Proces verbal din 21.05.2018

Proces verbal ședința extraordinară din data de 21.05.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5

9    9

din data de 21.05.2018

Ședința a fost convocată de Primând Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 48315/17.05.2018.

Lucrările ședinței încep la ora IO07.

La ședință au participat domnul Viceprimar - Marian Țigănuș și doamna Elena Luminița Petrescu - Secretarul Sectorului 5.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

La ședință au participat un număr de 19 consilieri din numărul total de 27.

Au lipsit următorii consilieri: Agheorghiesei Emil, Cursaru Paul Gabriel, Boloș Florinei, Giurcă Augustin Răzvan, Niculescu Jacqueline Christina, Pop Claudia Ramona, Coroblea Cristina și Vanghelie Daniel Marian.

în sală este prezent și domnul Apostol Petru, în calitate de reprezentant al Asociației „Grupul de Socializare Locală - Sector 5”.

Dl Președinte de ședință - Meliiic Constantin Ion

Bună ziua! Dau citire ordinii de zi:

1.Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de

27.04.2018;

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București;

3.    Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari, nr. 72, bl. 12A, Sector 5, București;

4.    Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari, nr. 72, bl. 12A, Sector 5, București;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), aprobarea indicatorilor tehno-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere Grădinița nr. 205 - Sector 5, Municipiul București” și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru toate cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală;

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Studiului de Fezabilitate (S.F.), aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Costrucție corp nou grădiniță - Școala Ginmnazială nr. 125 - Sector 5, Municipiul București44 și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțeză de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală;

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), pentru obiectivul de investiții “Reabilitare si extindere clădire Grădinița Floarea Soarelui - Sector

)    5    S

5, Municipiul București44 și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru toate

cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare locală;

8.    Proiect de hotărâre privind susținerea desfășurării atelierului de lucru

"Pledoarie pentru școală - Asigurarea accesului și echității în educație și formare”, ediția a IlI-a, în cadrul Școlii Gimnaziale "George Călinescu”;

9.    Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. AMENAJARE EDILITARĂ și SALUBRIZARE S.A.;

I    0.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 140.000.000 lei pentru realizarea unor obiective de interes public local;

II    .Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil teren în suprafață de 10 ha având număr cadastral 218807, situat în Municipiul București, Str. Antiaeriană nr.6 (fost nr.38), Sector 5;

12.    Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local pe o perioadă de cel mult trei luni;

13.    Diverse.

Au mai apărut încă două puncte, cărora le dau citire acum:

1 .Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Pro CEECS 5 -Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din Sectorul 5 a unui număr de optsprezece obiective de investiții.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a optsprezece obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

IO12 - intră în sală doamna consilier Niculescu Jacqueline Christina.

Prezenți 20 de consilieri.

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Supun la vot prima dată suplimentarea cu aceste două puncte. Cine este pentru? Mulțumesc!

Acum supun la vot întreaga ordine de zi, cu această suplimentare! Cine este pentru? Mulțumesc!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Cred că trebuie să întrebați cine este împotrivă și cine se abține!

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Am avut impresia că ați votat! Bun, repet! Ultimele două puncte. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 13 voturi pentru (Coandă Mihai, Florea Cristina-Alexandra, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 7 abțineri (Bîrsan Mihai, Geamănă Dragoș, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Scripcaru Lucian Mihai și Udescu Șerbănel Mihai), suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Supun la vot întreaga ordine de zi, cu punctele acestea două suplimentare, deci vor fi, fără diverse, 14 puncte! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 13 voturi pentru (Coandă Mihai, Florea Cristina-Alexandra, Gheorghe

Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic

Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George

Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș

Marian) și 7 abțineri (Bîrsan Mihai, Geamănă Dragoș, Jelea Bogdan Ion,

Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Scripcaru Lucian

Mihai și Udescu Șerbănel Mihai), ordinea de zi a fost aprobată.

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Punctul 1... Supun la vot, punctul 1, procesul verbal! Aveți...?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Cred că la punctul 1 ar trebui ales un nou președinte de ședință, noi așa

știm!

9

Doamna secretar Elena Luminița Petrescu

Mandatul expiră pe data de 27!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

A, deci noi, practic, astăzi vom alege pentru luna următoare, când încep ședințele.

9    J

Doamna secretar Elena Luminița Petrescu

Sigur că da!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ok!

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Ok! Deci, punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27.04.2018, Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 19 voturi pentru (Coandă Mihai, Florea Cristina-Alexandra, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Geamănă Dragoș, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jacqueline

Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai) și o abținere (Scripcaru Lucian Mihai), procesul verbal a fost aprobat.

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

DI consilier Geamănă Dragoș

Aș avea două întrebări! în anexă apare Calea Rahovei 360 de două ori, dacă nu mă înșel!

5

DI Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Repetați întrebarea, nu v-am auzit!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Spuneam că în anexa 2, apare Calea Rahovei 360, ca și adresă ce urmează să fie amplasate, apare de două ori și de aceea voiam să întreb dacă sunt prevăzute să apară două chioșcuri, legat de prima întrebare.

Și a doua întrebare, voiam să întreb.. .înțeleg că a fost o întâlnire cu...

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Au fost mai multe!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Așa...Eu știam de una, dar, mă rog! Și am înțeles că și-au exprimat împotrivirea față de posibilitatea de a încheia și că ar fi spus că preferă ca Primăria să le de-a modelul și să le cumpere singuri.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Si le-ar conveni să achiziționeze cu 5.000 de euro? în sectorul 4 asa au

9    9    9

fost domnii consiliați. Deci, în sectorul 4 Asociația Florarilor...

Lăsati că...

s

DI consilier - Gheorghe Ștefan

Ca să știe si dumnealui!

5    5

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Doamna Kalogerakos!

Doamna director Kalogerakos Mihaela Emilia

Au fost în fapt proiecte, inclusiv cu asociațiile florarilor...nu a fost niciodată...nu au ridicat ca și propunere că ar dori să achiziționeze, deci, la niciuna dintre întâlniri. S-au acceptat toate discuțiile ca procedurale, pe model de chioșc, pe regulament, deci nu au formulat o astfel de solicitare!

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Mulțumim, doamna director! Trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă?

Abțineri? Mulțumesc!

> »

Cu 16 voturi pentru (Coandă Mihai, Florea Cristina-Alexandra, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai) și 4 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari, nr. 72, bl. 12A, Sector 5, București. Nu sunt întrebări, trecem la vot!

Dl Viceprimar - Țigănuș Marian

Stai numai puțin! Avem de ales...nu? Acesta este cu vot secret, nu?

Dna Dună Mariana

Da, asa este!

Doamna director Kalogerakos Mihaela Emilia

Dacă îmi permiteți, ar mai trebui suplimentată, într-adevăr! Dintr-o eroare, au rămas, ca număr de membri de comisie, un număr par și vom propune încă un membru din partea direcției generale și un consilier local!

Dl Viceprimar - Țigănuș Marian

Consilieri locali! Eu așa zic!

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Deci propunem un singur consilier local?

Dl Viceprimar - Țigănuș Marian

Nu, doi consilieri locali! Propuneri?

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Faceți propuneri! Vă rog!

Dl consilier - George Matei

Vreau să îl propun pe domnul Matei Ion. Și mai trebuie o persoană?

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Pe domnișoara Cristina Pescaru!

5

Dl consilier - George Matei

Da! Domnișoara Cristina!

Mai sunt și alte propuneri? La sfârșit trecem la vot!

Dl Viceprimar - Țigănuș Marian

Partidul Național Liberal, nu aveți nicio propunere?

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Nu, nu!

Dl Viceprimar - Țigănuș Marian

U.S.R.-ul?

Dna consilier - Niculescu Jacqueline Christina

O clipă.

Dl Viceprimar-- Țigănuș Marian

Deci grupul U.S.R.-ului...nu vreți? Eu opinez să fie cineva și de la dumneavoastră!

Dna consilier - Niculescu Jacqueline Christina

Păi cum...si o să ne anunțați de ședințe?

5    J J    5    5

Dl Viceprimar - Țigănuș Marian

Domnul Bîrsan, când am fost împreună în Comisia pentru Bolintineanu, vă anunțam de ședințe?

î    5    5

Dl consilier - Bîrsan Mihai

Da! Ultima dată nu, în rest da!

Dna consilier - Niculescu Jacqueline Christina

Eu nu am mai făcut parte dintr-o astfel de Comisie...

Dl Viceprimar- Țigănuș Marian

Faceți o propunere! Haideți, vă rog!

Dna consilier - Niculescu Jacqueline Christina

Da, mulțumim frumos! Nu avem de ce să facem nicio propunere în această comisie!

Dl Viceprimar - Țigănuș Marian

Da, bun! O votăm la sfârșit, da?

Dl consilier - Bîrsan Mihai

Dar cumpărăm un bloc nou, construit sau...

Dl Viceprimar - Țigănuș Marian

E construcție veche, e un cămin! Doamna Kalogerakos, explicați-le...

Dl consilier - Bîrsan Mihai

Prețurile listate pentru o garsonieră, mi se pare ceva de mers la.. .cumpărat dintr-un bloc nou, la 46.000 de euro o garsonieră!

Doamna director Kalogerakos Mihaela Emilia

Da, dar este vorba...îmi cer scuze! Este un imobil din 1976, sunt 24 de camere/nivel și vom vedea în urma negocierilor, în funcție și de standardele de cost și de-o evaluare ce ar însemna de...bloc nou construit, deci este un imobil mare, cu o suprafață construită desfășurată, vă spun imediat...de peste 2000 de metri pătrați.. .2600 de metri pătrați, deci nu e vorba de o garsonieră sau două...

Dl consilier - Bîrsan Mihai

Și are 15 metri pătrați o cameră!

Doamna director Kalogerakos Mihaela Emilia

Da.

DI consilier - Bîrsan Mihai

Și care este scopul pentru care vrem să îl achiziționăm?

DI Viceprimar - Țigănuș Marian

Locuințe sociale!

Doamna director Kalogerakos Miliaela Emilia

.....

In conformitate cu O.G. 74, pentru chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați! Există un număr foarte mare de solicitări, iar în momentul acesta, la nivelul Sectorului 5 nu există un fond de locuințe care să asigure această necesitate.

Dl consilier - Bîrsan Mihai

Acolo i-am mutat și pe cei de la șine?

Dl Viceprimar - Țigănuș Marian

I-a evacuat!

Dl consilier - Bîrsan Mihai

A, i-a evacuat! Am înțeles!

7    5

Dl Viceprimar - Țigănuș Marian

Localul este gol!

Dl consilier - Bîrsan Mihai

Si investiția care va fi? Că dăm 1.400.000 de euro...

5    »

Doamna director Kalogerakos Mihaela Emilia

Nu va fi! Acele valori sunt valori negociabile, așa cum se și scrie în adresa de la S.C. Industria Iutei. Ulterior, din toate punctele de vedere legale, finanțarea

se va face pentru reconversie funcțională, prin fonduri alocate de la Ministerul Dezvoltării. Există program dedicat...surse de finanțare pentru așa ceva!

DI consilier - Bîrsan Mihai

Totuși, am văzut că au o baie pe hol...toaletă comună pe hol...

Doamna director Kalogerakos Mihaela Emilia

Eu am fost și am vizualizat amplasamentul! Tot acest imobil va fi refuncționalizat pentru a avea această destinație. Deci, nici vorbă, nu se va rămâne cu w.c. comun, cu...

Dl consilier - Bîrsan Mihai

Deci putem să construim unul nou de la 0, dacă tot facem apartamente din camere de nefamilisti!

5

Doamna director Kalogerakos Mihaela Emilia

Bun, eu v-am explicat care este destinația! în cadrul negocierii, se va lua în considerare, evident, legat de necesitate și oportunitate...ce înseamnă realizarea de la 0 ca și costuri, care pot fi eventualele surse de finanțare posibil atrase, care este durata de execuție și care sunt fondurile necesare pentru achiziție teren și realizare investiție nouă, având în vedere că suprafața de teren aferentă acestui imobil este totuși de 1400 metri pătrați și urmează și o analiză dacă pe suprafața liber rămasă putem să realizăm încă un imobil!

1 020 - intră în sală dna consilier Coroblea Cristina.

Prezenti: 21 consilieri.

s

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Mulțumim, doamna director! Deci, punctul 3 îl votăm la sfârșit, fiind vot secret. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General a! Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari, nr. 72, bl. 12A, Sector 5, București. Este legat de punctul 3, l-ați discutat acum. Propun să trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 18 voturi pentru (Coandă Mihai, Florea Cristina-Alexandra, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Țigănuș Marian, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai și Coroblea Cristina) și 3 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Bun, punctul 5!

Dl Viceprimar - Țigănuș Marian

U.S.R.-ul se abține?

Dna consilier - Coroblea Cristina

Nu, nu, nu! Toți pentru.

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Deci, când v-am propus să intrați în Comisia de negociere nu ați vrut, dar acum ridicați probleme. De ce nu vreți să vă implicați?

Dna consilier - Coroblea Cristina

Mă scuzați o secundă! Am înțeles că în acele imobile sunt cetățenii...

»    »    J

Dl Viceprimar - Țigănuș Marian

Nu mai sunt! Proprietarul i-a evacuat, cred că acum 2 luni! Dacă nu mă înșel, fiindcă...

5    7

DI consilier - Gheorghe Ștefan

Blocul este gol la ora actuală?

Dl Vicepriniar-Țigănuș Marian

Din câte știu, da! Nu, doamna Kalogerakos?

Dl consilier - Gheorghe Ștefan

în afară de acele persoane de la Baduk, mai sunt și alte familii acolo.

Doamna director Kalogerakos Mihaela Emilia

Mai sunt 10 camere ocupate însă, ca strategie...nu știu dacă ați fost și ați vizualizat sau știe cineva, de fapt sunt ca două tronsoane. Deci logica este că dacă se va ajunge la achiziția acelui imobil, se pot începe lucrările de reconstituire a spațiilor, lăsând un spațiu în continuare să locuiască, deci există variante astfel încât să nu fie niciun fel de problemă.

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Mulțumesc! Trecem la punctul 5. Deci vă abțineți sau nu vă abțineți la punctul 4?

Din sală

Au votat pentru!

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Trecem la punctul 5! Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), aprobarea indicatorilor tehno-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere Grădinița nr. 205 - Sector 5, Municipiul București” și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru toate cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Nu sunt întrebări?

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Dacă îmi permiteți!

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Vă rog!

1025-Intră în sală dl. Agheorghiesei Emil.

Prezenti: 22 consilieri.

J

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Aș avea un punct de vedere care cred că este aplicabil la punctul 5, la punctul 6, la punctul 1... Chestiunea este că, pe de-o parte, astfel de proiecte foarte importante de investiții care ar trebui finanțate de la bugetul local...să nu uităm că avem cel mai mic...suntem consiliul local cu cel mai mic buget de la nivelul capitalei. Din informația pe care am obținut-o la ședința anterioară de la dumneavoastră, am verificat-o întâmplător pe net, la ședința de joi, dacă nu greșesc, săptămâna trecută, a Consiliului General, în care doamna director de la investiții Bărgăunaș, dacă nu greșesc numele, a spus în ședința care se află Online că de la sectorul 5 nu au primit decât o listă cu blocuri! Nu au primit un proiect tehnic sau altceva de acest fel! Eu acum evident că nu pot să pun în discuție nici ce spune dumneaei, nici ce spune executivul primăriei noastre de la sectorul 5. Ceea ce este limpede, este că:

1 .Discutăm despre faptul că într-o ședință extraordinară, executivul ne propune să angajăm niște cheltuieli foarte, foarte mari pentru bugetul consiliului local, urmare a faptului că sigur există această nevoie, vizavi de școli, unități de învățământ în general, incontestabil, ceea ce noi am susținut-o! Chestiunea este că dacă toate celelalte sectoare ale capitalei reușesc să obțină finanțări de la Primăria Capitalei pentru școli, pentru grădinițe, de ce nu facem și noi același lucru, în loc să ne împrumutăm.. .dacă vreți pe undeva, nu știu, amanetând acest buget o lungă perioadă de timp! Și așa avem bani foarte puțini! Nu vreau să cred că acesta este un tertip prin care să se evite o dezbatere între toate grupurile politice, la nivelul comisiilor de specialitate. Absolut toate aceste investiții sunt absolut necesare! Nimeni nu contestă necesitatea lor! Dar, de ce să le facem din banii și așa foarte puțini de la buget, când am putea să-i facem din banii alocați de Primăria Municipiului București, așa cum se întâmplă cu toate celelalte sectoare. Vă reamintesc faptul că am ridicat această problemă, și este consemnat în procesul verbal pe care l-am aprobat astăzi, am ridicat această problemă și acum o lună în urmă și am primit răspuns că am fost Sectorul numărul 1 din București ... am fost primul sector din București care a depus documentația. Eu, acum, n-am văzut această documentație și nu contest existența ei, eu doar v-am citat ceea ce a spus doamna director de la investiții a Primăriei Capitalei, în ședința de săptămâna trecută.

DI Viceprimar Marian Țigănuș

Dl consilier Jelea Ion Bogdan a ridicat o problemă, dar nu cred că la punctele respective. Mă refer la astea 3 puncte, cu privire la DALI, vă poate da detalii, dl director Rareș Hopincă. Dumneavoastră vorbiți de cele care vin mai târziu, în care dna Kalogerakos vă va da răspunsul.

DI consilier Jelea Ion Bogdan

Aștept cu mare plăcere și acel răspuns, îngăduiți-mi să vă spun de ce am ridicat acum această problemă.

Conform textului acestui proiect care ni se propune, dincolo de aprobarea preluării cu titlu gratuit a documentației, pe ultimul rând al paginii, scrie așa: ”și aprobarea finanțării de la bugetul local, pentru toate cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală”. In măsura în care eu n-am înțeles eronat, noi discutăm despre a aproba niște lucrări absolut necesare și împreună cu alocarea surselor de finanțare pentru execuția lor, în condițiile în care 4 sau 5 puncte mai târziu, vorbim despre contractarea unei finanțări rambursabile de 140 de milioane de lei. Evident, nu știu dacă există sau nu vreo legătură dar, am intuit că există o legătură între... mai mult decât atât, și cu asta închei, ... și vă mulțumesc pentru răbdare, ... consider că toate aceste subiecte erau extrem de important a fi fost dezbătute și în cadrul Comisiilor. Sunt convins că există uneori urgențe ... însă, sunt niște lucruri atât de importante încât, sunt de părere că până săptămâna viitoare nu era un capăt de țară dacă ele ar fi fost dezbătute într-o ședință ordinară. Vă mulțumesc!

5    5    5

Dna consilier Coroblea Cristina

O întrebare ar fi care este partea care revine Sectorului 5 de plată, am înțeles că este vorba despre o valoare totală a lucrărilor de 19 milioane de lei și aș vrea să știu care este partea care revine Sectorului 5... și un al doilea lucru... în mod normal, ar trebui să votăm indicatorii tehnico-economici, pe care nu i-am văzut prinși. Am văzut valoarea totală dar nu alte date din acești indicatori, cum ar fi, durata, etc...Mulțumesc!

7    5

Dl director Rareș Ilopincă

Bună ziua! Punctual! Dl consilier Jelea... ca să vă răspund întrebării dumneavoastră!

în primul rând, procedural, era urgent s-o fi făcut astăzi! Vă dați seama că ... avem 3 bibliorafturi cu DALI-urile (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) acolo, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Dacă nu era urgent, nu era nicio problemă să le lăsăm până la ședința ordinară. Credeți-ne că este urgent, cu asta ne ocupăm, asta facem, nici noi nu vrem să dăm naștere la niște discuții inutile. Asta-i unu!

Doi: Vorbim despre finanțare, pentru că asta-i foarte important! Dacă vă uitați acolo, noi ne-am grăbit să facem DALI-urile să le depunem, tocmai ca să luăm bani de la Ministerul Dezvoltării, prin PNDL, nu ca să dăm bani. Pentru toate punctele, cele 3 puncte, finanțarea de la bugetul local,... de asta formularea o găsiți pentru cheltuielile care nu se decontează de la bugetul de stat, prin PNDL, este de maximum 10%. De ce nu poate fi pus ca și sumă acolo, pentru că PNDL-ul nu-ți dă procente, astfel încât, ... sau cu ordonanța de urgență care reglementează acest program de finanțare, nu dă procente prin care se spune: 10% revine Consiliului Local, 90 % bugetului de stat! Nu! Sunt categorii de cheltuieli! între aceste categorii de cheltuieli, multe se fac după semnarea contractelor de achiziție. Multe o să reiasă din contractul de achiziție și atunci, eu nu pot să vin de fiecare dată când se modifică un zero de după virgulă, ... nu pot să vin în fața Consiliului Local să zic: ”mi s-a mai modificat studiul geo-tehnic!”. Nu costă 1 500, costă 1700 de lei, aprobați din nou indicatorii! După calculele noastre, va fi de maxim 10%, cofinanțarea de la bugetele locale pentru aceste 3 obiective, cheltuielile fiind pentru Studiul de Fezabilitate, studii teren, proiectare, cheltuieli ocazionate de achizițiile publice, dacă există și cam atât. Ceea ce duce la maximum 10%.

Dna consilier Coroblea Cristina

Deci, ar fi înjur de 1,9 milioane.

Dl director Rareș Hopincă

Maximum! Atenție, maximum! Este maximum, pentru că depinde, sunt și standarde de cost implicate, și atunci nu putem depăși pe fiecare tip de cheltuială, ... procentual. Deci, revenim, chiar asta dorim să facem, să degrevăm bugetul local de anumite investiții, ... cum sunt aceste investiții pe care le discutăm astăzi.

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Vă mulțumesc frumos pentru explicații, un singur aspect de ordin organizatoric, aici cred că suntem cu toții conștienți de lucrul ăsta! Noi am fost convocați la o ședință, acum o săptămână, dar a fost anulată! îngăduiți-mi să bănuiesc, sau să intuiesc faptul că, acea ședință ar fi putut avea legătură inclusiv cu subiectele astea. Câtă vreme de acum o săptămână sau 10 zile, a putut fi făcută o convocare, se putea face această convocare pentru o ședință ordinară pentru astăzi, astfel încât să existe o dezbatere anterioară. Nu contest! Dumneavoastră ați explicat de fiecare dată foarte bine. Nu am niciun comentariu de natură critică! Tot ceea ce spun este că: 1) aceste lucruri ar trebui făcute ... înțeleg că de fapt, din formularea asta, nu reiese realitatea, așa cum ne-ați explicat-o dumneavoastră, ... adică noi discutăm aici despre faptul că, de la PNDL vor fi undeva spre 90% din bani, iar, 10% înseamnă documentația aceasta care, într-adevăr probabil că n-ar fi un efort atât de mare, ... dar, să fim sinceri, aici totuși, discutăm despre o Primărie și un Consiliu Local. Un aparat de sute de oameni! Sunt convins că este imposibil să nu fi găsit pe cineva care să fi făcut formula corectă a acestor proiecte, în sensul celor spuse de dumneavoastră. Iar, în legătură cu dezbaterea lor în Comisii, tocmai pentru că sunt niște chestiuni atât de serioase, cred că ar fi meritat să fie supuse dezbaterii într-o ședință ordinară.

Dna consilier Coroblea Cristina

Cu tot respectul, scria destul de clar că sunt finanțate de către PNDL și că, doar anumite lucrări finanțate de bugetul local ... Adică, noi asta am înțeles, de asta am și întrebat cât anume revine.

Dl director Rareș Hopincă

Da, așa și este! O să ținem cont de cele spuse de dumneavoastră însă și documentația o facem pe niște modele standard, o să transmitem că ... poate o să schimbăm modelul. Asta este situația!

s

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Dna director, mai aveți ceva de adăugat?

Dna director Kalogerakos Mihaela Emilia

Da, am spus și ședința trecută. Legat de cele 399 de blocuri pentru reabilitare termică, și v-am spus că toate acea corespondență ce s-a solicitat și ce s-a depus, se găsește pe site-ul Primăriei. Nu știu de unde a apărut informația că nu s-ar fi depus, ... sunt toate solicitările! Ce ni s-a cerut s-a depus și am fost primii care am răspuns. îmi pare rău că nu am la mine corespondența prin care ni se mulțumește de la PMB de către dna director de la investiții. Dar, am să rog pe cineva până la sfârșitul ședinței să vă prezint, să vedeți... în care ne mulțumește pentru promptitudine, fiind prima Primărie care am dat răspuns celor solicitate. Am să doresc să le vizualizați cu ochii dumneavoastră, pentru că nu mi-aș fi permis să spun ceva neconform cu realitatea.

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Eu vă mulțumesc, și așa cum presupun că o să citiți și în procesul verbal, vizavi de ceea ce am spus mai devreme, nu pun la îndoială absolut deloc ceea ce-mi spuneți dumneavoastră. Nu am pus la îndoială, nu am contestat, mai mult decât atât, merg și mai departe și spun că intuiesc că lucrurile stau așa cum ați spus dumneavoastră. Ceea ce nu înțeleg și aici nu știu dacă mă puteți lămuri sau dacă poate dl Viceprimar. Nu înțeleg de unde această discordanță, această neconcordantă.

9

Dna director Kalogerakos Mihaela Emilia

Eu nu pot să fac decât o presupunere pentru că, ar fi complet aiurea să-mi asum niște lucruri pe care nu le cunosc. Cele 399 de blocuri pentru care noi am depus solicitări, și pentru care am refăcut revenire chiar la începutul săptămânii, se aflau doar la stadiul de depunere a documentației din partea asociațiilor de proprietari deci, pentru acele blocuri, neexistând DALI-urile întocmite. Este o presupunere personală, nu știu dacă are legătură cu realitatea, ... că probabil au fost prioritizate blocuri pentru care au fost întocmite documentația și ... Este o presupunere și eu sper că vom intra în următoarea etapă de finanțare.

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Aici nu suntem la gară! Fiecare ia cuvântul când vrea, pleacă când vrea, discută când vrea! Vă rog, dacă conduce-ți ședința, conduceți-o corect! Deci, dumneavoastră dați cuvântul! Ce-i dialogul ăsta între consilieri? Vă rog foarte mult!

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Supunem la vot punctul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Extindere Grădinița nr. 205 - Sector 5, Municipiul București” și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru toate cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stai prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș) și 3 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian-Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Trecem la punctul 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Studiului de Fezabilitate (S.F.), aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construcție corp nou grădiniță -Școala Gimnazială nr. 125 - Sector 5, Municipiul București” și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udeseu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș) și 3 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian-Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Supunem la vot punctul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și extindere clădire Grădinița Floarea Soarelui - Sector 5, Municipiul București" și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru toate cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udeseu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș) și 3 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian-Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Supunem la vot punctul 8: Proiect de hotărâre privind susținerea desfășurării atelierului de lucru "Pledoarie pentru școală - Asigurarea accesului și echității în educație și formare", ediția a IlI-a, în cadrul Școlii Gimnaziale "George Călinescu". Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 22 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș, Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian-Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DI președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Supunem la vot punctul 9: Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian) și 8 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian-Mihai Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DI președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Supunem la vot punctul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 140.000.000 lei pentru realizarea unor obiective de interes public local. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

3

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

La punctul 10, aș vrea doar să se consemneze în procesul verbal aceeași argumentație. Când vorbim despre un împrumut de 140.000.000 de lei, de la un buget și așa limitat al Sectorului ... Pe de o parte, discutăm de o sumă foarte mare care n-a fost nicio clipă dezbătută într-o Comisie de specialitate, iar în al doilea rând, în măsura în care destinația acestei sume ar fi cea despre care am discutat mai devreme cu dl director si cu dna director, atunci ar fi mult mai bine să încercăm să găsim soluții de a primi finanțare de la Capitală.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

N-are cum să fie destinație, când v-am spus că este 10%, care înseamnă 1,9 milioane. Aici este vorba de cu totul altceva!

Dna consilier Coroblea Cristina

Luna trecută când s-a făcut rectificarea de buget și am întrebat pentru ce este creșterea de la autorități executive, ni s-a spus că este vorba despre reabilitarea blocurilor. Plus că s-a discutat la Primăriile Sectoarelor 3. 4 si 6 dacă

7    3

nu mă înșel, au obținut finanțare de la PMB. Primăria Sectorului 3 chiar pentru 100 de blocuri! Există deci, mai multe soluții de a evita acest împrumut... Aceste 140.000.000 de lei va aduce Primăria Sectorului 5 la peste ... de fapt care însumează 770 milioane.

Dl președinte de ședință Mclnic Constantin Ion

Alea sunt moșteniri!

3

Dna consilier Coroblea Cristina

Sunt moșteniri, dar pană la urmă sunt ale noastre! Noi le plătim! Nu le plătește altcineva!... ca să zic așa, le plătește tot sectorul! Și asta va trece datoria

Sectorului 5 la o sumă mai mare decât bugetul pe anul trecut, bugetul real, cel din execuție bugetară. Ar trebui să facem absolut orice ca să evităm o îndatorare și mai mare a Sectorului.

Dna consilier Coroblea Cristina

De ce nu se pot... de ce nu facem cerere la... există deja documentație pentru...?

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Bun! Ați terminat doamna consilier?

Dna consilier Coroblea Cristina

Anumite blocuri, am această întrebare.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Uitați-vă la mine! Nu, nu, nu! Uitați-vă aici, că avem să vă dăm răspunsul. Stați jos! Vă dăm răspunsul!

Dna consilier Coroblea Cristina

Păi spuneți-mi, de ce nu s-a acordat o cerere pentru care există deja documentație?

s

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Uitați, vă răspunde domnul director!

Dl director Rareș Hopincă

Bun! Punctual și este necesar să știți tot istoricul documentului. Noi avem discuții cu Banca Europeană de Investiții de probabil, un an de zile. Banca Europeană de Investiții, este un instrument al Comisiei Europene care stimulează investițiile în statele membre. Unul dintre punctele de dezvoltare pe care le are Banca Europeană de Investiții, este Programul de eficiență energetică. Acest Program de eficiență energetică stabilit în urma unor parametri de îndeplinit la nivelul Uniunii, transpuse... alți parametrii transpuși în legislația românească, trebuie să îndeplinească anumite criterii din partea aplicantă. Deci noi am avut nenumărate întâlniri, cred că peste zece până acum, și la Luxemburg și mai ales la Primăria Sectorului 5. Și într-un final, cred că săptămâna trecută, am ajuns la o înțelegere din punct de vedere tehnic, adică noi am reușit să explicăm pe de o parte documentația tehnică făcută de noi, pe de altă parte, procedural am ajuns la o înțelegere, în sensul că, din nou trebuie să știți, noi pentru nouăzeci și patru de blocuri aveam lansată procedura de achiziție, sunt niște pași prealabili, pe care cu siguranță îi știți, este de verificare ex-ante, Primăria Sectorului 5 a urcat deja în procedură aceste blocuri, am parcurs deja etape de corespondență, absolut necesare, care iau foarte mult timp de obicei. Da, banii au fost prevăzuți în bugetul local al Sectorului 5, prin urmare, noi eram la momentul în care PMB-ul a făcut primele demersuri cu privire la crearea unui Program de eficiență energetică. Sectorul 5 era în procedură, deja destul de sus, avea banii alocați și atunci a fost decizia de a nu mai amâna, pentru că oricum Programul de eficiență energetică în Sectorul 5 este de foarte mult rămas în urmă... Decizia a fost de a nu mai amâna aceste proceduri cu Sectorul 5 ca beneficiar.... ca autoritate contractantă pentru acele blocuri, si de a transmite restul blocurilor către Primăria Generală si Compania Municipală de Dezvoltare ca să facă studiile tehnice, respectiv DALI-urile. Revenim! Si eu am fost la ședința Consiliului General si este de datoria mea

5    5    î    5

să vă spun că au fost multe neadevăruri spuse acolo. Primele care au intrat au fost cele cu PT-uri (Planuri Tehnice), care au fost S.F.-uri (Studiu de Fezabilitate)... mă rog, DALI sau S.F. Sigur că Sectorul 3 aveau mai multe, Sectorul 4 avea câteva, Sectorul 6 este în aceeași situație cu noi, are o procedură lansată pe o colaborare cu BEI, la fel cum intenționăm să facem și noi pentru o sută de blocuri, și au mai rămas, probabil, cincisprezece blocuri. Noi fiind autoritate contractantă și fiind în procedură avansată cu aceste blocuri, putem colabora cu BEI, în sensul că dintr-un program de 40 de milioane de euro, cât totalizează după calculul nostru nouăzeci și nouă de blocuri, de aici vin cu o finanțare pe termen lung, de aici o discuție de grad de îndatorare foarte importantă de 75% din valoarea creditului, în condițiile în care se respectă niște parametri tehnici, pe care, după cum vă spuneam, am reușit săptămâna trecută după mai multe întâlniri cu dumnealor, să îi respectăm. Deci, ăsta este tot istoricul subiectului cu blocurile. Noi dacă făceam o amânare pe aceste o sută de blocuri, ca să le dăm la PMB, nu știu sigur dacă putea fi încheiat un contract anul ăsta și lucrările să se desfășoare anul viitor. Nu cred, părere personală! Acum suntem destul de avansați și atunci, după ce am finalizat discuțiile cu BEI, oricum fiind într-un proces de refinanțare a datoriei Sectorului 5, și vizând o serie... o sumă, pardon, bani noi în termeni valutari, preferăm să aprofundăm aceste discuții cu BEI, să finanțăm Programul local de eficiență energetică pe termen lung, probabil că douăzeci și cinci de ani, ceea ce este un produs greu de găsit astăzi pe piață, cu o dobândă foarte mică, cu control foarte riguros la implementare, pentru că ăsta este principalul avantaj a unor astfel de proiecte. Avem asistență tehnică direct de la Comisia Europeană, fie prin Jaspers (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) fie prin Elena (European Local Energy Assistance), niște programe dedicate, care ne ajută să implementăm corect regulile și urmărirea șantierelor precum și cu decontarea lucrărilor și cu procedura de achiziție. Asta este de fapt subiectul de astăzi. Această sumă, 140 de milioane, vizează cofinanțarea lucrărilor de eficiență energetică în condiții foarte bune pe piață, și în felul ăsta sper că am răspuns și la întrebarea referitoare la ”De ce nu s-au dat la Primăria Generală?”. Sigur că cele trei sute nouăzeci și nouă, după ce se lansează procedura de execuție lucrări sau pentru cele care aveau documentație, o să intre în făgașul normal... întocmire documentație tehnico-economică ș.a.m.d. Dar noi suntem deja destul de avansați și nu mai vrem să pierdem foarte mult timp. Estimarea noastră, între 8 luni și 12 luni, depinde de cine contestă licitația. Despre asta este vorba la acest punct.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Vă mulțumim, domnul director! Bun, supunem la vot punctul 10 Proiect (le hotărâre privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 140.000.000 lei pentru realizarea unor obiective de interes public local. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș) și 3 abțineri (Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai și Bîrsan Mihai) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 11: Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil teren în suprafața de 10 ha având număr cadastral 218807, situat în Municipiul București, Str. Antiaeriană nr. 6 (fost nr. 38), Sector 5. Supunem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 8 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai și Bîrsan Mihai) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 12 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local pe o perioadă de cel mult trei luni. Propuneri? Vă rog domnul consilier!

Dl consilier Lazarov Alexandru

Aș vrea, dacă îmi permiteți, să o propun președinte pe colega noastră Alexandra Florea.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Bun! Mai sunt propuneri? Supunem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

5

Cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș) și 3 abțineri (Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai și Bîrsan Mihai), dna consilier Florea Alexandra a fost numită președinte de ședință pe o perioadă de cel mult trei luni.

Așa, bun! Următorul punct pe ordinea de zi, punctul 13- Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Pro CEECS 5 - Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din Sectorul 5 a unui număr de optsprezece obiective de investiții. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 8 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai și Bîrsan Mihai) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a optsprezece obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 8 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai și Bîrsan Mihai) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

La ora IO49 se trece la procedura votului secret. După exercitarea votului, membrii Comisiei se retrag pentru a număra voturile.

La ora 1 (P7 membrii Comisiei de Validare se întorc în sala de ședință pentru a da citire procesului verbal privind desemnarea membrilor Consiliului Local Sector 5 în Comisia de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari, nr. 72, bl. 12A, Sector 5, București.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Proces verbal de validare a votului încheiat astăzi, 21.05.2018, având în vedere art. 45 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, membrii Comisiei de Validare s-au întrunit în scopul numărării voturilor privind desemnarea membrilor Consiliului Local Sector 5 în Comisia de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari, nr. 72, bl. 12A, Sector 5, București, pentru cei doi candidați:

- Matei Ion - 14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 6 voturi nule.

- Pescarii Cristina Maria - 14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 6 voturi nule.

Supunem la vot componența întregii comisii. Deci este punctul 3 Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Local Sector 5 în Comisia de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari, nr. 72, bl. 12A, Sector 5, București. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Bîrsan Mihai) și 7 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DI președinte de ședință Melnic Constantin Ion

La diverse, deci am terminat, trecem la diverse. La diverse este un proiect inițiat de doamna consilier Cristina Coroblea, pe care o s-o rog pe doamna director Kalogerakos să răspundă. De fapt, proiectul se regăsește... deja se lucrează la el. E în atentia Primăriei.

9

Dna director Kalogerakos Mihaela Emilia

Da, exact! Am văzut propunerea! Primăria, încă din luna februarie a demarat această numire, este vorba de numirea de baza de date între ceea ce există în sistem... de la parcaje care trebuie legate de Integrum. Am tot încercat diferite probe din luna februarie, ca să vedem cum funcționează, astfel încât să fie exact cum spuneți dumneavoastră, să nu vină petentul de atâtea ori să plătească... cred

că se va finaliza în curând. Deci exact ce spuneți, noi am primit, încercăm să facem chestiunea aceasta.

Dna consilier Coroblca Cristina

Și mai era unul pe care l-am depus mai devreme. înaintea acestuia în

legătură cu depunerea Online a documentației, a cererii.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Face parte din același proiect.

Dna consilier Coroblea Cristina

Era depus separat.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

E în aceeași speță!

Gata! Bun!

Dna consilier Coroblea Cristina

Probabil că va intra pe punctul următor...

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ton

Bine, vă mulțumesc frumos pentru colaborare.

Lucrările ședinței s-au încheiat la ora 11°°.

3    3