• Hotărârea 44/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 44/28.02.2019 privind aprobarea proiectului ”Tenis pentru copii în școlile Sectorului 5” pentru anul 2019, proiect înregistrat la CENTRUL Cultural și de Tineret „ Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 43/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 43/28.02.2019 privind aprobarea proiectului ”Rahova, fotbal și feminitate.
 • Hotărârea 42/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 42/28.02.2019 privind aprobarea demarării, depunerii și implementării proiectului ”#FAPTE: educație pentru viitor” finanțat prin Fondul Român de Dezvoltare Socială- Apelul nr.2 ”Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”.
 • Hotărârea 41/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 41/28.02.2019 privind aprobarea Statului de Funcții, Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.
 • Hotărârea 40/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 40/28.02.2019 privind aprobarea criteriilor de acordare și a tarifelor aferente pachetelor de servicii medicale oferite de Clinica de Stomatologie din cadrul Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”.
 • Hotărârea 38/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 38/28.02.2019 privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 de a atesta persoanele fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.
 • Hotărârea 37/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 37/28.02.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada FABRICA DE CHIBRITURI NR.48, Lot 2/1, Lot 2/2 -SECTOR 5.
 • Hotărârea 36/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 36/28.02.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada Lt. PETRE LINTEȘ NR. 32 - SECTOR 5.
 • Hotărârea 35/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 35/28.02.2019 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 134 către Asociația Baciului.
 • Hotărârea 34/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 34/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl.S8,sc.3”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 33/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 33/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.33, bl.S6,sc.1”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 32/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 32/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl.S8,sc.2”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 31/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 31/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl. S8,sc.1”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 30/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 30/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.33, bl.S6,sc.2”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 29/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 29/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.108, bl. V87”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 28/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 28/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr. 137, bl.V79, sc.1”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 27/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 27/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.23, bl.S13”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 26/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 26/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr. 139, bl. V74”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 25/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 25/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr. 27, bl.S10,sc.1”.
 • Hotărârea 24/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 24/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr. 17 bl. S21”.
 • Hotărârea 23/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 23/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Calea Rahovei nr. 330, bl.57”.
 • Hotărârea 22/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 22/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Calea Rahovei nr. 334, bl.31”.
 • Hotărârea 21/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 21/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Șoseaua Alexandriei nr.100, bl.L28”.
 • Hotărârea 20/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 20/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Zamfir Olaru nr. 8, bl.87D”.
 • Hotărârea 19/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 19/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Calea Rahovei nr. 319, bl.30, sc.1”.
 • Hotărârea 18/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 18/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Aleea Livezilor nr. 33, bl. 9”.
 • Hotărârea 17/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 17/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Aleea Livezilor nr.5, bl.23”.
 • Hotărârea 16/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 16/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl. S8, sc.4”.
 • Hotărârea 15/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 15/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.21, bl. S12, sc.1+2”.
 • Hotărârea 14/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 14/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.27, bl. S10, sc.3”.
 • Hotărârea 13/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 13/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.27, bl. S10, sc.2”.
 • Hotărârea 12/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 12/28.02.2019 privind aprobarea „Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București”.
 • Hotărârea 11/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 11/23.01.2019 privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache”, pentru anul 2019.
 • Hotărârea 10/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 10/23.01.2019 privind aprobarea Proiectului ”Atelierul magicienilor” - Centrul de excelență ”Magia cifrelor”.
 • Hotărârea 9/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 09/23.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiție pentru ''Amenajare spațiu școala după școala pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei''.
 • Hotărârea 8/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 08/23.01.2019 privind aprobarea Contractului de comision încheiat între Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Qiwi România SRL.
 • Hotărârea 7/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 07/23.01.2019 privind aprobarea proiectului ”#FAPTE- Regenerare Urbană Amurgului”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 6/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 06/23.01.2019 privind aprobarea demarării și depunerii proiectului ”O primărie mai aproape de oameni, la doar un click distanță” pentru obținerea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, POCA/470/2/1.
 • Hotărârea 5/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 05/23.01.2019 privind aprobarea încheierii unei convenții de colaborare între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, Școala Gimnazială Petrache Poenaru și Fundația SERA ROMÂNIA.
 • Hotărârea 4/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 04/23.01.2019 privind casarea imobilului situat în Strada Mărgeanului, nr. 25A, Sector 5,în care și-a desfășurat activitatea Școala Gimnazială nr. 124.
 • Hotărârea 3/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 03/23.01.2019 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2019-2020.
 • Hotărârea 2/2019 - Sectorul 5 - 09.01.2019

  Hotărârea nr. 2/09.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București a deficitului secțiunii de dezvoltare.
 • Hotărârea 1/2019 - Sectorul 5 - 09.01.2019

  Hotărârea nr. 1/09.01.2019 privind alegerea domnului Melnic Constantin Ion presedinte de sedinta al Consiliului Local Sector 5 pentru sedinta de indata din 09.01.2019.