Proces verbal din 27.12.2018

Procesul Verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 4 DINDATADE 27.12.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.3467/21.12.2018.

Au fost prezenți 26 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4. conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantinn.Bună ziua! Putem începe, vă rog! Observ că avem și presă în sală. Vă mulțumim pentru prezență. Suntem 26 de consilieri prezenți din 27 consilieri în funcție. Aș dori să dau cuvântul domnului Viceprimar pentru ordinea de zi suplimentară. Vă rog!”

Dl Trocan Andrei George ~ Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,.Bună ziua! Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi, a următoarelor proiecte de hotărâre: la Punctul numărul 1: Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru copilul                         în vederea susținerii intervenției și tratamentului medical al

acestuia.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 1. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi, la punctul numărul 1.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, La punctul numărul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii avizului ISU, la spațiul închiriat în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr. 72/15.11.2018.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 9. Cu 25 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi, la punctul numărul 9. în continuare, voi da citire ordinii de zi, în integralitatea sa. Punctul numărul:

 • 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru copilul

, în vederea susținerii intervenției și tratamentului medical al acestuia

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru - Centrul Educațional UMF Carol Davila

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE - EVACUAȚI

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE"

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului a două autoturisme între Sectorul 4 al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii avizului ISU, la spațiul închiriat în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere ni*. 72/15.11.2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 10. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 05.12.2018.

 • 11. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 13.12.2018.

 • 12. Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 17.12.2018.

Vă rog. domnule Sava.

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Bună ziua, dragi colegi. Propun introducerea pe ordinea de zi a unui punct, interpelări și întrebări. De ceva timp acest punct lipsește sau întrebările și interpelările lipsesc de pe ordinea de zi... ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Da. Este ședință extraordinară, să știți. Doar la ședințele ordinare sunt interpelări.”

Dl consilier Sava loan RăzvanmDa. dar putem să vorbim...să mai ridicăm mici probleme.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Da. Doar executivul ar putea să introducă pe ordinea de zi un anumit punct... Supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa. Cu 26 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul numărul 1: Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru copilul                         în vederea

susținerii intervenției si tratamentului medical al acestuia. Vă rog, domnule Laurentiu.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurentiu :„Bună ziua, în primul rând. Domnule președinte... Am o propunere: ținînd cont că nu avem aceste proiecte de hotărâre în format electronic și rectificarea bugetară, care până la urmă este scopul primordial al ședinței...Propun o pauză până se vor reglementa aceste lucruri.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București :„Da. E în regulă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:..Zece minute pauză. Vă mulțumesc!”

PAUZĂ......................................................................................................................................

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Punctul numărul 1: Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru copilul

în vederea susținerii intervenției și tratamentului medical al acestuia. Dacă sunt întrebări legate de acest proiect? Supun la vot. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018. întrebări? Vă rog, doamna Murgoci.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:.,Da. înțeleg că aveți o problemă cu e-mailul, dar acesta este un rezumat al rezumatului. Noi nu avem și anexele, în așa fel încât nu știm la ce...Eu una nu știu la ce se referă rectificarea. Aveți niște capitole făcute în mare.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București :„D a. O să-1 rog pe domnul director economic ca să vă dea cîteva explicații.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,,Bună ziua! Deci, precum v-am spus și la ședința anterioară, această ședință, această ultimă rectificare bugetară, nu are ca scop efectuarea de operațiuni de trezorerie, deci...operațiuni de încasări și de plăți. Rolul ei este de a aduce bugetul la nivelul execuției..deci, de a aduce...bugetul care a fost la început și pe parcursul anului, a fost o prognoză, a fost un estimat, a fost un buget la care au lucrat precum știți, am awt destul de multe rectificări bugetare pentru că am căutat să angajăm pe măsură ce obțineam surse de venit reale în trezorerii, nu neapărat file de buget...și astăzi putem spune după ce am terminat de analizat și de închis toate plățile, atât ale Primăriei, cât și ale unităților descentralizate, putem face niște corecții care în sensul...astăzi putem stabili că sunt minus cu minus...deci, s-au făcut plăți mai puține cu 7.792,00 lei față de sumele angajate pe parcursul anului. Deci, această rectificare bugetară, acest raport de specialitate și anexele pe care o să le vedeți în spate, nu fac decât să aducă bugetul, componenta de venituri și componenta de cheltuieli la nivelul plăților.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Atunci cum explicați suplimentarea pentru capitolul 67.02.05.03.?”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Suplimentarea la capitolul 67.02.05.03 - este vorba de decontări care s-au făcut...care se fac...de viramente, de asta v-am și spus că în zilele de 27 și 28 nu se mai fac plăți la trezorerie, acest lucru se poate și verifica, sunt decontări, noi le spunem viramente, care se fac între poziții de investiție și poziție de funcționare. Deci, asta înseamnă că în special pe acest capitol, sunt obiective care au fost...deci, repet, au fost decontate din investiție și suma respectivă va fi transferată pe funcționare, deci, cheltuieli curente.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,,Nu sunt investiții, sunt cheltuieli curente.”

Dl Cioclea Cezar George ~ director - Direcția Economică:„Sunt cheltuieli curente, deci, ele au fost inițial gândite ca investiție, nu au îndeplinit condiția de mijloc fix, adică valori mai mari de 2500 lei cu tot cu TVA, asta e condiția esențială pentru ca un bun să fie considerat mijloc fix, să fie tratat ca investiție, dacă ele sunt sub această valoare, ele intră în categoria cheltuieli de funcționare și trebuiesc întregistrate din punct de vedere ale cheltuielilor conturilor curente, cheltuielilor de funcționare.”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Și înainte de a fi făcute aceste cheltuieli nu trebuia făcută rectificarea? Nu acum, după ce au fost făcute? Adică, noi rectificăm, luăm de la investiții, ducem în cheltuieli materiale...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:.,Nu. Noi facem un virament pentru reglarea surselor.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:..Am înțeles, dar aceasta nu trebuia aprobată de consiliu înainte? Trecerea din capitolul de investiții în cel de cheltuieli materiale?”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: ..Nu. pentru că nu este un obiectiv de investiții nou. înainte se face...când există un obiectiv de investiții nou. se votează indicatori...un proiect, apoi se votează un indicator tehnic o-economic și se alocă o sumă de bani pentru încheierea unui contract pentru o investiție. Aici este vorba de cheltuielile care se fac în funcționare, pe funcționare, dar care chiar dacă sunt pe funcționare, dacă îndeplinesc condiția legală prevăzută de Codul Fiscal, adică, valori mai mari de 2500 lei/bun, ele trebuiesc decontate din capitolul de investiție. în cazul acesta nu au fost cheltuieli de investiții, au fost cheltuieli de funcționare, deci, cheltuieli cu valori mai mici de 2500 lei/ unitate de măsură. Deci, concret. Ce vreau să vă spun dumneavoastră, astea sunt viramente. Rolul acestor reglaje este de a aduce sursa de finanțare, deci, partea de venituri, sursele de finanțare, capitolele de finanțare, le aduce în concordanță cu capitolele de cheltuieli cu destinația banilor. Deci, noi aici vorbim de destinația banilor și vorbim de sursa banilor. Acum trebuie să avem o corespondență între resursă și destinație.”

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Deci nu era nevoie înainte de a trece de la un capitol bugetar în altul de aprobare a Consiliului, când cheltuielile au fost deja făcute. Nu trebuia Consiliul să aprobe trecerea dintr-un capitol bugetar în altul, apoi să se facă acele cheltuieli? întreb.”

DI Cioclea Cezar George - director - Direcția Economica:,,Și eu v-am spus că, Consiliul votează doar aprobarea unor indicatori noi și a unor investiții noi.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Nu-mi răspundeți la întrebare.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Doamnă, aici, precum vedeți și dumneavoastră, dacă observați...dacă observați din analiză, toate cheltuielile, toate analizele, toate diminuările s-au făcut prin diminuarea investițiilor...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Vorbesc de suplimentări, nu vorbesc de diminuări...

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Păi, asta spun...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Ca să treci dintr-un capitol bugetar în altul...deci, am prea mulți bani la investiții și atunci vreau să-i trec la cheltuieli materiale. Am nevoie înainte sau... de aprobarea Consiliului, să fac asta sau după ce am făcut plățile deja...și doar Consiliul Local doar constată că trebuie să suplimenteze acolo? Aceasta e întrebarea.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Această suplimentare este o suplimentare formală, ea este un virament, cum v-am explicat, nu implică ordin de plată, deci, nu implică transfer de bani. Deci, nu implică transfer de bani, asta vă spun. Deci, nu există. Este un reglaj la nivelul surselor de finanțare. Nu are în spate document de plată, deci, nu se plătesc sume de bani. Asta vă spun dumneavoastră.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,.Pentru că ele au fost plătite înainte să existe rectificare.

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,,Ele au fost plătite înainte să fie rectificare... Nu este ăsta răspunsul. Deci, ele nu au fost plătite înainte să fie rectificare fără a fi... cheltuielile de funcționare, în general, sunt înregistrate în evidența contabilă...Deci, ele sunt înregistrate, nu au de ce să fie aprobate în cazul ăsta.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Alte întrebări pentru domnul director. Vă rog! Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot acest proiect. Cu 15 voturi pentru și 11 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor telinico-economici aferenți obiectivului de investiții: Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor intr-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru - Centrul Educațional UMF Carol Davila. întrebări pe acest proiect? Vă rog, domnule Sava.”

DI consilier Sava loan Răzvan:.,Bună ziua! Aș dori să ni se facă o clarificare în devizul general legat de cheltuielile neprevăzute, unde avem suma de 744 mii lei. care reprezintă undeva în jur de 12% din c+n -ui respectivei lucrări.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Cuantumul cheltuielilor diverse și neprevăzute a fost prevăzut de proiectant în concordanță cu standardul de cost și respectă reglementările în acest sens. După cum știți, cheltuielile indirecte nu sunt...sunt plătite ca să spun așa. decât în măsura în care pe parcursul derulării investiției, apare necesitatea apelării la banii respectivi.11

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Laurențiu.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:..După cum, unii dintre dumneavoastră știți...sau alții dintre dumneavoastră nu știți, sunt cadru universitar și întotdeauna susțin mediul educațional...și m-aș bucura ca în Sectorul nostru, pe lângă un Centru Universitar care este la Timpuri Noi și la Apărătorii Patriei, să mai apară altul...Totuși, gândindu-ne la utilitatea cetățenilor Sectorului 4. ținând cont că este un efort bugetar al Sectorului 4......și văd un deviz de 10 milioane...peste 2

milioane de Euro, în amenajarea unei hale gata construită...Ținând cont că avem un buget al burselor pentru tot învățământul din Sectorul 4 de 6500 mii, nu văd oportunitatea, sincer să fiu, să investim 10 milioane într-o construcție deja făcută, doar* pentru amenajare...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, dacă îmi permiteți. Construcția gata făcută, nu e chiar gata făcută. Dacă consultăm proiectul teluric și vă rog să-l consultați...vi-1 pun colegii mei la dispoziție împreună cu toată documentația tehnică aferentă, o să vedeți că lucrările sunt destul de ample. Vis-a-vis de oportunitatea pentru Sectorul 4, părerea mea este că este o șansă imensă pe care o are acest sector de a aduce un centru de educație de talia UMF Carol Davila. Vis-a-vis de finanțare, în bugetul pentru anul 2019, vor fi cu siguranță prevăzute sume și căutate soluții de finanțare, în așa fel încât să nu afecteze celelalte ramuri...și anume, banii care s-au direcțional către educație în Sectorul 4. Dacă ați văzut, pe parcursul anului 2018, au fost alocate sume importante de bani pentru modernizări de corpuri de școli, grădinițe și licee... ac est program va continua și în 2019, când vom asigura toate fondurile necesare continuării acestor investiții și finalizării în vederea modernizării și obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu, astfel încât, concluzionând, această investiție nu va afecta procesul educațional...Pentru burse, pentru că ați menționat și de burse, la începutul anului 2019 vor fi niște discuții, cu siguranță, între toate partidele, astfel încât să reglementeze pentru anul următor cuantumul acestora, astfel încât consider că este o șansă bună a Sectorului 4.”

DI consilier Ștefan Daniel Laiirențiu:,,Vă mulțumesc și aștept cu interes, reglementarea volumului...Cuantumul contează, într-adevăr, dar a volumului din bugetul total previzionat în 2019, alocat burselor școlare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Și eu vă mulțumesc! Domnule Matache. Vă rog!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Bună ziua! Am văzut că se specifică cuvântul amfiteatru la această reconversie. Puteți să ne spuneți despre ce este vorba mai exact? Adică, vor fi...Clădirea va fi transformată în două nivele? Ea va fi...?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Clădirea va fi...pentru detaliile tehnice o să vă pun la dispoziție Proiectul Tehnic și îl consultăm împreună, unde avem cuprinse și suprafețe și compartimentări și tot ceea ce ține de acest aspect.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Termenul de finalizare când e?”

Dl Trocan Andrei George - Vie ep rimatul Sectorului 4 al Municipiului București: „Conform caietului de sarcini ....(intervenție în sala fără microfon)....Cât, 6 luni? în jur de 6 luni. Ceea ce pot să vă spun despre respectivul amfiteatru, cum se numește, este că în cadrul obiectivului va exista o sală de amfiteatru cu o capacitate de circa 300 locuri. 250-300 locuri.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: ..Deci una singură? ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Este cu una mai mult decât există în prezent. Da. una singură deocamdată.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: ..Și firma de arhitectură Vego Concept Inginering care a a\mt în anii precedent! mai mult pierderi iar în 2016 a avut 0 angajați, este o firmă de încredere? Adică ea a făcut practic toate aceste...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Nu pot...La această întrebare..."

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: ..Toate calculele le-am văzut ștampila lor de asta...’1

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da, sunt asumate conform legii de proiectant și răspunde pentru ce a parafat și ștampilat. Vis-a-vis de situația financiară a firmei respective nu sunt în măsură să vă dau vreo explicație sau vreun detaliu despre așa ceva. Dacă aveți întrebări legate de proiectul de hotărâre, vă rog, dacă nu... în particular."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:.,Vă rog, domnule Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Domnule Viceprimar, puteți să ne spuneți, după ce această investiție va fi finalizată cine se va ocupa de mentenanță și întreținerea acestui centru făcut pe banii din bugetul Sectorului 4?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „O întrebare foarte bună. în momentul în care investiția va fi finalizată, toate aceste drepturi și obligații vor fi prevăzute în protocolul pe care îl vom semna cu UMF Carol Daviia pe care-1 vom supune aprobării, astfel încât la momentul respectiv, consiliul va decide acest lucru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte întrebări?”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:,.După cum știți, la acest proiect și în trecut, grupul PNL a votat împotrivă. Nu considerăm oportună o astfel de investiție, ar fi trebuit să rămână centru multicultural. Deci ne menținem aceeași poziție. Vă mulțumesc. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Supun la vot acest proiect. Cu 16 voturi pentru, 2 abțineri și 8 voturi împotrivă, proiectul a fost adotat. Punctul numărul 4 pe ordinea de zrProiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază Ia nivelul Sectorului 4. întrebări? Supun la vot acest proiect. ...(intervenție în sală fără microfon)... Vă rog, domnul Ștefanei. ...(intervenție în sală fără microfon)... Ați ridicat mâna prea târziu. Gata, puteți vorbi, vă rog.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,,Da. Vroiam să știu comparativ, ceea ce este scris în proiectul de hotărâre în privința cuantumului salariilor, scad sau cresc față de cele existente? Și unde sunt diferențele cele mai mari?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Având în vedere că la momentul de acum nu avem cuantumul bugetului pe 2019, salariile nu se modifică la niciun capitol de personal, ele rămân la nivelul anului 2018.”

DI consilier Marin Ștefanei Dan: „Da . E în regulă. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă nu mai sunt alte întrebări, supun la vot acest proiect. Cu 25 voturi pentru și o abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 5: Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4. întrebări? Doamna Murgoci. vă rog."

Dna consilier Murgoci Mihaela:..Am și eu o întrebare. Acest proiect nu se suprapune pe Hotărârea Consiliului General? Dacă poate doamna Secretar să ne răspundă."

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: ..Dacă vă referiți la Hotărârea 322. nu. nu se suprapune întrucât acea hotărâre se referă doar la parcările aflate în Administrația Străzilor, așa cum arată articolul 2 din acea Hotărâre de Consiliu General."

Dna consilier Murgoci Mihaela:..Și mai am două întrebări pentru direcție, la titlul trei, articolul 4, punctul f avem: <parcare pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități se sancționează cu blocarea roții autovehiculul și concomitent se poate decide ridicarea și relocarea.> Care este timpul în care se decide acest lucru, pentru că locul acela va fi blocat până nu va fi ridicată mașina."

Dl Gâf Deac Io an - director - Direcția Mobilitate Urbană:..Decizia va fi foarte simplă. în condițiile în care avem la fața locului disponibilă o platformă și intenționează Direcția de Mobilitate să achiziționeze la anul o platformă specială pentru aceste situații, pe Ioc se ia această decizie. Nu facem rabat pentru persoanele cu dizabilități și locurile destinate încărcării mașinilor electrice. De altfel vedeți că nu este un tarif progresiv, este direct un tarif mare de 500 lei la care se va mai adăuga și tariful ridicării. Nu. 500 lei va fi, 200 lei este tariful de ridicare."

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Văd că e< blocarea roții 200 lei pe zi>.”

Dl Gâf Deac Io an - director - Direcția Mobilitate Urbană :„Ok, 200 lei, le-am încurcat.”

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„La punctul 8 este spus: abonatul are obligația de a elibera de îndată locul de parcare ocupat. Acest <de îndată > mie mi se pare un pic cam arbitrariu în sensul în care spuneți mai departe <sub sancțiunea rezilierii unilaterale a contractului de abonat> Cu alte cuvinte, dacă trebuie deszăpezită parcarea respectivă, ce înseamnă de îndată? ”

Dl Gâf Deac loan - director - Direcția Mobilitate Urbană:„De îndată, înseamnă de îndată. Imediat, adică.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Păi da, dacă omul nu este acasă? ”

Dl Gâf Deac loan- Director Direcția Mobilitate Urbană:,,Dacă omul nu este acasă, înțelegem că nu suntem absurzi. Aceeași platformă va ridica mașina va ajuta să o mutăm mai în stânga, deszăpezim și punem mașina la loc fără costuri suplimentare. Dai' în principiu nu încurajăm nesimțirea și nu încurajăm ca oamenii să-și lase mașinile acolo și să nu le pese. Noi avem niște obligații contractuale, să deszăpezim, de exemplu, sau să marcăm, să numerotăm locul respectiv, să-i facem o operațiune. Obligatoriu oamenii, să știți că e venită din practică problema asta, oamenii refuză, spun: nu mă interesează, nu vreau. Sunt cazurile alea în care spun nu vreau, alea sunt deranjante. Omul când îți spune: sunt la muncă, vin într-o jumătate de oră, și să știți că am avut situația asta, cel puțin la trasări pe Obregia, în zeci de cazuri. Sunt oameni înțelegători, suntem oameni normali, dar sunt acei oameni care spun: nu vreau, nu mă interesează. Și am avut iarăși situația asta de foarte multe ori. mai ales parcările de reședință, spun: nu vreau să mut mașina, ce-mi faci? Ok, o să punem acolo o prevedere că putem să-ți rezilierii contractul pentru că e normal atunci când există, de exemplu o procedură de situații de urgență. De exemplu, ISU îți cere să faci un exercițiu și trebuie să eliberezi toată parcarea, e normal ca omul să părărsească parcarea dacă-i solicităm că există o chestiune oficială, atâta tot. Iar de îndată înseamnă conform legii, imediat.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Să înțeleg că înainte îl sunați, contactați cumva? ”

Dl Gâf Deac loan - director - Direcția Mobilitate Urbană:„Da, de aceea avem cârdurile de parcare, vor avea și aceste mașini cârduri pentru abonați de parcări publice și automat vom avea acces la datele lui. Anul viitor vor avea fiecare și aplicațiile dacă și le instalează pe telefoanele mobile gratuit, vor primi aceste mesaje instant direct din aplicație. Adică ne continuăm procesul de digitizare și digitalizare.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„O altă întrebare venită de la colegii mei: este interzisă parcarea pe o perioadă mai mare de două zile consecutive? "

DI Gâf Deac loan - director - Direcția Mobilitate Urbană:,.în anumite parcaje, da. Pentru că nu încurajăm ca să se transforme într-o parcare de reședință. Parcarea publică prin natura ei trebuie să însemne un rolaj. trebuie să însemne un spațiu disponibil pentru oamenii dintr-un anumit areal sau care au treabă într-un anumit areal. într-o anumită zonă, să parcheze. Nu am vrea s-o transformăm...e vorba de acele locuri care nu sunt destinate abonaților. acelea trebuie să aibă un flux și de aceea nu poți să-și iași mașina că tu ești șmecher și consideri că îți permiti. să lași mașina să blocheze. îți iei un abonament într-o altă zonă, altă zonă a parcajului și asta e, îți lași mașina acolo pe bază de abonament."

Dna consilier Murgoci Mihaela:,,Mulțumesc."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:..Și eu mulțumesc. Vă rog, domnul Ceacâr.”

DI consilier Ceacâr Sorin loan:,,O întrebare pentru domnul director. Când încep efectiv blocările roților, pentru că numărul de nesimțiți crește exponențial cu numărul de mașini."

DI Gâf Deac loan - director - Direcția Mobilitate Urbană:„Ne dorim din tot sufletul ca...”

Dl consilier Ceacâr Sorin loan:,,Când, când? Vreau o dată când începe, ca să rămână pe bandă să știe lumea ."

Dl Gâf Deac loan - director - Direcția Mobilitate Urbană :„Anul viitor.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Io an:,.Când? Primăvara, vara?

Dl Gâf Deac loan - director - Direcția Mobilitate Urbană :„2019”.

DI consilier Ceacâr Sorin Io an:., Vreau și eu o lună aproximativ."

Dl Gâf Deac loan - director - Direcția Mobilitate Urbană:„Domnul consilier, este vorba de o proedură. Dacă dumneavoastră îmi puteți spune în cât timp se atribuie un contract să cumpărăm 100 bucăți de blocatoare de alea...și eu vă spun.... (intervenție în sală fără microfon)...Urmează să publicăm, să știți.”

Dl consilier Ceacâr Sorin loan:.,Bun. Așteptăm cu foarte mare interes."

Dl Gâf Deac loan - director - Direcția Mobilitate Urbană:,,Eu vă spun realist acum, oficial sau neoficial, cum doriți dumneavoastră, rămâne pe bandă, ne dorim din tot sufletul în principal noi să rezolvăm problema asta. Eu știu că dumneavoastră ca și consilieri locali sunteți asaltați. Gândiți-vă că la noi vin sute de astfel de situații și ne dorim din tot sufletul ca operativ, de la sfârșitul lunii ianuarie să începem să blocăm roți. încă suntem în lucru cu acea aplicație informatică care să ne permită acea tarifare progresivă pentru că după cum spuneam este totuși o măsură de prevenție și nu neapărat...nu ne dorim să fim hingherii sectorului, dai* cel mai probabil sfârșitul lunii ianuarie începem să blocăm roți și dăm avertismente.”

Dl consilier Ceacâr Sorin loan:,,Sper să și popularizați că începe marea blocare ca să se înțeleagă, să nu zică că n-au știut.”

Dl Gâf Deac loan - director - Direcția Mobilitate Urbană:„Domnul consilier, de aia nu le luăm bani la prima deblocare. Indiferent că au știut, că n-au știut, e corect să nu le luăm bani la prima blocare tocmai ca să afle. Ei în parbriz vor primi pe lângă acel avertisment, vor primi prevederile regulametului și tariful stabilit în cazul în care nesimțirea continuă. De aceea nu e o problemă nici dacă nu facem foarte mare publicitate, deși să știți că suntem destul de urmăriți pe rețelele de socializare și pe site-ul nostru și cred eu că lumea va afla. Cu siguranță o să dăm un comunicat de presă oficial, astfel încât să știe toată lumea că trebuie să respecte regulamentele în vigoare și să încercăm să fim un pic mai normali la cap, asta-i viața.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Domnul Simion, vă rog. ”

Dl consilier Simion Samir:„Bună ziua. Aș dori să felicit activitatea domnului director din partea mea ca și consilier și din partea cetățenilor din teritoriu din sector, pentru modernizare și pentru libera comunicare la parcări.”

Dl Gâf Deac Io an - director - Direcția Mobilitate Urbană: „Vă mulțumesc mult, domnul consilier. Apreciez foarte mult.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Matache, vă rog.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Domnul director, mașinile care sunt parcate pe străzile cu sens unic vor beneficia și ele de un contract de închirierea locurilor de parcare sau vor fi locurile delimitate de parcare acolo?”

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția Mobilitate Urbană: „Trebuie să știți că în conformitate cu legislația în vigoare, pe stradă, adică pe carosabil, chiar dacă este stradă cu sens unic, se pot înființa doar parcaje publice. Sigur se pot înființa cu avizul comisiei de circulație și intenționăm să facem lucrul acesta, dar nu vor avea statutul de parcări de reședință pentru că legea nu o permite și vor avea statutul de parcări de utilitate publică pentru abonați, pentru cei care stau acolo. în principiu și sigur în anumite zone de interes, cu locuri lăsate libere unde să se plătească prin aplicație sau SMS și sigur vor intra pe planurile tarifare din acest regulament de astăzi. Intenționăm chiar să intrăm cu studiu de trafic pentru zona de sud a sectorului unde avem foarte multe asemenea străzi și cel mai greu vă spun că este zona de influență, să spunem așa, a domnului consilier Andrușceac. De influență spun, în sensul că e mai prezent acolo în zona de reședință a dânsului, zona Parcului Carol. unde este o nebunie generalizată din perspectiva traficului și a parcărilor. Și acolo trebuie reglementate lucrurile împreună cu Primăria Capitalei, pentru că oamenii ăia nu au de ce să sufere în permanență pentru că nu e sistematizat absolut nimic acolo. E zonă protejată și trebuie să lucrăm împreună cu Primăria Capitalei, cu Administrația Străzilor sau cine o mai urma să fie la Primăria Capitalei, să generăm un studiu de trafic care să le dea și cetățenilor de acolo speranța că pot să trăiască mai bine că în momentul de față este un infern.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: ..Asta vroiam să știu dacă și acele locuri vor fi contorizate.”

DI Gâf Deac Ioan - director - Direcția Mobilitate Urbană:„Da! Trebuie contorizate. Trebuie reglementate, trebuie oamenii protejați să aibă posibilitatea de a parca dacă sunt abonați, să fie un loc plătit și să beneficieze de el, mai ales la case, sigur, casele sunt deficitare total din punctul ăsta de vedere. **

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Mulțumesc. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mulțumesc. Domnul Sava, vă rog.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:.,Domnul director, întrucât în cadrul acestui regulament și în cadrul acestui proiect votăm și tarife, aș dori să ne puneți la dispoziție calculul tarifului.”

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția Mobilitate Urbană:„Vi-l pot explica. La care dintre ele faceți referire? Atunci o să vă răspundem în scris. Ok. ”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:,,Ar fi trebuit să fie prezent în anexă la acest proiect.”

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția Mobilitate Urbană: „Nu era necesar să fie prezent în anexă. Nu cere legea, dar pentru dumneavoastră, pentru că vă apreciez foarte mult și-mi place foarte mult de dumneavoastră, ce să o mai dau încolo- încoace, că avem un dialog constructiv deja de un an de zile, vreau să vă fac un material scris în ianuarie, astfel încât să vă explicăm toate tarifele.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,,Nu pentru mine, pentru cetățenii locuitorii sectorului 4 cei care plătesc taxe și impozite. Nu trebuie să-l faceți pentru Sava.”

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția Mobilitate Urbană:„E adevărat, este vorba de tarife. Nu, eu vi-1 fac pentru dumneavoastră în principal și îl distribuiți împreună cu noi cetățenilor. Feedbackul primit a fost unul bun. Să nu uităm faptul că acest proiect a stat mult în dezbatere publică. Noi avem o interacțiune foarte bună pe mediul Online cu oamenii și avem discuții destul de interesante și am primit feedback bun. Pentru că există un calcul în spate pentru fiecare tarif de acolo, există un calcul funțional. dar există și un feedback care să ni-1 confirme și de aceea l-am propus, altfel nu-1 propuneam. Dar știu că o să va abțineți, nu e o problemă, nu trebuie să motivați prin lipsa acestei anexe, nu ne supărăm, cetățenii oricum știu despre ce e vorba."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:..Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte întrebări, supun la vot acest proiect. Cu 20 voturi pentru. 5 abțineri și un vot împotrivă proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 6 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE - EVACUAȚI întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 7:Proiect de hotărâre privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE” întrebări? Supun la vot atunci acest proiect. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului a două autoturisme între Sectorul 4 al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 21 de voturi pentru și 5 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 9 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii avizului ISU, la spațiul închiriat în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr. 72/15.11.2018. întrebări? Supun la vot... Vă rog, domnule Andrușceac.”

Dl consilier Andrușcea Antonio:.,Stimați colegi, domnule președinte, la ședința anterioară tocmai am votat un buget pentru închiriere și un buget pentru refacerea și compartimentarea acelei clădiri. Acum văd că ne asumăm și calitatea de proprietari și cade tot în sarcina noastră obținerea acordurilor ISU. respectiv se suplimentează cu cinci sute douăzeci de mii de lei investiția în acest obiectiv. Cum se justifică, din punct de vedere legal, investiția în obținerea acordurilor ISU pentru o unitate care nu ne aparține, pe care o închiriem și cum recuperăm acești bani din bugetul Sectorului 4 îndreptați către o instituție...”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: .. Domnul consilier. îmi permiteți să răspund... ați terminat întrebarea? în primul rând despre recuperare, o să vă explice domnul director economic.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,, Deci, referitor la... referitor la partea de investiție, precum știți. în momentul în care demarezi o procedură de închiriere ai mai multe variante. Una dintre variante este, bineînțeles, să soliciți predarea de către proprietar a unui spațiu care să aibă toate elementele de care discutăm adică, spațiu... spațiu să fie amenajat, spațiu să aibă ISU. Problema este că, în general, există foarte puține spații, ca să nu spun absolut deloc, care sunt deja amenajate pentru a fi folosite ca unități de învățământ, în speță grădinițe. Și atunci, efectiv, din dorința de a rezolva problema, trebuie să căutăm soluții alternative. Deci, nu există, astăzi, pe piața imobiliară spații amenajate, spații modernizate care să aibă atât amenajarea pentru... rețineți, o anumită categorie de unitate de învățământ. Aici noi nu vorbim despre unități de învățământ, că ele nu sunt standardizate, când discuți de o grădiniță, discuți de un număr de oameni, de un număr de dormitaoare, deci ele sunt, să spunem... se fac, ca să spun așa, un termen poate plastic, la comandă, deci ele nu există. Nu există pe piața dezvoltatorilor, pe piața imobiliară așa ceva. Și atunci, trebuie să ne asumăm noi acest rol de a face investiția și atunci și noi, bineînțeles, de a face și această amenajare adică compartimentările și ulteriror de a obține aceste autorizații pentru incendiu. Precum am spus și data trecută și v-am și arătat, dacă mai țineți minte și dacă vreți putem să facem și o fotocopie pentru toată lumea, prețul pentru care s-a închiriat,.... prețul la care s-a închiriat acest spațiu a fost de cinci virgulă cinci euro pe metrul pătrat.” ...(discuții în sală fără microfon)...

DI consilier Sava loan Râzvan:„..Țz77ferventze în sală fără microfon)...cinci virgulă cinci plus dotările.”

DI Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Nu! Nu! Nu! Noi discutăm... noi discutăm acum de ceea ce înseamnă chiria. Cinci virgulă cinci euro. care este un preț foarte jos și care a fost obținut tocmai în condițiile în care ... atenție!... noi ne \7om asuma eventualele necesare dealtfel, compartimentări, modernizări și aceste reparații în vederea obținerii...sau acestei investiții în vederea obținerii avizelor ISU. Noi discutăm acum de 1800 de mp. Asa. Deci, de fapt, asta am vrut să vă spun că, din punct de vedere al necesității și al oportunității acesta este considerentul de la care s-a pornit. Să găsim un spațiu mare, un spațiu suficient de bun pentru a putea să găzduim un număr mare de elevi și să putem decongestiona anumite grădinițe care intră în programul MDRAP-ului de reparații și de consoliări. iar ulterior compartimentările și ulterior investiția ISU să le facem din fonduri proprii. Din punctul de vedere pe care l-ați spus dumneavoastră și ați făcut o afirmație legată de recuperarea investiției, nu există nicio prevedere.... nicio prevedere și vă rog frumos să citiți, să vă informați, nicio prevedere în care să se specifice care este suma minimă, maximă, standard, orice referitor la această sumă și la amortizarea ei. Legislația. Codul fiscal spune foarte clar, amortizarea investiției se face pe durata contractului. Deci asta înseamnă că. în mod linear, se ia valoarea investiției, se împarte la numărul de luni a contractului. Asta este amortizarea. Ceea ce spuneți dumneavoastră, la ceea ce invocați dumneavoastră este o problemă morală, este o problemă de ceea ce noi numim principiul economicității. Principiul economicității înseamnă buna gestiune a banului public, asta înseamnă să nu faci o investiție, să nu faci o cheltuială în nunme propriu când ai putea să obții un bun cu o valoare mai mică. Deci, asta înseamnă... să vă dau un exemplu: dacă total investiție, în acești patru ani de zile, chirie plus modernizare. în paranteză compartimentări, plus acest ISU ajunge la undeva la zece euro pe metrul pătrat și noi putem să găsim pe piață la un opt euro pe metrul pătrat un spațiu gata amenajat, gata pregătit și cu acest ISU, atunci într-adevăr se poate spune, la nivel moral, că am încălcat principiul economicității. Dar, dacă pe piață nu există acest spațiu înseamnă că nu putem fi, să spunem, atrași de această răspundere... la această răspundere.”

DI consilier Andrușcea Antonio:., Domnule director, vă atrag atenția că la ședința anterioară am vorbit de un cuantum al chiriei de opt euro nu de cinci virgulă... așa plus TVA, am vorbit de o sumă care ajungea, cu investițiile, la zece euro și aș vrea să ne spuneți dacă vorbim de un contract de închiriere semnat, pentru că altfel...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,.Asta v-am spus...”

Dl consilier Andrușcea Antonio:,, Pentru că altfel discutăm despre o investiție care nu are la bază nici măcar contractul care să ne dea posibilitatea...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Asta v-am spus, domnul consilier și atunci și v-am și arătat, avem un contract semnat pe prețul de cinci virgulă cinci euro, iar atunci când au ajuns la acel zece euro pe metru pătrat am făcut o simulare a cheltuielii per metrul pătrat... pe perioada de patru ani de zile pentru toți cei 1800 de metri pătrați.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Ați luat în calcul și mentenanța? Este inclusă mentenanța în acest preț sau este extra?”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Mentenanța? La ce vă referiți?”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Mentenanța...”

Dl Cioclea Cezar George - director ~ Direcția Economică:,, Mentenanța cui? La ce vă referiți?”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:,, A spațiului. Mentenanța spațiului?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: ., Adică ce? Curățeni? La ce vă referiți?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „De exemplu, dacă ați negociat și mentenanța. Este inclusă sau este neinclusă?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Păi lucrarea are garanție, să știți. Ele fiind în perioada de garanție, lucrările se execută pe cheltuiala... eventualele lucrări de reparații se execută pe cheltuiala executantului.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:.. Da. Și pe termen lung mentenanța spațiului închiriat.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: .. Mentenanța..”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:.. Și asta se specifică. Este inclusă sau nu este inclusă. Era o întrebare.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu este inclusă. Nu.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Deci nu este.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Exact.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Dacă îmi permiteți domnul....E ca atunci când închiriezi un apartament. Normal că îți plătești tu tot ce înseamnă mentenanța în apartament. Nu e logic?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:., Nu este. Nu vorbim de rezidențial aici."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Dacă mai sunt alte între bări ? D o nmul L aurențiu. ’’

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:..îmi cer scuze! Domnul director, cer o confirmare. Deci, discutăm de spațiul închiriat, deținut de Vista Residence Berceni SRL, ați făcut afirmația că a fost semnat contractul de închiriere cu 5,5 euro/mp.” ...(discuții în sală, fără microfon)...

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„...( intervenție în sală, fără microfon)...Vi-1 aduce acuma, uitați-1!” ...(discuții în sală, fără microfon)...

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,,Pentru că eu știu că noi am votat cu 8 euro. de asta...”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„..(Wen'C7?/7'e în sală, fără microfon)...^, s-a votat contractul de închiriere.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dacă țineți minte, la cealaltă ședință, domnul Primar a spus din memorie... au întrebat ceva niște colegi și au spus de prețul asta. Prețul din contract... aduce acum contractul și îl pune pe masă... e simplu.” ..(intervenție în sală, fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Alte întrebări pe acest proiect? Domnule Sava, vă rog!”

Dl consilier Sava loan Răzvan:,,Mai devreme am avut o întrevedere cu domnul Primar și cu câțiva reprezentanți ai părinților care au copii la Grădinița "însir’te Mărgărite" După cum se știe, în data de 14 ianuarie Grădinița "însir’te Mărgărite", toți copii care vor fi acolo, se vor muta în acest imobil de la Vista Rezidențial. în primul rând, aș dori date .... să găsiți soluția pe care vi-au solicitat-o părinții... reprezentanții părinților, o dată și o dată... acum ați venit cu un proiect, pe ordinea de zi, cu care noi să votăm lucrările de amenajare în vederea obținerii avizului ISU, la spațiul închiriat. Suntem în data de 27, până în data de 14, acest spațiu va îndeplini condițiile....”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu e cazul pentru că aici discutăm despre cealaltă jumătate. După cum știți, la locația respectivă... ”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,,îi răspund eu domnului consilier. Scuzați-mă! Domnul consilier, această solicitare, această hotărâre de Consiliu Local prin care noi vă solicităm acordul pentru încheierea acestui contract nu are, repet, nu are.... rolul acestui vot este pentru...să ne permită nouă demararea procedurilor de achiziție. Deci, noi acum trebuie să facem procedura de achiziție care înseamnă să facem proiectarea... deci pașii care trebuiesc facuți, din ce motiv am cerut astăzi,.... din ce motiv am cerut astăzi și nu am așteptat, cum ați spus dumneavoastră, luna ianuarie, este din simplu motiv că un obiectiv nou de investiții nu mai poate... nu poate fi votat decât., deci un obiectiv nou de investiții nu poate fi votat decât ca anexă la primul buget. Primul buget va fi. după estimările mele, din ce am înțeles și eu., pe partea Ministerului de Finanțe, undeva în luna aprilie.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu! Domnul director. mă scuzați, că dânsul a avut altă întrebare și îmi permit să îi răspund eu. direct. E vorba de alt spațiu. Deci discutăm de două spații diferite. Această investiție. începusem să vă spun, a fost împărțită în două, jumătatea în care se mută copii din "însir'te Mărgărite" e finalizată. Mergem și o vedem împreună, e finalizată lucrarea. Indicatorii, pe care îi aveți în față, sunt aferenți spațiului, de la aceeași adresă... cealaltă jumătate. M-ați înțeles? Deci noi acolo am prevăzut...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:.. Până la urmă... până la urmă grădinița se va muta....”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, într-un spațiu finalizat.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:., Finalizat care...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da. Finalizat și recepționat. Inclusiv lucrări de ISU. tot!”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:.. Inclusiv ISU. iar contractul ăsta de închiriere 72/.....”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:.. Toată suprafața..”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:,,.. /15.11.2018 reprezintă toată suprafața?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da.”

Dl Cioc le a Cezar George - director ~ Direcția Economică:,, Cealaltă suprafață...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:.. Cealaltă sau toată suprafața, că nu mai înțelegem?”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,,Cealaltă. Deci sunt două suprafețe. Sunt două suprafețe, una a fost finalizată, este cea de care spuneți dumneavoastră,... este cea de care spuneți dumneavoastră. în care se vor muta copii de la Grădinița "însir’te Mărgărite", cealaltă am închiriat-o pe data... din noiembrie, e contractul la domnul consilier acum, deci cea de care discutam cu 5.5 Euro. în ședința trecută, dacă mai țineți minte, am solicitat acordul dumneavoastră, votul., pentru aprobarea lucrărilor și cheltuielilor de compartimentare... da?... iar astăzi venim cu solicitarea către dumneavoastră pentru lucrările de ISU. Deci, vom face deci, aceeași etapă chirie, compartimentare, ISU...”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:,. Am înțeles. Noi... contractul acesta 72/15.11.2018 se referă... închirierea la tot spațiul acela...”

DI Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,, Nu! Nu! Nu!.... Da 1800 Da!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, La 1800 de mp, Da?”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică :„Deci, în total acolo vor fi 1800 mp cu 1300 mp... vor fi în total...”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:,, Dumneavoastră ați amenajat acum....”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,, O mie trei sute și cât?”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Deci 1300 de mp sunt gata.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Deci, 1300 sunt gata, urmează 1800” ...(intervenție în sală, fără microfon)...

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Păi da, dar se mută în data de 14 că am vorbit și cu învățământul.. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Se mută în spațiul finalizat, domnule consilier, se mută în spațiul finalizat.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog domnule Laurențiu.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Am și eu o întrebare. S-a creeat, într-adevăr, o mică confuzie. înțeleg că este... m-am edificat, înțeleg că sunt două spații, unul de 1200 de mp și unul de 1800 de mp și de aici și confuzia cu 5,5 și cu 8 euro. întrebare, pentru primul spațiu care deja este funcționabil, către doamna Secretar, când a fost trecută., e hotărâre de consiliu pentru spațiul de 1200, care este gata?”

Doamna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La ce fel de hotărâre de consiliu vă referiți?”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, La închirierea celor 1200 de mp. Să înțeleg că nu s-a făcut nicio angajare, nimic?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu a fost vorba nici acum de închiriere, domnule consilier. Deci, noi avem indicatorii pentru ISU aici, în față. Este vorba de proiectul tehnic aferent echipamentelor de combatere a incendiilor.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Domnule Viceprimar, vorbesc de cei 1300 de mp care sunt gata și vor fi funcționali, unde se va reloca grădinița. ...(discuții în sală, fără microfon)... E confuzia...” ...(discuții în sală, fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, dacă mai sunt alte întrebări?...(discuții în sală, fără microfon)... Mai sunt alte întrebări pe acest proiect? Supun la vot proiectul, atunci. Cu 15 voturi pentru, 2 abțineri și 9 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 10:Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 05.12.2018. Supun la vot acest proiect. Cu 26 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.Punctul numărul 11:Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 13.12.2018. Supun la vot. Cu 26 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.Punctul numărul 12: Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 17.12.2018. Vot pe acest proces verbal, vă rog. Cu 24 voturi pentru și 2 abțineri procesul verbal a fost aprobat. Vă mulțumesc pentru prezență și înainte de a pleca, vreau să dau cuvântul domnului Viceprimar.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ înainte să încheiem ședința, vreau să vă mulțumesc pentru implicare și activitate în anul 2018, să vă urez La mulți ani! și un an nou mai bun, plin de împliniri și realizări. La mulți ani!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Și eu vă mulțumesc. Declar ședința închisă.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETARUL SECTORULUI 4


Cosmin Constantin BĂRBĂLĂU

Diana Anca ARTENE


SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris,

Consilier Mihaela CHIRCU

Consilier Mihaela TĂTARU

Consilier Mirela MUSTĂȚEA

14