• Hotărârea 161/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 161/24.07.2019 privind încheierea unui Act Adițional la Contractele de asociere în participațiune încheiate de Administrația Piețelor Sector 5 cu S.C. Economat Sector 5 S.R.L.
 • Hotărârea 160/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 160/24.07.2019 privind privind completarea HCL 121/27.06.2019 privind aprobarea gestiunii directe a Serviciului de Salubrizare din Sectorul 5 al Municipiului București către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
 • Hotărârea 159/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 159/24.07.2019 privind achiziţionarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12A, Sector 5, București.
 • Hotărârea 158/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 158/24.07.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Grădiniţa nr. 72”, din Str. Sergent Scarlat, nr. 19, sector 5.
 • Hotărârea 157/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 157/24.07.2019 privind privind modificarea anexei 4 a H.C.L. nr. 93/2016 privind reaorganizarea Administrației Piețelor Sector 5.
 • Hotărârea 156/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 156/24.07.2019 privind privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 155/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 155/24.07.2019 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 5.
 • Hotărârea 154/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 154/24.07.2019 privind aprobarea indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 București.
 • Hotărârea 153/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 153/24.07.2019 privind implementarea proiectului “Furnizare, Instalare și punere în funcțiune Sistem de Supraveghere Video și dotare Dispecerat pentru obiectivul Creșterea Siguranței Sociale și Prevenirea criminalității în Sectorul 5- SYS5”, în unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 5.
 • Hotărârea 152/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 152/24.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) DRUMUL FUNIGEILOR nr. 80-80A – SECTOR 5.
 • Hotărârea 151/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 151/24.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) DRUMUL FUNIGEILOR nr. 51-59 lot 1/2 – SECTOR 5.
 • Hotărârea 150/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 150/24.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) DRUMUL FUNIGEILOR nr. 51-59 lot 1/1/2 – SECTOR 5.
 • Hotărârea 149/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 149/24.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) DRUMUL FUNIGEILOR nr. 51-59 lot 1/1/1 – SECTOR 5.
 • Hotărârea 148/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 148/24.07.2019 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 23 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. şi Primăria Sector 5.
 • Hotărârea 147/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 147/24.07.2019 pentru aprobarea ajustării prețului contractului nr. 25331/01.04.2019 conform prevederilor OUG 114/2018, cât și la suplimentarea lucrărilor în cadrul investiției „Proiect Pilot de Reabilitare termică a unui imobil din sectorul 5” cu materiale termoizolante noi, cu performanțe superioare soluției de termoizolare cu polistiren, soluții și tehnologii noi de aplicare și fixare cu un grad ridicat de calitate, siguranță, comportare și durabilitate în exploatare.
 • Hotărârea 146/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 146/24.07.2019 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 145/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 145/08.07.2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Protocolul de colaborare aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 340/10.12.2018 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 5, a programului de prevenire a abandonului educațional și familial „Voucher social pentru acces la educație” pentru copiii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5.
 • Hotărârea 144/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 144/08.07.2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea/execuția de chioșcuri, pentru comercializarea de presă, carte, flori ce urmează a fi amplasate pe raza sectorului 5.
 • Hotărârea 143/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 143/08.07.2019 privind susținerea proiectului "Nicolae C. Paulescu - trecut, prezent și viitor".
 • Hotărârea 142/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 142/08.07.2019 privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu (P.U.D.), Șos. Sălaj nr. 129A – Sector 5.
 • Hotărârea 141/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 141/08.07.2019 privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu (P.U.D.), str. Cozieni nr. 41 – Sector 5.
 • Hotărârea 140/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 140/08.07.2019 privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu (P.U.D.), str. Sirenelor nr. 78-80 – Sector 5.
 • Hotărârea 139/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 139/08.07.2019 privind închirierea spațiilor comerciale administrate de către Administrația Piețelor Sector 5.
 • Hotărârea 138/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 138/08.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectului ”Educație prin Cultură”.
 • Hotărârea 137/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 137/08.07.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a se asocia cu Administrația Străzilor, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București./p>
 • Hotărârea 136/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 136/08.07.2019 privind susținerea demarării, depunerii, implementării și sustenabilității proiectului cultural – educativ ”ROBINSON – Centrul cultural pentru copii” – finanțabil prin programul ”RO – CULTURA” – apelul pentru Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului.
 • Hotărârea 135/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 135/08.07.2019 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 123/26.06.2018 privind aprobarea regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5.
 • Hotărârea 134/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 134/08.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiție ”Amenajare spațiu pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei”.
 • Hotărârea 133/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 133/08.07.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #REFRESH 5(#R5) în vederea finanțării acestuia prin intermediul Inițiativei Urban Innovative Actions (UIA).
 • Hotărârea 132/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 132/08.07.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Consolidare, reabilitare și reamenajare clădiri incinta Școlii Gimnaziale nr. 134, București – sală de sport, școală, atelier școală, inclusiv dotare sală de sport”, din Str. Baciului, nr. 4A, sector 5.
 • Hotărârea 131/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 131/27.06.2019 privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.
 • Hotărârea 130/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 130/27.06.2019 privind acordul de principiu pentru stabilirea unui sediu al D.G.A.S.P.C. Sector 5 în strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București, cu suprafața de 1419,15 mp ce urmează să fie închiriat de către Primăria Sector 5.
 • Hotărârea 129/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 129/27.06.2019 privind aprobarea proiectului ”Încurajarea activităților recreative în aer liber pentru copii” implementat de Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei” și Primăria Sector 5.
 • Hotărârea 128/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 128/27.06.2019 privind aprobarea proiectului ”Spațiu cultural pentru Sectorul 5”.
 • Hotărârea 127/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 127/27.06.2019 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul ”Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în regiunea București-Ilfov”în cadrul POCU 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i.
 • Hotărârea 126/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 126/27.06.2019 privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și orașul Migdal Haemek, Israel.
 • Hotărârea 125/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 125/27.06.2019 2019 privind aprobarea prelungirii proiectului ”Academia copiilor” pentru perioada iunie 2019-iulie 2020.
 • Hotărârea 124/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 124/27.06.2019 privind aprobarea proiectului ”Promovarea miturilor și tradițiilor culturale românești și ale minorităților etnice”.
 • Hotărârea 123/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 123/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din sectorul 5, în anul școlar 2019-2020.
 • Hotărârea 122/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 122/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 5, a programului Voucher educațional, în anul școlar 2019-2020.
 • Hotărârea 121/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 121/27.06.2019 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului de salubrizare din Sectorul 5 al Municipiului București către SC Amenajare Edilitara și Salubrizare SA.
 • Hotărârea 120/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 120/27.06.2019 privind aprobarea „Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Sectorului 5 al Municipiul București”.
 • Hotărârea 119/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 119/27.06.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 92/14.05.2019, privind aprobarea sumelor acordate pentru realizarea drepturilor copiilor protejați în rețeaua de asistență maternală a D.G.A.S.P.C. Sector 5.
 • Hotărârea 118/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 118/27.06.2019 privind organizarea si aprobarea Organigramei si Statului de functii ale aparatului de specialitate ale Primarului Sectorului 5.
 • Hotărârea 117/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 117/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 53, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 116/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 116/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 54, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 115/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 115/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 144, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 114/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 114/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 242, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 113/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 113/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 134, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 112/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 112/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 169, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 111/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 111/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 125, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 110/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 110/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 34, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 109/2019 - Sectorul 5 - 18.06.2019

  Hotărârea nr. 109/18.06.2019 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare de către Administrația Domeniului Public.
 • Hotărârea 108/2019 - Sectorul 5 - 18.06.2019

  Hotărârea nr. 108/18.06.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a se asocia cu Societatea de Transport București S.T.B. S.A, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor S.T.B. S.A, aflate pe raza teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 107/2019 - Sectorul 5 - 18.06.2019

  Hotărârea nr. 107/18.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției, amenajare spațiu de joacă Strada Malcoci Sector 5 conform Studiului de Fezabilitate.
 • Hotărârea 106/2019 - Sectorul 5 - 18.06.2019

  Hotărârea nr. 106/18.06.2019 privind constituirea unei comisii care să negocieze cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București condițiile unei posibile închirieri a imobilului în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez.
 • Hotărârea 105/2019 - Sectorul 5 - 18.06.2019

  Hotărârea nr. 105/18.06.2019 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 95/14.05.2019 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019.
 • Hotărârea 104/2019 - Sectorul 5 - 18.06.2019

  Hotărârea nr. 104/18.06.2019 privind modificarea componenței Comisiei constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 71/16.04.2018 – privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân și constituirea Comisiei responsabile cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân.
 • Hotărârea 103/2019 - Sectorul 5 - 18.06.2019

  Hotărârea nr. 103/18.06.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Consiliului Local al Sectorului 5 pe anul 2019.
 • Hotărârea 102/2019 - Sectorul 5 - 18.06.2019

  Hotărârea nr. 102/18.06.2019 privind aprobarea Proiectului „Evaluare Preventivă și Îndrumare de Specialitate”.
 • Hotărârea 101/2019 - Sectorul 5 - 21.05.2019

  Hotărârea nr. 101/21.05.2019 privind susținerea proiectului ”Jucându-ne învățăm – Sector 5”.
 • Hotărârea 100/2019 - Sectorul 5 - 21.05.2019

  Hotărârea nr. 100/21.05.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 5, prin Administrația Piețelor Sector 5, cu privire la asocierea cu Cooperativa Agricolă BIOPROD Colibași.
 • Hotărârea 99/2019 - Sectorul 5 - 21.05.2019

  Hotărârea nr. 99/21.05.2019 privind susținerea proiectului ”Festivalul concurs național de interpretare muzică pop pentru copii Ministar Cireșar”.
 • Hotărârea 98/2019 - Sectorul 5 - 21.05.2019

  Hotărârea nr. 98/21.05.2019 privind susținerea proiectului ”Festivalul costumului tradițional românesc: simt și mă îmbrac românește”.
 • Hotărârea 97/2019 - Sectorul 5 - 21.05.2019

  Hotărârea nr. 97/21.05.2019 privind solicitarea împuternicirii de către Consiliul General al Municipiului București a Consiliului Local Sector 5, cu privire la asocierea cu Administrația Lacuri și Agrement în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local.
 • Hotărârea 96/2019 - Sectorul 5 - 21.05.2019

  Hotărârea nr. 96/21.05.2019
 • Hotărârea 95/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 95/14.05.2019 privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului şcolar 2018-2019.
 • Hotărârea 94/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 94/14.05.2019 privind aprobarea plății cotizației anuale și completării bugetului Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Împreună dezvoltăm Sectorul 5”.
 • Hotărârea 93/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 93/14.05.2019 privind aprobarea Raportului final al Comisiei de evaluare a ofertelor, constituită pentru achiziționarea prin procedură operațională proprie, a serviciilor de închiriere spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și locuri de parcare necesar Primăriei Sector 5.
 • Hotărârea 92/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 92/14.05.2019 privind aprobarea sumelor acordate pentru realizarea drepturilor copiilor protejați în rețeaua de asistență maternală a D.G.A.S.P.C. Sector 5.
 • Hotărârea 91/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 91/14.05.2019 privind aprobarea raportului final cu privire la negocierile purtate de comisia constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.248/ 28.09.2018 privind închirierea imobilului compus din teren și construcții, situată în Șoseaua Panduri nr. 24, Sector 5, București.
 • Hotărârea 90/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 90/14.05.2019 privind organizarea proiectului ”Meșteșuguri românești, de către Grădinița nr. 72, Sector 5, București.
 • Hotărârea 89/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 89/14.05.2019 privind aprobarea derulării unor acțiuni educative, artistice și sportive în anul 2019.
 • Hotărârea 88/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 88/14.05.2019 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația Lumea Copiilor Veseli.
 • Hotărârea 87/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 87/14.05.2019 privind susținerea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu în vederea implementării proiectului educațional Bolintinenii în An Centenar – Cinstim, învățăm și ne pregătim să clădim Viitorul.
 • Hotărârea 85/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 85/14.05.2019 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2018.
 • Hotărârea 84/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 84/22.04.2019 privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 24/19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 83/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 83/22.04.2019 2019 privind încheierea unor acorduri cadru de consultanță, asistența și/sau reprezentare juridică pentru Sectorul 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 82/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 82/22.04.2019 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Primăria Sectorului 5 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în scopul asigurării funcționării Clubului bunicilor sector 5 – Centru Comunitar.
 • Hotărârea 81/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 81/22.04.2019 privind aprobarea scrisorii de așteptări și a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Amenajare Edilitară și Salubrizare SA și a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Economat Sector 5 SRL.
 • Hotărârea 80/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 80/22.04.2019 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare.
 • Hotărârea 79/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 79/22.04.2019 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 5 de către Consiliul General al Municipiului București, cu privire la asocierea dintre Administrația Piețelor Sector 5 și producători autohtoni.
 • Hotărârea 78/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 78/22.04.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (PAROHIA SFÂNTA TREIME GHENCEA), în anul 2019.
 • Hotărârea 77/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 77/22.04.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din sectorul 5 (PATRIARHIA ROMÂNĂ – CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI), în anul 2019.
 • Hotărârea 76/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 76/22.04.2019 privind aprobarea ”Demarării serviciilor de consultanță juridică pentru exproprierea unor terenuri de pe raza sectorului 5”.
 • Hotărârea 75/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 75/22.04.2019 privind modificarea componenței ”Comisiei de analiză și apobare a cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe”, constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 16/19.07.2016.
 • Hotărârea 74/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 74/22.04.2019 privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 123/26.06.2018 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al Municipiului București.
 • Hotărârea 73/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 73/22.04.2019 privind modificarea H.C.L S5 nr.89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante și 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificarile și completările ulterioare.
 • Hotărârea 72/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 72/22.04.2019 privind modificarea H.C.L S5 nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificarile și completările ulterioare.
 • Hotărârea 71/2019 - Sectorul 5 - 08.04.2019

  Hotărârea nr. 71/08.04.2019 privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență, în cazurile de violență domestică la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București și a atribuțiilor ei, precum și a coordonatorului acesteia.
 • Hotărârea 70/2019 - Sectorul 5 - 08.04.2019

  Hotărârea nr. 70/08.04.2019 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul ”Venus – Împreună pentru o viață în siguranță”, în cadrul POCU 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4., prioritatea de investiții 9ii.
 • Hotărârea 69/2019 - Sectorul 5 - 08.04.2019

  Hotărârea nr. 69/08.04.2019 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor în cadrul apelului de proiecte POCU/480/4/19/19 Operațiune compozită OS 4.5, 4.14 – Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin consolidarea rețelei de asistenți maternali.
 • Hotărârea 68/2019 - Sectorul 5 - 08.04.2019

  Hotărârea nr. 68/08.04.2019 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 104/28.07.2017 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiei pentru protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 67/2019 - Sectorul 5 - 08.04.2019

  Hotărârea nr. 67/08.04.2019 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 55/31.07.2013, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr. 129/31.08.2017 și H.C.L. Sector 5 nr. 195/27.08.2018.
 • Hotărârea 66/2019 - Sectorul 5 - 08.04.2019

  Hotărârea nr. 66/08.04.2019 privind aprobarea proiectului ”România esențială”.
 • Hotărârea 65/2019 - Sectorul 5 - 08.04.2019

  Hotărârea nr. 65/08.04.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5, prevăzute în anexă, în vederea obținerii avizării și/sau autorizării pentru securitatea la incendiu.
 • Hotărârea 64/2019 - Sectorul 5 - 08.04.2019

  Hotărârea nr. 64/08.04.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București 40 de apartamente cu destinația de locuințe sociale pentru chiriașii de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5, evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.
 • Hotărârea 63/2019 - Sectorul 5 - 04.04.2019

  Hotărârea nr. 63/04.04.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5.
 • Hotărârea 62/2019 - Sectorul 5 - 04.04.2019

  Hotărârea nr. 62/04.04.2019 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de salubrizare și a studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București- Activitățile de salubrizare stradală, salubrizare menajeră și serviciul de iarnă.
 • Hotărârea 61/2019 - Sectorul 5 - 04.04.2019

  Hotărârea nr. 61/04.04.2019 privind aprobarea Contractului de comision încheiat între Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și S.C. Mobile Distribution S.R.L.
 • Hotărârea 60/2019 - Sectorul 5 - 04.04.2019

  Hotărârea nr. 60/04.04.2019 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
 • Hotărârea 59/2019 - Sectorul 5 - 04.04.2019

  Hotărârea nr. 59/04.04.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 58/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 58/28.03.2019 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 5 către Consiliul General al Municipiului București reaferitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a imobilului compus din clădire și teren, situate în Strada Bacău, nr. 2-6, Sector 5, București.
 • Hotărârea 57/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 57/28.03.2019 privind constituirea unei Comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a imobilului compus din clădire și teren din Strada Bacău, nr. 2-6, Sector 5, București.
 • Hotărârea 56/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 56/28.03.2019 privind aprobarea procedurii de înregistrare a operatorilor de salubritate care desfășoară activități de precolectare, colectare, transport, sortare sau reciclare a deșeurilor municipale, în baza contractelor încheiate cu persoane fizice sau juridice de pe raza sectorului 5, în conformitate cu prevederile art. 20, alin. 9 din legea nr. 249/2015.
 • Hotărârea 55/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 55/28.03.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 60/29.03.2018, privind aprobarea salariilor de baza aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5 precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 54/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 54/28.03.2019 privind aprobarea proiectului de finanțare prin Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile în baza legii nr. 350/2005 alocate de la bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București prin Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, pentru activități non-profit de interes local pe anul 2019.
 • Hotărârea 53/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 53/28.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - Strada Slatina nr. 21M - Sector 5.
 • Hotărârea 52/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 52/28.03.2019 privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 5 către Consiliul General al Municipiului București de schimbare a denumirii Pieței Dr. Jose Rizal în Piața Tudor Vladimirescu.
 • Hotărârea 51/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 51/28.03.2019 privind aprobarea Metodologiei de lucru referitoare la acordarea beneficiilor sociale cu titlul de ajutor de urgență din bugetul local al Sectorului 5.
 • Hotărârea 50/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 50/28.03.2019 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 HCL Sector 5 nr. 240/2018 privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5, a Metodologiei de lucru și a Planului de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență pentru plata chiriei.
 • Hotărârea 49/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 49/28.03.2019 privind reorganizarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.
 • Hotărârea 47/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 47/28.03.2019 privind aprobarea organizării Festivalului - concurs ”Bucurie în pași de dans”.
 • Hotărârea 46/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 46/28.03.2019 privind privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 22 la Acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5.
 • Hotărârea 45/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 45/28.03.2019 privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.
 • Hotărârea 44/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 44/28.02.2019 privind aprobarea proiectului ”Tenis pentru copii în școlile Sectorului 5” pentru anul 2019, proiect înregistrat la CENTRUL Cultural și de Tineret „ Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 43/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 43/28.02.2019 privind aprobarea proiectului ”Rahova, fotbal și feminitate.
 • Hotărârea 42/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 42/28.02.2019 privind aprobarea demarării, depunerii și implementării proiectului ”#FAPTE: educație pentru viitor” finanțat prin Fondul Român de Dezvoltare Socială- Apelul nr.2 ”Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”.
 • Hotărârea 41/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 41/28.02.2019 privind aprobarea Statului de Funcții, Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.
 • Hotărârea 40/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 40/28.02.2019 privind aprobarea criteriilor de acordare și a tarifelor aferente pachetelor de servicii medicale oferite de Clinica de Stomatologie din cadrul Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”.
 • Hotărârea 39/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 39/28.02.2019 privind modificarea Anexelor nr. 4 și 5 ale H.C.L. Sector 5 nr.24/19.07.2016 cu modificările și completările ulterioare, respectiv a listei tarifelor practicate de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. pentru desfășurarea activităților delegate și a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5, cu completările și modificările ulterioare.
 • Hotărârea 38/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 38/28.02.2019 privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 de a atesta persoanele fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.
 • Hotărârea 37/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 37/28.02.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada FABRICA DE CHIBRITURI NR.48, Lot 2/1, Lot 2/2 -SECTOR 5.
 • Hotărârea 36/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 36/28.02.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada Lt. PETRE LINTEȘ NR. 32 - SECTOR 5.
 • Hotărârea 35/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 35/28.02.2019 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 134 către Asociația Baciului.
 • Hotărârea 34/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 34/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl.S8,sc.3”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 33/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 33/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.33, bl.S6,sc.1”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 32/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 32/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl.S8,sc.2”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 31/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 31/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl. S8,sc.1”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 30/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 30/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.33, bl.S6,sc.2”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 29/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 29/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.108, bl. V87”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 28/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 28/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr. 137, bl.V79, sc.1”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 27/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 27/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.23, bl.S13”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 26/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 26/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr. 139, bl. V74”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 25/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 25/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr. 27, bl.S10,sc.1”.
 • Hotărârea 24/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 24/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr. 17 bl. S21”.
 • Hotărârea 23/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 23/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Calea Rahovei nr. 330, bl.57”.
 • Hotărârea 22/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 22/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Calea Rahovei nr. 334, bl.31”.
 • Hotărârea 21/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 21/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Șoseaua Alexandriei nr.100, bl.L28”.
 • Hotărârea 20/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 20/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Zamfir Olaru nr. 8, bl.87D”.
 • Hotărârea 19/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 19/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Calea Rahovei nr. 319, bl.30, sc.1”.
 • Hotărârea 18/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 18/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Aleea Livezilor nr. 33, bl. 9”.
 • Hotărârea 17/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 17/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Aleea Livezilor nr.5, bl.23”.
 • Hotărârea 16/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 16/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl. S8, sc.4”.
 • Hotărârea 15/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 15/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.21, bl. S12, sc.1+2”.
 • Hotărârea 14/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 14/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.27, bl. S10, sc.3”.
 • Hotărârea 13/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 13/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.27, bl. S10, sc.2”.
 • Hotărârea 12/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 12/28.02.2019 privind aprobarea „Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București”.
 • Hotărârea 11/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 11/23.01.2019 privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache”, pentru anul 2019.
 • Hotărârea 10/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 10/23.01.2019 privind aprobarea Proiectului ”Atelierul magicienilor” - Centrul de excelență ”Magia cifrelor”.
 • Hotărârea 9/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 09/23.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiție pentru ''Amenajare spațiu școala după școala pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei''.
 • Hotărârea 8/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 08/23.01.2019 privind aprobarea Contractului de comision încheiat între Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Qiwi România SRL.
 • Hotărârea 7/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 07/23.01.2019 privind aprobarea proiectului ”#FAPTE- Regenerare Urbană Amurgului”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 6/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 06/23.01.2019 privind aprobarea demarării și depunerii proiectului ”O primărie mai aproape de oameni, la doar un click distanță” pentru obținerea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, POCA/470/2/1.
 • Hotărârea 5/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 05/23.01.2019 privind aprobarea încheierii unei convenții de colaborare între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, Școala Gimnazială Petrache Poenaru și Fundația SERA ROMÂNIA.
 • Hotărârea 4/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 04/23.01.2019 privind casarea imobilului situat în Strada Mărgeanului, nr. 25A, Sector 5,în care și-a desfășurat activitatea Școala Gimnazială nr. 124.
 • Hotărârea 3/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 03/23.01.2019 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2019-2020.
 • Hotărârea 2/2019 - Sectorul 5 - 09.01.2019

  Hotărârea nr. 2/09.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București a deficitului secțiunii de dezvoltare.
 • Hotărârea 1/2019 - Sectorul 5 - 09.01.2019

  Hotărârea nr. 1/09.01.2019 privind alegerea domnului Melnic Constantin Ion presedinte de sedinta al Consiliului Local Sector 5 pentru sedinta de indata din 09.01.2019.