Proces verbal din 30.03.2018

Procesul Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DINDATADE 30.03.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr. 1169/27.03.2018.

Ședința a fost legal constituită, fiind prezenți 23 consilieri din 27 de consilieri în funcție. Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier

Gâf Deac Ioan.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei și reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Bună ziua, stimați colegi! Avem două înștiințări de la colegii noștri că nu pot participa la această ședință: domnul Sorin Ceacâr și domnul Adrian Turmac. Mai lipsesc în acest moment, domnul Grozavu, doamna Murgoci și domnul Moulin, dacă vor apărea, vom reseta prezența. Deci, suntem 23 de consilieri prezenți, ședința este în cvorum...Sunt doar 22 de sim-uri active...în schimb, am să vă rog să verificați că ați băgat cu partea roșie cartela... A, mai sunt câțiva colegi, care, chiar acum s-au așezat... 22, suntem? Ok. Rectific. Suntem 22. Intr-adevăr, suntem 22 de consilieri prezenți. Colegul nostru, Cătălin Grozavu, acum parchează și ne roagă să-l așteptăm până începe ședința...dar, între timp, cred că putem intra pe ordinea de zi...Ați semnat cu toții condica de prezență? Să ne asigurăm că am semnat și condica de prezență. Bun. O să dau cuvântul executivului pentru o propunere de introducere pe ordinea de zi a câtorva proiecte de hotărâre. Vă rog, domnule Primar.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua! Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: Primul proiect: Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării parțiale în vederea participării elevei Badea Bianca Andreea din cadrul Liceului de Coregrafie "Floria Capsali” la etapa finală a concursului internațional de balet ”Youth America Grand Prix” 2018 de la New York, S.U.A. ...O să discutăm puțin despre acest proiect...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„O să intrăm în procedură de vot. Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot pentru introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru? Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. Vă rog...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Al doilea proiect: Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Adunarea Generală a Acționarilor de la Amenajarea Domeniului Public 4 (A.D.P.4) S.A”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot pentru introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre. Procedura de vot este deschisă, vă rog să votați. Cine este pentru? Cu 15 și 7 abțineri., .(intervenții în sală fără microfon).. .Iertați-mă! Deci, cu 15 voturi pentru și 7 voturi împotrivă, acest proiect de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. Am să dau citire acum, ordinii de zi, în integralitatea ei, așa cum a fost ea amendată:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 378/28.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018.

Inițiator; dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

3.    Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

4.    Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local Sector 4 către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 4 a terenului situat în str. Tumu Măgurele nr. 5, sector 4, aflat în proprietatea Municipiului București, în vederea edificării unei parcări.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

5.    Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliul General al Municipiului București în vederea reparării de către Sectorul 4 al Municipiului București a trotuarelor aferente Căii Șerban Vodă, de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4, aflate în administrarea C.G.M.B-Administrația Străzilor.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

7.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării parțiale în vederea participării elevei Badea Bianca Andreea din cadrul Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” la etapa finală a concursului internațional de balet „Youth America Grand Prix” 2018 de la New York, S.U.A.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

9.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Adunarea Generală a Acționarilor de la Amenajarea Domeniului Public 4 (A.D.P.4) S.A

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot pentru ordinea de zi. Vă mulțumesc!...Iertați-mă, domnule Andrușceac, suntem în procedură de    ...(intervențiefăcută fără microfon)...

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,. ..(intervenție făcută fără microfon)...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Eu zic că dacă trebuie să dezbatem greșeala trebuie să fie votată ordinea de zi, altfel nu putem s-o dezbatem....Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Domnule consilier, numai executivul... pentru că el l-a pus pe ordinea de zi....Domnul Ștefan, e corect ce spun, da?... (intervenții în sală făcute fără microfon)...Nu, nu! Spuneam următorul lucru: spuneam că de pe ordinea de zi propusă, doar executivul poate să scoată... (intervenții în sală făcute fără microfon)... Nu, nu! Inițiatorul este cel care scoate...din punctul acesta de vedere, ca să...„...(intervenție în salăfăcută fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Haideți!Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot...încă două persoane? Cu 20 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă, ordinea de zi a ședinței a fost aprobată, astfel, avem șansa să dezbatem toate proiectele, fără niciun fel de problemă. Bun. O să intrăm pe ordinea de zi. Punctul numărul 1: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 378/28.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București. Vă rog, dacă sunt discuții? Domnul Laurențiu...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Bună ziua! Domnule Primar, domnule președinte, stimați colegi...Din corpul acestor hotărâri...Sunt două anexe: una este anexa HCL-ului nr.378/28.10.2017.,.și alta, este cea propusă astăzi. în HCL-ul din 2017, erau 10 obiective de investiții, acuma văd că au apărut...Avem doar...Repet...Avem doar tabelul cu obiectivele de investiții și sumele. Acuma, văd că au apărut 11 obiective noi...și se discută din 21 să fie 37...m-am uitat în

expunerea de motive...Totuși, impactul bugetar care este...Anexa veche......în lista de investiții erau

15 milioane de RON, aproximativ...pentru că nu avem totalul...(intervenție în sală făcută fără microfon)...Da...le-am făcut așa...iar acum, urcând la 35 de milioane...Discutăm de amenajări pe domeniul public: fântâni, Orășelul Copiilor, stații...Nu neg oportunitatea acestor lucruri, dar să venim totuși...să ne ducem spre 10 milioane de Euro...7-8 milioane de Euro pe domeniul public, cu o listă

nouă de investiții...Mă uit și văd aici, spre exemplu, la poziția 15: 5.400.000.......5 milioane...6

milioane de RON - amenajare spațiu verde...6 milioane de RON - amenajare spațiu verde aferent străzii Calea Șerban Vodă și a zonei adiacente. După aceea, mai avem la Monumentul Soldatului Necunoscut - 3.687.000...Sunt 10 milioane de RON...2 milioane și ceva de Euro - amenajări la Monumentul Soldatului Necunoscut - foarte bine, nu am nimic împotrivă. Avem spații verzi - Calea Șerban Vodă - 10 milioane...Totuși, nu înțeleg ce facem, pe ce votăm...Eu nu știu...E oportun, nu e oportun...ce se întâmplă acolo...Sunt mulți bani. Sunt 20 milioane de RON în plus.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Concret...Vreau să vă întreb: care este întrebarea? Nu am înțeles-o! în afara faptului că sunteți uluit, sunteți mirat, nu înțeleg întrebarea. Care este? Vă rog s-o spuneți, ca să o pot înțelege și eu.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„în calitate de consilier local...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da. Bun. întrebarea?”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„...ca să votez, am nevoie de lămuriri suplimentare. Nu pot să votez 20 de milioane de RON, în plus, pe un tabel...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Acuma, dumneavoastră, ce faceți? Eu v-am întrebat următorul lucru: care este întrebarea?”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„...Ce se întâmplă? Ce proiecte sunt? Ce se vrea să se facă acolo? Ce lămuriri sunt? Vreau să votez în cunoștință de cauză, nu în necunoștință de cauză. Mulțumesc!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cu plăcere!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Mai avem și alte discuții? Domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„întrebări legate de Calea Șerban Vodă, domnule Primar...Este în administrarea Sectorului 4?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Calea Șerban Vodă, nu! Spațiile verzi sunt în administrarea U.A.T. Sector 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Mai sunt și alte întrebări? Dacă nu, atunci, am să vă rog să intrăm în procedură de vot pentru acest proiect de hotărâre. Cu 15 voturi pentru, 7 voturi împotrivă, acest proiect de hotărâre a fost adoptat.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, O secundă...Aș vrea să Iuați în considerare următorul lucru: faptul că aveți indicatori, asta nu înseamnă că și lucrurile respective sunt de făcut astăzi, mâine, poimâine...și știți bine lucrul acesta. Da? în măsura în care.,.V-ați gândit că este posibil să primim x bani pentru lucrul acesta? Că putem să aplicăm cu proiectul respectiv pe o altă sursă de finanțare? Și știți foarte bine, și ați văzut lucrul acesta...și chiar vă anunț cu această ocazie, că prima finanțare pe POR, pentru 20 de milioane de lei, am semnat-o...tot așa cum am primit la reechilibrare cea mai mare suma din București, tot așa cum am obținut bani europeni pentru GAL...Avem o preocupare vie pentru a obține cât mai multe fonduri, pentru cât mai multe tipuri de lucrări. Din nefericire, Sectorul 4...din nefericire, spun, este în urmă din multe puncte de vedere, și anume: din punct de vedere al infrastructurii, din punct de vedere estetic...sunt multe lucruri care trebuiesc făcute, pentru că totuși trăim într-o capitală europeană și trebuiesc făcute niște eforturi, în mod deosebit. Dar atâta timp...și ați văzut și dumneavoastră, poate ați constatat...și sigur ați constatat, că bugetul...al anului 2017.... s-a constatat o creștere cu 9,6%, iar bugetul anului 2018, măcar până la acest nivel, are o creștere substanțială...Suntem într-o situație, probabil, unică în

România, în care, banii pe care U.A.T. Sector 4 îi are pentru investiții, sunt de 60%.......60%, repet. în

măsura în care obținem fonduri......și toate aceste proiecte ne ajută, să putem să aplicăm, da? Este

foarte important să putem să avem cu ce să aplicăm...tot așa cum Primăria Municipiului București, finanțează complet și execută 153 de blocuri în Sectorul 4, tocmai pentru că am făcut proiecte, pentru că dacă nu aveam proiecte, nici nu aveau ce să finanțeze...da?...și urmează încă un lot de definitivat de încă 200 de blocuri, tocmai că bugetul nostru este mic... dar fără proiecte...și știți bine lucrul acesta, dar fără proiecte nici nu puteam să avem pretenția să obținem finanțare pentru ceva. Pentru orice...începând de la spațiul verde de pe Calea Șerban Vodă, începând de la Monumentul Soldatului Necunoscut, începând de la România Parc, inclusiv, la Centenar...am aplicat...Cu România Parc...sperăm să obținem finanțare și pentru acesta. Fără proiecte, o administrație este în moarte clinică...Nu facem nimic altceva decât să extindem numărul de proiecte pe care le avem, tocmai pentru a încerca să aplicăm pe cât mai multe axe, să obținem bani pe toate sursele posibile de finanțare, începând de la surse neguvemamentale, de la bani europeni...și orice alte formule. Asta este ideea de bază. Evident că nu ne permitem din buget local să ne apucăm să investim un milion și ceva de Euro pentru Calea Șerban Vodă....și suntem niște oameni realiști, dar atâta timp cât am această posibilitate, să aplic și să obțin bani din alte surse, este păcat să nu am proiectul. Da? Despre asta este vorba.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Domnule Primar, scuzați-măL.Sunt 6 milioane de RON...Este o proiecție, într-adevăr, este o propunere...Nu știu ce finanțare, dar...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Scuze...Vorbeam în Euro, domnule consilier...Un milion și ceva de Euro...Da?”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Da...Scuze! Un milion și ceva de Euro...Nu văd ce putem aplica, nu văd o axă pentru amenajarea spațiului verde... Mai greu...Nu e infrastructură, nu e...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă aduc aminte de o discuție pe care am avut-o împreună, nu mai departe de anul trecut, în luna noiembrie, decembrie... decembrie, dacă îmi aduc aminte... în care, inclusiv, dumneavoastră, v-ați exprimat rezervele vis-a-vis de modul în care este structurat și poziționat bugetul pentru anul 2018...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Da, nu cred că am ajuns la 644 de milioane, din care, într-adevăr, un procent important, sunt investițiile...Foarte bine. Este un progres, este un pas înainte...Trebuie să vedem acuma și oportunitatea investițiilor...Dacă facem numai fântâni și gazon...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Din acest motiv...Asta este opinia dumneavoastră, de aceea, aceste proiecte au fost supuse...deci, nu au fost făcute arbitrar, nu au fost făcute subiectiv, ci au fost prezentate Consiliului Local. El este forul decident. Da?”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Corect.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Cred că o dovadă mai mare de fair-play, nu există. Nu sunt făcute pe sub masă, nu sunt făcute ascuns, nu sunt comenzi date într-o altă formă. Sunt lucruri care sunt corecte. Da? Iar vis-a-vis de finanțare, probabil că veți avea și alte surprize plăcute, bineînțeles, pentru realizarea acestor tipuri de obiective.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Doamne ajută să am surprize plăcute...îmi spun părerea.......”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...Bineînțeles...și eu îl respect...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,,...din calitatea mea de consilier și este normal...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...și de cetățean al Sectorului 4...că ne preocupă...împreună aceste lucruri, dar dacă ne uităm și vedem realitatea cotidiană, vedem că...Apropo... Viața se împarte în două: în urgențe și în priorități. Da? Mult hulitul program pe care îl avem, în ghilimele../ intervenție în salăfâră microfon)...și sunt convins, nu cred, cu puțin mai multă atenție, veți vedea că aceste lucruri fac parte dintr-o strategie. Dacă vi le voi pune pe toate pe tablă, veți vedea că este un concept care are un punct de început și un punct de sfârșit. Toate aceste lucruri sunt interconectate. Dacă vă uitați...Și foarte simplist, vă spun...Dacă vă uitați la căile de acces în Sectorul 4, care au reprezentat o prioritate...la toate căile care vin dinspre Piața Unirii, de exemplu, toate aceste căi, sunt... ori în reabilitare, ori în curs de reabilitare. Toate căile de acces către cartierele Apărătorii Patriei, Giurgiului, Berceni, vedeți că toate fac parte dintr-un concept. Nu există decât o singură excepție: stația de metrou care nu are parcare, în conceptul nostru, așa ca nu putem să discutăm de vreo abordare heirupistă, dezordonată. Toate aceste lucruri...și mă bucur că împreună am sesizat aceste oportunități, au o noimă, au un concept...și nu sunt făcute în mod pompieristic, inclusiv, Calea Șerban Vodă....Dacă dumneavoastră sunteți mulțumit de felul în care arată Calea Șerban Vodă...nu pot să contest lucrul ăsta, eu personal, nu...și un număr uriaș de cetățeni au acest reproș legat de modul în care arată Calea Șerban Vodă. Mai mult decât atât, mergem mai departe...și mulțumesc lui Dumnezeu că avem în administrare și Șoseaua Olteniței, avem un parteneriat cu Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane...Gândiți-vă! Zona Eroii Revoluției, de asemenea, sunt...este nevoie de regenerare urbană, pentru că despre asta vorbim, domnule consilier....Toate aceste entități, toate aceste lucruri pe care le vedem, în fapt, toate aceste...toți acești indicatori, toate aceste proiecte reprezintă mai multe faze, mai multe părți ale unui concept global de regenerare urbană. De ce? Pentru că Sectorul 4 are nevoie de așa ceva. Despre asta este vorba. Vă mulțumesc!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Vă mulțumesc și eu!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018. Domnul Sava Ioan Răzvan.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„...Nu știu dacă trebuie să felicit executivul, este a doua, a treia...rectificare bugetară. După ce a fost bugetul...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, A doua.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„A doua rectificare bugetară, în mai puțin de o săptămână... N-aș vrea să se înțeleagă că voi felicita executivul pentru treaba asta, aș vrea să se rețină că acest lucru lipsește de predictibilitate și viziune tot ce înseamnă această administrație. Aș vrea să ne lămuriți de ce la Anexa 14, punctul 1 - construcție After School - Școala Emil Racoviță - valoarea estimată - 1.800 de mii - acest proiect va fi realizat începând din 2019-2020, iar în 2018, nu s-a bugetat nimic. Deci, presupun că iar nu se va realiza acest After School. Este una dintre observațiile pe care vreau să le fac, lăsând la o parte, iarăși, același mod hazardat de a cheltui banii pe borduri, pe spații verzi și alte nebunii.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„îmi permiteți să vă întreb și eu ceva, domnule consilier? Nu îmi place... să fim lozincari. Spuneți-mi și mie, unde se cheltuie bani pe borduri... un loc în care se cheltuie bani pe borduri?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Chiar mai devreme...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, nu! Spuneți-mi și mie un loc... ”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Dacă dați filmul în spate, o să vedeți că dumneavoastră ați spus că vreți să investiți și că ce minunate lucruri faceți...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bine...Dar unde sunt investiți în borduri, domnule consilier? Spuneți-mi și mie.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„A!....că schimbă...că reabilitați partea carosabilă, reabilitați doar asfaltul sau ce faceți?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Haideți să încercăm să fim exacți, cum o să fiu și eu la întrebarea dumneavoastră despre Emil Racoviță...”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Ați spus mai devreme....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Unde schimbăm borduri? Dumneavoastră ați făcut o afirmație. Susțineți-vă afirmația!”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Bun. Nu schimbați bordurile? Vreți să spuneți că nu schimbați borduri?...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu schimbăm borduri, domnule consilier...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Domnule Băluță, în investițiile pe care le faceți...și în mod normal, ar fi trebuit să fie finanțate de către Primăria Capitalei... împreună cu doamna Firea...ați început să inversați bugetele, să le amețiți, da? Noi ar fi trebuit să ne ocupăm strict de reabilitare termică...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu vreau să fiu rău, domnule consilier...pentru că și dumneavoastră ați fost Primar General și am apreciat...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Lăsați-mă să-mi termin ideea până la capăt...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „Serviciul Tehnic să re seteze aparatele între timp, ca să...A venit și domnul consilier Cătălin Grozavu în sală.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Lăsați-1 pe domnul consilier să termine...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„îl salut pe colegul nostru că a venit și că ni se alătură...Este bine, ar fi fost foarte bine ca din partea Primăriei Capitalei, să fi spus... Domnule, pe lângă faptul că venim, finanțăm reabilitarea părții carosabile ale principalelor bulevarde, care, bineînțeles, sunt în sarcina lor...și plus, pentru Sectorul 4, vom face 152 de reabilitări de blocuri...(intervenție în sală jără mzcro/cwj...Mă rog, 153...152, 153...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Ăha...un bloc contează, domnue Sava! Niște mii de oameni care să se bucure...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Ar fi fost foarte frumos să se fi întâmplat lucrul acesta, pentru că, vă dau un exemplu...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Păi, cum domnule...S-a întâmplat...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„La Sectorul 1...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, nu! Nu ați înțeles! S-a întâmplat. O secundă! Ați spus așa: ar fi fost foarte frumos să se întâmple acest lucru. Eu vă spun că deja s-a întâmplat.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Deci, reiau...Aș vrea să fiți puțin atent...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Indicatorii au fost votați, domnule consilier. Au fost trecuți pe lista de investiții...Execuția va fi făcută de Compania Municipală de...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Ar fi fost foarte frumos...așa cum a făcut colegul dumneavoastră, domnul Tudorache de la Sectorul 1, care a intrat în parteneriat cu Primăria Capitalei, ei se ocupă de spații verzi, iar Primăria Capitalei, de reabilitarea bulevardului Sisești- Ion Ionescu de la Brad. Noi de ce nu am putea să facem același lucru?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Păi, diferența este că...în comparație cu dumneavoastră, eu stau în Sectorul 4, dumneavoastră în Sectorul 1. E o diferență mare.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Diferența este...că a convins-o pe doamna Primar, chestia asta...Cred că mergeți pe niște marote, de-astea...Mă rog! In fine...Asta este problema dumneavoastră.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Acuma...vă caracterizați dumneavoastră...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Decât pe marmote, mai bine pe marote...Haideți să resetăm sistemul...și vorbiți la microfon...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „înainte de orice, vreau să-i răspund domnului consilier...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnule Gâf, sunteți președinte de ședință, nu sunteți purtătorul de cuvânt.......Sunteți și purtător de cuvânt?”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Sunt purtător de ce vreți dumneavoastră, indiferent...Acum sunt purtător de niște bacili...Am luat o gripă...Resetați sistemul... ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, discutam, apropo de aplecarea și atenția pe care dumneavoastră o acordați Școlii Emil Racoviță. Regret că, sigur, ați înregistrat o sincopă în ceea ce privește atenția...și puteți să consultați procesele verbale de ședință, dacă încercați să rememorați situația acestei școlii, apropo de Afler SchooL.și apropo de ce bugetarea este zero! O persoană extrem de inteligență a reușit să genereze o procedură de licitație, să existe un câștigător, însă, în momentul în care oamenii au dorit să se apuce de treabă, au constatat cu stupoare că este una dintre cele 3 magistrale RADET exact în zona în care a proiectat-o! Acum...V-am mai spus lucrul acesta. Acum...tocmai că ne ocupăm cu marote și cu lucruri de genul acesta...și tocmai pentru că afirmațiile dumneavoastră sunt așa...uneori, foarte triste...Dacă v-ați fi uitat la ce am votat în bugetul nostru, ați fi văzut că avem un Afler School pe o altă soluție tehnică, la Școala Emil Racoviță. Da? Nu, nu...f intervenție în sală fără microfon).. .Este o construcție de 320 de metri, este semnată și proiectarea pentru ea. Este o proiectare cu execuție...500 și ceva mii de lei. Da? Veți vedea...și veți verifica acest lucru, sunt convins...L-am votat împreună. Discutam despre o altă soluție tehnică care să poată să permită amplasarea unei construcții modulare acolo, astfel încât până la data de 15 septembrie...și vă garantez acest lucru, Școala Emil Racoviță va avea Afler School. Va avea Afler School-ul în suprafață de 320 de metri pătrați pe o soluție tehnică care să permită exploatarea particularităților acelei zone. Vă aduceți aminte, domnule consilier?”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Mi-aduc aminte..,1a rectificarea bugetară. Știu că a fost amendament care a trecut, într-adevăr, cu Afler School-ul de la Emil Racoviță pe o altă soluție...Acum am văzut că este la poziția 53 în lista de Investiții...sau 83...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Apreciez...Dincolo de orice, haideți să încercăm și...Cred că facem o excepție în comparație cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dacă reușim să păstrăm profesionalismul discuțiilor noastre și discutăm ca și în această speță, aplicat...Da. Constatăm niște lucruri...Da?”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„O întrebare politică, domnule Primar... ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,.Cu mare plăcere!” DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Și.. suntem în slujba cetățeanului... ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bineînțeles!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Dacă reușim facem de jumătate de milion de

RON, un After School la Emil Racoviță și punem 30 de milioane în plus pe spații verzi și ce or mai fi, amenajări, ce nu am eu acasă...eu sunt din clasa medie, dar eu nu îmi permit să am ce e pe stradă, credeți-mă!...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vreți să vă răspund la fel de politic?”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Politică, a fost întrebarea...Am precizat... ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Eu vă pot pune o

întrebare politică, de exemplu...Aș fi putut să vin astăzi, de exemplu, cu o bâtă de baseball cu fundiță roșie? Ați înțeles?...și să mă feresc de loviturile cu bâta în cap pe care aș putea să le „citez”, să le primesc...De exemplu, aș putea să vă întreb de ce vă opuneți plafonării creditelor? Pentru ce? Aș putea, de exemplu, dacă tot vrem să fim politicieni...Da? E bine să fim politicieni...(intervenție în sală fără microfon)...Nu știți despre ce este vorba...Este un domn pe care l-ați dat afară, îl cheamă Zamfir...dar nu e problemă...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„E la centru...E mult peste.......Zona noastră de

competență este undeva la București, Sectorul 4...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vreți să fiți politician, vă rog frumos să fiți până la capăt politician...Să nu fim ipocriți...Vreți să vă spun de...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„...Am vorbit despre noi și ce se întâmpla în U.A.T-ul nostru...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„U.A.T-ul nostru...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Ce se întâmplă la Moscova,Washington...Mă uit la televizor... sau mă uit la BBC...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Dacă suntem la fel de interesând, atunci să nu mai deschidem discuții despre obiective care sunt deja pe lista de investiții și nu le vedem. Știți cum e! Nu vedem pădurea din cauza copacilor.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Domnule Băluță...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da, domnule Sava. Vă rog frumos!”

DI consilier Sava Ioan Răzvan: „Nu s-ar fi întâmplat acest lucru dacă ne trimiteați, așa cum trebuie proiectele de hotărâre....Proiectul de buget...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule...nu mă mai certați! Vă dau o nuielușă ca să mă bateți. Vă rog să nu mă mai certați! Nu fiți rău!”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„...Nu vă bate nimeni, stați liniștit...Nu vă speriați!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Mulțumesc! Mă apărați!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „E o dezbatere de idei, dar dacă dumneavoastră nu suportați acest lucru, nu-i vina mea! Nu am nicio vină!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Știți...ca în bancurile cu Alinuța.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„...Dacă ne-ar parveni proiectele de hotărâre după ordinea de zi în timp optim, s-ar putea să nu se mai întâmple să avem de azi pe mâine astfel de discuții.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu are nicio legătură despre ce vorbeați dumneavoastră...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„...că tot politic, dumneavoastră faceți, ce face PSD-ul la acest moment..”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ce face, domnule Sava. Ia spuneți!”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Țopăială...Asta face!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule consilier...M-ați uimit! Mi-am luat niște Iaxativ de emoție...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Dacă îmi permiteți...să țopăim pe chestiunile politice, care, sunt așa ușor în derizoriu. Domnul consilier Șupeală, vă rog!”

Dl consilier Gheorghe Șupeală:„Domnilor consilieri, mă iertați de intervenție...Bună ziua, în primul rând...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule consilier...Cu mare atenție...să nu primiți vreo lovitură...”

Dl consilier Gheorghe Șupeală:„Vreau sa vă spun un lucru pe care mi l-au reproșat foarte mulți oameni, cetățeni ai Sectorului 4...e o perioadă mai aglomerată din punct de vedere bisericesc...și mi-au spus următorul lucru...că citesc și dânșii pe facebook, pe...toate astea...toate ședințele Sectorului 4 și sunt foarte uimiți de multe ori, de discuțiile acestea, puțin...nu contradictorii, jenante....și că s-ar dori, mi-au zis foarte mulți, ca aceste confruntări să fie puțin mai...”

Dl consilier Vasile NegriIă:„Diplomatice...”

Dl consilier Gheorghe Șupeală:„...Diplomatice...Frumos spus...Mai diplomatice, fără aprecieri din acestea jignitoare... Cineva mi-a spus, chiar mai urât ca în Piața Sudului...Deci, vă rog și eu, pe această temă...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule consilier...Părinte...Nu, nu...A fost o singură dată mai mult decât...La o ședință...Nu s-a întâmplat...”

Dl consilier Gheorghe Șupeală:„...Nu, nu! Eu vreau să...Eu v-am spus...Sunt în slujba cetățeanului, cum ați spus și dumneavoastră...și fiind în slujba cetățeanului, să știți că cetățenii ne judecă....și cred că nimeni din acest Consiliu Local nu are legături mai profunde cu cetățenii decât un preot. Eu v-am spus ce spun cetățenii. Vox populi, vox dei!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Doamne ajută! în condițiile acestea, dacă nu mai sunt alte dezbateri pe rectificarea bugetară, vreau să vă rog să vă exprimați opțiunea de

A    A

vot. Cine este pentru rectificare, se abține sau este împotrivă? încă trei persoane, vă rog! încă două persoane...Să verificați aparatele de vot...Cu 16 voturi pentru, 4 abțineri și 3 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, mergem la Punctul nr.3: Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4. Discuții? Dacă nu, vă rog să mergem la...Domnule Sava, vă rog!

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Domnule Primar, ați spus mai devreme că șefa dumneavoastră, doamna Firea, o să ajute Sectorul 4 cu reabilitarea a 153 de blocuri. Sub ce formă va fi acest ajutor? Se va organiza o licitație? Puteți să ne dați mai multe detalii? Adică, nu înțeleg cum o să vină ajutorul ăsta!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule consilier, apreciez încă o dată, preocuparea vie pe care o aveți despre activitatea Partidului Social Democrat, vă promit că, zilnic, vă voi trimite informări în acest sens, tocmai ca să vă ținem la curent, vă invităm cu căldură să vă înscrieți în PSD în situația aceasta, chiar ar fi un lucru extraordinar, pentru că sunt convins că gradul de competitivitate pe care îl veți avea, va fi unul crescut...Lăsați-mă să răspund...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Vă dezamăgesc. Nu o să se întâmple lucrul ăsta.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Era o invitație...nici măcar, never say never.. .Multe lucruri ați spus că nu sunt...dar sunt convins că alături de PSD, puteți să fiți mult mai competitivi. Plecând de la lucrurile acestea despre care dumneavoastră m-ați întrebat, vreau să vă spun că prietena și colega mea, doamna Primar General Gabriela Firea, a dorit din tot sufletul...și a și făcut acest lucru, să sprijine Sectorul 4. Tocmai v-am explicat mai multe pârghii prin care Sectorul 4 a reușit să compenseze anumite pierderi bugetare pe care le-a avut...și lipsuri pe care le-a avut... Acum, din punct de vedere procedural, sunt convins că în urma unei adrese pe care o veți adresa, fie, dumneavoastră, fie, colegii dumneavoastră din Consiliul General, veți fi informat exact despre modul în care se va derula această procedură de reabilitare termică pentru cele 153 de blocuri, așa cum și cu altă ocazie v-am spus, sunt convins că acest lucru se va face conform legii...în nicio altă formă, în afara legii. Deci, doar conform legii se va întâmpla acest lucru...Și nu este la viitor, este o realitate, pentru că indicatorii tehnico-economici au fost aprobați. Despre asta este vorba....Pentru că am avut 153 de proiecte complete, cu tot cu indicatori.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Deci au fost aprobați de către Consiliul Local și urmează să fie susținuți și de către Consiliul General.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, ieri, s-a întâmplat lucrul ăsta, nu urmează. S-a însușit și de către Consiliul General. Consiliul Local i-a votat mai demult.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Astăzi suntem în 30, 29, 28 a fost ședința de Consiliu General.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Au fost votați indicatorii pentru cele 153 alaltăieri, de Consiliul General.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „De ce v-am întrebat? în data de 27 când am avut ultima ședință de Consiliu Local...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„23.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„23, scuzați. Am avut un proiect pe ordinea de zi în care am dat o. perioadă de grație de 5 ani proprietarilor care își reabilitează termic blocurile. Doamna Firea cunoaște acest lucru? Cetățenii care vor intra în pachetul acesta de 153 de blocuri vor fi și ei susținuți, sprijiniți cu același, cu aceeași măsură , adică li se vor da o perioadă de grație de 5 ani.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Păi, eu știu că dumneavoastră v-ați opus perioadei de grație. Ați votat împotrivă.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „N-am votat împotrivă, ne-am abținut. Am zis că efortul financiar al beneficiarului ar fi mai ușor, disipat pe 10 ani. Dumneavoastră ați promis că sunteți vizionar, că va veni o reglementare... N-ați promis, ați spus că așa credeți, că va deveni gratuit. E vorba de echitate . Cum facem cu cele 153 și cu cele 80 și ceva, aplicăm aceeași măsură sau nu?...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Mă simt ca Elisabeta Polihroniade.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnul Băluță , nu mai induceți în eroare și colegii noștri că pot să vă confirme că grupul PNL a votat pentru acest sprijin.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Noi, aici, avem un defect. Avem un sistem electronic care ne arată fiecare ce a votat.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan: „Haideți, vă rog frumos.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă rog...V-ați opus...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Grupul PNL chiar a spus că a votat pentru această perioadă de grație.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu v-a spus adineaori domnul Ștefan că n-a votat?”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Domnul Primar, credeți-mă că am votat pentru și v-am spus ca și consilier...ne uităm în procesul verbal și am zis atunci că m-ați convins, dar nu vreau să facem polemică fără rost. Am votat pentru, chiar credeți-mă că am votat pentru...deși amendamentul nostru nu a trecut.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Credeți-mă și eu deseori vă admir mai ales în tentativele de a scoate acidul din apa plată. Chiar sunt lucruri care mă mișcă, emoțional îmi creează niște reverberații deosebite, încerc să găsesc meandrele concretului și lucruri de genul acesta. Revenind la ceea ce v-am spus, este clar armonizată această procedură de reabilitare termică, este armonizată cu propunerile și certitudinile pe care le-am votat de-a lungul timpului. Deci, cu certitudine și ceilalți cetățeni vor beneficia de aceleași condiții. Nu va fi cum din nefericire s-a întâmplat pentru primul lot de reabiliatare, unde a fost totul gratuit, dacă vă aduceți aminte, iar ulterior datorită schimbării legislației, a existat această formă de discriminare pe care am încercat s-o estompăm prin hotărârile noastre legate de salariul mediu pe economie și alte măsuri sociale pe care le-am luat, astfel încât cât mai puțini cetățeni să plătească pentru acest serviciu pe care comunitatea îl face. ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Mă bucur v-ați adus aminte că data trecută când s-a votat acest sprijin pentru cetățenii care își reabilitează termic blocurile, v-ați adus aminte că grupul PNL a votat pentru.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnul consilier, fiți atent. Verba volant scripta mânem. O să rog pe colegul nostru, pe domnul Ionescu, să ne pună la dispoziție structura votului pentru chestiunea cealaltă. Să știți că pariul cu agricultura l-a pierdut colegul dumneavoastră, care nu e coleg, domnul Petre Roman, nu se știe. Apropo, tot politic, domnul Dobrițoiu, domnul Petre Roman sunt în PNL sau nu sunt, că nu înțeleg?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„întrebați-i dumneavoastră personal.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Păi nu, vă întreb pe dumneavoastră că sunteți reprezentanții partidului, pe șefii dumneavostră.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Noi, din fericire, suntem aici să dezbatem proiectele de pe ordinea de zi, nu să stabilim dacă anumite persoane sunt sau nu sunt membri. Dacă sunteți curios vă dau numărul de telefon, întrebați-i personal.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Chiar vă aștept și vă rog frumos să nu nu mă mai bateți cu nuielușa la funduleț, că nu e OK. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Pe principiul: Doamne Dumnezeule, primește-o pe soacra mea cu aceeași bucurie cu care ți-o trimit, să mergem la Punctul 3 la vot, vot... că alte chestiuni nu mai sunt de dezbătut, vă rog să vă exprimați opțiunea de vot. Vă rog să votați. Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la Punctul nr. 4: Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local Sector 4 către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 4 a terenului situat în str. Turnu Măgurele nr. 5, sector 4, aflat în proprietatea Municipiului București, în vederea edificării unei parcări. Domnul Matache, domnul Andrușceac vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Aș dori supun la vot scoaterea de pe ordinea de zi a acestui proiect, întrucât s-a constatat o eroare materială care nu a fost îndreptată.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu este vorba ...știu și sunt la curent cu discuția pe care am avut-o cu domnul Matache. Realitatea este aceasta, de asta avem aceste documente cadastrale, nu e făcut nimic în pripă legat de acest teren, este o situație care este analizată de foarte mult timp astfel încât aceste documente, chiar dacă e aiurea numărul pe care-1 vedem, ăla este din punct de vedere al cadastrului, din punct de vedere al documenteleor care se găsesc Ia Primăria Municipiului București, acestea sunt, nu sunt altele. Cunosc zona și am văzut că și domnul Matache o cunoaște, dar acestea sunt. Exact ca și cum, dacă blocului dumneavoastră îi spune că are scara 4 între scara 1 și 3, asta este situația în ceea ce-1 privește ca și cadastru. Deci pe noi ne interesează să identificăm exact parcela iar parcela are aceste coordonate?’

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Domnule Primar, în urma vizitei colegului meu, domnul Matache, pe teren, tocmai lucrul ăsta nu s-a putut întâmpla, nu s-a identificat locația unde se va edifica această parcare. Iar până la...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu, nu, o secundă. Haideți să nu... locația s-a identificat. Domnul Matache, greșesc cu ceva?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Locația am identificat-o. Ideea este că numărul este

greșit.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Credeți-mă și vedeți aici în planșele de la OCPI, ăla este numărul. Deci, ăla e numărul!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „M-am interesat, am văzut.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Deci nu este o eroare așa cum și eu aș gândi, aveți dreptate dar...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Dar e o diferență între numărul 31 imediat...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Realist vorbind ăsta este numărul de identificare pe care parcela respectivă îl are. Nu este o eroare tehnică în ceea ce privește...asta este identificarea parcelei respective.”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, Acest proiect are și viza de legalitate a doamnei Secretar,

da?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Cu certitudine și întăresc, rămâne pe bandă ceea ce spun, nu este im lucru pe care l-am văzut astăzi, este o necesitate. Mă bucur că îmi spuneți că acolo locuiți, ați văzut și dumneavoastră ce nevoie este de așa ceva acolo.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Chiar este nevoie de parcări, doar că vroiam să îndreptăm eroarea asta pe care am văzut-o și mi se părea aiurea adică nu e identificat, numărul 5 era tocmai în capătul celălalt. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Gândiți-vă că avem șansa cu 100-200 de mii de Euro să facem să zicem 250 -350 de locuri de parcare acolo în zona aceea, care este sufocată. Sufocată! De aceea, vă rog, să susținem acest proiect și vă rog inclusiv la următorul nivel, să avem susținere pentru acest proiect. Este clar obiectivul definit tocmai pentru a nu avea alte discuții și este o nevoie acută pe care oamenii din zona respectivă o au.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Acestea fiind spuse, vă supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot. Cu 20 de voturi pentru și 3 abțineri proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la Punctul nr. 5: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliul General al Municipiului București în vederea reparării de către Sectorul 4 al Municipiului București a trotuarelor aferente Căii Șerban Vodă, de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4, aflate în administrarea C.G.M.B Administrația Străzilor. Dacă sunt discuții. Domnul Sava, vă rog.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Așa cum am subliniat la discuția pe marginea proiectului 2 aceea de rectificare a bugetului local al sectorului 4, aș vrea să fac un amendament la acest proiect de hotărâre și anume articolul 2 <cheltuielile pentru lucrările de reparare a trotuarelor vor fi suportate din bugetul Municipiului București > ”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Domnul Sava, cum putem noi să dăm noi ceva, să hotărâm pentru alții, ce dracu' suntem copii mici? Adică, dacă vreți să faceți o chestie politică, hai, mai ziceți una că suntem urâți, grași și slabi, dar n-o mai băgați pe asta, că râde lumea de noi! Cum să putem noi hotărî pentru altul, domnul Sava, că ați fost primar general?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Solicitarea se va face ca cheltuielile privind repararea trotuarelor să se facă, să vină la pachet cu același...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Domnul Sava, putem să scriem un articol că-i rugăm frumos, dar cum să hotărâm noi că fac alții? Bun, supun la vot amendamentul domnului Sava. Eu, personal, ca jurist, n-aș vota acest amendament că e o aberație să hotărâm pentru alții. Supun la vot amendamentul domnului Sava. 9 voturi pentru, 4 abțineri și 10 împotrivă, amendamentul nu a fost adoptat. Domnul Ștefan. ”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Am discutat la primul punct de pe ordinea de zi, apropo de amenajarea spațiului verde Calea Șerban Vodă, cu un buget de 6 milioane de RON. Așa cum s-a făcut un parteneriat...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Regenerare urbană.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Regenerare urbană. Așa cum la Sectorul 1 s-a făcut un model pe Sisești Ion Ionescu de la Brad, im parteneriat Primărie Locală cu Primărie Generală, ținând cont că pătura asfaltică a fost pusă în noiembrie anul trecut pe Șerban Vodă, n-am votat pentru cheltuirea celor 6 milioane, am votat împotrivă, dar dacă tot a trecut proiectul și dăm 6 milioane pe reamenajare urbană să facă și Primăria Generală trotuarele, să-și termine treaba până la urmă, de ce să dăm tot noi banii?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, eu, vă rog din suflet să inițiați un astfel de proiect de hotărâre, la nivelul Consiliului General al Municipiului București și să fiți convins că veți avea parte de toată susținerea.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Vă mulțumesc.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Domnule Primar, aș dori să ne lămuriți și pe noi... deci proiectul ăsta de la punctul 5 ne pune în poziția de a-i ruga frumos pe cei de la Primăria Capitalei să le facem treaba. Așa sună, mă scuzați! Deci, le solicităm acordul de a le repara trotuarele care sunt în administrarea dânșilor...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Bun. Ideea e următoarea. Cine-și rupe gâtul în ele, eu sau dumneavoastră?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„își rupe gâtul politic doamna Firea... și s-a gândit să mai împartă din bilele negre pe la alte sectoare ca s-o rezolvăm politic pe banii oamenilor din Sectorul 4.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cetățenii Sectorului 4 sunt și ei cetățenii Municipiului București, iar doamna Primar Gabriela Firea, pentru cetățenii Sectorului 4, a făcut lucruri pe care niciun alt Primar General al Municipiului București, nu le-a făcut.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Decât pentru Sectorul 3, le făceau pe vremuri.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și cu această ocazie, inclusiv, pe procesul verbal, vreau să rămână acest lucru : atât eu cât și colegii mei de la Partidul Social Democrat îi mulțumim pentru implicarea pe care o are.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan :„ Din inimă partidului!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Asta-i la dumneavostră! Da? Noi mulțumim să știți că avem pentru ce. Nu știu dacă dumneavoastră aveți pentru ce, dar noi mulțumim și o să rămâneți plăcut surprins, sper. Sunt extrem de fericit, extrem de mândru să avem astfel de parteneri la nivelul Municipiului București care se implică în activitatea Sectorului 4. Sunt mândru de asta. Chiar dacă ne-am făcut un obicei să-i luăm pe toți la mișto, eu am un respect deosebit pentru doamna Primar General și mai mult decât atât o să doresc din tot sufletul să discutăm la sfârșitul acestui an, uitându-ne Ia - mergând pe același ton al dumneavoastră <trăim decenii de împliniri mărețe> vreau să ne uităm la sfârșitul acestui an la lucrurile concrete pe care le vedem în Sectorul 4 și să putem să facem diferența și să vedem cine a contribuit la aceste proiecte, inclusiv, din punct de vedere financiar, pentru că sprijinul nu se manifestă numai așa că uite ai făcut drumul sau nu ai făcut, există și o altă categorie de sprijin, tot așa cum suntem degrevați de 30 de milioane de Euro, că atâta costă blocurile acelea, indicatorii, 30 milioane de Euro. Nu putem să spunem și să acuzăm un om care într-adevăr sprijină cetățenii Sectorului 4, nu putem. Cred că nu e o dificultate, având în vedere complexitatea problemelor din București, să reparăm niște trotuare în care culmea și eu și dumneavoastră, când nu vă plimbați pe Kiseleff, dar vă așteptăm la numărul 10. ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Vedeți că nu sunteți în măsură să folosiți niște date cu caracter personal pentru că lucrul acesta s-ar putea să...” ... (intervenții în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu știu, că n-am fost la dumneavoastră acasă.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Kiseleff 10...e cu CNP sau ce?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ca să glumesc, mi-a zis domnul Fometici unde stați. ...(intervenții în sală fără microfon). ..E o glumă, da? Să o luați ca atare și domnul Fometici dacă poate s-o ia ca glumă. ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„O treceți în dreptul dumneavoastră, vă rog frumos.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Pe principiul, cincinalul în patru ani jumate, vă rog să votați pentru punctul 5. ...(intervenții în sală fără microfon). ..Nu, să votați pentru că așa ar fi normal pentru cetățenii Sectorului 4. Acuma dacă vreți să vă abțineți sau să fiți împotrivă, e dreptul dumneavoastră....(intervenții în sală fără microfon)...Cm 16 voturi pentru și 7 împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Doamne ajută! Punctul nr. 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4. Sunt discuții? Domnul Ștefan Laurențiu , vă rog.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu :„Ne-am uitat în Hotărârea de Guvern 797, articolul 13 și am văzut acolo, pentru ocuparea poziției de director general au voie și persoanele care au competențe pe economie, management, contabilitate și finanțe, economie în domeniu. Văd că la criteriile specifice pentru ocuparea postului de director general, au fost scoase acestea. Amendamentul nostru ar fi ca să nu fie restrictiv, să lăsăm voie, nu că sunt eu economist sau predau management, să lăsăm și managementul și economiștii să participe la acest concurs.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Deci, vreți să vă alăturați executivului, să înțeleg? Bine ați venit!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Nu, țin cu tagma, cu economiștii.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Domnul consilier, articolul 11, directorul general, mergem la punctul f, poate să fie economie sau management finanțe cont abilitate.... (intervenții în sală fără microfon)... Pagina 11, domnul Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Domnul Gâf, înseamnă că nouă ni se trimit alte materiale decât vi se trimit dumneavoastră. Vă pun la dispoziție materialul pe care mi l-ați trimis.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Domnul consilier, eu am în față pagina 11, la punctul f, condiții pentru ocuparea postului A mare, B mare, C mare și ce să vezi la punctul c litera f <economie sau management finanțe contabilitate>”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dacă erați la PSD nu aveați problema asta, citeați bine.” ...(intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „Deci, e rezolvată, înseamnă că sunteți pentru. E în regulă. Doamne ajută! Mergem mai departe.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Era primul rând pe pagina 11, într-adevăr, îmi cer scuze, nu am ochelarii la mine.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „De acuzat, v-ați învățat reflex...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „Nicio problemă, nicio problemă. Trecem la vot dacă sunteți de acord și dacă nu mai simt alte discuții. Să vă exprimați opțiunea, vă rog. Votul e deschis, puteți vota, vă rog. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Vă felicit. Mergem mai departe. Punctul nr.7: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București. Domnul Ștefan Laurențiu.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Domnul președinte, am o întrebare pentru dumneavoastră în mod special. Eu văd, nu știu de ce această hotărâre e doi în unu, e la ofertă, adică, aveți și DGASPC-ul și Direcția de Mobilitate Urbană. Eu nu înțeleg de ce un șofer la Direcția de Mobilitate are coeficientul de 1,57, adică, 2983 de lei și un șofer de la doamna director la DGASPC are coeficientul 1,27 care e un 2185.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Io an: „Vă pot răspunde?”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Chiar sunt curios, pe cuvânt.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„E vorba de faptul că șoferul de la Direcția de Mobilitate Urbană conduce o dubă în care se încarcă niște utilaje... (intervenții în sală fără

microfon)... pe lângă soft......(intervenții în sală fără microfon)...eu știu că dumneavoastră vă opuneți

în general măririi salariului celor care au salarii mici.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Nu mă opun! Eu vreau să se mărească și la DGASPC că am votat pentru organigramă.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Ați făcut politică toată ședința, știu că vă roade că muncitorul are 2900, pe noi ne bucură. Muncitorul este baza...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Predau antreprenoriat, eu țin cu întreprinzătorul.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Să țineți cu patronii. Noi nu suntem patroni! Noi aici suntem o instituție publică. Eu țin cu omul care muncește...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Și la taxa de salubrizare n-ați ținut cu patronii și nu e bine.......(intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Am ținut cu oamenii din Sectorul 4.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Știu, se vede...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Da, se vede. Păi, să știți că se vede. Deci, dacă v-am satisfăcut curiozitatea...”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Nu, nu, serios acuma. Deci, conduce unul o dubă și unul...E permis categoria B, acum serios. E o diferență de la 2100 la 2900.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Sunt aspecte. El participă și la activitatea de trasare, unde se lucrează cu materiale toxice...”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Atunci trebuia să ne puneți la dispoziție și fișa postului, ca să vedem, să facem o comparație, pentru că bunul simț al meu intelectual când văd șofer 2100 la DGASPC, șofer la Mobilitate Urbană 2900, e normal să-mi pun întrebarea, nu? Dumneavoastră dacă ați fi fost în locul meu nu ați fi procedat la fel? ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Haideți să vă ajut să încerc să vă ofer această lumină. încerc. Ideea este următoarea: cel care, de exemplu, se ocupă cu trasatul și conduce un utilaj de genul acesta, pentru că intenționăm să cumpărăm un astfel de utilaj, având în vedere ceea ce avem noi în administrare, este angajat pe post de șofer, nu de trasator sau altceva.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Scuze, domnul Primar, în Nomenclatorul de meserii nu este șofer, e operator, pe motostivuitor, e altceva .”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Este șofer și conform dispoziției conducerii va avea și alte atribuții.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:..Dumneavoastră ați înțeles care este diferența? Că. într-adevăr, nu ar fi normal să discriminăm, până la urmă tot același volan îl ține fiecare în mână, numai că operatorul...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Noi înțelegem asta acuma că discutăm, dar cineva care se uită că sunt documente publice noi suntem pe transparență și când vede fundamentat așa decizie așa a Consiliului Local, vă dați seama că e un semn mare de întrebare? Și e vorba de profesionalismul nostru, până la urmă!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Transparența are avantaje și dezavantaje. Unul dintre dezavantajele transparenței este acela că datele pe care cineva le citește le poate interpreta tendențios este foarte simplu. Și știți mai bine dacât oricine lucrul acesta, bănuiesc că aveți centură neagră în această materie, știți bine că aceste lucruri pot fi interpretate tendențios. Este simplu se pot compila, pot fi puse într-un anumit context și rezultă ce vrem noi. Da?”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Da, dar să le dăm cât mai puține motive.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Bine, o să le dăm. Prin activitatea lor cred că vor face treabă bună.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Trasăm tot și la dumneavoastră în casă dacă e cazul.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „Mergem la vot, stimați colegi. Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot pe acest proiect de hotărâre. 20 de voturi pentru, 3 abțineri proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumim. In numele muncitorilor vă mulțumim. Punctul nr. 8: Proiect de Hotărâre privind aprobarea finanțării parțiale în vederea participării elevei Badea Bianca Andreea din cadrul Liceului de Coregrafie ”FIoria Capsali” la etapa finală a concursului internațional de balet "Youth America Grand Prix” 2018 de la New York, S.U.A.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Este aici domnișoara și vreau să o vedem și să o încurajăm. Mai este ? ...(intervenții în sală fără microfon).. .A fugit?”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „A plecat la cursuri. Domnul Sava, vă rog.”... (intervenție în sală fără microfon)...

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Avem un amendament articolul 1 < se aprobă finanțarea parțială a cheltuielilor>, amendamentul este să schimbăm un cuvânt <se aprobă finanțarea parțială a cheltuielilor>. Mulțumesc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Mă surprindeți plăcut.Mai rar mi se întâmplă asta, sincer. Dacă aș fi în locul colegilor dumneavoastră, aș vota pentru, să știți.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Bun, dar ne dați și suma totală că e important... 18.800, da? Este absolut admirabil amendamentul dumneavoastră. în sfârșit și pe mine mă surprindeți plăcut. ...(intervenții în sală fără microfon)... Atunci trebuie corelat și cu articolul 2, să știți. Deci, haideți să facem corelarea pe amendamentul dumneavoastră ca să trebuiască să mai facem un amendament, deci: <se aprobă finanțarea totală și cunatumul este de 18.800 lei> Supun la vot acest amendament. Cred că cu toții veți fi de acord .Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot.Are un portofoliu extraordinar și merită să susținem această performanță și acest fenomen. Cu 23 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Acum vă supun la vot hotărârea așa cum a fost ea amendată în unanimitate, astfel încât, să susținem în totalitate participarea domnișoarei Badea Bianca Andreea la acest prestigios concurs. Vă rog să votați. în unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Felicitări.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Hai! Haideți, vă rog frumos! Hai, lângă noi! Voiam să-ți spunem cu toții următorul lucru: colegii mei și toți cei pe care îi vezi tu aici și o să ți-1 și arăt pe omul și mai bun, au decis să te sprijine în totalitate cu toată suma astfel încât începând din clipa asta, că acum au terminat votul, o să înceapă formalitățile efective. Eu vreau să te felicit. Uite, colegul meu, Daniel, a avut o idee și mai bună și a zis să te sprijinim sută la sută. Toți cei pe care ne vezi aici am fost de acord și suntem mândri de ce faci. Sunt foarte bucuros de lucrul ăsta. Dacă vrei să ne spui și nouă ceva, chiar ne-ar bucura să ne spui, pentru că înseamnă și pentru noi mult.”

Badea Bianca Andreea - elevă - Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”: „Mulțumesc în primul rând, foarte mult! Chiar e importantă pentru mine această competiție. E un vis, aproape. Vă mulțumesc!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„îți mulțumim mult de tot și îți urăm succes. Și după ce te întorci să vii din nou la noi, cu premiul, da? Și te premiem și pentru premiul acela! Da? Suntem mândri de tine și-ți mulțumim mult de tot. Bravo. Felicitări!”

Badea Bianca Andreea elev Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”: „Mulțumesc!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„înainte de a trece la ultimul punct e o discuție importantă și aș vrea...Ștefanei! Ștefanei, o să te rog să vorbești puțin despre data 11, despre propunerea pe care o avem ...”

...(Discuțiile purtate nu au fost la microfon)...

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Am încurajat-o și am susținut-o, nici nu știu acuma să vă mai întreb la următorul punct, dacă s-a făcut comisie de selecție, datoria ar trebui să mi-o fac.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Fiți atent. Domnul consilier e ok, sunt firești și sunt normale întrebările. Dincolo de ironiile noastre, sunt decizii care țin ...sunt membri în CA . Membri în CA au au un anumit statut, ei sunt numiți. în AGA, scuzați-mă, în AGA. CA-ul este altceva , AGA este cu totul altceva. Noi discutăm despre membri în AGA. Este o activitate neremunerată, subliniez acest lucru, este o activitate neremunerată. Este vorba despre reprezentații Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor. Atât, despre asta este vorba.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„La REBU era la fel, avea Primăria sau Consiliul General în AGA parcă, ăla era remunerat. Dar s-a făcut selecție... pe ce criterii? Cel puțin atâta lucru, pe ce criterii au fost numiți? Nu altceva.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dumneavoastră ați sesizat că, criteriile sunt 100% cele legale”.

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Am înțeles. Mulțumesc. Nu mai comentez.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Bun. Acestea fiind spuse trec la Punctul nr. 9: Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Adunarea Generală a Acționarilor de la Amenajarea Domeniului Public 4 (A.D.P.4) S.A. Vă rog, domnul consilier,”

Dl consilier Balmuș Mircea:„Vreau să fac o propunere în persoana domnului Văduva Răzvan. Al doilea, Cristi Zărescu în loc de Balmuș Mircea.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Propun un vot deschis. Vă rog să vă exprimați opțiunea dacă sunteți de acord cu vot deschis. Intrăm în procedură de vot, pentru vot deschis.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Noi suntem împotriva acestui proiect de pe ordinea de zi...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„E în regulă, domnul Sava. Exprimați-vă doar opțiunea. Dați drumul la procedură ca să vedem dacă sunteți de acord cu vot deschis. Acum puteți vota. Cu 16 voturi pentru și 7 abțineri, este vot deschis. Am să supun la vot fiecare membru în parte. Primul membru desemnat Aurelian Băluță. Cine este pentru, vă rog. încă 2 persoane trebuie să voteze. Cu 16 voturi pentru și 7 împotrivă, domnul Aurelian Băluță a fost desemnat. Domnul Zărescu

Cristian. Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot pentru dânsul. Cu 16 voturi pentru și 7 împotrivă Cristian Zărescu a fost votat. Și a treia propunere Răzvan Lucian Văduva. Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot pentru dânsul. Cu 16 voturi pentru și 7 împotrivă și domnul Văduva a fost votat. Supun la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 persoane desemnate : Aurelian Băluță, Cristian Zărescu și Răzvan Lucian Văduva. Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot. 16 voturi pentru, 7 împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Domnul Andrușceac, vă rog, deși nu avem pe ordinea de zi interpelări, vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Cred că este un lucru important, domnule președinte. Este pentru prima oară când aflu că în calitate de membru al Comisiei de Urbanism sunt dat în judecată pentru o hotărâre de consiliu local care se pare că încalcă legea. Am fost sesizat de domnul Panait Dumitru, care ne cere sprijin pentru următoarea situație, spune că a depus o acțiune în contencios administrativ la Tribunalul București pentru suspendarea HCL numărul 357 pe 2017 și deși a solicitat încă din data de 25.01.2018 o cerere înregistrată sub numărul 4287, la care a făcut o revenire în dată de 23.03, deci, după 3 luni de zile 2018, solicitare înregistrată cu numărul 15670, prin care solicita punerea la dispoziție a copiei procesului verbal încheiat în ședința Comisiei Tehnice de Urbanism din data de 5.10.2017 prin care s-a pus în discuție PUD-ul pe care dânsul îl atacă, pe Simigiului numărul 4, nu a primit răspuns nici până în prezent. Aș solicita să i se dea răspuns pentru că termenul legal este depășit cu 3 luni, iar acest document este necesar pentru a fi depus la Tribunalul Municipiului București. Vă mulțumesc. O să depun și în scris această interpelare.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Vă mulțumesc, domnul consilier. Declar închisă ședința Consiliului Local Sector 4. Vă mulțumesc.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETARUL SECTORULUI 4,

Io an GÂF DEAC


Diana Anca ARTENE

SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris,

Consilier Mîhaela CHIRCU Consilier Mihaela TĂTARU

18