Dl Secretar face prezența: Din 27 de consilieri, unul dintre dvs. a fost ales în Parlament, deci din 26 de consilieri în funcție avem lipsă pe Avramescu, pe Butacu, Eftimie, Gheorghe Iulian, Iacobescu, Mihăilescu...

Dl Dina: Nu, nu, nu, Mihăilescu ați zis că e deputat, e ales.

Dl Secretar: Păi eu am spus. Stănescu Dan Gheorghe, deci sunt prezenți 20, deci 6 absenți.

Dau cuvântul d-lui președinte de ședință pentru continuarea lucrărilor.

Dl Moisă: Stimați colegi permiteți ca la început de an să vă urez sănătate tuturor, bucurii, împliniri pe toate planurile și să sperăm o colaborare bună în consiliul local în folosul cetățenilor.

Pentru că am venit de îndată la această ședință, după cum vedeți cu toții, aș dori să auzim o explicație a acestei necesități a convocării ședinței de îndată și l-aș ruga pe dl director Manolache întâi pentru primul punct, mai ales că acum suntem și la început, sunt numai două puncte, poate ne explicați așa puțin să înțelegem toți ce este cu punctul ăsta de pe ordinea de zi.

Dl Manolache: Prin ordinul Ministerului de Finanțe 1720 este prevăzut expres aprobarea deficitului prin o ordonanță de consiliu local. Conturile Primăriei Sectorului 6 s-au închis pe data de 07.01.2013, până atunci nu aveam cunoștință de sumele cum s-au închis aceste conturi. Spre informarea dvs. vă informez că la secțiunea de dezvoltare avem un deficit de 9.669.296,03, iar la secțiunea de funcționare avem un excedent de 3.662.784,78 lei. Acest deficit de la secțiunea de dezvoltare trebuie obligatoriu să fie acoperit cu excedentul anului 2011 și ca urmare a acestei formule matematice, ca să pot să spun așa, a reieșit această hotărâre de consiliu local.

Dl Moisă: Și urgența?

Dl Manolache: Urgența e pentru că dacă nu, până pe data de 9, este prevăzut expres în ordinul Ministerului de Finanțe, până pe data de 9 să fie aprobată, toate consiliile locale din București, probabil că acest lucru în data, astăzi cred, sau ieri, nu știu și cam asta este.

Dl Moisă: Mulțumesc, dl director.

În legătură cu punctul 2 pe ordinea de zi, îl rog pe dl Sorin Dina să ne spună

care este necesitatea, urgența.

Dl Dina: Da, mulțumesc d-le președinte.

Încep și eu la rândul meu prin a ura tuturor un an mult mai bun decât cel pe

care tocmai l-am încheiat și revenind la ordinea de zi de astăzi, cum ați spus și dvs. la punctul 2 avem un proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității.

Situația de fapt care a dus la prezența acestui proiect de hotărâre într-o ședință de îndată este următoarea: începând cu ultima decadă a lunii decembrie am constatat prin hârtii intrate în registratura Primăriei o apetență deosebită a instanțelor pentru a pronunța sentințe în cadrul contravenienților care au ajuns în instanța de judecată cu muncă în folosul comunității. Și am aici 15 astfel de solicitări, 13 sunt din partea Judecătoriei Sectorului 6, una este de la Judecătoria Bârlad, iar una este de la Judecătoria Vaslui care în mod imperativ sub efectul Ordonanței nr. 55, ne solicită să le transmitem hotărârea de consiliu prin care am stabilit domeniile în care se poate presta muncă în folosul comunității. Toate acestea sunt, uitați, cum scrie aici, în josul fiecărei pagini scrie cu avertisment, amendă în cadrul nerespectării dispozițiilor instanței. Deci, toate cele 15 solicitări ale instanței sunt cu avertisment amendă. Ori, cred că nimeni dintre noi nu dorește să avem astfel de amenzi pe numele Primăriei și ale Consiliului Local Sector 6 pentru inexistența unei astfel de hotărâri. De aceea, onorat consiliu considerăm că este oportun și să aprobăm această hotărâre astăzi.

Dl Moisă: Aș dori să, pentru noi ca să, că e pentru prima dată când abordăm tema asta. Deci, care este mecanismul, se judecă acele procese, se dă o decizie se dă o sentință, dacă vreți să explicați.

Dl Dina: Da, da. Deci sunt solicitări în instanță cu amenzi, sunt dosare pentru neplata amenzilor în instanță.

Instanța ca să nu pronunțe o astfel de hotărâre alege, pentru că legiuitorul a permis acest lucru, alege, e la latitudinea instanței să propună astfel de sancțiuni, adică să pronunțe hotărâri cu muncă în folosul comunității în loc să, spre exemplu, amenzile să se transforme în, de exemplu în zile închisoare. Și atunci se preferă această variantă.

Mai învederez de asemenea faptul că Ordonanța 55 datează din anul 2002, și este de presupus că cam din aceiași perioadă ar fi trebuit și Consiliul Local al Sectorului 6 să aibă o astfel de hotărâre privind munca în folosul comunității. Deci, pe de o parte nu vrem să avem, să zicem, o pată de rușine pe obrazul Consiliului Local și al Primăriei Sectorului 6 și de asemenea facem un gest ca să zic așa reparator actualul consiliu față de consiliile anterioare prin aprobarea și includerea în ședința de îndată a acestei hotărâri.

Dl Moisă: Mulțumesc, dl consilier. În acest moment dl Secretar îmi comunică că avem o prezență de 22 de consilieri, deci avem cvorumul necesar pentru ședință și să trecem la desfășurarea ședinței.

Deci la dosarul ședinței există dispoziția Primarului Sectorului 6, 2715/09.01.2013 privind convocarea ședinței de îndată pentru astăzi la ora 17°° cu următoarea ordine de zi:

La punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului

anului precedent, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

La punctul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul societății.

Având în vedere caracterul ședinței, ordinea de zi nu se votează.

Trecem la primul punct al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Hotărârea are Expunerea de motive a d-lui Primar, Raportul de specialitate al directorului Direcției Economice.

Și mai întâi dacă există discuții generale pe această temă. Dacă nu, supun votului dvs. Art. 1.

Dă citire Art. 1.

Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci cu 22 de voturi pentru, articolul a fost adoptat.

Dă citire Art. 2.

Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Deci și acest art. a fost votat cu 22 de voturi.

Hotărârea în ansamblu. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru 22. Deci a fost adoptat proiectul de la primul punct al ordinei de zi.

La punctul 2 avem: Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității.

Și acest proiect are Expunerea de motive a d-lui Primar, Raportul de specialitate al directorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Administrația Domeniului Public Dezvoltare Urbană Sector 6. Discuții generale? Dacă nu sunt...

Dă citire Art. 1.

Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Deci cu 22 de voturi pentru, a fost adoptat articolul.

Dă citire Art. 2.

Ca să fim foarte corecți, Anexa.

Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Deci cu 22 de voturi Anexa este adoptată și acum Art. 2.

Art. 2. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Cu 22 de voturi a fost adoptat și Art. 2.

Dă citire Art. 3.

Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Deci cu 22 de voturi pentru a fost adoptat și acest art..

Hotărârea în ansamblu. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Cu 22 de voturi a fost adoptată hotărârea.

Vă mulțumesc și cu aceasta lucrările ședinței se încheie.

Aș dori mai întâi dacă avem vreo invitație, dl consilier Dina sau dl Viceprimar în legătură cu data viitoarei ședințe din ianuarie, ședinței ordinare ca să...poate...

Dl Dina: În momentul acesta preconizez că va fi ultima joi, adică

31ianuarie..

Dl Moisă: 31 ianuarie, ca să avem idee. Vă mulțumesc.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,


Constantin Moisă


Gheorghe Floricică

Întocmit: Bercuș Elena Udrea Cristina

4