Proces verbal din 28.09.2018

Procesul Verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 28.09.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.2690/25.09.2018.

Au fost prezenți 18 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua! înainte de a da citire ordinii de zi, aș dori să vă anunț că domnul consilier Turmac ne-a trimis un e-mail că nu poate participa la ședință...Nu este în București. De asemenea, domnul consilier Negrilă, nu este în București.Vom începe cu prezența. Suntem 18 consilieri prezenți din 27. Ordinea de zi este formată dintr-un singur punct, căruia îi voi da citire chiar acum: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 176/02.07.2018 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Tumu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu). Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ -Primarul sectorului 4. Vă rog să votați. Cu 18 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. încă o dată, voi da citire punctului de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre penfru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 176/02.07.2018 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu). Dacă sunt discuții pe acest punct? Atunci, supun la vot. Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumim pentru prezență. Declar ședința închisă/’

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL SECTORULUI 4

Cosmin Constantin BĂRBĂLĂU                   Diana Anca ARTENE

SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris. Consilier Mihaela CHIRCU