Proces verbal din 30.08.2018

Procesul Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 30.08.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.2526/24.08.2018.

Ședința a fost legal constituită, fiind prezenți 25 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua! Putem începe, vă rog?...Presă avem în sală? Suntem 25 consilieri prezenți din 27 de consilieri în funcție. Domnul consilier Dan Călina, ne-a anunțat că nu va particip a... este în concediu... și domnul consilier Moulin, la fel. înainte de a da citire ordinii de zi, aș vrea să dau cuvântul domnului Viceprimar. Vă rog!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua! O să citesc proiectele de pe ordinea suplimentară. La punctul numărul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 1. Vă rog să votați! Cu 24 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana Ia 268.034.074,41 Iei in vederea asigurării prefînantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operațional Regional 2014-2020.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi, la punctul numărul 4. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 10: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 75/2017, privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 10. Cu 24 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi, la punctul numărul 10.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 9: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază Ia nivelul Sectorului 4 al Municipiului București,”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 9. Vot, vă rog! încă doi consilieri, vă rog! Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi, la punctul numărul 9.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de salarizare a personalului din proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile, derulate prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București. Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 6, vă rog să votați! Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. în continuare, voi citi ordinea de zi, în integralitatea sa. Punctul numărul:

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

2.    Proiect de hotărâre privind trecerea temporară a Pieței Progresul din administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

3.    Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Urgență. "Bagdasar-Arseni" pentru finanțarea și realizarea în comun a lucrărilor de interes public local “Amenajare parcare Bagdasar-Arseni'1

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei in vederea asigurării prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

5.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al sectorului 4 alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de salarizare a personalului din proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile, derulate prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru U.N.E.S.C.O. "Nicolae Băle eseu”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

9.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază Ia nivelul Sectorului 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

10.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 75/2017, privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

11.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării poziției m. 27 din Anexa m. 2 la H.C.L.S4 nr. 120/16.05.2018 privind aprobarea valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.l și Z.I.2, Șos. Vitan - Bârzești nr. 20 din cadrul programului de locuințe pentru tineri

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

12.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 25.07.2018.

13. întrebări, interpelări.

14. Probleme curente.

Dacă sunt discuții pe ordinea de zi? Vă rog să votați, atunci! Cu 25 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul numărul 1: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018. Vă rog...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Bună ziua! Domnule președinte, domnule Viceprimar, stimați colegi...Am o întrebare, care, este mai mult și pentru colegii mei, ținând cont că am discutat și în Comisia numărul 1 - de buget, finanțe. Vedem la Capitolul 65.02. - învățământ - o rectificare bugetară....și este vorba de 3 poziții, în prunul rând, care ne interesează...Lista de investiții, respectivă...B89, B90 și B92. Sunt niște rectificări pozitive, respectiv, de 406, 404 și 1.040....Vorbim de Școala 79, 97...iar restul, sunt mai multe unități de învățământ...Am înțeles de la domnul director al Direcției de Investiții, că, practic, sunt bugetate...valoarea integră a contractelor de modernizare a școlilor respective...Ce am solicitat...și vreau să o fac și în cadrul ședinței, ținând cont ca mai este foarte puțin până când începe anul școlar 2018-2019, aș vrea...nu știu...Cine ne poate elucida...dacă nu este domnul Primar, să știm și noi o situație a unităților de învățământ...care sunt în lucru, în reabilitare, care este gradul de realizare al lucrărilor, vor demara... toate școlile și grădinițele... activitatea, la data de 10 septembrie? Vă mulțumesc!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O să rog....înainte de a da câteva explicații, Direcția de Investiții, să vă pună la dispoziție situația tuturor lucrărilor, în toate unitățile de învățământ...Până la data începerii anului școlar, nu vor fi gata toate obiectivele, având în vedere că discutăm și despre grădinițe, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, unde, după cum știți, am atras fonduri...și sunt clădiri care au nevoie de consolidare, nu se poate face consolidare cu copiii înăuntru...Am găsit o soluție intemediară de a reconfigura niște spații, unde să mutăm pe rând câte două grădinițe, în vederea consolidării și modernizării lor. Deci, practic, se va derula și pe parcursul anului 2019, activitatea de modernizare..?’

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Practic le relocăm în spații închiriate, să înțeleg...până

la...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:”Nu, neapărat închiriate...ci în spații de-ale noastre. Avem CIS-urile de la Berceni, 12 A - corpul din

stânga...și încă două locații. In ceea ce privește...școlile, situația este......Pentru cele în lucru,

constructorii au dat asigurări că vor fi gata la începerea anului școlar... și, practic, veți primi lista cu toată situația, cu toate unitățile.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Vă mulțumesc!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: ”Cu

plăcere!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu, supun la vot acest proiect...Vă rog!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Bună ziua! Am văzut că s-au mutat niște bani...de exemplu, de la Parc România 100, la amenajarea terenurilor de sport. Ne puteți spune și nouă, unde sunt aceste terenuri de sport sau locațiile lor?”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: ”Este vorba despre niște terenuri de sport din zona Covasna, unde ani primit foarte multe sesizări din zonă... O să vă pun la dispoziție, după ședință, am chiar eu, în birou, poze de la Ioc ații... Sunt echipamente de joacă și de sport, care pun în pericol sănătatea cetățenilor. Ele, trebuie modernizate serios, în sensul că, gardurile sunt rupte, coșurile de baschet sunt desprinse, tartanul este rupt, prezintă risc de accidentare...și, astfel, au fost bugetate în urma procesului de modernizare.”

DI consilier Matache Cristinel Nicusor:„Mulțumesc!”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:”Le identific cu adresă...după ședință, vă pun la dispoziție poze... ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Vă rog! Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Alte întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 19 voturi pentru și 6 abțineri, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 2, pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind trecerea temporară a Pieței Progresul din administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4. întrebări? Vă rog, domnule Laurențiu.”

Dl consiliei* Ștefan Daniel Laurențiu:„înțeleg că dacă se va vota astăzi proiectul respectiv, pentru trecerea în administrarea Consiliului Local, pentru realizarea lucrărilor de modernizare...am o întrebare, care este pur tehnică: cum se va face desfășurarea activității...pentru că piața va fi deschisă și bănuiesc că, tot Direcția de Administrare a Piețelor, va încasa...dar dacă trecem în administrarea noastră, a Consiliului, mai are calitatea Administrarea Piețe lot să încaseze, începând de mâine sau de când se validează?...(intervenții m salăfârâ microfon)...Serios! Este vorba de...Noi ce facem, practic? O luăm în patrimoniu și după aceea delegăm Direcției de Piețe, exploatarea...sau cum vom proceda?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:”Noi preluăm în administrare, temporar, clădirea Pieței Progresul, în vederea derulării lucrărilor, în vederea obținerii autorizației de incendiu, ISU. Piața respectivă va funcționa, lucrările demarându-se pe segmente, deci, se va începe cu zona pieței care se va închide temporar, în rest, va funcționa în continuare, iar în ceea ce privește încasările, în mod temporar, pe perioada derulării investiției, încasările vor fi virate către Sector 4...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Eu sunt de acord...dar din punct de vedere...și este și doamna Secretar...eu., din ce am văzut în corpul hotărârii, spune că noi preluăm în administrare.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:”Păi, administrarea clădirii. Da.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurenfiu:„Eu zic că...să fim atențL.în primul rând pentru noi, dar și pentru Direcția Piețelor, pentru că dacă luăm în administrare, o luăm în administrare cu totul, inclusiv, exploatarea...Și atunci, cum mai au dreptul să încaseze cei de la piețe?...(intervenții în sală fără microfon)... Și cine încasează? Noii ...(intervenții în sală fără microfon)... ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureștif'încasează și virează la noi...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Nu au dreptul...Ai* trebui prin DGITL, dacă trecem la noi. De asta trebuie să ne gândim cum o structurăm ca să fie...din punct de vedere legal, să fie funcțional......activitatea, în continuare, totuși...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: ”Dacă aveți un amendament, să propuneți...?”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Noi nu avem formulat amendamentul...O părere...Deci, dacă noi luăm în administrare clădirea respectivă, a Pieței Progresul, noi ar trebui ca în același corp de hotărâre...sau să facem un amendament, să dăm exploatarea Pieței Progresul către Direcția Piețelor, ca să-și poată desfășură activitatea, în continuare. Este în administrarea noastră, dar exploatarea s-o facă în continuare Direcția Piețelor. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:”0 să propunem un amendament...un aliniat nou...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă mai sunt alte păreri? Vă rog... Dacă nu sunt, supun la vot acest proiect... (intervenții în sală fără microfon)...In forma inițială.Vă rog să votați. Cu 14 voturi pentru și 11 voturi împotrivă, proiectul nu a fost adoptat. Proiectul numărul 3: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" pentru finanțarea și realizarea în comun a lucrărilor de interes public local ”Amenajare parcare Bagdasar-Arseni" Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot acest proiect. Vă rog să votați! Cu 21 voturi pentru și 4 abțineri, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei in vederea asigurării prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Discuții? Dacă nu sunt, supun la vot. Vă rog’să votați! Cu 25 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 5: Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al sectorului 4 alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005. Discuții? Vă rog, doamna Murgo ci.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Eu am o singură întreb are. Am văzut că există în anexă, o cerere de finanțare...atunci când se va da drumul la apelul de proiecte, va exista și un formular de buget, căci acum nu l-am văzut. Orice finanțare are o cerere de finanțare și un formular de buget...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„O să existe...Sunt convins că o să existe...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Perfect.Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun al vot acest proiect. Cu 25 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de salarizare a personalului din proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile, derulate prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București” Discuții? Vă rog, domnule Ștefanei.”

Di consilier Marin Ștefanei Dan: „Aș dori să ni se explice domnul director al direcției, în ce constă salarizarea din fonduri europene nerambursabile...La punctul acesta suntem, da?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: ”Domnul Soare...Vă rog!”

Dl Cezar Radu Soare - Șef - Serviciul Management Proiecte: „...Posibilitatea este până la 50%...Deci, ele vor fi în cuantumul indemnizației pe care o primește Viceprimarul. Sunt două categorii: categoria funcționarilor publici și categoria celor care sunt angajați pe perioadă determinată. Regulamentul este tocmai pentru a se stabili lucrurile foarte clar, pentru cele două categorii care va lucra pe fonduri europene. Am spus, până în 50% pentru că acesta este maximul admis de lege. Cum se vor plăti? Ele se bugetează, se plătesc de către cel care a angajat proiectul și vor fi deduse la sfârșit... Dacă sunt eligibile, conform ghidului, atunci se rambursează. Deci, lucrurile

sunt simple. Este o modalitate prin care'cei care lucrează pe astfel de proiecte, având.....ținând cont că

reprezintă un efort în plus, trebuie să aibă un venit din proiect, din munca pe care o depun la un astfel de proiect... (intervenții în sală fără microfon)... Pot avea... și au și dreptul să aibă.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Am și eu o întrebare: cei până la 50%...pentru că înțeleg că este un maxim de 50%, indiferent de numărul de proiecte la care participi, vor fi din fonduri europene sau din contribuția Primăriei?”

Dl Cezar Radu Soare - Șef - Serviciul Management Proiecte:„Deci...”...(intervenții în solă fără microfon)...

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Sunt eligibile...”

DI Cezar Radu Soare - Șef- Serviciul Management Proiecte:„Sunt eligibile. Prima dată se plătesc din fondurile Primăriei, după care, în momentul când se rambursează, banii vor intra înapoi în bugetul Primăriei.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Deci, practic, noi ne recuperăm banii...Nu este niciun efort suplimentar...”

DI Cezar Radu Soare - Șef - Serviciul Management Proiecte:„Nu este un efort suplimentar.. .B ineînțeles! ”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Mulțumesc!”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:”O să fac un amendament înainte să votăm. Vă rog să corectăm o neconcordanță din regulament...din Anexa proiectului de hotărâre, la pagina 4, punctul 4.3, litera A.l. paragraful 2, se va modifica astfel: <Primarul Sectorului 4 al Municipiului București numește prin dispoziție persoanele care fac parte din echipa de proiect, la propunerea formulată în scris de conducătorii compartimentelor din a căror structură de personal fac parte acestea. Componența echipelor de proiect poate fi modificată în baza solicitării managerului de proiect, aprobată de reprezentantul legal, care va produce efectele începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat modificarea> Practic, modificarea paragrafului se referă doar la aprobarea de către reprezentantul legal în......Era trecut eronat.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Dacă sunt discuții în legătură cu amendamentul domnului Viceprimar? Supun la vot acest amendament. Cu 24 voturi pentru și 1 abținere, amendamentul a fost adoptat. Supun la vot acest proiect, în integralitatea sa. Vă rog să votați! Cu 25 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4. Daca sunt întrebări? Dacă nu, supun la vot acest proiect. Cu 24 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru U.N.E.S.C.O. “Nicolae Bălcescu”. Vă rog, doamna Murgoci.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,,Da. Eu am o întrebare: la articolul 14, aliniatul 1, când vorbim de Consiliul Director, din acel Consiliu Director, nu face parte niciun reprezentant al Biroului

Economic sau ceva de genul...E Ok.?.....pentru că acel Consiliu Director se ocupă și de realizarea

bugetului...și mi se pare un pic ciudat că în acel Consiliu Director, să nu facă parte și un contabil, contabil șef, un economist... (intervenții în sală fără microfon) ...Da. Vorbesc de ROE Exact.”

DI consilier Pînzaru George Daniel:,,Bun. Vă propun un amendament în sensul ăsta ca la articolul 14, aliniatul 1, să avem: <componența de 5 membri din care să facă parte, în continuare, Directorul General al Instituției, ca președinte al Consiliului Director, șeful Serviciului Evenimente, Proiect, Relații Internaționale și Fonduri Europene, Șeflil Biroului Resurse Umane, Relații cu Publicul, Coordonatorul viitorului Compartiment Economic și Șeful Biroului Administrativ, Investiții >. Este Ok. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Pînzaru.Vă rog să votați! Cu 25 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Supun la vot acest proiect, în integralitatea sa. Vă rog să votați! Cu 25 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 9: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București. Discuții? Supun la vot acest proiect. Cu 24 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 10: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 75/2017, privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București. înainte de a cere părerile dumneavoastră și dacă sunt discuții, aș vrea să-l las pe domnul Gâf Deac Ioan, pe domnul director al Direcției Mobilitate Urbană, să ne explice puțin, cam cum funcționează aplicația și la ce s-a referit în regulament. Vă rog, domnule Gâf.”

DI Gâf Deac Ioan - director - Direcția Mobilitate Urbană Sector 4:„Bună ziua! Am să vă fac o prezentare exact cum cetățenii vor putea să-și ia un loc de parcare în Sectorul 4. In momentul de față, aplicația este, să spunem, în proporție de 95% gata, urmează să finalizăm site-ul și să o urcăm pe, internet, sigur, după votul domniilor voastre, de astăzi. Practic, ca o mică introducere, am așezat pe o hartă GIS, toate locurile de parcare din sector, cele roșii sunt ocupate, cele verzi, sunt libere. Știți, fiecare, sistemul de până acum, cum funcționa...Când cetățenii vor dori să-și ia un loc de parcare, vor da de această aplicație. Am să fac o simulare chiar cu datele mele, urmând, apoi, evident, să șterg locul de parcare respectiv, și am să vă arăt efectiv, ce trebuie să faci. Singurul lucru pe care trebuie să-1 ai pregătit, să-l faceți înainte să pornești în această aplicație...este să ai buletinul, talonul și RCA-ul mașinii, scanate. îmi caut domiciliul meu...    ..Aplicația îmi va arăta zona respectivă și

mă pot uita după un loc liber de parcare...Știm cu toții că Tineretului este o zonă complicată...Am găsit totuși un loc verde pe ecran. Acest loc verde... efectiv, am dat click pe el. în acest moment, locul este blocat pentru alți utilizatori și eu îmi încep periplu, foarte scurt, de altfel, de a-mi lua acest loc de

parcare, de a mi-1 închiria. Primii pași: introduc CNP-ul.....(intervenții în sală fără microfon)...Nu

cere cont bancar, aplicația...cel puțin în această fază...Trec din nou adresa...    ..în acest

pas se realizează două validări automate: prima validare, se......numărul apartamentului.hîmi cer

scuze... Prima validare este aceea, dacă mai ai sau nu mai ai un Ioc de parcare, pentru că platforma nu mai permite al doilea loc de parcare și a doua validare automată este că nu am debite către Sectorul 4, suntem conectați direct cu baza de date a DGITL, și se interoghează în timp real, chestiunea. A fost atribuit deja un loc de parcare pe    apartamentul O să schimb apartamentul...Am

mai testat această chestiune și cu câțiva colegi consilieri...Se pare că mai am un loc de parcare...Nu-i nimic. Bun. Am trecut de acest filtru în care nu am loc de parcare și nu am debite...încep să-mi completez datele, numărul mașinii, marca mașinii...O să pun, pentru amuzamentul tururor, Ferrari.... data ITP-ului, trebuie să fie un ITP valabil... Stați așa...Nu este un contract de como dat... îmi trec numărul de telefon și îmi trec și e-mailul meu... Foarte important, trebuie să ai e-mailul, pentru că se întâmplă validarea direct pe e-mail. Următorul pas: trebuie să-mi încarc documentele...Obligatoriu, cartea de identitate...”../mZe7-ve/7/z7 în sală fără microfon)...

DI consilier Marin Ștefăuel Dan:„Pot să pun o întrebare?”

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția Mobilitate Urbană Sector 4: „Imediat, după ce termin, cu mare dragi îmi încarc buletinul, îmi încarc certificatul de înmatriculare al mașinii...și îmi încarc obligatoriu, RCA. Este o noutate pe care o introducem...obligativitatea existenței unei RCA,

valabil. Nu sunt robot...trebuie să dau un click......și am trimis cererea. Practic, îmi apare deja aici...că

am cererea cu numărul...și în foarte scurt timp, va trebui...și voi primi un email de confirmare, că a fost înregistrată cererea...Practic, cât timp primesc e-mailul...pentru că durează câteva minute... Ce se întâmplă? Locurile de parcare, sigur, sunt așezate pe această hartă, așa cum noi le-am preluat de la DGITL, ca bază de date, dar...până în momentul de față, vreau să vă spun că am parcurs aproape două treimi din Sectorul 4, la pas și am tot corectat lucruri. Este posibil ca unele dintre locuri, să nu fie așezate în stânga, ci mai în dreapta, să nu fie oblic, să fie perpendicular...Acestea sunt lucruri care se mai corectează pe parcurs, dar în marea majoritate a cazurilor, încep să corespundă, locurile de parcare cu chestiunea respectivă. Până primesc e-mailul de confirmare, am să vă arăt ce se întâmplă în spate, în spate, noi avem un sistem de ticketing prin care, lucrările care intră în instituție, se înregistrează automat, primesc număr de înregistrare. Deja, la tichete noi, la solicitări noi, avem cerere rezervare, loc de parcare. Un operator uman va prelua, lucrarea și din acest moment se trece la pasul intern al nostru, de validare a documentului...Practic, tot ce am scris eu ca utilizator de acasă în acel formular, operatorul nostru uman, va trebui să verifice, verificând fotografiile...Sigur, buletinul, certificatul de înmatriculare, să verifice că ITP-ul este în regulă...și asigurarea RCA, la fel. în momentul în care, să spunem, că ceva nu funcționeză putem să trimitem mesaj direct cetățeanului și să-i spunem că există o problemă și putem să-i cerem lămuriri suplimentare. în teorie, în momentul în care au fost validate lucrurile, operatorul a validat...se va aștepta plata locului de parcare, care, în conformitate cu regulamentul trebuie să facă în 7 zile de la primirea acestui e-mail de confirmare, față de această situație, de test, în e-mailul de confirmare, că a fost validată cererea, cetățenii vor primi: 1: link pentru a plăti Online; 2: harta cu toate locațiile Zebra pe o rază de 500 de metri, față de domiciliul lui. Știți că plățile la noi, conform HCL-ului pe care l-am votat mai demult, se vor face prin mijloace inteligente de plată...Avem circa, 500 de locații ZebraPay în tot sectorul, aproape 2000 și ceva, spre 3000, în tot Bucureștiul și 5000 în toată țara. Deci, practic, pot plăti cu ușurință la roboțel sau online, fără să trebuiască să vină la noi, la direcție. Statusul tichetelor sunt trecute în așteptare...în momentul în care așteptăm să se valideze plata...Noutatea acestui sistem intern de management, este acela că fiecare angajat care a preluat și are o lucrare de executat, are un timp asignat...și acest un timp scade pe măsură ce timpul trece, și, evident, vor primi alerte cu câteva zile înainte, dacă sunt lucrări mai complexe sau cu o zi înainte să expire termenul respectiv, pe e-mailul de serviciu. Acum o să implementăm și un sistem de alertă pe telefoanele mobile de serviciu, ale angajaților. în același timp, șefii de birouri, de serviciu...și, sigur, întreaga conducere, pot să vizualizeze absolut toate tichetele deschise, astfel încât să vadă fiecare câte tichete au fost deschise, câte sunt, absolut toate poveștile respective. I-am rugat pe colegii mei să valideze plata, să simuleze plata în sistem Zebra și imediat ce plata va fi validată, o să putem să generăm direct contractul omului de acasă. Practic, sărim foarte multe etape, care, înainte, erau oarecum subiective. Omul venea la ghișeu...și primea un răspuns, dacă există sau nu există locuri...De cele mai multe ori, știți și dumneavoastră că au fost varii discuții pe această temă. Se primea un răspuns standard: nu sunt locuri în raza dumneavoastră...și practic, mai aveți de așteptat. O prevedere importantă în regulament, este creșterea razei pe care un cetățean poate să-și ia loc un de parcare față de domiciliu, pentru că înainte, în vechiul regulament, raza era de 30 de metri... (intervenții în sală fără microfon)... Nu... Erau 30 de metri, în Hotărârea 75... votată, când eram încă în consiliu..și să știți că am făcut o simulare pe această rază de 30 de metri...Era practic imposibil să-ți găsești un loc de parcare...în foarte puține locuri din sector, găseai. Am tot făcut simulări și raza

optimă în care...aproape în toate zonele, îți găsești un loc de parcare......liber, pe o rază de 250 de

metri. Practic, în mod normal și logic, avem aproape 5000 de locuri libere, 5000 și ceva locuri libere...și eu cred că în toate zonele, se vor găsi posibilități ca oamenii să parcheze. Colegii mei îmi sun că s-a validat plata. După cum vedeți...achitat 29 RON, chitanța numărul 29, valoarea 20 RON. Softul calculează automat conform zonării fiscale, câte zile au rămas din an, pentru că așa este HCGMB-ul, taxa de parcare de reședință este pe zi, pe zonă fiscală, calculează cât este de plată, și, practic, se plătește exact cât este de plată. în acel moment, noi, cei de la Mobilitate Urbană, nu mai avem de făcut decât să printăm contractul care se generează...și să i-1 trimitem omului acasă prin curierat, însoțit de un cârd de parcare de reședință pe care îl va afișa în parbriz. Contractele sunt, după cum am spus, sunt generate automat, au un cod QR pe ele, cârdurile vor avea și ele un cod QR, se împerechează aceste coduri QR, astfel încât, atunci când noi, Direcția Mobilitate Urbană sau Poliția Locală, la o sesizare, va merge să verifice dacă cineva a parcat pe locul lui, scanând acest cod QR, va vedea exact toate datele utilizatorului respectiv, al locului de parcare. Cetățenii care au telefoane inteligente și vor scana acest cod QR de. pe cârdul de parcare, vor primi doar un link și se va deschide harta cu locația exactă a locului, neavând acces la datele personale ale utilizatorului locului de parcare. Asta este toată filozofia și asta este tot ce trebuie, practic, să facă un cetățean, ca să obțină un loc de parcare. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt la cu totul alt nivel față de cum erau lucrurile înainte. Vreau să vă arăt un pic platforma din spate...pentru că este important să știți și cum gestionăm noi, lucrurile. Practic, după cum v-ani spus, avem toate locurile așezate pe GIS, am vă dau câteva rapoarte despre locurile de parcare, să vedem exact câte sunt... în momentul de față, înregistrate în sistem, 43990 de locuri. Aceste actualizări sunt în timp real. Noi, de fiecare dată când creăm un loc de parcare sau când anulăm un loc de parcare, îl operăm în platformă, și, evident că, lucrurile sunt la zi. De asemenea, rezilierile se fac tot din platformă...și atunci, evident, locul se eliberează, nu există un loc ținut la secret să nu știe lumea de el. Deci, orice se modifică la un loc de parcare, se modifică prin această platformă și de aceea este în timp real. Am să vă adaug un filtru cu privire la disponibilitate. în momentul de față avem 5201 locuri libere, în sector. Asta înseamnă...nu înseamnă, că nu sunt ocupate de mașini. înseamnă că sunt nefiscalizate. Cetățenii stau pe acele locuri de parcare, nu au contract activ și nu plătesc. Din acest punct de vedere țin să vă anunț că urmează să mai facem foarte multe locuri de parcare în triunghiul Berceni pentru că trecem la sistematizarea zonei conform reglementării care a ieșit din comisia de circulație, s-au introdus sensuri unice și astfel se creează aproape 700-800 de locuri noi de parcare, ceea ce va fi un lucru minunat pentru zona respectivă care era extrem de aglomerată și astfel se fluidizează un pic, traficul se eliberează, trotuarele ș.a.m.d. Pe partea noastră, mă rog, când știm toate datele despre un cetățean, avem când a plătit, cine este, toate datele, telefoane, e-mail-uri, astfel încât, să putem să-l contactăm în caz de nevoie. Vă mulțumesc. Am să vă mai spun doar câteva lucruri vizavi de celelalte lucruri importante, noi, introduse prin regulament. Cele mai multe sesizări pe care le are Primăria Sector 4, Poliția Locală Sector 4 și noi Direcția de Mobilitate Urbană, sunt cu privire la ocuparea abuzivă a locurilor de parcare. Este cea mai mare nemulțumire pe care o au cetățenii din sector, care au, evident, locuri de parcare. Sigur, vorbim de 38.000 de oameni...Pentru acest lucru am introdus două aspecte: primul este posibilitatea ca noi, Direcția de Mobilitate Urbană, să montăm niște blocatoare de parcare pentru care, după cum ați văzut, am propus și niște tarife; și partea a doua, este o parte prin. care, totuși, să încercăm să normalizăm lucrul acesta și să sancționăm, într-un fel sau altul, efectiv, abuzul repetat. Am introdus astfel, posibilitatea ca noi să blocăm roțile autovehiculelor care parchează pe locurile de parcare de reședință, nu pe stradă, nu în curbe, nu în alte părți. Discutăm doar de cele care ocupă abuziv aceste locuri de parcare pe care noi le administrăm pentru și în numele Sectorului 4. Măsura are un puternic rol preventiv, pentru că prima abatere este nesancționată financiar. E firesc ca până află toată lumea... și în general, e firesc să ai acest caracter preventiv, după aceea, pe principiul...iertați-mi expresia: cu cât ești mai nesimțit cu atât plătești mai mult... Incidentele repetate pentru același număr de înmatriculare cresc și tariful de deblocare. Toate aceste incidente, cum le numim noi, vor fi înregistrate într-o bază de date electronică, astfel încât, să nu se poată evita la mica înțelegere, deblocarea roții contra cost. Plățile se vor face, atât cash, cât și prin cârd cu POS, la operatorii noștri. Am propus, acolo în regulament, absolut toate metodele după cum ați văzut, astfel încât, sperăm noi, să se normalizeze un pic lucrurile, mai ales în contextul în care prin investițiile derulate, sunt create aproape 5000 de locuri în parcări publice. Săptămâna viitoare va ieși în dezbatere publică și regulamentul pentru parcări publice. Este un regulament separat și chiar vă rog, să avem o dezbatere publică adevărată în adevăratul sens al cuvântului, astfel încât, așa cum și la acest regulament am avut discuții cu o sumă de consilieri și l-am îmbunătăți până în ultima secundă și l-am adus în forma Iui îmbunătățită... și acolo să dați un plus valoare față de ceea ce noi am gândit. Acolo, de altfel, veți vedea că în acel regulament, sunt trei regulamente, gândind fiecare tip de parcare publică altfel, dar toate la vremea lor. Deocamdată asta am avut să vă prezint și aștept dacă sunt înterbări sau nelămuriri. Vă mulțumesc."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, întrebări pe acest proiect... Domnul Negrilă. ...(intervenție în sală a unul cetățean fără microfon)... Nu, îmi pare rău, trebuie să luați cuvântul printr-un consilier.”

DI consilier Negrilă VasiIe:„Două întrebări am pentru domnul director: 1: la această oră toate locurile de parcare sunt marcate? 2: dacă îmi permiteți...vroiam să întreb, cum facem cu cei care nu știu să folosească internetul, pentru că sunt foarte mulți cetățeni în sector care nu știu să folosească internetul, nu au acces la internet? Mulțumesc!”

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4: „La prima întrebare: nu sunt toate locurile de parcare încă marcate. Este un proces, noi lucrăm și astăzi, și sâmbăta câteodată și duminica. V-am spus, avem o treime din locuri deja marcate și numerotate, din nefericire, luna iulie a fost extrem de ploioasă, nu ne așteptam nici noi, asta ne-a costat întârzierea de o lună jumătate să spunem, din ceea ce ne propusesem noi să facem. Până la sfârșitul toamnei, cu siguranță, absolut toate locurile de parcare vor fi marcate și numerotate. Cât despre a doua întrebare, una foarte bună și pertinentă, am pregătit deja stații de lucru, aici, în Grand Arena cu ghișee normale, cum se fac, cu bon de ordine, cu indicatori, cu oameni de-ai noștri pregătiți să dea asistență celor care nu știu să folosescă calculatorul, nu au acasă calculator, nu au acces la internet. Vom avea șase astfel de ghișee deschise aici, cu timp prelungit de lucru, practic, colegii mei, vor sta de dimineață de la ora 9.00 până seara, la ora 17.00, la dispoziția celor care nu știu să folosească sau nu au acces la internet. Am luat în calcul acest lucru, știm că există cazuri, în schimb, cred că este o trecere la un sistem informatic modern și nu putem devia de Ia principiile de transparență pe care le oferă și eficiență, până la urmă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc. Alte întrebări, vă rog. Domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:.,Două întrebări pentru domnul director, venite de la cetățeni: 1. care este beneficiul pe care îl are proprietarul unui loc de parcare în momentul în care noi venim și blocăm mașina care se află, mă rog, ilegal, pusa pe locul de parcare, dacă nu o și mutăm de acolo vom rămâne cu locul blocat și ăla poate pleacă în concediu și-și lasă mașina acolo, A doua întrebare, este legată de posibilitatea de a exclude, știu și eu, factorul uman din procesul ăsta de validare a actelor, dacă aplicația ar fi dat acces în momentul în care cerem ITP sau înmatriculare, la baza de date a celor care fac RAR-ul și toate astea. Adică, în felul ăsta, cred că am avea acces la o bază de date reală și actualizată, pentru că poate fi în Photoshop modificată și o carte de identitate ș.a.m.d. Adică, cred că ideea este bună pentru viitor, dacă în aplicația asta s-ar putea intra în momentul în care îmi pun numele, să iau direct din baza de date ITP-ul, RAR-ul, toate astea...”

DI Gâf Deac loan - director - Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4: „Am înțeles. Oricum noi avem în plan să ne conectăm cu două baze de date externe și va trebui sa facem un protocol cu RAR-ul într-adevăr și cu asigurătorii, dar ca să obții un loc de parcare și să treci de validarea din prima fereastră, trebuie să ai rol fiscal în Sectorul 4, ceea ce e un pic mai greu cu Photoshop-ul. Factorul uman nu poate fi scos din această ecuație pentru că actul administrativ nu poate aparține unui calculator. Conform legii, actul administrativ aparține unui funcționar al statului și atunci avem nevoie de asumare și avem nevoie ca fiecare lucrare să aparțină unui funcționar care să valideze și să managerieze respectivul tichet, respectiva sesizare, cerere de parcare. Acest lucru nu ar ajuta foarte mult prin ocerizare, pentru că știu discuțiile despre ocerizarea documentelor, ele nu se întâmplă nici măcar în Germania, credeți-mă, și acolo am studiat bine cum lucrează ei cu actele... Se întâmplă și la ei, tot cu validare umană, pentru că așa este legislația. Până Ia urmă, statul nu poate fi un simplu calculator, statul este reprezentat de oameni care au atribuții și răspundere. Calculatorul nu va răspunde dacă va greși, pe când funcționarul are răspundere după cum știți, administrativă, civilă și penală."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, altcineva."

DI Gâf Deac loan - director - Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4: „Ah, despre beneficiu! Primul aspect: în momentul de față nu se întâmplă nimic când îți este ocupat locul de parcare. Al doilea aspect: ceea ce vă spuneam la început caracterul de prevenție, în mod cert respectiva persoană nu va mai parca pe locul respectiv de parcare și în mod evident prin ceea ce noi vom încerca să dăm publicității, lumea va afla și ușor, ușor lucrurile se vor schimba, în bine, sperăm noi. Să nu credeți că printr-un regulament se face primăvară, mâine n-o să mai parcheze nimeni abuziv, dar este un prim pas. Noi am prevăzut în regulament posibilitatea ridicării doar în cazurile în care se blochează accesul Salvării, pompierilor, mașinii de gunoi, pentru că sunt asemenea situații, le-am întâlnit în teren, mai ales în zona Tineretului, vă spun că avem pe Trestiana...o să și desființăm două locuri de parcare, pentru că sunt și puse cam câș și nici nu parchează oamenii aceia niciodată corect, astfel încât, mașina de gunoi de fiecare dată are întârzieri acolo, de cel puțin 30-40 de minute, din manevre ca să poată să ia gunoiul. Nu e normal! Și atunci vom renunța la un loc și probabil că în viitor o să le oferim un loc de parcare în spicul din față de pe bulevard. Deci, beneficiul cetățeanului este că pas cu pas lumea se va civiliza, va înțelege că nu mai poate să parcheze pe oriunde și zic eu e un început. Orice este mai mult decât nimic, țineți minte lucrul ăsta."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Sava, vă rog.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„în primul rând, bună ziua... și foarte bine că este și domnul Gâf aici... și îl văzusem și pe domnul care s-a ocupat practic de amenjarea de parcări și de lărgiri- de bulevarde. Aveți în corpul metodologiei de atribuire a acestui document, la articolul 2, o definiție ce înseamnă parcaj. Puteți să spuneți pe bulevardele care s-au modernizat, când zic modernizat sunt și ghilimelele de rigoare, s-au trasat niște locuri de parcare direct pe trotuar. Conform codului rutier, se acceptă parcarea pe trotuar, trebuie să lași o anumită distanță pentru pietoni... și al doilea lucru se acceptă parcarea direct pe trotuar, dar direct din stradă. La momentul acesta, ca să ajungi în locul de parcare trebuie să te deplasezi cu mașina direct pe trotuar. Ăsta este un punct... ținând de legalitate. Al doilea punct, cum corelați dumneavoastră, cei care ați gândit acest proiect de hotărâre, cu sancțiunile pe care le-ați spus mai devreme pentru cei care blochează un loc de parcare, cu Hotărârea Consiliului General nr. 322 din 2018, aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat, unde clar îți spune dacă un loc de parcare este ocupat, abuziv, să zicem, cu toate că toți locuim și avem la un moment dat nevoie să ne deplasăm poate la o farmacie, poate, știu eu, în alt loc și să parcăm pe un loc de parcare care, în mod civilizat, ar fi trebuit să îl ocupăm 10 minute, 15 minute, să lăsăm un număr de telefon să putem fi apelați să mutăm mașina... să fie și o flexibilitate

din punctul ăsta de vedere. Că........considerăm că, la un moment dat și noi vom fi în aceeași postură,

aceea că chipurile vom ocupa un loc de parcare abuziv. Mulțumesc.”

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4:.,Dacă îmi permiteți?! Pentru primul punct, pe bulevardul respectiv, există acum o reanaliză și o regândire a respectivei situații. Sunt de acord cu dumneavoastră. Am purtat discuții și vom regândi acolo toată povestea. O să avem o finalitate cât de curând, cel puțin în gândire și să o punem și în practică. Trec la punctul doi, pe care l-ați menționat. Hotărârea respectivă, spune la un moment dat, în articolul 2: .JDirecțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului General și Administrația străzilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri" Dai' dacă mă duc la Raportul de specialitate al acestei hotărâri de consiliu general, la final zice așa: ,, Față de cele mai sus propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau privat al Municipiului București, pentru serviciul public de administrare a acestora concesionat către compania municipală Parking București SA" Astfel că, această Hotărâre de Consiliu General nu ne este adresată nouă și evident că fiecare administrație locală, vorbim aici de parcări de reședință, atenție, nu de parcajele publice, care sunt altfel definite, își propune propriile tarife în funcție de costurile pe care le are. Pentru că aceste tarife, practic, se raportează....dacă domnii de la Capitală au niște costuri mai mari și la dânșii deblocarea e 200 de lei, e problema dânșilor. La noi, caracterul este preventiv, după cum v-am spus, chiar dacă muncim mai mult, prima deblocare este gratuită, cu avertisment în care îi dăm o sinteză a regulamentului și îi spunem ce se întâmplă dacă va mai ocupa abuziv un alt loc de parcare de reședință, iar în ceea ce privește faptul că ne găsim în imposibilitatea de a parca la o farmacie... nu trebuie întotdeauna să parchezi chiar în fața farmaciei iar în momentul de fața, absolut aproape toate bulevardele din sector au parcări publice, vor fi și cu parcometre. Dacă considerăm că trebuie totdeauna să parcăm numai gratuit într-un oraș, mie mi se pare un lucru ușor desuet față de momentul în care ne aflăm și dacă luăm o comparație simplă cu orașe, nu foarte îndepărtate de București, vezi Budapesta, vezi Viena, vezi Praga, mă rog și după aceea ne îndepărtăm, unde, mă rog, după cum știți și domniile voastre, pentru că ați fost cu toții și ați vizitat, nu poți să parchezi nicăieri fără să plătești. Acești bani de reîntorc, după cum ați văzut în corpul hotărârii și în general toate aceste tarife colectate pe pe serviciul public de parcări se întorc către comunitate, tot în zona de dezvoltare de parcări. Așa se va putea ajunge la un plan mai bine pus la punct pentru a creea noi spații de parcare și sigur, lucrurile se fac un pic și coercitiv, este adevărat, dar nu ne-am propus să fim hingheri, nu este situația din trecut în care îți ridica mașina și trebuia să plătești 900 de lei. Suntem într-o situație, totuși, în care ne dorim ca oamenii să își schimbe atitudinea nu neapărat să îi penalizăm."

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Da. Cred că din start nu trebuie să spunem și....să afirmăm că persoana respectivă ,care a ocupat acel loc de parcare, este un infractor și că nu....”

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4:„Domnul consilier, nu este nici măcar contravenție! Este un act administrativ... este o sancțiune administrativă, nici măcar contravenție! Nu se iau puncte, nu suntem în zona care este infractor dar, în același timp, când ne plac Hotărârile de Consiliu General le respectăm, când nu ne plac, nu le respectăm. La închirierea parcărilor de reședință sau, mă rog, în Hotărârea de Consiliu General... o am la mine... care stabilește nivelul de impozite și taxe locale în Municipiul București, din punctul meu de vedere Consiliul General nu a avut curajul de a pune o taxa adusa la realitatea nevoilor și costurilor pe care le presupune un loc de parcare și vă spun următorul lucru: ne explică această Hotărâre de Consiliu General că taxa este în lei/zi/ vehicul. Deci am per zi, nu am per ora, nu spune că eu închiriez și poate să mai parcheze și altcineva, nu sunt'detaliate lucrurile acestea și pe bună măsură problemele nu sunt în timpul zilei să știți. Știți și dumneavoastră, cu toții, problemele sunt când vii seara acasă și îți găsești locul de parcare blocat, acolo e problema, nu neapărat în timpul zilei dai', așa este reglementată taxa de parcare conform HCGMB, pe care noi nu putem să o modificăm, nu putem să o updaptăm. Sigur, o să facem o propunere, noi cel puțin Direcția de Mobilitate Urbană vom face o propunere să mai nuanțăm un pic această chestiune, pentru că ajunge la 21 de bani pe zi un loc de parcare. Un loc de parcare ocupa, în medie, 11 mp, ca să ne înțelegem. 11 mp închiriați cu 21 de bani pe zi poate este un pic cam puțin"

Dl consilier Sava loan Răzvan: „Domnul Gâf, veniți cu o fundamentare, o propuneți în consiliu și vom discuta...”

DI Gâf Deac loan - director - Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4:„ Da. Ne gândim. Ne gândim.”

DI consilier Sava loan Răzvan:,, ....asta este stipulat în lege... asta este legea. Deci cel care stabilește acest tarif este HCGMB-ul din 2018 și în mod normal o Hotărâre de Consiliu General ar trebui să aibă întâietate față de o Hotărâre de Consiliu Local care, se referă strict la lucrurile acestea.”

DI Gâf Deac loan - director - Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4:„ Așa este. Și are!”

DI consilier Sava loan Răzvan:,, Și de asta vă spuneam un Raport de specialitate poate să fie scris de către un specialist dar, în același timp, se aplică acea hotărâre de consiliu.”

Dl Gâf Deac loan - director - Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4:„ Eu sunt de acord.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:,, Și de aceea v-am spus ar trebui corelat.”

Dl Gâf Deac loan - director - Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4:„ Domnul consilier, în regulamentul lor spune că sunt pentru locurile ne nominale.... despre ce discutăm?.... în HCGMB-ul respectiv. Haideți să nu continuăm pe povestea aceasta! Credeți-mă că am fost și în audiență la Primăria Capitalei și am discutat povestea. Oamenii când au dat acest regulament de parcări nici nu au știut că alții au parcări publice. Adică, la aia se referă povestea. Deci, noi discutăm aici‘de niște locuri nominale, cu contract, acolo vorbim de parcări publice nenominale, unde nu ai plătit cei cinci lei pe oră sau era un abonament de riveran cu 80 de lei / lună. înțelegeți? Deci nu are legătură cu ceea ce discutăm noi astăzi. Știu ce spuneți. Am studiat și noi fenomenul înainte să ne apucăm. Credeți-ne că nu veneam în fața dumneavoastră să propunem acest tarif de blocare, dacă el era stipulat în altă parte. Dacă dumneavoastră vreți să propuneți să fie 200 de lei, eu sunt mulțumit. Banii ăștia nu vin la DLecția Mobilitate Urbană. Pleacă direct în Trezorerie, la Sectorul 4, în contul de venituri.”

Președintele de ședință, dl consiliei’ Bărbălău Cosmin Constantin:,, Haideți să depășim momentul! Dacă mai sunt și alte întrebări, vă rog! Alți colegi? Domnul.Ștefanei!”

DI consilier Marin Ștefănel Dan:„Dacă îmi permiteți? Suntem cel puțin trei elefanți în încăperea aceasta, ca să citez un celebru președinte, aflat la ultimul mandat probabil, care am circulat prin Consiliul General și știm cu toții că Hotărârea Consiliului General, cea Ia care făceați referire ambii antevorbitori, face referire strict la parcările sau la parcajele care sunt în administrarea Administrației Străzilor, mă rog, ulterior trecând în fuma aceea de buzunar ... în fine, nu intru în detalii. întrebare pentru domnul Gâf. înțeleg că platforma pentru care, din partea mea primiți., și din partea grupului PMP primiți aprecieri și felicitări, așadar înțeleg-că această platformă este o variantă față de varianta clasică prin care cetățenii veneau la ghișeu depunându-și în fotocopii actele solicitate, mă rog, acum în plus RCA-ul, mie mi se pare un pic forțată ideea de a cere RCA-ul, mâine, poimâine o să cerem și permisul, deși între noi fie vorba, știm că există cetățeni care dețin un loc de parcare care nu au și permis, dar asta e altă discuție. Deci, asta era întrebarea de bază- dacă platforma este o alternativă față de vechea modalitate prin care se putea solicita și doi- în interiorul platformei aveți o rubrică, la început, de aceea mi-am și permis să vă întrerup atunci, deși, mai bine că ați continuat prezentarea, prin care se solicită e-mail-ul cetățeanului. Dacă e-mailul cetățeanului nu există, platforma dă acces mai departe în vederea efectuării următorilor pași?”

Dl Gâf Deac loan - director - Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4: „Domnul consilier, este o alternativă, în sensul că noi tot pe asta o folosim, dacă vine omul la ghișeu noi tot prin platformă procesăm hârtiile lui fizice, le scanăm și le introducem exact așa. Ne-am gândit și noi la ideea că nu are toată lumea e-mail, cei care vor accesa de acasă, de pe calculator, în mod cert au e-mail, cei în schimb, care nu au e-mail și vin la noi aici, am creat deja un e-mail generic pe care îl vom utiliza întotdeauna ca să putem să îi dăm omului documentul, să îl printăm, să îi dăm documentul pe loc, de validarea chestiunii. Deci, nu se pune problema, ani luat în calcul că nu are toată lumea e-mail. Repet. Eu îmi asum că este o soluție care, aici la noi, pare futuristă dar credeți-mă că este adaptată vremurilor în care trăim. Este adaptată, dacă doriți, nevoilor și societății informaționale pe care o trăim astăzi."

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, E în regulă. Mulțumesc. Și ca variantă, știți că atunci când eram împreună colegi în acest Consiliu Local discutam, pe vechiul regulament de parcări, obligativitatea celui care parchează nelegal, până la urmă, pe un loc de parcare, să își lase în parbrizul mașinii sau la vedere un număr de telefon. Ați scos această variantă din actualul regulament și.... ideea care este? ...că, în momentul în care aplicăm și această condiție a bunului simț, de ați lăsa un număr de contact, cred pentru că pe de o parte utilizatorul legal al locului de parcare ar avea posibilitatea să îl sune sau să îl apeleze sau mă rog dându-i un mesaj, pe de altă parte, unul din colegii dumneavoastră de la Mobilitate, care vine să pună respectiva caracatiță sau blocaj pe roată, ar putea să sune la respectivul număr de telefon sau să lase un mesaj, pentru că se vor găsi situații, apropo de cetățeanul care a întrebat care este beneficiul celui care beneficiază de acest serviciu din partea Direcției, blocând roata și el până la urmă nemaibeneficiind de locul de parcare, este adevărat, întrebarea e bună, dar sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să existe o măsură pecuniară până la urmă, face parte din civilizația noastră și cred că civilizația europeană tot pe asta s-a dezvoltat, pe astfel de măsuri coercitive. Revin la ideea numărului de telefon, credeți că ar fi oportun să introduceți, sub forma unui amendament, obligativitatea celui care utilizează o parcare de reședință, în intervalul orar pe care îl putem stabili și discuta aici, astfel încât să nu mai fie vizat de măsurile coercitive.”

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4:„ Domnul consilier, repet. Parcarea de reședință, cum este ea legiferată astăzi, de HCGMB, este pe zi. Acum, dacă eu îi spun că poate să parcheze ilegal dacă își lasă numărul, mă contrazic singur. Dar, avem în gândire un plan pentru exact această situație. Cel puțin pentru locuitorii sectorului 4, care au mașină, gândim acum un proiecțel prin care fiecare să primească, la începutul anului fiscal, un mic sticher, un cod QR unic, pe care să și-l lipească pe parbriz și prin care un cetățean să poată să îi trimită mesaje predefinite, nu cu -vino jos că te tai!.... Ați blocat locul de parcare! și respectivul să răspundă Vin în trei minute/cinci minute! La fel, Poliția locală sau noi să putem da acest mesaj predefint. - Suntem de la Direcția Mobilitate Urbană, coborâți, vă rog, jos la mașină! - Vă spun că eram în consiliu și eu când a fost acea chestiune cu 15 minute. Nu a funcționat niciodată. în realitate, când sunai la numărul respectiv te mai lua și te mai și înjura, nu și-au lăsat numerele de mașini, vă spun că sunt mașini de Bacău, Iași și Hunedoara, Brașov, nu știu ei de regula noastră cu numărul de afișat, nu avem cum să o.... vă spun cinstit, din practică, dar cel puțin pentru noi, care locuim în sectorul 4 și ne învârtim aici, vom rezolva această problemă cu acele abțibilduri care să permită mesaje predefinite, pe o aplicație foarte simplă, astfel încât să evităm și înjurăturile între părțile din conflict, să spunem așa. Deci am gândit situația asta și vă asigur că avem un plan pentru a rezolva povestea asta, fără să le spunem explicit că trebuie să lase numărul în parbriz dacă parchează. Acuma eu vă mai spun o treabă care nu este normală. Nu e normală ca noi, Direcția de Mobilitate Urbană sau colegii de la Investiții mergem pe stradă să asfaltăm, să trasăm și să nu avem acces la o bază de date cu telefoanele tuturor posesorilor de mașini, cel puțin de la nivelul Municipiului Bucureti. Nu e normal. Stăm și mutăm cu platforma 70-80 de mașini într-o zi ca să putem să trasăm o parcare sau colegii de la Investiții să asfalteze. Este absolut abominabil și aici trebuie să facem ceva cu acea... cu punerea de fapt în aplicare a legislației de interoperabilitate a bazelor de date. Legislația există. Nu o pune nimeni în aplicație. Cât despre RCA. Se pune problema celor care nu au RCA valabil, vin, parchează prost,în parcarea de reședință, lovesc pe vecinul de parcare și vecinul de parcare se îndreaptă împotriva noastră. Spune: - Bă! Nu știu! E la tine în parcare! Dă-mi banii, că m-a lovit. Nu e normal să beneficiezi de servicii publice dacă tu nu respecți legea, adică ai ITP valabil, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, că și eu am o problemă cu asta, cu mulți oameni care nu au carnet de conducere dar au loc de parcare. Nu ai carnet de conducere, nu ai RCA, nu ai ITP. Acea mașină nu trebuie să circule și nu trebuie să fii la volan, în condițiile acestea. Pe viitor, v-ani spus, ne vom interconecta cu RAR-ul. De ce? Ca să dăm alerte automate oamenilor. Nu le reziliem contractele de parcare, le vom da termen să-și facă ITP-ul. Adică așa... o să vedeți în regulamentul ăsta că se termină și cu hinghereala de la sfârșit de an, în care ai avut o amendă sau trei lei debit la Sectorul 4 și ți-ai pierdut locul de parcare. Veți vedea în regulament și probabil că ați văzut că ne-am asumat ca între 10 și 15 decembrie să verificăm toți utilizatorii de locuri de parcare care au debite la Sectorul 4, prin acea interogare automată la DGITL și să Ie trimitem noi notificări prin sms și/sau e-mail. Fraților plătiți-vă datoriile până la sfârșit de an că altfel pierdeți locul de parcare. Sunt oameni care nici nu știu că mai au 3 lei de plată, o penalitate, o ceva accesoriu la cine știe ce amendă pe care au avut-o vreodată. Și atunci evităm situația de acum un an de zile când, aproape 2000 de oameni sau 3000 de oameni au pierdut locul de parcare pe o amendă, pe nu știu ce. Da? Vă mulțumesc mult."

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, Așa este. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte discuții, propun să votăm acest proiect. Vă rog, mă scuzați! Spuneți.”

DI consilier Matacke Cristinel Nicușor:,, Deci, domnule Director, am auzit că vreți să puneți niște blocatoare, la unele locuri de parcare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dar nu este vorba despre asta în regulamentul acesta Să știți!”

Dl consilier Matacbe Cristinel Nicușor:,,Vroiam să vă întreb, în cazul în care cineva parchează între blocatoarele alea și practic blochează două locuri de parcare, aveți și o soluție pentru asta?”

DI Gâf Deac Ioan - director - Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4:,,Unu la mână. Prima ipoteză este că indiferent câte regulamente vom da noi, pentru nesimțirea umană nu s-a găsit încă rezolvare decât cu amenzi. Doi la mână. Dacă veți vedea, în regulament, am prevăzut inclusiv posibilitatea ridicării și mutării mașinii care blochează abuziv locul de parcare de reședință. Ne-am gândit. îmi doresc din tot sufletul să nu avem asemenea situații foarte des de întâlnit pentru că, deocamdată, avem o singură platformă.”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:„Ridicați și mașinile celor pe care îi blocați dumneavoastră, în cazul în care blochează un loc de parcare și omul așteaptă să parcheze?”

DI Gâf Deac Ioan - director - Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4:„Nu. Nu avem această capacitate astăzi și nu există....”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Deci omul acela trebuie să aștepte până când ....”

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4: „Trebuie să aștepte, așa cum așteaptă și astăzi, dar măcar respectivul care i-a blocat locul de parcare, nu va mai bloca în viitor un loc de parcare. Nu avem ce să facem!”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:,, în accepțiunea dumneavoastră, cetățeanul, în cazul în care, să zicem, i-a blocat locul de parcare....”

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4:„Toți vor suna la Poliția Locală prin Caii-Cent er-ul de la Primărie care este număr unic, vor fi direcționate către noi sesizările, la fel și la deblocare, vor avea și o aplicație, vor ști exact cam în cât timp estimativ va ajunge mașina de deblocare la ei și așa mai departe.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Ok. Și în cazul celor care nu își plătesc taxele, să zicem, care le anulează locul de parcare în legislație ce intră? Impozitul pe mașină sau pe casă?”

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4:„Iertați-mă. Debite?”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Debite, da.”

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4: „Orice datorie către bugetul local al Sectorului 4.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Și în cazul.... de exemplu acum. Cu taxa pe salubrizare, care s-a anulat și care....”

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4: „Domnul consilier, dacă e în baza DGITL, nu e problema mea. Dacă în baza DGITL apare că are debite, are debite. Eu iau de bună ce spune Direcția Generală de Taxe și Impozite Sector 4. Ce să îi fac? Nu stabilesc eu ce taxe și impozite au de plătit oamenii sau ce datorii au la bugetul local. Eu doar constat dacă cineva apare cu debite sau nu. Atât.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Ok. Deci nu luați în calcul în cazul în care, să zicem, că este procesul omul ăla și în timpul procesului.....”

DI Gâf Deac Ioan - director - Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4:„Ce să iau în calcul? Ia DGITL-ul E în atribuția DGITL-ului să ia în calcul, nu a noastră.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Vă mulțumesc. Acestea fiind spuse, aș vrea să trecem la vot, dacă se poate? scuzați. Domnul Ceacâr!

DI consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Da. Domnul Director, să zicem că o mașină... o parchează pe locul altuia, îi blocăm roțile. Trece o zi, nu vine să și-o ridice, trec două... El se alege, chiar dacă stă o zi sau un an doar cu un avertisment sau avertismentul este doar pentru prima zi ?”

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4:„Dacă citiți proiectul de hotărâre dacă, la prima abatere, trece mai mult de o zi, trece la tariful imediat următor, 50 de lei.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:,,A, Ok. Mulțumesc. Asta vroiam.”

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4:„ La a treia abatere, dacă stă mai mult de o zi, per zi fiecare tarif superior. Am gândit-o...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Supun la vot acest proiect. Cu 20 de voturi pentru și 5 abțineri, proiectul a fost adoptat. Proiect numărul 11 pe ordktea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării poziției nr. 27 din Anexa nr. 2 Ia H.C.L.S4 nr. 120/16.05.2018 privind aprobarea valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.l și Z.I.2, Șos. Vitan - Bârzești nr. 20 din cadrul programului de locuințe pentru tineri Dacă sunt discuții? Supun la vot acest proiect. încă o persoană, vă rog. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 12:Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 25.07.2018. Vă rog, doamna Murgo ci!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Am o sesizare, de la colegul meu Moulin, că a fost scos....”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„De la cine, scuzați?”

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Colegul meu, Guilhem Moulin, că a fost scos un pasaj din ceea ce a spus el. Eu nu am fost la acea ședință.” ...(discuții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, ...Am înțeles. Păi dacă nu ați fost....nu... am înțeles. Bun! Supun la vot aprobarea procesului verbal. Mai e o persoană să voteze. Cu 24 de voturi pentru și 1 abținere, procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 13: Interpelări și întrebări ...(intervenție din sală fără microfon)... Da. Printr-un consilier, vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„0 interpelare pentru domnul Director al Direcției de Investiții, venită în urma unei întâlniri pe care am avut-o cu cetățenii de pe strada Olteniței nr.56. Acolo se desfășoară o lucrare de construire care, nu a fost semnalizată conform legii. Nu există niciun fel de panou care să anunțe durata lucrării, autorizația de construire. Am cerut verbal domnului Director, acuma o fac și pe această cale. Am cerut, actul în baza căruia se face această investiție, autorizația de construire. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Domnul Ceacâr.”

DI consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Da. Trei chestiuni. în Pridvorului, ni*.24 există 2 hectare de spațiu verde pe care s-au construit niște clădiri aflate în stare avansată de degradare. Mă întreb dacă putem iniția un proiect, identic cu Olteniței, nr.67, prin care noi să răscumpărăm acel teren, să dărâmăm clădirile și să îl redăm comunității sub formă de spațiu verde. Deci, aș dori Direcția Juridică să cerceteze această idee și financiar și legal.”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Așteptăm proiectul dumneavoastră.”

DI consilier Ceacâr Sorin Ioan:„ Deci, pot iniția acest proiect?”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...

(înregistrare incompletă)......sunteți consilier...”

DI consilier Ceacâr Sorin Ioan:„ Am înțeles, deci dacă există posibilitatea să îl fac. Să nu existe, eu știu, altfel de impedimente.”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Juridic, în momentul acesta nu văd niciun impediment. Propuneți.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Bun. E în regulă. Doi. Pe strada Pesamosca, fostă Găzarului, există un spațiu foarte mare, un teren viran pe care scrie teren împrejmuit de REBU. Ce este cu acel teren? De cine aparține mă interesează ca să putem să îl facem un parc sau altceva. E acolo de ani de zile un teren viran, nu se întâmplă nimic cu el și e destul de mare. De asta aș dori, tot așa, Direcția Juridică să investigheze ce e cu acel teren. Numărul trei. Mă refer la faptul că am primit multe sesizări de la cetățenii din Tineretului că nu pot face viraj la stânga, în parcarea Secerei, pentru cei care vin de pe Văcărești și Mi hai Bravu decât încălcând linia continuă. Singura modalitate de a întoarce este undeva pe la Unirii, deci să ocolească patru, cinci kilometri. Aș dori să întreb dacă există o posibilitate tehnică să se pună cumva un stop, un semafor pentru stânga, la prima trecere de pietoni pentru că, toată lumea trebuie să încalce legea ca să parcheze în parcare, deci mi se pare foarte aiurea chestia aceasta. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„S-a notat. Vă mulțumesc. Avem un cetățean căruia as vrea să îi dau cuvântul, domnul Miliai Daranga. Vă rog.”

Domnul Mihai Daranga:,, In prunul rând mulțumesc pentru cuvânt. Vă salut. Numele meu este Mihai Daranga. Locuiesc pe șoseaua Olteniței    chiar la blocul care este vis-a-vis de

Orășelul Copiilor, peste drum de Orășelul Copiilor, la etajul 'în fața blocului meu se află niște spații verzi care, sunt definite, prin lege, în sectorul 4, ca spații verzi, în Registrul spațiilor verzi. Am verificat și puteți verifica și dumneavoastră treaba asta. Acele spații verzi sunt destinate cumva unei zone de buffer de zgomot. Nu vorbesc de zgomotul de pe Olteniței care este infernal, eu mă refer la zgomotul de la Orășelul Copiilor pentru că este imediat vis-a-vis. Eu mi-am cumpărat apartament acolo acum 15 ani.... nu 15 ani, mai mult... prin 2001 și copacii nu erau atât de mari ca acum. în schimb copacii ăștia au crescut.... sunt copaci care au crescut în circa 10-20 de ani. Sunt copaci foarte înalți care au o coroană foarte mare.... consistentă. Copacii ăștia funcționează ca o barieră de zgomot în momentul actual. Ca număr.... ei sunt în număr de 46 de copaci și sunt ...încă o dată... incluși în Registrul spațiilor verzi, verificat pe situl Primăriei. Acum două luni, Primăria sau nu știu cine... ADP-ul a început o asfaltare în forță a acelui spațiu, asfaltare însemnând fără niciun fel de loc liber... pur și simplu asfaltare până la baza copacilor, adică până aproape de trunchi, ceea ce, din câte știu, conform legii, este ilegal. Modificarea unui spațiu verde, definit ca spațiu verde este protejat prin Legea 24/2007 - Legea spațiilor verzi, care prevede ca orice modificare a spațiului verde nu include parcaj. Adică o modificare a spațiului verde, spune articolul 9 din....”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Am înțeles domnule Daranga. Haideți să.... Am înțeles ideea dumneavoastră. Eu...”

Domnul Mihai Daranga:,, Doar două secunde. Că sunt mai multe.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Da.”

Domnul Mihai Daranga:„Ceea ce vreau să vă spun este că construcția asta este fără autorizație pentru că, autorizația nu există prezentată pe situl Primăriei și nici proiectul nu este prezentat. Oamenii de acolo au fost cumva... mă rog, o parte din oameni... foarte puțini din ei, au fost cumva.... nu știu dacă mințiți dar li s-a spus că se face o parcare cu plată în zona respectivă. Indiferent dacă oamenii vor parcare, pentru că acolo este o cerere foarte mare... indiferent dacă vor sau nu vor parcari Și eu sunt cetățean care am mașină și nu am loc de parcare acolo dar nu vreau o parcare în detrimentul spațiului verde pentru că .... în detrimentul spațiului verde nu este un moft... nu e un petic de iarbă sau niște boscheți sunt niște copaci, sunt 43 de copaci, dintre care vreo doi i-au dat muncitorii jos pentru că fiecare copac este fotografiat și vor mai fi.... urma de dat jos, dacă se face parcare, 26 de copaci. Ce vreau să vă spun este că nu vrem parcare în detrimentul spațiului verde. Sunt o grămadă de soluții de parcări care se pot face.... respectând legea.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dumneavoastră vorbiți acuma în numele Asociației de locatari?”

Domnul Mihai Daranga:,, O să vorbim și în numele Asociației de locatari dar deocamdată vorbesc în numele meu, ca cetățean.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Am înțeles.”

Domnul Mihai Daranga:„Pentru că... și noi, în numele Asociației de locatari vrem restituirea acestui spațiu verde la forma inițială, conform legii... adică conform articolului 18 din Legea 24/2007 în care se spune că orice modificare a spațiului verde, dacă nu include parcaje, trebuie adusă la stadiul inițial.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Sunt curios, acel spațiu verde, de care spuneți, este VIA?”

Domnul Mihai Daranga:,, Nu știu numele. Putem să verificăm.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Nu este vorba de nume este vorba de cum este încadrat. VIA? Doamna Murgoci!”

Domnul Mihai Daranga:„Imediat.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Acel spațiu verde este

VIA?”

Domnul Mihai Daranga:,, Ce înseamnă VIA?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„înseamnă spațiu

verde.”

Domnul Mihai Daranga:,, Da. Este spațiu verde.”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu! Nu!

Nu! Dacă este încadrat VI A! Ca și spațiu verde, legal vorbim, nu că există un loc...”

Domnul Mihai Daranga:„Da. Legal. Registrul spațiului verde, este o aplicație la dumneavoastră pe site, în care se prezintă legal spațiile verzi. Corect?”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Deci îl am VIA. încă o dată. încadrarea este VIA? Atunci nu se poate construi acolo decât...”

Domnul Mihai Daranga:,, Dar se construiește Este deja aproape terminat.”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, ...nu este VIA atunci.”

Domnul Mihai Daranga:,, Cine poate verifica?”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, în cinci minute, la Cadastru, verificăm.”

Domnul Mihai Daranga:,, Ok. Putem afla astăzi?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bineînțeles.”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Aduceți toate documentele despre care.... locul unde este situat exact și putem afla imediat.”

Domnul Mihai Daranga:,,Perfect. Dincolo de treaba asta, puteți ține cont și de cei care preferă să nu li se usuce copacii? Adică, în cazul în care nu este VIA și dumneavoastră aveți cadrul legal pentru a face o parcare acolo, puteți lua în considerare protejarea și garantarea acelor copaci care sunt crescuți, de atâția ani, în zona respectivă? în sensul în care să nu avem zgomotul de la Orășelul Copiilor?"

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Atât timp în care se urinează un proiect legal nu vă promitem..."

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:., Și are toate avizele respective.... toate avizele respective, inclusiv avizele de mediu sunt luate... ”

Domnul Mihai Daranga:,, Sunt luate?”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „...(intervenție din sală fără microfon)...Puteți să ne prezentați avizele respective...?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Sunteți organ de control dumneavoastră? întrebam?”

Domnul Mihai Daranga:,, Nu este vorba de organ de control. Pur și simplu întrebam, adică suntem pe aceeași lungime de undă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,. Eu vă spun, cel ce greșește, din punct de vedere legal, bineînțeles că va și plăti. Despre asta este vorba.”

Domnul Mihai Daranga:,, Mă rog. Hai să nu ajungem acolo. Haideți să pornim de la premiza că dumneavoastră vreți să ajutați cetățenii, ceea ce cred că vreți să faceți, eu sunt unul dintre cetățenii care este afectat de treaba asta și haideți să încercăm să ne ajutăm.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Tocmai de aceea încercăm să ne aplecăm spre problemele dumneavoastră. Despre asta este vorba.”

Domnul Mihai Daranga:,, Nu trebuie să .... organ de control.”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:

,, Rugămintea...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Nu vorbeam cu dumneavoastră. O întrebam pe colega.”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Rugămintea mea este să îmi adresați o sesizare în acest .... cu adresa exactă pentru a putea localiza și bineînțeles vă vom răspunde. Și vom verifica absolut toate.... aveți posibilitatea să faceți acest lucru.”

Domnul Mihai Daranga:„Sigur. Dar în mod normal, ca și procedură, nu ar trebui orice construcție să fie pe site-ul Primăriei? Autorizația nu există. Și asta e aproape terminată. Adică ... oricine își construiește o casă, oriunde, trebuie să aibă proiect, trebuie să aibă autorizația și în momentul în care... în timpul construcției trebuie să existe acolo un panou în care se povestește ce se face acolo.”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dacă vorbim despre construcții, da, dacă vorbim despre reabilitări, nu întotdeauna.”

Domnul Mihai Daranga:,, Se construiește. Aia nu e reabilitare ce se face acolo.”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu știu despre ce este vorba.”

Domnul Mihai Daranga:,, Vă spun eu. Tocmai asta...”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Eu nu știu. De aceea v-am solicitat adresa, pentru a verifica.”

Domnul Mihai Daranga:,, Este încă o lege... este o lege încălcată pentru care noi suntem dispuși să mergem mai departe la Curte., la Parchet în cazul în care nu se rezolvă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun. Vă rog. Domnul Matache.”

Dl consilier Mafache Cristinel Nicușor:,, Tot în zona Brâncoveanu, aproape de.... ”

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Eu aș vrea să...”

Dl consilier Mafache Cristinel Nicușor:,, Numai puțin. Apropo de lucrările care se fac acolo, cum spunea și domnul, mulți cetățeni mi-au spus că sunt cetățeni în stare de ebrietate și care consumă băuturi alcoolice după orele 20-21 și până târziu și le strică liniștea. Aș vrea, vă rog, să putem face... să îi ajutăm.”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Printr-o

sesizare la Poliție.”

Dl consilier Mafache Cristinel Nicușor:,, Au sunat și la Poliție. Poliția vine...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, 112. Și noi ce putem să le facem? Spuneți dumneavoastră. Veniți dumneavoastră cu o variantă.”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Nu știu. Eu v-ain spus ce mi-au spus cetățenii ....”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și eu v-am spus ... Dumneavoastră nu știți care sunt atribuțiile noastre aici. Noi nu suntem nici să.... nu suntem organ de control, nici militarizat.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Știind că Poliția Locală este în administrarea sau în controlul Consiliului Local.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Poliția Locală lucrează împreună cu Poliția Națională. 112 este număr unic, de urgențe. Nu știu ce legătură avem noi aici în consiliu.”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Ideea este că la gardul de la Văcărești stă mereu acolo o mașină de poliție. Ok. înțeleg că acolo se poate ține o mașină de poliție dar pe acolo nu se poate patrula mai des cu o mașină de poliție. La asta mă refer.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Da. Puteți face o sesizare către Poliția Locală.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Pentru punct fix. Doamna Murgoci!”

Dna consiliei' Murgoci MihaeIa:„Da. Sunt consilier, nu organ de control și din câte am înțeles și colegul meu Moulin a cerut aceste hârtii. I s-a spus, pe 14 iunie, că acolo nu se face parcare de către Direcția de Investiții. Le cer și eu oficial.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă rog!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„O să le trec în această interpelare. Și mai am trei lucruri. Am făcut sesizări, am făcut inclusiv... am trimis către Direcția de Investiții. Nu am primit număr de înregistrare, pentru că am trimis pe e-mail, dar niciun răspuns. Trecerile de pietoni de pe Obregia și Brâncoveanu nu sunt acesibilizate corespunzător normativului nr.51, pentru persoanele cu handicap. Revin cu această problemă, pentru că și la mine revin cetățenii.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„După cum știți, șantierul este deschis dar nu este finalizat.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Ieri, în ședința de comisie, mi s-a spus că doar mai trebuie să fie trasate parcările și atât.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Eu vă spun că nu este finalizat. Nu știu ce mai trebuie dai* nu este finalizat pentru că nu este recepționată lucrarea.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Bine. Atunci, vă rog să aveți în vedere acest lucru.”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Pe de altă parte, rugămintea mea este să adresați orice fel de sesizare pe numărul oficial al Primăriei, pentru a putea primi număr de înregistrare, a putea fi repartizată și a putea primi răspuns.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Am trimis și pe office... nu pe office, pe contact @ ps4.ro și nu primesc niciodată număr de înregistrare.”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Când?

Când?”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Pot să verific...”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:,. Vă rog frumos, pentru că eu distribui toate aceste cereri primite pe e-mail, iar de la domnul consilier Moulin cu precădere și se răspunde la ele.”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Ok. Vreau să știu, pentru că eu am fost plecată în deplasare, ce s-a întâmplat cu statuia de pe bulevardul Obregia și de ce a fost pur și simplu distrusă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„S-a notat. Uitați! Dacă va răspunde ....”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Aș dori un răspuns oficial dacă există un aviz...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Atunci faceți o cerere atunci. Faceți o cerere oficială atunci. O solicitare.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Și din nou întrebarea pe care a mai pus-o și colegul meu, când se va organiza concurs pentru postul de Director al Centrului Cultural. Astea sunt.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun! Vă mulțumesc. Punctul numărul 14: Probleme curente. Dacă sunt? Acestea fiind spuse, declar ședința închisă. Vă mulțumesc!”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETARUL SECTORULUI 4


Cosmin Constantin BĂRBĂLĂU

Diana Anca ARTENE


SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris.

Consilier Mihaela CHIRCU

Consilier Mihaela TĂTARU Consilier Mirela MUSTĂȚEA

21