Hotărârea nr. 154/2018

Hotărârea nr. 154/25.07.2018 privind modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Strada Fabrica dc Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37    Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90    021.311.04.65    E-mail: priinarie@sector5.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2018;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” nr. CCTSI-2018.07.19 -02/ 19.07.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 68454/19.07.2018;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 122/ 22.08.2017 privind aprobarea proiectelor pentru Programul Național de Aniversare a Centenarului României pe anul 2017-2018;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 16/ 26.01.2018 privind modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tinerel „Ștefan lordache”,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aprobă modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 16/26.01.2018, prin înlocuirea la poziția. 2 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 16/26.01.2018 a tematicii statuii din „Amplasare statuie Ecaterina Teodoroiu, prima femeie ofițer combatant din Armata Română" în „Amplasare statuie întemeietoarea Marii Uniri, Regina Maria a României

Art. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 16/26.01.2018 rămân în vigoare.

Nr.    /25.07.2018