Hotărârea nr. 30/2018

HCL 30 – Hotarare privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul școlar 2018– 2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2018-2019

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 4 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 Legea Educației

Naționale, adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 28724 din data de 23.11.2017, înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 14547 din data de 24.11.2017 privind transmiterea proiectului privind organizarea/reorganizarea rețelei școalare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pentrul anul școlar 2018 -2019, adresa Administrației Școlilor Sector 6 nr. 15066 din data de 06.12.2017 privind proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2018-2019, adresa Școlii Postliceale „Studis” nr. 25182 din data de 20.11.2017, înregistrată la sediul Primăriei Sector 6 cu nr. 47611 din data de 04.12.2017 și redirecționată Administrației Școlilor Sector 6 și înregistrată cu nr. 15047 din data de 06.12.2017, Ordinul M.E.N. nr. 4601 din data de 17.08.2017, adresa Administrației Școlilor Sector 6 nr. 15376 din data de 12.12.2017, înregistrată la Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu nr. 30228 din data de 12.12.2017 și avizul conform al Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 29821, 30228/15.12.2017, înregistrat la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 15621 din data de 15.12.2017;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), precum și al art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se organizează rețeaua școlară cuprinzând unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2018 - 2019, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 și Administrația Școlilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,iMunicipÂb Cuavsștî] ICONS'IU U L LOCALI j SECTOR 6


Nr.: 30

Data: 30.01.2018Anexa nr. 1

la H.C.L. Sector 6 nr.: 30/30.01.2018

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 propusă pentru anul școlar 2018 - 2019

NR.

CRT.

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

5

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NUMĂR

TELEFON

ÎNVA

TĂMÂNT PREȘCOLAR

1

GRĂDINIȚA NR. 40

PRE

STR. TABLA BUTII NR. 60

0212203340

2

GRĂDINIȚA NR. 41

PRE

STR. CONSTANTIN TITEL PETRESCU NR. 12

0214134988

3

GRĂDINIȚA „HILLARY CLINTON”

PRE

STR. ALEEA PRAVAT NR. 16

0214133928

4

GRĂDINIȚA „SPIRIDUȘII”

PRE

STR. VALEA CALUGAREASCA NR. 6

0214132440

5

GRĂDINIȚA NR. 94

PRE

STR. TÂRGU NEAMȚ NR. 4

0214133574

6

GRĂDINIȚA NR. 111

PRE

STR. SIBIU NR. 8

0214135161

7

GRĂDINIȚA NR. 170

PRE

STR. FABRICII NR. 22

0316204058

8

GRĂDINIȚA „PRICHINDEL”

PRE

B-DUL. IULIU MANIU NR. 73-75

0214304000

9

GRĂDINIȚĂ „ZÂNA FLORILOR”

PRE

STR. CETĂȚUIA NR. 10

0214302179

10

GRĂDINIȚA NR. 208

PRE

STR. VALEA OLTULUI NR. 14

0316201502

0316201503

11

GRĂDINIȚA NR. 209

PRE

STR. PAȘCANI NR.15BIS

0214134731

12

GRĂDINIȚA NR. 210

PRE

ALEEA ARINIS NR. IBIS

0217787215

13

GRĂDINIȚA NR. 217

PRE

STR. BUCSENESTI NR. 20

0214132244

14

GRĂDINIȚA NR. 218

PRE

ALEEA CALLATIS NR. 5

0314344484

15

GRĂDINIȚA NR. 229

PRE

ALEEA DEALUL MACINULUI NR. 5

0214443301

16

GRĂDINIȚA NR. 230

PRE

ALEEA POTAISA NR. 3

0217782808

17

GRĂDINIȚA NR. 246

PRE

STR. FABRICII NR. 20

0316208173

18

GRĂDINIȚA NR. 250

PRE

STR. DEALUL TUGULEA NR. 35

0316201847

19

GRĂDINIȚA NR. 272

PRE

B-DUL. TIMIȘOARA NR. 39

0311070199

20

GRĂDINIȚA NR. 273

PRE

STR. VALEA LUI MIHAI NR. 1

02141.33842

21

GRĂDINIȚA NR. 274

PRE

B-DUL. IULIU MANIU NR. 1 IA

0213163345

22

GRĂDINIȚA „PARADISUL PITICILOR”

PRE

STR. MOINESTI NR. 9

0214341214/

0214341213

23

GRĂDINIȚA M.AP.N. NR. 1

PRE

CALEA PLEVNEI NR. 137B

0213196009

24

GRĂDINIȚA „COLȚ DE RAI”

PRE

STR. GĂRLENI NR. 10

0213137598

25

GRĂDINIȚA „DUMBRAVA MINUNILOR”

PRE

STR. APUSULUI NR. 71-73

0217965936

26

GRĂDINIȚA „FULG DE NEA”

PRE

ȘOS. CIUREL NR. 9-11

0212203132

27

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

„ALBINUȚELE”

PRE

STR. CENTURII NR. 4

0311010031

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 59

PRI, GIM

STR. VLADEASA NR. 9

0214900160

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 117

PRI, GIM

STR. FABRICII NR. 22

0214302040

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 142

PRI, GIM

STR. CENTURII NR. 4

0214300511

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ. NR. 153

PRI, GIM

STR. DRUMUL SABARENI NR.21

0212217651

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 156

PRI, GIM

STR. DEALUL LUI TUGULEA NR. 35

0314040192

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION DUMITRIU”

PRI, GIM

STR. HANUL ANCUTEI NR. 4

0214340401

34

ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ „SFÂNTA TREIME”

PRI, GIM

STR. GHIRLANDEI NR. 7

0376203770

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 161

PRE, PRI, GIM

CALEA GIULESTI NR. 486 A

0212249328

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 163

PRE, PRI, GIM

CALEA GIULESTI NR. 54

0212201018

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 164

PRI, GIM

STR. PRAVAT NR. 22

0214131160

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 167

PRI, GIM

CALEA CRAN GĂSI NR. 140

0212205770

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 168

PRE, PRI, GIM

STR. ALIZEULUI NR. 9

0314326090

40

ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ NR. 169

PRI, GIM

STR. PAȘCANI NR. 2

0214132431

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL ANDREI”

PRI, GIM

ALEEA PARVA NR. 3-5

0217785959

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”

PRI, GIM

STR. ROȘIA MONTANA NR. 41

0314052556

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFINȚII CONSTANTIN ȘI

ELENA”

PRI, GIM

ALEEA LUNCA CERNEI NR. 3

0214442515

44

ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ „ORIZONT”

PRI, GIM

STR. MIH. RUXANDRA MARCU NR. 3

0311050034

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 197

PRI, GIM

STR. OBCINA MARE NR. 2

0214134330

46

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA”

PRI, GIM

STR. APUSULUI NR. 71-73

0214340102

47

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ADRLĂN PĂUNESCU”

PRI, GIM

ALEEA VALEA PRAHOVEI NR. 1

0214133020

48

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 206

PRI, GIM

ALEEA ARINIS NR. 5

0217773980

49

ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ NR. 279

PRI, GIM

STR. PRELUNGIREA GHENCEA NR. 24

0217773164

50

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 309

PRI, GIM

STR. MOINESTI NR. 9

0214340426

51

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGELE MIHAII”

PRI, GIM

STR. DEZROBIRII NR. 41

0311011373

52

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 311

PRI, GIM

STR. GIRLENI NR. 10

0214133440

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL

53

COLEGIUL NAȚIONAL „ELENA CUZA”

PRI, GIM, LIC TEO, LIC VOC

STR. PEȘTERA SCĂRIȘOARA NR. 1

0214132495

54

COLEGIUL TEHNIC „PETRU MAIOR”

LIC TEH, LIC TEO, POS

B-DUL. TIMIȘOARA NR. 6

0213183250

55

COLEGIUL TEHNIC DE POȘTĂ ȘI

TELECOMUNICAȚII „GHEORGHE AIRINEI”

PROF, LIC TEH, LIC TEO, LIC VOC, POS

STR. ROMANCIERILOR NR. 1

0214134645

56

LICEUL TEORETIC „MARIN PREDA”

PRI, GIM, LIC TEO

STR. RUSETU NR. 17

0212202344

57

LICEUL TEORETIC „TUDOR VLADIMIRESCU”

LIC TEO

B-DUL. IULIU MANIU NR. 15

0214103831

58

COLEGIUL NAȚIONAL „GRIGORE MOISIL”

GIM, UC TEO

B-DUL. TIMIȘOARA NR. 33

0214132696

59

LICEUL TEORETIC „EUGEN LOVINESCU”

PRI, GIM, LIC TEO

STR. VALEA LUI MIHAI NR. 6

0214132947

60

COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIȚESCU”

GIM, PROF, LICTEH

STR. PEȘTERA DÂMBOVICIOAREI NR. 12

0314016830

61

COLEGIUL TEHNIC „CAROL I”

PROF, LIC TEH, LIC TEO, POS

STR. PORUMBACU NR. 52

0212202750

62

COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU”

PROF, LIC TEH, LIC TEO, LIC VOC, POS

B-DUL. IULIU MANIU NR. 381-391

0371153538

63

LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI”

LIC TEH, LIC TEO, POS

B-DUL. PRECIZIEI NR. 18

0213116657

64

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „MIRCEA ELIADE”

GIM-SP, LIC VOC, LIC TEO

SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 315-317

0213141390

65

LICEUL TEHNOLOGIC „SF. ANTIM IVIREANU”

PRI, GIM, LIC TEH

ALEEA POIANA MUNTELUI NR. 1

0314380278

66

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”

LIC TEH, LIC TEO, POS

ALEEA PRAVAT NR. 24

0214130438

ÎN VĂ TĂMÂNT SPECIAL

67

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „CONSTANTIN

PĂUNESCU”

PRE, PRI, GIM/SPE

ALEEA ISTRU NR. 4

0217784568 / 0214440332

68

ȘCOALA PROFESIONALĂ. SPECIALĂ PENTRU DEFICIENȚI DE AUZ „SFÂNTA MARIA”

PRE, PRI, GIM, PROF/SPE

ALEEA ISTRU NR. 6

0214440337 / 0217787655

CLUBURI SPORTIVE ȘCOLARE INDEPENDENTE

69

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 5

LIC/SP

CALEA PLEVNEI NR. 124

0213164176

CLUBURI ALE COPIILOR

70

CLUBUL COPIILOR SECTOR 6

GIM

STR. BERZEI NR. 7

0213132920

Anexa nr. 2

la H.C.L. Sector 6 nr.: 30/30.01.2018

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 6 propusă pentru anul școlar 2018 - 2019

NR.

CRT.

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

5

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NUMĂR

TELEFON

SECTOR 6

1.

GRĂDINIȚA „ALBĂ CA ZĂPADA”

PRE

STR. CERNISOARA NR. 86 A

0214330220

2.

GRĂDINIȚA „DARIA”

PRE

STR. VALEA OLTULUI NR. 31-35

0217774545

3.

GRĂDINIȚA „DEGEȚICA”

PRE

STR. COSTIN NENITESCU NR. 11

0217465223

4.

GRĂDINIȚA „DISCOVER ME”

PRE

STR. C-TIN NOICA NR. 130

0318058077

5.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PRELUNGIT

„NICHOLAS KINDERGARTEN”

PRE

STR. DRUMUL VALEA CRICOVULUI NR. 41 - 47

0217786915

6.

GRĂDINIȚA „SCOOBY AND FRIENDS”

PRE

STR. CORCODUȘULUI NR. 9D

0214443344

7.

GRĂDINIȚA „HAPPY PLANET KIDS”

PRE

STR. LT. COL. C-TIN MARINESCU NR. 17 B

0214106984

8.

GRĂDINIȚA „PLANETA COPIILOR”

PRE

STR. GABRIELA SZABO NR. 3-11

0724212970

9.

GRĂDINIȚA „SMILEY KINDERGARTEN”

PRE

STR. GABRIEL CIORAN NR. 6

0314366138

10.

GRĂDINIȚA „MARCHENGARTEN”

PRE

STR. G-RAL IO AN CULCER NR. 40

744378796

11.

GRĂDINIȚA „DAVID CENTER”

PRE

STR.ION NONNA OTESCU NR.2 A

733803736

12.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PRELUNGIT „ALEGRA”

PRE

STR. FINTA NR. 25

0212203301

0729987920

13.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ORHIDEEA

KIDS”

PRE

CALEA PLEVNEI NR. 145 B, BLOC 3, PARTER

0748595311

14.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRIKI”

PRE

STR. SERGENT APOSTOL CONSTANTIN NR.14

0742292143

15.

GRĂDINIȚA „GOODSTART"

PRE

PRELUNGIREA GHENCEA NR.109 B

0723 380 015

16.

GRĂDINIȚA „ART & PLAY”

PRE

DRUMUL VALEA DANULUI NR.22

0760670599

0760670980

0723570075

17.

GRĂDINIȚA „SFÂNTUL NICOLAE”

PRE

STR.GHEORGHE SPACU NR.21

0729611918

18.

GRĂDINIȚA „WONDERLAND”

PRE

STR. VALEA OLTULUI NR. 25

0762000920

19.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PLANETA COPIILOR”

PRI, GIM

STR. GABRIELA SZABO NR. 3-11

0724212970

20.

ȘCOALA PRIMARĂ „CASA MONTESSORI”

PRE, PRI

BD. IULIU MANIU NR. 6

0372149151

0372870413

21.

ȘCOALA PRIMARĂ „KING GEORGE”

PRE, PRI

STR. PISCUL CRĂSANI NR. 17;

INTR.CAPELEI NR. 9 B

0763642595

0761880643

22.

ȘCOALA PRIMARĂ „ROSE MARY”

PRE, PRI

STR. DONIȚEI NR. 4

0747.17.98.97

23.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ROMÂNO-FINLANDEZĂ”

PRE, PRI ,GIM

STR. RĂSĂRITULUI NR. 59

0217770795

24.

COLEGIUL UCECOM „SPIRU HARET”

PRE, LIC TEH, PROF, POS

STR. ECONOMU CEZARESCU NR. 47- 59

0214400708

25.

LICEUL TEORETIC „ATLAS”

LIC, POS

STR.PASCANI NR. 2, NR. 3

0212225050

26.

COMPLEXUL ȘCOLAR „CRONOS”

LIC TEO, LIC TEH, POS

STR.CHIBZUINȚEI NR.15-17

0213164107

27.

ȘCOALA POSTLICEALĂ DE ANTRENORI „IOAN KUNST GHERMANESCU”

POS

STR. CONSTANTIN NOICA NR. 140, CORP 1, ETAJ 1

0214134340

28.

ȘCOALA SANITARĂ POSTLICEALA „VITA”

POS

BLD.IULIU MANIU NR. 381-391

022222521 / 0212333047

29.

GRĂDINIȚA „MAGIC WORLD KINDERGARTEN”

PRE

STR. DRUMUL BACRIULUI NR. 37 B

0720777221

30.

ȘCOALA PRIMARĂ „POLITEHNICA”

PRE, PRI

SPL. INDEPENDENTEI NR. 313

0214029756

31.

GRĂDINIȚA „ZUMZĂREL”

PRE

STR. CETATEA DE BALTA NR. 62

0722256088

0748224225

32.

GRĂDINIȚA „MINI ME”

PRE

STR. ȘERBAN BOGDAN STAN NR. 6

0214349588

0727789205

0733291388

33.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „RIO2”

PRE

STR. STOICA VIZITIU NR. 4

0747086181

34.

LICEUL TEORETIC „PHOENIX”

LIC

STR. FABRICII NR. 22

0214341364

0770911516

0721333623

35.

GRĂDINIȚA „RORO KINDERGARTEN”

PRE

STR. DRUMUL ARGOVEI NR. 3-9

0731339933

36.

ȘCOALA POSTLICEALĂ „STUDIS”

POS

STR.VALEA LUI MIHAI NR. 6

0763018298

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Trai an Pană