Proces verbal din 25.07.2018

Procesul Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 25.07.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.2257/20.07.2018.

Ședința a fost legal constituită, fiind prezenți 19 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

(Partea de început a procesului verbal, a fost redactată după însemnările făcute în sală și după amendamentele depuse în scris, deoarece începutul ședinței nu a fost înregistrat de sistemul electronic din cauza unei căderi de tensiune, conform adresei Direcției Administrative nr.P15.1/692/27.07.2018)

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin, a anunțat că sunt 19 consilieri prezenți din 27 de consilieri în funcție. Deoarece ședința este legal constituită a declarat deschise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 și a dat cuvântul

domnului Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București.

Acesta a propus introducerea suplimentar pe ordinea de zi, la punctul numărul 1, a Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin, a supus la vot această propunere. Cu 19 voturi pentru, a fost aprobată introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 1.

Domnul Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București, a propus introducerea suplimentar pe ordinea de zi, la punctul numărul 2, a Proiectului de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.243/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare "Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București -CPE 2” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin, a supus la vot această propunere. Cu 19 voturi pentru, a fost aprobată introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 2.

Domnul Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București, a propus introducerea suplimentar pe ordinea de zi, la punctul numărul 3, a Proiectului de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.290/24.10.2017 privind aprobarea cererii de finanțare "Creșterea

Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 6” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin, a supus la vot această propunere. Cu 19 voturi pentru, a fost aprobată introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 3.

Domnul Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București, a propus introducerea suplimentar pe ordinea de zi, la punctul numărul 4, a Proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru cele 8 componente din cererea de finanțare „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 6 „

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin, a supus la vot această propunere. Cu 19 voturi pentru, a fost aprobată introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 4.

Domnul Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București, a propus introducerea suplimentar pe ordinea de zi, la punctul numărul 5, a Proiectului de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.160/14.06.2018 și din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.172/02.07.2018

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin, a supus la vot această propunere. Cu 19 voturi pentru, a fost aprobată introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 5.

Domnul Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București, a propus introducerea suplimentar pe ordinea de zi, la punctul numărul 6, a Proiectului de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.244/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare "Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 3” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin, a supus la vot această propunere. Cu 19 voturi pentru, a fost aprobată introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 6.

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin, a citit ordinea de zi în integralitatea sa:

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

2.    Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.243/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare "Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 2” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020’

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

3.    Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr,290/24.10.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 6” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 ’

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru cele 8 componente din cererea de finanțare „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 6 „

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

5.    Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.160/14.06.2018 și din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.172/02.07.2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

6.    Proiect de hotărârepentru modificarea HCLS4 nr.244/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 3„ și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020’

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

7.    Proiect de hotărâre privind transmiterea unei solicitări către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri de transmitere a Parcului Tineretului din sectorul 4, având nr. cadastral 212027, din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement Bucrești în administrarea Consiliului Local Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

8.    Proiect de hotărâre privind transmiterea unei solicitări către Consiliul General al Municipiului București pentru declararea de utilitate publică a lucrărilor de interes local aferente obiectivelor aflate în planul de investiții „Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni-Sudului”, „Amenajare parcare P+2 intersecția șos. Olteniței cu șos. Berceni” și „Amenajare parcare juxtapusă, din B-dul Constantin Brâncoveanu” precum și demararea procedurilor de expropriere

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

9.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.378/28.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

10.    Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic - pentru obiectivele de investiții: bloc 2A, B-dul Alexandru Obregia nr. 2A bis și bloc M2, Strada Uioara nr. 3 de pe raza Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Federația Română de Fotbal în vederea finanțării și realizării în comun a unor proiecte de interes public local ce vizează dezvoltarea de facilități fotbalistice și sportive

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unei delegații a Consiliului Local Sector 4 la vizita organizată de către Reprezentanța Patriarhiei Române din Ierusalim

Inițiatori: Un grup de consilieri locali

13.    Proiect de hotărâre privind Organizarea apărării împotriva incendiilor, la nivelul Unității Administrați v-Teritori ale a Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

14.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 02.07.2018.

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin, a supus la vot ordinea de zi în integralitatea sa. Cu 19 voturi pentru, ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 25.07.2018, așa cum a fost ea amendată, a fost aprobată.

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin a supus dezbaterii primul proiect de pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018.

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin a dat cuvântul domnului consilier Marin Ștefanei Dan

Dl consilier Marin Ștefănel Dan a propus următorul amendament: <Se introduce un nou obiectiv pe lista de investiții cuprinzând bugetarea capitolului 84.03.03 (străzi), subcapitolul 71.01.30 (investiții) cu suma de 20.000,00 lei inclusiv TVA, în vederea declanșării procedurii de concurs de soluții pentru reabilitarea străzii Xenofon. Suma aferentă realizării acestui proiect se bugetează prin diminuarea capitolului 65.02 (învățământ) subcapitolul 20.30.30 (cheltuieli materiale)> pe care l-a depus și în scris.

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin, a supus la vot amendamentul domnului consilier Marin Ștefanei Dan. Amendamentul a fost aprobat cu 19 voturi pentru. Președintele a dat cuvântul domnului consilier Moulin Guilhem Christian.

(Până aici, procesul verbal a fost redactat după însemnările făcute în sală și amendamentele depuse în scris.)

(Din acest moment, procesul verbal a fost redactat după înregistrarea sistemului electronic)

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,.....Dacă este

cazul...tocmai ca să putem înțelege cu foarte multă acuratețe întrebările pe care dânsul le-a adresat... nefiind într-o limbă română corectă, îmi pare rău, nu avem cum să răspundem...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Eu...eu...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Mulțumesc, doamna Cristescu...Vă mulțumesc!”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Doar două cuvinte, dacă îmi permiteți domnule președinte...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule consilier.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Pentru că stimabilul nostru coleg a făcut referire la o modalitate de furt...înțeleg, al unui proiect, aș dori să...sau de plagiat...aș dori să-mi arătați și mie proiectul, întocmai, așa cum eu l-am propus astăzi spre...și vă mulțumesc că ați votat...spre dezbatere consiliului...Unul la mână. Doi la mână: dacă cumva faceți referire la vreo inițiativă care v-a venit dumneavoastră sau a grupului USR, în urma unor discuții pe care le-am avut în 2016, cu un anume domn Trifu, fiind și o televiziune prezentă, atunci,..Deci, acum doi ani de zile, în care am discutat despre reabilitare, apelând la societatea civilă...de ce nu...vă înșelați, să știți! Deci, mai ușor cu astfel de acuze... ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Domnule consilier, cred că această neînțelegere se datorează erorilor de exprimare...și sunt convins că atunci când vom traduce întocmai ceea ce domnul consilier spune, sunt convins că nu a vrut să aibă în conținut... Până când apelăm la servicii de calitate...și profesioniste, pentru a înțelege ceea ce ne spune domnul consilier, eu sunt convins că este de foarte multă...de foarte mare bună credință, din nefericire există acest impediment de comunicare, acest impediment lingvistic, pe care, sunt convins, că în următorii ani, îl va surmonta, de aceea îmi permit să îi iau apărarea colegului nostru consilier și să vin cu aceste precizări....cu mențiunea, că sper să înțeleagă ceea ce spunem aici, în această ședință. Vă mulțumesc mult de tot.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule consilier.”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„O să-i răspund domnului Primar. Eu v-aș sugera să opriți aceste adrese la adresa mea, negative...și chiar discriminatoare...și dacă continuați altfel, eu v-am spus deja, vă alegeți cu o sesizare la CNCD...știu foarte bine ce este CNCD, știți dumneavoastră, mă înțelegeți foarte bine...nu mai glumiți așa...Dacă vorbim de nivelul meu de limbă, vorbiți și cu doamna Primul Ministru, ca să vedem cum vorbește doamna...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Haideți să revenim, vă rog frumos!”.... (intervenții în sală fără microfon)....

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Nu, nu...da...........”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, dacă mai sunt discuții?”

DI consilier Șupeală Gheorghe:„Voiam să-l întreb pe domnul consilier...,în ce sector locuiți, domnule consilier?

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„în sectorul 4...”...(intervenție făcută fără microfon)...

Dl consilier Șupeală Gheorghe: „în sector? înseamnă că nu prea vedeți schimbările care s-au făcut...și realizările Sectorului 4...sau nu mergeți...V-aș sfătui...ca după ora 20,00, s-o luați așa ușurel prin sector...și să știți că... eu cred, că am mai multe discuții cu mulți cetățeni din Sectorul 4, care, la început...tot așa erau, puțin dezamăgiți, cu tot felul de semne de întrebare...iar acum se exprimă că sunt foarte mulțumiți că Sectorul arată mult mai bine, că este mult mai curat, că nu s-au făcut modificările numai pentru anumite scopuri, ci cu schimbări pozitive....iar, dumneavoastră....îmi pare rău că nu vedeți...Probabil...că ați văzut numai pe vremea lui Kovesi.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Dacă mai sunt discuții pe acest proiect? Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 16 voturi pentru, 2 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiectul numărul 2 pe ordinea de zi...Vă rog, domnule Primar...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aș dori să fac următoarele completări: în primul rând, mitocănia sub orice formă...și grobianismul, sub orice formă, îl detest și îl combat și nu pot să fiu de acord cu el. în al doilea rând, în guvernarea ultimilor doi ani, raportându-ne la Sectorul 4, putem vorbi despre următoarele lucruri: putem vorbi despre 33 de milioane de lei obținuți de la Guvernul României prin Programul Național de Dezvoltare Locală la a doua etapă, putem vorbi despre...în momentul acesta, am absorbit 63,8 milioane de Euro, parte prin POR, parte necesară reabilitării termice a blocurilor din Sectorul 4...creșterea competitivității energetice, sunt finanțările pe care le-am obținut până în acest moment, discutăm despre străzi, discutăm despre școli, discutăm despre lucruri absolut necesare în dezvoltarea Sectorului 4...Da, Guvernul României, prin programele dezvoltate a facilitat dezvoltarea Sectorului 4...Și nu este normal, din punctul meu de vedere...și în măsura în care voi putea, de fiecare dată, voi combate aceste manifestări care nu fac altceva decât să dividă societatea. Din acest motiv...și fac un apel, inclusiv la dumneavoastră, la decență și la lipsă de agresivitate în modul în care discutăm despre persoane care nu sunt aici, de față. Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc! Proiectul numărul 2, pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.243/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare "Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 2” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Dacă sunt discuții? Supun la vot. Cu 19 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 3, pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.290/24.10.2017 privind aprobarea cererii de finanțare "Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 6” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Dacă sunt discuții? Supun la vot acest proiect. încă o persoană, vă rog! Cu 19 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 4, pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru cele 8 componente din cererea de finanțare „Creșterea

Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București -CPE 6”. Discuții? Supun la vot acest proiect. Cu 19 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 5, pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.160/14.06.2018 și din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.172/02.07.2018. Discuții? Supun la vot acest proiect. Cu 19 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 6, pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.244/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare "Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 3" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Discuții? Supun la vot acest proiect. Cu 18 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. La Punctul numărul 7, am o notă privind îndreptarea erorii materiale de la... (intervenții în salăfără microfon),..La ce se referă? Voi da citire, prima dată, cum este scrisă pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind transmiterea unei solicitări către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri de transmitere a Parcului Tineretului din sectorul 4, având nr. cadastral 212027, din

administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement......și aici, va fi și București, în

administrarea Consiliului Local Sector 4. Dacă sunt discuții pe acest proiect? Vă rog! Domnule Negrilă.”

DI consilier Negrilă Vasile:, ,Am citit cu satisfacție...Eu, personal, vroiam să felicit executivul, pentru că este un proiect de suflet pe care eu mi l-am dorit de foarte mult timp...întotdeauna, cetățenii au întrebat, de ce Parcul Tineretului este altfel, decât Parcul Lumea Copiilor și Orășelul Copiilor...iar dacă vom realiza lucrul acesta, dacă se va realiza, eu zic că este o lovitură de imagine foarte importantă pentru Primărie și pentru Consiliul Local Sector 4. Mulțumescl”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, dacă mai sunt și alte discuții?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Aș dori...Grupul PNL, ar dori să facă un amendament la acest proiect de hotărâre... și anume... Articolul 3 se completează și va deveni în felul următor: <se împuternicește Primarul Sectorului 4 să efectueze toate operațiunile pentru demararea și derularea lucrărilor de amenajare a Parcului Tineretului, cu păstrarea coeficientului actual al spațiului verde>. Aceasta este completarea.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Mai mult decât atât, am avut o discuție, inclusiv cu colegul nostru, cu domnul consilier Marin Ștefanei Dan...și dânsul o să aibă un astfel de amendament...Dorința pe care...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„E plagiat...E plagiat...!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, nu...Dorința pe care o avem este aceea de a reamenaja, pur și simplu, parcul...de a-1 aduce în concordanță cu ceea ce s-a întâmplat în Parcul Orășelul Copiilor, respectiv, în Parcul Lumea Copiilor. Despre asta este vorba. Nu discutăm despre...din start...și lucrurile acestea rămân consemnate, nu discutăm despre construcții noi, despre...ci, doar, de reabilitare, dacă vreți, a infrastructurii existente... Despre asta este vorba.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Tocmai de asta dorim...solicităm....și facem acest amendament!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Mi se pare de maxim bun simț! E adevărat că există terase...Nu știu dacă o știți pe aceea...Trifoiaș? Vă spune ceva?...Nu știu dacă vă spune...Domnului Guilhem...îi spune, sigur...E urât...Ați văzut și dumneavoastră...La Trifoiaș se fac mici, de exemplu...Mă doare sufletul să văd că există un astfel de poluator în parc...Doamna consilier, ce părere aveți de...?”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Mă scuzați, domnule Primar! Dar avem o hotărâre de consiliu care spune că nu poți face grătar în parc...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Păi, vedeți! Dânșii încalcă...Domnule consilier...Dânșii încalcă toate hotărârile...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Trimiteți Poliția Locală, domnule Primar...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bineînțeles...Sunt convins că s-au sesizat deja, colegii noștri polițiștii locali, vis-a-vis de aceste nereguli care se întâmplă la Terasa Trifoiaș.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Domnul consilier Ștefanei.”

DI consilier Marin Ștefănel Dan:„Vă mulțumesc domnule președinte, domnule Primar. Este vorba de un amendament...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Păi, îl votăm pe acesta sau...după aceea...domnul Ștefanei...„(intervențiefără microfon)...”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Nu. Că nu vă plagiez...Stați fără grijă...Am un alt proiect...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Bun. Prima dată supun la vot amendamentul domnului Sava. Vă rog să votați [...(intervenții în sală fără microfon).... Ai grupului PNL. îmi cer scuze!...încă o persoană, vă rog! Cu 19 voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Vă rog, domnule Ștefănel.”

DI consilier Marin Ștefanei Dan:„Mulțumesc! Propun un amendament la acest proiect de hotărâre... Introducerea unui nou articol...și l-aș denumi de acum, articolul numărul 2, urmând ca celelalte articole să se renumeroteze, care să aibă următorul cuprins: <se solicită Consiliului General al Municipiului București, finanțarea proiectului de reabilitare, modernizare și amenajare al Parcului Tineretului, urmând ca după finalizarea lucrărilor, parcul să fie preluat în administrarea Consiliului General al Municipiului București>. Și vreau să fac niște adăugiri aici...Această finanțare...ea poate fi făcută prin votul consilierilor generali, atunci când dânșii vor vota o eventuală rectificare bugetară...și în special, mă gândesc...și aici, cred că, domnul consilier Sava, cu care am fost coleg în Consiliul General, mă poate susține în cele ce o să afirm în continuare...în momentul în care se relocă cotele defalcate...sau în momentul în care se face o reechilibrare a bugetului, a bugetelor, pardon...a celor 6 sectoare, de către Consiliul General, se poate cuprinde și o anumită sumă, zic eu, una care va viza un proiect pe care noi îl vom susține, noi îl vom realiza și totodată...ne vom sfătui cu cei din Consiliul General....și e foarte important...pentru că am văzut în spațiul media, la diverse comentarii, nu facem altceva decât să aducem, așa cum spunea și Primarul Sectorului 4, să aducem Parcul Tineretului la un standard, la fel, zic eu, de frumos...de ridicat, precum cele două parcuri, Orășelul Copiilor și Lumea Copiilor. Sunt în asentimentul dumneavoastră, domnule consilier Sava...Am certitudinea că proiectul va trece, inclusiv, la Consiliul General, prin votul consilierilor liberali, de acolo...Sunt convins că... (intervenții în sală fără microfon)...Da...Și colegii mei consilieri generali din PMP, sunt convins că vor vota proiectul cu acest amendament, repet, în ceea ce privește finanțarea...pentru că, darea în administrare...sau posibila dare în administrare către noi, către Consiliul Local, trebuie să fie însoțită și de fonduri. Mulțumesc!”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Două secunde...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Mi-a fost adresat...și mi-am auzit numele în alocuțiunea domnului Ștefanei și trebuie să-i răspund...Da? îl felicit pentru ideea pe care a avut-o...ca amenajarea Parcului Tineretului să se facă cu bani de la bugetul Primăriei Capitalei... O dată...Și a doua chestie pe care aș vrea să o subliniez...Aș vrea totuși, ca Parcul Tineretului...să-i fie reabilitată doar infrastructura...așa cum a zis și domnul Primar Daniel Băluță...și să nu ne trezim cu alți balauri sau știu eu, carusel, în Parcul Tineretului...Să fie...cât de cât să se păstreze cam în aceeași parametrii, mai ales spațiul verde. Mulțumesc! Asta o dată...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule consilier, apropo de ceea ce ați spus, am o plângere penală vis-a-vis de refuzul pe care l-am avut. Știți bine, apropo de carusel în Parcul Tineretului, colegii de la USR știu lucrul acesta foarte bine. Tocmai Parcul Tineretului este într-un fel... și trebuie să-și păstreze sau să-și recâștige farmecul pe care l-a avut anterior, acesta este un aspect foarte important. Al doilea aspect important este următorul: în măsura în care acest obiectiv se materializează, dorința pe care o avem și nu de alta...dar este și succesiunea legală, aceea de a realiza un proiect tehnic pentru așa ceva, după realizarea căruia vor rezulta niște indicatori și va fi supus acest proiect tehnic votului Consiliului Local, astfel încât, este normală și este firească preocuparea pe care o aveți legată de menținerea nivelului actual al spațiului verde, de menținerea infrastructurii, discutăm despre reabilitare și modernizare. Mi se pare de maxim bun simț, mi se pare normală și susțin întru totul demersurile dumneavoastră și ale domnului consilier Ștefanei Dan Marin. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Supun la vot amendamentul domnului Ștefanei Dan Marin...(intervenție în sală fără microfon)...Imediat! Vă rog spuneți.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Domnule Ștefanei, eu nu prea înțeleg logica aici... Deci, să zicem: noi luăm Parcul Tineretului, luăm și bani de la PMB, îl facem frumos și după aceea îl dăm înapoi. Păi, de ce? Dacă ei nu au fost în stare, ALPAB-ul ăla, să facă nimica, atâția ani... Noi luăm un lucru, îl facem bine și-l dăm înapoi ca să-l strice ei, iar? Nu văd logica! ...(intervenție în sală fără microfon)..,Atunci înseamnă că desființăm ALPAB-ul, că mănâncă bani degeaba, dacă nu e în stare să întrețină un parc! ...(intervenție în sală fără microfon)...Ați fost Primar General!...(intervenție în sală fără microfon). ..Păi, ați fost Primar General, trebuie să știți ce se întâmplă la ALPAB-ul ăla ! Eu nu sunt de acord! Dacă îl luăm și-l facem, îl păstrăm, nu-1 dăm înapoi ca să-l strice...și peste 5 ani, iar îl luăm, iar îl facem. Pe bune acuma! Explicați-mi și mie, domnule Ștefanei, logica. Merci.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Logica e în felul următor: fiind teren proprietatea statului aflat în administrarea Consiliului General conform legii, noi putem prelua acest parc și dacă Consiliul General hotărăște, așa cum a hotărât, de exemplu, la Parcul IOR, să ni-1 dea în administrare, ar trebui ca an de an să ne bugeteze în vederea menținerii dacă vreți, a acestui parc la cotele pe care noi avem de gând să-l facem. E o solicitare pe care o putem face ulterior, dar într-o primă fază aș prefera să facem amendamentul exact așa cum l-am enumerat și dacă pe viitor vom găsi înțelegere din partea Consiliului General pentru a ni-1 da în administrare așa cum este Orășelul Copiilor, atunci da, e o variantă plauzibilă. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Turmac.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Amendamentul domnului Ștefanei sună foarte bine. Are o componentă pe care eu nu o înțeleg. Dacă Primăria Capitalei în momentul de față este proprietar, eu știu că proprietar e Primăria Capitalei... (intervenție în sală fără microfon). ..da, dar prin Primăria Capitalei, noi luăm în administrare, deci, noi suntem doar pe partea de administrare. Dacă ei au în proprietate, ei au și fondurile, aici e discutabil pentru că din câte țin minte la începutul anului când s-a făcut defalcarea pe unități...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am luat locul întâi la distribuția fondurilor, domnul consilier. ”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Da, dar nu s-a făcut pe proiecte, domnul Primar.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „S-a făcut pe proiecte, de aia am fost pe locul întâi,”

DI consilier Turmac George Adrian:„Da. Am o oarecare rezervă. Eu m-aș bucura foarte tare să se poată face pe proiecte defalcare de la buget, mai ales că având în vedere că PSD-ul ocupă toate cele 6 Primării și Primăria Capitalei, cred că ar fi benefic pentru dumneavoastră ca partid să puteți să faceți acest lucru, să faceți, practic, un concurs de proiecte între primari. Dar înseamnă că avem o problemă de management la Primăria Capitalei, sunt absolut convins ...(intervenție în sală jară microfon)...sunt absolut convins că dumneavoastră ați găsit o rezolvare și probabil că vreți să o degrevați de responsabilitate pe doamna Primar și vreți să puteți să faceți lucrurile local, cu o viziune locală, să spunem, asupra ...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Integrată.”

Dl consilier Turmac George Adrian: „...Integrată, asupra Parcului Tineretului, deși eu, sincer, nu cred că vom primi bani. Asta e părerea mea sinceră.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O să vă numesc de astăzi Toma necredinciosul, să știți, ceea ce ne face bine pe de o parte. însă vreau să vă spun următorul lucru: realitatea este următoarea, ALPAB are 200 de angajați în acest moment, societatea comercială a Sectorului 4 este al treilea angajator din Sectorul 4 în acest moment. Are 1200 de angajați. Este o diferență colosală, are legătură exclusiv cu pragmatismul dacă vreți, faptul că prin resurse proprii putem să realizăm aceste lucruri într-un timp scurt.”

Dl consilier Turmac George Adrian: „Eu sunt de acord cu dumneavoastră și știți foarte bine că eu am mai ridicat problema Parcului Tineretului la începutul anului și consider că ar trebui să fie în administrarea sectorului. Mai departe, dacă dumneavoastră considerați că e mai bine să înapoiem Primăriei Capitalei, care, probabil, că va administra la fel de prost cum îl administrează și acuma...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,.Totuși, haideți să fim obiectivi. Este vorba despre faptul că în ultimii 30 de ani, cu tristețe spunem, în Parcul Tineretului nu s-a făcut nicio investiție.”

DI consilier Turmac George Adrian:„Păi asta spun!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este normal ca după 30 de ani din entitățile pe care le găsim în parc să aibă de suferit. Este normal ca după atâta timp să discutăm despre o reabilitare, de altfel, ați văzut și dumneavoastră de-a lungul timpului confuziile pe care oamenii le fac și au convingerea că această entitate se găsește în administrarea sectorului 4. Tocmai pentru că este această discrepanță mare între ceea ce înseamnă Parcul Orășelul Copiilor, respectiv, Lumea Copiilor și Parcul Tineretului. De aceea este necesară o viziune unitară și aici este corect din partea noastră să spunem că sunt lucruri care s-au făcut în ani. Inițiatorul acestui proiect a fost domnul Cristian Popescu Piedone care a avut dorința să aducă aceste parcuri la un standard. Consider că am îmbunătățit infrastructura pe care am creat-o aici și este corect și este normal să se închidă acest proiect într-un mod unitar pentru că fiecare dintre primari este normal să aducă o plus valoare comunității și nu facem nimic altceva decât să depunem toate eforturile pentru a realiza acest obiectiv. Despre asta este vorba.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„OK! Doar am o rezervă pe fonduri, cred că va trebui să le facem noi. Nu-mi pare rău, eu chiar mă bucur pentru că e un parc important în sector și e păcat să rămână în stadiul în care este acuma. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Domnule Pungă, vă rog!”

Dl consilier Pungă Nicolae:„Ar trebui să ne gândim foarte bine la păstrarea procentului acela de spațiu verde pentru că eu cred că ar fi necesară construcția unui amfiteatru în aer liber pentru desfășurarea evenimentelor...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„îl avem.”

Dl consilier Pungă Nicolae:,,...Spectacolelor ș.a.m.d...După cum știți, acum se plantează o scenă improvizată acolo la intrarea dinspre Șincai, ceea ce din punctul meu de vedere nu este o chestie civilizată. Construcția unui astfel de edificiu ar da o ...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„îl avem amfiteatrul, domnul Pungă. îl avem, nu trebuie nimic altceva decât în momentul în care se încheie cele 18 solicitări, pentru că nu a fost o problemă decât de natură juridică . Avem un amfiteatru absolut superb care este în paragină în momentul acesta, Arenele Mici, ele, în momentul în care nu vom mai avea aceste procese, cu certitudine vor intra în circuitul municipalității pentru că este păcat.”

Dl consilier Pungă Nicolae:„Am înțeles.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, să votăm amendamentul domnului Ștefanei. Cu 18 voturi pentru și 1 abținere, amendamentul a fost adoptat. Dacă mai sunt și alte discuții pe acest proiect. Vă rog, domnule Moulin.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Eu aș avea un amendament de făcut aici în sensul în care bugetul sectorului este foarte mic și sunt riscuri foarte mari să trebuie să plătească sectorul pentru investiții în parcul respectiv, aș propune ca orice investiție care se face pentru parcul respectiv, să se facă prin licitație deschisă, ca să ne asigurăm că plătim prețul cel mai mic pentru investiția în parc. Nu putem să ne permitem, când vedem suprafața parcului, să plătim prețul cel mai mare sau prețul actual ADP care este foarte mare. Asta este ideea.”

Dl Trocan Andrei - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule consilier, felul în care se cheltuiesc banii, indiferent că vorbim de bugetul local sau de finanțarea obținută din surse externe este prevăzut de lege, nu avem cum să inserăm asemenea amendament.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „E vorba de Legea achizițiilor publice, Legea 98 /2006.”

Dl Trocan Andrei - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bineînțeles.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Achizițiile putem să spunem că se fac doar prin licitație deschisă, nu este o problemă.”

Dl Trocan Andrei - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Cum, să spunem că achizițiile se fac conform legii, nu? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule consilier, niciodată o hotărâre de consiliu nu va bate o lege. Legea 98/2006 a achizițiilor publice spune exact procedura care se alege în funcție de praguri ș.a.m.d.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Deci vom avea prețul cel mai mare ADP? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Asta ați înțeles dumneavoastră din Legea 98, că vom avea prețul cel mai mare?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Nu, eu vă spun ce este în realitate. în realitate avem prețul cel mai mare ADP.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Eu vă spun doar că acest amendament nu-și are rostul, asta vă spun. Vă mulțumesc. Domnul Negrilă.”

Dl consilier Negrilă VasiIe:„Deci, atâta timp cât parcul ni se dă în administrare și oricum bugetul nostru nu suportă să ...e clar. Așa cum a spus domnul Primar, fostul primar, administrația Piedone a încercat să ia parcul, numai că la momentul acela Oprescu a spus clar, vi-1 dau, dar nu vă dau și bugetul, tocmai de asta s-a refuzat atunci la momentul acela să luăm parcul în administrare pentru că nu ne-a dat și bugetarea aferentă. Așa că e clar și ceea ce a spus domnul Ștefanei și ceea ce a spus domnul Sava este foarte important, să vină la noi dacă ne dau și banii, să-l facem este și mai important, după aceea dacă-1 dăm înapoi, asta nu mai contează. Important e să-l facem pentru că cetățenii Sectorului 4 confundă foarte mult Lumea Copiilor și cu Orășelul Copiilor și spun că ăsta e la noi în administrație și de ce nu-1 facem și pe acesta. Deci, este de bun augur, este o idee extraordinară și tocmai de asta grupul PP-USL votează și susține această idee.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții supun la vot acest proiect în integralitatea lui. Cu 16 voturi pentru, 1 abținere și 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 8 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind transmiterea unei solicitări către Consiliul General al Municipiului București pentru declararea de utilitate publică a lucrărilor de interes local aferente obiectivelor aflate în planul de investiții "Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni-Sudului”, "Amenajare parcare P+2 intersecția șos. Olteniței cu șos. Berceni” și "Amenajare parcare juxtapusă, din B-dul Constantin Brâncoveanu” precum și demararea procedurilor de expropriere. Dacă sunt discuții? Vă rog, domnule Ștefanei!”

DI consilier Marin Ștefănel Dan:„Mulțumesc! înainte de a da citire amendamentului care, evident, ca orice propunere, suportă modificări aș vrea să vă aduc la cunoștință ceea ce o parte dintre noi, prezenți acolo, la fața locului, au constatat. Există în apropierea vechii clădiri BIG, apropo domnule Moulin, știți de unde vine denumirea de BIG? Nu știți. Să întrebați. în apropierea clădirii BIG se află o alee pietonală care duce către metroul Piața Sudului. Da? E! Acea alee pietonală, la ceea ce dorim noi să facem, pe de o parte parcare și pe de altă parte modernizarea Pieței BIG, cred eu că ar trebui să revină în patrimoniul municipalității și în acest sens am formulat următorul amendament: <Se introduce un nou articol, articolul numărul 4, care va avea următorul cuprins: Se solicită Consiliului General al Municipiului București demararea procedurilor de expropriere a aleii pietonale care face legătura dintre stația de metrou Piața Sudului și obiectivul de investiții Piața Sudului și totodată dedarea acestei alei ca fiind de utilitate publică>. E adevărat că nu cunosc numărul cadastral al acestei alei, dar totodată, aș dori ca executivul să mă ajute... întru introducere, dar, în orice caz, este unica alee, nu poate fi confundată. Repet ceea ce am spus înaintea citirii acestui amendament, cred că aceea alee ar trebui să redevină în proprietatea statului, înțeleg că e acolo proprietate privată sau ceva de genul. Ea este destul de... nu știu a cui este și vă spun sincer că nici nu mă interesează a cui este.

Aș vrea să fie din nou în proprietatea statului și să fie folosită exact așa cum Consiliul General sau Consiliul Local hotărăște. Mulțumesc?’

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Domnule Viceprimar!”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:

„Domnule consilier, dacă îmi permiteți, am și eu un amendament cumva complementar, dacă sunteți de acord să îi formulez și să le votăm împreună că au aceeași bază. Având în vedere adresa Direcției de Investiții nr. P.9.1/848/25.07.2018 formulez prezentul amendament: <în titlul și cuprinsul proiectului se va insera și citi: „ Amenajare parcare Piața Big Berceni” în loc de „Amenajare parcare P+2 intersecția șos Olteniței cu șos Berceni”. La art.2 lit. b) se va insera și citi: „ Suprafața de 2735 mp ....” în loc de 1657...” Diferența asta este exact aleea despre care ați spus dumneavoastră, și 3) în preambul proiectului se va insera și citi: „ în baza prevederilor HCL S4 nr. 67/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare Piața Big Berceni” în loc de „Amenajare parcare P+2 intersecția șos Olteniței cu șos Berceni”> Practic, suprafața include și aleea respectivă.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Păi, aș vrea să precizăm în corpul hotărârii, în corpul respectivului amendament, că acea suprafață cuprinde și aleea.... Numărul cadastral.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„E același număr cadastral. Am verificat și are același număr cadastral.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, Dacă are același număr cadastral, atunci este Ok. Este în regulă. Păi, o să retrag amendamentul și îl susțin pe acesta, ca să cuprindem tot.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumim. Atunci supun la vot amendamentul domnului Viceprimar. Vă rog să votați! Cu 19 voturi pentru, amendamentul fost adoptat. Dacă nu mai sunt alte discuții pe acest proiect... Nu? Supun la vot, atunci, proiectul în integralitatea sa. Cu 19 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 9 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.378/28.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București. Dacă sunt discuții? Supun la vot acest proiect. Cu 15 voturi pentru, 3 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 10 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic - pentru obiectivele de investiții: bloc 2A, B-dul Alexandru Obregia nr. 2A bis și bloc M2, Strada Uioara nr. 3 de pe raza Sectorului 4. Dacă sunt discuții? Supun Ia vot. încă o persoană, vă rog. Vă rog, încă o persoană. Cu 18 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 11 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Federația Română de Fotbal în vederea finanțării și realizării în comun a unor proiecte de interes public local ce vizează dezvoltarea de facilități fotbalistice și sportive Dacă sunt discuții? Vă rog, domnul Negrilă!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Aici eu am o întrebare și vroiam să... domnule Viceprimar, să vă adresez dumneavoastră... Suportă bugetul nostru ceva?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu. Absolut nimic. Proiectul se referă la fondurile pe care le-a primit federația în vederea organizării Campionatului European din 2020 prin care și-a luat angajamentul că va construi niște terenuri de sport, nu numai de fotbal. Practic, prin acest parteneriat punem bazele de a construi în Sectorul 4, fără nici o contribuție din bugetul local.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul numărul 11. Vă rog să votați. Cu 19 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 12 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unei delegații a Consiliului Local Sector 4 la vizita organizată de către Reprezentanța Patriarhiei Române din Ierusalim. Vă rog, domnule Negrilă.”

Di consilier Negrilă Vasile:,, Am o rugăminte, special pentru domnul preot părinte Șupeală Gheorghe și pentru membrii delegației, să se roage și pentru noi. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă mulțumesc.”

Dl consilier Șupeală Gheorghe:,, Acuma, depinde pentru ce.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Supun la vot acest proiect. Vă rog, încă o persoană. Vă rog, dacă puteți să vă uitați la aparate. Cu 11 voturi pentru și 8 abțineri, proiectul a picat. Proiectul numărul 13 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind Organizarea apărării împotriva incendiilor, la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4. Dacă sunt discuții pe acest punct? La punctul numărul 13, vă rog să votați. Cu 19 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 14 pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 02.07.2018. Supun la vot punctul numărul 14. Vă rog, încă un vot. Cu 19 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Vă mulțumesc. Domnule Negrilă, vroiați să spuneți ceva.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Dacă îmi permiteți colegi! Dragi colegi, aveam și eu două rugăminți la voi, vă rog. Nu am înțeles...Eu vă înțeleg punctul de vedere al fiecăruia, dar să votăm împotrivă la o delegație a colegilor noștri să meargă la Ierusalim, asta mi se pare....înțeleg, dacă mergeau la Las Vegas sau în altă parte, dar să meargă la Ierusalim, să nu votăm chestia asta, asta mi se pare lipsită de sens! Vă spun Ia modul cel mai deschis. Mâine puteți să fiți dumneavoastră pe lista aia, să mergeți undeva și vă promit că eu o să votez împotrivă, indiferent de cauză. Vă promit. Toți consilierii mei, pentru că ați votat acuma...Eu nu înțeleg, chiar nu am înțeles sensul, de ce v-ați abținut, de ce ați votat împotrivă ca să meargă oamenii ăștia la Ierusalim! Nu înțeleg! Iertați-mă, dar nu înțeleg.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc. Declar ședința închisă.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETARUL SECTORULUI 4

Cosmin Constantin BĂRBĂLĂU    Diana Anca ARTENE

SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris.

Consilier Mihaela CH1RCU

Consilier Mi hacla TĂTARU Consilier Mirela MUSTÂȚEA

13