Hotărârea nr. 20/2018

Hotărârea nr. 20/26.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a 94 obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți a 94 obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

Având în vedere

•    Raportul de specialitate nr. 5425/ 18.01.2018 al Direcției Generale Operațiuni, precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5

•    Raportul Comisiei de buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene si alte activități economice si al Comisiei de urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniului public si patrimoniului, fond funciar

Ținând cont de :

•    PIG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

•    OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare

•    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art, 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici prevazuți în Anexa 2 pentru reabilitarea termică a 94 imobile, cuprinse in Anexa 1.

Art. 2. Anexa l și Anexa 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul local al Sectorului 5, de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice, Fondurilor Europene sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 4 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETARI SECTOR DIRECTORI GENERAL

FLORINĂ DR.


■NEA


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ MATEI CEO

NR    ® h 2018ANEXĂ 1 LA HCLS5 nr.

’^’6'

.2018

Nr.

crt.

Obiectivul de Investiții

Valoarea totală a lucrărilor de

Valoare construcții -montaj (C + M)

1

Sos. Alexandriei nr. 2 bl. PC1

1.725.323,77

1.309.582,94

2

Sos. Alexandriei nr. 4 bl. L1

1.508.037,26

1.127.361,87

3

Sos. Alexandriei nr. 6 bl. L2

1.508.172,25

1.127.472,95

4

Sos. Alexandriei nr. 7 bl. 1

1.113.315,81

839.874,63

5

Sos. Alexandriei nr. 9A bl. 5bis

569.933,52

415.762,21

6

Sos. Alexandriei nr. 11 bl. C11

3.983.740,20

3.037.952,00

7

Sos. Alexandriei nr. 18 bl. L5 sc. A

1.530.480,67

1.145.831,23

8

Sos. Alexandriei nr. 18 bl. L5 sc. B

1.593.612,17

1.216.169,49

9

Sos. Alexandriei nr. 20 bl. L6 sc. A

1.519.576,64

1.136.858,66

10

Sos. Alexandriei nr. 20 bl. L6 sc. B

1.495.744,72

1.136.264,30

11

Sos. Alexandriei nr. 22 bl. PC6

1.733.101,74

1.315.990,34

12

Sos. Alexandriei nr. 72 bl. L10

2.100.768,49

1.605.363,51

13

Sos. Alexandriei nr. 76 bl. PC8

2.011.756,75

1.520.392,01

14

Sos. Alexandriei nr. 78 bl. PC9

2.128.931,84

1.617.874,63

15

Sos. Alexandriei nr. 80 bl. L21

2.103.699,62

1.607.770,46

16

Sos. Alexandriei nr. 82 bl. L22

2.100.532,28

1.605.164,17

17

Sos. Alexandriei nr. 84 bl. L23

2.115.993,54

1.615.724,74

18

Sos. Alexandriei nr. 86 bl. L24

2.066.407,69

1.577.817,86

19

Sos. Alexandriei nr. 88 bl. PC10

2.150.341,10

1.637.402,23

20

Sos. Alexandriei nr. 94 bl. PC11

2.686.565,46

2.032.530,19

21

Sos. Alexandriei nr. 98 bl. L27

2.143.169,00

1.640.057,82

22

Al. Livezilor nr. 8 bl. 24

1.124.857,70

846.948,80

23

Al. Livezilor nr. 11 bl. 21

1.139.638,61

859.111,52

24

Al. Livezilor nr. 12 bl. 30

1.623.562,97

1.235.192,84

25

Al. Livezilor nr. 16 bl. 31

976.068,60

724.515,17

26

Al. Livezilor nr. 18 bl. 1

976.068,60

724.515,17

U

Al. Livezilor nr. 20 bl. 2

1.635.176,55

1.244.749,27

28

Al. Livezilor nr. 23 bl. 12

1.139.638,61

859.111,52

29

Al. Livezilor nr. 27 bl. 10

1.636.418,21

1.245.772,88

30

Al. Livezilor nr. 29 bl. 7

1.390.126,30

1.043.102,55

31

Al. Livezilor nr. 35 bl. 5 sc. 1,2,3

1.636.232,33

1.245.618,03

32

Al. Livezilor nr. 37 bl. 4 sc. 1,2

1.090.204,58

818.432,00

33

Al. Livezilor nr. 37 bl. 4, sc. 3

527.376,17

434.148,47

34

Al. Livezilor nr. 45 bl. 39

861.102,66

635.991,17

35

Str. Progresul nr. 53 bl. 5 (toate scările)

4.578.384,61

3.528.695,96

36

Al. Bacau nr. 1 bl. B1

2.184.448,90

1.653.847,30

37

Al. Bacau nr. 2 bl. H2

833.338,76

611.266,45

38

Al. Bacau nr. 3 bl. H3

1.165.761,59

880.523,53

39

Al. Bacau nr. 7 bl. H1

1.004.904,11

748.152,24

40

Str. Cobadin nr. 4 bl. P24 sc. 1,2

3.005.618,48

2.299.407,69

41

Str. lacob Andrei nr. 1 bl. Z19

1.008.879,88

764.564,66

42

Str. lacob Andrei nr. 21 bl. Z9

509.302,47

366.940,44

43

Str. lacob Andrei nr. 23 bl. 2

1.132.531,57

853.179,65

44

Str. lacob Andrei nr. 42 bl. 10

1.174.575,21

887.821,34

45

Str. lacob Andrei nr. 44 bl. 11

1.009.651,64

752.111,19

46

Str. lacob Andrei nr. 46 bl. 1

1.157.287,20

873.550,23

47

Str. Pecineaga nr. 3 bl. 28A

1.253.664,84

944.047,94

48

Str. Pecineaga nr. 4 bl. 23A

983.447,96

737.612,06

49

Str. Pecineaga nr. 5 bl. 29C

2.509.474,12

1.920.115,31

50

Str. Pecineaga nr. 7 bl. 25

2.593.230,89

1.989.708,59

51

Str. Pecineaga nr. 9 bl. 26

2.566.349,12

1.967.588,47

52

Str. Pecineaga nr. 10 bl. 17C sc. 1

848.474,08

633.372,03

53

Str. Pecineaga nr. 10 bl. 17C sc. 2

824.786,72

632.896,62

54

Str. Pecineaga nr. 81 bl. 46

1.818.962,66

1.391.166,93

55

Str. Petre Ispirescu nr. 7 bl. 41 sc.2

903.126,97

672 118,50

56

Str. Vicina nr. 1 bl. 32

3.819.510,78

2.908.023,21

57

Str. Zamfir Olaru nr. 2A bl. 79 sc. A

1.396.953,09

1.055.474,71

58

Str. Zamfir Olaru nr. 2A bl. 79 sc. B

1.406.855,20

1.081.984,14

59

Cal. Rahovei nr. 286 bl. 1

1.083.236,66

806.985,35

60

Cal. Rahovei nr. 295 bl. 72 sc. 2

1.420.480,22

1.057.600,84

61

Cal. Rahovei nr. 297 bl. 72A

2.261.124,14

1.700.298,89

62

Cal. Rahovei nr. 303 bl. 66 sc. A1

1.919.039,64

1.452.388,53

63

Cal. Rahovei nr. 303 bl. 66 sc. D

1.761.819,41

1.339.878,18

64

Cal. Rahovei nr. 309 bl. 44 sc. 1

1.917.124,25

1.450.812,42

65

Cal. Rahovei nr. 309 bl. 44 sc. 2

1.676.763,43

1.290.666,70

66

Cal. Rahovei nr. 322 bl. 67 sc. 1+3+4

4.237.133,17

3.209.707,16

67

Cal. Rahovei nr. 322 bl. 67 sc. 2

1.367.446,68

1.035.256,79

68

Cal. Rahovei nr. 325 bl. 13 sc. A

1.590.000,13

1.191.647,37

69

Cal. Rahovei nr. 325 bl. 13 sc. B

1.546.549,83

1.174.909,70

70

Cal. Rahovei nr. 325 bl. 13 sc. C

1.569.181,41

1.174.516,34

71

Cal. Rahovei nr. 217 bl. 12 sc. 1

1.475.854,31

1.116.713,08

72

Cal. Rahovei nr. 217 bl. 12 sc. 2

1.479.501,74

1.132.349,98

73

Cal. Rahovei nr. 326 bl. 59 sc. A

1.569.898,80

1.175.106,65

74

Cal. Rahovei nr. 326 bl. 59 sc. B

1.685.319,65

1.296.146,70

75

Cal. Rahovei nr. 327 bl. 11 sc. 2

1.336.459,05

989.520,46

76

Cal. Rahovei nr. 332-334 bl. 43/43B

5.835.633,79

4.420.058,52

77

Cal. Rahovei nr. 336 bl. 43A

1.420.905,41

1.062.624,27

78

Cal. Rahovei nr. 338 bl. 37

4.211.529,22

3.210.030,24

79

Cal. Rahovei nr. 352 bl. 20A sc. 1+2

3.174.219,30

2.404.775,95

80

Cal. Rahovei nr. 352 bl. 20B sc. 1+2

3.225.042,85

2.455.110,68

81

Cal. Rahovei nr. 356 bl. 16 sc. 1+2

4.212.636,37

3.210.353,45

82

Cal. Rahovei nr. 360 bl. 10A

3.316.297,87

2.518.111,05

83

Str. Mihail Sebastian nr. 5 bl. S34 sc. 1

1.447.074,44

1.115.606,68

84

Str. Mihail Sebastian nr. 5 bl. S34 sc. 2

1.398.008,87

1.056.343,48

85

Str. Mihail Sebastian nr. 5 bl. S34 sc. 3

1.406.977,02

1.082.084,39

86

Str. Mihail Sebastian nr. 11 bl. S30 sc. 1, 2

2.793.684,09

2.136.349,28

87

Str. Mihail Sebastian nr. 15 bl. S20

1.521.452,28

1.149.536,14

88

Str. Mihail Sebastian nr. 104 bl. V89

2.676.199,15

2.037.911,60

89

Str. Mihail Sebastian nr. 110 bl. V86 sc. 1,2

3.646.566,58

2.806.864,33

90

Str. Mihail Sebastian nr. 110 bl. V86 sc. 3

1.823.776,33

1.406.909,55

91

Str. Mihail Sebastian nr. 112 bl. V85

1.534.938,21

1.165.926,95

92

Str. Mihail Sebastian nr. 116 bl. 1/2 sc. 1/2

3.261.196,23

2.493.782,18

93

Str. Mihail Sebastian nr. 133 bl. V30 sc. 1

1.677.378,14

1.266.081,59

94

Str. Mihail Sebastian nr. 136A bl. V91

4.648.978,49

3.577.820,40

TOTAL    178.464.624,42    135.511.382,69

CONTRASEMNEAZĂ p SECRETARI fefiCTOR DIRECTOR GEptȚRAL

FLORINA DRAGN^A

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ MATEI GEORGE/


o/


.2018


Indicatorii tehnico-economici

ai obiectivelor de investiții : reabilitarea termică a unui număr de 94 imobile situate în Sectorul 5

1. Sos. Alexandriei nr. 2 bl. PCI

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.725.323,77

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.309.582,94

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

43

2. Sos. Alexandriei nr. 4, bl. LI

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.508.037,26

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.127.361,87

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

39

3. Sos. Alexandriei nr. 6 bl. L2

Denumire

Valoare (lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.508.172,25

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.127.472,95

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

39

4. Sos. Alexandriei nr. 7 bl. 1

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.113.315,81

din care:

construcții - montaj (C + M)

839.874,63

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

20

5. Sos. Alexandriei nr. 9A bl. 5bis

Denumire

Valoare

lei

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

569.933,52

din care:

construcții - montaj (C + M)

415.762,21

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

10

6. Sos. Alexandriei nr. 11 bl. Cil

Denumire

Valoare (lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

3.983.740,20

din care:

construcții - montaj (C + M)

3.037.952,00

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

6 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

80

7. Sos. Alexandriei nr. ÎS bl. L5 sc. A

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.530.480,67

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.145.831,23

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

39

8. Sos. Alexandriei nr. 18 bl. L5 sc. B

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.593.612,17

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.216.169,49

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

39

9. Sos. Alexandriei nr. 20 bl. L6 sc. A

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.519.576,64

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.136.858,66

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

39

10. Sos. Alexandriei nr. 20 bl. L6 sc. B

Denumire

Valoare (lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.495.744,72

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.136.264,30

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

39

11. Sos. Alexandriei nr. 22 bl. PC6

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.733.101,74

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.315.990,34

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

43

12. Sos. Alexandriei nr. 72 bl. L10

Denumire

Valoare (lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

2.100.768,49

din care:

1.605.363,51

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

■ z. uui u t    vi i viv    cx i u vi ui i ivii vi v. 1111.    1 v 11 i

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

44

13. Sos. Alexandriei nr. 76 bl. PC8

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

2.011.756,75

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.520.392,01

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+11

3.2. număr total de apartamente

52

14 Sos. Alexandriei nr. 78 bl. PC9

Denumire

Valoare (lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

2.128.931,84

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.617.874,63

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+11

3.2. număr total de apartamente

43

15. Sos. Alexandriei nr. 80 bl. L21

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

2.103.699,62

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.607.770,46

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

44

16. Sos. Alexandriei nr. 82 bl. L22

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

2.100.532,28

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.605.164,17

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

44

17. Sos. Alexandriei nr. 84 bl. L23

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

2.115.993,54

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.615.724,74

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

40

18. Sos. Alexandriei nr. 86 bl. L24

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

2.066.407,69

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.577.817,86

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

40

19. Sos. Alexandriei nr. 88 bl. PC10

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

2.150.341,10

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.637.402,23

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+11

3.2. număr total de apartamente

42

20. Sos. Alexandriei nr. 94 bl. PC11

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

2.686.565,46

din care:

construcții - montaj (C + M)

2.032.530,19

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

6 luni

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+11

3.2. număr total de apartamente

55

21. Sos. Alexandriei nr. 98 bl. L27

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

2.143.169,00

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.640.057,82

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

44

22. Al. Livezilor nr. 8 bl. 24

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.124.857,70

din care:

construcții - montaj (C + M)

846.948,80

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

40

23. Al. Livezilor nr. 11 bl. 21

Denumire

Valoare (lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.139.638,61

din care:

construcții - montai (C + M)

859.111,52

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

40

24. Al. Livezilor nr. 12 bl. 30

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.623.562,97

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.235.192,84

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

60

25. Al. Livezilor nr. 16 bl. 31

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

976.068,60

din care:

construcții - montaj (C + M)

724.515,17

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

40

26. Al. Livezilor nr. 18 bl. 1

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

976.068,60

din care:

construcții - montaj (C + M)

724.515,17

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei dc garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

40

27. Al. Livezilor nr. 20 bl. 2

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.635.176,55

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.244.749,27

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor dc intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

60

28. Al. Livezilor nr. 23 bl. 12

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor dc intervenție, inclusiv TVA-total,

1.139.638,61

din care:

construcții - montai (C + M)

859.111,52

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

40

29. Al. Livezilor nr. 27 bl. 10

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.636.418,21

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.245.772,88

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

40

30. Al. Livezilor nr. 29 bl. 7

Denumire

Valoare (lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.390.126,30

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.043.102,55

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

60

31. Al. Livezilor nr. 35 bl. 5 sc. 1,2,3

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.636.232,33

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.245.618,03

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

60

32. Al. Livezilor nr. 37 bl. 4 sc. 1,2

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.090.204,58

din care:

construcții - montaj (C + M)

818.432,00

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

40

33. Al. Livezilor nr. 37 bl. 4, sc. 3

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

572.376,17

din care:

construcții - montaj (C + M)

434.148,47

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

20

34. Al. Livezilor nr. 45 bl. 39

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor dc intervenție, inclusiv TVA-total,

861.102,66

din care:

construcții - montaj (C + M)

635.991,17

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

84

35. Str. Progresul nr. 53 bl. 5

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

4.578.384,61

din care:

construcții - montaj (C + M)

3.528.795,96

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

6 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+8

3.2. număr total de apartamente

90

36. Al. Bacau nr. 1 bl. Bl

Denumire

Valoare (lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

2.184.448,90

din care:

1.653.847,30

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

80

37. Al. Bacau nr. 2 bl. H2

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

833.338,76

din care:

construcții - montaj (C + M)

611.266,45

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

84

38. Al. Bacau nr. 3 bl. H3

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.165.761,59

din care:

construcții - montaj (C + M)

880.523,53

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

40

39. Al. Bacau nr. 7 bl. HI

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.004.904,11

din care:

construcții - montaj (C + M)

748.152,24

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

40

40. Str. Cobadin nr. 4 bl. P24 sc. 1,2

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

3.005.618,48

din care:

construcții - montaj (C + M)

2.299.407,69

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

6 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+8

3.2. număr total de apartamente

63

41. Str. lacob Andrei nr. 1 bl. Z19

Denumire

Valoare (lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.008.879,88

din care:

construcții - montaj (C + M)

764.564,66

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

40

42. Str. lacob Andrei nr. 21 bl. Z9

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

509.302,47

din care:

construcții - montaj (C + M)

366.940,44

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

20

43. Str. lacob Andrei nr. 23 bl. 2

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.132.531,57

din care:

construcții - montaj (C + M)

853.179,65

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

40

44. Str. lacob Andrei nr. 42 bl. 10

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.174.575,21

din care:

construcții - montaj (C + M)

887.821,34

2. Indicatori fizici

2.1 durata dc execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim dc înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

40

45. Str. lacob Andrei nr. 44 bl. 11

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.009.651,64

din care:

construcții - montaj (C + M)

752.111,19

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

40

46. Str. lacob Andrei nr. 46 bl. 1

Denumire

Valoare

(lei)

I. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.157.287,20

din care:

construcții - montaj (C + M)

873.550,23

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

40

47. Str. Pecineaga nr. 3 bl. 28A

Denumire

Valoare (lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.253.664,84

din care:

944.047,94

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

29

48. Str. Pecineaga nr. 4 bl. 23A

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

983.447,96

din care:

construcții - montaj (C + M)

737.612,06

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

19

49. Str. Pecineaga nr. 5 bl. 29C

Denumire

Valoare (lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

2.509.474,12

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.920.115,31

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

6 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

53

50. Str. Pecineaga nr. 7 bl. 25

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

2.593.230,89

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.989.708,59

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

6 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

52

51. Str. Pecineaga nr. 9 bl. 26

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

2.566.349,12

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.967.588,47

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

6 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

52

52. Str. Pecineaga nr. 10 bl. 17C sc. 1

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

848.474,08

din care:

construcții - montaj (C + M)

633.372,03

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

14

53. Str. Pecineaga nr. 10 bl. 17C sc. 2

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

824.786,72

din care:

construcții - montaj (C + M)

632.896,62

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

14

54. Str. Pecineaga nr. 81 bl. 46

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.818.962,66

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.391.166,93

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

38

55. Str. Petre Ispirescu nr. 7 bl. 41 sc.2

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

903.126,97

din care:

construcții - montaj (C + M)

672.118,50

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2-. Z, VlUItlltl |JV/1 lUtlvavi    £C,ciiuii^iv ci i u vi t*l 1 l'CFl viv- 1111 v i

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

19

56. Str. Vicina nr. 1 bl. 32

Denumire

Valoare (lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

3.819.510,78

din care:

construcții - montaj (C + M)

2.908.023,21

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

6 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+8

3.2. număr total de apartamente

108

57. Str. Zamfir Olaru nr. 2A bl. 79 sc. A

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.396.953,09

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.055.474,71

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+8

3.2. număr total de apartamente

36

58. Str. Zamfir Olaru nr. 2A bl. 79 sc. B

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.406.855,20

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.081.984,14

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+8

3.2. număr total de apartamente

27

59. Cal. Rahovei nr. 286 bl. 1

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.083.236,66

din care:

construcții - montaj (C + M)

806.985,35

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

108

60. Cal. Rahovei nr. 295 bl. 72 sc. 2

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.420.480,22

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.057.600,84

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+8

3.2. număr total de apartamente

34

61. Cal. Rahovei nr. 297 bl. 72A

Denumire

Valoare (lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

2.261.124,14

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.700.298,89

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

6 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+9+Et

3.2. număr total de apartamente

47

62. Cal. Rahovei nr. 303 bl. 66 sc. Al

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.919.039,64

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.452.388,53

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

44

63. Cal. Rahovei nr. 303 bl. 66 sc. D

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.761.819,41

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.339.878,18

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

43

64. Cal. Rahovei nr. 309 bl. 44 sc. 1

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.917.124,25

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.450.812,42

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

44

65. Cal. Rahovei nr. 309 bl. 44 sc. 2

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.676.763,43

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.290.666,70

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

43

66. Cal. Rahovei nr. 322 bl. 67 sc. 1+3+4

Denumire

Valoare (lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

4.237.133,17

din care:

construcții - montaj (C + M)

3.209.707,16

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor dc intervenție

6 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

100

67. Cal. Rahovei nr. 322 bl. 67 sc. 2

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.367.446,68

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.035.256,79

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

40

68. Cal. Rahovei nr. 325 bl. 13 sc. A

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.590.000,13

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.191.647,37

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

53

69. Cal. Rahovei nr. 325 bl. 13 sc. B

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.546.549,83

din care:

construcții - montai (C + M)

1.174.909,70

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

53

70. Cal. Rahovei nr. 325 bl. 13 sc. C

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.569.181,41

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.174.516,34

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

53

71. Cal. Rahovei nr. 217 bl. 12 sc. 1

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.475.854,31

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.116.713,08

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+8

3.2. număr total de apartamente

27

72. Cal. Rahovei nr. 217 bl. 12 sc. 2

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.479.501,74

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.132.349,98

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+8

3.2. număr total de apartamente

36

73. Cal. Rahovei nr. 326 bl. 59 sc. A

Denumire

Valoare (lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.569.898,80

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.175.106,65

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

53

74. Cal. Rahovei nr. 326 bl. 59 sc. B

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.685.319,65

din care:

construcții - montai (C + M)

1.296.146,70

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

43

75. Cal. Rahovei nr. 327 bl. 11 sc. 2

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.336.459,05

din care:

construcții - montaj (C + M)

989.520,46

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

30

76. Cal. Rahovei nr. 332-334 bl. 43/43B

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

5.835.633,79

din care:

construcții - montaj (C + M)

4.420.058,52

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

6 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

130

77. Cal. Rahovei nr. 336 bl. 43A

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.420.905,41

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.062.624,27

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

40

78. Cal. Rahovei nr. 338 bl. 37

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

4.211.529,22

din care:

construcții - montaj (C + M)

3.210.030,24

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

6 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

152

79. Cal. Rahovei nr. 352 bl. 20A sc. 1+2

Denumire

Valoare (lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

3.174.219,30

din care:

construcții - montaj (C + M)

2.404.774,95

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

6 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

106

80. Cal. Rahovei nr. 352 bl. 20B sc. 1+2

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

3.225.042,85

din care:

construcții - montaj (C + M)

2.455.110,68

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

6 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

96

81. Cal. Rahovei nr. 356 bl. 16 sc. 1+2

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

4.212.636,37

din care:

construcții - montaj (C + M)

3.210.353,45

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

6 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

152

82. Cal. Rahovei nr. 360 bl. 10A

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

3.316.297,87

din care:

construcții - montaj (C + M)

2.518.111,05

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

6 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total dc apartamente

80

83. Str. Mihail Sebastian nr. 5 bl. S34 sc. 1

Denumire

Valoare ( lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor dc intervenție, inclusiv TVA-total,

1.447.074,44

din care:

1.115.606,68

2. Indicatori fizici

2.1 durata dc execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+8

3.2. număr total de apartamente

36

84. Str. Mihail Sebastian nr. 5 bl. S34 sc. 2

Denumire

Valoare ( lei)

I. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.398.008,87

din care:

construcții - montai (C + M)

1.056.343,48

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei dc garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+8

3.2. număr total de apartamente

36

85. Str. Mihail Sebastian nr. 5 bl. S34 sc. 3

Denumire

Valoare (lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor dc intervenție, inclusiv TVA-total,

1.406.977,02

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.082.084,39

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei dc garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+8

3.2. număr total dc apartamente

27

86. Str. Mihail Sebastian nr. 11 bl. S30 sc. 1, 2

Denumire

Valoare ( lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

2.793.684,09

din care:

construcții - montaj (C + M)

2.136.349,28

2. Indicatori fizici

2.1 durata dc execuție a lucrărilor de intervenție

6 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+8

3.2. număr total de apartamente

63

87. Str. Mihail Sebastian nr. 15 bl. S20

Denumire

Valoare ( lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.521.452,28

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.149.536,14

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+7+8R

3.2. număr total de apartamente

33

88. Str. Mihail Sebastian nr. 104 bl. V89

Denumire

Valoare (lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

2.676.199,15

din care:

construcții - montaj (C + M)

2.037.911,60

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

6 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+8

3.2. număr total de apartamente

98

89. Str. Mihail Sebastian nr. 110 bl. V86 sc. 1,2

Denumire

Valoare (lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

3.646.566,58

din care:

construcții - montaj (C + M)

2.806.864,33

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

6 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+8

3.2. număr total de apartamente

72

90. Str. Mihail Sebastian nr. 110 bl. V86 sc. 3

Denumire

Valoare (lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.823.776,33

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.406.909,55

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+8

3.2. număr total de apartamente

36

91. Str. Mihail Sebastian nr. 112 bl. V85

Denumire

Valoare (lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.534.938,21

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.165.926,95

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+8

3.2. număr total de apartamente

27

92. Str. Mihail Sebastian nr. 116 bl. 1/2 sc. 1/2

Denumire

Valoare (lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

3.261.196,23

din care:

construcții - montaj (C + M)

2.493.782,18

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

6 uni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

130

93. Str. Mihail Sebastian nr. 133 bl. V30 sc. 1

Denumire

Valoare ( lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.677.378,14

din care:

construcții - montaj (C + M)

1.266.081,59

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

40

94. Str. Mihail Sebastian nr. 136A bl. V91

Denumire

Valoare (lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

4.648.978,49

din care:

construcții - montaj (C + M)

3.577.820,40

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

6 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+8

3.2. număr total de apartamente

90INEAZA SECTOR ERAL NEA

Pagina 22 din 22