Proces verbal din 27.02.2018

Procesul Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 27.02.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr. 647/21.02.2018.

Ședința a fost legal constituită, fiind prezenți 27 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Gâf Deac Ioan.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei și reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, înainte de a începe lucrările noastre am să îi dau cuvântul domnului consilier Vasile Negrilă pentru a prezenta un coleg important pentru comunitatea noastră și... Vă rog, domnul Negrilă!"

DI consilier Negrilă Vasile:,, Bună ziua! Am deosebita plăcere să vă prezint un coleg.... în 2014, Primăria Sectorului 4 s-a înfrățit cu Primăria din Cernăuți, astăzi a venit să ne regăsească un coleg care lucrează în Primăria din Cernăuți, mai precis în satul Mahala, acolo este un sat unde aproape 100% sunt români care locuiesc în Ucraina și aș vrea să vi-1 prezint pe domnul Nicolae Gostiuc, care astăzi a venit să ne vadă, să ne întrebe ce mai facem și să ne mulțumească că suntem alături de ei.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua! Vă salutăm! ”

DI Gostiuc Nicolae:,,...(intervenție din sală a domnului Gostiuc fără microfon)... Reprezint o comună pur românească din nordul Bucovinei,.. Sunt consilier local...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă invităm stați lângă noi. ”

DI Gostiuc Nicolae:,, ...(intervenție din sală a domnului Gostiuc fără microfon)... E bine aici. Vă mulțumesc frumos! ”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, O să dau cuvântul domnului Primar pentru amendamente la ordinea de zi.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Bună ziua tuturor colegilor!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Lăsați-mă o secundă! Vă rog să consemnați că a venit și domnul consilier Șupeală. Suntem 27 de consilieri prezenți.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Bună ziua! Executivul solicită introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 1/22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 86/27.10.2016 Să fie primul punct pe ordinea de zi”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Ok! Va fi primul punct pe ordinea de zi. Cine este pentru introducerea acestui punct pe ordinea suplimentară, vă rog? Votați cu da, abținere sau nu. încă două persoane, vă rog! Verificați dacă ați votat, vă rog! Ați votat? încă o persoană! Bun!

S-a încheiat votarea! Cu 27 de voturi pentru, acest punct a fost introdus pe ordinea de zi și este primul punct.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Al doilea proiect de hotărâre: Proiect de hotărâre privind depunerea cererii de finanțare „îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială nr. 190, str. Nițu Vasile nr.16”, în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/AP.10/PI.10.1b/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici prin care se modifică și completează HCLS4 nr. 365/22.12.2017 Propunerea este de a fi punctul 9 pe ordinea de zi”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect? Vă rog să votați! Și cu atenție să apăsați cu toții! Cu 27 de voturi pentru și acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Al treilea proiect propus este: Proiect de hotărâre privind depunerea cererii de finanțare „îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bdul. Metalurgiei nr. 89”, în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/2017/10/10.1/10.2/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici prin care se modifică și completează HCLS4 nr. 364/22.12.2017 Ca indicativ, punctul numărul 10 propus pe ordinea de zi.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect, vă rog? încă o persoană, vă rog! Cu 27 de voturi pentru și acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Următorul proiect de hotărâre este: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București Propunerea de introducere este punctul 13 pe ordinea de zi,”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Cine este pentru, vă rog? încă o persoană. Vă rog verificați-vă aparatele din față! Este posibil să fi votat mai repede decât s-a dat drumul la procesul de votare. Acum este încheiat. Cu 25 de voturi pentru și 2 abțineri acest proiect a fost introdus pe Ordinea de zi. Vă rog!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Următorul proiect propus este: Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 340 m.p. din suprafața de teren aparținând Băneasa Investments S.A., situată în Municipiul București, Șoseaua Berceni nr. 2, Sector 4, în vederea realizării obiectivului de investiții „Amenajare parcare Piața Berceni - Sudului, Sector 4” Propunerea este de a fi pe poziția 14 pe ordinea de zi.

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Am să vă rog să vă exprimați opțiunea de vot cu privire la introducerea proiectului pe ordinea de zi. Cu 25 de voturi pentru, 1 abținere și 1 vot împotrivă și acest proiect de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. Vă rog!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Următorul proiect propus este: Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale Propunerea este aceea de a fi pe poziția 15 pe ordinea de zi.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Am să vă rog să vă exprimați opțiunea ie vot pentru introducerea pe ordinea de zi Cu 27 de voturi pentru, acest proiect de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnul președinte, înainte de a citi ordinea de zi în ace stă formulă, am să-i rog pe colegii noștri de la tehnic să pună la dispoziția tuturor consilierilor ordinea de zi în formula propusă, pentru că le va fi mult mai comod. Noi am făcut o ordine de zi tocmai ca să nu ne încurcăm în poziții. Punctele noi introduse pe ordinea de zi, aprobate, împreună cu punctele pe care vi le-am transmis, să le puteți avea în ordinea propusă, ca să nu vă încurcați.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Bun! Dau citire ordinii de zi a ședinței noastre de astăzi, așa cum a fost ea amendată:

1.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 1/22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 86/27.10.2016

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

2.    Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local (Delegeanu Dan Bogdan)

3.    Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local (Balmuș Mircea)

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

4.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

5.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 31,01,2018.

6.    Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.03.2018-31.05.2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

9.    Proiect de hotărâre privind depunerea cererii de finanțare „îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială nr, 190, str. Nițu Vasile nr.16”, în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/AP.10/PI.10.1b/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici prin care se modifică și completează HCLS4 nr. 365/22.12.2017

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

10.    Proiect de hotărâre privind depunerea cererii de finanțare „îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bdul. Metalurgiei nr. 89”, în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/2017/10/10.1/10.2/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului

Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea principalilor indicatori tehnico-econoniici prin care se modifică și completează HCLS4 nr. 364/22.12.2017

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare “Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 11 ”, în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul apelului de proiecte cod “POR/174/3/l/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari"

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

12.    Proiect de hotărâre pentru prorogarea unor termene din H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017, privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

13.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 340 m.p. din suprafața de teren aparținând Băneasa Investments S.A., situată în Municipiul București, Șoseaua Berceni nr. 2, Sector 4, în vederea realizării obiectivului de investiții „Amenajare parcare Piața Berceni ~~ Sudului, Sector 4”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

15.    Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spațiilor din unitățile de învățământ din Sectorul 4 propuse spre închiriere și intervalele orare aferente

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

17.    Proiect de hotărâre privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului la cel de-al treilea apel de propuneri de proiecte „Acțiuni Urbane Inovat ive” lansat pe Fondul European de Dezvoltare Regională cu proiectul „ARTĂ URBANĂ: ZUGRĂVIREA CREATIVĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

18.    Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 236/13.09.2017 cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu ARD Asociația de Dezvoltare Comunitară în Mediul Rural și S.C Rom Activ Business Consulting SRL în vederea constituirii Asociației „Gândim și Acționăm

Local în Sectorul 4” pentru realizarea în comun a proiectului de interes public local „Strateg Plus -parteneriat pentru dezoltare locală durabilă”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil apartamente și servicii S+P+4E+5Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 234,00 mp, aparținând SC ANYO INTERCOM SRL, situat în str. Alunișului nr. 32, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru extindere hală, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 3000,00 mp, aparținând lui Luțu Tudor și Luțu Mihaela, situat în șos. Berceni nr. 104P, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire complex sportiv cu spațiu alimentație publică, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2.000,00 mp, aparținând SC LAKESIDE VIEW SRL, situat în Drumul Dealul Bradului nr. 149-151, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil

locuințe colective, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 250,00 mp, aparținând.......

Aparținând cui? O secundă să vă citesc din proiectul de hotărâre ca să fim exacți. ...(intervenție din sală fără microfon)... Nu, nu, nu! Aceea este adresa! Probabil DÂMBULUI 128 RESIDENCE SRL. Ok. îmi cer scuze. Probabil asta e denumirea!.... aparținând DÂMBULUI 128 RESIDENCE SRL. situat în str. Dâmbului nr. 128, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

24.    întrebări, interpelări.

25. Probleme curente.

E o denumire originală. îmi cer scuze. M-a bulversat această creativitate de pe strada Dâmbului.

Cine este pentru aprobarea ordinii de zi, așa cum a fost ea prezentată, vă rog? Cu unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată. Intrăm pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 1/22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 86/27.10.2016 Vă rog, care sunt propunerile?

DI consilier Puiu Florian: „ Grupul PSD îl propune pe domnul Trocan.

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Bun! în aceste condiții vă propun să votăm. Este vot deschis. Cine este pentru? Vă rog domnul ...(intervenție în sală fără microfon)... ”

Dna Popa Aneta - Sef Serviciu - Serviciul Tehnic Consiliul Local:,, ...(intervenție fără microfon)... Nu! Este în lege! Este în lege, vot deschis! ...(intervenție în sală fără microfon),.. Scrie în lege, domnul consilier! Votul este deschis pentru comisia de validare.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Bun! Fiind ok, vă propun să votăm. Cine este pentru hotărârea de consiliu cu propunerea domnul Andrei Troc an în comisia de validare? în unanimitate, propunerea grupului PSD a fost adoptată. Credeți că mai este cazul să votăm hotărârea? Eu cred că tocmai am votat-o...(intervenție în salăfâră microfon}... Lăsați domnul Sava că avem... avem timp. Să vă mai gândiți dumneavoastră la nemurirea sufletului. Avem timp astăzi, este zi lungă. Nu vă faceți griji!"

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Domnule președinte, haideți, intrați pe procedură, așa cum scrie la lege. Nu ne întrebați pe noi cum! Știți foarte bine cum!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Democrație! Am zis să vă întreb că după aceea vă supărați, vă simțiți nebăgați în seamă! Nu merge! Cu dumneavoastră e greu! Bun! E complicat, vorba fostului meu șef de partid. Deci, din acest punct de vedere, haideți să supun la vot

hotărârea cu..... proiectul de hotărâre. Vă rog! Cine este pentru? 27 de voturi pentru, v-ați agitat

degeaba, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local - domnul Delegeanu Dan Bogdan. Domnul Primar, domnul consilier... vroiam eu doar să vă spun eu câteva cuvinte... Pentru câțiva dintre noi, de fapt sunt sigur că pentru majoritatea, dar pentru cei care au lucrat mai îndeaproape cu dumneavoastră, a fost o onoare să vă avem drept coleg și vă mulțumim întotdeauna, din perspectiva de consilier local, suntem fericiți că vom fi în continuare colegi, dumneavoastră din perspectiva de membru al executivului și pentru toată activitatea pe care ați depus-o în acest Consiliu, mulți ani de zile, personal vă felicit și vă transmit mulțumirile noastre ale tuturor.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Eu doar atât îi spun lui Dan-avem foarte multe lucruri de făcut.... foarte multe lucruri avem de făcut și sunt convins că așa ca și până acum, am făcut lucrui frumoase și în noua perspectivă, mult mai aplecată către tehnic, vom fi mult mai dinamici,”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Domnul Delegeanu, vă rog.”

Dl consilier Delegeanu Dan Bogdan.:,, După 18 ani de mandat, consecutivi, a ajuns și momentul ăsta în care trec cumva de partea cealaltă a baricadei. Vă mulțumesc mult pentru aprecieri, tuturor, sper că voi putea, în continuare, să mă pun în folosul Consiliului Local cu experiența pe care o am și oricând sunt disponibil pentru orice probleme credeți că le pot explica, sunt în continuare aproape, am schimbat, hai să spun, doar partea din care privesc lucrurile. Mulțumesc și așa cum am spus, în continuare sunt aproape de dumneavoastră.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Io an:,, Vă mulțumim domnule consilier. Stimați colegi am să vă rog să vă exprimați votul pe această hotărâre de consiliu. Cine este pentru a lua act de demisia domnului consilier și de încetarea de drept a mandatului? încă 3 persoane care nu vor să îl lase pe domnul consilier să plece! Una! Abțineți-vă, totuși trebuie să apăsați pe buton. Cu 25 de voturi pentru și două abțineri proiectul de hotărâre a fost adoptat și mulțumim domnului Delegeanu pentru tot ce a făcut în acest Consiliu Local. Trecem mai departe. Este proiectul de

hotărâre numărul 4.....3, iertați-mă! Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de

consilier local (Balmuș Mircea) în această situație, Comisia de validare, așa cum este ea astăzi, în

formula deja amendată, am să vă rog să ne întrunim pentru a analiza dosarul.......(pauză pentru

analizarea dosarului).......Proces verbal, încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului

4, din data de 27.02.2018. Astăzi, 27.02.2018 Comisia de validare a examinat documentația privind validarea mandatului de consilier local a domnului Balmuș Mircea. Comisia constată faptul că următorul supleant din lista de candidați a Partidului Social Democrat, respectiv Murariu Loredana Elena, renunță la funcția de consilier local, așa cum reiese din adresa Partidului Social Democrat, înregistrată la registratura Sectorului 4 a Municipiului București cu nr. 9133/20.02.2018 și la Secretariatul Consiliului Local al Sectorului 4 cu nr. 39/21.02.2018. Ca atare, următorul supleant de pe lista de candidați, care întrunește condițiile legale, este domnul Balmuș Mircea iar comisia a hotărât să propună validarea mandatului de consilier local al domnului Balmuș Mircea, pe locul rămas vacant, în urma demisiei domnului Delegeanu Dan Bogdan. Semnează toți cei 5 membri ai comisiei. O să vă rog să .... Domnul... așteptați!”

Domnul consilier Balmuș Mircea:„< Jur să respect Constituția și legile țării, să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 4 -București. Așa să îmi ajute Dumnezeu! >”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Doamne ajută! Ok! Haideți să votăm proiectul de hotărâre, după jurământul...(intervenție din sală fără microfon)..,întrebări! Aveți o întrebare, dar după ce votăm! Suntem în procedură de vot! Ce întrebare aveți? Vă macină rău? Dacă nu vă macină, așteptați până...Adică să nu vă mănânce rău! Dacă vă mănâcă rău, o puneți acuma, nu e problemă, asta e! Vă mulțumesc frumos! Haideți să votăm, vă rog și după aceea să îl scărpinam pe colegul de la USR. Cine este pentru, vă rog? Cu 20 de voturi pentru și 6 abțineri proiectul de hotărâre a fost adoptat. Acum vom reveni din nou 27 de consilieri și vă rog să resetați sistemul, astfel încât să se înregistreze această situație. Bun venit noului coleg! Domnul consilier imediat ce se reseteaza sistemul și se dă drumul la microfon, scarpinați-vă. Vă rog!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:., Vroiam să întreb, domnul Balmuș dacă și-a dat demisia din Adunarea Generală a Acționarilor ADP 4 sau nu.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Am să vă răspund și dumneavoastră ar trebui să citiți legile înainte ...(intervenție din sală fără microfon)... Atunci?”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Păi și atunci?! La ce punem.....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Atunci întrebăm ca

îi

sa....

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Gata! S-a scărpinat! E în regulă!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Atunci, din curiozitate, vă întreb ce ați mâncat aseară? Sunt și eu curios ...(intervenție din sală fără microfon)... E vorba despre faptul că puteți avea încărcături intestinale grele.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Corect! Și e o problemă medicală asta! Haideți să trecem mai departe.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Vă rog mult de tot! Vă rog mult de tot, domnul consilier să vă respectați colegii ... (intervenție din sală fâră microfon)... Nu cred că dovediți acest lucru! ...(intervenție din sală fără microfon).,. Nu, da... Și eu vă răspund foarte frumos, ce ați mâncat aseară.. ..(intervenție din sală fără microfon)...''’

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Bravo! Deci, nu știm dacă dânsul și-a dat demisia, nici ce a mâncat domnul consilier. Vă rog, domnul Andrușceac!”

DI consilier Andrușceac Antonio :„ Domnule președinte, domnule Primar, stimate coleg, eu vă urez bun venit în rândul Consiliului Local. Sunteți un exemplu și pentru ceilalți cetățeni, dintre care unii tineri. Vedeți cum se poate trece din rândul persoanelor cu activitate civică în Consiliul Local. Dânsul este o persoană prezentă la toate acțiunile de pe Secerei, un om implicat, drept pentru care uitați-1 lângă noi, acum în calitate de consilier. Un exemplu pe care trebuie să îl urmați la modul cel mai serios. Da? Oamenii care se implică, ajung consilieri.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Păi, ce vreți domnule.....”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:.. Haideți să vă mai dau eu un exemplu!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnul consilier, atâta tot, vroiam, tocmai că domnul Andrușceac dădea exemplu de implicare civică, tot așa vreau să dăm un exemplu negativ, de data asta, de non implicare, domnul Balmuș, niciodată să nu ajungeți să aveți 23 de absențe de la ședințele Consiliului Local. E foarte urât și nu e normal, vreodată, pentru niciun consilier să aibă o conduită de genul acesta.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, Și foarte important, în ședința în care dânsul e propus pentru a fi validat ca și consilier local să fie prezent. Că îmi aduc aminte de cineva care a fost un pic absent.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac loan:,, O! Ce memorie aveți domnul consilier! Felicitări! Da! Așa este!”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, Da. Iar legat de spiritul civic al unora, îmi aduc și eu aminte de un individ, că nu vreau să îl jignesc, dar nici nu îi dau numele, care în urmă cu câțiva ani de zile se tot bătea cu pumnul în piept, dorind să salveze o parte din ceea ce credea el că poate salvat, ulterior, brusc a început să facă politică. Deci ăla cred că ar trebui să fie primul exemplu de dat.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac loan:,, Domnul Negrilă, vă rog!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Eu vorbesc în calitatea mea.... îl cunosc de foarte mulți ani pe domnul consilier Balmuș și aici dați-mi voie, colegi de la USR să vă contrazic.Eu îl știu de pe vremea când eram eu la PSD și să știți că chiar a muncit foarte mult... a muncit foarte mult, dacă îmi permiteți domnilor, domnul Ștefanei! Vă rog frumos! Când dumneavoastră vorbiți eu stau și vă ascult! Vă rog eu frumos să stați la loc și să mă ascultați! Că ceea ce vă spun acuma... Poate veți și dumneavoastră în PSD, nu știu poate mâine, poimâine, nu se știe niciodată ce se întâmplă cu dumneavoastră. Sau poate sunteți deja! Nu știu! Ce vreau să vă spun este că pe acest om îl știu de foarte mulți ani și muncește la PSD de foarte mulți ani. Și dacă este aici, e pentru că merită acest lucru. Să știți și dumneavoastră domnilor de la USR. Chiar a muncit și muncește foarte mult în acest partid.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Stimați colegi, vă anunț pe această cale că am găsit un prieten român în Franța care e într-un partid politic și mă duc, mă pune și pe mine consilier acolo. Dar o să fim....”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnule președinte, dânsul știe să vorbească franceză bine ...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac loan:,, Da! Eu nu știu să vorbesc foarte bine dar mi-a zis că nu e un impediment. După ce se întâmplă în România cu cei care vin și vorbesc aici românește, asta ar fi o problemă minoră.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu-mi spuneți că va dat un ABAC.”’

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac loan:,, Oarecum.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu e problemă. Știți că noi suntem cu copii mai mici cu alfabetarul, cu lucrurile acestea.... e bine”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac loan:,, Puzzles, prințesa Sofia. Ne-am......

Bun!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Și CV

Greenpeace....”

Dl consilier Sava loan Răzvan:,. Mai muncim și noi astăzi domnilor?!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac loan:,, Nu ați văzut domnul Sava că ne jucăm cu nervii dumneavoastră? Nu vedeți?! Ne jucăm cu nervii dumneavoastră, ca un copil cu plastelina. Punctul 5 Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului ... {intervenție din sală fără microfon}... Nuu, că aici iar au propuneri Liberalii! De aceea am vrut să sar peste el. Iertați-mă, dar intrăm pe zonă serioasă. Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4, modificată și completată Vă rog, care sunt propunerile?”

Dl consilier Puiu Florian:,, Grupul PSD propune ca noii consilieri să ocupe locul celor demiși.... celor care și-au dat demisia.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Gura păcătosului adevăr grăiește. în consecință ...(intervenție din salăfâră microfon}... Nu aveam cum, era prea bună! Deci, în consecință, înseamnă că domnul Andrei Trocan intră în Comisia nr.6, unde era doamna Stolojanu și noul nostru coleg intră în Comisia Juridică nr.7, în locul domnului Delegeanu. Ok. Deși este un vot de persoane, avem posibilitatea, dacă doriți, de data aceasta, să votăm pentru a vota deschis, dacă sunteți de acord. Cine este pentru vot deschis, în cazul acesta, vă rog? Cu 21 de voturi pentru și 6 abțineri s-a hotărât că putem vota deschis. Cine este pentru aprobarea celor doi consilieri în comisiile menționate, vă rog?

A    A

Procedură de vot colegii! Acum puteți vota, vă rog! încă două persoane! încă o persoană! Cu 25 de voturi pentru și 2 abțineri propunerile au fost aprobate. Acum supun la vot hotărârea în ansamblul ei....(intervenție din salăfâră microfon}... Vă rog, faceți propunerea. La microfon!”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, Mulțumesc. Am dori să propunem ca, în Comisia de buget să revină domnul Guilhem și domnul Sorin Ceacâr să își reia locul în Comisia pentru comerț.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Protestez în mod activ!”

Dl consilier Ceacâr Sorin Io an :„Mie îmi place la comerț, domnule președinte.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Protestez în mod activ, domnul consilier!”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, Este propunerea noastră Mulțumesc frumos.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Nu pot să țin comisii fără oameni. Domnul coleg, care a mai fost în Comisia de buget-finanțe, cred că într-un an de zile a venit de 2 ori. Eu sunt un om matinal. Noi, pentru cetățenii din sectorul 4, ne trezim și dimineața Știți? Și câteodată ne mai învoim și de la muncă. Colegul nostru, într-un an de zile... am stat și am făcut comisii fără dânsul. Nu vă supărați pe mine! Nu că am o chestiune....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Puteți să îi cântați melodia aceea „ Et si tu n'existais pas””

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, De ce?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, De ce nu? Știți cum

e?!”

DI consilier Andrușceac Antonio :„ Haideți să ne opunem la vot, vă rog.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Bine. Ne opunem la vot. Propunerea de înlocuire între comisii, nu am înțeles exact unde se duce domnul Ceacâr. Deci, domnul Guilhem pleacă din 6 în 7, nu în 1 și....”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, Și domnul Ceacâr în 6”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, ....și domnul Ceacâr. Da Ok. Cine este pentru această propunere? Grupul nostru este împotrivă, vă zicem de acum ...(intervenție din sală fâră microfon}... Domnule, eu am spus pentru grupul meu! Voi faceți ce doriți. Știți cum e. Consiliul trebuie să funcționeze. Doar cu 11 voturi pentru, 5 abțineri și 11 împotrivă propunerea dumneavoastră nu a fost aprobată de consiliu. Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost el discutat. Cine este pentru, vă rog? încă 2 persoane vă rog! încă 2 persoane vă rog! 2 persoane care nu au votat! încă o persoană! Domnul Ștefanei! Ați votat? Mai muncim domnule și noi astăzi?! Cu 20 de voturi pentru și 7 abțineri, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Ajungem, în sfârșit, la ceea ce vroiam înainte Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 31.01.2018. Cine este pentru, vă rog? Acum exprimați-vă opțiunea de vot. încă 3 persoane! Două! încă doi colegi! Vă rog urmăriți aparatul, vă rog mult! Acești timpi morți pe lângă glumele noastre de tot felul ne îngreunează viața. încă o persoană! Răzvan! Mulțumesc. Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. 6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.03.2018-31.05.2018”

DI consilier Negrilă Vasile:,, Grupul Partidului Umanist îl propune pe domnul Gâf Io an

Deac”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Acestea fiind spuse...”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, Se poate? ”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Se poate.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Domnule, noi suntem mai liberali pe partea asta. Eu îl propun pe domnul consilier Antonio Andrușceac ca și președinte de ședință, în perioada 01.03.2018-01.04.2018.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Stați că vine telefonul, aveți răbdare,”

Dl consilier Pînzaru George Daniel:,, Eu îl propun pe domnul Vasile Negrilă, poate se întoarce la PSD cu ocazia asta.”

DI consilier Negrilă Vasile:,, Domnul Daniel! Eu am fost la PSD și recunosc lucrul acesta, să știți. Și sunt mândru de lucrul acesta. Sunt mândru de lucrul acesta și nu îmi e rușine să recunosc lucrul acesta.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Ca să o dăm pe aia dreaptă eu am fost primul la PSD când era PDSR...”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, ...(înregistrare neclară)... domnul consilier. Mulțumesc pentru propunere.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Că vorba aia.... Nu știu cine era în sală aici când era Mihalache candidat pentru.....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Sigur domnul.....

Domnul Antonio am primit o solicitare de la dumneavoastră din partid... un coleg de la dumneavoastră vrea să se înscrie în PSD, se uită la dumneavoastră în clipa acesta, domnul Moulin, dar noi îl primim să știți, deci nu e o problemă. Trimite în continuu solicitări de înscriere . Nu știu.... nu are recomandarea niciunui membru încă, dar îl așteptăm alături de noi.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Bun. Propun vot deschis și le luăm pe rând propunerile. Prima subsemnatul, a doua domnul Andrușceac și a treia domnul Negrilă. Este vot deschis la alegerea președintelui de ședință. Pentru prima propunere, respectiv subsemnatul, cine este pentru, vă rog? Mai verificați o dată! O persoană nu a votat! Cu 18 voturi pentru, 2 abțineri și 7 prieteni care vor să mă scape de această problemă, practic s-a votat în acest sens, următoarele propuneri nu se mai supun la vot. Supun la vot, de data asta, proiectul de hotărâre, în ansamblul lui. Cine este pentru, vă rog? ...(intervenție în sală fără microfon)..., Proiectul de hotărâre! Nu contează! Ca înainte!... (intervenție în sală fără microfon)... Domnul coleg! Ce să îi facem? Asta e situația! Uite nu sunt! Dacă au fost 18 din prima.... (intervenție în sală far a microfon)... Dar ce suntem domnule.... Biroul electoral central când număram voturile lui    (intervenție în sală fără microfon)... Așa

e la alegeri! Ce să îi facem?! Uite îmi șoptește doamna Cristescu aici. încă 6 persoane exprimați-vă opțiunea de vot! încă 5!..,. (intervenție în sală fără microfon)... Da! Și asta e    (intervenție în

sală fără microfon)... Nu! Nu! Nu! Nu mă comparam domnule cu el! Eu nu pot să fiu atât de mic în anumite situații cum e dânsul!... (intervenție în sală fără microfon)... Cu 20 de voturi pentru, 2 abțineri și 5 voturi împotrivă, mulțumesc Partidului Național Liberal pentru susținere, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem mai departe. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018 Și de aici înainte, domnul Sava, începe iureșul. Vă rog! Domnul Andrușceac, părintele Șupeală, domnul Ștefanei... domnul Laurențiu”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:,, Aș vrea din partea executivului să ne facă o clarificare, în sensul că anul trecut au fost câteva persoane care au fost angajate la Direcție de Poliție Locală , instanța a ajuns la concluzia că au fost date abuziv afară, a dat în sensul ăsta o hotărâre definitivă, întrebarea este în felul următor: Dacă persoanelor respective li s-au dat.... li s-au plătit sumele cu care instanța a obligat Primăria să le pună în aplicare, asta o dată, dacă ele au fost prevăzute în proiectul acesta de buget și dacă aveți cumva soluții de recuperare a acestor bani. Mulțumesc.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Vă asigur că procedăm conform legii.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Următoarea persoană care vrea să ia cuvântul, domnul Andrușceac.”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, Bună ziua domnule președinte, domnule Primar, stimați colegi, am următoarele amendamente pe care le supun atenției și aprobării dumneavoastră, din partea grupului USR Primul amendament. < Ținând cont de importanța investițiilor în mediul educațional și de necesitatea exprimată de societatea civilă, de familiile cu care ne-am consultat în vederea dezvoltării serviciilor de tip „After School”, luând în considerare și solicitările asociațiilor părinților de la Școala Gimnazială Emil Racoviță, cât și ale locuitorilor din zona deservită de această școală, solicităm introducerea în Bugetul Sectorului 4 a sumelor necesare pentru realizarea unui After School (proiectare +executie) la Școala Emil Racoviță din Aleea Emil Racoviță nr. 1, o altă soluție telurica decât cea existenta în proiectul intial. Este propusă pentru realizarea părții de termoizolare.

Deci, pentru bugetarea sumelor necesare, considerăm suficientă raportarea la celelalte centre ” After School'' existente în propunerea de buget, și anume alocarea a 520.000 lei pentru înființare ” After School” la Școala Emil Racoviță. Propun de asemenea ca sursa de finanțare diminuarea cu 100.000 lei a bugetului de la capitolul 51.02 alin 20.01.30., iar restul credite de angajament în anul 2013”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, 2019>”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Precizez.. 2019, mă scuzați. Precizez că această propunere este o inițiativă comună a grupului USR și PNL.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „înainte de a o supune la vot, aș dori să salut această propunere și dialogul pe care l-am avut în identificarea unei alte soluții tehnice pentru că, din nefericire, în ciuda faptului că la Școala Enril Racoviță este o licitație care a furnizat un câștigător și a fost și bugetat nefericirea face ca, virgulă, costul pe care îl presupune mutarea unei magistrale RADET să fie mult mai mare decât costul investiției. Ca atare, prin dialog și prin identificarea unei alte soluții tehnice pentru asemenea speță am reușit să identificăm, împreună, această soluție și vă mulțumesc pentru faptul că atât dumneavoastră cât și colegii de la PNL, pe această speță, au fost proactivi. Este o ințiativă excepțională și vă mulțumesc pentru ea.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Și eu vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ O să votăm amendamenul domnului consilier. Vă rog, cine este pentru? încă 5 persoane, vă rog! Urmăriți aparatul de.... încă 2 persoane! încă o persoană, vă rog, haideți! încă o persoană! Cu 27 de voturi, amendamentul a fost aprobat. Felicitări colegilor.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,. Mulțumesc tuturor colegilor care au înțeles necesitatea să dezvoltăm rețeaua de ” After Schoof’ și să adoptăm și metode tehnice noi. Următorul amendament al grupului USR este următorul: Se referă tot la domeniul educațional.<Am observant că pe lista de unități școlare vizate pentru finanțare prin PNDL nu se regăsește Școala Marin Sorescu nr.194 care, deși deține o unitate de învățământ preșcolar care nu a obținut însă aviz ISU, de asemenea centrul After School nu deține nici el aviz ISU, iar Sala de sport are nevoie de lucrări de modernizare. Astfel, propunem introducerea in bugetul pentru anul 2018 a următoarelor obiective:

» realizarea lucrărilor în vederea obținerii avizului ISU pentru grădiniță aferenta scolii 194. Pentru bugetarea sumelor necesare, considerăm suficientă raportarea la celelalte grădinițe existente în propunerea de buget, și anume alocarea a 520 000 lei pentru execuția lucrărilor pentru anul 2018, prin diminuarea cu 520 000 lei a bugetului pe capitolul 51,02 alin 20.01.30 » realizarea lucrărilor in zederea obținerii acordului ISU pentru After School la Școala 194. Pentru bugetarea sumelor necesare, considerăm suficientă raportarea la celelalte centre ”After School” existente în propunerea de buget, și anume alocarea a 520 lei pentru execuția lucrărilor....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, 520.000 lei”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Mă scuzați! 520 000 lei pentru execuția lucrărilor existente în propunerea de buget și anume alocarea pentru anul 2018, prin diminuarea cu 520 000 lei a bugetului pe capitolul 51.02 alin 20.01.30 o Punctul 3 Execuție lucrări de modernizare la Sala de spoit din școala nr.194. Pentru bugetarea sumelor necesare, considerăm suficientă raportarea la celelalte modernizări existente în propunerea de buget, și anume alocarea sumei de 200.000 lei din bugetul anului 2018, iar restul in anul 2019, suma totala fiind de 520.000 lei. Este o estimare. Propun ca Sursa finanțării să fie diminuarea cu 200.000 a bugetului pe capitolul 51.02 alin 20.01.30> Mulțumesc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, înainte de a trece la vot, de asemenea, apreciez, extrem de mult, acest amendament pe care l-am depus. Mi se pare unul extrem de constructiv și sunt convins că în integralitate consilierii vor da vot pentru acest tip de modificare și încă o dată mulțumesc modului în care am colaborat cu grupul dumneavoastră la elaborarea acestor amendamente.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac loan:„0 să votăm al doilea amendament Cine este pentru, vă rog? în unanimitate, amendamentul a fost adoptat. Vă rog, domnul Andrușceac dacă mai aveți!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Da. Al treilea amendament care se referă de asemenea la domeniul educației, e un domeniu căruia mă bucur să văd că îi acordăm cu toții mai multă importanță în acest nou an. De asemenea, ne aplecăm asupra unui aspect pe care l-am discutat de la începutul mandatului-siguranța în școlile și grădinițele din sectorul 4. Este un lucru pe care cu bucurie văd că începem să îl realizăm împreună. Să punem.... da. <In domeniul educației, considerăm esențial să depunem toate eforturile pentru garantarea desfășurării actului educațional într-un mediu sigur pentru integritatea participării copiilor la programul de educație. Astfel, solicităm bugetarea, în anul 2018, a sumelor necesare pentru proiectarea lucrărilor necesare obținerii avizului ISU pentru 23 de unități școlare, de care am luat cunoștință că nu dețin acest aviz. Lucrările pentru obținerea avizului presupun crearea de sisteme de detecție și stingere incendii, asigurarea spațiilor în vederea evacuării în caz de pericol și alte cerințe impuse pentru a obține avizele de la pompieri. Pentru bugetarea sumelor necesare, considerăm suficient alocarea unei sumei de 30.000 de lei pentru fiecare obiectiv în parte, suma totală fiind de 690.000 lei, obținuți prin diminuarea cu câte 34.500 lei de la pozițiile 29-48 9, Capitolul 65.02, B — lucrări noi..> Specific că cele 23 de unități școlare nu înseamnă totalitatea unităților școlare și pe viitor, poate vom avea în vedere, dacă alte proiecte nu se vor dovedi viabile sau nu se vor realiza, să trecem sume tot pe partea de punere în siguranță a școlilor și grădinițelor. Mulțumesc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Alături de

propunerea dumneavoastră, doresc să menționez și ați văzut explicat în buget lucrul acesta, faptul că pentru aproape toate grădinițele din sectorul 4 am obținut finanțare prin programul național de dezvoltate locală, etapa a II a, alocând, pentru un număr de 20 de grădinițe, repet 20 de grădinițe sume în vederea obținerii autorizației de funcționare. Mai mult decât dotările de care au nevoie pentru obținerea autorizației de siguranță la incendiu sunt și modernizări menite să faciliteze obținerea cu ușurință a avizului Direcției de Sănătate Publică București pentru toate celelalte ....prin programul Vațional de Dezvoltare Locală.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru, vă rog? Cu 27 de voturi pentru și acest amendament a fost aprobat. Vă rog!

DI consilier Andrușceac Antonio:,, Mulțumesc tuturor colegilor. Numai 2 amendamente și gata. Sunt emoționat de succesul pe care l-au avut amendamentele mele. Vă mulțumesc. Următorul amendament.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunteți o dovadă vie a faptului că USR, în sectorul 4 chiar face politică și reprezintă interesele cetățenilor.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Vă mulțumesc domnule Primar. <Deci propunem alocarea a 4 milioane de lei la serviciile educaționale complementare cod 65.02.12.01-65,02.12. Școală după școală prin diminuarea din 67.02.05.03>”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La acest amendament nu sunt de acord cu dumneavoastră”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Așa e viața.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu am cum să fiu de

acord cu dumneavoastră, la acest amendament.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Doamna Murgoci, vă rog.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Pot să adaug că Școala după școală este un program extrem de important pentru viitorul unei comunități și această sumă e o sumă mică comparativ cu orice altceva care aduce programul acesta pentru o mie și ceva de copii. Deci nu este pentru câțiva. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da. Apreciez foarte mult inițiativa dumneavoastră însă aș vrea și aș fi extrem de curios să îmi spuneți și mie inițiativele dumneavoastră personale, concrete, menite să aducă un aport de venituri Consiliului Local Sector 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Bun! Haideți să supunem la vot amendamentul, vă rog. Cine este pentru, se abține sau este împotrivă? Cu 11 voturi pentru, 7 abțineri și 9 împorivă amendamentul nu a fost aprobat. Vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Următorul amendament. Se referă tot la investițiile în unitățile școlare și vine în urma nenumăratelor solicitări pentru execuția unor lucrări de izolare termică a Școlii Generale 100. O știți cu toții. Este una dintre cele mai vechi școli din sectorul nostru. Se află ...mă rog, Colegiul Petru Rareș ... așa Școala 100, cum o știm, din cale Văcărești numărul 296, domnul profesor ca să o identificăm mai clar dar dumneavoastră o știți sigur unde e. < Deci rugăm să fie aprobat amendamentul prin care solicităm bugetarea sumelor necesare pentru execuția de lucrări de termoizolare la Școala Generala 100. Propunem alocarea unei sume, la fel ca și pentru celelalte unități școlare, de 520.000 lei, din care 100 000 lei obținuți prin diminuarea cu 100 000 lei a capitolului 51.02 alin. 20.01.30. în anul 2018, iar restul din credințe de angajament în anul care urmează. >”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O inițiativă foarte bună, după cum știe și colegul nostru, domnul consilier Trifu, într-adevăr Școala 100 este într-o suferință îngrozitoare. După cum ați văzut și în planul pe care îl avem, Școala 100 va avea parte și de o grădiniță, va avea parte de modernizare, va avea parte de .... așa cum am votat de dotări necesare siguranței copiilor. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Poate și pentru atelierul școală care a fost inundat și necesită o investiție, nu foarte mare.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O să spun foarte clar lucrul acesta, o să rog mult de tot școala să ne trimită o Notă de fundamentare și în ședința de consiliu ce va veni, vom trece în bugetul școlii funcție de Nota de fundamentare pe care o avem, sumele necesare laboratorului inundat,”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, am fost proactivi așa cum ne cunoașteți și avem nota de fundamentare la noi, pe care o s-o las.. V

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ O să vă rog să o puneți ca amendament separat apoi.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Ok!“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da? Puneți-o ca amendament separat! Da? O să-l rog, o secundă, pe domnul director economic să vadă dacă poate să fie integrată la bunuri și servicii, dacă nu, o introducem pe lista de investiții a școlii direct! Domnul Cioclea! ...(intervenții î.n sală firă microfon)... O să o pună pe bunuri și servicii, facem această precizare, nu amendament... ”

Dl consilier Andrușceac Antonio :„Ok! Deci în continuarea amendamentului, precizăm că dorim introducerea unei sume de douăzeci și cinci de mii de lei, pentru dotarea atelierului de practică, acolo fiind una dintre puținele școli profesionale, pe care am dori în viitor să le dezvoltăm în sector. Muțumesc frumos!“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, proiectul acesta legat de reabilitarea termică a școlii 100 este unul lăudabil, îl îmbrățișez și mi se pare că oamenii aceia, după atâta timp în care au învățat în condiții grele, merită să intre în normalitate.”

DI consilier Andrușceac Antonio:., în felul ăsta răspundem și unei solicitări mai vechi, a doamnei Vica, nu știu dacă este aici, este o mămică foarte implicată, care a scris un proiect la un moment dat pentru finanțarea acestei școli, iată că acum am găsit înțelegere, sper, la toți colegii pentru modernizarea școlii și pentru dotarea atelierului. Vă mulțumesc!“

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„în regulă! O să supunem la vot amendamentul. Cine este pentru, vă rog? Cu 27 de voturi pentru și acest amendament a fost adoptat! înainte de a da cuvântul celorlalți colegi, vreau să vă spun dumneavoastră și cetățenilor din sectorul 4 că și grupul umanist a fost proactiv și discuțiile pe care le-am avut cu executivul, cu domnul primar, cu domnul viceprimar și cu colegii din executiv, s-au materializat în 11 puncte care se regăsesc astăzi deja introduse în ordinea de zi și am să vi le spun...doar am să le menționez, tocmai pentru că e important să știe și cetățenii pentru ce am militat noi în acest început de an. Primul punct unde am găsit înțelegere și unde am discutat foarte mult, a fost posibilitatea lărgirii Șoselei Berceni până în Centura Municipiului București și, din acest punct de vedere suntem susținători ai dezvoltării infrastructurii așa cum suntem și susținători efervescenți ai parcării din strada Secerei. 2.Am solicitat și am găsit înțelegere pentru extinderea și găsirea unei soluții tehnice pentru lărgirea bulevardului Luică până în Șoseaua Giurgiului, foarte important pentru această zonă de sud, pentru că este o zonă foarte aglomerată, cu cea mai mare densitate umană din București. Am participat activ și susținem extinderea rețelei de metrou, pe zona de sud, veți vedea că este un proiect inovativ, unde noi umaniștii punem umărul proactiv. Din perspectiva rețelei educaționale am avut următoarele propuneri care au fost îmbrățișate, am marșat pentru obținerea avizului ISU la școala 96, avizul ISU la Liceul Gheorghe Șincai, avizul ISU pentru școala nr. 36 Ionel Teodoreanu, acolo unde noi, consilierii umaniști suntem în consiliile de administrație. Apoi vorbim de... și am insistat pentru reparații la școala 190, pentru reparații la școala nr. 36 Ionel Teodoreanu, pentru modernizarea sălilor de sport de la școala 96 și 36 Ionel Teodoreanu. Nu în ultimul rând, pentru cartierul Tineretului, acolo unde locuiesc de 30 de ani, am militat și iată că s-au obținut și există acordul pentru construirea unui after-school în școala 97. Acestea fiind spuse, mulțumesc încă o dată pentru deschidere și, pentru dialogul avut cu... ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Domnul Gâf, menționați și taxa de salubrizare, că ați mărit-o...tot pentru cetățeni’7

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„O s-o menționez! O să menționez domnul Sava, voi menționa mai multe lucruri legate de acest lucru, dar în primul rând vreau să le mulțumesc celor din executiv că au avut deschiderea și am găsit un dialog foarte util pentru comunitatea pe care o reprezentăm. Să fii Gică contra e ușor, să te opui ab inițio este foarte simplu, să fii populist este cel mai simplu! Iar dumneavoastră, domnule Sava, ați ales ultima variantă, să fii populist, cea mai simplă și cea mai ieftină!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Lăsați-ne domnul Gâf! Făceți-vă datoria de președinte de ședință și lăsați politica asta. Pentru că...i-ați uluit...i-ați uluit pe cetățenii Sectorului 4! Cu taxa, cu mărirea taxei de salubrizare și modul cum este aplicată...vă bateți joc de cetățeni!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Domnule Sava...ați lăsat dumneavoastră politica pentru oameni...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnul Sava, din nou, dumneavoastră vă bateți joc în primul rând de dumneavoastră! Ăsta este cel mai trist lucru care se întâmplă în ceea ce vă privește! Dumneavoastră, de doi ani de zile, din nefericire, nu sunteți în stare să ne spuneți nimic! Aveți...sunteți, cu tot respectul pe care încerc să vi-1 port, sunteți o formă fără fond! Asta este ceea ce vă caracterizează!”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:,, Domnul președinte, vă rog frumos încercați să vă faceți atribuțiile, deci dacă este...Dacă este în funcția de primar nu trebuie să jignească oameni, pe ceilalți consilieri!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „De ce vă bâlbâiți, domnul...? De ce...? Dar nu v-am jignit, v-am spus că sunteți o formă fără fond! Vă simțiți jignit? Deci sunteți foarte emotiv și nu e ok! Deci, este o discuție bărbătească...este...”

Dl consilier Sava Răzvan:„Domnule primar, în primul rând spuneți că sunteți stomatolog, duceți-vă și reparați-vă dinții domnul... "...(intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Domnul... domnul Răzvan, între noi toți de aici de la masă, dumneata ești singurul care te-ai pictat pe față! Deci lasa-ne cu dinții, cu ne-dinții! Hai că iar o luăm de la capăt, ne jucăm cu vorbele! Deci eu am spus niște lucruri concrete, pentru care partidul meu, pentru care partidul meu s-a luptat pentru ele! Suntem reprezentanții oamenilor, dumneavoastră ați venit...veniți aici lună de lună și ne plesniți cu întrebări de clasa a III a, de oameni care au trecut cu sacoșa la matematică...vă readuc aminte calculul la lopeți, dacă vreți, că eu nu l-am uitat. Deci eu vă spun următorul lucru...domnul Sava, sunt maistru, maistru în a face lucruri bune pentru oamenii pe care-i reprezint, ceea ce, dumneavoastră, din păcate nu sunteți!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Eu m-am pictat pe față, dumneavoastră sunteți pictat din interior! Treceți la obiectul ședinței! Bine că sunteți maistru în calculul la lopeți, domnul... Lăsați-ne, intrați în ședință, îndepliniți-vă atribuțiile de președinte ședință!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Cred că dumneavoastră nu sunteți intrat în ședință, sunteți într-un alt film și nu știți ce vi se întâmplă! Nu știți cine e regizorul la dumneavoastră la partid și nu știți nici măcar cine joacă în filmul respectiv!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Haideți domnul Gâf! Treceți odată, da? Treceți odată la subiect și lăsați-ne cu...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Păi, eu eram la subiect, domnul Sava, dumneata te-ai băgat pe subiectul meu cu taxa de salubrizare! Pe ce subiect nu eram? Vorbim de lista de investiții, de investițiile pe care noi le-am susținut: Gâf Deac, Negrilă și Călina! Ce-ai susținut dumneata, domnul Sava? Ai susținut să punem 800 de mii de lei la un lift care costa 400 de mii de lei! Nu îți e rușine? Domnul Sava, aveați lifturi de vânzare? Cum să punem 800 de mii de lei la un lift care...”

DI consilier Sava Ioan Răzvan :„ Am zis treceți în...și haosul care s-a creat în Sectorul 4!”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Gâf Deac, nu mai țipați! Țineți ședința asta cum trebuie și comportați-vă ca un președinte că nu suntem bătaia dumneavoastră de joc!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Extraordinar!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Eu aud că dumneavoastră țipați, domnul consilier! Ce nu se poate domnul consilier? De ce nu v-ați revoltat când colegul dumneavoastră a avut acest comportament mitocănesc?”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „Ce legătură avea domnul Turmac ... (intervenții in sală fără microfon)..'"

Dl consilier Turmac George Adrian:„Domnul Gâf Deac, dacă dumneavoastră ați propus acele amendamente, să ne explicați și nouă procedural cum ați... elaborat bugetul dumneavoastră?”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Nu sunt amendamente, domnul Turmac!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Vă rog din suflet, domnul Turmac, dacă interveniți în discuție, sunteți simetric în comportament...dovediți o lipsă de respect...totuși...domnul consilier, nu mi-am permis niciodată să intru să vă bruiez și să vorbesc peste dumneavoastră! Ceea ce v-am solicitat este, dacă sunteți simetric, domnul consilier...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Deci eu îmi doresc să continuăm această ședință, ca să putem să discutăm!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnule, sunteți președinte de ședință, sau nu sunteți? Asta e o ședință a Consiliului Local! Haideți, îndepliniți-vă atribuțiile conform Legii 215, vă rog frumos!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul președinte mi-a dat cuvântul! Da? Domnul președinte mi-a dat cuvântul! Și mi-1 va lua când va considera dânsul de cuviință! Deci, domnul Turmac, înainte să bruiați, vă rog mult de tot să fiți atent la simetria cu care tratați lucrurile! Nu mi-am permis niciodată să vă jignesc, nici pe dumneavoastră și nici pe un alt coleg, da? întotdeauna...E-adevărat! Dar, primul pe care ar trebui să-l admonestați, este colegul dumneavoastră, care a depășit limitele civilizate și ale normelor minimale de respect! Și dovedește încă o dată, cu tot respectul pe care-1 am pentru Titu Maiorescu, da? Că dânsul este o formă fără fond! Este un citat, dacă nu știați, domnul consilier, dai; dumneavoastră aveți deficiențe educaționale majore, din cauza aia vă și permiteți să vă comportați așa, să aveți un astfel de limbaj, aveți foarte multe lucruri de învățat, din punct de vedere educațional. Și vă spun atâta tot, să vă fie rușine...domnul consilier...să vă fie rușine! Un asemenea comportament, domnul consilier, este regretabil! Nu faceți altceva decât să polarizați o atmosferă... nu faceți altceva decât să induceți un climat conflictual! Rușine domnul consilier!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Comparativ cu dumneavoastră...Și dumneavoastră să vă fie rușine! Dacă noi nu suntem de acord cu politica pe care o faceți dumneavoastră în sectorul ăsta...asta nu înseamnă că trebuie să jigniți oamenii! Nu, așa vorbesc eu!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Eu pot să vă arăt că ani niște tonalități superioare! încercați să vă adaptați situației, că nu reușiți!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Ce faceți dumneavoastră...sunteți împotriva cetățeanului...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul consilier, dumneavoatră, deci dumneavoastră, în afară de faptul că sunteți ca un pui de pițigoi care zbiară într-o modalitate...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Pentru toate injuriile astea, să știți c-o să vă dau în judecată!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dar nu e injurie, dacă dumneavoastră credeți că...comparația cu un pui de pițigoi este o jignire...este o licență poetică domnul, metaforică, da? Deci asta faceți!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, în continuare vă bateți joc de cetățenii sectorului 4.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Ar trebui să vă dați singur în judecată domnul Sava!”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:,, Deci dacă m-aș uita în oglindă, dacă aș fi în locul dumneavoastră și m-aș uita în oglindă, s-ar sparge oglinda! ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„îmi paie rău că sunteți neputincios!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Domnul Sava, nici măcar nu locuiți în sectorul 4! Știți dumneavoastră cine își bate joc de cine! ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Să știți că, dacă sunt frumos sau urât, asta...mama mea, soția mea sau oricine altcineva hotărăște lucrul acesta! Dar, această...discutăm de discriminare! Puteam să fiu cel mai urât, zgâriat pe față, dacă dumneavoastră vă considerați Ken, e bucuria dumneavoastră! însă linia mizeră în care comportamentul dumneavoastră se manifestă, nu poate decât să-mi genereze un sentiment de repulsie față de dumneavoastră! Atât vă spun, să vă fie rușine!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Se înscrisese la cuvânt domnul Ștefanei din câte țin minte și apoi domnul Turmac.”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Am o replică mică la ceea ce a spus domnul primar, ca sa închidem discuția asta!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Sunteți purtătorul de cuvânt al domnului Sava?”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Nu, v-ați adresat mie, atâta tot!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București :„Ok!”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Doar pe chestia asta! Eu nu am nicio problemă cu discuțiile astea dintre dumneavoastră...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu! Dumneavoastră sunteți un coleg înainte de a fi consilier, domnul Turmac, iar dacă un coleg de-al meu și-ar permite să vă spună dumneavoastră și să vă vorbească așa, cu certitudine aș lua măsuri!”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Păi, asta vreau să spun! Domnul Primar, dacă îmi permiteți, închei foarte repede! Rugămintea este să ne concentrăm, că suntem în dezbaterea pe buget, este o lipsă de respect față de cetățenii sectorului 4! Noi împărțim acum pe capitole bugetare o sumă de aproximativ 600 - 700 de milioane de lei, 620 dacă nu mă înșel eu și cred că ar trebui să avem puțin respect, asta-i tot ce cer! Vreau să dezbatem și cu încredere că putem să facem lucrurile bune împreună! Unele amendamente trec, altele...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Mie îmi cereți, sau colegului dumneavoastră?”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Vă cer tuturor colegilor!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, cereți-i colegului dumneavoastră în primul rînd! Din partea mea aveți toată colaborarea! Cum mi-ați cerut mie, puteți să-i cereți și dânsului! Chiar vă rog!”

DI consilier Turmac George Adrian:„Vă cer tuturor inclusiv domnului Sava, inclusiv domnului primar, inclusiv domnului președinte Gâf Deac!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am reținut!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vă mulțumim! Domnule președinte...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Numai o secundă, domnul Andrușceac, era domnul Ștefanei la cuvânt! Vă rog, domnul Ștefanei!”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Mulțumesc domnule președinte! Ca să depășim momentul o să dau citire unui amendament, îmi pare rău că n-am apucat în timp util să îl fotocopiez astfel încât să-l împart tuturor colegilor, dar îi voi da citire, este destul de scurt și voi face și un preambul înainte de a-1 citi. Este vorba de un amendament care face referire la salubrizare și având în vedere toate hotărârile adoptate de Consiliul Local și anul trecut și în acest an, pentru că se vor colecta bani de la cetățeni persoane fizice și/sau persoane juridice, vreau să vă propun următorul amendament în conformitate cu articolul 2 alineatul 3 din Legea 101/2006 a salubrizării modificată si completată și dau citire acestui articol: autoritățile administrației publice locale au obligația să implementeze un sistem de colectare separată pe minimum 4 fracții, respectiv hârtie, mase plastice, metal și sticlă. Aș

vrea să înțelegem și să găsesc înțelegere de la toți cei prezenți la această masă și să începem odată în al doisprezecelea ceas, să colectăm selectiv. Și sunt convins că, colegul meu care acum zâmbește un pic în barba aceea, domnul Guilhem, va fi de acord cu mine. In acest sens, cum vă spuneam, colectarea deșeurilor se va realiza doar selectiv, pe tipuri de deșeuri. Exact ca în Franța domnul consilier. Referitor la situația actuală, ghenele de gunoi constituie o problemă majoră din acest punct de vedere. în primul rând, e vorba de igiena precară a sistemului de evacuare al gunoaielor care transformă blocurile într-un focar de infecție. Și fac referire aici la ghenele aferente blocurilor de 4 nivele, într-o primă fază. în al doilea rând, colectarea selectivă a deșeurilor este îngreunată dat Fiind faptul că, actualele ghene de gunoi nu permit amplasarea containerelor folosite pentru deșeurile reciclabile si selecția pe fracții conform prevederilor Legii salubrizării nr. 101/2006, modificată si completată. Asta ca să nu mai iau în calcul și actuala legislație locală, pe de o parte hotărârea noastră care face referire la modul de selectare ș.a.m.d al deșeurilor și la Hotărârea de Consiliu General. Față de cele prezentate, apare ca fiind imperios necesar realizarea la nivelul cartierelor situate pe raza administrativ teritorială a sectorului 4 a unor insule de colectare selectiva a deșeurilor, a căror dimensionare si configurare să permită amplasarea containerelor necesare colectării selective a deșeurilor. Soluția tehnică propusă se prezintă astfel Insula ecologică*’ va fi încadrată cu panouri metalice de gard, având înălțimea de minim 1.80 m. Cu toate informațiile vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Panourile metalice vor fi din tablă perforată ornamental și vopsită, astfel incat sa creeze un aspect vizual plăcut și să împiedice pătrunderea in interior a animalelor si a persoanelor neautorizate. Accesul în incintă se va face pe o poartă metalică executată din același material, având aceeași coloristică, securizarea acesteia facându-se pe bază de încuietoare cu cifru. De ce? Pentru că vreau ca pentru fiecare insulă aferentă fiecărui bloc, sau blocuri, să se facă un acces personalizat, astfel încât doar locatarii pentru care acea insula deservește pentru colectarea selectivă, să poată

depozita gunoiul acolo. Spațiile astfel amenajate vor fi delimitate și semnalizate corespunzător, eliminându-se poluarea mediului înconjurător si totodată obținându-se un perimetru zonal mult mai igienic. Spațiile tehnice mai sus prezentate urmează să deservească una sau mai multe asociații de proprietari/1 o catari, accesul in incintă urmându-se a se face prin folosirea unor sisteme de închidere, asigurându-se astfel securizarea spațiului în vederea eliminării riscurilor de vandalism și furt precum si creșterea gradului de reciclare. Știm cu toții că există anumite persoane evident neautorizate, care colectează într-un mod pe care l-aș denumi sub formă de furt, diverse deșeuri din acele insule, deșeuri care aparțin municipalității, urmând ca viitorul agent economic să le poată utiliza. Am făcut un calcul, mergând ca toți ceilalți consilieri prezenți în sector, am identificat un număr de aproximativ 400 de astfel de ghene sau insule, reprezentând o suprafață de aproximativ 8.640 mp (și calculul ăsta este unul relativ corect să știți, este unul relativ simplu pentru că majoritatea ghenelor au o dimensiune standard). Așadar reprezentând 8.640 mp de împrejmuire inclusiv lucrările aferente (scuzați-mă), in valoare totală de aproximativ 5.500.000 lei (fac referire la toate cele 400 de ghene). Domnul consilier, sunteți mirat dar, un studiu pe care l-ați propus dumneavoastră, nu vreau să intru în detalii... urmând ca pentru anul 2018, atenție, să fie realizate un număr de aproximativ 200 de spații reprezentând jumătate, deci 4.320 mp împrejmuire inclusiv lucrări aferente, in valoare totală de aproximativ 2.700.000 lei. Și, când fac referire la lucrări aferente spun inclusiv dotarea acestor spații cu apă, care să fie utilizată pe de o parte la spălarea acestor insule și pe de altă parte la spălarea respectivelor recipiente și cu canalizare. Actualmente, spațiile respective nu dețin așa ceva. Astfel, propun ca sursa de finanțare pe anul 2018, diminuarea cu 2.000.000 de lei a bugetului capitol 67.02.05.03 al PS4 și anume bunuri și servicii și bugetarea capitolului 64.0.20.53 al PS4 alineatul 51.01.01 cu suma respectivă și anume în investiții. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Bun! Dau cuvântul, imediat, domnul Primar, doamna Murgoci, domnul Șupeală.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „înainte de a supune la vot amendamentul dumneavoastră, vreau să apreciez extrem de mult ideea aceasta, este una extrem de bună, având în vedere starea deplorabilă pe care o are rețeaua de colectare în acest moment și e o inițiativă care sunt convins că va fi îmbrățișată de colegii noștri consilieri, este o inițiativă care ne va ajuta ca pe parcursul anului 2018, respectiv 2019, să punem la punct această rețea de colectare, în primul rând din punct de vedere al infrastructurii și apoi odată cu finalizarea licitației de salubrizare și cu dotarea acestor insule de colectare. încă o dată apreciez o inițiativă extraordinară și o susțin din tot sufletul!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Imediat, doamna Murgoci, vă rog și apoi domnul Șupeală.”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Că nu...eu n-am înțeles, deci facem niște insule de colectare, cu alte cuvinte oamenii nu vor avea la blocul lor locul unde să ducă reciclabilele, mă rog, înțelegeți ce vreau să zic, ci în acele insule? Păi...majoritatea...există orașe în România care au această colectare selectivă la nivelul blocului, pentru că, dacă vrem să obișnuim oamenii să facă această colectare selectivă, trebuie să-i aducem mai aproape de casă. Eu mă plimb de 5 ani de zile cu sticlă, plastic, hârtie și le duc și le pun pe categorii, mulți nu o fac, tocmai pentru că este complicat. Bine, începând de anul trecut, le plimb prin alte sectoare că n-am avut aici. Deci, este mult mai viabil să avem colectare selectivă cât mai aproape de locuința noastră, de exemplu, în Anglia, în Londra adică, ai tomberoane în fața blocului, sau mă rog, în bloc, care au plastic, sticlă și...”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Asta ne mai lipsește doamna consilier, nu...dar să le punem pe scara blocului, doamna consilier!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Domnul consilier, ia povestiți-ne de Japonia mai bine!”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,,Deja...iertați-mă, puteți să nu fiți de acord cu un astfel de amendament! înțeleg că dumneavoastră susțineți doar la nivel declarativ colectarea selectivă. Eu am făcut o propunere, să știți!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Eu susțin colectarea selectivă, dar propunerea dumneavoastră...”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Da, veniți dumneavoastră cu alta mai bună doamna consilier și vă promit... ”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Tocmai v-am explicat-o...și poate ne spune cineva și ce este și cu...”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, Doamnă eu n-o să fiu de acord cu containere, cu astfel de containere prin care reciclăm selectiv, în scara blocului, sau în fața blocului!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Nu este nimic murdar să arunci plasticul spălat, sticla spălată și...”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Iertați-mă, doamnă! Să faceți așa dumneavoastră!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Cum să punem în bloc, că nu ne lasă ISU să punem în bloc pentru că blocăm accesul!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Lângă bloc!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Eeeee!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Doamna consilier, din ce-am înțeles, doamna consilier, fiți atentă o secundă, din ce-am înțeles, este vorba în primul și în primul rând, de restructurarea sistemului existent în acest moment, avem o rețea de 400-420 de... noi le spunem ghene de gunoi în momentul acesta, le știm cu toții, da? Unii sunt melci, ele din punct de vedere al normelor de igienă, sunt deplorabile! De aceea, propunerea colegului nostru, are această componentă importantă și anume de restructurare a sistemului existent, evident, acolo unde este nevoie. Poate nu chiar în scara blocului. Nu e rău, pentru că într-adevăr am văzut și eu...și aveți dreptate!”

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Da, în sectorul 6 se dau saci colorați pentru a se colecta separat!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu e vorba...nu, o secundă! Sunt 2 lucruri separate. Până să ajungem să avem acea infrastructură, a sacilor colorați, a containerelor, avem nevoie de niște locații, căci de aici vine această necesitate a insulelor, în care să depozităm aceste lucruri, da? Există blocuri, o secundă, există blocuri de 4 etaje, unde avem acești melci și aceste ghene de gunoi, nu...dacă sunteți...chiar vorbim...și, aici, aveți dreptate, nu știu dacă aveați cunoștință sau nu de acest lucru, până la sfârșitul anului 2020, ca și directivă europeană, avem obligativitatea de a dispărea, de exemplu, la blocurile de 10 etaje, sistemul de colectare actual. Intr-adevăr, ceea ce spuneți dumneavoastră, este fezabil, e corect, de aceea am intervenit, este fezabil de a fi implementat acolo unde avem blocuri extrem de înalte, unde sistemul de colectare este pe baza toboganelor respective. Aceste tobogane nu vor mai fi fezabile începând cu anul 2020, este corect. De aceea, pentru...este vorba de un alt...și chiar aș fi curios să văd o propunere vis a vis de locarea unor astfel de entități de colectare, pentru că, într-adevăr trebuie în afara imobilului. Nu vom mai avea voie nici atunci să le colectăm în incinta imobilului, va trebui să fim în afara imobilului. Deci, un prim val presupune rezolvarea acestei probleme de infrastructură pentru blocurile de 4 etaje, de aceea sunt și 400, în ciuda faptului că avem peste 1600 de blocuri, da? Urmând ca pentru celelalte blocuri, cele extrem de înalte, să putem să identificăm locațiile în care să plasăm aceste insule de colectare. Aceste insule vor fi dotate apoi și cu asta am încheiat, cu containerele de colectare selectivă, sacii și toate celelalte lucruri. Dar important este, în primă fază să stabilim locul unde le depozităm și să asigurăm condițiile civilizate pentru locul respectiv. Despre asta este vorba. Mulțumesc!

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Aceasta nu este obligația operatorului de salubrizare să ia acel gunoi, colectat selectiv? Nu a sectorului? ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Două nuanțe!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Că m-ați pus să studiez tot ce-nseamnă salubrizare și am citit o groază în ultima vreme...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este adevărat! Ceea ce spuneți dumneavoastră are legătură cu următorul aspect : o misiune de colectare presupune existența unei infrastructuri și a unei suprastructuri. Infrastructura este reprezentată de insula propriu-zisă, iar suprastructura este reprezentată de containerele respective. Ăsta este primul aspect. Al doilea aspect : sectorul 4 a optat pentru un contract de prestări servicii, deci acordul cadru pe care noi l-am scos la licitație, este un contract de prestări servicii și nu un contract de concesiune. Dacă am fi concesionat acest serviciu, da? Și acum nu glumesc, exact ca Veolia, am fi concesionat acest serviciu pe o durată de 25-30 de ani, într-adevăr sumele respective, aferente salubrizării ar fi fost încasate de operatorul economic, iar din sumele respective ar fi avut obligația, conform contractului la care dânșii ar fi participat la licitație, pe durata acestor ani, să realizeze un anumit nivel al investițiilor. Asta vă poate confirma și colegul dumneavoastră, căci contractul între Veolia și Primăria Municipiului București, presupune în același mod, realizarea unor investiții care, ulterior, după finalizarea concesiunii, revin în administrarea Primăriei Municipiului București. La nivelul sectorului 4, lucrurile nu se întâmplă în acest mod, am optat pentru un contract de prestări servicii, astfel încât, în sarcina operatorului economic, conform caietului de sarcini, stă exclusiv dotarea cu containere și saci și toate celelalte lucruri necesare, să nu le spun suprastructură. Poate nu-i cea mai fericită exprimare, dar mi-e mai simplu să vă explic lucrul ăsta. De aceea există o diferență fundamentală între modul acesta de organizare și celălalt mod de organizare. Când facem un contract de concesiune, agentul economic are obligația ca, în contul concesiunii respective și al încasării taxei de la populație, să realizeze un anumit nivel al investițiilor, în situația noastră am preferat să facem un contract de prestări servicii,

astfel încât. Primăria Sectorului 4 să poată beneficia direct de contravaloarea taxei de salubrizare și dezvoltarea infrastructurii, nu a suprastructurii, să revină în sarcina noastră. Aici este diferența. E o chestiune corectă, pe care ați sesizat-o și avea nevoie de clarificări. E corect. ”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Domnul consilier Șupeală, apoi domnul Matache, apoi domnul Andrușceac.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:..Să supuneți la vot! ”

Dl consilier Șupeală Gheorghe:,,Supuneți la vot!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Dacă mai sunt luări de cuvânt pe acest subiect, pe acest amendament, domnul Matache se înscrisese la cuvânt, vă rog! ...(intervenții în sală fără microfon)... Imediat, sunt luări de cuvânt pe amendament!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Vă mulțumesc frumos domnule președinte, domnule primar, la colegul Ștefanei...vreau să-ți mulțumesc că ai venit cu propunerea asta, chiar mi se pare interesantă. în ceea ce privește colectarea selectivă, mie mi se pare foarte important ca la fiecare bloc să avem aceste pubele, însă cred că inițial ar trebui să educăm populația în acest sens. De exemplu, de curând cu colectarea noii taxe pe gunoi, am văzut că la multe blocuri au apărut afișe de informare. Cred că înainte ar trebui să educăm populația în acest sens, ca să avem un efect cât mai mare. iar după aceea, mi-ar plăcea dacă se poate, vă rog frumos să fim atenți cum se colectează acest gunoi. Pentru că, din păcate și în trecut, că era REBU, acum că este ADP-ul provizoriu, când se colectează gunoiul, este pus la grămadă!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Așa e procedura!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Așa e procedura, atunci oamenii vor chestia asta, chiar azi-dimineață am văzut un nene care punea lângă tomberon niște saci cu plastic și l-am întrebat de ce nu bagă în tomberon și a răspuns: domnule, o să le ia ăștia la grămadă, așa poate vine cineva care...a văzut el băbuțele...și îl ia pur și simplu de acolo și nu mai caută în tomberoane.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul consilier, situația stă în felul următor: este pentru prima oară, e o măsură liberală într-adevăr pe care am luat-o, aceea de a conștientiza, apropo, din punct de vedere civic, a conștientiza cetățenii sectorului 4 că și salubrizarea reprezintă un serviciu de utilitate publică. Este o utilitate publică precum curentul, precum gazul, precum apa și este valabilă, această utilitate publică, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice. Asta din punct de vedere conceptual. Că putem avea diverse discuții legate de cuantum, legate de...este o problemă principială pe care am statutat-o în acest moment. Și suntem primii din București care am avut această abordare. E o realitate și, după cum vedeți, oamenii abia acum încep să înțeleagă și să fie mult mai atenți la lucrurile pe care le fac. Mai mult decât atât, este normal și noi să fim proactivi și aici încă o dată apreciez această inițiativă, pentru că, oamenii trebuie să vadă că, în schimbul taxei pe care o plătesc, obțin, primesc niște servicii de calitate superioară. Dacă ne uităm, sunteți din cartier ca și mine, dacă ne uităm la modul în care arată ghenele de gunoi în triunghiul Berceni, în momentul acesta, dacă ne uităm în zona mea, în zona Obregia, cum arată ghenele de gunoi, ne dăm seama că avem în regim de urgență nevoie de o altă abordare. Avem nevoi, unu la mână, de o modalitate concretă de a spăla tomberoanele, nu se-ntâmplă lucrul acesta acum că nu avem apă. nu avem scurgeri, nu avem niște lucruri elementare pentru așa ceva, vedem că în aceste ghene intră oricine, e o realitate și vedeți și dumneavoastră lucrul acesta, de aceea câteva lucruri elementare trebuie să le atingem prin ceea ce colegul nostru a propus. De aceea, mi se pare o inițiativă extrem de corectă.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:.,Ca o completare, dacă-mi este permis domnule Primar, domnule consilier ca să vă răspund și la întrebare, evident că această investiție, viitoare investiție, dacă va fi votată de dumneavoastră, va fi susținută de o campanie de informare. Pe principiul cel puțin înainte haideți să facem și apoi să vorbim, decât să vorbim înainte de a avea acele insule de colectare selectivă și da, ne-am săturat cu toții să vedem că, indiferent dacă unii dintre noi colectăm

selectiv sau nu, respectivele pungi de deșeuri sunt depozitate în aceeași mașină și vom proceda exact cum procedează toate țările civilizate și anume, pe zile, când vor fi zile dedicate, să spunem ziua de luni se va ridica plasticul, ziua de marți menajerul și așa mai departe. Dar ideea e să avem...să dăm posibilitatea oamenilor să poată să recicleze.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Corect, corect! Și vă mulțumesc frumos pentru completări.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„DomnuI Andrușceac și după aceea...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Ideea care este...susțin ceea ce spuneți

dumneavoastră, că o taxă pe gunoi ar trebui fiecare să o conștientizeze, e adevărat...așa cum v-am spus și în... plângerea ce v-am făcut-o...ideea care este... (intervenții în sală fără microfon)... sunt de acord să plătesc o taxă, mi se pare discriminatoriu să fie împărțită. Și având în vedere că...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Filozofic, filozofic trebuia să înțelegeți următorul lucru: taxa este aceeași pentru toți oamenii. Ea este 12 lei. Aceeași taxă este, numai că sunt 2 condiții în care, Consiliul Local Sector 4 oferă o reducere.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Am înțeles! Am înțeles domnule Primar!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu este discriminatorie! Este aceeași pentru toată lumea!”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor: „Din momentul în care o facem așa, în acel moment...cum contorizați dumneavoastră că eu consum...că eu fac mai mult gunoi decât celălalt?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, filozofia nu este aceasta! Este vorba despre o măsură de protecție socială. Este foarte important...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Eu am'înțeles și măsura dumneavoastră și având în vedere., .față de persoanele juridice...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Dacă discutăm de veniturile persoanelor, este evident că o persoană cu venituri mai mari nu cumpără produse mai mici care au ambalaje mai multe. Pe teoria consumului putem discuta dacă vreți.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Colegii de la PNL au avut o propunere...un amendament foarte bun și îmi pare rău că nu a trecut și față de persoanele fizice și de cele juridice.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Sunt sigur că vor reveni cu el în ședința de astăzi.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar!”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor: „Au fost în ședință data trecută și nu a fost aprobat, din păcate.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„N-au avut majoritate!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„N-au avut majoritate! Da! Ghinion!”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Domnule primar, vreau să închidem odată să putem trece la vot și vreau să-l întreb pe colegul nostru care a propus acest amendament, face referire la acele locuri pe care le știm acum că sunt destinate depozitării gunoiului, în proximitatea blocului de locuință, da?”

DI consilier Marin Ștefănel Dan:„Da.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Ok! Eu sunt de acord cu modernizarea acestora...”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Atunci când am spus aproximativ 400 de ghene, mă rog, melci sau cum a spus și domnul Primai*, o să le redenumim ca fiind insule de colectare. Deci, pe amplasamentul, dacă vreți, fizic, al actualelor ghene de colectare, vor apărea aceste insule de colectare. într-o primă fază. sunt convins că, dacă vom vedea și sper să vedem din partea cetățenilor înțelegere și colectare selectivă, vom amplasa astfel de insule la absolut toate blocurile din sector, în niciun caz în fața scării.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Io an: „Perfect! Vă...”

Dna consilier Murgo ci Mihaela: „ Deci, exact unde am eu.. .unde duc eu în acest moment gunoiul... eu stau în Berceni, acolo va exista și partea de colectare selectivă?”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Da.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Ok! ”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Păi, vedeți dacă nu m-ați întrebat?”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Bun! Am lămurit-o!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ De aceea am vrut să

discutăm și am explicat lucrurile așa! ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Ok! Dați-mi voie să vorbim pe rând și pe procedură, da? Deci eu vreau să fac un amendament, salut inițiativa domnului...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Păi, stați puțin, amendament la ce?”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Fac o completare la amendamentul domnului Ștefanei

Dan, mă scuzați. Dacă tot modernizăm aceste locații și tot am participat unii dintre noi la tot felul de cursuri Smart City, eu propun să luăm în calcul și unele îmbunătățiri în ceea ce privește soluțiile inteligente pentru aceste locuri. Una dintre ele poate să fie, de exemplu, montarea unui stâlp pentru că, de lumină pe timpul nopții este nevoie, un stâlp inteligent, nu costă foarte mult, are și cameră de luat vederi pe ea, monitorizează și greutatea sau când...momentul în care ghenele sunt pline și atunci putem fi într-adevăr cu un pas înaintea altora în domeniul colectării, aducând un plus odată cu aceste reparații. Mulțumesc!”

DI consilier Marin Ștefănel Dan:„Da, perfect de acord domnule consilier, mulțumesc! Se va modifica oarecum valoarea, dar, atenție, eu când am făcut acest calcul teoretic, am făcut pe o anumită valoare, cu montarea acestui stâlp bineînțeles că va exista un cost... ”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Un senzor, eu știu exact, un senzor pentru greutate de exemplu la o ghenă de gunoi, ca să montezi un senzor ca cei de la REBU să poată vedea imediat pe o aplicație...”

DI consilier Marin Ștefănel Dan:,, Dar nu REBU! ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,.Dumneavoastră știți ceva și nu știm noi, la licitație...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Mă scuzați, operatorul de salubrizare pe care-1 așteptăm, să vadă imediat ce ghena de gunoi s-a umplut, vină să ridice!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Știți că...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Costă 100 de euro, nu e o mare investiție.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vreau să vă spun că deja aceste lucruri sunt prevăzute. Domnul consilier, din fericire și știți că și eu am o aplecare deosebită pentru acest lucru. Toate aceste lucruri sunt prevăzute ca și clauze obligatorii, pe care operatorul de salubrizare le are. Deci, toate tomberoanele noastre sunt prevăzute, cele ce le vom avea, vor avea cipuri, inclusiv operatorul va trebui să stabilească un traseu, de aceea e nevoie și de un anumit tip de infrastructură, să știe hârtia când o ia, să calculeze în urma cipuri lor, amplasării cipuri lor pe tomberoane, să creeze traseul astfel încât mașina să nu fie goală, da? Deci toate aceste gageturi, dacă vreți, le avem, chiar dacă ne-au fost respinse, ne-au fost contestate de participanții la licitație, atât Curtea de Apel cât și Consiliul Concurenței, CNSC-ul, pardon, au păstrat aceste elemente în caietul de sarcini, deci avem. Singurul lucru pe care, eventual, se poate adăuga, însă, rugămintea pe care o am, până nu avem un calcul efectiv, ce-ar însemna ca și cost, să-l introducem în ședința următoare, nu putem ști cât costă stâlpul, branșamentul, ledul, senzorul, tot acest ansamblu are un cost și trebuie să avem o estimare pentru a face alocarea bugetară. Aveți promisiunea din partea mea că odată ce avem această apreciere, fără niciun fel de problemă, introducem proiectul

dumneavoastră de hotărâre pe ordinea de zi, se poate oricând, în acest fel, suplimenta lista de investiții.’'

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Vă mulțumim, aș vrea să trecem la vot pentru amendamentul domnului Ștefanei. Cine este pentru, vă rog? Cu 27 de voturi pentru, amendamentul a fost aprobat în unanimitate. Alte discuții? Domnul Șupeală, vă rog!”

Dl consilier Șupeală Gheorghe:„Doamnelor consilieri și domnilor consilieri, știți că-n anul precedent, de mai multe ori, s-au făcut solicitări din partea conducerii Seminarului Teologic Ortodox din București, de credință ortodoxă, în vederea unor investiții și lucrări la acoperișul acestei unități de învățământ. Țin să menționez că această unitate de învățământ mai are, pe lângă elevii liceului teologic, mai are și o postliceală și spațiul este insuficient pentru desfășurarea cursurilor și laboratoarelor și întrucât în anul trecut, în 2017, mi s-a spus că nu sunt posibilități, sau am constatat și noi că nu sunt posibilități pentru terminarea lucrărilor și reparațiilor de la această unitate școlară, vă rog să luați în considerare, fiind și membru al Consiliului de Administrație, să facem un amendament la buget și anume: pentru executarea acestor lucrări la această unitate școlară, să se investească minim 300.000 de lei și aceasta o propun ca fiind diminuarea sumei de la capitolul 51.02 la alineatul 20.01.30”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„De acord părinte, o să-i așteptăm și pe colegii noștri să vină să voteze. Dacă mai aveți vreo altă întrebare? Vă rog frumos... ”

Dl consilier Șupeală Gheorghe:„Da, mai am câteva întrebări. în ședințele precedente, executivul a sugerat că sunt posibilități de investiții pentru repararea gardurilor unor cimitire care sunt cu fațada spre șoselele principale, întrebarea mea ar fi: există posibilitatea reparării gardurilor cimitirului...și Cărămidari, în primul rând...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ideea este următoarea: o să vedeți și pe lista de investiții pentru Cimitirul Cărămidari. Buna Vestire, Bellu...vom face prima dată un proiect tehnic pentru a evalua care sunt costurile pe care le presupun aceste lucruri. Aceste inițiative deja se regăsesc pe lista de investiții, pentru a aprecia dacă avem sau nu avem posibilitatea materială să îndeplinim aceste obiective de investiții. Proiectul tehnic ne va furniza indicatorii economici, iar apoi oportunitatea o va hotărî Consiliul Local, în momentul în care acești indicatori vor fi gata, fiți convins că voi aduce colegilor consilieri locali...”

DI consilier Șupeală Gheorghe:„în baza celor spuse de dumneavoastră, de aceea nici nu v-am cerut să ne spuneți o sumă, o evaluare estimativă financiar, pentru că trebuie făcute aceste lucruri. Acum, mai am încă o întrebare și anume că în acest an al Centenarului României, Biserica Ortodoxă Română a promis tuturor românilor că va finaliza Lucrările la Catedrala Neamului și după cum știți noi suntem ultimul stat din Europa care are o astfel de catedrală, chiar și bulgarii o au din 1925. cine dorește să o viziteze ...(intervenții //? sală /ară microfon)... și vor vedea acea catedrală a bulgarilor ridicată în cinstea eroilor tuturor căzuți pentru independența țării de la 1877 până în prezent și de aceea Biserica Ortodoxă a promis că va finaliza aceste lucrări, mai mult decât atât, au luat hotărârea ca în ajunul Centenarului, de Sfântul Andrei, care este și ocrotitorul României, din punct de vedere spiritual, să facă târnosirea sau cum vreți să spuneți dumneavoastră, sfințirea acestei biserici...acestei catedrale. întrebarea mea este, nu cu.,.fără să ne dați sume financiare, să ne spuneți dacă există posibilitatea ca să contribuim și noi din partea Consiliului Local Sector 4, cu anumite sume pentru aceste evenimente...domnul Ștefanei, doar atât v-a rămas din excursie, așa că.,.e puțin...ori veniți mai consistent, ori nu mai veniți.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,.Părinte, cu certitudine vom identifica surse de finanțare, în cursul acestui an, pentru a sprijini construcția acestui edificiu. Este un obiectiv important pentru Biserica Ortodoxă...”

Dl consilier Șupeală Gheorghe:„Mai ales că este și în Sectorul 4!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:..Biserica Ortodoxă este în 4, catedrala este în sectorul 5, nu este relevant lucrul acesta, este a comunității, este a românilor în general, deci e irelevant unde se găsește. Ceea ce vă asigur este că voi face toate eforturile să identific resurse financiare pentru a sprijini acest obiectiv extrem de important, cu maximul pe care comunitatea noastră îl poate. Pentru că, după cum vedem, inclusiv în construcția acestui buget, din noianul de nevoi pe care-1 avem, sunt convins că o să găsim resurse să contribuim la realizarea acestui edificiu.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Bun! Eu supun la vot amendamentul domnului consilier Șupeală, cel cu reparațiile de la Liceul Teologic, noi, grupul nostru și el susține tot efervescent acest amendament. Cine este pentru, vă rog? Acum am intrat în procedură de vot. Cu 27 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Felicitări și mulțumim! Dacă mai sunt alte discuții...vă rog domnul consilier!”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Domnule președinte, domnule Primar, stimați colegi, nu discuții...Grupul PNL are un număr de 8 amendamente la buget, le voi citi pe rând și o să încerc să fiu cât mai expeditiv.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Și...le și votăm.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Mulțumesc! Primul, e vorba de înființarea unei baze de date comune. Ce se dorește prin acest proiect: în momentul în care ne ducem la DGITL sau oriunde, toate documentele care sunt emise de instituțiile din Sectorul 4, să nu trebuiască să mai depunem copii după toate cele. Să fie o bază de date comună, operatorul dă un click și atunci micșorăm birocrația. Am propus un studiu de fezabilitate în valoare de 100.000 de lei, sursa este din întreținere parcuri 67.02.05.03, iar capitolul unde se va duce este 51.02 respectiv autorități publice și acțiuni externe.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Supun la vot amendamentul, vă rog să vă exprimați opțiunea de vot. Cu 12 voturi pentru, 6 abțineri și 9 voturi împotrivă, amendamentul nu a fost aprobat. Vă rog!”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Următorul amendament: efectuarea unui studiu de fezabilitate în vederea realizării de piste pentru bicicliști. Tot 100.000, capitolul este 84.02.03 sursa este tot de la întreținere spații verzi, sunt 144 de milioane acolo, 67.02.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Domnul Turmac, vă rog!”

Dl consilier Turmac Adrian:„Ca o completare la ceea ce spune colegul meu, domnul Ștefan, aoi avem obligația, conform planului de mobilitate urbană durabilă să facem această strategie, pentru că a existat acest plan adoptat la nivelul Bucureștiului, iar noi suntem responsabili de etapa a 3- a de implementare. Vreau să precizez că sectorul 4 nu va avea nici măcar un km de pistă de biciclete realizat de Primăria Capitalei în etapa 1. Și cred că ar trebui să construim deja o strategie pentru acest transport alternativ. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Vă mulțumim! Supun la vot amendamentul, cine este pentru, abținere sau împotrivă, vă rog? 13 voturi pentru, 6 abțineri și 8 împotrivă, amendamentul nu a fost aprobat. Următorul, vă rog!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Văd că este în creștere, poate la următorul vedem, poate reușim să strângem 14. Amendamentul numărul 4, da? Numărul 3:dorim creșterea cuantumului burselor școlare, care la momentul actual sunt bugetate la 6.720.000, cu 3.000,000 de RON. Alocarea se face în capitolul 59.01, diminuarea din capitolul 67.02.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Mi se pare lipsit de realism, la nivelul acesta, la acest moment, modul în care abordați lucrurile și aș vrea să rămână consemnat. în ciuda faptului că grupul dumneavoastră a fost invitat la negocieri, la discuții constructive, rezultatul este nul, nu țineți cont de absolut niciun fel de prevedere bugetară, nu țineți cont deloc de banii alocați învățământului, pentru că, dacă ați fi realist, ați realiza următorul lucru: școlile, la ora aceasta, fie că vă place sau că nu vă place, cad pe noi. Din acest motiv am aplicat pentru PNDL, din acest motiv reparăm școlile, din acest motiv investim pentru after-school-uri, grădinițe, lucru care nu s-a întâmplat niciodată. Acum, dacă dumneavoastră considerați că e util să puneți problema în acest mod, în acest moment al anului, este problema dumneavoastră. Finalmente, pe acest an sunt convins că vom avea 10-11 milioane de lei pentru capitolul burse. După cum știți, mai există încă o etapă bugetară și o cunoașteți bine, urmează redistribuirea unor sume, vom avea din nou rectificare bugetară în momentul în care ne vor intra sumele de reechilibrare. Având în vedere situația din acest moment și necesitatea existenței cotelor de reechilibrare și faptul ca targetul pe care-1 avem conform hotărârilor de consiliu local în vigoare și veți vedea, urmează o hotărâre menită să îndrepte niște erori pe care, colegii directori de școli le-au făcut, vă asigur că bursele în sectorul 4 nu se vor micșora. Sub nicio formă. Mai mult decât atât, dacă nu știam, sunt acordate 5000 de burse, da? în sectorul 4, aproximativ 5000 de burse în sectorul 4. Tot pentru știința dumneavoastră, de exemplu în orașul Sibiu, bursa de merit este 40 de lei și nu 400 de lei, așa ca idee, nu știu dacă știați sau nu lucrul ăsta, dar vă aduc la cunoștință acest lucru. Eforturile pe care comunitatea noastră le face, pe toate planurile, trebuie tratate cu respectul cuvenit. Nu vă reproșez dumneavoastră, reproșez grupului, nu personal, faptul că, în ceea ce privește susținerea ideilor dumneavoastră, justificarea anumitor decizii ale acestui moment versus decizii pe care trebuie să le luăm poate peste 2 săptămâni sau 3 săptămâni când va avea loc reechilibrarea, ar fi ajutat foarte mult participarea și caracterul proactiv al discuțiilor pe care grupurile ar fi trebuit să le aibă.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Domnule Primar, țin să vă precizez că, cel puțin eu, personal, nu am fost invitat la nicio discuție, în al doilea rând, bursele de merit din Sectorul 4 se dau la media 10.00. în Sectorul 3, se dau de la 8.50...este adevărat, în cuantum mai mic, gradual...Eu discut pe baza documentelor existente în momentul de față...Dacă vorbim de rectificări cu majorări de burse, grupul PNL le va vota cu drag. Noi ne-am făcut datoria să încercăm să îmbunătățim, iar dacă iau din 72.01.05.02, am văzut 144 milioane la întrețineri parcuri și spații verzi...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dumneavoastră ați văzut, de data aceasta, că toate aceste sume sunt defalcate, așa că, vă rog, să nu mai mergem cu aceleași lozinci pe care le-am avut anul trecut. Sunt obiective de investiții, de pe lista de investiții, care sunt în acel capitol...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Sunt obiective în curs și obiective noi, bineînțeles!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 ai Municipiului București:„Bineînțeles. Dar sunt obiective...și toate aceste investiții...și să nu le mai spunem altfel, pentru că inducem publicul în eroare...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Sunt și investiții și...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 ai Municipiului București:,,...Și vă rog mult de tot, am un respect deosebit pentru dumneavoastră...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Din ăștia 144...sunt 66.300 milioane, investiții...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dumneavoastră, ați văzut exact cum stă situația acolo. Da? Mai mult decât atât, o parte a fost diminuată în acest moment prin amendamentul pe care colegul nostru l-a făcut. Da? Deci, trebuie să avem condescendența necesară și să precizăm exact cum stau lucrurile...Să precizăm...Și am ținut cont aici, inclusiv, de reclamația...de data asta, nu într-un mod destructiv, îi spun colegului nostru de la USR, faptul că a dorit și în solicitările pe care le-a avut, să vadă defalcat ce se întâmplă, are această posibilitate și a avut, inclusiv, în acest buget și în bugetul de anul trecut, fiecare obiectiv de investiții este trecut concret cu indicatori clari, cu procedură clară, din punctul ăsta de vedere. De aceea, vă rog mult de tot, să nu mai spuneți că la Capitolul Spații verzi avem 500 de miliarde de lei, că nu este adevărat. Sunteți tedențioși și nu vă stă în caracter lucrul ăsta.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:..Departe de mine gândul ăsta, domnule Primar...Am spus exact care sunt cifrele din buget...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...Am vrut să fac această corecție de nuanță...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Și ca fapt divers, totuși, la toate acele 8 amendamente pe care le avem, cuantumul total este undeva la 8 milioane și ceva, adică nu mi se pare că am propus o sumă...la un buget de 144 milioane, în momentul de față, nu mi se pare o sumă care să influențeze... undeva sub 2% din buget.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deunăzi, cineva își punea problema că avem bugetul mai mic decât anul trecut.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Să dea Domnul fie cât mai mare...”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Supun la vot amendamentul numărul 3. Cu 13 voturi pentru, 7 abțineri și 7 împotrivă, nici acest amendament nu a fost adoptat. Mergem mai departe. Vă rog!”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Amendamentul numărul 4... Tot la limită. Mai trebuie an vot....încercăm. Amendamentul numărul 4: <Elaborarea unui studiu de fezabilitate în valoare de 100.000 RON, pentru crearea unui azil, construirea unui azil de bătrâni. Capitolul...sursa este aceeași și destinația este 71.01.0....- Construcții >”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule consilier. De asemenea, sunteți un om extrem de aplicat și vreau să vă spun următorul lucru...și să încercăm împreună și să ajungem la următoarea concluzie: construim un asemenea așezământ. Ați făcut calculul a ceea ce înseamnă sustenabilitatea unei astfel de investiții? De ce vă spun asta? Pentru că în urmă cu doi ani am finalizat un astfel de obiectiv de investiții și făcând calculul, vis-a-vis de ceea ce înseamnă cheltuielile pe care le-ar presupune la 120 de persoane cât era calculat, ar fi însemnat undeva la 1.500.000 de mii de Euro...Este foarte important să calculăm sustenabilitatea unei astfel de investiții. Ceea ce trebuie să știți, este faptul că avem pentru cetățenii Sectorului 4 un astfel de cămin, nou deschis...O să vă spună mai multe, dacă sunteți curios, colega noastră, doamna Mihaela Ungureanu, a cărui funcționare este finanțată de Primăria Municipiului București, 60% din pacienții acestui cămin sunt din Sectorul 4, conform protocolului pe care l-am făcut cu Primăria Municipiului București. Da? Deci, a fost un exemplu de eficientizare a acestui tip de cheltuială. De ce? Pentru că...Având în vedere nevoiele pe care Sectorul 4 le are...și prioritizarea pe care împreună cu Consiliul Local, am facut-o, ne-a determinat să găsim soluția alternativă de finanțare pentru astfel de obiective.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Foarte bine. Așa cum am putut să procedăm cu căminul de care știm cu toții...cu inaugurarea de acum doi ani de zile, puteți să...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ce știți cu inaugurarea, că dacă aveți vreo problemă, trebuie să-mi explicați. Eu nu știu despre ce vorbiți...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Eu când am fost acolo, acum doi ani de zile, era șoseaua făcută, s-a făcut inaugurarea, dar nu erau poarta...Era gardul. Sincer. Eu am fost acolo și am văzut, acum doi ani de zile...Cred că s-a tăiat întâi panglica și după aceea s-a făcut poarta, probabil. Nu știu!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, fiți atent! Ceea ce trebuie să rețineți este următorul lucru: este una să inaugurezi finalizarea unei construcții...Deci, am. finalizat construcția respectivă. După cum vedeți, au trecut niște luni de zile și de-abia atunci a fost dată în folosință, pentru că unele lucruri nu trebuiesc făcute cu orice preț, nici nu l-am abandonat, nici nu am luat o măsură pompieristică de a-i da o funcționalitate nesustenabilă și am căutat împreună cu colegii mei o variantă eficientă. Ceea ce am marcat în acel moment a fost finalizarea lucrărilor, acea entitate...De aceea, îmi doresc foarte mult...și sunteți un partener de dialog deosebit, să clarific anumite enigme ale Otiliei.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Da. Vă dați seama că am fost puțin mirat când am văzut și nu știam exact care este faza...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cred că explicația mea a fost concludentă și nu o să mai aveți astfel de momente și de neclaritate.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Vă mulțumesc! Iar dacă tot a fost un model de eficiență a căminului de bătrâni, de ce nu am putea să mai facem încă unul, nu?...Pentru că văd că neam descurcat? Am pasat cheltuielile la Primăria Generală, ceea ce este foarte bine, 60% sunt bătrânii Sectorului 4, sunt mai mulți bătrâni care au nevoie de asistență. Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Bun. O să supun la vot și acest amendament. Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot. Cu 11 voturi pentru, 9 abțineri și 7 voturi împotrivă, nici acest amendament nu a fost adoptat. Vă rog, următorul...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Amendamentul numărul 5: <Practic, este vorba de achiziționarea unui sistem de monitorizare video al locurilor de joacă> S-a discutat și despre insulă...Atâta timp cât am împrejmuit locurile de joacă, considerăm oportun ca la cele 170...și câte locuri de joacă sunt, să facem și o monitorizare video. Știm cu toții ce se întâmplă...în fine, apropo de securitatea minorilor, minorelor, în special...Și am bugetat undeva la două milioane de lei, cu sistemul de monitorizare cu tot...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Mă uit în ochii dumneavoastră de data asta...Nu ar fi trebuit să ne spuneți că facem un studiu de fezabilitate?Că suma ne-ar părea că ați scos-o din burtă.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„M-am uitat în UAT-uri, unde s-a făcut deja și la un număr similar...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Foarte bine. Ne trebuie un acord-cadru pentru așa ceva... Asta... (intervenții z7? sală fără microfon)... Aș fi de acord cu dumneavoastră. Trebuie să spuneți! Da? Deci, ne-ar trebui un acord-cadru. Da? Ceea ce vreau să vă anunț, este că lucrăm la el, iar în momentul în care va fi gata, tocmai pentru a nu face angajări pe bani, de dragul de a le face, în momentul în care el va fi gata, cu certitudine vom aloca suma cuvenită pentru anul x, y sau z, pentru că, evident, va fi un acord-cadru pe patru ani, va avea mai multe tronsoane, spațiile verzi, obiective civile, obiectivele recomandate de Poliția Națională, străzi...Da? Deci, va fi un sistem complex, se lucrează la această procedură, nu este una deloc simplă, tocmai pentru a avea un caiet de sarcini corespunzător.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Mă bucur că gândim la fel!”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Bun. Supun la vot și acest amendament...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Mulți nu își dau seama de acet lucru, să știți!”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Supun la vot și acest amendament. Vă rog!...încă o persoană care nu și-a exprimat votul. Vă rog să vă uitați pe aparate. Domnul Ceacâr. Chemați-1 pe domnul Ceacâr, pentru că suntem în procedură de vot. Căutați-1! O fi la baie, o fi...cine știe pe unde! Haideți, domnule consilier! Cu 13 voturi pentru, 7 abțineri și 7 împotrivă, nici acest amendament nu a fost adoptat. Mai sunt alte amendamente? Mai aveți? Nu! Mai aveți?”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Mai am încă două amendamente.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Nu vreți să le citiți pe-amândouă și să le votăm odată? Adică...ca să fim operativi...”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,,Haideți, încă puțină răbdare! Promit că o să fiu operativ!”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Glumeam, domnule consilier! Vă rog!” Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Vă mulțumesc! mulțumesc! Amendamentul numărul 7: <Realizarea unui catalog electronio, cum se întâmplă și la Sectorul 3. La Sectorul 3 există un catalog electronic care este plătit de către autoritatea locală, de Primăria Locală. Considerăm că venind în...inerția construcției...amenajărilor de școli, grădinițe, construire de after-school-uri, ar fi bine ca părinții să fie informați în permanență, zilnic, venind cu situația notelor, situația școlară, absențe. Efortul financiar ar fi, la nivelul Sectorului 4, după un calcul, de aproximativ două milioane de RON. Sursa o știți cu toții, nu o mai repet, pentru a nu fi tendențios, dar...Destinația este capitolul

65.02.50.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă dau o veste bună. Colegul meu, domnul Robert Negoiță, și-a oferit disponibilitatea de a ne oferi gratuit această soluție, astfel încât, sunt convins că și pentru dumneavoastră va fi o plăcere deosebită să nu cheltuim bani din bugetul local pentru o soluție pe care un alt UAT a plătit-o!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Cum, gratuit? nu...E ca la greci...Adică, mi-e cam frică când dă cineva....Să nu fie Pandoras Box, Calul Troian...înseamnă că iar gândim la fel! Mă bucur!”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Supun la vot și acest amendament,vă rog, în condițiile discutate. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă?...Da. Diferența este că suntem de acord, dar gratuit...încă o persoană. Lipsește cineva? A ieșit cineva? Cu 11 voturi pentru, 8 abțineri și 8 împotrivă, nici acest amendament nu a fost adoptat. Vă rog, următorul amendament...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Și ultimul amendament...Mulțumesc colegilor pentru răbdare. <Realizarea unui studiu de fezabilitate în vederea construirii de corpuri de clădiri noi în cadrul unităților de învățământ din Sectorul 4, acolo unde există posibilitatea realizării acestora pentru extinderea Programului Școală după Școală> Zece studii de fezabilitate, cuantumul 100.000 ori 10...un milion de lei, alocare 71.01.01...Sursa...aceeași!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „De exemplu, pe noi ne costă un after-school, 96.000 Euro, plus TVA, așa la un studiu! After-school-ul, fără dotări...ceea ce-i drept.”

D1 consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„E bugetat...l00.000...Se ia rotund și după aia, bineînțeles, se face rectificarea, știm cu toții. Dacă studiul de fezabilitate este mai puțin...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„După cum ați văzut, acum...important este să fie raționali...Și un apel pe care-1 fac la dumneavoastră, de a vă retrage acest amendament. Ați văzut că abordăm 50 de clădiri...20 de grădinițe...ba, chiar mai multe...23 de școli și 10 săli de sport...două sau trei licee, discutăm despre două sau trei after-school-uri, despre o grădiniță. Mu considerați că pe termen...și discutăm și de credit-angajament, în mod evident, pe acest contract subsecvent. Având în vedere toate aceste lucruri, considerați că este oportun, apropo de progresia lucrurilor, că întâi trebuie să punem la punct infrastructura pe care o avem și apoi să dezvoltăm...Considerați că este oportun să dezvoltăm un astfel de proiect? Discut despre sustenabilitatea lui...Realist...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„în primul rînd...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 ai Municipiului București:„Realist, nu politicianist...”

Dl consiliei* Ștefan Daniel Laurențiu:„în primul rând, realist vorbind, felicitări pentru că am luat 33 milioane de la PNDL, venim și noi cu o finanțare de 23 de milioane, se rezolvă problema în mare măsură a avizelor ISU și a normelor...și cum ați spus...și pentru sănătate. în același timp, din ce m-am uitat în bugetul acesta, este un singur after-school programat a se construi, care a trecut prin amendament acum, la Emil Racoviță.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu. Mai este unul la Școal 165...Deci, avem Școala 97...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„...Avem studii de fezabilitate sau...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu. Proiectare și

execuție. Avem o soluție, tocmai discutasem cu colegii noștri de la...Este vorba de construcție modulară. Avem Școala 97, avem Școala 165, avem Grădinița de la Școala 100...cum nu-i place...și Emil Racoviță. Da? Sunt cele...Sunt 3 after-school-uri, discutăm acum, deci, nu altădată. Da? Discutăm.,.care se fac anul acesta, avem proiectare și execuție pe soluția modulară. Ne ies înjur de 320 de metri pătrați, fără dotare...în jur de 100.000 Euro, plus TVA. Da? Proiectare cu execuție.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Păi, dacă se poate, haideți facem...este vorba de studii de fezabilitate...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu are sens să fac studiu...Am deja probat. Este o soluție...Vă spun realist...Deci, nu...Am soluția....Cum e aici, este și pe partea cealaltă, nu?...Numai că se reconfigurează anumite lucruri. Ați înțeles? Vorbim...Nu... Modul ar este modular. Știm exact cât costă. Nu are sens să fac 10 pe aceeași temă. Cum la sala de sport, când fac proiectul PT-uri, pentru o sală de sport, nu fac 20, fac unul, pentru că sunt la fel...Ați înțeles bine ce spun.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Opțiunea noastră, a PNL-ului, este ca toate unitățile de învățământ gimnazial, să aibă program de Școală după Școală sau After-school. îmi voi menține amendamentul. Votați în funcție de oportunitate, vă rog frumos! Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Supun la vot și acest amendament. Vă rog! Stimați colegi, suntem în procedură de vot. Cu 12 voturi pentru, 8 abțineri și 7 împotrivă, nici acest amendament nu a fost aprobat. Domnule Andrușceac, vă rog!”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Domnule președinte, domnule Primar...Am depus în urmă cu o săptămână, în atenția executivului, o serie de obiective de investiții pe care nu le-am regăsit pe listă până acum. Aș vrea să știu dacă puteți să-mi dați un răspuns pentru unele dintre ele, pentru că...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă rog, punctual, să mă întrebați, domnule consilier.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Referitor la cele de infrastructură...țin deja, aici, pe cineva aici care stă de vreo trei ore cu noi în ședință...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua! Salutări!”

DI consilier Andrușceac An ton io: „...Este domnul Mihnea Dobre...Este un om implicat în sector, un tânăr venit din Danemarca...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Apreciez...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,...Și face și traseul în sens invers, spre România...și uite, se implică. în urmă cu ceva timp am primit o cerere pentru transformarea unei zone care se află cuprinsă între Bulevardul Gheorghe Șincai și Strada Viorele nr. 26, este o zonă care acum se află, mă rog, este o suprafață de pământ inundată, plină de bălți, pe care oamenii oricum parchează, deci, oricum, au transformat-o într-o parcare neautorizată și neamenajată. Oamenii mi-au cerut în scris, nouă, grupului USR...și eu v-o pun dumneavoastră la dispoziție, ca această zonă să fie transformată într-o parcare asfaltată până la intersecție și în zona adiacentă, pe care se acumulează apă, iar în proximitatea blocului să existe o perdea verde pe care cei de la Urbanism o s-o prevadă prin contract. Aduc în susținerea acestui proiect și dezbaterea publică care a avut loc și pe care o recomand în toate cazurile de investiții...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ați sesizat că ne plac dezbaterile publice...Mai ales la firul ierbii, să știți...”

DI consilier Andrușceac Antonio:,,Da. Am văzut,..Și eu cred că este o modalitate de a crea un buget participativ, până acum...Inițiativă...Și îi mulțumesc lui Mihnea pentru implicare și dumneavoastră, dacă veți susține proiectul...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„în primul rând, jos pălăria și vă mulțumesc pentru că vă implicați în problemele comunității și ne dovediți tuturor că parcările nu fac politică, deloc. Nici anvelopările nu fac politică...și vreau să vă răspund în felul următor: noi am bugetat în acest moment...și urmează să votăm, o sumă pe care o utilizăm, inclusiv pentru reparații curente, infrastructură rutieră. Voi dori să facem în mod deosebit această mențiune, că o parte din această sumă, o vom direcționa către realizarea acelei parcări. Singurul lucru pe care-1 avem, instituțional, de făcut...și asta ne va ajuta colegul meu de la Taxe și Impozite, să ne asigurăm că acel teren nu este proprietate privată, dar chiar dacă este proprietate privată, așa cum am făcut și în alte situații, îl putem închiria. Da? Avem și alte zone în Sectorul 4, în care am închiriat teren, tocmai ca să putem să realizăm parcare, deci, asta nu exclude acest lucru. Deci, este o promisiune pe care v-o fac, colegii mei consilieri vă vor informa în cel mai scurt timp despre statusul terenului, adică, până la sfârșitul săptămânii. Dacă este privat, îi voi invita personal să discutăm cu proprietarul și să...Chiar acum, de exemplu, o să vedeți pe ordinea de zi, la Piața Sudului avem o solicitare către Consiliul Local de închiriere a unei suprafețe de 340 metri pătrați, ca să putem să facem o parcare etajată și, inclusiv, prețul e acolo, de 2 Euro... (intervenții în sală fără microfon).. .Vă rog!”

Dl Mihnea Dobre:,,......Pe o parte a acestui teren...(intervenție făcută fără microfon)...Da...

Cumva, este un spațiu mai mare. Este vorba de această stradă pe care se parchează, care este neamenajată și din câte înțeleg face parte din terenul Primăriei sau...na! De asemenea, pe cealaltă parte a terenului, care este și împrejmuită, s-a propus amenajarea unui bloc sau nu știu, o clădire de 5 etaje care a fost respinsă. De aceea, consider că această bucată de teren...și probabil, această bucată de teren, nu este a nimănui...este fosta fabrică de pâine, s-a dărâmat, acolo nu era absolut nimic.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„E corect ce spuneți, important pentru noi este să ne bazăm pe certitudini. Deci, noi avem...Despre asta este vorba. De ce vă spun asta: pentru că orice investiție trebuie să aibă o perioadă de amortisment, de aceea este important ca în cazai...(intervenții în sală neînregistrate pe bandă)...Nu este nicio problemă...Nu se întâmplă nimic...Important este să ne dorim să facem lucrul acesta și dorința o vedeți explicită. Da? Și o s-o vedeți și în realizare. Da? Cu certitudine, dacă este domeniul privat, acolo va fi în mod indubitabil, o parcare cu plată, superbă. Vă mulțumesc mult de tot și încă o dată, apreciez problematica cu care sunteți prezent în ședința noastră. Chiar vă mulțumesc din suflet.”

Dl Mihnea Dobre:„O să revin și cu alte propuneri!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Foarte important. Vă mulțumesc!”

Dl Mihnea Dobre:„La revedere!”

Președintele de ședință, dl consilier loan Gâf Deac:„Domnul Negrilă, vă rog!”

Dl consilier Negrilă VasiIe:„Vă pot spune din propria experiență,..Și eu am avut în 2015, când eram director în administrație, toată această poveste. Am fost trimis acolo, știu despre ce este vorba, este o fostă stradă, nu mai știu, Bosianu, așa se numea odată. Este teren privat, dar așa cum a spus domnul Primar, se poate închiria și atunci se poate face parcarea acolo, chiar necesită o parcare...Ați observat cum este terenul...E plin de gropi și când plouă, când ninge, e dezastru acolo!... (intervenții în sală neînregistrate pe bandă)... Sunt foarte multe anomalii...Eu, personal, am scos de la Taxe și Impozite și cred că o să poată să confirme domnul director, că este un teren proprietate privată.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Alte întrebări, domnule consilier. O secundă. Vă rog..(intervenții în sală neînregistrate pe bandă)...Era o

întreb are... Aceasta, repet, nu are cum...aceasta nu are cum să fie explicit pe lista de investiții, pentru că este o reparație a unei infrastructuri existente.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Am înțeles. Nu, era doar o propunere...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am ținut cont de ea,

este bugetată cu aproximație ca și celelalte propuneri pe care le avem, cum este strada Verzișori, din partea dumneavoastră, cum avem strada Gramont, de asemenea...și ele sunt avute în vedere pe Anexa...și asta o s-o aveți.,.cum să o solicitați din partea noastră pe...numai pe 544...Probabil, că domnul consilier, fiind expert în 544... ”

Dl consilier Andrușceac Antonio :„Cine?”

DI Băluță Daniel ~ Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dânsul este expert...Are centură neagră, să știți!..7 dani...Deja a depășit...La 544, nu este nimeni mai bun, decât dânsul.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, așa cum ați spus și dumneavoastră, dați-mi voie să-i iau apărarea și vă rog să nu mai faceți atac la persoana colegului meu...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, nu, gumeam de data asta. îmi cer scuze...Dânsul dacă e sensibil...Chiar nu... Dânsul e mai sensibil...(intervenții în sală neînregistrale pe bandă)...Nu e sensibil, așa e...E rezistent...Nu...dar, chiar îmi place că e luptător. E ca James din Rebel fără cauză...Dar el luptă, nu e problemă!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, revin la lista cu lucrări. Deci, realizarea lucrărilor de reparații capitale pe trotuare și carosabil pe strada Gramont, a făcut parte și din investițiile restante de anul trecut, dacă vă aduceți aminte...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da. Așa este!”

DI consilier Andrușceac Antonio:,,...Strada este într-o zonă centrală, va fi dată în folosință, probabil și Primăria, sediul nostru, în ceva timp, necesită niște lucrări capitale, acolo. De asemenea, lucrarea de reparații capitale pe strada Verzișori, știți foarte bine că și aceasta este necesară și era prevăzută și pe anteriorul exercițiu bugetar. De asemenea, avem demararea lucrărilor de obținere a avizelor pe care le-am obținut pentru unitățile școlare din Sectorul 4...și vă mulțumesc...Grădinița de la Abator, a fost pe listă...și vă mulțumesc că a trecut, reabilitarea școlii, la fel, și s-a suplimentat și suma pentru asta, realizarea parcării, tocmai a fost adusă în discuție și tocmai am făcut acest lucru, pentru că este o dovadă a modului în care putem colabora cu cetățenii și a-i aduce pe aceștia la decizie, să se implice. El a făcut un lucru foarte frumos și cu dezbatere, la care am participat...Mi-au trimis anexă, oamenii...Deci, chiar dacă vom mai avea de lucru acolo, trebuie să civilizăm zona respectivă...

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Să știți Tineretului este o zonă civilizată, să nu exagerăm... ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Am rugămintea acum, să ne uităm puțin și la reabilitarea Liceului Mircea Vulcănescu, pentru care m-am luptat alături de alți colegi de aici, să-i menținem denumirea...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aș vrea să fac următoarea precizare: am trimis documentația pentru acest liceu, am trimis-o Primăriei Municipiului București, care și ea, ne va sprijini în reabilitarea unor unități școlare. Ea este pe acest liceu, Mircea Vulcănescu, este pe această listă. Este pe lista pe care am trimis-o către Primăria Municipiului București. De altfel, sunt și licee acolo, regăsim mai multe licee acolo...”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Am înțeles. întrebarea următoare era referitoare la Liceul Gheorghe Șincai...și înțeleg că deja am primit răspunsul.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„El, deja, era pe lista noastră, pentru că nu am mai avut timp să așteptăm, ați văzut, acoperișul nu a mai ținut cont nici de condițiile meteo, nici de nimic. De aceea, lucrările, efectiv, au început. Ne confruntăm cu probleme

deosebite legate de avizare. Este monument istoric, clasa a doua...și timpul pe care îl petrecem ca să obținem avizele, este unul lung!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Am pus la numărul 13, dar nu a fost cu ghinion, văd că am gândit la fel. O găsesc...o inițiativă a dumneavoastră...Și eu m-am gândit la ea. Sigur...a resurselor de cofinanțare pentru Proiectul European...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Știți bine, din reflex...Este o inițiativă venită clar ca propunere a dumneavoastră...Ele...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Recunosc că am mai discutat înainte despre soluții inovative și la... Podul de la București...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este clar...Este inițiativa dumneavoastră..Chiar îmi pare rău că... ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vă mulțumesc frumos pentru că o regăsesc acolo...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Important este să se facă... ”

DI consilier Andrușceac Antonio:,,...Important este ceea putem face pentru cetățeni, decât asumarea unor lucruri. Am cerut un lucru pe care cred că-1 vom realiza până la urmă, sub o altă formă, a unui PICL. Alocarea unor sume pentru familia despre care am vorbit, cu 10 copii...Cred că se poate realiza și din buget de la...dacă nu găsim o soluție de la Spațiu Locativ, la noi, cu domnul Pînzaru, care mi-a promis ajutorul în legătură cu acest lucru, poate găsim extern să luăm...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt convins că Daniel o să găsească cele mai bune soluții pentru asta.”

DI consilier Andrușceac Antonio:,,Am avut o abținere la propunerea colegului meu pentru mărirea sumelor destinate burselor, pentru că noi toți, avem încă de anul trecut...Am convenit să asigurăm niște sume și pentru premierea elevilor care au rezultate deosebite la școală...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Stimulente, cum vedeți...Aici...”

D1 consilier Andrușceac Antonio:„Măcar o dată pe an...Copiii care au rezultate în sport, de la campioni naționali...să fie și ei...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Cum ați văzut lista aceea, veți vedea că în continuare, pe ordinea de zi, este o listă cu un număr cu 25 de copii...Acești copii...și este pentru prima oară când obiectivăm acest lucru...se întâmplă...că toți greșim, cu excepția unui singur coleg de-al nostru care nu greșește niciodată, dar toți greșim și inclusiv, colegii directori greșesc. De aceea, s-a întâmplat ca un număr de 25 de copii să fie omiși de pe listele de burse. Deci, este o mare nedreptate...”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Burse pentru sportivi...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Burse...De exemplu, dacă erați un trio, dumneavoastră, domnul Sorin și domnul Guilhem...ați înțeles, dacă erați un trio...și doar domnul Guilhem era premiat...și dumneavoastră și domnul Sorin, nu erați premiați, vă dați seama că făceați o cerere în sensul acesta. Așa s-a întâmplat și în privința copiilor. Lăsând gluma la o parte, în aceeași echipă, unii au primit și alții nu au primit...și ca să îndreptăm această eroare materială, au venit cu...le-am numit stimulente, de data asta, pentru că exercițiul financiar de anul trecut s-a terminat. Nu facem altceva decât să normalizăm, să aducem dreptatea pentru niște copii nedreptățiți aici. Clar.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, sunt de acord...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Și pentru sportivi, la fel. în momentul în care au venit cu lista, pe mine...și pe noi toți, trebuie să ne intereseze performanța nominală, pentru că este una, de exemplu, să fii campion național sau campion la înot, la un sport deosebit și alta este să câștigi Delfinul de aur. înțelegeți.,.că sunt 500 de câștigători la Delfinul de aur.

Este meritoriu să câștigi și Delfinul de aur, dar dacă, de exemplu, ești campion mondial, campion olimpic, campion european, balcanic...la un sport, la o anumită disciplină, eu cred că trebuie să fii premiat separat.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, în inițiativa noastră era specificat clar că această premiere se va face doar pentru sporturile olimpice și de la titlul de campion național...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 ai Municipiului București:,,...Și/sau orice alte rezultate deosebite...pentru că oportunitatea...avem împreună. Noi toți, cei de aici, putem să stabilim oportunitatea. De aceea, este important să lăsăm ușa deschisă oricărui tip de performanță. Nu discutăm numai de cea sportivă. Putem să avem performanțe, de exemplu, dacă fata domnului consilier câștiga Eurovizionul, era normal s-o premiem cu toții. înțelegeți? Pentru că, într-adevăr, era o performanță deosebită, dar tot așa putem să discutăm în teatru, putem să discutăm în cinematografie, putem să discutăm la șah,..este un alt tip de sport...de o diversitate asigurată, din punctul ăsta de vedere, la absolut orice rezultat deosebit pe care îl are cineva și depune un efort de osebit... și putem, împreună, să stabilim oportunitatea.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vă mulțumim! în continuare, mai am doar două-trei puncte...O să trec foarte repede peste ele. Ceream continuarea bugetarii pentru HCL-ul numărul 16/31.01...este cel cu gratuitate și reducere la creșe și grădinițe. înțeleg că va fi alocat din bugetul DGASPC-.și vă mulțumesc încă o dată. Țin să spun tuturor că peste 100 de copii, în medie, de familii, beneficiază de aceasta și ei ne mulțumesc nouă, tuturor, pentru lucrul ăsta. Am mai cerut pe infrastructură, finalizarea asfaltării la capătul drumurilor Binelui și Poștalionului, este o zonă mai...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Sunt introduse pe anexa aceea...Pe acelea o să le vedeți...Binelui, în primul rând...Toate zonele în care avem rețea de apă potabilă și canalizare le putem asfalta fără niciun fel de problemă.”

DI consilier Andrușceac Antonio :„Ok. Cam astea au fost...After-school-ul, deja, de la kacoviță...S-a rezolvat. Vă mulțumesc frumos!”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„O singură propunere, nu e amendament. Colegii noștri de la USR, împreună cu noi, ca să închid și într-un ton...apropo de spațiile verzi... ”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...Pe un ton vesel...sau apoteotic, cum vreți...”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Ton verde...ca să zic așa...Au propus plantarea a 3000 de copaci noi. Nu știu dacă nu se află în derulare sau în proiect. Este o propunere, doar atât! Nu e amendament...Era în cadrul aceluiași capitol bugetar și nu are rost...Mulțumesc!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Tocmai ca o dovadă de apreciere a unui demers, mulțumesc grupului de consilieri PNL de la Consiliul General al Municipiului București, care au votat proiectul de hotărâre ce a trecut și în Consiliul Local Sector 4, cel cu plantarea a 100 de stejari, grație ajutorului, a colaborării pe care o avem cu Ambasada Lituaniei. Nu știu că nu ați știut, este o ocazie extraordinară să știți acest lucru. în ședința trecută Consiliul General a făcut o ședință, este adevărat, o ședință de îndată pentru lucrul acesta, dar grupul PNL a susținut această idee...și vreau să mulțumesc pe această cale inițiativei deosebite pe care ați avut-o!”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Vă propun să trecem la votul...Da, domnule Guilhem. Vă rog!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „O să luăm o pauză, după aceea, în camera de alături, pentru cei care sunt cu glicemia scăzută...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Eu aveam o remarcă similară cu cetățeanul care a venit. La intersecția dintre strada Silvestri Constantin și Sfântul IIie, acolo găsim același tip de teren, în sensul în care este un teren viran, pe care parchează oamenii. Știu că este un teren privat, am verificat cu cadastru...Să găsim și acolo o soluție...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunteți de acord să...Eu sunt de acord la lucrurile acestea, dar îl găsiți. Vorbiți și cu colegul Antonio, împreună cu domnul Hrant, identificați proprietarii, noi îi chemăm...și vreau să fiți și dumneavoastră prezenți când discutăm cu dânșii, tocmai ca să generăm o negociere și să putem să amenajăm pe aceste terenuri private, acolo unde se poate, parcări?’

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Părerea mea este că este un teren destul de mic...și va fi puțin complicat să-l facem cu plată, dar...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu e

problemă...orice...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian :„Trimit un e-mail la Serviciul Tehnic..?’

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu trimiteți e-mail, vă spun eu, cel mai bine este...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Am cadastru deja...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ok. îl trimiteți domnului Hrant. Este Ok...”

Președintele de ședință, dl consilier loan Gâf Deac:„Bun. Dacă mai aveți alte chestiuni, dacă nu, mergem pe votul proiectului de hotărâre, de buget, așa cum a fost el amendat în ședință. Cine este pentru? Vă rog!...încă cineva nehotărât sau neatent, în apăsatul butonului...Vă rog! Puteți verifica aparatul din fața dumneavoastră, vă rog? Cu 20 de voturi pentru, 5 abțineri și 2 voturi împotrivă, bugetul a fost adoptat. Vă propun o pauză de 5 minute de hidratare și alte...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Exact în camera de lângă...dragi colegi...Dragi colegi, în camera de lângă...aveți o apă, un suc și o gustare.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Și v-aș ruga să depuneți și amendamentele formulate, la aparatul de specialitate.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă mulțumesc mult!”

PAUZĂ........................................................................................................................................

Președintele de ședință, di consilier loan Gâf Deac:„Punctul numărul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București...Suntem toți consilierii în sală? O să vă rog să-i chemați pe toți pentru că este înregistrată procedura de vot și nu o să ne închidem la vot... (intervenții în sală fard microfon)... Cred că domnul Andrușceac mai lipsește...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București‘.„Domnule consilier Ștefănel, spuneți-ne cum era în Japonia cu colectatul? Cum era cu gunoiul de acasă?”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Păi, în primul rând aveau un colector principal care colecta absolut orice,...'' ...(intervenții în sală fără microfon)..."'

Președintele de ședință, dl consilier loan Gâf Deac:„Pe câte fracții, domnule consilier? Pe umede, uscate sau...?”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Păi, el colecta gunoiul nesortat. De fapt, nu era gunoi, ca să rectific...efectiv, era ca un incinerator ambulant...”

Președintele de ședință, dl consilier loan Gâf Deac:„Ardea calorii...”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Da! Ardea tot!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și bineînțeles, că încărca bateria de la telefon...”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Vă spun o chestiune care e din lege...apropo de colegii care au fost plecați...Să știi că legea vă cere imperativ ca să redactați un raport despre deplasarea respectivă pe care să-l depuneți la...”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„L-am depus la unitate, ieri.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„La unitatea administrativ-teritorială, sper că...”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Da, da! Desigur!”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Alte unități...pot solicita alte tipuri de rapoarte, fiind vorba și de o deplasare externă...”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Cunoaștem procedura...”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Domnule Ceacâr...Trebuie să ne redactați un raport cu privire la vizita dumneavoastră și cu privire la rezultatul...Un raport în scris, trebuie să-l depuneți...Vă cere legea.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan: „Absolut. Mai ales în privința salubri zării... O să fie un lucru foarte complex și...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Trebuie să-l depuneți la unitate...A spus foarte bine domnul Ștefanei.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac: „între 100 și 200 de pagini...Arial 12...la un rând.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și CD-ul cu filmările...”

Dl consilier Pînzaru George Daniel: „Eu am depășit 200, ce fac?”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac: „Faceți sinteza, dumneavoastră...Revenim la Punctul 8...Acum suntem în formulă completă...Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București. Dacă există discuții?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„îi urăm bine a venit, domnului Andrușceac...”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Există discuții? Nu există discuții...Da. rog, domnule consilier Moulin...La microfon...”... (intervenții în sală fără microfon)..."'

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Din lista aceea, găsim investiții care aș putea să zic că sunt minimum fanteziste, dacă nu e altceva...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...Nu. Sunt bani de la CNI, de aceea sunt așa...că nu sunt pe banii bugetului local. Da?”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Avem aici un gard pentru trenuleț în Lumea Copiilor, avem o intrare, tot în Lumea Copiilor, care era existentă și era bună...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Uitați-vă unde scrie... ”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„...Eraîn stare bună și...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, nu! Uitați-vă!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„...Lăsați-mă să vorbesc!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, nu! O secundă...Pentru gărduleț...Nu pot să mă abțin. Dar o să-ți fac asta...Ce-ți spun este Ok.Vecina care îți raportează și filmează gardul de sus, mi-a scris o chestie absolut magnifică...Vin în continuarea spuselor unui coleg...Mi-a spus că o să mă tragă pe roată... și i-am spus, măcar zimțată să fie,..Știi ce înseamnă să tragi pe roată?...(intervenții în sală fără microfon)...No\ Dar nu e problemă...Să mă tragă pe roată și să-mi pună sare pe răni. Deci, este absolut, absolut terifiant. Absolut terifiant, a fost! Dar cum arăta gardul de dinainte, pentru că nu mi-aduc aminte, Guilhem!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,,...Eu știu cum arată acum..."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cum arăta?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Ne uităm pe google maps...Acolo există...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sigur îți aduci

aminte? Cum arăta?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Știu foarte bine!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ai zis că era în stare bună, dar cum arăta?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Era în stare bună, dar nu era.,.!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ce suprafață avea foaia de tablă, la el?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Nu vorbesc de asta, eu vorbesc de banii care sunt

alocați pentru investiții...după aceea, avem un gard......să-l facem...un gard la Văcărești...care, sincer,

e foarte, foarte inutil...Și altele...Eu, personal, nu înțeleg de ce mai cheltuim milioane pe chestiile astea, cum am dat 78 milioane pe bunuri și servicii care merg direct către ADP...etc. Grupul USR va vota împotriva acestui proiect.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunteți liderul de grup și nu știam? Domnule Andrușceac, cine este liderul de grup? A zis dânsul că grupul USR va vota împotrivă...Nu știu! Să-mi spuneți că, pentru că eu, uneori, am momente în care nu mai știu cu cine vorbesc...”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan GâfDeac: „Partea grupului USR...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunteți partea grupului USR...sau căutați și asta pe google? Noi, de aceea, ne supunem votului Consiliului Local, domnule consilier, tocmai...asta e părerea dumneavoastră, noi...E o propunere...Putem să fim pro, putem să fim contra, nu? E democrație, nu? Și mie mi se par multe lucruri pe care le faceți, inutile, dar e părerea mea și eu v-o respect pe-a dumneavoastră...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Lucrurile pe care le fac inutile, nu sunt pe banii dumneavoastră, nici pe banii cetățenilor...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, nu!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Aici vorbim de banii cetățenilor pentru care

ie...........așa. Dați banii așa, aruncați banii în borduri, le refaceți peste tot, refaceți și garduri peste tot

și borduri peste tot. Asta este realitatea. în Sectorul 4, avem un Primar care este domnul Bordurița, atât avem.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ești un nesimțit, colegule!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar...Vă rog frumos!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Da? Ești un nesimțit...și o să vă rog... O să fac o solicitare pentru...Și a doua solicitare pe care o fac, domnule consilier., .plângere. ..și o să vă rog să-l sancționați pe cel care a jignit prima dată și pe cel care a jignit a doua oară! Da? Aveți aceste prerogative. Eu o să vă fac solicitarea dumneavoastră, dumneavoastră hotărâți, însă este inadmisibil...Lipsa de argumente de care dau dovadă unii dintre colegii noștri, coroborată cu faptul că nu cunosc amândoi limba română, coroborat cu faptul că nu știu pe ce lume se găsesc, mă determină să iau și eu astfel de măsuri...pentru că, nu știu, nu știu...chiar nu pot să înțeleg

și mă depășesc lucrurile astea. Da...Trist......(intervenții în sală fără micro fon).. .Vorbeați cu

dumneavoastră?”

Președintele de ședință, dl consilier loan Gâf Deac: „Domnul Sava.”

DI consilier Sava loan Răzvan:„întrucât considerăm că acest proiect, este un proiect care nu

face decât să împrăștie banul public, banul cetățeanului, locuitorilor Sectorului 4...Este un proiect lipsit de viziune, așa cum am mai întâlnit la domnul Băluță, grupul PNL va vota împotriva acestui proiect.”

Președintele de ședință, dl consilier loan Gâf Deac:„Doamne ajută! Mergem mai departe... Domnul Negrilă...Noi votăm pentru...Sper că nu ați înțeles altceva!”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Vroiam să vă rog ceva, pe toți colegii...Domnule Cosmin...E un lucru care...Vă rog pe toți! Cer iertare în nume personal dacă am jignit pe cineva, astăzi sau în alte zile și vreau să vă rog să nu uitați, totuși, așa cum suntem fiecare, suntem aici trimiși ca să ne respectăm unul pe altul. Dacă avem divergențe de opinie, dacă avem anumite lucruri care nu ne plac, le putem spune într-un mod diplomatic, într-un mod frumos. Nu trebuie să ne jignim, nu trebuie să ne uităm la defectele pe care le are fiecare, pentru că nimeni nu este perfect...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 ai Municipiului București:„Cu excepția unui consilier...”

Dl consilier Negrilă Vasile:,,...Dacă se fac glume, să încercăm să le acceptăm așa cum sunt și să facem și noi un schimb de glume, pentru că nimeni nu ne pune pe cruce dacă glumim. Dar, vă rog, din tot sufletul pe toți, să ne respectăm între noi. Să avem totuși o limită...Mulțumesc, domnule Cătălin...Vă rog și pe dumneavoastră, să știți! Eu am fost...Și eu lucrez...Vă spun sincer, în executiv...Am fost în executiv de foarte mulți ani. Cei care mă cunosc, știu că niciodată nu m-am purtat... și nu am jignit pe nimeni. Vă mulțumesc...și vă rog din tot sufletul meu, să nu ne mai jignim, să nu mai avem atacuri la persoană, să nu ne luăm de defecte...ăla e frumos, ăla e urât, ăla are dinți, ăla nu n-are dinți...pentru că trebuie să ne uităm mai înainte la noi și apoi să vedem ce au alții. Mulțumesc!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Știți...Unii sunt invidioși pentru că nu au studii, să știți, domnule consilier...Se supără pentru că nu au absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davilla. Sunt supărați din cauza asta...Cred că sunt invidioși...Eu așa le iau, mai în glumă...din punctul ăsta de vedere, dar oricum, poate ar fi util să propunem pe lista de investiții, servicii de logopedie și translator. Avem două deficiențe pe care am putea să le completăm...Glumesc acum, bineînțeles...Unii colegi, precum Demostene, ar trebui să-și dezvolte abilitățile lingvistice, mai ales că lucrările noastre de construcții sunt vaste, avem pietre la dispoziție câte vreți...Nu e problemă, dar pot să-și dezvolte aceste abilități lingvisitce. Este impardonabil modul în care, unii oameni care nu au mișcat un pai sau care nu știu să vorbească deloc limba română..Nu mi-aș permite...V-ați născut într-o țară...Eu m-am născut în România și nu o să accept niciodată din partea unor indivizi ca dumneavoastră, asemenea jigniri, domnule...Da? Asta ca să știți! Da? Da, sunt român și mă mândresc cu asta. Eu nu am venit...și nu mi-aș permite să batjocoresc o nație. Fie că vă place, fie că nu vă place, sunt ales de cetățenii Sectorului 4. Nu aveți dreptul, în fața nimănui, să faceți ceea ce faceți dumneavoastră. Dar, mă rog... încă, societatea română, este permisivă cu altfel de derapaje de genul pe care le aveți dumneavoastră. Da? Oricum, sunt convins că nu înțelegeți nici 10% din ceea ce spun, la felul în care vă ui tați... Sunteți precum Bambi.-.Bambi, știți cine e? Este o căprioară din desenele animate...Sunt și umezi...ochii dumneavoastră. Nu plângeți! Dați-i un șervețel.”

Președintele de ședință, dl consilier loan Gâf Deac:„Eu zic să trecem la vot. Cine este pentru? 16 voturi pentru, 1 abținere și 10 voturi împotrivă, acest proiect a fost adoptat. Vă mulțumesc! Mergem mai departe. Punctul numărul 9: Proiect de hotărâre privind depunerea cererii de finanțare „îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială nr. 190, str. Nițu Vasile nr.16”, în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2O17/AP.10/PI.10.1b/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al

Municipiului București și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici prin care se modifică și completează HCLS4 nr. 365/22.12.2017. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Vă rog verificați dispozitivul...Fiecare, în fața dumneavoastră...Colegul de la Tehnic...Cineva nu și-a exprimat opțiunea de vot. Nu o fi apăsat cum trebuie...Mai apăsați o dată. Gata. Cu 27 de voturi pentru, acest proiect de hotărâre a fost adoptat, în unanimitate. Punctul numărul 10: Proiect de hotărâre privind depunerea cererii de finanțare „îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bdul. Metalurgiei nr. 89”, în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/2017/10/10.1/10.2/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici prin care se modifică și completează HCLS4 nr. 364/22.12.2017. Discuții? Cine este pentru? Cu 27 de voturi pentru și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare “Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București -CPE 11 ”, în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul apelului de proiecte cod “POR/174/3/l/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”. Discuții? Cine este pentru? Domnule Andrușceac, vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Aș vrea să fac o completare, dacă se poate. Aici, după înregistrează consumuri energetice mari...prin folosirea de soluții inovative.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:,,Păi, așa este numele de la oamenii ăia. Putem adăuga numele de la POR? E denumirea axei...Nu putem s-o schimbăm.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Așa da...Mulțumesc frumos!”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Bine. Cine este pentru, abținere sau împotrivă? Cu 27 de voturi pentru și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 12: Proiect de hotărâre pentru prorogarea unor termene din H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017, privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, cu modificările și completările ulterioare”. Dacă sunt discuții? Doamna Murgoci. După aceea, domnul Negrilă.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,,Eu am două amendamente de făcut. Mă bucur că ați pus pe ordinea de zi proiect care se referă la taxa de salubrizare, la acel HCL...? intervenții în sală fără microfon)...Da. Știu!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Are legătuă doar cu termenul.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Se poate modifica și numele hotărârii, nu?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bun. Ați discutat de procedură. Ați depus?”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Ce anume să depun? Fac acum amendamente...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Amendamentele, le-ați depus? Exact așa cum ne spunea și domnul profesor...Pe procedură. Dânsul a depus. Dumneavoastră ați depus?”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Vi le depun acuma.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Depuneți-le, și le

citim!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„întâi le citesc și după aceea le depun, nu?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da, da!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Ok. în locul...Imediat după articolul 1, articolul 2 se modifică. Articolul 2 devine 5 și articolul 2 va avea următoarea componență: se modifică articolul 2 al HCL nr.9/2017, după cum urmează...”

Președintele de ședință, dl consilier loan Gâf Deac:„Stați o secundă. Deci, în hotărâre avem 3 articole...”

Dna consilier Murgoci Miliaela:„Da...”

Președintele de ședință, dl consilier loan Gâf Deac: „Vorbiți despre 5...Care este 5? Că nu iese 5 la socoteală...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Patru...Am două amendamente de făcut...în fine...”

Președintele de ședință, dl consilier loan Gâf Deac:„Deci, după articolul 2...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Mai citesc o dată?”

Președintele de ședință, dl consilier loan Gâf Deac:„Da...Vă rog!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Articolul 2: Se modifică articolul 2 al HCL nr.9/2017, după cum urmează: <pentru 2018, taxa de salubrizare pentru utilizatorii serviciului se stabilește după cum urmează: utilizatorii persoane fizice - 7,2 lei/persoană/ lună; utilizatori persoane juridice - 70 lei mc/ lună; utilizatori persoane juridice care activează într-un imobil compus din mai multe apartamente și nu se asigură colectarea separată a deșeurilor - 8 lei/lună/persoană care își desfășoară activitatea în spațiul respectiv...și punctul d): persoane fizice sau persoane juridice care dețin locuri de parcare în reședință - 2 lei/ lună/ loc de parcare>. Precizez că acest punct „d” l-am luat din proiectul depus în dezbatere publică în septembrie, anul trecut, fix pe taxa de salubrizare.”

Președintele de ședință, di consilier loan Gâf Deac:„Bun. Modifică hotărârea inițială...nu are legătură cu termenul și cu titlul hotărârii de astăzi, dar ca să fie bine pentru dumneavoastră, ca să nu fie rău, supunem la vot. Noi nu susținem povestea asta, cel puțin grupul nostru, nu vă susținem și cred că nici colegii...Mergem mai departe. Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru, împotrivă sau abținere? Noi suntem împotrivă. Votez direct, nu. Cu 6 voturi pentru, 9 abțineri și 12 voturi împotrivă, acest amendament nu a fost aprobat. Următorul, vă rog...dar să nu uitați, la sfârșit, să le depuneți, totuși, în scris. Vă rog!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Propun să se înlocuiască sintagma: sedii sociale active și/ sau puncte de lucru active, indiferent dacă se desfășoară sau nu o activitate economică la sedii sau puncte de lucru, inclusiv, a societăților aflate în procedură de dizolvare/lichidare, cele aflate sub incidența Legii nr. 85/2014, care se găsește în Anexa 1, a Hotărârii de Consiliu nr.347/2017, în următoarele locuri: Capitolul 2, Articolul 1, aliniatul 1, aliniatul 2, aliniatul 3, aliniatul 4; Articolul 3 din același Capitol 2: aliniatul 1, aliniatul 4, aliniatul 5; Articolul 4, aliniatul 3 și Articolul 8, să fie înlocuit cu sedii sociale active și/sau puncte de lucru active, doar dacă se desfășoară o activitate economică la sedii sau puncte de lucru, inclusiv, pentru societățile aflate sub incidența Legii nr. S 5/2014, cu excepția celor aflate în faliment și lichidare. 1. - pentru că o societate suspendată poate avea salariați, dar...și este scutită de plata acestei taxe, una dizolvată sau în faliment, nu poate avea angajați, deci este taxată degeaba. De ce doar acele,..unde se desfășoară activități economice la sediile sociale? Pentru că. în conformitate cu Legea nr.273, articolul 30, punctul 6 - se spune: taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-a instituit taxa respectivă sau...s-au instituit taxele respective. Cu alte cuvinte, nu poți să taxezi pe cineva care nu are această activitate economică și este doar un sediu social. Este un amendament pe care colegul meu, Daniel Ștefan, l-a făcut la o ședință anterioară.”

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Ok, supunem la vot și acest amendament vă rog. Cine este pentru, abținere sau împotrivă? Cu 10 voturi pentru 11 abțineri și 6 voturi împotrivă, nici acest amendament nu a fost aprobat. Dacă mai sunt alte discuții, amendamente? Bun, dacă nu mai sunt, domnul Negrilă? Dacă nu mai sunt alte discuții mergem la vot. Cine este pentru adoptarea hotărârii?

Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot. Cu 16 voturi pentru, 11 abțineri proiectul de hotărâre a fost adoptat.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Să vă aduc la cunoștință tuturor colegilor din Consiliul Local Sector 4, faptul că grupul PNL a atacat în Contencios Administrativ cele două Hotărâri de Consiliu nr.347, respectiv nr.2/2018.”

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Vă felicităm și urăm succes. Domnul Primar, vă rog”.

Dl Băluță Daniei - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule președinte, vreau să vă anunț că la ora 17.30 programul primăriei în fiecare zi se încheie, iar în ziua de vineri este ceva mai scurt, vă mulțumesc.”

Dl consilier* Gâf Deac loan: „Sunt șocat de această informație, vă mulțumesc.”

Dl consilier Ștefan George Laurențiu: „Scuze, am și eu o singură precizare. ”

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Legată de atacatul în contencios sau de programul primăriei?”.

Dl consilier Ștefan George Laurențiu:„Nu, pentru dumneavoastră personal, domnul președinte. Nu înțeleg de ce uneori începeți procedura de vot, cine este pentru, cu sintagma respectivă, altă dată cine este împotrivă? Haideți să găsim o formă echidistantă pentru toate ....”

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Eu spun că forma mea este foarte bună, este o formă gândită. Vedeți ce înseamnă formă cu fond? Vorba domnului Primar.”

Dl consilier Ștefan George Laurențiu:„în calitate de președinte al nostru, al colegilor aici ar fi bine să fiți....”

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Nu sunt președinte al colegilor, sunt doar președintele ședinței. Bun, mergem mai departe Ia Pct. 13 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București. Dacă sunt discuții? Domnul consilier, vă rog!”

Dl consilier Ștefan George Laurențiu:„Aici aș dori să întreb, nu știu, directorul general al Poliției Locale sau cine mă poate lămuri. S-a făcut practic transferul din descentralizată în aparatul primarului. Aș vrea câteva clarificări. Cât din personalul de polițiști locali vor fi transferați în aparatul primarului? Nu vorbim de personalul TESA, vorbim de lucrătorii efectiv de poliție locală, câți au fost și câți vor fi transferați și cum vor fi transferați în organigrama Primăriei?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul consilier, tocmai pentru că sunteți un om extrem de fin, tocmai am votat procesul verbal al ședinței de data trecută în care am dat exact cifrele, exact cifrele, exact cifrele le aveți.”

Dl consilier Ștefan George Laurențiu:„Și metoda, am înțeles este legea 100 se poate prin transfer, prin concurs.”

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Numai legal.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Metoda este cea legală. Deci vă anunțăm că toate aceaste lucruri, în condițiile legii, vă asigurăm că toată această chestiune se va desfășură în condițiile legii.”

Dl consilier Ștefan George Laurențiu:„Vă mulțumesc și obiectiv, fiecare să aibă egalitate de șanse, nu unul la concurs și altul să vină pe o 100?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Vreau să știți, și vă asigur de lucrul acesta, că toate lucrurile se vor desfășura exact conform legii.”

Dl consilier Ștefan George Laurențiu:„Vă mulțumesc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cu mare plăcere. Sunt clar ca de obicei.”

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Acestea fiind spuse, cine este pentru această hotărâre, se abține sau este împotrivă? E verde, cine este pentru? Pentru aplicarea legii, bravo, cine este pentru aplicarea legii? Hai și ultimul coleg care este pentru aplicarea legii. 22 voturi pentru, 5 abțineri, acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Mergem mai departe pct. 14 Proiect de hotărâre privind aprobarea

închirierii unei suprafețe de 340 m.p. din suprafața de teren aparținând Băneasa Investments S.A., situată în Municipiul București, Șoseaua Berceni nr. 2, Sector 4, în vederea realizării obiectivului de investiții „Amenajare parcare Piața Berceni - Sudului, Sector 4”. Domnul Andrusceac, vă rog!”

Dl consilier Andrusceac Antonio:„Domnule Primau aș dori să faceți câteva precizări referitoare la acest proiect. Anul trecut am votat pentru... lăsati-mă să vă spun până la capăt ce aș dori să-mi spuneți și aștept răspunsul dumneavoastră. Deci am votat într-adevăr solicitarea ca Băneasa S.A. să pună la dispoziția primăriei acest spațiu cu titlu gratuit, pentru că la rândul dumnealor vor primi din acea parcare un număr de locuri de care se va folosi și magazinul Big Berceni care le aparține.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Este simplu. Nu au fost de acord cu lucrul acesta. Au refuzat propunerea noastră, ca atare și noi am refuzat propunerea dânșilor. De aceea și supun, că este și normal să fim transparenți, vis a vis de o astfel de negociere și să știți care este pas cu pas starea. In senatul dânșilor au adoptat vineri, au precizat că sunt de acord cu ideile pe care le-am enunțat și noi în această hotărâre de consiliu și anume: plata, cuantumul chiriei lunare care este de 2 euro, plus TVA, unu, durata și anumite clauze ce țin de locația respectivă. Deci timpul este 20 de ani, cuantumul chiriei este de 2 euro, astea sunt condițiile pe care le-am obținut de la dânșii. Din punct de vedere al executivului, inclusiv soluția tehnică pe care am adoptat-o, este vorba de o parcare modulară, deci putem să o demontam cu o altă ocazie și să o montăm în altă parte. Evident că o parte din investiție se pierde, dar aceea este compensată de timp, sunt 20 de ani în care la Piața Sudului ar putea să funcționeze o parcare. Acestea sunt condițiile, nu este proprietatea statului român ca să putem să decidem, chiar dacă statul român prin Universitatea de Agronomie este acționai', nu este o decizie pe care o vom putea lua noi, vis a vis de cuantumul chiriei, eu cred că este o chirie absolut decentă, ar însemna 700 de euro pe lună, asta înseamnă adică 3000 lei pe lună, atâta ar fi costul de oportunitate pentru a construi o parcare la Piața Sudului. Mi se pare chiar o chestiune modică și o sumă pe care oricum din taxa de parcare, fără nici un fel de problemă, o putem recupera.”

Dl. consilier Andrusceac Antonio:„Ok. înțeleg că nu mai există nici o obligativitate a primăriei de a pune la dispoziția celor de la Băneasa S.A. vreun loc de parcare cu titlu gratuit.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 ai Municipiului București:„Nu, nimic”.

Dl. consilier Andrusceac Antonio:„Vă mulțumesc!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și încă o dată vă solicit în mod expres, este foarte greoaie discuția cu Băneasa Investments, foarte greoaie, ne-a fost greu să luăm și certificatul de bună vecinătate de la dânșii, de aceea vă solicit sprijin, când consider că e un obiectiv extrem de important și dacă vreți istoric, am putea să ne înscriem într-o astfel de traiectorie, pentru că acolo pe platforma aceea cu certitudine este nevoie și de o parcare, chiar dacă la metrou acolo ați văzut deja am început lucrările pentru parcarea de 360 de locuri ”.

DI consilier Andrusceac Antonio:„Având în vedere că am expertiză pe zona de dezvoltare, când aveți nevoie mă puteți solicita cu titlu gratuit, bineînțeles nu am nevoie de nici un fel de suport material din partea Primăriei, ca să vă ajut în discuțiile cu Băneasa Investments.”

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Acestea fiind spuse, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru sau se abține sau este împotrivă? 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat”. Pct.15 Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite Ia olimpiade și concursuri naționale și internaționale. Aici o să am un mic amendament, o îndreptare de eroare materială.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Până când colegul meu îl identifică, voiam să vă spun că este exact acea hotărâre menită să îndrepte erorile făcute, probabil că ne vom obișnui și dl. Trifu va lua măsuri în acest sens, astfel încât atunci când sunt erori

sa nu se întâmple ca la Liceul Șine ai unde directorul s-a apucat să ceară banii înapoi părinților. Am ajuns la niște anomalii de genul acesta, fără să aibă niciun fel de drept în acest sens. O aiureală mai mare n-am văzut niciodată, tocmai oamenii trebuie să învețe să raporteze că au greșit, nicio problemă, se întâmplă oricui, și noi greșim și ne îndreptăm erorile, la fel se întâmplă și la dânșii, putem fără probleme, dl. Trifu, toți copiii care sunt săriți îi trecem pe o listă, le dăm un stimulent și am rezolvat această situație.”

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Am o rugăminte în schimb domnule Primar, stimați colegi, vă rog să dăm un comunicat de presă comun prin care toți cetățenii Sectorului 4, părinți de copii, să știe că aceste burse se stabilesc la nivelul consiliilor de adminstrație ale școlilor, pentru că cel puțin într-o situație care privește și speța de astăzi, am fost acuzați absolut abject de o doamnă director, că noi nu am dat burse unor copii. Noi nu avem de unde să știm câți elevi au luat la concursuri premii, câți au 10, tot școala trebuie să ne furnizeze aceste informații, și vă rog foarte mult să luăm măsuri și să atenționăm în același timp în mod oficial conducerea școlii că sunt răspunzători direct de aceste date pe care ni le furnizează. Cu dragă inimă, în măsura banilor pe care îi avem disponibili, noi am votat și votăm întotdeauna, dar nici așa, să fie toată pisica la noi în curte. Dl. Ne grilă, vă rog!”

Dl consilier Negrilă Vasile:„In primul rând vreau să mulțumesc executivului, și în special să dăm cezarului ce e al cezarului, Domnul Primar a reușit punctual la 194 să rezolve această problemă de care vorbea colegul meu acuma, și acolo s-a spus că nu e problema consiliului de administrație, ci e problema Consiliului Local. Asta pentru că părinții nu cunoșteau problemele, dar cu ajutorul dânsului am reușit să mergem înainte și înțeleg că s-a și rezolvat problema și țin să-i mulțumesc Domnului Primar și executivului.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Din nefericire disputele noastre dăunează pe aceste situații, teribil. Trăim astfel de derapaje și bănuiesc că s-a rezolvat și la Liceul Șincai problema aceasta, oamenii nu știu și veți vedea în următoarea perioadă campania de informare pe care o facem legat de faptul că Sectorul 4 este în topul incidentelor, la nivelul capitalei se situiază pe ultimul loc la număr de incidente care au loc în școli. Apropo de exprimările politicianiste că nu se mai asigură paza și siguranța elevilor la nivelul școlilor, numai că în toată această perioadă s-a asigurat, dar grație hotărârii de consiliu local pentru organigramă, o să putem să întărim această latură. Deci am vrut să cunoașteți, tot așa se întâmplă și la burse, există un reflex și vreau să-i mulțumesc cu ocazia asta d-lui Trifu pentru că încet, încet, strică niște raportări destul de ciudate pe care le-au dat la primărie colegii profesori, în primul rând nici becurile nu s-au

schimbat, totuși sunt niște lucruri minimale pe care.......becuri neschimbate, acoperișuri nemăturate,

de aceea plouă în școli, în multe locuri plouă că nu a luat nimeni frunzele de pe ele. Un alt lucru și întotdeauna e de vină evident altcineva, că nu are cum să fie de vină propria persoană, este de vină primăria, este de vină oricine altcineva și vreau să facem o propunere comună, dacă sunteți de acord, într-o ședință de consiliu să propunem o modificare legislativă vis a vis de modul în care funcționează unitățile școlare și anume, așa cum un spital are un director medical, da, un director și an director medical, tot așa consider că o unitate de învățământ tocmai pentru a fi performantă din punct de vedere administrativ, din punct de vedere al modului în care sunt gestionați banii, atât cei publici cât și cei care provin de la asociația de părinți, ar avea nevoie de un director de învățământ care să se subordoneze Ministerului Educației Naționale și în mod evident și un director administrativ care să poarte responsabilitatea ordonatorului de credite și să fie în sub ordine a celui care finanțează, adică a primăriei, pentru că în această formulă, din acest moment, este extrem de dificil și sunt delicat când folosesc acest limbaj, este extrem de dificil să obținem performanțe. Este o propunere legislativă și pentru colegii de la USR este utilă și eficientă și pentru colegii de la PNL, de la ALDE, am putea și eu la rândul meu, am întreprins demersurile necesare pentru a avea o astfel de modificare legislativă, pentru că lucrurile merg prost și n-o să meargă niciodată, peste tot sunt conflicte din nefericire între UAT-uri și directori, peste tot sunt nemulțumiri ale oamenilor pentru că e greu să-i ceri unui profesor neavând calificarea necesară să-și asume anumite proceduri. Ca atare, decide să nu le facă, decide să nu ceară nimic, înțelegeți? Bani mulți pe care îi solicită inițial pe lista de investiții se întorc înapoi către primării necheltuiți. Prioritizarea cheltuielilor, noi cum am reușit anul acesta să avem mai mulți bani? Pentru că am preluat din punct de vedere operațional, prin procedurile pe care le avem, modul în care distribuim banii, da, și împreună ca urmare a deciziilor Consiliului Local, pentru că fiecare piesă am dorit să fie pe lista de investiții să știm cu toții unde se duce fiecare leu, lucru pe care nu 1-am mai avut sub control până la finalizarea acestor proceduri. Asta este solicitarea pe care o am față de dumneavoastră și m-ar bucura foarte mult să ne sprijiniți, să mă sprijiniți în elaborarea unei astfel de inițiative legislative. Vă mulțumesc!”

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Doamna Murgoci, vă rog!”

D-na consilier Murgoci Mihaela:„Da, sigur, dar poate și PSD-ul va accepta să dea 6% la educație, și dacă spuneți că sunteți pro școli, vreau să știu de ce la Grădinița nr.149 cadrele didactice au plătit desfundarea canalului pentru că nu s-a găsit nici o altă soluție, ele personal.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Fiți atentă, verba volant, scripta manent Am împreună, uite aici, tocmai ca să avem un control foarte clar, da, am aici un grup în care sunt toți directorii, inclusiv dl. Trifu, sunt toți directorii grădinițelor. Dacă dumneavoastră o să identificați vreo solicitare pe care a facut-o grădinița respectivă, mă uit la dumneavoastră? ’

D-na consilier Murgoci MihaeIa:„Grădinița a făcut solicitări oficiale și am venit și eu și am vorbit cu doamna directoare, oficial nu pe WhatsApp.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Doamna consilier, da, e o formă de comunicare ce ne asigură deîndată. Mai mult decât atât, dânșii au primit din partea Primăriei toată procedura și câștigătorii acordului-cadru de reparații curente.”

D-na consilier Murgoci Mihaela: „Nu se încadrau în acel acord-cadru, pentru că erau undeva în afară.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cu tot respectul, nu sunteți, dumneavoastră asta vă și spun, că nu mai am încredare demult din ce spun. O să spună că au folosit banii părinților și nu au folosit banii Primăriei.”

D-na consilier Murgoci Mihaela: „Comunic doamnei directoare data viitoare să scrie pe WhatsApp.”

DI consilier Gâf Deac Ioan:„Facem o comisie de verificare la Grădinița nr.149, ca să liniștim situația.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vreți să vă spun ce ne scrie corpul de control vis-a-vis de acele lucruri? Important este să corectezi lucrurile care sunt în neregulă, da? Să corectezi. Nu există unitate, vorbesc de ceea ce înseamnă ajutor în timp real, dincolo de hârtii, nu există unitate la care să nu se intervină în timp real, dacă unitatea respectivă își dorește și dacă nu încearcă să-și creeze un alibi pentru a folosi banii părinților, fără a avea evident, banii părinților sunt bani privați, aceeia ai asociației și nu se înscriu în cadrul procedurilor de achiziție publică. Asta a uitat să vă spună doamna directoare, dar înainte de a fi solidară cu dânsa ar fi bine să mă întrebați și s-o întrebați.”

D-na consilier Murgoci Mihaela:„Banii părinților nu se folosesc în achiziții publice, dar nu au asociație la grădiniță.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „întrebați-o de unde a avut banii.”

Dl consiliei* Gâf Deac Ioan:„Ideea este următoarea. Eu vroiam să vă propun o îndreptare în preambulul hotărârii, în preambul se vorbește ”în conformitate cu prevederile dispoziției art.45 alin (1)... ” și pentru că este o hotărâre de consiliu prin care se alocă bani. corect ar fi fost art.45 alin. (2) care prevede din numărul total al consilierilor în funcție, art.45 alin. (I) ar spune că s-ar vota proiectul cv jumătate plus unu din numărul celor prezenți. în cazul de față suntem cu toții prezenți, dar pentru a îndrepta această chestiune este un amendament totuși, se modifică în preambul din art.45 alin.(l) în art.45 alin.(2). Este vorba de Legea nr.215. Supun la vot amendamentul, cine este pentru, lipsește un coleg din sală, îl așteptăm, vă rog să anunțați, doamnă așa este și doamna directoare de la 164 care ne-a urcat părinții în cap spunându-le că noi n-am vrut să dăm burse. E dedicată trup și suflet, dar ne-am trezit cu 20 de părinți supărați că în același grup de copii, unii au primit bursă, alții nu au primit bursă.

......(intervenții în salăfâră microfon)......Poftim, despre ce discutăm, deci avem un punct comun, asta

spuneam și noi, că nu mai putem lua de bună lucrurile astea pentru că de cele mai multe ori fiecare le

expune din punctul lui de vedere ca să iasă bine.......(intervenții în sală fără microfon)......A venit și

dl. Grozavu ca să închidem procedura de vot, 26 de voturi și 1 abținere, amendamentul a fost adoptat. Trecem la vot pe proiectul de hotărâre, vă rog să vă exprimați opțiunea de vot, cine este pentru, se abține sau este împotrivă? 26 au votat, încă o persoană vă rog. 27 de voturi pentru și acest proiect de hotărâre așa cum a fost el amendat a fost adoptat. Punctul numărul 16: Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spațiilor din unitățile de învățământ din Sectorul 4 propuse spre închiriere și intervalele orare aferente. Aici dacă îmi permiteți am o mențiune, după care dl. Negrilă vrea să ia cuvântul. Astăzi am văzut în proiectul de hotărâre că în conformitate cu ceea ce am votat data trecută, cu amendamentul care a trecut cu privire la aprobarea listei în consiliu, avem lista cu sălile de sport și oralele de funcționare. în același timp în unitățile de învățământ vor funcționa probabil așa cum funcționează și astăzi, este adevărat conform legii, nu în interiorul lor ci în curțile școlilor și acele chioșcuri în care se comercializează produse. îdeia mea și propunerea mea către dumneavoastră, și aici deschid o propunere, e o propunere deschisă pentru toate grupurile politice, este să formulăm un regulament pentru viitoarele chioșcuri din interiorul școlilor. Unu la mână, să arate uniform, mi se pare de bun simț, e un model care văd că începe să dea roade în sector și doi la mână să nu se mai comercializeze în aceste chioșcuri produse nesănătoase pentru copii. Suntem administratorii terenului, practic pe terenul nostru pe care îl administrăm, putem să creem propriile reguli. Nu este posibil așa

cum astăzi la Dinu Lipatti în curtea școlii, la chioșcul respectiv găsești sandwich-uri sleioase, încălzite la microunde și coca-cola. Nu este ok pentru copiii din școli, trebuie să avem un regulament foarte strict vis-a-vis de ce pot comercializa aceste chioșcuri și este o lege, sunt de acord cu dumneavoastră, dar iertați-mă, înseamnă că nimeni nu respectă legea, așa se întâmplă, eu vă spun că ar trebui să trecem în caietul de sarcini acest lucru în mod expres, și mai e o chestiune, tot în caietul de sarcini cel care încalcă legislația cu privire la termenul de expirare al produselor să fie contractul reziliat de drept, fără alte povești. Dacă el se comercializează produse expirate în chioșcurile din școli, respectiva societate comercială nu mai are ce să caute să lucreze în nicio școală din sector, niciodată și mi se pare o chestiune de bun simț, în fond vorbim de sănătatea și siguranța copiilor noștri.”

Dl consilier Ștefan George Laurențiu: „Scuze că intervin. Asta cu produse nesănătoase e reglementată prin lege într-adevăr, că nu se respectă legea, sunt măsuri coergitive, avem poliție locală, intr-adevăr cu propunerea să se rezilieze imediat contractul în momentul în care se încalcă legislația în vigoare, da asta putem să o facem noi, în rest venim cam peste lege și nu..........”

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Eu spun atunci, că în viitoarele contracte la chioșcuri să trecem tot ce spune legea în contractele cu dânșii, să fie foarte clar pentru ei, că așa să respecte legea văd că dânșii n-au așa .... au o percepție largă asupra legii, nu, foarte clar ”.

Dl consilier Ștefan George Laurențiu:„Necunoașterea nu absolvă, știm cu toții.”

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Astăzi e o nenorocire ce se întâmplă în aceste chioșcuri.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Așa cum am spus cu alte ocazii, în momentul în care facem aceste modernizări în școli, pentru că am primit de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență să scoatem din incinta școlilor toate chioșcurile. Apropo de ce îi spunem și colegei, noi vorbim, noi auzim. E destul de dificil în momentul ăsta să mergem cu

japca să le ridicăm, dar mai e puțin, vine vacanța și avem grijă să le curățăm pe toate. Vedem pe holuri, de la automate de ce vreți dumneavoastră, chioșcuri, sunt unii oameni pe care îi cunosc și îi cunosc de mulți ani și m-am dus și i-am întrebat, ți-am trimis hârtie, fac abstracție că ne cunoaștem, că una e una și alta e alta, ce e în mintea ta, că se întâmplă la școala la care învață copilul meu și nu e normal, după ce-ți trimit hârtie, după ce spun, mai mult decât atâta ce să facem, să ne batem pe acolo? Adică lucrurile nu sunt deloc în regulă, apropo de ceea ce înseamnă un director, un conducător, un manager care să fie subordonat și să îndeplinească întocmai aceste dispoziții. Un director de școală dacă vrea să îndeplinească o dispoziție pe care o dăm o îndeplinește, dacă nu vrea nu o îndeplinește. Mijloacele coergitive sunt fix egale cu zero, n-ai nimic, ce să îi dăm zero la coeficientul, la contractul de management pe care îl are, și ce? Nu se întâmplă nimic. E celebru cazul la Școala nr. 150, dacă nu mă înșel. Nu? Cea din Sectorul 5, cât a durat criza aceea și ce prejudicii a creat. Și nici să ne certăm că scopul nu e să ne certăm, să creeăm, nu? Nu trebuie să ne certăm."

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Domnul Negrilă, mai doriți să luați cuvântul?”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Da, așa cum spunea dl.Primar, am avut o situație, nu știu dacă

mulți dintre voi știți, tot cauzată de domnii directori din școli, care la auzul acestei hotărâri de consiliu pe care ați votat-o în ședința anterioară, au spus că celor care închiriau sălile și care desfășurau activitatea sportivă cu copiii, vorbim de peste o mie și ceva de copii, este foarte important, au spus că domnul Primar a luat decizia să închidă toate aceste săli până la definitivarea procedurii de achiziție, îi mulțumesc domnului Viceprimar că a avut răbdarea necesară cu mine, și că m-a suportat aproape zilnic să-l întreb dacă este adevărat sau nu, dânsul spunea, nu pentru că am vorbit cu domnul Primar și a spus clar, până la definitivarea acestei proceduri de achiziție să se desfășoare activitatea.Vă mulțumesc domnule Primar, încă odată pentru înțelegere și pentru că o mie și nu exagerez când vă spun o mie, numai Clubul Sportiv Laguna are 780 de copii care fac sport în sălile de la noi din sector. Vă mulțumesc încă odată în numele părinților.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dumneavoastră trebuie să știți, ați fost alături de mine, da, în momentul în care în luna octombrie dacă nu mă înșel, eram aici, am făcut tuturor unităților școlare următoarele oferte: 1. Fiecare unitate pe banii și pe cheltuiala Consiliului Local să-și poată angaja un jurist. Fiecare unitate pe banii și pe cheltuiala Consiliului Local să-și poată angaja un specialist în achiziții publice. Știți câți s-au angajat până la ora asta, zero barat, nici unul. Mai mult decât atât, fiecărei unități școlare, eram împreună, i-am spus că poate să solicite preluarea sălii, să gestioneze și procedură și absolut tot ceea ce consideră de cuviință, da, ca să nu ne mai încărcăm direcția noastră și cu chestiunea aceasta și fiecare, finalmente suntem pragmatici. Din totalul directorilor a existat doar un singur director care a solicitat acest lucru, restul nimeni, nimeni, e o realitate, evident că în momentul în care din pune de vedere legal se epuizează termenele, există acea linie normală a înțelegerii legată de faptul că sunt niște copii care își petrec timpul liber acolo. Este foarte simplu să vii să spui că altcineva e de vină când sunt niște soluții de bun simț, da? Care nici nu se pot povesti, nici nu se pot scrie, sunt lucruri de bun simț și fiecare la fața locului are inteligența necesară să găsească soluțiile respective, ca să se poată desfășura activitatea că nimeni nu a judecat și nimeni nu are rea voință în acest sens. Da? Decât dorința de a aborda lucrurile constructiv. Da? Și asumat...”

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Bun. Mergem la vot. Supunem.... domnul Trifu?”

Dl consilier Trifu Vasile:„Este foarte corect ce spuneți dumneavoastră adresa a fost trimisă și precizat clar, până la încheierea unui nou contract numeni nu mai intră în spațiu.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule Trifu, e simplu, de ce s-a ajuns aici? începeți cu sfârșitul. De ce am ajuns aici? De ce? Pentru că au refuzat din motive subiective, ca să nu le numesc altfel, din motive subiective lucrul acesta, iar în fața părinților au au spus, știți domnul Popescu, eu n-am avut chef să mă ocup de procedura asta și să-mi asum responsabilitatea. Consiliul Local mi-a oferit această posibilitate, dar eu n-am vrut. E mai simplu să spun, nu eu, asta este chestiunea și știți bine că am mai remarcat, apropo și știți bine discuțiile din acel moment, toate lucrurile, suntem acuma în luna februarie 2018, tot ce am promis că facem atunci, vedeți? Tot, deci nu e nici un lucru sărit, ba mai mult, tot ce am promis, da? Ne-am respectat cuvântul. E corect?”

Dl consilier Trifu Vasile: ”D a. Avem unul de discutat în particular.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Tot. Un obiectiv, nu. Deci vorbim de marea majoritate a lucrurilor discutate în momentul respectiv.”

Dl consilier Trifu Vasile: „Domnule Primar, acum că mi-ați dat posibilitatea, nu pot încheia contracte unitățile, cu toate că ați dat o dispoziție în sensul acesta. Având în vedere...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule Trifu, dumneavoastră aveți multă experiență de viață, dar știți bine ce spun. Deci, multe lucruri în viața asta, uitați așa cum polemizez cu unii colegi și nici ei nu vor să înțeleagă dincolo de hârtii, dincolo de orice, sunt oameni. Da? Și este foarte important ca un pahar care este pe jumătate cu apă și putem să spunem despre el că este jumătate plin, jumătate gol. Depinde, am un milion de argumente ca să spun da și un milion de argumente ca să spun nu. Da? Dumneavoastră înțelegeți perfect de ce am ajuns aici. Mai ales că este un subiect abordat din timp.”

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Să trecem la vot, vă rog. Cine este pentru acest proiect de hotărâre? Domnul Ștefanei? Dacă sunt de-ai no ști e grav, dacă sunt din ceilalți, nu-i problemă. Cu unanimitate de voturi, acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 17: Proiect de hotărâre privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului la cel de-al treilea apel de propuneri de proiecte „Acțiuni Urbane Inovative” lansat pe Fondul European de Dezvoltare Regională cu proiectul „ARTĂ URBANĂ: ZUGRĂVIREA CREATIVĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE”. Supun direct la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă rog. Cu 27 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 18:Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 236/13.09.2017 cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu ARD Asociația de Dezvoltare Comunitară în Mediul Rural și S.C RomActiv Business Consulting SRL în vederea constituirii Asociației „Gândim și Acționăm Local în Sectorul 4” pentru realizarea în comun a proiectului de interes public local „Strateg Plus - parteneriat pentru dezoltare locală durabilă”. Supun direct la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru, abținere sau împotrivă? Vă rog. Cu 27 voturi pentru și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 19: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4. Domnul Răzvan Sava, vă rog.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Aș dori ca din partea executivului să ni se facă o clarificare. Studiind materialul pus la dispoziție la anexa 6, situația mijloacelor de alarmare sector 4 din 25 de sirene funcționează doar zece, iar la anexa 10 lista adăposturilor de protecție civilă aflate la asociațiile de proprietari la nivelul sectorului 4, din 160 de adăposturi sunt operabile doar trei. S-au prevăzut bani în buget pentru reparațiile și funcționabilitatea acestor adăposturi, respectiv sirene de alarmare? Fiind un element foarte important în caz de calamitate.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Dacă-mi permiteți domnule consilier, pentru că am participat la ultimul Comitet al Situațiilor de Urgență constituit la nivelul Sectorului 4, a fost prezentată situația adăposturilor antiatomi ce. așa cum au fost ele construite în urmă cu peste 28 de ani. Parte dintre aceste adăposturi pot fi utilizate, dar nu în condițiile pentru care ele au fost construite, și ca să vă răspund la întrebare direct, este în sarcina integrală a ceea ce numim ISU. pentru amenajarea acestor adăposturi și s-a pus chiar în discuție problema dacă face administrația publică locală, în speță Sectorul 4, investiția sau ISU. Nu, legea spune că, cade integral în sarcina celor de la ISU renovarea acestor adăposturi și ducerea lor la starea inițială.”

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„E în regulă. Mergem mai departe. Cine este pentru, se abține sau împotrivă? Vă rog să votați. Votați, vă rugăm pentru, puteți să vă și abțineți dacă e cazul sau să fiți chiar împotrivă dacă aveți așa o pierdere de conștiință. Uite, ați votat. Deci 27 voturi pentru. Surpriză. Punctul numărul 20... Intrăm pe zona de urbanism. Ăsta e momentul în care îmi vine să plec din sală, întotdeauna, dar nu plec, rămân...Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil apartamente și servicii S+P+4E+5Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 234,00 mp, aparținând SC ANYO INTERCOM SRL, situat în str. Alunișului nr. 32, Sector 4, București. Puteau să facă cel puțin 7, 8 etaje la 230 m. Domnule Andrusceac, vă rog.”

Dl consilier Andrusceac Antonio:„Domnule președinte, aș vrea să îl rugăm pe dl.Arhitect Șef să ne aducă câteva lămuriri asupra tuturor proiectelor trecute. De fapt așa e normal.”

DI consilier Gâf Deac Ioan:„Chiar îl rog la fiecare proiect în parte să ne aducă lămuriri. Haideți să zicem că scaunul domnului Primar.......aveți microfonul, vă rog”.

Dl Alexandreascu Călin - Arhitect Șef:„Bună ziua. Nu o să fac precizări pentru fiecare proiect în parte, o să spun că toate îndeplinesc toate criteriile legale de a fi votate, toate au votul Comisiei Tehnice de Urbanism, implicit a Arhitectului Șef, și toate se încadrează în procedura de notificare a publicului în termenul pentru îndeplinirea procedurii.”

Dl. consilier Andrusceac Antonio:„în cazul acesta domnule Arhitect Șef, la primul proiect puteți să ne spuneți dacă locurile de parcare prevăzute prin lege sunt, se află în proiectul pe care îl avem...”

Dl Alexandreascu Călin - Arhitect Șef:„Orice documentație pe palier PUD este însoțită de avizul Comisiei Tehnice de Circulație.”

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Deci, are sau nu are parcare?”

Dl Alexandreascu Călin - Arhitect Șef:„Orice documentație PUD este însoțită de avizul Comisiei Tehnice de Circulație. Acel aviz stipulează faptul că, la faza de autorizație de construire se revine pentru a se verifica încadrarea.”

DI consilier Gâf Deac Ioan:„Deci există domnule parcare prevăzută sau nu are există?”

Dl consilier Andrusceac Antonio:„Deci, în momentul ăsta specific că din cele spuse de dl.Arhitect Șef, nu se află la documentația prezentată schița cu locurile de parcare aferente acestei.....”

DI Alexandreascu Călin - Arhitect Șef:„Această necesitate intervine la faza de autorizație de construire. Prevedevire H.C.G.M.B. nr.66/2006 cu privire la locurile de parcare sunt aplicabile dosarului pentru autorizația de construire. La faza PUD există alte avize.”

Dl consilier Andrusceac Antonio:„Având în vedere că vorbim de o suprafață de 234 mp și o clădire cinci plus etaj retras, nu vedem care este soluția tehnică atâta timp cât el nu ne spune la cinci niveluri unde face pentru că nu vedem parcare subterană.”

DI Alexandreascu Călin - Arhitect Șef:„La faza PUD acest lucru face obiectul dosarului de autorizație de construire, dacă nu îndeplinește prevederile H.C.G.M.B. nr.66/2006, nu primește autorizația de construire, punct. Iar ca o paranteză, soluția tehnică este aceea de a renunța la parter rămânând doar stâlpii de rezistență și casa scării și restul parterului este transformat în locuri de parcare, asta ca o paranteză.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Cum am văzut în Japonia. Deci dacă e așa suntem pentru.”

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Ok ca în Japonia, vorba doamnei Cristescu aici dacă vine tsunami trece prin bloc ca prin brânză. Supunem la vot. Cine este pentru, se abține sau este împotrivă, vă rog. N-am cum domnul consilier să repet votul, păi? Sunt 16 voturi pentru 4 abțineri și 7 împotrivă. Deci acest proiect de hotărâre a fost adoptat.Trecem la Punctul numărul 21: Corect, după vizita din Japonia, mi se pare corect. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru extindere hală, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 3000,00 mp, aparținând lui Luțu Tudor și Luțu Mihaela, situat în șos. Berceni nr. 104P, Sector 4, București. Ne exprimăm opțiunea de vot dacă nu sunt discuții, cine este pentru, se abține sau împotrivă, vă rog. 13 voturi pentru, 9 abțineri și 5 împotrivă acest proiect de hotărâre văd că nu a fost adoptat. Punctul numărul 22: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire complex sportiv cu spațiu alimentație publică, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2.000,00 mp, aparținând SC LAKESIDE VIEW SRL, situat în Drumul Dealul Bradului nr. 149-151, Sector 4, București. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul. Cine este pentru, se abține sau împotrivă? Citiți încrucișat așa, pe diagonală, încă o persoană, încă un coleg care nu a votat, vă rog. Cu 4 voturi pentru, 15 abțineri și 8 împotrivă, nici acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat. Punctul numărul 23: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 250,00 mp, aparținând DÂMBULUI 128 RESIDENCE SRL, situat în str. Dâmbului nr. 128, Sector 4, București. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru, se abține sau împotrivă? E ultimul proiect, trebuie să votați oricum, domnul consilier. încă o persoană vă rog. Verificați vă rog aparatele. Un vot pentru care a fost al subsemnatului, asta ca să știți, 17 abțineri și 9 împotrivă nici acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat. Urmează întrebări, interpelări. Domnul Matache, părintele Șupeală”.

DI consilier Matache Cristinel-Nicușor: „Domnule președinte, vreau să aduc la cunoștință un lucru ce l-am descoperit de curând, cred că v-am povestit la comisie, despre strada Nețea ce face lăgătura dintre șos. Berceni și șos. Olteniței, unde voiam să știu dacă este cuprinsă în dezvoltat ea parcării din zonă de acolo.”

Dl consilier Gâf Deac Ioan:,,Această stradă Nețea nu există în nomenclatorul nostru de străzi să știți.”

Dl. consilier Matache Cristinel-Nicușor:„Ba da există, sub denumirea de intr. Nețea, dar de fapt nu este nici o intrare, se circulă pe ea cap coadă, este chiar acolo de lângă parcarea de la Piața Sudului. Este o porțiune mică care de fapt este blocată de autobuze, bine, autobuzele au acolo stație KATB, care, de fapt...”

DI Trocan Andrei - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„S-a mutat stația KATB și va fi reabilitată porțiunea și trotuarul că nu are trotuar în prezent, pe partea cu blocul vom amenaja și un trotuar.”

Dl consilier Matache Cristinel-Nicușor:,,Ok, este inclusă.”

Dl Trocan Andrei - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:”Este inclusă.”

Dl consilier Șupeală Gheorghe:„Pe Strada Aleea Dorohoi nr.l, în spate.”

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Repetați vă rog strada.”

Dl consilier Șupeală Gheorghe:„Aleea Dorohoi nr.l, în spatele blocului E21, pe trotuar și pe spațiul verde sunt parcate mașini și de care proprietarii nu au grijă să elibereze zăpada și oamenii nu pot să circule, de asemenea se mai reclamă că mulți parchează fără să...”

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Iertați-mă domnule consilier, o secundă, cine pleacă vă rog să au uitați să predați cartelele, deși normal ar fi să luați un loc și să ne ascultăm unii pe alții, că încă nu s-a închis ședința. Vă rog, continuați.”

Dl consilier Șupeală Gheorghe:„Și de asemenea spun unii locatari că sunt persoane care parchează fără să fie, să plătească taxa de parcare, de aceea se cere o revizuire mă rog, o anchetă la fața locului și se propune ca pentru toți cetățenii sectorului 4 să se afișeze așa cum am afișat pentru gunoi atribuțiile sau mai bine zis obligațiile administrației blocului față de curățenia dimprejur.”

Dl Trocan Andrei - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule consilier, am luat act de solicitările dumneavoastră, cu privire la oamenii care parchează pe locurile respective știu foarte bine cetățenii că au la dispoziție numărul unic al Poliției Locale 9441, în cazul în care îți găsesc locui ocupat sau ....da intervenție firă microfon.,..păi este aceeași situație, să sesizeze Poliția Locală. Bun, ok am reținut. Vă mulțumim.”

Dl consilier Gâf Deac loan:,,Domnul Guilhem, vă rog.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian: „Și eu mai aveam de spus că ultima dată când primăria a printat un ziar, acel ziar a fost tipărit pe banii publici, s-a regăsit doar lauda pentru primărie. A fost plătit pe banii publici....pentru că a apărut în sistemul electronic de licitații. Și vreau să mai spun cum se mai face în altă parte.”

Dl Trocan Andrei - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul

consilier, ce a apărut în SE AP mai precis?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„A apărut. Am primit și răspuns de la primărie,

pentru că am făcut cerere de informație publică și.......și vreau să mai spun că acest ziar, în teorie și

dacă suntem corecți și respectăm dezbaterea publică, democratică care se întâmplă și aici ar trebui să apară și o secțiune în ziarul respectiv care este pentru opoziția din consiliu.......”

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Eu, Gâf care mă lupt aici, am apărut în ziar? Păi, întâi să apărem noi care luptăm și după aia opoziția, iertați-mă!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian: „Iertați-mă, în ziarul de la primărie n-ar trebui să fie numai articole de la Primar sau de la Aparatul Primăriei de specialitate.”

Dl Trocan Andrei - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureștif’Erau materiale cu caracter informativ.”

Dl consiliei* Gâf Deac Ioan:”Avem mare noroc că n-am apărut că pe dumneavoastră vă lua lumea cu parul.”

Dl Trocan Andrei - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Erau materiale cu caracter informativ, niște articole, nu erau scrise de ziariști, erau niște materiale de informare a cetățenilor.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Acest tip de material de informare, așa se face în alte țări, se pune o secțiune pentru opoziția din Consiliul Local că așa se face să respectăm și opoziția locală și dezbaterea......”

Dl consilier Gâf Deac Ioan:„Păi nu vă ajunge facebook-ul meu pe care vă exprimați liber?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,,........pe ziar și dacă acolo găsiți o pagină întreagă

pentru opoziție, așa trebuie să facem, mai ales când cheltuim banii publici”.

DI consilier Gâf Deac Ioan:”E o ideie bună. Dați-ne și nouă ziarele din Montpelîier, că ne interesează. Declar închisă ședința Consiliului Local.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETARUL SECTORULUI 4,

loan GÂF DEAC    Diana Anca ARTENE

SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris

Consilier Mirela MUSTAȚEA Consilier Mihaela CHIRCU Consilier Mădiîina Izabela BRATU Consilier Silvia SANDU

50