Proces verbal din 22.01.2018

Procesul Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 22.01.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.163/18.01.2018.

Ședința a fost legal constituită fiind prezenți 27 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Gâf Deac Ioan.

La ședință au participat membrii Consiliului Local, conducerea Primăriei și reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac: „A venit și domnul Marin Alexandru. Domnul Andrușceac, vă rugăm să introduceți cârdul în aparat. Vă mulțumim. Domnul Marin, vă rog să introduceți cârdul. A intrat și domnul consilier Șupeală în sală deci suntem în formație completă, 27 de consilieri din 27. Existând cvorum, salutăm prezența domnului deputat Lupescu. Dau cuvântul executivului pentru propuneri legate de ordinea de zi a acestei ședințe extraordinare.”

Dl Andrei George Trocan - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre:

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 75/26.05.2011 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

2.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pană Ia 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Sectorului 4 al Municipiului București la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy)

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac: „Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 75/26.05.2011 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București.

Vă rog să exprimați opțiunea de vot apăsând butonul în cauză. în unanimitate acest proiect de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pană la 147.402.824 lei, în vederea refînanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local. Cine este pentru? Abțineri ? împotrivă? în unanimitate acest proiect de hotărâre a intrat pe ordinea de zi. Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea aderării Sectorului 4 al Municipiului București la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy) Cine este pentru? Abțineri ? împotrivă? Votăm pentru introducerea pe ordinea de zi. în unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. Dau citire ordinii de zi așa cum a fost ea amendată pentru a v-o supune votului:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2017

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 75/26.05.2011 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

3.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pană la 147.402.824 lei, în vederea refînanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Sectorului 4 al Municipiului București la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy)

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

Cine este pentru aprobarea ordinii de zi? Stimați colegi, vă rog să verificați fiecare dintre dumneavoastră dacă ați votat. O să rog colegii de la tehnic să facă o trecere rapidă. Toată lumea a votat. Cu unanimitate de voturi ordinea de zi a fost adoptată. Intrăm în dezbaterile ședinței. Punctul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2017. Dacă sunt discuții sau întrebări? Domnul consilier Sava, vă rog.”

Dl consilier Ioan Răzvan Sava:„în primul rând, bună ziua tuturor colegilor și a executivului. Grupul PNL dorește să facă câteva amendamente la acest proiect de pe ordinea de zi și anume: amendamentul numărul 1:« se suplimentează cu suma de 1.800.000 RON, capitolul 65.02 A, poziția 1, adică construcție after school Școala Emil Racoviță prin diminuarea cap. 67.02 A poziția 3, adică execuție împrejmuire din beton armat și confecție metalică cu suma de 1.800.000 RON.» Al doilea amendament:« se suplimentează cu suma de 280.804, 38 RON capitolul 65.02 A poziția 2, adică montare lifturi pentru persoanele cu dizabilități la Școala specială nr.3, prin diminuarea capitolului 67. 02 poziția 3, adică execuție împrejmuire din beton armat și confecție metalică.» Al treilea amendament: «se suplimentează cu suma de 365.727, 28 RON capitolul 65.02 A poziția 3, adică montare lifturi pentru persoanele cu dizabilități la Școala specială nr.4, prin diminuarea capitolului 67.02 A poziția 3, adică execuție împrejmuire din beton armat și confecție metalică cu suma de 365.727, 28 RON.» Și al patrulea amendament: «se suplimentează cu suma de 208.137, 33 RON capitolul 65.02 A poziția 4, adică montare lifturi pentru persoanele cu dizabilități la Școala specială nr.6 prin diminuarea capitolului 67.02 poziția 3 adică execuție împrejmuire din beton armat și confecție metalică cu suma de 208.137, 33 RON.» Mulțumesc, domnule președinte. ”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Vă mulțumesc și eu. Vă rog să depuneți amendamentele scrise ca să rămână...O să dau cuvântul domnului primar.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul consilier, nici nu am cuvinte să vă spun că ceea ce dumneavoastră solicitați, din punct de vedere tehnic, nu este posibil pentru că nu ne găsim la ședința bugetului pentru anul 2018. E vorba de investiții care deja au fost votate de consiliul local iar așa cum o să vă explice tehnic directorul economic al primăriei... Ce să mai tura-vura, sunteți complet pe lângă subiect. Vă rog frumos, domnul director să explicați.”

Dl George Cioclea - director - Direcția Economică :„Bună ziua. Scopul acestei ședințe este, precum am spus și în raportul de specialitate, în afară de partea tehnică care înseamnă deblocarea excedentului care este o sumă transmisă de către Trezorerie și ea reprezintă suma de bani rămasă la finalul anului 2017 în Trezorerie și care aparține sectorului 4, ea este folosită în special și precum am spus și în raportul de specialitate revin, pentru plata facturilor emise în anul 2017 și care nu am apucat să le achităm. Asta este cazul întâi. în situațiile care le-a spus domnul consilier mai devreme nu se încadrează nici una dintre cazurile de mai sus. Deci nu avem facturi transmise de către respectivele societăți care să le putem achita. Cazul 2 : excedentul mai poate fi folosit, precum spune articolul 58 din Legea 273, alinetul 1, litera a, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Asta înseamnă că noi în baza acestor sume putem asigura contractarea deci putem asigura demararea procedurii pe SEAP. în cazul amendamentelor dumneavoastră, la lifturi din câte știu eu nu există decât proiectarea deci suma respectivă care este trecută în credit bugetar, este plata facturilor de proiectare pentru acele lifturi iar pentru poziția derulată de învățământ ați spus dumneavoastră așa, after school-ul din câte știu eu nu este contractat, deci nu avem încă contract. Aceasta este o poziție bugetară care a fost votată anul trecut , o vom prelua din nou la bugetul anului 2018. O avem acolo pentru începerea procedurii pe SEAP, pentru caietul de sarcini, pentru procedura de licitație în sine, nu am de ce s-o bugetez pentru că nu am plăți la ea, nu se derulează pe ea.”

DI consilier Ioan Răzvan Sava: „înțeleg că acolo nu s-a făcut nimic, la after school-ul de la Emil Racoviță. Nici nu s-a contractat serviciu de proiectare, n-a fost băgată deloc în licitație.”

DI George Cioclea - director - Direcția Economică :„Nu știu, posibil să fie servicii de proiectare.”

Dl consilier Ioan Răzvan Sava:„Doar garduri și împrejmuirile sunt făcute, nu? ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule consilier Sava, deci într-un limbaj necolocvial v-aș spune că furați curent, dar nu pot să vă spun așa ceva pentru că suntem înttr-o ședință oficială . încă o dată dovediți o necunoaștere crasă a legii, sunteți foarte slab pregătit, vă faceți de râs încă o dată în fața colegilor. Eu cred că ar trebui să puneți mâna pe carte să studiați mult mai intens pentru că este inadmisibil, în calitate de fost primar al capitalei, să aveți o pregătire atât de slabă și o necunoaștere a legilor și a procedurilor. îmi pare rău să vă spun și închei cu aceasta, să vă fie rușine, domnule consilier pentru faptul că habar nu aveți pe ce lume trăiți.”

DI consilier Ioan Răzvan Sava: „Domnule Băluță, deci văd că luați totul în personal. Noi ce v-am atras aici , v-am tras un semnal de alarmă, toți banii pe care-i cheltuiți pe granit, pe fântâni arteziene, pe schimbat borduri, borduri din plastic, pe împrejmuiri, ar trebui să-i folosiți pentru ceea ce cetățeanul are nevoie. In primul rând acest after school cum îl numiți dumneavoastră , cu toate că el se numește școala după școală și are mult mai multe calități acest proiect, vă spun, vă duceți cu banii în cu totul altă direcție. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dumneata schimbi subiectul, dumneata trebuie să înțelegi că vorbești despre altceva și să știi că nu este normal..

Dl consilier Ioan Răzvan Sava:„Dați banii pe lărgiri de străzi din bugetul sectorului 4 , eu vă zic în numele cetățenilor să vă fie rușine!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Tonul face muzica, domnul consilier. Nu fiți isteric, vă rog frumos. Isteria se tratează altfel. Pe vremuri știți cum se trata.”

Dl consilier Ioan Răzvan Sava: „Dați un citat din ăla de care vă place dumneavoastră.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Din acela, dacă se poate, eu față de dumneavoastră nu sunt dislexic, aș lua lecții de logopedie ca să pot să fiu coerent și să nu fiu frustrat.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac: „Bun. Acuma pe vremuri se spunea că hârtia suportă orice, se pare că astăzi și ședințele astea de consiliu suportă orice. în condițiile explicației de la domnul director, grupul dumneavoastră dorește să-și mențină amendamentele?” ... (intervenții în sala neînregîstratepe bandei)...

DI consilier Ioan Răzvan Sava:„Vă spun în felul următor...”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac: „Dacă dorește să le susțină să rămână amendamentele depuse și le vom supune la vot, deși nu e pe lege , dar nu mai contează.”

DI consilier Ioan Răzvan Sava: „La pozițiile pe care noi am făcut amendament, mai ales poziția 2, 3 și 4 deja ele sunt licitate și o parte din bani sunt cheltuiți. De asta v-am zis....”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Domnul consilier dar e vorba de facturi emise pentru ședința asta .E o diferență. Haideți că nu e așa! Domnul profesor, nu dați din cap, că nu e așa. Nu suntem toți chiar ultimii...nu mai contează....mă rog..Deci rămânem pe ideea că vă mențineți amendamentele? Ca să o scurtăm, da ? Bun! Doamna Murgoci, vă rog. Despre garduri. ”

Dna consilier Mihaela Murgoci: „Da, nu. întrebarea mea este : toată suma aceasta pe care dumneavoastră o propuneți, toată suma de excedent se duce către plata unor facturi deja emise sau rămân bani?”

DI George Cioclea - director - Direcția Economică : „Nu, nu, nu, rămân bani.”

Dna consilier Mihaela Murgoci: „Păi în cazul acesta în care rămân bani, amendamentul colegilor de la PNL mi se pare perfect valabil în sensul în care, banii care rămân, pe care dumneavoastră ar trebui să-i calculați cât rămân, să se ducă către acele obiective legate de unitățile de învățământ.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac: „Doamnă, nu se votează bugetul acum! Deci nu se duce nic iun ban! Cum e perfect valabil dacă într-o speță nu ai un contract, banii să se ducă pe ce? N-ai factură, n-ai contract, n-ai nimic! Concret cum vreți dumneavoastră concret să facem lucrul acesta? ”

Dna consilier Mihaela Murgoci: „Rămân în excedent și conform Legii finanțelor publice vor intra pe partea de investiții și se pot duce ...”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac: „Păi da, dar în altă ședință și alt proiect de hotărâre. Sunt de acord cu dumneavoastră. ...(intervenții în sală neînregistrate pe bandă)...Nu e tema de azi., dar pe viitor amendamentele sunt perfecte.” ...(intervenții în sală neînregistrate pe bandă)...

Dl George Cioclea - director - Direcția Economică : „Doamna consilier, dacă nu erau pe investiții nu erau în acea listă pe care dumneavoastră o citiți. Deci ele sunt deja pe investiții, dovadă că o citiți! Adică existența lor e dată de faptul că dumneavoastră citiți...”

Dna consilier Mihaela Murgoci: „Deci ele sunt pe investiții cu sumă zero de cheltuit în acest moment?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Doamna consilier, puneți și dumneavoastră mâna pe carte, vă rog eu mult de tot. De asta sunt comisii ...Puneți mâna pe carte frumos, citiți da? Nu cred că este plenul consiliului local mediul potrivit în care să faceți training. E o lipsă de respect, inclusiv față de cetățeni, că habar nu aveți.”

Dna consilier Mihaela Murgoci: „Dacă nouă ni s-ar furniza în timp real toate informațiile pe care le cerem de la administrația locală și dacă am avea acces Ia ele atunci am putea să ne formăm o părere mult mai OK , așa bâlbâim întrebând în ședință. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Asta e părerea dumneavoastră. Dumneavoastră bâlbâiți. Vorbiți în nume propriu, dacă dumneavoastră bâlbâiți asta e...înseamnă că sunteți în consecință... Nu este normal să dovediți o asemenea lipsă de pregătire și nu este prima oară când vă atrag atenția și am decis de acum încolo să vă atrag atenția, este o lipsă de respect față de cetățenii care v-au trimis aici, să nu cunoașteți legislația.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac: „Sintetizând : rămân amendamentele? Domnule profesor, vă rog luminați-ne.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Da, eu zic să rămână amendamentele, doar citez din raportul de specialitate: «acest excedent va fi folosit pentru: plata facturilor de investiții neachitate în 2017, 2 ) angajarea de credite bugetare aferente obiectivelor de investiții aprobate în 2017, dar necontractate.» Deci noi propunem investiții în continuare, ceea ce se poate face. Și 3)« plata facturilor care vor veni la aprobarea bugetului inițial în 2017» Astea fiind spuse îmi cer scuze, eu la ora 14 am examene până la ora 20, chiar trebuie să mă retrag. Vă urez succes în continuare. Mulțumesc.”

Dl George Cioclea - director - Direcția Economică : „Lifturile sunt contractate, eu asta vă spun! Deci cele 3 lifturi sunt contractate. E vorba dacă în luna asta care vine, adică de astăzi până aprobăm bugetul, hai să zicem 30 zile, o să vină vreo factură, dacă o să vină vreo factură. ... {intervenții în sală neînregistrate pe bandă)...Păi da, sunt contractate lifturile ! Eu asta vă zic! Deja sunt!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnul consilier, sunt contracte! Suntem în alt ..{intervenții în sală neînregistrate pe bandă)...

Dl George Cioclea - director - Direcția Economică :„Sunt banii blocați, deci lifturile acelea sunt contractate, banii sunt blocați, adică sunt rezervați...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Banii sunt angajați !”

Dl George Cioclea - director - Direcția Economică :„Deja ce vedeți dumneavoastră pe credit bugetar sunt deja primele facturi ale unor operații intermediare, deci au început să vină facturile pentru ele. Deci ce să le mai fac eu la ele?! Adică banii la care spuneți dumneavoastră să suplimentez, ce să-i mai suplimentez?!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Sunt deja angajați. Domnul consilier, banii sunt deja angajați, cum să votăm să mutăm niște bani deja angajați?! Deci este....{intervenții în sală neînregistratepe bandă)...

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac: „Lăsați-i, domnul primar, dacă vor oamenii să plătim în plus 3 sute de mii pe lifturi, de ce nu-i lăsați? Că pe partea ailaltă vă întreb și eu așa, poate or avea oamenii vreun interes cu ăia cu lifturile! Ce aveți, dom'le cât vreți să le dăm pe lifturi? 600 de mii în loc de 200? Dați-le, dom'le 600 de mii la oameni, au partid greu, nu se ține ușor partidul!”

Dl consilier George Adrian Turmac:,, Domnul președinte, haideți să vă păstrați calitatea asta de președinte într-un mod onorabil. Să nu țipăm unii la alții. Am înțeles că v-ați enervat, dar putem să discutăm cu argumente.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac: „Mă enervez că pierdem timpul, domnul Turmac.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci argumentele sunt de natură tehnică. Domnul consilier, cum vreți dumneavoastră să mutați bani angajați? Suntem întregi la minte? Rămâne și pe bandă chestia asta! Dar nu vi se pare că depășim o limită, ce facem, unde suntem?! în ce țară suntem? Suntem părerologi cu toții? Măcar desemnați pe unul care citește! Deci inadmisibil, vă faceți de râs! Vă faceți de râs! Este, cum să vă spun, trist că un fost primar al capitalei cere să mute bani angajați! E...cum să vă spun!?”

Dl consilier Ioan Răzvan Sava: „Domnule, e trist ce faci dumneata acuma la momentul ăsta, în loc să folosești bani așa cum ar trebui să-i folosești, îi folosești în altă parte...După un an jumate de fapt doi ani jumate, să-ți dai seama ce trebuie să faci”...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ce fac, domnul consilier?! Domnule, așa au fost votați. Nu fi dislexic, nu fi isteric. Calmează-te! Calmează-te! Nu fi isteric că nu mă impresonezi! Cu nimic nu mă impresionezi! M-ai impresionat cu necunoașterea de care dai dovadă, ca să nu o numesc altfel. Să muți bani angajați?!”

Dl consilier Ioan Răzvan Sava:„Nu cu necunoașterea, cu faptul că-ți atrag atenția, nu mai da banii pe împrejmuiri, să-i folosești pe borduri din plastic, pe borduri...!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dumneata să vorbești cu cine vrei așa , poți să vorbești în familie, vorbește cu soția așa !”

Dl consilier Ioan Răzvan Sava:„Dumneata ai coborât nivelul ședinței!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu fi isteric te rog frumos, vorbește cu familia dumitale așa, ridică tonul la soție dacă vrei, te rog frumos, da?”

DI consilier Ioan Răzvan Sava:„Păstrează, te rog frumos, minima decență.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Te rog frumos să manifești respectul cuvenit.”

Dl consilier Marin Ștefanel-Dan:„Am rugămintea către domnul președinte dacă putem supune la vot amendamentele și să depășim momentul.”

Dl consilier Antonio Andrușceac:„Eu am rugămintea în numele grupului USR, pentru că altfel ne ridicăm și părăsim ședința, să vă faceți, domnule președinte datoria conform Legii 393 și să cereți vorbitorilor să aibă un limbaj colegial.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Dragi vorbitori, așa cum prevede legea, vă rog să aveți un limbaj civilizat. Vă mulțumesc.”

Dl consilier Antonio Andrușceac: „Nu luați măsurile pe care le prevede Legea 393, puteți să le retrageți cuvântul, puteți să luați și alte măsuri.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Vă mulțumesc, domnule Andrușceac voi ține cont de părerea dumneavoastră.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule Ștefanei, vă rog să-mi dați un facăleț, să mă bateți.”..

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac: „Bun. Supunem la vot amendamentele, în bloc, separat, cum doriți, domnul consilier? Le aveți depuse? Aveți vreo preferință, domnul consilier, în bloc sau cum?...(intervenții în sală neînregistrate pe bandă)...Nicio problemă, pe rând. Supun la vot primul amendament: «se suplimentează cu suma de 1.800.000 RON, capitolul 65.02 A, poziția 1, adică construcție after school Școala Emil Racoviță prin diminuarea cap. 67.02 A poziția 3 adică execuție împrejmuire din beton armat și confecție metalică cu suma de 1.800.000 RON. » Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot. Să ținem cont și de faptul că domnul Ștefan Laurențiu a părăsit sala. împotrivă 14, pentru 11, abțineri 1. Acest amendament nu a fost aprobat. Supun la vot al doilea amendament: «se suplimentează cu suma de 280.804, 38 RON capitolul 65.02 A poziția 2 adică montare lifturi pentru persoanele cu dizabilități la Școala specială nr.3, prin diminuarea capitolului 67. 02 poziția 3, adică execuție împrejmuire din beton armat și confecție metalică.» Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot. împotrivă 14, pentru 11, abțineri 1. Nici acest amendament nu a fost aprobat. Supun la vot al treilea amendament:«se suplimentează cu suma de 365.727, 28 RON capitolul 65.02 A poziția 3, adică montare lifturi pentru persoanele cu dizabilități la Școala specială nr.4, prin diminuarea capitolului 67.02 A poziția 3, adică execuție împrejmuire din beton armat și confecție metalică cu suma de 365.727, 28 RON. » Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot. 12 voturi pentru, 12 voturi împotrivă și 2

abțineri.......(intervenții în sală neînregistrate pe bandă)... Din nefericire amendamentul nu a trecut,

cu toate că dacă mai greșea cineva, trecea, acuma asta este situația....Mai avem încă un amendament după care.......(intervenție în sală fără microfon)... Nu că suntem în procedură de vot.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Cine nu este de acord trebuie să voteze nu... no! Da?” ...(intervenție în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Pe cartea tehnică a aparatului. Da! Bun! Mergem și la al patrulea amandament. Dă o înregistrare ca să fim și în sistem 26 ca să se ia în calcul plecarea colegului nostru. Bun! Revenim la al patrulea amendament < Se sulplimentează cu suma de 208137,33 RON capitolul 65.02. A poziția 4prin diminuarea capitolului 67.02. A poziția 3 cu suma de 208137,33 RON > Cine este pentru, abțineri sau împotrivă?” ...(intervenție în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Foarte bine a spus domnul consilier! Deci nu, este tasta verde!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Haideți domnule Antonio!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Cu 11 voturi pentru, 2 abțineri și 13 împotrivă nici acest amendament nu a fost adoptat. Supun la vot proiectul de hotărâre de pe Ordinea de zi. Cine este pentru, vă rog! Sau împotrivă, sau se abțiene? Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot. încă o persoană! Bun. Cu 15 voturi pentru, 10 abțineri și 1 vot împotrivă acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Trecem la următorul punct de pe Ordinea de zi. Acuma că am trecut de momentul dificil eu zic că ne putem relaxa și să fim mai colegiali”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Suntem domnule consilier colegi. Deci se poate și colegi și colegiali și în toate felurile”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „Deci punctul 2 de pe Ordinea de zi Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 75/26.05.2011 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București Doamna Murgo ci, vă rog!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Da. E o întrebare pe care o tot primesc de la cetățeni. O pun și aici ca să fie foarte clar și pentru proiectul următor, dacă poate cineva din administrativ să ne spună cum au fost selectate acele blocuri.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „ Din executiv vă poate răspunde cred.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Din administrativ nu, că nu se ocupă de treba asta.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Din administrația locală, mă rog! Din executiv.”

DL Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Cum spuneam domnul Andrușceac nu vreau să vă mai citez o dată. Această selecție a fost făcută în urma întrunirii Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Au fost selectate, în principal, blocurile care pun în pericol viața cetățenilor și anume blocurile cu expunere la bulevard, blocurile care au avut antecedente deosebite legate de căderi de tencuială, căderi de balcoane și blocurile care au la parterul lor spații comerciale. Asta a fost decizia Comitetului Local pentru Situații de Urgență deci nu a fost o decizie arbitrară ci au fost selectate, sunt în jur de 300 de blocuri în această situație, blocuri care îndeplinesc această condiție. Ele au fost depuse atât pentru finanțare către BEI cât și către finanțare către POR. Acesta este criteriul.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „ Vă rog, domnule consilier Turmac!”

DI consilier Turmac George Adrian:,, O întrebare tot tehnică. Dacă puteți să ne spuneți dacă sunt printse blocuri care au risc seismic.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnul consilier stați liniștit. Au scăpat alea. Nu am reușit să le prindem.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „Dacă nu mai sunt discuții, domnul Moulin, vă rog!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Eu am o întrebare. Aș vrea să știu exact, la ora actuală, cam câte blocuri au fost renovate până în anul 2016 , câte s-au renovat în 2017, că am auzit multe informații și nu am reușit să găsesc pe internet așa că am făcut o cerere de informații publice și întreb încă o dată aici, în ședință să ne spuneți cam câte blocuri au fost reabilitate pentru anul 2017. Mulțumesc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Pentru anul 2017 o să vă răspundem în scris, că ne-ați cerut lucrul acesta și e normal să vă răspundem. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „Dacă nu mai sunt alte întrebări și discuții supun la vot acest proiect de hotărâre. Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot. In unanimitate acest proiect a fost adoptat. Trecem la următorul punct pe Ordinea de zi. Punctul numărul 3- Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pană la 147.402.824 Iei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local Domnul Primar, vă rog!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Mergând pe această linie și profit de prezența domnului deputat aici, în sală, aș dori să ... acuma că suntem la un punct important din punct de vedere al finanțării, aș dori să luminez întunericul.... Am văzut aseară Stăpânul

inelelor și ați văzut orcii ce lovituri grele au dat......(intervenție în sală fără microfon)... Orcii, orcii!

Da! Orcii! Nu e problemă! Da? Ați văzut ce surpriză, domnul Andrușceac, a făcut Gollum la sfârșit.

De aceea.......(intervenție în sală fără microfon)... Nu, nu, nu că vă dădeau afară din partid, nu e

problemă! Ideea este următoarea.... Ideea este următoarea tocmai pentru a veni cu această lumină, deci vulcanul a erupt și apărut lumina. în această lumină vedem următorul lucru, vedem 165 de milioane de lei, alocați pentru anul acesta pentru reabilitare termică, sunt 100 de milioane de lei contractați prin Banca Europeană de Investiții , 65 de milioane de lei cofinanțare, o să se întrebe un coleg consilier, nu vreau să îi spun numele, de unde avem acești bani. Sâc că îi avem! Avem ordin de începere dat pentru reabilitare, pentru 100 de milioane de lei deja, avem ordin de începere dat pentru următoarele obiective: lărgire șoseaua Berceni, lărgire șoseaua Turnu Măgurele, lărgire șoseaua caporal Luică, parcări în spic pe bulevardul Obregia, pe bulevardul Constantin Brâncoveanu, pe bulevardul Tineretului, respectiv tronsonul II șoseaua Berceni de la Piața Sudului până la Iriceanu. Nu avem ordinul dat încă pentru parcarea de pe strada Secerei însă, pentru parcarea de pe strada Alunișului, de asemenea strada Izvorul Rece și parcarea de la Huedin, este și pentru aceasta dată la data de 1 martie ordinul de începere a lucrărilor, dacă bineînțeles condițiile meteo permit acest lucru. Mai mult decât atât, de asemenea este o surpriză incredibilă, pentru că într-adevăr administrația neștiind să utilizeze judicios fondurile, avem finanțare pentru toate aceste obiective. Da. Sunt și eu șocat cum este și un alt coleg șocat, trebuie să îi dăm mai multe pastile ca să își revină. Dacă mergem mai departe, vă spun că pe data de 12 februarie este depunerea ofertelor pentru obiectivul de investiții Piața Sudului. Teatrul pe care îl construim, de asemenea și el pînă la sfârșitul acestei săptămâni va fi ridicat în SEAP, îmi cer scuze că vorbesc singur, nu vreau să vă deranjez, e o mică pauză. ... (intervenție în sală fără microfon)... Așa, îmi cer scuze că v-am deranjat. îmi cer scuze, că nu vreau să vă deranjez. Eu sunt un om modest, nu ca alții. Din acest motiv, am dorit să cunoașteți ce se întâmplă cu banii comunității până în acest moment. Veți ști și mai multe lucruri dar nu voi încheia înainte de a vă spune că am obținut și am semnat contractele pentru 33 de milioane de lei - 24 de unități școlare Sunt deja banii în cont și putem să începem pentru...lucrări de aproximativ 25 de milioane de lei, lucrările la data de 1 sau 15 martie când vremea permite și în plus am câștigat și 4,5 milioane de euro pe un GAL. Cam asta e activitatea pe care am prestat-o în cursul anului 2017, activitate care, din câte văd, a generat o isterie deosebită în rândul unora dintre colegi. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Dacă nu mai sunt alte discuții .... Domnul Sava, vă rog!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Aș dori îl întreb pe domnul director general această refinanțare care ar fi... ar depăși acel plafon de 30% sau se încadrează în el.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da. îmi permit să vă răspund. Vă dați seama că toate hotărârile pe care le luăm se prezumă a fi legale. Deci nu aș putea... că nu ne lasă legea. De asemnea, din nou ajungem într-o situație imposibilă în care nu vreau să revin la aceeași speță și mă voi opri din decență dar, sunt lucruri ce nu sunt posibile pentru că nici măcar Ministerul de Finanțe nu ne-ar permite să ne împrumutăm mai mult decât permite gradul de îndatorare. Există instituții specializate. La ora aceasta ... domnul Moulin fiți atent că sunteți foarte interesat de aceste date, gradul de împrumut este de 12% ...(intervenție în sală fără microfon)... Dumneavoastră sunteți ca la cotele apelor Dunării Să știți că se prognozează o creștere și o scădere. Avem gheață la mal, să știți.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „ Mergem mai departe. Dacă toată lumea e lămurită” ...(intervenție în sală fără microfon)...

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, 22”

Dl consilier Marin Alexandru:,, Domnul Primar am o rugăminte la dumneavoastră.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Vă rog!”

Dl consilier Marin Alexandru:,, Știți cumva care sunt condițiile finanțării, din punct de vedere al dobânzii care este percepută?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Haideți să vă spun așa! Deci pentru BEI, pentru Banca Europeană de Investiții....pentru Banca Europeană de Investiții dobândă fixă 1,62, domnul Moulin notați că este interesant ce vă spun, iar pentru celelalte refinanțări pe care le-am făcut, ce ne-au permis să scădem acest grad de îndatorare și să micșorăm suma de bani pe care o plătim anual, am reușit... am reușit să avem ROBOR cu variații de la 0,49 plus 0,49 până la 0,69 funcție de banca cu care am contractat împrumuturile. Da? Dacă sunteți curios, vă și spun cu ce

am.    ... Nu e nicio bancă franceză, stați liniștit, nu e vorba că nu i-ați fi criticat, nici cu Veolia. nici cu nimeni. Deci suntem pe alte lucruri. Da?”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „ Dacă nu mai sunt discuții, vă rog, aș vrea să mergem la vot.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Stați să îl întrebăm pe domnul Moulin ce părere are.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „ Are o părere bună în general. Domnul Sava, vă rog!”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Aș vrea să înțeleg că gradul de îndatorare până în 2020, per

an,    este undeva înjur de 12% Nu? Sau variază mai...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Iară domnul... Dumneavoastră vă dați singur cu tesla, vă loviți în tibie ...(intervenție a domnului consilier Sava Ion Răzvan neînregistrată clar pe bandă)... Ideea este următoarea Puneți niște întrebări gen jocul Piticot. înțelegeți? Cum să fie...mai mare de 12% pe an când cota de împrumut maximă este de 30%. Mai mult nu avem voie să ne împrumutăm. Pe cuvânt...culmea parcă vorbesc cu fetița mea.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Dacă nu știți ce înseamnă media anuală domnule Primar!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „ Stimați colegi, vă rog să rămânem în decența pe care o menționa domnul Andrușceac.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Media anuală! Asta am întrebat! E vreun secret? E ceva care nu poate fi spus? Luminați-ne că tot ne scoateți din întuneric.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Dacă vă simțiți orc, vă luminez.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „Bun. Haideți să mergem la vot, vă rog frumos! Cine este pentru acest proiect, abținere sau împotrivă? Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot. Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Cu ajutorul lui Dumnezeu și numai cu al Lui, mergem la Punctul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Sectorului 4 al Municipiului București la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy). Dacă sunt discuții? Vă rog, domnule Moulin... în franceză...dacă puteți, de data asta, pentru că această Convenție est în...” (intervenții în sală fără microfon)...

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„O să vorbesc în numele grupului USR...Avem niște dubii...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...Aveți mandat? Voi știți? Eram curios dacă știu de...pentru că sunt șocat... „...(intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Vă felicităm pentru această calitate de lider de grup...”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Avem niște dubii foarte mari în privința realizare obiectivelor din Convenție. Avem o pre...pastie foarte mare, între obiectivele asumate și acțiunile Primăriei. In realitate...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule Andrușceac, vrem și noi un translator. ”...(7«/erven/77 în sală fără microfon)... ”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Puteți să mă lăsați să vorbesc?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da, vă rog...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Ce ați spus, vă rog? avem prăpastie?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Da...In realitate, Primăria distruge mediul din ce în ce mai mult, în fiecare zi...precum betonarea spațiilor verzi...De exemplu, pe strada Secerei sau

Pridvorului 24...cum vreți sau prioritizare trafic rutier în.......fața......de transport alternativ, de

exemplu, mersul cu bicicleta. Sperăm că adoptarea acestei Convenție nu va fi decât o acțiune de imagine, dar o adevărată strategie împotriva încălzire globală.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Domnule, eu vă felicit. Sunteți primul care are o viziune antieuropeană, de la această masă, deschisă... și dacă vreți crea acest curent...că aceste Convenții sunt niște porcării pentru noi...și că niciodată nu vom face față la asemenea mizerii europene, noi, unii dintre noi, o să fim alături de dumneavoastră. Vă felicit...și am să prezint astăzi public această viziune a dumneavoastră...și eu, personal, să știți, Gâf, pe persoană fizică, mă alătur...pentru că și mie mi se pare că multe din aceste acte europene, sunt lipsite de realismul românesc. De exemplu, niciodată, noi, în România, în mod real nu vom colecta pe patru fracții, cum visăm noi, cum visează UE. Așa că, domnule consilier, sunt alături de dumneavoastră...Eu zic că este o mare porcărie și că nu trebuie să facem nimic. Vă mulțumesc! Asta a fost o declarație politică, a mea personală.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Eu cred că ați înțeles greșit ce a vrut spună colegul

meu...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Din traducere, atât am reușit să înțeleg...că este o porcărie și că nu facem...”

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Dacă erați atent și nu făceați...și nu gândeați ce să spuneți contra...Este vorba de faptul că nu se respectă...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „Doamnă, eu sunt spontan...Nu mă gândesc, stați liniștită...Nu sunt atât de profund să mă...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Pot să îmi termin ideea?...Că nu se respectă aceste Convenții...Ar fi bine dacă s-ar respecta.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Doamnă, eu am reținut așa, sintetic, în gândirea mea spontană, că nu e bine să mergem acolo, pentru că este doar o chestiune de imagine, pentru că noi betonăm o chestie care nu s-a betonat încă...”

in

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Este o chestiune de imagine dacă doar semnăm aceste Convenții și nu aplicăm ceea ce scrie acolo...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:.,Păi. doamnă...și dacă nu aderăm, cum vreți să începem să...”

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Nu a zis nimeni că nu vrem să aderăm...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am înțeles că suntem neam cu Anton.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Aaa, era tot o discuție...de o declarație politică a domnului coleg. Am înțeles! Vă mulțumesc mult. Reținem că ați spus totuși că este o porcărie care nu se aplică. Vă mulțumesc!”

DI consilier Moulin Guilhem Christian: „Nu, nu am spus că este o porcărie care se aplică... Am spus că fără această Convenție, putem să începem de acuma, să facem niște lucruri pentru mediu și nu cum faceți aici...în care distrugeți mediul în fiecare zi. Asta este realitate....Primăria Sector 4, prin Primarul...domnul Băluță, distruge mediul în fiecare zi. S-a dovedit...s-au anulat niște hotărâri din cauza asta.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Să știți că firma mea...da, recunosc că am o firmă, se numește SC BD Medical, are profil de stomatologie...și eu nu

stric mediul, să știți...Cred că despre asta voiați să vorbiți, nu? Dar, dumneavoastră pe ce......Mă ocup

de dinți. Mă pot ocupa și de dumneavoastră, dar nu am licență. Mă ocup gratuit, nu este nicio problemă....și nu este o formă de mită, am niște tehnici foarte bine puse la punct...Dar vreau să vă întreb și eu...Dumneavoastră, pe ce vă bazați de sunteți așa...mai îmbujorat...așa, mai emotiv sunteți? Am văzut că astăzi sunteți într-o formă mai...Dar pe ce vă bazați dumneavoastră când spuneți că nu credeți că...? Văd că și doamna avocat vă spune... Sărut mâna! Vă salut cu ocazia asta... Pe ce vă bazați dumneavoastră când spuneți că nu credeți că o să facem? Pe ce vă bazați?”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Pe acțiunile actuale, în care, de exemplu, când renovați Turnu Măgurele, Luica și Berceni, nu ați prevăzut o pista pentru biciclete sau măcar nu am văzut proiectul...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Asta este altceva.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Când demarați ceva de genul ăsta în Primărie, nici nu știm ce votam.......de fapt, ca investiție...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Pistele de biciclete sunt făcute din iarbă sau din beton?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Asta nu mă interesează. Pistele de biciclete nu exista...în primul rând. In al doilea rând, distrugeți mediul. Uitați-vă ce faceți...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Păi, nu ați spus că betonăm? Cereți beton...”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Ce ați făcut cu plaja ecologica? Puneți betoane.......”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cu ce?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Plaja ecologică din Orășelul Copiilor. Puneți betoane în loc să puneți niște iarbă...sau să puneți niște copaci. Mai făceați la fel și pe strada Secerei...și în continuare. Să nu spuneți că acuma, nu știți ce faceți...Nu. Este adevărat...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Să știți că sunt un om conștient de acțiunile mele. Nu toți suntem...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Să știți că noi, grupul USR, am strâns o listă de aproape 300 de copaci care ar trebui să fîe înlocuiți? Nu am primit niciun răspuns, o să mă duc să-i întreb ce s-a întâmplat...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Nu pot să cred că vreți să scoateți niște copaci din pământ, atâta suflet aveți? Lăsați-i să moară în demnitatea lor de copaci, ca și delfinii

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Au murit și nu au fost înlocuite........dacă știți

despre ce vorbesc...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Trist...din cauza răutății oamenilor, din energiile negative...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„...Și această listă, nu știu ce s-a întâmplat cu ea...și pur și simplu, în sector, nu am văzut că au fost înlocuiți copacii, ca în alte sectoare. De exemplu, în Sectorul 6 sau Sectorul 1, unde a fost chiar o campanie în toamnă, de înlocuirea copacilor și nu a fost cazul în Sectorul 4...sau puneți o ac.......la această Convenție.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ce să punem?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Așteptăm să le vedem...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Acțiune...Am înțeles. Am reținut. Da. Foarte tare. Am înțeles!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „Domnul Andrușceac. Vă rog!”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar...Ca să sintetizez...Noi ne dorim ca Primăria Sectorului 4 să adere la Convențiile Primăriilor privind clima și energia, ne dorim să și respecte toate hotărârile Convențiilor internaționale. Cred că v-a fost clar...Ceea ce era în suspensie, cred, din partea colegilor mei, este trecerea de la intențiile frumoase, la fapte....pentru că ați avut un invitat, cred că plătit, consultant, care ne-a spus că 700 de mașini pe Secerei, o să reducă noxele, nu o să le crească,”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vedeți! Chiar nu vă așteptați la chestia asta...Nici eu! Și totuși...”

DI consilier Andrușceac Antonio:,,Păi, nu! Eu mă aștept că totul se va face în spiritul Convențiilor internaționale...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, asta înseamnă că o simțiți și dumneavoastră, că e lucru bun. Uite, e prima oară când grupul...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Eu simt acolo...că vreți să faceți acolo o parcare numai pentru mașini electrice....și atunci îmi dau seama că, într-adevăr...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Hibrid...Normal... Hibride...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,,Păi decât să facem ce vrea domnul Trifu cu Ikea, mai bine facem ce vrea lumea din zonă. Așa zic eu!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Bine, domnule președinte de ședință. De ce să fie moca, când se poate să dăm bani de la buget, nu?”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Păi, de ce? Cu Ikea care ne taie copaci, ca să ne dea mobilă proastă. Bravo, domnule!... (intervenții în sală fără microfon)...Da...cu o firmă de mobilă. Da, domnule...cu o firmă de mobilă. Adică, eu care iubesc copacii, fac parteneriat cu o firmă de mobilă, ca să fiu de râsul curcilor până în capăt.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule președinte, poluatorul plătește. Deci, dacă...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„înseamnă că sunteți de acord și cu taxa...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,...Ei veneau și ne puneau Ia dispoziție tot ce era nevoie pentru acel parc. Nu am vrut să aduc în discuție, dar dacă tot m-ați provocat...Aveam pe buget, cred că este o factură, cum a zis domnul director, în plată, din bugetul local, 3 milioane pentru investiția de pe Secerei cu Parcul România 2018. V-ați mișcat repede, numai că nu am văzut nimic pentru ce-i facturat, cele 3 milioane de acolo. Trecem des prin zonă, pentru că ne place zona aceea. Știți?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Tuturor ne place!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,...Amenajare... „...(intervenții în sală fără microfon)...

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă putem invita să mergeți la DNA, pentru că oricum aveți reflexul ăsta...nu este problemă...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Pentru începerea lucrărilor?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, dacă veți un astfel de reflex, înțelegeți...puteți merge fără niciun fel de problemă...Dacă sunteți într-adevăr curios, cu cea mai mare plăcere vă răspundem, dacă vreți, ca de obicei...și mai ales în virtutea ultimelor dumneavoastră poziții, mama mea vă salută...Și mama mea, și fetița mea și soția, mai ales...Vă salută, apropo de lucrurile pe care le scrieți dumneavoastră...e adevărat, pe grupuri mai mici, despre mine, dar vă salută mama mea din tot sufletul ei...și mai ales, copilul meu.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Vă referiți la mine, domnule Primar?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da, da, da! Mă refer la dumneavoastră și o să vă arăt personal.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Nu prea scriu eu pe grupuri...de familie, nici de nimeni, dar sunt curios să îmi arătați, dacă tot...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Știți, eu sunt în familia Băluță, asta este....și n-am ce să fac, că mama-i mama, soția e soția și....se uită și ei...și...cum să spun, apropo de nivelul...Prefer de un milion de ori să polemizez cu domnul Sava așa...și apreciez de un milion de ori....Putem să fim, în ghilimele, la cuțite, politic...și ...(intervenții în sala fără microfon)... Mai bine...Nu, nu! Spun sincer, domnule consilier. Spun sincer. Chiar încerc un moment de sinceritate....Știți cum e! Vă dau lumină...Asta e! Ideea este...Ați văzut ce rău este întunericul? Ce au pățit, săracii elfi?...(intervenții în sală fără microfon)...Eu mă uit că am copil...Ce să fac?... (intervenții în sală fără microfon)...Asta nu înseamnă, domnule consilier, că dumneavoastră aveți ceva cu mine sau cu familia mea. Asta este o altă problemă... (intervenții în sală fără microfon)...Asta este cu totul altă problemă și e dreptul dumneavoastră și vi-1 respect, dar nu cu familia mea și cu mine personal. Da? Maxim...puteați să îmi urați, la mulți ani! Punct. Ați înțeles? Și atât! Oricine...și la dumneavoastră este același lucru...că și dumeavoastră ați trăit cu presiune și domnul Ștefanei a trăit cu presiune...Dincolo de lucrul ăsta, suntem într-o sferă în care nu este cazul vreodată și nu doresc nimănui să intre. Atâta tot, spun....Dar mama mea, vă spun, este un cetățean al Sectorului 4...și ea, transmite salutări!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Domnule Turmac, vă rog!”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Dacă îmi permiteți, o să încerc să schimb un pic nota discuției. Am văzut că ne asumăm prin această Convenție o reducere a emisiilor gazelor cu efect de seră, de 40%. Bănuiesc că în momentul de față avem date statistice pentru Sectorul 4, în așa fel încât putem să urmărim aceste scăderi...O să vă rog ca în bugetul de anul viitor, să...de anul acesta, pardon, să bugetăm...să alocăm fonduri pentru parcările de la periferia Sectorului, mai ales cea de la EAGE...”,,, (intervenții în sală fără microfon)...

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Acolo este gata...O să-i dăm drumul. E făcută!”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Da, dar...Dacă vă aduceți aminte, mi-ați promis că o să facem acele locuri de garaje pentru...” .. (intervenții în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...încă nu este dotată, da? Dar este făcută parcarea, este gata!”

DI consilier Turmac George Adrian:„Și rugămintea ar fi să...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și domnul Moulin a văzut...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Și rugămintea ar fi...poate ar fi, totuși, la un moment dat, poate să avem o discuție serioasă în ceea ce privește transportul alternativ în Sectorul 4, pentru că ne bucurăm de unele...de câteva bulevarde foarte lărgi, care ar permite asemenea investiții...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Șțiți că de aceea repar trotuarele, ca să se supere domnul consilier pe mine, că punem borduri din plastic și nenorociri...tocmai ca să poți să mergi și cu bicicleta. Știți bine cum arată... (intervenții în sală fără microfon)...Ați înțeles? Dumneavoastră înțelegeți destul de multe lucruri....Dacă vă faceți că nu înțelegeți, le înțelegeți...Și sunt lucruri normale...E o diferență mare. Și domnul Sava le înțelege, dar asta-i viața, însă, tocmai ca să putem să mergem cu bicicleta și să nu tragem doar cinci linii de vopsea pe ele...practic, să putem folosi toate bulevardele despre care vorbim, să le putem folosi pentru mersul cu bicicleta...Da? Cu certitudine, asta se întâmplă. Da? în scurt timp, Brâncoveanu va fi accesibil... pentru asta, fără să-i punem dungi pe el, pentru că nu ne interesează, ne interesează doar să avem o infrastructură care să permită..?’

Dl consilier Turmac George Adrian:„Să știți că dungile se practică doar în România, în afară nu se...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...Mergi cu bicicleta...Să nu-ți rupi capul...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Este o zonă delimitată...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Știți bine ce spun...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Și nu au obstacole...Asta este tot.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„De aceea...Ați văzut, am îngustat trotuarele ca să nu mai parcheze mașinile...al doilea rând de mașini dincolo de ele...Sunt niște lucruri care, în modul meu...ăsta...îl citez pe domnul consilier...în care conduc această Primărie, le-am făcut.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Bun. Și dacă îmi mai permiteți, o observație...Eu știu că ați început dumneavoastră, acum vreo doi ani sau trei ani de zile, proiectul acela de Smart City, în parcuri, cu monitorizarea poluării, atât fonic, cât și...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ca să vă dau o veste bună, Agenția Națională de Mediu....domnule Antonio, fiți pe fază aici, că este de mediu...este tare de tot...Exact la intrare, în Parcul Orășelul Copiilor, exact acolo, la Secerei, va poziționa un panou de monitorizare a calității aerului. Am solicitat în mod deosebit ca acel panou să fie plasat acolo. Este plămânul verde...”

Dl consilier Ceacâr Ioan Sorin:„Domnule Primar...Și zgomotul?...Că există niște discuții...din partea...tineretului care fac...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...Le închidem de tot...De trei ori pe an, le închidem...Să...Legislația, din nefericire...Și nu este singura....Și știți bine lucrul acesta. Nu numai acolo sus, la Daimon, cât și la Expirat, cât și la celelalte, știți bine lucrurile acestea, avem certificate de grefa, închid o firmă, deschid pe alta, din nefericire, devine imposibil să putem să facem noi acest lucru. Da? Zgomotul, domnule consilier, e o treabă cu care ne confruntăm cu toții zilnic, e mai mic, e mai mare...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Rugămintea este să facem aceste monitorizări, nu numai în zona parcurilor, pentru că...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„.Este un început...pentru că nu există!”

Dl consilier Turmac George Adrian: „Eu doar v-am spus că ar trebui să facem investiții mai mari în zona asta de Smart City, poate în viitor...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Gândiți-vă, că suntem prima autoritate publică locală din București...și după 30 de ani discutăm în Sectorul 4 de un număr de 8 parcări...8 parcări publice, nu s-a întâmplat niciodată, nu am avut jumătate din parcare publică. Discutăm de 8 parcări publice, parcări....jumătate dintre ele, sunt aproape gata, cealaltă jumătate, va fi în circa 5-6 luni gata, veți vedea sisteme, apropo de Smart City, sisteme corespunzătoare pentru gestionarea lor. E un pas important și...am început...probabil că și pe

bulevarde vom......pentru că le avem în administrare....pe marele bulevarde vom genera astfel de

sisteme. Nu numai că este un început, eu zic că am obținut niște progrese extrem de importante pe această linie, mai mult decât atât, vă anunț, în premieră, că pe viitoarea organigramă, ce-o vom supune la vot în foarte scurt timp, avem propusă o direcție de mobilitate urbană, în mod deosebit o direcție de mobilitate urbană, apropo de...Să vă ajut cu ceva, domnule Guilhem?...Că sunteți încurcat...Am văzut că sunteți în dificultate și voiam să vă dau o mână de ajutor. Deci, sunt niște lucruri pe care le-am făcut, unele dintre ele și pe care le facem și altele pe care le vom face. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac io an: „Dacă nu mai sunt discuții, vă rog să supunem la vot proiectul de hotărâre și să vă exprimați opțiunea. Cine este pentru, împotrivă sau se abține?...încă un coleg, vă rog! Vă rog să verificați dacă ați votat...Mai dați o privire, vă rog! Dacă scrie vote casted, înseamnă că ați votat, dacă nu, nu...Acum...Cu 26 voturi pentru, acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc de prezență! Declar închisă ședința Consiliului Local. Vă rog să predați cârdurile la Tehnic sau să le lăsați în aparat...Cum doriți dumneavoastră.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Ioan GÂF DEAC


p. SECRETARUL SECTORULUI 4,

Diana Anca ARTENE

SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris,

Consilier Mihaela TĂTARU Consilier Mihaela CHIRCU Consilier Mirela MUSTĂȚEA

15