad, pe o perioadă de 180 zile, prin intermediul Centrului Social Cantina Municipală Arad, pentru un număr zilnic maxim de 100 persoane
 • Hotărârea 167/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.167 din 30-03-2020 privind aprobarea unor măsuri referitoare la funcționarea Adăpostului de Noapte în perioada situației de urgență și identificarea de noi locații suplimentare pentru Adăpostul de Noapte din Calea 6 Vânători nr. 55, în situația ocupării la capacitate maximă a locației actuale
 • Hotărârea 166/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.166 din 30-03-2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020
 • Hotărârea 165/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.165 din 30-03-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 martie 2020
 • Hotărârea 164/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.164 din 30-03-2020 privind aprobarea Situaţiilor Financiare la data de 31 decembrie 2019
 • Hotărârea 163/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.163 din 30-03-2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 162/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.162 din 30-03-2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr.336898 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad
 • Hotărârea 161/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.161 din 30-03-2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 336038 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad
 • Hotărârea 160/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.160 din 30-03-2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Gai cartier WESTFIELD
 • Hotărârea 159/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.159 din 30-03-2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD): Ridicarea interdicției de construire din cadrul parcelei cu C.F. nr. 350582 – Arad, în vederea conectării parcelei din nord, cu nr. cad. 336306, la drumul propus pe parcela cu nr. cad. 350581, intravilan N-V Arad, beneficiari Jude Ovidiu-Cristian și Jude Dana-Mihaela
 • Hotărârea 158/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.158 din 30-03-2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român
 • Hotărârea 157/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.157 din 30-03-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 23, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 2
 • Hotărârea 156/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.156 din 30-03-2020 privind aprobarea participării Municipiului Arad la Programul Intelligent Cities Challenge (Provocarea Orașelor Inteligente)
 • Hotărârea 155/2020 - Municipiul Arad - 30.03.2020

  Hotarirea Nr.155 din 30-03-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 martie 2020
 • Hotărârea 154/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.154 din 20-03-2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 153/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.153 din 20-03-2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2
 • Hotărârea 152/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.152 din 20-03-2020 privind aprobarea documentației de urbanism Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): „Construire Complex Școlar”, municipiul Arad, str. Cetății FN (Pompei), pe parcela identificată prin C.F. nr. 302260 – Arad
 • Hotărârea 151/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.151 din 20-03-2020 privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului 6 VÂNĂTORI
 • Hotărârea 150/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.150 din 20-03-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 martie 2020
 • Hotărârea 149/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.149 din 20-03-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 19 februarie 2020
 • Hotărârea 148/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.148 din 20-03-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 31 ianuarie 2020
 • Hotărârea 147/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.147 din 20-03-2020 privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2
 • Hotărârea 146/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.146 din 20-03-2020 cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 145/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.145 din 20-03-2020 cu privire la subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. M. Eminescu, nr.11, Ap. 9, – înscris în CF nr. 303149-C1-U2 Arad -
 • Hotărârea 144/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.144 din 20-03-2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul care face parte din proiectul de utilitate publică de interes local „Regenerare urbană a spaţiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureş, Confecţii, Micalaca, Vlaicu şi Centru, înclusiv zona protejată a Municipiului Arad”
 • Hotărârea 143/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.143 din 20-03-2020 privind indexarea pe baza ratei inflaţiei a impozitelor și taxelor locale, precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2021
 • Hotărârea 142/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.142 din 20-03-2020 privind aprobarea proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PUNCT TERMIC PT Pasaj” și a cheltuielilor aferente proiectului
 • Hotărârea 141/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.141 din 20-03-2020 privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic PT Ocsko Terezia” și a cheltuielilor aferente proiectului
 • Hotărârea 140/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.140 din 20-03-2020 privind aprobarea proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic PT 6V” și a cheltuielilor aferente proiectului
 • Hotărârea 139/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.139 din 20-03-2020 privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PUNCT TERMIC PT 5 Grădiște” și a cheltuielilor aferente proiectului
 • Hotărârea 138/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.138 din 20-03-2020 privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PUNCT TERMIC PT 4 Macul Roșu” și a cheltuielilor aferente proiectului
 • Hotărârea 137/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.137 din 20-03-2020 rivind aprobarea proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic PT 2 Lac” și a cheltuielilor aferente proiectului
 • Hotărârea 136/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.136 din 20-03-2020 privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura cailor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor etc. terenurilor de sport precum si spatiilor verzi
 • Hotărârea 135/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.135 din 20-03-2020 privind aprobarea contractului cadru de comodat/folosiță gratuită a imobilelor proprietate privată a Municipiului Arad/ Statului Român
 • Hotărârea 134/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.134 din 20-03-2020 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de prima înscriere şi rectificare a suprafeţei terenului situat în Municipiul Arad, Parcul Copiilor „Török Zsolt”
 • Hotărârea 133/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.133 din 20-03-2020 privind acordul pentru dezlipirea şi ieşirea din indiviziune a terenului, situat în Municipiul Arad, Str. M. Kogălniceanu, nr. 12 - înscris în CF nr. 353309 Arad -
 • Hotărârea 132/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.132 din 20-03-2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 26 - înscris în CF nr. 352904 Arad –
 • Hotărârea 131/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.131 din 20-03-2020 cu privire la atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad
 • Hotărârea 130/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.130 din 20-03-2020 privind aprobarea contractului-cadru de administrare a imobilelor, proprietate publică a Municipiului Arad, gestionate de către Direcţia de Asistenţă Socială Arad
 • Hotărârea 129/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.129 din 20-03-2020 privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Serviciului Public de Interes Local ”Direcţia de Asistenţă Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru anul 2020 în calitate de membru al Rețelei Europene Sociale
 • Hotărârea 128/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.128 din 20-03-2020 privind constituirea Grupului Local URBACT Arad
 • Hotărârea 127/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.127 din 20-03-2020 privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2020 în calitate de membru al „Rețelei Polis - Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport”
 • Hotărârea 126/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.126 din 20-03-2020 privind aprobarea plății cotizațiilor aferente anului 2020 către unele asociații și organisme la care Municipiul Arad deține calitatea de membru
 • Hotărârea 125/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.125 din 20-03-2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019 – 2020, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 124/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.124 din 20-03-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 123/2020 - Municipiul Arad - 10.03.2020

  Hotarirea Nr.123 din 10-03-2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA
 • Hotărârea 122/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.122 din 20-03-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, pentru anul 2020
 • Hotărârea 121/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.121 din 20-03-2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): ”Reabilitare, refuncționalizare, corp clădire existent (cazinou), în regim de înălțime Sp+P+Mez+1E, extindere cu un corp clădire Sp+P+Mez+1E, construire corp clădire demisol + terasă circulabilă și desființare corp clădire anexă-parter, municipiul Arad, b-dul General Dragalina, nr. 25, beneficiar: S.C. Arsat Industrie S.R.L.”
 • Hotărârea 120/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.120 din 20-03-2020 privind modificarea Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020
 • Hotărârea 119/2020 - Municipiul Arad - 20.03.2020

  Hotarirea Nr.119 din 20-03-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 martie 2020
 • Hotărârea 118/2020 - Municipiul Arad - 12.03.2020

  Hotarirea Nr.118 din 12-03-2020 privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea si gestionarea situatiei de urgentă provocată de infectiile cu coronavirusul SARS-CoV-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Directiei Generală Politia Locală Arad si Directiei de Asistentă Socială Arad
 • Hotărârea 117/2020 - Municipiul Arad - 12.03.2020

  Hotarirea Nr.117 din 12-03-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 12 martie 2020
 • Hotărârea 116/2020 - Municipiul Arad - 06.03.2020

  Hotarirea Nr.116 din 06-03-2020 Privind dezlipirea imobilului proprietatea Municipiului Arad domeniu public, situat în Municipiul Arad, Str. Prof. Dr. Aurel Ardelean, FN - înscris în CF nr. 353728 Arad
 • Hotărârea 115/2020 - Municipiul Arad - 06.03.2020

  Hotarirea Nr.115 din 06-03-2020 referitoare la respingerea Proiectului de hotărâre nr. 97/2020 cu privire la atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad
 • Hotărârea 114/2020 - Municipiul Arad - 06.03.2020

  Hotarirea Nr.114 din 06-03-2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, înscris în CF nr. 305546 Arad
 • Hotărârea 113/2020 - Municipiul Arad - 06.03.2020

  Hotarirea Nr.113 din 06-03-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 40, etaj I
 • Hotărârea 112/2020 - Municipiul Arad - 06.03.2020

  Hotarirea Nr.112 din 06-03-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 3, situat în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 40, parter
 • Hotărârea 111/2020 - Municipiul Arad - 06.03.2020

  Hotarirea Nr.111 din 06-03-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, str. Octavian Goga, nr. 3, etaj I
 • Hotărârea 110/2020 - Municipiul Arad - 06.03.2020

  Hotarirea Nr.110 din 06-03-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, str. Vasile Goldiş, nr. 1-3, sc. B, etaj III
 • Hotărârea 109/2020 - Municipiul Arad - 06.03.2020

  Hotarirea Nr.109 din 06-03-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 22, situat în Arad, B-dul V. Milea nr. 1, corp A, Sc. I B-dul Revoluţiei, nr. 73
 • Hotărârea 108/2020 - Municipiul Arad - 06.03.2020

  Hotarirea Nr.108 din 06-03-2020 cu privire la aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investitie Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apă si apă uzată Grădiste Est
 • Hotărârea 107/2020 - Municipiul Arad - 06.03.2020

  Hotarirea Nr.107 din 06-03-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 martie 2020
 • Hotărârea 106/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.106 din 28-02-2020 privind aprobarea plătii cotizatiei aferente anului 2020 către Asociatia Municipiilor din România (AMR), organism la care Municipiul Arad detine calitatea de membru
 • Hotărârea 105/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.105 din 28-02-2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad
 • Hotărârea 104/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.104 din 28-02-2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 380/2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor în care persoanele care au săvârsit infractiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunitătii, ca obligatie stabilită de către o instantă de judecată
 • Hotărârea 103/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.103 din 28-02-2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Târguri Oboare si Piete SA Arad, pentru anul 2020
 • Hotărârea 102/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.102 din 28-02-2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 101/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.101 din 28-02-2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2020
 • Hotărârea 100/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.100 din 28-02-2020 privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizatiei de acces la drumul public
 • Hotărârea 99/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.99 din 28-02-2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele aditionale nr. 1/20.12.2019 si nr. 2/21.01.2020
 • Hotărârea 98/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.98 din 28-02-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor, să voteze cuantumul anual al cotizatiei Municipiului Arad pentru anul 2020 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad
 • Hotărârea 97/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.97 din 28-02-2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor pentru modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
 • Hotărârea 96/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.96 din 28-02-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad
 • Hotărârea 95/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.95 din 28-02-2020 pentru aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Arad 2020-2030
 • Hotărârea 94/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.94 din 28-02-2020 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie SF Extinderea sistemului de supraveghere video si infrastructură retea de comunicatii date / voce / software / video cu sistem de dispecerizare inclus
 • Hotărârea 93/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.93 din 28-02-2020 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie DALI - Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia Punct Termic P.T. Ocsko Terezia
 • Hotărârea 92/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.92 din 28-02-2020 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie DALI - Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia Punct Termic P.T. 5 Grădiste
 • Hotărârea 91/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.91 din 28-02-2020 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie DALI - Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia Punct Termic P.T. 4 Macul Rosu
 • Hotărârea 90/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.90 din 28-02-2020 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie DALI - Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic P.T. 2 Lac
 • Hotărârea 89/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.89 din 28-02-2020 privind stabilirea costului mediu anual de întreţinere, a contributiei de intretinere datorată de beneficiarii si/sau de sustinătorii legali ai acestora din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2020 şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie
 • Hotărârea 88/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.88 din 28-02-2020 privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.07-31.12. 2019, referitor la activitatea Registrului Agricol
 • Hotărârea 87/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.87 din 28-02-2020 cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 86/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.86 din 28-02-2020 privind modificarea organigramei si a statului de funcţii ale Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad
 • Hotărârea 85/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.85 din 28-02-2020 privind aprobarea modificării statului de functii al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad
 • Hotărârea 84/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.84 din 28-02-2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Lucian Blaga, nr. 16 înscris în CF nr. 353252 Arad
 • Hotărârea 83/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.83 din 28-02-2020 privind dezlipirea imobilului proprietatea privată a Municipiului Arad situat în Str. Banatului, nr. 2 - înscris în CF nr. 353551 Arad
 • Hotărârea 82/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.82 din 28-02-2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Ludovic Szantay, nr. 3 înscris în CF nr. 353129 Arad
 • Hotărârea 81/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.81 din 28-02-2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 35 - înscris în CF nr. 352565 Arad
 • Hotărârea 80/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.80 din 28-02-2020 cu privire la modificarea obiectului unui contract de închiriere cu destinatia de locuintă
 • Hotărârea 79/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.79 din 28-02-2020 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 671/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, s tr. Vârful cu Dor nr. 15, începând cu data de 01.01.2019
 • Hotărârea 78/2020 - Municipiul Arad - 28.02.2020

  Hotarirea Nr.78 din 28-02-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 februarie 2020
 • Hotărârea 77/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.77 din 19-02-2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada martie - mai 2020
 • Hotărârea 76/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.76 din 19-02-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 ianuarie 2020
 • Hotărârea 75/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.75 din 19-02-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 10 ianuarie 2020
 • Hotărârea 74/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.74 din 19-02-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 23 decembrie 2019
 • Hotărârea 73/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.73 din 19-02-2020 privind mandatarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Actionarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrtie
 • Hotărârea 72/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.72 din 19-02-2020 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad pentru anul 2020 al Serviciului public de interes local Direcţia de Asistenţă Socială Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 71/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.71 din 19-02-2020 privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020
 • Hotărârea 70/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.70 din 19-02-2020 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica Arad, a comisiei de solutionare a contestatiilor, precum si a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2019
 • Hotărârea 69/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.69 din 19-02-2020 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2019
 • Hotărârea 68/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.68 din 19-02-2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918 din municipiul Arad, în zonă pietonală
 • Hotărârea 67/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.67 din 19-02-2020 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare prin Actul Adiţional nr. 14/2020
 • Hotărârea 66/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.66 din 19-02-2020 pentru aprobarea Harta strategică de zgomot a Municipiului Arad, revizuită
 • Hotărârea 65/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.65 din 19-02-2020 cu privire la aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2019
 • Hotărârea 64/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.64 din 19-02-2020 cu privire la repartizarea a două locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Municipiul Arad
 • Hotărârea 63/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.63 din 19-02-2020 privind actualizarea inventarului bunurilor proprietate privată a Municipiul Arad cu imobilul constructie Cresă UTA, situat în Arad, str. Poetului nr. 1C
 • Hotărârea 62/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.62 din 19-02-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentelor nr. 10 şi 11, situate în Arad, B-dul Revolutiei nr. 90 sc. A
 • Hotărârea 61/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.61 din 19-02-2020 privind actualizarea inventarului bunurilor proprietatea privată a Municipiului Arad
 • Hotărârea 60/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.60 din 19-02-2020 privind aprobarea documentatiei de primă înscriere a imobilelor DE 1959 si DE 1962 în sistemul integrat de cadastru si carte funciară si atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a acestor imobile
 • Hotărârea 59/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.59 din 19-02-2020 pentru îndreptarea erorii materiale din art.1 al Hotărârii nr. 616/2019 privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spatii comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad si CF nr. 340139 - Arad
 • Hotărârea 58/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.58 din 19-02-2020 privind modificarea formei amplasamentului teritoriului de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI, pentru strada ALBĂ
 • Hotărârea 57/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.57 din 19-02-2020 cu privire la modificarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 56/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.56 din 19-02-2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului si al cuantumului burselor acordate în învătământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul scolar 2019 - 2020
 • Hotărârea 55/2020 - Municipiul Arad - 19.02.2020

  Hotarirea Nr.55 din 19-02-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 19 februarie 2020
 • Hotărârea 54/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.54 din 31-01-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 16 decembrie 2019
 • Hotărârea 53/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.53 din 31-01-2020 pentru constatarea încetării de drept a folosintei gratuite a terenului situat în str. I. R. Sirianu nr. 6/A, către Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad
 • Hotărârea 52/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.52 din 31-01-2020 privind adoptarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020
 • Hotărârea 51/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.51 din 31-01-2020 privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad
 • Hotărârea 50/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.50 din 31-01-2020 privind aprobarea Programului de îmbunatătire a eficientei energetice
 • Hotărârea 49/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.49 din 31-01-2020 privind aprobarea pretului local al energiei termice în Municipiul Arad
 • Hotărârea 48/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.48 din 31-01-2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
 • Hotărârea 47/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.47 din 31-01-2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administratiei, prin Compania Natională de Investitii ,,C.N.I.”SA, pe bază de protocol, a terenului proprietate a Municipiului Arad, în suprafată de 14.000 mp, situat în str. Cetătii nr. FN, în vederea si pe perioada realizării de către ,,C.N.I.- SA a obiectivului de investitii - Construire bază sportivă TIP 1 din Municipiul Arad, judetul Arad
 • Hotărârea 46/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.46 din 31-01-2020 privind aprobarea D.A.L.I. privind obiectivul de investitie publică Reabilitarea Sectiei Recuperare, Medicină fizică si Balneologie situată în Arad, Piata Mihai Viteazu nr. 7-8
 • Hotărârea 45/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.45 din 31-01-2020 privind aprobarea Raportului final întocmit în urma Monitorizării si evaluării implementării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Arad, servicii auxiliare de întretinere si exploatare a modelului de transport, pentru anul 2019
 • Hotărârea 44/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.44 din 31-01-2020 privind aprobarea documentatiei de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Clădire de locuinte colective, spatii comerciale si birouri cu garaje la demisol, regim de înăltime D + P + 8E +2Er si împrejmuire, str. Cornel Radu nr. 5-7, municipiul Arad
 • Hotărârea 43/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.43 din 31-01-2020 privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă cu functiuni mixte, imobil locuinte colective si functiuni complementare, realizare accese, împrejmuire proprietate, amplasare elemente publicitare, organizare de santier, Municipiul Arad, Str. Cocorilor, Nr. 40-42, conform extras C.F. nr. 350805 - Arad, beneficiar: S.C. Mladin Omu S.R.L.
 • Hotărârea 42/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.42 din 31-01-2020 aprobarea regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de crestere a calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările si completările ulterioare, pentru zone de protectie a monumentelor istorice si pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad- Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de actiune prioritară din municipiul Arad
 • Hotărârea 41/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.41 din 31-01-2020 privind adiționarea Contractului de comodat nr. 2/25.03.2019 încheiat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad
 • Hotărârea 40/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.40 din 31-01-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitătii Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Hotărârea 39/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.39 din 31-01-2020 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activitătii de sortare a deseurilor reciclabile în Statia de Sortare Arad
 • Hotărârea 38/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.38 din 31-01-2020 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie Achiziţie şi montaj staţie de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) în garajul S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD
 • Hotărârea 37/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.37 din 31-01-2020 privind neasumarea responsabilitătii organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al României si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Arad, începând cu anul scolar 2020-2021.
 • Hotărârea 36/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.36 din 31-01-2020 cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad
 • Hotărârea 35/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.35 din 31-01-2020 privind aprobarea Contractului de administrare pentru imobilul în care îsi desfăsoară activitatea Filarmonica de Stat Arad
 • Hotărârea 34/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.34 din 31-01-2020 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad
 • Hotărârea 33/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.33 din 31-01-2020 privind schimbarea denumirii Filarmonica de Stat Arad în Filarmonica Arad
 • Hotărârea 32/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.32 din 31-01-2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiste- Sanevit
 • Hotărârea 31/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.31 din 31-01-2020 Privind atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor situate în Municipiul Arad, înscrise în C.F. nr. 351423 Arad si C.F. nr. 351424 Arad.
 • Hotărârea 30/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.30 din 31-01-2020 privind rectificarea întabulării dreptului de proprietate al Municipiului Arad privind imobilul din municipiul Arad, Piata George Enescu, nr. 1, înscris în CF nr. 352896 Arad
 • Hotărârea 29/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.29 din 31-01-2020 privind acceptarea înscrierii proprietăţii private a Municipiului Arad asupra imobilului înscris în CF nr. 315724 Arad, situat în Zona Calea Radnei, DN7 (sens giratoriu Selgros)
 • Hotărârea 28/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.28 din 31-01-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 31A, situat în Arad, B-dul Revoluţiei, nr.78, et.I
 • Hotărârea 26/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.26 din 31-01-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea imobilului situat în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 69
 • Hotărârea 25/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.25 din 31-01-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 10, situat în Arad, Piata Catedralei, nr. 1, etaj III, corp A
 • Hotărârea 24/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.24 din 31-01-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 16/A, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 2, et. I
 • Hotărârea 23/2020 - Municipiul Arad - 31.01.2020

  Hotarirea Nr.23 din 31-01-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 31 ianuarie 2020
 • Hotărârea 22/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.22 din 16-01-2020 privind aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor sedintelor ordinară si extraordinară din 2 decembrie 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 21/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.21 din 16-01-2020 cu privire la aprobarea statului de funcţii al Serviciului public de interes local Direcţia de Asistenţă Socială Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
 • Hotărârea 20/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.20 din 16-01-2020 privind desemnarea unor membri ai consiliului local în comisiile de evaluare a proiectelor culturale, sportive si de tineret, pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local pe anul 2020, precum si în comisiile de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 19/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.19 din 16-01-2020 privind aprobarea documentaţiei pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finantări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică Promovarea sportului de performantă
 • Hotărârea 18/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.18 din 16-01-2020 privind aprobarea documentaţiei pentru elaborarea propunerilor de proiecte culturale pentru acordarea de finantări nerambursabile, în baza Ordonantei Guvernului României nr. 51/1998
 • Hotărârea 17/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.17 din 16-01-2020 privind aprobarea documentaţiei pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finantări nerambursabile, în anul 2020 în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică Sportul pentru toti
 • Hotărârea 16/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.16 din 16-01-2020 privind aprobarea documentaţiei pentru elaborarea propunerilor de proiecte educative, de tineret si recreative pentru acordarea de finantări nerambursabile, în anul 2020 în baza Legii nr. 350/2005 si ale Legii nr. 350/2006
 • Hotărârea 15/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.15 din 16-01-2020 cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 623/2019 cu privire la aprobarea formei si a duratei contractului de închiriere teren proprietatea Statului Român/Municipiului Arad
 • Hotărârea 14/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.14 din 16-01-2020 privind preluarea în administrare, de către Municipiul Arad, a imobilului proprietatea Episcopiei Romano - Catolice de Timisoara, situat în Arad, str. Ceaikovski nr.36-38
 • Hotărârea 13/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.13 din 16-01-2020 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad
 • Hotărârea 12/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.12 din 16-01-2020 modificarea organigramei si a statului de functii al Filarmonicii de Stat Arad
 • Hotărârea 11/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.11 din 16-01-2020 privind aprobarea retelei scolare a unitătilor de învătământ de stat si particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul scolar 2020-2021
 • Hotărârea 10/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.10 din 16-01-2020 privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Arad, în interiorul cartierului BUJAC si cartierului MICALACA
 • Hotărârea 9/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.9 din 16-01-2020 privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI
 • Hotărârea 8/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.8 din 16-01-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul aditional nr. 1/20.12.2019
 • Hotărârea 7/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.7 din 16-01-2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor pentru modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
 • Hotărârea 6/2020 - Municipiul Arad - 16.01.2020

  Hotarirea Nr.6 din 16-01-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 ianuarie 2020
 • Hotărârea 5/2020 - Municipiul Arad - 10.01.2020

  Hotarirea Nr.5 din 10-01-2020 privind aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor sedintelor Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 13 noiembrie 2019 (ordinară), 19 noiembrie 2019 (extraordinară) si 29 noiembrie 2019 (extraordinară)
 • Hotărârea 4/2020 - Municipiul Arad - 10.01.2020

  Hotarirea Nr.4 din 10-01-2020 privind aprobarea repartizării unei locuinţe de necesitate
 • Hotărârea 3/2020 - Municipiul Arad - 10.01.2020

  Hotarirea Nr.3 din 10-01-2020 privind aprobarea documentatiei de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE SI PRESTARI SERVICII P+4E+2Er municipiul Arad, str. Haiducilor, nr. 6-8, amplasată pe parcela identificată prin C.F. nr. 353281 -Arad
 • Hotărârea 2/2020 - Municipiul Arad - 10.01.2020

  Hotarirea Nr.2 din 10-01-2020 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secţiunea de funcţionare şi pentru sectiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local
 • Hotărârea 1/2020 - Municipiul Arad - 10.01.2020

  Hotarirea Nr.1 din 10-01-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 10 ianuarie 2020