Hotărârea nr. 105/2018

Hotărârea nr. 105/31.05.2018 privind aprobarea proiectului „Young STARter” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Young STARter” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 31.05.2018;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” nr. CCTSI-2018.05.18 - 10 / 18.05.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 51374/25.05.2018;

Luând în considerare:

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Proiectul depus de Asociația S.T.A.R. Organization înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” sub nr. înregistrat cu numărul CCTSI-2018.05.10 - 04 la data de 10.05.2018,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. I și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă proiectul „Young STARter”, desfășurat de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în cursul anului 2018, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

privind aprobarea proiectului „Young STARter” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

„Young STARter”

a.    Organizator: Asociația S.T.A.R. Organization și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

b.    Descriere: Asociația STAR Organization este o organizație non-profit înființată în 2015, care are ca scop sprijinirea tinerilor talentați din domenii diferite, sport, artă, literatură, muzică, dans, prin organizarea, în beneficiul acestora, de evenimente, manifestări artistice, conferințe, spectacole.

Dansul este unul dintre cele mai îndrăgite activități sportive și artistice, atât de către copii cât și de către adulți. Dansul ajută în dezvoltarea capacităților de coordonare, a simțului artistic, a personalității, în procesul de creștere și dezvoltare armonioasă, în înțelegerea altor culturi dar și în procesul de dezvoltare personală.

Asociația S.T.A.R. Organization, prin evenimentul - festival propus, ”Young STARter”, își dorește să promoveze, prin crearea unui cadru organizat, tinerii dansatori din București. Copiii vor avea ocazia să danseze în fața unui juriu alcătuit din coregrafi profesioniști. Evenimentul va oferi celor mai talentați dintre micii dansatori oportunitatea de a colabora, mai departe, cu coregrafi renumiți din România.

c.    Perioada: 10 iunie 2018;

d.    Beneficiari direcți: Tinerii pasionați de dans din Sectorul 5;

e.    Locație: Casa de Cultură a Studenților București;

f.    Buget alocat: 9.200 lei.PRES^Mlf    DINȚA,

:)rj^aWistÎnx aiJ xan dra

FLOREA