Dl Secretar face prezența: Din 27 de consilieri în funcție sunt prezenți 21. Dacă ar fi să o mai așteptăm si pe d-na Al Tawayah ar fi 22.

Dl Tulugea: Da, dar numai până la 8.

Dl Secretar: Nu. Eu am zis dacă ar fi.

Dl Buznicea: Nu până la 8, până la și un sfert.

Dl Secretar: Sfertul academic. Fiind vorba de o ședință convocată în ziua de astăzi, de îndată, fiind un singur punct pe ordinea de zi, dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a începe lucrările.

Dl Moisă: Bună ziua, stimați colegi. Obiectul ședinței noastre de astăzi, convocate prin dispoziția domnului primar al sectorului 6, nr. 7178/12.09.2013 este Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2013.

Dacă sunt discuții generale? Dacă nu sunt, vom vota pe articole, pentru că sunt numai două articole.

Deci, la articolul 1 “se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2013 în suma de 855.848,00 mii lei la cheltuieli și 847. 163,00 mii lei la venituri conform Anexei 1 ce cuprinde formularul 11/01”.

Vă supun votului dvs. Anexa nr. 1. Este cineva împotrivă? Nu. Se abține cineva? Nu. Deci, cu 21 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun votului articolul 1. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, cu 21 de voturi pentru, articolul a fost adoptat.

Articolul 2. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, cu 21 de voturi a fost adoptat și articolul 2.

Proiectul de hotărâre în ansamblu. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Deci cu 21 de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

După aceasta, ședința a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR,

Constantin Moisă    Gheorghe Floricică

Întocmit: Turcu Elisabeta