• Hotărârea 164/2019 - Sectorul 6

  HCL 164 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Largă nr. 20”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.001 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 163/2019 - Sectorul 6

  HCL 163 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Cascadelor nr. 26”, Sector 6, pentru construire restaurant tip Drive pe un teren în suprafaţă măsurată de 2.906 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 162/2019 - Sectorul 6

  HCL 162 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timișoara nr. 101P”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcțiunea de locuințe colective, comerț și servicii pe un teren în suprafaţă de 21.161 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 161/2019 - Sectorul 6

  HCL 161 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Liniei nr. 20-22”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 993 m.p., proprietate privată persoane juridice
 • Hotărârea 160/2019 - Sectorul 6

  HCL 160 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Govodarva nr. 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafaţă de 406 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 159/2019 - Sectorul 6

  HCL 159 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu – “Strada George Valsan nr. 94”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 353 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 158/2019 - Sectorul 6

  HCL 158 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Albiței nr. 16”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință tip duplex pe un teren în suprafaţă de 411 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 157/2019 - Sectorul 6

  HCL 157 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Viscolului nr. 28-30”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.480 mp, proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 156/2019 - Sectorul 6

  HCL 156 – Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de detaliu – “Strada Pomilor nr. 6” Sector 6, pentru construire imobil cu functiunea de locuinte colective pe un teren in suprafata masurata de 398 m.p., proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 155/2019 - Sectorul 6

  HCL 155 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 201”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă măsurată de 395 mp, proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 154/2019 - Sectorul 6

  HCL 154 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 268”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 810 mp, proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 153/2019 - Sectorul 6

  HCL 153 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Drumul Taberei nr. 134A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, pe un teren în suprafaţă măsurată de 2.541,25 mp, proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 152/2019 - Sectorul 6

  HCL 152 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 111″, Sector 6, pentru construire imobil cu functiune de locuinte colective pe un teren in suprafata de 1.000 m.p., proprietate privata persoana juridica
 • Hotărârea 151/2019 - Sectorul 6

  HCL 151 – Hotarare pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire și dotare Creșa Îngerașii”
 • Hotărârea 150/2019 - Sectorul 6

  HCL 150 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”
 • Hotărârea 149/2019 - Sectorul 6

  HCL 149 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului ”Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația Estuar
 • Hotărârea 148/2019 - Sectorul 6

  HCL 148 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 71294 lei, a proiectului ,,Centrul de Creație FASHION DESIGN & MEDIA ART’’, desfășurat de Primăria Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 și Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi’’
 • Hotărârea 147/2019 - Sectorul 6

  HCL 147 – Hotarare privind aprobarea bursei ,,Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelență, a burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul II an şcolar 2018 – 2019 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6
 • Hotărârea 146/2019 - Sectorul 6

  HCL 146 – Hotarare pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 222/2016 privind staţionarea vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6
 • Hotărârea 145/2019 - Sectorul 6

  HCL 145 – Hotarare privind soluţionarea unei cereri de schimb de locuinţe din cele construite, în cartierul „Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
 • Hotărârea 144/2019 - Sectorul 6

  HCL 144 – Hotarare privind aprobarea proiectului „Bugetare participativă în Sectorul 6 al Municipiului București”
 • Hotărârea 143/2019 - Sectorul 6

  HCL 143 – Hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării şi contractării unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, în vederea asigurării finanţării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020, conform Anexei nr. 1 și introducerea unei noi anexe
 • Hotărârea 142/2019 - Sectorul 6

  HCL 142 – Hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020, conform Anexei nr. 1 și introducerea unei noi anexe
 • Hotărârea 141/2019 - Sectorul 6

  HCL 141 – Hotarare privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 128/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Lucrări pentru Amenajare Peisagistică Bulevardul Iuliu Maniu”
 • Hotărârea 140/2019 - Sectorul 6

  HCL 140 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 27: B-dul Constructorilor – Calea Crângaşi – Calea Giuleşti – Str. George Vâlsan”
 • Hotărârea 139/2019 - Sectorul 6

  HCL 139 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 15: B-dul Iuliu Maniu – Str. Valea Cascadelor – Str. Liniei – Str. Moineşti”
 • Hotărârea 138/2019 - Sectorul 6

  HCL 138 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 14: Breteaua de suprafaţă a pasajului rutier Lujerului – B-dul Iuliu Maniu – Str. Moineşti – Str. Liniei”
 • Hotărârea 137/2019 - Sectorul 6

  HCL 137 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 11: B-dul Ghencea – Drumul Sării – Drumul Taberei – Str. Sibiu – Str. Sergent Major Cara Anghel”
 • Hotărârea 136/2019 - Sectorul 6

  HCL 136 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr.10: Str. Braşov – B-dul Ghencea – Stadionul Ghencea – Str. Sergent Major Cara Anghel – B-dul 1 Mai”
 • Hotărârea 135/2019 - Sectorul 6

  HCL 135 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 2: B-dul Drumul Taberei – Str. Sibiu – B-dul Timişoara – Str. Braşov”
 • Hotărârea 134/2019 - Sectorul 6

  HCL 134 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 1: B-dul Drumul Taberei – Piaţa Danny Huwe – B-dul Timişoara – Str. Sibiu”
 • Hotărârea 133/2019 - Sectorul 6

  HCL 133 – Hotarare privind pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în funcţiune şi exploatare a parcărilor de reşedinţă în Sectorul 6 şi a modelului Contractului de ocupare a locurilor publice cu parcare de reşedinţă pe domeniul public al Subunităţii Administrativ Teritoriale Sector 6 – Bucureşti
 • Hotărârea 132/2019 - Sectorul 6

  HCL 132 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cinematograf Giulești din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 25/23.11.2017
 • Hotărârea 131/2019 - Sectorul 6

  HCL 131 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 241/10.10.2017 privind asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție „Grădinița Albina – str. Rușețu nr. 17, Sector 6, Municipiul București”
 • Hotărârea 130/2019 - Sectorul 6

  HCL 130 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Grădinița Albina – str. Rușețu nr. 17, Sector 6, Municipiul București”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 240/10.10.2017
 • Hotărârea 129/2019 - Sectorul 6

  HCL 129 – Hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 182/08.09.2016 privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 6 a cheltuielilor aferente cotei de contribuție din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi a cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, inclusiv pentru proiectele de reabilitare termică cofinanţate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale, precum şi mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în legătură cu lucrările de reabilitare termică
 • Hotărârea 128/2019 - Sectorul 6

  HCL 128 – Hotarare privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2018 ale Sectorului 6 al Municipiului București
 • Hotărârea 127/2019 - Sectorul 6

  HCL 127 – Hotarare privind alegerea președintelui de ședință
 • Hotărârea 126/2019 - Sectorul 6

  HCL 126 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 121.000 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică) desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6, în parteneriat cu Colegiul Tehnic ,,Petru Maior’’
 • Hotărârea 125/2019 - Sectorul 6

  HCL 125 – Hotarare privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 în vederea asocierii/cooperării dintre Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București și Casa Corpului Didactic al Municipiului București, pentru derularea și cofinanțarea proiectului ,,Key Action 3: Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education, Training and Youth” cu titlul “Me and Your Stories (MYS)”
 • Hotărârea 124/2019 - Sectorul 6

  HCL 124 – Hotarare privind folosirea gratuită a terenurilor de sport din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 și aprobarea Regulamentului privind accesul copiilor la acestea
 • Hotărârea 123/2019 - Sectorul 6

  HCL 123 – Hotarare privind asigurarea din bugetul local al Sectorului 6 a sumei de 50.000 LEI, reprezentând sprijin financiar pentru Secția de Oncologie Pediatrică a Spitalului Fundeni, sumă ce va fi virată de Primăria Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, respectiv Colegiul Național Grigore Moisil, în contul deschis pentru funcționarea secției mai sus menționată
 • Hotărârea 122/2019 - Sectorul 6

  HCL 122 – Hotarare privind constituirea fondului de risc aferent creditului de investiții contractat de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană și garantat de Sectorul 6 al Municipiului București
 • Hotărârea 121/2019 - Sectorul 6

  HCL 121 – Hotarare privind aprobarea achiziţionării prin leasing financiar a 35 de autovehicule/utilaje de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
 • Hotărârea 120/2019 - Sectorul 6

  HCL 120 – Hotarare privind modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6
 • Hotărârea 119/2019 - Sectorul 6

  HCL 119 – Hotarare privind preluarea Centrului de Ocrotire a Copiilor “Acasă” aparținând Fundației Filantropice Metropolis de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6
 • Hotărârea 118/2019 - Sectorul 6

  HCL 118 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 288/23.11.2017 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, a terenului în suprafaţă de 790,00 m.p., având numărul cadastral 202269, situat în zona B a cartierului „Constantin Brâncuşi” sector 6, în scopul construirii unei creşe/centru de zi pentru copii preşcolari, teren identificat conform Anexei
 • Hotărârea 117/2019 - Sectorul 6

  HCL 117 – Hotarare privind constituirea Subcomisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti situate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin instituţiile şi serviciile publice de interes local
 • Hotărârea 116/2019 - Sectorul 6

  HCL 116 – Hotarare privind transmiterea imobilului situat în Calea Giuleşti nr. 56, Sector 6, în suprafaţă de 14.418 m.p., având numărul cadastral 215906, din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 6, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală Investiţii Sector 6, în vederea modernizării
 • Hotărârea 115/2019 - Sectorul 6

  HCL 115 – Hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 6, Bucureşti
 • Hotărârea 114/2019 - Sectorul 6

  HCL 114 – Hotarare privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi funcţiilor contractuale din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 113/2019 - Sectorul 6

  HCL 113 – Hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioadă de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării măsurilor de eficienţă energetică ce se vor implementa la blocurile de locuinţe şi la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 112/2019 - Sectorul 6

  HCL 112 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 88/08.05.2018 privind aprobarea proiectului “Sector 6 – Eficienţă energetică pentru clădiri publice (District 6 – Energy Efficiency for Public Buildings- D6EEPB)” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 111/2019 - Sectorul 6

  HCL 111 – Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanţării parţiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local
 • Hotărârea 110/2019 - Sectorul 6

  HCL 110 – Hotarare privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019
 • Hotărârea 109/2019 - Sectorul 6

  HCL 109 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Zvoriştea nr. 1A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 2.000 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 108/2019 - Sectorul 6

  HCL 108 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Cricovului nr. 68A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială şi a două imobile cu funcţiunea de locuinţe unifamiliale de tip duplex pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.477,81 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 107/2019 - Sectorul 6

  HCL 107 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 57B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 422 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 106/2019 - Sectorul 6

  HCL 106 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Oboga nr. 24A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafaţă de 605 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 105/2019 - Sectorul 6

  HCL 105 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 204”, Sector 6, pentru construire complex sportiv, cămine şi spaţii cu funcţiunea de învăţământ pe un teren în suprafaţă măsurată de 44.799 m.p., proprietate de stat
 • Hotărârea 104/2019 - Sectorul 6

  HCL 104 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Geniului nr. 2-4”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi birouri pe un teren în suprafaţă de 1.206 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 103/2019 - Sectorul 6

  HCL 103 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 49M”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.100 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 102/2019 - Sectorul 6

  HCL 102 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a emite o hotărâre prin care să solicite Guvernului României modificarea H.G. nr. 987/2003 în sensul schimbării administratorului imobilului –locuință socială, situat în B-dul Gheorghe Magheru nr. 24, bl. -, sc. B, et. 7, ap. 40, sector 1, din administrarea Consiliului Local Sector 6, în administrarea Administrației Fondului Imobiliar
 • Hotărârea 101/2019 - Sectorul 6

  HCL 101 – Hotărâre privind aprobarea repartizării a 2 (două) locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere
 • Hotărârea 100/2019 - Sectorul 6

  HCL 100 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Studiu Fezabilitate şi cantităţi – alei pietonale, amenajări peisagistice pentru zona de promenadă Lacul Morii”
 • Hotărârea 99/2019 - Sectorul 6

  HCL 99 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Studiu Fezabilitate şi cantităţi – alei pietonale, amenajare peisagistică pentru Insula Lacul Morii”
 • Hotărârea 98/2019 - Sectorul 6

  HCL 98 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018
 • Hotărârea 97/2019 - Sectorul 6

  HCL 97 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”
 • Hotărârea 96/2019 - Sectorul 6

  HCL 96 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 95/2019 - Sectorul 6

  HCL 95 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Viscolului nr. 81F”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă de 500 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 94/2019 - Sectorul 6

  HCL 94 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Largă nr. 40-48”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 2.665 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 93/2019 - Sectorul 6

  HCL 93 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 121-137”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de hală pe un teren în suprafaţă de 10.208 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 92/2019 - Sectorul 6

  HCL 92 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 10”, Sector 6, pentru construire ansamblu integrat cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă măsurată de 13.165 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 91/2019 - Sectorul 6

  HCL 91 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 57B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 422 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 90/2019 - Sectorul 6

  HCL 90 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 38-42”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă măsurată de 10.003 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 89/2019 - Sectorul 6

  HCL 89 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Moise Constantin nr. 5B”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 16.415 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 88/2019 - Sectorul 6

  HCL 88 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 309-317”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective, birou de vânzări şi anexe pe un teren în suprafaţă măsurată de 59.916 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 87/2019 - Sectorul 6

  HCL 87 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 15G”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.436 m.p., proprietate privată persoane juridice
 • Hotărârea 86/2019 - Sectorul 6

  HCL 86 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 313”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de centru spiritual pe un teren în suprafaţă de 598.264 m.p., proprietate de stat
 • Hotărârea 85/2019 - Sectorul 6

  HCL 85 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 413”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 2.012 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 84/2019 - Sectorul 6

  HCL 84 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 288B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birou pe un teren în suprafaţă măsurată de 300 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 83/2019 - Sectorul 6

  HCL 83 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Drumul Taberei nr. 134A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 2.541 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 82/2019 - Sectorul 6

  HCL 82 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul La Roşu nr. 1H”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.659 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 81/2019 - Sectorul 6

  HCL 81 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Copacului nr. 24-24A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 947 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 80/2019 - Sectorul 6

  HCL 80 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 49M”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.100 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 79/2019 - Sectorul 6

  HCL 79 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Băbeşti nr. 4”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de 581 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 78/2019 - Sectorul 6

  HCL 78 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă de 5.941 m.p., domeniul public al municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6
 • Hotărârea 77/2019 - Sectorul 6

  HCL 77 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Compartimentului ”Adăpost de Noapte” aflat în subordinea Serviciului Intervenţii în Regim de Urgenţă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 76/2019 - Sectorul 6

  HCL 76 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2019 a proiectului “Siguranţă şi îngrijire – Locuinţe Maxim Protejate” desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 75/2019 - Sectorul 6

  HCL 75 – Hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuinţe, în anul 2019, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002
 • Hotărârea 74/2019 - Sectorul 6

  HCL 74 – Hotărâre privind stabilirea cuantumului maxim al alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2019
 • Hotărârea 73/2019 - Sectorul 6

  HCL 73 – Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 30 din data de 30.01.2018 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2018 – 2019, în sensul că se schimbă denumirea Școlii Primare „King George” în Școala Gimnazială „King George”, având 3 niveluri de școlarizare respectiv nivel preșcolar, nivel primar și nivel gimnazial cu sediul în Intrarea Capelei nr. 9B, Sector 6, București, Intrarea Capelei nr. 5-7, Sector 6, București, Strada Piscul Crăsani nr. 17, Sector 6, București și Strada Stupca nr. 6, Sector 6, București la unităţi de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 6
 • Hotărârea 72/2019 - Sectorul 6

  HCL 72 – Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul școlar 2019 – 2020
 • Hotărârea 71/2019 - Sectorul 6

  HCL 71 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: bd. Constructorilor, str. George Vâlsan, str. Ceahlău şi Calea Crângaşi (fără străzile cu nume)”
 • Hotărârea 70/2019 - Sectorul 6

  HCL 70 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: str. Valea Oltului, str. Valea Argeşului, str. Drumul Taberei, str. Râul Doamnei şi Prelungirea Ghencea (fără străzile cu nume)”
 • Hotărârea 69/2019 - Sectorul 6

  HCL 69 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: str. Orşova, șos. Virtuţii, bd. Uverturii şi str. Dreptăţii (fără străzile cu nume)”
 • Hotărârea 68/2019 - Sectorul 6

  HCL 68 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: str. Moineşti, bd. Iuliu Maniu, str. Răsăritului şi str. Murguţa (fără străzile cu nume)”
 • Hotărârea 67/2019 - Sectorul 6

  HCL 67 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: str. Ghirlandei, str. Cernişoara, bd. Iuliu Maniu, str. Apusului (fără străzile cu nume)”
 • Hotărârea 66/2019 - Sectorul 6

  HCL 66 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: str. Ghirlandei, str. Dezrobirii, bd. Uverturii, str. Apusului (fără străzile cu nume)”
 • Hotărârea 65/2019 - Sectorul 6

  HCL 65 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Mihaela Ruxandra Marcu”
 • Hotărârea 64/2019 - Sectorul 6

  HCL 64 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier aleea Băiuţ – alei secundare”
 • Hotărârea 63/2019 - Sectorul 6

  HCL 63 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe din Drumul Taberei nr. 39, bloc OS4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 62/2019 - Sectorul 6

  HCL 62 – Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 a imobilului Bulevardul Iuliu Maniu, Sector 6, Bucureşti, în vederea realizării lucrărilor de amenajare/reamenajare urbanistică
 • Hotărârea 61/2019 - Sectorul 6

  HCL 61 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 60/2019 - Sectorul 6

  HCL 60 – Hotarare privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanţării parţiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local
 • Hotărârea 59/2019 - Sectorul 6

  HCL 59 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala Sf. Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 318/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 298/18.12.2018
 • Hotărârea 58/2019 - Sectorul 6

  HCL 58 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 319/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 306/18.12.2018
 • Hotărârea 57/2019 - Sectorul 6

  HCL 57 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala nr. 309 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 316/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 297/18.12.2018
 • Hotărârea 56/2019 - Sectorul 6

  HCL 56 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 315/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 300/18.12.2018
 • Hotărârea 55/2019 - Sectorul 6

  HCL 55 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 314/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 299/18.12.2018
 • Hotărârea 54/2019 - Sectorul 6

  HCL 54 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala nr. 59 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 307/18.12.2018
 • Hotărârea 53/2019 - Sectorul 6

  HCL 53 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala Adrian Păunescu din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 317/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 305/18.12.2018
 • Hotărârea 52/2019 - Sectorul 6

  HCL 52 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Liceul Petru Poni din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 312/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 304/18.12.2018
 • Hotărârea 51/2019 - Sectorul 6

  HCL 51 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădinița nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 87/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 303/18.12.2018
 • Hotărârea 50/2019 - Sectorul 6

  HCL 50 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădinița nr. 230 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 86/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 302/18.12.2018
 • Hotărârea 49/2019 - Sectorul 6

  HCL 49 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădinița nr. 208 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 85/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 301/18.12.2018
 • Hotărârea 48/2019 - Sectorul 6

  HCL 48 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Școlii Sfinții Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 9/30.01.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 219/27.09.2018
 • Hotărârea 47/2019 - Sectorul 6

  HCL 47 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 6/30.01.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 225/27.09.2018
 • Hotărârea 46/2019 - Sectorul 6

  HCL 46 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 7/30.01.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 224/27.09.2018
 • Hotărârea 45/2019 - Sectorul 6

  HCL 45 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 84/08.05.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 223/27.09.2018
 • Hotărârea 44/2019 - Sectorul 6

  HCL 44 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 156 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 76/26.04.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 222/27.09.2018
 • Hotărârea 43/2019 - Sectorul 6

  HCL 43 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 5/30.01.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 221/27.09.2018
 • Hotărârea 42/2019 - Sectorul 6

  HCL 42 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 83/08.05.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 220/27.09.2018
 • Hotărârea 41/2019 - Sectorul 6

  HCL 41 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta cartierului ANL Brâncuși din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 8/30.01.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 218/27.09.2018
 • Hotărârea 40/2019 - Sectorul 6

  HCL 40 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Viscolului nr. 87-91”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.844 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 39/2019 - Sectorul 6

  HCL 39 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Strada Preciziei nr. 6S”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă măsurată de 4.417 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 38/2019 - Sectorul 6

  HCL 38 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Constin Neniţescu nr. 10”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 516 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 37/2019 - Sectorul 6

  HCL 37 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cernişoara nr. 98”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 384 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 36/2019 - Sectorul 6

  HCL 36 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Bîrsăneşti nr. 40”, Sector 6, pentru contruire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 295 m.p., proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 35/2019 - Sectorul 6

  HCL 35 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 70A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 780 m.p., proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 34/2019 - Sectorul 6

  HCL 34 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ajustorului nr. 2D”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 11.192 m.p., proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 33/2019 - Sectorul 6

  HCL 33 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al “Centrului de zi Giuleşti Sârbi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 32/2019 - Sectorul 6

  HCL 32 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al “Centrului de zi Giuleşti” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 31/2019 - Sectorul 6

  HCL 31 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al “Centrului de zi Drumul Taberei” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 30/2019 - Sectorul 6

  HCL 30 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al “Centrului de zi Crângaşi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 29/2019 - Sectorul 6

  HCL 29 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019,a proiectului„Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României
 • Hotărârea 28/2019 - Sectorul 6

  HCL 28 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”
 • Hotărârea 27/2019 - Sectorul 6

  HCL 27 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului „Centru de Consiliere şi Sprijin pentru Tineri în Situaţii de Risc” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”
 • Hotărârea 26/2019 - Sectorul 6

  HCL 26 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului ,,Centrul Rezidențial Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”
 • Hotărârea 25/2019 - Sectorul 6

  HCL 25 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului „Masa Bucuriei pe Roți” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația Diaconia – Filiala Sector 6
 • Hotărârea 24/2019 - Sectorul 6

  HCL 24 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului ”Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”
 • Hotărârea 23/2019 - Sectorul 6

  HCL 23 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilităţi Istru – Căsuţa Istru 6” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 22/2019 - Sectorul 6

  HCL 22 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilităţi Istru – Căsuţa Istru 4” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 21/2019 - Sectorul 6

  HCL 21 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Cantinei din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 20/2019 - Sectorul 6

  HCL 20 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului pentru Persoane Vârstnice ”Floare Roșie” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 19/2019 - Sectorul 6

  HCL 19 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului pentru Persoane Vârstnice ”Sfântul Mucenic Fanurie” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 18/2019 - Sectorul 6

  HCL 18 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Complexului de Servicii de Recuperare din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 17/2019 - Sectorul 6

  HCL 17 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Clubului Seniorilor ”IOAN SLAVICI” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 16/2019 - Sectorul 6

  HCL 16 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Clubului Seniorilor ”MIHAIL SADOVEANU” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 15/2019 - Sectorul 6

  HCL 15 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Clubului Seniorilor ”LIVIU REBREANU” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 14/2019 - Sectorul 6

  HCL 14 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Clubului Seniorilor ”MARIN PREDA” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 13/2019 - Sectorul 6

  HCL 13 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Clubului Seniorilor ”MIHAI EMINESCU” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 12/2019 - Sectorul 6

  HCL 12 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Clubului Seniorilor ”I.L.CARAGIALE” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 11/2019 - Sectorul 6

  HCL 11 – Hotarare privind aprobarea Strategiei locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, pentru perioada 2019 – 2023
 • Hotărârea 10/2019 - Sectorul 6

  HCL 10 – Hotarare privind aprobarea derulării în anul 2019 a proiectului “Servicii de salinoterapie la nivelul sectorului 6”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 9/2019 - Sectorul 6

  HCL 9 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2019 a proiectului social de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 8/2019 - Sectorul 6

  HCL 8 – Hotarare privind aprobarea derulării în anul 2019 a proiectului de dezvoltare al Serviciului de Recuperare Balneofizioterapie din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “FLOARE ROŞIE” desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 7/2019 - Sectorul 6

  HCL 7 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” – unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6
 • Hotărârea 6/2019 - Sectorul 6

  HCL 6 – Hotarare privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București
 • Hotărârea 5/2019 - Sectorul 6

  HCL 5 – Hotarare privind completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 30 din data de 30.01.2018 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2018 – 2019 cu Grădinița ,,Rosa Zangara” la unităţi de învăţământ particular
 • Hotărârea 4/2019 - Sectorul 6

  HCL 4 – Hotarare privind soluţionarea unei cereri de schimb de locuinţe din cele construite, în cartierul „Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
 • Hotărârea 3/2019 - Sectorul 6

  HCL 3 – Hotarare privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activităţile specifice Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 2/2019 - Sectorul 6

  HCL 2 – Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea obiectivelor de investiții
 • Hotărârea 1/2019 - Sectorul 6

  HCL 1 – Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare