Proces verbal din 09.07.2018

Proces verbal ședința de îndată din data de 09.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței de îndată a Consiliului Local Sector 5 din data de 09.07.2018

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 65059/09.07.2018.

Lucrările ședinței încep la ora 14.

La ședință au participat domnul Viceprimar — Marian Țigănuș și doamna Elena Luminița Petrescu - Secretarul Sectorului 5.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

Datorită faptului că la etajul 3, camera 1, (locația menționată în convocator) era în curs de desfășurare o acțiune organizată de executivul instituției, ședința de îndată a Consiliului Local Sector 5 a avut loc în sala de ședință aflată la etajul 2, camera C4 E2 07.

La ședință au participat un număr de 17 consilieri din numărul total de 27.

Au lipsit domnii consilieri Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Coroblea Cristina, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jaqueline Christina, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Vanghelie Daniel Marian.

Dna Președinte de ședință Florca Alexandra Cristina

Bună ziua! Declar deschisă ședința de îndată a Consiliului Local al Sectorului 5 de astăzi, 09.07.2018. Avem un singur punct pe ordinea de zi, și anume:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reconstrucție Școala Gimnazială nr. 124, Str. Mărgeanului, nr. 25A, sector 5”.

Dacă aveți întrebări, dacă sunt dicuții...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Doamna director Roxana Nedelcu!

Doamna director Ncdelcu Roxana

în ședința din 31 Mai 2018, Consiliul Local a aprobat valoarea estimată aferentă lucrărilor de refacere a imobilului în care își desfășoară activitatea Școala nr. 124. între timp a fost finalizată documentația tehnică în faza DALI, Unitatea școlară a înaintat Consiliului Local spre aprobare, principalii indicatori tehnico-economici ce rezultă din studiul întocmit după cum urmează: valoarea de investiție cu TVA inclus este în sumă de 17 768 532 de lei, din care C+M 12 117 056 și suprafața totală 3 991 de m2. De menționat că odată cu aprobarea acestei Hotărâri va fi revocată cea din 31.05.201 8, modificându-se valoarea.

Dna Președinte tic ședință Florca Alexandra Cristina

Domnul consilier!

Dl consilier Pârtoacă Bogdan Senfiu

Eu vreau să știu sursa de finanțare.

Doamna director Ncdelcu Roxana

Sursa de finanțare este bugetul local și alte surse legal constituite în cazul în care găsim linii pe finanțare pe care le putem aplica.

Dl viccprimar Țigănuș Marian

Ministerul Dezvoltării, în principal. Este singurul care ne poate da finanțarea.

Dl consilier Geamănă Dragoș

în suma asta ni se reconstruiește școala?

Doamna director Ncdelcu Roxana

Da! Inclusiv dotările aferente.

Dl consilier Aghcorgliicsci Emil

Da, trebuie să aprobăm!

Dl viccprimar Țigănuș Marian

Pe fonduri europene nu se poate pentru că durează foarte mult. La noi este primordial rapiditatea execuției astfel, în toamnă, copiii să se... pentru că știți că copiii au fost împărțiți în trei locații diferite, doamna Marilena Stroescu poate să vă spună mai multe, sunt copii duși departe, și sunt cei de la clasa 0 până la scala a IV-a, avem... sunt probleme aici. Inclusiv cei din clasele V-VIII pentru că sunt la Școala 142 și știți că pot apărea...

1)1 consilier Melnic Constantin Ion

Se poate ca până la începutul anului școlar să dăm drumul?

Dl viccprimar Țigănuș Marian

încercăm! D'aia am și accelerat acest proces, tocmai în ideea, ...poate nu până la începutul anului școlar, dar cel puțin în toamnă copiii să înceapă în această locație, deci, este absolut necesar. Și acum este și personal, eu vă rog pentru asta pentru că este școala la care am învățat eu.

Dl consilier Agheorghicsei Emil

Având în vedere situația care s-a întâmplat, necazul de la Școala nr. 124, este într-adevăr o școală în care avem foarte mulți copii de pe raza Sectorului 5, marea majoritate, plus că Inspectoratul și cu toată lumea i-au repartizat pe acești copii, și fac diferiți kilometrii, din zonă, din Mărgeanului. Pentru acest lucru suntem cu totul de acord să aprobăm acest proiect, această finanțare, și să dăm drumul cât mai repede ca în noul an școlar copiii să își facă...

Dl consilier Mclnic Constantin Ion

Să aibe unde să învețe în noua școală.

Dl consilier Agheorghicsei Emil

Da, domnul vice' 1

Dl viccprimar Țigănuș Marian

Putem supune la vot?

Dna Președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Mai sunt întrebări?

Dl consilier Păpușă Valentin

Da, eu! Deci, ar fi mai bine ca în perioada lucrărilor să fie niște specialiști ca să se verifice în fiecare zi ce se face, că astfel nu o să fie concret.

Dl consilier Agheorgliicsci Emil

Nu. Nu! Vă spun, eu cunosc foarte bine această școală, deci a fost construită pe bârne de lemn, a fost cu plafoanele și cu pereții din stuf, ca pe timpul anilor... iar acuma, la cutremurele, la micile cutremure care au avut loc în anul acesta, s-a... a fost suficient să se facă mici mișcări seismice în această școală și curentul electric și-a făcut...

Dl consilier Păpușă Valentin

Oricum, acolo a fost grajd de cai, hai să spunem tot!

Dl viccprimar Țigănuș Marian

Nu este adevărat! Deci, școala este construită în 1953, a fost școală de fete, în prima

etapă...

Dl consilier Păpușa Valentin

Dar înainte ce a fost?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

înainte nu a fost nimic.

Dna Președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori telrnico-economicipentru obiectivul de investiții „Consolidare și reconstrucție Școala Gimnazială nr. 124, Str. Mărgeanului, nr. 25A, sector 5”. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 17 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Matei Ion, Lazarov Alexandru Sebastian, Melnic Contantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescarii Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai 1 și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl viccprimar Țigănuș Marian

Noi vă mulțumim pentru prezență!

Plia consilier Stroescu Marilena Daniela

în numele părinților, elevilor, colegilor mei de acolo vă mulțumesc din suflet și sperăm că la toamnă să rămânem ...

Lucrările ședinței au fost declarate închise la ora 1420.
4