Proces verbal din 26.04.2018

Procesul Verbal al sedinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 26.04.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.1487/19.04.2018.

Ședința a fost legal constituită, fiind prezenți 25 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au deslașurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4 și din partea presei, ziarul Online „inprimarie.ro”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin :„Bună ziua! Avem presă în sală? Da... Bun! Putem începe? Vă rog'...Doamna Murgo ci...îmi cer scuze, putem începe? Suntem 24 de consilieri din 27...Domnul Andrușceac ne-a anunțat, în scris, că nu poate veni, la fel și domnul Ștefan Laurențiu. înainte de a da citire ordinei de zi, executivul ar dori să vă spună ceva...Dau cuvântul domnului Viceprimar. Vă rog...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O

citesc punctele de pe ordinea suplimentară, cu rugămintea de a le și vota pe rând. Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Suntem 24...Doar o clipă...Suntem 24..//wtervew/?7 în sală fără microfon). ..Supun la vot acest proiect, pentru introducerea pe ordinea de zi. Cine este pentru?,..(intervenții în sală fără microfon)...Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. Vă rog...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Al doilea proiect: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Adunării Generale a Acționarilor și al reprezentanților la AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 (A.D.P. 4)

S.A.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot acest proiect, pentru introducerea pe ordinea de zi. Cine este pentru? Cu 21 de voturi pentru și 3 abțineri, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. Vă rog...”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Al treilea proiect: Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Adunarea Generală a Acționarilor de la Amenajarea Domeniului Public 4 (A.D.P.4) S.A”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot acest proiect, pentru introducerea pe ordinea de zi. Cine este pentru? Cu 22 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 14/31.01.2017 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2017-2018”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot acest proiect, pentru introducerea pe ordinea de zi. Cine este pentru? Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, Ia nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2018-2019”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot acest proiect, pentru introducerea pe ordinea de zi. Cine este pentru? Cu 20 de voturi pentru, 2 abțineri și 2 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 21/31.01.2018 privind aprobarea Programului de Activități al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” pentru anul 2018”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin :„Supun la vot acest proiect, pentru introducerea pe ordinea de zi. Cine este pentru? Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București :„Proiect de hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 a locuințelor construite pentru tineri, destinate închirierii, prin programul A.N.L.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot acest proiect, pentru introducerea pe ordinea de zi. Cine este pentru? Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Proiect de hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 a locuințelor construite pentru tineri, prin programul A.N.L., destinate închirierii persoanelor/familiilor evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot acest proiect, pentru introducerea pe ordinea de zi. Cine este pentru? Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot acest proiect, pentru introducerea pe ordinea de zi. Cine este pentru? Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București :„Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 3 Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, modificată și completată prin H.C.L.S.4 nr. 14/31.01.2018”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin :„Supun la vot acest proiect, pentru introducerea pe ordinea de zi. Cine este pentru? Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 și modificarea în consecință a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot acest proiect, pentru introducerea pe ordinea de zi. Cine este pentru? Cu 23 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57/23.03.2018 privind constituirea Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot acest proiect, pentru introducerea pe ordinea de zi. Cine este pentru? Cu 23 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza DALI - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot acest proiect, pentru introducerea pe ordinea de zi. Cine este pentru? Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. In același timp, executivul dorește scoaterea de pe ordinea de zi a următorului proiect de hotărâre... ”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Asociația Green Revolution în scopul promovării și derulării proiectului ”I’VELO” într-un spațiu situat în Parcul Lumea Copiilor, precum și aprobarea modelului protocolului de cooperare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot acest proiect, pentru scoaterea de pe ordinea de zi. ...(intervenții în sală fără wn'cro/bwf ..Proiectul de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi. Voi da citire Ordinei de zi în integralitatea sa:

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în vederea realizării în comun a evenimentelor artistice, culturale, educative și sportive în zona rotondă din Parcul Lumea Copiilor și aprobarea modelului protocolului de cooperare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

3.    Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

4.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 1/22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare, cu modificările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

5.    Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Adunării Generale a Acționarilor și al reprezentanților la AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 (A.D.P. 4) S.A.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

7.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Adunarea Generală a Acționarilor de la Amenajarea Domeniului Public 4 (A.D.P.4) S.A

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

8.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 14/31.01.2017 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2017-2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

9.    Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2018-2019

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

10.    Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 21/31.01.2018 privind aprobarea Programului de Activități al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” pentru anul 2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 a locuințelor construite pentru tineri, destinate închirierii, prin programul A.N.L.”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 a locuințelor construite pentru tineri, prin programul A.N.L., destinate închirierii persoanelor/familiilor evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, pe anul 2018, efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreținere și a contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Centrului Medico - Social "Sfântul Andrei" aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii și adulții cu dizabilități, beneficiari ai serviciilor oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pentru anul 2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

17.    Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 37/27.02.2018 privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale, modificată

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

18.    Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4nr. 227/13.09.2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, modificată și completată prin H.C.L.S.4 nr. 14/31.01.2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

19.    Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 și modificarea în consecință a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 la Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate (ARSCM)

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

21.    Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză și verificare a activității Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”

Inițiator: Un grup de consilieri locali

22.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57/23.03.2018 privind constituirea Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei

Inițiator: Un grup de consilieri locali

23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza DALI -pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

24.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 39/2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 4 al Municipiului București precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil colectiv de locuințe S+P+2E+E3retras, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 235,00 mp, aparținând soților Stan Olimpia Alina și Stan Eugen și soților Stan Iustin și Stan Aurelia Mimi, situat în str. Cărăruia nr. 6-8, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

...(intervenții în sală fără microfon)... Citesc erata după aceea...

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil Sp+P+IE cu funcțiunea de locuință unifamilială, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 227,00 mp, aparținând soților Dănilă Vas ile-Cristian și Dănilă Nicoleta, situat în Intrarea Adierii nr. 16, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, extindere și supraetajare, întregire drept de proprietate prin concesiune în baza Legii 10/2001 pe terenul în indiviziune aparținând SC HAVANA LEMBERG și STATULUI ROMÂN, situat în str. Maior Boroczin nr. 3, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru extindere hală, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 3000,00 mp, aparținând lui Luțu Tudor și Luțu Mihaela, situat în șos. Berceni nr. 104P, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

29.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru reconstituirea locuinței individuale existente aflate în stare de ruină și modernizarea prin extindere și supraetajare în vederea realizării unei locuințe individuale moderne cu regim de înălțime S+P+1E+POD, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 303,00 mp, aparținând lui PREJBEANU KAMELIU-CORNEL și PREJBEANU GEORGETA-SIMONA, situat în str. Puțul cu Tei, nr. 55A, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

30.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 23.03.2018.

31. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 30.03.2018.

32. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 16.04.2018.

33. întrebări, interpelări.

34. Probleme curente.

Doar o clipă...Am o erata pentru punctul numărul 25 și 27, unde a fost o eroare materială...

Erată:

în mod eronat la Punctul nr.25, se face referire: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil colectiv de locuințe S+P+2E+E3 retras, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 235,00 mp, aparținând soților Stan Olimpia Alina și Stan Eugen și soților Stan Justin și Stan Aurelia Mimi, situat în str. Cărăruia nr. 6-8, Sector 4, București.

Corect este: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil colectiv de locuințe S+P+2E+3E retras, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 235,00 mp, aparținând soților Stan Olimpia Alina și Stan Eugen și soților Stan Justin și Stan Aurelia Mimi, situat în str. Cărăruia nr. 6-8, Sector 4, București;

Pentru Punctul nr.27 se face referire la: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, extindere și supraetajare, întregire drept de proprietate prin concesiune în baza Legii 10/2001 pe terenul în indiviziune aparținând SC HAVANA LEMBERG și STATULUI ROMÂN, situat în str. Maior Boroczin nr. 3, Sector 4, București.

Corect este: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, extindere și supraetajare, întregirea dreptului de proprietate în baza Legii nr.l0/2001/drept de concesiune imobil existent, pe terenul în indiviziune aparținând SC HAVANA LEMBERG și STATULUI ROMÂN, situat în str. Maior Boroczin nr. 3, Sector 4, București.

Supun la vot ordinea...Vă rog, domnule Turmac.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Domnule președinte, să se consemneze că nu voi vota la proiectele 6 și 7. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. Și noi vă mulțumim! Supun la vot ordinea citită. Cu 24 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul numărul 1: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot...Vă rog, domnule Moulin...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Eu aș vrea, să spun din nou, că acest buget...în continuare...nu a înțeles domnul Primar sau cei care au întocmit bugetul respectiv, care sunt prioritățile pentru sector, adică, alocările bugetare pentru sector...Primul este asistența socială...Ok, foarte bine...Al doilea...întreținerea spațiilor verzi, al treilea...educație. Nu cred că la ora actuală au prioritate este să punem niște borduri lângă spații verzi, să punem niște beton pe spații verzi...și etc. în continuare, acest buget este o mare prostie...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și care ar fi...eu știu, rezolvarea dumneavoastră...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian: „S ă puneți prioritățile... din sector.. .de exemplu....Avem probleme cu sănătatea... Sectorul 4 ar putea să investească în domeniul respectiv sau altă prioritate...și în educație, mai mulți bani.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. Vă mulțumim! Domnule Negrilă.”

Dl consilier Negrilă VasiIe:,J-aș sugera colegului meu, domnului Moulin, în primul rând, să aibă bunul simț și să vină la comisii, înainte de a ne certa și de a ne scoate la tablă. Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. Domnule Trocan...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O

formulez câteva amendamente...Primul amendament...Da, o să le votăm pe rând. Le citesc pe rând...în conformitate cu prevederile din HCL nr. 7/31.01.2018 privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, solicit: <retragerea creditelor bugetare rămase neutilizate până la data de 15.04.2018 prin rectificare bugetară>”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă nu sunt discuții pe acest amendament, supun la vot. Cu 21 voturi pentru și 3 abțineri, amendamentul a fost adoptat.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Al doilea amendament: <Potrivit prevederilor Legii nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea

Legii nr. 10/1995, ținând cont de Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a Diriginților de Șantier, solicit <includerea serviciilor de dirigenție de șantier pentru obiectivele din lista de investiții, Capitolul 67.02, de la poziția A4-A7, A10-A28, B1-B3, B6-B16. Pentru bugetarea sumelor necesare, considerăm suficientă alocarea sumei de aproximativ 500.000 lei, pentru obiectivele mai sus menționate>”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă nu sunt discuții, supun la vot acest amendament. Cu 18 voturi pentru, 5 abțineri și 1 vot împotrivă, amendamentul a fost adoptat.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Al

treilea amendament: <Pentru executarea unor măsurători cât mai precise și complete asupra obiectivelor de investiții derulate la infrastructura unităților de învățământ pentru: Școala Gimanzială nr.190, Școala Gimnazială nr.102, Școala Gimnazială nr.119, Liceul Tehnologic Miron Nicolescu și Liceul Tehnologic Mircea Vulcănescu, Școala Gimanzială nr. 194 - este necesară achiziționarea de servicii de specialitate pentru realizarea arpentajului și servicii de realizare relevee, întocmire cadastrală și intabulare în cartea funciară pentru Școala Gimanzială nr.194. Ca urmare a celor menționate, vă rugăm să introduceți în lista de investiții cele două obiective cu o valoare totală estimată de 185.000,00 lei, cu TVAinclus>”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Dacă nu sunt discuții pe acest amendament, supun la vot. Cu 24 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ultimul amendament: <Având în vedere numeroasele sesizări din partea locuitorilor Sectorului 4 cât și a constatărilor efectuate de către serviciile de specialitate din cadrul unității administrativ teritoriale, s-a constat necesitatea demarării de îndată a lucrărilor de reparații curente, trasat și montat indicatoare rutiere, soluție necesară în scopul fluidizării circulației, eliminării pe cât posibil a evenimentelor rutiere și punerea în siguranță a pietonilor. Ca urmare a celor prezentate, estimăm că suma necesară în vederea îndeplinirii obiectivelor este de 3.000.000 lei, inclusiv TVA>”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule

Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Aș dori să ne precizați dacă aceste indicatoare de trafic s-au făcut în baza unui studiu și dacă au fost aprobate și de către autoritățile competente?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Atât trasajul, marcarea rutieră, cât și montarea acestor indicatoare rutiere, a fost estimată în baza celor două studii de trafic realizate de Aparatul de Specialitate cu aprobarea Comisiei Tehnice Rutiere la nivelul Capitalei.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt discuții pe acest amendament...Vă rog!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Ne puteți spune și în ce zone sunt?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da. Triunghiul Berceni, zona Tineretului, zona Reșița, zonele adiacente Brâncoveanu...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Am făcut o sesizare pentru schimbarea semaforului în intersecția Apărătorii Patriei, unde sunt mătuite...Ziua...dacă bate soarele în semafor...venind dinspre...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Nu ține de Primăria Sectorului 4...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O

ținem cont de sesizarea dumneavoastră și o depuneți...dar, vă rog, să mi-o dați mie.”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor: „...Cei de la Administrația Străzilor, mi-au răspuns că se vor ocupa, dar timpul trece și...”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Mi-o dați și revin eu...O depun eu!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Ok. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot acest amendament...Vă rog, domnule Ceacâr.”

Dl consilier Ceacâr Ioan Sorin:,Jn această sumă, este prevăzută...sper...și limitatoare de viteză, nu?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cu

siguranță.”

DI consilier Ceacâr Ioan Sorin:,3un. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot acest amendament. Cu 22 de voturi pentru și 2 abțineri, amendamentul a fost adoptat. Supunem la vot...Vă rog, domnule Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,Jn primul rând, bună ziua, dragi colegi...Constatăm, cu dezamăgire, că în continuare, Primarul Sectorului 4 nu dă curs propunerilor PNL, amendamentelor care s-au făcut, pentru proiecte, pentru a fi puse, pentru a fi finanțate de către bugetul Sectorului 4... Pentru acest lucru, în continuare, grupul PNL se va abține de la votul rectificării de buget, întrucât, considerăm că acest buget este lipsit de viziune, nu reflectă cerințele cetățenilor. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 16 voturi pentru și 8 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în vederea realizării în comun a evenimentelor artistice, culturale, educative și sportive în zona rotondă din Parcul Lumea Copiilor și aprobarea modelului protocolului de cooperare. Vă rog, domnule Turmac.”

DI consilier Turmac George Adrian: „Vă rog, să se consemneze că nu voi participa la dezbatere și că nu voi vota acest proiect. Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. Vă mulțumesc! Domnule Sava, vă rog!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Aș dori, bineînțeles...inclusiv, cu suportul pe care poate să ni-1 acorde Secretarul Sectorului...In corpul hotărârii se menționează că proiectul de hotărâre este...O secundă, vă rog...Da. în temeiul art. 45 alin. (2), art.81 alin.(2) lit.k și art.81 alin.(4)...întrucât se solicită un acord de cooperare între Sectorul 4 și S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S. A., conform art.81 alin.(2), punctul q, trebuia obținut, în prealabil, acordul de la Consiliul General al Municipiului București...și dau citire acestui punct...Punctul q, stipulează: <hotărăsc, în condițiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului București, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local> întrebarea este: s-a obținut acest acord prealabil?”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu s-a obținut acest acord prealabil, pentru că nu este necesar. Această literă q, din acest aliniat 2, al articolului 81, așa cum bine ați citit, se referă la cooperarea în vederea finanțării și realizării în comun. Prin urmare, dacă nu finanțăm și realizăm în comun, legiuitorul nu a spus <sau> realizăm în comun, nu ne încadrăm pe această literă q, ci așa cum a apreciat executivul, ne încadrăm pe litera k, care spune: <contribuie la organizarea activității științifice, culturale, artistice, sportive și de agrement> Dacă vă uitați în protocol, nu se finanțează nimic în comun.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule

Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Dați-mi voie să vă contrazic pe această temă, întrucât, știți că bugetul ADP Sector 4, este aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4. Deci, noi finanțăm...indirect, finanțăm această entitate....de aici și faptul că ar trebuit să luați în calcul inclusiv punctul q.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„DomnuIe consilier....Consiliul Local nu aprobă bugetul ADP-ului.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Dacă nu mai sunt alte discuții...Vă rog, doamnă...”

Dna consilier Iancu Elena:„Vroiam să vă anunț că la acest proiect, grupul USR va vota împotrivă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumim pentru susținere! Vă rog!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Eu aveam două întrebări: prima, anul trecut când s-a organizat în baza acestui protocol, Târgul de Crăciun. Acest eveniment a fost finanțat indirect de către Primărie, prin cumpărarea de căsuțe la Direcția Piețe, prin bradul de Crăciun, plătit direct de Primărie și...concertele...care au fost plătite de către Centrul Cultural. Nu s-a integrat în protocol cu ADP...”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului

București:„Domnule consilier, evenimentul respectiv, despre care vorbiți, nu s-a realizat în baza acestui protocol...”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Cel dinainte...Vin la a doua întrebare...”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu

este...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Și este același protocol...”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu

este...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,,A doua întrebare a mea este...Care este diferența dintre protocolul care l-am aprobat în august, anul trecut...și cel de acum? De ce am revenit să aprobăm alt protocol? Nu am găsit nicio justificare...legat de asta.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dacă veți citi obiectul protocolului, este diferit, dacă le comparați...are alt obiect acest protocol supus aprobării.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă nu mai sunt alte discuții.,.Vă rog, domnule Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnule președinte, vreau să se consemneze că și grupul PNL va vota împotriva acestui proiect.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumim și dumneavoastră pentru susținere. Bun. Supun la vot. Cu 15 voturi pentru și 8 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul nr. 3: Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local. Supun la vot acest proiect. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Vă mulțumim, domnule Gâf. Vă rog, doar un minut pauză pentru restartarea sistemului de vot. Din momentul acesta suntem 26 de consilieri în funcție, nu mai suntem 27. Trecem mai departe. Punctul nr.4: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 1/22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare, cu modificările ulterioare. Aștept propuneri...”

Dl consilier Puiu Florian:„Grupul PSD îl propune pe domnul Bărbălău Cosmin.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Dacă mai sunt și alte propuneri? Atunci supun la vot. Supun la vot această propunere...(intervenții în sală firă microfon)...Se votează deschis....Nu este vot secret...încă doi, vă rog...dacă îi puteți spune colegului dumneavoastră să se întoarcă pentru exercitarea votului, să știți că... (intervenții în sală fără microfon)...Mă voi strădui, domnule consilier... (intervenții în sală fără microfon). ..Vă mulțumesc! Se pare că sistemul s-a blocat. Avem un noroc...Domnule Sava...Se va restarta sistemul. Vedeți...Dacă m-ați susținut dumneavoastră...s-a blocat...(intervenții în sală fără microfon)...Reluăm acest proiect...Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 1/22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare, cu modificările ulterioare. Și...încă o dată, aștept propuneri. Vă rog! Domnule Călina, vă rog!”

Dl consilier Călina Simion Dan:„Grupul PP-USL îl propune pe domnul Negrilă.”

Dl consilier Puiu Florian:„Grupul PSD își retrage propunerea.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. Supun la vot propunerea grupului PP-USL. Cu 23 de voturi pentru și 1 abținere, propunerea a fost aprobată. Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat...(intervenții în sală fără microfon)... Domnul Trifu a plecat... (intervenții în sală fără microfon)... Țin să vă anunț că domnul Trifu a părăsit sala...Câți am rămas?...(intervenții în sală fără microfon)... După plecarea domnului Trifu, trebuie să restartăm sistemul...Suntem 23 de consilieri prezenți, acum...Punctul nr.5: Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local. Vă rog...Comisia de validare...(intervenții în sală fără microfon)... S-a întocmit procesul verbal... Acum îl rugăm pe domnul Schuster să depună jurământul...”

Dl consilier Vasile Negrilă: „Trebuie să dau citire procesului verbal...Dau citire Procesului Verbal încheiat în data de 26.04.2018. Astăzi, 26.04.2018, Comisia de validare, a examinat documentația privind validarea mandatului de consilier local al domnului Schuster Iohan Lucian. Comisia constată faptul că supleanții de la pozițiile 12 la 28 din buletinul de vot cu care partidul a candidat la alegerile locale din anul 2016, nu sunt excluși din partid, așa cum reiese din Hotărârea Biroului Executiv al Filialei Municipiului București nr.6 din 2017. Văzând adresa Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) nr. 37/25.04.2018, prin care se confirmă faptul că domnul Schuster Iohan Lucian este membru al partidului pe listele căruia a candidat la alegerile locale din 2016. Ca atare, următorul supleant pe lista de candidați care întrunește condițiile legale este domnul Schuster Iohan Lucian, iar comisia a hotărât să propună validarea mandatului de consilier local al domnului Schuster Iohan Lucian, pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Gâf Deac Ioan. Mulțumesc!”

Dna Popa Aneta - șef - Serviciul Tehnic Consiliul Local: „Deci, aici ați spus că nu sunt excluși...”

Dl consilier Vasile Negrilă:,,...Rectific: la alegerile locale din anul 2016, sunt excluși din partid, așa cum reiese din Hotărârea Biroului Executiv al Filialei Municipiului București nr.6 din 2017”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot acest proiect. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Felicitări, domnule Schuster. Vă rog să depuneți jurământul. ”

Dl consilier Schuster Iohan Lucian: ,<Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 4 -București. Așa să-mi ajute Dumnezeul”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Felicitări, domnule Schuster. Va trebui să restartăm din nou sistemul, pentru că suntem din nou 27 de consilieri în funcție. Un minut de pauză, dacă...”

PAUZĂ..........................................................................................................................................

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Suntem din nou 27 de consilieri în funcție și 24 prezenți. Punctul 6 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Adunării Generale a Acționarilor și al reprezentanților la AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 (A.D.P. 4) S.A. La acest proiect domnul Turmac nu va vota și nu participă la dezbateri. Dacă aveți amendamente. Vă rog, domnule Moulin.”

Dl consilier Moulin Gilhem Christian:„Eu am un amedament la articolul 1.3 din acest regulament, în care spune așa: «reprezentanții Consiliului Local Sector 4 din A.G.A pot avea calitate de membru al Consiliului de Administrație sau funcționari ai societății ». Aici avem o problemă că nu se potrivește cu Legea 31 din 1990, art. 125, alin. (5) care spune așa : « Membrii consiliului de administrație, directorii, respectiv membrii directoratului și ai consiliului de supraveghere, ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. » Și atunci propun aici un amendament în care articolul 1.3 trebuie formulat cum urmează: «reprezentanții Consiliului Local Sector 4 în A.G.A nu pot avea calitatea de membru al consiliului de administrație sau funcționari ai societății sub sancțiunea nulității hotărârii dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.»”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Moulin. Cu 9 voturi pentru, 7 abțineri și 7 voturi împotrivă, amendamentul a fost respins. Vă rog dacă mai aveți alte amendamente, dacă nu, supun proiectul la vot. Cu 15 voturi pentru , 4 abțineri și 4 voturi împotrivă , proiectul a fost adoptat. Punctul 7: Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Adunarea Generală a Acționarilor de la Amenajarea Domeniului Public 4 (A.D.P.4) S.A . Aici aș dori, dacă sunteți de acord, să renunțăm la votul secret și o să supun Ia vot acest lucru, ne este mult mai ușor. Deci, dacă doriți să renunțăm la votul secret, vă rog... Vă supun la vot. Cu 23 de voturi, am aprobat ca votul să nu fie secret. Acum propuneri.”

Dl consilier Puiu Florian: „Grupul PSD are 3 propuneri: Cristian Zărescu, Răzvan Văduva și Aurelian Băluță.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun la vot propunerile grupului PSD. Vă rog. Cu 15 voturi pentru, 4 abțineri și 4 voturi împotrivă, propunerile au fost aprobate. Acum supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 15 voturi pentru, 4 abțineri și 4 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul 8: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 14/31.01.2017 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, Ia nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2017-2018 . Dacă simt discuții pe acest punct dacă nu, supun la vot atunci. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 9 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2018-2019.Vă rog, domnule Turmac.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Domnule președinte, am observat din adresele transmise care se regăsesc la acest proiect, că executivul a solicitat desființarea, de fapt, comasarea Liceului Miron Nicolescu cu Liceul Dacia. Noi, grupul PNL, considerăm că această comasare nu este oportună și vom vota împotriva acestui proiect de hotărâre.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Bun, vă mulțumesc. Doamna Murgoci. ”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Eu aș vrea să spun că și grupul USR va vota împotriva acestui proiect, însă, hai să vedem de ce: în primul rând că nu s-au respectat niște pași procedurali, dați fix de articolul 22 din Ordinul Ministrului în sensul în care... exact așa cum am procedat cu celălalt liceu când a fost vorba de modificarea denumirii. Ar fi trebuit ca această comasare să treacă întâi prin consiliu la propunerea Primarului pentru ca apoi să meargă, dacă era aprobat, spre ISMB, iar ISMB-ul să facă următorii pași procedurali. Dacă dumneavoastră spuneți că au fost facuți acei pași procedurali, noi, în proiectul pe care l-am primit aseară destul de târziu, noi nu avem o justificare așa cum scrie tot în acest ordin din parte ISMB-ului, care să spună de ce Colegiul Miron Nicolescu nu este pe listă, pentru că trebuia să existe din partea lor o astfel de justificare. ...(intervenții în sală jară microfon)... Nu am terminat... că mai am câteva chestii de remarcat.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Nu vreți să vă răspundă punctual la fiecare? ”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Ba da. Ok.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:

„Proiectul de hotărâre a fost primit aseară, pentru că ieri după amiază am primit avizul Inspectoratului, ieri, a fost întrunirea lor.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Când am făcut o cerere și am primit pe email din partea Cabinetului Primarului, deci, din partea Aparatului de Specialitate, două adrese făcute către Prefectură în care era propusă comasarea celor două licee, iar în proiectul pe care l-am primit aseară, am văzut că au existat și adrese ale Primarului, mă rog, ale Cabinetului Primarului către ISMB. Eu nu am primit acele propuneri, ceea ce înseamnă că pasul pe care eu vi l-am spus, adică, Primarul, Cabinetul Primarului, mă rog, cineva din Aparatul de Specialitate, trebuia să vină către consiliu.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Am făcut propunerea iar Inspectoratul a dat avizul. Nici nu aveam cum să vă dăm înainte să primim avizul Inspectoratului:”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Nu, noi consiliul trebuia să cerem această comasare și nu... să decidem împreună această comasare și nu Primăria. Și nu a fost un proiect în dezbatere publică, părinții nu știu de această comasare oficial și nici liceele. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Negrilă, vă

rog.”

DI consilier Negrilă Vasile:,, Domnule președinte, aș vrea să-l rog pe domnul Viceprimar să ne explice exact ceea ce se întâmplă acolo, înțeleg că există o comasare. L-am întrebat și eu, dar poate așa dacă dânsul ne explică, reușim să înțelegem și în felul acesta o să votăm în consecință. Mulțumesc.”

Dl Trocan Andrei George -Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, după cum ați regăsit și în Raportul argumentativ la Liceul Miron Nicolescu, după cum știți, procentul de promovabilitate este unul extrem de scăzut, numărul de clase e în scădere continuă de la an la an, clădirea liceului, după cum știți, e într-o stare profund degradată și în sensul ăsta s-au făcut demersuri pentru obținerea unor finanțări în vederea reabilitării acestui sediu, astfel încât, după părerea executivului, se justifică această comasare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, doamna Murgoci.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Eu am cerut neoficial cumva Liceului Miron Nicolescu și am văzut că cifra de școlarizare, numărul de elevi este în creștere, nu în scădere, există acest lucru și în raportul pe care l-ați scris dumneavoastră. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Este un raport oficial de care spuneți dumneavoastră ?”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Este scris în justificarea proiectului pe care l-am primit aseară. Este undeva scris.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „O s-o

invit pe doamna directoare de la Direcția de învățământ să ia cuvântul și să vă explice exact.”

Dna Mocaniță Ana-Maria - director - Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4::„Bună ziua. Aici chiar avem o problemă la Miron Nicolescu. Costul per elev, utilitățile pe clădirea respectivă, nu ne acoperă nici trimestrul 1 din costul per elev. Deci, cu orice venim acolo, venim cu complementare. Sunt 164 de copii la zi, deci costul per elev e foarte mic, clădirea e foarte mare și atunci la Liceul Dacia fiind 100 de copii și fiind renovată, având sală de sport

modernă, am zis că.......comasarea e mult spus, ducem copiii de la Miron Nicolescu Ia Dacia și facem

una singură. Costurile sunt mult prea mari pentru Liceul Miron Nicolescu. Siguranța copiilor acolo e...Ați fost la Miron Nicolescu?”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Eu am fost și la Miron Nicolescu și la Liceul Dacia. Dumneavoastră ați urcat la ultimul etaj al Liceului Dacia?”

Dna Mocaniță Ana-Maria - director - Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4:„Da! Am fost și la sala de sport la Liceul Dacia.”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Nu, nu, nu, că acei elevi nu învață în sala de sport, învață în sălile de curs! Ați urcat la ultimul etaj să vedeți cum arată? ”

Dna Mocaniță Ana-Maria - director - Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4: „Liceul Dacia a primit aviz conform de la ISMB, de la ARACIP, dacă ARACIP-ul sau ARACIPAT și au dat aviz conform?”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Avizele ARACIP se dau atunci când se autorizează, mă rog...când se cer...”

Dna Mocaniță Ana-Maria - director - Direcția de Administrare a Unităților de

A    ’    *    ’

învățământ Sector 4:„Acum s-a cerut special pentru acest lucru. ”

Dna consilier Murgoci Mihaela :„Ok. Dar și Miron Nicolescu are acel aviz de la ARACIP altfel nu ar fi putut să funcționeze până acum!”

Dna Mocaniță Ana-Maria - director - Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4:„Dar Miron Nicolescu n-o scoatem după listă. O scoatem după lista de învățământ, dar n-o scoatem ca și clădire a învățământului. ...(intervenții în sală fără microfon). ..Nu! ”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Când vorbim de ARACIP, vorbim de calitatea actului educativ care nu ține de consiliul local, ține de minister.”

Dl consilier Negrilă Vasile: „Doamna directoare, o singură întrebare vreau să vă adresez. Ați luat în calcul că acea zonă se dezvoltă foarte mult?”

Dna Mocaniță Ana-Maria - director - Direcția de Administrare a Unităților de

A    ’    *    *

învățământ Sector 4: „Da, tocmai de aia există un proiect deja în derulare pentru Miron Nicolescu, a intrat pe SE AP, l-ați votat în consiliul local, e o ...deci, tot pentru învățământ se va face ceva, dar ca să putem să facem ceva acolo, trebuie să mutăm.”

DI Trocan Andrei George -Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Clădirea își păstrează funcțiunea.”

Dna Mocaniță Ana-Maria - director - Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4:„Da, da, tot pe unitate de învățământ, nu schimbăm destinația sub nicio formă. Tot pentru copii.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan: „In fapt, ce facem acum? Facem o comasare spunem, pe o perioadă temporară, da? Pentru că trebuie să știm cu toții de la toate grupurile, unii văd că și-au anunțat deja intenția de a se abține sau de a vota împotrivă, fără a pune întrebări, ceea ce nu-i Ok. Deci, haideți să clarificăm: facem o comasare temporară până când se fac investițiile în clădirile administrative ale Liceului Nicolescu care rămâne ...(intervenții în sală fără microfon). ..pe lista de investiții bănuiesc că...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „în orice caz în momentul în care ar fi început lucrările de modernizare, activitatea educațională nu se mai

putea desfășura acolo, ar fi trebuit mutați oricum și lucrările sunt de amploare. Adică nu discutăm de... ”    ’

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Bun. Deci, vreau să prezint punctul de vedere al grupului PMP, noi suntem de acord cu această comasare temporară și în primul rând suntem de acord cu modernizarea liceului pentru a nu pune în pericol cumva sănătatea, viața șamd. în primul rând a elevilor și de ce nu și a profesorilor, bineînțeles. Deci, vom vota pentru o comasare temporară.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, domnule Negrilă.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Și grupul PPU este de acord cu această comasare temporară. Suntem de acord cu ideea dumneavoastră, dar temporară. Mulțumesc. ”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „îmi pare rău, dar în momentul în care nu mai este pe acea listă de învățământ, înseamnă că acel liceu dispare.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Doamna consilier, scrie acolo pentru anul școlar 2018-2019.”

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Să ne răspundă doamna Secretar, ce înseamnă scoatere din rețeaua de învățământ și cu articolele din legea respectivă, din Legea Educației.”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vorbim de scoatere pentru anul 2018-2019, la latitudine consiliului local în anul următor este reintroducerea acestui obiectiv, dacă sunt îndeplinite toate condițiile legale. De dumneavoastră depinde.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Dar nu vor mai fi îndeplinite condițiile acelea cu minim 300 elevi din momentul în care Miron Nicolescu nu va mai avea elevi pentru anul următor.”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nici acum nu sunt îndeplinite acele condiții.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Sunt peste 300 de elevi. ”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Nu sunt peste 300 elevi, sunt 100 elevi. In momentul acesta probabil că ați fost indusă în eroare.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Liceul ăla e trei sferturi gol. Dacă mergeți într-o zi de școală acolo o să vedeți că două treimi din clase sunt goale.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc, supun la vot acest proiect, vă rog. Cu 13 voturi pentru, 4 abțineri și 7 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul 10: Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 21/31.01.2018 privind aprobarea Programului de Activități al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” pentru anul 2018. Dacă sunt discuții? Vă rog, domnul Turmac.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Domnul președinte, eu părăsesc sala.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumim pentru prezență . Așteptăm iarăși resetarea sistemului de vot. Odată cu plecarea domnului Turmac suntem 23 de consilieri prezenți. Supun la vot acest proiect. Cu 19 voturi pentru, 3 abțineri și 1 vot împotrivă, acest proiect a fost adoptat. Punctul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 a locuințelor construite pentru tineri, destinate închirierii, prin programul A.N.L.” Dacă sunt discuții? Supun la vot atunci. Cu 23 de voturi proiectul a fost adoptat. Punctul 12: Proiect de hotărâre privind aprobarea “ Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 a locuințelor construite pentru tineri, prin programul A.N.L., destinate închirierii persoanelor/familiilor evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari” Supun la vot acest proiect. Cu 23 de voturi proiectul a fost adoptat. Punctul 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4 . Dacă sunt discuții? Vă rog, domnule Sava .”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Puteți să ne spuneți și nouă după ce criterii s-a fixat acel reprezentant al ONG-ului respectiv? Sau ce criterii s-au luat în calcul pentru desemnarea acelui reprezentant și al ONG-ului respectiv. Mulțumesc. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,

Doamna Ungureanu.”

Dna Ungureanu Mihaela - director - Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Sector 4:„Conform legii, reprezentantul ONG-ului trebuie să fie din partea unui ONG cu care există protocoale de colaborare într-un singur domeniu, domeniul persoanelor legat de protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități. Din păcate în sectorul 4 nu prea sunt multe ONG-uri , le numeri pe degete pe cele care au activitate în domeniul protecției persoanelor adulte cu dizabilități și atunci s-au trimis solicitări cu privire la desemnarea unui reprezentat la două ONG-uri care au activitate în domeniul protecției persoanelor adulte cu dizabilități și care se află într-o relație de colaborare pe acest domeniu. Colaborăm cu toate ONG-urile, problema e că aici ducem lipsă pe sectorul 4 de astfel de ONG-uri pe adultul cu dizabilități. Și ca urmare au desemnat un reprezentant. Este un ONG relevant ca activitate, ca domenii pe care le acoperă cu atât mai mult cu cât are și experiență în ceea ce privește integrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Dacă nu mai sunt discuții, în primul rând aș vrea să supun la vot procedura de vot, să nu mai fie vot secret. Dacă sunteți de acord , vă rog să votați. Cu 23 de voturi pentru, s-a hotărât să nu fie vot secret. Acum supun la vot proiectul. Cu 23 de voturi pentru , proiectul a fost adoptat. Punctul 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, pe anul 2018, efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. Vă rog , domnule Ceacâr.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan: „Aș dori să știu câți benefiaciari ai acestei legi avem în sector, o dată.”

Dna Ungureanu Mihaela - director - Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Sector 4:„Avem 40 de beneficiari de venit minim garantat, la nivelul sectorului 4, este cel mai scăzut număr din București.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Câte ore muncesc efectiv și câți bani iau efectiv.”

Dna Ungureanu Mihaela - director - Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Sector 4:„Orele de muncă în folosul comunității sunt stabilite conform legii, de asemenea orele de muncă, nu muncesc toți pentru că ...”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Am înțeles, cei care pot muncii, nu vorbesc de toți. Cei care sunt capabili să muncească. ”

Dna Ungureanu Mihaela - director - Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Sector 4: „Au câte 8 ore , 8 ore care sunt repartizate...”

DI consilier Ceacâr Sorin Ioan:„8 ore într-o lună, nu?”

Dna Ungureanu Mihaela - director - Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Sector 4:„Nu. Intr-o lună nu știu să precizez câte ore sunt...”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Deci, 8 ore pe lună și câți bani iau în mână? Vreau și eu sa fac un calcul poate mă angajez și eu beneficiar.”

Dna Ungureanu Mihaela - director - Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Sector 4:„Da, 140 lei pe lună, 145 lei este venitul minim garantat iar numărul de ore variază, depinde când intră în luna respectivă , deci nu pot să precizez la număr fix.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan: „Ok, e suficient am vrut doar să văd ca idee. Mulțumesc.”

Dna Ungureanu Mihaela - director - Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Sector 4: „20% dintre ei lucrează efectiv, restul sunt vârstnici, foarte mulți sunt vârstnici și nu au capacitatea și câțiva sunt scutiți de medicul de familie.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumim. Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cu 23 de voturi pentru proiectul a fost adoptat. Punctul 15: Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreținere și a contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Centrului Medico - Social "Sfântul Andrei" aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4. Dacă nu sunt discuții supun la vot. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 16: Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii și adulții cu dizabilități, beneficiari ai serviciilor oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pentru anul 2018. Vă rog să votați . Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 17: „Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 37/27.02.2018 privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale, modificată. Vă rog, domnule Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Domnule președinte aș vrea să facem un apel, bineînțeles prin Aparatul de Specialiatate al Primarului către toate școlile, liceele și colegiile din Sectorul 4 să trimită aceste liste cu copiii care merită să li se acorde bursă astfel încât să nu mai ajungem, deja suntem la a patra modificare, să fie complete, suntem la a patra rectificare a listelor.’’

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Așa este.”

Dl Trocan Andrei George -Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Perfect de acord. O s-o rog pe doamna directoare să ia act de această solicitare a domnului consilier, să formuleze în scris o circulară directorilor, vă rog, da?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc, supun la vot proiectul. Cu 23 de voturi pentru proiectul a fost adoptat. Punctul 18: Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, modificată și completată prin H.C.L.S.4 nr. 14/31.01.2018. Supun la vot. Cu 23 de voturi pentru proiectul a fost adoptat. Punctul 19: Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 și modificarea în consecință a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4. Dacă sunt discuții? Supun la vot. Vă rog, domnul Sava. ...(intervenții în sală fără microfon).... Domnul director, vă rog.”

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția Mobilitate Urbană Sector 4: „Din ce punct de vedere ați vrea să vă comunic toate lucrurile astea?”... (intervenții în sală fără microfon)...

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Al directorului căruia i s-a trasat această responsabilitate.”

DI Gâf Deac Ioan - director - Direcția Mobilitate Urbană Sector 4:„Nu, n-ați înțeles. Din ce punct de vedere al oportunității, că există mai multe tipuri de oportunitate.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Spuneți-le și le identificăm yvo\.”... (intervenții în sală fără microfon)...

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția Mobilitate Urbană Sector 4:„Din punct de vedere funcțional, noi vom funcționa aici în Grand Arena, este un spațiu mult mai potrivit pentru a interacționa cu cetățenii cu care trebuie să interacționăm, suntem mult mai aproape de dumneavoastră, domnule Sava care sunteți consilier local și sigur suntem în subordinea Consiliului Local și ne face o mare plăcere să vă vedem cât de des posibil și nu sunt ironic. Deci din acest punct de vedere ne-ar fi de ajutor această mutare de sediu pentru că și ANAF-ul din punct de vedere al tuturor actelor contabile gestionează mai ușor ...este exact situația primăriei dacă doriți, care atunci când a venit din sediul vechi aici a trebuit să votăm acea hotărâre, dacă vă aduceți aminte, să schimbăm sediul tocmai pentru a pune în acord toate poveștile de acte. E un spațiu mult mai potrivit din punctul meu de vedere, decât cel din Ciceu, acolo spațiul de la etajul 2 este greu accesibil, mai ales pentru persoane cu dizabilități. Aici suntem mult mai ușor de accesat de către toată lumea cel puțin din acest punct de vedere, acolo este imposibil pentru o persoană cu dizabilități să urce până la etajul 2 ca să interacționeze cu noi.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte întrebări, supun la vot. Cu 23 de voturi pentru proiectul a fost adoptat. Punctul 20: Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 la Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate (ARSCM). Vă rog, domnul Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Aș dori și acum sprijinul doamnei Secretar, dând citire articolului 81, alinetul 2, punctul p «hotărăsc în condițiile legii cu acordul Consiliului General al Municipiului București cooperarea sau asocierea cu autorități ale adminstrației publice locale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale în vederea promovării unor interese comune ». Dacă s-a obținut acord Consiliului General al Municipiului București pentru această asociere? Consider că e un proiect bun care ne trebuie, care ajută foarte mult sectorul, dar trebuie în același timp să avem toate documentele astfel încât acest proiect să poată fi transformat în hotărâre și să funcționeze. Mulțumesc.”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dacă ne uităm la litera p așa cum ne uităm și la litera q, constatăm că acolo unde legiuitorul a dorit acordul prealabil a precizat, în rest legiuitorul vorbește de acord. Noi vom solicita acordul Consiliului General al Municipiului București, dar nu prealabil ci acordul. Depunem această hotărâre și vom obține acordul dumnealor. Până la momentul obținerii acordului, nu va putea să ființeze această asociere.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan: „Doamna Secretar, aici scrie acord, nu zice prealabil. Zice acordul Consiliului General al Municipiului București și nu este o clauză suspensivă. Spune doar că este acordul Consiliului General al Municipiului București.”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Asta vă spun și eu! Domnul consilier...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Trebuia obținut acordul Consiliului General pentru cooperare...”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul

consilier, atunci când legiuitorul a înțeles că acordul trebuie să fie prealabil a făcut acest lucru și de aceea vă rog să observați litera q, în rest legiuitorul nu mi-a spus când anume trebuie să obțin acordul, înainte sau după votul dumneavoastră. Acordul este necesar, dar nu prealabil.”

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția Mobilitate Urbană Sector 4:„Dacă-mi permiteți și mie să vă spun câteva idei.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule director.”

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția Mobilitate Urbană Sector 4: „în primul și-n primul rând nu este o asociere, deci eu nu mă asociez cu nimeni, eu ader la o asociație cu instituția. Această asociație română de Smart City este o asociație non profit în care membrii ei sunt instituții, nu UAT-uri, atenție. Că de exemplu a aderat Ministerul Energiei sau Ministerul Economiei, n-a aderat România, de exemplu. Aderă instituții, sunt puse laolaltă și în principiu, prin întâlniri, prin dezbateri, prin knowledge sharing dacă vreți, prin brainstorming putem avea acces la niște informații moderne despre ceea ce se întâmplă în toată lumea. Această asociație, repet nu este o asociere cu nimeni, nu există niciun cost de aderare, foarte important și astfel ca nu am de ce să cer un acord prealabil pentru că dacă existau costuri, trebuia într-adevăr să am acel acord prealabil al Consiliului General.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnule director, dar uitați ce scrie în corpul hotărârii la articolul 1 « se aprobă aderarea Direcției Mobilitate Urbană »”

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția Mobilitate Urbană Sector 4:„Da, aderarea la o asociație.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Aderare și aici reglementează Legea 215, Legea administrației publice locale vă reglementează modul cum faceți acest pas. Ironia ...V-am băgat în seamă degeaba și aș dori totuși prin secretar, să facem această clarificare.”

DI Gâf Deac Ioan - director - Direcția Mobilitate Urbană Sector 4:„Nu e ironie! Domnul consilier nu este nicio ironie, eu vă spun...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Dacă nu se clarifică acest lucru , grupul PNL se va abține de la acest vot. Vă mulțumesc. ”

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția Mobilitate Urbană Sector 4: „Nu este nicio ironie, domnul consilier, era o întrebare concretă. Dacă vă aduceți aminte de când eram consilier vi s-au mai pus întrebările astea concrete, cum în concret și eu vă spun că din punctul meu de vedere, atât timp cât această aderare a noastră la această asociație , nu are costuri pentru sectorul 4 pentru bugetul nostru, nu ne costă nimic, nu sunt plătiți bani, intrăm la o masă unde discută oameni din domeniu atât din țară cât și din străinătate. Nu am o asociere repet, nu ne asociem cu nimeni să facem ceva, atunci am fî avut nevoie de acel acord prealabil. Nu este un protocol prin care să se cheltuiască bani. De asemenea vă repet este o simplă aderare a acestei instituții într- o asociație de profil.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Dar n-ați înțeles ce v-am spus, n-ați fost atent la ce am spus, noi grupul PNL considerăm că e un proiect bun, vrem să fie funcțional. Nu vrem să fie atacat, vrem să funcționeze așa cum...”

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția Mobilitate Urbană Sector 4: „îmi asum pe proprie răspundere să fie atacat,dacă dumneavoastră...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Lăsați, domnule cu responsabilitatea dumneavoastră că am văzut care responsabilitate!”

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția Mobilitate Urbană Sector 4: „Nu cred că ați văzut...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, dacă putem trece la vot? ...(intervenții în sală fără microfon).. .Cu 18 voturi pentru și 5 abțineri, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 21: Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză și verificare a activității Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu” Vă rog, doamna Murgoci!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Da. Eu am niște întrebări, pentru inițiator. Am înțeles care este situația.... sau, mă rog, este o situație mai încurcată, în acest moment, dacă ne pot explica, încă o dată, de ce este nevoie de această comisie?”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Doamna consilier! Va rog eu frumos sa deschideți proiectul la regulament. L-ați deschis? Punctul 1. Vă rog să îi dați citire. Doar prima propoziție. L-ați citit? Prima propoziție. Vi-o citesc din memorie, că îl știu pe dinafară.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Eu am citit acest regulament... ”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„ Da....”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Da...”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„ Ce zice la prima propoziție? Articolul 1.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Este un regulament care nu este extrem de clar în ceea ce va face comisia respectivă.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, Deci nu ați citit primul articol! Zice așa: că se înființează această comisie...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Pentru...”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan: „Pentru eficientizarea activității Centrului Cultural. Așa

scrie?”

Dna consilier Murgoci Mihaela :„Ok! Și cum va face această comisie eficient izarea activității Centrului Cultural?”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, Eficientizare înseamnă urmărirea activității și a proceselor de derulare a activităților pe care noi, consiliul, le propunem și le votăm, implementarea lor în condițile în care acum, centrul nu are o conducere bine stabilită dar și dacă ar avea o conducere bine stabilită, eu nu văd de ce, prin informările prin care comisia le va aduce întregului consiliu, nu putem funcționa sau nu putem înființa o astfel de comisie, pentru transparentizarea activității Centrului Cultural.”

Dl consilier Șupeală Gheorghe:,, Da. Eu propun să îi urmărim. Haideți!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Ok! Am înțeles despre ce spuneți. Mai am o întrebare. Când se va organiza.... este o întrebare pentru executiv, când se va organiza concurs pentru postul de director?”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, Da.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Era o întrebare! Când?”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, Da.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Aștept propuneri de la dumneavoastră.”

Dl consilier Puiu Florian:,, Grupul PSD îl propune pe domnul consilier Cosmin Bărbălău.”

Dna consilier Tecuceanu Mărioara:,, Grupul PMP îl propune pe Ștefanei Dan Marin și Daniel Pînzaru.”

Dl consilier Călina Simion Dan:„Grupul PPU sl îl propune pe Vasile Negrilă.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Grupul USR o propune pe Mihaela Murgoci.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Supun la vot să nu fie votul secret și să fie individual. Vă rog!” ...(întrebare din sală fără microfon)...

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, Dacă este vot secret sau nu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vot secret și individual.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, Propunerea este...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vot secret și individual.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Să nu fie vot secret.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, Să nu fie!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Să nu fie vot secret, ca să meargă mai repede și să fie individual.”

DI consilier Marin Ștefanei Dan:,, Adică vot deschis, individual.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vot deschis, individual.”

...(interveție din sala fard microfon)... Adică fiecare propunere în parte...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Fiecare propunere în parte! Da! Cu 19 voturi pentru, 3 abțineri și 1 vot împotrivă, se va vota deschis și individual. Bun! Prima propunere. Bărbălău Cosmin - subsemnatul. Vă rog să votați. Cu 18 voturi pentru, 2 abțineri și 2 voturi împotrivă, subsemnatul...3 voturi împotrivă, subsemnatul face parte din comisie. Următoarea propunere Pînzaru Daniel....pentru domnul Pînzaru Daniel. Cu 14 voturi pentru, 5 abțineri și 4 voturi împotrivă și domnul Pînzaru face parte din comisie. Domnul Ștefanei Marin. Vă rog să votați. Cu 15 voturi pentru, 6 abțineri și 2 voturi împotrivă și domnul Ștefanei face parte din comisie. Și acum domnul Negrilă Vasile. Vă rog să votați. Cu 9 voturi pentru, 8 abțineri și 6 împotrivă, domnul Negrilă nu face parte din această comisie. Acum doamna Murgoci. Vot pentru doamna Murgoci. Cu 9 voturi pentru, 5 abțineri și 9 voturi împotrivă doamna Murgoci nu va face parte din această comisie. Acum supun la vot proiectul, în integralitatea sa. Cu 16 voturi pentru, 4 abțineri și 3 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Nr.22- Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57/23.03.2018 privind constituirea Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei Supun la vot. Cu 18 voturi pentru și 5 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr.23 pe ordinea de zi-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza DALI - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 Vă rog, domnule Sava!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Aș vrea să ne justifice cineva, din executiv,prețurile... costurile specifice pe metrul pătrat de bloc anvelopat întrucât, am văzut că indicatorii... costurile specifice pleacă de la șaptezeci și șase de euro pe metrul pătrat și se duc undeva la peste o sută zece euro. Dorim să știm de ce sunt costurile atât de mari.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnul consilier, costurile pe metrul pătrat sunt furnizate de proiectant, se încadrează în standardul de cost și au în vedere particularitățile specifice blocurilor. De exemplu, un bloc de 4 etaje care nu are balcoane în consolă și pe care se aplică polistirenul raportat la suprafața pe care o are va avea întotdeauna un cost mai mic față de un bloc cu balcoane în consolă și cu soluții tehnice la balcoane din placă în placă.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Domnule Trocan, întrebarea este pertinentă întrucât, sunt foarte mulți cetățeni ai sectorului a care pun această întrebare: de ce sectorul 4 are costurile mult mai mari decât sectorul 3, unde costul specific este undeva la 60 de euro pe metru pătrat.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnul consilier, atenție mare! Costul real de reabilitare se referă la prețul licitat în acordul cadru, nu are legătură cu estimarea proiectantului care, repet, se încadrează în standardul de cost. Prețul la care se reabilitează este cel din acordul cadru, licitat în 2014.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte întrebări supun acest proiect votării. Cu 20 voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr.24- Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 39/2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 4 al Municipiului București precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism Vă rog, domnule Sava!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Puteți să ne spuneți doamna Huluba, nu am văzut, și-a dat demisia sau... de ce a fost înlocuită?”

Dl Alexandrescu Călin - Arhitect Șef:„Bună ziua. Doamna Huluba nu mai face parte din executiv și nici din această comisie. A ales să nu mai lucreze cu noi. Asta s-a întâmplat la începutul acestui an și a fost înlocuită de un nou coleg din Aparatul de specialitate al Primarului, un nou coleg, venit recent de la sectorul 3.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, înțeleg că și-a dat demisia.”

Dl Alexandrescu Călin - Arhitect Șef:,, Am încetat colaborarea cu doamna Huluba.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun pentru vot deschis, adică să nu fie vot secret. Vă rog să votați. Cu 22 de voturi pentru și o abținere, va fi vot deschis. Bun. Supun la vot proiectul. încă un vot. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul cu nr.25 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil colectiv de locuințe S+P+2E+3E retras, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 235,00 mp, aparținând soților Stan Olimpia Alina și Stan Eugen și soților Stan Justin și Stan Aurelia Mimi, situat în str. Cărăruia nr. 6-8, Sector 4, București. Supun pentru vot. 1 vot pentru, 15 abțineri și 7 voturi împotrivă, acest proiect nu a fost adoptat. Proiectul cu nr.26 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil Sp+P+IE cu funcțiunea de locuință unifamilială, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 227,00 mp, aparținând soților Dănilă Vasile-Cristian și Dănilă Nicoleta, situat în Intrarea Adierii nr. 16, Sector 4, București. Supun pentru vot. încă o persoană, vă rog. Vă rog, încă o persoană. Cu 19 voturi pentru, 3 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Proiectul cu nr.27: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, extindere și supraetajare, întregire drept de proprietate în baza legii nr. 10/2001/ drept de concesiune imobil existent, pe terenul în indiviziune aparținând SC HAVANA LEMBERG și STATULUI ROMÂN, situat în str. Maior Boroczin nr. 3, Sector 4, București Vă rog. Supun pentru vot. Cu 15 voturi pentru și 8 abțineri , proiectul a fost adoptat. Următorul proiect pe ordinea de zi...Proiectul nr. 28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru extindere hală, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 3000,00 mp, aparținând lui Luțu Tudor și Luțu Mihaela, situat în șos. Berceni nr. 104P, Sector 4, București Supun la vot acest proiect. Vă rog. Cu 5 voturi pentru, 14 abțineri și 4 voturi împotrivă, proiectul nu a fost adoptat. Proiectul cu nr.29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru reconstituirea locuinței individuale existente aflate în stare de ruină și modernizarea prin extindere și supraetajare în vederea realizării unei locuințe individuale moderne cu regim de înălțime S+P+1E+POD, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 303,00 mp, aparținând lui PREJBEANU KAMELIU-CORNEL și PREJBEANU GEORGETA-SIMONA, situat în str. Puțul cu Tei, nr. 55A, Sector 4, București A Supun la vot acest proiect. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr. 30 pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 23.03.2018. Supun la vot. încă o persoană, vă rog. Domnul Pânzaru nu a participat.... A părăsit sala, nu a participat la vot. Cu 22 de voturi pentru și un conslier care nu a votat, proiectul a fost adoptat. Mă rog, a fost aprobat. Nr.31 Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 30.03.2018. Vă rog. Votați. Vă rog frumos, încă un vot. Cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri, procesul verbal a fost aprobat. Punctul nr.32: Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 16.04.2018. Vă rog să votați. ...(intervenție în sală fără microfon)... Eu nu pot să oblig consilierii să rămână. Eu rămân în continuare să închid ședința. Eu vă ascult, să știți! Cineva nu a votat! Vă rog, încă un vot.Cu 19 voturi pentru și 4 abțineri procesul verbal a fost aprobat. Punctul nr.33: întrebări și interpelări. Vă rog, doamna Murgo ci.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Eu am o întrebare referitoare la ... nici nu știu cum să le numesc... sunt niște limbi de asfalt, tip trotuar și o să trimit pe e-mail...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă spun eu, că am văzut la dumneavoastră pe facebook, ceea ce știu eu. Au fost obligați de către circulație ca acolo unde sunt stații sau treceri de pietoni să iasă în afară cu asfaltul, să poată fi văzute.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Să iasă în afară cu asfaltul, dar la capătul lui 313, autobuzul, ca să ajungă în stație, trebuie să intre de pe linia 3. Adică iese din capăt și intră pe linia 3.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Eu vă spun că este acordul Comisiei de circulație. Vă rog, domnule Turcu dacă doriți să luați cuvântul.”

Dl Turcu Cătălin - director - Direcția Investiții:„Bună ziua. Este un proiect avizat de Comisia de circulație, inclusiv de către RADET și de absolut de absolut toate.... de pe acele artere. ”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Toate acele ieșiri sunt aprobate? Că sunt mai multe și arată destul de ciudat.”

Dl Paul Cristea - director - Direcția Investiții:,, Sărut-mâna. Paul Cristea este numele meu. La toate zonele de preselecție, toate aceste proiecte au trecut prin Comisia Tehnică de Circulație și Brigada de Poliție Rutieră, au fost avizate toate zonele de preselecție...zonele de preselecție însemnând intersecții și treceri de pietoni și toate acestea au fost prevăzute cu aceste ieșiri, limbi sau urechi cum le spun oamenii, tocmai pentru a avea în vedere siguranța pietonilor, să îi vezi de la o distanță de cel puțin 20-30 de metri și mașinile să poată ieși ... și la intersecția cu arterele adiacente. Nu ar fi putut să fie avizate de Brigada de Poliție Rutieră dacă nu ar fî trecut de Comisia Tehnică de Circulație. E foarte important. Deci sunt 2 entități care...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Puteți să îmi dați o informație...Cetățenii au reclamat că, în urma modificărilor care s-au făcut pe bulevardul Obregia, au scăzut numărul de locuri de parcare. Este adevărat?”

DI Paul Cristea - director - Direcția Investiții:,, Nu. Din contră. A crescut numărul locurilor de parcare pentru că mașinile parcau înainte una în spatele celeilate, deci automat erau mult mai puține locuri, acuma aproape că s-au dublat, poate și mai mult de dublu. Pot să vă și spun exact. Cred că pentru Alexandru Obregia, ca să vă dau o cifră exactă, au ieșit peste 400 de locuri de parcare, în urma reconfigurării bulevardului.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Și înainte câte erau?”

Dl Paul Cristea - director - Direcția Investiții:,, Undeva la 200.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Dacă mai sunt și alte întrebări? Interpelări? Vă rog!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Fac parte din CA-ul școlii Emil Racoviță și doamna directoare de acolo, de curând, mi-a adus la cunoștință o înștiințare.... bine și fizică, trimisă... către SC Amenajarea Domeniului Public... deci ADP-ul ...nu știu, unde ei, cu un contract, nr.80 din 11.04....

adică de curând făcut...., vor să execute niște lucrări. Vor să facă amenajarea..... reamenajarea

terenului de sport, ori noi acolo vorbim despre un after school și este nevoie... și oamenii ne-au spus: domnule noi cerem after school... vin să amenajeze terenul de sport. Au 2 terenuri de sport unul acoperit și unul în aer liber. Pentru ce mai e nevoie, adică de ce trebuie să vină acolo să facă chestia asta? Cu ce scop? Deci ăsta este primul lucru. După aceea, copacii stropiți cu smoală de pe calea Șerban Vodă, deci acolo s-a lucrat...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dar dumneavoastră știți că aia nu este smoală? Este hidro.....”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Am fost acolo... am fost acolo....Nu.. E o smoală...în fine! îmi cer scuze! Nu știu exact ce este dar seamănă cu o smoală.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Dacă seamănă, e ok.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Ok! Deci, am primit din partea unor cetățeni sesizarea. Ne-au spus: domnule ce se întâmplă aici? Și ne-am dat seama că a fost o... cum să spun?... Cel care a făcut lucrarea, bănuiesc că un mic Dorel pe acolo, nu știu ce a făcut a stropit tot și stâlpii...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Haideți să ne spună domnul director că e cel mai în măsură să ne spună.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Ok!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul director, vă

rog!”

DI Turcu Cătălin - director - Direcția Investiții:,, Pentru Școla 93- Emil Racoviță avem un contract semnat în vederea efectuării... în vederea elaborării unui studiu de fezabilitate, eu sper, ca în următoarele 10 zile, să avem și valorile încât la următoarea ședință de consiliu să aprobăm indicatorii. Cu privire la ce spuneți dumneavoastră de ADP, lucrul ăsta nu îl cunosc în momentul de față, iar cu privire la Șerban Vodă, este o arteră deținută de către Primăria Municipiului București. Lucrările care se execută, în momentul de față, pe acea arteră sunt executate de către dânșii...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Și pe trotuar?...”

Dl Turcu Cătălin - director - Direcția Investiții:,, ... și din ce cunosc, în momentul de față, chiar ieri am văzut, o amendă primită de către firma de construcții, de pe acel bulevard, cu privire la cele semnalizate de dumneavoastră.”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Ok! Numai puțin!” ...(intervenție din sală fără microfon)...

Dl Turcu Cătălin - director - Direcția Investiții:,, Poliția Locală Sector 4.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Ok! Bun! Aș mai avea ceva de adăugat. Polițiștii Locali care merg în parcuri, ar fi de preferat, să meargă pe bicicletă.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, De ce? Vă întreb

așa...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Nu, că m-am pregătit și pentru asta. Știu. Vă răspund. Pentru că, mergând pe acele motoscutere, nu numai că poluează când trece pe lângă tine dar fac și zgomot...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Mai merg și pe jos, să

știți...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Da. Am văzut și eu unii pe jos dar pe unii i-am văzut pe motoscutere și merg foarte des. Și dimineața mă mai duc copilul în parc și adoarme, trece pe lângă mine și fără să se gândească că trece pe lângă un om care are un copil mic și doarme și îl trezește.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Așa e...”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Că de aceea mă duc în parc, poate că vreau și eu să mă relaxez cu copilul meu și dacă doarme, lasă-1 acolo să doarmă, nu veni tu acuma că ți-a venit ție acuma să faci rondul. Știi?! Gălăgios, mă refer. Poate să își facă rondul și pe bicicletă și asta ar fi foarte ok. Adică se merge pe bicicletă în New York. Polițiștii rutieri merg acolo pe bicicletă. Dar la noi nu se poate merge nici măcar în parc?! Sincer, acuma!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Așa este. Mulțumim pentru inițiativă.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Ok! Una la mână și a doua polițiștii locali, am văzut că ei nu opresc oamenii din parcuri, care vin cu câinii fără lesă. Cu câini mari chiar! Adică nu vorbim de ăia mici. Deci domnule, pur și simplu trec pe lângă ei! I-am și spus unuia: domnule dar nu iei inițiativa? Nu faci nimic? Păi o să luăm, o să facem... dar câinii tot așa trec. Adică...le dau drumul pe acolo, câinii fac mizerie. Da? Copii se joacă în iarbă. Da? E vorba și de igienă aici dar și de protecția copiilor. Ok?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Se va semnala către Poliția Locală.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Bun! Vă mulțumesc. Iar la a patra mea sesizare sau interpelare, cum vreți să îi spuneți, există o fântână, Maria Tănase se numește, chiar acolo unde s-a construit tiroliana...da?... unde era roata aia amare. Fântâna asta, cu apă potabilă, foarte apreciată de oameni și vin acolo să își ia apă de băut. A devenit opacă, un pic, culoarea apei, am văzut și de la Apa Nova.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, E vina domnului Primar...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Nu, nu! Există o... vă grăbiți cu concluzia, domnul președinte, există o stație de epurare a apei, exact la 2 metri, făcută de prima oară, de pe vremea lui Piedone, făcută la 2 metri de fântâna asta dar nu e pusă în funcțiune! Am vorbit cu cei care se ocupă de întreținerea fântânii, la ora exactă și mi-a spus: domnule există aici dar nu ne dă voie nimeni să o... adică mi-a.... Acea stație de epurare există, adică e nouă, e construită, există acolo, la 2 pași și nu e folosită. înțelegeți? Și am sesizat chestia asta și când am devenit....la prima mea ședință în consiliu, am sesizat-o și mai vin cu ea încă o dată acum, poate se ia în considerare. Bun! Mulțumesc frumos!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și noi vă mulțumim. Bun! Vă rog, doamna Iancu!”

Dna consilier Iancu Elena:,, Domnule președinte, fiindcă suntem și vecini, am niște sesizări de la cetățenii care vin în Parcul Lumea Copiilor.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă rog, doamnă!”

Dna consilier Iancu Elena:,, De vreo câteva... de vreo trei, patru zile s-au schimbat locurile WC-urilor publice. Unul dintre WC-urile publice s-a pus exact la intrarea de la noi, de pe aleea principală, din Pridvorului.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Din Pridvorului!”

Dna consilier Iancu Elena:,, Da. Am și poze. Și nu cred că e benefic acolo pus, mai ales că în spatele lui, pe alee, după.... este un mare WC public”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Rog executivul să noteze.”

Dna consilier Iancu Elena:,, Uitați pozele.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Că știu unde e.... mă duc cu copilul.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă rog!”

Dl consilier Niculae Adrian George:,, Domnule președinte, am observat că pe bulevardul Brâncoveanu s-au demontat mai multe băncuțe, din stațiile RATB. Aveți idee ce se întâmplă?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Da. Nu se poate asfalta peste băncuțe.”

Dl consilier Niculae Adrian George:,, Am înțeles. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Mulțumesc și eu. Vă rog domnule Moulin.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Da. Eu mai am o întrebare. Aici există im normativ care este din...51... 2012 despre accesul... stați puțin să caut... accesul în oraș pentru orice persoană și pur și simplu ultimile borduri care au fost plantate, în vertical, în sectorul 4, nu respectă acest normativ, în sensul că sunt prea scurte, ar trebui să aibă între 70 și 90 cm înălțime și nu sunt cu marcaj vizual, ceea ce înseamnă că seara, dacă vin și nu este luminat de exemplu, se poate întâmpla să se ardă un bec, nu văd aceste borduri. Cine o să răspundă în cazul în care îmi rup un picior sau ceva ...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, De aceea, vă rog să faceți această sesizare în scris.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, O să vă depun aici acest normativ...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, în regulă.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,,...și pur și simplu o să vorbesc și public despre acest lucru cât de legale sunt aceste borduri, pentru că sunt prea aproape, se pun foarte multe....”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Spuneți despre blocurile acelea de granit, nu?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Da. Bordurile plantate vertical. în loc să plantăm copaci, plantăm borduri acuma. Și le punem vertical așa, foarte aproape, distanța este prea mică, dacă vreau să trec cu un cărucior sau cineva cu un scaun cu rotile nu trece peste tot și nu este normal și...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Dar sunt puse și în locurile de acces? Că asta.... Sunt tare curios.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Da. Sunt puse chiar și în fața pasaj pietoni. Peste tot. Nu le-ați văzut în sector, totuși?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Am înțeles. Bun! Vă rog doar să faceți o interpelare în scris.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Da Și în ultimul rând avem o prioritate foarte mare în sector care e atât de mare că ar trebui să vezi toate forțele de ordine acuma. Să mergeți pe strada Cărăruie, să închideți strada și să schimbați acele borduri două care s-au desfăcut. Că avem o prioritate acuma în sector. Este schimbare de borduri. Acolo sunt două borduri, nu știu de ce nu le-ați văzut.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări.. Vă rog, domnule Sava!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Tot pe bulevardul Obregia, s-au plantat niște bolarzi, aproape de bloc și de intrarea în magazine. Doresc să ne spună, din partea executivului, dacă

plantarea acelor bolarzi nu pune în pericol cetățeanii care.....viața sau integritatea cetățenilor care trec

prin zona respectivă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Haideți să vă spun eu. Din ce știu eu, că am înțeles că a fost acolo și un conflict, așa. Majoritatea parcau în diagonală. Da? Cum este parcarea pusă acum. Ei bine, în spatele lor parcau alte mașini urcate pe trotuar și tocmai de aceea s-au pus acești bolarzi pentru a avea loc pietonii pe trotuare pentru că, până la urmă, trotuarele sunt ale pietonilor. Asta vă spun.... ceea ce știu eu.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Perfect de acord cu dumneavoastră dar, încă o dată, acei bolarzi cum au fost ei montați să nu pună în pericol până la urmă.... vrem să protejăm pietonii sau cetățenii care circulă prin zona respectivă dar în aceeași măsură putem să le punem și viața în pericol. Practic acei bolarzi trebuie să fie plantați în baza unui proiect și a unor avize luate de la Direcția de circulație sau de la autoritățile care sunt în măsură să dea aceste avize pentru siguranță.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Vă mulțumesc pentru interpelări. Dacă nu mai sunt altele, declar ședința închisă și vă mulțumesc pentru prezență.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETARUL SECTORULUI 4


Cosmin Constantin BĂRBĂLĂU

Diana Anca ARTENE


SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris,

Consilier Mihaela CHIRCU Consilier Mihaela TÂTARU Consilier Mirela MUSTÂȚEA

26