• Hotărârea 101/2019 - Sectorul 5 - 21.05.2019

  Hotărârea nr. 101/21.05.2019 privind susținerea proiectului ”Jucându-ne învățăm – Sector 5”.
 • Hotărârea 100/2019 - Sectorul 5 - 21.05.2019

  Hotărârea nr. 100/21.05.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 5, prin Administrația Piețelor Sector 5, cu privire la asocierea cu Cooperativa Agricolă BIOPROD Colibași.
 • Hotărârea 99/2019 - Sectorul 5 - 21.05.2019

  Hotărârea nr. 99/21.05.2019 privind susținerea proiectului ”Festivalul concurs național de interpretare muzică pop pentru copii Ministar Cireșar”.
 • Hotărârea 98/2019 - Sectorul 5 - 21.05.2019

  Hotărârea nr. 98/21.05.2019 privind susținerea proiectului ”Festivalul costumului tradițional românesc: simt și mă îmbrac românește”.
 • Hotărârea 97/2019 - Sectorul 5 - 21.05.2019

  Hotărârea nr. 97/21.05.2019 privind solicitarea împuternicirii de către Consiliul General al Municipiului București a Consiliului Local Sector 5, cu privire la asocierea cu Administrația Lacuri și Agrement în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local.
 • Hotărârea 95/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 95/14.05.2019 privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului şcolar 2018-2019.
 • Hotărârea 94/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 94/14.05.2019 privind aprobarea plății cotizației anuale și completării bugetului Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Împreună dezvoltăm Sectorul 5”.
 • Hotărârea 93/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 93/14.05.2019 privind aprobarea Raportului final al Comisiei de evaluare a ofertelor, constituită pentru achiziționarea prin procedură operațională proprie, a serviciilor de închiriere spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și locuri de parcare necesar Primăriei Sector 5.
 • Hotărârea 92/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 92/14.05.2019 privind aprobarea sumelor acordate pentru realizarea drepturilor copiilor protejați în rețeaua de asistență maternală a D.G.A.S.P.C. Sector 5.
 • Hotărârea 91/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 91/14.05.2019 privind aprobarea raportului final cu privire la negocierile purtate de comisia constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.248/ 28.09.2018 privind închirierea imobilului compus din teren și construcții, situată în Șoseaua Panduri nr. 24, Sector 5, București.
 • Hotărârea 90/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 90/14.05.2019 privind organizarea proiectului ”Meșteșuguri românești, de către Grădinița nr. 72, Sector 5, București.
 • Hotărârea 89/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 89/14.05.2019 privind aprobarea derulării unor acțiuni educative, artistice și sportive în anul 2019.
 • Hotărârea 88/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 88/14.05.2019 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația Lumea Copiilor Veseli.
 • Hotărârea 87/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 87/14.05.2019 privind susținerea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu în vederea implementării proiectului educațional Bolintinenii în An Centenar – Cinstim, învățăm și ne pregătim să clădim Viitorul.
 • Hotărârea 85/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 85/14.05.2019 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2018.
 • Hotărârea 84/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 84/22.04.2019 privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 24/19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 83/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 83/22.04.2019 2019 privind încheierea unor acorduri cadru de consultanță, asistența și/sau reprezentare juridică pentru Sectorul 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 82/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 82/22.04.2019 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Primăria Sectorului 5 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în scopul asigurării funcționării Clubului bunicilor sector 5 – Centru Comunitar.
 • Hotărârea 81/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 81/22.04.2019 privind aprobarea scrisorii de așteptări și a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Amenajare Edilitară și Salubrizare SA și a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Economat Sector 5 SRL.
 • Hotărârea 80/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 80/22.04.2019 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare.
 • Hotărârea 79/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 79/22.04.2019 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 5 de către Consiliul General al Municipiului București, cu privire la asocierea dintre Administrația Piețelor Sector 5 și producători autohtoni.
 • Hotărârea 78/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 78/22.04.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (PAROHIA SFÂNTA TREIME GHENCEA), în anul 2019.
 • Hotărârea 77/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 77/22.04.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din sectorul 5 (PATRIARHIA ROMÂNĂ – CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI), în anul 2019.
 • Hotărârea 76/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 76/22.04.2019 privind aprobarea ”Demarării serviciilor de consultanță juridică pentru exproprierea unor terenuri de pe raza sectorului 5”.
 • Hotărârea 75/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 75/22.04.2019 privind modificarea componenței ”Comisiei de analiză și apobare a cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe”, constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 16/19.07.2016.
 • Hotărârea 74/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 74/22.04.2019 privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 123/26.06.2018 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al Municipiului București.
 • Hotărârea 73/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 73/22.04.2019 privind modificarea H.C.L S5 nr.89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante și 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificarile și completările ulterioare.
 • Hotărârea 72/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 72/22.04.2019 privind modificarea H.C.L S5 nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificarile și completările ulterioare.
 • Hotărârea 71/2019 - Sectorul 5 - 08.04.2019

  Hotărârea nr. 71/08.04.2019 privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență, în cazurile de violență domestică la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București și a atribuțiilor ei, precum și a coordonatorului acesteia.
 • Hotărârea 70/2019 - Sectorul 5 - 08.04.2019

  Hotărârea nr. 70/08.04.2019 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul ”Venus – Împreună pentru o viață în siguranță”, în cadrul POCU 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4., prioritatea de investiții 9ii.
 • Hotărârea 69/2019 - Sectorul 5 - 08.04.2019

  Hotărârea nr. 69/08.04.2019 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor în cadrul apelului de proiecte POCU/480/4/19/19 Operațiune compozită OS 4.5, 4.14 – Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin consolidarea rețelei de asistenți maternali.
 • Hotărârea 68/2019 - Sectorul 5 - 08.04.2019

  Hotărârea nr. 68/08.04.2019 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 104/28.07.2017 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiei pentru protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 67/2019 - Sectorul 5 - 08.04.2019

  Hotărârea nr. 67/08.04.2019 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 55/31.07.2013, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr. 129/31.08.2017 și H.C.L. Sector 5 nr. 195/27.08.2018.
 • Hotărârea 66/2019 - Sectorul 5 - 08.04.2019

  Hotărârea nr. 66/08.04.2019 privind aprobarea proiectului ”România esențială”.
 • Hotărârea 65/2019 - Sectorul 5 - 08.04.2019

  Hotărârea nr. 65/08.04.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5, prevăzute în anexă, în vederea obținerii avizării și/sau autorizării pentru securitatea la incendiu.
 • Hotărârea 64/2019 - Sectorul 5 - 08.04.2019

  Hotărârea nr. 64/08.04.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București 40 de apartamente cu destinația de locuințe sociale pentru chiriașii de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5, evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.
 • Hotărârea 63/2019 - Sectorul 5 - 04.04.2019

  Hotărârea nr. 63/04.04.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5.
 • Hotărârea 62/2019 - Sectorul 5 - 04.04.2019

  Hotărârea nr. 62/04.04.2019 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de salubrizare și a studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București- Activitățile de salubrizare stradală, salubrizare menajeră și serviciul de iarnă.
 • Hotărârea 61/2019 - Sectorul 5 - 04.04.2019

  Hotărârea nr. 61/04.04.2019 privind aprobarea Contractului de comision încheiat între Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și S.C. Mobile Distribution S.R.L.
 • Hotărârea 60/2019 - Sectorul 5 - 04.04.2019

  Hotărârea nr. 60/04.04.2019 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
 • Hotărârea 59/2019 - Sectorul 5 - 04.04.2019

  Hotărârea nr. 59/04.04.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 58/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 58/28.03.2019 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 5 către Consiliul General al Municipiului București reaferitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a imobilului compus din clădire și teren, situate în Strada Bacău, nr. 2-6, Sector 5, București.
 • Hotărârea 57/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 57/28.03.2019 privind constituirea unei Comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a imobilului compus din clădire și teren din Strada Bacău, nr. 2-6, Sector 5, București.
 • Hotărârea 56/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 56/28.03.2019 privind aprobarea procedurii de înregistrare a operatorilor de salubritate care desfășoară activități de precolectare, colectare, transport, sortare sau reciclare a deșeurilor municipale, în baza contractelor încheiate cu persoane fizice sau juridice de pe raza sectorului 5, în conformitate cu prevederile art. 20, alin. 9 din legea nr. 249/2015.
 • Hotărârea 55/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 55/28.03.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 60/29.03.2018, privind aprobarea salariilor de baza aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5 precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 54/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 54/28.03.2019 privind aprobarea proiectului de finanțare prin Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile în baza legii nr. 350/2005 alocate de la bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București prin Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, pentru activități non-profit de interes local pe anul 2019.
 • Hotărârea 53/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 53/28.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - Strada Slatina nr. 21M - Sector 5.
 • Hotărârea 52/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 52/28.03.2019 privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 5 către Consiliul General al Municipiului București de schimbare a denumirii Pieței Dr. Jose Rizal în Piața Tudor Vladimirescu.
 • Hotărârea 51/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 51/28.03.2019 privind aprobarea Metodologiei de lucru referitoare la acordarea beneficiilor sociale cu titlul de ajutor de urgență din bugetul local al Sectorului 5.
 • Hotărârea 50/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 50/28.03.2019 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 HCL Sector 5 nr. 240/2018 privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5, a Metodologiei de lucru și a Planului de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență pentru plata chiriei.
 • Hotărârea 49/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 49/28.03.2019 privind reorganizarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.
 • Hotărârea 47/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 47/28.03.2019 privind aprobarea organizării Festivalului - concurs ”Bucurie în pași de dans”.
 • Hotărârea 46/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 46/28.03.2019 privind privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 22 la Acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5.
 • Hotărârea 45/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 45/28.03.2019 privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.
 • Hotărârea 44/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 44/28.02.2019 privind aprobarea proiectului ”Tenis pentru copii în școlile Sectorului 5” pentru anul 2019, proiect înregistrat la CENTRUL Cultural și de Tineret „ Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 43/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 43/28.02.2019 privind aprobarea proiectului ”Rahova, fotbal și feminitate.
 • Hotărârea 42/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 42/28.02.2019 privind aprobarea demarării, depunerii și implementării proiectului ”#FAPTE: educație pentru viitor” finanțat prin Fondul Român de Dezvoltare Socială- Apelul nr.2 ”Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”.
 • Hotărârea 41/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 41/28.02.2019 privind aprobarea Statului de Funcții, Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.
 • Hotărârea 40/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 40/28.02.2019 privind aprobarea criteriilor de acordare și a tarifelor aferente pachetelor de servicii medicale oferite de Clinica de Stomatologie din cadrul Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”.
 • Hotărârea 39/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 39/28.02.2019 privind modificarea Anexelor nr. 4 și 5 ale H.C.L. Sector 5 nr.24/19.07.2016 cu modificările și completările ulterioare, respectiv a listei tarifelor practicate de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. pentru desfășurarea activităților delegate și a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5, cu completările și modificările ulterioare.
 • Hotărârea 38/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 38/28.02.2019 privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 de a atesta persoanele fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.
 • Hotărârea 37/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 37/28.02.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada FABRICA DE CHIBRITURI NR.48, Lot 2/1, Lot 2/2 -SECTOR 5.
 • Hotărârea 36/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 36/28.02.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada Lt. PETRE LINTEȘ NR. 32 - SECTOR 5.
 • Hotărârea 35/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 35/28.02.2019 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 134 către Asociația Baciului.
 • Hotărârea 34/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 34/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl.S8,sc.3”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 33/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 33/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.33, bl.S6,sc.1”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 32/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 32/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl.S8,sc.2”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 31/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 31/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl. S8,sc.1”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 30/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 30/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.33, bl.S6,sc.2”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 29/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 29/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.108, bl. V87”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 28/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 28/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr. 137, bl.V79, sc.1”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 27/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 27/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.23, bl.S13”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 26/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 26/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr. 139, bl. V74”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 25/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 25/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr. 27, bl.S10,sc.1”.
 • Hotărârea 24/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 24/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr. 17 bl. S21”.
 • Hotărârea 23/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 23/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Calea Rahovei nr. 330, bl.57”.
 • Hotărârea 22/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 22/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Calea Rahovei nr. 334, bl.31”.
 • Hotărârea 21/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 21/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Șoseaua Alexandriei nr.100, bl.L28”.
 • Hotărârea 20/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 20/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Zamfir Olaru nr. 8, bl.87D”.
 • Hotărârea 19/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 19/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Calea Rahovei nr. 319, bl.30, sc.1”.
 • Hotărârea 18/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 18/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Aleea Livezilor nr. 33, bl. 9”.
 • Hotărârea 17/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 17/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Aleea Livezilor nr.5, bl.23”.
 • Hotărârea 16/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 16/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl. S8, sc.4”.
 • Hotărârea 15/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 15/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.21, bl. S12, sc.1+2”.
 • Hotărârea 14/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 14/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.27, bl. S10, sc.3”.
 • Hotărârea 13/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 13/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.27, bl. S10, sc.2”.
 • Hotărârea 12/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 12/28.02.2019 privind aprobarea „Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București”.
 • Hotărârea 11/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 11/23.01.2019 privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache”, pentru anul 2019.
 • Hotărârea 10/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 10/23.01.2019 privind aprobarea Proiectului ”Atelierul magicienilor” - Centrul de excelență ”Magia cifrelor”.
 • Hotărârea 9/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 09/23.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiție pentru ''Amenajare spațiu școala după școala pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei''.
 • Hotărârea 8/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 08/23.01.2019 privind aprobarea Contractului de comision încheiat între Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Qiwi România SRL.
 • Hotărârea 7/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 07/23.01.2019 privind aprobarea proiectului ”#FAPTE- Regenerare Urbană Amurgului”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 6/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 06/23.01.2019 privind aprobarea demarării și depunerii proiectului ”O primărie mai aproape de oameni, la doar un click distanță” pentru obținerea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, POCA/470/2/1.
 • Hotărârea 5/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 05/23.01.2019 privind aprobarea încheierii unei convenții de colaborare între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, Școala Gimnazială Petrache Poenaru și Fundația SERA ROMÂNIA.
 • Hotărârea 4/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 04/23.01.2019 privind casarea imobilului situat în Strada Mărgeanului, nr. 25A, Sector 5,în care și-a desfășurat activitatea Școala Gimnazială nr. 124.
 • Hotărârea 3/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 03/23.01.2019 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2019-2020.
 • Hotărârea 2/2019 - Sectorul 5 - 09.01.2019

  Hotărârea nr. 2/09.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București a deficitului secțiunii de dezvoltare.
 • Hotărârea 1/2019 - Sectorul 5 - 09.01.2019

  Hotărârea nr. 1/09.01.2019 privind alegerea domnului Melnic Constantin Ion presedinte de sedinta al Consiliului Local Sector 5 pentru sedinta de indata din 09.01.2019.