Proces verbal din 31.01.2018

Procesul Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCESVERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 31.01.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr. 385/25.01.2018.

Ședința a fost legal constituită fiind prezenți 24 consilieri din 27 de consilieri în funcție. Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier

Gâf Deac Ioan.

La ședință au participat membrii Consiliului Local, conducerea Primăriei și reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua! Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre și rugămintea pe care o am la dumneavoastră este aceea de a vota pe măsură ce citim, să nu mai citim încă o dată aceleași lucruri. Domnul președinte, unde e... președintele a fugit. Să-l așteptăm pe domnul președinte. Deci primul proiect care este propus a fi pe poziția numărul 8, este proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Am să vă rog să ne exprimăm opțiunea de vot. Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre? încă o dată, vă rog, uitați-vă dacă ați exprimat...Bun. Cu 23 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, acest proiect de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. Vă rog!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Al doilea proiect de hotărâre, proiect de hotărâre privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect, vă rog? Vă rog, mai uitați-vă încă o dată, că s-ar putea să fî apăsat pe buton prea repede, există un delay de la momentul în care întreb eu și momentul când apare procedura de vot. încă 4 persoane, încă 4 colegi, vă rog să vă verificați aparatele din față! ...(intervenții în sală fără microfon)...Dragi colegi, vă rog uitați-vă în fața dumneavoastră pe aparate dacă scrie vote is casted, înseamnă că ați votat, altfel, nu ați votat, ați apăsat prea repede, cine știe, vă rog mai verificați încă o dată. încă o persoană. Casting vote înseamnă că n-ați votat încă. Păi...din cauza aia. Gata. Cu 23 de voturi pentru și o abținere, acest proiect de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Următorul proiect, ca și poziție este înaintea PUD-urilor, e mai simplu să spunem așa, proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local Sector 4 către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 4 a terenului situat în str. Secerei nr.112-116, sector 4, aflat în proprietatea Municipiului București, în vederea alipirii la Parcul Lumea Copiilor. Ca să fiu foarte exact vă și spun despre ce este vorba, este vorba despre o solicitare pe care Ambasada Lituaniei a avut-o atât către Consiliul General al Municipiului București, cât și către Primăria Sectorului 4, aceștia dorind să planteze pe o suprafață mai mare și anume exact între amfiteatru și Parcul Orășelul Copiilor, dorind să planteze stejari.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Bun. Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect, vă rog? Din acest moment puteți vota. Cu 19 voturi pentru, o abținere și 4 voturi împotrivă, acest proiect de hotărâre a intrat pe ordinea de zi. ”

Dl Băluță Daniei - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Următorul punct, proiect de hotărâre privind extinderea modalității de plată a impozitelor și taxelor locale la nivelul Sectorului 4. ”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect, vă rog, să votați? Cu 24 de voturi pentru, acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi. Vă mulțumesc! "

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Următorul proiect este proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 91/06.04.2017 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 4 cu modificările și completările ulterioare, aceasta sigur va fi pe poziția a zecea, pentru că are legătură cu celelalte hotărâri.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect, vă rog? Cu 22 de voturi pentru și 2 abțineri, acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi. Vă mulțumesc! Următorul! ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de Activități al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” pentru anul 2018. ”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect, vă rog? încă un coleg mai trebuie să-și exprime votul. Verificați, vă rog, aparatele din fața dumneavoastră! Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. Dați-mi voie să dau citire ordinii de zi, așa cum a fost ea amendată pentru a o aproba:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 18.12.2017.

2.    Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 18.12.2017.

3.    Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 20.12.2017.

4.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 22.12.2017.

5.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 28.12.2017.

6. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 08.01.2018.

7, Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 22.01.2018.

8.    Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

9.    Proiect de hotărâre privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice pentru anul 2018 al Sectorului 4 al Municipiului București.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

11.    Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 91/06.04.2017 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pentru anul 2017, la nivelul Sectorului 4 cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului contractului de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință socială aflate în administrarea Sectorului 4.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

13.    Proiect de hotărâre privind prelungirea anuală a contractelor de închiriere pentru suprafețe cu destinația de locuință socială, pentru chiriașii blocului B2 din Bdul. Metalurgiei, nr. 89, sector 4 și modificarea contractelor de închiriere.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Fundația „Hope and Homes for Children” România pentru dezinstituționalizarea copiilor găzduiți în cadrul Centrului de Plasament "Robin Hood”, în vederea închiderii acestuia și implementarea unor măsuri privind prevenirea separării copiilor de familie sau, după caz reintegrarea lor în familiile naturale precum și formarea profesională a personalului.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

15.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.227/13.09.2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Sectorului 4, caietului de sarcini, modelului de contract de închiriere.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

17.    Proiect de hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 4/22.01.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 75/26.05.2011 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de

Investiții în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

18.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 5/22.01.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pană la 147.402.824 lei, în vederea refmanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

19.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr. 9 la HCL Sector 4 nr. 363/2017.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

20.    Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local Sector 4 către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 4 a terenului situat în str. Secerei nr. 112-116, sector 4, aflat în proprietatea Municipiului București, în vederea alipirii la Parcul Lumea Copiilor.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

21.    Proiect de hotărâre privind extinderea modalităților de plată a impozitelor și taxelor locale la nivelul Sectorului 4.

Inițiator: Grup de consilieri

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de Activități al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ..Nicolae Bălcescu" pentru anul 2018.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil de locuințe colective S+P+3E+E4R, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 241,00 mp (conform CU pentru str, Mocăncuței nr. 6A)+114,00 mp (str. Mocăncuței nr. 6), aparținând lui Preda Romeo Valentin, situat în Strada Mocăncuței nr. 6 și nr. 6A, Sector 4, București.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

24.    Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local Sector 4 către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 4 a terenului situat în strada Secerei nr....a...ăsta era deja, îmi cer scuze, l-am mai citit, e greșită hârtia pe care o am eu. Ok. îmi cer scuze. Este celălalt PUD. îmi cer scuze.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru hală metalică P+1E parțial, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2.444,45 mp, aparținând lui Brustur Horia, situat în Drumul Dealul Bradului nr. 161-163, Sector 4, București.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

Era 24-Mocăncuței, acum e 24 ăsta. N-are nicio importanță. Am inversat între ele pentru că am o hârtie care, mă rog, sunt...compilăm 4 hârtii într-una. Aceasta a fost ordinea de zi. Cine este pentru aprobarea ei, vă rog? Cu 24 de voturi pentru, ordinea de zi a fost adoptată. Intrăm în ordinea de zi...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ înainte de a intra pe ordinea de zi, având în vedere întrebările pe care le-am primit din partea dumneavoastră, aș dori să începem această ședință prin câteva clarificări legate de investiția pe care Primăria Sectorului 4 o derulează la nivelul obiectivului strada Pridvorului nr. 24. Ce aș vrea să vă spun este că începând cu ziua de luni...vă rog domnul consilier, dacă putem să dăm puțin bățul ăla că e între...Mulțumesc! începând cu ziua de luni, acolo există un ordin de începere și o autorizație de construire, pentru și este aici, cine dorește s-o consulte, cu dragă inimă, pentru organizare de șantier. Deci aceasta este autorizația de construire pe care am primit-o. Asta este un punct. Al doilea punct important în această ecuație, care ne-a determinat inclusiv să modificăm în luna decembrie, din punct de vedere organizatoric și structural, viziunea despre acest parcking, este legată de faptul că am identificat soluția telurică, care, ne permite să nu tăiem niciun pom. O să vă înmânez și dumneavoastră la sfârșitul ședinței, pentru cei interesați, acest document, care a fost trimis pe data de 25.01.2018, Primăriei Municipiului București, Direcției de Dezvoltare Urbană și de Mediu, în care spunem așa: având în vedere adresa datei de eveniment, completare, în calitate de inițiatori ai actului cu următoarele precizări: conform raportului de specialitate nr. 329/27.12.2017, soluția folosirii dalelor ierbate pe zonele de parcare propuse a fost înlocuită cu pavaj, pentru a se evita scurgerea necontrolată a uleiurilor autoturismelor, astfel evitându-se un posibil impact asupra mediului. Atașăm, în copie, certificatul de urbanism numărul...din data de 22.01.2018, care clarifică adresa exactă, respectiv strada Pridvorului nr. 24 și faptul că viitoare parcare, viitoare amenajare va fi de parcaj și în niciun caz parcare de reședință. Și în niciun caz parcare de reședință. 3: proiectul tehnic al lucrării mai susmenționate, a suferit modificări, astfel încât, Primăria Sector 4 nu va mai defrișa/transplanta niciun arbore la locația din strada Pridvorului nr. 24 Sector 4 București. Anexăm acordul de mediu nr. 01 din 18.01.2018. Ceea ce vreau să subliniez, tocmai pentru că este normal să fim receptivi și să încercăm să identificăm o soluție tehnică, care să aducă cât mai multă satisfacție tuturor, atât celor care sprijină și susțin spațiile verzi, cât și celor care militează pentru astfel de investiții, împreună cu arhitecții noștri am identificat soluțiile tehnice necesare, pentru a nu mai tăia niciun pom de la locația respectivă. De asemenea, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că, din punct de vedere al avizelor, autorizărilor, nu există nicio instituție a statului, care să nu ne fi dat până la ora aceasta aviz sau autorizare. Discutăm nu de aviz, ci de acord de mediu, discutăm despre circulație, discutăm despre Apa Nova, discutăm despre Electrica și despre orice alt furnizor de utilități. Deci în momentul acesta, după mai mult de un an, întreaga documentație necesară emiterii autorizației finale de construire este îndeplinită. Aceste precizări am dorit să le fac și în același timp să-i rog foarte mult pe colegii noștri de Ia USR să ia act de ele, aceasta pe de-o parte și, pe de altă parte, să fac un apel personal, pentru că modalitățile în care, nu dânșii, ci alți cetățeni se exprimă vis a vis de persoane fizice, depășesc o limită a normalității. Măcar dacă am avea dialogurile cum le avem aici, chiar dacă uneori sunt mai aprinse. însă, din nefericire, cotele depășesc cu mult normalitatea. Asta este ceea ce am vrut să precizez...Dacă există întrebări legate de acest aspect, cu dragă inimă răspund.”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, Domnule Primar, stimați colegi, mă bucur că executivul a ajuns să aibă o idee mai prietenoasă față de mediu, dacă intenția dumneavoastră este materializată și într-un act care a fost trimis la primărie, cu atât mai bine, dacă am depășit faza de intenție în ceea ce privește renunțarea la defrișare sau la transplantarea unor copaci care ne sunt folositori, chiar în cazul nefericit în care, hotărârea finală ar fi de realizarea acestei mega-parcări de 755 de locuri, aș vrea să vă mai întreb doar atât: au pornit lucrări pe Secerei pentru care ne spuneți că există ordin de începere și autorizație de construire, e autorizație de construire sau aviz pentru...de șantier"

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Tocmai pentru că este normal o să vă pun la dispoziție până la sfârșitul ședinței, să consultați aceste documente.”

DI consilier Andrușceac Antonio: „ Mulțumesc frumos, domnule Primar! De asemeni, am o întrebare legată de modalitatea practică în care se va realiza schimbarea în acest caz a proiectului. Din punct de vedere tehnic, el are...este depus spre aprobare cu o soluție tehnică care se schimbă, iar din punct de vedere al protecției mediului, cred că și numărul de locuri de parcare va fi altul. Da? Mai mic. ”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ în mod evident va fi mai mic, pe lângă copacii existenți, cei 200 de pomi pe care dorim să-i plantăm suplimentar, îi vom planta suplimentar deci...Final, vom avea numărul de pomi existenți pe această suprafață, la care vom adăuga încă 200 de pomi. Modalitatea în care vom recompartimenta parcarea, va fi una extrem de simplă și civilizată, după ce terenul va fi adus la nivel, tocmai pentru a poziționa corect locurile de parcare, vom face un scaning 3D pe suprafața respectivă și, funcție de el, vom realiza compartimentarea și plasarea alveolelor pentru pomi. Cam asta este ideea. Evident, locurile de parcare sunt mai puține. 600 de locuri de parcare.”

DI consilier Andrușceac Antonio: „E în regulă. în cazul ăsta, probabil cu reducerea locurilor de parcare, se reduc costurile pe metrul pătrat, dar soluția tehnică depusă, cea nouă, este mai scumpă, având în vedere că se înlocuiesc dalele înierbate cu pavaj, care probabil va conține și echipamente de drenare, pentru că acolo este o zonă...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Și rezervoare pentru...decantoare pentru hidrocarburi vor avea.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Ok. Când am putea...pentru că bănuiesc că, în cazul ăsta, trebuie revotat acest proiect...este noua formă. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Tocmai ăsta a fost motivul pentru care, pe data de 27 decembrie, am modificat, ăsta a fost primul pas, am modificat soluția tehnică. De aceea, după ce instanța, în primă fază, ne având o hotărâre definitivă, a avut observații și societatea civilă a avut observații, am încercat să identificăm o soluție, așa cum am spus, menită să dea satisfacție cât mai mare și societății civile, dar, în același timp, încercăm să ne atingem și obiectivul. Ca atare, încă din momentul acela, am schimbat această soluție tehnică, da? Ăsta a fost momentul în care am schimbat această soluție.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Să înțeleg că ați prevăzut schimbarea soluției tehnice și nu va mai fi necesar să treacă noul proiect prin hotărârea Consiliului Local? ”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ El deja a trecut pe data de 27, dar, vă dați seama, nu este nicio problemă, cu cea mai mare plăcere putem avea o discuție pe această temă și, după cum ați văzut, probabil că suntem o excepție din punct de vedere al combativității și pentru dumneavoastră și pentru noi ca executiv, rezultatul este că, încercăm să identificăm soluții pentru probleme și nu doar să spunem așa nu e bine. Nici eu nu sunt posesorul adevărului absolut și nici nu îmi doresc lucrul acesta, cum, pe de altă parte, înțeleg și lupta pe care de-a lungul timpului, împreună cu entitățile ce militează pentru conservarea naturii ați dus-o, are și această entitate partea ei de dreptate. Din acest motiv, ca niște oameni echilibrați și ca niște oameni normali, încercăm să identificăm soluții raționale pentru problemele comunității.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Domnule Primar, noi ne bucurăm de salvarea copacilor maturi care sunt acolo, nicidecum specii invazive așa cum spuneați în...sau spuneau pseudospecialiștii chemați la dezbaterile anterioare...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Avem și o inventariere, a lor, făcută nu de noi ci de Primăria Municipiului București.”

DI consilier Andrușceac Antonio: „Avem și noi una. Sunt copaci care au crescut în ani, poate unii în zeci de ani, parcare sau nu acolo, eu mi-aș dori nu, salvarea acestor copaci este benefică pentru întreaga comunitate și ăsta e un lucru pe care eu îl salut. Vă mulțumesc!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Mulțumesc, acest model este inspirat dintr-un model suedez de dezvoltare, pentru că acolo intr-adevăr, atunci când se amenajează o parcare și există o necesitate într-o anumită zonă să se realizeze un parcaj, el se realizează folosind întocmai relieful, fără să-i aducă, din punct de vedere al vegetației, modificări."

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Vă mulțumesc! Dacă îmi permiteți o să intrăm pe ordinea de zi. Proiectul numărul 1: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 18.12.2017. Vă rog să votați! Cine este pentru? încă un coleg, vă rog! Oricine am vrut să spun! Stimați colegi, ca modalitate de viitor, vă rog, după ce votați, să vă asigurați că pe aparatul din fața dumneavoastră scrie« vote is casted», asta înseamnă că ați votat. încă cineva din rândul nostru nu a votat. Eu m-am uitat la mine scrie, că am pățit data trecută, eu eram în culpă...acum sunt atent... (intervenții în sală fără w/cro/ow)... Verificați, vă rog, încă o dată, stimați colegi! Unul dintre dumneavoastră nu a votat! Vă rog, uitați-vă la aparate! Uitați-vă la aparate dacă...Gata. Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 18.12.2017. Cine este pentru, vă rog? Cu 22 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost adoptat. A fost aprobat procesul verbal. 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 20.12.2017. O să vă rog să votați, cine este pentru? Cu 23 de voturi pentru și o abținere, proiectul de hotărâre a fost adoptat. 4. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 22.12.2017. Cine este pentru, se abține sau împotrivă, vă rog? Cu 24 de voturi, a fost aprobat și acest proces verbal. 5. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 28.12.2017, Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot. Mai verificați o dată, vă rog! Colegii de la tehnic vă rog să fiți mai prezenți în viețile colegilor consilieri și să ne uităm cu atenție să vedem ce aparat nu a înregistrat votul! Gata! S-a rezolvat! Cu 21 de voturi pentru, 1 abținere și 2 voturi împotrivă și acest proces verbal a fost aprobat. 6. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 08.01.2018. Domnul Tuimac, vă rog! O secundă, că era procedură de vot. închide procedura și apoi se poate discuta. Vă rog să opriți procedura de vot, să dați drurnu la microfon! Vă rog, domnule Turmac!”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Mulțumesc, domnule președinte. Doar un amendament. La pagina 5 am declarat eu că în Registrul Electoral sunt 271 de mii nu 371 de mii.

Doar o modificare de cifră. Vă mulțumesc frumos.....(intevenție din sală fără microfon)... Nu am

greșit!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Și nouă ni s-a întâmplat. Uite chiar acum avem o hotărâre în care s-a sărit un zero. Am preferat să o pun încă o dată , chiar dacă am votat-o. Am sărit un 0. E totuși e o diferență mare. Nu am trecut-o la eroare materială. Mai bine o mai prezentăm o dată. E corectă remarca.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Domnule Turmac deci ați menționat că la pagina 5...”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Am o afirmație privind Registrul electoral, în mijlocul paginii sunt 271 de mii, nu 371 de mii.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„...271 de mii, nu 371 de mii. în regulă. Vă mulțumesc.”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Vă mulțumesc și eu.””

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Bun! Reintrăm în procedură de vot, așa cum domnul consilier a amendat procesul verbal. A îndreptat eroarea materială. Cine este pentru, vă rog? Acum puteți vota. Cu 20 de voturi pentru și 4 abțineri a fost aprobat și acest proces verbal așa cum a fost el corectat. Intrăm la punctul 7. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 22.01.2018. Cine este pentru aprobarea procesului verbal? încă un coleg, vă rog! Cu 24 de voturi și acest proces verbal a fost aprobat. Intrăm cu poziția 8. Punctul nr.8 Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 în mod cert vor fi discuții. Vă rog să semnalați cine dorește să ia cuvântul. Domnul consilier Sava, vă rog!”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ în primul rând bună ziua dragi colegi. Aș vrea din partea executivului să ne spună, să ne argumenteze, de ce Poliția Locală , Direcția de Poliție Locală trece din subordine a Consiliului Local în sub ordinea directă a Primarului de Sector. Mulțumesc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Vă mulțumesc pentru întrebare domnule consilier. Este una extrem de pertinentă. Cu toții ne dorim ca gradul de siguranță, pentru cetățenii sectorului 4, să fie unul din ce în ce mai mare. Din punct de vedere legal, până în acest moment, ne-am aflat în următoarea situație: din totalul celor 340 de polițiști locali, ceea ce reprezintă standardul legal de 1 polițist la 1000 de locuitori, aici ne intră inclusiv cei câțiva polițiști contractuali angajați la nivelul Direcției de Poliție Locală, am constatat cu multă surprindere că o treime din aceștia, aproximativ, își desfășurau activitatea la nivelul logisticii, la nivelul biroului și nu își desfășurau activitatea în stradă, acolo unde avem atât de mare nevoie de ei. Ăsta este un argument extrem de important. Al doilea argument, care ne determină să propunem această modificare, este legată de necesitățile sectorului și de bugetul sectorului 4. Până nu deunăzi am spus că sumele pe care Primăria Sectorului 4 le-a cheltuit pentru activitatea de pază la nivelul școlilor, liceelor și grădinițelor din sectorul 4 s-a cifrat undeva la 6 milioane de euro pe an. în noua formulă organizatorică există o direcție, care se numește de siguranță și suport , o direcție în care dorim să angajăm guarzi, cei care trebuie să se ocupe de această activitate și anume de pază la nivelul școlilor. Deci, practic, am întărit partea de ordine publică unde, dacă vedeți sunt trei entități care numără aproximativ 40 de oameni în fiecare,3X40, deci în fiecare tură, ăsta este un lucru important. Al doilea lucru important. Având în vedere situația traficului la nivelul sectorului 4 și necesitățile identificate, ara dublat numărul de polițiși ce se găsesc ... ce se vor găsi în teren și vor dirija circulația, de la 20 de oameni am dublat și am ajuns la 40 de oameni, aproximativ, astfel încât nu am făcut nimic altceva decât să dorim să întărim prezența Poliției Locale în teritoriu. De altfel, în ultimii doi ani, au înregistrat o scădere a infracționalității la nivelul sectorului 4, în fiecare an cu câte 30% prin măsurile pe care împreună le-am luat pentru că, această latură de prevenție, pe care dorim să o întărim prin prezența polițiștilor locali, în zonele critice ale comunității noastre, a avut efectele scontate și nu dorim altceva decât să intensificăm această activitate și să ne ducem către zonele de interes. Partea de control este mult mai simplu structurată. Am crescut și aici numărul polițiștilor locali care se găsesc efectiv în teren. Pentru linia de mediu am înregistrat o dezvoltare pentru că, din nefericire, 65% din terenurile neîngrijite din sectorul 4 ... din București se găsesc în sectorul 4, asta este o problemă și avem nevoie de mai mulți oameni pentru această activitate. Pe de altă parte, am considerat că activitatea caracteristică birourilor poate fi preluată, fără nici un fel de probleme, de departamentele din primărie pe care le-am întărit și pe ele și vorbesc aici de Direcția Administrativă, Direcția de Achiziții, Direcția de Investiții, Direcția Economică și Direcția Juridică. Și dacă vă veți uita, aceste entități sunt structurate corespunzător, generând un aparat extrem de aerisit dar în același timp cu numărul de personal suficient pentru activitățile logistice de care are nevoie Primăria și de care au nevoie direcțiile din Aparatul de Specialitate al Primarului. Acestea au fost necesitățile care ne-au condus la această soluție. Ca să fiu foarte simplist în exprimare Poliția Locală trebuie să fie în teren mai mult și mai puțin în birou.”

DI consilier Sava Ioan-Răzvan:,, Domnule Primar, mulțumesc pentru răspunsul pe care mi l-ați dat. Eu aș vrea să fac o mică clarificare. Ceea ce spuneți dumneavoastră și mai ales faptul că ați și subliniat că, în ultima perioadă, cel puțin, au scăzut actele de infracționalitate, asta înseamnă că planul acesta de reorganizare al Direcției Generale de Poliție Locală o să scadă și mai mult acest lucru. Plus că...faptul că o să vreți să angajați personal contractual pentru paza în școli, iarăși, știți foarte bine, grupul PNL a tot insistat pe acest fapt pentru siguranța în școli, pe lângă camerele de supraveghere să fie și personal care să supravegheze ce se întâmplă în școli și să preîntâmpine anumite acte de infracționalitate, deci practic ce ne-ați spus este un plan de reorganizare al direcției generale nu ni se arată oportunitatea, de ce Direcția Generală de Poliție Locală trece din subordinea Consiliului și vine în subordinea Primarului.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Dintr-un lucru foarte simplu pentru că, pentru a genera această sumă de oameni, necesară pentru paza școlilor, a liceelor și grădinițelor, personalul are următoarea proveniență: am spus că o treime, aproximativ, din polițiștii locali și-au desfășurat activitatea în birouri... personal administrativ. Acea treime... acei oameni care desfășoară activitatea logistică au fost.... posturile acestora au fost transformate în posturi de personal contractual și anume guarzi, deci din punct de vedere tehnic ar fi fost la ora asta imposibil să funcționăm cu o direcție care nu ar fi avut autonomie din punct de vedere economic, juridic, administrativ, achiziții publice și toate celelalte funcțiuni pe care le are ca urmare a calității de ordonator de credit. Aceste posturi am preferat să le trimitem către activitatea în stradă, iar activitatea aceasta, de logistică, să fie preluată de direcțiile de specialitate din Aparatul propriu al Primarului. Acesta este argumentul. Pentru că, Direcția Administrativă, cu certitudine, va suplini și activitatea Direcției Administrative omoloage din Poliția Locală, Direcția Economică cu certitudine, va suplini activitatea celeilalte direcții și tot așa vom reuși, în acest mod, să avem o eficiență mult mai mare, deci mai mulți oameni în stradă în timp ce activitățile de logistică să poată să fie preluate de Aparatul propriu al Primarului. Ăsta a fost argumentul pentru care am adus-o în... ca direcție, înapoi în Aparatul de Specialitate al Primarului. Asta e argumentul rațional. Tocmai că pentru ne-a interesat extrem de mult să avem cât mai mulți oameni în stradă.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Domnul Andrușceac, vă rog!”

Dl consilierAndrușceac Antonio:,, Domnule Primar, știu că pentru lucrurile acestea ar fi fost necesară obținerea avizului de la ANFP. Este obținut acest aviz?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da. Bineînțeles. Avem avizul de la ANFP. El este anexă la documentație, avem și avizul de Ia Comisia de Ordine Publică. Ne-am întâlnit.... membrii Comisiei de Ordine Publică , desemnați de Consiliul Local împreună cu șeful Poliției Naționale Sector 4 , avem și acest aviz din partea acestei Comisii. Deci, din punct de vedere al pașilor obligatorii, pentru a ne prezenta în fața Consiliului, am îndeplinit toți acești pași.”

Dl consilierAndrușceac Antonio:,, Domnule Primar, o rugăminte ar fi, pentru o mai... pentru o decizie mai rapidă și scurtarea acestor discuții în plen, vă rugăm să transmiteți prin serviciul.... prin aparatul tehnic al Consiliului Local toate documentele, în format electronic, nu vrem neapărat să le avem în format de hârtie, odată cu declanșarea procedurii de anunțare a ședinței. E necesar să știm asta, este la fel de necesar să știm dacă toate documentele au și avizul doamnei Secretar, avizul de legalitate. Vă mulțumesc frumos.”

DI consilier Delegeanu Dan-Bogdan.:„Da. Eu vroiam să îi spun domnului consilier că cel puțin în materialul primit de mine dar cred că același material l-a primit și dânsul, este și avizul

ANFP și avizul Comisiei Locale.......(intevenție din sală fără microfon)... Nu cred că azi. Nu cred că

azi! Ieri! Da?! Deci nu astăzi!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Avizul, vreau să precizez că avizul de la ANFP l-am obținut marți seara. Da?! Deci marți seara la ora 17 și veți vedea pe numărul ... și chiar o să vă propun să luăm o pauză de consultări înainte de exprimarea votului. Avizul a venit marți seara. Din acest motiv a fost pe ordinea de zi suplimentară și din acest motiv v-a venit ieri acest aviz al ANFP-ului. Domnul Sava mai vroia să spună ceva.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Domnul consilier Sava, vă rog!”

DI consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Da. întrucât activitatea Direcției Generale de Poliție Locală trebuie să fie o activitate cât se poate de transparentă, încă o dată v-am zis, oportunitatea de a trece din subordinea Consiliului Local în subordinea Primarului mi se pare că nu întrunește toate condițiile astea de oprtunitate. De aceea...’'

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Aș dori să vă întreb ... aș dori să vă întreb și cu toată seriozitatea concret care este problema pe care o vedeți legată de oportunitate, pentru că dacă le luăm punctual: este oportun să discutăm de mai mulți polițiști în stradă? Din punctul meu de vedere este oportun. Dacă aveți o altă opinie, chiar v-aș ruga să o exprimați.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Atunci vă propun.... Domnul Turmac, vă rog!”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Domnul Primar, știți că eu am mai ridicat problema cu școlile. Am scos paza, de acord parțial și cu dumneavoastră că avem bugetul mic și nu ne permitem și părinții au și ei dreptate, dacă o să avem mai mulți polițiști locali prin această reorganizare putem să suplimentăm patrulele în jurul școlilor.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnul consilier, v-am spus următorul lucru: deci obiectivitatea, apropo de oportunitate... Haideți să vă spun! Deci, am spus că personalul TESA... înjur de 120 de oameni, îl transpunem în posturile acestea de guarzi. Da?! Această direcție de siguranță și suport. Avem nevoie de 170. Această modificare pe care am facut-o, pentru că toată această organigramă este un sistem integrat, am luat din mai multe puncte tocmai pentru a ajunge la numărul corespunzător de oameni de care avem nevoie. Mai mult decât atât și asta am spus-o inclusiv ieri în comisie, începând cu data de 15 septembrie, în momentul în care definitivăm toate angajările, vom avea o structură specifică și specială pentru școli, licee și grădinițe, se numește patrula școlară. De altfel, fiecare școală... , fiecare școală, nu vorbim de grădinițe că nu există același... fiecare școală și liceu va avea în curtea interioară, o mașină de Poliție Locală cu un polițist local. Deci asta se.....”

DI consilier Turmac George Adrian:,, Nu aveam de unde să știm acest lucru. Eu nu am participat la....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Deci,fiecare școală, liceu și grădiniță...și liceu, școală, la grădinițe vor fi persoane.... nici măcar nu sunt curțile generoase la multe dintre ele, astfel încât să ne permită... Mai mult decât atât, multe școli și grădinițe au aceeași curte. Deci toate obiectivele, toți ordonatorii de credite, aproape toți ordonatorii de credite vor avea o mașină de poliție în jurul... nu în jurul care să patruleze, în interiorul școlii. Nu de alta dar, în acest moment, paza la nivelul unităților școlare se desfășoară astfel: Există un număr de 30 de ordonatori de credite care au în structura lor paznici și acești, pe durata derulării programului își exercită atribuțiile de paznic și există încă 30 de unități care nu au așa ceva. La acele unități am suplinit, de la data de 17 ianuarie, avem câte un polițist local în fiecare unitate de genul acesta. Punctul 3. în afara acestei dispersii a personalului, pe punctele pe care Poliția Națională ni le-a dat ca puncte de interes și acolo unde avem înjur numai 3-4 unități, sunt înjur de 40% din totalul copiilor aflați în sistemul de învățământ din sectorul 4, acolo avem mașini de intervenție care stau pe toată durata programului. Punctul 4. în afară de acestea avem patrulele cotidiene, patrulele de pază care merg în jurul unităților școlare, pe durata derulării cursurilor. Tocmai, din punct de vedere observațional, sesizând eficiența acestui sistem, am luat această decizie ca oamenii rezultați, personalul TESA pe care îl avem să putem să-l punem acolo unde avem nevoie. Și reușim două obiective. Primul obiectiv este acela al siguranței elevilor iar al doilea obiectiv este că, cu același număr de personal, reușim să economisim 6 milioane de euro pe an.”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Domnul Primar, vă mulțumesc pentru clarificare, chiar cred că era oportună pentru școli și vă rog să priviți cu mare atenție acest termen pe care vi l-ați asumat dumneavoastră, începutul anului școlar viitor, în așa fel încât să avem totul gata și să putem să preîntâmpinăm orice problemă legată de sistemul educației în sectorul 4.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Suntem realiști. Mai mult decât atât, aș vrea să vă informez, mai avem această latură a relaționării cu cetățenii, a fost și ea schimbată substanțial. Probabil că avem... înregistrăm și o premieră, avem.... vom dezvolta la nivelul Primăriei un Caii Center cu 30 de linii, un Caii Center care va gestiona activitatea și va avea o inventariere a problemelor existente atât în Aparatul propriu al Primarului cât și în direcțiile descentralizate, pentru că el este centrul de comandă de la care pleacă informațiile către celelalte direcții, vom avea o contorizare pe coduri a problemelor pe care fiecare direcție le are, vom ști ce număr de oameni ne-au apelat, care sunt problemele pe care oamenii le au. Un lucru care a lipsit. Discutăm de 30 linii telefonice și nu doar de două linii telefonice. De asemenea, va gestiona și aplicația... acest serviciu va avea și o aplicație de gestionat. O aplicație care, pe modelul orașului Cluj, va putea oferi informații în timp real, fotografii, locații, despre problemele existente în teritoriu. Acestea vor putea fi transmise cu celeritate direcțiilor descentralizate. Discutăm, dacă vreți, de o revizuire, despre o reabordare a Aparatului propriu al Primarului și al Direcțiilor descentralizate. Am generat un sistem flexibil în care numărul oamenilor care se găsesc în birouri este infinit mai mic decât oamenii care se găsesc în teren. Și cred că, pentru noi toți, ăsta este obiectivul cel mai important. De aceea, aș dori, legat de oportunitate, să putem să clarificăm lucrurile acestea pentru că , din punctul meu de vedere, e posibil să fiu subiectiv, nu e nici o problemă, dar din punctul meu de vedere, cetățenii au nevoie ca aparatul primăriei să fie în stradă, să fie cât mai aproape de ei. Asta este obiectivul pe care îl avem.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Domnul consilier Sava, vă rog!”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ încă o lămurire. înțeleg că, în unități le... în curțile unităților școlare aveți un echipaj de Poliție Locală, un polițist local și mai aveți suplimentar și guarzii care asigură paza în școli.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu. ”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Sau nu înțeleg eu.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu. Guarzii aceia nu au statutul polițiștilor locali. Ei trebuie să aibă acte. De aceea îi numim guarzi, că trebuie să aibă atestat. Sunt polițiști locali contractuali. Deci polițiștii locali pot fi fără probleme contractuali. Din acest motiv structura de pază va fi făcută de această entitate de polițiști contractuali care au licență. Le-am spus guarzi de pază. Funcționarii publici ... există, evident, un nucleu care coordonează această structură dar ceilalți trebuie să își rezolve celelalte probleme legate de ordine publică. Da?! De aceea am separat foarte clar lucrurile astea. Acești polițiști locali, contractuali... că eu le-am spus guarzi ca să ne fie mai ușor să înțelegem despre ce e vorba, ei sunt polițiști locali contractuali, cu uniforma specifică, cu însemnele specifice și cu atribuții corespunzătoare statutului de personal contractual pe,care aceștia îl au. Nu am fi putut să luăm... să angajăm 170 de funcționari publici și să avem numai funcționari publici dintr-un motiv foarte simplu, suntem limitați la numărul de trei sute și un pic, trei sute zece, trei sute douăzeci de polițști locali, respectând standardul de 1 la 1000. Din acest motiv, am identificat acestă soluție, eficientă, prin care personalul., pentru că și acuma, de exemplu, am mobilizat personalul din birouri, unii au vrut să facă lucrul acesta alții nu au vrut să facă acest lucru, am mobilizat oamenii din birouri și i-am trimis pentru că avem foarte mulți oameni, spun cu foarte multă neplăcere chestiunea acesta, avem foarte mulți oameni în birouri, mult prea mulți. Iar mergând pe principiul eficienței și respectând nevoile comunității este normal să ne trimitem oamenii acolo unde e nevoie. E nevoie mult mai mare de oameni în stradă, și știm cu toții lucrul acesta. Sunt multe lucruri de pus la punct. Drumul pe care dorim să îl...punctul terminus pe care îl dorim este departe și este foarte mult de muncă și durează ceva timp până ajungem acolo. Sunt multe probleme de rezolvat și pentru asta avem nevoie, repet, de oameni operativi, oameni în teren.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac loan:.. Vă mulțumim Domnule Primar. Vă propun o pauză de consultări a liderilor de grup cu executivul, așa cum a propus domnul Primar. Dacă sunteți de acord, 5 minute să ne unim în camera de lângă. Vă mulțumesc!"

Pauză.........................................................................................................................................................

Președintele de ședință, dl consilier loan Gâf Deac:,, Bun, atunci am să vă rog să reluăm ședința. Trebuie să mai vină domnul Pînzaru. Suntem cu toții prezenți. Bun, o să vă rog să vă ocupați locurile dumneavoastră pentru că aveți cartelele de vot la locurile dumneavoastră. Domnul Grozavu, v-ați mutat cartela? Vă felicit. Intrăm în procedură de vot pentru aprobarea acestui proiect vă rog. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă ? Cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri, acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Felicitări, vă mulțumesc. 2 abțineri și 2 împotrivă. Mă scuzați. Trecem la următorul proiect pe ordinea de zi, punctul 9: Proiect de hotărâre privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4. Domnul Andrușceac , vă rog. Dați drumul la microfon , vă rog."

DI consilier Antonio Andrușceac:,, Domnule primar, domnilor colegi, în acest proiect de hotărâre am observat că există trei linii de dezvoltare a acestui program. Una ar fi pe partea de transport alternativ unde intră și piste de biciclete și acces și deplasare pentru persoane cu dizabilități. Este o a doua direcție pentru parcări. Și avem o a treia linie de smart city. Având în vedere că este un proiect care se dezbate de foarte multă vreme la nivelul capitalei și este și un proiect care trebuie urmărit în ansamblu în legătură cu celelalte sectoare, eu aș cere introducerea unui amendament care să specifice formarea unei comisii așa cum există și la poliția locală, o comisie de coordonare în care să fie incluși consilieri locali și specialiști care au competență în domeniile acestea . Vă mulțumesc. Și vreau să supunem la vot acest amendament.’'

Președintele de ședință, dl consilier loan Gâf Deac:,, Sigur că da.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„înainte de a supune la vot, doresc să spun două cuvinte. în primul rând această direcție este rezultatul unei consultări cu mai mulți colegi și inițiatorului acestei idei, i-aș da cuvântul să spună mai multe detalii, aceasta pe de o parte, pe de altă parte suntem în real și asta datorită eforturilor pe care împreună le-am făcut, suntem primii din acest oraș care chiar întreprindem măsuri reale de smart city. Și aici, numai dacă ne gândim că sunt în lucru 9 parcări în valoare reală, sunt, după 30 de ani în sectorul 4 , primele parcări publice asta pe de o parte, pe de altă parte nu există o școală, o grădiniță la ora aceasta care să nu fie cuplată la centru nostru de comandă , așa cum este el în momentul acesta. Avem dorința de a identifica pe cineva care poate să ne facă un studiu de fezabilitate pentru biciclete, nu am putut anul trecut, nu s-a angajat nimeni în acest demers, dar aș dori să-i dau domnului președinte cuvântul să spună mai multe.”

Președintele de ședință, dl consilier* loan Gâf Deac:,, Dați-mi voie, stimați colegi să vă prezint ideea, viziunea și la ce ne-am gândit când am propus acest proiect la care lucrăm de ceva vreme. Sigur cele 3 trepte , cele 3 direcții pe care le menționa domnul consilier Andrușceac, sunt cele despre care discutăm astăzi. Avem o problemă foarte importantă din perspectiva parcărilor care trebuie gestionate integrat într-un sistem transparent, într-un sistem informatic modem așa cum se întâmplă deja în alte sectoare din acest oraș. Avem obligativitatea să creăm noi locuri de parcare și să fîscalizăm tot ce se poate fiscaliza și să le dăm cetățenilor răspunsuri la cererile dânșilor de a obține un loc de parcare. într-adevăr, vom fi primul sector care vom avea parcări de interes public și care vor avea un regulament, vom genera un regulament, pe care consiliul îl va aproba, de gestiune a acestor parcări de interes public, pentru că iată, este un element de noutate în București. Pentru prima dată în acest oraș un sector dorește să facă o strategie integrată, care să se muleze pe planul de mobilitate urbană al capitalei, care a fost aprobat în Consiliul General. Și sigur unul dintre lucrurile extraordinar de importante este partea de transport alternativ, ceea ce înseamnă să creăm o structură adecvată acestui transport alternativ, care în esență are 3 componente: o componentă a rețelei pietonale, unde trebuie să vedem cum putem să îmbunătățim această rețea pietonală, tocmai pentru creșterea siguranței, avem partea de transport alternativ cu bicicletele și avem o componentă foarte importantă de deplasare a persoanelor cu mobilitate redusă adică a persoanelor cu dizabilități. Trebuie să intrăm într-o zonă de civilizație și pe acest aspect , Țin să vă spun că , deși în sectorul 4 numărul accidentelor s-a redus în anul 2017 față de 2016 , a crescut numărul morților și a celor răniți grav. Iată că noi avem astăzi lucrări ediliatre de maximă importanță , avem lărgiri de bulevarde , avem de făcut niște strategii astfel încât toate lucrurile să ducă spre o creștere a siguranței oamenilor. Integrarea elementelor sau subsistemelor de smart city, iarăși reprezintă un obiectiv principal pentru că noi astăzi avem diferite module trebuie toate intregate într-un centru de monitorizare astfel încât să putem oferi date oamenilor. De exemplu, despre indicatorii de poluare din zone, în timp real, despre problemele legate de aglomerările în trafic, în timp real ș.a.m.d. Sunt lucruri pe care ar trebui să le facem tocmai pentru a crește nivelul de servicii pe care îl dăm cetățenilor din sectorul 4 . Cea mai arzătoare chestiune este într-adevăr chestiunea parcărilor, sunt extrem de multe mașini, trebuie să ne ocupăm mult mai atent ca lumea să nu mai parcheze și să oferim soluții viabile ca să nu se mai parcheze pe trotuare, să nu fie îngreunat accesul persoanelor în blocuri, să putem gestiona corect parcările publice în zona instituțiilor și acolo unde sunt puncte de interes. De aceea a apărut această idee de Direcție de Mobilitate Urbană tocmai pentru a încerca să așezăm un pic toată chestiunea într-un cadru legat , în care se pot crea cu adevărat strategii. Eu sunt total de acord cu propunerea domnului consilier Andrușceac și amendamentul va fi în corpul hotărârii: se va înființa o comisie a Consiliul Local de coordonare a activității, a direcției. Vă rog să supunem la vot amendamentul domnului Andrușceac întâi, pe care-1 susținem cu toții. Cu 24 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost el amendat. Vă rog. Cu 23 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Direcția a fost înființată. Vă mulțumim. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice pentru anul 2018 al Sectorului 4 al Municipiului București. Dacă sunt discuții? Nu sunt. Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă ? Cu 22 de voturi pentru și 2 abțineri acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Următorul proiect de hotărâre pe ordinea de zi, punctul 11: Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 91/06.04.2017 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 4 cu modificările și completările ulterioare . Cine este pentru? Abțineri? împotrivă ? Cu 22 de voturi pentru și 2 abțineri acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Mergem mai departe, punctul 12: Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului contractului de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință socială aflate în administrarea Sectorului 4 . Dacă sunt discuții? Domnul Andrușceac , vă rog. ”

DI consilier Antonio Andrușceac:„Aș dori la acest punct să vine cineva de la Serviciul Spațiul Locativ. ” „.(intervenții în sală fără microfon )...

Dl consilier George Daniel Pînzaru:,, Vă răspund eu, domnul consilier.”

Dl consilier Antonio Andrușceac:„Anul trecut am făcut niște modificări în conținutul

contractului prin care am cerut să avem niște prevederi care să ne pună la adăpost de cei care devastează aceste locuințe și aduc într-o stare foarte proastă întreg ansamblul prin acțiunile lor împotriva celor care nu-și plătesc cotele la întreținere și a celor care subînchiriază. Vreau să știu dacă se regăsesc...”

Dl consilier George Daniel Pînzaru:,, Se regăsesc în actualul model de contract, se regăsesc

toate.”

DI consilier Antonio Andrușceac:„Ca să nu mai avem probleme în justiție, dacă vom fi în situația de a-i evacua.”

DI consilier George Daniel Pînzaru:,, Cu siguranță aveți dreptate. Mulțumim/’

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:,,Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă ? Cu 24 de voturi pentru, acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, punctul 13: Proiect de hotărâre privind prelungirea anuală a contractelor de închiriere pentru suprafețe cu destinația de locuință socială, pentru chiriașii blocului B2 din Bdul. Metalurgiei, nr. 89, sector 4 și modificarea contractelor de închiriere. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă ? Cu 24 de voturi pentru, acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Punctul 14 : Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Fundația „Hope and Homes for Children” România pentru dezinstituționalizarea copiilor găzduiți în cadrul Centrului de Plasament “Robin Hood”, în vederea închiderii acestuia și implementarea unor măsuri privind prevenirea separării copiilor de familie sau, după caz reintegrarea lor în familiile naturale precum și formarea profesională a personalului. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă ? Cu 24 de voturi pentru, acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc. Punctul 15: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.227/13.09.2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4. Domnul coleg Daniel Ștefan, vă rog."

DI consilier Daniel Laurențiu Ștefan: „Bună ziua, domnule președinte, domnul primar, dragi colegi, la acest proiect de hotărâre avem un amendament respectiv« la punctul 2 litera 6 introducem amendamentul. Practic despre ce e vorba, să fac un preambul : fiecare consiliu de administrație la Direcția de Administrare a unităților de învățământ primește de la consiliile de administrație ale unităților de învățământ spațiile disponibile, cu orarul disponibil. Aș dori ca la articolul 6 amendament: lista spațiilor propuse pentru intervalele orare pentru închiriere să fie aprobată de către consiliul local. Practic ce înseamnă acest amendament, în momentul în care se strâng ofertele pentru spațiile excedentare de la unitățile de învățământ să fie trecute prin consiliul de administrație».”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac: „E alt proiect cred că ați mers mai în față , numai un pic. Nu-i problemă.”

Dl consilier Ioan Răzvan Sava:„Deci e vorba de proiectul : Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.227/13.09.2017, la asta se vorbește.

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac: „Știu că la asta se vorbește, dar cu spațiile excedentare e mai încolo

Dl consilier Daniel Laurențiu Ștefan: „Nu, este modelul de contract, e altceva. ...(intervenții în sală neînregistrate pe bandă)...Nu, nu, nu e regulamentul .„...(intervenții în sală neînregistrate pe bandă)...

Dl consilier Ioan Răzvan Sava:„La alineatul 5 ...”

DI consilier Daniel Laurențiu Ștefan: „Nu, aici trebuie să fie la alineatul 6 dacă-1 introducem ca amendament. ...(intervenții în sală neînregistrate pe bandă)...

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac: „îmi cer scuze, e în regulă, am încurcat hârtiile.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Noi sprijinim orice formă de transparență, nu este niciun fel de problemă , chiar dacă birocratic înseamnă timp pierdut, dar nu e nicio problemă, încurajăm orice măsură de genul acesta.”

Dl consilier Daniel Laurențiu Ștefan:„Tocmai de asta, domnul primar pentru a nu fi susceptibilități , să îmbunătățim transparența, iar când vor veni sub formă de tabel adică nu stăm la fiecare unitate . Vorbim sub formă de tabel și atunci ca să fie...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„E corect și aș vrea să spunem 2 lucruri importante, discutăm despre chioșcuri și despre faptul că ISU a interzis funcționarea chioșcurilor din incinta școlilor, concret în incinta școlilor, în afară de evenimente artistice, culturale și de învățământ, nu se pot monta.... nu se pot desfășura alte activități, nu se pot desfășura alte activități comerciale, unu la mână, deci chioșcurile trebuie să fie în exterior, discutăm despre sălile de sport. Cam astea sunt adresabilitățile.

Dl consilier Daniel Laurențiu Ștefan:„O singură temere, ca să zic așa, sălile de sport e normal să fie închiriate către echipe , asociații?..."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Haideți să vă spun realitatea.”

DI consilier Daniel Laurențiu Ștefan:„Să nu se închirieze către persoane fizice, să joace fotbal sau chestii de genul ăsta.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, nu, nu. Discutăm despre ... să știți, inclusiv copilul meu se duce după program și nu numai la școala lui, se duce că are mai multe ore de, nu o să vă spun ce, și se duce la mai multe săli de sport care aparțin unor școli generale și chiar e OK, e o activitate plăcută, vorbim de dans, vorbim de lupte, absolut orice activități menite să dezvolte aptitudinile copiilor.”

DI consilier Daniel Laurențiu Ștefan:,, Care să fie destinate elevilor adică. Numai pentru elevi să fie.”

Dl Băluță Daniel » Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Absolut. Asta sigur în caietul de sarcini care prevede acest lucru că nu sunt activități de genul ne întâlnim să jucăm fotbal acolo că n-avem chef să mergem în altă parte, ci sunt exclusiv activități pentru copii.”

Dl consilier Daniel Laurențiu Ștefan:„în afara programului școlar, după orar bineînțeles”.

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Deci este vorba de introducerea articolului 2 prim, un alineat 6 , corect? Am înțeles. Bun, atunci supunem la vot amendamentul colegului nostru domnul Ștefan : Cine este pentru? Abțineri? împotrivă ? Cu 24 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Supunem la vot proiectul așa cum a fost el amendat .Cine este pentru? Abțineri? împotrivă ? Cu 24 de voturi pentru, acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Punctul 16: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Sectorului 4, caietului de sarcini, modelului de contract de închiriere. Dacă sunt discuții aici? Domnul Turmac, vă rog.”

DI consilier George Adrian Turmac: „în contract avem o dobândă penalizatoare pentru cei care nu-și plătesc chiria și este propusă de 0,05% pe zi. Din punctul meu de vedere și având în vedere, dacă-mi permiteți, faptul că am pus la contracte de închiriere pentru locuințe 0,5% pe zi, cred că ar trebui pentru agenții economici să fie cel puțin egală.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, într-adevăr o măsură liberală. Asta înseamnă că susțineți și taxa de salubrizare . E pe același concept, să știți!”

Dl consilier George Adrian Turmac: „Nu, acolo e o diferență de 1 la 10 , dar apreciez.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Bun și formulați un amendament concret în acest sens? ”

Dl consilier George Adrian Turmac: „Modificarea dobânzii penalizatoare prevăzute în contract...”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac: „Mergeți, vă rog în concret, anexa ca să putem modifica tehnic aici, anexa 3 cred. Nu, este caietul și în caietul de sarcini trebuie modificat.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este simplu, peste tot unde apare această dobândă penalizatoare de rectificat. Acesta este amendamentul pe care-1 are domnul consilier. Peste tot unde apare dobânda de 0,05% să fie înlocuită cu dobândă penalizatoare de 0,5%. Ăsta sunt convins că este amendamentul.”

Dl consilier George Adrian Turmac: „ Da. Mulțumesc, domnul primar."

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac: „Perfect. Să votăm amendamentul domnului Turmac, ca« peste tot unde apare dobânda penalizatoare de 0,05 % să fie transformată în 0,5%. »Cine este pentru? Abțineri? împotrivă ? Cu 24 de voturi pentru, amendamentul liberal a fost adoptat. Domnul Ceacâr. ”

Dl consilier Sorin Ioan Ceacâr:„închirierea spațiilor excedentare, dacă sunt mai mulți doritori ar trebui să facem licitație."

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Ăsta este proiectul, despre asta e vorba. Se discută despre garanție de participare la licitație ș.a.m.d. Apare în caietul de sarcini..."

DI consilier Sorin Ioan Ceacâr:„Scrie acolo licitație?"

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Da! « Nu sunt admiși la licitație ofertanții care se află în lichidare, etc .» Garanția de participare la licitație e pe lege că toate bunurile care aparțin domeniului privat al statului se pot închiria doar prin licitație."

Dl consilier Sorin Ioan Ceacâr:„Da , mă scuzați, n-am văzut.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Nicio problemă. Domnul Ștefan.”

Dl consilier Daniel Laurențiu Ștefan:,, Aș mai avea un amendament, de fapt două , la caietul de sarcini la secțiunea 2, litera a), pentru persoanele juridice sunt o serie de documente înșiruite necesare . Ce nu văd aici și nu mi se pare OK, de ce să nu introducem și certificat fiscal? Adică cei care participă la licitație să aibă obligativitatea de a avea toate taxele plătite la zi.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„încă o măsură liberală, să creștem birocrația! Nu-i iertăm!”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Să știți că din punctul nostru de vedere noi susținem amendamentul, cel puțin grupul nostru, să fie cu datoriile la zi ca să poată să participe la licitație. Și să nu aibă datorii pe la piețe....”

DI consilier Daniel Laurențiu Ștefan:,, Certificat fiscal de la ANAF din care să reiasă că nu au datorii, bineînțeles.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aș vrea să fac o completare pentru domnul Ceacâr, că nu am apucat să-i spun. Apropo de ce a spus în continuare, știți ce a pățit Pinochio...”

Dl consilier Daniel Laurențiu Ștefan:,, Deci« certificat fiscal din care să reiasă că nu are datorii către ANAF». Și eu am datoriile toate plătite la zi, să le plătească toți! ”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Totuși apare aici o declarație pe propria răspundere a administratorului că societatea participantă la licitație nu se află în lichidare voluntară și mă rog puncte, puncte că nu are datorii față de sectorul 4 al Municipiului București. Urmând, conform legislației, ca dacă câștigă licitația să se ducă cu documentul de la Taxe și Impozite, e mai corect așa decât să-l punem pe drumuri ab initio ...”

DI consilier Daniel Laurențiu Ștefan:,, Sectorul 4 e DGITL...ANAF-ul e...””

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Datoria nu e către DGITL, datoria e către sectorul 4.”

Dl consilier Daniel Laurențiu Ștefan:,, De când colectăm noi impozitele și TVA-ul? Ar fi

bine...”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Banii aparțin sectorului 4, nu Ie colectăm , le colectăm prin..”

Dl consilier Daniel Laurențiu Ștefan: „Aparțin AN Af-ului.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:,, Ne retragem susținerea pentru amendamentul dumneavoastră.”

Dl consilier Daniel Laurențiu Ștefan:„Vă mulțumesc. Și mai am un amendament.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac: „Haideți să-l votăm pe acesta cu introducerea obligatorie a certificatului fiscal de la ANAF, că nu există datorii. Vă rog să vă exprimați opțiunea. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă ? Cu 12 voturi pentru, 9 abțineri și 3 împotrivă, amendamentul a fost respins. Vă rog , următorul amendament. ”

Dl consilier Daniel L au ren țiu Ștefan: „Tot în secțiunea 2 la organizarea și desfășurarea licitației avem la articolul 21: «comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri și are un președinte care..».în fine , nu mai citesc tot. Aș preciza aici litera 2, în comisiile de evaluare să fie inclus și un membru al CA-ului unității de învățământ respective. Comisia de evaluare a licitației. în comisia de evaluare este corect să fie și un membru din Consiliul de administrație al școlii respective.*’

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Știți ce vă rog? Unde este această prevedere , vă rog încă o dată la ..? ”

DI consilier Daniel Laurențiu Ștefan:„Secțiunea 2, articolul 21 .”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Din regulament, nu mai suntem la caietul de sarcini.”

Dl consilier Daniel Laurențiu Ștefan:„Din regulament, mă scuzați."...(intervenții    sală

neînregistratepe bandă)...

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac: „Haideți să supunem la vot amendamentul ca din comisia de licitație să facă parte ...”

Dl consilier Daniel Laurențiu Ștefan:„Numai puțin totuși, e un conflict de interese, îmi retrag amendamentul pentru că cei din CA trimit acordul către direcție ...îmi retrag amendamentul, îmi cer scuze.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Urma să ne abținem.”

DI consilier Daniel Laurențiu Ștefan:„Mulțumesc..(intervenții în sală neînregistrate pe bandă)...

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Bun, mergem atunci la votul ...Domnul Sava , vă rog.

Dl consilier Ioan Răzvan Sava: „Tot în regulament, nu, vorbesc de caietul de sarcini, secțiunea 2 cerințe impuse de organizator, la litera a) pentru persoanele juridice, la al 4-lea alineat îmi spune de procura acordată persoanei care reprezintă ofertantul. Procura știm că e o împuternicire legalizată, trebuie neapărat împuternicire legalizată? Nu se poate face o simplă împuternicire? ”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Nu se poate, trebuie legalizată la notar. Așa cere legea , e procură . în condițiile astea nu ne putem juca, așa e legislația pe zona de împuterniciri. Hai să supunem la vot amendamentul...”

DI consilier* Daniel Laurențiu Ștefan:„Numai puțin, aici este procură. Eu zic că termenul de împuternicire chiar dacă e ...trebuie procură sau împuternicire? ”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Haideți, formulați amendamentul concret și mergem cu el la vot. Domnul Turmac , vă rog.”

Dl consilier George Adrian Turmac: „ O secundă, avem acolo termenul de procură, procura se dă la notar deci în fața notarului o declarație, împuternicirea se semnează fără oficializare.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Fiind vorba de un imobil , de un bun imobil nu se poate merge pe împuternicire ci pe procură, dar haideți ca să scurtăm lucrurile că asta-i situația , faceți amendamentul, supunem la vot și aia-i viața! ”

DI consilier Ioan Răzvan Sava:„Deci în loc de procură, să fie împuternicire. «Să fie înlocuit cuvântul procură cu împuternicire».”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Supunem la vot amendamentul domnului consilier Sava ca în loc de procură să fie împuternicire. Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot. amendamentul nu a trecut, sunt doar 12 voturi pentru, 9 abțineri și 3 împotrivă. Bun. Supun la vot proiectul așa cum a fost amendat de primul amendament. Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot. Cu 20 de voturi pentru, și 4 abțineri proiectul a fost adoptat. Mergem mai departe, punctul 17: Proiect de hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 4/22,01.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 75/26.05.2011 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București . Dau cuvântul domnului primar să vă explice. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este hotărârea votată, v-am spus adineaori despre ea , au sărit din cifrele scrise un 8 , este un 8 sărit. Decât să o îndreptăm, noi considerând-o eroare materială , mi s-a părut corect să informez Consiliul Local că este o problemă sensibilă și trebuie să știe despre ce este vorba, deci este o îndreptare a unei erori materiale , este vorba despre o hotărâre votată. La rândul 91 chiar vă rog să vă uitați, în anexă este greșeală. Este sărită cifra 8 după 9 față de hotărârea trecută. Din acest motiv am repus-o consiliului , este o eroare materială pe care am vrut să o aducem la cunoștința consiliului.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Doamna Murgoci, vă rog.”

Dna consilier Mihaela Murgoci: „ Am o întrebare că mie mi-a sărit în ochi acest lucru și pentru proiectul 17 și pentru proiectul 18 este același bloc.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Da, e aceeași problemă.”

Dna consilier Mihaela Murgoci: „ Lista aceea este finanțată din aceleași resurse? OK . Am înțeles.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„De aceea e mult mai fair să vin să spun domnule, am greșit, e sărit un 8 de pe ele și s-a stricat tot feng-shui-ul decât să vin să vă spun, să-l îndrept în birou. Nu se procedează așa.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă ? Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 18: Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 5/22.01.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pană la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local . Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă ? Vă rog verificați dacă ați exprimat opțiunea de vot. Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 19 : Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr. 9 la HCL Sector 4 nr. 363/2017. Nu sunt discuții. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă ? Cu 23 de voturi pentru și o abținere proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mergem la punctul 20, e proiect de hotărâre de pe suplimentară: Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local Sector 4 către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 4 a terenului situat în str. Secerei nr. 112-116, sector 4, aflat în proprietatea Municipiului București, în vederea alipirii Ia Parcul Lumea Copiilor. Dacă sunt discuții? Domnul primar, vă rog.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Aș putea să întăresc, apropo de convingerea dumneavoastră ați putea să adăugați , vă sugerez un amendament dacă-mi permiteți, în scopul plantării de arbori, pentru a fi foarte clar vizavi de destinația acestui lucru, dacă doriți suplimentar, această înregistrare rămâne, dacă doriți cumva mai mult decât atât nu e nicio problemă , dar repet, stejari sunt.”

Di consiliei* Sorin Ioan Ceacâr:„Și niște nuci, domnul primar. Niște nuci că atrag energii pozitive.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,.Stejar de esență

tare.”

...{intervenții în sală fără microfon)...

DI consilier Sorin Ioan Ceacâr:„Unde sunt puși nuci nu ai voie să-i tai, așa că. ..”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Și stejarul Ia fel. Nu ai voie să-i tai.”

Dl consilier Cristinel Nicușor Matache:,, Domnul primar, să înțeleg că nu are nicio legătură cu vreo parcare în viitor. Parcaj...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnul Matache, sunteți malițios , luați cuvântul, sunteți malițios.”

Dl consilier Cristinel Nicușor Matache:,, Ce să fac , domnule și eu...?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Dar vă place. Nu e o problemă! Ideea e următoarea , dacă nu sunteți malițios vă răspund și sunt convins că nu sunteți.Una-i una, alta-i alta! în primul rând locația acestui teren este una specială și nu e prima solicitare pe care am facut-o Consiliului General, ne interesează să luăm toate terenurile inclusiv amfiteatru, acela este punctul terminus, astea sunt căile de comunicare cu amfiteatrul, inclusiv ștrandul acela la un moment dat și avem în realitate o solicitare de la Ambasada Lituaniei , atât Primăria Municipiului București cât și noi și ca atare ne dorini să plantăm, mai ales că de această dată nu costă nimic, să putem să plantăm stejari. Despre asta este vorba. Nu facem nici construcții nici altceva. M-aș fi bucurat, de exemplu, să remarcați că în Parcul Orășelul Copiilor a fost demolat un bloc. în parc! Ați văzut ce frumos arată parcul fără blocul ăla? E un lucru care s-a întâmplat, o hotărâre de instanță ...”

DI consilier Sorin Ioan Ceacâr:„Pe când și cel de 10 etaje ? Mai sunt blocuri acolo...”... (intervenții în sală fără m icrofon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, O să mă fac că nu

știu că Eco Civica a pierdut un proces definitiv. Unul l-a pierdut. Unul l-a câștigat. Pe Pridvorului 28 a câștigat. Pe Urcușului, dacă nu mă înșel, a venit o decizie a instanței care este respinsă.„(intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Ce să mai! Ceasul rău, pisica neagră și pentru EcoCivica . Vă supun la vot proiectul dacă sunteți...”

Dl consilier Antonio Andrușceac:,, Numai puțin...Suntem extraordinar de încântați de intențiile domnului primar, doar că dacă dăm puțin timpul înapoi și ne aducem aminte de promisiunile făcute în momentul în care am trecut Secerei și am susținut și la CGMB , de data asta cred că o să fim puțin mai reținuți, să vedem care e finalitatea cu procesele care sunt pe rol și după aceea, cu mare drag vom ajuta la plantarea stejarilor și poate venim și noi cum am venit și în cazul primului proiect cu gratuitate din partea unei firme pentru acești copaci.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, O rugăminte pe care o am , să-l rugați pe domnul Trifu să nu mă asasineze. Glumesc acuma , da? ”

DI consilier Antonio Andrușceac: „Cine-i domnul Trifu? ”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu știu nici eu!.”

Dl consilier Antonio Andrușceac:„Credeam că e colegul dumneavoastră care lipsește!.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnul Angelo! Dacă îl știți pe domnul Angelo. Să nu mă asasineze, că am văzut că are un cetățean... a atins apogeul, spunem cu amuzament, a cerut să fiu tras pe roată, mi s-a părut maximă chestia asta. Și rugați-1 mult de tot dacă poate să mă cruțe și să nu mă tragă pe roată. Să găsească ceva mai blând așa, poate o ghilotină, ceva mai așa, să avem soarta lui Robespierre. ”

Dl consilier Antonio Andrușceac:„Poate o fi zis omul să vă dea cu roata aia mare să vedem ansamblul...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,în cap! ”... (intervenții în sala fără mi crofon)...

Dl consilier Antonio Andrușceac: „Cred că nu a avut intenții ... Să nu vă dea pe tiroliană, domnul primar că e mai nasol!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Are și aceea , să știți, toate documentele în regulă în momentul acesta.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„ Domnul Turmac, vă rog. ”

DI consilier George Adrian Tur mac : „Am o întrebare legată de spațiile verzi și de fapt de Parcul Tineretului. în acel parc nu s-a mai făcut nicio investiție de foarte, foarte mult timp. Știu că este la ALPAB, tocmai de asta este problema .”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „E la Compania Municipală de Parcuri.”

Dl consilier George Adrian Turmac : „ Probabil că va fi! ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Este deja!”

DI consilier George Adrian Turmac : „ Ideea este că Primăria Capitalei va trebui să facă ceva, ori dacă face ceva prin aceste companii minunate pe care le-a înființat ori la un moment dat poate reușim noi să îl luăm în administrare pentru că, sincer, e o diferență colosală între celelalte parcuri și ce este în Tineretului ca infrastructură.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „O să încep cu o glumă pentru că m-a provocat domnul Andrușceac. Dacă-1 luăm în administrare, vă dați seama, bem cafele numai la Terasa Trifoiaș și care nu aparține și bolduiesc, nu aparține domnului Trifu, Doar e o chestie de nume că ni s-a întâmplat și nouă lucrul ăsta ! Să glumim, trebuie să facem această mențiune.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:,,Bun ! E prima pe care o dărâmăm dacă-1 luăm!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ideea este următoarea : ca să putem să gestionăm și Parcul Tineretului, ați văzut că niciodată nu am făcut această solicitare, ar presupune să primim acest obiectiv la pachet cu banii. Pe lângă faptul că e nevoie de o investiție importantă acolo mai e un capitol important se numește mentenanță. Hai că investiția o facem, dar mentenanța, ca la străzi după ce le lărgim abia aștept să scăpăm de ele! înțelegeți ce vreau să spun. ”

Dl consilier George Adrian Turmac : „Domnul primar, atunci poate puteți folosi relațiile de bună prietenie pe linie de partid , să spun așa ,cu cei de la capitală, în așa fel încât să se uite și către Parcul Tineretului pentru că chiar suferă pe partea de infrastructură și e păcat. E o zonă importantă în sector. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Eu, așa ca fler, cred că l-am putea avea în administrare, singura chestiune care se ridică aici, sau mă rog, exact așa cum am procedat la Cimitirul Bellu , adică să avem posibilitatea să reabilităm. Nu neapărat să-l administrăm, dar să putem să investim. E foarte mult, avem și luciu de apă , avem ... presupune niște cheltuieli extraordinare. Mai mult decât atât, vă dați seama, va trebui să -i prelungim contractul de concesiune la Terasa Trifoiaș, să mergem, să ne uităm în spate ..”

Dl consilier George Adrian Turmac :„Atunci solicitați Primăriei Capitalei să facă investiția în Parcul Tineretului și să ni-1 dea nouă după aceea , în administrare.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Eu am cerut Parcul Bordei pentru Primăria Sector 4 nici pe ăla nu ni l-a dat. ...(intervenții în sală fără mi crofon)... dar s-a întâmplat, n-am ce să fac , nu e asta o problemă. Poate cu această ocazie...mai bine mă abțin...Vă mulțumesc. Glumeam ! Glumeam! ”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac: „Dacă sunteți de acord o să intrăm în procedură de vot..."

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Stați să vedeți ce o să scrie acuma băieții. Vai de capul meu ! M-am ras! «Asasinul»!”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Ca de obicei! Cine este pentru? Abțineri? împotrivă ? Vă rog. Cu 15 voturi pentru , 6 abțineri și 3 împotrivă proiectul a fost adoptat. Mergem mai departe.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: ”Este un consilier care a plecat ”.

Dl consilier Gâf Deac Ioan: ”A plecat dl.Marin Alexandru de la ALDE”.

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: ”Am scos cartela din aparatul de vot. Repet, am scos cartela din aparatul de vot”.

Dl consilier Gâf Deac Ioan: „N-ați scos-o dumneavostră, și-a scos-o singur. O să vă rog să așteptăm o secundă ca cei din tehnic să reînregistreze ședința acum cu numărul actual de consilieri, o secundă vă rog {intervenție în sală fără microfon).... Am reluat ședința cu numărul corect de consilieri înregistrați. Mergem mai departe cu punctul 21 Proiect de hotărâre privind extinderea modalităților de plată a impozitelor și taxelor locale la nivelul Sectorului 4. După cum ați putut vedea, stimați colegi, este un proiect pe care l-am inițiat alături de colegii mei din Partidul Puterii Umaniste - Social și Liberal, practic se creează cadrul, tot cadrul legal necesar, astfel încât instituțiile abilitate din sector să poată să extindă modalitatea de plată, să trecem și noi pe o zonă civilizată în care omului să-i fie ușor să plătească impozitul, să nu mai trebuiască să stea la coadă, inclusiv pentru cei care nu , imediat dl Turmac, v-am înregistrat solicitarea, inclusiv pentru cei care nu se pricep cu cârdul, dar într-un viitor ei se pricep să plătească o factură la roboțel, de la bancă. Aceasta a fost ideia din spate după cum puteți vedea în proiectul de hotărâre se prevede că se pot face parteneriate cu agenți comerciali care sunt autorizați, în sensul că legea le cere o autorizare din partea Băncii Naționale a României pentru asemenea tranzacții, deci nu orice agent comercial poate să facă asemenea servicii, băncile evident sunt autorizate în același timp, la bănci putem identifica cel puțin trei variante, varianta de plată la ghișeu, varianta de plată prin roboțelul, așa numitul roboțel și varianta de plată prin aplicațiile securizate de online banking ale viitoarelor bănci, care sperăm noi vor achiesa la această ideie. Dl. Turmac, vă rog”.

Dl. consilier Turmac George Adrian: "Domnul președinte, apreciez că propuneți un proiect inovativ, să zic pentru plata taxelor, dar vroiam să scot în evidență că există la nivel național ghiseul.ro, o aplicație foarte bună din punctul meu de vedere, care nu este utilizată la potențial ”

Dl consilier Gâf Deac Ioan: „Știți de ce Dl. Turmac? Pentru că foarte multe persoane în vârstă nu se descurcă cu cârdul la plata online, nu toți care au..„ și am făcut un fel de consultare în sensul acesta, sunt mulți pensionari, de exemplu, care primesc pensia pe cârd, dar cârdul nu este setat, și nu este un cârd embosat, și dumneavoastră știți la ce mă refer, și nu este setat autorizat pentru plăți online, deci practic au această problemă. Eu cred în schimb că lumea s-a obișnuit foarte mult să plătească la roboței, la bănci, la ghișeu și atunci le-am veni în ajutor, la benzinării, la magazinele din centrele comerciale. Deci eu cred că este o metodă, pentru că ghișeul.ro, din păcate, are un grad foarte mic în sector la noi”

Dl. consilier Turmac George Adrian: “Da, asta este o problemă, dar cred că putem să luăm exemplul altor comunități unde au reușit să crească gradul de utilizare a platformei, sunt foarte bune și propunerile dumneavoastră, și eu personal sunt de acord cu ele, dar consider că pe lângă asta ar trebui să venim și cu o campanie efectivă pentru cetățeni, să-i informăm de aceste modalități de plată, când ele vor fi gata, dar să mergem și pe ghișeul.ro” pentru că este........”.

DI consilier Gâf Deac Ioan: „Eu vă mai propun ceva. Eu vă mai propun ceva, și să ne gândim pentru anul viitor, de data asta vă propun tuturor grupurilor politice, să inițiem un proiect de hotărâre, ca pentru anul viitor, când vor fi deja implementate asemenea modalități de plată, cei care vor plăți taxele, impozitele și amenzile prin aceste metode complementare, să aibă inclusiv o bonificație, astfel încât să încurajăm plata în alte zone decât la ghișeu, este inuman să chemăm 10, 20 de mii, 30 de mii de oameni să vină la ghișeul celor de la taxe și impozite, în realitate utilizarea pe ghiseul.ro este redusă, deci în fapt sunt mai mulți oameni despre care discutăm acuma, iar idei a că e greu, sigur este destul de dificil și pentru dânșii de la taxe și impozite că vor trebui să-și adapteze foarte rapid sistemele informatice, dar tehnic nu este dificil, deci din acest punct de vedere nu sunt mari dificultăți. Eu spun că e un punct de plecare, de aici încolo e răspunderea executivului și a direcțiilor din sectorul 4 să ducă la îndeplinire această chestiune. Vă mulțumesc, supun la vot proiectul. Cine este pentru, se abține sau împotrivă? încă trei persoane, cineva nu a apăsat, vă rog verificați. Cu 18 voturi pentru, 2 abținei și 3 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumim, grupul PP-USL vă mulțumește pentru sprijin tuturor, chiar și celor care s-au abținut, și suntem siguri că ne veți da și feedback-ul dumneavoastră pe această zonă. Trecem la punctul numărul 22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de Activități al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” pentru anul 2018. Dacă sunt discuții? Domnul consilier Șupeală, vă rog”.

Dl. consilier Șupeală Gheorghe: „în primul rând vreau să întreb executivul dacă raportat la evenimentul acesta extraordinar a 100 de ani de la unire, dacă mai este în program realizarea monumentului eroilor din Apărătorii Patriei, pentru că s-a făcut multă discuție anul trecut pe el , și acuma este trecut......s-a trecut, cum ? și acum........Cum? ”.

Dl consilier Gâf Deac Ioan: „Se realizează părinte, nu se face prin centrul culturat, cred că se realizează prin direcția de investiții, a ok, pentru executiv, e în regulă, ok”.

DI. consilier Șupeală Gheorghe: „Dacă nu, aș vrea totuși în mod deosebit să fie un răspuns, pentru că Parohia Apărătorii Patriei dorește să ridice ei acest monument, dar cred că este cazul să se implice mai mult consiliul local, iar raportat la acest program extraordinar și felicit pe domnișoara director pentru programele pe anul acesta, aș dori în mod deosebit ca să fie promovat în cadrul acestor programe, în mod deosebit muzica tradițională, activitățile tradiționale, muzica corală și de ce vreau poate vi se pare că sunt exigent cu această muzică corală pentru că, nu se știe imnul național domnilor, nu se cunoaște imnul național, de aceeea consider că, dacă mă ascultați domnilor consilieri,

domnișoara.......mă abțin, vă rog, deci încă o dată, să se pună accent în toate programele respective,

îmi place aicea că este și rok și bluez și jazz și folk și așa mai departe, dar muzica tradițională, activitățile tradiționale și muzica corală și spun aicea încă o dată muzica corală, și ar fi bine să inițiem acest lucru mai ales în școli unde toți copiii ar trebui să învețe imnul, nu-i așa domnule consilier? Domnule consilier, nu se știe imnul, se pune mâna la inimă așa......

Dl consilier Gâf Deac Ioan: „Ar trebui să facem un regulemnt părinte, noi suntem administratorii clădirii, în clădire dimineața să se cânte imnul național, cum era pe vremea mea, fiind administratori ne permitem să facem acest lucru, am mai avut discuția asta, putem să materializăm”.

DL consilier Șupeală Gheorghe: „Sigur. Este rușinos să mergi la câte un eveniment și nu ai un cor unde să-ți câte imnul. Dă drumul la o stație și noi ținem mâna la inimă și nu știm nimic, în schimb marii sportivi ai României știu imnul și mulți alții știu imnul, în schimb în școli nu se știe imnul României. Mai am încă o problemă, și anume tot în implementarea acestor programe să se aibă

în atenție și muzica aceasta instrumentală. Nu vorbesc de rok, vorbesc de muzică....nu da și

clasică, l-am uitat pe Ciprian Porumbescu în totalitate, pentru că știți că a murit la 29 de ani tot din cauza austriecilor ca și Eminescu, și vorbesc aicea de muzica aceasta instrumentală de armată și de paradă sau fanfara militară, nu ar fi rău la anumite evenimente și de ce nu, la sfârșit de săptămână, în weekend la o anumită oră de vârf când merge lumea la plimbare, mi-a plăcut foarte mult și de ani de zile și pe vremea lui tovarășu la Vatra Dornei, dacă știți, cine este din zonă de acolo, este acea fanfară extraordinară”.

DI consilier Gâf Deac loan: „La chioșcul din parc în fiecare weekend”.

Dl. consilier Șupeală Gheorghe: „Sigur că da, deci aș vrea să se țină cont de aceste lucruri și să le implementăm, pentru că fac parte din ființa neamului românesc și din cultura noastră, și de ce nu cultura religioasă, că avem aicea văd și programe de colinde unde toate școlile ar trebui să se prezinte cu coruri, cu melodii din acestea religioase în cadrul evenimentului acesta al Nașterii Domnului. Vă mulțumesc".

Dl consilier Gâf Deac loan: „Părinte, vă propun pentru că noi avem și aceeași direcție de învățământ, vă propun să inițiem noi împreună un proiect de hotărâre cu înființarea de coruri în unitățile școlare, separate și cu o finanțare specială, și să se ducă să aibă chiar un concurs chiar de coruri între școli de coruri pentru că în rest am văzut că în lista domnișoarei există și populară și clasică, de toate

Dl. consilier Șupeală Gheorghe: „Ar fi extraordinar".

DI consilier Gâf Deac loan: „Pentru că în rest în lista domnișoarei am văzut că sunt de toate. Cât despre monument care este o parte importantă, îl rog pe domnul viceprimar să ne explice”.

DI. Trocan Andrei - Vicerimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul consilier, în momentul în care vom avea lista de investiții propusă pentru a fi votată, aferentă bugetului pe anul în curs, o să cuprindem în listă, având în vedere că există un H.C.L. aprobat în sensul ăsta, atunci o să se găsească pe lista de investiții”.

Dl. consilier Șupeală Gheorghe: „Vă mulțumesc domnule viceprimar, dar vreau să vă spun un lucru că timpul este scurt pentru un astfel de monument. Deci trebuie, dacă imediat după aprobarea bugetului să luăm această hotărâre, și să facem cunoscut Parohiei Apărătorii Patriei să nu mai investească în acest monument. Vă mulțumesc”.

Dl. Trocan Andrei - Vicerimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă mulțumin”.

DI consilier Gâf Deac loan: „Bun, este în regulă, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru, se abține sau împotrivă, vă rog. Cu 19 voturi pentru și 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc. Trecem mai departe, intrăm pe zona de urbanism cred, eu le-am inversat când am citit ordinea de zi să știți, și-mi fac mea culpa, dar le vom vota așa cum le-am inversat eu, adică punctul 23 acum. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil de locuințe colective S+P+3E+E4R, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 241,00 mp (conform CU pentru str. Mocăncuței nr. 6A)+114,00 mp (str. Mocăncuței nr. 6), aparținând lui Preda Romeo Valentin, situat în Strada Mocăncuței nr. 6 și nr. 6A, Sector 4, București. Dacă sunt discuții, vă rog”.

Dl.consilier Grozavu Cătălin: “Aș dori introducerea unui amendament”.

Dl consilier Gâf Deac loan: „Vă rog domnul consilier”.

Dl.consilier Grozavu Cătălin: “Să se citească Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil de locuințe colective S+P+2E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 241,00 mp (conform CU pentru str. Mocăncuței nr. 6A)+114,00 mp (str. Mocăncuței nr. 6), aparținând lui Preda Romeo Valentin, situat în Strada Mocăncuței nr. 6 și nr. 6A, Sector 4, București, în loc de proiect de hotărâre privind planul........”

DI consilier Gâf Deac loan: „Bun, practic modificați în loc de S+P+3E+E4R, sunt 2 etaje practic, S+P+2E și atât”,

Dl.consilier Grozavu Cătălin: “în loc de S+P+3E+E4R să fie S+P+2E”.

Dl consilier Gâf Deac Ioan:”Domnul arhitect, vă rog domnul Arhitect Șef’.

Dl.Alexandrescu Călin - Arhitect Șeff’Bună ziua tuturor. A fost o eroare pe care am descoperit-o în cadrul Comisiei de urbanism formată din consilieri locali, titlul și regimul de înălțime așa cum este el descris în titlu a fost cel pe care îl dorea inițial beneficiarul acestui PUD. Era absolut imposibil de realizat pe terenul pe care el îl avea. Comisia tehnică a aprobat un regim de înălțime mult mai mic, dar s-a mers înainte și s-au folosit............”.

Dl consilier Gâf Deac Ioan:”în hotărâre în schimb, este corectă hotărârea?”

Dl.AIexandrescu Călin - Arhitect Șef: „Hotărârea este corectă, se schimbă toate aceste denumiri, planșa poate fi consultată aici este S+P+2E”.

DI consilier Gâf Deac loan: "Haideți să vedem în acest moment dacă noi votăm, dacă în proiect apare corectă chestiunea, pentru că nu putem schimba doar titlul.......

Dl.AIexandrescu Călin - Arhitect Șefr'Va fi corectă odată cu amendamentul”.

Dl consilier Gâf Deac Ioan:”Păi nu este, amendamentul este legat de titlu, atunci va trebui să mai facem și un alt amendament ca să modificăm corpul hotărârii. Adică se modifică (intervenție neînregistrată)....

Dl.AIexandrescu Călin - Arhitect Șef:”Va fi modificat regimul de înălțime, în loc de S+P+3E+E4R în S+P+2E”.

Dl consilier Gâf Deac Ioan:”Deci practic se modifică amendamentul juridic trebuie să sune în felul următor: «la articolul 1 în loc de S+P+3E+E4R se modifică în S+P+2E», ăsta este amendamentul. Corect? Ca și în titlu dar se modifică și articolul 1 al hotărârii. Corect? Bun?

Dl.consilier Grozavu Cătălin: "Asta am și adăugat.”

DI consilier Gâf Deac Ioan:”Am înțeles. Atunci vă rog să vă exprimați opțiunea pentru acest amendament cu privire la modificarea regimului de înălțime. Bun, cu 23 de voturi amendamentul a fost adoptat. Acum supunem la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost el amendat, vă rog. Votați vă rog. încă o persoană, bun. Cu 22 voturi pentru și 1 abținere proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mergem mai departe, punctul numărul 24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru hală metalică P+1E parțial, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2.444,45 mp, aparținând lui Brustur Horia, situat în Drumul Dealul Bradului nr. 161-163, Sector 4, București. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre. încă o persoană trebuie să voteze, încă o persoană, vă rog verificați dacă aveți exprimate

opțiunile de vot (intervenție neînregistrata)..... Nicio problemă, cu 11 voturi pentru, 9 abțineri și 3

împotrivă, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. Tot eu îmi fac mea culpa, pe lista inițială, pe convocatorul inițial existau și punctul întrebări, interpelări, probleme curente. Am omis din eroare să le citesc atunci când am votat ordinea de zi, dar ele sunt, așa că dacă doriți să adresați întrebări, interpelări sau probleme curente? Vă rog domnul Turmac.

DI. consilier Turmac George Adrian: “Am și eu 4 sesizări de la cetățeni. 1. Toaletarea agresivă a copacilor din zona Berceni-Olteniței, respectiv str.Măriuca, Ionescu Gheorghe, Govora, vă rog să verificați dacă au fost respectate avizele? 2. Pe str.Lunca Bârzești nu funcționează iluminatul public din luna octombrie 2017. Vă rog să sprijiniți cetățenii din zonă în relația cu LUXTEN pentru a remedia această problemă. 3. Parcarea de mașini din str.Sibiel nr.1-3 nu este asfaltată, deși se plătesc taxe pentru locurile de parcare de la locație, vă rog să demarați lucrările pentru remedierea situației. 4. Parcarea de mașini din dreptul blocului 22 din șos.Olteniței nr.107 a fost asfaltată, dar a rămas nemarcată și nenumerotată.Vă rog să luați măsuri necesare de remediere a situației”.

Dl consilier Gâf Deac Ioan:”Vă mulțumin, va rog să predați și domnului viceprimar hârtia cu sesizările, vă mulțumim”.

DI. consilier Andrusceac Antonio:”Am și eu o interpelare cu........”.

DI consilier Gâf Deac Ioan:”Vă rog domnule Andrusceac”.

Dl. consilier Andrusceac Antonio:”Poliția Locală în legătură cu ridicarea mașinilor, așteptăm răspunsuri la solicitările cetățenilor care ne aduc la cunoștință faptul că de luni de zile, au trecut termenele de ridicare, vrem să știm, nu există procedură, nu există locul unde să le pună, vrem un răspuns clar pentru oamenii aceștia, La ASMITA GARDEN în mod special, este de mai bine de trei luni de zile o mașină abandonată acolo, care este incendiată, a fost incendiată, oamenii vor să scape de ea, este un condominiu civilizat, nu are ce căuta așa ceva. Vă mulțumesc”.

DI consilier Gâf Deac Io an:” Vă mulțumin și noi. Dacă nu {intervenție în sală fără microfon)... Vă rog, domnul Dumitru să vă răspundă, de la Poliția Locală”.

DI consilier Gâf Deac Ioan:”Doriți să vă răspundă acum sau să vă răspunsă în scris?

(intervenție în sală fără microfon).....Eu zic că putem lămuri chestiunea după ședința de consiliu.

Declar închisă ședința Consiliului Local. Vă mulțumesc foarte mult”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    p.SECRETARUL SECTORULUI 4,

IO AN GÂF DEAC


DIANA ANCAARTENE

SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris,

Consilier Mădălina Braiu Consilier Miliacla Tîitam Consilier Silvia Sandu Consilier Mire la Mustățea

25